Handling Forklaring Illustration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handling Forklaring Illustration"

Transkript

1 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder der er for kommunikation relateret til den enkelte patient. Obs For at følge op på en patients data skal du også anvende huskeseddel 2. Opret patient, ændre stamdata og monitoreringsplan. Holdes musen over knapperne, ses en grå boks, som beskriver, hvad der sker ved klik herpå. Ved klik på F5 opdateres og du får de sidste data f.eks. nye målinger fra en patient med. Hovedmenu På hovedmenuen får du adgang til: Overblik Find patient Opret patient Alle noter for mit team Kits og Målere fra Administratormenu anvendes ikke i. Overblik: Hvad der ses OpenTele åbner altid op i Overblik og første gang startes med Alle mine patientgrupper. Klik på pilen og dine patientgrupper ses. Klik på den patientgruppe, hvor du har opfølgningen på data og klik derefter på Filtrer. Næste gang du logger på, starter Overblik i denne patientgruppe. Obs. du har aldrig ansvaret for opfølgning på data ved en patientgruppe, der ender med OA. I Overblik vises patienter i den/de Patientgrupper, der er knyttet til din brugeradgang, og som: 1. Har målt værdier og/eller besvaret et spørgeskema (rød, gul, orange og grøn klokke) 2. Ikke har udført en måling inden forventet tid (blå klokke) 3. Har en ulæst besked (rød pil i ind/ud bakke) 4. Har en påmindelses note (grøn eller rød farve i note ikon) Du ser kun de patienter, hvor der er opgaver du skal tage hånd om. Når opgaverne løses f.eks. ved at kvittere for data eller se en besked forsvinder patienten fra Overblik. 18. oktober 2016 Side 1 af 11

2 Overblik er derfor ikke en komplet liste over samtlige patienter i patientgruppen. Alle dine patienter i en patientgruppe ser du i Find patient. Alarm klokker: Rækkefølge og betydning Patienterne er listet efter alvorlighedsgraden af alarm klokkens farve. De vigtigste er øverst. Betydningen af alarm klokker: Rød: Én eller flere målinger er uden for grænseværdier. Kan også være et svar fra spørgeskema. Gul: Én eller flere værdier skal observeres. Kan også være et svar fra spørgeskema. Blå: Spørgeskema ikke besvaret til forventet tid. Orange: Spørgeskema uden alarmgrænser, der fordrer klinisk vurdering. Grøn: Ingen overskredne alarmer. Grå: Ikke indkomne data/målinger. Der er ulæst besked eller ikke set note. Når musen holdes over alarm klokken ses årsag til alarm. Betydningen af de enkelte farver og opfølgning på dem er yderligere beskrevet i instruks. Obs. Alle ikke kvitterede målinger skal vurderes. Ved grønne alarmer klokker er ingen alarmgrænser overskredne. Dog kan patientens tilstand gradvist forværres inden en alarm udløses. Overblik: Øvrige ikoners betydning Kvitter og send svargodkendelse Efter opfølgning på den enkelte/alle dine patienters målinger kan du på Overblik kvittere for grønne alarmer. Vælg ikon med grønt kryds. Der sendes en automatisk kvittering om, at målingen er set og godkendt. Patienten kan ved at klikke på Kvitteringer på tablet se den sidste måneds kvitteringer og at du har kvitteret. Du kan kvittere på følgende måder: Alle grønne for én patient ved klik på ikonet Kvitter og send svargodkendelse 18. oktober 2016 Side 2 af 11

3 Alle grønne for alle dine patienter ved klik på ikonet Kvitter og send svargodkendelse Ukvitterede målinger: Se og kvitter Ukvitterede besvarelser, uanset hvornår disse er fra, kan ses og kvitteres for via Overblik. Når musen holdes over ikonet Ukvitterede besvarelser for patient ses antallet af besvarelser, der ikke er kvitteret for. Klik på ikonet, hvis der er ukvitterede målinger og disse spørgeskemaer, som du nu kan kvittere for, samt grafer for de sidste 30 dages målinger folder sig ud i overblikket. Du kan fortsat se de øvrige patienter i Overblik. Det er muligt, at have flere patienter foldet ud samtidig. Klik enten på ikonet, som svagt kan antydes eller på Overblik for at folde patientens ukvitterede målinger sammen igen. Blå alarmklokker: Årsag og fjern Blå alarmer betyder, at data fra et spørgeskema ikke er modtaget inden det tidspunkt, der er angivet i patientens Monitoreringsplan. Der vil også være en blå alarm, hvis data er modtaget for tidligt. I monitoreringsplanen ses Skematjektidsvindue, som er den tid, systemet tjekker bagudrettet fra det i Besvares senest angivne tidspunkt. Ved at holde musen over den blå klokke i venstre side af Overblik kan du se, hvad der har udløst alarmen. Efter der er fulgt op på årsagen til alarmen, kan den fjernes. Klik på ikonet Fjern alle blå alarmer. Besked til/fra patient: Se ulæst besked En kliniker kan skrive en besked til patienten og modtage en besked fra patienten. Besked funktionen bruges kun til patienter, der kan anvende denne. Sorte pile betyder ingen ulæste beskeder til eller fra patient. Besked til/fra patient ses i ind/ud bakken. En besked har rød pil på Overblik, indtil den er 18. oktober 2016 Side 3 af 11

4 markeret som læst af modtager. Hold musen hen over ikonet, så ses antal ulæste beskeder og dato for ældste ulæste besked. Ulæste beskeder: Fra patient: Rød pil peger ind i bakke. Til patient: Rød pil peger ud af bakke. Hvis besked er sendt til en patient, der ikke læser sin besked vil der fortsætte med at være en grå alarm på Overblik grundet ulæst besked. Dette kan undgås via ikon eller Stamdata (se punkt - Ændre stamdata i huskeseddel -2 Opret patient, ændre stamdata og monitoreringsplan). Note til kliniker: Se note En kliniker kan oprette en note til sig selv og andre klinikere. Begræns anvendelsen af noter. Tænk på noter som en gul lap, slet dem løbende og anvend dem aldrig som erstatning for dokumentation i forbindelse med journalføring. Noter ses ved note ikon og kan have grøn eller rød farve. Hold musen hen over ikonet, så ses antal ulæste noter, dato for oprettelse og indhold. Når du har markeret noten som set, forsvinder den fra dit Overblik. Dog vil noten fortsat optræde på Overblik som ulæst hos alle andre brugere med adgang til samme patientgruppe, indtil de markerer den som set. Find patient Du kan søge efter en konkret patient ved at søge på dennes CPR nummer, Fornavn, Efternavn, Telefonnummer eller Brugernavn. Du kan også søge på pårørendes telefonnummer. Udfyld et eller flere felter og klik på Find Patient. Ved søgning på Status og Patientgruppe vises som udgangspunkt alle aktive patienter i de patientgrupper, du har adgang til. Du kan også kan søge på alle afdøde eller udmeldte patienter. Klik på for at se valgmuligheder. Det er muligt, at kombinere de forskellige 18. oktober 2016 Side 4 af 11

5 felter f.eks. Status og Patientgruppe. Indtast eller marker det du ønsker at søge på og klik på Find Patient. Efterfølgende vises den konkrete patient eller flere patienter afhængigt af din søgning på Patientliste. Rækkefølgen er som udgangspunkt alfabetisk ud fra fornavn. Du kan ændre rækkefølgen ved at klikke på eller ud for Situation, Fornavn, Efternavn, CPR nummer eller Tilstand. Ved søgning på aktiv ved Status og den Patientgruppe, hvor du har ansvaret for opfølgning, får du et godt overblik over: Antal patienter, du har ansvaret for Indsender patienten data som forventet Hvornår seneste besvarelse er udført Har patienten de aftalte patientgrupper Er der også en kommunal (K) OA patientgruppe, når hospitalet (H) har ansvaret for dataopfølgning Alle noter for mit team: Se disse Der er mulighed for at læse noter for alle de patientgrupper, du har adgang til, ved at klikke på Alle noter for mit team. Denne funktion tager afsæt i Alle mine patientgrupper og der er ikke mulighed for at udvælge noter kun fra én patientgruppe. Rækkefølgen er som udgangspunkt alfabetisk ud fra patientens fornavn. Du kan ændre rækkefølgen ved at klikke på eller ud for Patient, Note, Type, Påmindelsestidspunkt Set af mig eller Set. 18. oktober 2016 Side 5 af 11

6 Patientmenu: Muligheder Når du på Overblik klikker på en patients navn, CPR nr. eller ét af ikonerne kommer du til Patientmenu. På Patientmenu er der øverst en boks med patientens oplysninger fra Stamdata. Under CPR nummer ses evt. kommentar. Under pårørende ses dataansvarlig, hvis dette er påført. Herunder er følgende muligheder: Målinger Indtast måling Stamdata Beskeder til/fra patient Noter Pausering Grafer Alle målinger Udstyr Monitoreringsplan Disse muligheder beskrives punkt for punkt i det efterfølgende. Målinger: Hvad ses og muligheder Målinger kommer du til enten ved klik på patientens navn på Overblik eller via Patientmenu. Målinger åbnes med Målingsperiode Vis 1 måned og kan vises for andre perioder f.eks. Vis alt ved klik herpå. Du kan også selv vælge periode. Klik på Vælg periode og på kalender samt ønsket dato, måned og år i Fra og Til og dernæst på Indstil. I Målinger ser du alle en patients målinger og svar på spørgsmål fra spørgeskemaer ved at køre ned og hen i listen. Øverst ses dato og klokkeslæt, farvekode, en blyant samt ikoner til kvittering. Dato og klokkeslæt er det tidspunkt, data er modtaget. Det er ét samlet klokkeslæt, selv om der kan være forskel på, hvornår den enkelte måling i et spørgeskema er foretaget. 18. oktober 2016 Side 6 af 11

7 Udelukkende farvekoder relateret til data fra spørgeskemaer dvs. rød, gul, orange og grøn ses her. Denne farve behøver ikke være den samme som på Overblik. På Overblik ses den alarm der, ud af alle alarmer inkl. blå og grå, er mest alvorlig. Ved Målinger ses data i kronologisk rækkefølge. Hvis der er en rød eller gul alarm, vil det fremgå ud for det enkelte spørgsmål, hvad der er årsag til alarmen. Dette kan både være svar på et spørgsmål eller en måleværdi. Der vil ud for spørgsmålet ses en farvet mini alarmklokke. Når det er en måleværdi, der udløser en alarm, kan alamgrænserne for den konkrete måleværdi ses ved at holde musen hen over det konkrete spørgsmål. Det er muligt at se spørgeskemaet, ignorere besvarelser og tilføje kommentarer (en note til kvittering) ved at klikke på Ved et allerede kvitteret spørgeskema ses, hvem der har kvitteret, hvornår og om der er en kvitteringsnote. Spørgsmål fra et spørgeskema ses, og det er muligt at undlade en måling er med i Grafer ved at klikke på ignorer. Du kan også ophæve en ignorering. Ved et ikke-kvitteret spørgeskema, kan du påføre en note til kvittering. Klik på Skriv din note i Note til kvittering og klik på Kvittér". Kvitterings ikon har et grønt flueben, når der er kvitteret for data. Ved at holde musen over ikonet ses hvem der har kvitteret, hvornår samt om der er en kvitteringsnote. Du kvitterer for data ved at klikke på ikonet med et grønt kryds og bliver spurgt om du er sikker på, du vil kvittere. Kvitteret Ikke kvitteret Målinger: Vælg foretrukken værdi Det anbefales ikke at anvende denne funktion. Rækkefølgen for visning af dataelementer er forudbestemt ud fra målinger og spørgsmål i de spørgeskemaer, patienten er tildelt. Du 18. oktober 2016 Side 7 af 11

8 kan vælge en foretrukken værdi, som kopieres til toppen af skemaet og på den måde bestemme, i hvilken rækkefølge, du vil have vist data. Idet et dataelement kopieres medfører det, at den samlede liste over data forlænges. Indtast måling Stamdata Anvendes ikke i. Målinger overføres via Bluetooth eller indtastes på tablet af patient. Se huskeseddel: 2. Opret patient, ændre stamdata og monitoreringsplan. Skrive beskeder til/fra patient Beskeder til/fra patient kommer du til ved klik på Besked ikonet på Overblik eller ved klik på Beskeder til/fra patient i Patientmenu. I Patientmenu vil en ulæst besked til/fra en patient vil være markeret med rødt ved Beskeder til/fra patient. I Beskeder til/fra patient vises det kliniker har sendt til patient (med gråt under kliniker) og det patient har sendt til kliniker (med grønt under patients navn). Ved besked til patient ses, om en besked er læst/ikke læst. Ved besked fra patient kan vælges mellem Besvar, Marker som læst eller Marker som ulæst. Når du vil skrive en ny besked til en patient, skal du klikke på Ny Besked. Skriv din besked i felterne og slut med at klikke på Send. Obs. beskeder anvendes ikke til akutte kontakter. Noter: Skrive note, hvilke noter anvendes Noter kommer du til enten ved klik på Note ikonet på Overblik eller via Patientmenu. I Noter ses de noter klinikere har oprettet. Du ser indholdet af noten, om den er vigtig/ normal, om der er et påmindelsestidspunkt samt om noten er set. 18. oktober 2016 Side 8 af 11

9 Noter anvendes aldrig som erstatning for dokumentation relateret til journalføring. En note er som en gul lap som erindring til dig selv og/eller en kollega. Slet note Opret note En note der ikke er Markeret Set kan redigeres og slettes. Hvis noten inden for kort tid er forældet, er det en fordel ikke at markere den som set. Slet den i stedet, når den ikke længere er gældende (se punkt - Overblik: Note til kliniker). Når du vil oprette en note, skal du klikke på + Opret. Skriv noteteksten og typen i de to felter markeret med *. Du kan også sætte en dato og klokkeslæt for, hvornår du vil have påmindelse frem. Klik da på kalender for at vælge dato, måned og år og udfyld de to felter med klokkeslæt. Følgende noter anvendes: Normal note med påmindelse Vigtig note uden påmindelse Normal note med påmindelse Vigtig note uden påmindelse Noter: Undgå æ, ø, å fejl Normal note med påmindelse medfører en grøn klokke på Overblik på Påmindelsestidspunkt. Anvendes f.eks. for at gøre en anden kliniker opmærksom på, hvornår en patient får sit TeleKit og oplæres i brug heraf eller for selv at huske at ændre målefrekvens eller justere tærskelværdier. Vigtig note uden påmindelse medfører et rødt udråbstegn og ses kun på Overblik, når der samtidig er ukvitterede besvarelser eller ulæste beskeder. Anvendes f.eks. hvis medicin er ved at bliver justeret og der evt. efterfølgende skal ændres tærskelværdier. Der er indtil OpenTele opdateres en fejl ved noter. Dette medfører, at brug af bogstaverne æ, ø og å resulterer i svært læselige noter. Idet noter, der er markeret som læst, ikke kan slettes, er det vigtigt, at de kan læses. 18. oktober 2016 Side 9 af 11

10 For at sikre noten kan læses gøres følgende: Skriv et tilfældigt tegn i note tekst felt Klik på Opret Klik på Rediger Skriv din note i tekst felt, vælg type og evt. påmindelse Klik på Opdater Noten er nu som forventet Pausering Hvis en patient i en periode ikke udfører målinger f.eks. holder ferie, pauseres der. Der er i denne periode ingen forventning om målinger, og vil derfor ikke komme en blå alarm. Patienten kan, under en pausering, udføre målinger og indsende disse. For at oprette en pausering, skal du klikke på + Opret. Påfør Første pausedag og Første dag efter pause ved at klikke på kalender og ønsket dato, måned og år. Ved Bemærkning skrives årsag til pausering. Klik dernæst på Opret. Det er muligt at oprette pauseringer fremadrettet og en patient kan også have flere pauseringer. Ved klik på Pausering ses, om en patient har en pausering, hvornår denne starter og slutter samt bemærkning herom. En Pausering kan redigeres hvis den f.eks. skal forlænges. Klik da på linjen ved Første pausedag eller Bemærkning og dernæst på Rediger. Ret det ønskede f.eks. Første dag efter pause og klik på Opdater. Det er her også muligt at slette en pausering. Hvis perioden for pausering ikke er kendt, f.eks. på grund af indlæggelse, pauseres for maks. 14 dage. Herefter tjekkes patientens status, og pauseringen gentages eventuelt. Grafer Grafer åbnes med Målingsperiode Vis alt og kan vises for afgrænsede perioder f.eks. 1 måned ved klik herpå. Du kan selv vælge periode. Klik på Vælg 18. oktober 2016 Side 10 af 11

11 periode og på kalender samt ønsket dato, måned og år i Fra og Til og dernæst på Indstil. Ved klik på kan der trækkes en lodret rød linje gennem alle målinger. Alle målinger vises som grafer og der ses øverst på hver graf, hvilken måling grafen viser. X-aksen viser tidspunkt for målingen og Y-aksen viser måleenheden. Prikkerne på kurverne er de enkelte målinger. Der kan være flere målinger på samme dag. Hold markøren hen over en prik og du kan se tidspunktet for målingen. De røde og gule linjer angiver tærskelværdier for pågældende målinger. Alle målinger Alle målinger åbnes med Målingsperiode Vis alt og kan vises for afgrænsede perioder f.eks. 1 måned ved klik herpå. Du kan selv vælge periode. Klik på Vælg periode og på kalender samt ønsket dato, måned og år i Fra og Til og dernæst på Indstil Målinger ses her i tabeller. Der fremgår, hvilken måling der er tale om, tidspunkt for modtagelse af måledata, værdien for målingen samt enhed for måling. De afvigende værdier er markeret med farven for alarmen. Vær obs. på at dette kun er gældende ved de målinger, hvor der er indsat tærskelværdier. Udstyr Dette anvendes ikke i, da udlån af udstyr ikke håndteres via OpenTele. Monitoreringsplan Denne kan altid redigeres (se huskeseddel - 2. Opret patient, ændre stamdata og monitoreringsplan). 18. oktober 2016 Side 11 af 11

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data.

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data. Opfølgning på data i kommune Formål Kommunen følger op på borgerens data. Aktør Kommune Hjertesvigt TeleCare Nord Kompetencer Sygeplejefaglige kompetencer som beskrevet i Opgave- og ansvarsfordeling. Data

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking 1) Oversigt over indhold af denne vejledning 2) Gå ind på Fritidsportalen i Silkeborg Kommune 3) Klik på en genvej 4) Søg dig frem til en facilitet

Læs mere

Brugervejledning til Foreningsportalen

Brugervejledning til Foreningsportalen Brugervejledning til Foreningsportalen 1. 1. Få adgang til foreningsportalen 2. Tilføjelse af spiller på hold til foreningen 3. Flytning af matcher 4. Indberette resultater På internet adressen: http://foreningsportalen.dgi.dk

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Smartday Touch. Kom godt i gang

Smartday Touch. Kom godt i gang Smartday Touch Kom godt i gang Log på Smartday Touch Hent Smartday Touch fra Apple App Store eller Google Play Butik Når appen er hentet vil ikonet lægge sig på din hjemmeskærm Ikonet ser således ud Tryk

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Nexus Mobil. Personalevejledning

Nexus Mobil. Personalevejledning Nexus Mobil Personalevejledning Indhold Grundlæggende funktioner... 2 Navigationsbjælken... 2 Borgerbanner... 2 Borgermenu... 3 Borgermenuen giver adgang til 5 elementer man kan skifte imellem... 3 Køreliste...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 2 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex September 2014 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Stamdata...5 Historik...6

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex April 2015 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Ændring af forløbstype...4 Stamdata...5

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen Brugermanual 2017 Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 2. Vælg ønskede svarlaboratorier... 4 3. Gennemgang

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 4 April 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8 HåndOffice Kurser Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4 Side 2 af 8 Kurser Klik på Kursus.Kursus-Forening åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser

Læs mere

Spilleradministration i Klub Office

Spilleradministration i Klub Office Spilleradministration i Klub Office Procedure for spilleradministration... 2 Procedure for nye holdledere/trænere... 2 KlubOffice... 2 Oprettelse af spiller:... 3 Udmeldelse af spiller... 7 Restanceopfølgning...

Læs mere

Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til.

Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til. Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til. Min profil: Her kan du ændre telefonnummer og mailadresse. Her kan du også vælge at få en SMS eller en mail

Læs mere

Vejledning til Søg medlem

Vejledning til Søg medlem Maj 2014 Vejledning til Søg medlem - for tillidsvalgte Indholdsfortegnelse Generelt om Søg medlem... 2 Medlemsliste... 2 Hvis du vil melde en kollega ind i FOA... 2 Sådan bruger du Medlemsliste... 3 Hvad

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Blodsukkerprofil

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Blodsukkerprofil et interaktivt skema til måling af Blodsukkerprofil 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1 Denne vejledning omhandler: Indhold 1. Åbningssiden... 1 2. Hvordan læses/åbnes mail/vedhæftede filer... 3 3. Hvordan sender vi en mail/vedhæfter billeder eller dokumenter... 5 4. Åbne for menubjælken...

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY Log på Log på http://www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer Firma ID: sosuherning Password: (er tidligere blevet udsendt på mail, hvorefter du er blevet

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Tjekliste. Software version eller nyere. Rev E DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Tjekliste. Software version eller nyere. Rev E DK Brugervejledning Funktionsvejledning Tjekliste Software version 5.3.5 eller nyere Rev E DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Tjekliste... 3 2.1 Tjekliste-siden... 3 2.1.1 Kvittér for en opgave... 4

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere