Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård."

Transkript

1 Side

2 Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang, Vestervang 42+44, Thorsgården, Sifsgården og Åbygård. Skabe et forum for en dialog for alle Område Midts medarbejdere. Formidle aktuelle nyheder med en måneds interval. Bladet distribueres til de forskellige afdelinger, samt sendes elektronisk til medarbejdere i Område Midt. Bladet udkommer 11 gange om året. Juli-august nummeret er et særligt sommernummer. Redaktion: Anette Poulsen, ansvarshavende redaktør Jørgen Christensen, redaktør Godkendt på LMU den 20. marts Revideret på LMU 20. april 2010 DEADLINE: Den 15. i hver måned. Indlæg foretrækkes indleveret i skrifttype Verdana str. 12. Side 2

3 Indhold Side 4-5 Nyt fra områdechefen Side 6 Social Kapital Side 7 Social Kapital Måling Side 8 Handlingsplan for social kapital måling Side 9 Nyt om forløbsmodellen Side CURA quizzen Side 12 Personaleinformationer Side 13 Zoneterapi Side 14 Nye parkeringskort 2017 Side 15 FMK - Hjælpen er nær Side Nyt fra sundhedsklinikkerne Side 18 Plejehjemmet Carl Blochs Gade Side 18 Nye åbningstider i sundhedsklinikkerne Side 19 J. F. Willumsen udstilling på ARoS Side 20 Nyt fra personaleforeningen Side 21 Kursuskalender Side 22 Begivenheder i Område Midt Side 23 Medarbejderrepræsentanter i TR, LMU & Amir Side 24 Godt Nytår, en collage Side 3

4 Nyt fra områdechefen Kære alle. Vi står nu på tærsklen til et nyt år. Hvis jeg, på samme vis, som den gamle romerske gud Janus med sine to ansigter kunne se tilbage på det gamle år, og skue frem i det nye år på samme tid, så tænker jeg, at der er nok at kigge på! 2016 har budt på mange spændende initiativer og udfordringer. Ikke mindst organisationsændringen den 1.april, hvor Midtbyen og Åbyhøj blev lagt sammen. Vi blev et større område med flere ledere og medarbejdere. Og vi fik en ny klynge - Flyverkorpset med i købet. Når jeg ser tilbage på 2016, så er der fra alle sider blevet arbejdet ihærdigt med at få tingene til at falde på plads. Tak for det alle sammen. I har gjort det godt banker på døren, og her følger endnu en forandring. Vores ledere på plejehjemmene skal være forstandere. I de sidste måneder af 2016 er der pågået et arbejde, så vi kunne være klar til årsskiftet. Den 1. januar kan vi derfor byde velkommen til otte forstandere i Område Midt. De syv er gamle i gårde, da de er nuværende ledere af plejehjemmene. Men vi siger velkommen til en ny, og det er Nana Eli Bach, der kommer fra Viby Højbjerg. Så 2017 tegner også til at bliver et spændende år med mange nye opgaver. Demenstopmøde. Den 15. december blev der afholdt Demenstopmøde i Rådhushallen med overskriften: Sammen om demens. Deltagerne var politikere fra både Byrådet og Regionen, politiet, Alzheimerforeningen, forretningslivet, ledere i S&O og ikke mindst et ægtepar, hvor hustruen fortalte om, hvordan det var at leve med en ægtefælle, der har en demenssygdom. Topmødet var startskuddet til at sætte Aarhus Kommunes demenshandleplan på dagsordenen, som en udløber af de indsatsområder og initiativer, der er i den nationale demenshandleplan, der udkom fra Sundheds- og Ældreministeriet i efteråret. De store fokusområder er: Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens. Demensvenligt samfund og boliger. Øget videns- og kompetenceniveau. Det var en god dag med mange gode, relevante og inspirerende oplæg, der danner en god baggrund for det videre arbejde. Det bliver Demens Centrum Aarhus, der kommer til at stå for de lokale handleplaner i Aarhus Kommune. Side 4

5 Generationernes Hus på Aarhus Ø Den 6. december blev vinderprojektet til Generationernes hus på Aarhus Ø afsløret. Totalentreprisen blev vundet af byggefirmaet Jørgen Friis Poulsen A/ S. Prisen løber op i ca. 365 millioner kr. Huset bliver et eksperiment, hvor flere generationer skal bo under samme tag. Der bliver 200 boliger til ældre, 24 boliger til mennesker med handicap, 40 familieboliger og 40 ungdomsboliger. Desuden bliver der en børnehave, en cafe og meget mere. Generationernes Hus bliver en del af Område Midt. Derfor var flere af os også inviteret med til afsløring af vinderprojektet. Huset forventes færdigt i starten af Billedet på forsiden af Firkløveret er en arkitekttegning af det kommende Generationernes Hus. Måling af social kapital. Lige i starten af det nye år, skal vi igen have taget temperaturen på den sociale kapital. Denne gang er det den samme spørgeskemaundersøgelse i hele Aarhus kommune. Husk at det er vigtigt at svare. Undersøgelsen bliver mere valid, jo højere svarprocenten er. Jeg lover jer, at vi følger op på undersøgelsen, på samme vis som vi plejer. Der er mere om undersøgelsen og om social kapital på de følgende sider. Desuden har vi i direktionen lavet en handleplan for opfølgning, hvor LMU skal inddrages, og således også TR ene og amir erne. I ønskes alle et rigtigt godt og lykkebringende nytår. Tak for godt samarbejde og god indsats i året der er gået. Mange nytårsønsker fra Anette Poulsen Mange julehilsner Anette Poulsen Side 5

6 Social Kapital 'Social Kapital' - hvor kommer det fra? Begrebet har en længere historie bag sig. I nyere tid er det især 2 skikkelser, der har moderniseret begrebet, sociologen Pierre Bourdieu og politologen Robert Putnam. Bourdieu tog sit udgangspunkt i marxismen, hvor kapitalisterne havde (økonomisk) kapital og arbejderne ingenting. Han ønskede en tværvidenskabeligt baseret humanvidenskab, der gjorde det muligt at kortlægge den sociale verdens praksis - ikke blot som økonomisk kapital - men i alle dens kapitalformer. Her skal kapital forstås som både materielle og immaterielle ressourcer i et samfund. Bourdieu udvidede kapitalbegrebet til også at omfatte immaterielle former: Symbolsk kapital, kulturel kapital og social kapital. Bourdieu definerede social kapital som en mekanisme (aggregate) til opretholdelse af varige netværk, hvor man kender og anerkender hinanden og kan trække på hinandens ressourcer i forskellige situationer. Social kapital kan fungere som en forstærker af anden kapitaltilegnelse, fx økonomisk kapital. Robert Putnam har bl. a. undersøgt det amerikanske samfund med henblik på at analysere de mekanismer, der opretholder (eller nedbryder) en demokratisk (medborger) kultur. Han definerer social kapital som 'netværk, normer og tillid, som understøtter koordinering og samarbejde til gensidig gavn'. Via nogle mellemregninger er vi nu ovre i den danske brug af social kapital, som også MSO lægger til grund: Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i organisationen kan gavne kvalitet og effektivitet - og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø. De indbyrdes begreber kan illustreres ved vedlagte figur, hvor de blå ellipser også kaldes de 3 diamanter. Jørgen C Social kapital det er noget vi måler på, fordi vi vil have mere af det. Midt i januar får vi alle en mail om deltagelse i måling af social kapital. Din leder vil hjælpe dig med at finde tid til at besvare undersøgelsen. Vi måler på de stærke relationer, vi har med hinanden. Det gør vi for at blive bedre til at løse vores kerneopgave og for at synliggøre, hvad vi kan gøre for at få et endnu bedre arbejdsmiljø. Dine svar hjælper dig selv, dine kolleger og ikke mindst borgerne. Vi plejer at have en meget høj svarprocent i vore område, og det satser vi også på at få i Derfor er der små præmier til alle team, der har over 95% besvarelser. Mette Marie Sørensen Udviklingskonsulent Side 6

7 Social Kapital måling Vær med til at tage temperaturen på samarbejdet, så vi kan udvikle det sammen Hold øje med spørgeskemaet, som du modtager 11. januar I Aarhus Kommune prioriteres det løbende at udvikle vores samarbejdskultur. Som et redskab i det arbejde er det besluttet at tage temperaturen på samarbejdet og lave en årlig måling i hele kommunen en social kapital måling. I Sundhed og Omsorg har vi allerede gennemført måling af social kapital i 2014 og som en del af trivselsmålingen i Aarhus Kommunes øverste samarbejdsudvalg (bestående af medarbejdere og ledere) har besluttet, at der skal laves en årlig måling af samarbejdet i hele Aarhus Kommune på samme tid. En temperaturmåling af samarbejdet giver indblik i de styrker og svagheder, der er i vores samarbejde om at løfte opgaverne til gavn for byens borgere. I Område Midt skal medarbejdere og ledere i fællesskab bruge resultaterne af målingen som et dialogværktøj til løbende fokus og udvikling af samarbejdet på arbejdspladsen. Direktionen har lavet et udkast til en lokal plan for arbejdet med Social Kapital målingen, som kommer til drøftelse på LMU d. 19. januar. Tillid, retfærdighed og fælles forståelse af kerneopgaven er omdrejningspunktet i målingen. Samarbejdet måles på fire niveauer og data indsamles ved hjælp af et spørgeskema. Vi måler på disse fire samarbejdsniveauer: Samarbejdet internt i teamet Samarbejdet mellem teams Samarbejdet mellem medarbejdere og nærmeste leder Samarbejdet mellem medarbejdere og arbejdspladsens samlede ledelse Så udfyld spørgeskemaet, som du modtager 11. januar, og vær med til at udvikle det samarbejde, som er nerven i dit arbejdsliv, og i arbejdet for at gøre en forskel for byens borgere. Spørgeskemaet skal besvares elektronisk og du modtager et link til skemaet enten via mail eller digital post. Hvis I har spørgsmål til undersøgelsen så er I velkomne til at kontakte Anette Østergaard eller Mette Møller Stenkjær fra Klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefravær. Med venlig hilsen Anette Poulsen Områdechef Side 7

8 Social kapitalmåling i Område Midt lokal plan 2017 Tid Handling Ansvarlig Leder-datoer og kommentarere December Lokal plan fra direktionen sendes ud pr mail Anette Poulsen 19. januar Lokal plan kvalificeres i LMU Direktionen Slut december Start januar Los-validering af medarbejdere Den enkelte leder Spørgeskemaer sendes ud til de enkelte De enkelte januar medarbejdere finde tid til besvarelser ledere 7. marts Samlede rapporter på direktionsmøde Mette Møller Stenkær Direktionen LOS validering - generelt Ann Charlotte Uge 10/11 Leder-mulighed for snakke med VI- CEOC/OC 23. marts Social kapital måling for Midt, punkt på LMU April Formøde mellem leder/tr/amir om plan for opfølgning og kobling til plan for 2016 Maj Planer deles på leder/stabs/adm-møder Anette Poulsen kommer på besøg April/maj/juni Opfølgningsmøde i team planer lægges på K: 22. juni Samlet overblik over tiltag via planer på K; Udvalgte ledere/tr.. fortæller på LMU Juni - dec Tiltag gennemføres og evalueres kort på teammøde. Evaluering markeres i plan på K: Mette Møller Stenkær Den enkelte leder Direktionen Den enkelte leder Heidi Gylden/ Direktionen Den enkelte leder Mail direkte fra Elsebeth Hauge Social Kapital Måling Side 8

9 Nyt om forløbsmodellen Så er det tid til en opdatering på forløbsmodellen i Område Midt Vi har alle lige taget hul på et nyt kalenderår 2017 og i den anledning, så vil jeg gerne give jer en status for et efterår, der bl.a. stod i forløbsmodellens tegn. Der blev givet introduktion til forløbsmodellen fra midt august og frem til slut september for alle enheder i Området Midt Hjemmeplejen og SUE fik kategoriseret alle deres forløb til d. 1/9 og plejehjemmene til d. 1/11 SUE er startet op med fordelingsmøder i alle hverdage, hvor forløbene koordineres tværfagligt Hjemmeplejen og SUE øver på nye samarbejdsformer, understøttet af lokale arbejdsgange Hjemmeplejen arbejder med at sikre SKAL-kompetencerne hos SSH og SSA, så de kan varetage de varige forløb Plejehjemmene arbejder med at få indarbejdet forløbsmodellens principper i den gældende struktur (kvalitetsbesøg, tværfaglig borgerkonference og indflytningsprocedure) Derudover så lad os tage et kig ind i et foråret set med forløbsmodelsbriller Sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter i SUE vil fra januar øve sig i at sidde for bordenden til borgerkonferencer ude hos borgere, da dette er en del af deres nye opgave som forløbsansvarlig SUE skal til at afholde forløbsmodelmøder hver torsdag, hvor formålet bl.a. er erfaringsudveksling Hjemmeplejen vil øve sig på at afholde borgerkonferencer i varige borgerforløb Plejehjemmene arbejder forsat med at få indarbejdet forløbsmodellens principper i den gældende struktur (kvalitetsbesøg, tværfaglig borgerkonference og indflytningsprocedure) Derudover vil der komme materiale fra implementeringsgruppen om udredning, målsætning og borgerkonference i foråret. Med venlig hilsen Camilla Brogård Schmidt, Implementeringsagent Side 9

10 Curas Jule-Tip-en-13 er det kan stadig nås at være med! Digitalisering udbyder en julequiz, hvor I sammen i teamet udfylder en tipskupon med spørgsmål om CURA. Der trækkes lod blandt de rigtige svar, og der findes 3 vindende teams. Hovedpræmien er en kurv med lækkerier til teamet, samt en date med Jacob og CURA, hvor de fra teamet, der har lyst, får mulighed for at få fingrene i CU- RA og se journalen før alle andre. De to andre vindende teams får hver en kurv med lækkerier til teamet. Hvis dit team ikke allerede har indsendt jeres svar, så kan I stadig nå det, da der er deadline for deltagelse fredag d. 6. januar Din leder har oplysningerne om, hvortil teamets samlede svar skal sendes. Julequizzen ser således ud: CURA # Spørgsmål 1 X 2 1 Hvad betyder Columna Cura? Rygraden i omsorg Rygraden i sundhed Hjertet i omsorg 2 Hvilket redskab er Cura primært udviklet til? Papir Computer Tablet 3 Hvad kan Cura ikke? Fungere uden netværk Give dig et overblik over dagens opgaver Dokumentere uden din hjælp 4 Hvornår opdaterer Cura for nyeste data? Aldrig Når der er netdækning Altid 5 Hvilken dokumentationsmetode følger Cura? Fællessprog III Fællesvurdering III Fællesdokumentation III 6 Hvor kan du finde/stille spørgsmål og svar om Cura? Ved at ringe til digitaliseringschefen Ved at ringe til kommunens hovednummer Ved at gå ind på CuraLoop Side 10

11 CURA Curas Jule-Tip-en-13 er # Spørgsmål 1 X 2 7 Hvilket socialt medie kan du finde mere information om Cura på? Facebook Instagram Twitter 8 Hvilken form for undervisning, skal alle igennem for at blive klogere på Cura? Selvstudie i bøger Skriftlig test E-læring 9 Hvad vises på Mit overblik i Cura? Det der er relevant for dig Det der er relevant for dit team Det der er relevant for dit område 10 Hvor mange gange skal samme oplysninger typisk dokumenteres i Cura? Nul gange Cura dokumenterer alt selv Én gang Cura viser samme oplysninger de relevante steder i journalen Flere gange vi fortsætter med dobbeltdokumentation 11 Hvad betyder begrebet MedBorgerDokumentation? At vi dokumenterer med borgeren på kontoret At borgeren selv dokumenterer At vi dokumenterer sammen med og hos borgeren 12 Forventes det, at alle kan Cura ud og ind, når journalen går live? Ja, alle skal kunne alt i Cura fra dag ét Nej, alle bliver klædt på til at kunne løse de vigtigste opgaver, men det bliver en læringsproces Nej, ingen vil vide noget om Cura, når vi får den i hænderne første gang 13 Hvornår går Cura live? 13. januar 13. marts 13. maj Med venlig hilsen Jette Lautrup Bojsen, kvalitetsudvikler Side 11

12 Personaleinformation Vi ønsker følgende nye medarbejdere velkommen: Navn/Ansættelsessted Stilling: Ansættelsesdato: Anne Bøgholm Svane, CH 4-6 Fysioterapeut Berit Paulsrud, CH 1-3 Sosuassistent Emil Lui Røndrup, Thorsgården Sosuassistent Jacob Kvist Andersen, Thorsgården Sosuassistent Maibritt Thing Christensen, FV Møllestien Sosuassistent Nana Eli Bach, Thorsgården Forstander Rahma Elmi Abdi, FV Møllestien Sosuassistent Sofie Skov Kjelstrup, FV Møllestien Sosuassistent Zahra Abed Svane, CH 4-6 Fysioterapeut Vi har taget afsked med følgende medarbejdere: Navn Stilling: Fratrædelsesdato: Ann Frederiksen, CH 1-3 Sosuassistent LØNTEAMET VED OMRÅDE MIDT Hvem tager sig af hvad? Sundhedsenheden, Plejeboligerne Vestervang 42 & 44, hjemmeplejen Bodil Uhrenfeldt Tlf Plejeboligerne Carl Blochs Gade & Ceres Huset, Stab og ledergruppe. Helle Højvang Friis tlf.: Karen Nielsen tlf Plejeboligerne Møllestien & Kingosvej og hjemmeplejen Åbygård Anne Schou Jönsson Administration, pedeller, cafémedarbejdere, husassistenter samt tilkaldevikarer. Dorte Grønning Side 12

13 Zoneterapi Prøv det og mærk - om det er noget du kan bruge. Er du sund og rask, eller døjer med noget (ex. smerter eller træthed) Eller gerne vil forebygge (ex. pollenallergi) Så er du velkommen! Der er formiddags, middags- og sene eftermiddagstider. Morgentid starter kl til bla. nattevagterne. Ring eller kom forbi Kingosvej 1-7 i Åbyhøj, hvor jeg træffes: PS!! Ny adresse Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Mit telefonnummer er Den 1. behandling varer ca. 1½ time. De følgende ca. 1¼ time. Behandlingskort kan købes i administrationen både på Møllestien og Carl Blochs Gade samt cafeen på bygård. I cafeen kan betales med Dankort. 1 behandling koster 120 kr. 5 behandlinger koster 500 kr. Udebliver du fra en aftale, uden at melde afbud, koster det stadig én billet. Billetten opkræves ved næste tidsbestilling. Mange zone-hilsner fra Gitte Side 13

14 Nyt fra Informationen PARKERINSGKORT 2017 HUSK HUSK - HUSK at forny dit årskort til parkering Retningslinjer ved køb af årskort til parkering Det er kun muligt at købe et årskort til parkering, hvis du har bopælsadresse udenfor Ringgaden. Når du skal købe et årskort til parkering på Møllestien, Carl Blochs Gade og Ceres Huset og er du førstegangskøber, skal du fremvise dit kørekort og sygesikring eller anden information indeholdende din adresse. Årskortet kan købes to steder: Administrationen på Carl Blochs Gade (lukket fredag) Informationen på Møllestien Parkeringskortet koster 50 kr. Hvis du har brug for kort til flere steder, betaler du stadig kun 50 kr. Der kan dog kun købes et kort pr. parkeringssted. OBS - Betaling med kontanter og gerne med lige penge tak Med venlig hilsen Informationen Side 14

15 FMK hjælpen er nær I august tilbød jeg 5 undervisningsseancer omkring FMK-Nyt juli 2016 og mulighed for at spørge om andet relateret til FMK og medicinskemaet. Næsten 50 assistenter og sygeplejersker deltog og alle var aktive og engagerede og havde rigtig mange relevante spørgsmål. Mange gav udtryk for, at det var meget svært at forstå FMK-NYT, og at de i det hele taget havde mange udfordringer med at forstå og anvende FMK. Nogle af de spontane udtalelser der fremkom under og efter undervisningen var bl.a: Hvor bliver det meget nemmere at bruge FMK nu Det jeg har lært i dag kommer til at spare mig for rigtig meget tid fremover Nu er jeg ikke helt så bange for at lave fejl i FMK mere Nu forstår jeg hvad der står i FMK-NYT Undervisningen har givet mig et meget større indblik i hvordan FMK fungerer Det var rigtig godt at lære noget mere og få nye input Erfaringerne fra disse workshops tydeliggør et varierende niveau af viden omkring FMK i de forskellige teams og at mere undervisning og vejledning vil højne niveauet af viden omkring FMK i alle teams og mindske uhensigtsmæssig brug af FMK, fejl og UTH er. Det er derfor besluttet, at jeg fra 2017 vil tage rundt i teams ene og være tilgængelig for undervisning/vejledning/ supervision i forhold til FMK. Planen for, hvornår jeg vil være hvor, vil blive sendt til lederne. Der vil fortsat være mulighed for at engagere mig til at undervise f.eks. nyt personale i FMK eller opfølgning på tidligere undervisning. Hvis man har udfordringer med FMK, som kolleger ikke kan hjælpe med, er man også velkommen til at kontakte mig på mail, og jeg vil svare hurtigst muligt. Mange FMK-hilsner Charlotte Priebe Mail: Side 15

16 Nyt fra sundhedsklinikkerne DET ER SÅ MØRKT OG VI ER SÅ TRÆTTE Vi tager af sted i mørke og kommer hjem i mørke. Imens hygger vi og mæsker os i sager, der ind imellem kun bidrager til trætheden sukker og fedt får sofaliggeren op i selv de bedste af os. Så det er sæson for træthed her midt i travlheden. Derfor har vi fundet nogle gode råd i denne uge til, hvad vi selv kan gøre mod træthed og hvad du kan gøre for at styrke og hjælpe din krop til at kapere og rense sukkerstads og fedtklumper ud igen. Den sniger sig ind på os i vintermørket, når vi har allermest travlt: Trætheden. Men du behøver ikke slæbe dig af sted som en død sild du skal bare huske at passe på dig selv. Vi er alle trætte i perioder især når det er mørkt og koldt store dele af døgnet. Men hvis du vil gøre noget ved det, må du vide, hvad der gør dig træt, og så gøre noget ved årsagerne. Vi har ni tips til årsager, som du kan rette op på for at få energien tilbage. 8 råd mod trætheden 1. En tilpas mængde motion flere gange om ugen (gerne hver dag) Når du rører dig fysisk, giver du samtidig psyken en velfortjent pause, da hjernen bliver optaget af at styre kroppen. Synes du det er koldt, er det bedste du kan gøre at kravle i skibukser, dynejakke, hue, vanter og halstørklæde og så ellers bare se at komme af sted, trodse vind og vejr og se at komme ud i det fri! 2. Gode kostvaner Og det er ikke nok bare at spise sundt og rigtigt. Husk at give dig selv tid til at nyde måltidet. Maden er ikke kun brændstof, der skal hældes på, så du kan stresse videre! Den skal også fordøjes. Og husk at få vand drik to glas, hvis trætheden overmander dig. Udover at starte hver morgen med et glas vand med friskpresset citron, så er det en god ide at få så mange forskellige grøntsager som muligt i din kost. Der er ingen tvivl om, at friske råvarer indeholder den største næringsværdi, så så længe en evt, nyttehave ikke forsyner dig med frisk grønt året rundt, kan du supplere din kost med diverse kosttilskud som minimum en multivitamin, probiotika, d-vitamin. 3. Søvn nok 5-6 timer om natten er langt fra nok til de fleste. Faktisk skal flertallet have 7-8 timer. Desværre tror mange, at en time fra eller til ikke betyder så meget, men søvnmangel hober sig op og kan medføre, at du hele tiden tærer på reserverne. Tidligt i seng flere gange om ugen. Det er helt utroligt, hvad det gør for energiniveauet og koncentrationsniveauet dagen efter. Før det elektriske lys blev opfundet tilpassede vi vores søvn efter solens rytme og sov mere end 9 timer helt op til 12 timer i døgnet om vinteren. Side 16

17 Fortsat 4. Regelmæssig afslapning Hvor du dyrker fred og ro! At læse en bog i stilhed giver mere kvalitetsafslapning end at rende rundt og shoppe også selvom du synes, det er sjovt og afslappende. 5. Socialt samvær, familieliv og nærvær sæt det højt på dagsordnen. Ro, nærvær og tid med den nærmeste familie. Det mest optimale er en hjemmeweekend, hvor der er slukket for telefoner, radio, tv og hvor der er tid til at lave sund mad og spille et enkelt brætspil eller to. Derudover ved kvinder det instinktivt i modsætning til mange mænd: Det er vigtigt at få snakket og luftet følelserne, og på den måde få lettet det følelsesmæssige pres. 6. Pauser i arbejde og gøremål Når du koncentrerer dig intensivt, skal du blokere for indtrykkene fra omverdenen. Det kræver faktisk meget energi. Hvis dit arbejde er kedeligt og monotont kan det også gøre dig træt og nedslidt. Så husk de små pauser og tag evt. en lille gåtur til frokost for at samle energi til resten af dagen. Stress er en af de mest almindelige årsager til træthed. Konstant stress giver spændte muskler så forkæl dig selv med massage eller afslapningsøvelser. 7. Lyt til dig selv Du har også behov, så tillad dig selv at gøre noget, du får det godt af. Det kan betyde, at du er nødt til at lære at prioritere og evt. sige nej til andre ind imellem. 8. Giv dig selvudvikling Lær at lytte til din indre stemme, træn dit selvbillede og find ud af, hvad du vil og ikke vil. Der er masser af metoder, bøger, kurser m.m. at vælge imellem indenfor selvudvikling. Og det kan give en masse energi at rykke på den personlige udvikling. Og sidst men ikke mindst Du kan forsøge at acceptere, at vinteren er den naturlige årstid for selvrefleksion og fordybelse. Det er årstiden, hvor vi bliver givet de absolut bedste betingelser for at dykke ned i vores ubevidste ved hjælp af afslappende musik, meditation, terapi og bøn og ikke mindst tid til at reflektere over året der gik, før et nyt kan begynde. Kilde: I Form Kilde: Naturli Vi ønsker alle en god og glædelig Jul samt et godt og lykkebringende nytår. På sundhedsklinikkernes vegne Inger Pedersen Side 17

18 Plejehjemmet Carl Blochs Gade Ændringer i Carl Blochs gade I juni måned 2016 overtog jeg ledelsen af alle boligerne efter min kollega Lise Bisgaard, der gik på pension. Næsten samtidigt kom byrådsbeslutningen om, at boligerne i Blok A fortsat skal være plejeboliger. Det betyder at alle boligerne i blok B og blok C fremover bliver til ældreboliger. Ældreboligerne overgik derfor 1/11 til hjemmeplejen på Møllestien. Fremover har jeg ledelsen af det, der fremover kommer til at hedde Plejehjemmet Carl Blochs Gade. Lige nu er der 50 plejeboliger og jeg har fået ansat en koordinator. Han hedder Andreas Schott og startede 15/9. Samtidigt besluttede vi, at det ikke gav mening at blive ved med at opretholde to forskellige afdelinger i A og C. Vi har derfor lagt dem sammen fra 1. november. For at fuldende samdriften af de to afdelinger er de flyttet sammen i vagtstuen i Blok B. Med venlig hilsen Hanne Skjerning Forstander Nye åbningstider i sundhedsklinikkerne Møllestien - hverdage Åbningstid ifølge aftale Åbningstid uden forudgående aftale Vestervang - hverdage Åbningstid Ifølge aftale: Mandag, onsdag og torsdag Tirsdag LUKKET Fredag Åbningstid uden forudgående aftale Åbyhøj - hverdage Åbningstid ifølge aftale Side 18

19 J. F. Willumsen - Den vilde, vovede og sene Willumsen J.F. Willumsen er en af de mest berømte skikkelser i den danske kunsthistorie med flere ikoniske værker, som mange kan nikke genkendende til, og som er blevet en del af vores fælles billedbank. Det er derfor med stor glæde, at ARoS kan slå dørene op for udstillingen Den vilde, vovede og sene Willumsen. Udstillingen vil ikke gentage den traditionelle fortælling om Willumsen, men vil i stedet revitalisere Willumsens sene år. Willumsens senere værker er ofte blevet kategoriseret som sære, voldsomme, ja ligefrem kitsch, hvilket har skabt en berøringsangst overfor netop denne del af kunstnerens værker i den danske kunsthistorie, og placeret dem som en isoleret og kuriøs del af hans samlede oeuvre. En outsider Op igennem det 20. århundrede hang de kunsthistoriske ismer som perler på en snor, men Willumsen eksperimenterede i denne periode med så mange forskellige stilarter og indtryk, at det har været svært at kategorisere hans værker i forhold til den gængse kunsthistorie. Han blev i de senere år af sit liv betragtet som en outsider og måtte kæmpe for anerkendelse, fordi han arbejdede i et formsprog, der afveg fra det abstrakte maleri, der dominerede tidens maleriske eksperimenter. Willumsens sene værker har elementer af det groteske og er befolket af fordrejede og manierede kroppe. De er ofte direkte inspireret af Willumsens egen kunstsamling af eksempelvis den spanske barokmaler El Greco. Her fandt Willumsen inspiration til flere værker, der på dramatisk vis eksperimenterer med en vild lyssætning, som nærmest får en hysterisk indvirkning på motivet. Willumsens brug af farver var også radikal og præget af dramatiske kontraster. Værkerne, som kan opleves på udstillingen Den vilde, vovede og sene Willumsen, forholder sig ikke kun til formelle eksperimenter med maleriet. Willumsen formår i senværkerne at foregribe centrale elementer, der påvirkede kunsten langt op i det 20. århundrede, og som selv den dag i dag er centrale for samtidskunsten; skellet mellem høj og lav kultur, det hysteriske og det groteske, fokus på individet og dyrkelsen af selvet. Udstillingen vil kaste lys på de, for mange, ukendte sider af én af danmarkshistoriens største malere og illustrere i hvor høj grad, han har været forud for sin tid. Udstillingen kan ses på ARoS fra 26. november til 5. marts 2017 Side 19

20 Nyt fra personaleforeningen Rundvisning på Aarhus Teater tirsdag 21. februar 2017 kl Så er der mulighed for at komme bag kulisserne på Aarhus Teater. En rundviser fortæller om husets historie, om arkitekturen og udsmykningen. Turen går rundt i hele huset, til de forskellige scener, værksteder, rekvisitkælder mv. Rundvisningen på teatret sker under hensyntagen til kunsten. Der kan være prøver på scener eller i prøvesale samt travlhed på værksteder, der medfører, at vi ikke kan garantere, at turen går forbi alle scener og værksteder. Der er 25 pladser og denne oplevelse koster blot 30 kr. og tilmeldingen er først bindende, når der er betalt til et af personaleforeningens skønne medlemmer. Tilmelding senest den 10. februar Med venlig hilsen Ergoterapeut Helle M. Caspersen Plejeboliger Møllestien Grønnegade Aarhus C Mobil Side 20

21 Kursus Kalender Kurser/intro-undervisning i Område Midt i januar 2017 Kursus Dato Tidspunkt Sted Underviser Brandundervisning 3. januar Beredskabsplan 3. januar Ergonomi Ekstra hold Møllestien, Grønnegade 10, Undervisningslokalet i kælderen Medicinundervisning (ikke elever) DEL 1 DEL 2 DEL 3 3. januar 17. januar januar 16. januar 23. januar Hørevejledning 5. januar Risikostyring 11. januar Grønnegade 10 Carl Blochs Gade 30 Vestervang 16 Vestervang 42 og 44 Ceres Alle 15 Møllestien, Grønnegade 10, Kælderen Møllestien, Grønnegade 10, Undervisningslokalet i kælderen Carl Blochs Gade 30, Undervisningslokalet Møllestien, Grønnegade 10, Undervisningslokalet i kælderen Anton Niebuhr Lars Rasmussen Karsten Skjold Jensen Tjalfe Garvang Lars Fruelund Anton Niebuhr, Flemming Aagaard Astrid Nygaard Larsen Anja Jensen Marianne Balleby Anne Sofie Skov Helle Caspersen Lars Ejsing Christensen Charlotte Priebe Susanne Tønder Joan Nykjær Marlene Ravn Wegener Annelise Kristensen Tilmelding til holdene skal ske iflg. aftale med din leder og via Kursusportalen Søg på ny midt i kataloget og alle Midtbyens intro-kurser listes op. Under hvert kursus findes også en kursusbeskrivelse. Brandundervisning i Åbyhøj skal aftales med pedellen på lokalcenteret/ plejehjemmet. Håndhygiejne foregår som e-læring pr. 1. april. Hvis den nye medarbejder er i målgruppen sker tilmelding automatisk ved ansættelse. Ellers kan man tilmelde på Kursusportalen her: id=40013 Side 21

22 Begivenheder kl Nytårskur på Møllestien. Anette Poulsen holder nytårstalen og Husorkestret underholder kl Nytårskur på Carl Blochs Gade. Forstander Hanne Skjerning holder nytårstalen kl Nytårskur på Vestervang. Anette Poulsen holder nytårstalen kl Nytårskur på Åbygård. Anette Poulsen holder nytårstalen. Alle steder serveres der champagne og kransekage kl Rundvisning på Aarhus Teater Tilmelding og betaling til en af perso naleforeningens medlemmer efter først til mølle princippet senest Side 22

23 Repræsentanter TR, LMU & AMIR Medarbejderrepræsentanter i LMU og TR: Medarbejder Repræsenterer Arbejdssted Katja Linhave TR, FOA Louise Singerholm Sørensen, TR Sosu-ass., sygehjælpere, pl.hjems.ass, besk.vejledere Sygeplejersker Lc. Åbygård (Sifsgård) Område Midt Katrine Knudby Nielsen Terapeuter Område Midt Carsten Pedersen TR-FOA Vakant Inger Breindahl TR Steen Jørgensen TR, FOA. (suppleant) Hjemmehjælpere, sosuhjælpere Økonomaer Ernæringsassistenter Administrationen Sosu-ass., sygehjælpere, pl.hjems.ass, besk.vejledere Hjemmeplejen Vestervang Område Midt Administrationen Møllestien Anton Niebuhr Pedeller Område Midt Inger Hedegaard TR (suppl.) Anne Sofie Skov TR (suppl.) Sygeplejersker Terapeuter Område Midt Lc. Åbygård Heidi Bonnis AMIR repræsentant Carl Blochs Gade Vakant AMIR repræsentant Arbejdsmiljørepræsentanter - AMIR: Medarbejder Repræsenterer Træffetid/Tlf. Arbejdssted Ulla Holtegaard Sundhedsenheden Pia Due Vestervang ude og plejeboliger Maria Korsholm Ventzel Ceres Huset Vestervang - dag Ceres Huset Heidi Bonnis Carl Blochs Gade CBG, Afd. A Tina Vesterholm Jensen Møllestien, både ude og plejeboliger sal, Bykernen og Øgaderne Jørgen Christensen Øvrige (service afd., pedeller stab og administration) Adm. Møllestien Jannie Lyng Mollerup Flyverkorpset Åbygård Anne Pedersen Sifsgård Sifsgård Annelise Kristensen Thorsgården Thorsgården Vakant Hjemmeplejen Åbygård Åbygård Side 23

24 Område Midt Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård Grønnegade 10, 8000 Aarhus C

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang.

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Personalegoder Område Midt

Personalegoder Område Midt Personalegoder Område Midt Kære medarbejder Som ansat på månedsløn ved Område Midt tilbyder vi dig forskellige personalegoder. Du kan læse om personalegoderne herunder, og hvordan du kommer i gang med

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Kære Medarbejdere! Som ansat på månedsløn ved Område Midtbyen, har du mulighed for at benytte forskellige personalegoder.

Kære Medarbejdere! Som ansat på månedsløn ved Område Midtbyen, har du mulighed for at benytte forskellige personalegoder. Revideret december 2013 Kære Medarbejdere! Som ansat på månedsløn ved Område Midtbyen, har du mulighed for at benytte forskellige personalegoder. På de følgende sider kan du læse om, hvilke personalegoder

Læs mere

Velkommen til Område Midtbyen

Velkommen til Område Midtbyen 2016 Velkommen til Område Midtbyen Kære nye medarbejder. Vi glæder os meget til at lære dig at kende. Når du starter i Område Midtbyen, vil du modtage mange informationer og mange nye indtryk. I denne

Læs mere

Velkommen til Område Midtbyen

Velkommen til Område Midtbyen 2014 Velkommen til Område Midtbyen Kære nye medarbejder. Vi glæder os meget til at lære dig at kende. Når du starter i Område Midtbyen, vil du modtage mange informationer og mange nye indtryk. I denne

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

Kære nye medarbejder, Tillykke med jobbet! Vi glæder os meget til at lære dig at kende!

Kære nye medarbejder, Tillykke med jobbet! Vi glæder os meget til at lære dig at kende! 2013 Kære nye medarbejder, Tillykke med jobbet! Vi glæder os meget til at lære dig at kende! Når du starter på arbejde, vil du opleve mange nye indtryk - så lad os indse det fra starten af: Du vil få svært

Læs mere

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro Velkommen til MEJRUP SFH Nattergalen Springbrættet Mejrup SFH Mejrup Kirkevej 3 7500 Holstebro 9611 5800 Kære forældre i Mejrup SFH Velkommen til Mejrup SFH som består af SFH1 (Nattergalen) og SFH2 (Springbrættet).

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25. Side Velkommen Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25 Område Midtbyen Side Velkommen til Møllestien På Møllestiens vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang.

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Nyhedsbrev. - Os, med god tid i hverdagen. April 2016

Nyhedsbrev. - Os, med god tid i hverdagen. April 2016 Nyhedsbrev 3 April 2016 Foråret er på vej, og Os, med god tid i hverdagen er i fuld gang. Vi har afholdt 2 temaeftermiddage, hvor det sidste var om regler indenfor frivillighed, kurser og uddannelse. Der

Læs mere

Velkommen til Område Midt

Velkommen til Område Midt 2016 Velkommen til Område Midt Kære nye medarbejder. Vi glæder os meget til at lære dig at kende. Når du starter i Område Midt, vil du modtage mange informationer og mange nye indtryk. I denne folder har

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 INDHOLD Valg af leverandører til trivselsundersøgelsen 2015 Samme fælles spørgeskema som tidligere Mulighed for at tilføje lokale spørgsmål Sådan har andre brugt de lokale

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Bøgen. Nr. 19 December Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 19 December Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 19 December 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 5 Konkurrence Side 6-9 Nyt fra

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund GENTOFTE PLEJEBOLIGER Pårørende til beboere på Ordruplund 1 Velkommen til pårørende på Ordruplund Denne folder er til dig, der er pårørende til en beboer på Ordruplund. Heri kan du finde praktiske oplysninger

Læs mere

Tids- og handleplan for implementeringen af forløbsmodellen, 2017 Fase 2 og Fase 3 PIXI-UDGAVE

Tids- og handleplan for implementeringen af forløbsmodellen, 2017 Fase 2 og Fase 3 PIXI-UDGAVE Tids- og handleplan for implementeringen af forløbsmodellen, 2017 Fase 2 og Fase 3 PIXI-UDGAVE Implementering af forløbsmodel Tids- og handleplan fase 2 og 3 (PIXI-Udgave) Side 2 Indhold 1. BAGGRUND...

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Velkommen til Seismonaut Learning

Velkommen til Seismonaut Learning Kurser Foråret 2013 Kurser i foråret 2013 Velkommen til Seismonaut Learning Den nyeste viden er omdrejningspunktet for alt vores arbejde i Seismonaut - og den vil vi gerne dele med dig, så det kan skabe

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere..

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Først vil jeg gerne sige, alle jer der deltog i forældrekaffe mandag den 11. april tak for en hyggelig eftermiddag. Den første rigtige

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

De bedste billeder fra 2013

De bedste billeder fra 2013 3 1. å r g a n g - N R. 1-2 0 1 4 J a n u a r De bedste billeder fra 2013 Selfie uden Obama Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Skovbørnehaven Siflingen Målgruppe: 3-6 år Antal børn: 49 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Målgruppe: ½

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstens Allé 47 og 51, Karise Allé 29 og 31. Tilsynsdato 19. december 2013 Antal pladser

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen Indsatsområder Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsundersøgelsen viste tydeligt, at sygeplejerskerne ønsker mere kontinuitet

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retsikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere