Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual"

Transkript

1 Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Version 3, 10. august 2015

2 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 4 Startbilleder efter login (forsiderapport)... 5 Generelt om formularer og felter i DNOR... 9 Formularen Primær udr Formularen Kirurgi Formularen Stråle Formularen Ingen Stråle Formularen Kemo Formularen Ingen kemo Stikordregister Figuroversigt Kontaktoplysninger Side 2 af 40 sider

3 Adgang til databasen Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) er en forløbsorienteret produktionsdatabase, som omfatter gliomer. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) er i foråret 2015 blevet appliceret på DNOR, og i denne forbindelse er DNOR IT-mæssigt omlagt fra Klinisk Målesystem (KMS) til Topica. Hovedprincippet i DNKK er automatisk generering af forløb baseret på registreringer i administrative registre, in casu Landspatientregisteret (LPR) og Patologiregisteret, som importeres til Topica. De kliniske afdelinger indtaster i Topica således kun eventuelle rettelser til de administrative data samt oplysninger, som ikke kan genereres via DNKK-algoritmer. Tilgang til databasen er testet med brug af Internet Explorer og Chrome browserne. Alternative browsere kan give problemer. Adgang til databasen er personlig, og der føres log over al adgang og brug af databasen. For at blive oprettet som bruger skal den registreringsansvarlige person på afdelingen kontakte: Jesper Kjær Hansen, Akademisk datamanager, cand.oecon., Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital. med kopi til Steinbjørn Hansen, overlæge, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital. OBS HUSK AT NEDLÆGGE BRUGERE VED ANSÆTTELSESOPHØR O.LIGN. Følgende oplysninger skal fremsendes: Stilling, Navn, Afdeling og -adresse Efter oprettelse fremsendes en med brugernavn og adgangskode til databasen. Brugere på neurokirurgiske afdelinger oprettes med retteadgang til udrednings- og kirurgiformularer (læseadgang til stråle- og kemoformularer); brugere på onkologiske afdelinger oprettes med retteadgang til stråle- og kemoformularer (læseadgang til udrednings- og kirurgiformularer). Produktionsdatabasen kan kun tilgås gennem sundhedsdatanettet. Benyt følgende adresse: Side 3 af 40 sider

4 Login Figur 1 - Login Indtast det tilsendte brugernavn samt adgangskoden og klik på Log ind. Brugeren bliver bedt om at ændre adgangskode ved første login. Side 4 af 40 sider

5 Startbilleder efter login (forsiderapport) Figur 2 Startbillede efter login I Figur 2 er den grønne og røde ramme samt den røde tekst indsat for at facilitere forklaringerne. I den grønne ramme ses brugeren, som er logget ind, samt dennes ansættelsessted. I den røde ramme ses de tilknyttede organisatoriske enheder. I det aktuelle tilfælde er denne den samme som ansættelsesstedet, men der kan være flere organisatoriske enheder tilknyttet, Hvis man f.eks. er ansat på en kirurgisk afdeling, men også har adgang til at se onkologiske data i DNOR kan man være tilknyttet både den kirurgiske og den onkologiske afdeling som organisatorisk enhed. Nederst i skærmbilledet vises en tabel over patienter, som ikke er færdigregistrerede. Cpr-numre (i sorteret rækkefølge) og navne vises i venstre side (skjult i Figur 2). Derudover indgår følgende kolonner fra venstre til højre: Første behandling. Betegner dato for første behandling i den pågældende formular; dato for MR-scanning (udredning), operationsdato (kirurgi), dato for første strålebehandling (stråle), dato for første kemobehandling (kemo). Bemærk, at disse datoer er år-måneddag, mens datoer i formularerne (se senere) er dag-måned-år Side 5 af 40 sider

6 Formular med mangler. Betegner den formular, som ikke er færdigregistreret (jf. afsnittet Generelt om formularer og felter i DNOR, herunder især Figur 7). Organisation. Betegner SKS-nummeret for den organisatoriske enhed (ses også i den røde ramme) Data indlæst. Betegner dato for indlæsning af data fra LPR, jf. rød tekst i Figur 2 I øverste venstre hjørne (ved den røde pil) ses Start, som altid kan bruges for at komme tilbage til startbilledet i Figur 2 (klik Start, og derefter Startside ). I dropboksen for Start findes desuden mulighederne Log ud, Log ind som anden bruger og Skift adgangskode. Patienter kan søges på følgende måder: Ved at klikke på et cpr-nummer i Patienter, som ikke er færdigregistrerede (se Figur 2, nederste tabel, i venstre side) Ved at klikke på Patient (Figur 2, øverst, ved siden af Start ) hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: Figur 3 Skærmbillede efter klik på Patient Ved at klikke Søg 1 fremkommer et skærmbillede som vist i Figur 4: 1 Alternativt kan klikkes på Søg patient (Figur 2, højre side) Side 6 af 40 sider

7 Figur 4 Skærmbillede efter klik på Søg Cpr-nummeret indtastes i feltet CPRnr, der trykkes på Søg, og patienten fremkommer såfremt vedkommende er oprettet i databasen (se Figur 6). Tryk på Søg kan erstattes af genvejs tastekombinationen Ctrl+Shift+S. Indtastning af første ciffer i cpr-nummeret, efterfulgt af klik på Søg, giver en liste over alle patienter med dette ciffer (på eget ansættelsessted). Samme princip ved indtastning af 2-10 cifre. Eksempel hvor 01 indtastes i databasen: Side 7 af 40 sider

8 Figur 5 Eksempel på patientliste hvor 01 indtastes i søgefeltet CPRnr Klik på det ønskede cpr-nummer til venstre i tabellen forneden (sløret i Figur 5), og skærmbilledet i Figur 6 kommer frem. I Figur 4 kan hele cpr-nummeret også indtastet i feltet CPR-nr, efterfulgt af klik på Søg (Genvej: Ctrl+Shift+S), hvorefter skærmbilledet i Figur 6 også kommer frem. Nu kommer vi til selve forløbet. Side 8 af 40 sider

9 Generelt om formularer og felter i DNOR DNOR har følgende formularer (se Figur 6): Primær udr.. Betegner den primære udredning (systemet opretter formularen, brugeren udfylder de manglende oplysninger og retter evt. oplysninger fra de centrale registre) Kirurgi (systemet opretter formularerne (én for hver operation), brugeren udfylder de manglende oplysninger og retter evt. oplysninger fra de centrale registre) Stråle. Betegner stråleterapi (systemet opretter formularen, brugeren udfylder de manglende oplysninger og retter evt. oplysninger fra de centrale registre) Kemo. Betegner kemoterapi (systemet opretter formular for konkomitant behandling, brugeren udfylder de manglende oplysninger og retter evt. oplysninger fra de centrale registre; brugeren opretter selv formularer for neoadjuverende, adjuverende eller progredierende/recidiverende kemobehandling) Ansatte på neurokirurgiske afdelinger har ansvaret for at udfylde og rette formularerne for primær udredning og kirurgi. Ansatte på onkologiske afdelinger har ansvaret for at udfylde og rette formularerne for stråle- og kemoterapi. Derudover har ansatte på onkologiske afdelinger mulighed for at oprette formularerne Ingen Stråle. Udfyldes hvis det er besluttet ikke at give stråleterapi Ingen Kemo. Udfyldes hvis det er besluttet ikke at give kemoterapi Disse formularer kan kun oprettes, hvis der i forvejen ikke er oprettet en stråle- eller kemoformular. Formularerne benyttes til at registre dato for beslutning, årsag til at behandling er fravalgt samt performance status. Formularerne skal kun udfyldes, hvis det er besluttet ikke at give behandling (hvis det efterfølgende viser sig, at behandling alligevel blev tilbudt og gennemført, skjules Ingen Stråle og/eller Ingen kemo formularerne. Læs mere i afsnittene Formularen Ingen Stråle, side 25 og Formularen Ingen kemo, side 32. Hver formular består af felter uden rød asterisk, felter med 1 rød asterisk (*) og/eller felter med 2 røde asterisker (**). Felter, som ikke er mærkede med rød asterisk: Det er frivilligt at udfylde disse felter, og indtastning eller mangel på samme påvirker ikke formularen Felter, som er mærket med 1 rød asterisk (*): Hvis feltet ikke er indtastet kan formularen stadig gemmes, men den er gul indtil alle felter med 1 rød asterisk (*) er udfyldt. Når alle felter med 1 rød asterisk (*) er udfyldt bliver formularen grøn (dog med forbehold for felter med 2 røde asterisker (**), jf. næste punkt) Felter, som er mærket med to røde asterisker (**): Formularen kan ikke gemmes før alle felter med to røde asterisker (**) er indtastet Side 9 af 40 sider

10 Se Figur 7, som illustrerer ovenstående. Formularer, som er gule og som er oprettet af det nye DNKK-system (dvs. patienter med primær behandling efter 1. januar 2015), vil fremgå af forsiderapporten på startsiden indtil de bliver færdigudfyldt (og dermed grønne). Figur 6 Formularer i Topica Den røde pil peger på cpr-nummeret (sløret i Figur 6). Figur 7 er en nærmere visning af venstre side i Figur 6: Side 10 af 40 sider

11 Figur 7 Forløbstræ, stor visning Ved at klikke på Forløb (Figur 8, rød boks) udrulles en tabel hvor forløbets aktiviteter vises (aktiviteter baseret på patientens relevante behandlingshistorik fra LPR): Figur 8 Eksempel på overblik over aktiviteter i det aktuelle forløb Tabellen består af følgende kolonner (fra venstre mod højre): Aktivitetstype Side 11 af 40 sider

12 Aktionsdato SksKode SksBeskrivelse Afdelingskode Afdelingsnavn Disse oplysninger stammer fra LPR. Der er sorteret efter Aktionsdato. Såfremt tabellen fylder mere end skærmbilledet kan der scrolles ned via bjælken i højre side. I denne vejledning vises skærmbilleder primært hvor brugeren har mulighed for at indtaste i felterne. Der findes dog også skærmbilleder af typen, som vist i Figur 9 og Figur 10: Figur 9 Stråleformular hvor brugeren ikke har rettigheder til at indtaste Side 12 af 40 sider

13 Figur 10 - Kemoformular hvor brugeren ikke har rettigheder til at indtaste I disse formularer (Figur 9 og Figur 10, nederst, i rød ramme) er tydeligt angivet Det er ikke muligt at rette i disse patientdata fordi data ejes af en org. enhed, som brugeren ikke har adgang til. I eksemplerne i Figur 9 og Figur 10 har kirurgen adgang til at se patienternes onkologiske data, men kirurgen kan ikke rette i disse data. Side 13 af 40 sider

14 Formularen Primær udr. Formularen Primær udr. (dss. primær udredning) kommer frem ved at klikke på Primær udr. med efterfølgende dato, jf. Figur 11: Figur 11 Klik på rød boks for at få formularen Primær udr. frem Formularen Primær udr. oprettes automatisk af systemet. Skærmbilledet ser derefter således ud: Side 14 af 40 sider

15 Figur 12 Skærmbillede for formularen Primær udr. (primær udredning) Formularen Primær udr. indeholder følgende felter: Felt Svarmuligheder Bemærkninger Udfaldssymptom Ja, Nej, Uoplyst Varighed < 1 uge, < 1 mdr, < 3 mdr, < 1 år, > 1 år, Uoplyst Kun hvis der svares Ja til Udfaldsymptom Epileptisk anfald Ja, Nej, Uoplyst Varighed < 1 uge, < 1 mdr, < 3 mdr, < 1 år, > 1 år, Uoplyst Kun hvis der svares Ja til Epileptisk anfald Kognitivt symptom Ja, Nej, Uoplyst Varighed < 1 uge, < 1 mdr, < 3 mdr, < 1 år, > 1 år, Uoplyst Kun hvis der svares Ja til Kognitivt symptom Hovedpine Ja, Nej, Uoplyst Varighed < 1 uge, < 1 mdr, < 3 mdr, < 1 år, > 1 år, Uoplyst Kun hvis der svares Ja til Hovedpine Andre symptomer Ja, Nej, Uoplyst Varighed < 1 uge, < 1 mdr, < 3 mdr, < 1 år, > 1 år, Uoplyst Kun hvis der svares Ja til Andre symptomer Hvilke Frit tekstfelt Kun hvis der svares Ja til Andre symptomer Dato for MR-scanning, Ingen, jf. Bemærkninger Dato for MR-scanning er på Side 15 af 40 sider

16 LPR gul baggrund, hvilket viser, at feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data Dato for MR-scanning, Ret Klik og feltet Rettelse kommer frem Dato for MR-scanning, Rettelse Datofelt Kun hvis der klikkes på feltet Dato for MR-scanning, Ret Fokalitet Unifokal, Multifokal, Uoplyst Kontrastopladning Ja, Nej, Uoplyst Krydser midtlinje Ja, Nej, Uoplyst Tumorlokalisation 1 Dropboks Klik på pilen i feltets højre side, og samtlige svarmuligheder kommer frem Længste tumordiameter (mm) Heltal Kun værdier i intervallet [0-150] kan indtastes Vinkelrette diamaeter (mm) Heltal Kun værdier i intervallet [0-150] kan indtastes Tumorlokalisation 2 Dropboks Klik på pilen i feltets højre side, og samtlige svarmuligheder kommer frem. Feltet kommer kun frem såfremt man har valgt Multifokal i feltet Fokalitet Længste tumordiameter (mm) Vinkelrette diamaeter (mm) Heltal Kun værdier i intervallet [0-150] kan indtastes. Feltet kommer kun frem såfremt man har valgt Multifokal i feltet Fokalitet Heltal Kun værdier i intervallet [0-150] kan indtastes. Feltet kommer kun frem såfremt man har valgt Multifokal i feltet Fokalitet Tumorlokalisation 3 Dropboks Klik på pilen i feltets højre side, og samtlige svarmuligheder kommer frem. Feltet kommer kun frem såfremt man har valgt Multifokal i feltet Fokalitet Længste tumordiameter (mm) Vinkelrette diamaeter (mm) Funktionel område Heltal Kun værdier i intervallet [0-150] kan indtastes. Feltet kommer kun frem såfremt man har valgt Multifokal i feltet Fokalitet Heltal Kun værdier i intervallet [0-150] kan indtastes. Feltet kommer kun frem såfremt man har valgt Multifokal i feltet Fokalitet Ikke-elokvent område, Nærelokvent område, Elokvent område, Uoplyst Side 16 af 40 sider

17 Planlagt histologisk Ja, Nej, Uoplyst diagnostik Årsag Dropboks Klik på pilen i feltets højre side, og samtlige svarmuligheder kommer frem. Feltet kommer kun frem såfremt man har valgt Nej i feltet Planlagt histologisk diagnostik Performance Status ved operationsindikation Dropboks Klik på pilen i feltets højre side, og samtlige svarmuligheder kommer frem. Feltet kommer kun frem såfremt man har valgt Nej i feltet Planlagt histologisk Dato for stillingtagen til operationsindikation Neurologisk diagnose (ICD-10): Planlagt onkologisk efterbehandling Datofelt Dropboks Ja, Nej, Uoplyst diagnostik Feltet kommer kun frem såfremt man har valgt Nej i feltet Planlagt histologisk diagnostik Klik på pilen i feltets højre side, og samtlige svarmuligheder kommer frem. Feltet kommer kun frem såfremt man har valgt Nej i feltet Planlagt histologisk diagnostik Feltet kommer kun frem såfremt man har valgt Nej i feltet Planlagt histologisk diagnostik Gem og Luk Klik og formularen gemmes og lukkes Gem Klik og formularen gemmes Slet Klik og formularen slettes Slet knappen er gjort inaktiv (den er grå og ikke klikbar). Det er som udgangspunkt ikke muligt at slette formularer, som er oprettet automatisk ud fra oplysninger i de centrale registre Annuller Klik og der lukkes og indtastede oplysninger efter åbning gemmes ikke Ved at holde cursoren henover visse felter i formularen ( Udfaldssymptom, Epileptisk anfald, Kognitivt symptom, Hovedpine, alle Varighed felterne, Fokalitet, Tumorlokalisation 1, Vinkelrette diamaeter (mm), Funktionel område ) ses tekstbokse med definitioner og nærmere forklaringer. Et eksempel vises i Figur 13: Side 17 af 40 sider

18 Figur 13 Eksempel på forklarende tekst Ved datofelterne (gælder generelt) kan man anføre dato på formen dd-mm-åååå eller klikke på kalender-ikonet til højre for feltet, hvorefter man kan klikke sig frem til den relevante dato (se Figur 14). Alternativt kan dags dato indtastes som d, eller dags dato +/- X kan indtastes som +/- X (X = antal dage) i underfeltet Rettelse (eksempelvis -5 for dags dato - 5 dage). Figur 14 Principper for datofelt, her med kalendervisning efter klik på kalenderikon Læg mærke til, at feltet Dato for MR-scanning er på gul baggrund, hvilket viser, at data stammer fra LPR, jf. underfeltet LPR. Datoen kan kun rettes i underfeltet Rettelse. Typisk vil man afslutte formularindtastningen ved at klikke Gem og Luk, og derefter fortsætte til formularen Kirurgi. Side 18 af 40 sider

19 Formularen Kirurgi Der oprettes af systemet automatisk en kirurgisk formular for hver relevant operation i forløbet. Figur 15 Formularen Kirurgi Formularen Kirurgi kommer frem ved at klikke på Kirurgi med efterfølgende dato (Figur 15, rød ramme). Formularen Kirurgi indeholder flg. felter: Felt Svarmuligheder Bemærkninger Performancestatus inden Dropboks operativt indgreb Operationsindikation Dropboks Præoperativ planlagt operationstype Dropboks Kun hvis der svares Primær behandling og histologisk diagnostik i feltet Operationsindikation angiv Dropboks Kun hvis der svares Komplikation i feltet Operationsindikation Operationsdato, LPR Ingen, jf. Bemærkninger Operationsdato er på gul Side 19 af 40 sider

20 baggrund, hvilket viser, at feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data Operationsdato, Ret Klik og feltet Rettelse kommer frem Operationsdato, Rettelse Datofelt Kun hvis der klikkes på feltet Operationsdato, Ret Er operatør speciallæge i Ja, Nej, Uoplyst neurokirugi Supervision af speciallæge Ja, Nej, Uoplyst Kun hvis der svares Nej i feltet Er operatør speciallæge i neurokirugi Operationstype, LPR Ingen, jf. Bemærkninger Operationstype er på gul baggrund, hvilket viser, at feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data Operationstype, Ret Klik og feltet Rettelse kommer frem Operationstype, Rettelse Dropboks Kun hvis der klikkes på feltet Operationstype, Ret Post MR-Dato, LPR Ingen, jf. Bemærkninger Post MR-Dato er på gul baggrund, hvilket viser, at feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data Post MR-Dato, Ret Klik og feltet Rettelse kommer frem Post MR-Dato, Rettelse Datofelt Kun hvis der klikkes på feltet Resttumor på MR Histologisk diagnosekode (M-kode), LPR Histologisk diagnosekode (M-kode), Ret Histologisk diagnosekode (M-kode), Rettelse Neuroonkologisk diagnose (ICD-10), LPR Neuroonkologisk diagnose (ICD-10), Ret Neuroonkologisk diagnose (ICD-10), Rettelse Planlagt onkologisk efterbehandling Gem og Luk Dropboks Ingen, jf. Bemærkninger Klik og feltet Rettelse kommer frem Dropboks Ingen, jf. Bemærkninger Klik og feltet Rettelse kommer frem Dropboks Ja, Nej, Uoplyst Klik og formularen gemmes og Post MR-Dato, Ret Histologisk diagnosekode (M-kode) er på gul baggrund, hvilket viser, at feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data Kun hvis der klikkes på feltet Histologisk diagnosekode (M-kode), Ret Neuroonkologisk diagnose (ICD-10) er på gul baggrund, hvilket viser, at feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data Kun hvis der klikkes på feltet Neuroonkologisk diagnose (ICD-10), Ret Side 20 af 40 sider

21 lukkes Gem Klik og formularen gemmes Slet Klik og formularen slettes Slet knappen er gjort inaktiv (den er grå og ikke klikbar). Det er som udgangspunkt ikke muligt at slette formularer, som er oprettet automatisk ud fra oplysninger i de centrale registre Annuller Klik og der lukkes og indtastede oplysninger efter åbning gemmes ikke Ved at holde cursoren henover feltet Resttumor på MR ses tekstboks med nærmere forklaringer (se evt. tilsvarende eksempel Figur 13). Vedr. datofelter, se forklaring i afsnittet Formularen Primær udr., herunder specielt Figur 14, side 18. Typisk vil man afslutte formularindtastningen ved at klikke Gem og Luk. Side 21 af 40 sider

22 Formularen Stråle Der oprettes af systemet automatisk en stråleformular for hvert relevant strålebehandlingsforløb. Figur 16 Formularen Stråle Formularen Stråle kommer frem ved at klikke på Stråle med efterfølgende dato (Figur 16, rød ramme). Formularen Stråle indeholder flg. felter: Felt Svarmuligheder Bemærkninger Performancestatus inden Dropboks strålebehandling Type af strålebehandling Dropboks Strålekoden Dropboks Planlagt total stråledosis (Gy) Tal Kun værdier i intervallet [0-200] kan indtastes Planlagt antal fraktioner Heltal Kun værdier i intervallet [0-99] kan indtastes Dato for første strålebehandling, LPR Ingen, jf. Bemærkninger Dato for første strålebehandling er på gul baggrund, hvilket viser, at Side 22 af 40 sider

23 Dato for første strålebehandling, Ret Dato for første strålebehandling, Rettelse Dato for sidste strålebehandling, LPR Dato for sidste strålebehandling, Ret Dato for sidste strålebehandling, Rettelse Behandlingsstatus Dropboks angiv hvilke andre årsager Tekstfelt Klik og feltet Rettelse kommer frem Datofelt Ingen, jf. Bemærkninger Klik og feltet Rettelse kommer frem Datofelt feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data Kun hvis der klikkes på feltet Dato for første strålebehandling, Ret Dato for sidste strålebehandling er på gul baggrund, hvilket viser, at feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data Kun hvis der klikkes på feltet Dato for sidste strålebehandling, Ret Kun hvis der er svaret Modificeret/afsluttet af andre årsager i feltet Behandlingstatus Given total stråledosis (Gy) Tal Kun værdier i intervallet [0-200] kan indtastes Antal fraktioner, LPR Ingen, jf. Bemærkninger Antal fraktioner er på gul baggrund, hvilket viser, at feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data Antal fraktioner, Ret Klik og feltet Rettelse kommer frem Antal fraktioner, Rettelse Heltal Kun værdier i intervallet [0-99] kan indtastes Gem og Luk Klik og formularen gemmes og lukkes Gem Klik og formularen gemmes Slet Klik og formularen slettes Slet knappen er gjort inaktiv (den er grå og ikke klikbar). Det er som udgangspunkt ikke muligt at slette formularer, som er oprettet automatisk ud fra oplysninger i de centrale registre Annuller Klik og der lukkes og indtastede oplysninger efter åbning gemmes ikke Vedr. datofelter, se forklaring i afsnittet Formularen Primær udr., herunder specielt Figur 14, side 18. Side 23 af 40 sider

24 Nederst i Figur 16 ses teksten Stråleaktiviteter med en piletast til højre. Når der klikkes på piletasten folder forløbets stråleaktiviteter sig ud: Figur 17 Stråleformulars oversigt over strålingsbehandlinger, fra LPR Tabellen indeholder fra venstre mod højre følgende kolonner: Dato SKSkode Behandling Afdelingskode Afdelingsnavn Aktuel formular. Angiver om observationen indgår i den aktuelle formular ( ja hvis den gør, tom hvis den ikke gør) Typisk vil man afslutte formularindtastningen ved at klikke Gem og Luk, og derefter fortsætte til formularen Kemo. Side 24 af 40 sider

25 Formularen Ingen Stråle Som nævnt i afsnittet Generelt om formularer og felter i DNOR, side 9, udfyldes denne formular kun hvis det er besluttet ikke at give stråleterapi, og følgende tekst ses i venstre side af skærmbilledet: Figur 18 Oprettelse af formularen Ingen stråle, hvis det er besluttet ikke at give stråleterapi Ved at oprette formularen Ingen stråle fremkommer følgende skærmbillede: Side 25 af 40 sider

26 Figur 19 Formularen Ingen stråle Formularen Ingen stråle indeholder følgende felter: Felt Svarmuligheder Bemærkninger Performancestatus inden Dropboks strålebehandling Høj komplikationsrisiko Afkrydsning Kort forventet restlevetid Afkrydsning (eller mors inden start på behandling) Andet Afkrydsning Uoplyst Afkrydsning Dato for stillingtagen til ingen strålebehandling Datofelt Ved at klikke på pilen til højre for feltet Performancestatus inden strålebehandling fremkommer mulighederne som vist i Figur 20: Side 26 af 40 sider

27 Figur 20 Formularen Ingen stråle, med valgmuligheder for performancestatus Vedr. datofeltet, se forklaring i afsnittet Formularen Primær udr., herunder specielt Figur 14, side 18. Formularen udfyldes og afsluttes på sædvanlig vis. Side 27 af 40 sider

28 Formularen Kemo Der oprettes af systemet automatisk en kemoformular for det konkomitante strålebehandlingsforløb. Andre kemobehandlingsforløb skal oprettes af brugeren, jf. beskrivelsen i det følgende. Figur 21 Formularen Kemo, som omfatter konkomitant kemobehandling Formularen Kemo kommer frem ved at klikke på Kemo med efterfølgende dato (Figur 21, rød ramme). Denne formular indeholder den konkomitante kemobehandling, og den indeholder flg. felter: Felt Svarmuligheder Bemærkninger Performancestatus inden Dropboks kemoterapi Typen af kemoterapi, LPR Ingen, jf. Bemærkninger Typen af kemoterapi, Ret Klik og feltet Rettelse kommer frem Typen af kemoterapi er på gul baggrund, hvilket viser, at feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data. I denne formular vil den altid være Konkomitant Side 28 af 40 sider

29 Typen af kemoterapi, Rettelse Dropboks Kun hvis der klikkes på feltet Typen af kemoterapi, Ret Cytostatika Regime, LPR Ingen, jf. Bemærkninger Cytostatika Regime er på gul baggrund, hvilket viser, at feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data Cytostatika Regime, Ret Klik og feltet Rettelse kommer frem Dropboks Cytostatika Regime, Rettelse Kun hvis der klikkes på feltet Cytostatika Regime, Ret Stoffer Tekstfelt Kun hvis der er svaret Andet i feltet Cytostatika Regime, Rettelse Dato for første dag i kemoterapi regime, LPR Dato for første dag i kemoterapi regime, Ret Dato for første dag i kemoterapi regime, Rettelse Dato for sidste dag i kemoterapi regime, LPR Ingen, jf. Bemærkninger Klik og feltet Rettelse kommer frem Datofelt Ingen, jf. Bemærkninger Dato for sidste dag i Klik og feltet Rettelse kommer kemoterapi regime, Ret frem Dato for sidste dag i Datofelt kemoterapi regime, Rettelse Behandlingsstatus Dropboks angiv hvilke andre årsager Tekstfelt Dato for første dag i kemoterapi regime er på gul baggrund, hvilket viser, at feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data Kun hvis der klikkes på feltet Dato for første dag i kemoterapi regime, Ret Dato for sidste dag i kemoterapi regime er på gul baggrund, hvilket viser, at feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data Kun hvis der klikkes på feltet Dato for sidste dag i kemoterapi regime, Ret Kun hvis der er svaret Modificeret/afsluttet af andre årsager i feltet Behandlingstatus Respons på kemoterapi Dropboks Gem og Luk Klik og formularen gemmes og lukkes Gem Klik og formularen gemmes Slet Klik og formularen slettes Slet knappen er gjort inaktiv (den er grå og ikke klikbar). Det er som udgangspunkt ikke muligt at slette formularer, som er oprettet automatisk ud fra oplysninger i de centrale registre Annuller Klik og der lukkes og indtastede oplysninger efter åbning gemmes ikke Side 29 af 40 sider

30 Vedr. datofelter, se forklaring i afsnittet Formularen Primær udr., herunder specielt Figur 14, side 18. Nederst i Figur 21 ses teksten Kemoaktiviteter med en piletast til højre. Når der klikkes på piletasten folder forløbets kemoaktiviteter sig ud: Figur 22 - Kemoformulars oversigt over kemobehandlinger, fra LPR Tabellen indeholder fra venstre mod højre følgende kolonner: Dato SKSkode Behandling Afdelingskode Afdelingsnavn Aktuel formular. Angiver om observationen indgår i den aktuelle formular ( ja hvis den gør, tom hvis den ikke gør) Typisk vil man afslutte formularindtastningen ved at klikke Gem og Luk. Side 30 af 40 sider

31 Kemoformular vedr. konkomitant behandling oprettes automatisk af systemet, jf. ovenstående. Oprettelse af formular, som omfatter neoadjuverende, adjuverende eller progredierende/recidiverende kemobehandling, sker ved at klikke på Opret Kemo neoadj./adj./prog. (jf. Figur 23, rød ramme): Figur 23 Oprettelse af ikke-konkomitant kemoformular Denne formular har de samme felter som den konkomitante kemoformular (jf. Figur 21), bortset fra at LPR-felterne (variabel på gul baggrund, med LPR foran feltet) er blanke. Således skal neoadjuverende, adjuverende eller progredierende/recidiverende kemobehandling indtastes manuelt. Formularen indeholder den samme hjælpetabel forneden som i formularen for den konkomitante kemobehandling (jf. Figur 22), som kan hjælpe til at afgrænse tidsrum for den neoadjuverende, adjuverende eller progredierende/recidiverende kemobehandling. Side 31 af 40 sider

32 Formularen Ingen kemo Som nævnt i afsnittet Generelt om formularer og felter i DNOR, side 9, udfyldes denne formular kun hvis det er besluttet ikke at give kemoterapi, og følgende tekst ses i venstre side af skærmbilledet: Figur 24 - Oprettelse af formularen Ingen kemo, hvis det er besluttet ikke at give kemoterapi Ved at oprette formularen Ingen kemo fremkommer følgende skærmbillede: Side 32 af 40 sider

33 Figur 25 - Formularen Ingen kemo Formularen Ingen kemo indeholder følgende felter: Felt Svarmuligheder Bemærkninger Performancestatus inden Dropboks operativt indgreb Høj komplikationsrisiko Afkrydsning Kort forventet restlevetid Afkrydsning (eller mors inden start på behandling) Andet Afkrydsning Uoplyst Afkrydsning Dato for stillingtagen til ingen kemobehandling Datofelt Ved at klikke på pilen til højre for feltet Performancestatus inden operativt indgreb fremkommer mulighederne som vist i Figur 26: Side 33 af 40 sider

34 Figur 26 - Formularen Ingen kemo, med valgmuligheder for performancestatus Vedr. datofeltet, se forklaring i afsnittet Formularen Primær udr., herunder specielt Figur 14, side 18. Formularen udfyldes og afsluttes på sædvanlig vis. Side 34 af 40 sider

35 Stikordregister 1 1 rød asterisk røde asterisker... 9 A Adgang til databasen... 2; 3 adgangskode... 3; 4; 6 adjuverende... 9; 31 administrative data... 3 administrative registre... 3 afdeling... 5 Afdelingskode... 12; 24; 30 Afdelingsnavn... 12; 24; 30 Afkrydsning... 26; 33 Aktionsdato aktiviteter... 11; 39 Aktivitetstype Aktuel formular... 24; 30 Andre symptomer angiv... 19; 23; 29 angiv hvilke andre årsager... 23; 29 Annuller...17; 21; 23; 29 ansættelsessted... 5; 7 Antal fraktioner, LPR Antal fraktioner, Ret Antal fraktioner, Rettelse asterisk... 9 automatisk generering af forløb... 3 B Behandling... 24; 30 Behandlingsstatus... 23; 29 bjælken i højre side browsere... 3 bruger... 3; 6 brugernavn... 3; 4 C CPRnr... 7; 8; 39 CPR-nr... 8 cpr-nummer... 5 Cpr-numre... 5 Cytostatika Regime, LPR Cytostatika Regime, Ret Cytostatika Regime, Rettelse D dag-måned-år... 5 dags dato Dansk Neuro Onkologisk Register... 1; 3; 5; 6; 9; 25; 32 Data indlæst... 6 dato... 5; 6; 9; 14; 18; 19; 22; 28 Dato...15; 16; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 26; 29; 30; 33 Dato for første dag i kemoterapi regime, LPR Dato for første dag i kemoterapi regime, Ret Dato for første dag i kemoterapi regime, Rettelse Dato for første strålebehandling, LPR... 22; 26; 33 Dato for første strålebehandling, Ret Dato for første strålebehandling, Rettelse dato for indlæsning... 6 Dato for MR-scanning, LPR Dato for MR-scanning, Ret Dato for MR-scanning, Rettelse Dato for sidste dag i kemoterapi regime, LPR Dato for sidste dag i kemoterapi regime, Ret Dato for sidste dag i kemoterapi regime, Rettelse Dato for sidste strålebehandling, LPR Dato for sidste strålebehandling, Ret Dato for sidste strålebehandling, Rettelse Dato for stillingtagen til ingen kemobehandling Dato for stillingtagen til ingen strålebehandling Dato for stillingtagen til operationsindikation Datofelt... 16; 17; 20; 23; 29 datofelter... 16; 17; 20; 21; 23; 26; 27; 29; 30; 33; 34 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase... 3; 5; 10 Det er ikke muligt at rette i disse patientdata fordi data ejes af en org. enhed, som brugeren ikke har adgang til DNKK... 3; 5 DNKK-algoritmer DNOR... 1; 3; 5; 6; 9 Side 35 af 40 sider

36 E elokvent Epileptisk anfald... 15; 17 Er operatør speciallæge i neurokirugi F felter... 6; 9; 15; 17; 19; 22; 25; 26; 28; 31; 32; 33 feltet er oprettet automatisk ud fra LPR-data. 15; 19; 20; 22; 23; 28; 29 Fokalitet... 16; 17 forløb...8; 10; 11; 19 Forløb... 10; 11 forløbet... 8; 10 forløbets aktiviteter forløbsorienteret... 3 Formular med mangler... 6 formularen Formularen... 10; 14; 15; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 28; 30; 34 Formularen Kemo formularer... 5; 6; 9; 13; 17; 21; 23; 25; 29; 32 formularerne... 5 Funktionel område... 16; 17 færdigregistreret... 6 Første behandling... 5 første ciffer i cpr-nummeret... 7 G Gem... 17; 18; 20; 21; 23; 24; 27; 29; 30; 34 Gem og Luk... 17; 18; 20; 21; 23; 24; 27; 29; 30; 34 Generelt om formularer og felter i DNOR..2; 6; 9; 25; 32 generering af forløb... 3 Given total stråledosis (Gy) gliomer... 3 grøn... 9 grøn ramme... 5 grønne ramme... 5 gul... 9; 10; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 28; 29; 31 gul baggrund... 15; 18; 19; 20; 22; 23; 28; 29; 31 Gy...22; 23; 26; 33 H Heltal... 16; 22; 23 Histologisk diagnosekode (M-kode), LPR Histologisk diagnosekode (M-kode), Ret Histologisk diagnosekode (M-kode), Rettelse Hovedpine... 15; 17 Hvilke Høj komplikationsrisiko... 26; 33 I ICD ; 20 ikke er færdigregistrerede... 5; 6 indlæsning... 6 indtaste... 5; 12; 13 indtastning... 5; 12; 13; 39 Internet Explorer... 3 K kalender-ikonet Kemo... 2; 9; 24; 28; 31; 39 Kemoaktiviteter kemoterapi... 9; 28; 29; 32; 39 kirurg kirurgen Kirurgi... 2; 9; 10; 18; 19; 39 kirurgisk afdeling... 5 klik... 4; 6; 7; 8; 18 klikke...4; 6; 7; 8; 11; 14; 18; 19; 21; 22; 24; 26; 28; 30; 31; 33; 39 klinisk afdeling... 3 Klinisk Målesystem... 3 kliniske afdelinger... 3 KMS... 3 Kognitivt symptom... 15; 17 Kommentarer konkomitant kemobehandling... 28; 31; 39 konkomitante kemobehandling... 28; 31 Kontaktoplysninger... 2; 40 Kontrastopladning Kort forventet restlevetid (eller mors inden start på behandling)... 26; 33 Krydser midtlinje L Landspatientregisteret... 3; 6; 11; 12; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 33; 39 log... 3 Log ind som anden bruger... 6 Log ud... 6 login... 2; 4; 5; 39 LPR.. 3; 6; 12; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 33 Længste tumordiameter (mm) Side 36 af 40 sider

37 N navn... 5 navne... 5 neoadjuverende... 9; 31 Neurologisk diagnose (ICD-10) Neuroonkologisk diagnose (ICD-10), LPR Neuroonkologisk diagnose (ICD-10), Ret Neuroonkologisk diagnose (ICD-10), Rettelse O onkologisk afdeling... 3; 5; 9 onkologiske afdeling... 5 onkologiske data... 5; 13 Operationsdato, LPR Operationsdato, Ret Operationsdato, Rettelse Operationsindikation Operationstype, LPR Operationstype, Ret Operationstype, Rettelse Opret Kemo neoadj./adj./prog oprettelse...3; 9; 25; 32 Organisation... 6 organisatorisk enhed... 5 P patient...5; 6; 7; 10; 39 Patient... 6 patienter... 5; 7 Patienter... 6 Patienter, som ikke er færdigregistrerede... 6 Patologiregisteret... 3 Performance Status ved operationsindikation Performancestatus inden kemoterapi Performancestatus inden operativt indgreb... 19; 33 Performancestatus inden strålebehandling... 22; 26; 33 piletast... 24; 30 Planlagt antal fraktioner... 22; 26; 33 Planlagt histologisk diagnostik Planlagt onkologisk efterbehandling... 17; 20 Planlagt total stråledosis (Gy)... 22; 26; 33 Post MR-Dato, LPR Post MR-Dato, Ret Post MR-Dato, Rettelse Primær udr.... 2; 9; 14; 15; 21; 23; 27; 30; 34; 39 primær udredning...9; 14; 15; 39 primære udredning... 9 progredierende/recidiverende... 9; 31 Præoperativ planlagt operationstype R ramme... 5; 6; 13; 19; 22; 28; 31 registreringsansvarlig... 3 registreringsansvarlige... 3 Respons på kemoterapi Resttumor på MR... 20; 21 Ret... 16; 20; 23; 28; 29 Rettelse... 16; 18; 20; 23; 28; 29 rettelser... 3; 40 rød... 6; 9; 10; 11; 13; 14; 19; 22; 28; 31; 39 rød asterisk... 9 rød pil... 6; 10 rød ramme... 5; 6 rød tekst... 5 røde pil... 6; 10 røde ramme... 5; 6 røde tekst... 5 S scrolles Skift adgangskode... 6 SksBeskrivelse SksKode SKSkode... 24; 30 SKS-nummer... 6 skærmbillede... 6; 25; 32 Slet... 17; 21; 23; 29 Start... 6 startbilledet... 6 Startside... 6 Stoffer Stråle... 2; 9; 22; 25; 27; 39 Stråleaktiviteter Strålekoden... 22; 26; 33 stråleterapi... 9; 25; 39 sundhedsdatanettet... 3 Supervision af speciallæge svarmuligheder... 16; 17 Søg... 6; 7; 8; 39 T tabel... 5; 6; 11 tekstbokse med definitioner og nærmere forklaringer. 17 tekstfelt Tilgang til databasen... 3 tilknyttede organisatoriske enhed... 5 Side 37 af 40 sider

38 Topica... 3; 10; 39 Tumorlokalisation ; 17 Tumorlokalisation Tumorlokalisation Type af strålebehandling... 22; 26; 33 Typen af kemoterapi, LPR Typen af kemoterapi, Ret... 28; 29 Typen af kemoterapi, Rettelse U V Varighed... 15; 17 Vinkelrette diamaeter (mm)... 16; 17 Å år-måned-dag... 5 Årsag Udfaldssymptom... 15; 17 Side 38 af 40 sider

39 Figuroversigt Figur 1 - Login... 4 Figur 2 Startbillede efter login... 5 Figur 3 Skærmbillede efter klik på Patient... 6 Figur 4 Skærmbillede efter klik på Søg... 7 Figur 5 Eksempel på patientliste hvor 01 indtastes i søgefeltet CPRnr... 8 Figur 6 Formularer i Topica Figur 7 Forløbstræ, stor visning Figur 8 Eksempel på overblik over aktiviteter i det aktuelle forløb Figur 9 Stråleformular hvor brugeren ikke har rettigheder til at indtaste Figur 10 - Kemoformular hvor brugeren ikke har rettigheder til at indtaste Figur 11 Klik på rød boks for at få formularen Primær udr. frem Figur 12 Skærmbillede for formularen Primær udr. (primær udredning) Figur 13 Eksempel på forklarende tekst Figur 14 Principper for datofelt, her med kalendervisning efter klik på kalenderikon Figur 15 Formularen Kirurgi Figur 16 Formularen Stråle Figur 17 Stråleformulars oversigt over strålingsbehandlinger, fra LPR Figur 18 Oprettelse af formularen Ingen stråle, hvis det er besluttet ikke at give stråleterapi Figur 19 Formularen Ingen stråle Figur 20 Formularen Ingen stråle, med valgmuligheder for performancestatus Figur 21 Formularen Kemo, som omfatter konkomitant kemobehandling Figur 22 - Kemoformulars oversigt over kemobehandlinger, fra LPR Figur 23 Oprettelse af ikke-konkomitant kemoformular Figur 24 - Oprettelse af formularen Ingen kemo, hvis det er besluttet ikke at give kemoterapi Figur 25 - Formularen Ingen kemo Figur 26 - Formularen Ingen kemo, med valgmuligheder for performancestatus Side 39 af 40 sider

40 Kontaktoplysninger Kommentarer, rettelser osv. til denne vejledning, henvendelse til: Jesper Kjær Hansen, Akademisk datamanager, cand.oecon., Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital. eller Kim Oren Gradel, Epidemiolog, lektor, senior dyrlæge, Ph.D., Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital. Side 40 af 40 sider

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Version 4, 10. august 2016 Indhold Ændringer siden version 3... 3 Adgang til databasen... 4 Login... 5 Startbilleder efter login (forsiderapport)...

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual. Version 1, 20. maj 2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Brugermanual Version 1, 20. maj 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 5 Startbilleder efter login... 6 Oprettelse af patentforløb... 8 Generelt om

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

DugaBase Brugermanual 02.01.2014

DugaBase Brugermanual 02.01.2014 DugaBase Brugermanual 02.01.2014 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette

Læs mere

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT DNOR Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT Indikatorer Side 1 af 12 INDIKATOR: Ia Overlevelse, generel Ia DNOR_01_001 Andel patienter der er i live 1 år efter operationsdato for

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011

Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Side 1 af 21 Dansk Pancreas Cancer Database Vejledning til indtastning Version 1.1 september 2011 Kontaktinformation: Sekretær Darley Petersen Tlf. +45 2055 3974 Email: Darley.Petersen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT DNOR Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT Indikatorer Side 1 af 11 INDIKATOR: Ia Overlevelse, generel Ia DNOR_01_001 Andel patienter der er i live 1 år efter operationsdato for

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

DugaBase Brugermanual

DugaBase Brugermanual DugaBase Brugermanual 26.01.2016 Side 1 af 25 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 4 Hvad skal registreres?... 4 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 6 Menupunkter... 7 Oprette patient...

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015

DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 DugaBase Brugermanual til rapportdannelse 01.01.2015 Udarbejdet af Ulla Darling og Rikke Guldberg (Version 1 - November 2014) Side 1 af 8 Indhold Adgang til rapportdannelse... 2 Opbevaring af data udenfor

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal Registrering - sordre Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Opret serviceregistrering og afmeld på en sordre. Anvendelse: Ved behov for afmelding af ydelser/arbejder Bemærk: En afmelding på

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. 2015 DNOR data frosset 1. oktober 2012. Data fra Landspatientregisteret modtaget 29. oktober 2012. Rapport færdiggjort 31. oktober

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

www.conventus.dk Holbæk 31/3-2010. Til: Foreninger i Holbæk Kommune Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale).

www.conventus.dk Holbæk 31/3-2010. Til: Foreninger i Holbæk Kommune Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale). (infoforenstart_vejledning-1) Side 1af 13 www.conventus.dk Til: Foreninger i Holbæk Kommune Holbæk 31/3-2010. Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale). Den email-adresse, som er

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2009 www. dnog. dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Konklusion og anbefalinger...5 Generelt...5 Specifikt i forhold til indikatorer...6

Læs mere

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

1. Første gang du logger ind

1. Første gang du logger ind PMTO: Trin-for-trinvejledninger til terapeuten 1 Indhold 1. Første gang du logger ind... 3 2. Sådan gør du et behandlingsforløb aktivt igen (første gang du logger ind)... 4 3. Sådan logger du ind... 7

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking 1) Oversigt over indhold af denne vejledning 2) Gå ind på Fritidsportalen i Silkeborg Kommune 3) Klik på en genvej 4) Søg dig frem til en facilitet

Læs mere

Brugervejledning til Kvikbook

Brugervejledning til Kvikbook Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet Brugervejledning til Kvikbook Ivanna Rosendal, ivanna@econ.au.dk 14-10-2010 Indhold TRIN 1) LOGIN TIL KVIKBOOK... 3 1.1 FIND SIDEN... 3 1.2 OPRET

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 2

TYPO3 TRIN FOR TRIN 2 TYPO3 TRIN FOR TRIN 2 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, skriver dit Brugernavn (Username)

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal

Vejledning i brug af DLCR Afrapporteringsportal Afdeling: Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Udarbejdet af: Jesper Kjær Hansen Kliniske Databaser Journal nr.: 2-93-00113-2008 E-mail: jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 12. november

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning Den Uroonkologiske Fællesdatabase Testiscancer Registreringsvejledning Introduktion til Testiscancerdatabasen! Denne registreringsvejledning er ment som en hjælp i registreringsarbejdet. Registreringsvejledningen

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012

Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver. 1.9 April 2012 1. ÅBNING AF KMS OG LOGIN... 2 2. VALG AF MODUL/SPECIALE/AFDELING... 3 3. GENERELT OM NAVIGATION I KMS 1.3... 4 MENULINJE... 4 LUKNING AF DET AKTUELLE BILLEDE... 4 OBLIGATORISKE FELTER... 4 SKÆRMOPLØSNING...

Læs mere

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Indhold Ændringslog:... 2 Introduktion... 3 Kontrolpanel... 3 Føderationsdata... 4 Hvordan ændrer jeg information om

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Opret bruger på radikale.dk

Opret bruger på radikale.dk Opret bruger på radikale.dk Første gang du skal logge på det nye radikale.dk, skal du oprette en ny bruger - også selvom du havde en bruger og kunne logge ind på det gamle radikale.dk. Det er to forskellige

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register Årsrapport.

Dansk Neuro Onkologisk Register Årsrapport. Dansk Neuro Onkologisk Register 2015 Årsrapport www.dnog.dk Forord Årsrapport 2015 har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015. Denne årsrapport

Læs mere

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING Indhold: INDLEDNING... 2 PRINCIPPER FOR INDTASTNING AF PATIENTER... 3 HVORDAN KOMMER MAN TIL INDTASTNING?... 4 LOGIN... 6 FELTER... 9 UDFYLDELSE

Læs mere

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Kom godt i gang med Office 365, download af Office 365, OneDrive samt Word, Excel og PowerPoint Version 1.03 (13.

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk (infoforenbooking-aktivitetsopgørelse_vejledning-2) Side 1af 19 www.conventus.dk Til: Foreninger i Holbæk Kommune Holbæk 1/11-2010. Vejledning til booking af aktiviteter samt aktivitetsopgørelser (haller

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere