Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård."

Transkript

1 Side

2 Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang, Vestervang 42+44, Thorsgården, Sifsgården og Åbygård. Skabe et forum for en dialog for alle Område Midts medarbejdere. Formidle aktuelle nyheder med en måneds interval. Bladet distribueres til de forskellige afdelinger, samt sendes elektronisk til medarbejdere i Område Midt. Bladet udkommer 11 gange om året. Juli-august nummeret er et særligt sommernummer. Redaktion: Anette Poulsen, ansvarshavende redaktør Jørgen Christensen, redaktør Godkendt på LMU den 20. marts Revideret på LMU 20. april 2010 DEADLINE: Den 15. i hver måned. Indlæg foretrækkes indleveret i skrifttype Verdana str. 12. Side 2

3 Indhold Side 4-5 Nyt fra områdechefen Side 6-7 Status på CURA Side 8 Ny IT konsulent Side 8 Info fra Dennis Væring Side 9 Nyt om forløbsmodellen Side 10 Træning i varmt vand Side 11 Husorkestret Side 12 Personaleinformationer Side 13 Zoneterapi Side Nyt fra sundhedsklinikkerne Side 16 Indsamling til Ukraine Side 17 Social Kapital målingen Side 18 Nyt fra LMU Side 19 Forstander på Thorsgården Side 19 Viceforstander på plejehjemmet Møllestien Side 20 Nyt fra personaleforeningen Side 21 Kursuskalender Side 22 Begivenheder i Område Midt Side 23 Medarbejderrepræsentanter i TR, LMU & Amir Side 24 Generalforsamling i personaleforeningen Opslag Side 3

4 Kære alle. Nyt fra områdechefen Vi er nået til den sidste vintermåned inden forårets komme. Og den er kort, så nu kan vi se frem til lysere tider. Jeg kender en, der altid på denne årstid siger: Indenfor de næste 1½ å, kan vi frem til to somre og kun en vinter Cura ny journal. Som I alle ved, så skal den nye borgerjournal Cura tages i brug den 27. marts. Det bliver meget spændende, men også noget helt nyt. Systematic, der er leverandør på journalen, udvikler den sammen med Aarhus Kommune. Jeg har fornøjelsen af at være med i styregruppen. Det er super interessant at følge hele projektet på det plan. Målet er mindre tid til dokumentation, samt at man kan gøre dokumentationen færdig på tablets hos borgeren i forbindelse med plejeopgaverne. Vores kvalitetsudvikler Jette Bojsen orienterer løbende her i Firkløveret, og det vil helt sikkert være en føljeton også i de næste numre. Forstandere på plejehjemmene. Den 1. januar trådte den nye forstandermodel i kraft. Vi har otte forstandere i Område Midt. At være forstander er ikke blot en navneændring. Det betyder, at den enkelte forstander skal tage større ansvar for sit plejehjem, f.eks. hjemliggørelse, madområdet, skabe liv og glæde, være med til at sætte sit eget præg på plejehjemmet. Med det følger også et større økonomisk ansvar og råderum, hvor der bliver overførselsadgang af både over- og underskud, når årets regnskab er gjort op. Jeg har sammen med viceområdechef Bente Lund haft samtaler og forventningsafstemning med alle otte forstandere i Område Midt. Det har været nogle gode snakke, og de er fuld af gode ideer og helt klar til at påtage sig opgaven. Jeg glæder mig til at se det hele udfolde sig i Som nævnt har vi otte forstandere, men tre af vores enheder i Område Midt er så store, at der også skal være en viceforstander. I Ceres Huset er det Karen Marie Wendt, der har været leder i Ceres Huset siden starten. På Møllestien og Sifsgård, er der lige blevet ansat viceforstandere. På Møllestien er det Karin Fenger Ellekrog. Karin er startet på Møllestien den 15 januar. Karin har lavet en lille præsentation af sig selv på side 19. Velkommen til Karin. Jeg ser frem til et godt samarbejde. På Sifsgård er ansættelsesproceduren netop afsluttet. Valget faldt på Ulrik Madsen. Ulrik starter på Sifsgård den 1. marts. Jeg ser selvfølgelig også frem til et godt samarbejde med ham. Vi må vente en omgang med en præsentation. Han skal først have lov til at lande. Side 4

5 Fortsat.. Budget for 2017 og regnskab Budgettet for 2017 blev offentliggjort den 27. januar. For Område Midts vedkommende ser bundlinjen nogenlunde uændret ud. Der vil dog blive nogle interne omrokeringer, idet der tilføres flere ressourcer til sygeplejersker i Sundhedsenheden, og forstandermodellen gør også, at der flyttes rundt på nogle midler. P.t. er vi i fuld gang med at lave interne fordelinger. Vi kommer ud af 2016 med et pænt overskud. Dog skal det tilføjes, at en del af overskuddet kommer fra nogle penge, vi har fået overført fra forvaltningen i 2016, og de er målrettede til forudbestemte initiativer i Faste læger på plejehjemmene. Mellem Praktiserende lægers organisation (PLO), Staten, Danske Regioner og KL er der indgået en aftale om, at der kan laves en ordning med faste læger tilknyttet de enkelte plejehjem. I Aarhus Kommune arbejder vi i øjeblikket på en model, hvor vi kan tilbyde beboerne på vores plejehjem en fast læge. Jeg er overbevist om, at det kan blive en god ordning, først og fremmest for beboerne, men også for medarbejderne, der fremover ikke skal samarbejde med så mange forskellige læger. Der er også i ordningen afsat penge til, at lægen kan have mulighed for sparring med medarbejderne om sundhedsfaglig rådgivning og behandling. Der kommer yderligere information ud, så snart vi ved noget mere. Aarhus som kulturhovedstad. Den 21. januar var den store dag, hvor åbningen af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 blev skudt i gang. Der var ca mennesker i byens gader, og midtbyen var spærret af. Område Midt var adviseret på forhånd, så vi kunne tage vores forholdsregler. Vi valgte at have en ekstra aftenvagt på arbejde, da vi kunne forudse, at det ville blive svært at komme rundt til de borgere, der skulle modtage hjælp. Der vil komme flere store events i løber af 2017-året, men nok ikke i så stor stil som ved åbningen. Jeg kan oplyse, at vi er tilmeldt en eventstab, der sender besked ud, når der er store arrangementer, hvor der komme vejspærringer eller andre ting, der berører Midtbyen. Mange hilsener Anette Poulsen Side 5

6 Status på CURA Den 27. marts tager vi vores nye journal CURA i brug, og forberedelserne er i fuld gang. I Område Midt har vi 6 implementeringsagenter og godt 20 superbrugere, som skal være med til at hjælpe os alle godt på vej. Nye begreber og arbejdsgange Med CURA skal vi vænne os til, at nogle begreber får andre navne, end vi har været vant til men indholdsmæssigt og fagligt vil vi opdage, at mange ting er de samme som nu. Nedenstående oversigt viser nogle af de væsentlige ændringer: I den gule kasse ses, hvad vi har været vant til i VITAE. I den blå kasse ses, hvad det kommer til at hedde i CURA. Side 6

7 Status på CURA Undervisning Igennem de sidste to måneder har implementeringsagenterne været på besøg i alle teams og undervist i Fælles Sprog III og den nye dokumentationspraksis, der følger med CURA. Det har været en stor fornøjelse at komme rundt og snakke dokumentation med jer! Sikke en gejst, vi har mærket stort engagement og spørgelyst, gode diskussioner og konstruktive forslag. Det er tydeligt at mærke, at dokumentation betyder noget i vores arbejde i Område Midt, og at I alle gerne vil gøre det godt til gavn for borgerne. E-læring Ud over den afholdte undervisning kommer der e-læring til alle medarbejdere, der skal bruge CURA. Det bliver e-læring, som matcher de enkelte faggruppers behov, hvor man vil lære de forskellige funktionaliteter i CURA at kende. E-læringsprogrammerne vil vi også komme til at bruge efterfølgende som opslagsværk og vejledning, når vi har brug for at få repeteret, hvordan man lige gør. Dertil har vi Cura Loop, som findes via portalen. På CURA Loop ligger der svar på mange gode spørgsmål allerede. Og endelig vil der være hjælp at hente hos vores dygtige superbrugere og implementeringsagenter! Jette Lautrup Bojsen, kvalitetsudvikler og CURA-tovholder Side 7

8 Hej alle sammen. Jeg hedder Henrik Fast Mikkelsen, og jeg er blevet ansat her i Midt og i Christiansbjerg i et fleksjob som IT-konsulent. Normalt vil jeg være at finde i Midt tirsdag og onsdag, men det skal ikke afholde jer fra at skrive eller ringe til mig med jeres IT problemer på en anden dag. Jeg vil stadig kunne hjælpe, selvom jeg er i et andet område lige den dag. Jeg holder normalt fri om mandagen, med mindre andet aftales. Jeg har arbejdet med IT i de sidste 5 år. 1 år på en folkeskole og de sidste 4 år på et gymnasium. Før det er jeg uddannet som lyd- og lystekniker, så teknik og IT har altid været mit hjerte nært. Jeg bor i Hadsten, sammen med min kæreste og vores lille kat. Jeg er stor fan af at grille, lave god mad, at dyrke og spise chili, og at spille brætspil med vennerne. Derudover er jeg forsanger i et dødsmetal band. Jeg kan kontaktes på eller på telefon Henrik Fast Mikkelsen Ny IT konsulent Hej alle sammen Fredag d. 3. februar går jeg fra på ferie og barsel, og er sammenlagt væk i 9 uger. Heldigvis har vi fået fastansat Henrik Fast Mikkelsen, som tager over for mig i mit fravær, og som I også fremover kan kontakte Henrik har normalt fri om mandagen, men kan kontaktes alle andre hverdage på eller telefon Udover Henrik, kan I også altid hente hjælp her: Digitalisering Problemer og spørgsmål angående Journalen, Disponering, Håndholdt3 og den nye Cura journal, kan rettes direkte til Digitalisering (kontoret for borgerjournalen) på alle hverdage mellem kl og kl på telefon IT Brugerservice/Fælles IT IT Brugerservice (kommunens fælles IT afdeling) kan kontaktes alle hverdage mellem kl og kl på telefon Hilsen Dennis Side 8

9 Nyt om forløbsmodellen Så er det tid til en opdatering på forløbsmodellen i Område Midt. Vi forsøger alle at arbejde med den struktur og ansvarsfordeling, som ligger i forløbsmodellens principper. Det kan opleves som udfordrende til tider. Måske gør ens samarbejdspartner ikke helt som forventet, og måske er det svært at finde ud af, hvad der lige præcist forventes af en selv. Men midt i alle disse forandringer, så begynder der også at komme små solstrålehistorier frem! Sosu-assistenter oplever, at de udvikler deres kompetencer i takt med, at de varetager flere og flere delegerede sygeplejeopgaver. Borgerne får derfor en mere helhedsorienteret pleje, når fx sosuassistenten både varetager at give den daglige insulin og hjælper fru Hansen med morgenplejen. Sygeplejersken og ergoterapeuten i hjemmeplejen er også med til at sikre udvikling af kompetencer hos sosu-hjælpere og sosu-assistenter, når de understøtter deres kollegaer i dagligdagen med borgeren. I sundhedsenheden arbejdes der hen mod, at borgere, der bliver udskrevet, får besøg af både en sygeplejerske og en ergoterapeut eller fysioterapeut til en tværfaglig udredning på 1. eller 2. dagen efter hjemkomsten. Formålet er at starte rehabiliteringen hurtigst muligt, for at forebygge at borgerne taber funktionsevne efter udskrivelsen. Måske har borgerne brug for mere rehabilitering end der blev forudsagt fra hospitalet eller mindre. Så med andre ord i en forandringstid, hvor frustrationer hurtigt kan fylde meget, så lad os også huske på de positive fortællinger. Med venlig hilsen Camilla Brogård Schmidt, Implementeringsagent Det er februar og i gamle dage forbandt man årstiden med vinter og snevejr. Det er godt nok ikke varmt i øjeblikket, et par graders varme om dagen og et par graders frost om natten, men rigtig vinter er det ikke. Derfor forsidebilledet med sol og sne. Jørgen C Side 9

10 Træning i varmt vand Har du lyst til at prøve træning i varmt vand? Så kom til personalesvømning! Personaleholdet er startet igen i januar Hver torsdag mødes vi fra kl Der er løbende ankomst det første kvarter med mulighed for individuel opvarmning. Herefter er der ca min. undervisning med fysioterapeut. Der er fokus på træning af hele kroppen, pulsen kommer op og måske er der tid til en sjov stafet! Flere deltagere oplever velvære i hele kroppen samt at smerter i ryg, skuldre og hofter mindskes efter bassintræning på personaleholdet. Kom og mærk det på egen krop! Tilmelding sker på tlf , eller ved at møde op torsdage fra kl i bassinet. Pris: 150 kr. for hele forårssæsonen. Vel mødt! Venlig hilsen Jytte, Kristine og Katrine, Møllestiens varmtvandsbassin. Side 10

11 Husorkestret Møllestiens Husorkester har eksisteret i mere end 10 år. Vi er for tiden 12 medlemmer, og et par stykker har været med helt fra starten. Vores leder Poul Bech Christensen har også været med i alle årene, og det er af stor betydning for orkestret, at han er med os og får samspillet til at fungere. Vi spiller mange forskellige genrer indenfor musik, og vi spiller på 8 forskellige instrumenter + det løse. Orkestret mødes hver tirsdag formiddag og spiller efter tur i de forskellige plejeboliger i Område Midt: Vestervang 42+44, Ceres Huset og Møllestien. Fra foråret 2017 spiller vi også på Thorsgaarden og Åbygaard. Et par gange om året spiller vi i ældreboligerne på Vestervang og Carl Blochsgade. Når vi bliver inviteret, spiller vi også til arrangementer i Område Midt: Fastelavn, Sct. Hans, Festugen, Mortensaften, markedsdage, Nytårskur m.v. Det er en fornøjelse for os at spille sammen, og det glæder os, når vi kan se, at de beboere vi spiller for, har en hyggelig dag sammen med os. Et glimt i øjet, et smil, en kommentar eller måske et par fødder, der begynder at bevæge sig til musikken. Hvis der så også er en kop kaffe til orkestret, er det en rigtig god dag. Vi vil gerne være et musiktilbud, der er til glæde for beboere og personale i de afdelinger, vi besøger. Det er bedst for alle, når personalet er orienteret om, at Husorkestret kommer og derfor har frivilligkoordinator Elin Hedegaard udarbejdet halvårsprogrammer, som er tilgængelige i alle de afdelinger, vi besøger. Erfaringen viser, at det fungerer bedst, når afdelingernes sætter os på deres aktivitetskalender, så der ikke planlægges andre ting, de dage vi kommer. Vi sætter også selv små opslag op i dagene forud. Husorkestret ser frem til mange hyggelige for- eller eftermiddage med beboere og personale i Område Midt og vi modtager gerne ønsker og forslag. Inger Neve, med i Husorkestret Side 11

12 Personaleinformation Vi ønsker følgende nye medarbejdere velkommen: Navn/Ansættelsessted Stilling: Ansættelsesdato: Karin Fenger Ellekrog, plejeboliger Møllestien Viceforstander Sarah Nellemann Pedersen, Ceres Huset Sosuassistent Charlotte Nielsen, Ceres Huset Sygeplejerske Karina Svejstrup Nordendahl, Ceres Huset Sosuassistent Anette Hanne Bülck, Ceres Huset Sosuassistent Morten Jensen, Ceres Huset Sosuassistent Tina Noack Lyck Munck, Ceres Huset Sosuassistent Esma Tom Lodahl, Ceres Huset Sosuassistent Steffan Tom Lodahl, Ceres Huset Sosuassistent Vi har taget afsked med følgende medarbejdere: Navn Stilling: Fratrædelsesdato: Miriam Appelt, Ceres Huset Sosuassistent Connie Foghette Stender, Ceres Huset Sosuassistent Vibeke Møller Sørensen, CBG Sosuhjælper LØNTEAMET VED OMRÅDE MIDT Hvem tager sig af hvad? Sundhedsenheden, Plejeboligerne Vestervang 42 & 44, hjemmeplejen Bodil Uhrenfeldt Tlf Plejeboligerne Carl Blochs Gade & Ceres Huset, Stab og ledergruppe. Helle Højvang Friis tlf.: Karen Nielsen tlf Plejeboligerne Møllestien & Kingosvej og hjemmeplejen Åbygård Anne Schou Jönsson Administration, pedeller, cafémedarbejdere, husassistenter samt tilkaldevikarer. Dorte Grønning Side 12

13 Zoneterapi Prøv det og mærk - om det er noget du kan bruge. Er du sund og rask, eller døjer med noget (ex. smerter eller træthed) Eller gerne vil forebygge (ex. pollenallergi) Så er du velkommen! Der er formiddags, middags- og sene eftermiddagstider. Morgentid starter kl til bla. nattevagterne. Ring eller kom forbi Kingosvej 1-7 i Åbyhøj, hvor jeg træffes: PS!! Ny adresse Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Mit telefonnummer er Den 1. behandling varer ca. 1½ time. De følgende ca. 1¼ time. Behandlingskort kan købes i administrationen både på Møllestien og Carl Blochs Gade samt cafeen på bygård. I cafeen kan betales med Dankort. 1 behandling koster 120 kr. 5 behandlinger koster 500 kr. Udebliver du fra en aftale, uden at melde afbud, koster det stadig én billet. Billetten opkræves ved næste tidsbestilling. Mange zone-hilsner fra Gitte Side 13

14 Nyt fra Sundhedsklinikkerne Har i set den nye serie i TV U-turn torsdage kl. 20,30 på DR 1? Det er virkeligt spændende!! Her er det sundhedseksperten Chris MacDonald der i samarbejde med TrygFondens Center for Aktiv Sundhed (Rigshospitalet) vil undersøge om livsstilsændringer er effektiv i behandlingen af type 2- diabetes, og om det kan føre til en reduktion eller helt fjerne behovet for diabetes-medicin. I tv-programmet følger vi seks personer med type 2-diabetes for at se, om de kan ende med helt at undvære medicin. Hvad er diabetes? Antallet af mennesker med diabetes er eksploderet i de seneste år. Diabetes blev tidligere kaldt sukkersyge, og det er en sygdom, der betyder, at man lever med et kronisk forhøjet sukkerindhold i blodet. På verdensplan har omkring 415 millioner mennesker diabetes, og det svarer til 8,3 procent af alle mennesker mellem 20 og 79 år. I Danmark er der diabetespatienter ifølge Sundhedsdatastyrelsens seneste officielle tal fra Omkring 10 procent har type 1-diabetes, der primært rammer børn og unge. De sidste 90 procent har type 2-diabetes, men den betegnelse dækker i virkeligheden over mange forskellige sygdomme, fortæller professor Henning Beck-Nielsen fra Syddansk Universitet. - Jeg mener, at det er forkert at kalde det for en enkelt sygdom. Vi forsker i at forstå de forskellige typer bedre, så vi kan blive bedre til at behandle de forskellige sygdomme på forskellige måder, som er mest effektive, siger Henning Beck-Nielsen. Type 2-diabetes er blevet en folkesygdom Type 2-diabetes er i voldsom vækst, og den primære årsag er usund livsstil. Diabetesforeningen frygter at diabetes bliver et meget større problem i fremtiden og at op mod danskere går rundt med diabetes uden at vide det. Derudover er type 2-diabetes meget arvelig, da man har 80 procents risiko for at udvikle sygdommen, hvis begge ens forældre er ramt. - Så vi forventer, at der vil opstå en sneboldseffekt, så endnu flere i den næste generation vil blive ramt, hvis ikke vi får vendt udviklingen, siger professor Henning Beck-Jensen. Hvad er type 2 diabetes? Når man spiser eller drikker, stiger blodsukkeret, og denne stigning opfanges Side 14

15 Nyt fra sundhedsklinikkerne af bugspytkirtlens betaceller, som står for udskillelsen af insulin. Insulin har flere funktioner, men en af dem er at reducere og normalisere blodsukkerniveauet, og det gøres ved, at glukosen (sukkeret) optages af lever- og muskelvæv. Hvornår har man type 2 diabetes? På den lange bane vil bugspytkirtlen dog blive udtrættet, og det vil ikke længere være muligt at holde blodsukkerniveauet indenfor normalværdierne eller tæt på normalværdierne. I dette tilfælde vil lægen kunne konstatere type 2 diabetes ved hjælp af en blodprøve. Til at konstatere type 2 diabetes anvendes HbA1c, som er langtidsblodsukkeret. Det er det gennemsnitlige blodsukkerniveau over en længere periode. Hvis en persons langtidsblodsukker, HbA1c, ligger over 48 mmol/ mol stilles diagnosen type 2 diabetes. Med tiden vil nogle type 2 diabetikere opleve, at bugspytkirtlens betaceller ikke længere producerer insulin, eller at insulinen bliver så ineffektiv, at man bliver nødt at injicere insulin på daglig basis. Type 1-diabetes er et mysterium Også antallet af danskere med type 1-diabetes stiger. Man kender ikke årsagen til type 1-diabetes, men ifølge professor Henning Beck-Nielsen regner man også her med, at de unges eller forældrenes livsstil spiller ind. Siden 2000 er antallet danskere med type 1-diabetes steget gået fra til Kilde DR.DK/lev nu 13/1/2017 Bestyrelsen i personaleforeningen: Birte Jørgensen: Else Bay Mortensen: Heidi Lemmer Jensen: Helle Caspersen: Helle Starup: Ivan Brøste: Karin Hebsgaard: Maria Engstrøm: Ulla Holtegaard: Side 15

16 Indsamling til Ukraine En gang i 2016 skrev jeg et indlæg om vores - gennem rigtig mange år - indsamling til ulandshjælp. De seneste år har vi haft en rigtig seriøs forbindelse til en frivillig organisation som selv tager ud til deres udvalgte lande, hvor de har personlige kontakter, nemlig i Ukraine, Sri Lanka og Tanzania De modtager fra os, alt de vi kan indsamle herunder brugte hjælpemidler, æsker med anbrudte handsker, åbnede poser med bleer, sårplejeartikler som har været ude hos borgere og derfor ikke må bringes til andre borgere (iflg. dansk standard men derude har man INTET og så er de meget glade for lidt!) diverse ting som p. g. a. udløbsdato ikke kan anvendes.og meget meget mere. Her ved juletid havde vi simpelthen samlet et par lastbilfulde det er da imponerende!! Tusind tak til alle jer, der har bidraget!! Jeg har fået en meget varm tilbagemelding om, hvor taknemmelige man i organisationen er, og at vi er så engagerede! De kan som sagt bruge næsten alt bl. a. skrev de fra deres sidste besøg i Ukraine: Specielt voksenbleer er der bud efter. At gå ind på alderdomshjemmene får tårerne frem i øjnene, så skrap er tisselugten. Det er en rigtig god ide, hvis I kan have det i baghovedet f eks også når i rydder op efter et dødsfald. så lægger I det blot i en papkasse lukker den skriver TIL INGER P _ ULANDSHJÆLP MØLLESTIEN Så er det nemlig min frivillige indsats, der sørger for at få det grovsorteret og klargjort til det kan hentes. De bedste hilsner Sygeplejerske Inger Pedersen sundhedsklinikken Møllestien. Side 16

17 Social Kapital målingen Social Kapital undersøgelsen er nu gennemført. Område Midt er topscorer i svarprocent blandt områderne sammen med Vest. 79% har svaret det er flot. Efter planen lander rapporterne hos lederne i starten af marts og så går de lokale dialoger og aftaler om tiltag i gang. Her er uddrag af opfølgningsplanen: 7. marts Samlede rapporter på direktionsmøde Uge 10/11 Leder-mulighed for snakke med VICEOC/OC 23. marts Social kapital måling for Midt, punkt på LMU April Maj April/maj/juni 22. juni Formøde mellem leder/tr/amir om plan for opfølgning og kobling til plan for 2016 Planer deles på leder/stabs/adm-møder Anette Poulsen kommer på besøg Opfølgningsmøde i team planer lægges på K-drev (SharePoint) Samlet overblik over tiltag via planer på K; Udvalgte ledere/tr.. fortæller på LMU Juni - dec Tiltag gennemføres og evalueres kort på teammøde. Evaluering markeres i plan på K-drev: Inspiration fra Tværmagistratslig Arbejdsmiljøkonference. På det kommende møde i den fælles arbejdsmiljøgruppe, arbejdsmiljøforum den vil vi gerne sætte efterårets arbejdsmiljøkonference og emnet Attraktive arbejdspladser på dagsordenen. Måske kan noget af materialet inspirere til proces- og opfølgningsdialog, når I i teamene modtager og gennemgår jeres social kapital rapport? I får her muligheden for at kigge med i materialet fra konferencen. Der ligger blandt andet et oplæg om Social Kapital og en tilgang til at drøfte, hvad der rør sig af bekymrende henholdsvis beskyttende forhold, som er lige til at anvende. Workshoppen blev afholdt af Børn og Unge, og tilsvarende har tidligere været præsenteret for hele ledergruppen i Midt. Materialet fra konferencen ligger på Aarhus Kommunes Medarbejderportal HER. Her kan I både finde materiale fra de fem workshops, fra inspirationsbasaren og videoklip fra dagen. Materialet fra de fem workshops ligger her. Arbejdsulykker Sygefravær Sundhedsfremme Arbejdsmiljøkonsulenterne Anette Østergaard og Mette Møller Stenkjær Side 17

18 Nyt fra LMU Samarbejde mellem TR og AMR om sygefravær og arbejdsmiljø Flere TR og AMR fra Område Midt har deltaget i en workshop om sygefravær på tværs i Sundhed og Omsorg. De nåede frem til, at et styrket samarbejde på tværs af TR og AMR i Område Midt kan være med til at støtte indsatser ift. sygefravær og arbejdsmiljø. Konkret har de planer om at mødes 6 gange om året. Kursus- og kompetencestrategi En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra LMU og Udvalget for kvalitet og læring har lavet et forslag til en ny kursus- og kompetencestrategi gældende for Område Midt. Tankerne med strategien er Synlighed og Retning ift. kompetenceudvikling og en systematik ift. afholdelse af MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og TUS (teamudviklingssamtaler). LMU skulle på mødet i januar vælge et hovedtema, som skal være retningsgivende for kompetenceudvikling i 2017 og På baggrund af en proces, hvor LMU bl.a. drøftede betydningen af ordet retningsgivende, valgte de temaet Borgerrettet kommunikation. Arbejdsgruppen skal nu arbejde videre med at sætte ord på temaet, så det er lettere at arbejde ud fra. Social kapital LMU blev præsenteret for en tidsplan ift. opfølgning på Social Kapital målingen (den kan ses på forrige side (side 17) i dette nr. af Firkløveret). Der skal være en opfølgning i alle team og LMU drøftede, hvordan TR og AMR kan støtte op i teamene og nå ud til alle ved at fordele sig og dække hinanden ind. Personalegoder Pjecen med Område Midt s personalegoder er blevet revideret. Den bliver sendt til alle medarbejdere pr. mail. Som noget nyt er det nu gratis for medarbejdere at træne i lokalcentrenes træningslokaler; Område Midt refunderer hele beløbet, man betaler til FOF hvor det hidtil kun har været halvdelen. Du kan læse om tilmelding mm. i pjecen. Heidi Gylden Side 18

19 Forstander på Thorsgården Mit navn er Nana Bach, jeg er den nye forstander på Thorsgården fra 1. Januar Jeg kommer fra en lederstilling på plejehjemmet Madsbjerg, hvor jeg har været siden Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet en del år på Horsens sygehus. Og senere som leder i Horsens Kommune. Privat er jeg gift og har 2 voksne sønner, der er godt på vej ud i livet I min fritid driver jeg, sammen med nogle veninder et yoga studie. Jeg glæder mig til min dagligdag på Thorsgården og til at hilse på mange fra Område Midt Mange hilsner Nana Viceforstander på Møllestien Mit navn er Karin Fenger Ellekrog, og er fra 15. januar 2017 ansat som Viceforstander på Plejehjemmet Møllestien. Stillingen er jo en ny stilling, som en konsekvens af den nye forstandermodel, der er trådt i kraft pr. 1. januar I den forbindelse er jeg blevet bedt om at præsentere mig selv gennem et lille indlæg i personalebladet: Jeg er uddannet sygeplejerske fra Aarhus Kommunehospital, hvorefter jeg flyttede til København. Jeg har en blandet erfaring fra medicinske og kirurgiske afdelinger, men har hovedsageligt arbejdet som intensivsygeplejerske i henholdsvis København og Odense, inden min familie og jeg flyttede tilbage til Aarhus. Tilbage i Aarhus tog jeg i perioden fra en kandidat (Cand. Cur.) fra Aarhus Universitet. Efter min kandidat har jeg arbejdet som klinisk sygeplejespecialist på Opvågningsafdelingen på Aarhus Universitetshospital og efterfølgende som uddannelsesansvarlig på to kirurgiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital. I denne stilling var jeg hospitalets kontaktperson til Social- og Sundhedsskolerne, samt med i flere regionale arbejdsgrupper, hvilket har givet mig en god indsigt i såvel social- og sundhedsassistentuddannelsen som sygeplejeuddannelsen. Inden min start på Møllestien, var jeg ansat i et vikariat i Sundhedsenheden i Område Christiansbjerg. Jeg glæder mig meget til mit samarbejde med Søs Fenger og personalet om at skabe rammerne således, at beboerne får et hjem med liv og sjæl og medarbejderne en god arbejdsplads. Karin Fenger Ellekrog Side 19

20 Nyt fra personaleforeningen Rundvisning på Aarhus Teater tirsdag 21. februar 2017 kl Så er der mulighed for at komme bag kulisserne på Aarhus Teater. En rundviser fortæller om husets historie, om arkitekturen og udsmykningen. Turen går rundt i hele huset, til de forskellige scener, værksteder, rekvisitkælder mv. Rundvisningen på teatret sker under hensyntagen til kunsten. Der kan være prøver på scener eller i prøvesale samt travlhed på værksteder, der medfører, at vi ikke kan garantere, at turen går forbi alle scener og værksteder. Der er 25 pladser og denne oplevelse koster blot 30 kr. og tilmeldingen er først bindende, når der er betalt til et af personaleforeningens skønne medlemmer. Tilmelding senest den 10. februar Med venlig hilsen Ergoterapeut Helle M. Caspersen Plejeboliger Møllestien Grønnegade Aarhus C Mobil Side 20

21 Kursus Kalender Kurser/intro-undervisning i Område Midt i februar 2017 Kursus Dato Tidspunkt Sted Underviser Brandundervisning 7. februar Grønnegade 10 Carl Blochs Gade 30 Vestervang 42 og 44 Vestervang 16 Ceres Alle 15 Beredskabsplan 7. februar Møllestien, Grønnegade 10, Kælderen Ergonomi Ekstra hold Introduktion til Område Midt 7. februar 21. februar Møllestien, Grønnegade 10, Undervisningslokalet i kælderen 9. februar Thorsgården, Thorsvej 30, festsalen Flemming Aagaard Anton Niebuhr Karsten Skjold Jensen Tjalfe Garvang Lars Fruelund Henrik Tolborg Flemming Aagaard Astrid Nygaard Larsen Anja Jensen Marianne Balleby Anne Sofie Skov Helle Caspersen Mette Marie Sørensen m.fl. Medicinundervisning (ikke elever) DEL 1 DEL 2 DEL februar 20. februar 27. februar Møllestien, Grønnegade 10, Undervisningslokalet i kælderen Charlotte Priebe Susanne Tønder Medicinundervisning (assistentelever) DEL 1 DEL 2 DEL januar 6. februar 22. februar Møllestien, Grønnegade 10, Undervisningslokalet i kælderen Charlotte Priebe Susanne Tønder Medicinundervisning (hjælperelever) DEL 1 DEL februar 27. februar Møllestien, Grønnegade 10, Undervisningslokalet i kælderen Helle Starup Heidi Aaby Risikostyring 23. februar Åbygård, Kingosvej 1-7 Fælleshuset Inkontinens 22. februar Carl Blochs Gade 30 Undervisningslokalet Marlene Ravn Wegener Heidi Bonnis Inger Hedegaard Tilmelding til holdene skal ske iflg. aftale med din leder og via Kursusportalen aak.plan2learn.dk/ Søg på ny midt i kataloget og alle Midtbyens intro-kurser listes op. Under hvert kursus findes også en kursusbeskrivelse. Brandundervisning i Åbyhøj skal aftales med pedellen på lokalcenteret/plejehjemmet. Side 21

22 Begivenheder kl Rundvisning på Aarhus Teater Tilmelding og betaling til en af personaleforeningens medlemmer efter først til mølle princippet, senest kl Mærk 1950'ernes kulturelle vingesus Foredrag v/mag.art. Anders Thyrring Andersen på Lc. Åbygård. Billet kan købes i cafeen på Åbygård eller informationen på Møllestien kl Mærk 1960'ernes kulturelle vingesus Foredrag v/cand.mag. Jørgen Sørensen på Lc. Vestervang. Billet kan købes i cafeen på Vestervang eller informationen på Møllestien Billetterne koster 50 kr. pr. stk. Se i øvrigt opslag rundt omkring kl Generalforsamling i personaleforeningen. Se opslag på bagsiden Side 22

23 Repræsentanter TR, LMU & AMIR Medarbejderrepræsentanter i LMU og TR: Medarbejder Repræsenterer Arbejdssted Katja Linhave TR, FOA Louise Singerholm Sørensen, TR Sosu-ass., sygehjælpere, pl.hjems.ass, besk.vejledere Sygeplejersker Lc. Åbygård (Sifsgård) Område Midt Katrine Knudby Nielsen Terapeuter Område Midt Carsten Pedersen TR-FOA Anette Rynt Pedersen Inger Breindahl TR Steen Jørgensen TR, FOA. (suppleant) Hjemmehjælpere, sosuhjælpere Økonomaer Ernæringsassistenter Administrationen Sosu-ass., sygehjælpere, pl.hjems.ass, besk.vejledere Hjemmeplejen Vestervang Område Midt Administrationen Møllestien Anton Niebuhr Pedeller Område Midt Inger Hedegaard TR (suppl.) Anne Sofie Skov TR (suppl.) Sygeplejersker Terapeuter Område Midt Lc. Åbygård Heidi Bonnis AMIR repræsentant Carl Blochs Gade Vakant AMIR repræsentant Arbejdsmiljørepræsentanter - AMIR: Medarbejder Repræsenterer Træffetid/Tlf. Arbejdssted Ulla Holtegaard Sundhedsenheden Pia Due Vestervang ude og plejeboliger Maria Korsholm Ventzel Ceres Huset Vestervang - dag Ceres Huset Heidi Bonnis Carl Blochs Gade CBG, Afd. A Tina Vesterholm Jensen Møllestien, både ude og plejeboliger sal, Bykernen og Øgaderne Jørgen Christensen Øvrige (service afd., pedeller stab og administration) Adm. Møllestien Jannie Lyng Mollerup Flyverkorpset Åbygård Anne Pedersen Sifsgård Sifsgård Annelise Kristensen Thorsgården Thorsgården Vakant Hjemmeplejen Åbygård Åbygård Side 23

24 Område Midts Personaleforening Generalforsamling Personaleforeningen afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 21. marts 2017 kl på Møllestien Foreningen er vært ved et let traktement, som vi starter med. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning v/formanden 5. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. marts) 6. Regnskab Budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 8. Valg til bestyrelsen. 9. Evt. Efter generalforsamlingen afholdes det traditionsrige mini-banko med meget flotte gevinster! På gensyn til mange medlemmer! Bestyrelsen Område Midt Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård Grønnegade 10, 8000 Aarhus C

Personalegoder Område Midt

Personalegoder Område Midt Personalegoder Område Midt Kære medarbejder Som ansat på månedsløn ved Område Midt tilbyder vi dig forskellige personalegoder. Du kan læse om personalegoderne herunder, og hvordan du kommer i gang med

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang.

Læs mere

Ansøgning om selvstyre på plejehjem

Ansøgning om selvstyre på plejehjem december 2016 Ansøgning om selvstyre på plejehjem Information om ansøger Plejehjem: Mou Plejecenter Plejehjemsleder: Jytte Pihl Antal plejehjemspladser: 36 Antal medarbejdere (årsværk): Antal specialpladser:

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Emne: Indkaldelse til LMU udvalgsmøde Sted: Aktivitetslokalet, hus 88 Dato: 07.02.13 Tidspunkt: Kl. 13.13-15.00 ( Formøde kl. 13.00 ) Deltagere: Hanne Svendsen,

Læs mere

Velkommen til Område Midtbyen

Velkommen til Område Midtbyen 2016 Velkommen til Område Midtbyen Kære nye medarbejder. Vi glæder os meget til at lære dig at kende. Når du starter i Område Midtbyen, vil du modtage mange informationer og mange nye indtryk. I denne

Læs mere

Kære Medarbejdere! Som ansat på månedsløn ved Område Midtbyen, har du mulighed for at benytte forskellige personalegoder.

Kære Medarbejdere! Som ansat på månedsløn ved Område Midtbyen, har du mulighed for at benytte forskellige personalegoder. Revideret december 2013 Kære Medarbejdere! Som ansat på månedsløn ved Område Midtbyen, har du mulighed for at benytte forskellige personalegoder. På de følgende sider kan du læse om, hvilke personalegoder

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Kære nye medarbejder, Tillykke med jobbet! Vi glæder os meget til at lære dig at kende!

Kære nye medarbejder, Tillykke med jobbet! Vi glæder os meget til at lære dig at kende! 2013 Kære nye medarbejder, Tillykke med jobbet! Vi glæder os meget til at lære dig at kende! Når du starter på arbejde, vil du opleve mange nye indtryk - så lad os indse det fra starten af: Du vil få svært

Læs mere

Velkommen til Område Midt

Velkommen til Område Midt 2016 Velkommen til Område Midt Kære nye medarbejder. Vi glæder os meget til at lære dig at kende. Når du starter i Område Midt, vil du modtage mange informationer og mange nye indtryk. I denne folder har

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

KURSUSKATALOG FORÅR 2015

KURSUSKATALOG FORÅR 2015 KURSUSKATALOG FORÅR 2015 Dette kursuskatalog er til dig, der er medarbejder, frivillig, og/eller pårørende på ældreområdet. INDLEDNING Kære frivillig, medarbejder og/eller pårørende på ældreområdet i Aarhus

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25. Side Velkommen Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25 Område Midtbyen Side Velkommen til Møllestien På Møllestiens vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie

Læs mere

SOSU-ernes kompetencer nu mere synlige

SOSU-ernes kompetencer nu mere synlige 29.04.2010 Seniorer i syvkamp Rejseholdet besøger Århus To verdner mødes - fokus på frivilligområdet First Movers SOSU-ernes kompetencer nu mere synlige Kvalitetsbesøg giver bedre pleje mobning - et banebrydende

Læs mere

Velkommen til Område Midtbyen

Velkommen til Område Midtbyen 2014 Velkommen til Område Midtbyen Kære nye medarbejder. Vi glæder os meget til at lære dig at kende. Når du starter i Område Midtbyen, vil du modtage mange informationer og mange nye indtryk. I denne

Læs mere

Velkomstfolder til nyansatte i Område Vejlby-Risskov. Vi byder dig velkommen. - til Område Vejlby-Risskov. Vi glæder os til at lære dig at kende.

Velkomstfolder til nyansatte i Område Vejlby-Risskov. Vi byder dig velkommen. - til Område Vejlby-Risskov. Vi glæder os til at lære dig at kende. Velkomstfolder til nyansatte i Område Vejlby-Risskov Vi byder dig velkommen - til Område Vejlby-Risskov Vi glæder os til at lære dig at kende. Velkommen fra direktionen Hvordan er MSO organiseret? Kære

Læs mere

Tids- og handleplan for implementeringen af forløbsmodellen, 2017 Fase 2 og Fase 3 PIXI-UDGAVE

Tids- og handleplan for implementeringen af forløbsmodellen, 2017 Fase 2 og Fase 3 PIXI-UDGAVE Tids- og handleplan for implementeringen af forløbsmodellen, 2017 Fase 2 og Fase 3 PIXI-UDGAVE Implementering af forløbsmodel Tids- og handleplan fase 2 og 3 (PIXI-Udgave) Side 2 Indhold 1. BAGGRUND...

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Aktiviteter arrangementer & menuplan Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Månedsbladet november 2015 Læs inde i bladet: November kalender s. 2 November underholdning s. 3

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Indsatsmål (2014-2015), Sundhed og omsorg

Indsatsmål (2014-2015), Sundhed og omsorg , Sundhed og omsorg Indsatsmål (2014-2015) Afdeling: Træning og hjemmepleje Vest Synliggørelse med særlig opmærksomhed på kost og motion. Forebygge stress og travlhed n værdi vil Glæde, overskud, raske

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET

SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET 30-9 - 20 Caritas fik andenplads som årets praktikplads Anders Agger flyttet og udsolgt Nyt netværk for frivillige KÆLEGRISEN MØFFE SKABER NYT LIV PÅ LOKALCENTRET SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET Midtvejsevaluering

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand.

Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand. Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand. Uge 9 Onsdag d. 02.03.11 Kl. 09:00-12:00: Velkomst, kort orientering om program, underskrivelse af erklæring om tavshedspligt, besvarelse

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010.

Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010. Lokalcentrene Sydvest. Tids og handleplan for Plejeboligerne Skovlundgårdsvej 55 + 57 For pkt. 7.3. i det kommunale tilsynsrapport 14. juli 2010. Senest revideret 30. november 2010 Indsatsområde Mål Handling

Læs mere

Mødereferat. Sted: Rungstedgård. Dato:

Mødereferat. Sted: Rungstedgård. Dato: Mødereferat Sted: Rungstedgård. Deltagere: Social- og Seniorudvalget: Thorkild Gruelund, Anne-Grete Nissen (T), Marianne Preis Balser, Annette Wiencken (V). Administrationen : Direktør Kenneth Kristensen,

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Skema til rundvisning og mundtlig introduktion Rundvisning på Stenhøj Områdeleder Kommunikationsveje Til og fra områdeleder Tavshedspligt Målsætning/værdigrundlag Personalehåndbog/Computer Personalevelkomst

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang.

Læs mere

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Pjecen indeholder oversigt over: - obligatoriske og supplerende interne undervisningsemner i Ældreservice - oversigt over relevante opkvalificeringsuddannelser for

Læs mere

Ad pkt. 1) Godkendelse af Styregruppens forslag til dagsorden for det 19. ordinære møde i Ældrerådet den 15. december 2015

Ad pkt. 1) Godkendelse af Styregruppens forslag til dagsorden for det 19. ordinære møde i Ældrerådet den 15. december 2015 REFERAT til Ældrerådets 19. ordinære møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 09.00 til ca. 13.30 I M1 på DOKK1 Til stede Kate Runge (KR) Eigil Ege (EE) Carl Aksel Kragh Sørensen (CA) Birthe Skov Ryberg

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 7 Temamøde 8 Kurser 8 9 Rygestop 10-11 Motionstilbud 11 Uderådgivning 10 12 Lad dig inspirere Åbningstider Mandag

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Inge Lund Petersen X Kirsten Feld

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Dagsorden: 1. Formalia 2. Beretning a) Valg af dirigent. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden d)

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat.

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat. Dagsorden/referat af bestyrelsesmøde 25.03.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Sydhavsøernes Landboseniorer

Sydhavsøernes Landboseniorer Sydhavsøernes Landboseniorer Program for 2015-2016 Seniorklubbens tur til Harzen med besøg i den 12 ha store rosenhave i Sangerhausen. Et stort udbud af oplevelser Programmet kan også ses på www.dlsyd.dk/dls/seniorklubben

Læs mere

Referat fra sidste møde 4.2.2014 Udsendt og godkendt via mail (også vedhæftet denne mail)

Referat fra sidste møde 4.2.2014 Udsendt og godkendt via mail (også vedhæftet denne mail) Dagsorden og referat: Styregruppemøde 22.4.2014 Sted: Specialrådgivningen Holbæk Rosenvænget 13 4300 Holbæk Tidspunkt: 13 16. Deltagere: Hanne, Dorte og Helle. Afbud fra Mary og Karen. Referat fra sidste

Læs mere