Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 3

2

3 Koncern Regional Udvikling Til: Underudvalget for regional udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web CVR/SE-nr: Dato: 9. februar 2009 Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Region Hovedstaden har det økonomiske ansvar for 5 lokale jernbaner i Nordsjælland og 6 regionale busruter. Underudvalget for regional udvikling har ønsket en vurdering af effektiviteten i regionens baner og busser. Effektivitet kan måles på mange måder. I det følgende tages udgangspunkt i nogle økonomiske og trafikale indikatorer (nøgletal), som viser, hvordan de enkelte baner og busruter præsterer. Indbyrdes sammenligninger kan naturligvis foretages, men det skal ske med nogen forsigtighed. Bane- og buslinierne dækker hver især forskellige geografiske områder med meget forskelligt passageropland og er heller ikke alle i samme konkurrencesituation over for biler og andre kollektive trafiksystemer. Derfor vil indikatorerne af naturlige grunde altid slå forskelligt ud. Lokalbanerne Movia ejer aktiemajoriteten i Hovedstadens Lokalbaner A/S, som ejer og har ansvaret for infrastrukturen på de lokale jernbaner. Driften på banerne er lagt ud til Lokalbanen A/S, som er et 100 pct. ejet datterselskab af Movia. Der er pt. en omorganisering i gang, som lægger de to selskaber sammen. Regionen dækker driftsunderskuddet på banerne i henhold til sin bestilling af kørsel. Derudover yder regionen et investeringstilskud til banerne, som svarer til det statstilskud, som regionen frem til og med 2015 får til dette formål. Investeringstilskuddet ydes under forudsætning af, at et bestemt med Trafikstyrelsen aftalt minimumsdriftsomfang opretholdes. Såfremt regionen - helt eller delvist - vælger at lukke banestrækninger inden udgangen af 2015, skal regionen tilbagebetale investeringstilskuddet til de pågældende baner, hvis det ikke er blevet brugt. Investeringerne er holdt ude af beregningerne i dette notat ligesom udgifterne til Hovedstadens Lokalbaner. De lokale jernbaner er følgende:

4 Frederiksværkbanen (Hillerød Frederiksværk Hundested) Gribskovbanen (Hillerød Gilleleje/Tisvildeleje) Hornbækbanen (Helsingør Hornbæk Gilleleje) Lille Nord (Hillerød Fredensborg Snekkersten Helsingør) Nærumbanen (Jægersborg Nærum) Ud fra foreløbigt regnskab for 2008 kan der opstilles følgende nøgletal for lokalbanedriften: Strækning Passagerer Udgifter Indtægter Netto- Net.udgift Selvfinansie- (mio.) (mio. kr.) (mio. kr.) udgift pr. pass. ringsgrad (mio.) kr. (pct.) Frederiksværk 1,358 39,0 18,5 20,5 15,10 47,3 Gribskov 1,348 41,5 18,3 23,2 17,21 44,2 Hornbæk 0,659 23,2 9,0 14,2 21,55 38,7 Lille Nord 0,933 22,9 12,7 10,2 10,93 55,4 Nærum 0,635 18,5 8,6 9,9 15,59 46,7 I alt 4, ,2 67,1 78,1 15,83 46,2 Ser man på banernes transportarbejde, dvs. en sammenstilling af antal passagerer og gennemsnitlig rejselængde fås følgende: Rute Passagerer Gennemsnitlig Persontrp.arb. Tilskuds- (mio.) rejselængde (mio. pkm) kroner (km) pr. pkm. Frederiksværk 1,358 20,05 27,2 0,75 Gribskov 1,348 16,21 21,9 1,06 Hornbæk 0,659 9,52 6,3 2,25 Lille Nord 0,933 14,01 13,1 0,78 Nærum 0,635 4,83 3,1 3,19 I alt 4,935 14,49 71,5 1,09 De rene økonomiske nøgletal viser, at der er en væsentlig forskel på selvfinansieringsgraden på banerne. Fra godt 55 pct. på Lille Nord til knap 39 pct. på Hornbækbanen. Tallene afspejler den rolle, som banerne spiller i lokalområdet, hvor Lille Nord forbinder de to befolkningstunge byer Hillerød og Helsingør, mens Hornbækbanen ikke kan generere en trafik på samme niveau mellem Helsingør og Hornbæk/Gilleleje. Det skal her nævnes, at Helsingør og Gribskov Kommuner sammen driver busrute 340, som kører parallelt med Hornbækbanen og årligt har et påstigertal på ca og et underskud på 3 mio. kr. med en selvfinansieringsgrad på 51 pct. Ruten dækker især lokale behov. Der er små 60 stoppesteder, hvor Hornbækbanen har 18 standsningssteder.. Side 2

5 Nettoudgiften pr. passager er klart størst for Hornbækbanen, mens Lille Nord har den laveste udgift. Oversigten over transportarbejde viser ikke overraskende, at banerne med den største gennemsnitlige rejselængde producerer det største persontransportarbejde. Tilskuddet pr. personkm. er lavest og på samme niveau for Frederiksværkbanen og Lille Nord, selv om den gennemsnitlige rejselængde er væsentligt kortere på Lille Nord. Skal man ud fra dette tale om effektivitet er der ingen tvivl om, at Lille Nord er den bane, der giver mest for pengene, mens Hornbækbanen målt på denne måde står svagest. Rene økonomiske sammenligninger skal dog tages med en vis reservation, idet den enkelte bane kan have stor betydning i sit lokalområde som alternativ til individuel transport, selv om passagertal og økonomiske nøgletal ikke er på niveau med de bedste af de øvrige baner. På lidt længere sigt skal Nærumbanen ses i sammenhæng med letbaneprojektet i Ring 3. Regionale busruter Regionen dækker underskuddet for 6 regionale busruter, som køres af private busentreprenører på kontrakt med Movia ud fra regionens årlige bestilling af kørsel. Ruterne blev udpeget i forbindelse med lovgivningsarbejdet vedrørende kommunalreformen. I lovgivningen er en regional busrute defineret som en rute, der forbinder bycentre uden indbyrdes banebetjening. De regionale busruter er: 308: Frederikssund Station Lynge Farum Station 319: Frederikssund Station Frederiksværk Station Helsinge Station 400: Lyngby Station Ballerup Station Høje-Taastrup Station Hundige Station (aftenudgave af 400S med flere stop) 300S: Nærum Station Lyngby Station Glostrup Station Ishøj Station 400S: Lyngby Station Ballerup Station Høje-Taastrup Station Hundige Station (bliver i aftentimerne omdannet til linie 400) 500S: Kokkedal Station Birkerød Station Ballerup Station Glostrup Station Ørestad Station 600S: Hillerød Station Ølstykke Station Roskilde Station Hundige Station Linie 400, 400S og 600S er delvis finansieret af Region Sjælland. Ud fra Movia forventet regnskab kan der opstilles følgende nøgletal for busserne: Side 3

6 Rutenr. Påstigere Udgifter Indtægter Netto- Net.udgift Selvfinansie- (mio.) (mio. kr.) (mio. kr.) udgift pr. påstig. ringsgrad (mio.) kr. (pct.) 308 0,130 3,8 1,4 2,4 18,61 36, ,436 9,4 4,6 4,8 11,10 48, ,246 6,9 2,1 4,8 19,40 30,5 300S 4,742 57,1 38,3 18,7 3,95 67,2 400S 2,554 33,1 24,4 8,7 3,42 73,6 500S 3,081 47,1 32,2 14,8 4,81 68,5 600S 1,055 20,5 13,1 7,4 7,02 63,8 I alt 12, ,8 116,1 61,7 5,04 65,3 heraf S-busser 11, ,8 108,0 49,8 4,36 68,4 Øvrige 0,812 20,1 8,1 12,0 14,77 40,3 Ser man på busruternes transportarbejde, dvs. en sammenstilling af antal påstigere og gennemsnitlig rejselængde fås følgende: Rute Påstigere Gennemsnitlig Persontrp.arb. Tilskuds- (mio.) rejselængde (km.) (mio. pkm) kroner pr. pkm ,130 9,06 1,2 2, ,436 9,36 4,1 1, ,246 6,40 1,6 3,05 300S 4,742 5,71 27,1 0,69 400S 2,554 7,55 19,3 0,45 500S 3,081 8,67 26,7 0,55 600S 1,055 11,02 11,6 0,64 I alt 12,243 7,47 91,5 0,67 heraf S-busser 11,432 7,41 84,7 0,59 Øvrige 0,812 8,16 6,8 1,76 Nøgletallene viser, at S-busserne økonomisk kører med en relativt høj selvfinansieringsgrad på knap 70 pct., mens de øvrige linier er nede på 40 pct. Det er helt ventet, da linie 308 og 319 hovedsageligt kører i landdistrikterne, mens linie 400 er en særlig aftenbus, som ikke har noget stort passagerunderlag. Sammenligner man regionens S- busser med det øvrige S-busnet, som betales af kommunerne, er der på kommunernes linier en selvfinansieringsgrad, som er noget højere. Det skyldes formentlig, at disse linier delvis kører i det centrale København, hvor passagerunderlaget er større. Ser Side 4

7 man på det københavnske A-busnet er der selvfinansieringsgrader på pct., men A-busserne kører også i de tætteste byområder i regionen. Som det ses af den sidste oversigt udfører de regionale busser et betydeligt transportarbejde. Også her er det S-busserne, der ligger bedst til. De øvrige busser er tre gange så dyre pr. personkm. som S-busserne. Der er på den baggrund ingen tvivl om, at S-buskonceptet med hurtige busser med få stop på de store tværgående motorveje og ringveje er en vigtig del af det kollektive trafikudbud. Økonomisk er det her, der fås mest ud af tilskudskronerne på busområdet. Busser contra lokalbaner Sammenligninger mellem busser og tog er lidt utaknemmelige set fra togsiden, fordi busser er mere fleksible - kan køre på alle større veje - og ikke kræver samme investeringer som tog. Det ses også af nøgletallene. Nettoudgiften pr. togpassager er mere end tre gange højere end nettoudgiften pr. buspåstiger. Den anden vej trækker, at togpassagererne gennemsnitligt kører næsten dobbelt så langt som buspåstigerne, så når man ser på det udførte transportarbejde, er forskellen mindre, men stadig med en betydelig økonomisk fordel på bussiden. Volumenmæssigt fylder regionens busser meget mere end lokalbanerne. Busserne har noget mere end dobbelt så mange passagerer som banerne. Alene linie 300S har næsten lige så mange passagerer som alle lokalbaner tilsammen. Kvalitetsmålinger viser, at passagererne finder, at togtransport er en mere behagelig transportform end busser. Indsættelsen af nyt togmateriel på regionens lokalbaner har understreget dette. Det er derfor ikke givet, at man kan fastholde passagererne, hvis tog erstattes af busser. Målet må derfor være at gøre en indsats for at få vendt udviklingen og få flere passagerer ind i togene. Regionen har fra 2009 øget trafikken på Frederiksværkbanen til tre afgange i timen i dagtimerne som et forsøg. Resultaterne herfra skal bruges som basis for en vurdering af, om der skal investeres i at skabe muligheder for driftsudvidelser på Gribskovbanen. Samtidig ønsker regionen, at en større del af Movias administrationsbudget målrettes til aktiviteter, der kan få flere passagerer i den kollektive trafik. Her tænkes både på busser og tog. Herudover skal det nævnes, at der ud fra ønsket om at støtte et stærkt kollektivt, sammenhængende trafiksystem på regionens initiativ er iværksat en større tværgående konkret analyse af, hvordan den kollektive trafik bedst styrkes på tværs af de forskellige transportsystemer S-tog, regionaltog, lokalbaner, metro og busser. Analysen skal belyse med hvilken ny konkret indsats og virkemidler, de største positive trafikale virkninger for anvendelsen af offentlige penge kan opnås. Side 5

8

9 Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: DNP, PEG, TOR, TN, Lokalbanen Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte Fax CVR nr: EAN nr: marts 2009 Spørgsmål om bus- og lokalbanebetjeningen Regionens udvalg vedr. regional udvikling behandlede den 17. februar 2008 sag om effektiviteten i regionale busser og lokalbaner. Udvalget rejste 6 spørgsmål, som Movia i det følgende vil besvare: 1. Sammenligning med andre lokalbaner i Danmark. Udvalget vil gerne se nøgletal for udvalgte lokalbaner andre steder. Et par af Movias baner i Region S naturligvis og en bane eller to i Jylland som f.eks. Skagensbanen, Odderbanen eller VLTJ. Nøgletallene skal gerne omfatte tilskud, selvfinansieringsgrad, passagertal, gennemsnitlig rejselængde mm. ligesom tallene fra Lokalbanen, hvis det ellers er muligt. I det opdaterede regneark, som er vedlagt, oplyses sammenlignelige nøgletal for lokalbanestrækningerne i Region Sjælland, samt Odderbanen i Region Midtjylland. 2. Kundeprofiler. Udvalget ønsker oplysning om kundeprofiler inkl. alderssammensætning for passagererne i de regionale busser og lokalbaner i Region H. Ud fra Lokalbanens kundeundersøgelse i uge 40/2008 kan følgende oplyses: Køn: Mænd 44% - Kvinder 56%. Trafikselskabet Movia Udvikling og rådgivning 1/14

10 Alderssammensætning Formål med rejsen: Alder % - del Formål %-del - 14 ÅR 1% ÅR 25% ÅR 22% ÅR 34% 60 ÅR 17% Arbejde 37% Uddannelse 20% Indkøb 9% Fritid 20% Andet 14% Hvordan kommer man til/fra lokalbanetoget: Til/fra lokalbanetog %-del Gang 40% Cykel 19% Bil 7% Bus 14% S-tog 16% Tog i øvrigt 5% Andet 2% 2/14

11 Movia indsamler derudover i fællesskab med de øvrige trafikselskaber i takstområde Hovedstaden en række data om kundernes brug af rejsehjemmel. Data indeholder også en række demografiske oplysninger, som i denne forbindelse udgør datagrundlaget. Der er imidlertid ikke grundlag for at differentiere resultaterne ned på linje eller produktniveau. I det følgende er en række variable sammenholdt for at kunne give et billede af sammensætningen af de passagerer, som benytter Movias produkter. Data er indsamlet i foråret Alder og køn I figur 1 og figur 2 sammenholdes i aldersintervaller andelen af mænd hhv. kvinder i busser og lokalbanetog med andelen af mænd og kvinder generelt i takstområde Hovedstaden (TH). Som baggrundsinformation kan det oplyses, at 41% af bus- og lokalbanekunderne er mænd, mens 59% er kvinder. Sammenholdt med Lokalbanens undersøgelse kan udledes, at andelen af kvinder generelt er højere i bus end i lokalbanerne. Overordnet kan det konkluderes, at Lokalbanen i lighed med andre tog i højere grad end busserne formår at tiltrække mænd og erhvervsaktive. Figur 1. Andel mænd i busser og lokalbaner sammenholdt med andel mænd i TH. 30% 25% 20% 15% 10% 5% Bus- og lokalbanepassag erer Mænd Folketal Mænd 0% /14

12 Figur 2. Andel kvinder i busser og lokalbaner sammenholdt med andel kvinder i TH. 25% 20% 15% 10% 5% Bus- og lokalbanepassage rer Kvinder Folketal Kvinder 0% Fire konklusioner kan udledes heraf: - Unge mellem 20 og 29 år er tydeligt overrepræsenteret i busserne. - Mænd fra 40 år og opefter er tydeligt underrepræsenteret i busserne. - Kvinder fra år er tydeligt underrepræsenteret i statistikken i forhold til kvinder som helhed, mens de er stort set proportionalt repræsenteret i gruppen fra 50 år og op efter. - Generelt er kvinder overrepræsenterede i busserne i forhold til mænd. Overrepræsentationen er mindst i aldersgruppen år. Desuden viser en sammenligning med Lokalbanens resultater, at børn og unge udgør en væsentlig større andel i busserne end i Lokalbanen. Det handler om, at en stor andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder har adgang til bil og derfor ikke anvender busser og lokalbaner. Eftersom statistikken er opbygget som en nulsum, indebærer underrepræsentation af visse aldersgrupper i statistikken automatisk overrepræsentation af andre, i dette tilfælde af unge i aldersgruppen år. 4/14

13 Alder, køn og bopæl I takstområde Hovedstaden er der en betydelig koncentration af kunder med bopæl nærmest København. Det er også her, at størstedelen af Movias passagerer findes. Det skyldes selvsagt især buslinjenettets finmaskede struktur og den høje afgangsfrekvens, som tiltrækker mange passagerer. Nedenstående diagrammer viser dog, at der er interessante forhold omkring bopæl. Figur 3. Kønsfordeling af bus- og lokalbanepassager opgjort på bopælsområder 70% 60% 50% 40% 30% 44% 38% 39% 42% 41% 45% 52% 41% Mænd Kvinder 20% 10% 0% Centralkommuner Storkøbenhavn Købstæder Øvrige Movia TH Øvrige Sjælland Øvrige Danmark Udland Total Figur 4. Andel passagerer i busser og lokalbaner fordelt på bopælsområder og køn 25% 22% 22% 20% 17% 15% 13% Mænd Kvinder 10% 8% 5% 0% Centralkommuner Storkøbenhavn 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% Købstæder Øvrige Movia TH Øvrige Sjælland Øvrige Danmark Udland 5/14

14 - Den største lighed mænd/kvinder er i centralkommunerne, hvor bilrådigheden er lavest. - Mænd med bopæl i Storkøbenhavn er markant underrepræsenterede i busser og lokalbaner i forhold til kvinder med bopæl i Storkøbenhavn. - Mænd er som eneste sted overrepræsenteret i gruppen af mænd med bopæl i udlandet - Man støder hyppigst på en kvinde med bopæl i centralkommunerne eller Storkøbenhavn. De udgør 44% af alle bus- og lokalbanepassagerer. Samme gruppe mænd udgør kun 30% af alle bus- og lokalbanepassagerer. 3. Koordinering af busser og tog. Udvalget er interesseret i, hvordan den konkrete koordinering af køreplanlægningen finder sted mellem tog og busser. Hvad er principperne, og hvorledes forløber processen. For at sikre koordinering mellem bus og tog har trafikselskaberne nedsat en fælles køreplangruppe sammensat af de køreplansansvarlige hos DSB, DSB S-Tog, Metro, Lokalbanen og Movia. Gruppen sikrer løbende et overblik over parternes planlagte ændringer af betjeningen. Oversigten har en tidshorisont på ca 3 år. Parterne aftaler løbende, hvornår køreplansskift skal gennemføres, så ændringer sker samtidig og koordineret og dermed også kan kommunikeres til de fælles kunder. Der er desuden aftalt tidsfrister for, hvornår togkøreplaner skal være færdige, så Movia har mulighed for at ændre køreplanerne og dermed sikre gode korrespondancer mellem bus- og tog. Overordnet er princippet for køreplanlægningen at S-bane, Regionaltog, Metro, Lokalbaner og S-busser udgør grundstammen i det offentlige trafiksystem. - Lokalbanen optimeres i forhold til togforbindelserne i Helsingør, Hillerød og Jægersborg. - De lokale buslinjer søges planlagt, så de føder tog og det overordnede busnet. Eksempelvis er Helsinge, Frederiksværk, Gilleleje, Græsted Syd, Kvistgård og Fredensborg vigtige knudepunkter for skift mellem bus og lokalbanen. 6/14

15 Movias planlæggere tager i den konkrete planlægning højde for en række forhold, når forbindelserne i praksis skal etableres. - En buslinje, der krydser en bane, kan i teorien skabe forbindelse til tog i begge retninger og fra tog i begge retninger. Samme buslinje har ofte forbindelse til stationer på flere banegrene, idet busnettet udover at være tilbringer til tog har en væsentlig opgave i at forbinde bysamfund på tværs af banegrenene. I praksis er det derfor nødvendigt at prioritere mellem de mulige forbindelser. Prioriteringen sker samlet for hver enkelt buslinje, idet der lægges vægt på at skabe bedst forbindelse til de for kunderne vigtigste relationer. Et eksempel herpå er, at buslinje 319 betjener såvel Helsinge station som Frederiksværk st. Lokalbanens køreplan gør det ikke muligt at skabe forbindelse mod Hillerød ved begge stationer. Movia har derfor prioriteret forbindelsen i Helsinge, hvor der er betydeligt flere kunder end i Frederiksværk. - Skiftetiden ved en station varierer efter de fysiske forhold på stationen. Når der er kort gangafstand mellem tog og bus kan skiftetiden holdes lav. Mens den må være længere, når der er lang gangafstand, og hvor kunderne i den ene retning skal over eller under banen. Derudover indgår en buffer, så kunderne ved mindre togforsinkelser kan være sikre på at nå bussen. - For en række linjer med få afgange er der desuden bindinger i forhold til mødetider på skoler, som også indgår med stor vægt i planarbejdet. - Endelig skal der som nævnt tages hensyn til forbindelser til det regionale busnet og enkelte andre buslinjer, ligesom det tilstræbes, at busser der kører parallelt på en strækning fordeles, så lokale rejser får højere frekvens. - Frekvensen antal afgange pr time i bussystemet er uden for centralkommunerne i mange tilfælde lavere end i togsystemet. Det skyldes, at busserne skal sikre fladedækkende betjening i områder, hvor tætheden og dermed behovet er på et niveau, så det hverken er miljømæssigt hensigtsmæssigt eller økonomisk muligt at betjene med høj frekvens. Det indebærer, at der ikke kan være busforbindelser til/fra alle tog. På S-Busnettet tilstræbes at betjene med høj frekvens, så mindstehyppigheden er 3 tog i timen som på S-banen. Mens lokale linjer betjenes med frekvenser, der varierer fra hver anden time til 10 minutters drift eller mere afstemt med behov og økonomiske muligheder. 4. Chaufførsikkerhed i busserne. Hvordan ser sikkerhedssituationen ud, hvor ofte er chaufførerne ude for voldelige episoder, og hvad har man gjort og vil man gøre for, at chaufførernes arbejdsplads er så sikker som mulig. 7/14

16 Trafikselskabet Movia arbejder i et strategisk samarbejde med operatørerne omkring chaufførernes sikkerhed i busserne. Der er over tid iværksat en række tiltag, der under et har til hensigt at minimere risici for overfald og forebygge konflikter. Røveri og overfald mod chaufførerne er spektakulær, mediemæssigt synlig og uheldig, men fylder kun en promille af politiets statistisk på området. Dette kan til dels tilskrives den bevidste strategi om at gøre chauffører og busdrift til et uinteressant mål for de kriminelle. De konkrete tiltag har været begrænsning af billetsalg i busserne, etablering af overfaldsalarm på TaleDataRadio med lyddokumentation og etablering af videoovervågning i busserne. Samarbejdet om at øge sikkerheden foregår løbende og omfatter Det Kriminalpræventive Råd, SSP og de lokale sikkerhedsudvalg hos operatørerne. Konflikthåndtering indgår som et væsentligt element i chaufføruddannelsen, og der er udgivet pjecer til chaufførerne, så de er orienteret om, hvordan de skal forholde sig. Det daglige forebyggende samarbejde varetages af trafiktjenesten. Trafiktjenesten øger tilstedeværelsen i busserne, dels når der er problemer med billetteringen i et område, dels hvis der er problemer i form af chikane i busserne. Her inddrages desuden politi og sociale myndigheder i tæt dialog med Movia og operatørerne. Endelig indberetter operatørerne hændelser af forskellig art til Movia, så det er muligt at følge udviklingen såvel overordnet som konkret. Nedenstående tabel viser udviklingen de seneste 5 år. Det ses af tabellerne, at der er store udsving mellem årene, at der hverken er en stigende eller faldende trend, og at niveauet er ganske lavt, når man betænker, at der årligt køres omkring 4 mio vogntimer med bus. Overfald uden røverisk hensigt januar februar Marts april maj juni juli august september oktober november december I alt /14

17 Røveri/røveriforsøg januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december I alt Salg af klippekort på bussen stoppede dels i november 1998 (3-zoner kort) og ved takstforhøjelsen i januar 1999 (2-zoner og børnekort) 5. Passagertallene på lokalbanerne. Hvilke initiativer har Movia specifikt iværksat for at øge passagertallene på lokalbanerne. Her tænkes især på markedsføring, kvalitets- og serviceforbedringer. I perioden 2006 til 2008 er der gjort en omfattende indsats for at forbedre og modernisere lokalbanen, så det nu fremstår som et moderne produkt, der kan skabe grundlag for en passagerfremgang. Fundamentet for dette arbejde er Lokalbaneplan med tilhørende investeringsplan, som blev politisk godkendt i regionsrådet i Region Hovedstaden i efteråret Planen danner grundlag for de konkrete handlingsplaner vedrørende udviklingen af lokalbanerne i Nordsjælland, herunder planer for anlægsinvesteringer, markedsføring, kvalitets- og serviceforbedringer. Plangrundlaget tages op i de årlige drøftelser mellem Region Hovedstaden og Movia i forbindelse med regionens trafikbestilling for det kommende år. Konkret er der sket følgende fra 2006 til dags dato: HUR traf i 2005 beslutning om indkøb af 27 nye togsæt, som blev leveret og indsat i driften i på alle strækninger med undtagelse af Nærumbanen, der fik nye tog i /14

18 HUR traf i 2005 beslutning om, at igangsætte et moderniseringsprojekt vedrørende stationer og holdesteder på lokalbanerne, som primært skal finansieres ved frasalg af ledige arealer og bygninger. Hanehoved var pilotprojektet, og der er i løbet af igangsat yderligere modernisering af 7-8 stationer/holdesteder. Moderniseringerne foregår i et tæt samarbejde mellem Lokalbanen og den stedlige kommune der påregnes yderligere 5-10 projekter i I januar 2008 blev en omfattende modernisering af Gilleleje stations spor- og signalanlæg afsluttet. Således, at der nu kører direkte tog mellem Hillerød og Helsingør via Gilleleje. I september 2008 åbnede en ny station Kratbjerg på strækningen mellem Hillerød og Helsingør efter ønske fra blandt andet det nye skattecenter. Efter afslutning af et større opgraderingsprojekt på Frederiksværkbanen, der blandt andet indebar, at strækningens hastighed blev sat op fra 75 km/t til 100 km/t, blev en ny køreplan med øget frekvens iværksat i januar Planen indebærer 3 tog i timen på hverdage mellem kl Det ene tog er et hurtigtog med få stop undervejs, hvilket bevirker en forkortet rejsetid fra Hundested til Hillerød på minutter (ca. 24% i forhold til tidligere). De omfattende produktforbedringer har i sig selv medført, at de senere års passagernedgang i 2008 er vendt, så lokalbanerne i Nordsjælland samlet set har haft en fremgang på 3,8% i forhold til For yderligere at øge passagertallet er det imidlertid nødvendigt med en omfattende markedsføring, så potentielle kunder får kendskab til produktets kvaliteter. I den forbindelse kører der en større markedsføringskampagne i det første kvartal af 2009 i og på togene, i busserne i banens opland, samt i diverse medier. Et netop afsluttet forskningsprojekt på Aarhus Universitet omkring påvirkning af menneskers transportvaner mv. har påvist, at hvis man i en periode laver en introduktionsrabat på sit produkt her udtrykt i kollektiv trafik så vil en del naturligvis falde fra igen efter introduktionsperioden, men en ikke uvæsentlig andel kan omvendes fra bil til kollektiv trafik. På den baggrund bliver der i de kommende måneder iværksat et forsøg, hvor ikke-kunder får tilbudt månedskort til halv pris i en periode på ca. 3 måneder for ad den vej give potentielle kunder som i dag benytter bil mulighed for at afprøve produktet På de øvrige lokalbanestrækninger kører der i løbet af 2009 og efterfølgende forskellige kampagner, nogle gange specifikt rettet mod en bestemt kundekreds, andre gange vil Lokalbanen være en del af en større kampagne med Movia, DSB, DSB S-Tog og Metro som afsender. I efteråret/vinteren tager Movia initiativ til en effektmåling af kampagnerne. 10/14

19 6. Optimering af driften på linie 308, 400 og Hornbækbanen. De tre nævnte linier har en lav selvfinansieringsgrad. Hvilke muligheder ser Movia for at optimere driften. Her tænkes bl.a. på, at linie 308 stort set løber parallelt med den kommunale linie 309E, og at Hornbækbanen løber parallelt med bus 340. Er det muligt i samarbejde med kommunerne at få en bedre samlet økonomi i disse forbindelser. For linie 400 gælder, at den om aftenen ikke dækker regionale behov, men reelt er en lokal linie med mange stoppesteder. Kan der gøres noget for at skabe bedre økonomi i denne linie evt. set i sammenhæng med det kommunale rutenet i området. Er det bedre at lade den fortsætte som S-bus i hele driftsdøgnet. Udvalget er interesseret i jeres overvejelser her. Mulighederne for at optimere driften på linje 308 Den nuværende betjening af strækningen Farum Slangerup Frederikssund er delt mellem 4 buslinjer og finansieringen af busbetjeningen mellem Frederikssund og Farum er delt mellem 3 kommuner og Region Hovedstaden. Strækningen er ikke banebetjent og dermed lever op til lovens kriterier for at være regional. Linje 308 kører alene uden for myldretiderne. Samme strækning betjenes i myldretiderne af linje 309E, som finansieres af kommunerne. 309E har højere frekvens, færre stop og kører mere direkte end linje 308. Linje 309E tilgodeser primært pendlernes behov, mens linje 308 standser ved alle stoppesteder, betjener Frederikssund sygehus og kører ind i selve Lynge Uggeløse og betjener såvel regionale rejser som lokale rejser. Uden for myldretiderne betjenes strækningen mellem Frederikssund og Slangerup også af linje 307 (fra Slangerup kører linjen videre til Hillerød). Mellem Lynge og Farum kører desuden linje 335 (fa Lynge kører linjen videre til Hillerød via Allerød). Strækningens betjening har i en årrække været uændret, idet antallet af ture dog er reduceret i takt med et faldende passagertal. Mulighederne for at tiltrække flere kunder er ikke undersøgt, men det vurderes, at en forenkling af betjeningen kombineret med en relancering/markedsføring kunne indebære en række fordele og dermed give grundlag for en kundefremgang. 11/14

20 Transportministeriet udpegede i forbindelse med kommunalreformen de regionale buslinjer i det tidligere HUR-område. På grundlag af denne udpegning beregnede ministeriet grundlaget for DUT-kompensation til kommuner og regioner. HUR fik ikke mulighed for at påvirke udpegningen. Når finansieringen er delt mellem 4 interessenter og enhver ændring forudsætter enighed mellem de involverede, anser Movia en optimering af driften for yderst vanskelig. Det er derfor Movias vurdering, at det økonomiske ansvar for betjeningen af strækningen i hele driftsdøgnet principielt burde samles enten i Region Hovedstaden eller de 3 kommuner, linjerne betjener. Optimering mellem linje 340 og lokalbanen Movia har som led i udmøntningen af Movias Forretningsplan udarbejdet et forslag til at få flere passagerer i den kollektive trafik i Nordsjælland det såkaldte Projekt Nordkalotten. Planen tager afsæt i, at lokalbanen efter modernisering af skinner, stationer og indkøb af nye tog skal udnyttes bedst muligt til dækning af borgernes behov for offentlig trafik i Nordsjælland. Det overordnede rutenet foreslås opgraderet til at bestå af lokalbanestrækningerne og et primært busnet med samme grundfrekvens nemlig minimum halvtimesdrift kl på hverdage og timedrift herudover. Dette overordnede rutenet er baseret på de konstaterede pendlerstrømme i Nordsjælland danner dermed et enkelt overskueligt transportsystem for de mange. I forbindelse med projektet ses endvidere på en optimering, idet det undersøges, om der skal ske fjernelse eller omlægning af parallelkørsel med bus på konkret strækninger langs lokalbanerne, herunder blandt andet linje 340, som kører parallelt med Hornbækbanen. Det overordnede net foreslås suppleret med lokale buslinjer og behovsstyret trafik enten som telebusser eller Flextrafik, så der tilbydes offentlig transport overalt, men tilpasset de konkrete behov. Projektet er behandlet på Movias bestyrelsesmøde den 12. februar 2009, hvor det blev godkendt at igangsætte en dialog med Region Hovedstaden og de berørte kommuner for i videst muligt omfang at omsætte visionen til faktiske beslutninger for at bidrage mest muligt til at skaffe flere passagerer i den kollektive trafik i Nordsjælland. Denne fase er netop igangsat, idet der den 26. februar 2009 afholdtes informationsmøde for kommuner og region med henblik på at aftale det videre forløb i foråret/sommeren Movia håber, at der allerede kan iværksættes nogle tiltag i forbindelse med trafikbestillingerne for den kommende køreplan, der træder i kraft den 13. december /14

21 Optimering af linje 400 Linje 400 og 400S er i praksis én buslinje, idet de to linjer betjener nøjagtig samme overordnede forbindelser Lyngby Bagsværd Ballerup Høje Taastrup Ishøj Hundige. Linje 400S har relativt stor afstand mellem stoppestederne og kører i dagtimerne, mens linje 400 kun kører om aftenen og betjener alle stoppesteder. Baggrunden for at S-et fjernes om aftenen er, at linjen betjener alle stoppesteder på strækningen. Hensigten hermed er at tiltrække flere kunder om aftenen, hvor transportbehovet er lavere. Tidligere var der også i aftentimerne supplerende lokal busbetjening med linjerne 156 i Ballerup 165 mellem Bagsværd og Lyngby. Der var endvidere et stort ønske om stoppesteder bla i mellem Ishøj og Høje Taastrup om aftenen, hvor der ikke er anden betjening om aftenen. På baggrund af ganske lav benyttelse på de lokale linjer besluttede HUR derfor at nedlægge linje 156 og 165 om aftenen, mod at linje 400S standsede ved alle stoppesteder. Forudsætningen for løsningen var, at de ekstra stoppesteder om aftenen skulle betjenes uden at forlænge rejsetiden. Dette er tilgodeset og resultatet er, at kunderne kommer tættere til deres rejsemål og dermed får større tryghed og kortere rejsetid, idet gangafstanden/tiden til rejsemålet bliver kortere. Produktiviteten for linje 400 kan dermed ikke sammenlignes direkte med de øvrige S-busser. Det kan oplyses, at selvfinansieringsgraden i 2008 estimat 5 på linje 400/400S under et var 79,6% - lavere end 300S (92,5%), men højere end 500S (68,8%) og 600S (70%). Linje 400 har i øvrigt haft en passagerfremgang på 2% i 2008 haft og linje 400S en fremgang på godt 4% Generel indsats for at øge produktiviteten på S-busnettet S-busserne udgør et højklasset produkt, der er kendetegnet ved direkte linjeføring, høj hastighed, høj frekvens og god komfort i moderne busser med klimaanlæg. Der er efter Movias opfattelse derfor betydelige muligheder for at øge benyttelsen af S-busserne ved en række koordinerede indsatser. Markedsføring. Movia gennemførte i slutningen af 2007 i tæt samarbejde med operatøren en markedsføringskampagne for linje 300S. Resultatet har været en markant passagerfremgang på 10 % i 2008 i forhold til /14

22 Trafikselskabet på baggrund af erfaringerne og i samarbejde med operatørerne gennemført en markedsføring af alle S-busser i slutningen af Planen er at følge op på og videreføre kampagnen i Fremkommelighed Bussernes har en række steder betydelige problemer med fremkommeligheden i myldretiderne. Movia opfordrer løbende vejmyndighederne til et samarbejde om, hvordan især S-busserne kan komme hurtigere frem. Hidtil har man dog afventet statens trafikinvesteringsplan. Arbejdet med at opgradere busbetjeningen ad Ring 3 til en højklasset buslinje med høj fremkommelighed veludbyggede stoppesteder kan nu gå i gang og over en årrække forbedre produktet. Erfaringerne med en højklasset S- busbetjening fra linje 300S vil endvidere kunne anvendes på de øvrige S-buslinjer. Incitamentaftaler Movia har i 2008 indledt forsøg med at ændre arbejdsdelingen med Arriva på linje 150S/173E som betjener Helsingørmotorvejen Lyngbyvej til København. Overordnet er det fælles mål at øge benyttelsen af linjerne gennem en kombination af øget markedsføring, bedre betjening og højere kvalitet. Aftalen indebærer, at Arriva modtager en bonus på op til 3 kr pr ny kunde og Movia (efter aftale med de involverede kommuner) øger antallet af afgange, så der kan tilbydes høj komfort til kunderne. De ekstra indtægter passagerfremgangen giver finansierer den øgede drift og bonusudbetaling til Arriva. Erfaringerne med forsøget er meget positive, idet der både er opnået en betydelig passagerfremgang på ca. 13%, et langt bedre samarbejde, stigende motivation hos operatøren og en massiv positiv medieomtale. Movia har på den baggrund besluttet at igangsætte yderligere 4 incitamentaftaler i Forudsætningerne for nye aftaler er et passende højt volumen, potentiale for passagerfremgang, en forholdsvis klar afgrænsning så en passagerfremgang er reel og en klar vilje til at deltage fra såvel operatør som berørte kommuner/regioner. Movia screener i øjeblikket mulighederne for nye aftaler. Linje 300S og 400S køres af Concordia på en kontrakt, der startede i oktober Linjerne vurderes fuldt ud at leve op til kravene for at indgå en incitamentsaftale, og Movia er i positiv dialog med Concordia herom. Movia har desuden været i dialog med administrationen i Region Hovedstaden, som har vist positiv interesse. Movia forventer på den baggrund at fremsende et konkret forslag til Region Hovedstaden i april med henblik på, at aftalen (under forudsætning af at parterne bliver enige) kan træde i kraft medio /14

23 Lokalbanen passagerhistorik Lokalbanen Passagerer Lokalbanen År

24

25 Passagerer Fr.værk Gribskov Hornbæk Nærum Lille Nord År

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 3 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Notat Til: Region Hovedstaden Kopi

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden.

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. marts 2012 Tommy Frost 07 Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025 Indstilling: Det indstilles, At bestyrelsen godkender Visionsplan for Lokalbanen 2012

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Performance Management i Movia

Performance Management i Movia Performance Management i Movia Paper udarbejdet til Ålborg Trafikdage 2010 Henrik Visborg Thune Teamleder budget og økonomistyring Movia Baggrund og formål: Med kommunalreformen i 2007 skiftede det økonomiske

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Notat/ Busnettet i Frederikssund Kommune Følgende notat er en gennemgang af de enkelte buslinjers funktion i kommunens samlede busnet. For hver buslinje er beskrevet:

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne.

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne. Koncern Økonomi SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2010-2013 Spørgsmål nr.: 010 Dato: 11. august 2009 Stillet af.: Ved budgetseminar Besvarelse udsendt den: 25. august 2009 Region Hovedstaden Kongens Vænge

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385 Notat Til: og r Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. januar 2017 Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. juli 2011 Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling

Læs mere

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT HT har gennem de seneste år differentiseret busproduktet i S-, E- og P-busser foruden lokale og regionale linier, servicebus- og telebuslinier. HT har udviklet

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. januar 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2009 CLA 14 Pilotforsøg med direkte busser Indstilling: Direktionen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 15. april Beskrivelse af linjerne 420R, 490 og 570

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 15. april Beskrivelse af linjerne 420R, 490 og 570 Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. april 2015 Beskrivelse af linjerne 420R,

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2 Notat Til: Hillerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler BEN Direkte +45 36 13 16 46 Fax - BEN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. april 2014 Etablering

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune...

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune... Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. januar 2011 Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen Trafikplanlægning, der giver flere passagerer Lars Richter & Ida Litske Bennedsen 22.08.2011 R-nettet hvordan gik det? Roskilde Danmarks bedste trafikby Opfølgning på øvrige købstadsprojekter Kundepræferencer

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Høje-Taastrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederiksberg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Sjællands område og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. juni

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig.

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig. Valg af trafikeringsmodel Lille Syd/Østbanen Dato: 1. september 2017 Brevid: 3344809 Indledning Der er juni 2017 indgået landspolitisk forlig om, at staten overlader betjeningen af den statslige banestrækning

Læs mere

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia

Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia Movia Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 2 2 Sammenfatning

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

Lone Nielsen - Teknisk sek.

Lone Nielsen - Teknisk sek. Lone Nielsen - Teknisk sek. Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. februar 2009 14:24 Til: Johanne Høgsholm Emne: VS: Movias trafikkort og forslag til busdrift i Furesø, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Flere passagerer i Nordsjælland

Flere passagerer i Nordsjælland Movia Bane Flere passagerer i Nordsjælland Fase 1 Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Movia Bane Flere passagerer i Nordsjælland

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Bustrafikplan København 2007

Bustrafikplan København 2007 Bustrafikplan København 2007 Henrik Sylvan, 28. august 2006 Trafikkøb 2007 Københavns Kommunes bestillerfunktion (Trafikenheden 1. jan. 06) Oplægget udgør plangrundlag 2007 HUR-KK TetraPlan som rådgiver

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne på linje 600S.

At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne på linje 600S. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2009 JKP 11 Forsøg med medtagning af cykler på 600S Indstilling: Det indstilles At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere