Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård."

Transkript

1 Side

2 Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang, Vestervang 42+44, Thorsgården, Sifsgården og Åbygård. Skabe et forum for en dialog for alle Område Midts medarbejdere. Formidle aktuelle nyheder med en måneds interval. Bladet distribueres til de forskellige afdelinger, samt sendes elektronisk til medarbejdere i Område Midt. Bladet udkommer 11 gange om året. Juli-august nummeret er et særligt sommernummer. Redaktion: Anette Poulsen, ansvarshavende redaktør Jørgen Christensen, redaktør Godkendt på LMU den 20. marts Revideret på LMU 20. april 2010 DEADLINE: Den 15. i hver måned. Indlæg foretrækkes indleveret i skrifttype Verdana str. 12. Side 2

3 Indhold Side 4-5 Nyt fra områdechefen Side 6-9 Mere om Den nye journal - CURA Side 9 Sidste nyt om Den nye journal - CURA Side 10 Ny pedelkoordinator Side 10 Digitale mødebestillinger (en reminder) Side 11 Særlig indsats mod medicinfejl og tryksår Side 12 Personaleinformationer Side 13 Zoneterapi Side Nyt fra sundhedsklinikkerne Side 16 Fotos fra væksthusene i Botanisk Have Side 17 Farvel TAK og på gensyn Side 18 Fotocollage fra afskedsreception Side 19 Nyt fra LMU Side Opsamling på stormøderne Side 22 Indvielse af vores nye blomsterhave Side 23 Festuge 2016 på Møllestien, forside af program Side 24 Rundt om arbejdsmiljø og sygefravær Side 25 Kursuskalender Side 22 Begivenheder i Område Midt Side 23 Medarbejderrepræsentanter i TR, LMU & Amir Side 3

4 Nyt fra områdechefen Kære alle. De første 100 dage efter vores sammenlægning er snart gået. Det har været nogle travle og spændende måneder. Jeg tror derfor, at de fleste ser frem til en sommerferie med et lille pusterum. Redaktionsudvalget for Firkløveret holder også sommerpause, så dette nummer gælder for både juli og august. Ny boligplan vedtaget i byrådet. Med jævne mellemrum udarbejdes der en boligplan for S&O for at tilgodese behovet for udbygning af pleje- og ældreboliger. Boligplanen bygger på en analyse i forhold til den demografiske udvikling på området. Den boligplan, der lige er vedtaget, tager udgangspunkt i ni områder, da den er udarbejdet inden omorganiseringen til syv områder. Der skal derfor udarbejdes en ny plan i I forhold til Område Midt er følgende besluttet: Plejehjemspladserne og de beskyttede boliger ved lokalcenter Møllestien ombygges til 30 tidssvarende plejeboliger med serviceareal, 18 ungdomsboliger og 20 ældreboliger. På Carl Blochs Gade i Område Midtbyen bevares blok A som plejeboliger for yngre misbrugere. De øvrige blokke ændres fortsat gradvist fra plejeboliger til ældreboliger som bestemt i boligplanen fra Viceområdechef Bente Lund og Leder Hanne Skjerning er i øjeblikket ved at udarbejde en mere detaljeret målgruppebeskrivelse for beboerne i afd. A i Carl Blochs Gade. I øvrigt er det også besluttet at Demens- og Hjernecentrum Aarhus skal opføre nye boliger til mennesker med demens. Der bliver også korttidspladser til denne målgruppe samt ni specialboliger til psykiatriske borgere. Disse boliger opføres i Abildgade. Sommerudflugt med LMU. Den 15. juni havde vi det sidste LMU møde inden sommerferien. Vi var mange mødedeltagere denne gang, da vi stadigvæk har et overgangs LMU. Endvidere var det et af de to årlige møder, hvor alle arbejdsmiljørepræsentanterne deltog. Derfor var der også et lidt større punkt med arbejdsmiljø og en status på, hvor langt vi er kommet efter den nye organisering på det område. Der er en pixiudgave af referatet på side 19, så det er muligt at orientere sig lidt mere ved at læse dette. På samme vis som vi plejede at gøre i det gamle Område Midtbyen, så sluttede vi dagen af med en lille sommerudflugt og lidt mad. Vi var på en guidet rundvisning i Væksthusene. Det var vældig interessant. Herefter fik vi lidt mad på Det Grønne Hjørne. Se fotos fra Væksthusene s. 16. Side 4

5 Nyt fra områdechefen Introduktion af nye medarbejdere. Vi er ved at revidere vores introduktionsprogram, så det passer til vores nye Område Midt. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der efter sommerferien vil komme med et udspil. Selv om vi får lavet et nyt flot introduktionsprogram, vil jeg stadigvæk gerne have min egen lille seance med nye medarbejdere i vores område. Midt i juni havde jeg min første introduktion efter sammenlægningen. Det var en meget positiv oplevelse. Det var (som det plejer) nogle meget engagerede nye kolleger. Det er dejligt at opleve. Til mit sædvanlige spørgsmål om, hvad de forventede sig af deres nye arbejdsplads var svarene bl.a.: Godt arbejdsmiljø, god tone, godt tværfagligt samarbejde og at kunne få lov til at udnytte sine kompetencer Stormøder i Område Midt. Direktionen har netop afsluttet en omgang Stormøde, hvor vi har præsenteret en række aktuelle emner samt en status på samdriften. Vi har været på alle fire lokalcentre med den samme dagsorden. Det er dejligt at komme rundt og møde jer alle sammen. Vi får mange gode input med tilbage. Direktionen har haft lidt hjælp fra staben, idet enten Heidi eller Mette Marie har været med til at samle op på de gode forslag, der kom frem på møderne. De vil også hjælpe os med at samle op efterfølgende. Der er lidt mere om Stormøderne og konkurrencen på side Farvel til frivilligkoordinator Else Bay. Den 16. juni blev der afholdt afskedsreception med Else Bay Mortensen. Else har valgt at gå på efterløn. Jeg havde ellers forsøgt at overtale Else til at blive lidt længere, men det lykkedes ikke. Jeg vil takke Else for et rigtigt godt samarbejde og ønske hende held og lykke med sin nye titel som efterlønner. Velkommen til ny Frivilligkoordinator Elin Hedegaard. Den 29. juni blev der afholdt samtaler til frivilligkoordinatorstillingen. Der var repræsentanter med fra alle fire brugerråd. Vi blev enige om at ansætte Elin Hedegaard i stillingen. Elin har erfaring fra lignende stillinger inden for området bl.a. som kirke-og kulturmedarbejder. Elin Hedegaard tiltræder stillingen den 1. sept Jeg gælder mig til samarbejdet med Elin. Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer. Mange hilsner Anette Poulsen. Side 5

6 Mere om den nye journal Nyt om den nye journal CURA Som jeg fortalte om i juni-nummeret af Firkløveret, er den nye journal i fuld gang med at blive udviklet, så vi kan tage den i brug d. 21. november Følgende er et lille indblik i, hvad vi indtil videre ved om, hvordan CURA kommer til at fungere: Brugergrænsefladen er tilpasset din rolle og opgave CURA skal som udgangspunkt bruges på tablets, og Mit overblik og Borgeroverblik er vejen ind i journalen. Her er informationen filtreret, så man som medarbejder får vist det relevante ud fra hvilken rolle man har (fx faggruppe) hvilke opgaver man varetager hvilke borgere man skal løse opgaver for Man er ikke udelukket fra at se andre informationer, men man får som udgangspunkt vist det, der er mest relevant. Mit overblik Her har medarbejderen adgang til dagens opgaver og besøg og oplysninger om relevante borgere. Overblikket giver også teamet mulighed for at have fælles opgaver, som teamets medlemmer løbende kan tage, ligesom det er muligt at se, hos hvilke borgere der er registreret en ændring, som man skal forholde sig til. CURA er en samlet løsning for både dokumentation og planlægning. Alle medarbejdere har mulighed for at se alle aftaler omkring den enkelte borger, og på forsiden af Mit overblik har man adgang til det, der svarer til de nuværende Kørelister. Side 6

7 Mere om... Borgeroverblik Her får man et samlet overblik over borgerens ydelser, og hvilke handlinger og aktiviteter, der er igangsat. Den øverste menulinje viser, at denne borger både modtager sygepleje (hjerte) og praktisk hjælp (hånd). På den måde er det let at få overblik over, hvilke indsatser borgeren modtager. Via ikoner og let genkendelig grafik kan man navigere rundt mellem siderne og dybere ned i dokumentationen. Fra fritekst til struktureret dokumentation, understøttet af fritekst CURA anvender i vid udstrækning forskellige typer af valglister og ikoner frem for fritekst. Det gør det lettere at dokumentere på en tablet, og ikonerne giver en intuitiv indgang til opgaveløsningen Side 7

8 Mere om... Fra dobbelt dokumentation til genbrug af data CURA er karakteriseret ved at genbruge data. Det betyder, at oplysninger om fx borgerens ydelser, og hvordan de skal leveres, automatisk bliver vist de relevante steder fx i borgerens hverdagsplan. På samme måde hvis borgeren fx er vurderet til at have ernæringsmæssige problemer, vil det blive foreslået, at borgeren tildeles en indsats med en ernæringsydelse. Det betyder også, at man som medarbejder får vist, hvis der er opgaver, man mangler at løse. Det kan fx være, hvis man har tildelt en sygeplejeydelse, men ikke har fået gennemført en sundhedsfaglig vurdering. Herved bliver man gjort opmærksom på, at man har udestående opgaver. Medarbejderen kan også selv markere en opgave som uløst og senere vende tilbage og færdiggøre den. Fra kommunikation via advis til et notifikationssystem, der oplyser om ændringer CURA gør op med den måde, som vi i dag anvender advis på. Det betyder, at man i langt højere grad end i dag automatisk vil blive gjort opmærksom på ændringer i forhold til fx borgeren eller i planlægningen via såkaldte notifikationer. Implementering Den version af CURA, som vi tager i brug d. 21. november, er ikke en fuldt færdig løsning, men et produkt, der udvikler sig i takt med, at vi arbejder med det. Det bliver en version 1, der repræsenterer en minimumsløsning, og herefter skal anvendelse og erfaringer bruges i den videre udvikling. Da København Kommune også har købt CURA, får MSO adgang til yderligere funktionalitet i forbindelse med, at København Kommune tager CURA i brug d. 17. marts Projektet arbejder med en pakke-strategi på materiale til undervisning og læring. Der er defineret følgende pakker, hvis indhold fortsat justeres frem mod sept./okt. 2016: Side 8

9 Mere om... Tidsplan Følg projektet på Facebook: Columna Cura Ny Borgerjournal til Sundhed og Omsorg. Med venlig hilsen og god sommer til alle! Jette L. Bojsen, kvalitetsudvikler Tilføjelse til Jette Lautrup Bojsens artikel ovenfor, og som først er blevet kendt efter, at Jettes artikel blev skrevet: Chefteamet har besluttet at følge anbefalingen fra styregruppen for CURA og rykke go-live datoen til den 13. marts Det betyder nemlig, at endnu flere af systemets vigtigste funktioner er færdige, når Cura tages i brug. "Det gør CURA endnu stærkere, når brugerne får det i hånden første gang, siger digitaliseringschef Poul Martin Christensen og fortsætter; "Ambitionen har fra start været at skabe en løsning, der bliver betragtet som medarbejderens nye hjælpsomme kollega. CURA skal arbejde for dig du skal ikke arbejde for CURA. Side 9

10 Ny pedel i Område Midt Der har igennem nogen tid været arbejdet med et udviklingsprojekt for de tekniske servicemedarbejdere (pedellerne) i MSO. Et af elementerne i udviklingsprojektet er, at der i alle 7 områder skal etableres en ensartet koordinatorfunktion. Der er ikke givet ekstra penge til funktionen, så opdraget har været, at koordinatoren skulle udvælges blandt de allerede ansatte enten i eget område eller i et af de andre 6 områder. I Midt lykkedes det os ikke at finde en i egne rækker, og da vi samtidig har en ansat i et vikariat, som udløber 31. august, gav det os mulighed for at kikke ud over egne rækker. Vi har haft samtale med to kandidater, og i samråd med Anton Niebuhr og Flemming Aagaard (pedeller på Møllestien) har vi valgt at ansætte Henrik Tolborg i funktionen. Henrik er 46 år og uddannet tømrer, han har været ansat i Sundhed og Omsorg i 10 år og har tidligere varetaget funktionen som teknisk serviceleder. Henrik havde 1. arbejdsdag i Midt den 27. juni 2016, og direktionen og jeg ser frem til et godt samarbejde. Ann Charlotte Johansen Leder for administration og service Mødebestillinger digitalt Fra 1.juni er det nu også muligt at bestille mødeforplejning digitalt fra caféen på Åbygård. Det foregår på flg. måde : Gå til U drevet og vælg nr. 1 cafébestilling Her vælges hvilken café, der skal bestilles forplejning fra og et skema kommer frem skemaet udfyldes og der trykkes på send. Den valgte café får automatisk bestillingen. I U-drevet under punkt 1 findes også en vejledning til bestilling. Helle Harbo Clausen Side 10

