Temanummer: Fodbold og sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temanummer: Fodbold og sundhed"

Transkript

1 Nr. 3 august årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest

2 THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand FYNBOLD Fyns Boldspil-Union Stadionvej 50, opg. C, 5200 Odense V Tlf.: fax: Web: - Velkommen til en ny og spændende sæson! Med de ord vil jeg indlede dette nummer af FynBold, som er på gaden her hvor den nye sæson netop er fløjtet i gang. Nok har Superligaen og de øvrige divisioner allerede afviklet de før ste runder, og det bliver i år spændende at se, om OB kan true køben hav n ernes domi nans, om FC Fyn kan følge op på sidste års flotte sæson i 1. divi sion, og om de fynske 2. divisionshold leverer varen og resultat erne. Også på kvindesiden kan vi håbe på, at OB tager et skridt op i ta - bellen og atter blander sig i medalje - striden. Lokalt går vi også en rigtig spændende tid i møde. På dele ge ret mødet i januar blev det som be kendt besluttet, at vi fra efter årets start indførte halv års - turne ringer i alle vores rækker. Det er nu en realitet, og de første op rykninger finder derfor sted al le rede om små 3 måneder. Spændende bliver det at følge denne nye turneringsform, hvor alle kampe har stor betydning for stillingen. Vi vil i FBU følge udviklingen tæt, og har af samme årsag valgt at medtage emnet på årsmøderne i fodboldrådene, ligesom vi natur ligvis altid er meget modtagelige for input fra klubberne. FBU bliver til DBU Fyn - men vi be stemmer stadig selv, hvad der skal ske lokalt! På unionens delegeretmøde i januar gav klubberne FBUs besty relse mandat til at indføre binavnet DBU Fyn, når dette måtte findes hensigtsmæssigt, og dette er nu sket. I forsommeren besluttede bestyrelsen sig for, at tiden var inde til, at benytte betegnelsen DBU Fyn kommunikativt. I første omgang sker det i for bin delse med omtale af fælles anlig gen der så som Ekstra Bladets Sko lefod bold - turnering, men også på vores nye web univers, der blev lanceret i juni, benyttes betegne l sen. Dette skal ses som et skridt imod styrkelsen af sammen hængs kraften mellem DBU og lokal union erne. Men det er samtidig vigtigt for FBU at slå fast, at de fynske klubbers betingelser ikke forringes af den mere samlede kommercielle strategi. Vi har kæmpet de fynske klubbers kamp i strukturdebatten i dansk fodbold, og derfor er det også glædeligt at kunne meddele, at FBU/DBU Fyn også i fremtiden er en selvstændig juridisk enhed, og at det er vores klubber, der be stem mer, hvordan fodbold på Fyn skal spilles. Vi står naturligvis ikke tilbage for udviklingen, men vi skal også tage hensyn til vores klubber, da det er dem der er omdrejningspunktet i fynsk fodbold! Bestyrelsen vil på delegeretmødet i januar 2011 fremlægge forslag om, at DBU Fyn fremadrettet be nyttes som unionens hovednavn og med FBU som binavn. Fodbold er Danmarks mest popu lære sportsgren! - Og det skal vi blive ved med at være. De i maj offentliggjorte medlemstal fra DIF, viste endnu engang fremgang i antallet af fodboldspillere i de danske klubber, og antallet har nu ramt sit foreløbige højdepunkt i dansk fodbolds historie. Og på Fyn stod vi ikke tilbage for den positive udvikling. Godt 600 nye fynske fodboldspillere er kommet til i 2010, og det er vi rigtig godt tilfredse med. Men det stiller også nogle krav til unionen og til klubberne. Vi skal ved fælles hjælp sikre, at vi kan tilbyde vores mange fodboldspillere de rigtige turneringer og stævner. Fodbold er sundt - rigtig sundt! - Det er endda beviseligt! Derfor har FBU også valgt Fodbold og sundhed, som et af vores indsatsområder i unionens visionsplan Vision Netop Fodbold og sundhed er dette nummer af FynBolds hovedtema, og du vil blandt andet blive introduceret til de forskningsresultater, der påpeger at fodbold er den sundeste form for sport. Men Fodbold og sundhed handler også om at tænke i nye baner, herunder alternative spilformer, og hvad det indebærer, det kan du læse meget mere om inde i bladet. Jeg vil derfor ønske dig rigtig god læselyst, og rigtig god efterårssæson! Udgiver: Lone Frost Reklamebureau ApS Åløkkevej 60, 5800 Nyborg Mobil: Telefon Ansvarshavende Produktion og salg: Lone Frost Åløkkevej 60, 5800 Nyborg Mobil: Telefon Annoncer: Jørgen Møller Annoncekonsulent Mobil: Telefon: Ansvarshavende for redaktionelt stof: Ulrik Sundahl Sørensen Informationsmedarbejder Direkte: Abonnement: Ulrik Sundahl Sørensen Informationsmedarbejder Direkte: Tryk: Svendborg Tryk Oplag: stk. Næste nummer: Næste nummer udkom mer ultimo oktober Deadline for redaktionelt stof er den 1. september Forsidefoto: Fodbold og sundhed Temanummer: 2 FYNBOLD Nr

3 I DETTE NUMMER Temanummer: Fodbold og sundhed 4... Det er sjovt og sundt at spille fodbold 26 Væk med Danmarksserien 20 Copacabanastemning i det sydfynske 6... Fodbold - et effektivt va ben mod livsstilssygdomme 8... Na r 70 bliver til Dalum IF Den fynske sundhedsklub Det er sjovere end en løbetur JUNIOR old boys er kommet for at blive Foldbold er ikke bare fodbold Skæve ben og varme hjerter Copacabana-stemning i det sydfynske FBUs formænd holder længe Væk med Danmarksserien Da oprykningstoget kørte mod vest Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Siden sidst 8 Na r 70 bliver til 30 6 Fodbold - et effektivt va ben mod livsstilssygdomme 27 Da oprykningstoget kørte mod vest Fodbold og sundhed FYNBOLD Nr

4 Det er sjovt og sundt at spille fodbo d! Tekst: Gitte Petersen, FBUs bestyrelse Vi skal tænke alternativt, vi skal tænke sundt, vi skal tænke på unge såvel som på gamle - vi skal tænke fodbold og sundhed Fodbold og sundhed eller som de gamle grækere sagde en sund sjæl i et sundt legeme Ovennævnte er givetvis en gammel nyhed, men ikke desto mindre me re aktuel end nogensinde før, fordi et moderne menneske let kan falde for fristelsen til passivitet og usund kost. Og friste l - serne er mange! Lad os blot nævne et par af uno - derne i form af tv, computer, fast food, kunstig mad og hurtige kulhydrater. Ikke lige det vi for - binder med hverken fodbold eller sundhed. Det er derfor vigtigt, at holde fo - kus på betydningen af, at der dyr - kes fodbold og indtages sund kost, hvis man vil nå hen i retning af de gamle grækeres ideal. Det går bare ikke uden omtanke og fornuft i vore dage. Derfor har FBU også udnævnt Fodbold og sundhed til at være et af 5 indsatsområder i visionsplanen FBU Den klare målsætning for FBU er, at sætte fokus fodbold i fokus som en sundhedsfremmende aktivitet. For at nå dette mål, vil der blive sat fokus på følgende 4 temaer: Alternative sundhedsfremmende spilformer Samarbejde med kommuner - integrationsprojekter og skoler Sund kost i klubhuset Attraktiv fodbold for de gamle. Til at sikre, at FBU når i mål med visionen, er jeg udpeget som indsatskoordinator for Fodbold og sundhed. Jeg har masser af gode idéer til, hvordan vi får kombineret fodbold og sundhed på Fyn. De første tiltag er allerede iværksat, og mange flere er på vej. Blandt andet af viklede unionen et succesfuldt Street-Soccer arran - gement i juni måned i Odense Friluftsbad, hvor en masse glade, unge mennesker fik prøvet kræfter med den lidt alternative form for fodbold. Og lignende arrangementer kan sag tens komme på tale igen. For kan vi skabe glade børn ved at til - byde forskellige former for fodbold, så er det helt i tråd med vores visionsplan. Og som jeg ser det, så er glade børn lig med sunde børn. Glædeligt er det også, når vi kan konstatere, at flere klubber er begyndt at have fokus på sundhed i deres cafeteriaer. Pommes frites og pølser er på vej ud af cafeteriaerne, og ind på menuen kommer i ste det sandwichboller, gulerødder og smo o - thies. Fodbold er kommet for at blive, 4 FYNBOLD Nr Temanummer:

5 TRYGHED, ALARM OG KOMMUNIKATION Tyverialarm det kan der vist ikke rokkes ved, men det er sundhed også. Derfor skal vi alle have fokus på dette område. Direktør Flemming Larsen I dette temanummer af Fyn- Bold kan du blandt andet læse om 2 fynske Junior oldboys hold, der trods al deren og den nedadgående form kurve, fortsat holder fast i sporten og synes det er sjovt. Montør Allan S. Larsen Montør Bent Laursen Montør Anker Hildebrandt A L A R M E R A p S Ligeledes kan du læse mere om, hvorfor fodbold er så sundt, samt hvad alternativ fodbold egentlig er for en størrelse. Jeg vil ønske jer rigtig god fornøjelse. - Og husk at fodbold og sund hed hæn ger sammen! Fodbold og sundhed FYNBOLD Nr

6 En international forskergruppe med lektor fra Institut for Idræt, Peter Krustrup, i spidsen fastslår, at motionsfodbold er et effektivt redskab til at forebygge og behandle en række livsstilssygdomme - såsom forhøjet blodtryk og hjerte-kar sygdomme. Tekst: Jacob Wadland, DBU Foto: Det har længe været kendt, at fodbold kan fremvise flere og mere vidtrækkende sundhedsmæssige gevinster end eksempelvis løb. I 2007 fremlagde lektor på Institut for Idræt på Københavns Universitet, Peter Krustrup, de første resultater, der viste, at fod bold træ - ning på helt almindeligt motionsplan for utrænede mænd mellem 20 og 40 år var mere effektivt end tilsvarende motionsløb. Her 2½ år senere fastslås det nu i 14 videnskabelige artikler, at motionsfodbold har et stort potentiale som redskab til at forebygge og behandle en række livsstilssygdomme for praktisk talt alle aldersgrupper og begge køn uanset den enkeltes træningsmæssige udgangspunkt. Blandt de mange konklusioner i artiklen er, at: motionsfodbold kan reducere blodtryk, kolesterol og fedtvægt hos årige utrænede mænd og kvinder. fodboldtræning har effekter på knogler, muskler og rygreflekser, som langt overstiger effekterne af løbetræning for kvinder i før overgangsalderen blot tre måneders fodboldtræning er en effektiv måde at reducere blodtrykket på for en gruppe unge og midaldrende inaktive mænd med forhøjet blodtryk. træningsforbedringer er nemme at fastholde, selvom antallet af træningssessioner sættes ned fra i gennemsnit 2,4 til 1,3 gange om ugen. fodbolden som sport er lystbetonet, hvilket betyder, at sporten ikke opleves nær så hård, som en række andre sportsgrene. Deltagerne har derfor nemmere ved at fastholde en høj intensitet, hvilket giver større sund hedsmæssige fordele. i modsætning til individuelle sportsgrene er fodbold bedre til at skabe sociale netværk, hvilket gør det nemmere at fastholde folk og dermed høste større sundhedsmæssige gevinster. det blot kræver få deltagere at opnå resultater, hvilket gør det til et relativt nemt, billigt og fleksibelt sundhedsfremmende redskab. ændringer kan være så markante, at ældre trænede mænd er sammenlignelige med inaktive unge mænd på en række områder. Effektiv forebyggelse og behandling - Overordnet kan vi blandt andet konkludere, at motionsfodbold er effektiv i forebyggelse af hjertekar-sygdomme og kan bruges som en del af behandlingen imod forhøjet blodtryk, udtaler projekt - leder Peter Krustrup, hvilket ifølge hjertelæge på Gentofte Hospital Lars Juel Andersen, er ny viden: - Det er velkendt, at fysisk inaktivitet er en væsentlig selvstændig risikofaktor for udvikling af hjertekar sygdomme, men det er nyt, at en lystbetonet holdidræt som fodbold er effektiv i behandlingen af forhøjet blodtryk og andre livs - stilssygdomme. Ifølge Peter Krustrup kræver det ikke meget for at kunne høste frugt erne af den nye viden: - Efter min opfattelse er det ikke svært at drage fordel af de nye resultater i det kommunale forebyggelsesarbejde. Vores analyser viser, at der er høj puls og mange intense aktioner i fodbold uaf - hængig af spillernes alder, erfa - ring eller om der er få eller mange på banen af gangen. Det er med andre ord meget enkelt for utræ - nede at opnå en kombination af kredsløbstræning og styrketræning gennem fodbold, sammenfatter Peter Krustrup. Øget samarbejde Peter Krustrup peger dermed på, at fodbold i dens egenart er en nem, billig og fleksibel sportsgren at dyrke, og at den dermed relativt simpelt kan bruges i det kommunale sundhedsarbejde i samarbej - de med DBU og DBUs lo kal union - er, hvilket DBUs formand Allan Hansen hilser velkomment: - Jeg synes jo resultaterne er meget, meget spændende og yd - erst relevante for os som fodboldforbund. Som jeg sagde, da vi gav kroner til projektet, så er vi er villige til at tage et socialt ansvar og bruge både menneskelige og økonomiske ressourcer på at bidrage endnu mere til folkesundheden, end vi har gjort indtil videre. - I DBU har vi allerede investeret godt 30 millioner kroner i etable - ring af kunstgræsbaner i fuld størrelse og samtidig sikret, at godt 100 minikunstgræsbaner er byg - get over hele landet. Det betyder, at man i Danmark efterhånden kan spille fodbold hele året og i praksis i alle døgnets timer, og derfor er vi selvfølgelig også lydhøre ov er for at bruge vores struktur, fleksibiliteten og kapacitet til fore - byg gende og sundhedsbehand - lende projekter, fortæller Allan Hansen Nedsat arbejdsgruppe DBUs formand henviser blandt andet til den sundhedsgruppe, der blev nedsat af DBUs lokalunioner i efteråret 2009: - Vi har allerede taget de første skridt på vejen ved at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med implementeringen af fodbold og sundhed over hele landet, men herudover er vi meget åbne overfor et samarbejde med kommunale instanser, virksomheder eller organisationer, der har lyst til at bruge fodbolden, som en sjov måde at gøre noget godt for den enkeltes sundhed slutter Allan Hansen. 6 FYNBOLD Nr Temanummer:

7 Fodbold - et effektivt våben mod livsstilssygdomme Fodbold og sundhed FYNBOLD Nr

8 Når 70 bliver til 30 Forskning viser, at 70-årige mænd, der har spillet fodbold hele livet, har lige så god balance og muskelstyrke som utrænede 30-årige. Tekst: Allan Priess Poulsen Foto: Mikal Schlosser Som så meget anden fysisk akti - vitet har motionsfodbold en sundhedsfremmende effekt. Det fak - tum kan næppe komme bag på mange. Derimod er det noget mere overraskende, at 70-årige mandlige fodboldspillere i forhold til et par væsentlige sundheds - mæssige faktorer er helt på niveau med mænd, der er 40 år yngre. Et internationalt studie anført af forskere på Institut for Idræt ved Københavns Universitet har så - ledes vist, at en gruppe af årige mænd, som har spillet fod - bold hele livet, havde lige så god balance og hurtig muskelstyrke som hos en gruppe af utrænede 30-årige. Samtidig var værdierne hos de årige langt bedre end en grup - pe af jævnaldrende ældre uden specifik træningsbaggrund. Og de resultater løfter et øjenbryn eller to hos studiets ho vedmand Peter Krustrup, der er lek tor ved Institut for Idræt ved Københavns Universitet. Mindre faldrisiko og rigere liv - Vi havde på fornemmelsen, at en intens og varieret idrætsgren som fodbold ville indvirke positivt på balance, muskelstyrke og knog - lestyrke. Men vi er blevet positivt overrasket over, at samtlige 70-årige fodboldspillere i undersø gelsen havde en god balance og hurtig muskelstyrke, fortæller han. Den hurtige muskelstyrke er udtryk for evnen til at aktivere musklerne hurtigt og til at udvikle muskelkraft hurtigt. Den bliver i fodboldmæssig sammenhæng på virket igennem mange forskelligartede handlinger som sprint, vendinger, tacklinger, hop og skud. Sammen med balancen er den hurtige muskelstyrke alt af gørende for, at en fodboldspiller kan reagere hurtigt på uventede situationer. Særligt for de ældre kan den evne overføres direkte til livet uden for fodboldbanen, hvor det er en stor fordel at kunne nedsætte risikoen for fald og efterfølgende knoglebrud. - Når man er ved at falde ned af trappen eller over en kantsten, skal man kunne aktivere noget muskelkraft hurtigt, og det hjæl - per mange af aktionerne i fodbold til med. Spillerne er for eksempel vant til at stå på ét ben for at sparke til bolden, samtidig med de bliver skubbet i ryggen af en modstander, siger Peter Krustrup og tilføjer, at de fysiske fordele kan bruges til andet og mere end at afværge potentielle ulykker. - Funktionsdygtigheden bliver be - dre, så man er i stand til at klare dagens gøremål som at køre på cykel, handle, flytte møbler, gå på trapper tage ud at rejse og vandre i bjerge. Mange af de ældre, vi har haft med at gøre, er nogle meget aktive mennesker, der har et rigt socialt liv og en selvhjulpenhed, som er imponerende. Påvirkede hverdagen negativt Mens resultaterne altså er opløftende for ældre fodboldspillerne, er de tilsvarende nedslående for både de utrænede ældre og det primære sammenligningsgrundlag; de inaktive mænd omkring 30. De 30-årige havde således forhøjet risiko for at udvikle hjerte- og kredsløbssygdomme, ligesom nog - le af dem havde en så dårlig kondition, muskelstyrke og balance, at det påvirkede deres hverdagsliv negativt. - De utrænede unge kan med stor fordel påbegynde fysisk træning. Både for at forbedre deres hjertekredsløbsmæssige sundhedsprofil, men også for at undgå, at de om år har markant større knoglebrudsrisiko på grund af en uheldig kombination af dårlig balance, dårlig muskelstyrke og dår - lig knogletæthed, fortæller Peter Krustrup. Inaktive unge har dog endnu rig mulighed for at reparere på deres helbredsmæssige tilstand, idet forskningsresultaterne tyder på, at fodboldens gevinster kan erhver - ves, selv hvis udøveren begynder i en relativt sen alder. Undersøgelsen af de ældre fodboldspillere er den første af sin art i verden. Tidligere undersøgelser fra Institut for Idræt og Bispebjerg Hospital har vist, at ældre, der benytter sig af styrketræning eller intens løbetræning også har en god balance og hurtig muskelstyrke. Kilde: Institut for Idræt, Københavns Universitet Temanummer: 8 FYNBOLD Nr

9 Fodbold og sundhed FYNBOLD Nr

10 Aston Villa_184x260 11/02/10 21:26 Side 1 Hvem bor egentlig i den der Aston Villa? 10 FYNBOLD Nr

11 Dalum IF - Den fynske sundhedsklub Dalum IF er udvalgt som sundhedsklub på Fyn. Klubben er blevet en del af et DBU-pilotprojekt, der skal fortælle historien om en tydelig sammenhæng mellem fodbold og sundhed. Tekst: Jacob Skov Foto: Privat foto Lektor for Idræt på Københavns Universitet, Peter Krustrup har si - den 2004 ved flere lejligheder frem vist resultater, der peger på en direkte sammenhæng mellem sundhed og fodbold. Resultaterne viser, at fodbold på motionsplan set over et bredere spekter er mere effektivt end løb i forhold til at modvirke livsstilssygdomme. Fod bold kan effektivt reducere blodtrykket, kolesteroltallet og fedt - vægten samt styrke knogler og muskler. Herudover kommer fodboldens evne til at skabe sociale netværk. På baggrund af Krustrups resultater, og med udgangspunkt i sine indsatsområder, har DBU besluttet at iværksætte en række pilotprojekter, der skal fremhæve den posi tive sammenhæng mellem fod - bold og sundhed, og i den for - bindelse nedsattes på tværs af lokalunionerne i efteråret 2009 en sundhedsgruppe, der fik til opgave at komme med bud på akti - viteter, der kan udbrede bud skabet om sundhed og fodbold. Derfor er en klub fra hver lokalunion blevet udvalgt som sundhedsklub. Alle klubber havde mu lig hed for at ansøge om at blive sundhedsklub, og Dalum IF blev altså udvalgt som den fynske repræ sen - tant. Formålet med disse sundhedsklubber er at skabe rammer, som både fremmer sundhedsbudskabet i klubben og i forhold til omverdenen. Her spiller kommu - nen en væsentlig rolle: - Vi (klubben, red.) skal sammen med den tilknyttede FBU konsu - lent til møde med kommunen for at finde ud af, hvor kommune og fodboldklub kan møde hinanden på sundhedsområdet. Vi skal hol - de gryden i kog hos politikerne, så de har os i mente som en væsent - lig sparringspartner på sundheds - området, fortæller Dalum IFs for - mand Bjarne Christensen. FBU har til formålet fået uddannet konsulent Klaus Wiinberg til at fungere som sundhedskonsulent. Det er sket med henblik på i frem - tiden at kunne understøtte andre klubber med deres arbejde med sundhed. I Dalum skal initiativet flettes sammen med klubbens lektiecafe for de årige: - Vi kan ikke overbevise alle om vores ideer, men vi tror på, at vi i første omgang kan præge netop denne målgruppe til at tænke over deres vaner og til at være ambassadører for fodbold og sundhed i Dalum, fortsætter Bjarne Christensen. Arbejdet med at etablere Dalum IF som sundhedsklub er fortsat på sit spæde stadie, og den næste tid skal vise, om pilotprojekt bliver en succes, og derfor kan overføres til andre klubber. Indtil da kan vi blot konstatere at fodbold og sundhed spiller sammen - så på med støv - lerne! Fodbold og sundhed FYNBOLD Nr

12 Det er det sociale fællesskab, der giver junior-oldboysspillerne i Årslev Boldklub og Chang lyst til at blive ved med at spille fodbold. At det så også er sundt, er bare en bonus. Fjernvarme Køling Sprinkler Industrirør VVS installationer 12 FYNBOLD Nr

13 Det er sjovere end en løbetur Tekst: Nina Vibe Petersen, Fyens Stiftstidende Foto: Gert Vest De er stadig alene, skal tage metre og har lille ryg. Ligesom tacklingerne stadig synger samme sang, bolden føres stadig frem i samme mønstre, og det er stadig sjovere at vinde end at tabe. Tempoet er dog ikke i samme ende af skalaen som tidligere for junioroldboys-spillerne i Årslev Boldklub og Chang, der en onsdag aften i foråret mødtes i FBUs junior old boys række. Men det gør slet ikke noget. For det handler om at have det sjovt. Og om at blive rørt. I den rækkefølge. - Lige når vi spiller, føler jeg mig sund. Men dagen efter gør jeg ikke, siger Årslevs spillende træner Bo Hansen inden kampen går i gang. Og pulsen stadig er helt rolig. Opvarmningen består nemlig hovedsagligt af benstræk, små-sparkeri til en bold og hyggesnak. - Vi nyder at være af sted den ene gang om ugen, og det er det sociale, vi går efter. Og når vi har spillet, så spiser vi sammen bag efter. Det er for sjov, og at det er sundt, er en bonus. Men vi er altså trætte bagefter. For når kampen er i gang, spiller vi for at vinde. Så har vi ikke en pjattet indstilling, siger Bo Hansen. Sjovere end løb og fitness Et udsagn, der bliver bekræftet, da de to gange 35 minutter fløjtes i gang. Ingen trækker sig i duellerne eller overlader frivilligt bolden til modstanderne. Heller ikke da pausen sig nærmer, og luften bliver sværere at få helt ned i lungerne. Dog ikke me - re end, at dommeren sagtens kan få at vide, at han dømmer forkert. - Folk går lige så meget op i det som altid. Men hvis vi taber, er det hurtigt glemt. Vi tabte de fire første kampe, men alle ville stadig være med. Det var stadig lige motiveren - de at spille fodbold, siger spillende træner i Odense-klubben Chang Ul - rik Sørensen, da han igen har fået vejret. - Lige nu føler jeg mig ældre. Men det er super. Vi tror alle, vi stadig er 25 år, kan løbe et maraton og spille som dengang. Men vi er alle blevet ældre og har taget lidt kilo på, så det er super at komme ud og blive rørt. Jeg har det bedre, når jeg går herfra, og det er nemmere at sætte sig op at spille fodbold. Fitness er svæ - rere at sætte sig op til. Her i fodbold er vi 14 om det, siger Ulrik Sø ren - sen. Samme holdning har Årslevs Esben Kjærsgaard. Han løber en tur to-tre gange ud over den ugentlige fodboldkamp. For at holde kiloene væk. - Men det er meget sjovere at spille fodbold, for der har du bolden med. Løb er mere stereotypt. I fodbold bruger du meget af kroppen, og du får det bedre, siger han. Og kampen? Den vandt Chang 1-0. Med nød og næppe. Bragt i Fyens Stiftstidende den 11. juni Red. Ulrik Sundahl Sørensen, FBU Fodbold og sundhed FYNBOLD Nr

14 JUNIOR old boys er 14 FYNBOLD Nr

15 kommet for at blive Da den nye fodboldsæson i 2010 blev fløjtet i gang, var det samtidig startskuddet til en ny fynsk old boys turnering - JUNIOR old boys. Tekst: Ulrik S. Sørensen Foto: Gert Vest FBUs nye old boys turnering, som blev vedtaget på delegeretmødet, tog sit afsæt i flere fynske klubbers ønske om en turnering tilpasset deres behov. FBU søgte derfor at indgå et tættere samarbejde med OB70s turneringsledelse om en fælles turnering for de gamle. Et samarbejde lyk - kedes ikke i denne omgang, men unionen hilser fortsat ethvert skridt i retning af samarbejde med OB70 velkommen. Men med et aktuelt behov fra de fynske klubber, så FBU det som en selvfølge at udvikle en ny turnering - JUNIOR old boys. Turneringen blev derfor udarbejdet på klubbernes præmisser, og her var det store kardinalpunkt ønsket om at spille mod hold, der match - ede niveaumæssigt. En A- og en B række blev derfor udbudt, og klubberne var gode til at tage imod det nye tilbud. En markant stigning i antallet af tilmeldte hold til FBUs JUNIOR old boys turnering var resultatet, og her midtvejs i 2010 kan vi konkludere, at klubberne er yderst tilfredse med den nye turnering. En af de nye klubber, der tog imod tilbuddet er Agedrup-Bullerup - en old boys klub der altid havde hu - seret i OB70s turnering, og været aldeles suveræne. Her så man muligheden for at blive matchet med jævnbyrdige hold, og fandt det derfor meget naturligt, at tilmelde sig FBUs A-række. Formand for klub - ben Michael Stengel Petersen giver da også den nye turnering rosende ord med på vejen. - Vi kom fra en turnering, hvor vi var vant til at vinde. Nu er vi oppe imod sværere og mere ligeværdige modstandere, og får derved nogle gode, spændende og jævnbyrdige kampe. Det har spillerne sukket efter. Og så er turneringsformen rigtig god. Det at man spiller en halvsæson om at kvalificere sig til mesterskabsspillet i efteråret, det har vir - kelig motiveret vores spillere til at yde en ekstra indsats. Naturligvis kunne man ønske sig lidt flere kampe, men det kræver selvsagt, at flere klubber tilmelder sig FBUs turnering. Vi er meget tilfredse med vores skifte til FBU, så herfra skal lyde en opfordring til, at flere fynske klubber gør det sam - me. Også Changs træner Thomas Han - sen er positiv. - Da vi blev præsenteret for FBUs nye old boys turnerig, stod vi i Chang over for et svært valg Skulle vi blive i OB70 eller skulle vi tage chancen i FBU? Rygterne sagde jo, at FBUs turnering er meget stær kere end OB70s, så vi var meget i tvivl. Vi sprang dog ud i det og tilmeldte os FBUs JUNIOR old boys turnering - og oven i købet i A-ræk ken. Der blev grinet af os i klubben, og vi blev ikke levnet mange chancer. Men her efter forårssæsonen er de hånende grin i klubben forstummet. For vi har, trods en svær start, haft en rigtig god sæson med 8 kampe, hvor det både er blevet til sejre, nederlag og en enkelt uafgjort. Vi erkender blankt, at vi ikke hører til blandt de bedste old boys hold på Fyn, men vi vil gøre vores for at give dem kamp til stregen. Vi fortryder i hvert fald ikke vores valg af FBU, og ser frem til endnu en halvsæson under FBUs faner. JUNIOR old boys turneringen, som er et pilotprojekt i 2010, og som evalueres af FBUs old boys gruppe når året er omme, har altså fået en rigtig god start, og mon ikke vi allerede nu godt tør sige, at JUNIOR old boys er kommet for at blive. Her til sidst kan det i øvrigt nævnes, at FBU arbejder på at udbyde nye turneringer for alle rækker for de gamle. Hvad det indebærer - det kan du læse mere om på FBUs hjemmeside henover efteråret. Fodbold og sundhed FYNBOLD Nr

16 Fodbold er ikke bare fodbold! Vi kender alle den normale form for fodbold med 11 spillere på hvert hold. Omvendt er det de færreste, der har stiftet bekendtskab med de mange alternative former for fodbold. Men hvorfor skal vi nu også være alternative? Fordi det er med til at frem tids - sikre fodbolden. Af Kasper Olesen Foto: og Gitte Pedersen Ingen tvivl, fodbold er verdens bedste leg, men alligevel er der mange unge, der, når de når teenageårene, dropper ud af fodboldklubberne. Denne udfordring har været kendt i mange år, og fra DBU og lokalunionernes side er der de sidste par år blevet lavet en del tiltag for at bremse denne udvikling, og faktisk med en vis succes. Men efter min mening kan vi gøre det endnu bedre, og det kræver faktisk ikke ret meget. Hvis vi ønsker at gøre det bedre, er vi nødt til at se på og spørge de unge om, hvorfor de kommer i klubben samt spørge de unge som stopper igen, hvorfor de træffer det valg? De undersøgelser der allerede er lavet, viser at grunden til de starter med at spille fodbold i en klub, er på grund af legen fodbold og ikke mindst det sociale netværk. Når de stopper igen, skyldes det for det meste, at de førnævnte grunde til at starte, ikke mere er de bærende værdier, når de bliver æl - dre. Det medfører, at en række unge bliver trætte af, hvad der for dem føles som den stramme voksenstyrede og kedelige træning - de vil bare spille fodbold og være sammen med deres kammerater. Det er en udfordring som man fra DBUs side er opmærksom på. Derfor er elementet også en del af træneruddannelsen, så derfor en opfordring til at få sendt så mange trænere som muligt på uddannelse. Men hvad så med de unge, som er stoppet i klubberne, hvad laver de? Tja, mange af dem spiller stadig fodbold, ikke i klub, men for eksempel på multibaner eller på klub - bens baner. De gør det bare på andre tidspunkter, hvor legen med bolden er åben og består af selvorganiserede spil, sagt på en anden måde; alternative former for fodbold, hvor de kan få lov til at spille fodbold, fordi det er verdens sjo - veste spil, og ikke fordi trænere eller forældre siger det Hvad er det så man som klub kan gøre i forhold til nævnte udford - ringer? Spillene og legene er de sam me som dengang vi var børn, og rendte rundt og spillede bold på gader og grønne områder, så ingen undskyldning for ikke at kende til de spil der spilles. Men der er en udfordring i forhold til alle de tilbud og 16 FYNBOLD Nr Temanummer:

17 muligheder de unge har i dag, ligesom det heller ikke bugner med steder, hvor de unge kan hænge ud og samtidigt spille lidt bold. Netop det, at der ikke er de oplagte steder, kombineret med den teknologi der bruges i dag, kan vise sig at være en fordel for fodboldklubberne. De unge besidder alle et kæmpe netværk via mobiltelefonen, facebook eller lignende, og kan hurtigere end nogensinde før få fat på hinanden. Så det man som klub kan gøre er, at få en voksen til at planlægge tid og sted, og så bruge de unges netværk. Den voksne skal ikke fungere som træner, men være en ambassadør for klubben og hjælpe de unge med at organisere små kampe eller turneringer. Det behøves altså ikke være endnu en opgave til en af klubbens trofaste væbnere, men kunne sagtens varetages af en enkelt eller lille gruppe forældre - det kunne måske også være en udfordring for fodboldrådene. Afviklingsform og -sted kan være mange, det kan være noget der foregår kontinuerligt for eksempel hver 14. dag, eller det kan være mere event præget, hvor sted, form og tidspunkt er skiftende, og spi l - lestederne kan være på multibaner, i skolegårde, på stranden eller et helt fjerde sted. Ud over form er der et spørgsmål, man bør drøfte, inden man giver sig i kast med ovenstående. Hvem er velkommen? Er det kun klubbens medlemmer der kan deltage, eller er det for alle? Hvis det kun er for medlemmer, så kunne man som klub overveje at lave et medlemskab som for et lavt kontingent ville give adgang til den alternative form for fodbold plus eventuelt sociale arrangementer i klubben. Hvis man vælger at gøre det åbent for alle, hvor et tilknytningsforhold til klubben ikke er nødvendigt, påtager man sig som klub et ekstra stort socialt ansvar indenfor både sundhed og integration for både med - lemmer men også for for enings lø - se. Et sådan ansvar skal man være stolt af og bryste sig med både overfor kommunen, men også overfor sponsorer, og så giver det også mulighed for at søge en del fonde og puljer til formålet. Både DBU og FBU har igennem de sidste par år sat mere og mere fokus på alternativ former for fodbold, hvilket har resulteret i streetsoccer stævner, beachsoccer arran - gementer og Panna. Hvis du som klub ønsker at leje enten en streetsoccerbane eller pannabane kan det gøres ved FBU. Ligeledes kan du altid gøre brug af FBUs konsulenter, hvis du synes nogle af ovenstående tanker og betragtninger lyder spændende, men ikke lige kan overskue, hvordan I skal komme i gang. Så står vi klar til at hjælpe jer. Og så har jeg slet ikke skrevet om, hvor meget bedre fodboldspiller man bliver af at spille på forskellige underlag, størrelser baner og uden for meget styring både teknisk fysisk og i at handle mere intuitivt. Fodbold er ikke bare fodbold - det er meget mere end det! Fodbold og sundhed FYNBOLD Nr

18 TOMMERUP HALLERNE Center for sport, sundhed og velvære Fodboldophold på Fyn mange faciliteter til fornuftige priser central beliggenhed ny 3. generations Ligaturf kunstgræsbane med lys flere fodboldbaner og idrætshal svømmehal motionscenter café og mødelokaler værelser med eget bad og toilet HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S Her skal du kun ringe én gang! TØMRER MALER VVS ANLÆGSGARTNER ELEKTRIKER TAGDÆKNING Ejlskovsgade Odense C Telefon Fax Din lokale rådgiver. Ring og få en snak om, hvad vi kan tilbyde Tallerupvej 85 DK-5690 Tommerup Tlf På kan du læse mere om Deloitte og vores rådgivningsydelser. Tværkajen 5, 5000 Odense C Tlf Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu 18 FYNBOLD Nr

19 Skæve ben og varme hjerter - Se, der er ham med de skæve ben! Tekst: Ole Larsen, journalist Jeg kiggede mig om i flokken af børn og voksne - og kunne hurtigt konstatere, at jeg var den eneste, der passede til beskrivelsen. Og ligeså hurtigt genkendte jeg drengen, der havde sagt det. Han havde sammen med sine kammerater været med til flag - hej s ningen i klubben. Her bød vi vel kommen til de helt nye, små fod boldspillere og deres forældre. Og her havde jeg - som formand - netop snak ket om mine skæve ben. For mine skæve ben - der er et omvandrende rædsels kabinet med slid gigt, overrevet korsbånd, læ derede menisker og knoglebrud som det mest spektakulære - er jo resultatet af et langt fodboldliv. Men helt ærligt, så vil min - og mas ser af andre fodboldspilleres sygejournal - ikke kunne bruges til at sælge fodbold som sund motion! Og det var netop min pointe, da jeg stod foran de nye håbefulde fodboldspillere. - I skal spille fodbold, fordi det kan give jer et langt liv fyldt med gode oplevelser og gode kam - mera ter. I skal spille fodbold, fordi I lærer at tage ansvar og fordi I opdager, at I ikke kan vinde uden at samarbej de med andre. Det bliver I glade for, når I engang får stive og skæ ve ben, sagde jeg til børnene og deres forældre. Selvfølgelig er det godt, at for - skere nu har fundet ud af at fodbold redder hjerter. Fordi det er en langt mere alsidig motionsform end løb og cykling. Fordi selv en gumpetung veteranspiller kan få pulsen ligeså højt op på Tullebølle Stadion som en superligaspiller i Parken. Men er det en god salgstale til den årige familiefar, der har ri - geligt at gøre med at passe karriere, børn, villa og vovse samt en kone, der ikke har forståelse for at han hver uge skal bruge en hel aften på fodbold med gutterne? (- Du kan da bare løbe en tur, når børnene er lagt i seng, skat!). Jeg tror det ikke. Hvis DBU, lo kal unionerne og klubberne for alvor skal sælge fodbold til danskere over 16 år, så skal vi have gjort op med stive turneringsformer, middelalderlige træningsvaner og fast låste motions til - bud. VM i Sydafrika beviste endnu engang fodboldspillets fantastiske evne til at underholde og begej - stre. Både i storbyen og i den mindste flække. Fodbold handler først og frem mest om varme hjerter. Hvis fodbold også kan redde hjerter, er det godt. Selv om det giver skæve ben FYNBOLD Nr

20 Copacabana i det sydfynske At tænke lidt ud af boksen kan ofte godt betale sig. Det gjaldt også på Sydlangeland, hvor fem foreninger i samarbejde ønskede at skabe et attraktivt aktivitets - område for de lokale børn og unge. Begrænsede midler gjorde nytænkning nød vendigt. Resultatet blev Danmarks første beach-mulitbane, som blev indviet i juni Af Jacob Skov Foto: FBU og B. Gerhart Fem sydlangelandske foreninger underskrev i juli måned 2008 en hensigtserklæring, hvor formålet var at samarbejde om at udvikle et aktivt lokalsamfund til gavn og glæde for borgerne. Med begrænsede muligheder og omtanke for det æstetiske var der flere forhold i betragtning, da Magleby Fri- og Efterskole i samarbej - de med fire lokale idræts-, borgerog erhvervsforeninger valgte at etablere en beach-multibane. - Vi har et meget naturskønt om - råde, som vi ikke ville spolere med en almindelig multibane, der ikke altid er køn at se på. Samtidig ville vi finde på noget helt nyt, som ikke kostede alverden. Der var der, at vi kom på idéen med en beach-multibane, forklarede Ivan Nielsen fra Magleby Fri- og Ef terskole i for - bindelse med de første officielle udmeldelser om projektet. Med en samlet pris på kr. var beach-mulitbanen langt billigere end etableringsomkostningerne ved en almindelig beach-multibane. De små lokalsamfunds mulighed De forholdsvist lave etablerings - omkostninger gør en beach-mulitbane til en realistisk mulighed for mindre lokalsamfund. På Sydlangeland var over 200 frivillige arbejds - timer med til at holde om kost ning - erne nede, og der skulle da også en god portion hjælp til at få spredt de i alt 40 tons sand, der udgør banens underlag. Foreningerne fik desuden øko - nomisk støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, som støttede projektet med kr. Også hos FBU fandt man projektet interessant og bidrog til at hjælpe den sydlangelandske styregruppe med at finde de sidste midler: - Det er altid glædeligt når nye tiltag, der kan fremme fodbolden, iværksættes lokalt, og vi vil fra FBUs side give al den opbakning, vi har mulighed for og ønsker i den for bindelse initiativtagerne held og lykke med projektet, udtalte FBUs formand Thomas Bytoft tilbage i januar 2009, da planerne om beachmultibanen blev fremlagt. Placeringen af banen tæt ved Mag - leby Fri- og Efterskole blev foruden områdets naturskønne omgivelser også valgt på baggrund af et i flg. Ivan Nielsen vigtigt politisk signal i forhold til kommunens ønske om at samle alt centralt på øen: - Vi kæmper for og har viljen til at bevare aktiviteterne lokalt. Åben for alle Banen er offentligt tilgængelig. De fynske klubber er altså velkommen til at benytte den, og der er rig mulighed for at få sig en god dag på området, hvor der også er sanseg- 20 FYNBOLD Nr

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

FODBOLD FITNESS. Din sunde og fleksible mulighed

FODBOLD FITNESS. Din sunde og fleksible mulighed FODBOLD FITNESS Din sunde og fleksible mulighed FORORD 2 Dette hæfte er til dig, der er på udkig efter en motionsform, som er både sund, sjov og social og som kan tilpasses din travle hverdag. Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin FODBOLD IN T RO DU KT ION r e d n i v for k SUNDT, SJOVT OG SOCIALT der for kvin KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation red. Marianne L.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

FODBOLD FITNESS EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER INTRODUKTION

FODBOLD FITNESS EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER INTRODUKTION INTRODUKTION FODBOLD EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER DBU.DK/ SUNDT, SJOVT OG SOCIALT MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD FOR VOKSNE KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union

Læs mere

FODBOLD FITNESS. - En mulighed for danske fodboldklubber

FODBOLD FITNESS. - En mulighed for danske fodboldklubber FODBOLD FITNESS - En mulighed for danske fodboldklubber INTRODUKTION 2 Dette hæfte er en introduktion til danske fodboldklubber, der overvejer eller ønsker at starte Fodbold Fitness. Mere end 140 klubber

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Så er det endnu engang blevet tid til en beretning i Fortuna Svendborg Først vil jeg fortælle lidt om vores hold. U10 Piger Det har egentlig været to vidt

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen Chang er tæt på målet Tekst og fotos: Niels Henriksen Alle kan huske Chang. Det var nemlig Aalborg Chang, der under stor mediebevågenhed måtte begynde helt forfra, da FC Nordjylland blev nødt til at lukke

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen Forslag til ændring i lovene Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen 4 Medlemmer Som medlemmer optages fodboldspillende klubber under DBU Fyns område. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Indsigelser mod rækkeinddeling skal være KBU i hænde senest fredag den 25. juni 2010, kl. 09.00.

Indsigelser mod rækkeinddeling skal være KBU i hænde senest fredag den 25. juni 2010, kl. 09.00. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Program for Indestævne i Morud I Langesøhallen Lørdag d. 29. januar 2005 14:00 ca. 18:30

Program for Indestævne i Morud I Langesøhallen Lørdag d. 29. januar 2005 14:00 ca. 18:30 Program for Indestævne i Morud I Langesøhallen Lørdag d. 29. januar 2005 14:00 ca. 18:30 Velkommen til Morud Det er med stor glæde og stolthed at vi nu kan byde Spillere, dommere og publikum velkommen

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

fra Serie 6 til Serie 2 siden 2006

fra Serie 6 til Serie 2 siden 2006 Thomas Jakobsen (yderst tv): - Vi får brug for en tænke-samle-kræfter-pause. Ung klub oplever sin første krise fra Serie 6 til Serie 2 siden 2006 Holtbjerg Boldklub ved Herning blev stiftet i 2006, og

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Forældretrænere holder nyt liv i en svær årgang

Forældretrænere holder nyt liv i en svær årgang Forberedelserne til den ny halvsæson har bestemt ikke været ideelle. I manglen af grønt græs har en gymnastiksal og det lokale idrætscenter lagt gulv til træningen to gange om ugen. Torben Steffensen (th)

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

FORORD. Rigtig god træning!

FORORD. Rigtig god træning! D L O B D O F S N O I T O M MÆND FOR ness form i m o K Fit d l o b od med F FORORD Mange mænd har haft en masse gode oplevelser med fodbolden. Tænk tilbage på glæden ved at komme på græs i foråret, eller

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

FODBOLD FITNESS. for kvinder

FODBOLD FITNESS. for kvinder FODBOLD FITNESS for kvinder FORORD Mange forbinder automatisk fodbold med mænd! Det vil vi gerne ændre på, og med Fodbold Fitness for kvinder har vi gjort et ihærdigt forsøg på at skabe et motionstilbud,

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010 LOVENE Forslag 1: Binavn DBU Fyn Forslag 2: Ændring/tilføjelse til formålsparagraf Forslag 3: Tilføjelser af stævner TURNERINGSREGLEMENTET FBUs særregler

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Velkommen Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Rema 1000 Marienlund Drenge Cup 2014

Rema 1000 Marienlund Drenge Cup 2014 Stævneprogram Lørdag den 16. august 1 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Praktiske informationer Velkommen Endnu engang er det med stor glæde at vi kan byde velkommen til Rema 1000

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ka vi være med? - personer med udviklingshandicap i din idrætsforening

Ka vi være med? - personer med udviklingshandicap i din idrætsforening Hvad gør vi nu? Ka vi være med? - personer med udviklingshandicap i din idrætsforening Hvis ovenstående har givet jeres klub lyst til at starte et Special Olympics-hold eller blot at høre nærmere om indholdet,

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

FBUs visionsplan 2015

FBUs visionsplan 2015 FBUs visionsplan 2015 1 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og FBUs værdi- og idegrundlag 2. FBUs spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende

Læs mere

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF Danske politimesterskaber Fredericia Forenede Fodboldklubbers baner ved Madsbyparken var atter skueplads for et dansk politimesterskab i fodbold. Sidste år blev 11-mands afholdt på de selvsamme baner.

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

KBs julefrokost afholdes 21. nov.

KBs julefrokost afholdes 21. nov. KBs julefrokost afholdes 21. nov. Tilmelding skal ske i Tutten OBS begrænset antal pladser først til mølle! Så hvis du vil være sikker på en plads, så skynd dig at tilmelde og betale hos Hanne i Tutten!

Læs mere

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Vi kan lige nå et nyhedsbrev fra Aars IK inden 2015 rinder ud.det har været en sæson med masser af aktiviteter på vores anlæg. Her kan bl.a. nævnes: En hulens masse fodboldkampe

Læs mere

Håber, at have vækket jeres interesse.

Håber, at have vækket jeres interesse. Bliv Sponsor i HPTI Er du firmaet der ønsker at have dit navn promoveret gennem fynsk fodbold? Har du brug for at få dit produkt eksponeret gennem en stærk sportsgren? Hvis dette er tilfældet vil et sponsorat

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge?

Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge? TRÆNEREN HAR ORDET Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge? Tekst: Henrik Mogensen. Fotos: DBU Jylland Kommunikation. Henrik Mogensen er A-træner, fysioterapeut og udviklingskonsulent for DBU Jylland.

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Vi er alle meget ærgerlige over situationen. Men vi føler, at dette er nødvendigt.

Vi er alle meget ærgerlige over situationen. Men vi føler, at dette er nødvendigt. Konflikt! 25. februar 2013 Kære fodbolddommer/dommerudvikler! Dansk Fodbolddommer-Union (DFU) og alle regionsformænd for de danske dommerklubber har i fællesskab besluttet, at såfremt ikke andet sker,

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar: Formanden, Lars Kjeldsen, glæder sig over, at VB Parken nu er en realitet med et stort klubhus og 10 store fodboldbaner foruden baner til fem- og syvmandsfodbold. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014 Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014 Stævneprogram Lørdag og søndag den 16-17. august 1 Rema 1000 Pige Cup 2014 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Rema 1000 Pige Cup 2014 Praktiske

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere