Handling Forklaring Illustration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handling Forklaring Illustration"

Transkript

1 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder der er for kommunikation relateret til den enkelte patient. Obs For at følge op på en patients data skal du også anvende huskeseddel 2. Opret patient, ændre stamdata og monitoreringsplan. Holdes musen over knapperne, ses en grå boks, som beskriver, hvad der sker ved klik herpå. Ved klik på F5 opdateres og du får de sidste data f.eks. nye målinger fra en patient med. Hovedmenu På hovedmenuen får du adgang til: Overblik Find patient Opret patient Alle noter for mit team Kits og Målere fra Administratormenu anvendes ikke i. Overblik: Hvad der ses OpenTele åbner altid op i Overblik og første gang startes med Alle mine patientgrupper. Klik på pilen og dine patientgrupper ses. Klik på den patientgruppe, hvor du har opfølgningen på data og klik derefter på Filtrer. Næste gang du logger på, starter Overblik i denne patientgruppe. Obs. du har aldrig ansvaret for opfølgning på data ved en patientgruppe, der ender med OA. I Overblik vises patienter i den/de Patientgrupper, der er knyttet til din brugeradgang, og som: 1. Har målt værdier og/eller besvaret et spørgeskema (rød, gul, orange og grøn klokke) 2. Ikke har udført en måling inden forventet tid (blå klokke) 3. Har en ulæst besked (rød pil i ind/ud bakke) 4. Har en påmindelses note (grøn eller rød farve i note ikon) Du ser kun de patienter, hvor der er opgaver du skal tage hånd om. Når opgaverne løses f.eks. ved at kvittere for data eller se en besked forsvinder patienten fra Overblik. 18. oktober 2016 Side 1 af 11

2 Overblik er derfor ikke en komplet liste over samtlige patienter i patientgruppen. Alle dine patienter i en patientgruppe ser du i Find patient. Alarm klokker: Rækkefølge og betydning Patienterne er listet efter alvorlighedsgraden af alarm klokkens farve. De vigtigste er øverst. Betydningen af alarm klokker: Rød: Én eller flere målinger er uden for grænseværdier. Kan også være et svar fra spørgeskema. Gul: Én eller flere værdier skal observeres. Kan også være et svar fra spørgeskema. Blå: Spørgeskema ikke besvaret til forventet tid. Orange: Spørgeskema uden alarmgrænser, der fordrer klinisk vurdering. Grøn: Ingen overskredne alarmer. Grå: Ikke indkomne data/målinger. Der er ulæst besked eller ikke set note. Når musen holdes over alarm klokken ses årsag til alarm. Betydningen af de enkelte farver og opfølgning på dem er yderligere beskrevet i instruks. Obs. Alle ikke kvitterede målinger skal vurderes. Ved grønne alarmer klokker er ingen alarmgrænser overskredne. Dog kan patientens tilstand gradvist forværres inden en alarm udløses. Overblik: Øvrige ikoners betydning Kvitter og send svargodkendelse Efter opfølgning på den enkelte/alle dine patienters målinger kan du på Overblik kvittere for grønne alarmer. Vælg ikon med grønt kryds. Der sendes en automatisk kvittering om, at målingen er set og godkendt. Patienten kan ved at klikke på Kvitteringer på tablet se den sidste måneds kvitteringer og at du har kvitteret. Du kan kvittere på følgende måder: Alle grønne for én patient ved klik på ikonet Kvitter og send svargodkendelse 18. oktober 2016 Side 2 af 11

3 Alle grønne for alle dine patienter ved klik på ikonet Kvitter og send svargodkendelse Ukvitterede målinger: Se og kvitter Ukvitterede besvarelser, uanset hvornår disse er fra, kan ses og kvitteres for via Overblik. Når musen holdes over ikonet Ukvitterede besvarelser for patient ses antallet af besvarelser, der ikke er kvitteret for. Klik på ikonet, hvis der er ukvitterede målinger og disse spørgeskemaer, som du nu kan kvittere for, samt grafer for de sidste 30 dages målinger folder sig ud i overblikket. Du kan fortsat se de øvrige patienter i Overblik. Det er muligt, at have flere patienter foldet ud samtidig. Klik enten på ikonet, som svagt kan antydes eller på Overblik for at folde patientens ukvitterede målinger sammen igen. Blå alarmklokker: Årsag og fjern Blå alarmer betyder, at data fra et spørgeskema ikke er modtaget inden det tidspunkt, der er angivet i patientens Monitoreringsplan. Der vil også være en blå alarm, hvis data er modtaget for tidligt. I monitoreringsplanen ses Skematjektidsvindue, som er den tid, systemet tjekker bagudrettet fra det i Besvares senest angivne tidspunkt. Ved at holde musen over den blå klokke i venstre side af Overblik kan du se, hvad der har udløst alarmen. Efter der er fulgt op på årsagen til alarmen, kan den fjernes. Klik på ikonet Fjern alle blå alarmer. Besked til/fra patient: Se ulæst besked En kliniker kan skrive en besked til patienten og modtage en besked fra patienten. Besked funktionen bruges kun til patienter, der kan anvende denne. Sorte pile betyder ingen ulæste beskeder til eller fra patient. Besked til/fra patient ses i ind/ud bakken. En besked har rød pil på Overblik, indtil den er 18. oktober 2016 Side 3 af 11

4 markeret som læst af modtager. Hold musen hen over ikonet, så ses antal ulæste beskeder og dato for ældste ulæste besked. Ulæste beskeder: Fra patient: Rød pil peger ind i bakke. Til patient: Rød pil peger ud af bakke. Hvis besked er sendt til en patient, der ikke læser sin besked vil der fortsætte med at være en grå alarm på Overblik grundet ulæst besked. Dette kan undgås via ikon eller Stamdata (se punkt - Ændre stamdata i huskeseddel -2 Opret patient, ændre stamdata og monitoreringsplan). Note til kliniker: Se note En kliniker kan oprette en note til sig selv og andre klinikere. Begræns anvendelsen af noter. Tænk på noter som en gul lap, slet dem løbende og anvend dem aldrig som erstatning for dokumentation i forbindelse med journalføring. Noter ses ved note ikon og kan have grøn eller rød farve. Hold musen hen over ikonet, så ses antal ulæste noter, dato for oprettelse og indhold. Når du har markeret noten som set, forsvinder den fra dit Overblik. Dog vil noten fortsat optræde på Overblik som ulæst hos alle andre brugere med adgang til samme patientgruppe, indtil de markerer den som set. Find patient Du kan søge efter en konkret patient ved at søge på dennes CPR nummer, Fornavn, Efternavn, Telefonnummer eller Brugernavn. Du kan også søge på pårørendes telefonnummer. Udfyld et eller flere felter og klik på Find Patient. Ved søgning på Status og Patientgruppe vises som udgangspunkt alle aktive patienter i de patientgrupper, du har adgang til. Du kan også kan søge på alle afdøde eller udmeldte patienter. Klik på for at se valgmuligheder. Det er muligt, at kombinere de forskellige 18. oktober 2016 Side 4 af 11

5 felter f.eks. Status og Patientgruppe. Indtast eller marker det du ønsker at søge på og klik på Find Patient. Efterfølgende vises den konkrete patient eller flere patienter afhængigt af din søgning på Patientliste. Rækkefølgen er som udgangspunkt alfabetisk ud fra fornavn. Du kan ændre rækkefølgen ved at klikke på eller ud for Situation, Fornavn, Efternavn, CPR nummer eller Tilstand. Ved søgning på aktiv ved Status og den Patientgruppe, hvor du har ansvaret for opfølgning, får du et godt overblik over: Antal patienter, du har ansvaret for Indsender patienten data som forventet Hvornår seneste besvarelse er udført Har patienten de aftalte patientgrupper Er der også en kommunal (K) OA patientgruppe, når hospitalet (H) har ansvaret for dataopfølgning Alle noter for mit team: Se disse Der er mulighed for at læse noter for alle de patientgrupper, du har adgang til, ved at klikke på Alle noter for mit team. Denne funktion tager afsæt i Alle mine patientgrupper og der er ikke mulighed for at udvælge noter kun fra én patientgruppe. Rækkefølgen er som udgangspunkt alfabetisk ud fra patientens fornavn. Du kan ændre rækkefølgen ved at klikke på eller ud for Patient, Note, Type, Påmindelsestidspunkt Set af mig eller Set. 18. oktober 2016 Side 5 af 11

6 Patientmenu: Muligheder Når du på Overblik klikker på en patients navn, CPR nr. eller ét af ikonerne kommer du til Patientmenu. På Patientmenu er der øverst en boks med patientens oplysninger fra Stamdata. Under CPR nummer ses evt. kommentar. Under pårørende ses dataansvarlig, hvis dette er påført. Herunder er følgende muligheder: Målinger Indtast måling Stamdata Beskeder til/fra patient Noter Pausering Grafer Alle målinger Udstyr Monitoreringsplan Disse muligheder beskrives punkt for punkt i det efterfølgende. Målinger: Hvad ses og muligheder Målinger kommer du til enten ved klik på patientens navn på Overblik eller via Patientmenu. Målinger åbnes med Målingsperiode Vis 1 måned og kan vises for andre perioder f.eks. Vis alt ved klik herpå. Du kan også selv vælge periode. Klik på Vælg periode og på kalender samt ønsket dato, måned og år i Fra og Til og dernæst på Indstil. I Målinger ser du alle en patients målinger og svar på spørgsmål fra spørgeskemaer ved at køre ned og hen i listen. Øverst ses dato og klokkeslæt, farvekode, en blyant samt ikoner til kvittering. Dato og klokkeslæt er det tidspunkt, data er modtaget. Det er ét samlet klokkeslæt, selv om der kan være forskel på, hvornår den enkelte måling i et spørgeskema er foretaget. 18. oktober 2016 Side 6 af 11

7 Udelukkende farvekoder relateret til data fra spørgeskemaer dvs. rød, gul, orange og grøn ses her. Denne farve behøver ikke være den samme som på Overblik. På Overblik ses den alarm der, ud af alle alarmer inkl. blå og grå, er mest alvorlig. Ved Målinger ses data i kronologisk rækkefølge. Hvis der er en rød eller gul alarm, vil det fremgå ud for det enkelte spørgsmål, hvad der er årsag til alarmen. Dette kan både være svar på et spørgsmål eller en måleværdi. Der vil ud for spørgsmålet ses en farvet mini alarmklokke. Når det er en måleværdi, der udløser en alarm, kan alamgrænserne for den konkrete måleværdi ses ved at holde musen hen over det konkrete spørgsmål. Det er muligt at se spørgeskemaet, ignorere besvarelser og tilføje kommentarer (en note til kvittering) ved at klikke på Ved et allerede kvitteret spørgeskema ses, hvem der har kvitteret, hvornår og om der er en kvitteringsnote. Spørgsmål fra et spørgeskema ses, og det er muligt at undlade en måling er med i Grafer ved at klikke på ignorer. Du kan også ophæve en ignorering. Ved et ikke-kvitteret spørgeskema, kan du påføre en note til kvittering. Klik på Skriv din note i Note til kvittering og klik på Kvittér". Kvitterings ikon har et grønt flueben, når der er kvitteret for data. Ved at holde musen over ikonet ses hvem der har kvitteret, hvornår samt om der er en kvitteringsnote. Du kvitterer for data ved at klikke på ikonet med et grønt kryds og bliver spurgt om du er sikker på, du vil kvittere. Kvitteret Ikke kvitteret Målinger: Vælg foretrukken værdi Det anbefales ikke at anvende denne funktion. Rækkefølgen for visning af dataelementer er forudbestemt ud fra målinger og spørgsmål i de spørgeskemaer, patienten er tildelt. Du 18. oktober 2016 Side 7 af 11

8 kan vælge en foretrukken værdi, som kopieres til toppen af skemaet og på den måde bestemme, i hvilken rækkefølge, du vil have vist data. Idet et dataelement kopieres medfører det, at den samlede liste over data forlænges. Indtast måling Stamdata Anvendes ikke i. Målinger overføres via Bluetooth eller indtastes på tablet af patient. Se huskeseddel: 2. Opret patient, ændre stamdata og monitoreringsplan. Skrive beskeder til/fra patient Beskeder til/fra patient kommer du til ved klik på Besked ikonet på Overblik eller ved klik på Beskeder til/fra patient i Patientmenu. I Patientmenu vil en ulæst besked til/fra en patient vil være markeret med rødt ved Beskeder til/fra patient. I Beskeder til/fra patient vises det kliniker har sendt til patient (med gråt under kliniker) og det patient har sendt til kliniker (med grønt under patients navn). Ved besked til patient ses, om en besked er læst/ikke læst. Ved besked fra patient kan vælges mellem Besvar, Marker som læst eller Marker som ulæst. Når du vil skrive en ny besked til en patient, skal du klikke på Ny Besked. Skriv din besked i felterne og slut med at klikke på Send. Obs. beskeder anvendes ikke til akutte kontakter. Noter: Skrive note, hvilke noter anvendes Noter kommer du til enten ved klik på Note ikonet på Overblik eller via Patientmenu. I Noter ses de noter klinikere har oprettet. Du ser indholdet af noten, om den er vigtig/ normal, om der er et påmindelsestidspunkt samt om noten er set. 18. oktober 2016 Side 8 af 11

9 Noter anvendes aldrig som erstatning for dokumentation relateret til journalføring. En note er som en gul lap som erindring til dig selv og/eller en kollega. Slet note Opret note En note der ikke er Markeret Set kan redigeres og slettes. Hvis noten inden for kort tid er forældet, er det en fordel ikke at markere den som set. Slet den i stedet, når den ikke længere er gældende (se punkt - Overblik: Note til kliniker). Når du vil oprette en note, skal du klikke på + Opret. Skriv noteteksten og typen i de to felter markeret med *. Du kan også sætte en dato og klokkeslæt for, hvornår du vil have påmindelse frem. Klik da på kalender for at vælge dato, måned og år og udfyld de to felter med klokkeslæt. Følgende noter anvendes: Normal note med påmindelse Vigtig note uden påmindelse Normal note med påmindelse Vigtig note uden påmindelse Noter: Undgå æ, ø, å fejl Normal note med påmindelse medfører en grøn klokke på Overblik på Påmindelsestidspunkt. Anvendes f.eks. for at gøre en anden kliniker opmærksom på, hvornår en patient får sit TeleKit og oplæres i brug heraf eller for selv at huske at ændre målefrekvens eller justere tærskelværdier. Vigtig note uden påmindelse medfører et rødt udråbstegn og ses kun på Overblik, når der samtidig er ukvitterede besvarelser eller ulæste beskeder. Anvendes f.eks. hvis medicin er ved at bliver justeret og der evt. efterfølgende skal ændres tærskelværdier. Der er indtil OpenTele opdateres en fejl ved noter. Dette medfører, at brug af bogstaverne æ, ø og å resulterer i svært læselige noter. Idet noter, der er markeret som læst, ikke kan slettes, er det vigtigt, at de kan læses. 18. oktober 2016 Side 9 af 11

10 For at sikre noten kan læses gøres følgende: Skriv et tilfældigt tegn i note tekst felt Klik på Opret Klik på Rediger Skriv din note i tekst felt, vælg type og evt. påmindelse Klik på Opdater Noten er nu som forventet Pausering Hvis en patient i en periode ikke udfører målinger f.eks. holder ferie, pauseres der. Der er i denne periode ingen forventning om målinger, og vil derfor ikke komme en blå alarm. Patienten kan, under en pausering, udføre målinger og indsende disse. For at oprette en pausering, skal du klikke på + Opret. Påfør Første pausedag og Første dag efter pause ved at klikke på kalender og ønsket dato, måned og år. Ved Bemærkning skrives årsag til pausering. Klik dernæst på Opret. Det er muligt at oprette pauseringer fremadrettet og en patient kan også have flere pauseringer. Ved klik på Pausering ses, om en patient har en pausering, hvornår denne starter og slutter samt bemærkning herom. En Pausering kan redigeres hvis den f.eks. skal forlænges. Klik da på linjen ved Første pausedag eller Bemærkning og dernæst på Rediger. Ret det ønskede f.eks. Første dag efter pause og klik på Opdater. Det er her også muligt at slette en pausering. Hvis perioden for pausering ikke er kendt, f.eks. på grund af indlæggelse, pauseres for maks. 14 dage. Herefter tjekkes patientens status, og pauseringen gentages eventuelt. Grafer Grafer åbnes med Målingsperiode Vis alt og kan vises for afgrænsede perioder f.eks. 1 måned ved klik herpå. Du kan selv vælge periode. Klik på Vælg 18. oktober 2016 Side 10 af 11

11 periode og på kalender samt ønsket dato, måned og år i Fra og Til og dernæst på Indstil. Ved klik på kan der trækkes en lodret rød linje gennem alle målinger. Alle målinger vises som grafer og der ses øverst på hver graf, hvilken måling grafen viser. X-aksen viser tidspunkt for målingen og Y-aksen viser måleenheden. Prikkerne på kurverne er de enkelte målinger. Der kan være flere målinger på samme dag. Hold markøren hen over en prik og du kan se tidspunktet for målingen. De røde og gule linjer angiver tærskelværdier for pågældende målinger. Alle målinger Alle målinger åbnes med Målingsperiode Vis alt og kan vises for afgrænsede perioder f.eks. 1 måned ved klik herpå. Du kan selv vælge periode. Klik på Vælg periode og på kalender samt ønsket dato, måned og år i Fra og Til og dernæst på Indstil Målinger ses her i tabeller. Der fremgår, hvilken måling der er tale om, tidspunkt for modtagelse af måledata, værdien for målingen samt enhed for måling. De afvigende værdier er markeret med farven for alarmen. Vær obs. på at dette kun er gældende ved de målinger, hvor der er indsat tærskelværdier. Udstyr Dette anvendes ikke i, da udlån af udstyr ikke håndteres via OpenTele. Monitoreringsplan Denne kan altid redigeres (se huskeseddel - 2. Opret patient, ændre stamdata og monitoreringsplan). 18. oktober 2016 Side 11 af 11

Overordnede emner: Hurtig link

Overordnede emner: Hurtig link Klik på et af de nedenstående links for hurtigt at finde frem til det du søger. Ved efterfølgende at klikke på teksten under spalten handling kommer du tilbage til denne side. Overordnede emner: 1. Log

Læs mere

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data.

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data. Opfølgning på data i kommune Formål Kommunen følger op på borgerens data. Aktør Kommune Hjertesvigt TeleCare Nord Kompetencer Sygeplejefaglige kompetencer som beskrevet i Opgave- og ansvarsfordeling. Data

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 09. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Brugergrænseflade for OpenTele-server Administrationsfunktionalitet Skemaer Skemagrupper

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Start med at gå til opsætning under tandhjulet i højre hjørne ude på forsiden (rød pil).

Start med at gå til opsætning under tandhjulet i højre hjørne ude på forsiden (rød pil). Offboarding modulet Offboarding er et modul, der bidrager til at opsamle vigtig viden og erfaring fra medarbejdere, som forlader organisationen, så deres input kan frugtbargøres til kollektiv fremdrift

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Laboratoriesvar på Sundhed.dk

Laboratoriesvar på Sundhed.dk Laboratoriesvar på Sundhed.dk Brugermanual 2018 Dansk Medicinsk Data Distribution Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 1.2

Læs mere

Nexus Mobil version 2

Nexus Mobil version 2 Nexus Mobil version 2 Personalevejledning Indhold Login og synkronisering... 2 Grundlæggende funktioner... 3 Navigationsbjælken... 3 Borgerbanner... 3 Borgersidens elementer... 4 Kørelisten... 4 Hente

Læs mere

Brugervejledning til Foreningsportalen

Brugervejledning til Foreningsportalen Brugervejledning til Foreningsportalen 1. 1. Få adgang til foreningsportalen 2. Tilføjelse af spiller på hold til foreningen 3. Flytning af matcher 4. Indberette resultater På internet adressen: http://foreningsportalen.dgi.dk

Læs mere

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE 1 Opret aktiviteter TIPS: Du kan bruge en aktivitetsliste til at vise en række datostyrede aktiviteter i jeres afdeling eller udlejning af jeres fælleshus. Du behøver ikke sætte billede på, eller tekst,

Læs mere

Indberetning / godkendelse af medarbejderindberetning af fravær

Indberetning / godkendelse af medarbejderindberetning af fravær Emne: Indberetning / godkendelse af medarbejderindberetning af fravær For at lederen kan godkende medarbejderens egen indberetning af fravær i rollebaseret indgang (RI), kræver det, at lederen er oprettet

Læs mere

Nexus Guidelines Dokumentation Plan - Fælles Sprog III. Version 1

Nexus Guidelines Dokumentation Plan - Fælles Sprog III. Version 1 Nexus Guidelines Dokumentation Plan - Fælles Sprog III Version 1 Indhold KLs procesmodel... 3 Tilføj Grundforløb... 4 Tilføj Forløb... 5 Opret Organisationsenhed... 6 Tilknyt bruger... 7 Opret Årsager

Læs mere

Nexus Mobil. Personalevejledning

Nexus Mobil. Personalevejledning Nexus Mobil Personalevejledning Indhold Grundlæggende funktioner... 2 Navigationsbjælken... 2 Borgerbanner... 2 Borgermenu... 3 Borgermenuen giver adgang til 5 elementer man kan skifte imellem... 3 Køreliste...

Læs mere

Smartday Touch. Kom godt i gang

Smartday Touch. Kom godt i gang Smartday Touch Kom godt i gang Log på Smartday Touch Hent Smartday Touch fra Apple App Store eller Google Play Butik Når appen er hentet vil ikonet lægge sig på din hjemmeskærm Ikonet ser således ud Tryk

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TABLETCOMPUTER

SÅDAN BRUGER DU TABLETCOMPUTER Du skal selv måle dit barns hjerterytme derhjemme, så personalet har mulighed for at vurdere, hvordan dit barn har det. Du skal bruge apparatet Monica AN24 og Samsung tabletcomputer til registrering af

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking 1) Oversigt over indhold af denne vejledning 2) Gå ind på Fritidsportalen i Silkeborg Kommune 3) Klik på en genvej 4) Søg dig frem til en facilitet

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Nexus - EOJ. FSIII Metoden EOJ vejledning

Nexus - EOJ. FSIII Metoden EOJ vejledning Nexus - EOJ FSIII Metoden EOJ vejledning December 2018 Opgave 1 Opret Borger Opret borger Gå i borgervisning tryk på borgervisningen alle åbne forløb Opret borger med CPR Vælg opret borger med CPR Vælg

Læs mere

Når du åbner MUS modulet, kan du se de teams, du kan holde MUS samtaler med (røde pile).

Når du åbner MUS modulet, kan du se de teams, du kan holde MUS samtaler med (røde pile). MUS modulet I MUS modulet kan du udsende spørgeskemaer til dine medarbejdere, som de kan besvare før selve MUSsamtalen. Under samtalen kan du skrive referat og lave aftaler ud fra medarbejderens svar,

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Rambøll CARE. Vejledning til MobileCare Basis Version Gladsaxe Kommune

Rambøll CARE. Vejledning til MobileCare Basis Version Gladsaxe Kommune Vejledning til Version 2.03 Gladsaxe Kommune Indhold LOGGE PÅ...3 STARTBILLEDE = MENU...4 DAGSPLAN...5 1. Start besøg... 6 2. Kørelisteoplysninger, klik på klokkeslæt... 7 3. Advis på den enkelte, klik

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 2 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

TÅRNBY FORENINGSPORTAL

TÅRNBY FORENINGSPORTAL GUIDE TIL TÅRNBY FORENINGSPORTAL - for foreninger Tårnby Foreningsportal Tårnby Foreningsportal er foreningernes værktøj til booking af faciliteter, indsendelse af dokumentation samt kommunikation med

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til dagplejere 13. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Oversigt over børnene... 4 Børn... 4 Kolonnen

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen Brugermanual 2017 Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 2. Vælg ønskede svarlaboratorier... 4 3. Gennemgang

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård   Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Lemvig Ungdomsgård https://ug.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Brugervejledning til EG On Klagenævn

Brugervejledning til EG On Klagenævn Brugervejledning til EG On Klagenævn 1 Introduktion... 2 1.1 Support... 2 1.2 Log ind... 2 2 Dine klagesager... 3 2.1 Stamoplysninger... 3 2.2 Statusoplysninger... 4 2.3 Høringsoverblik... 5 2.4 Kommunikation...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex September 2014 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Stamdata...5 Historik...6

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex April 2015 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Ændring af forløbstype...4 Stamdata...5

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

EG Clinea Tilbagesvar

EG Clinea Tilbagesvar EG Clinea Tilbagesvar side 1 af 6 Overblik Tilbagesvar implementeret... 3 1. Håndtering i 'Opfølgning'... 3 2. Rekvirering af prøver i WebReq og Status i 'Opfølgning' i EG Clinea... 3 3. Status 'Patient

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

TBL / v.0.4. Kursus... 3 Kurser... 3 Tilmeld kursister... 5 Kursus anmodninger... 9 Kurser pr. foreningshverv

TBL / v.0.4. Kursus... 3 Kurser... 3 Tilmeld kursister... 5 Kursus anmodninger... 9 Kurser pr. foreningshverv HåndOffice Kurser Kursus... 3 Kurser... 3 Tilmeld kursister... 5 Kursus anmodninger... 9 Kurser pr. foreningshverv... 10 Side 2 af 11 Kursus Et klik på Kursus viser menu med følgende tre valgmuligheder.

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

VEJLEDNING. Tabulex Vikar Basis. Version 1.1

VEJLEDNING. Tabulex Vikar Basis. Version 1.1 VEJLEDNING Tabulex Vikar Basis Version 1.1 Indhold Login... 4 Forside... 5 Skift skole... 5 Hjælp... 6 Opsætning... 6 Skift dato... 10 Opret note... 11 Sortering og filtrering... 13 Opret personfravær...

Læs mere

Statistikmodul i WinPLC

Statistikmodul i WinPLC Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB.

I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har søgt på en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

START PROCESSEN Manual - Side 1/12

START PROCESSEN Manual - Side 1/12 START PROCESSEN Manual - Side 1/12 START PROCESSEN Når du kommer ind på ansøgningsformularen, bliver du mødt af denne velkomstside. Klik på knappen Start i nederste højre TRIN 1.0: ANGIV KOLONIØNSKE -

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Du kommer ind på Cicero Web ved at skrive eller vælge din skole i dropdown-feltet på login-siden.

Du kommer ind på Cicero Web ved at skrive eller vælge din skole i dropdown-feltet på login-siden. HJÆLP Hjælp til: Vælg skole Du kommer ind på Cicero Web ved at skrive eller vælge din skole i dropdown-feltet på login-siden. Har du valgt en forkert skole? Klik på skolenavnet i øverste venstre hjørne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

HåndOffice Holdopgaver

HåndOffice Holdopgaver HåndOffice Holdopgaver Holdopgaver... 3 Aktiviteter... 3 Opret aktivitet... 4 Aktivitets gentagelser... 8 Deltagere i aktivitet... 10 Oprette opgaver til aktivitet... 10 Send besked til deltagere.... 13

Læs mere

Brugervejledning Booking

Brugervejledning Booking Hjørring Kommune Brugervejledning Booking Hjælp til booking af plads i dagtilbud 0-6 år Dagtilbudssekretariatet 03-01-2019 Brugervejledning Booking Booking... 2 Log ind... 3 Oversigt børn... 3 Kontaktoplysninger

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Blodsukkerprofil

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Blodsukkerprofil et interaktivt skema til måling af Blodsukkerprofil 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Brugervejledning til. Vejleder

Brugervejledning til. Vejleder Brugervejledning til Vejleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 KALENDER... 8 KOMPETENCEOVERSIGT... 9 UDDANNELSESLÆGER... 10 KOMPETENCER

Læs mere

Brugervejledning for Pancomp APP En komplet løsning med rendyrket brugervenlighed

Brugervejledning for Pancomp APP En komplet løsning med rendyrket brugervenlighed Brugervejledning for Pancomp APP En komplet løsning med rendyrket brugervenlighed Klik på linjen og se den ønskede funktion: Aktiviteter og kvalitetshændelser.. Aktivitetsrapport..... APP løsningen.. Alarmer

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Velkommen til DK Beton s kundeportal

Velkommen til DK Beton s kundeportal Velkommen til DK Beton s kundeportal DK Beton har udviklet en kundeportal, hvor du som kunde kan finde de følgesedler der har relevans for dig. Du finder portalen på følgende adresse: https://portal.dkbeton.dk/

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål

Læs mere