11 Særlig indsats mod medicinfejl og tryksår Mon det kan lade sig gøre, at vi - i Område Midt - i fællesskab får reduceret antallet af tryksår og alvorlige medicinfejl, yderligere? I Område Midt udgør medicinfejl størstedelen af de såkaldte utilsigtede hændelser og omkring 30 borgere er for nuværende - visiteret til behandling af tryksår. Hændelserne betyder konsekvenser for borgerne deres sikkerhed og deres oplevelse af kvalitet. Direktionen ønsker derfor en særlig indsats mod reducering af antallet af medicinfejl og tryksår i både hjemmeplejen/sundhedsenhed og på plejehjemmene. Målet er sågar at få reduceret de alvorlige medicinfejl med 50 procent og tryksår med hele 75 procent! Projekt I sikre hænder skal hjælpe og inspirere os frem mod dette mål - et projekt, som er velafprøvet i fem andre kommuner og som viser, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl markant. Opskriften på de gode resultater er implementering af såkaldte medicin - og tryksårspakker, som sætter fornyet fokus på systematiske arbejdsgange og øget samarbejde med borgere og pårørende. Formentlig kan projektet være medvirkende til, at give os fornyet inspiration til vores allerede eksisterende indsats mod bekæmpelse af tryksår og fejl i medicingivningen og dermed til at sikre reduktion i antallet af utilsigtede hændelser. Forberedelserne til projektet startes småt op i efteråret 2016 og går for alvor primært i gang primo Mere information følger hen over efteråret. For de særligt nysgerrige kan yderligere information sikres via Linda Friis Jedig, kvalitetsudvikler Fotos på forsiden er fra personaleforeningens besøg på Moesgaard Museum til udstillinger Gladiator Colosseums helte den 9. juni Billederne er taget af Ivan Brøste. Foto på bagsiden er taget af Anette Poulsen ved afskedsreceptionen for Else Bay Mortensen. JC Side 11

12 Personaleinformation Vi ønsker følgende nye medarbejdere velkommen: Navn/Ansættelsessted Stilling: Ansættelsesdato: Henrik Tolborg, Område Midt Koordinator for pedeller Vi har taget afsked med følgende medarbejdere: Navn Stilling: Fratrædelsesdato: Else Bay Mortensen, stab, frivillighed Frivilligkoordinator Lise Bisgaard, CBG A Leder Mona-Lis Hoberg Ghristensen, CBG C Sygehjælper Malin Gudjonsdottir, Hjemmepl. MØ Sosuhjælper LØNTEAMET VED OMRÅDE MIDT Hvem tager sig af hvad? Sundhedsenheden, Plejeboligerne Vestervang 42 & 44, hjemmeplejen Bodil Uhrenfeldt Tlf Plejeboligerne Carl Blochs Gade & Ceres Huset, Stab og ledergruppe. Helle Højvang Friis tlf.: Karen Nielsen tlf Plejeboligerne Møllestien & Kingosvej og hjemmeplejen Åbygård Anne Schou Jönsson Administration, pedeller, cafémedarbejdere, husassistenter samt tilkaldevikarer. Dorte Grønning Side 12

13 Zoneterapi Prøv det og mærk - om det er noget du kan bruge. Er du sund og rask, eller døjer med noget (ex. smerter eller træthed) Eller gerne vil forebygge (ex. pollenallergi) Så er du velkommen! Der er formiddags, middags- og sene eftermiddagstider. Morgentid starter kl til bla. nattevagterne. Ring eller kom forbi Kingosvej 1-7 i Åbyhøj, hvor jeg træffes: PS!! Ny adresse Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Mit telefonnummer er Den 1. behandling varer ca. 1½ time. De følgende ca. 1¼ time. Behandlingskort kan købes i administrationen både på Møllestien og Carl Blochs Gade samt cafeen på bygård. I cafeen kan betales med Dankort. 1 behandling koster 120 kr. 5 behandlinger koster 500 kr. Udebliver du fra en aftale, uden at melde afbud, koster det stadig én billet. Billetten opkræves ved næste tidsbestilling. Mange zone-hilsner fra Gitte Side 13

14 Nyt fra Sundhedsklinikkerne Husk at skylle dine vandmeloner før du skærer af dem!! Forleden læste jeg denne artikel.og tænkte, at den må jeg da vist formidle videre.jeg har prøvet på egen krop, at få en meget voldsom maveinfektion forårsaget af rå (IKKE DANSKE) grøntsager der formentligt var skyllet i overfladevand..og den oplevelse vil jeg bestemt ikke ønske for nogen!! Jeg tænker der er mange som ikke tænker på at skylle bl. a. vandmeloner..hvad med dig? Husker du at skylle vandmelonen før du skærer? Her er flere gode grunde til at gøre det. Uanset hvilken type melon der er tale om, så anbefales det, at du skyller dem under rindende koldt vand, før du skærer dem. Det mener Karina Kyhn Andersen, som er mad- og måltidskonsulent ved Kost & Ernæringsforbundet. - Man skal altid vaske sin frugt og sit grønt, inden man anvender det. Skyl det hele, siger Karina Kyhn Andersen til bt.dk. Årsagen er, at der er stor risiko for bakterien listeria sidder på overfladen af skrællen på melonen og på salatbladene. Bakterierne kommer ofte fra det overflade- eller spildevand, som melonerne og salaten vandes med. Når du skærer kniven gennem melonen, risikerer du at overføre disse bakterier fra melonens skræl til frugtkødet. Ofte anretter folk vandmeloner i fade eller skåle, hvor skrællen rører ved frugtkødet. Her kan listeria bakterien gå ind i frugtkødet og brede sig. Skærer du melonen på et skærebræt, kan der også være risiko for, at frugtkødet kommer i kontakt med bakterien. Vær opmærksom på Alle tropefrugter, du skærer i, skal skylles. Hvis du vil bruge citrusskaller, mindsker du risikoen for pesticider, hvis du vælger økologisk. At norovirus ikke kan fryses ihjel, så kog dine frosne bær. At grønt fra jorden har større chance for at have været i kontakt med spildevand end frugt fra træer. Særlig risiko ved meloner, vindruer og salat fra udlandet Risikoen for at få sig en ubehagelig omgang roskildesyge, forårsaget af den såkaldte norovirus, er også størst, når det gælder salat og meloner importeret fra udlandet. Salat har jo en stor overflade og er samtidig i jordhøjde, hvor det er større risiko for, at de har været udsat for overflade- eller spildevand. Da meloner typisk er noget, man opbevarer udskåret i lang tid, får listeriaen rig mulighed for at udvikle sig, for bakterien kan vokse ved køletemperatur og de søde meloner i forhold til andre frugter har en høj ph- Side 14

15 Nyt fra Sundhedsklinikkerne værdi, hvilket betyder, at bakterier som listeria og salmonella har et rigtig godt miljø at udvikle sig i. Anderledes med citrusfrugter Du behøver ikke være bekymret, når det gælder eksempelvis citroner, appelsiner og grapefrugter. Disse frugters ph-værdi er så lav, at de dræber eller sløver listeria-bakterien. En anden frugt, der potentielt også kan smitte med den frygtede virus, er bær - også selv om de er frosne. Det der med bare at komme sine frosne hindbær ned i sin smoothie, det duer ikke Eksperterne er enige om, at for at være sikker på at have bær fri for norovirus, skal du koge dine bær i et minut. De bedste sommerhilsner til alle ved Område Midt på vegne af Sundhedsklinikkerne. Inger Pedersen Vi cykler til arbejde 2016 Tusind tak for en flot indsats til alle der deltog i Vi cykler til arbejde. Desværre gik sejren ikke til os i denne omgang. Novo Nordisk cyklede af med den Til lykke til dem! Til trods for det, endte vi med at køre så mange km, at vi se at asfalten er kørt flad på Område Midt s stier og veje. Vi har sparet miljøet for CO2 og selv forbrændt kalorier, så vi med god samvittighed kan nyde en masse is i sommervarmen. Vi håber, at lige så mange har lyst til at hoppe på cyklerne til næste år, samt i mellemtiden få bearbejdet de kolleger, der ikke deltog, til at trække i cykeltrikoten.. På motionsteamets vegne Randi Hansen og Anja Jensen Side 15

16 LMU-AMO på besøg i væksthusene i Botanisk Have Sommerfuglen på 2 af billederne er en tropisk art, der lever hele sit liv fra generation til generation i det store væksthus. Fotograf: Anette Poulsen Side 16

17 Farvel.TAK og på gensyn Jeg starter med at skrive på gensyn, for jeg tror ikke, at jeg kan lade være med at kigge forbi, når der sker noget spændende rundt om i Område Midt. I hvert fald fortsætter jeg som seniormedlem i Personaleforeningen, så der vil jeg møde mange af jer. Men jeg må også erkende, at det er et farvel til en dagligdag med masser af gode borgerrelationer, tætte kolleger og mange dejlige samarbejdsparter. Det er blevet til 6 ½ år i stillingen som frivilligkoordinator. Tager jeg det hele med, startede jeg den 1. december 1981 som ung ergoterapeut på Plejecenter Møllestien, som netop var færdigbygget. 13 år blev jeg i den stilling, og så har det heddet Gellerup, Frederiksbjerg og tilbage igen! Nu skal jeg skabe en tilværelse som efterlønner. Jeg har selvfølgelig fået mange gode tilbud om frivilligt arbejde. Men hver gang har jeg svaret, at jeg vil starte ud med et efterår uden planer. Lade tingene ske, nyde at læse morgenavisen i fred og ro, opdage de mange gratis glæder, som Aarhus kan byde på, og langsomt se hvad der fænger mig. Så bliver der selvfølgelig også en del busture til København til mine snart to børnebørn. Deres dagligdag og rivende udvikling vil jeg gerne være en del af! Som I kan se på næste side, fik jeg en meget festlig afskedseftermiddag den 16. juni tak til alle der bidrog til den med lækker mad, flot borddækning, taler med gode ord, gaver, god stemning og oprydning efter det hele! Sidst men ikke mindst mine fire nærmeste kolleger: Helle Ryberg, Dorte Grosen, Anne Dorthe Prisak og Thorkil Bisgaard. Godt nok var det ren mobning men udført med kærlighed, kreativitet og komik, som var de rene revykunstnere! Nu ser jeg frem til den nye identitet, de gav mig: Super farmor efterløns entusiast Else Bay Mortensen Vedr. frivilligkoordinator Indtil der bliver ansat en ny frivilligkoordinator den 1. september 2016 kan henvendelser og spørgsmål vedr. frivilligområdet ske til forebyggelseskonsulent Anne Dorthe Prisak på tlf eller Side 17

18 Billedkavalkade Side 18

19 Nyt fra LMU Se referatet på: https://aarhuskommune.sharepoint.com/midt/delte dokumenter/03 Arbejdsmiljø LMU/02_LMU/01_LMU-møder/ LMUmøde LMU-AMO møde Mødet i juni var et LMU-AMO møde, hvor overgangs-lmu udvalget og alle arbejdsmiljøgrupperne mødtes. Den nye arbejdsmiljøorganisering i Midt er kommet på plads. Mødet var det sidste inden sommerferien og det blev afsluttet med en udflugt til Botanisk Have, hvor der var guidet rundvisning i Væksthusene. Vision Direktionen arbejder på en vision for Område Midt, med bl.a. værdier, økonomisk balance og sikker drift. Direktionen uddyber visionen og andre emner på stormøderne i juni. Ny organisering af arbejdsmiljø Område Midt har fået en god start på samarbejdet med Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær. Område Midts to konsulenter vil få arbejdsplads på Møllestien på udvalgte dage, hvor det er muligt at træffe dem. De er ved at planlægge en række møder med AMR og AM-grupperne i efteråret Ekstern audit Områdechef Anette Poulsen gav stor ros til dem, der var med til audit vi var midt i sammenlægning og kom alligevel ud af det uden bemærkninger. Sygefravær Vi skal have en særlig opmærksomhed på sygefraværet i Område Midt. Det er stigende, i første kvartal 2016 har vi det 2. højeste fravær i MSO på 4,35 dage pr. medarbejder. Direktionen har lavet en handleplan, som både har fokus på systematisk opfølgning på sygefravær og sygefraværskultur. LMU gav input til handleplanen, og der er bl.a. fokus på, at arbejdet med sygefraværskultur sker i et samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Økonomi Nogle afdelinger har pt. overforbrug og andre afdelinger underforbrug. Nogle steder er der usikkerhed om tallene, men samlet set så balancerer økonomien i det nye Område Midt. Heidi Gylden Side 19

20 Tak for sidst! Opsamling på stormøderne Det var en rigtig god oplevelse for os i direktionen at komme rundt og møde så mange medarbejdere ved stormøderne på de 4 lokalcentre. Vi fik fortalt om nogle af de ting, vi gerne vil arbejde med for vores nye fælles område. Noget af det, vi gerne vil kendes for i Område Midt er: Værdier, som bygger videre på det fælles værdier TRE i Aarhus Kommune: Ordentlighed Åbenhed Nytænkning Rettidig omhu Sikker og effektiv drift og økonomi: vi lægger ud i det nye område med en økonomi, der balancerer, det skal vi også fortsat sikre. Høj kvalitet sammenhængende borgerforløb Borgerne vælger os Kompetenceudvikling: vi skal sikre at vi har de rette kompetencer, som matcher udviklingen og nye opgaver. Læringsperspektivet ind alle processer: vi skal være gode til at drage læring ud af opgaveløsningen. Trivsel høj social kapital: vi skal værne om den høje trivsel i Område Midt Langtidsfriske og sygefravær: vi har fokus på arbejdsmiljø, kultur, og systematisk opfølgning på sygefravær. Dialog og gode råd Vi havde også nogle gode dialoger med jer på møderne og vi fik mange input og gode råd fra jer med os hjem. Der var generelt en god stemning blandt deltagerne for at holde stormøder igen. Det og de andre ting vil vi drøfte i direktionen efter sommerferien hvorefter I vil høre fra os igen. Side 20

21 Fortsat Konkurrence: Der var stor tilslutning til den lille gætte-konkurrence på stormøderne og nu venter I sikkert spændt på resultatet. Vi skal nu afsløre, hvilken historie, der tilhører til hvem: Surfing Borddans Miss Spies Telttur og sporvogne Hvor mange havde gættet rigtigt? Det havde 6 deltagere på mødet på Åbygård, 10 i Carl Blochs Gade, 4 på Vestervang og 12 på Møllestien. Vi har trukket lod om 4 x 2 biografbilletter blandt de rigtige svar og vinderne er: Stormøde Åbygård: Brian Christensen (leder Ann Charlotte Johansen) Stormøde Carl Blochs Gade: Dorte Hansen (leder Ann Charlotte Johansen) Stormøde Vestervang: Steen Carsten Jørgensen (leder Søs Fenge) Stormøde Møllestien: Jytte Mikkelsen (leder Sine Sandholt) Biografbilletterne kan afhentes i informationen på Møllestien. Hilsen fra Direktionen Område Midt Side 21

22 Indvielse af vores nye blomsterhave d Så er fliserne lagt og blomsterkasserne beplantet. Nu glæder vi os til en dejlig sommer, hvor vi rigtig kan arbejde og hygge i haven. Pengene til haven har vi søgt gennem en pulje i Sundhed og Omsorg. Vi har købt stauder og sommerblomster, men pengene rakte ikke til at købe løg. Dem regner vi med at kunne indtjene ved salg af marmelade til efterårsmarkedet. MEN, vi er afhængige af at modtage gratis frugt. Så har du et frugttræ eller nogle bærbuske som vi må plukke fra, så giv endelig besked til My på tlf eller Helle på tlf Det går som sagt til et godt formål, en blomstrende have, hvor beboerne kan nyde farver og dufte, samt være aktive med at vande og nusse om planterne. Samtidig vil vi gerne sige tak til dem som kom med frugt til os sidste år. Indlægget er skrevet af My og Helle, terapeuter på Møllestien. Side 22

23 Festuge 2016 Side 23

24 Rundt om arbejdemiljø og sygefravær Vi er Anette Østergaard og Mette Møller Stenkjær kontaktpersoner, som nu er tilknyttet Område Midt. Vi understøtter arbejdet blandt ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter omkring God Risikostyring, trivsel, sundhed og samarbejde, samt forebyggelse af ulykker og sygefravær. Vi har udgangspunkt i den nye Klynge for Arbejdsmiljø & Sygefravær (start 1. april 2016). Anette kommer fra et job som udviklings- og arbejdsmiljøkonsulent ved Område Hasle-Åbyhøj og er således kendt af den del af det nye Område Midt. Mette har arbejdet med det arbejdsmiljø, der går på tværs af Sundhed og Omsorg (bl.a. audits, kompetenceudvikling, ArbejdsmiljøTræf og HAU/HMU). Vi samarbejder både med kolleger i Område Midt og med kolleger i Klyngen, lige som vi også er tilknyttet som kontaktpersoner i Område Marselisborg. Det giver et solidt fundament for at binde drift og udvikling godt sammen, og vi skal være med til at styrke koblingen mellem drift, god praksis, udvikling og forhåbentlig også forenkling indenfor arbejdsmiljøområdet. Efter sommerferien vil vi på skift være til stede i Område Midt en dag om ugen, fortrinsvis tirsdage. Vi sidder enten på Møllestien eller Åbygård, men I er altid velkomne til at kontakte os på mail og telefon (se nedenfor) eller besøge os i FrichsParken, lokale Mette Møller Stenkjær Anette Østergaard Mail: Mail: Tlf: Tlf: Venlig hilsen Mette Møller Stenkjær Arbejdsmiljø & Sygefravær Telefon: Side 24

25 Kursus Kalender Intro-undervisning i Område Midt i juli og august 2016 Kursus Dato Tidspunkt Sted Brandundervisning 2. august Grønnegade 10 Carl Blochs Gade 30 Vestervang 16 Vestervang 42 og 44 Ceres Alle 15 Beredskabsplan 2. august Møllestien, Grønnegade 10, Kælderen Medicinundervisning, hjælper-elever: DEL 1 DEL 2 Medicinundervisning, assistent-elever: DEL 2 DEL 3 Medicinundervisning, øvrige medarbejdere DEL 1 DEL 2 DEL august 22. august 1. juli 11.august 11. jul og 8. august 18. juli og 15. august 25. juli og 22.august Møllestien, Grønnegade 10, Undervisningslokalet i kælderen Møllestien, Grønnegade 10, Undervisningslokalet i kælderen Møllestien, Grønnegade 10, Undervisningslokalet i kælderen Ergonomi 5. juli og 2. august Møllestien, Grønnegade 10, Undervisningslokalet i kælderen Hørevejledning 11. august Carl Blochs Gade 30, Undervisningslokalet Risikostyring 11. juli og 8. august Møllestien, Grønnegade 10, Undervisningslokalet i kælderen Sår 29. august Carl Blochs Gade 30, Undervisningslokalet Demens 29. august Carl Blochs Gade 30, Undervisningslokalet Palliation 31. august Carl Blochs Gade 30, Undervisningslokalet Inkontinens 31. august Carl Blochs Gade 30, Undervisningslokalet Ernæring 31. august Carl Blochs Gade 30, Undervisningslokalet Tilmelding til holdene skal ske iflg. aftale med din leder og via Kursusportalen https://aak.plan2learn.dk/ Søg på ny midt i kataloget og alle Midtbyens intro-kurser listes op. Under hvert kursus findes også en kursusbeskrivelse. Brandundervisning i Åbyhøj skal aftales med pedellen på lokalcenteret/i plejeboligenheden. Håndhygiejne foregår som e-læring pr. 1. april. Hvis den nye medarbejder er i målgruppen sker tilmelding automatisk ved ansættelse. Ellers kan man tilmelde på Kursusportalen her: https://aak.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx? id=40013 Side 25

26 Begivenheder 09.8 kl ? Villhelmsborg Festspil Fællesspisning kl Festuge på Møllestien: 27.8 kl Susanne Lana 28.8 kl Arosia 29.8 kl Potters Jig 30.8 kl Touch of Shadows 31.8 kl Muleskiners 01.9 kl Jensen & Thomsen Festugeprogrammet med præsentation af de enkelte bands kan læses på hjemmesiden eller i papirform senere i de enkelte huse. Side 26

27 Repræsentanter TR, Overgangs LMU & AMIR Medarbejderrepræsentanter i LMU og TR: Medarbejder Repræsenterer Arbejdssted Anton Niebuhr Pedeller Område Midt Katrine Knudby Nielsen Terapeuter Område Midt Iben Susanne Andersen, TR-FOA Tina Vesterholm Jensen Inger Hedegaard TR Steen Jørgensen TR, FOA. (suppl) Hjemmehjælpere Sosu-hjælpere AMIR repræsentant Sygeplejersker Sosu-ass., sygehjælpere, pl.hjems.ass, besk.vejledere Carl Blochs Gade Møllestien Område Midt Carl Blochs Gade Heidi Bonnis AMIR repræsentant Carl Blochs Gade Karin Hebsgaard TR Inger Breindahl TR Økonomaer Ernæringsassistenter Administrationen Område Midt Administrationen Ivan Brøste Medarbejderrepræsentant hjemmeplejen Hjemmeplejen Møllestien Åse Fænø Meinhardt Medarbejderepræsentant hjemmeplejen Hjemmeplejen Vestervang Katja Linhave TR, FOA Lisbeth Hjorthøj (suppl.) Anne Sofie Skov (suppl.) Carsten Pedersen TR-FOA (suppl) Sosu-ass., sygehjælpere, pl.hjems.ass, besk.vejledere Sygeplejersker Terapeuter Hjemmehjælpere, sosuhjælpere Lc. Åbygård (Sifsgård) Lc. Åbygård Lc. Åbygård Hjemmeplejen Vestervang Gülden Toska AMIR repræsentant Sifsgård Arbejdsmiljørepræsentanter - AMIR: Medarbejder Repræsenterer Træffetid/Tlf. Arbejdssted Gülden Toska Sifsgård Sifsgård Ulla Holtegaard Sundhedsenheden Pia Due Maria Korsholm Ventzel Vestervang ude og plejeboliger Ceres Huset Vestervang - dag Ceres Huset Heidi Bonnis Carl Blochs Gade CBG, Afd. A Tina Vesterholm Jensen Møllestien, både ude og plejeboliger sal, Bykernen og Øgaderne Jørgen Christensen Øvrige (service afd., stab og administration) Adm. Møllestien Jannie Lyng Mollerup Flyverkorpset Åbygård Annelise Kristensen Thorsgården Thorsgården Pia Wolf Hjemmeplejen Åbygård Åbygård Side 27

28 Område Midt Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård Grønnegade 10, 8000 Aarhus C

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang.

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Personalegoder Område Midt

Personalegoder Område Midt Personalegoder Område Midt Kære medarbejder Som ansat på månedsløn ved Område Midt tilbyder vi dig forskellige personalegoder. Du kan læse om personalegoderne herunder, og hvordan du kommer i gang med

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Kære nye medarbejder, Tillykke med jobbet! Vi glæder os meget til at lære dig at kende!

Kære nye medarbejder, Tillykke med jobbet! Vi glæder os meget til at lære dig at kende! 2013 Kære nye medarbejder, Tillykke med jobbet! Vi glæder os meget til at lære dig at kende! Når du starter på arbejde, vil du opleve mange nye indtryk - så lad os indse det fra starten af: Du vil få svært

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien, Vestervang og Åbygård. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien

Læs mere

Velkomstfolder til nyansatte i Område Vejlby-Risskov. Vi byder dig velkommen. - til Område Vejlby-Risskov. Vi glæder os til at lære dig at kende.

Velkomstfolder til nyansatte i Område Vejlby-Risskov. Vi byder dig velkommen. - til Område Vejlby-Risskov. Vi glæder os til at lære dig at kende. Velkomstfolder til nyansatte i Område Vejlby-Risskov Vi byder dig velkommen - til Område Vejlby-Risskov Vi glæder os til at lære dig at kende. Velkommen fra direktionen Hvordan er MSO organiseret? Kære

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang.

Læs mere

Velkommen til Område Midtbyen

Velkommen til Område Midtbyen 2014 Velkommen til Område Midtbyen Kære nye medarbejder. Vi glæder os meget til at lære dig at kende. Når du starter i Område Midtbyen, vil du modtage mange informationer og mange nye indtryk. I denne

Læs mere

Velkommen til Område Midt

Velkommen til Område Midt 2016 Velkommen til Område Midt Kære nye medarbejder. Vi glæder os meget til at lære dig at kende. Når du starter i Område Midt, vil du modtage mange informationer og mange nye indtryk. I denne folder har

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang.

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Side Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang.

Læs mere

Velkommen til Område Midtbyen

Velkommen til Område Midtbyen 2016 Velkommen til Område Midtbyen Kære nye medarbejder. Vi glæder os meget til at lære dig at kende. Når du starter i Område Midtbyen, vil du modtage mange informationer og mange nye indtryk. I denne

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang.

Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Vedtægter for Personalebladet på Lokalcenter Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang. Formål: At styrke informationsniveauet for medarbejdere på Carl Blochs Gade, Ceres Huset, Møllestien og Vestervang.

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Boligplan 2015 Udvalgsmødet 22. juni 2015

Boligplan 2015 Udvalgsmødet 22. juni 2015 Boligplan 2015 Udvalgsmødet 22. juni 2015 Siden sidst Siden præsentationen af den overordnede boligplan for udvalget d. 11. maj 2015 er der sket følgende: 22. maj: Fremlæggelse af boligplanen for områdedirektionerne.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Emne: Indkaldelse til LMU udvalgsmøde Sted: Aktivitetslokalet, hus 88 Dato: 07.02.13 Tidspunkt: Kl. 13.13-15.00 ( Formøde kl. 13.00 ) Deltagere: Hanne Svendsen,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Ansøgning om selvstyre på plejehjem

Ansøgning om selvstyre på plejehjem december 2016 Ansøgning om selvstyre på plejehjem Information om ansøger Plejehjem: Mou Plejecenter Plejehjemsleder: Jytte Pihl Antal plejehjemspladser: 36 Antal medarbejdere (årsværk): Antal specialpladser:

Læs mere

Kære Medarbejdere! Som ansat på månedsløn ved Område Midtbyen, har du mulighed for at benytte forskellige personalegoder.

Kære Medarbejdere! Som ansat på månedsløn ved Område Midtbyen, har du mulighed for at benytte forskellige personalegoder. Revideret december 2013 Kære Medarbejdere! Som ansat på månedsløn ved Område Midtbyen, har du mulighed for at benytte forskellige personalegoder. På de følgende sider kan du læse om, hvilke personalegoder

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Spørgsmål 1: Hvordan er forholdet mellem fastansatte og vikarer på lokalcenter Ceres og i vore plejeboliger generelt?

Spørgsmål 1: Hvordan er forholdet mellem fastansatte og vikarer på lokalcenter Ceres og i vore plejeboliger generelt? Byrådsservice Den 25. september 2012 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Svar på 10 dages forespørgsel fra Byrådsmedlem for Konservative Anne Mette Villadsen om ledelse og plejen

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25. Side Velkommen Til Møllestien Grønnegade 10 og Vestergade 25 Område Midtbyen Side Velkommen til Møllestien På Møllestiens vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie

Læs mere

SOSU-ernes kompetencer nu mere synlige

SOSU-ernes kompetencer nu mere synlige 29.04.2010 Seniorer i syvkamp Rejseholdet besøger Århus To verdner mødes - fokus på frivilligområdet First Movers SOSU-ernes kompetencer nu mere synlige Kvalitetsbesøg giver bedre pleje mobning - et banebrydende

Læs mere

Indsatsmål (2014-2015), Sundhed og omsorg

Indsatsmål (2014-2015), Sundhed og omsorg , Sundhed og omsorg Indsatsmål (2014-2015) Afdeling: Træning og hjemmepleje Vest Synliggørelse med særlig opmærksomhed på kost og motion. Forebygge stress og travlhed n værdi vil Glæde, overskud, raske

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg byder velkommen til pårørende 1 Kære pårørende Vi ønsker dig velkommen som pårørende. Denne mappe indeholder informationer målrettet

Læs mere

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen Indsatsområder Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsundersøgelsen viste tydeligt, at sygeplejerskerne ønsker mere kontinuitet

Læs mere

til Ældrerådets 3. ordinære møde tirsdag den 2. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken

til Ældrerådets 3. ordinære møde tirsdag den 2. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken REFERAT til Ældrerådets 3. ordinære møde tirsdag den 2. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken Til stede Jan Radzewicz (JR) Poul L. Ellekrog (PE) Carl Aksel Kragh Sørensen (CA) Kate

Læs mere

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang.

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang. Rolstrup Tidende Marts 2017 91. udgave 10. årgang. Gerda s hjørne Så er vinteren forbi! I hvert fald ifølge kalenderen, men om det så også er sådan, det kommer til at være, må tiden jo vise. Et er sikkert

Læs mere

Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag.

Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag. SKOLESTART Kære alle Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag. Som jeg tidligere har skrevet ud til jer er årets første infomøde onsdag

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning 1 Forebyggende Hjemmebesøg Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning Baggrund Forebyggende hjemmebesøg har været en del af MSO s indsats, siden

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Udmelding om implementering af insisterende tilgang til medicinophældning

Udmelding om implementering af insisterende tilgang til medicinophældning Udmelding om implementering af insisterende tilgang til medicinophældning Chefteamet besluttede 19. maj 2016 en insisterende retning i ophældning af medicin, hvorved serviceniveauet i Aarhus Kommune blev

Læs mere

Rosenbladet. Lokalcenter Rosenvang. Rosenvangsalle 76 8260 Viby Område Marselisborg

Rosenbladet. Lokalcenter Rosenvang. Rosenvangsalle 76 8260 Viby Område Marselisborg Rosenbladet Lokalcenter Rosenvang Rosenvangsalle 76 8260 Viby Område Marselisborg 14. årgang nr. 6-7 Juni-Juli 2016 Brugerrådet Lokalcenter Rosenvang, Formand : Ove Høgh Rasmussen tlf. 20 64 80 76 Næstformand

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

REFERAT og DAGSORDEN. til. Ældrerådets 10. ordinære møde tirsdag den 12. maj 2016 kl til ca I lokale 1.

REFERAT og DAGSORDEN. til. Ældrerådets 10. ordinære møde tirsdag den 12. maj 2016 kl til ca I lokale 1. REFERAT og DAGSORDEN til Ældrerådets 10. ordinære møde tirsdag den 12. maj 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 I lokale 1.86 i Frichsparken Til stede Jan Radzewicz (JR) Poul L. Ellekrog (PE) Carl Aksel Kragh

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter,

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Sundhed. Kirstine Markvorsen. Medborgerskab og Folkesundhed Annemarie S. Zacho-Broe. Fællesstab og visitation Jens Lassen

Sundhed. Kirstine Markvorsen. Medborgerskab og Folkesundhed Annemarie S. Zacho-Broe. Fællesstab og visitation Jens Lassen Sundhed Kirstine Markvorsen Fællesstab og visitation Jens Lassen Medborgerskab og Folkesundhed Annemarie S. Zacho-Broe Demenscentrum Aarhus Lissie la Cour Nord Susanne Sejr Christensen Hasle-Åbyhøj Jesper

Læs mere

DAGSORDEN. Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej Haderslev Starttidspunkt: Kl.

DAGSORDEN. Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej Haderslev Starttidspunkt: Kl. DAGSORDEN Område MED Pleje og Træning Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødested: Mødelokale Kildebakken Plejecenter Varbergvej 13 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 11:00 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Notat. Evaluering af nattevagter. Sundheds- og omsorgsudvalget. Aarhus Kommune. Den 24. oktober 2011

Notat. Evaluering af nattevagter. Sundheds- og omsorgsudvalget. Aarhus Kommune. Den 24. oktober 2011 Notat Emne: Til: Sundheds- og omsorgsudvalget Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Strategi, Sekretariat og Kommunikation Sundhed og Omsorg Baggrund I 2011 gennemførte Sundhed og Omsorg besparelser på nattevagterne.

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 INDHOLD Valg af leverandører til trivselsundersøgelsen 2015 Samme fælles spørgeskema som tidligere Mulighed for at tilføje lokale spørgsmål Sådan har andre brugt de lokale

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Ansøgning om selvstyre på plejehjem

Ansøgning om selvstyre på plejehjem december 2016 Ansøgning om selvstyre på plejehjem Information om ansøger Plejehjem: Smedegården Plejehjemsleder: Jette Kongstad Antal plejehjemspladser: 72 hvoraf 3 boliger er til ægtepar Antal medarbejdere

Læs mere

REFERAT og DAGSORDEN. til. Ældrerådets 13. ordinære møde tirsdag den 21. juni 2016 kl til ca På LC Dalgas

REFERAT og DAGSORDEN. til. Ældrerådets 13. ordinære møde tirsdag den 21. juni 2016 kl til ca På LC Dalgas REFERAT og DAGSORDEN til Ældrerådets 13. ordinære møde tirsdag den 21. juni 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 På LC Dalgas Til stede Jan Radzewicz (JR) Poul L. Ellekrog (PE) Carl Aksel Kragh Sørensen (CA) Kate

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF December 2016 Bilag til udvalgsmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 19. januar Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Læs mere

SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET

SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET 30-9 - 20 Caritas fik andenplads som årets praktikplads Anders Agger flyttet og udsolgt Nyt netværk for frivillige KÆLEGRISEN MØFFE SKABER NYT LIV PÅ LOKALCENTRET SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET Midtvejsevaluering

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Kære medarbejder! Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Her kan du læse om Lind Pleje- og Aktivitetscenters værdier og om praktiske informationer, som du får brug for i din ansættelse.

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan Månedsbladet januar 2016 Læs inde i bladet: Held og lykke med det nye år! Kvindegruppe på Fuglebakken

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 September 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra chefsygeplejersken September er jo årets første efterårs måned og dermed et farvel til

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM),Henriette Wülser (HW),.

Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM),Henriette Wülser (HW),. Pårørenderådsmøde torsdag den16.april 2015 Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM),Henriette Wülser (HW),. Referent Anita

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Bøgen. Nr. 19 December Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 19 December Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 19 December 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 5 Konkurrence Side 6-9 Nyt fra

Læs mere

Med boligplanen indstilles følgende nybyggerier og ombygninger til igangsættelse i perioden :

Med boligplanen indstilles følgende nybyggerier og ombygninger til igangsættelse i perioden : Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 19. maj 2016 Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 1. Resume Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

isabellas Forny Forårsmenu Vild med hverdagen Besøg et paradis af roser bag med ny inspiration pandekager og godt brød

isabellas Forny Forårsmenu Vild med hverdagen Besøg et paradis af roser bag med ny inspiration pandekager og godt brød Vild med hverdagen isabellas Nr. 1 13. FEBRUAR 25. MARTS 2012 kr. 59,95 Besøg vores shop på isabellas.dk Haven Forny Dyrk de dejligste kartofler Tiltræk sommerfuglene Anlæg et bed i skyggen isabellas fylder

Læs mere

Nyhedsbrev. - Os, med god tid i hverdagen. April 2016

Nyhedsbrev. - Os, med god tid i hverdagen. April 2016 Nyhedsbrev 3 April 2016 Foråret er på vej, og Os, med god tid i hverdagen er i fuld gang. Vi har afholdt 2 temaeftermiddage, hvor det sidste var om regler indenfor frivillighed, kurser og uddannelse. Der

Læs mere

Aalborg d HflrinEssvar i forhold til sammenlægning af plejeboligerne Hans Eeede oe Malik.

Aalborg d HflrinEssvar i forhold til sammenlægning af plejeboligerne Hans Eeede oe Malik. Aalborg d. 5.1.2018 HflrinEssvar i forhold til sammenlægning af plejeboligerne Hans Eeede oe Malik. I forhold til en sammenlægning af Hans Egede og Malik har vi som MED-udvalg en række overvejelser som

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 16 11. december 2014: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse På vej mod en (næsten) printerfri Stab Læs mere på næste side Printerfri Stab Kursus i App Oprydning i Designer ESDH og julefesten ramte

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Vestervang 17-18

Velkommen til ældreboligerne Vestervang 17-18 Velkommen til ældreboligerne Vestervang 17-18 Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-02-2008 Dato: 25-01-2008 Sag nr.: 7 Sagsbehandler: Lisbeth Anette Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere