Sparekassen spartrelleborg Tlf www. spartrelleborg.dk. spartrelleborg et moderne eventyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekassen spartrelleborg Tlf. 58 56 01 71 www. spartrelleborg.dk. spartrelleborg et moderne eventyr"

Transkript

1 Sparekassen spartrelleborg Tlf www. spartrelleborg.dk 1855 spartrelleborg et moderne eventyr

2 1855 Sparekassen for Slagelse og Omegn 2 Indhold Købstaden 3 Etableringsår 4 Foden under eget bord 5 Den sikre sparekasse 6 Besættelsen ( ) 8 Velfærd på vej 10 Opbrud i sparekasserne 11 Nyt hovedsæde 12 Slagelse Sparekasse 14 Fattigfirsere & guldflippere ernes Peter Spar & Søren Sold 18 spartrelleborg 20 spartrelleborg som sponsor 24 spartrelleborg et moderne eventyr Udgiver: spartrelleborg Research & tekst: Jonna Duch Christensen og Søren Federspiel Copyright: spartrelleborg og forfatterne Layout: Ide Astronauterne Tryk: Jannerup Offset Hvor intet andet anføres beror fotos og illustrationer i spartrellebrog. Forsiden. I den nye moderne sparekasse i Bredegade 6, der stod klar i 1903, var der blevet installeret elektricitet og lokalet fremtrådte lyst og venligt. Det har ikke været muligt at finde samtlige rettighedshavere til copyright for alle fotos og illustrationer. Hvis ophavsretten er krænket, er det utilsigtet. Retmæssige, dokumenterede krav vil blive honoreret efter samme retningslinjer, som hvis der på forhånd var indhentet tilladelse.

3 Forord S spartrelleborg kan her i 2005 fejre sit 150 års jubilæum. I denne pjece vil vi samle trådene og gøre status for de mange leveår, men også prøve at se lidt frem i tiden. Pjecen fortæller historien om en sparekasse, der begyndte i det små med opsparing for småsparere i Slagelse og omegn og udviklede sig til et moderne pengeinstitut, der tilbyder private og erhvervskunder finansielle ydelser af enhver art. spartrelleborg har gennem årene bevaret sin lokale tilknytning til Slagelse området. Med denne basis har vi gennem de senere år ekspanderet med nye filialer over hele Sjælland inklusive København. Overalt, hvor vi etablerer os, lægger vi vægt på at være områdets lokale sparekasse. At blive 150 år er ikke ethvert pengeinstitut beskåret. Den præstation forpligter, og vi har til hensigt at fortsætte spartrelleborgs konsolidering og vækst både finansielt og geografisk. spartrelleborg skylder sine kunder, garanter og personale tak for, at det alt sammen er lykkedes. Derfor ønsker vi alle til lykke med den gamle sparekasse, vi ved fælles indsats har formået at forny og holde ung gennem 150 år. Flemming Holm Formand for bestyrelsen 1

4 Sparekassen for Slagelse og Omegn Købstaden SSparekassen for Slagelse og Omegn blev oprettet i 1855 og kan fejre 150 års jubilæum i Den usædvanligt lange historie forener det oprindeligt lokale pengeinstitut med historiens legitimitet. Kredsen bag sparekassen bestod af velmenende borgere fra Slagelse og godsejere fra omegnen af nationalliberal og konservativ observans. De store godser spillede en central rolle for byen, der blev centrum for handel og erhvervsliv. I årene omkring 1855 var der grøde ikke bare på Slagelse-egnen. Det var midt i kornsalgsperioden (ca ), der gav landbruget store indtægter. Jernbanen bragte i 1857 de moderne tider til Slagelse og samme år vedtog Rigs- Nytorv omkring 1. verdenskrig dagen loven om fri næring, der ophævede de gamle lav. Sparekassen for Slagelse og Omegn var et barn af mødet mellem det gamle samfund og de moderne tider. Den kreds af samfundets spidser, der stod bag sparekassen, havde øje for, at den moderne frihed kunne have negativ indvirkning både moralsk og økonomisk på ubefæstede sjæle blandt småkårsfolk. Opsparing blev løsenet, der ud over det hensigtsmæssige sigte også havde et velgørende formål. De gamle patriarkalske dyder, hvor den gode fader og husbond sørgede for sig og sine, var idealet, der måtte virkeliggøres under nye former. Sparekassen var en sådan nyskabelse. De moderne tider kom til Slagelse med jernbanen i Det år vandt købmand J.C. Nehammer den årlige konkurrence i Slagelse bestandige Fugleskydningsselskab og blev årets fuglekonge. I den anledning lod han male en skydeskive, hvis motiv markerede de moderne tider: den nye banegård i baggrunden og byens ligeledes nye gasværk til højre. (Mennesker og miljøer i det gamle Slagelse) Slagelse var en gammel købstad i 1855 med et indbyggertal på personer. Byens matadorer var købmændene med kongelig agent Hans Henrik Schou i spidsen. Som den største sjællandske korneksportør havde han anlagt egne udskibningshavne bl.a. ved Mullerup. I 1855 oprettede en kreds af erhvervsdrivende Slagelse Håndværker og Industriforening, og året efter fik byen sit første gasværk og et sygehus. De mange nye aktiviteter skulle finansieres og netværket bag sparekassen oprettede til den ende en bank i Slagelse og Omegns Bank blev den første sjællandske provinsbank - et vidnesbyrd om den fremsynede og driftige by. Der var en klar arbejdsdeling mellem banker og sparekasser Holsteinsborg Sparekasse oprettes som den første i landet H.C. Andersen begynder i Slagelse Latinskole i Bredegade hos rektor Meisling. Andersens trængsler får luft da han omdøber byen til Plagelse 1832 Ringsted Sparekasse oprettes Slagelse Velgørenhedsselskab stiftes Grundloven gives af Frederik VII Treårskrigen mellem Danmark og Slesvig-holstenerne falder ud til Danmarks fordel og bidrager til at styrke en national identitet Sparekassen for Slagelse og Omegn oprettes af en kreds af godsejere og købmænd og får lokaler i Rådstuen. Slagelse købstad har indbyggere Slagelse og Omegns Bank oprettes af samme kreds som stod bag Sparekassen for Slagelse og Omegn. Den sjællandske Bondestands Sparekasse oprettes. Jernbanen kommer til Slagelse. Sparekassen for Slagelse og Omegn søger at oprette en filial i Korsør Lov om fri næring vedtages i Rigsdagen. Økonomisk krise i Europa rammer også Danmark. Tietgen opretter Privatbanken. 2 3

5 Etableringsår Foden under eget bord Den økonomiske krise i 1857 ramte Sparekassen for Slagelse og Omegn hårdt. Den måtte tage lån i Nationalbanken, indskuddene faldt, og det kom så vidt at selve formanden måtte forstrække sparekassen med et lån. Fra 1858/59 så det dog lysere ud. Blandt sparekassens indskydere udgjorde børn og tyende i antal langt mere end halvdelen, næststørste kategori var gårdmænd og husmænd, mens byens håndværkere var langt svagere repræsenteret. Omkring halvdelen af de lån, som sparekassen bevilgede i de første år var af beskeden størrelsen - fra 25 til 400 rigsdaler - typisk ydet til mindre håndværkere. Omegnens gårdejere tegnede sig generelt for større lån. Blandt låntagerne var overraskende nok også enkelte kvinder samt Slagelse kommunalbestyrelse, der i løbet af det første år fik bevilget to lån på ialt rigsdaler erne blev en vanskelig periode med stagnation og nedgang i den økonomiske aktivitet. Til den økonomiske stagnation kom den langvarige forfatningskamp mellem Højre og Venstre, der i 1901 endte med parlamentarismens indførelse. Som Højre-sparekasse fik Sparekassen for Slagelse og Omegn en hård tid i konkurrence med Venstres - Den sjællandske Bondestands Sparekasse af Sparekassen havde sit første kontor på Rådstuen frem til 1868, da rådhuset blev solgt. Sparekassen boede herefter til leje på forskellige adresser, indtil den i 1874 fik foden under eget bord i den tidligere latinskolebygning på Bredegade, hvor H. C. Andersen havde henslæbt sin gymnasietid. I 1902 blev den gamle bygning revet ned for at give plads til et nyt monumentalt hovedsæde for sparekassen. Baghuset rummede Slagelse-Posten samt to lejligheder. Hele herligheden blev taget i brug den 9. december 1903, og bygningen i Bredegade blev gennem mere end en menneskealder synonym med Sparekassen for Slagelse og Omegn. Øverst. Sparekassen for Slagelse og Omegn fik fode under eget bord, da den i 1874 købte enkefru Santins ejendom i Bredegade. Bygningen havde en fortid som latinskole, og det var her H:C: Andersen gik i skole i 1820 erne. (Lokalhistorisk Arkiv for Slagelse) Nederst. I den nye moderne sparekasse, der stod klar i 1903, var der blevet installeret elektricitet og lokalet fremtrådte lyst og venligt. I 1902 rev sparekassen den gamle bygning i Bredegade ned og byggede en ny monumental sparekasse på grunden Sparekassen for Slagelse og Omegn forsøger at oprette en filial i Skælskør, det lykkes ikke Sparekassen for Slagelse og Omegn køber den gamle latinskolebygning i Bredegade 6, hvor H. C. Andersen havde gået i skole Langvarig afmatning for Sparekassen for Slagelse og Omegn Kroner og ører indføres som møntsystem i stedet for rigsdaler og skilling. Forfatningskampen skærpes da godsejer Estrup danner regering uden om folketingsflertallet Forfatningskampen skærpes yderligere, da konseilspræsident (statsminister) Estrup indfører en provisorisk finanslov, der ikke er vedtaget i Folketinget Sparekassen for Slagelse og Omegn kan fejre 25 års jubilæum. Statsminister Estrup udnytter splittelsen i Venstre-grupperne til at gennemføre en række reformlove, bl.a. en sparekasselov og én om husmandskreditforeninger. Landbrugskrise med stærkt faldende priser på korn fører til en gradvis omlægning af landbruget til animalsk produktion. Omlægningen og den måde, den organiseres på via andelsforeninger får vidtrækkende følger for det danske samfund. Andelsforeningerne er som små demokratiske samfund også en protest mod det udemokratiske Estrup-styre og er med til at skole bønderne i demokrati. 5

6 Den sikre sparekasse Side 6. Sparekassernes blad Sparegrisen med mottoet: Enhver er sin egen Lykkes Smed blev udgivet fra Bladets tegneserie med Peter Spar og Søren Sold viste børnene at det kunnne betale sig at spare op. Sagfører Carl Hansen blev i 1921 sparekassens første administrerende direktør, men tog sin afsked i 1928 på grund af sygdom. I 1929 blev Carl Hansen belønnet med ridderkorset for sin virksomhed som sparekassedirektør. EEn bank- og byggekrise i 1908 faldt sammen med et bedrageri i millionklassen mod bondestandens sparekasse, begået af dens formand, landets justitsminister, P.A. Alberti. Det førte til en alvorlig svækkelse af tilliden til den finansielle sektor. Krisen berørte ikke Sparekassen for Slagelse og Omegn, tværtimod var tiden fra århundredskiftet op til verdenskrigens udbrud i 1914 karakteriseret ved stabilitet og fremgang. Indskudskapitalen voksede fra 2,3 mio. kr. i 1900 til nær de 6 mio. kr. i Som udløber af bankkrisen nedsatte regeringen en kommission. Den barslede i 1919 med et lovkompleks, der ud over en ny sparekasselov indeholdt en banklov og en aktieselskabslov. Bogholder Alfred Hansen i sparekassens ekspeditionslokale i Spekulationsfeberen under 1. verdenskrig førte i 1920 erne til en stribe bankkrak, der miskrediterede bankerne og øgede sparekassernes popularitet som sikre steder at anbringe sin opsparing. For at leve op til den nye sparekasselov, der krævede en adskillelse af direktion og bestyrelse, ansatte Sparekassen for Slagelse og Omegn sin bogholder, sagfører Carl Hansen som dens første administrerende direktør. Carl Hansen gik af i Efterfølgeren, godsforvalter Green-Andersen fik en kort funktionstid og afløstes i 1932 af sparekassens daværende bogholder Alfred Hansen, der bevarede posten i mere end 20 år. Sparekassen for Slagelse og Omegn hørte til blandt de mest solide. I forbindelse med jubilæet i 1930 kunne sparekasseinspektør, dr. Bisgård fastslå, at sparekassen i Slagelse var den af de store bysparekasser, der havde de største reserver og som længst havde bevaret en ulønnet bestyrelse. Regnskabet viste 11,6 mio. kr i indskudskapital og 1,3 mio. kr. på reservefonden. Året efter i 1931 ramte den internationale økonomiske krise Danmark. Landbruget fik afsætningsvanskeligheder og arbejdsløshed og dyrtid lagde en dæmper på den økonomiske aktivitet. Sparekasserne rustede sig med en kampagne for opsparing vendt mod børnene. I 1932 udkom første nummer af bladet Sparegrisen, med mottoet: "Enhver er sin egen Lykkes Smed", her kunne børnene i det nye medie tegneserien se, at det gik godt for den fornuftige Peter Spar, mens den ubekymrede Søren Sold, der lod fem og syv være lige, kom galt afsted. Der var ingen tvivl om, hvem der var helten - for sparekasserne og børnene. Sparekassen for Slagelse og Omegn fulgte op med i 1939 at forære hver nyfødt barn i Slagelse-området en sparekassebog på 5 kr. Her var noget at bygge videre på både for børnene og sparekassen. I 1937 kom en ny sparekasselov, der understregede, at sparekassernes hovedopgave var at modtage indskud til forrentning og anbringe de indskudte midler på betryggende måde. Sparekasserne byggede videre i den retning, da de i 1938 gik sammen for at oprette Sparekassernes Hjælpefond, som kunne yde lån til sparekasser i pengenød. Sparekassernes Hjælpefond blev ophævet med bank- og sparekasseloven af Latinskolebygningen i Bredegade erstattes af en ny og moderne bygning, der gennem en menneskealder frem til 1964 bliver hovedsæde for Sparekassen for Slagelse og Omegn 1905 Sparekassen for Slagelse og Omegn fejrer sit 50 års jubilæum med udgivelsen af et jubilæumsskrift ved bogholder, sagfører Carl Hansen Alberti-skandalen, hvor justitsminister P. A. Alberti har bedraget bl.a. Den sjællandske Bondestands Sparekasse, fører til en demokratisk krise. Samme år udløses en bygge- og bankkrise Selandia søsættes som verdens første oceangående dieselmotorskib. Det er bygget for ØK på B&W s skibsværft, og skibets jomfrurejse til London former sig som et triumftog for dansk erhvervsliv verdenskrig bryder ud. Danmark forbliver neutralt, og dansk erhvervsliv profiterer af krigen. Bankerne giver sig ind i omfattende spekulationer med bl.a. skibsaktier. 6 7

7 Besættelsen D Den tyske besættelse af Danmark sporede erhvervslivet ind på den politisk besluttede samarbejdslinje med besættelsesmagten. Samarbejdspolitikken varede til 29. august 1943, da regeringen gik af og blev afløst af det såkaldte departementschefstyre, som fungerede som en slags regering til krigens afslutning. Under besættelsen deltog sparekassen i finansieringen af 59 parcelhuse i samarbejde med Slagelse Kommune og staten. Det kom flere af sparekassens sparere til gode. Byggeriet bidrog til at mindske arbejdsløsheden og cementerede sparekassens centrale rolle i det lokale samfund. Besættelsestidens pengerigelighed førte til, at Sparekassen for Slagelse og Omegn som andre pengeinstitutter måtte placere sit overskud i Nationalbanken eller i andre banker til meget lave renter. Det blev en rigtig dårlig forretning, da sparekassen i alle krigsårene fastholdt den samme rentesats som før besættelsen: 4% for opsigelse og 3% for anfordring. Ved besættelsestidens ophør kunne sparekassen konstatere, at den havde et underskud på kr., og det selv om den havde mere end 5 mio. kr. stående i - først og fremmest Nationalbanken. En anden ejendommelighed forårsaget af pengerigeligheden var, at sparekassen så sig nødsaget til at rationere indlånene. Efter besættelsen kom pengeombytningen den 23. juli 1945, der sigtede mod at konfiskere sorte penge herunder værnemagerprofitter. Desuden blev større formuer pålagt en engangsskat. Direktør og tilsynsråd i forbindelse med 100 års jubilæet i maj Fra venstre mod højre er det kaffegrosserer Hans Poulsen, godsejer P. Fabricius, godsejer Viggo de Neergaard, hofjægermester Jørgen Bech, arkitekt H. Steudel, og sidst sparekassens nye unge direktør Haagen Larsen. (Forhenværende borgmester Vilh. Melgaard og formanden, godsejer Carl de Neergaard var fraværende). Kortet over rutebilsforbindelser er udarbejdet af Slagelse Erhvervsråd i 1954 og vedlagt en brochure om: Oplandsbyen Slagelse - Vestsjællands hjerte Ny grundlov indfører lige og almindelig valgret til Rigsdagen. Demokratiet udvides til dobbelt størrelse, da kvinder og tyende får valgret En ny sparekasselov træder i kraft og afløser loven fra Første bank- og aktieselskabslov indføres Krigstidens spekulationer fører til, at landets største bank Landmandsbanken krakker. Den reddes af statslig indgriben i modsætning til mange mindre banker Krakket på børsen i New York starter en økonomisk krisebølge, der breder sig til hele den industrialiserede verden. Fra den 21. til den 29. oktober tabes 15 mia. dollars Sparekassen for Slagelse og Omegn fejrer 75 års jubilæum Sparekasserne ruster sig til krisen ved bl.a. at udgive Sparegrisen - et tegneserieblad med Peter Spar og Søren Sold - der skal tilskynde børnene til at spare op og sætte pengene i sparekassen Ny sparekasselov, der understreger sparekassernes rolle som sikre for småsparere at anbringe deres midler i Tysklands aggressive udenrigspolitik kulminerer med overfaldet på Polen, der udløser krigserklæringer fra England og Frankrig - 2. verdenskrig er i gang. Danske sparekassefunktionærers Landsforening stiftes Danmark besættes den 9. april af tyske tropper. Erhvervslivet inklusive pengeinstitutter må indrette sig på at arbejde i relation til det tyske storrum. Besættelsen fører til en kraftig stigning i indlånene, mens udlånene ikke stiger. 9

8 Velfærd på vej Opbrud i sparekasserne DDe første efterkrigsår var magre, men i løbet af 1950 erne lysnede det. Den amerikanske Marshall-hjælp bidrog til at sætte gang i hjulene med økonomisk støtte og nye former for reklame og markedsføring. Slagelse var med på vognen under sloganet: Oplandsbyen Slagelse - Vestsjællands Hjerte. Byen havde også noget at reklamere for - i 1950 var Slagelse den tredjestørste provinsby på Sjælland med indbyggere erne var en overgangstid. Den økonomiske politik kendt som stop-gopolitikken blev en forberedelse til et forventet opsving. I Sparekassen for Slagelse og Omegn forberedte man sig på de nye tider samtidig med, at man fortsatte i det traditionelle spor med opsparing og velgørende arbejde. Sparekassens 100 års jubilæum i 1955 blev fejret med manér under den nye direktør Haagen Larsen. Bygningen i Bredegade blev moderniseret og indrettet med skriveborde i stedet for de gamle pulte. Lofterne blev sænket og lokalerne forsynet med lysstofrør. Personalet blev forøget med en ny kasserer, en kontorelev, en kontordame og en ung mand med sparekasseuddannelse. De kunne nu sidde ned og passe deres arbejde, herunder betjene den nye National efterkonteringsmaskine. Efterspørgslen var stigende ikke mindst på private byggelån og bosætningslån til unge familier. De kunne i sparekassen låne det dobbelte af deres egen opsparing, dog højst kr. Årene omkring 1960 løftede for alvor Danmark ud af krigens og knaphedens skygge og ind i et økonomisk opsving uden lige. I Sparekassen for Slagelse og Omegn rustede man sig med en række tiltag. I 1958 blev den første sparekasseelev ansat. Det signalerede nye holdninger, at eleven var en kvinde, Kirsten Bagge Hansen. I 1961 blev sparebussen introduceret som et nyt våben i kampen om at erobre sparere og dermed sikre sit finansielle grundlag. Lignende bestræbelser lå bag lanceringen af ungdomsspareklubben Pelikan-klubben i De nye tider med velstandsstigning satte sparekasserne i et dilemma. Den traditionelle målgruppe af småsparere var et uddøende folkefærd, og opsparing var ikke sund økonomisk fornuft i tider med en ekspansiv økonomisk vækst, inflation og store lønstigninger. De nye tider førte til en række fusioner i 1960 ernes bank- og sparekasseverden. I perioden svandt antallet af selvstændige sparekasser fra 496 til 176, mens antallet af banker blev reduceret fra 156 til 76. Det gik altså værst ud over sparekasserne, der for manges vedkommende var meget små og uden mulighed for at konsolidere sig på anden måde end ved indskud. Korsør Sparekasse havde forhørt sig hos naboerne i Slagelse, Ringsted, Sorø og Skælskør om en eventuel fusion til en egnssparekasse. Det var der ikke interesse for, og slet ikke i Slagelse, her insisterede man på at bevare sin selvstændighed og position som den lokale sparekasse. I 1968 fusionerede sparekasserne i Korsør og Næstved i stedet med mastodonten Bikuben. Kirsten Bagge Hansen, nr. 2 fra venstre, blev elev i sparekassen i 1958, som den første kvinde, og som den første der fik en finansiel uddannelse i sparekassen. Rejsegilde på det nye hovedsæde på Nytorv den 1. oktober Sparekassen trakterede med pølser og øl, og hver lærling, svend og arbejdsmand fik udleveret en bankbog lydende på 50 kr Modstand mod besættelsesmagten af sabotage og andre former for mod Fællesbanken for Danmarks 1948 OEEC - Organisation for Euro NATO - North Atlantic Treaty 1953 Grundlovsændringen afskaffer kulminerer i folkestrejker, og stand fra modstandsbevægelsen. Sparekasser stiftes. pean Economic Cooperation - etableres Organisation - eller Atlantpagten opret- Landstinget og dermed tokammersyste- den 29. august går regeringen af. Dermed i april af de lande der er tilsluttet Martes mellem USA, Canada og en række met, som Danmark har haft siden ophører samarbejdspolitikken og 1945 Meddelelsen om den tyske kashall-planen, opkaldt og udtænkt af europæiske lande bl.a. Danmark, som Samtidig indføres folkeafstemnings- de forholdsvis fredelige tilstande afløses pitulation fører til spontane demonstrationer, USA s udenrigsminister George Marshall. led i den kolde krig. institutionen, ombudsmands-institutionen og den 4. maj om aftenen fyldes En storstilet plan for at bringe det krigs- og kvindelig tronfølge. gader og stræder af jublende mennesker. hærgede Europa på fode og inddrage 10 det i den amerikanske interessesfære. 11

9 Nyt hovedsæde S Sparekassen for Slagelse og Omegn var så langt fra at være i farezonen, at man tværtimod kunne springe med på byggeboomet i 1960 erne. I 1960 købte sparekassen en gammel købmandsgård på en stor hjørnegrund i Nygade. Bygningen blev revet ned for at give plads for et moderne kompleks med butikscenter, hvor også sparekassen fik sit nye hovedsæde. Byggeriet, der stod færdigt i 1964, blev et signal til at ekspandere i lokalområdet, hvor sparekassen fra sidst i 1960 erne oprettede filialer i Vemmelev 1968, i Nordrup og Kirke Stillinge 1969 og i Sørbymagle I 1970 oprettede man forstadsfilialen Marie- vang og i 1975 fusioneredes med Skørpinge-Faardrup Sparekasse. Med de nye tider fulgte også nye ubehageligheder. I 1972 blev Bredegade filialen udsat for et væbnet røveri - det første bankrøveri i Slagelse, men ikke det sidste. Midt i 1970 erne tog lovgivningsmagten konsekvensen af, at den ekspansive økonomi havde undermineret det finansielle grundlag for mange sparekasser og sidestillede sparekasserne med banker. Bank- og sparekasseloven, der blev vedtaget i 1975, rummede dog den væsentlige forskel, at sparekasserne ikke kunne etablere sig som aktieselskaber. I 1960 erne oprettede sparekassen en række filialer i lokalområdet, en af dem var Nordrup Sparekasse. Rejsegilde på det nye hovedsæde på Nytorv den 1. oktober Sparekassen for Slagelse og Omegn kan fejre 100 års jubilæum med reception på Postgården, nyindretning af lokalerne i Bredegade og ansættelse af nyt personale Storkonflikten i foråret omfatter arbejdere. Bl.a. rammes benzinforsyningen og avisproduktionen Sparekassen for Slagelse og Omegn ruster sig til de nye tider og ansætter sin første sparekasseelev - en kvinde - Kirsten Bagge Hansen, der senere bliver personalechef Sparebussen bliver en nyt våben i sparekassens kamp for at erobre markedsandele. Berlin-muren rejses af de østtyske myndigheder og står som symbol på det delte Tyskland og den delte verden under den kolde krig Sparekassen for Slagelse og Omegn lancerer ungdomsspareklubben Pelikan-klubben - for at beholde og opmuntre ungdommen til at spare op Sparekassen for Slagelse og Omegn flytter hovedsædet til det nye butikskompleks på Nytorv, som sparekassen har opført. Samtidig får det gamle hovedsæde i Bredegade status af filial - sparekassens første. 13

10 Slagelse Sparekasse L Lovgivningen blev anledning til en række ændringer. Mest iøjnefaldende var navneændringen i 1975 til Slagelse Sparekasse, nok så betydningsfuldt blev det indskydervalgte repræsentantskab, der af sin midte valgte en bestyrelse, som erstattede det selvsupplerende tilsynsråd. Som ny formand for bestyrelsen valgtes den socialdemokratiske borgmester Aage Nørgaard, mens Haagen Larsen forblev på direktørposten til pensionen i 1978, hvor han i overensstemmelse med traditionen blev afløst af sin regnskabschef Finn Lyngsdal Sørensen var et fælles jubelår i Slagelse. Slagelse Sparekasse var med sine 125 år på bagen blandt de ældste jubilarer og i spidsen for en række spændende arrangementer til fornøjelse for byens borgere. Personalet i Bredegade afdeling. Fra venstre Kirsten Bagge Hansen, Gitte Thomsen og Dan Madsen. Bagved står repræsentantskabsmedlem P. Kjeld Petersen og fru Serritzlev, der er på besøg i sparekassen. Til højre. Sparekassens personale takker kunderne for de 125 år Sparekassen for Slagelse og Omegn opretter sin første udenbys filial i Vemmelev. Frem til 1975 kommer yderligere fem filialer Første bankrøveri i Slagelse går ud over Bredegade filialen af Sparekassen for Slagelse og Omegn Danmark bliver medlem af Det europæiske Fællesskab - EF. Sidst på året fører et folketingsvalg - jordskredsvalget - til afgørende ændringer i det politiske landskab med nye partier som Centrum Demokraterne, Kristeligt Folkeparti og Fremskridtspartiet. Den første oliekrise rammer Danmark og sender energipriserne på himmelflugt Vedtagelsen af bank- og sparekasseloven ligestiller stort set sparekasserne med banker. Men sparekasserne forbliver privatejede institutioner som indskyder- eller garantsparekasser. Sparekassen for Slagelse og Omegn ændrer navn til Slagelse Sparekasse. 15

11 Fattigfirsere & guldflippere blev jubelår i Slagelse, hvor en lang række lokale foreninger og organisationer kunne fejre runde dage. Slagelse Sparekasse var med sine 125 år den ældste jubilar sammen med Industriog Håndværkerforeningen. Finn Lyngsdal Sørensen viste ved den lejlighed sine evner som pr-mand og spredte jubilæumsaktiviteterne over hele året. Fattigfirserne blev ikke kun fattige, der var store udsving i både politiske og økonomiske konjunkturer. Guldflipperne skummede fløden for en tid. I 1982 kom en borgerlig regering til magten. Det førte umiddelbart til fald i arbejdsløsheden, stigende privatforbrug og opadgående aktiekurser. Hjulene kom så godt i gang, at der måtte bremses hårdt op i 1986 med en række afgiftsforhøjelser i Direktør Finn Lyngsdal Sørensen, bestyrelsesformand Bahne Sørensen og den nye marketingschef Poul Buur hverver garanter for Slagelse Sparekasse i to omgange i form af en påskepakke og en kartoffelkur. Det blev en hestekur, men den virkede - næsten alt for godt. Byggeriet gik så godt som i stå, huspriserne faldt, tvangsauktionerne steg og kreditforeninger og pengeinstitutter sad tilbage med økonomiske tømmermænd. Antallet af sparekasser faldt fra 166 til 121 i 1980 erne. Det var den samme gamle historie med de store, der opsluger de små. For at modvirke udviklingen sluttede 86 lokale sparekasser sig sammen i Foreningen af Samarbejdende Sparekasser i Slagelse Sparekasse var med i sammenslutningen og lancerede sig under det nye fælles S-logo og sloganet: Sevice-sparekassen - den lokale. De unges cykelløb i 1988 sættes i gang i Vemmelev af Bent Ehlers til venstre. Øverst. deltagerne i Trelleborg-marchen i 1986 varmer op foran sparekassen på Nytorv Slagelse Sparekasse holder det første valg til repræsentantskabet. Bistandsloven, der samler alle sociale love, træder i kraft 1. april Regnskabschef Finn Lyngsdal Sørensen ansættes som direktør i Slagelse Sparekasse efter Haagen Larsen, der går på pension Den anden oliekrise rammer Danmark og gør det klart, hvor afhængigt landet er blevet af olie og energi. Der oprettes et Energiministerium En borgerlig regering under Poul Schlüter kommer til magten, da den socialdemokratiske regering under Anker Jørgensen giver op Foreningen af Samarbejdende Sparekasser dannes af 86 lokale sparekasser som modtræk mod de store sparekassers strandhugst. Slagelse Sparekasse er en af de 86, der optræder under fælles logo Påskepakken i foråret og Kartoffelkuren i efteråret lægger en effektiv dæmper på forbruget og bremser stort set byggeriet. Konkurrencen skærpes i den finansielle sektor. 17

12 80 ernes Peter Spar & Søren Sold S Slagelse Sparekasse søgte på mere utraditionel vis at styrke sin position i 1980 erne ved at spekulere på fondsbørsen. Alle andre gjorde det, så hvorfor ikke? Der var store penge at tjene, og det så meget lovende ud i begyndelsen. I 1985 kom sparekassen ud med et kæmpeoverskud. Men spekulation er en sag for specialister. Året efter gik det galt som i så mange andre pengeinstitutter, og sparekassen måtte ty til reserverne for at dække tabet. 80 er-sygen kunne give mindelser om Peter Spar og Søren Sold i Sparegrisen. Tegneserien fra 1930 erne blev på forunderlig vis et billede på sparekassens situation i 1980 erne. Søren Sold havde nær taget livet af Slagelse Sparekasse, men Peter Spar fik overtaget og eventyret endte godt - også i virkeligheden, hvor Slagelse Sparekasse i 1988 blev garantsparekasse og dermed fik en garantkapital på 10,5 mio. kr. De økonomiske problemer i midtfirserne måtte direktøren tage ansvaret for, og det førte til hans afgang i Slagelse Sparekasse går fra at være indskyder- til at blive garantsparekasse. På den måde styrker sparekassen sit økonomiske grundlag. 18 Udskiftningen på direktørposten skete under sparekassens formand siden 1991, Flemming Holm, der også ændrede ansættelsesproceduren. Direktørstillingen blev besat ved opslag ikke som sædvanligt ved intern rekruttering. Proceduren indvarslede nye tider. Den nye direktør Niels Brandt Jakobsen begyndte som en anden Peter Spar på en rationalisering af sparekassen. En række forretningsgange blev omlagt, edb indført og personalegoder skåret bort, men først og fremmest blev økonomien rettet op. Samspillet mellem den effektive, resultatorienterede direktør og hans kreative marketingchef, der positionerede sparekassen på en særdeles synlig måde i lokalsamfundet, tegnede til at blive the perfecte match, men sluttede i stedet med direktørens afgang i Øverst. Finn Lyngsdal Sørensen i midten glædede sig i 1985 sammen med marketingchef Preben Hansen til venstre, ekspeditionschef Lønning Müthel stående og regnskabschef Bent Warming over årets overskud på 78,9 mio. kr. Et kanonresultat der desværre gik tabt året efter. Til venstre. Den nye direktør Niels Brandt Jacobsen ved tiltrædelsen den 1. august 1992 i Slagelse Sparekasse. Sparekassen befandt sig i en omstillingsproces fra en traditionel sparekasse med stærk lokal forankring til en moderne vækstorienteret virksomhed med vision om ekspansion både finansielt og geografisk. Det kunne ikke gå stille af, men omstillingen er nu succesrigt gennemført under en ny direktør En ny bank- og sparekasselov træder i kraft. Den ligestiller de to typer af pengeinstitutter. Holsteinsborg Sparekasse giver op og fusionerer med Bi- Side 18. Det første garantmøde i Antvorskovhallen i 1989 havde stor deltagelse. kuben. Berlin-murens fald markerer begyndelsen til enden for Sovjet-imperiet og indledningen til en helt ny verdensorden med kun én supermagt Niels Brandt Jakobsen ansættes som direktør i Slagelse Sparekasse EF s indre marked træder i funktion den 1. januar Carlo Chow tiltræder som administrerende direktør i Slagelse Sparekasse. Begyndende ekspansion uden for lokalområdet. 19

13 spartrelleborg I I foråret 1997 blev direktørstillingen besat med Carlo Chow. Den nye administrerende direktør havde en solid erfaring fra den finansielle verden foruden en teoretisk baggrund som cand. merc. og MBA. Hans strategi var at bringe sparekassen ud over det lokale område og satse på ekspansion. Den nye kurs blev markeret med navneændringen i 2002 til spartrelleborg, der signalerede tiltro til fremtiden og troskab over for historien og bragte sparekassen udover det rent lokale. En ny struktur sikrede indflydelse også til de udenbys garanter. I 1993 og 1994 kom der filialer i Østbyen i Slagelse og fusion med Ørslev Spare & Laanekasse. Lokalområdets filialer blev i 1995 suppleret med én i Korsør og i 1997 en i Sorø. I 1998 og 1999 fusionerede Slagelse Sparekasse med Stillinge Spare- & Laanekasse og med Munke-Bjergby-Bromme Sparekasse. Formand for spartrelleborgs bestyrelse Flemming Holm. Først i det ny årtusind kom ekspansionen uden for lokalområdet for alvor i gang med filialer i Skælskør 2000, i Næstved 2001, i Hillerød og Ringsted i 2002, i København i 2003 og i Hellerup i foråret Forenede Håndboldklubber, har bragt spartrelleborg langt uden for både lokalog regionalområdet. I takt med håndboldpigernes avancement frem mod eftertragtede mesterskaber under ledelse af den dynamiske træner Anja Andersen bringes spartrelleborg via fjernsynet uge efter uge ind i de danske stuer. Det finansielle supermarkedskoncept blevet udviklet med en række nye initiativer som oprettelsen af sparbo A/S i Slagelse i spartrelleborg Direkte blev oprettet i 2003 med mobile rådgivere, parate til at rykke ud til kunden også efter arbejdstid. I 2004 blev spartrellebrog Finans etableret som selskab for en hurtig form for forbrugsfinansiering via hjemmesiden - - i samarbejde med Bokredit ApS. Storsponseringer af sport som den nye Trelleborg Golfklub og især SFH, Slagelse 1999 Slagelse Sparekasse lancerer sparbo A/S som ejendomsmæglerselskab i Slagelse Slagelse Sparekasse får nyt logo, der er udarbejdet på grundlag af vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse Anders Fogh Rasmussen (V) bliver statsminister i en koalitionsregering af Venstre og Det konservative Folkeparti. Den nye regering indfører et såkaldt skattestop, der sigter mod at skatten ikke må stige Sparekasse Slagelse skifter navn til spartrelleborg og er nu klar til at forsætte ekspansionen i hele landet spartrelleborg kan fejre 150 års jubilæum samtidig med H.C. Andersens 200 års fødselsdag

14 De mange nye initiativer bevirker, at de økonomiske resultater sætter rekord år for år. Jubilæumsåret 2005, 150 året for spar- Trelleborg, falder sammen med 200 året for vor store eventyrdigters fødsel. Det bliver på behørig vis fejret også i Slagelse, hvor H. C. Andersen som den grimme ælling måtte gå så grueligt meget igennem - i Slagelse Latinskole i Bredegade - før han kunne folde sig ud som en hvid svane. Analogien er nærliggende - Slagelse Sparekasse måtte i løbet af 1980 erne gå så gruelig meget igennem, før den kunne folde sig ud som spar- Trelleborg - og det moderne eventyr er ikke mindre fascinerende end det gamle. Til venstre. I 1997 fik Slagelse Sparekasse en ny dynamisk direktør i Carlo Chow, som b.l.a. stod i spidsen for det nye navn og logo i Til højre. Dynamikken i spartrelleborg kommer også til udtryk gennem sponsoratet og samarbejdet med Anja Andersen og Slagelse Dream Team. Side 22. Alle spartrelleborgs medarbejdere glæder sig til at fejre jubilæet i hele spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år spartrelleborg 150 år

15 spartrelleborg som sponsor A/K ATLAS Aktivitetshuset Midgård Antvorskov Plejehjems Venner Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub B 73 B 91 Bordtennisklubben - BTK Bycykelprojektet Børnedyrskuet Næsbystrand D.D.H. Dagcentrets Venner, Vemmelev Danish Crown Dansk Numismatisk Forening Dansk Røde Kors De Danske Forsvarsbrødre Det Danske Spejderkorps Dueklubben Ejerlederne Familie- og firmaidræt FDF Firmasporten Fjerkræavlerforeningen FOF, Vestsjælland Foreningen NORDEN Forlev Skakklub Garderforeningen, Korsør Glumsø Idrætsforening Grafisk Forbund Halskov Boldklub Havrebjerg Gymnastik & Idrætsforening Havrebjerg Nyt Hjemmeværnet HSG Senior Herrer HUSET i Vemmelev Hyggeklubben, Vemmelev IF 62 Initiativgruppen mod racisme Junior Chamber Kelstrup Dramatisk Forening KFUM - spejderne Kirkens Korshær Korsør Billardclub Korsør Cykel Club Korsør Golf Klub Korsør Handicap Idræt Korsør Håndbold Klub Korsør Volleyballklub Kr. Stillinge Folkedanserforening Kr. Stillinge Idrætsforening Kr. Stillinge Jagtforening Krabasken Lions LO`s pensionist- og efterlønsklub Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Lokalrådet for Sønderup/Nordrup Lynge-Broby IF Marievang IF Gymnastik Marineforeningen, Korsør Midtsjællands Svæveflyklub Museet ved Trelleborg Musketten N.N.F. Senior Noagård Rideklub Nordbyens Badmintonklub Næsbystrand Børnedyrskue Nørrevangskirkens Pigekor Odd Fellow Logerne OF Omegnens Haveforening Områdecentrenes Idrætsdag Orienterings-Clubben Otium koret Panorama Pedersborg Gymnastik & I.F. Plejehjemmet Skovvangs Venner Racedueklubben RINGEN I SLAGELSE Round Table SBI SBI - cricket SBIs - venner Schæferhundeklubben Kreds 23 Sct. Georgs Gildet S.I.F.s Venner, Sørbymagle Skovgaards Bageri Museum Skælskør Badmintonklub Slagelse Auto Sport Slagelse Badmintonklub Slagelse Basketballklub Slagelse BMX Slagelse Bokseklub Slagelse Bowling Club Slagelse Brandmandsforening Slagelse Bueskyttelaug Slagelse Cykle Ring Slagelse Cykle Ring Motion Slagelse Centralbibliotek Slagelse DT Slagelse Filatelistklub Slagelse Festuge Slagelse Garden Slagelse Hockey Klub Slagelse In-Line Klub Slagelse IK Slagelse Jagtforening Slagelse Jazzklub Slagelse Klatre Klan Slagelse Kunstforening Slagelse Motionsklub Slagelse Musikhus Slagelse Naverklub Slagelse og Omegns Filatelist klub Slagelse Pensionistforening Slagelse Petanque Club Slagelse Politi Idrætsforening Slagelse Rideklub Slagelse Skateboard Slagelse Skiklub Slagelse Skytteforening Slagelse Smalfilm- og videoklub Slagelse Svømmeklub Slagelse Teakwondo Klub Slagelse Tennisklub Slagelse Volleyball Klub Slagelse Gymnastik Forening Handicap Idrætsforeninger Slagelse Herreds Biavlerforening Slagelse Square Dance Club Sognenyt Soroptimisterne Sorø Freja Sorø Golf Sorø Internationale Musikfestival Sorø Roklub Støtteforeningen Trelleborgs Venner Sydvestsjællands Fjerkræklub Sydvestsjællands Kaninavlerforening Sørbymagle Idrætsforening Sørbymagle Idrætsforening/Hockeyafd. Tagrytteren TMS Trelleborg Bowlingteam Trelleborg Gruppen Trelleborg Golfklub Tårnborg Idrætsforening - gym nastik, håndbold & fodbold Vemmelev Rideklub Vemmelev Skytte- & Idrætsforening - Håndboldafdelingen Vemmelev Tennisklub Vestermose Gym. & I.F Vesthallens Venner Vestsjællands Fugleforening Vestsjællands Kunstmuseums Venner Vestsjællands Kæledyrsklub Vestsjællands Numismatiske Forening Vestsjællands Scleroseklub Vestsjællands Tandemklub Vestsjællands Teaterkreds Visens Venner Ørslev-Solbjerg I.F. 24

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

BANKENS AFTRYK GENNEM 150 ÅR

BANKENS AFTRYK GENNEM 150 ÅR 1857-2007 150 ÅR I KUNDERNES TJENESTE PRIVATSPAREKASSEN I SKIVE KOM OFFICIELT TIL VERDEN DEN 19. MARTS 1857 GENNEM EN ANNONCE I VIBORG STIFTSTIDENDE. BANKENS AFTRYK GENNEM 150 ÅR Stiftelsesdokumentet

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Demokratiopfattelser. Fig. 5.1 To forskellige demokratiopfattelser.

Demokratiopfattelser. Fig. 5.1 To forskellige demokratiopfattelser. Demokratiopfattelser Deltagelsesdemokratiet Demokratiet skal gøre folk interesserede i politik. Det bedste demokrati er hvor borgerne tager så mange beslutninger som muligt. Politikerne skal følge befolkningens

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk.

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk. Politikordbog Adlen: Det var de folk, der mente, at de var specielle i forhold til særdeles bønderne. Det var dem, som havde næstmest magt i landet før Grundloven. Andelsforeninger: Når man er medlem af

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Forening Godkendt Bemærkninger (evt. lokaler) Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger Ca. 35 andre foreninger 6. juligarden Aikiryu Jutsu

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve s telefonnr. 1 Danskhed Hit med historien 9. klasse Jens Aage Poulsen 32,00-50 i bogen - Født som dansker? - Dansk på dagsordenen - Hvem og hvordan er danskerne? - Nationalisme - Sådan er danskerne! -

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Den handler om hvordan flere og flere fik lov til at være med i demokratiet og

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

NOTAT. Borgmesterkontoret. 17. april / /5. Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C.

NOTAT. Borgmesterkontoret. 17. april / /5. Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C. NOTAT Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk DATO 17. april 2009 REF. JOURNAL NR. 2009/035267 002 1/5 Borgmester Jan Boye: Tale

Læs mere

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen.

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen. Fortællingen om Danmarks historie Vi følger den eventyrlige Danmarkshistorie fra de ældste tider til nutiden i 20 fortællinger hver med sit tema. De væsentligste emner i Danmarks lange historie forbindes

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager 330-2015-405824 Bevilling - Slagelse Rideklub 06-08-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 28 40 18 33 Slagelse Rideklub 330-2015-405847 Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg 06-08-2015

Læs mere

Baggrund 29. maj 2015 SEG

Baggrund 29. maj 2015 SEG Til redaktionerne: Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør siden 1996, Jørn Neergaard Larsen, har i dag meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling. Bestyrelsen har taget beslutningen

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Foreninger med børn og unge under 25 år

Foreninger med børn og unge under 25 år Foreninger med børn og unge under 25 år Idrætsforeningens navn Antal medl. u. 25 år Agerbæk Sportsforening 247 Alslev Sport & Kultur 388 Alslev Skytteforening 81 Ansager Bokseklub 69 Ansager Idrætsforening

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Torsdag den 30. november 2017 kl. 13.00-13.45 Indfødsretsprøven

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Med- Medlems- Slutopgørelse Løn Godt- Udbetaling Slutafregning lem. tilskud Kursus Regul. Tilskud i gørelse Nr. Forening ialt i alt tilskud 87,95%

Med- Medlems- Slutopgørelse Løn Godt- Udbetaling Slutafregning lem. tilskud Kursus Regul. Tilskud i gørelse Nr. Forening ialt i alt tilskud 87,95% Med- Medlems- Slutopgørelse Løn Godt- Udbetaling Slutafregning lem. tilskud Kursus Regul. Tilskud i gørelse Nr. Forening ialt i alt tilskud 87,95% alt i alt 1Badt 72 Sjørring 25 4.113 0 4.925 9.038 0 9.038

Læs mere

Stemmeberettigede pr. forening nr. Forening Fast Akt. I alt Fremmødte 1701400 5 Tårns Motion 2 1 3 1753300 Agersø IF 2 2 4 1755100 AIG 2 2 4 1767700

Stemmeberettigede pr. forening nr. Forening Fast Akt. I alt Fremmødte 1701400 5 Tårns Motion 2 1 3 1753300 Agersø IF 2 2 4 1755100 AIG 2 2 4 1767700 Stemmeberettigede pr. forening nr. Forening Fast Akt. I alt Fremmødte 1701400 5 Tårns Motion 2 1 3 1753300 Agersø IF 2 2 4 1755100 AIG 2 2 4 1767700 Aktiv Natur Velvære 2 1 3 1754200 Allindelille IF 2

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Gruppe A Folkeoplysende foreninger godkendt til lån af lokaler

Gruppe A Folkeoplysende foreninger godkendt til lån af lokaler Gruppe A Folkeoplysende foreninger godkendt til lån af lokaler Aftenskoler: AOF-Solrød Familielandbrugets Oplysnings- og kursusudvalg FOF ved Køge Bugt Foreningen Optimisten Foreningen Rygtræning i Solrød

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Sparekassen Bredebro

Sparekassen Bredebro Vedtægter for Sparekassen Bredebro Sparekassen Bredebro Navn- Hjemsted - Formål 1 stk. 1 Sparekassens navn er Sparekassen Bredebro, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse,

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Sydbanks sponsorpolitik

Sydbanks sponsorpolitik Sydbanks sponsorpolitik 1 Kort om Sydbank 17 danske regioner Godt 110 afdelinger i Danmark og 3 i Tyskland Datterbank i Schweiz Ca. 2.500 medarbejdere Ca. 382.000 kunder Godt 149.000 aktionærer Markedsandel

Læs mere

Det ny Danmark 1890=1985

Det ny Danmark 1890=1985 Harry Haue, Jørgen Olsen, Jørn Aarup-Kristensen Det ny Danmark 1890=1985 Udviklingslinjer og tendens 3. udgave Munksgaard Indhold Hovedlinien 9 Det danske samfund omkring 1890 13 Byvækst og udvandring

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Det er en aftale man har i Danmark, som skal sikre sig at der ikke kommer enevælde

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Varde, juli 2007. Claus Friisberg

Varde, juli 2007. Claus Friisberg Forord Det er en gammel interesse, der ligger bag udarbejdelsen af denne afhandling. I 1966-67 fulgte jeg som studerende daværende lektor Lorenz Rerups øvelser over dansk historie 1864 til 1914 ved Aarhus

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Undervisningsplan: nyere politisk historie

Undervisningsplan: nyere politisk historie Undervisningsplan: nyere politisk historie Efter- og forårssemestret 2005/06 Efteråret 2005, tirsdage 14-16, U46 Undervisere: Klaus Petersen Træffetid? (Institut for historie, kultur & samfundsbeskrivelse)

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts Overskud til dig

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts Overskud til dig Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts 2017 Overskud til dig 2 Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Statsmagtens tredeling. Den udøvende magt (Regeringen)

Statsmagtens tredeling. Den udøvende magt (Regeringen) Fig. 9.1 Statsmagtens tredeling. Statsmagtens tredeling Den lovgivende magt (Folketinget) Den udøvende magt (Regeringen) Den dømmende magt (Domstolene) Fig. 9.2 Valgkredsreformen sammenlignet med reglerne

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering april 2008

SMV-Konjunkturvurdering april 2008 SMV-Konjunkturvurdering april 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

DANMARKS ØKONOMISKE HISTORIE

DANMARKS ØKONOMISKE HISTORIE JAN PEDERSEN DANMARKS ØKONOMISKE HISTORIE IO-I o Multivers A C A D E M I C INDHOLD FORORD 11 i. PERIODEN 1910-1960: 12 Danmark i det 20. århundrede 13 Denne bogs argument " " 16 Ældre og nyere økonomisk

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

DET FÆRØSKE AFHÆNGIGHEDS- SPØRGSMÅL

DET FÆRØSKE AFHÆNGIGHEDS- SPØRGSMÅL DET FÆRØSKE SPØRGSMÅL AFHÆNGIGHEDS- ->G'-)ions;s77mN?z- IB'X >izhionai9siviisa3ainn Mannbjørn Jacobsen Indhold FORORD 13 ER FÆRØERNE EN NATION? 14 Forskellen skabt 14 Lille Danmark 15 Samband skubbes vestpå

Læs mere

Mit Fredensborg / Analyse og vision

Mit Fredensborg / Analyse og vision Mit Fredensborg / Analyse og vision Identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Bymøde den 12. december 2013 METODE PROCES 3 workshops med byambassadørgruppe 3 byvandringer PRODUKT Stedsansanalyse

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere