Sparekassen spartrelleborg Tlf www. spartrelleborg.dk. spartrelleborg et moderne eventyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekassen spartrelleborg Tlf. 58 56 01 71 www. spartrelleborg.dk. spartrelleborg et moderne eventyr"

Transkript

1 Sparekassen spartrelleborg Tlf www. spartrelleborg.dk 1855 spartrelleborg et moderne eventyr

2 1855 Sparekassen for Slagelse og Omegn 2 Indhold Købstaden 3 Etableringsår 4 Foden under eget bord 5 Den sikre sparekasse 6 Besættelsen ( ) 8 Velfærd på vej 10 Opbrud i sparekasserne 11 Nyt hovedsæde 12 Slagelse Sparekasse 14 Fattigfirsere & guldflippere ernes Peter Spar & Søren Sold 18 spartrelleborg 20 spartrelleborg som sponsor 24 spartrelleborg et moderne eventyr Udgiver: spartrelleborg Research & tekst: Jonna Duch Christensen og Søren Federspiel Copyright: spartrelleborg og forfatterne Layout: Ide Astronauterne Tryk: Jannerup Offset Hvor intet andet anføres beror fotos og illustrationer i spartrellebrog. Forsiden. I den nye moderne sparekasse i Bredegade 6, der stod klar i 1903, var der blevet installeret elektricitet og lokalet fremtrådte lyst og venligt. Det har ikke været muligt at finde samtlige rettighedshavere til copyright for alle fotos og illustrationer. Hvis ophavsretten er krænket, er det utilsigtet. Retmæssige, dokumenterede krav vil blive honoreret efter samme retningslinjer, som hvis der på forhånd var indhentet tilladelse.

3 Forord S spartrelleborg kan her i 2005 fejre sit 150 års jubilæum. I denne pjece vil vi samle trådene og gøre status for de mange leveår, men også prøve at se lidt frem i tiden. Pjecen fortæller historien om en sparekasse, der begyndte i det små med opsparing for småsparere i Slagelse og omegn og udviklede sig til et moderne pengeinstitut, der tilbyder private og erhvervskunder finansielle ydelser af enhver art. spartrelleborg har gennem årene bevaret sin lokale tilknytning til Slagelse området. Med denne basis har vi gennem de senere år ekspanderet med nye filialer over hele Sjælland inklusive København. Overalt, hvor vi etablerer os, lægger vi vægt på at være områdets lokale sparekasse. At blive 150 år er ikke ethvert pengeinstitut beskåret. Den præstation forpligter, og vi har til hensigt at fortsætte spartrelleborgs konsolidering og vækst både finansielt og geografisk. spartrelleborg skylder sine kunder, garanter og personale tak for, at det alt sammen er lykkedes. Derfor ønsker vi alle til lykke med den gamle sparekasse, vi ved fælles indsats har formået at forny og holde ung gennem 150 år. Flemming Holm Formand for bestyrelsen 1

4 Sparekassen for Slagelse og Omegn Købstaden SSparekassen for Slagelse og Omegn blev oprettet i 1855 og kan fejre 150 års jubilæum i Den usædvanligt lange historie forener det oprindeligt lokale pengeinstitut med historiens legitimitet. Kredsen bag sparekassen bestod af velmenende borgere fra Slagelse og godsejere fra omegnen af nationalliberal og konservativ observans. De store godser spillede en central rolle for byen, der blev centrum for handel og erhvervsliv. I årene omkring 1855 var der grøde ikke bare på Slagelse-egnen. Det var midt i kornsalgsperioden (ca ), der gav landbruget store indtægter. Jernbanen bragte i 1857 de moderne tider til Slagelse og samme år vedtog Rigs- Nytorv omkring 1. verdenskrig dagen loven om fri næring, der ophævede de gamle lav. Sparekassen for Slagelse og Omegn var et barn af mødet mellem det gamle samfund og de moderne tider. Den kreds af samfundets spidser, der stod bag sparekassen, havde øje for, at den moderne frihed kunne have negativ indvirkning både moralsk og økonomisk på ubefæstede sjæle blandt småkårsfolk. Opsparing blev løsenet, der ud over det hensigtsmæssige sigte også havde et velgørende formål. De gamle patriarkalske dyder, hvor den gode fader og husbond sørgede for sig og sine, var idealet, der måtte virkeliggøres under nye former. Sparekassen var en sådan nyskabelse. De moderne tider kom til Slagelse med jernbanen i Det år vandt købmand J.C. Nehammer den årlige konkurrence i Slagelse bestandige Fugleskydningsselskab og blev årets fuglekonge. I den anledning lod han male en skydeskive, hvis motiv markerede de moderne tider: den nye banegård i baggrunden og byens ligeledes nye gasværk til højre. (Mennesker og miljøer i det gamle Slagelse) Slagelse var en gammel købstad i 1855 med et indbyggertal på personer. Byens matadorer var købmændene med kongelig agent Hans Henrik Schou i spidsen. Som den største sjællandske korneksportør havde han anlagt egne udskibningshavne bl.a. ved Mullerup. I 1855 oprettede en kreds af erhvervsdrivende Slagelse Håndværker og Industriforening, og året efter fik byen sit første gasværk og et sygehus. De mange nye aktiviteter skulle finansieres og netværket bag sparekassen oprettede til den ende en bank i Slagelse og Omegns Bank blev den første sjællandske provinsbank - et vidnesbyrd om den fremsynede og driftige by. Der var en klar arbejdsdeling mellem banker og sparekasser Holsteinsborg Sparekasse oprettes som den første i landet H.C. Andersen begynder i Slagelse Latinskole i Bredegade hos rektor Meisling. Andersens trængsler får luft da han omdøber byen til Plagelse 1832 Ringsted Sparekasse oprettes Slagelse Velgørenhedsselskab stiftes Grundloven gives af Frederik VII Treårskrigen mellem Danmark og Slesvig-holstenerne falder ud til Danmarks fordel og bidrager til at styrke en national identitet Sparekassen for Slagelse og Omegn oprettes af en kreds af godsejere og købmænd og får lokaler i Rådstuen. Slagelse købstad har indbyggere Slagelse og Omegns Bank oprettes af samme kreds som stod bag Sparekassen for Slagelse og Omegn. Den sjællandske Bondestands Sparekasse oprettes. Jernbanen kommer til Slagelse. Sparekassen for Slagelse og Omegn søger at oprette en filial i Korsør Lov om fri næring vedtages i Rigsdagen. Økonomisk krise i Europa rammer også Danmark. Tietgen opretter Privatbanken. 2 3

5 Etableringsår Foden under eget bord Den økonomiske krise i 1857 ramte Sparekassen for Slagelse og Omegn hårdt. Den måtte tage lån i Nationalbanken, indskuddene faldt, og det kom så vidt at selve formanden måtte forstrække sparekassen med et lån. Fra 1858/59 så det dog lysere ud. Blandt sparekassens indskydere udgjorde børn og tyende i antal langt mere end halvdelen, næststørste kategori var gårdmænd og husmænd, mens byens håndværkere var langt svagere repræsenteret. Omkring halvdelen af de lån, som sparekassen bevilgede i de første år var af beskeden størrelsen - fra 25 til 400 rigsdaler - typisk ydet til mindre håndværkere. Omegnens gårdejere tegnede sig generelt for større lån. Blandt låntagerne var overraskende nok også enkelte kvinder samt Slagelse kommunalbestyrelse, der i løbet af det første år fik bevilget to lån på ialt rigsdaler erne blev en vanskelig periode med stagnation og nedgang i den økonomiske aktivitet. Til den økonomiske stagnation kom den langvarige forfatningskamp mellem Højre og Venstre, der i 1901 endte med parlamentarismens indførelse. Som Højre-sparekasse fik Sparekassen for Slagelse og Omegn en hård tid i konkurrence med Venstres - Den sjællandske Bondestands Sparekasse af Sparekassen havde sit første kontor på Rådstuen frem til 1868, da rådhuset blev solgt. Sparekassen boede herefter til leje på forskellige adresser, indtil den i 1874 fik foden under eget bord i den tidligere latinskolebygning på Bredegade, hvor H. C. Andersen havde henslæbt sin gymnasietid. I 1902 blev den gamle bygning revet ned for at give plads til et nyt monumentalt hovedsæde for sparekassen. Baghuset rummede Slagelse-Posten samt to lejligheder. Hele herligheden blev taget i brug den 9. december 1903, og bygningen i Bredegade blev gennem mere end en menneskealder synonym med Sparekassen for Slagelse og Omegn. Øverst. Sparekassen for Slagelse og Omegn fik fode under eget bord, da den i 1874 købte enkefru Santins ejendom i Bredegade. Bygningen havde en fortid som latinskole, og det var her H:C: Andersen gik i skole i 1820 erne. (Lokalhistorisk Arkiv for Slagelse) Nederst. I den nye moderne sparekasse, der stod klar i 1903, var der blevet installeret elektricitet og lokalet fremtrådte lyst og venligt. I 1902 rev sparekassen den gamle bygning i Bredegade ned og byggede en ny monumental sparekasse på grunden Sparekassen for Slagelse og Omegn forsøger at oprette en filial i Skælskør, det lykkes ikke Sparekassen for Slagelse og Omegn køber den gamle latinskolebygning i Bredegade 6, hvor H. C. Andersen havde gået i skole Langvarig afmatning for Sparekassen for Slagelse og Omegn Kroner og ører indføres som møntsystem i stedet for rigsdaler og skilling. Forfatningskampen skærpes da godsejer Estrup danner regering uden om folketingsflertallet Forfatningskampen skærpes yderligere, da konseilspræsident (statsminister) Estrup indfører en provisorisk finanslov, der ikke er vedtaget i Folketinget Sparekassen for Slagelse og Omegn kan fejre 25 års jubilæum. Statsminister Estrup udnytter splittelsen i Venstre-grupperne til at gennemføre en række reformlove, bl.a. en sparekasselov og én om husmandskreditforeninger. Landbrugskrise med stærkt faldende priser på korn fører til en gradvis omlægning af landbruget til animalsk produktion. Omlægningen og den måde, den organiseres på via andelsforeninger får vidtrækkende følger for det danske samfund. Andelsforeningerne er som små demokratiske samfund også en protest mod det udemokratiske Estrup-styre og er med til at skole bønderne i demokrati. 5

6 Den sikre sparekasse Side 6. Sparekassernes blad Sparegrisen med mottoet: Enhver er sin egen Lykkes Smed blev udgivet fra Bladets tegneserie med Peter Spar og Søren Sold viste børnene at det kunnne betale sig at spare op. Sagfører Carl Hansen blev i 1921 sparekassens første administrerende direktør, men tog sin afsked i 1928 på grund af sygdom. I 1929 blev Carl Hansen belønnet med ridderkorset for sin virksomhed som sparekassedirektør. EEn bank- og byggekrise i 1908 faldt sammen med et bedrageri i millionklassen mod bondestandens sparekasse, begået af dens formand, landets justitsminister, P.A. Alberti. Det førte til en alvorlig svækkelse af tilliden til den finansielle sektor. Krisen berørte ikke Sparekassen for Slagelse og Omegn, tværtimod var tiden fra århundredskiftet op til verdenskrigens udbrud i 1914 karakteriseret ved stabilitet og fremgang. Indskudskapitalen voksede fra 2,3 mio. kr. i 1900 til nær de 6 mio. kr. i Som udløber af bankkrisen nedsatte regeringen en kommission. Den barslede i 1919 med et lovkompleks, der ud over en ny sparekasselov indeholdt en banklov og en aktieselskabslov. Bogholder Alfred Hansen i sparekassens ekspeditionslokale i Spekulationsfeberen under 1. verdenskrig førte i 1920 erne til en stribe bankkrak, der miskrediterede bankerne og øgede sparekassernes popularitet som sikre steder at anbringe sin opsparing. For at leve op til den nye sparekasselov, der krævede en adskillelse af direktion og bestyrelse, ansatte Sparekassen for Slagelse og Omegn sin bogholder, sagfører Carl Hansen som dens første administrerende direktør. Carl Hansen gik af i Efterfølgeren, godsforvalter Green-Andersen fik en kort funktionstid og afløstes i 1932 af sparekassens daværende bogholder Alfred Hansen, der bevarede posten i mere end 20 år. Sparekassen for Slagelse og Omegn hørte til blandt de mest solide. I forbindelse med jubilæet i 1930 kunne sparekasseinspektør, dr. Bisgård fastslå, at sparekassen i Slagelse var den af de store bysparekasser, der havde de største reserver og som længst havde bevaret en ulønnet bestyrelse. Regnskabet viste 11,6 mio. kr i indskudskapital og 1,3 mio. kr. på reservefonden. Året efter i 1931 ramte den internationale økonomiske krise Danmark. Landbruget fik afsætningsvanskeligheder og arbejdsløshed og dyrtid lagde en dæmper på den økonomiske aktivitet. Sparekasserne rustede sig med en kampagne for opsparing vendt mod børnene. I 1932 udkom første nummer af bladet Sparegrisen, med mottoet: "Enhver er sin egen Lykkes Smed", her kunne børnene i det nye medie tegneserien se, at det gik godt for den fornuftige Peter Spar, mens den ubekymrede Søren Sold, der lod fem og syv være lige, kom galt afsted. Der var ingen tvivl om, hvem der var helten - for sparekasserne og børnene. Sparekassen for Slagelse og Omegn fulgte op med i 1939 at forære hver nyfødt barn i Slagelse-området en sparekassebog på 5 kr. Her var noget at bygge videre på både for børnene og sparekassen. I 1937 kom en ny sparekasselov, der understregede, at sparekassernes hovedopgave var at modtage indskud til forrentning og anbringe de indskudte midler på betryggende måde. Sparekasserne byggede videre i den retning, da de i 1938 gik sammen for at oprette Sparekassernes Hjælpefond, som kunne yde lån til sparekasser i pengenød. Sparekassernes Hjælpefond blev ophævet med bank- og sparekasseloven af Latinskolebygningen i Bredegade erstattes af en ny og moderne bygning, der gennem en menneskealder frem til 1964 bliver hovedsæde for Sparekassen for Slagelse og Omegn 1905 Sparekassen for Slagelse og Omegn fejrer sit 50 års jubilæum med udgivelsen af et jubilæumsskrift ved bogholder, sagfører Carl Hansen Alberti-skandalen, hvor justitsminister P. A. Alberti har bedraget bl.a. Den sjællandske Bondestands Sparekasse, fører til en demokratisk krise. Samme år udløses en bygge- og bankkrise Selandia søsættes som verdens første oceangående dieselmotorskib. Det er bygget for ØK på B&W s skibsværft, og skibets jomfrurejse til London former sig som et triumftog for dansk erhvervsliv verdenskrig bryder ud. Danmark forbliver neutralt, og dansk erhvervsliv profiterer af krigen. Bankerne giver sig ind i omfattende spekulationer med bl.a. skibsaktier. 6 7

7 Besættelsen D Den tyske besættelse af Danmark sporede erhvervslivet ind på den politisk besluttede samarbejdslinje med besættelsesmagten. Samarbejdspolitikken varede til 29. august 1943, da regeringen gik af og blev afløst af det såkaldte departementschefstyre, som fungerede som en slags regering til krigens afslutning. Under besættelsen deltog sparekassen i finansieringen af 59 parcelhuse i samarbejde med Slagelse Kommune og staten. Det kom flere af sparekassens sparere til gode. Byggeriet bidrog til at mindske arbejdsløsheden og cementerede sparekassens centrale rolle i det lokale samfund. Besættelsestidens pengerigelighed førte til, at Sparekassen for Slagelse og Omegn som andre pengeinstitutter måtte placere sit overskud i Nationalbanken eller i andre banker til meget lave renter. Det blev en rigtig dårlig forretning, da sparekassen i alle krigsårene fastholdt den samme rentesats som før besættelsen: 4% for opsigelse og 3% for anfordring. Ved besættelsestidens ophør kunne sparekassen konstatere, at den havde et underskud på kr., og det selv om den havde mere end 5 mio. kr. stående i - først og fremmest Nationalbanken. En anden ejendommelighed forårsaget af pengerigeligheden var, at sparekassen så sig nødsaget til at rationere indlånene. Efter besættelsen kom pengeombytningen den 23. juli 1945, der sigtede mod at konfiskere sorte penge herunder værnemagerprofitter. Desuden blev større formuer pålagt en engangsskat. Direktør og tilsynsråd i forbindelse med 100 års jubilæet i maj Fra venstre mod højre er det kaffegrosserer Hans Poulsen, godsejer P. Fabricius, godsejer Viggo de Neergaard, hofjægermester Jørgen Bech, arkitekt H. Steudel, og sidst sparekassens nye unge direktør Haagen Larsen. (Forhenværende borgmester Vilh. Melgaard og formanden, godsejer Carl de Neergaard var fraværende). Kortet over rutebilsforbindelser er udarbejdet af Slagelse Erhvervsråd i 1954 og vedlagt en brochure om: Oplandsbyen Slagelse - Vestsjællands hjerte Ny grundlov indfører lige og almindelig valgret til Rigsdagen. Demokratiet udvides til dobbelt størrelse, da kvinder og tyende får valgret En ny sparekasselov træder i kraft og afløser loven fra Første bank- og aktieselskabslov indføres Krigstidens spekulationer fører til, at landets største bank Landmandsbanken krakker. Den reddes af statslig indgriben i modsætning til mange mindre banker Krakket på børsen i New York starter en økonomisk krisebølge, der breder sig til hele den industrialiserede verden. Fra den 21. til den 29. oktober tabes 15 mia. dollars Sparekassen for Slagelse og Omegn fejrer 75 års jubilæum Sparekasserne ruster sig til krisen ved bl.a. at udgive Sparegrisen - et tegneserieblad med Peter Spar og Søren Sold - der skal tilskynde børnene til at spare op og sætte pengene i sparekassen Ny sparekasselov, der understreger sparekassernes rolle som sikre for småsparere at anbringe deres midler i Tysklands aggressive udenrigspolitik kulminerer med overfaldet på Polen, der udløser krigserklæringer fra England og Frankrig - 2. verdenskrig er i gang. Danske sparekassefunktionærers Landsforening stiftes Danmark besættes den 9. april af tyske tropper. Erhvervslivet inklusive pengeinstitutter må indrette sig på at arbejde i relation til det tyske storrum. Besættelsen fører til en kraftig stigning i indlånene, mens udlånene ikke stiger. 9

8 Velfærd på vej Opbrud i sparekasserne DDe første efterkrigsår var magre, men i løbet af 1950 erne lysnede det. Den amerikanske Marshall-hjælp bidrog til at sætte gang i hjulene med økonomisk støtte og nye former for reklame og markedsføring. Slagelse var med på vognen under sloganet: Oplandsbyen Slagelse - Vestsjællands Hjerte. Byen havde også noget at reklamere for - i 1950 var Slagelse den tredjestørste provinsby på Sjælland med indbyggere erne var en overgangstid. Den økonomiske politik kendt som stop-gopolitikken blev en forberedelse til et forventet opsving. I Sparekassen for Slagelse og Omegn forberedte man sig på de nye tider samtidig med, at man fortsatte i det traditionelle spor med opsparing og velgørende arbejde. Sparekassens 100 års jubilæum i 1955 blev fejret med manér under den nye direktør Haagen Larsen. Bygningen i Bredegade blev moderniseret og indrettet med skriveborde i stedet for de gamle pulte. Lofterne blev sænket og lokalerne forsynet med lysstofrør. Personalet blev forøget med en ny kasserer, en kontorelev, en kontordame og en ung mand med sparekasseuddannelse. De kunne nu sidde ned og passe deres arbejde, herunder betjene den nye National efterkonteringsmaskine. Efterspørgslen var stigende ikke mindst på private byggelån og bosætningslån til unge familier. De kunne i sparekassen låne det dobbelte af deres egen opsparing, dog højst kr. Årene omkring 1960 løftede for alvor Danmark ud af krigens og knaphedens skygge og ind i et økonomisk opsving uden lige. I Sparekassen for Slagelse og Omegn rustede man sig med en række tiltag. I 1958 blev den første sparekasseelev ansat. Det signalerede nye holdninger, at eleven var en kvinde, Kirsten Bagge Hansen. I 1961 blev sparebussen introduceret som et nyt våben i kampen om at erobre sparere og dermed sikre sit finansielle grundlag. Lignende bestræbelser lå bag lanceringen af ungdomsspareklubben Pelikan-klubben i De nye tider med velstandsstigning satte sparekasserne i et dilemma. Den traditionelle målgruppe af småsparere var et uddøende folkefærd, og opsparing var ikke sund økonomisk fornuft i tider med en ekspansiv økonomisk vækst, inflation og store lønstigninger. De nye tider førte til en række fusioner i 1960 ernes bank- og sparekasseverden. I perioden svandt antallet af selvstændige sparekasser fra 496 til 176, mens antallet af banker blev reduceret fra 156 til 76. Det gik altså værst ud over sparekasserne, der for manges vedkommende var meget små og uden mulighed for at konsolidere sig på anden måde end ved indskud. Korsør Sparekasse havde forhørt sig hos naboerne i Slagelse, Ringsted, Sorø og Skælskør om en eventuel fusion til en egnssparekasse. Det var der ikke interesse for, og slet ikke i Slagelse, her insisterede man på at bevare sin selvstændighed og position som den lokale sparekasse. I 1968 fusionerede sparekasserne i Korsør og Næstved i stedet med mastodonten Bikuben. Kirsten Bagge Hansen, nr. 2 fra venstre, blev elev i sparekassen i 1958, som den første kvinde, og som den første der fik en finansiel uddannelse i sparekassen. Rejsegilde på det nye hovedsæde på Nytorv den 1. oktober Sparekassen trakterede med pølser og øl, og hver lærling, svend og arbejdsmand fik udleveret en bankbog lydende på 50 kr Modstand mod besættelsesmagten af sabotage og andre former for mod Fællesbanken for Danmarks 1948 OEEC - Organisation for Euro NATO - North Atlantic Treaty 1953 Grundlovsændringen afskaffer kulminerer i folkestrejker, og stand fra modstandsbevægelsen. Sparekasser stiftes. pean Economic Cooperation - etableres Organisation - eller Atlantpagten opret- Landstinget og dermed tokammersyste- den 29. august går regeringen af. Dermed i april af de lande der er tilsluttet Martes mellem USA, Canada og en række met, som Danmark har haft siden ophører samarbejdspolitikken og 1945 Meddelelsen om den tyske kashall-planen, opkaldt og udtænkt af europæiske lande bl.a. Danmark, som Samtidig indføres folkeafstemnings- de forholdsvis fredelige tilstande afløses pitulation fører til spontane demonstrationer, USA s udenrigsminister George Marshall. led i den kolde krig. institutionen, ombudsmands-institutionen og den 4. maj om aftenen fyldes En storstilet plan for at bringe det krigs- og kvindelig tronfølge. gader og stræder af jublende mennesker. hærgede Europa på fode og inddrage 10 det i den amerikanske interessesfære. 11

9 Nyt hovedsæde S Sparekassen for Slagelse og Omegn var så langt fra at være i farezonen, at man tværtimod kunne springe med på byggeboomet i 1960 erne. I 1960 købte sparekassen en gammel købmandsgård på en stor hjørnegrund i Nygade. Bygningen blev revet ned for at give plads for et moderne kompleks med butikscenter, hvor også sparekassen fik sit nye hovedsæde. Byggeriet, der stod færdigt i 1964, blev et signal til at ekspandere i lokalområdet, hvor sparekassen fra sidst i 1960 erne oprettede filialer i Vemmelev 1968, i Nordrup og Kirke Stillinge 1969 og i Sørbymagle I 1970 oprettede man forstadsfilialen Marie- vang og i 1975 fusioneredes med Skørpinge-Faardrup Sparekasse. Med de nye tider fulgte også nye ubehageligheder. I 1972 blev Bredegade filialen udsat for et væbnet røveri - det første bankrøveri i Slagelse, men ikke det sidste. Midt i 1970 erne tog lovgivningsmagten konsekvensen af, at den ekspansive økonomi havde undermineret det finansielle grundlag for mange sparekasser og sidestillede sparekasserne med banker. Bank- og sparekasseloven, der blev vedtaget i 1975, rummede dog den væsentlige forskel, at sparekasserne ikke kunne etablere sig som aktieselskaber. I 1960 erne oprettede sparekassen en række filialer i lokalområdet, en af dem var Nordrup Sparekasse. Rejsegilde på det nye hovedsæde på Nytorv den 1. oktober Sparekassen for Slagelse og Omegn kan fejre 100 års jubilæum med reception på Postgården, nyindretning af lokalerne i Bredegade og ansættelse af nyt personale Storkonflikten i foråret omfatter arbejdere. Bl.a. rammes benzinforsyningen og avisproduktionen Sparekassen for Slagelse og Omegn ruster sig til de nye tider og ansætter sin første sparekasseelev - en kvinde - Kirsten Bagge Hansen, der senere bliver personalechef Sparebussen bliver en nyt våben i sparekassens kamp for at erobre markedsandele. Berlin-muren rejses af de østtyske myndigheder og står som symbol på det delte Tyskland og den delte verden under den kolde krig Sparekassen for Slagelse og Omegn lancerer ungdomsspareklubben Pelikan-klubben - for at beholde og opmuntre ungdommen til at spare op Sparekassen for Slagelse og Omegn flytter hovedsædet til det nye butikskompleks på Nytorv, som sparekassen har opført. Samtidig får det gamle hovedsæde i Bredegade status af filial - sparekassens første. 13

10 Slagelse Sparekasse L Lovgivningen blev anledning til en række ændringer. Mest iøjnefaldende var navneændringen i 1975 til Slagelse Sparekasse, nok så betydningsfuldt blev det indskydervalgte repræsentantskab, der af sin midte valgte en bestyrelse, som erstattede det selvsupplerende tilsynsråd. Som ny formand for bestyrelsen valgtes den socialdemokratiske borgmester Aage Nørgaard, mens Haagen Larsen forblev på direktørposten til pensionen i 1978, hvor han i overensstemmelse med traditionen blev afløst af sin regnskabschef Finn Lyngsdal Sørensen var et fælles jubelår i Slagelse. Slagelse Sparekasse var med sine 125 år på bagen blandt de ældste jubilarer og i spidsen for en række spændende arrangementer til fornøjelse for byens borgere. Personalet i Bredegade afdeling. Fra venstre Kirsten Bagge Hansen, Gitte Thomsen og Dan Madsen. Bagved står repræsentantskabsmedlem P. Kjeld Petersen og fru Serritzlev, der er på besøg i sparekassen. Til højre. Sparekassens personale takker kunderne for de 125 år Sparekassen for Slagelse og Omegn opretter sin første udenbys filial i Vemmelev. Frem til 1975 kommer yderligere fem filialer Første bankrøveri i Slagelse går ud over Bredegade filialen af Sparekassen for Slagelse og Omegn Danmark bliver medlem af Det europæiske Fællesskab - EF. Sidst på året fører et folketingsvalg - jordskredsvalget - til afgørende ændringer i det politiske landskab med nye partier som Centrum Demokraterne, Kristeligt Folkeparti og Fremskridtspartiet. Den første oliekrise rammer Danmark og sender energipriserne på himmelflugt Vedtagelsen af bank- og sparekasseloven ligestiller stort set sparekasserne med banker. Men sparekasserne forbliver privatejede institutioner som indskyder- eller garantsparekasser. Sparekassen for Slagelse og Omegn ændrer navn til Slagelse Sparekasse. 15

11 Fattigfirsere & guldflippere blev jubelår i Slagelse, hvor en lang række lokale foreninger og organisationer kunne fejre runde dage. Slagelse Sparekasse var med sine 125 år den ældste jubilar sammen med Industriog Håndværkerforeningen. Finn Lyngsdal Sørensen viste ved den lejlighed sine evner som pr-mand og spredte jubilæumsaktiviteterne over hele året. Fattigfirserne blev ikke kun fattige, der var store udsving i både politiske og økonomiske konjunkturer. Guldflipperne skummede fløden for en tid. I 1982 kom en borgerlig regering til magten. Det førte umiddelbart til fald i arbejdsløsheden, stigende privatforbrug og opadgående aktiekurser. Hjulene kom så godt i gang, at der måtte bremses hårdt op i 1986 med en række afgiftsforhøjelser i Direktør Finn Lyngsdal Sørensen, bestyrelsesformand Bahne Sørensen og den nye marketingschef Poul Buur hverver garanter for Slagelse Sparekasse i to omgange i form af en påskepakke og en kartoffelkur. Det blev en hestekur, men den virkede - næsten alt for godt. Byggeriet gik så godt som i stå, huspriserne faldt, tvangsauktionerne steg og kreditforeninger og pengeinstitutter sad tilbage med økonomiske tømmermænd. Antallet af sparekasser faldt fra 166 til 121 i 1980 erne. Det var den samme gamle historie med de store, der opsluger de små. For at modvirke udviklingen sluttede 86 lokale sparekasser sig sammen i Foreningen af Samarbejdende Sparekasser i Slagelse Sparekasse var med i sammenslutningen og lancerede sig under det nye fælles S-logo og sloganet: Sevice-sparekassen - den lokale. De unges cykelløb i 1988 sættes i gang i Vemmelev af Bent Ehlers til venstre. Øverst. deltagerne i Trelleborg-marchen i 1986 varmer op foran sparekassen på Nytorv Slagelse Sparekasse holder det første valg til repræsentantskabet. Bistandsloven, der samler alle sociale love, træder i kraft 1. april Regnskabschef Finn Lyngsdal Sørensen ansættes som direktør i Slagelse Sparekasse efter Haagen Larsen, der går på pension Den anden oliekrise rammer Danmark og gør det klart, hvor afhængigt landet er blevet af olie og energi. Der oprettes et Energiministerium En borgerlig regering under Poul Schlüter kommer til magten, da den socialdemokratiske regering under Anker Jørgensen giver op Foreningen af Samarbejdende Sparekasser dannes af 86 lokale sparekasser som modtræk mod de store sparekassers strandhugst. Slagelse Sparekasse er en af de 86, der optræder under fælles logo Påskepakken i foråret og Kartoffelkuren i efteråret lægger en effektiv dæmper på forbruget og bremser stort set byggeriet. Konkurrencen skærpes i den finansielle sektor. 17

12 80 ernes Peter Spar & Søren Sold S Slagelse Sparekasse søgte på mere utraditionel vis at styrke sin position i 1980 erne ved at spekulere på fondsbørsen. Alle andre gjorde det, så hvorfor ikke? Der var store penge at tjene, og det så meget lovende ud i begyndelsen. I 1985 kom sparekassen ud med et kæmpeoverskud. Men spekulation er en sag for specialister. Året efter gik det galt som i så mange andre pengeinstitutter, og sparekassen måtte ty til reserverne for at dække tabet. 80 er-sygen kunne give mindelser om Peter Spar og Søren Sold i Sparegrisen. Tegneserien fra 1930 erne blev på forunderlig vis et billede på sparekassens situation i 1980 erne. Søren Sold havde nær taget livet af Slagelse Sparekasse, men Peter Spar fik overtaget og eventyret endte godt - også i virkeligheden, hvor Slagelse Sparekasse i 1988 blev garantsparekasse og dermed fik en garantkapital på 10,5 mio. kr. De økonomiske problemer i midtfirserne måtte direktøren tage ansvaret for, og det førte til hans afgang i Slagelse Sparekasse går fra at være indskyder- til at blive garantsparekasse. På den måde styrker sparekassen sit økonomiske grundlag. 18 Udskiftningen på direktørposten skete under sparekassens formand siden 1991, Flemming Holm, der også ændrede ansættelsesproceduren. Direktørstillingen blev besat ved opslag ikke som sædvanligt ved intern rekruttering. Proceduren indvarslede nye tider. Den nye direktør Niels Brandt Jakobsen begyndte som en anden Peter Spar på en rationalisering af sparekassen. En række forretningsgange blev omlagt, edb indført og personalegoder skåret bort, men først og fremmest blev økonomien rettet op. Samspillet mellem den effektive, resultatorienterede direktør og hans kreative marketingchef, der positionerede sparekassen på en særdeles synlig måde i lokalsamfundet, tegnede til at blive the perfecte match, men sluttede i stedet med direktørens afgang i Øverst. Finn Lyngsdal Sørensen i midten glædede sig i 1985 sammen med marketingchef Preben Hansen til venstre, ekspeditionschef Lønning Müthel stående og regnskabschef Bent Warming over årets overskud på 78,9 mio. kr. Et kanonresultat der desværre gik tabt året efter. Til venstre. Den nye direktør Niels Brandt Jacobsen ved tiltrædelsen den 1. august 1992 i Slagelse Sparekasse. Sparekassen befandt sig i en omstillingsproces fra en traditionel sparekasse med stærk lokal forankring til en moderne vækstorienteret virksomhed med vision om ekspansion både finansielt og geografisk. Det kunne ikke gå stille af, men omstillingen er nu succesrigt gennemført under en ny direktør En ny bank- og sparekasselov træder i kraft. Den ligestiller de to typer af pengeinstitutter. Holsteinsborg Sparekasse giver op og fusionerer med Bi- Side 18. Det første garantmøde i Antvorskovhallen i 1989 havde stor deltagelse. kuben. Berlin-murens fald markerer begyndelsen til enden for Sovjet-imperiet og indledningen til en helt ny verdensorden med kun én supermagt Niels Brandt Jakobsen ansættes som direktør i Slagelse Sparekasse EF s indre marked træder i funktion den 1. januar Carlo Chow tiltræder som administrerende direktør i Slagelse Sparekasse. Begyndende ekspansion uden for lokalområdet. 19

13 spartrelleborg I I foråret 1997 blev direktørstillingen besat med Carlo Chow. Den nye administrerende direktør havde en solid erfaring fra den finansielle verden foruden en teoretisk baggrund som cand. merc. og MBA. Hans strategi var at bringe sparekassen ud over det lokale område og satse på ekspansion. Den nye kurs blev markeret med navneændringen i 2002 til spartrelleborg, der signalerede tiltro til fremtiden og troskab over for historien og bragte sparekassen udover det rent lokale. En ny struktur sikrede indflydelse også til de udenbys garanter. I 1993 og 1994 kom der filialer i Østbyen i Slagelse og fusion med Ørslev Spare & Laanekasse. Lokalområdets filialer blev i 1995 suppleret med én i Korsør og i 1997 en i Sorø. I 1998 og 1999 fusionerede Slagelse Sparekasse med Stillinge Spare- & Laanekasse og med Munke-Bjergby-Bromme Sparekasse. Formand for spartrelleborgs bestyrelse Flemming Holm. Først i det ny årtusind kom ekspansionen uden for lokalområdet for alvor i gang med filialer i Skælskør 2000, i Næstved 2001, i Hillerød og Ringsted i 2002, i København i 2003 og i Hellerup i foråret Forenede Håndboldklubber, har bragt spartrelleborg langt uden for både lokalog regionalområdet. I takt med håndboldpigernes avancement frem mod eftertragtede mesterskaber under ledelse af den dynamiske træner Anja Andersen bringes spartrelleborg via fjernsynet uge efter uge ind i de danske stuer. Det finansielle supermarkedskoncept blevet udviklet med en række nye initiativer som oprettelsen af sparbo A/S i Slagelse i spartrelleborg Direkte blev oprettet i 2003 med mobile rådgivere, parate til at rykke ud til kunden også efter arbejdstid. I 2004 blev spartrellebrog Finans etableret som selskab for en hurtig form for forbrugsfinansiering via hjemmesiden - - i samarbejde med Bokredit ApS. Storsponseringer af sport som den nye Trelleborg Golfklub og især SFH, Slagelse 1999 Slagelse Sparekasse lancerer sparbo A/S som ejendomsmæglerselskab i Slagelse Slagelse Sparekasse får nyt logo, der er udarbejdet på grundlag af vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse Anders Fogh Rasmussen (V) bliver statsminister i en koalitionsregering af Venstre og Det konservative Folkeparti. Den nye regering indfører et såkaldt skattestop, der sigter mod at skatten ikke må stige Sparekasse Slagelse skifter navn til spartrelleborg og er nu klar til at forsætte ekspansionen i hele landet spartrelleborg kan fejre 150 års jubilæum samtidig med H.C. Andersens 200 års fødselsdag

14 De mange nye initiativer bevirker, at de økonomiske resultater sætter rekord år for år. Jubilæumsåret 2005, 150 året for spar- Trelleborg, falder sammen med 200 året for vor store eventyrdigters fødsel. Det bliver på behørig vis fejret også i Slagelse, hvor H. C. Andersen som den grimme ælling måtte gå så grueligt meget igennem - i Slagelse Latinskole i Bredegade - før han kunne folde sig ud som en hvid svane. Analogien er nærliggende - Slagelse Sparekasse måtte i løbet af 1980 erne gå så gruelig meget igennem, før den kunne folde sig ud som spar- Trelleborg - og det moderne eventyr er ikke mindre fascinerende end det gamle. Til venstre. I 1997 fik Slagelse Sparekasse en ny dynamisk direktør i Carlo Chow, som b.l.a. stod i spidsen for det nye navn og logo i Til højre. Dynamikken i spartrelleborg kommer også til udtryk gennem sponsoratet og samarbejdet med Anja Andersen og Slagelse Dream Team. Side 22. Alle spartrelleborgs medarbejdere glæder sig til at fejre jubilæet i hele spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år

15 spartrelleborg som sponsor A/K ATLAS Aktivitetshuset Midgård Antvorskov Plejehjems Venner Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub B 73 B 91 Bordtennisklubben - BTK Bycykelprojektet Børnedyrskuet Næsbystrand D.D.H. Dagcentrets Venner, Vemmelev Danish Crown Dansk Numismatisk Forening Dansk Røde Kors De Danske Forsvarsbrødre Det Danske Spejderkorps Dueklubben Ejerlederne Familie- og firmaidræt FDF Firmasporten Fjerkræavlerforeningen FOF, Vestsjælland Foreningen NORDEN Forlev Skakklub Garderforeningen, Korsør Glumsø Idrætsforening Grafisk Forbund Halskov Boldklub Havrebjerg Gymnastik & Idrætsforening Havrebjerg Nyt Hjemmeværnet HSG Senior Herrer HUSET i Vemmelev Hyggeklubben, Vemmelev IF 62 Initiativgruppen mod racisme Junior Chamber Kelstrup Dramatisk Forening KFUM - spejderne Kirkens Korshær Korsør Billardclub Korsør Cykel Club Korsør Golf Klub Korsør Handicap Idræt Korsør Håndbold Klub Korsør Volleyballklub Kr. Stillinge Folkedanserforening Kr. Stillinge Idrætsforening Kr. Stillinge Jagtforening Krabasken Lions LO`s pensionist- og efterlønsklub Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Lokalrådet for Sønderup/Nordrup Lynge-Broby IF Marievang IF Gymnastik Marineforeningen, Korsør Midtsjællands Svæveflyklub Museet ved Trelleborg Musketten N.N.F. Senior Noagård Rideklub Nordbyens Badmintonklub Næsbystrand Børnedyrskue Nørrevangskirkens Pigekor Odd Fellow Logerne OF Omegnens Haveforening Områdecentrenes Idrætsdag Orienterings-Clubben Otium koret Panorama Pedersborg Gymnastik & I.F. Plejehjemmet Skovvangs Venner Racedueklubben RINGEN I SLAGELSE Round Table SBI SBI - cricket SBIs - venner Schæferhundeklubben Kreds 23 Sct. Georgs Gildet S.I.F.s Venner, Sørbymagle Skovgaards Bageri Museum Skælskør Badmintonklub Slagelse Auto Sport Slagelse Badmintonklub Slagelse Basketballklub Slagelse BMX Slagelse Bokseklub Slagelse Bowling Club Slagelse Brandmandsforening Slagelse Bueskyttelaug Slagelse Cykle Ring Slagelse Cykle Ring Motion Slagelse Centralbibliotek Slagelse DT Slagelse Filatelistklub Slagelse Festuge Slagelse Garden Slagelse Hockey Klub Slagelse In-Line Klub Slagelse IK Slagelse Jagtforening Slagelse Jazzklub Slagelse Klatre Klan Slagelse Kunstforening Slagelse Motionsklub Slagelse Musikhus Slagelse Naverklub Slagelse og Omegns Filatelist klub Slagelse Pensionistforening Slagelse Petanque Club Slagelse Politi Idrætsforening Slagelse Rideklub Slagelse Skateboard Slagelse Skiklub Slagelse Skytteforening Slagelse Smalfilm- og videoklub Slagelse Svømmeklub Slagelse Teakwondo Klub Slagelse Tennisklub Slagelse Volleyball Klub Slagelse Gymnastik Forening Handicap Idrætsforeninger Slagelse Herreds Biavlerforening Slagelse Square Dance Club Sognenyt Soroptimisterne Sorø Freja Sorø Golf Sorø Internationale Musikfestival Sorø Roklub Støtteforeningen Trelleborgs Venner Sydvestsjællands Fjerkræklub Sydvestsjællands Kaninavlerforening Sørbymagle Idrætsforening Sørbymagle Idrætsforening/Hockeyafd. Tagrytteren TMS Trelleborg Bowlingteam Trelleborg Gruppen Trelleborg Golfklub Tårnborg Idrætsforening - gym nastik, håndbold & fodbold Vemmelev Rideklub Vemmelev Skytte- & Idrætsforening - Håndboldafdelingen Vemmelev Tennisklub Vestermose Gym. & I.F Vesthallens Venner Vestsjællands Fugleforening Vestsjællands Kunstmuseums Venner Vestsjællands Kæledyrsklub Vestsjællands Numismatiske Forening Vestsjællands Scleroseklub Vestsjællands Tandemklub Vestsjællands Teaterkreds Visens Venner Ørslev-Solbjerg I.F. 24

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Per H. Hansen og Kristoffer Jensen

Læs mere

På vej ind i IT-samfundet

På vej ind i IT-samfundet 1 9 8 6 På vej ind i IT-samfundet 2 0 0 1 Salling Bank efter ombygningen i 1990-1992. 292 Danmark 1986: Regeringen og Socialdemokratiet gennemfører en skattereform. Skattefradragene flyttes fra indtægten

Læs mere

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). Bibliotekspioneren Jørgen Banke (1877-1953) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE?

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? 25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? FORMIDLER MERKUR GAVER? SIDE 4-7: RESSOURCEFORVALTNING, RETSSIKKERHED

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

POLITIK FOR BEGYNDERE

POLITIK FOR BEGYNDERE POLITIK FOR BEGYNDERE 20 lektioner Hvordan bliver man statsminister, hvad er en løsgænger, og hvem bestemmer i et parti? Jyllands-Posten gennemgår det politiske system for begyndere. Erfarne vælgere kan

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand Dansk-russisk samvirke i 75 år Udgivet af: Dansk-Russisk Forening, juni 1999. Udgivet med støtte fra Hermod Lannungs Fond i anledning af Dansk-Russisk Forenings 75 års jubilæum. Asger Pedersen, landssekretær

Læs mere

Midt i alt det tunge og dystre

Midt i alt det tunge og dystre Midt i alt det tunge og dystre En undersøgelse af kriminalitetsbilledet i Køge, Næstved og Roskilde under den politiløse tid Forfattet af: Kristine Wiewiura Schmidt Lotte Kristine Dysted Ole Rasmus Bonnén

Læs mere

først blev et selvstændigt politisk felt, da forureningen var blevet et massivt problem ude i virkeligheden. 27

først blev et selvstændigt politisk felt, da forureningen var blevet et massivt problem ude i virkeligheden. 27 I 1960-70 erne udviklede R98 miljøet og arbejdsmiljøet før kommunen kærede sig om den slags: I det meste af direktør Seitzbergs tid kørte vi fuldstændig vores eget løb. Kommunen havde en sundhedskommission,

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år Cecil Christensen Dansk Friskoleforening i 125 år Dansk Friskoleforening i 125 år Maj 2011 ISBN 978-87-87790-53-6 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013

Læs mere

Hvad skrev aviserne om de arbejdsløse?

Hvad skrev aviserne om de arbejdsløse? Hvad skrev aviserne om de arbejdsløse? Af samme forfatter: Danskernes dagligdag Træk af udviklingen i Danmark fra 1960erne til 1990erne (Spektrum, 1991) Politikerne og dig. Om det politiske liv i Danmark

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Hæren H Æ R E N 1614 2014 4 0 0 Å R 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Indhold 2014 4 0 0 Å R Hilsen og forord... side 3-4 Resumé: Hæren gennem

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere