Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Andre meddelelser Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Annonce Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Byggevareleverandørforeningen F.M.B.A. (BLF), Kronprinsessegade 34, 2, 1306 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer BLF og medlemmer af BLF, der efterlever de gældende bestemmelser for mærkets anvendelse. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Fællesmærket må benyttes af BLF og BLF's medlemmer eventuelt med tilføjelse af "Medlem af fællesmærket" på medlemmernes skrivepapir, markedsføringsmateriale, tryksager o.lign. efter forudgående godkendelse fra BLF's bestyrelse. Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn bruger fællesmærket utilsigtet, kan bestyrelsen fratage et medlem retten til at bruge mærket. Bestyrelsens beslutning kan indbringes for BLF's generalforsamling. Ophør med anvendelse af fællesmærket: Brugen af fællesmærket skal ophøre ved medlemmets udmeldelse, forretningsophør, konkurs, betalingsstandsning samt ved eksklusion. Krænkelser og misbrug af fællesmærket: Foreningen påtaler eventuel misbrug og krænkelser af fællesmærket. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Svineavl, Landbocentret Niels Finsensvej 20, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 31: Levende svin (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (500) Bemærkninger: Registreringen omfatter kun varer af dansk oprindelse. (551) Fællesmærketekst:Retten til at benytte mærket tilkommer de af foreningen Dansk Svineavls anerkendte svineavleres ansatte og foreningens medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Overfor uretmæssig anvendelse af mærket, herunder hvis der gøres indgreb i den ved mærkets indregistrering opnåede eneret, hvorom medlemmerne kommer til kendskab,har medlemmerne pligt til at gøre indberetning til foreningens bestyrelse. (730) Indehaver: La Aurora S. A., P. O. Box 332 Santiago de Los Caballeros, Dominikanske Republik (511) Klasse 34: Cigarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DREAM LEAGUE (730) Indehaver: Infinite AS, Postboks 1805 Raglamyr 5501 Haugesund, Norge (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 41: Organisering af konkurrencer (underholdning). 2755

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MISSION (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Zeneca Limited, 15 Stanhope Gate London W1Y 6LN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Herbicider, insekticider, fungicider, pesticider, rodenticider og præparater til udryddelse af skadedyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAHZA (730) Indehaver: GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.p.a., Corso Emilia I Torino, Italien (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MILLENNIUM (730) Indehaver: ORLIK TOBACCO COMPANY A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 34: Råtobak, tobaksprodukter, herunder røgtobak, cigarer og cigaretter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRUGTOFANT (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, Ringvej B 4, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer og konfekturevarer. (730) Indehaver: Bilka Lavprisvarehus A/S, Agerøvej 7, 8381 Mundelstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Afkalkningsmidler til husholdningsbrug. (511) Klasse 16: Kaffefiltre og thefiltre af papir. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MENINGITEC (730) Indehaver: American Home Products Corporation, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms Madison New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater herunder vacciner til human brug samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EnergyVision (730) Indehaver: ELSAMPROJEKT A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annoncevirksomhed, bistand vedrørende forretningsvirksomhed og -administration. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. 2756

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nilfisk Advance (730) Indehaver: Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: LK as PATENTAFDELINGEN, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 03: Midler til rengøring, polering og pudsning, midler til rensning ikke til brug i fabrikationsprocesser eller til medicinsk brug. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler til hygiejniske formål, luftrensepræparater. (511) Klasse 07: Rengøringsmaskiner, herunder højtryksrensere, støvsugere, våd- og tørsugere og dele dertil herunder filtre til støvsugere og rengøringsmaskiner, samt tilbehør til rengøringsmaskiner (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 11: Luftrenseapparater og maskiner, filtre (dele af husholdnings- eller industrielle installationer). (511) Klasse 16: Støvsugerposer. (511) Klasse 37: Reparation, vedligeholdelse, installation og udlejning af inden- og udendørs rengøringsmaskiner, renseanlæg herunder luftrenseanlæg og maskiner, informationsvirksomhed vedrørende rengøring, rengøringsmaskiner og luftrenseanlæg og maskiner. (511) Klasse 42: Forskning og udvikling for andre, ingeniørrådgivning, materialetestning og afprøvning indenfor rengøring og luftrensning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLD WAR (730) Indehaver: Origins Natural Resources Inc., 767, Fifth Avenue New York New York 10153, USA (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, sirup fremstillet på basis af honning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GIGANTIUM, Idræts- og Kulturcenter Aalborg Øst, Olympiaparken, 9220 Ålborg Øst, Danmark (511) Klasse 35: Organisering af udstillinger og messer med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Sportsarrangementer, kulturelle arrangementer, rådgivning vedrørende planlægning af idræts- og kulturarrangementer. (511) Klasse 42: Værelsesudlejning, restaurationsvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, software udvikling, hotelvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: LK as PATENTAFDELINGEN, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 03: Midler til rengøring, polering og pudsning, midler til rensning ikke til brug i fabrikationsprocesser eller til medicinsk brug. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler til hygiejniske formål, luftrensepræparater. (511) Klasse 07: Rengøringsmaskiner, herunder højtryksrensere, støvsugere, våd- og tørsugere og dele dertil, herunder filtre til støvsugere og rengøringsmaskiner, samt tilbehør til rengøringsmaskiner (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 11: Luftrenseapparater og maskiner, filtre (dele af husholdnings- eller industrielle installationer). (511) Klasse 16: Støvsugerposer. (511) Klasse 37: Reparation, vedligeholdelse, installation og udlejning af inden- og udendørs rengøringsmaskiner, renseanlæg herunder luftrenseanlæg og maskiner, informationsvirksomhed vedrørende rengøring, rengøringsmaskiner og luftrenseanlæg og maskiner. (511) Klasse 42: Forskning og udvikling for andre, ingeniørrådgivning, materialetestning og afprøvning indenfor rengøring og luftrensning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRATINESSE (730) Indehaver: Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 19 CH-8240 Thayngen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, gratinblandinger, sampakninger af fødevareingredienser (ikke indeholdt i andre klasser) til fremstilling af måltider. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, sampakninger af fødevareingredienser (ikke indeholdt i andre klasser) til fremstilling af måltider, krydrede saucer og pastasaucer. 2757

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ErhvervsBladet A/S, Vesterbrogade 12, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier/publikationer. (511) Klasse 16: Trykte publikationer. (511) Klasse 35: Annoncesalg og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPIROSONID (730) Indehaver: Paranova-Gruppen A/S, Indistriparken 23-25, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (730) Indehaver: New World Multimedia ApS, Nyhavn 20C, 1051 København K, Danmark (511) Klasse 09: På databærere optaget computer software (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, distribution af reklamer og vareprøver, bistand ved forretningsledelse. (511) Klasse 42: Udvikling og forskning for andre; information og rådgivning vedrørende sundhedsfaglige emner også formidlet via et globalt computer netværk; fotografering og fotografisk reportager; journalistiske reportager. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAN NICOLA (730) Indehaver: Giacobazzi Juice S.p.A., Contrada di S. Nicola Melfi (PZ), Italien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), vin. (730) Indehaver: MDM Independent Publishing AB, Box Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske databærere, grammofonplader, compact discs, indspillede lyd- og videobånd, CD-romdiscs, computerspil til PC'ere (disketter og CD-romdiscs), elektroniske spil til brug for TV-apparater. (511) Klasse 16: Aviser, tidsskrifter, tryksager, fotografier, postere og plakater, overføringsbilleder, streamere (bagrudeplakater), spillekort. (511) Klasse 41: Undervisning og uddannelse, sports- og idrætsaktiviteter; kulturvirksomhed i form af arrangement og medarrangement af koncerter, artistoptrædender og kulturfestivaler, underholdning, produktion af koncerter og kulturfestivaler, forlagsvirksomhed, indspilningsstudievirksomhed. 2758

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Boldspil Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger; stearinlys; læderfedt; smørelse til støvler. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm; nøgleringe (af uædelt metal); låse af metal; mindeplader af metal; pengekasser og sparebøsser af metal; statuer og statuetter af uædle metaller. (511) Klasse 08: Håndværktøj og -instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner; lommeknive; barberknive. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; transmission og gengivelse af lyd og billeder, indspillede videobånd, compactdisks, kassettebånd, brilleetuier. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter; medaljer og mønter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer; kalendere, samlealbum, kuglepenne, postkort, selvklæbende mærkesedler, papirposer og -tasker. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, rejsetasker, piske og sadelmagervarer; sports- og rejsetasker og kufferter, toiletsæt til rejsebrug og toilettasker, beaty bokse, rygsække, paraplyer, parasoller, spadserestokke. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; puder og hynder; buster af træ, voks, gips eller plastic; flagstænger; reklameartikler (oppustelige); smykkeskrin (ikke af ædle metaller); soveposer til camping; statuer og statuetter af træ, voks, gips eller plastic; vifter til personbrug (ikke elektriske). (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); ølglas og -krus, ølflaskebakker (ikke af ædle metaller), ølkrus fremstillet af porcelæn, kunststof, pap eller emaljeret metal, dekorationsplatter fremstillet af porcelæn, plastic eller tin (ikke af ædle metaller), pokaler til præmieoverrækkelse (ikke af ædle metaller). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordlinned, -lagner og -dækkeservietter, senge- og bordtæpper, håndklæder og badehåndklæder af tekstil-materiale; vimpler, små flag, flag, flag og bannere - alt ikke af papir; broderede og vævede sportsemblemer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; sportsbeklædning, udendørstøj og undertøj, tørklæder, halstørklæder, huer og kasketter, strømper og strømpebukser, slips, solhatte, beklædning af papir, nemlig papirvisirer- og solskærme. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster; pins, klubemblemer, klubpins, nøglemedaljoner; alle de førnævnte varer ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer; dørmåtter. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker; porcelæn-, kunststof- eller tinaskebægre, lightere. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information vedrørende forretningsvirksomhed, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, pr-virksomhed, salgsfremstød for andre, udlejning af reklameplads. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; elektronisk post, fjernsynsudsendelser, kabel-tv-udsendelser, kommunikation via computerskærme, udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer, radioudsendelser, transmissioner af meddelelser og billeder formidlet via computer, udsendelser via kabel-tv. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udgivelse af bøger, fjernsynsunderholdning, klubvirksomhed, organisering af konkurrencer, udlejning af lydoptagelser, organisering af sportskonkurrencer, tidtagning ved sportsbegivenheder, sportslejre, udlejning af sportsudstyr, uddannelse, udlejning af idrætsanlæg, udlejning af stadioner, udlejning af videobånd, udlejning af film; tilrettelæggelse og gennemførelse af sportsbegivenheder og gymnastik og gymnastikkurser, organisering af instruktions- og træningstimer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; nyhedsformidling, fotografiske reportager, fotografering, professionel rådgivningsvirksomhed, udlejning af beklædningsgenstande; trykkerivirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HARIBO STICKS (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, Danmark (511) Klasse 30: Lakridsvarer (ikke farmaceutiske), vingummivarer, drageevarer samt skumvarer (på sukkerbasis). 2759

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANAS Dansk Administrations Selskab (730) Indehaver: Preben Herbo, Frederiksberg Alle 18-20, 1820 Frederiksberg C, Danmark; Peter Lautrup, Randersvej 204, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Malko konkurrencen (730) Indehaver: Danmarks Radio, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 16: Aviser, billeder, billetter, brochurer, bøger, pjecer, plakater, tryksager, trykte publikationer, postkort. (511) Klasse 38: Elektronisk post, fjernsynsudsendelser, kabel-tv-udsendelser, kommunikation, radioudsendelser, satellittransmission, transmissioner af meddelelser og billeder formidlet via computer, udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer, udsendelser via kabel- TV. (511) Klasse 41: Fjernsynsunderholdning, forlystelser, konkurrencer, levende optræden, lydoptagelser, organisering af shows og konkurrencer, orkestervirksomhed, produktion af radio og fjernsynsprogrammer, produktion af shows, radiounderholdning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Trotters A/S, Vejstruprødvej 31 Vestrupskov, 6093 Sjølund, Danmark (511) Klasse 09: Computer software. (511) Klasse 41: Undervisnings- og kursusvirksomhed, herunder vedrørende organisationsudvikling; udgivervirksomhed. (511) Klasse 42: Konsulentvirksomhed (ikke forretningsmæssig) inden for områderne farligt gods, EDB-styring af farligt gods, kvalitetsstyring, certificering ISO 9000, SQAS, auditering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Den internationale Nicolai Malko konkurrence for unge dirigenter (730) Indehaver: Danmarks Radio, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 16: Aviser, billeder, billetter, brochurer, bøger, pjecer, plakater, tryksager, trykte publikationer, postkort. (511) Klasse 38: Elektronisk post, fjernsynsudsendelser, kabel-tv-udsendelser, kommunikation, radioudsendelser, satellittransmission, transmissioner af meddelelser og billeder formidlet via computer, udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer, udsendelser via kabel- TV. (511) Klasse 41: Fjernsynsunderholdning, forlystelser, konkurrencer, levende optræden, lydoptagelser, organisering af shows og konkurrencer, orkestervirksomhed, produktion af radio og fjernsynsprogrammer, produktion af shows, radiounderholdning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Jacob Schousgaard, Storegade 9, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Jacob Schousgaard, Storegade 9, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2760

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Center for Design og Virksomhedsudvikling, v/tore Kristensen Strandboulevarden 47, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende brugen af design. (511) Klasse 42: Industriel forskning; ikke-forretningsmæssige undersøgelser og udarbejdelse af rapporter vedrørende design. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CARETAKER (730) Indehaver: COWIconsult Rådgivende Ingeniører AS, Parallelvej 15, 2800 Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computer software. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Udvikling af computer software. (730) Indehaver: ETRADAN ApS, Brogårdsvænget 3, 2820 Gentofte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Philip Trampe, Brogårdsvænget 3, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 16: Affaldsposer af papir, plast eller lignende materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Jacob Schousgaard, Storegade 9, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Jacob Schousgaard, Storegade 9, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2761

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IZKA LINGERIE WEAR (730) Indehaver: Izka, sociètè civile,, 202 route de Charlieu, Roanne, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, lingeri, body stockings, boxershorts, morgenkåber, korsetter, trusser, undertøj, hofteholdere, BH'er, strømpebånd og strømpeholdere, underkjoler, badekåber, pyjamasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Jacob Schousgaard, Storegade 9, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Egmont Online A/S, Halmtorvet 29, 1700 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Egmont Entertainment A/S, Halmtorvet 29, 1700 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere og vedligeholdelse af computersoftware, nyhedsformidling, tilvejebringelse af on-line adgang til links til butikker på Internettet, grafisk designervirksomhed, kontaktbureauer, videooptagning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Egmont Online A/S, Halmtorvet 29, 1700 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Egmont Entertainment A/S, Halmtorvet 29, 1700 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af spil on-line, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed, caféer og barer, udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, vedligeholdelse af computersoftware og ajourføring af computersoftware, genfinding og genoprettelse af computerdata, rådgivning vedrørende computer software og -hardware, analyser af computersystemer, udlejning af computersoftware, -programmel og -hardware, design og udvikling af computer software og -hardware, tilvejebringelse af on-line adgang til søgebaser og links, videooptagning, oversættelse, redigering af skrevne tekster, nyhedsformidling, grafisk designvirksomhed, kontaktbureauer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jem & Fix A/S, Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler. 2762

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jem & Fix A/S, Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Europrofil AB, Postboks 50 S Nora, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dendek A.m.b.A., Saralyst Allé 40, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kromann & Münter, Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Larpent-Jürgensen Kjöbenhavn (730) Indehaver: International Health Insurance danmark forsikringsaktieselskab, Palægade 8, 1261 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed og finansiel virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MONTANIUM (730) Indehaver: Reol Design Societetet ApS, Enghaven 9, 3450 Allerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: J.BACKFLIP (730) Indehaver: Palle Jensen, Lærkevej 22, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 25: Herretøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Martin K. Bak-Mikkelsen, Dalstrøget 107, 3 mf., 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præparater, hårvand og tandplejemidler. (730) Indehaver: Jan Torp, St. Strandstræde 5, 1255 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. 2763

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Liz Claiborne, Inc., a corporation of the State of Delaware, 1441, Broadway New York, New York 10018, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 03: Parfume, eau de cologne samt vellugtende dufte. (511) Klasse 09: Kikkerter, briller, etuier dertil, kæder og snore til briller (ikke indeholdt i andre klasser) (511) Klasse 14: Smykker og ure. (511) Klasse 18: Håndtasker, tasker, punge, dametasker, kufferter og rejsetasker. (511) Klasse 24: Boligmonteringsudstyr til hjemmet, nemlig håndklæder af tekstilmateriale, lagner, dynebetræk (sengetøj), sengelinned, sengetæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj samt hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CommuniCare (730) Indehaver: Erna Magrethe (Bonne) Matthiesen, Østerbrogade 124,3 TV, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer og videofilm. (511) Klasse 16: Trykte publikationer. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig konsulentbistand vedrørende ledelse. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, herunder personaletræning. (511) Klasse 42: Ikke forretningsmæssig og bistand i forbindelse med ITprojekter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NORDLAND (730) Indehaver: Ditas A/S, Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 19: Gulvbrædder; gulve, ikke af metal; lofter, ikke af metal; lister til bygninger, ikke af metal; beklædningsmateriale, ikke af metal, til bygningsbrug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LUCENT TECHNOLOGIES NETCARE (730) Indehaver: Lucent Technologies Inc. A corporation of the State of Delaware, 600 Mountain Avenue Murray Hill, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Hjælp til administration af forretningsvirksomhed, nemlig rådgivning af kunder vedr. planlægning, implementering, drift, ledelse og ansættelse af personale i forbindelse med telekommunikationsnetværk og konfiguration. (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af telekommunikationsog computerhardware. (511) Klasse 42: Analyse af udstyr brugt i forbindelse med telekommunikationsnetværk, diagnostisering af netværkproblemer og rådgivning af kunder m.h.t. problemløsninger, ajourføring af computer- og telekommunikationssoftware og -programmel.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bettina Irene Ørnstedt, c/o Lotte Bülow Søbredden 50, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 16: Tidsskrifter, trykte nyhedsbreve og bøger. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, kursus- og foredragsvirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning (ikke vedrørende forretning) vedrørende den Europæiske Union, herunder vedrørende de lovgivningsmæssige og administrative processer i EU, information og forskning vedrørende lovgivningsmæssige og administrative processer i EU. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Ibsen el-anlæg Aps, Haraldsborgvej 20, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2764

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Baan Development B.V., Baron van Nagellstraat LK Barneveld, Holland (511) Klasse 09: Computere, perifert udstyr til computere, computerterminaler, optagne computerprogrammer, tekstbehandlingsudstyr, udstyr og apparater til optagelse og gengivelse af data; bånd, plader, disketter med og uden data samt lignende produkter (ikke indeholdt i andre klasser) til brug i forbindelse med førnævnte udstyr. (511) Klasse 16: Bånd, kort og disketter af pap; papir og papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser); håndbøger, trykte manualer og brochurer; kontormaskiner (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med salgsfremme af data- og tekstbehandlingsudstyr, af computere, netværksudstyr og kommunikationsudstyr, af computerprogrammering og af perifert udstyr til brug i forbindelse med de førnævnte varer og salgsfremme af tjenesteydelser udbudt i forbindelse med de førnævnte varer; professionel rådgivning og PR-virksomhed vedrørende engrossalg af computer-, netværks- og kommunikationsudstyr samt af software; forretningsadministration og administrativ planlægning vedrørende tilpasning og bearbejdelse, udskiftning samt udvikling af computer hardware og software; udarbejdelse og omdeling af kataloger (reklamer/annoncer) vedrørende computere samt data- og tekstbehandlingsudstyr, vedrørende brugen af sådant udstyr, af tilbehør dertil og vedrørende tjenesteydelser, der udbydes i forbindelse med de førnævnte varer; forretningsmæssig rådgivning vedrørende køb af computere, data- og tekstbehandlingsudstyr samt af perifert udstyr; databehandling (kontoropgaver) via computer; administrativ og personalemæssig iværksættelse af en helpdesk (kontoropgaver). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, nemlig elektronisk transmission af data, lyd og billede; on-line virksomhed; fjernstyring og styring via telekommunikation for tredjemand af transmission af data, lyd og billede; fjernstyring og styring via telekommunikation af computerkonfigurationer og -systemer samlet, oversat eller lagret i et netværk for tredjemand; fjernstyring og styring via telekommunikation for tredjemand i forbindelse med indsamling, håndtering, tilbagetrækning og præsentation af data. (511) Klasse 42: Programmering vedrørende elektronisk databehandling, programmering, udvikling og konstruktion af computere; kontrol af computerprojekter; rådgivningsvirksomhed vedrørende automatisering samt vedrørende valg af computer hardware og software; skrivning af computerprogrammer, computeropdatering. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (730) Indehaver: Bjarne Elefsen, Kompagnistræde 8, 1208 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfuldmægtig Jeppe Brogaard Clausen, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 04: Olier, fedtstoffer og smøremidler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, piske, plaid til heste og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande til ryttere, fodtøj, herunder ridestøvler og hovedbeklædning, herunder ridehjelme. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Uni-Boilers (730) Indehaver: Michael Hansen, Kong Hans Gade 11,2. tv., 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RIO (730) Indehaver: UEE CARTUCHERIA DEPORTIVA, S.A., Avenida del Partenon, 16 Campo de las Naciones Madrid, Spanien (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande. 2765

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: den opbyggede forbindelse (730) Indehaver: Møller & Johannesen ApS, Auningvej 11 Øster Alling, 8963 Auning, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bilka Lavprisvarehus A/S, Agerøvej 7, 8381 Mundelstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 12: Sikkerhedssæder til børn til befordringsmidler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CENTUM (730) Indehaver: Hankook Tire Co., Ltd., , Yoksam-dong Kangnam-ku Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (511) Klasse 12: Dæk og slanger til køretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tocano A/S, Hassellunden 12-16, 2765 Smørum, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, herunder tilbehør til apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og/eller billeder som CD'er, DVD'er samt indspillede video- og kassettebånd, ildslukningsapparater. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer, herunder trykkeriprodukter som tryksager, pladeomslag og etiketter. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, indpakning, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder tjenesteydelser vedrørende indspilning af lyd- og/eller billede. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HyperSorb 25 (730) Indehaver: Wendt & Sørensen A/S, Vølundsvej 18, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs- og skovbrugsøjemed, gødningsmidler, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, samt næringsmidler til spædbørn og desinfektionsmidler. (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mr. Twister (730) Indehaver: Baldur A/S, Hammeren 18 Tarp, 6715 Esbjerg N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Nielsen & Koch, Advokat Holger Refslund Kongensgade 70, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 32: Øl og ikke alkoholholdige drikke. 2766

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NC (730) Indehaver: Fuji Photo Film Co., Ltd., No. 210 Nakanuma Minami- Ashigara-shi Kanagawa, Japan (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Printere og fotokopimaskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GERIVITAL (730) Indehaver: Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, 3300 Frederiksværk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, mineralsk kosttilskud, vitaminpræparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Eco Merc I/S, Stengårdsvænget 20, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørkeblåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Eco Merc I/S, Stengårdsvænget 20, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, sort, blåt og hvidt. (730) Indehaver: Tele Danmark A/S, Kannikegade 16, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Tele Danmark A/S, Juridisk Afdeling Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske databærere, lydbærer, indkodede magnetiske kort, chipkort. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger og tidsskrifter, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), instruktionsbøger, lånerkort af papir, pap eller plastik (ikke magnetiske). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, biblioteker, drift af biblioteksdatabaser med mulighed for søgning, bestilling og reservering af materiale samt mulighed for at forlænge lånetiden på allerede lånt materiale, information vedrørende biblioteksudbud og biblioteksvirksomhed. (511) Klasse 42: Tilrådighedsstillelse af on-line adgang til biblioteksdatabaser, teknisk og juridisk information vedrørende teleteknik, teleadministration, datatransmission, radio- og TV-teknik og standardisering, nyhedsformidling, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LG Electronics Inc., a corporation organized and existing under the laws of Republic of Korea, 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computere, monitorer, tv-apparater, katodestrålerør. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bonniers Specialmagasin A/S, Nørre Farimagsgade 49, 1364 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). 2767

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOYER COMET (730) Indehaver: TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., Avenue Général-Guisan 70 CH-1009 Pully, Schweiz (511) Klasse 07: Maskiner til homogenisering; blandingsmaskiner; påfyldningsmaskiner, især til spiseis; indpaknings- og forseglingsmaskiner; pakkemaskiner; maskiner til rengøring; pumper til brug i fødevareindustrien; transportører (maskiner); dele af maskiner (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig ispindeindførere og påfyldningsanordninger. (511) Klasse 11: Apparater til pasteurisering; frysere, især til spiseis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: T.K.MAX (730) Indehaver: NBC Fourth Realty Corp. (a Nevada corporation), 4100 East Lone Mountain Road North Las Vegas Nevada 89030, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; nemlig overtøj, jakker, frakker, hatte, huer, dragter, habitter, benklæder, bukser, shorts, veste, kjoler, bluser, sweatere, T-shirts, nederdele, gymnastiktøj, støvler, sko, sportssko, sandaler, sokker, gamacher, trikotage, strømper, strømpebukser, undertøj, camisoles, underkjoler, bælter, slips, tørklæder og halstørklæder, handsker og vanter, pyjamaser, slåbrokker, badekåber, hjemmesko og tøfler, strandsko, alle førnævnte varer, der ikke er strikvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EDB-Firmaet Danadata A/S, Olof Palmes Alle 44, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computere; hukommelser til computere; printere og tastaturer til computere; computerskærme (hardware), læseapparater (databehandlingsudstyr); magnetbånd til computere; processorer (centrale databehandlingsenheder); scannere (databehandlingsudstyr); sammenkoblere (databehandlingsudstyr); ydre enheder til computere; databehandlingsapparater; optaget computerprogrammel; magnetiske databærere; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer. (511) Klasse 16: Trykte manualer til computere; trykte publikationer, tidsskrifter, pjecer (tryksager), brochurer, håndbøger, kataloger, bøger; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; rådgivning vedrørende forretningsorganisation; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information vedrørende forretningsvirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af computermaskinel. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder elektronisk post og kommunikation via computerskærme og computernetværk; transmission af meddelelser og billeder formidlet via computer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og kursusvirksomhed; arrangement og ledelse af forelæsninger, konferencer, kongresser, symposier og seminarer; fremskaffelse af rekreative faciliteter. (511) Klasse 42: Installation, vedligeholdelse og reparation af computerprogrammel; design og ajourføring af computerprogrammel; computerprogrammering; udlejning af computere og computerprogrammel; professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig) vedrørende computermaskinel og computerprogrammel; forskning i og udvikling af computere og computerprogrammel; leasing af access- og tilgangstid til computerdatabaser; konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENSILOX (730) Indehaver: Norsk Hydro ASA, N-0240 Oslo, Norge (511) Klasse 01: Ensileringsmiddel/konserveringsmiddel til fisk/fiskeaffald til brug som råvare i fiskefoder, dyrefoder og fiskemel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JAN III SOBIESKI (730) Indehaver: North Trade Stockholm Aktiebolag, Box Johanneshov, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (511) Klasse 29: Fersk og frosset kød, fjerkræ og vildt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: BELVEDERE, 10, Avenue Charles Jaffelin, F BEAUNE, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), navnlig vodka, cognac, brandy og likører, frugt brandies. 2768

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PASTISSIMO (730) Indehaver: S.p.A. Egidio Galbani, Via Togliatti 8 Melzo (Milano), Italien (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRAN MARQUÈS (730) Indehaver: AMALIE Vinimport, Bogøvej 6, 8382 Hinnerup, Danmark (511) Klasse 33: Spansk rød- og hvidvin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TUKAN A/S-VINIMPORT, Nyhavn 20, 1051 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: TUKAN A/S - VINIMPORT, Att.: Niels Wamberg Nyhavn 20, 1051 København K, Danmark (511) Klasse 33: Vin og alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COOL FISK (730) Indehaver: Norsk Iskrem BA, Lysaker Torg Lysaker, Norge (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cyberia Sites ApS, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Havearbejde og rådgivning i forbindelse med havearbejde og gartneri. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Registertilsynet, Chr. Brygge 28, 4, 1559 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, tekster og blanketter, undervisnings- og informationsmateriale i digital form. (511) Klasse 16: Brevpapir, tryksager, kuverter, visitkort samt trykt undervisningsmateriale. (511) Klasse 42: Kontrol, tilsyn, vejledning, information, professionel rådgivning og juridisk bistand vedrørende andres behandling og registrering af personoplysninger, herunder også tilbudt og udført via Internettet og via hjemmeside, administration af myndighedsopgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i faver. (730) Indehaver: Lars Hindsgaul, c/o Hindsgaul Grafisk Aps. Baldershøj 17 B, 2635 Ishøj, Danmark (511) Klasse 01: Kemisk produkt til industrielt formål. (511) Klasse 04: Olie/fedtstof baseret middel til industriel anvendelse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2769

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: United Air Lines, Inc., a corporation of the State of Delaware, 1200 Algonquin Road Elk Grove Township Illinois, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser, edb-styret reservation og udstedelse af billetter i forbindelse med transport. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMFIL (730) Indehaver: Trevira Neckelmann A/S, Ukendt, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 01: Plastic i rå tilstand. (511) Klasse 17: Syntetiske råfibre som råvare eller halv-fabrikat til tekniske formål, vævede eller uvævede filtrede materialer, tæpper eller måtter eller fiberstoffer af syntetiske råfibre til tekniske formål, kompositmaterialer som halv-fabrikata til tekniske formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BEST HOUSE COMPANY v/preben Vibe-Petersen, c/o Scanomat A/S Vibe Allé 3, 2990 Nivå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 08: Knivsmedevarer, gafler og skeer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: Autodistribution International, forkortet ADI Leuvensesteenweg Kortenberg, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (511) Klasse 04: Olier til industrielle formål, fedtstoffer og smøremidler; brændstoffer til industrielle formål, herunder motorbrændstoffer. (511) Klasse 07: Dele til maskiner. (511) Klasse 12: Køretøjer; koblinger og gear udstyr for køretøjer. (511) Klasse 16: Tryksager. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TILLHANDS (730) Indehaver: TELIA AB, Farsta, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Optagne computerprogrammer; magnetiske databærere, CD-ROM-plader, disketter, kassetter, plader og andre maskinlæsbare medier til lagring, behandling og overførsel af data, tekster, lyd og billeder. (511) Klasse 16: Tryksager; kataloger, især telefonkataloger og -bøger; trykte publikationer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsvirksomhed, som har berøring med katalogvirksomhed. (511) Klasse 36: Tjenesteydelser vedrørende betalingskort, kontokort og kreditkort; elektroniske overførsler af penge, finansielle transaktioner via datakommunikation; finansieringsvirksomhed vedrørende lejekøb og leasingkøb. (511) Klasse 38: Data- og telekommunikationsvirksomhed, herunder overførsel og/eller afsendelse af databaseinformation via data- og telenet; udsendelse af meddelelser og information; computerkommunikation, spredning af kataloginformation ved hjælp af computer-, tele- og radiokommunikation samt med audio-visuelle kommunikationsmidler; afsendelse og modtagelse af elektronisk post; overførsel og/eller afsendelse af databaseinformation via telenettet og internettelefoni. (511) Klasse 39: Postordreforsendelsesvirksomhed, herunder on-line bestillinger af varer og tjenesteydelser fra on-line kataloger per telefon og via computerterminaler. (511) Klasse 41: Udgivelse af kataloger, lydplader, lydkassetter, laserplader og videokassetter. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed inden for data- og telekommunikation; leasing af tilgangstid til computer databaser, herunder interaktive databaseinformationstjenesteydelser tilgængelige for kommercieller og ikke-kommercielle brugere over hele verden; information vedrørende multimedie. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige 2770

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ETI A/S, Bouet Møllevej 3-5, 9400 Nørresundby, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRÆNDPUNKT (730) Indehaver: Brændpunkt A/S, Njalsgade 19, Byg. 7, Opg. C, 5 sal, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Talk2IT (730) Indehaver: PROLOG Development Center A/S, H.J. Holst Vej 3-5C, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Alstrøm Søgaard & Weber Advokater, Vester Farimagsgade 19, 1606 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer (optagne) og computerprogrammel (optaget). (511) Klasse 16: Manualer. (511) Klasse 38: Kommunikation via computerskærme. (511) Klasse 42: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og kommunikation, herunder ajourføring, vedligeholdelse og design af computersoftware og computerprogrammering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Karsten Sølvsten, Hjarsbækvej 12 Gl. Rye, 8680 Ry, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Henrik Lyhne, Tværgade 15A, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 37: Tagdækning i form af bygge- og reparationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPAREVENTILATOR (730) Indehaver: NESA A/S, Strandvejen 102, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PERSONALEAMBASSADØR (730) Indehaver: Tine Klausen Lorenzen, Nordvang 11, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsdrift, herunder vikarbureauvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Personalechefer i Danmark, Permelillevej 11, 8240 Risskov, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 2771

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MD Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MD Foods, Varemærkeafdelingen Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 09: Periodiske tidsskrifter og madlavningsopskrifter i elektronisk og digital form, herunder i on-line form, magnetiske databærere, optagne computerprogrammer, CD-roms og compact disks, indspillede videokassetter. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder periodiske tidsskrifter, madlavningsopskrifter, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 42: Catering, restaurationsvirksomhed, kantiner, konsulentbistand vedrørende fødevarer, udbringning af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AXA ACTIVE (730) Indehaver: Kungsörnen Aktiebolag, Järna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 30: Müsli. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COPILOT (730) Indehaver: United States Surgical Corporation, a corporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue Norwalk Connecticut 06856, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske varer nemlig gamma styringssystemer til intraoverativ lokalisering af radioaktive materialer i væv. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/ USA (730) Indehaver: Scandic Hotels AB, Box 6197 S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sports- og idrætsaktiviteter, kulturelle arrangementer, udstillinger indenfor kulturelle formål og uddannelsesformål. (511) Klasse 42: Hotel- og restaurationsvirksomhed, reservation af hotelværelser, frisør- og skønhedssaloner. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Techtronic A/S, Byleddet Roskilde, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinærmedicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, design, forskning og udvikling for andre. 2772

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Prisliste 1. januar 1998 Patenter Supplerende beskyttelsescertifikater Brugsmodeller Mønstre (design) Chips (halvledertopografier) Vare- og fællesmærker Kommunevåbener og -segl Publikationer Erhvervsservice

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere