Turneringsreglement for fieldhockey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turneringsreglement for fieldhockey"

Transkript

1 Turneringsreglement for fieldhockey Vedtaget af repræsentantskabet for Dansk Hockey Union den 15. august Opdateret august 2009, opdateret marts 2011, opdateret marts, 2013, opdateret 2/april 2014, opdateret 2/april Opdateret 6/februar Turneringsreglement for fieldhockey 1. Administration og generelle bestemmelser 1.1. Repræsentantskabets rolle 1.2. Bestyrelsens rolle 1.3. Turneringsudvalgets rolle 1.4. Amatør- og Ordensudvalgs rolle 1.5. Dommernes rolle Under kampen Efter kampen 2. Udskrivning af turneringer 2.1. Ungdomsrækker 2.2. Fieldhockeyligaen Op- og nedrykning 2.3. Øvrige turneringer 2.4. Pokalturnering 2.5. Halhockey Turneringsform Holdskemaer Dommernes rolle under kampen 3. Spilleberettigelse 3.1. Spilletilladelse Sanktioner ved overtrædelse 3.2. Klubskifte og holdfællesskaber Sanktioner ved overtrædelse 3.3. Regler for holddannelse Sanktioner ved overtrædelse 4. Pointberegning 5. Fastsættelse af kampe 5.1. Fastsættelse af kampdatoer inden turneringsstart 5.2. Ændring af kampdatoer efter turneringsstart 5.3. Ikke spillede, udsatte eller afbrudte kampe 6. Afvikling af kampe 6.1. Sanktioner ved overtrædelse 6.2. Holdskema herunder indsendelse 1

2 7. Spilledragt og sikkerhedsudstyr 7.1. Regler vedrørende spilledragter 7.2. Benskinner og tandbeskytter obligatorisk for U18 8. Protester og appelmuligheder 8.1. Under og umiddelbart efter kampen dommerens kendelser 8.2. Øvrige protester 9. Sanktioner 9.1. Spillere Karantæne Sanktioner ved brug af karantæneramte spillere 9.2. Øvrige sanktioner Administration og generelle bestemmelser Kun klubber, der er medlem af Dansk Hockey Union (herefter DHU), kan deltage i de af Unionen udskrevne turneringer. Der spilles efter de af DHU offentliggjorte og til enhver tid gældende regler for henholdsvis fieldhockey og halhockey ( Regler for Hockey ). Repræsentantskabets rolle Repræsentantskabet vedtager turneringsreglementet og ændringer heri, jf. Love for DHU. Bestyrelsens rolle Turneringer udskrives af Dansk Hockey Union i overensstemmelse med 16 i Love for Dansk Hockey Union. Bestyrelsen fastsætter størrelsen på turneringsgebyret. Klubberne betaler gebyret for hvert hold, de har tilmeldt til en udskreven turnering. Turneringsgebyret betales samtidig med tilmeldingen af hold. Hvis der skulle forekomme tilfælde, der ikke er behandlet i turneringsreglementet, træffer DHU s bestyrelse de nødvendige beslutninger til at afgøre sagen. DHU s Amatør- og Ordensudvalg er appelinstans for bestyrelsens dispositioner og afgørelser. Turneringsudvalgets rolle Alle spørgsmål vedrørende turneringens ledelse (jf. turneringsreglementet) afgøres af unionens turneringsudvalg. Turneringsudvalget har kompetence til at udskrive turneringer, som ikke er beskrevet i turneringsreglementet. Turneringsudvalget fastsætter i samarbejde med dommerklubben retningslinier for dommere til kampe i 2. division og ungdomsrækker. Udover de til enhver tid gældende internationale regler for fieldhockey og halhockey, kan turneringsudvalget fastsætte lokale retningslinjer vedrørende baneforholdene. 2

3 Turneringsudvalget fastlægger retningslinjer vedrørende indrapportering af resultater m.m. DHU s Amatør- og Ordensudvalg er appelinstans for turneringsudvalgets dispositioner og afgørelser. Amatør- og Ordensudvalgs rolle Amatør- og Ordensudvalget opgaver fremgår af DHU s love Dommernes rolle DHU s dommerklub ansætter 2 dommere til hver turneringskamp i Fieldhockeyligaen og 1. division halhockey. I tilfælde, hvor dette ikke er muligt, skal dommerklubben hurtigst muligt orientere de involverede klubber og få begge klubbers accept af at kampen kan afvikles med kun en dommer. Hvis en kamp udsættes som følge af udeblivelse af en dommer, deles udeholdets rejseudgifter ved den udsatte kamps gennemførelse af de to involverede klubber. I Fieldhockeyligaen og halhockeyligaen, kan en kamp kun afvikles med én dommer, hvis begge de involverede klubber accepterer det. Hvis der undtagelsesvis kun er én dommer i Fieldhockeyligaen, skal den arrangerende klub sørge for to linievogtere, hvis dommeren ønsker dette. Det eneste, de skal angive, er når bolden går over sidelinierne, og hvilket hold, der får indslaget. I øvrigt skal de afholde sig fra enhver indblanding i dommerens kendelser, med mindre han spørger dem. Dommerne har pligt til at bortvise spillere fra banen, som ikke overholder kravet til spilledragt og sikkerhedsudstyr som nævnt i afsnit 7.1 og 7.2. Det er dommernes opgave at påse, at spillerne overholder kravet i afsnit 7.2. om sikkerhedsudstyr. En spiller, der ikke opfylder kravet, må ikke få adgang til banen. Hvis dommerne skønner, at den bane, en kamp skal spilles på, er uanvendelig, kan de enten sørge for at henlægge kampen til en anden spilleplads, for så vidt forholdene tillader dette; eller de kan bestemme, at kampen skal udsættes. Hvis kampen flyttes til en anden bane, fastsætter dommerne den nødvendige tid til overflytning og istandgørelse af den nye bane. Hvis kampen bliver udsat, følges reglerne i afsnit Under kampen En dommer skal meddele følgende til den anden dommer og holdenes anførere: en tildelt advarsel en tildelt udvisning Hvis dommerne eller spillerne generes af tilråb eller på anden måde fra tilskuernes side, er dommerne berettiget til at standse spillet, indtil roen er genoprettet, eller til helt at afbryde kampen. Når en dommer opfordrer til det, er den arrangerende klub forpligtet til at få roen genoprettet, eventuelt ved at bortvise én eller flere tilskuere. 3

4 Efter kampen En dommer har pligt til på holdkortet at anføre hvis: han har tildelt en spiller en advarsel (grønt kort) han har udvist en spiller midlertidigt (gult kort) han har udvist en spiller for resten af kampen (rødt kort), herunder anføre begrundelse herfor. En dommer har pligt til senest dagen efter en kamp at indberette følgende til turneringsudvalget, hvis: han har afbrudt en kamp han har udsat en kamp Nogen har nedlagt protest imod hans kendelser jf. afsnit 8. Protesten skal ledsages af hans syn på sagen samt argumenter herfor. han har konstateret en uregelmæssighed, som han skønner, bør komme til DHU s kendskab. 2. Udskrivning af turneringer Seniorturneringer udskrives som efterårs- og en forårsturnering og der spilles alle mod alle. I rækker med 8 hold eller derover spilles 2 gange mod hinanden. I rækker med 7 hold spilles 3 gange mod hinanden. I rækker med 6 hold eller derunder spilles 4 kampe mod hinanden. For halhockey gælder, at der uanset antallet af hold, spilles 2 gange mod hinanden. Ungdomsturneringen udskrives som en efter- og en forårsturnering. I rækker med 8 hold eller derover spilles 2 gange mod hinanden. I rækker med 7 hold spilles 3 gange mod hinanden. I rækker med 6 hold eller derunder spilles 4 kampe mod hinanden Ungdomsrækker Spillere, der den 1. januar det pågældende år ikke er fyldt 18 år, er junior I. Spillere, der den 1. januar det pågældende år ikke er fyldt 16 år, er junior II Spillere, der den 1. januar det pågældende år ikke er fyldt 14 år, er drenge. Spillere, der den 1. januar det pågældende år ikke er fyldt 12 år, er lilleputter. Spillere, der den 1. januar det pågældende år ikke er fyldt 10 år, er miniputter Fieldhockeyligaen Ved Fieldhockeyligaen forstås den turneringsrække, hvor de klubber, som er medlem af DHU, spiller om det af Danmarks Idræts-Forbund anerkendte "Danmarksmesterskab". I Fieldhockeyligaen kan der højst deltage 8 hold. En klub kan kun tilmelde ét dame- og/eller herrehold til Fieldhockeyligaen, og kun hvis klubben er medlem af DHU. Vinderen af Fieldhockeyligaen er Danmarksmester og kvalificerer sig til at deltage i den til enhver tid værende europæiske turnering i EHF s regi Op- og nedrykning Fieldhockeyligaen/halhockeyligaen fyldes op med klubhold efter nedenstående principper: Når antallet af klubber er nået op på henholdsvis 8 i Fieldhockeyligaen og 7 i halhockeyligaen, stoppes tilmeldingen af klubber. 4

5 Følgende klubber er berettiget til at anmelde hold i Fieldhockeyligaen/halhockeyligaen (listen er i prioriteret rækkefølge): de klubber, som i den seneste sæson har deltaget i denne række og placeret sig på 1. 7.pladsen i Fieldhockeyligaen. I halhockeyligaen gælder det for placeringerne pladsen. Den klub som i den seneste sæson blev nr. 1 i 1.. division. Den klub som i den seneste sæson blev nr. 2 i 1. division. Den klub som i den seneste sæson blev nr. 3 i 1. division. vinder af en kvalifikationskamp, som spilles mellem nr. 4 fra 1. division og nr. 8 fra Fieldhockeyligaen henholdsvis nr. 7 fra halhockeyligaen. Denne kamp spilles på en af unionens bestyrelse fastsat spilleplads, fortrinsvis på vinderen af 2. divisions bane eller, hvis dette ikke er muligt, på neutral bane. Disse principper for oprykning til og nedrykning fra Fieldhockeyligaen/halhockeyligaen gælder også for op- og nedrykning mellem andre rækker Øvrige turneringer Turneringsudvalget kan udskrive en turnering der ikke kan henføres under afsnit 2.1 og Pokalturnering udendørs Turneringens navn er "Dansk Hockey Unions pokalturnering". Turneringen administreres af Dansk Hockey Unions turneringsudvalg. Turneringen udskrives hvert år og afholdes, når mindst fire klubber har anmeldt hold til turneringen. Turneringen udskrives i en dame- og herrerække. Finalen i turneringen skal afvikles på kunstgræsbane. Holdene deles op i to puljer, hvor der spilles alle mod alle. Når alle puljekampe er afviklet, afgøres slutstillingen efter følgende skala: 1. flest points 2. indbyrdes resultat kun på points, 3. måldifference 4. flest scorede mål 5. straffeslag (jf. gældende regler for afgørelse ved straffeslag). Hvis en kamp i en pulje med kun 2 hold ender uafgjort, afgøres kampen efter samme bestemmelser, som er gældende for afviklingen af finalen. Nr. 1 fra hver pulje spiller finalen. Vinderen af pokalturneringen vinder pokalen for 1 år og kvalificerer sig til at deltage i den til enhver tid værende europæiske turnering i EHF s regi, som det andet bedst placerede hold fra Danmark. Hvis vinderen af pokalturneringen også er Danmarksmester det samme år, tildeles deltagelsen i den europæiske turnering til det hold, som blev nr. 2 i turneringen. Hvis finalen ender uafgjort, afgøres kampen efter FIH s gældende regler (penalty shootout). 5

6 I øvrigt finder Dansk Hockey Unions turneringsreglement samt Regler for Hockey anvendelse på alle forhold vedrørende pokalturneringen. Pokalen vindes til ejendom efter fire turneringssejre i træk eller efter fem turneringssejre i alt Halhockey Hvor intet andet er nævnt, gælder de almindelige turneringsregler for halhockey. Dette afsnit er således kun et supplement med de særlige regler, som alene gælder for halhockey Turneringsform Turneringen i halhockeyligaen afvikles med et grundspil og et slutspil. Grundspillet afvikles som dobbeltturnering, hvor alle spiller mod alle 2 gange. En kamp afvikles over 2 x 20 min., med 5 minutters pause. Lilleputkampe dog over 2 x 15 min. Slutspillet afvikles mellem de 4 bedst placerede i grundspillet. Slutspillet afvikles over én dag på følgende måde: Semifinale 1: spilles mellem hold nr. 2 og hold nr. 3 fra grundspillet Semifinale 2: spilles mellem hold nr. 1 og hold nr. 4 fra grundspillet Bronzekamp: spilles mellem taberne af semifinale 1 og 2 Finale: spilles mellem vinderne af semifinale 1 og 2 Hvis en kamp i slutspillet ender uafgjort, afgøres kampen efter FIH s gældende regler (penalty shootout). Vinderen af slutspillet er Danmarksmester i halhockey og kvalificerer sig til at deltage i den til enhver tid værende europæiske indendørsturnering i EHF s regi Holdskemaer Før hver kamp skal hvert holds anfører til stævnelederen aflevere et holdskema. På holdskemaet skal der stå navnene på de spillere, der kan anvendes i den pågældende kamp. Endvidere skal udskiftningslederens navn anføres på skemaet. I ungdomsrækkerne skal man derudover anføre fødselsår på hver enkelt spiller. Kampen kan ikke påbegyndes, før skemaet er afleveret til stævnelederen. På holdskemaet skal stævnelederen angive kampens resultat, samt tildelte advarsler og udvisninger. Den arrangerende klub indsender holdskemaerne til Turneringsudvalget umiddelbart efter kampen. DHU har udarbejdet de holdskemaer som skal anvendes. De kan downloades fra unionens hjemmeside Dommernes rolle under kampen Hvis en dommer tildeler advarsler eller foretager udvisninger, skal han meddele dette til stævnelederen. 3. Spilleberettigelse 6

7 For at kunne deltage i en turneringskamp for en klub skal en spiller være medlem af den pågældende klub Spilletilladelse Hvis en klub søger om det, kan turneringsudvalget i særlige tilfælde meddele tilladelse til, at der i ungdomskampe anvendes spillere, der den 1.januar det pågældende år er op til 1 år ældre end anført i afsnit 2.1. Turneringsudvalget fastlægger nærmere retningslinier for dispensationer. Klubben indsender ansøgningen om dispensation til turneringsudvalget sammen med en begrundelse for ansøgningen. Dispensation for en spiller kan indskrænkes til kun at gælde enkelte kampe. I ungdomsrækkerne gives der mulighed for, uden dispensationsansøgning herom, at anvende pigespillere, der er født 1 år før den til enhver tid gældende aldersgrænse for de respektive rækker. Undtaget herfra er rene pigeturneringer Sanktioner ved overtrædelse Første gang: Holdet bliver taberdømt med mindst resultatet 0 5 i fieldhockey og med mindst resultatet 0 10 i halhockey. Mindst-regel skal forstås således, at såfremt kampens resultat er større end 0-5/0-10, er det det, der gælder. Anden gang: Holdet fratages samtlige sine point og idømmes en bøde Tredje gang: Holdet hold bliver placeret sidst i rækken og idømmes en bøde. I halhockey udelukkes holdet ligeledes fra deltagelse i evt. slutspil Klubskifte og holdfællesskaber Holdfællesskaber skal anmeldes ved tilmelding af hold. Det skal tydeligt angives, i hvilke rækker og mellem hvilke klubber der er indgået holdfællesskab. En spiller kan ikke deltage for mere end én klub i en turnering. En spiller kan dog inden for samme turnering (efterårs- og forårssæson) deltage i turneringskampe for to klubber, ved at skifte til den anden klub lige inden forårssæsonens start. En ungdomsspiller (under 18 år) kan inden for samme turnering (efterårs- og forårssæson) kun deltage i ungdomsturneringskampe for én og samme klub. Turneringsudvalget kan i særlige situationer dispensere fra reglerne i afsnit Sanktioner ved overtrædelse Første gang: Holdet bliver taberdømt med mindst resultatet 0 5 i fieldhockey og med mindst resultatet 0 10 i halhockey. Se pt Anden gang: Holdet fratages samtlige sine point og idømmes en bøde Tredje gang: Holdet hold bliver placeret sidst i rækken og idømmes en bøde. I halhockey udelukkes holdet ligeledes fra deltagelse i evt. slutspil. 7

8 3.3. Regler for holddannelse/brug af spillere En spiller, der har deltaget i en kamp i Fieldhockeyligaen/halhockeyligaen kan i den samme sæson (efterårs- og forårsturneringen) kun deltage i en kamp i 1. division, når hans klub enten samme dag spiller, eller i mellemtiden har spillet en kamp i Fieldhockeyligaen, hvori han ikke har deltaget. I en klubs første kamp i Fieldhockeyligaen/halhockeyligaen må ikke anvendes spillere, der har deltaget i én eller flere kampe i en anden turneringsrække, bortset fra ungdomsrækker. Samme princip gælder også i underliggende rækker. En spiller, der er karantænedømt, betragtes som spillende i den kamp, hvori han er idømt karantæne. En spiller må ikke deltage samme dag i en kamp både i Fieldhockeyligaen/halhockeyligaen og 1. division. En påbegyndt kamp, der er erklæret for tabt ifølge reglerne i afsnit 3.2., 3.3., 6., og 9.1., anses for "ikke spillet". Hvis en klub deltager med flere end ét hold i samme turneringsrække, må en spiller kun benyttes på ét af klubbens hold Sanktioner ved overtrædelse Første gang: Holdet bliver taberdømt med mindst resultatet 0 5 i fieldhockey og med mindst resultatet 0 10 i halhockey samt fratages yderligere 3 point. Se pt Anden gang: Holdet fratages samtlige sine point og idømmes en bøde Tredje gang: Holdet hold bliver placeret sidst i rækken og idømmes en bøde. I halhockey udelukkes holdet ligeledes fra deltagelse i evt. slutspil. 4. Pointberegning Når en turneringskamp er spillet, tildeles de deltagende hold points efter følgende skala: - Det tildeles 3 points for en sejr, - Uafgjort giver 1 point til hvert hold - Taberholdet opnår 0 points. Vinderen af en turneringsrække, når sæsonen er slut, er det hold, der opfylder følgende betingelser (i prioriteret rækkefølge) flest points indbyrdes resultat kun på points måldifference flest scorede mål hvis også dette antal er det samme, spiller de to hold en kvalifikationskamp Kvalifikationskampen skal henlægges til neutral spilleplads. Hvis kvalifikationskampen ender uafgjort, afgøres kampen efter FIH s gældende regler (penalty shootout). 5. Fastsættelse af kampe 8

9 Turneringsudvalget fastsætter dato, tidspunkt og spillested for de enkelte kampe Fastsættelse af kampdatoer inden turneringsstart Turneringsudvalget udarbejder et udkast til en turneringsplan, når det er kendt, hvilke klubber der har tilmeldt hold i en række. Udkastet sendes i høring hos klubberne senest 5 uger inden turneringens start. Disse har 2 uger til at fremsætte ønsker om ændringer eller om andre aspekter. Efter høringsfasen udarbejder turneringsudvalget en endelig turneringsplan, som udsendes til klubberne senest 2 uger inden turneringen starter. 4 uger inden forårssæsonen kan klubberne fremkomme med ændringsforslag til forårssæsonen, hvorefter turneringsudvalget udsender revideret turneringsplan senest 2 uger inden turneringen starter Ændring af kampdatoer efter turneringsstart En klub, der ønsker at ændre en kampdato, skal - efter drøftelse med modstanderen - indsende en begrundet ansøgning om forandring af fastsat dato, tidspunkt. Klubben der ønsker at ændre kampdato, mister sin eventuelle hjemmebanefordel. Ansøgningen skal indsendes til turneringsudvalget senest 1 uge før den pågældende kamp skulle være spillet. Fremsendes ansøgningen senere end 1 uge før den oprindelige kamp, medfører dette et gebyr til DHU. Den klub, som ønsker kampen flyttet, er ansvarlig for at meddele, at kampen er flyttet samt ny kampdato, tidspunkt og spillestedtil turneringsudvalget, dommerudvalget og de involverede klubber Ikke spillede, udsatte eller afbrudte kampe Hvis en kamp udsættes på grund af vejret, banen, eller andre lignende forhold, skal meddelelse herom fra begge klubber gives til turneringsudvalget senest dagen efter, at kampen skulle have været spillet, med forslag om et nyt tidspunkt for kampen. Udsatte kampe skal være afviklet senest dagen før sidste spillerunde. I modsat erklæres kampen for tabt for den klub/de klubber som har ønsket kampen flyttet. Hvis en kamp afbrydes, fastsætter Turneringsudvalget en ny kamp. 6. Afvikling af kampe Den klub der efter turneringsplanen står som arrangør af kampen (hjemmeklubben), er ansvarlig for baneklargøring (mål, opkridtning, hjørneflag) og levering af bolde til kampen. Hvis et hold uden lovligt forfald ikke er rede til at påbegynde en kamp senest 10 minutter efter den fastsatte tid, erklæres kampen tabt for holdet. Som lovligt forfald anerkendes almindeligvis kun force majeure situationer. Hvis et hold ved kampens start ikke har mindst 8 spillere på banen i fieldhockey eller 3 spillere i halhockey i omklædt stand, betragtes kampen som tabt for begge hold. Udskiftningsspillere og udskiftningslederen skal under kampen opholde sig på udskiftningsbænken, Derudover har hvert hold ret til at have 2 ledere på udskiftningsbænken. 9

10 6.1. Sanktioner ved overtrædelse Første gang: Holdet bliver taberdømt med mindst resultatet 0 5 i fieldhockey og med mindst resultatet 0 10 i halhockey. Se pt Anden gang: Holdet fratages samtlige sine point og idømmes en bøde Tredje gang: Holdet hold bliver placeret sidst i rækken og idømmes en bøde. I halhockey udelukkes holdet ligeledes fra deltagelse i evt. slutspil. Et hold der ikke har gennemført samtlige kampe i Fieldhockeyligaen (senior) kan ikke blive dansk mester. Et hold der ikke har gennemført samtlige kampe i halhockeyligaen (senior) kan ikke deltage i slutspillet og rækkens nummer fem i halhockeyligaen overtager pladsen i slutspillet. Er der kun 4 hold i den pågældende række taberdømmes holdet i semifinalen ved slutspillet. En påbegyndt kamp betragtes som gennemført. En klub kan blive idømt at betale erstatning til værtsklub og union for påløbne udgifter (dommerhonorar, rejseudgifter, baneleje, baneopkridtning og lign.) hvis denne ikke melder afbud eller møder frem til en kamp. To klubber kan blive idømt hver at betale halvdelen af påløbne omkostninger til Dansk Hockey Union 6.2. Holdskema herunder indsendelse Før hver kamp skal hvert holds anfører til en af dommerne aflevere et holdskema. Holdskemaet skal indeholde navnene på de spillere, der kan anvendes i den pågældende kamp. I ungdomsrækkerne skal der ligeledes anføres fødselsår på hver enkelt spiller. Kampen kan ikke påbegyndes, før skemaet er afleveret til dommeren. På holdskemaet skal dommeren angive kampens resultat og de scorende spillere, samt tildelte advarsler og udvisninger. Den arrangerende klub indsender holdskemaerne til Turneringsudvalget umiddelbart efter kampen. De af DHU udarbejdede holdskemaer skal anvendes. De kan downloades fra unionens hjemmeside. 7. Spilledragt og sikkerhedsudstyr 7.1. Regler vedrørende spilledragter. I forbindelse med tilmelding af hold til turneringen orienterer klubberne turneringsudvalget om klubbens officielle og alternative spilledragt. Et holds spillere skal, bortset fra målmanden, være ensartet klædt. Hver spiller skal være forsynet med et tydeligt nummer på ryggen af trøjen. Anføreren skal bære en tydelig anførermarkering på venstre arm. Hvis to klubbers spilledragt frembyder stor lighed, skal den tilrejsende klub anvende en anden spilledragt Benskinner og tandbeskytter Samtlige ungdomsspillere under 18 år skal anvende benskinner og tandbeskytter i alle kampe. 10

11 8. Protester og appelmuligheder 8.1. Under og umiddelbart efter kampen dommerens kendelser Hvis anføreren eller træneren for et hold mener, at en dommer har anvendt "Regler for Hockey" eller turneringsreglementet urigtigt, skal han nedlægge protest over dette overfor den pågældende dommer/stævneleder umiddelbart efter kampen. Protesten skal anføres på holdkortet. Hvis klubben ønsker at indbringe den nedlagte protest for Turneringsudvalget, skal vedkommende klubs bestyrelse inden 3 dage herefter afgive skriftlig indberetning til Turneringsudvalget, og den anden klub skal have tilsendt en kopi af indberetningen. Indberetningen skal være ledsaget af et depositum, som fastsættes af turneringsudvalget. Hvis protesten tages til følge eller afvises på grund af formelle fejl, tilbagebetales depositummet til klubben. Hvis protesten ikke tages til følge, går depositummet i unionens kasse Øvrige protester Hvis en klub opdager, at et andet hold har overtrådt en bestemmelse i dette reglement, kan klubben indsende en protest herover til turneringsudvalget, og den/de involverede klub/klubber skal have tilsendt en kopi af protesten. Protesten skal være ledsaget af et depositum, som fastsættes af turneringsudvalget. Protesten skal indsendes umiddelbart efter at klubben har fået kendskab til overtrædelsen, dog senest 30 dage efter turneringens afslutning. 9. Sanktioner 9.1. Spillere Karantæne Hvis en spiller inden for en sæson har fået tre midlertidige udvisninger (gule kort) i samme turneringsrække, med mindre der gives to gule kort til en spiller i samme kamp udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. Det er klubbens eget ansvar at tildele den pågældende Spiller, der har modtaget sit andet gule kort én kamps karantæne såfremt det andet gule kort modtages i den første kamp på en dag, hvor holdet har to kampe. Sker dette ikke vil der være tale om brug af ulovlig spiller og træder i kraft. Turneringsudvalget er forpligtet til at ajourføre listen med gule kort på Dansk Hockey Unions hjemmeside således, at klubber altid kan se hvilke spillere, der skal idømmes karantæner. Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen, ungdom forårs- og efterårsturnering) har fået én direkte endelig udvisning (rødt kort) uden forudgående midlertidig udvisning i en turneringsrække, udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i minimum 2 kampe. I særlige tilfælde kan karantænen skærpes yderligere, men det kræver en skriftlig redegørelse fra dommeren eller dommerne i den pågældende kamp. I sådanne tilfælde fastsætter Turneringsudvalget karantænens længde på baggrund af den skriftlige redegørelse. Hvis en spiller, der i samme kamp i forvejen har fået tildelt en advarsel (grønt kort) eller er blevet udvist midlertidigt (gult kort), idømmes en strengere straf (d.v.s. midlertidig udvisning henholdsvis endelig udvisning), har alene den strengere straf udelukkelsesvirkning. 11

12 En udelukkelse, der er udløst af midlertidig eller endelig udvisning i en turneringsrækkes sidste kamp, overføres til næste sæsons turneringsrække. Deltager en spiller i flere turneringsrækker, vil en udelukkelse gælde for hver turneringsrække for sig, som vedkommende spiller måtte deltage i. Det er dog den enkelte klubs ansvar at idømme en spiller, der har været endeligt udvist, én kamps karantæne i klubbens næstfølgende kamp i den pågældende turneringsrække. 9.1 (stk. 2) Træner/holdleder - karantæner Hvis en træner/holdleder modtager en midlertidig udvisning overføres denne straf til holdet, der som følge heraf tvinges til at tage en spiller fra banen ud og afsone denne straf. Det er det pågældende holds anfører, der beslutter, hvilken spiller, der skal afsone trænerens/holdlederens straf. Hvis en træner/holdleder modtager én endelig udvisning overføres denne straf til holdet, der som følge heraf tvinges til at tage en spiller fra banen ud og afsone denne straf samtidig med, at træneren/holdlederen bortvises fra bænken. Straffen der overføres til spilleren på banen vil dog maksimalt kunne svare til en midlertidig udvisning. Det er anføreren for det pågældende hold, der beslutter hvilken spiller, der skal afsone trænerens/holdlederens straf. Ved overførsel af karantæner for træner/holdleder gælder de samme regler som for spillere. Den straf der videreføres til holdet skal tage udgangspunkt i følgende skala: Indendørs gælder 2 min (gult kort) og 5 min (rødt kort). Udendørs gælder 5 min (guld kort) og 10 min (rødt kort) Sanktioner ved brug af karantæneramte spillere: Første gang: Holdet bliver taberdømt med resultatet mindst 0 5 i Fieldhockeyligaen og mindst 0-10 i Halhockeyligaen samt fratages yderligere 3 point. Se pt Anden gang: Holdet hold bliver placeret sidst i rækken og idømmes en bøde. Tredje gang: Holdet udelukkes fra deltagelse i slutspil og idømmes en bøde Øvrige sanktioner. Alle resultater medregnes i den endelige opgørelse vedrørende de øvrige holds placering. Placeres flere hold i konsekvens af idømte sanktioner på sidstepladsen, spilles en indbyrdes placeringskamp på neutral bane. 12

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Aldersgrænse Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal jørgensen Foto: Kristian Vindal Jørgensen Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 01 Revideret 7. juni 01 (ændringer er angivet med kursiv) DGI

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Redigeret: 19. marts 2012. Kajakpoloreglement 2012

Redigeret: 19. marts 2012. Kajakpoloreglement 2012 2012 DKF s bestyrelse foretager løbende ændringer. Eventuelle ændringer fremsendes løbende til klubberne. 1 Almindelige bestemmelser a) Amatørbestemmelser, reklameregulativ, vandrepræmier Her gælder samme

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold 1 DGI Fodbold Turneringsreglement Indefodbold Revideret november 2014 dgi.dk/fodbold 2 Senest opdateret oktober 2014 Turneringsreglement Indefodbold Revideret november 2014 3 1 Formål 1.2. Målsætning 2

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U).

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U). TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM DANSK RUGBY UNION Formål: Generelt: 1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning af turnering i henhold til rugbyspillet

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept.

Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept. Stævnevejledning Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept. Stævnevejledningen for 3- og 5mandsstævner kan benyttes i alle aldersgrupper:

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Bestemmelser for forbundets turneringer

Bestemmelser for forbundets turneringer Bestemmelser for forbundets turneringer 05/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 Ændringer i forhold til reglement for KP 2014/15: Generelle bestemmelser 2. I turneringen kan SVBK's klubber deltage med et ubegrænset antal hold.

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER Forår 2013

SÆRLIGE BESTEMMELSER Forår 2013 SÆRLIGE BESTEMMELSER Forår 2013 Særlige bestemmelser Forår - 2013 1. Turneringer. 1. Unionen kan hvert år udskrive følgende turneringer: Ordinær turnering, der består af følgende rækker: Herrer LF-Serien

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Disse propositioner uddyber og ændrer det Fælles turneringsreglement specielt for SVBK's turneringsrækker i sæsonen 2014/2015.

Indholdsfortegnelse. Disse propositioner uddyber og ændrer det Fælles turneringsreglement specielt for SVBK's turneringsrækker i sæsonen 2014/2015. Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Ændringer i forhold til sæsonen 2013/14... 1 Daglig administration... 3 Generelle bestemmelser... 3 Turneringsstruktur...

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER forår 2014

SÆRLIGE BESTEMMELSER forår 2014 SÆRLIGE BESTEMMELSER forår 2014 Særlige bestemmelser Efterår - 2013 1. Turneringer. 1. Unionen kan hvert år udskrive følgende turneringer: Ordinær turnering, der består af følgende rækker: Herrer LF-Serien

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen Forslag til ændring i lovene Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen 4 Medlemmer Som medlemmer optages fodboldspillende klubber under DBU Fyns område. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2015 og 2016 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER Efterår 2014

SÆRLIGE BESTEMMELSER Efterår 2014 SÆRLIGE BESTEMMELSER Efterår 2014 Særlige bestemmelser Efterår - 2014 1. Turneringer. 1. Unionen kan hvert år udskrive følgende turneringer: Ordinær turnering, der består af følgende rækker: Herrer LF-Serien

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker

DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker 1 DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT for øvrige rækker 1 Almindelige bestemmelser 1.1 Herværende Turneringsreglement gælder for alle turneringer og kampe, der udskrives af a) Dansk Håndbold Forbund

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Regler for UV-Rugby 25 April 2010

Regler for UV-Rugby 25 April 2010 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner 25 April 2010. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Årsmøde undervandsrugby

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER 1 Det er det til enhver tid siddende Turneringsudvalg under FHF der udfærdiger de særlige bestemmelser. Hvor der i disse SÆRLIGE BESTEMMELSER skulle forekomme tvivl, træffer Bestyrelsen

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 I uge 42 går turen til Spanien for rigtig mange hold! Interessen er

Læs mere