Sparekassen spartrelleborg Tlf www. spartrelleborg.dk. spartrelleborg et moderne eventyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekassen spartrelleborg Tlf. 58 56 01 71 www. spartrelleborg.dk. spartrelleborg et moderne eventyr"

Transkript

1 Sparekassen spartrelleborg Tlf www. spartrelleborg.dk 1855 spartrelleborg et moderne eventyr

2 1855 Sparekassen for Slagelse og Omegn 2 Indhold Købstaden 3 Etableringsår 4 Foden under eget bord 5 Den sikre sparekasse 6 Besættelsen ( ) 8 Velfærd på vej 10 Opbrud i sparekasserne 11 Nyt hovedsæde 12 Slagelse Sparekasse 14 Fattigfirsere & guldflippere ernes Peter Spar & Søren Sold 18 spartrelleborg 20 spartrelleborg som sponsor 24 spartrelleborg et moderne eventyr Udgiver: spartrelleborg Research & tekst: Jonna Duch Christensen og Søren Federspiel Copyright: spartrelleborg og forfatterne Layout: Ide Astronauterne Tryk: Jannerup Offset Hvor intet andet anføres beror fotos og illustrationer i spartrellebrog. Forsiden. I den nye moderne sparekasse i Bredegade 6, der stod klar i 1903, var der blevet installeret elektricitet og lokalet fremtrådte lyst og venligt. Det har ikke været muligt at finde samtlige rettighedshavere til copyright for alle fotos og illustrationer. Hvis ophavsretten er krænket, er det utilsigtet. Retmæssige, dokumenterede krav vil blive honoreret efter samme retningslinjer, som hvis der på forhånd var indhentet tilladelse.

3 Forord S spartrelleborg kan her i 2005 fejre sit 150 års jubilæum. I denne pjece vil vi samle trådene og gøre status for de mange leveår, men også prøve at se lidt frem i tiden. Pjecen fortæller historien om en sparekasse, der begyndte i det små med opsparing for småsparere i Slagelse og omegn og udviklede sig til et moderne pengeinstitut, der tilbyder private og erhvervskunder finansielle ydelser af enhver art. spartrelleborg har gennem årene bevaret sin lokale tilknytning til Slagelse området. Med denne basis har vi gennem de senere år ekspanderet med nye filialer over hele Sjælland inklusive København. Overalt, hvor vi etablerer os, lægger vi vægt på at være områdets lokale sparekasse. At blive 150 år er ikke ethvert pengeinstitut beskåret. Den præstation forpligter, og vi har til hensigt at fortsætte spartrelleborgs konsolidering og vækst både finansielt og geografisk. spartrelleborg skylder sine kunder, garanter og personale tak for, at det alt sammen er lykkedes. Derfor ønsker vi alle til lykke med den gamle sparekasse, vi ved fælles indsats har formået at forny og holde ung gennem 150 år. Flemming Holm Formand for bestyrelsen 1

4 Sparekassen for Slagelse og Omegn Købstaden SSparekassen for Slagelse og Omegn blev oprettet i 1855 og kan fejre 150 års jubilæum i Den usædvanligt lange historie forener det oprindeligt lokale pengeinstitut med historiens legitimitet. Kredsen bag sparekassen bestod af velmenende borgere fra Slagelse og godsejere fra omegnen af nationalliberal og konservativ observans. De store godser spillede en central rolle for byen, der blev centrum for handel og erhvervsliv. I årene omkring 1855 var der grøde ikke bare på Slagelse-egnen. Det var midt i kornsalgsperioden (ca ), der gav landbruget store indtægter. Jernbanen bragte i 1857 de moderne tider til Slagelse og samme år vedtog Rigs- Nytorv omkring 1. verdenskrig dagen loven om fri næring, der ophævede de gamle lav. Sparekassen for Slagelse og Omegn var et barn af mødet mellem det gamle samfund og de moderne tider. Den kreds af samfundets spidser, der stod bag sparekassen, havde øje for, at den moderne frihed kunne have negativ indvirkning både moralsk og økonomisk på ubefæstede sjæle blandt småkårsfolk. Opsparing blev løsenet, der ud over det hensigtsmæssige sigte også havde et velgørende formål. De gamle patriarkalske dyder, hvor den gode fader og husbond sørgede for sig og sine, var idealet, der måtte virkeliggøres under nye former. Sparekassen var en sådan nyskabelse. De moderne tider kom til Slagelse med jernbanen i Det år vandt købmand J.C. Nehammer den årlige konkurrence i Slagelse bestandige Fugleskydningsselskab og blev årets fuglekonge. I den anledning lod han male en skydeskive, hvis motiv markerede de moderne tider: den nye banegård i baggrunden og byens ligeledes nye gasværk til højre. (Mennesker og miljøer i det gamle Slagelse) Slagelse var en gammel købstad i 1855 med et indbyggertal på personer. Byens matadorer var købmændene med kongelig agent Hans Henrik Schou i spidsen. Som den største sjællandske korneksportør havde han anlagt egne udskibningshavne bl.a. ved Mullerup. I 1855 oprettede en kreds af erhvervsdrivende Slagelse Håndværker og Industriforening, og året efter fik byen sit første gasværk og et sygehus. De mange nye aktiviteter skulle finansieres og netværket bag sparekassen oprettede til den ende en bank i Slagelse og Omegns Bank blev den første sjællandske provinsbank - et vidnesbyrd om den fremsynede og driftige by. Der var en klar arbejdsdeling mellem banker og sparekasser Holsteinsborg Sparekasse oprettes som den første i landet H.C. Andersen begynder i Slagelse Latinskole i Bredegade hos rektor Meisling. Andersens trængsler får luft da han omdøber byen til Plagelse 1832 Ringsted Sparekasse oprettes Slagelse Velgørenhedsselskab stiftes Grundloven gives af Frederik VII Treårskrigen mellem Danmark og Slesvig-holstenerne falder ud til Danmarks fordel og bidrager til at styrke en national identitet Sparekassen for Slagelse og Omegn oprettes af en kreds af godsejere og købmænd og får lokaler i Rådstuen. Slagelse købstad har indbyggere Slagelse og Omegns Bank oprettes af samme kreds som stod bag Sparekassen for Slagelse og Omegn. Den sjællandske Bondestands Sparekasse oprettes. Jernbanen kommer til Slagelse. Sparekassen for Slagelse og Omegn søger at oprette en filial i Korsør Lov om fri næring vedtages i Rigsdagen. Økonomisk krise i Europa rammer også Danmark. Tietgen opretter Privatbanken. 2 3

5 Etableringsår Foden under eget bord Den økonomiske krise i 1857 ramte Sparekassen for Slagelse og Omegn hårdt. Den måtte tage lån i Nationalbanken, indskuddene faldt, og det kom så vidt at selve formanden måtte forstrække sparekassen med et lån. Fra 1858/59 så det dog lysere ud. Blandt sparekassens indskydere udgjorde børn og tyende i antal langt mere end halvdelen, næststørste kategori var gårdmænd og husmænd, mens byens håndværkere var langt svagere repræsenteret. Omkring halvdelen af de lån, som sparekassen bevilgede i de første år var af beskeden størrelsen - fra 25 til 400 rigsdaler - typisk ydet til mindre håndværkere. Omegnens gårdejere tegnede sig generelt for større lån. Blandt låntagerne var overraskende nok også enkelte kvinder samt Slagelse kommunalbestyrelse, der i løbet af det første år fik bevilget to lån på ialt rigsdaler erne blev en vanskelig periode med stagnation og nedgang i den økonomiske aktivitet. Til den økonomiske stagnation kom den langvarige forfatningskamp mellem Højre og Venstre, der i 1901 endte med parlamentarismens indførelse. Som Højre-sparekasse fik Sparekassen for Slagelse og Omegn en hård tid i konkurrence med Venstres - Den sjællandske Bondestands Sparekasse af Sparekassen havde sit første kontor på Rådstuen frem til 1868, da rådhuset blev solgt. Sparekassen boede herefter til leje på forskellige adresser, indtil den i 1874 fik foden under eget bord i den tidligere latinskolebygning på Bredegade, hvor H. C. Andersen havde henslæbt sin gymnasietid. I 1902 blev den gamle bygning revet ned for at give plads til et nyt monumentalt hovedsæde for sparekassen. Baghuset rummede Slagelse-Posten samt to lejligheder. Hele herligheden blev taget i brug den 9. december 1903, og bygningen i Bredegade blev gennem mere end en menneskealder synonym med Sparekassen for Slagelse og Omegn. Øverst. Sparekassen for Slagelse og Omegn fik fode under eget bord, da den i 1874 købte enkefru Santins ejendom i Bredegade. Bygningen havde en fortid som latinskole, og det var her H:C: Andersen gik i skole i 1820 erne. (Lokalhistorisk Arkiv for Slagelse) Nederst. I den nye moderne sparekasse, der stod klar i 1903, var der blevet installeret elektricitet og lokalet fremtrådte lyst og venligt. I 1902 rev sparekassen den gamle bygning i Bredegade ned og byggede en ny monumental sparekasse på grunden Sparekassen for Slagelse og Omegn forsøger at oprette en filial i Skælskør, det lykkes ikke Sparekassen for Slagelse og Omegn køber den gamle latinskolebygning i Bredegade 6, hvor H. C. Andersen havde gået i skole Langvarig afmatning for Sparekassen for Slagelse og Omegn Kroner og ører indføres som møntsystem i stedet for rigsdaler og skilling. Forfatningskampen skærpes da godsejer Estrup danner regering uden om folketingsflertallet Forfatningskampen skærpes yderligere, da konseilspræsident (statsminister) Estrup indfører en provisorisk finanslov, der ikke er vedtaget i Folketinget Sparekassen for Slagelse og Omegn kan fejre 25 års jubilæum. Statsminister Estrup udnytter splittelsen i Venstre-grupperne til at gennemføre en række reformlove, bl.a. en sparekasselov og én om husmandskreditforeninger. Landbrugskrise med stærkt faldende priser på korn fører til en gradvis omlægning af landbruget til animalsk produktion. Omlægningen og den måde, den organiseres på via andelsforeninger får vidtrækkende følger for det danske samfund. Andelsforeningerne er som små demokratiske samfund også en protest mod det udemokratiske Estrup-styre og er med til at skole bønderne i demokrati. 5

6 Den sikre sparekasse Side 6. Sparekassernes blad Sparegrisen med mottoet: Enhver er sin egen Lykkes Smed blev udgivet fra Bladets tegneserie med Peter Spar og Søren Sold viste børnene at det kunnne betale sig at spare op. Sagfører Carl Hansen blev i 1921 sparekassens første administrerende direktør, men tog sin afsked i 1928 på grund af sygdom. I 1929 blev Carl Hansen belønnet med ridderkorset for sin virksomhed som sparekassedirektør. EEn bank- og byggekrise i 1908 faldt sammen med et bedrageri i millionklassen mod bondestandens sparekasse, begået af dens formand, landets justitsminister, P.A. Alberti. Det førte til en alvorlig svækkelse af tilliden til den finansielle sektor. Krisen berørte ikke Sparekassen for Slagelse og Omegn, tværtimod var tiden fra århundredskiftet op til verdenskrigens udbrud i 1914 karakteriseret ved stabilitet og fremgang. Indskudskapitalen voksede fra 2,3 mio. kr. i 1900 til nær de 6 mio. kr. i Som udløber af bankkrisen nedsatte regeringen en kommission. Den barslede i 1919 med et lovkompleks, der ud over en ny sparekasselov indeholdt en banklov og en aktieselskabslov. Bogholder Alfred Hansen i sparekassens ekspeditionslokale i Spekulationsfeberen under 1. verdenskrig førte i 1920 erne til en stribe bankkrak, der miskrediterede bankerne og øgede sparekassernes popularitet som sikre steder at anbringe sin opsparing. For at leve op til den nye sparekasselov, der krævede en adskillelse af direktion og bestyrelse, ansatte Sparekassen for Slagelse og Omegn sin bogholder, sagfører Carl Hansen som dens første administrerende direktør. Carl Hansen gik af i Efterfølgeren, godsforvalter Green-Andersen fik en kort funktionstid og afløstes i 1932 af sparekassens daværende bogholder Alfred Hansen, der bevarede posten i mere end 20 år. Sparekassen for Slagelse og Omegn hørte til blandt de mest solide. I forbindelse med jubilæet i 1930 kunne sparekasseinspektør, dr. Bisgård fastslå, at sparekassen i Slagelse var den af de store bysparekasser, der havde de største reserver og som længst havde bevaret en ulønnet bestyrelse. Regnskabet viste 11,6 mio. kr i indskudskapital og 1,3 mio. kr. på reservefonden. Året efter i 1931 ramte den internationale økonomiske krise Danmark. Landbruget fik afsætningsvanskeligheder og arbejdsløshed og dyrtid lagde en dæmper på den økonomiske aktivitet. Sparekasserne rustede sig med en kampagne for opsparing vendt mod børnene. I 1932 udkom første nummer af bladet Sparegrisen, med mottoet: "Enhver er sin egen Lykkes Smed", her kunne børnene i det nye medie tegneserien se, at det gik godt for den fornuftige Peter Spar, mens den ubekymrede Søren Sold, der lod fem og syv være lige, kom galt afsted. Der var ingen tvivl om, hvem der var helten - for sparekasserne og børnene. Sparekassen for Slagelse og Omegn fulgte op med i 1939 at forære hver nyfødt barn i Slagelse-området en sparekassebog på 5 kr. Her var noget at bygge videre på både for børnene og sparekassen. I 1937 kom en ny sparekasselov, der understregede, at sparekassernes hovedopgave var at modtage indskud til forrentning og anbringe de indskudte midler på betryggende måde. Sparekasserne byggede videre i den retning, da de i 1938 gik sammen for at oprette Sparekassernes Hjælpefond, som kunne yde lån til sparekasser i pengenød. Sparekassernes Hjælpefond blev ophævet med bank- og sparekasseloven af Latinskolebygningen i Bredegade erstattes af en ny og moderne bygning, der gennem en menneskealder frem til 1964 bliver hovedsæde for Sparekassen for Slagelse og Omegn 1905 Sparekassen for Slagelse og Omegn fejrer sit 50 års jubilæum med udgivelsen af et jubilæumsskrift ved bogholder, sagfører Carl Hansen Alberti-skandalen, hvor justitsminister P. A. Alberti har bedraget bl.a. Den sjællandske Bondestands Sparekasse, fører til en demokratisk krise. Samme år udløses en bygge- og bankkrise Selandia søsættes som verdens første oceangående dieselmotorskib. Det er bygget for ØK på B&W s skibsværft, og skibets jomfrurejse til London former sig som et triumftog for dansk erhvervsliv verdenskrig bryder ud. Danmark forbliver neutralt, og dansk erhvervsliv profiterer af krigen. Bankerne giver sig ind i omfattende spekulationer med bl.a. skibsaktier. 6 7

7 Besættelsen D Den tyske besættelse af Danmark sporede erhvervslivet ind på den politisk besluttede samarbejdslinje med besættelsesmagten. Samarbejdspolitikken varede til 29. august 1943, da regeringen gik af og blev afløst af det såkaldte departementschefstyre, som fungerede som en slags regering til krigens afslutning. Under besættelsen deltog sparekassen i finansieringen af 59 parcelhuse i samarbejde med Slagelse Kommune og staten. Det kom flere af sparekassens sparere til gode. Byggeriet bidrog til at mindske arbejdsløsheden og cementerede sparekassens centrale rolle i det lokale samfund. Besættelsestidens pengerigelighed førte til, at Sparekassen for Slagelse og Omegn som andre pengeinstitutter måtte placere sit overskud i Nationalbanken eller i andre banker til meget lave renter. Det blev en rigtig dårlig forretning, da sparekassen i alle krigsårene fastholdt den samme rentesats som før besættelsen: 4% for opsigelse og 3% for anfordring. Ved besættelsestidens ophør kunne sparekassen konstatere, at den havde et underskud på kr., og det selv om den havde mere end 5 mio. kr. stående i - først og fremmest Nationalbanken. En anden ejendommelighed forårsaget af pengerigeligheden var, at sparekassen så sig nødsaget til at rationere indlånene. Efter besættelsen kom pengeombytningen den 23. juli 1945, der sigtede mod at konfiskere sorte penge herunder værnemagerprofitter. Desuden blev større formuer pålagt en engangsskat. Direktør og tilsynsråd i forbindelse med 100 års jubilæet i maj Fra venstre mod højre er det kaffegrosserer Hans Poulsen, godsejer P. Fabricius, godsejer Viggo de Neergaard, hofjægermester Jørgen Bech, arkitekt H. Steudel, og sidst sparekassens nye unge direktør Haagen Larsen. (Forhenværende borgmester Vilh. Melgaard og formanden, godsejer Carl de Neergaard var fraværende). Kortet over rutebilsforbindelser er udarbejdet af Slagelse Erhvervsråd i 1954 og vedlagt en brochure om: Oplandsbyen Slagelse - Vestsjællands hjerte Ny grundlov indfører lige og almindelig valgret til Rigsdagen. Demokratiet udvides til dobbelt størrelse, da kvinder og tyende får valgret En ny sparekasselov træder i kraft og afløser loven fra Første bank- og aktieselskabslov indføres Krigstidens spekulationer fører til, at landets største bank Landmandsbanken krakker. Den reddes af statslig indgriben i modsætning til mange mindre banker Krakket på børsen i New York starter en økonomisk krisebølge, der breder sig til hele den industrialiserede verden. Fra den 21. til den 29. oktober tabes 15 mia. dollars Sparekassen for Slagelse og Omegn fejrer 75 års jubilæum Sparekasserne ruster sig til krisen ved bl.a. at udgive Sparegrisen - et tegneserieblad med Peter Spar og Søren Sold - der skal tilskynde børnene til at spare op og sætte pengene i sparekassen Ny sparekasselov, der understreger sparekassernes rolle som sikre for småsparere at anbringe deres midler i Tysklands aggressive udenrigspolitik kulminerer med overfaldet på Polen, der udløser krigserklæringer fra England og Frankrig - 2. verdenskrig er i gang. Danske sparekassefunktionærers Landsforening stiftes Danmark besættes den 9. april af tyske tropper. Erhvervslivet inklusive pengeinstitutter må indrette sig på at arbejde i relation til det tyske storrum. Besættelsen fører til en kraftig stigning i indlånene, mens udlånene ikke stiger. 9

8 Velfærd på vej Opbrud i sparekasserne DDe første efterkrigsår var magre, men i løbet af 1950 erne lysnede det. Den amerikanske Marshall-hjælp bidrog til at sætte gang i hjulene med økonomisk støtte og nye former for reklame og markedsføring. Slagelse var med på vognen under sloganet: Oplandsbyen Slagelse - Vestsjællands Hjerte. Byen havde også noget at reklamere for - i 1950 var Slagelse den tredjestørste provinsby på Sjælland med indbyggere erne var en overgangstid. Den økonomiske politik kendt som stop-gopolitikken blev en forberedelse til et forventet opsving. I Sparekassen for Slagelse og Omegn forberedte man sig på de nye tider samtidig med, at man fortsatte i det traditionelle spor med opsparing og velgørende arbejde. Sparekassens 100 års jubilæum i 1955 blev fejret med manér under den nye direktør Haagen Larsen. Bygningen i Bredegade blev moderniseret og indrettet med skriveborde i stedet for de gamle pulte. Lofterne blev sænket og lokalerne forsynet med lysstofrør. Personalet blev forøget med en ny kasserer, en kontorelev, en kontordame og en ung mand med sparekasseuddannelse. De kunne nu sidde ned og passe deres arbejde, herunder betjene den nye National efterkonteringsmaskine. Efterspørgslen var stigende ikke mindst på private byggelån og bosætningslån til unge familier. De kunne i sparekassen låne det dobbelte af deres egen opsparing, dog højst kr. Årene omkring 1960 løftede for alvor Danmark ud af krigens og knaphedens skygge og ind i et økonomisk opsving uden lige. I Sparekassen for Slagelse og Omegn rustede man sig med en række tiltag. I 1958 blev den første sparekasseelev ansat. Det signalerede nye holdninger, at eleven var en kvinde, Kirsten Bagge Hansen. I 1961 blev sparebussen introduceret som et nyt våben i kampen om at erobre sparere og dermed sikre sit finansielle grundlag. Lignende bestræbelser lå bag lanceringen af ungdomsspareklubben Pelikan-klubben i De nye tider med velstandsstigning satte sparekasserne i et dilemma. Den traditionelle målgruppe af småsparere var et uddøende folkefærd, og opsparing var ikke sund økonomisk fornuft i tider med en ekspansiv økonomisk vækst, inflation og store lønstigninger. De nye tider førte til en række fusioner i 1960 ernes bank- og sparekasseverden. I perioden svandt antallet af selvstændige sparekasser fra 496 til 176, mens antallet af banker blev reduceret fra 156 til 76. Det gik altså værst ud over sparekasserne, der for manges vedkommende var meget små og uden mulighed for at konsolidere sig på anden måde end ved indskud. Korsør Sparekasse havde forhørt sig hos naboerne i Slagelse, Ringsted, Sorø og Skælskør om en eventuel fusion til en egnssparekasse. Det var der ikke interesse for, og slet ikke i Slagelse, her insisterede man på at bevare sin selvstændighed og position som den lokale sparekasse. I 1968 fusionerede sparekasserne i Korsør og Næstved i stedet med mastodonten Bikuben. Kirsten Bagge Hansen, nr. 2 fra venstre, blev elev i sparekassen i 1958, som den første kvinde, og som den første der fik en finansiel uddannelse i sparekassen. Rejsegilde på det nye hovedsæde på Nytorv den 1. oktober Sparekassen trakterede med pølser og øl, og hver lærling, svend og arbejdsmand fik udleveret en bankbog lydende på 50 kr Modstand mod besættelsesmagten af sabotage og andre former for mod Fællesbanken for Danmarks 1948 OEEC - Organisation for Euro NATO - North Atlantic Treaty 1953 Grundlovsændringen afskaffer kulminerer i folkestrejker, og stand fra modstandsbevægelsen. Sparekasser stiftes. pean Economic Cooperation - etableres Organisation - eller Atlantpagten opret- Landstinget og dermed tokammersyste- den 29. august går regeringen af. Dermed i april af de lande der er tilsluttet Martes mellem USA, Canada og en række met, som Danmark har haft siden ophører samarbejdspolitikken og 1945 Meddelelsen om den tyske kashall-planen, opkaldt og udtænkt af europæiske lande bl.a. Danmark, som Samtidig indføres folkeafstemnings- de forholdsvis fredelige tilstande afløses pitulation fører til spontane demonstrationer, USA s udenrigsminister George Marshall. led i den kolde krig. institutionen, ombudsmands-institutionen og den 4. maj om aftenen fyldes En storstilet plan for at bringe det krigs- og kvindelig tronfølge. gader og stræder af jublende mennesker. hærgede Europa på fode og inddrage 10 det i den amerikanske interessesfære. 11

9 Nyt hovedsæde S Sparekassen for Slagelse og Omegn var så langt fra at være i farezonen, at man tværtimod kunne springe med på byggeboomet i 1960 erne. I 1960 købte sparekassen en gammel købmandsgård på en stor hjørnegrund i Nygade. Bygningen blev revet ned for at give plads for et moderne kompleks med butikscenter, hvor også sparekassen fik sit nye hovedsæde. Byggeriet, der stod færdigt i 1964, blev et signal til at ekspandere i lokalområdet, hvor sparekassen fra sidst i 1960 erne oprettede filialer i Vemmelev 1968, i Nordrup og Kirke Stillinge 1969 og i Sørbymagle I 1970 oprettede man forstadsfilialen Marie- vang og i 1975 fusioneredes med Skørpinge-Faardrup Sparekasse. Med de nye tider fulgte også nye ubehageligheder. I 1972 blev Bredegade filialen udsat for et væbnet røveri - det første bankrøveri i Slagelse, men ikke det sidste. Midt i 1970 erne tog lovgivningsmagten konsekvensen af, at den ekspansive økonomi havde undermineret det finansielle grundlag for mange sparekasser og sidestillede sparekasserne med banker. Bank- og sparekasseloven, der blev vedtaget i 1975, rummede dog den væsentlige forskel, at sparekasserne ikke kunne etablere sig som aktieselskaber. I 1960 erne oprettede sparekassen en række filialer i lokalområdet, en af dem var Nordrup Sparekasse. Rejsegilde på det nye hovedsæde på Nytorv den 1. oktober Sparekassen for Slagelse og Omegn kan fejre 100 års jubilæum med reception på Postgården, nyindretning af lokalerne i Bredegade og ansættelse af nyt personale Storkonflikten i foråret omfatter arbejdere. Bl.a. rammes benzinforsyningen og avisproduktionen Sparekassen for Slagelse og Omegn ruster sig til de nye tider og ansætter sin første sparekasseelev - en kvinde - Kirsten Bagge Hansen, der senere bliver personalechef Sparebussen bliver en nyt våben i sparekassens kamp for at erobre markedsandele. Berlin-muren rejses af de østtyske myndigheder og står som symbol på det delte Tyskland og den delte verden under den kolde krig Sparekassen for Slagelse og Omegn lancerer ungdomsspareklubben Pelikan-klubben - for at beholde og opmuntre ungdommen til at spare op Sparekassen for Slagelse og Omegn flytter hovedsædet til det nye butikskompleks på Nytorv, som sparekassen har opført. Samtidig får det gamle hovedsæde i Bredegade status af filial - sparekassens første. 13

10 Slagelse Sparekasse L Lovgivningen blev anledning til en række ændringer. Mest iøjnefaldende var navneændringen i 1975 til Slagelse Sparekasse, nok så betydningsfuldt blev det indskydervalgte repræsentantskab, der af sin midte valgte en bestyrelse, som erstattede det selvsupplerende tilsynsråd. Som ny formand for bestyrelsen valgtes den socialdemokratiske borgmester Aage Nørgaard, mens Haagen Larsen forblev på direktørposten til pensionen i 1978, hvor han i overensstemmelse med traditionen blev afløst af sin regnskabschef Finn Lyngsdal Sørensen var et fælles jubelår i Slagelse. Slagelse Sparekasse var med sine 125 år på bagen blandt de ældste jubilarer og i spidsen for en række spændende arrangementer til fornøjelse for byens borgere. Personalet i Bredegade afdeling. Fra venstre Kirsten Bagge Hansen, Gitte Thomsen og Dan Madsen. Bagved står repræsentantskabsmedlem P. Kjeld Petersen og fru Serritzlev, der er på besøg i sparekassen. Til højre. Sparekassens personale takker kunderne for de 125 år Sparekassen for Slagelse og Omegn opretter sin første udenbys filial i Vemmelev. Frem til 1975 kommer yderligere fem filialer Første bankrøveri i Slagelse går ud over Bredegade filialen af Sparekassen for Slagelse og Omegn Danmark bliver medlem af Det europæiske Fællesskab - EF. Sidst på året fører et folketingsvalg - jordskredsvalget - til afgørende ændringer i det politiske landskab med nye partier som Centrum Demokraterne, Kristeligt Folkeparti og Fremskridtspartiet. Den første oliekrise rammer Danmark og sender energipriserne på himmelflugt Vedtagelsen af bank- og sparekasseloven ligestiller stort set sparekasserne med banker. Men sparekasserne forbliver privatejede institutioner som indskyder- eller garantsparekasser. Sparekassen for Slagelse og Omegn ændrer navn til Slagelse Sparekasse. 15

11 Fattigfirsere & guldflippere blev jubelår i Slagelse, hvor en lang række lokale foreninger og organisationer kunne fejre runde dage. Slagelse Sparekasse var med sine 125 år den ældste jubilar sammen med Industriog Håndværkerforeningen. Finn Lyngsdal Sørensen viste ved den lejlighed sine evner som pr-mand og spredte jubilæumsaktiviteterne over hele året. Fattigfirserne blev ikke kun fattige, der var store udsving i både politiske og økonomiske konjunkturer. Guldflipperne skummede fløden for en tid. I 1982 kom en borgerlig regering til magten. Det førte umiddelbart til fald i arbejdsløsheden, stigende privatforbrug og opadgående aktiekurser. Hjulene kom så godt i gang, at der måtte bremses hårdt op i 1986 med en række afgiftsforhøjelser i Direktør Finn Lyngsdal Sørensen, bestyrelsesformand Bahne Sørensen og den nye marketingschef Poul Buur hverver garanter for Slagelse Sparekasse i to omgange i form af en påskepakke og en kartoffelkur. Det blev en hestekur, men den virkede - næsten alt for godt. Byggeriet gik så godt som i stå, huspriserne faldt, tvangsauktionerne steg og kreditforeninger og pengeinstitutter sad tilbage med økonomiske tømmermænd. Antallet af sparekasser faldt fra 166 til 121 i 1980 erne. Det var den samme gamle historie med de store, der opsluger de små. For at modvirke udviklingen sluttede 86 lokale sparekasser sig sammen i Foreningen af Samarbejdende Sparekasser i Slagelse Sparekasse var med i sammenslutningen og lancerede sig under det nye fælles S-logo og sloganet: Sevice-sparekassen - den lokale. De unges cykelløb i 1988 sættes i gang i Vemmelev af Bent Ehlers til venstre. Øverst. deltagerne i Trelleborg-marchen i 1986 varmer op foran sparekassen på Nytorv Slagelse Sparekasse holder det første valg til repræsentantskabet. Bistandsloven, der samler alle sociale love, træder i kraft 1. april Regnskabschef Finn Lyngsdal Sørensen ansættes som direktør i Slagelse Sparekasse efter Haagen Larsen, der går på pension Den anden oliekrise rammer Danmark og gør det klart, hvor afhængigt landet er blevet af olie og energi. Der oprettes et Energiministerium En borgerlig regering under Poul Schlüter kommer til magten, da den socialdemokratiske regering under Anker Jørgensen giver op Foreningen af Samarbejdende Sparekasser dannes af 86 lokale sparekasser som modtræk mod de store sparekassers strandhugst. Slagelse Sparekasse er en af de 86, der optræder under fælles logo Påskepakken i foråret og Kartoffelkuren i efteråret lægger en effektiv dæmper på forbruget og bremser stort set byggeriet. Konkurrencen skærpes i den finansielle sektor. 17

12 80 ernes Peter Spar & Søren Sold S Slagelse Sparekasse søgte på mere utraditionel vis at styrke sin position i 1980 erne ved at spekulere på fondsbørsen. Alle andre gjorde det, så hvorfor ikke? Der var store penge at tjene, og det så meget lovende ud i begyndelsen. I 1985 kom sparekassen ud med et kæmpeoverskud. Men spekulation er en sag for specialister. Året efter gik det galt som i så mange andre pengeinstitutter, og sparekassen måtte ty til reserverne for at dække tabet. 80 er-sygen kunne give mindelser om Peter Spar og Søren Sold i Sparegrisen. Tegneserien fra 1930 erne blev på forunderlig vis et billede på sparekassens situation i 1980 erne. Søren Sold havde nær taget livet af Slagelse Sparekasse, men Peter Spar fik overtaget og eventyret endte godt - også i virkeligheden, hvor Slagelse Sparekasse i 1988 blev garantsparekasse og dermed fik en garantkapital på 10,5 mio. kr. De økonomiske problemer i midtfirserne måtte direktøren tage ansvaret for, og det førte til hans afgang i Slagelse Sparekasse går fra at være indskyder- til at blive garantsparekasse. På den måde styrker sparekassen sit økonomiske grundlag. 18 Udskiftningen på direktørposten skete under sparekassens formand siden 1991, Flemming Holm, der også ændrede ansættelsesproceduren. Direktørstillingen blev besat ved opslag ikke som sædvanligt ved intern rekruttering. Proceduren indvarslede nye tider. Den nye direktør Niels Brandt Jakobsen begyndte som en anden Peter Spar på en rationalisering af sparekassen. En række forretningsgange blev omlagt, edb indført og personalegoder skåret bort, men først og fremmest blev økonomien rettet op. Samspillet mellem den effektive, resultatorienterede direktør og hans kreative marketingchef, der positionerede sparekassen på en særdeles synlig måde i lokalsamfundet, tegnede til at blive the perfecte match, men sluttede i stedet med direktørens afgang i Øverst. Finn Lyngsdal Sørensen i midten glædede sig i 1985 sammen med marketingchef Preben Hansen til venstre, ekspeditionschef Lønning Müthel stående og regnskabschef Bent Warming over årets overskud på 78,9 mio. kr. Et kanonresultat der desværre gik tabt året efter. Til venstre. Den nye direktør Niels Brandt Jacobsen ved tiltrædelsen den 1. august 1992 i Slagelse Sparekasse. Sparekassen befandt sig i en omstillingsproces fra en traditionel sparekasse med stærk lokal forankring til en moderne vækstorienteret virksomhed med vision om ekspansion både finansielt og geografisk. Det kunne ikke gå stille af, men omstillingen er nu succesrigt gennemført under en ny direktør En ny bank- og sparekasselov træder i kraft. Den ligestiller de to typer af pengeinstitutter. Holsteinsborg Sparekasse giver op og fusionerer med Bi- Side 18. Det første garantmøde i Antvorskovhallen i 1989 havde stor deltagelse. kuben. Berlin-murens fald markerer begyndelsen til enden for Sovjet-imperiet og indledningen til en helt ny verdensorden med kun én supermagt Niels Brandt Jakobsen ansættes som direktør i Slagelse Sparekasse EF s indre marked træder i funktion den 1. januar Carlo Chow tiltræder som administrerende direktør i Slagelse Sparekasse. Begyndende ekspansion uden for lokalområdet. 19

13 spartrelleborg I I foråret 1997 blev direktørstillingen besat med Carlo Chow. Den nye administrerende direktør havde en solid erfaring fra den finansielle verden foruden en teoretisk baggrund som cand. merc. og MBA. Hans strategi var at bringe sparekassen ud over det lokale område og satse på ekspansion. Den nye kurs blev markeret med navneændringen i 2002 til spartrelleborg, der signalerede tiltro til fremtiden og troskab over for historien og bragte sparekassen udover det rent lokale. En ny struktur sikrede indflydelse også til de udenbys garanter. I 1993 og 1994 kom der filialer i Østbyen i Slagelse og fusion med Ørslev Spare & Laanekasse. Lokalområdets filialer blev i 1995 suppleret med én i Korsør og i 1997 en i Sorø. I 1998 og 1999 fusionerede Slagelse Sparekasse med Stillinge Spare- & Laanekasse og med Munke-Bjergby-Bromme Sparekasse. Formand for spartrelleborgs bestyrelse Flemming Holm. Først i det ny årtusind kom ekspansionen uden for lokalområdet for alvor i gang med filialer i Skælskør 2000, i Næstved 2001, i Hillerød og Ringsted i 2002, i København i 2003 og i Hellerup i foråret Forenede Håndboldklubber, har bragt spartrelleborg langt uden for både lokalog regionalområdet. I takt med håndboldpigernes avancement frem mod eftertragtede mesterskaber under ledelse af den dynamiske træner Anja Andersen bringes spartrelleborg via fjernsynet uge efter uge ind i de danske stuer. Det finansielle supermarkedskoncept blevet udviklet med en række nye initiativer som oprettelsen af sparbo A/S i Slagelse i spartrelleborg Direkte blev oprettet i 2003 med mobile rådgivere, parate til at rykke ud til kunden også efter arbejdstid. I 2004 blev spartrellebrog Finans etableret som selskab for en hurtig form for forbrugsfinansiering via hjemmesiden - - i samarbejde med Bokredit ApS. Storsponseringer af sport som den nye Trelleborg Golfklub og især SFH, Slagelse 1999 Slagelse Sparekasse lancerer sparbo A/S som ejendomsmæglerselskab i Slagelse Slagelse Sparekasse får nyt logo, der er udarbejdet på grundlag af vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse Anders Fogh Rasmussen (V) bliver statsminister i en koalitionsregering af Venstre og Det konservative Folkeparti. Den nye regering indfører et såkaldt skattestop, der sigter mod at skatten ikke må stige Sparekasse Slagelse skifter navn til spartrelleborg og er nu klar til at forsætte ekspansionen i hele landet spartrelleborg kan fejre 150 års jubilæum samtidig med H.C. Andersens 200 års fødselsdag

14 De mange nye initiativer bevirker, at de økonomiske resultater sætter rekord år for år. Jubilæumsåret 2005, 150 året for spar- Trelleborg, falder sammen med 200 året for vor store eventyrdigters fødsel. Det bliver på behørig vis fejret også i Slagelse, hvor H. C. Andersen som den grimme ælling måtte gå så grueligt meget igennem - i Slagelse Latinskole i Bredegade - før han kunne folde sig ud som en hvid svane. Analogien er nærliggende - Slagelse Sparekasse måtte i løbet af 1980 erne gå så gruelig meget igennem, før den kunne folde sig ud som spar- Trelleborg - og det moderne eventyr er ikke mindre fascinerende end det gamle. Til venstre. I 1997 fik Slagelse Sparekasse en ny dynamisk direktør i Carlo Chow, som b.l.a. stod i spidsen for det nye navn og logo i Til højre. Dynamikken i spartrelleborg kommer også til udtryk gennem sponsoratet og samarbejdet med Anja Andersen og Slagelse Dream Team. Side 22. Alle spartrelleborgs medarbejdere glæder sig til at fejre jubilæet i hele spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år

15 spartrelleborg som sponsor A/K ATLAS Aktivitetshuset Midgård Antvorskov Plejehjems Venner Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub B 73 B 91 Bordtennisklubben - BTK Bycykelprojektet Børnedyrskuet Næsbystrand D.D.H. Dagcentrets Venner, Vemmelev Danish Crown Dansk Numismatisk Forening Dansk Røde Kors De Danske Forsvarsbrødre Det Danske Spejderkorps Dueklubben Ejerlederne Familie- og firmaidræt FDF Firmasporten Fjerkræavlerforeningen FOF, Vestsjælland Foreningen NORDEN Forlev Skakklub Garderforeningen, Korsør Glumsø Idrætsforening Grafisk Forbund Halskov Boldklub Havrebjerg Gymnastik & Idrætsforening Havrebjerg Nyt Hjemmeværnet HSG Senior Herrer HUSET i Vemmelev Hyggeklubben, Vemmelev IF 62 Initiativgruppen mod racisme Junior Chamber Kelstrup Dramatisk Forening KFUM - spejderne Kirkens Korshær Korsør Billardclub Korsør Cykel Club Korsør Golf Klub Korsør Handicap Idræt Korsør Håndbold Klub Korsør Volleyballklub Kr. Stillinge Folkedanserforening Kr. Stillinge Idrætsforening Kr. Stillinge Jagtforening Krabasken Lions LO`s pensionist- og efterlønsklub Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Lokalrådet for Sønderup/Nordrup Lynge-Broby IF Marievang IF Gymnastik Marineforeningen, Korsør Midtsjællands Svæveflyklub Museet ved Trelleborg Musketten N.N.F. Senior Noagård Rideklub Nordbyens Badmintonklub Næsbystrand Børnedyrskue Nørrevangskirkens Pigekor Odd Fellow Logerne OF Omegnens Haveforening Områdecentrenes Idrætsdag Orienterings-Clubben Otium koret Panorama Pedersborg Gymnastik & I.F. Plejehjemmet Skovvangs Venner Racedueklubben RINGEN I SLAGELSE Round Table SBI SBI - cricket SBIs - venner Schæferhundeklubben Kreds 23 Sct. Georgs Gildet S.I.F.s Venner, Sørbymagle Skovgaards Bageri Museum Skælskør Badmintonklub Slagelse Auto Sport Slagelse Badmintonklub Slagelse Basketballklub Slagelse BMX Slagelse Bokseklub Slagelse Bowling Club Slagelse Brandmandsforening Slagelse Bueskyttelaug Slagelse Cykle Ring Slagelse Cykle Ring Motion Slagelse Centralbibliotek Slagelse DT Slagelse Filatelistklub Slagelse Festuge Slagelse Garden Slagelse Hockey Klub Slagelse In-Line Klub Slagelse IK Slagelse Jagtforening Slagelse Jazzklub Slagelse Klatre Klan Slagelse Kunstforening Slagelse Motionsklub Slagelse Musikhus Slagelse Naverklub Slagelse og Omegns Filatelist klub Slagelse Pensionistforening Slagelse Petanque Club Slagelse Politi Idrætsforening Slagelse Rideklub Slagelse Skateboard Slagelse Skiklub Slagelse Skytteforening Slagelse Smalfilm- og videoklub Slagelse Svømmeklub Slagelse Teakwondo Klub Slagelse Tennisklub Slagelse Volleyball Klub Slagelse Gymnastik Forening Handicap Idrætsforeninger Slagelse Herreds Biavlerforening Slagelse Square Dance Club Sognenyt Soroptimisterne Sorø Freja Sorø Golf Sorø Internationale Musikfestival Sorø Roklub Støtteforeningen Trelleborgs Venner Sydvestsjællands Fjerkræklub Sydvestsjællands Kaninavlerforening Sørbymagle Idrætsforening Sørbymagle Idrætsforening/Hockeyafd. Tagrytteren TMS Trelleborg Bowlingteam Trelleborg Gruppen Trelleborg Golfklub Tårnborg Idrætsforening - gym nastik, håndbold & fodbold Vemmelev Rideklub Vemmelev Skytte- & Idrætsforening - Håndboldafdelingen Vemmelev Tennisklub Vestermose Gym. & I.F Vesthallens Venner Vestsjællands Fugleforening Vestsjællands Kunstmuseums Venner Vestsjællands Kæledyrsklub Vestsjællands Numismatiske Forening Vestsjællands Scleroseklub Vestsjællands Tandemklub Vestsjællands Teaterkreds Visens Venner Ørslev-Solbjerg I.F. 24

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Varde, juli 2007. Claus Friisberg

Varde, juli 2007. Claus Friisberg Forord Det er en gammel interesse, der ligger bag udarbejdelsen af denne afhandling. I 1966-67 fulgte jeg som studerende daværende lektor Lorenz Rerups øvelser over dansk historie 1864 til 1914 ved Aarhus

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Baggrund 29. maj 2015 SEG

Baggrund 29. maj 2015 SEG Til redaktionerne: Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør siden 1996, Jørn Neergaard Larsen, har i dag meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling. Bestyrelsen har taget beslutningen

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse

Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse Navn, hjemsted og formål Garantkapital og forrentning Garanter, garantbeviser og indløsning 1 2 3 Navn og hjemsted Sparekassens navn er Frøs Herreds Sparekasse. Dens

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

DANMARKS ØKONOMISKE HISTORIE

DANMARKS ØKONOMISKE HISTORIE JAN PEDERSEN DANMARKS ØKONOMISKE HISTORIE IO-I o Multivers A C A D E M I C INDHOLD FORORD 11 i. PERIODEN 1910-1960: 12 Danmark i det 20. århundrede 13 Denne bogs argument " " 16 Ældre og nyere økonomisk

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER Indledning I 1844 satte en gruppe arbejdere i den engelske by Rochdale sig ned og formulerede syv principper for, hvordan en virksomhed kunne være til nytte både for sig selv

Læs mere

Side 1 af 5 Synes godt om 0 0 Job hos Novozymes Novozymes søger nye medarbejdere Se Ledige Job & Ansøg her! stepstone.dk Billigt mobilabonnement Fri Tale til kun 149/md og 0 kr. i opkaldsafgift. Bestil

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 DANMARKS NATIONALBANK Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 Det talte ord gælder Recessionen i verdensøkonomien ser nu ud til at være slut. Væksten

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

BROEN Vordingborg. Beretning 2014:

BROEN Vordingborg. Beretning 2014: BROEN Vordingborg Beretning 2014: BROEN Vordingborg har vist sin berettigelse efter nu at have eksisteret i to år. Der er et stort behov for at hjælpe børn og unge i udsatte familier. Vi får rigtig mange

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

2 Enevælden i Modvind

2 Enevælden i Modvind Modul 1 Grundbog til historie, s. 133-138 1. Spørgeskema om gruppearbejde 2. Læreroplæg på klassen Power point 3. Parøvelse 4. Walk and talk 5. De vigtigste pointer i dag 2 Enevælden i Modvind I juli 1830

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

Optagelsesprøve den 19. april 2008.

Optagelsesprøve den 19. april 2008. Optagelsesprøve den 19. april 2008. SPØRGSMÅL: SVAR: 1. Hvad hedder Socialdemokraternes gruppeformand på Christiansborg? 2. Hvordan skrives tallet 3 i det binære talsystem? 3. Hvilken filosofisk retning

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Indskydergaranti Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Er dine penge i sikkerhed hos os? Den nye indskydergaranti Den 1. oktober 2010 indførtes en permanent forhøjelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere