Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY"

Transkript

1 Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY

2 Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi og kommunikationsteknologi. Vi har fokus på særligt to områder: 1. Eksperimenterende læringsaktiviteter inden for science og innovation til grundskoler og ungdomsuddannelser samt 2. Faglige kurser og udviklingsprojekter til virksomheder og vidensinstitutioner.. Vores ambition er at styrke kompetenceniveauet og skabe frugtbare samarbejder mellem uddannelse og erhvervsliv - gerne hele vejen fra grundskoleniveau og til forskningsniveau. Vi udvikler event- og læringsaktiviteter i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer og arbejder fokuseret på at styrke science- og innovationsfag. Derudover skal vi gennem en målrettet indsats øge samspillet mellem uddannelse og erhvervsliv ved at tage initiativer på tværs til skabelse af ny viden, nye aktiviteter og nye projekter. Insero Science Academy er en del af Insero-koncernen, hvis formål er at skabe vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi. Insero investerer i bl.a. iværksættere, virksomheder og udviklingsprojekter inden for energi og IKT. Insero beskæftiger samlet ca. 60 personer. Insero Science Academy er en ung virksomhed, ca. ½ år gammel, og er i gang med at etablere sig som en attraktiv samarbejdspartner til uddannelsessystemet og andre aktører på uddannelsesmarkedet. Vi har dog arbejdet indenfor området i 5 år, men har altså først for nylig etableret os som et selvstændigt selskab. Virksomheden er derfor præget af en iværksætterånd, der sigter mod at udvikle nye projekter, tiltag osv. til innovativ læring. I Insero Science Academy er vi i dag fire medarbejdere og søger nu en ny kollega, der skal bidrage til at øge vores fokus på at fremme iværksætter kulturen i det lokale uddannelsesmiljø. Dette skal gøres sammen med de lokale uddannelser, og andre gode kræfter i lokalområdet. Igangværende aktiviteter Insero Science Academy har på kort tid skabt gode og interessante projekter og samarbejder: Som led i at øge interessen for naturvidenskabelige fag i lokalområdet har Insero Science Academy udviklet 3 mobile laboratorier, der kører rundt mellem skoler i Horsens, Vejle og Hedensted kommuner. Hvert Mobil Lab har læring inden for hver deres tema, hhv. kroppens energi, energiteknologier og innovation og iværksætteri. Fremtek er et projekt, der skal undersøge hvordan og med hvilken effekt helt nye teknologier kan bringes ind i uddannelserne på forskellige niveauer. Insero inviterer hvert år til lærerkonferencen Naturfagene Ud Af Boksen, hvor lærer kan hente ny viden til deres undervisning. Formålet med konferencen er at formidle de nyeste forskningsresultater inden for undervisning i teknik - naturvidenskab, innovation og entreprenørskab og synliggøre dette område for skolerne. Herudover skabe netværk på tværs af fag, niveauer og skoler.

3 Som tilbud til de børn, der finder naturvidenskab og teknik særdeles sjovt afholdes der hver sommer en sommerskole, Summer Science Camp, hvor børn og unge får muligheden for at fordybe sig i bl.a. 3D print, LEGO Mind Storms, samt deres egne udviklede spændende opfindelser. For at øge og pleje interessen for naturvidenskab og teknik hos de unge har Insero Science Academy etableret Projekt Samspil. Projektet skal styrke samarbejdet mellem områdets skoler og erhvervsliv, samt give eleverne en mulighed for at se ind i den virkelige verden, og opleve hvordan deres viden bliver brugt i forskellige jobs på området. Samtidig arbejdes der i Insero Science Academy på at omforme teknisk komplicerede elementer i energisektoren til kommuniker-bart materiale. Dette gøres bl.a. gennem projektet Energy Together (E2G). Insero Science Academy har i samarbejde med Familien Hede Nielsens Fond etableret et Ph.d. projekt om erhvervsudvikling i lokalområdet. Fokus er på, hvordan man kan styrke virksomhedernes vækst og udvikling ved at øge samarbejdet med forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Insero-familien Insero Science Academy er en del af Insero-koncernen, en fond, hvis formål er at skabe vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi. Insero investerer i bl.a. iværksættere, virksomheder og udviklingsprojekter inden for energi og IKT. På området for virksomhedsinvesteringer opererer Insero som en venture fond, og investerer i teknologiske start-up virksomheder, hvor man kan se potentialet for et attraktivt økonomisk afkast. Af gennemførte investeringer på erhvervsområdet kan nævnes: Miitos (verdens mindste ultralydsmåler) Emazys Technologies ApS (ny teknologi til overvågning af solcelleanlæg) ECOmove (udvikling af elbil) AC-Sun (klimavenlig airconditioning) ECTunes (lyd til elbiler) Munin Spot Technology (GPS-tracking) Insero Science Academy har en række søsterselskaber inden for nicheområder med særligt vækstpotentiale: Insero E-Mobility A/S er en konsulent og rådgivningsvirksomhed, der arbejder nationalt og internationalt på at styrke den danske e-mobilitetsbranche og skabe vækst baseret på elektrisk transport. Insero Business Services A/S, som leverer rådgivnings- og serviceydelser indenfor kommunikation, økonomi, projektledelse og fundraising til vækstiværksættere og innoverende virksomheder. DSE Airport Solutions A/S leverer mission critical løsninger til aviation-industrien og er i fuld gang med at udvikle den samlede portefølje af software-koncepter, således at DSE kan arbejde med implementering, design og udvikling af avancerede IT-normer og systemer på energi-området.

4 DSEs energiafdeling skal skabe forretning og drive projekter, der kombinerer DSEs dybe know-how indenfor mission critical systemer med den mest opdaterede viden på området fra energisektoren Insero Energy A/S er en F&U-orienteret konsulent- og rådgivningsvirksomhed med fokus på udnyttelse af vedvarende energi inden for jord- og solvarme. Vi samarbejder med private og offentlige aktører for at tiltrække, udvikle, demonstrere og kommercialisere den nyeste teknologiske viden inden for vores faglige område. Værktøjerne er demonstrations- og udviklingsprojekter, undervisning samt rådgivning. For mere information henvises til årsrapporten på Inseros hjemmeside. Fremtiden Ambitionerne er høje, og der er overalt i koncernen sat høje mål for, hvad vi vil nå inden 2020: I fremtiden vil flere Insero-selskaber dukke op alle med det formål at skabe udvikling og vækst inden for energi- og IKT-områder samt realisere Fondens vision om at etablere Danmarks stærkeste kompetencecentre inden for områderne. Hverdagen i Insero er præget af forandringer og nye aktiviteter, som konstant stiller nye krav. Kulturen er professionel præget, udadvendt, og netop evnen til at være forandringsparat er organisationens styrke. Inseros koncerndiagram, september 2013

5 Projektleder til Insero Science Academy Reference: Adresse: Projektlederen referer til direktør Hans Jørn Hansen Insero Science Academy, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens Ansættelsestidspunkt: 1. februar 2014 Lønniveau: Forhandles i forhold til kvalifikationer Som projektleder i Insero Science Academy får du en nøglerolle i udviklingen af læringsaktiviteter og events indenfor innovation og entreprenørskab i lokalområdet. Du kommer til at samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og -aktører (grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser m.fl.), Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise, Århus Universitet, kommuner og andre samarbejdspartnere. Du skal være med til at påvirke den lokale kultur i en retning mod større interesse for innovation og entreprenørskab. Din primære opgave bliver at skabe aktiviteter og rammer, så elever og studerende får lagt kimen til en entreprenøriel tankegang og du skal give dit bidrag til, at vi understøtter udviklingen af en iværksætter-kultur, hvor unge motiveres til få ideer og forfølge dem. Dine opgaver bliver mangfoldige, og fordi stillingen er nyoprettet, får du god mulighed for at drive det i den retning, du og vi synes, er den mest hensigtsmæssige. Du vil skulle udvikle kreative og selvstændige initiativer, som giver mening i forhold til den overordnede strategi på området, men lige nu ser vi to hovedopgaver, du skal tage fat i den første tid: Hovedopgave 1: Insero Science Academy indgår samarbejde med Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise (FEE-YE), der har udviklet en række programmer og tiltag, som du skal arbejde på at få implementeret hos uddannelsesinstitutionerne i området. Programmerne hedder Edison, NextLevel (grundskolen), Company Programme (ungdomsuddannelserne) og Start up programme (de videregående uddannelser) - se bilag 1 bagerst. Indsatsen skal koordineres i samarbejde med den nuværende indsats: Samspil Uddannelse og Erhverv og forudsætter et meget tæt samarbejde med områdets skoler og lærere. Som projektleder skal du - i samarbejde med vores anden projektleder, arbejde i vores allerede stærke netværk og sikre, at de kender til vores tilbud - og får lyst til at bruge dem. Du bliver en vigtig samarbejdspartner for vores uddannelsesinstitutioner, som skal opleve dig som en kompetent rådgiver på implementeringen. Hovedopgave 2: Ovenstående er den første opgave, du skal give dig i kast med, men senere skal du være med til at udvikle og drive et talentprogram for perspektivrige iværksættere. Talentprogrammet skal udvikles i samarbejde med eksterne partnere, herunder Aarhus Universitet. Projektet er endnu på idéstadiet, men målet er at indfri et behov hos perspektivrige vækstiværksættere, og vil samtidig kunne lukke et hul blandt de mange nuværende tilbud til iværksættere.

6 Konceptet skal have internationalt fokus, så iværksætterne får skabt et globalt netværk. Rekrutteringen til programmet er tænkt via udvælgelse blandt eks. kandidater og PhD er på universiteterne, finaledeltagere i konkurrencer, Connect Danmarks springboards, innovationsmiljøer og blandt venture investorer. Talentprogrammet skal finansieres på forskellige måder: Via offentlige bevillinger, fondsstøtte, sponsorer, stipendier m.m. Faglige og personlige kompetencer Tilgangene til jobbet er mange. Der lægges stor vægt på din viden omkring uddannelsesverdenen i en eller anden form, fordi du skal evne at udvikle ind i og matche deres behov. Derudover har du erfaring med innovation og iværksætteri eller med samspillet mellem uddannelse, erhvervsliv og entreprenørskab. Som person er du en ildsjæl, der ønsker at påvirke uddannelsesområdet til at kunne udvikle innovative og entreprenante iværksættere. Og så er du optaget af at bringe unge mennesker igennem en proces, der udvikler dem til at være initiativrige og igangsættende mennesker. Faglige kompetencer Den rette kandidat besidder følgende faglige kompetencer: Erfaring med og viden om uddannelsesverdenen (grundskole, ungdomsuddannelser, korte, mellemlange eller videregående uddannelser Viden om samspillet mellem uddannelse og erhvervsliv Erfaring med at drive projekter Erfaring med innovation og entreprenørskab Viden om iværksætteri og de udfordringer det kan bringe med sig Personlige kompetencer Stillingen ønskes besat af en stærk personlighed, der kan spejle sig selv i værdisættet for både Insero Science Academy og Insero. Derudover besidder den rette kandidat følgende personlige kompetencer: Gode projektledelsesevner, da du kommer til at være tovholder på mange projekter Gode og inspirerende kommunikative evner i skrift og tale En skarp evne til at skabe gode processer, der formår at inddrage og engagere mange forskellige interessenter Er selvmotiverende og selvstændig, men er også en stærk holdspiller med gode samarbejdsevner Er vedholdende og god til at drive ting fremad - også, hvor du møder modstand Evne til at medvirke til at udvikle et kommercielt, positivt og (kreativt) inspirerende arbejdsmiljø, hvor samarbejde fylder meget.

7 Information og tidsplan Kontakt direktør Hans Jørn Hansen på tlf eller HR-chef Cecilie Højland Strøbech på tlf for yderligere information og læs mere om Insero Science Academy på academy.insero.dk og Insero på insero.dk Ansøgningsfrist er den 6. december 2013 kl Motiveret ansøgning sendes til De indledende samtaler finder sted hos Insero Science Academy i Horsens med deltagelse af direktør Hans Jørn Hansen, projektleder Anders Pagh og HR-chef Cecilie Højland Strøbech. Herefter gennemføres test og vurdering af de udvalgte kandidater 2. samtaler finder sted om formiddagen d. 19. december med deltagelse af administrerende direktør Mogens Vig Pedersen, direktør Hans Jørn Hansen, projektleder Anders Pagh, og HR-chef Cecilie Højland Strøbech. Forventet tiltrædelse er

8 Bilag 1. Projekt Edison, NextLevel Projekt Edison ( fra FFE-Yes hjemmeside) Vil du give dine elever i klasse mulighed for at stige op på den kreative platform, hvor innovation bruges som læringsproces? Så er Projekt Edison et godt valg. Her stifter eleverne bekendtskab med sjov og lærerig produkt- og konceptudvikling, og det hele kulminerer i uge 47, hvor de deltagende klasser præsenterer deres projekter på en stor messe. Herunder har vi samlet lidt information om Projekt Edison, og Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise står naturligvis til rådighed, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Vores kontaktoplysninger findes længere nede på siden. Formål Projekt Edison har to formål, henholdsvis for elever og lærere. Formålet med elevdelen er at: øge de deltagende elevers interesse for at arbejde kreativt og innovativt. give eleverne mulighed for på et ret tidligt tidspunkt at arbejde kontinuerligt i en sammenhængende proces, der lægger 'lag-på-lag', indtil de afslutter en ungdomsuddannelse. iværksætte en tværfaglig undervisning, der skifter mellem teori og praksis. skabe forståelse og respekt for andre udtryksformer og læringsstile og herigennem give eleverne en fordomsfri tilgang til problemløsninger. give eleverne en særlig viden om iværksættertanken. Formålet med lærerdelen er at: give lærere fra grundskolen nye kompetencer i at undervise i innovation og produktudvikling. opsamle erfaringer til en eventuel videreførelse med nye hold. Lærerne skal fungere som 'spydspidser' på deres skoler således, at der opnås en spredning af kompetencer og læringsværktøjer. fastholde 'spydspidserne' i netværksgruppen med henblik på ajourføring af kompetencer samt udvikling af undervisningsmaterialer og undervisningsformer. Et Edison-forløb vil typisk se således ud: Camp for lærer. August - september Camp for elever - afholdes på skolen og handler om idégenerering og intro til Edison. - september Årets emne offentliggøres (emnet som eleverne skal arbejde med på skolen). I løbet af efteråret arbejdes med løsning af emnet/problemet ude på de enkelte skoler. Hvor meget tid, der afsættes til arbejdet, og hvordan det organiseres, er helt op til skolen. Elevholdene præsenterer deres løsninger på en messe, og vinderne kåres og går videre til DM.

9 NextLevel: Danmarks største entreprenørskabskonkurrence for grundskolen! Vil du give dine elever i klasse mulighed for at deltage i NextLevel, der er Danmarksmesterskabet i entreprenørskab? Her er der mulighed for at vinde store oplevelser og penge til klassekassen. Det er gratis at deltage i NextLevel. Opgaven: Eleverne skal indenfor 4 brede kategorier udvikle idéer til et produkt, en begivenhed, en proces eller andet som er til glæde og værdi for andre. Værdi kan være penge, oplevelser, sundhed, bedre velfærd, noget som gør livet lettere, bedre, sjovere eller rigere. Konkurrencens kategorier er åbne, og giver elever og lærere mulighed for, at bruge dem som udgangspunkt for deres egne idéer. Samtidigt kan den enkelte lærer selv vælge hvilke fag og temaer, som skal danne rammen for elevernes projekter. Klassen kan arbejde med en fælles kategori, eller forskellige kategorier med fag eller et tema som ramme. 4 kategorier: Bevægelse: Bevægelse kan enten forstås som fysisk udfoldelse eller åndelig bevægelse. Et tema kan være, at eleverne skal komme med forslag til en ny form for gudstjeneste for børn og unge. Viden og Verden: Kategorien kan bruges i de naturvidenskabelige fag. Det kan handle om at gøre skolen mere miljøvenlig, men man kan også vælge at tænke fagene ind i nye produkter. Velfærd og Samfund: handler om at skabe en ny form for service, proces eller fundraising. Inspiration kan hentes i lokalsamfundet, i vores velfærdssystem eller i den globale verden. Udgangspunktet kan eksempelvis være fra samfundsfag, matematik, dansk, historie, biologi. Sprog og kultur: Denne kategori kan typisk bruges i dansk, engelsk og tysk, men også historie, kristendom og samfundsfag. Man kan arbejde med at lave turistbrochurer på forskellige sprog eller igangsætte kulturelle aktiviteter. Formål: Formålet med konkurrencen er at give elever og lærere mulighed for, at deltage i et entreprenørielt projektorienteret undervisningsforløb, som baserer sig på: Kreativitet; at bruge og udvikle faglig viden, og se denne i nye sammenhænge. Få erfaringer med kreative processer og metoder. Innovation; at vurdere og reflektere over nye idéer og løsninger, at strukturere disse, så de giver værdi for andre. Bruge redskaber og metoder til planlægning af virkelige projekter. Iværksætteri; at give eleverne erfaringer med at udføre noget i praksis, at realisere projekter som de selv har udviklet. Danne mening og sammenhæng mellem skole og virkelighed. Deltagelse i NextLevel giver: Eleverne mulighed for at dygtiggøre sig indenfor kreativitet, innovation, samarbejde, projektstyring og kommunikation. Motivation til at tænke kreativt, at sætte skolefagene ind i nye sammenhænge. Være med til at skabe noget i praksis. Lærere mulighed for at bruge fagene aktivt, at opfylde fælles mål. Få inspiration til, at arbejde med kreative og innovative processer. Mulighed for at vinde flotte præmier, såsom penge og store oplevelser for hele klassen.

10 Company Programme Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social innovation til tekniske produkter. Company Programme er relevant for alle ungdomsuddannelser, idet eleverne opnår uvurderlige kompetencer, de fremadrettet kan bruge som iværksættere eller som attraktiv arbejdskraft i enhver organisation. Eleverne lærer bl.a.: At arbejde innovativt og idéskabende At omsætte ideer i praksis At arbejde selvstændigt At samarbejde internt og eksternt At tænke i helheder At skabe værdi for andre Fire spor Company Programme har fire spor: Science & Technology Society & Globalization Business & Service Trade & Skills Fælles for de fire spor er muligheden for deltagelse i idékonkurrencen ved Danish Entrepreneurship Award og Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab. Opstillet grafisk ser forløbet sådan her ud: Derudover er der i de enkelte spor også sporspecifikke konkurrencer, hvis bedømmelseskriterier er målrettet specifikke uddannelsesretningers fagmål. Man er ikke bundet af det spor, man har tilmeldt sig i begyndelsen af forløbet. Man kan således skifte spor og efterhånden som idéen udvikler sig - uanset uddannelsesretning. Læs mere om sporene i menuen til venstre.

11 Start Up Programme Start Up Programme er en entreprenørskabskonkurrence, der henvender sig til studerende på de kortere videregående uddannelser (KVU) og mellemlange videregående uddannelser (MVU) - herunder uddannelser på erhvervsakademierne,professionshøjskolerne og de maritime uddannelser. Programmet tilbyder en idé- og innovations konkurrence, et Danmarksmesterskab (forretningsplans konkurrence) og et Europamesterskab 'Enterprise Challenge'. Derudover vil der indgå forskellige events, rådgivning fra relevante fagpersoner fra offentlige institutioner og erhvervslivet, flotte pengepræmier, samt en række af services, der kan understøtte brugen og integrationen af en entreprenørskabskonkurrence i undervisningen. Start Up Programme kan passes ind i eksisterende undervisningsforløb. Læringsmæssigt er der i forløbet lagt op til, at de studerende progressionsmæssigt arbejder sig igennem teamdannelse, idéudvikling, kreativitet og innovation samt organisering af iværksætterprocessen i forretningsplanen.

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV.

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere