Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag."

Transkript

1 Den 10. december 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 [ ] 3911 Sisimiut og Tiltalte 2 [ ] 3950 Aasiaat og Tiltalte 3 [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens journal nr afsagt D O M: Sagen er behandlet med domsmænd. Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag. Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes som indscannet billede. Anmodning om aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten. Påstande Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om.

2 Tiltalte 1 om: 1. Ophævelse af den af Qeqqata Kredsret idømte foranstaltning i henhold til kriminallovens 138, 2. Anbringelse i anstalt i 2 år og 9 måneder. Tiltalte 3 om: 1. Ophævelse af den ved Qeqqata Kredsret idømte foranstaltning i henhold til kriminallovens 124, 2. Anbringelse i anstalt i 2 år og 11 måneder, konfiskation af 14,26 gram hash Tiltalte 2 om: 1. Ophævelse af den ved Qeqqata Kredsret idømte foranstaltning i henhold til kriminallovens 124, 2. Anbringelse i anstalt 4 år og 6 måneder. Tiltalte 1 har erkendt forhold , og nægtet sig skyldig i forhold Tiltalte 3 har erkendt forhold , delvist erkendt forhold 14, og nægtet sig skyldig i forhold Tiltalte 2 har delvist erkendt forhold 1. Forsvareren for tiltalte 1 har nedlagt endelig påstand om frifindelse for det ikke erkendte, og til dels frifindelse i forhold 3, og i øvrigt ændring af den påståede foranstaltning til anstaltsanbringelse i 1 år og 9 måneder. Forsvareren for tiltalte 3 har nedlagt endelig påstand om frifindelse for det ikke erkendte, og retten i øvrigt finder den idømte foranstaltning den 19. december 2014 tilstrækkelig. Forsvareren for tiltalte 2 har nedlagt endelig påstand om ændring af den påståede foranstaltning til samfundstjeneste. Bevisførelsen Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte 1, tiltalte 2, tiltalte 3, vidne 1, vidne 2, vidne

3 3, vidne 4, vidne 5, vidne 6, vidne 7, vidne 8 og vidne 9. Forklaringen fra tiltalte, tiltalte 1, er gengivet i retsbogen af den 9. december 2015 (forhold 1, 17 og 18) og 10. december 2015 (forhold 2-7 og 9-11). Forklaringen fra tiltalte, tiltalte 2, er gengivet i retsbogen af den den 9. december Forklaringen fra tiltalte, tiltalte 3, er gengivet i retsbogen af den den 9. december 2015 (forhold 1, 8 og 13) og 10. december 2015 (forhold 12, 14-16). Forklaringen fra vidnerne, Vidne 1, vidne 2, vidne 3, vidne 5, vidne 6, vidne 7, er gengivet i retsbogen af den 9. december Forklaringen fra vidnerne, tiltalte 2, vidne 8, vidne 9, vidne 4, er gengivet i retsbogen af den 10. december Dokumentbeviser Det fremgår blandt andet af anmeldelsesrapporterne dato og tid for anmeldelserne. Af kosterrapporterne fremgår det blandt andet, hvilke genstande, som er blevet tilbageleveret til de forurettede. Af de fremlagte fotomapper fremgår billeder fra overvågningskameraer, samt billeder fra gerningsstederne. I øvrigt fremgår det blandt andet af Air Traffic Safty Report til forhold 5, at en person var på landingsbanen på det i anklageskriftet nævnte tidspunkt. I øvrigt fremgår det blandt andet af fra AZ fra Pilersuisoq Kangerlussuaq til forhold 7, at der blev stjålet for i alt 4.485,50 kr., hvoraf 740 kr. udgjorde øl og resten kontanter. Kontanterne blev senere tilbageleveret, jf. kosterraporten i forholdet. I øvrigt fremgår det blandt andet af brev og fra PJ og BJ v/centrum Kiosken til forhold 11, at der blev stjålet for i alt omkring kr., hvoraf 3.406,40 kr. udgjorde øl og resten et skøn over reparation af dørkam, mv. og erstatning for håndterminaler. Særligt kan fremhæves, at billederne i fotomappe nr. 2 vedrørende forhold 1, bilag F-2-1, ses Tiltalte 3 gå ind i en Spar Quick butik, hvor tidspunktet er 22:14.

4 Personlige oplysninger Tiltalte 1 er tidligere foranstaltet af relevans for denne sag: Det fremgår af kriminalattesten, at tiltalte 1 i tiden fra 2012 og frem til dags dato er dømt for flere forhold om berigelseskriminalitet, herunder senest den 10. december 2013, hvor han blev dømt for tyveri og forsøg herpå. Det fremgår af Qeqqata Kredsrets dom af 10. december 2013, at Tiltalte 1 blev idømt dom til tilsyn med en prøvetid på 2 år, som således udløber den 10. december Det fremgår af retspsykiatrisk erklæring, at tiltalte 1 har et behov for at blive placeret på en egnet socialpædagogisk institution. Imidlertid fremgår det af udtalelsen fra regionssygehuset, at tiltalte 1 ikke kan antages at have taget skade af tilbageholdelsen og han selv har et ønske om anbringelse i anstalt og ikke ønsker institutionsanbringelse. Tiltalte 1 blev anholdt den 20. november 2014 og tilbageholdt af retten herefter. Fristen for tiltalte 1 s tilbageholdelse blev senest forlænget ved beslutning den 23. november 2015 indtil den 21. december 2015, dog blev hovedforhandlingen gennemført til dom den 10. december Tiltalte 1 har om sine personlige forhold oplyst, at han er blevet mere rolig og ikke længere føler et behov for at ryge hash. Han er næsten stoppet helt med at ryge hash, uden hjælp, og ryger nu kun en gang om måneden mod tidligere hver dag. Han føler, at han kan stoppe helt. Han drikker ikke længere så meget som tidligere. Han vil gerne begynde på Piareersarfik og videreuddanne sig til bilmekaniker, hvilket har været et ønske, siden han var barn. Forholdene er begået i en periode, hvor han var en helt anden person. I dag føler han sig glad og kan lide sig selv. Han er i tæt kontakt med familie og venner. Han taler næsten dagligt med sine forældre. Han ser ikke et behov for misbrugsbehandling. Tiltalte 3 er tidligere foranstaltet af relevans for denne sag: Det fremgår af kriminalattesten, at tiltalte 3 i tiden fra 2007 og frem til dags dato er dømt for flere forhold om berigelseskriminalitet, senest den 22. maj 2012, hvor han blev dømt for blandt andet hæleri, tyveri og forsøg herpå.

5 Det fremgår af Qeqqata Kredsrets dom af 19. december 2014, at tiltalte 3 blev idømt anstaltsanbringelse i 6 måneder, der for tiden ikke er afsonet. Foranstaltningen var fastsat som en fællesforanstaltning med foranstaltningen idømt i forbindelse med dommen af den 22. maj 2012, jf. kriminallovens 150, stk. 1. Tiltalte 3 har om sine personlige forhold oplyst, at han gerne vil begynde på Piareersarfik. Han havde ansøgt, men havde fået afslag. Piareersarfik havde ikke modtaget de rette dokumenter, og havde ikke hjulpet ham med at skaffe dem. Han vil gerne uddanne sig til fisker, tømrer, kok eller sømand. Hans mor døde for nyligt, hvilket har påvirket ham meget. Derudover har han en bror, der som barn led af krampeanfald, der for omkring 6 måneder siden har fået det igen, hvilket har medført at han ofte må ligge vågen hele natten for at holde opsyn med broren. Han har for tiden intet arbejde, men har i øvrigt en almindelig hverdag. Nogle dage er han dog nedtrykt. Han ryger hash omkring 3-5 gange om måneden, men efter moren døde er han begyndt at ryge oftere og er begyndt at ryge cigaretter. Tidligere var han meget tætte venner med de øvrige tiltalte i sagen, men de har med tiden vokset fra hinanden. Han er villig til at modtage misbrugsbehandling. Tiltalte 2 er tidligere foranstaltet af relevans for denne sag: Det fremgår af kriminalattesten, at tiltalte 2 i tiden fra 2011 og frem til dags dato er dømt for flere forhold om berigelseskriminalitet, herunder senest den 13. maj 2015, hvor han blev dømt for blandt andet røveri. Det fremgår af oplysningerne fra anklagemyndigheden, at tiltalte 2 for tiden afsoner dommen af 13. maj 2015, hvor han blev idømt anstaltsanbringelse i 2 år. Det fremgår af udtalelse fra Kriminalforsorgen, at tiltalte findes egnet til at modtage en dom til samfundstjeneste, med vilkår om at der tilknyttes tilsyn af 1 års varighed. Tiltalte 2 har om sine personlige forhold oplyst, at han, siden personundersøgelsen af den 12. marts 2015, er påbegyndt en uddannelse på Piareersarfik. Han er blevet i stand til at tage

6 vare på sig selv og kan se lyst på fremtiden. Han ønsker at videreuddanne sig på GU og videre til mekaniker. Han tjener lidt penge ved Piareersarfik, men har i øvrigt gæld til det offentlige. Han tænker nogle gange på sine tidligere forbrydelser og fortryder det. Han vil gerne afsone tæt på sin familie i Sisimiut. Han ryger hash en gang imellem, men det svinger. Han er villig til at modtage misbrugsbehandling. Sagsbehandlingstid Anklagemyndigheden rejste tiltalte ved anklageskrift dateret den 20. november 2015, og anklageskriftet med sagens bilag er modtaget i kredsretten sammen med sagen den samme dag. Det seneste forhold i sagen vedrørende tiltalte 1, er dateret den 26. oktober 2015, mens det tidligste forhold er dateret den 15. december Det seneste forhold i sagen vedrørende tiltalte 3, er dateret den 17. august 2014, mens det tidligste forhold er dateret den 19. november Forholdet i sagen vedrørende tiltalte 2 er dateret 19. november At hovedforhandlingen først berammes til den 8. december 2015 beror hovedsagligt på, at tiltalte 1 skulle have udarbejdet en retspsykiatrisk erklæring, der blev fremsendt fra Retslægerådet den 15. september Derudover er der i sagen udarbejdet en udtalelse fra regionssygehuset om eventuel surrogatanbringelse af tiltalte 1, dateret den 2. oktober Det må på den baggrund lægges til grund, at sagsbehandlingstiden i perioden frem til anklageskriftet og til berammelsen af hovedforhandlingen ikke alene beror på anklagemyndigheden og kredsrettens forhold. Rettens begrundelse og resultat Om skyldvurderingen for Tiltalte 1 Forhold 1 Tiltalte 1 har til dels erkendt forholdet. Tiltalte 1 har erkendt, at han havde anvendt en

7 hammer under episoden og han stjal hash fra huset. Erkendelsen støttes af sagens øvrige oplysninger, herunder vidneforklaringer fra vidne 1 og vidne 2. Efter vidnernes klare og troværdige forklaringer om gerningsmændenes truende adfærd, sammenholdt tiltalte 1 s egen forklaring om, at han havde holdt beboerne i skak under røveriet, er det bevist, at tiltalte 1 er skyldig i dette forhold. Tiltalte 1 s forklaring om, at han ikke havde truet nogen som beskrevet i anklageskriftet, er en biomstændighed, som er uden betydning for tiltalte 1s skyld, jf. retsplejelovens 476, stk. 3. Det er derfor bevist, at tiltalte 1 er skyldig i overtrædelsen af kriminallovens 112. Forholdene 2, 3, 4, 5, 7, 10, 18 Tiltalte 1 har erkendt forholdene 2-5, 7, 10 og 18, som han er tiltalt for og som beskrevet i anklageskriftet. Erkendelsen støttes af sagens øvrige oplysninger. Det er derfor bevist, at tiltalte 1 er skyldig i overtrædelsen af kriminallovens 96, stk. 1, nr. 1, 102, 113, stk. 1, samt af Bekendtgørelse om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen 4.1, jf. 13. Forhold 6 Tiltalte 1 har ingen erindring om episoden, og da der ikke er anden bevisførelse herom, er det ikke bevist, at tiltalte 1 har udøvet vold som beskrevet i anklageskriftet. Tiltalte 1 skal derfor frifindes i dette forhold. Forhold 8 Anklageskriftet blevet berigtiget, idet forholdet ikke vedrører tiltalte 1. Da tiltalen imidlertid er rejst, skal tiltalte 1 frifindes i dette forhold, jf. retsplejelovens 476, jf. 437, stk. 1. Forhold 9 Da vidnet, tiltalte 2, ikke længere kan huske eller vedstå sin tidligere forklaring, og P s forklaring, afgivet i retsbog af 24. november 2015 i sagen QEQ-SIS-KS , ikke var afgivet under sandhedsansvar, sammenholdt med, at der ikke er anden bevisførelse herom, er det ikke bevist, at tiltalte 1 har forsøgt at begå indbrud som beskrevet i anklageskriftet.

8 Tiltalte 1 skal derfor frifindes i dette forhold. Forhold 17 På baggrund af tiltalte 1 s troværdige forklaring om episoden, sammenholdt med vidnets samstemmende forklaring om forløbet før og efter episoden, og da der ikke er anden bevisførelse herom, er det ikke bevist, at tiltalte 1 har udøvet vold og krænkelse af offentlig myndighed som beskrevet i anklageskriftet. Tiltalte 1 skal derfor frifindes i dette forhold. Om erstatningspligten og erstatningskrav Tiltalte 1 har erkendt erstatningspligten i forhold 2. Retten finder imidlertid ikke, at der foreligger en tilstrækkelig klar dokumentation, der kan danne grundlag for en vurdering af erstatningens størrelse i forhold 2, såvel som i de øvrige forhold tiltalte 1 er tiltalt for. Retten besluttede eventuelle erstatningskrav henvises til civilt søgsmål, jf. retsplejelovens 334, stk. 2. Om skyldvurderingen for tiltalte 3 Forhold 1 Tiltalte 3 har nægtet sig skyldig i forholdet og har forklaret, at han ikke var tilstede under episoden. Retten har sin vurdering lagt vægt på tiltalte 3 s troværdige forklaring om aftenen, sammenholdt med vidnernes, vidne 8 og vidne 9, og de øvrige tiltaltes samstemmende forklaringer om, at tiltalte 3 ikke var til stede. Forklaringerne understøttes til dels af videoovervågningen i Spar Quick, hvor tiltalte 3 ses i butikken kl. 22:14. Heroverfor vidne 2 s, i øvrigt troværdige, vidneforklaring om, at den ene gerningsmand var tiltalte 3, hvilket alene blev understøttet af vidnes genkendelse af tiltalte 3 s øjne og en eventuelt indre stemme, der fortalte dette. Eftersom vidne 2 s forklaring står alene og ingen andre har genkendt vedkommen som tiltalte 3, og da der ikke er anden bevisførelse herom, er det ud fra en samlet vurdering ikke

9 bevist, at tiltalte 3 har deltaget i forholdet som beskrevet i anklageskriftet. Tiltalte 3 skal derfor frifindes i dette forhold. Forhold 8 På baggrund af tiltalte 3 egen forklaring om episoden, sammenholdt med vidnets forklaring om episoden, og da der ikke er anden bevisførelse herom, er det ikke bevist, at tiltalte 3 har udøvet vold som beskrevet i anklageskriftet. Tiltalte 3 skal derfor frifindes i dette forhold. Forhold 12 Tiltalte 3 har ved sin forklaring nægtet sig skyldig i forholdet, men erkendt de faktiske omstændigheder. Retten har i sin vurdering lagt vægt på, at tiltalte 3 burde have vidst, at sælgeren af mobiltelefonen havde tilegnet sig den på ulovlig vis, henset til prisen, dens stand, og at tiltalte 3 ikke kunne anvende mobiltelefonen på grund af tekniske forhindringer. Det er derfor bevist, at tiltalte 3 er skyldig i overtrædelsen af kriminallovens 111, stk. 1. Forholdene Tiltalte 3 har erkendt forholdene 13-15, som han er tiltalt for og som beskrevet i anklageskriftet. Erkendelsen støttes af sagens øvrige oplysninger. For så vidt angår forhold 14 er det til trods for tiltaltes forklaring ikke bevist, at der alene blev stjålet 5 skrabelodder. Det er derfor bevist, at tiltalte 3 er skyldig i overtrædelsen af kriminallovens 102. Forhold 16 På baggrund af tiltalte 3 egen forklaring om episoden, sammenholdt med vidnets samstemmende forklaring om episoden, og da der ikke er anden bevisførelse herom, er det ikke bevist, at tiltalte 3 har udøvet vold som beskrevet i anklageskriftet. Tiltalte 3 skal derfor frifindes i dette forhold.

10 Om skyldvurderingen for tiltalte 2 Tiltalte 2 har til dels erkendt forholdet. Tiltalte 2 har erkendt, at han deltog under episoden i huset. Erkendelsen støttes af sagens øvrige oplysninger, herunder vidneforklaringer fra vidne 1 og vidne 2. Tiltalte 2 har ikke ønsket at udtale sig om, hvorvidt han havde et våben med under episoden, ligesom det nægtes, at han havde truet vidnerne som beskrevet i anklageskriftet. Efter vidnernes forklaring om de medbragte våben er det uklart, om der foruden jernstang og hammer, var medbragt et gevær, en pistol eller en luftpistol. Uanset dette, er det efter forklaringerne bevist, at gerningsmændene havde medbragt et skydevåben, der har været egnet til at fremkalde frygt for vold og til at skabe en trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold hos vidnerne. Efter vidnernes klare og troværdige forklaring om gerningsmændenes truende adfærd, de stjålne genstande og de medbragte våben, er det bevist, at tiltalte 2 er skyldig i dette forhold, og at han har holdt et våben som beskrevet ovenfor. Tiltalte 2 s delvise forklaring om disse forhold, der er beskrevet i anklageskriftet, er en biomstændighed, som er uden betydning for tiltalte 2 s skyld, jf. retsplejelovens 476, stk. 3. Det er derfor bevist, at tiltalte 2 er skyldig i overtrædelsen af kriminallovens 112. Om foranstaltningen for tiltalte 1 Foranstaltningen for overtrædelser af denne karakter og grovhed fastsættes som udgangspunkt til ubetinget anstaltsanbringelse. Retten finder efter en konkret vurdering af sagen, tiltalte 1 s alder og personlige forhold, samt sagsbehandlingstiden for visse forhold på næsten 24 måneder, uden at dette alene skyldes tiltalte 1 s forhold, ikke medfører, at foranstaltningen bør gøres betinget. Retten har tillige i vurderingen lagt vægt på tiltalte 1 tidligere påbedømte forhold, samt den hurtige recidiv indenfor ligeartet kriminalitet.

11 Tiltalte 1 er tidligere idømte foranstaltning finder retten, at der bør fastsættes en fælles foranstaltning for forholdene, jf. kriminallovens 138. Henset hertil og til den af tiltalte 1 tidligere begået kriminalitet, hans personlige forhold samt forholdets grovhed, fastsættes foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 2 år og 3 måneder, jf. kriminallovens 96, stk. 1, nr. 1, 102, 112, 113, stk. 1, samt af Bekendtgørelse om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen 4.1, jf. 13, jf. kriminallovens 138. Qeqqata Kredsrets idømte foranstaltning af 10. december 2013 ophæves herefter. Om foranstaltningen for tiltalte 3 Foranstaltningen for tyveri og hæleri af denne karakter og grovhed fastsættes som udgangspunkt til betinget anstaltsanbringelse. Tiltalte 3 er ved dom af 19. december 2014 blevet idømt 6 måneders anstaltsanbringelse for en række lignende forhold. Ud fra en vurdering af praksis for forholdet som han er kendt skyldig i og henset til tiltalte 3 tidligere idømte foranstaltning finder retten, at der bør fastsættes en fælles foranstaltning for forholdene, jf. kriminallovens 124, sidste pkt. Henset til tiltalte 3 s tidligere begået kriminalitet, hans personlige forhold samt forholdenes ringe grovhed, fastsættes samlet foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 6 måneder, jf. kriminallovens 146, jf. 102 og 111, stk.1, jf. 124, sidste pkt. Qeqqata Kredsrets idømte foranstaltning af 19. december 2014 ophæves herefter. I henhold til dommen af 19. december 2014, konfiskeres hos tiltalte 3 14,26 gram hash, jf. kriminallovens 166. Om foranstaltningen for tiltalte 2 Foranstaltningen for røveri af denne karakter og grovhed medfører efter praksis som udgangspunkt ubetinget anstaltsanbringelse i 2 år. Retten finder efter en konkret vurdering af sagen ikke medfører, at foranstaltningen bør

12 gøres betinget eller foranstaltes mildere end anstaltsanbringelse. Tiltalte 2 er ved dom af 13. maj 2015 blevet idømt 2 års anstaltsanbringelse for en række forhold. Ud fra en vurdering af praksis for forholdet som han er kendt skyldig i og henset til tiltalte 2 tidligere idømte foranstaltning finder retten, at der bør fastsættes en fælles foranstaltning for forholdene, jf. kriminallovens 124. Henset til tiltalte 2 s tidligere begået kriminalitet, hans personlige forhold, herunder at han er påbegyndt uddannelse, samt forholdets grovhed, fastsættes som fælles foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 3 år, jf. kriminallovens 146, jf. 112, jf Qeqqata Kredsrets idømte foranstaltning af 13. maj 2015 ophæves herefter. Om omkostningerne Der er under sagen ikke fremkommet oplysninger, der medfører, at udgangspunktet i retsplejelovens 480, stk. 1, bør fraviges, hvorfor staten betaler sagens omkostninger. T H I K E N D E S F O R R E T : Tiltalte 1 idømmes anbringelse i anstalten i 2 år og 3 måneder. Tiltalte 2 idømmes anbringelse i anstalten i 3 år. Tiltalte 3 idømmes anbringelse i anstalten i 6 måneder. Hos tiltalte 3 konfiskeres 14,26 gram hash. Statskassen betaler sagens omkostninger. Martin Melchior

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Bilag K-10 Den 2.november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0651-15 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 3900 Nuuk Anklagemyndighedens

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS Den 28. juni 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS-0197-2016 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Cpr.nr. [ ] [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA KREDSRET. Den 25. juni 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS Anklagemyndigheden mod T

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA KREDSRET. Den 25. juni 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS Anklagemyndigheden mod T UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA KREDSRET Den 25. juni 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0071-2014 Anklagemyndigheden mod T Anklagemyndighedens journal nr. 5508-97448-00001-13.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET Den 4. marts 2015 blev af Qaasuitsup Kredsret i sagen sagl.nr. QAA-UUM-KS-0154-2014 Anklagemyndigheden mod T 3964 Qaarsut Anklagemyndighedens journal nr. 5513-97431-00486-14.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 18. maj 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0062-2015 Anklagemyndigheden mod T Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97431-00664-14.

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes dom indscannet billede. Anmodningen om aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten

Anklageskriftet kan ikke gengives, da det kun findes dom indscannet billede. Anmodningen om aktindsigt kan rekvireres hos kredsretten UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 2. september 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 1065-2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 3905 Nuussuaq Anklagemyndighedens journal

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET 1 UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET Den 4. september 2014 blev af Kujalleq Kredsret i sagen sagl.nr. KUJ-QAQ-KS-0114-2014 Anklagemyndigheden mod T Anklagemyndighedens journal nr. 5502-97591-00198-12.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 27. august 2014 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. SER-NUU-KS-0669-2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2012.11.05B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: familievold; Stikord: Vold i familieforhold, 13 årig datter, lussinger, tømt indhold af glas rødvin i ansigtet, 40 dg bet, pt 1 år, samf tj 40 t, tilsyn

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 3. februar 2016 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0216-2015 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Pt. Detentionen Nuuk Anklagemyndighedens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. Januaari 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 005/15

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 9. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 012/15 (Qaasuitsup Kredsrets sagl.nr. QAA-QAA-KS-0099-2014) afsagt sålydende Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG D O M. afsagt den 12. august Anklagemyndigheden mod T født Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

RETTEN I SØNDERBORG D O M. afsagt den 12. august Anklagemyndigheden mod T født Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 12. august 2016 Anklagemyndigheden mod T født 1987 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 26. juli 2016. T er tiltalt

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK QEQQATA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK QEQQATA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA KREDSRET 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QEQQATA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA KREDSRET Ulloq 18. november 2015 Eqqartuussisoqarfik Qeqqanit suliami sul.nr. QEQ-MAN KB 0169.2015

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Afsagt den 17. november 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Ole Dybdahl og Peter Mørk Thomsen med domsmænd).

Afsagt den 17. november 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Ole Dybdahl og Peter Mørk Thomsen med domsmænd). D O M Afsagt den 17. november 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Ole Dybdahl og Peter Mørk Thomsen med domsmænd). 24. afd. nr. S-903-15: Anklagemyndigheden mod A (cpr.nr....90-...)

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE Thomas Trier Hansen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Den Grønlandske kriminalretspleje Thomas Trier Hansen Den Grønlandske kriminalretspleje Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 15. december 2014 Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup Ilulissat suliami sul.nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 Sag 140/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Qeqqata kredsret i Sisimiut

Læs mere

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Råd og vejledning Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Hvorfor denne pjece? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking.

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.09.28Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: vold mod ældre, børn og unge;anke kære og genoptagelse; Stikord: Vold mod børn, slag i bagdelen, anke af indenretlig advarsel, 10 dg bet, pt 1 år,

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse.

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse. D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-2820-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 6. oktober 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-2131-15: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.) D O M Afsagt den 28. januar 2015 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Sanne Kolmos og Henrik S. Øe (kst.) med doms- mænd). 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 368/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Bjarne Frøberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 8. december

Læs mere

Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 19. november Rettens nr. 2A-1734/2014 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T1.

Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 19. november Rettens nr. 2A-1734/2014 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T1. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 19. november 2014 Rettens nr. 2A-1734/2014 Politiets nr. 1200-77289-00132-13 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014.

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014. D O M afsagt den 3. april 2014 Rettens nr. 1-676/2014 Politiets nr. 4100-73241-00588-13 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 29. november 2017 Rettens nr. K01-4710/2017 Politiets nr. 3300-70661-00001-15 Anklagemyndigheden mod T1 f. 1981 T2 f. 1980 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere