Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Energi til mere Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dong A/S, Agern Alle 24-26, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KidSpotter (730) Indehaver: Opus IT ApS, Sønderhøj 46, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Erfagruppen af 2001 PATIO v/ernst Elholm, Grønnevej 83, 2830 Virum, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration indenfor bedemandsvirksomhed i form af at udveksle til at optimere den fremtidige konkurrence i branchen, at yde gensidig hjælp til forretningsdriften, at samarbejde om og udvikle forretningskoncepter på udvalgte områder, at skabe en række engagerede og fremtidsorienterede forretninger i branchen. (511) Klasse 45: Bedemandsvirksomhed. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer De til enhver tid værende medlemmer af foreningen: Erfagruppen af 2001 PA- TIO. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må benyttes af medlemmerne, der er akkrediteret til inspektion i henhold til vedtægterne og har tilsluttet sig markedsførings- og salgsarbejdet. Medlemskab af foreningen skal godkendes af bestyrelsen jfr. vedtægterne for foreningen af 2. oktober (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EFFEKT (730) Indehaver: SEAS Energiservice A/S, Slagterivej 25, 4690 Haslev, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparate. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RACING LIVE (730) Indehaver: Dansk Tipstjeneste A/S, Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager og klichéer, herunder lotterilodder, spillekuponer samt andet trykt materiale til brug for spil, lotteri og væddemål. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder i form af bookmakervirksomhed og organisering af væddemål, rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Kulturelle arrangementer, samling af informationer om spilvejledning og resultater med henblik på udbud af spil, lotteri, væddemål, rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRAM (730) Indehaver: Gram Domestic A/S, Aage Grams Vej 1, 6500 Vojens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 199

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FOREST FORCE (730) Indehaver: The Coca-Cola Company, a corporation af the State of Delaware, 310, North Avenue, N.W., Atlanta, Georgia 30313, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 32: Drikkevarer, nemlig vande (drikkevarer), vande (drikkevarer) tilsat smag og/eller kulsyre og andre ikke alkoholholdige drikke; drinks, energidrikke og sportsdrikke (ikke alkoholholdige drikke); frugtdrikke og frugtsaft; saft, præparater og pulver til fremstilling af drikke; mineral- og kulsyreholdige drikke, sodavand, juice. (511) Klasse 42: Projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DEMAND-IT ApS, Margrethepladsen 3, 3., 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, hostingvirksomhed og -service, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr- telefon. (511) Klasse 42: Projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEMAND-IT (730) Indehaver: DEMAND-IT ApS, Margrethepladsen 3, 3., 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, hostingvirksomhed og -service, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Toiletpræparater, sæbe, shampoo og kosmetiske præparater til pleje og rengøring af hud og hår. (511) Klasse 05: Medicinsk topiske præparater for behandling af hud og hår. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOMENTUM (730) Indehaver: McCann-Erickson Advertising Ltd., P.O. Box 1 AT, McCann- Erickson House, 36 Howland Street, London W1A 1AT, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce-, reklame- og marketingsvirksomhed, salgsfremmende virksomhed for andre, PR-virksomhed; markedsføring gennem begivenheder; informations- og rådgivingsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenester. (511) Klasse 36: Sportssponsorater, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte. (511) Klasse 42: Rådgivende designvirksomhed, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONNAISSEUR (730) Indehaver: Fiedler & Lundgren AB, Stenaldersgatan 23, P.O.Box 9041, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Tobak, tobaksvarer, særlig cigaretter, pibetobak, snus og skråtobak, artikler for rygere, lightere, tændstikker SE 2003/07667 Sverige 200

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fagmanden er bagmanden (730) Indehaver: A/S El-Salg, Rørvang 10, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Surfoffice ApS, Nørre Søgade 15 D, 5, 1370 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jesper Munk, Rolighedsvej 22, 1.th., 1958 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NVE - Nordvestsjællands Energiforsyning A.m.b.a., Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Danmark (511) Klasse 11: Apparater og installationer til opvarmning i form af varmepumper og solvarmeanlæg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Eternal (730) Indehaver: Derma Pharm A/S, Industrivej 6-8,, 8981 Spentrup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, håndsæbe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Natural Senses (730) Indehaver: Derma Pharm A/S, Industrivej 6-8,, 8981 Spentrup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, håndsæbe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MI-spillet (730) Indehaver: Stine Hejlesen, Kildevældsgade 3, 2., 2100 København Ø, Danmark; Lea Lund Hansen, Brynhildegade 9, 2.th., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 28: Spil til uddannelse. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed. (730) Indehaver: Erhvervssprogligt Forbund, Skindergade 45-47, Postboks 2246, 1019 København K, Danmark (511) Klasse 35: Faglig organisation som udfører medlemsmæssig service. (511) Klasse 42: Tjenester ydet af en forening til deres egne medlemmer, i form af juridisk bistand og rådgivning. (511) Klasse 45: Tjenester ydet af en forening til deres egne medlemmer, inden for personlige og sociale tjenesteydelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: N1 (730) Indehaver: Sun Microsystems, Inc., a corporation of the State of Delaware, 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, computere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software US 78/241,882 USA 201

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DUVONE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Malariamidler og/eller antibakterielle midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARAVONE (730) Indehaver: The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Malariamidler og/eller antibakterielle midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ravi (730) Indehaver: Ayaz Dar, Klintekongevej 12, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: DJØF, Gothersgade 133, 1015 København K, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLEARUP (730) Indehaver: Alpharma ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: axom (730) Indehaver: Foreningen Art of Heart, c/o Lone Høyer Hansen, Amaliegade 30, 1256 København K, Danmark (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Kaare Brejnholt, Norgesmindevej 31, 1.sal, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder profilbeklædning, fodtøj, hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed, herunder markedsføring, forretningsmæssig rådgivning, herunder ledelsesudvikling. (511) Klasse 41: Planlægning og afvikling af event, kurser, konferencerog firmaarrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EasyLyse (730) Indehaver: DakoCytomation Denmark A/S, Produktionsvej 42, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, kemiske reagensmidler og diagnosepræparater til medicinske eller veterinærmedicinsk brug. 202

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Industri, H C Andersens Boulevard 18, 1787 København V, Danmark (511) Klasse 35: Information vedr. forretningsvirksomhed, rådgivning vedr. forretningsvirksomhed, bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed, bistand ved forretningsvirksomhed og industriel virksomhed, markedsanalyser, messe med kommersielle eller reklamemæssige formål, PR-virksomhed, sekretariatsvirksomhed, udarbejdelse af statistiske oplysninger, forretningsundersøgelser, salgsfremmende foranstaltninger for andre, økonomiske prognoser. (511) Klasse 41: Arrangement og ledelse af kongresser, arrangement og ledelse af konferencer, arrangement og ledelse af seminarer, arrangement og ledelse af symposier, arrangement og ledelse af workshops [uddannelse], ledelse og arrangement af videnskabelige møder, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, elektronisk destop publicering, online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, tilvejebringelse af online publikationer [ikke downloadable], udgivelse af tekster, undtagen reklametekster, information om undervisning, udgivelse af bøger, undervisning. (511) Klasse 42: Teknisk forskning, rådgivning om miljøbeskyttelse, bakteriologisk forskning, biologisk forskning, biologiske undersøgelser, tjenesteydelser indenfor kemi, kemiske analyser, kemiske undersøgelser [forskning]. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ivarlux (730) Indehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 36, 6230 Rødekro, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer (af metal). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNIVERS (730) Indehaver: Fyrværco A/S, Fredensvej 12, 5620 Glamsbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 København K, Danmark (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande; pyrotekniske produkter og fyrværkeri, herunder bomber og bordbomber, batterier, raketter, kinesere, stjernekastere, fontæner, romerlys, sole, heksehyl, knaldhætter (ikke legetøj), knaldperler, stjernekastere og kanonslag; lunter; krudt; granater (projektiler); raketaffyringsramper; sprængstoffer, -kapsler, -ladninger, -legemer og patroner; tåregasvåben; eksplosive tågesignaler, hundeprop-pistoler, hundepropper; nitrocellulose; acetylnitrocellulose; dele og tilbehør til alle forannævnte varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer; emballagepapir; etiketter; kort; bordduge, -linned, -skånere, -servietter og dækkeservietter af papir; papirbånd; flag af papir; hagesmække, slips, sløjfer og hatte af papir; kræmmerhuse af papir; poser af papir eller plastik til emballage; sangbøger; selvklæbende etiketter; æsker af papir eller pap. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailsalg, herunder on-line detailsalg, af pyrotekniske produkter, sprængstoffer, fyrværkeri og fyrværkerigenstande, spil, legetøj, sportsartikler, papirhandlervarer og varer af papir og pap; salgsfremstød for andre; distribution af vareprøver; udbredelse af annoncering for andre via et elektronisk on-line kommunikationsnetværk; elektronisk- og computerbaseret detailhandel vedrørende salg af varer, herunder pyrotekniske produkter, sprængstoffer, fyrværkeri og fyrværkerigenstande, spil, legetøj, sportsartikler, papirhandlervarer og varer af papir og pap; computeriseret on-line bestilling af varer, herunder pyrotekniske produkter, sprængstoffer, fyrværkeri og fyrværkerigenstande, spil, legetøj, sportsartikler, papirhandlervarer og varer af papir og pap; elektronisk og on-line rubrikannoncevirksomhed; formidling af on-line søg-bare databaser og bestillingsguider til at finde, organisere, præsentere og sælge andres varer, herunder pyrotekniske produkter, sprængstoffer, fyrværkeri og fyrværkerigenstande, spil, legetøj, sportsartikler, papirhandlervarer og varer af papir og pap; computeriseret søge- og bestillingstjenester; computeriserede detailsalgsydelser, nemlig tjenesteydelser, der letter salg af varer, herunder pyrotekniske produkter, sprængstoffer, fyrværkeri og fyrværkerigenstande, spil, legetøj, sportsartikler, papirhandlervarer og varer af papir og pap, via det globale elektroniske kommunikationsnetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MedIT (730) Indehaver: MedIT v/mads Møller Pedersen, Lauritz Sørensens Vej 11, 2. lej. 1, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 09: Software. (511) Klasse 42: Design og udvikling af software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MID.MUNK (730) Indehaver: Bertoni A/S, Tofteledet 15, 8330 Beder, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver og detailhandelvirksomhed, herunder udbydelse af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Viacom International Inc., a corporation of the State of Delaware, 1515 Broadway, New York, New York , USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, nemlig produktion, distribution og udlejning af fjernsyns- og radioprogrammer og af film, af animerede film og af lyd- og videooptagelser; produktion af direkte underholdningsforestillinger og af fjernsynsunderholdning; udgivelse af bøger, tidsskrifter og magasiner; informationer om underholdning, musik og undervisning leveret via et globalt computernetværk. 203

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Johannes Engl, Alberweg 32, A-6841 Mäder, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Orkla ASA, Hjalmar Wesselsvei 10, 1721 Sarpsborg, Norge (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater i form af kosttilskud indeholdende fedtsyrer og vitaminer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NVE - Nordvestsjællands Energiforsyning A.m.b.a., Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Danmark (511) Klasse 11: Apparater og installationer til opvarmning i form af varmepumper og solvarmeanlæg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sun Microsystems, Inc, 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, fotografier, papirhandlervarer, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software US 78/264,590 USA Prioriteten gælder for alle de angivne varer og tjenesteydelser i klasserne 9 og 42. (730) Indehaver: SAPA Kontorcenter A/S, Tagtækkervej 6, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 20: Kontormøbler, skriveborde, borde, skabe til kontorrekvisitter, reoler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danmarks Skibsliste (730) Indehaver: Fotograf Bent Mikkelsen, Smedegade 13, 6950 Ringkøbing, Danmark (511) Klasse 12: Skibe. 204

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aslak Nørgaard I/S, Ellekær 6, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; tasker (der ikke er specielt udformede eller tilpasset de ting, de skal indeholde), herunder håndtasker, rejsetasker, skoletasker, rygsække, skuldertasker, attachétasker, beautybokse og hårplejekufferter og -tasker (uden indhold), bælte- og hoftetasker, sportstasker, herretasker, mapper, kufferter, håndkufferter; punge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Snørebånd, snøreringe og -huller til fodtøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PBS A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CMP (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; salgsfremmende foranstaltninger for andre; udlejning af reklameplads; udlejning af reklamemateriale; udendørs avertering; ajourføring af reklamemateriale; annoncering på et on-line computer netværk; opklæbning af plakater; publikation af reklametekster; udlejning af reklametid på kommunikationsmedier; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; dekoration af butiksvinduer og bygningsfacader i reklameøjemed; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; import og eksportagenturer; omkostningsanalyser; udlejning af kontormaskiner og -udstyr; udlejning af kopimaskiner; udlejning af salgsautomater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning af jord, bygninger og fast ejendom, herunder havneanlæg, kajanlæg, lagerbygninger, etageejendomme, ramper, terminaler, moler, pakhuse, kontorlokaler og lejligheder; information og rådgivning om forsikringsforhold; boliganvisning; finansiering; formueforvaltning; information og rådgivning om forsikringsforhold; kapitalinvestering; udlejning af jord, bygninger og fast ejendom, herunder havneanlæg, kajanlæg, lagerbygninger, etageejendomme, ramper, terminaler, kontorlokaler og lejligheder; opkrævning af leje; vurdering af skatteforhold; skatteligning; søforsikring; toldklarering; udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom; vurdering af fast ejendom; vurdering af skatteforhold; værdifastsættelse af fast ejendom; aktuarvirksomhed; økonomiske vurderinger. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; byggerivirksomhed i form af opførelse af havneanlæg og - bygninger, herunder opførelsen af kajanlæg, lagerbygninger, etageejendomme, ramper, terminaler, kontorlokaler, lejligheder, moler og pakhuse; bygning af moler; bygning og reparation af pakhuse; havnebygning; bygning og vedligeholdelse af rørledninger; reparations- og vedligeholdelsevirksomhed på havneanlæg og -bygninger, herunder kajanlæg, lagerbygninger, etageejendomme, ramper, terminaler, kontorlokaler, lejligheder, moler og pakhuse; tætning af bygninger; tagdækning; fugtisolering- og sikring af bygninger; nedrivning af bygninger; undervandsbyggeri; undervandsreparation; bygningsisolering; information og tilsyn vedrørende bygningskonstruktion; installation, vedligeholdelse og reparation af elevatorer, brandalarmer, opvarmningsanlæg, ovne, fryseanlæg, pumper, luftkonditioneringsapparater, sikkerhedslåse, boksanlæg, boksrum, kontormaskiner, kontorudstyr og elektriske apparater; rengøring af bygninger og bygningsfacader; udlejning af bulldozere, kraner, gadefejemaskiner, gravemaskiner og byggemateriel; asfaltering; brolæggerarbejde; polering, rengøring, reparation, vask og smøring af befordringsmidler; reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer; opstilling af bygningsstilladser; gadeoprydning; murerarbejde; skibsbygning; maling eller reparation af skilte. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; oplagringsvirksomhed: speditionsvirksomhed; opbevaring og oplagring, herunder af både og varer; bus-, bil-, færge-, båd-, søog passagertransport; transport med lystbåde og pramme; transport med lægtere; indpakning af varer; information vedrørende opbevaring og transport; befragtning; fragtkørsel; skibsfragt; flytninger af løsøre; aflæsning af fragtgods; flotbringning af skibe; bjærgning af skibe; bugsering, herunder af befordringsmidler; skibsklarering; skibsmæglervirksomhed; åbning og lukning af sluseporte; stevedoring (lastning og losning af skibe); undervandsbjærgning; åbning og lukning af sluseporte; isbrydning; udlejning af befordringsmidler til brug på land, herunder biler, lastvogne og turistbusser; bådudlejning; udlejning af dykkerdragter og dykkerklokker; udlejning af garager, parkeringspladser, kølerum, pakhuse og lagerrum; udlejning af telte, containere og transportable bygninger og anlæg til brug for opbevaring af varer og bagage; udlejning af fryseanlæg til næringsmidler; arrangering af udflugter, ekskursioner, krydstogter og sightseeing; ledsagelse af rejsende; pladsreservation ved rejser; transport af rejsende; transportreservation; turistkontor; vanddistribution og -forsyning; distribution af energi og elektricitet; pakkedistribution; lagring og transport af affald; udlejning af havneplads; havnevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Omegaform (730) Indehaver: Biosym A/S, Skolegade 49,, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (730) Indehaver: Copenhagen Malmö Port, Filial af Copenhagen Malmö Port AB, Sverige, c/o Københavns Havn A/S, Ndr. Toldbod 7, 1013 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 København K, Danmark 205

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Credit Agricole S.A., 91/93 Boulevard Pasteur, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Magnetkort, hævekort, kreditkort. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), herunder poser, film og folie; tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, rådgivning, information og oplysning vedrørende forretningsvirksomhed, rådgivning og bistand vedrørende forretningsorganisation og forretningsledelse, bistand ved forretningsvirksomhed og industriel virksomhed, opdatering af reklamemateriale, distribution af reklamemateriale (brochurer, prospekter, tryksager, vareprøver), regnskabsførelse, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål, økonomiske prognoser, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, PR-virksomhed. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, bankvirksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, kapitalinvestering, finansiel rådgivningsvirksomhed, fondsbørsnoteringer, fondsbørsmæglervirksomhed, udstedelse af rejsechecks og rembourser, udstedelser af værdipapirer, udstedelser af kreditkort, pensionskassevirksomhed, finansiel analyse, finansiel vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom), skatteberegning, finansiering, udlån (finansiel information og finansoperationer, finansielle transaktioner, formueforvaltning, kapitalstiftelse, sparekassevirksomhed, aktuarvirksomhed, factoring, kreditgivning, rådgivningsvirksomhed vedrørende fast ejendom, ejendomsledelse, kreditkortservice og hævekortservice, valutaveksling, opbevaring i depot af værdipapirer og genstande, clearing af checks, elektroniske overførsler af penge. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, kommunikationsservice herunder kommunikation via computere, telefonisk kommunikation, globalecomputernetværk, transmission af meddelelser ved hjælp af Internet med adgangskoder, telematisk overførsel af information, information via fiberoptiske netværk og via computerterminaler, elektronisk transmission af data, dokumenter og billeder eller via computerterminaler eller transmissionssystem såsom bølger, satellitter, globalt computernetværk; transmission af meddelelser ved hjælp af videokommunikation; tjenesteydelser vedrørende on-line telekommunikation og on-line elektronisk post. (511) Klasse 42: Udlejning af adgangstid til en databaseserver, computerprogrammering FR Frankrig (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LIBRELE (730) Indehaver: Wyeth, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, navnlig svangerskabsforebyggende midler til oral indtagelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PGA (730) Indehaver: D.P.G.A. v/pga of Denmark, Centervej 1, 1., 9640 Farsø, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil, sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), golfudstyr (ikke indeholdt i andre klasser).. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, butiksdrift (detailhandel). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: D.P.G.A. v/pga of Denmark, Centervej 1, 1., 9640 Farsø, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil, sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), golfudstyr (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, butiksdrift (detailhandel). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bite n' go Fancy Cake (730) Indehaver: Hans Jacob Bæch, Nedre Strandvej 39, 9500 Hobro, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. 206

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GANGLAND (730) Indehaver: Media Mobsters ApS, Valkendorfsgade 22, 1. th, 1151 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computere; videnskabelige, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, alle til modtagelse, behandling, transmission, lagring, formidling, indlæsning eller udlæsning af data; elektroniske apparater og instrumenter, der alle anvender computerprogrammer og er beregnet til styring af computere, maskiner eller værktøjsmaskiner; apparater og instrumenter til instruktion og undervisning; elektroniske publikationer (der kan downloades) leveret on-line fra databaser eller Internettet; udstyr til forbedring af videospil; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer; bånd, diske, kort og ledninger, alle magnetiske og beregnet til eller indeholdende computerprogrammer; optiske diske; spoler og kassetter, alle til anvendelse sammen med ovennævnte diske, bånd, kort og ledninger; hukommelseskassetter til eller indeholdende computerprogrammer; hulstrimler (kodede); computerprogrammer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; audiovisuelle spil på computerhardwareplatforme; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer. (511) Klasse 38: Onlinetræfpunkter til transmission af meddelelser blandt computerbrugere vedrørende underholdning, sport og computerspil; tilvejebringelse af elektroniske onlineopslagstavler til transmission af meddelelser blandt computerbrugere vedrørende underholdning, sport og computerspil. (511) Klasse 41: Underholdning udbudt via Internettet; onlinespillevirksomhed; tilvejebringelse af computerspil on-line, matching af flere spillere samt onlineunderholdning i form af turneringer, fantasisportsligaer, quizzer; onlineinformation vedrørende underholdning inden for computerspil; udbydelse af computerspil on-line via et globalt computernetværk; elektroniske onlinepublikationer (som ikke kan downloades). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORNVIK (730) Indehaver: Brunswick Corporation, a corporation of the State of Delaware, One North Field Court, Lake Forest, Illinois , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Både og skibe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QUICKSILVER (730) Indehaver: Brunswick Corporation, a corporation of the State of Delaware, One North Field Court, Lake Forest, Illinois , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Både og skibe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PELICAN (730) Indehaver: RAHBEKFISK A/S, Vesthavnen, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, pastaer (næringsmidler), færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DELUCCA (730) Indehaver: Hela Wine & Spirits ApS, Essen 26, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 33: Vodka eller produkter baseret på vodka. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: St. & Co. Inc. ApS, Grønnegade 36, messanin, 1107 København K, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Letbæk Plast A/S, Hornevej 18, 6862 Tistrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Grafisk Centrum Herning A/S, Platanvej 8, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Ekstruderede, sprøjtestøbte og støbte plastemner, nemlig rør, profiler, slanger samt folier og plader; støbte produkter i regenereret plast, nemlig fødder og sokler til afspærringsmateriel samt til haver, parker og anlæg, trug til landbrug og hobby, topringe og dæksler til bygge- og anlægsbranchen. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 207

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEVTRACO (730) Indehaver: Silhorko Eurowater A/S, Århusvej 79, Stilling, 8660 Skanderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: team3service (730) Indehaver: Team3service ApS, c/o John Bendtsen Studio, Laplandsgade 2-4, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 37: Erhvervsrengøring. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INSTINCT (730) Indehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Pesticider, herunder insekticider, herbicider og fungicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TeamNetwork (730) Indehaver: Dan B. Mortensen Holding ApS, Sommersvej 19, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ekvator ApS, Rungsted Havn 28, 1 sal tv, 2960 Rungsted Kyst, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Kære Børn A/S, Fabriksparken 12 a, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Udført i sort og hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUROLAN (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Antimycotica til veterinærmedicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RIZA (730) Indehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Pesticider, herunder insekticider, herbicider og fungicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THING (730) Indehaver: Kenneth Dalbjerg Christiansen, Ingridsvej 167, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THING + (730) Indehaver: Kenneth Dalbjerg Christiansen, Ingridsvej 167, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 208

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tegnepartner (730) Indehaver: Erik Røndbjerg, Æblevænget 48, 6094 Hejls, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ClickLine (730) Indehaver: Danske Trælast A/S, Gladsaxe Møllevej 5, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm; dør-, vindues- og møbelgreb af metal; dør-, vindues- og møbelbeslag af metal; dørhamre; dørklinker af metal; dørslåer; dørstoppere af metal; ikke-elektriske døråbnere; knager og knagerækker af metal; låse, undtagen elektriske, af metal til døre, vinduer og møbler; skyderigler og skydeslåer; smæklåse. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; badeinstallationer; badeværelsesartikler, nemlig brusere, brusestangsæt. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; dør-, vindues- og møbelgreb; dør-, vindues- og møbelbeslag; dørstoppere; knager og knagerrækker, dørklinker; alle de førnævnte varer ikke af metal; badeværelsesartikler, nemlig kroge og hjørnehylder. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); badeværelsesartikler (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig tandkrusholdere, tandbørsteholdere, tandkrus, håndklædeholdere, pedalspande til badeværelser, toiletbørster, toiletbørsteholdere, toiletrulleholdere, sæbepumper, sæbebakker, sæbeholdere, sæbeskåle. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FlexiBarrier (730) Indehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 06: Rækværk af aluminium NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gjedved Mølle Holding A/S, Gl Kattrupvej 4, 8751 Gedved, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål); kleinsmedearbejder; isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser); malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed i form af salg af byggematerialer samt dele dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEGA DAY (730) Indehaver: DBH Denmark A/S, Sluseholmen 2-4, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 16: Magasiner, blade, kuponhæfter, brochurer, medlemsmagasin/blad, internt magasin/blad, kataloger, udsalgskataloger. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer så andre får mulighed - også online, på en nem måde at overskue og købe disse varer, herunder detailhandelsvirksomhed i forbindelse med drift af stormagasiner, TV- og radioreklamer, annoncering ved alle medier og vedrørende alle arter af varer og tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Udgiver- og forlagsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LOSIN (730) Indehaver: Carefarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STORFURSTE (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, især ost. 209

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: heartwear (730) Indehaver: Henriette Sonne Babydesign v/h. Sonne, Johnstrups Allé 3. 4 th., 1923 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 14: Smykker. (511) Klasse 18: Babybæreseler, tasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bredbånd der er til at tale med (730) Indehaver: Danovation ApS, Trekronervej 5, 8620 Kjellerup, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dan-Sun Europe ApS, Lind Hansens Vej 5, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Udført i sort og hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PEUGEOT GRIFFE (730) Indehaver: Automobiles Peugeot, 75, Avenue de la Grande-Armée, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; motorkøretøjer; cykler; motorcykler; dele af og tilbehør til de nævnte køretøjer, herunder motorer, gearkasser, karrosserier, chassiser, styredrev, ophængningsstøddæmpere, transmissioner, bremser, hjul, fælge, navkapsler, sæder, tyverialarmer og tyverihindrende indretninger, signalhorn, sædebetræk, nakkestøtter til sæder, bakspejle, rat, beskyttelseslister, vinduesviskere, torsionsfjedre, benzindæksler, stødfangerskinner, koblinger til anhængere og påhængsvogne, bagagebærere, skibokse og -holdere, trækruder, soltage, ruder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TDC HOTSPOT (730) Indehaver: TDC Mobil A/S, Telegade 2, 2630 Taastrup, Danmark; TDC Totalløsninger A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvarerservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation herunder af telefoniapparater samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Inkahealing (730) Indehaver: Jørgen Rafael Jørgensen, Lisebyvej 5, Liseby, 4780 Stege, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRIGHTSTOR (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer software. 210

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: bb electronics a/s, Ane Staunings Vej 21, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater, herunder elektroniske komponenter og elektroniske printplader. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed, herunder reparationsvirksomhed i forbindelse med defekt på leverede elektronikprodukter. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; skibsmæglervirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder blyfri lodning, samling af komponenter; elektronikvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; sourcing, herunder leverandørog materialeudvælgelse, komponentindkøb, herunder forhandling med leverandører, styring af samarbejde med komponentlevenrandører og lagerføring af standard- og kundespecificerede komponenter; produktion, test af materiale; elektroniske og mekaniske sammenslutninger af produkter i forlængelse af printmontagen, herunder slutmontage af kundeprodukter; systemintegrering; distributions- og servicevirksomhed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; computerprogrammering; juridisk bistand; ingeniørvirksomhed; kvalitetskontrol. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Karmaterapeut (730) Indehaver: Jørgen Rafael Jørgensen, Lisebyvej 5, Liseby, 4780 Stege, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMMUNOCARE (730) Indehaver: ScanVet A/S, Kongevejen 66, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RegAdviZe- Bridging Drug Regulatory Knowledge with Business (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Outhouse (730) Indehaver: Brandhouse A/S, Århusgade 108 E, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Software, computere og perifert udstyr dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, systematisering af information i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; udvikling af varemærker og firmaidentitet og rådgivning vedrørende branding. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, kommunikation og overførsel af data via internettet.. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; trykkerivirksomhed, herunder fotografisk-, litografisk- og offset trykning. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning vedrørende indkøb og brug af computerhardware og- software, design af computerprogrammer og computer programmering, industriel design, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig, herunder vedrørende branding); grafisk designervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: License Group of Scandinavia (730) Indehaver: Fipotex Europe A/S, Esbjergvej 101, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DURA GUARD (730) Indehaver: Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S, Vadstrupvej 22, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, præparater til rengøring af afløb og vask; rensemidler (ikke til brug i fabrikationsprocesser eller til medicinsk brug); rensemidler med desinficerende egenskaber (ikke til brug i fabrikationsprocesser eller til medicinsk brug); rengøringspræparater med desinficerende egenskaber; kalkfjernere; rustfjernere; midler til afkalkning og til fjernelse af kedelsten til husholdningsbrug; sæbe; midler til pletfjernelse; midler til forebyggelse af pletter og kedelsten. (511) Klasse 05: Sanitære præparater til medicinske formål; desinfektionsmidler; desinficerende opløsninger til brug ved aftørring af overflader; desinfektionsmidler til husholdningsbrug eller til hygiejniske eller sanitære formål; desinficerende midler; anti-bakterielle midler; præparater til opfriskning af luften, præparater til rensning af luften; fungicider; midler eller stoffer med sanitære, desinficerende, luftopfriskende, luftrensende eller fungicide egenskaber. (730) Indehaver: Karen Hørlyk, Skodsborgparken 56, 2.th., 2942 Skodsborg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor udvikling af lægemidler samt godkendelse i EU. (511) Klasse 42: Videnskabelige tjenesteydelser indenfor udvikling og godkendelse af lægemidler, naturlægemidler samt food supplements i EU. (511) Klasse 44: Farmaceutisk rådgivning indenfor lov om lægemidler samt procedurer i EU. 211

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Briosta (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og substanser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TETRAFLEX (730) Indehaver: Hans Damm Research A/S, Møllegade 68, 6400 Sønderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANPRO (730) Indehaver: BHJ A/S, Ulsnæs 33, 6300 Gråsten, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VISTA ALEGRE (730) Indehaver: Vallegre-Vinhos do Porto, S.A., Quinta da Vista Alegre, P Sabrosa (Alto Douro), Portugal (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Portvin. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, optiske, magnetiske eller elektroniske databærere, compact discs, Cd-rom, mini discs, memory cards, DVD- og lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; computer hardware og software, elektroniske publikationer distribueret on-line eller via multi-medie-netværk. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, aviser, blade og magasiner, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartiler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre kasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; reklameudsendelser, radioreklame og PR-virksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder også kabel-tv-udsendelser, samt udsendelser på kabel, satellit, Internet, FM, DAB, trådløse netværk, mobil-telefoni og øvrige kabelfødte eller trådløse udsendelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; radio- og fjernsynsunderholdning; produktion og udlejning af radio- og fjernsynsprogrammer; nyhedsformidling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EUROPA KRONER (730) Indehaver: Kim Bay Dentallaboratorium A/S, Fredens Torv 7, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Importagentur, herunder import af aftagelig og fast protetik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMMUNOFORCE (730) Indehaver: ScanVet A/S, Kongevejen 66, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NORODYL (730) Indehaver: ScanVet A/S, Kongevejen 66, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (730) Indehaver: Sky Radio A/S, Lille Strandstræde 20, 1254 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, 212

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMMUNOSTIM (730) Indehaver: ScanVet A/S, Kongevejen 66, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: prisme proscan (730) Indehaver: Fujitsu Services A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - DGI, Vingsted Skovvej 1, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRATZ (730) Indehaver: MGA Entertainment Inc., a corporation incorporated under the laws of California, Schoenborn Street, North Hills, California 91343, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande til piger, nemlig skjorter, bukser, trikotagevarer, sokker, nattøj, nederdele, undertøj, fodtøj, jakker, handsker, halstørklæder, ørevarmere, joggingbukser, gamacher, sweatshirts, shorts, pandebånd. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: edoc proscan (730) Indehaver: Excel Data A/S, Merkurvej 801, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, især programmering af computere samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, rådgivning vedrørende computerhardware og -software, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, konsulentbistand vedrørende computerhardware -software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Bistand og professionel rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningsadministration; omkostningsanalyser, udarbejdelse af statistiske oplysninger, økonomiske prognoser og analyser. (511) Klasse 36: Beregningsvirksomhed, tilbudsberegninger, økonomiske vurderinger (fast ejendom), finansiel rådgivning, finansiel virksomhed, finansiel information, information og rådgivning vedrørende finansiering. (730) Indehaver: Fujitsu Services A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software. 213

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DESIGN FESTIVAL (730) Indehaver: Bahne Sørensen A/S, Fisketorvet Shopping Center 201, Kalvebod Brygge 59, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. 214

19 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

20 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: C.V. Home Furnishings Limited, PO Box 7, Newton Mill, Lees Street, Swinton, Manchester, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CORBIN Srl, Via Modena 68, San Giovanni, Persiceto, Bologna, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stolk & Reese Kuvert B.V., Kryptonweg 8, NL-3812 RZ Amersfoort, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED, Rocester, Staffordshire ST14 5JP, West Midlands, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: B-Young A/S, Kokbjerg 14, 6000 Kolding, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark; KIngdom Food Products ApS, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Henrik Steen Kruse Nielsen, Parkvænget 12, Mogenstrup, 4700 Næstved, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chivas Brothers Limited, 111/113 Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, Scotland, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LEGRAND, société anonyme, 128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, F Limoges, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Groupe Henri Heuliez, Boulevard Georges Pompidou, F Cerizay, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bräuerei Hürlimann AG, Brandschenkestrasse 150, 8002 Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Duke Distribution S.A., Allée du Cloitre 7, B-1000 Bruxelles, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dansk EDB-Løsning A/S, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stora Enso AB, S Faulun, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stora Enso AB, S Faulun, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kamps Nederland B.V., Reeuwijkse Poort 215, NL-2811 MZ Reeuwijk, Holland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kamps Nederland B.V., Reeuwijkse Poort 215, NL-2811 MZ Reeuwijk, Holland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jacobsens Bakery Ltd. A/S, Nilanvej 1, 8722 Hedensted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, 250, Frankfurter Strasse, D Darmstadt, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Helena Rubinstein S.A., 129 rue du Faubourg Saint- Honoré, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wilson Sporting Goods Co., President's Plaza, 8700 W. Bryn Mawr, Chicago, Illinois, 60631, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sicherungen-Bau GmbH, Borker Strasse 20-22, D Lünen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark 216

21 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jackstädt GmbH, Bembergstrasse 2, D Wuppertal, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: L'OREAL, société anonyme, 14, Rue Royale, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Helena Rubinstein S.A., 129 rue du Faubourg Saint- Honoré, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELF AQUITAINE, Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F Courbevoie, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Berol Corporation, a corporation of the State of Delaware, 29 E. Stephenson St., Freeport, IL 61032, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: United States Surgical Corporation, a corporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Upjohn Company, a corporation of the State of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Mobil A/S, Telegade 2, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Etablissements Nicolas Société Anonyme, 2, rue du Courson - SENIA 109, F Thiais Cedex, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANONE AB, Amiralgatan 20, S Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Emerson Electric Co., a corporation of the State of Missouri, 8100, Florissant Avenue, St. Louis, Missouri, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lucite International UK Limited, 1st Floor, Queens Gate, Queens Terrace, Southampton, Hampshire, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DDB Danmark A/S, Bredgade 6, 1013 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lifebox AB, Malmö Incubator, Anckargripsgatan 3, S Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Gerro AB, Amalia Jönssons Gata 29, S Västra Frölunda, Sverige ; Talurit AB, Amalia Jönssons Gata 29, S Västra Frölunda, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Retail Brand Alliance, Inc.,, a corporation of the State of Delaware, 100 Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Retail Brand Alliance, Inc.,, a corporation of the State of Delaware, 100 Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Armor All/STP Products Company, a corporation of the State of Delaware, 6 Liberty, Aliso Viejo, Californien 92656, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Armor All/STP Products Company, a corporation of the State of Delaware, 6 Liberty, Aliso Viejo, Californien 92656, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Armor All/STP Products Company, a corporation of the State of Delaware, 6 Liberty, Aliso Viejo, Californien 92656, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark 217

22 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Armor All/STP Products Company, a corporation of the State of Delaware, 6 Liberty, Aliso Viejo, Californien 92656, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: OKBABY S.R.L., Via del Lavoro, 26, I Telgate (BG), Italien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Armor All/STP Products Company, a corporation of the State of Delaware, 6 Liberty, Aliso Viejo, Californien 92656, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Totalløsninger A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Armor All/STP Products Company, a corporation of the State of Delaware, 6 Liberty, Aliso Viejo, Californien 92656, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Thykjær Desing v/lars Thykjær, Jens Benzons Gade 54, 5000 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: GLP International A/S, Lavsenvænget 18, 5200 Odense V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Armor All/STP Products Company, a corporation of the State of Delaware, 6 Liberty, Aliso Viejo, Californien 92656, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: British Airways Plc, Waterside, P.O. Box 365, Harmondsworth UB7 0GB, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRW Intellectual Property Corp., a corporation of the State of Michigan, Tech Center Drive, Livonia, Michigan 48150, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz Ve Alkol Isletmeleri Anonim Sirketi, Unkapani, Istanbul, Tyrkiet ; Alkollü Ickiler Sanayii Ve Ticaret Anonim Sirketi, Unkapani, Istanbul, Tyrkiet (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRW Intellectual Property Corp., a corporation of the State of Michigan, Tech Center Drive, Livonia, Michigan 48150, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Castor teknik ApS, Metalgangen 9-11 C, 2690 Karlslunde, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Castor teknik ApS, Metalgangen 9-11 C, 2690 Karlslunde, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arcadia Group Brands Limited, Colegrave House, 70 Berners Street, London W1P 3SE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: OSWALD AG, Hinterbergstrasse 30, CH-6312 Steinhausen/ZG, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TJÆREBORG REJSER A/S, Kærvej 8, 6731 Tjæreborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ERNST-Apparatebau GmbH & Co., Wandhofener Strasse 2, D Hagen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Socamab Assurances, 18, rue Beaurepaire, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Socamab Assurances, 18, rue Beaurepaire, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rockwood Additives Limited, PO Box 2, Moorfield Road, Widnes, Cheshire WA8 0JU, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lalleman UK Limited, Unit 21, Evans Business Centre, Mitchelston Drive, Kirkcaldy, Fife KY1 3UF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Editions Quo Vadis, S.A.S., Zone Industrielle, 14 rue du nouveau Bêle, F Carquefou, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Storm Denmark I/S, Cikorievej 82, 5220 Odense SØ, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MERIAL, Société par Actions Simplifiée, 29 avenue Tony Garnier, F Lyon, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark 218

23 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MERIAL, Société par Actions Simplifiée, 29 avenue Tony Garnier, F Lyon, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ZERTUS Marken GmbH, Harvestehuder Weg 21, D Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Color-Bird A/S, Esplanaden 8 c, 1263 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Color-Bird A/S, Esplanaden 8 c, 1263 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adexi AB, Fabriksgatan 7, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Toppan Printing Co., Ltd., 5-1, Taito 1-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HAUST B.V., Kamerlingh Onnesweg 10, 2991 XL Barendrecht, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, 11, Ostring, D Rottendorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet de la Cour, Lille Torv 6, 8100 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: du Verlags AG, Steinackerstrasse 8, CH-8583 Sulgen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ineos Fluor Holdings Limited, PO Box 13, The Heath Runcorn, Cheshire WA7 4QF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TMD Friction GmbH, Schlebuscher Str. 99, D Leverkusen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Toms Gruppen A/S, Ringvej B4, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Toms Gruppen A/S, Ringvej B4, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark 219

24 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 38. (511) Klasse 41. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; regnemaskiner og databehandlingsudstyr; telefonapparater, telefonledninger, telefonrør samt tilbehør hertil. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01. (511) Klasse 02. (511) Klasse 03. (511) Klasse 04. (511) Klasse 05. (511) Klasse 06. (511) Klasse 07. (511) Klasse 08. (511) Klasse 09. (511) Klasse 10. (511) Klasse 11. (511) Klasse 12. (511) Klasse 13. (511) Klasse 14. (511) Klasse 15. (511) Klasse 16. (511) Klasse 17. (511) Klasse 18. (511) Klasse 19. (511) Klasse 20. (511) Klasse 21. (511) Klasse 22. (511) Klasse 23. (511) Klasse 24. (511) Klasse 25. (511) Klasse 26. (511) Klasse 27. (511) Klasse 28. (511) Klasse 29. (511) Klasse 30. (511) Klasse 31. (511) Klasse 32. (511) Klasse 33. (511) Klasse 34. (511) Klasse 35. (511) Klasse 36. (511) Klasse 37. (511) Klasse 38. (511) Klasse 39. (511) Klasse 40. (511) Klasse 41. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01. (511) Klasse 06. (511) Klasse 09. (511) Klasse 11. (511) Klasse 12. (511) Klasse 13. (511) Klasse 37. (511) Klasse 38. (511) Klasse 39. (511) Klasse 40. (511) Klasse 41. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, computerprogrammering, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 41: Helsevirksomhed, herunder massage. Klasse 43: Hotelvirksomhed, herunder restaurations- og cateringsvirksomhed. Klasse 44: Skønhedssaloner, herunder massage og medicinsk assistance. (511) Klasse 43: Hotelvirksomhed, herunder restaurations- og cateringsvirksomhed. (511) Klasse 44: Skønhedssaloner, herunder massage og medicinsk assistance. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05: Biokemiske reagenser såsom antistoffer og antigener og testsæt indeholdende sådanne reagenser, til analyse af knogle- og mineralmetabolisme hos pattedyr, især knogleomsætning i forbindelse med primær og sekundær osteoporosis, Paget's knoglesygdom og andre knoglesygdomme. (511) Klasse 10: Testsæt til medicinsk diagnose omfattende biokemiske reagenser såsom antistoffer og antigener og apparater såsom dyppepinde, microtiterplader og testglas til analyse af knogle- og mineralmetabolisme hos pattedyr, især knogleomsætning i forbindelse med primær og sekundær osteoporosis, Paget's knoglesygdom og andre knoglesygdomme. (511) Klasse 44: Læge- og laboratorievirksomhed i forbindelse med analyse af knogle- og mineralmetabolisme hos pattedyr, især knogleomsætning i forbindelse med primær og sekundær osteoporosis, Paget's knoglesygdom og andre knoglesygdomme. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 29. (511) Klasse 30. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder restauranter, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16. (511) Klasse 35. (511) Klasse 38. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 220

25 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer, ikke omfattende computer- eller videospil. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon, ingen af ovennævnte tjenesteydelser med relation til computer- eller videospil. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf, ingen af ovennævnte tjenesteydelser med relation til computer- eller videospil. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug i form af protease inhibitorer; antivirale farmaceutiske præparater til human brug; anticancer farmaceutiske præparater og/eller antibiotiske farmaceutiske præparater til human brug. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer, ikke omfattende computer- eller videospil. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon, ingen af ovennævnte tjenesteydelser med relation til computer- eller videospil. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf, ingen af ovennævnte tjenesteydelser med relation til computer- eller videospil. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 44: Alternativ sundhedsbehandling, nemlig healing. 221

26 Mærkeændringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Mærkeændringer (111) Reg.nr.: VR Cool Sorption 222

27 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer FR FR FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

28 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

29 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR VR

30 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. FA FR FA FR FA FR FA FR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

31 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VA VA VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VA VA VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VA VR VA VR VA VR

32 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA

33 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. ADEXI AB VR ADVOKATSAMFUNDET FR ADVOKATSAMFUNDET FR ALCON, INC. VR ALCON, INC. VR ALEXANDRA PLC VR ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKE VR ALPHARMA APS VR ALTERNOVA APS VR AMERICAN STANDARD INTERNATIONAL INC. A DELAWAR VR ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED VR ARLA FOODS AMBA VR ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY, THE VR ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY, THE VR ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY, THE VR ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY, THE VR ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY, THE VR ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY, THE VR ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY, THE VR AROVIT PETFOOD, A/S VR ARTIFACT V/NIELS RAVN SKYTT VA ASLAK NØRGAARD I/S VR ASTRAZENECA AB VR ASTRAZENECA UK LIMITED VR AUTOMOBILES PEUGEOT VR BAHNE SØRENSEN A/S VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BAXTER INTERNATIONAL INC. A DELAWARE CORPORATIO VR BAXTER INTERNATIONAL INC. A DELAWARE CORPORATIO VR BAXTER INTERNATIONAL INC. A DELAWARE CORPORATIO VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER CROPSCIENCE SA. VR BAYER CROPSCIENCE SA. VR BAYER CROPSCIENCE SA. VR BAYER CROPSCIENCE SA. VR BAYER HEALTHCARE LLC, A DELAWARE LIMITED LIABIL VR BB ELECTRONICS A/S VR BENZLERS, AB VR BEROL CORPORATION VR BEROL CORPORATION VR BERTONI A/S VR BHJ A/S VR BIO-RAD (SOCIETE ANONYME) VR BIOSYM A/S VR BITOR AMERICA HOLDING, B.V. VR BIUNE, HENRIK VA BRANDHOUSE A/S VR BRAUEREI HURLIMANN AG VR BREJNHOLT, KAARE VR BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY VR BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY VR BRITISH AIRWAYS PLC VR BRUNSWICK CORPORATION, VR BRUNSWICK CORPORATION, VR BRÆNDEGAARD MARKETING APS VA B-YOUNG A/S VR BÆCH, HANS JACOB VR CANON KABUSHIKI KAISHA VR CAREFARM A/S VR CASTOR TEKNIK APS VR CASTOR TEKNIK APS VR CETELEM, SOCIETE ANONYME VR CHAMPAGNE DEUTZ, SOCIETE ANONYME VR CHARLES OF THE RITZ GROUP LTD. VR CHEETAH INTERNATIONAL S.A. VR CHEMINOVA, A/S VR CHEMINOVA, A/S VR CHIRON CORPORATION VR CHIRON CORPORATION VR CHIVAS BROTHERS LIMITED VR CHRISTIANSEN, KENNETH DALBJERG VR CHRISTIANSEN, KENNETH DALBJERG VR CL VR CLEMENT EXECUTIVE COACHING VA COCA-COLA COMPANY, THE VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY VR COLOR-BIRD A/S VR COLOR-BIRD A/S VR COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. VR CONOPCO, INC. VR CONOPCO, INC. VR CONOPCO, INC. VR CONOPCO, INC. VR CONOPCO, INC. VR CONOPCO, INC. VR CONVERSE INC., VR COOL SORPTION A/S VR COPENHAGEN MALMO PORT, FILIAL AF COPENHAGEN MAL VR CORBIN SRL VR CREDIT AGRICOLE S.A. VR C.V. HOME FURNISHINGS LIMITED VR DAGROFA A/S VR DAKOCYTOMATION DENMARK A/S VR DAN B. MORTENSEN HOLDING APS VR DANICA PENSIONSBANK A/S VR DANONE AB VR DANOVATION APS VR DANSK BYGGERI VR DANSK EDB-LØSNING A/S VR DANSK INDUSTRI VR DANSK TIPSTJENESTE A/S VR DANSKE GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENINGER - DGI VR DANSKE TRÆLAST A/S VR DAN-SUN EUROPE APS VR DAR, AYAZ VR DBH DENMARK A/S VR DDB DANMARK A/S VR DEMAND-IT APS VR DEMAND-IT APS VR DERMA PHARM A/S VR DERMA PHARM A/S VR DIE BERGKELDER BEPERK VR DJØF VR DK-BENZIN A/S VR DONG A/S VR DORMA GROUP LIMITED VR D.P.G.A. VR D.P.G.A. VR DSM RESINS INTERNATIONAL B.V. VR DSM RESINS INTERNATIONAL B.V. VR DSM RESINS INTERNATIONAL B.V. VR DSM RESINS INTERNATIONAL B.V. VR DSM RESINS INTERNATIONAL B.V. VR DSM RESINS INTERNATIONAL B.V. VR DU VERLAGS AG VR DUKE DISTRIBUTION S.A. VR EASTMAN CHEMICAL COMPANY VR EASTMAN CHEMICAL COMPANY VR EDITIONS QUO VADIS, S.A.S. VR E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY VR E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY VR E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY VR ELAH - DUFOUR SOCIETA' ALIMENTARI RIUNITE S.R VR ELAH - DUFOUR SOCIETA' ALIMENTARI RIUNITE S.R VR ELF AQUITAINE VR ELLOS AB VR ELLOS AB VR ELLOS AB VR ELLOS AB VR EL-SALG, A/S VR EMERSON ELECTRIC CO. VR EMPRESA DE LIMAS UNIAO TOME FETEIRA, LIMITADA VR ENGL, JOHANNES VR ENTREPRENØRFIRMAET JENS MØLLER GUDHJEM A/S VA ERFAGRUPPEN AF 2001 PATIO FR

34 Dansk Varemærketidende ERHVERVSSPROGLIGT FORBUND VR ERNST-APPARATEBAU GMBH & CO. VR ESAB, A/S VR ESTEE LAUDER COSMETICS LTD. VR EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB, DET VR EXCEL DATA A/S VA EXCEL DATA A/S VR EXXONMOBIL OIL CORPORATION VR FARCHIM S.A. VR FERROSAN A/S VR FIEDLER & LUNDGREN AB VR FINANSMINISTERIET VA FINANSMINISTERIET VA FINMECCANICA S.P.A. VR FIPOTEX EUROPE A/S VR FLINT PRODUCTS APS VA FLOWSERVE MANAGEMENT COMPANY, A BUSINESS TRUST VR FORBRUGERRÅDET VR FORENINGEN ART OF HEART VR FORSTÆDERNES BANK A/S VA FOTOGRAF BENT MIKKELSEN VR FUJITSU SERVICES A/S VR FUJITSU SERVICES A/S VR FUNKTIONÆRPENSION, PENSIONS- FORSIKRINGAKTIESEL VR FYRVÆRCO A/S VR GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS DO, COMPANHIA VR GERRO AB VR GJEDVED MØLLE HOLDING A/S VR GOLDEN TULIP INTERNATIONAL B.V. VR GRAM DOMESTIC A/S VR GREENLEE TEXTRON INC. VR GROUPE HENRI HEULIEZ VR HANS DAMM RESEARCH A/S VR HANS DAMM RESEARCH A/S VR HANSEN, CHARLOTTE SOL-FARAH VR HANSEN, LEA LUND VR HAUST B.V. VR HEDEGÅRD, ARNE GULDBERG VR HEIZKORPER PROLUX AG VR HEJLESEN, STINE VR HELA WINE & SPIRITS APS VR HELENA RUBINSTEIN S.A. VR HELENA RUBINSTEIN S.A. VR HENRIETTE SONNE BABYDESIGN VR HERSHEY FOODS CORPORATION, VR HOLDINGAKTIESELSKABET FUNKTIONÆR PENSION VR HONEYWELL INTERNATIONAL INC. VR HWS APS VA HYCLONE LABORATORIES, INC. VR HØRLYK, KAREN VR INEOS FLUOR HOLDINGS LIMITED VR INTERBREW S.A. VR IT- OG TELESTYRELSEN VR IVARSSON HOLDING A/S VR JACKSTADT GMBH VR JACOBSENS BAKERY LTD. A/S VR J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JØRGENSEN, JØRGEN RAFAEL VR JØRGENSEN, JØRGEN RAFAEL VR KAMPS NEDERLAND B.V. VR KAMPS NEDERLAND B.V. VR KAYSERSBERG PACKAGING SOCIETE ANONYME VR K.E. MATHIASEN A/S VR K.E. MATHIASEN A/S VR KIM BAY DENTALLABORATORIUM A/S VR KINGDOM FOOD PRODUCTS APS VR KLOCKNER PENTAPLAST GMBH & CO. KG VR KUFNER TEXTILWERKE GMBH VR KUFNER TEXTILWERKE GMBH VR K.V. TJELLESEN A/S VR KÆRE BØRN A/S VR LALLEMAN UK LIMITED VR LAMOTTA, RICHARD E. VR LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE VR LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE VR LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE VR LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, SOCIETE EN N VR LARRY HARMON PICTURES CORPORATION VR LAWRY'S FOODS, INC. VR LEGRAND, SOCIETE ANONYME VR LETBÆK PLAST A/S VR LET'S PLAY VA LET'S PLAY VA LET'S PLAY VA LEVI STRAUSS & CO. VR LEVI STRAUSS & CO. VR LEVI STRAUSS & CO. VR LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH VR LIDL STIFTUNG & CO. KG VR LIFEBOX AB MALMO INCUBATOR VR LLOYD SHOES GMBH & CO. KG VR LUCITE INTERNATIONAL UK LIMITED VR MACCOY A/S VR MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. VR MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. VR MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. VR MANOUKIAN, ALAIN VR MARK GOODSON PRODUCTIONS VR MARK GOODSON PRODUCTIONS VR MARS G.B. LIMITED VR MCCANN-ERICKSON ADVERTISING LTD. VR MEDIA MOBSTERS APS VR MEDIT VR MEJERIGAARDEN HOLDING A/S VR MERCK KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR MERIAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE VR MERIAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE VR METSA TISSUE OYJ VR METSA TISSUE OYJ VR METSA TISSUE OYJ VR METZELER REIFEN GMBH VR MGA ENTERTAINMENT INC. VR MIGWAY A/S VR MIGWAY A/S VR MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + CO. VR MØLLER, ELITH JUUL VR NERVAL GMBH PERFUMES & COSMETICS VR NETHERBY LIMITED VR NICOLAS SOCIETE ANONYME, ETABLISSEMENTS VR NIELSEN, HENRIK STEEN KRUSE VR NIHON DENON CO., LTD. VR NORDENS UR-IMPORT A/S VR NORSK HYDRO ASA VR NOVO NORDISK A/S VR NVE - NORDVESTSJÆLLANDS ENERGIFORSYNING A.M.B.A VR NVE - NORDVESTSJÆLLANDS ENERGIFORSYNING A.M.B.A VR OASIS CORPORATION VR OKBABY S.R.L. VR OPUS IT APS VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR ORIGINS NATURAL RESOURCES INC. VR ORKLA ASA VR OSTEX INTERNATIONAL, INC. VR OSWALD AG VR PBS A/S VR PENOL A/S VR PERNOD RICARD, SOCIETE ANONYME VR PET-AG, INC. VR PHARBIO MEDICAL INTERNATIONAL AB VR PHARBIO MEDICAL INTERNATIONAL AKTIEBOLAG VR PHARBIO MEDICAL INTERNATIONAL AKTIEBOLAG VR PHYSIODERM GMBH & CO. KG VR PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. VR POLO/LAUREN COMPANY, L.P., A LIMITED PART, THE VR PORTUGAL VENTURE LIMITED VR PRIVATE X COLLECTION AB VR PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE VR PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE VR PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE VR PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE VR PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE VR PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE VR PROCTER & GAMBLE HOLDING GMBH VR PRODUITS D'ARMAGNAC, SOCIETE ANON, SOCIETE DES VR PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE, SOCI, SOCIETE DES VR PROMODES, SOCIETE ANONYME VR RACAL-REDAC SYSTEMS LIMITED VR RAHBEKFISK A/S VR RECKITT BENCKISER (SCANDINAVIA) A/S VR

35 Dansk Varemærketidende RENTOKIL INITIAL PLC VR RESTAURANT OLIVE VA RETAIL BRAND ALLIANCE, INC. VR RETAIL BRAND ALLIANCE, INC. VR RKI KREDIT INFORMATION A/S VR ROBERT BOSCH GMBH VR ROCKWOOD ADDITIVES LIMITED VR ROYAL DANISH VENDORS A/S VA RØNDBJERG, ERIK VR S. OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG VR SAPA KONTORCENTER A/S VR SARDUS, AB VR SASOL GERMANY GMBH VR SASOL GERMANY GMBH VR SAUER, JAN VA S.C. JOHNSON & SON, INC. VR SCAN-HORSE A/S VR SCANVET A/S VR SCANVET A/S VR SCANVET A/S VR SCANVET A/S VR SCHERING-PLOUGH LTD. VA SCHILS B.V. VR SCJ EURAFNE LTD VR SEAS ENERGISERVICE A/S VR SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED VR SHIONOGI EUROPE B.V. VR SHIONOGI EUROPE B.V. VR SHIONOGI EUROPE B.V. VR SIBAST IMPORT APS VR SICHERUNGEN-BAU GMBH VR SIDI HOTELES, S.A. VR SILHORKO EUROWATER A/S VR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VR SKY RADIO A/S VR SNB APS VR SOCAMAB ASSURANCES VR SOCAMAB ASSURANCES VR SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELEC VR SOLVIN (SOCIETE ANONYME) VR SPIESS-URANIA CHEMICALS GMBH VR ST. & CO. INC. APS VR STADA - ARZNEIMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT VR STARUP-JENSEN, SØREN VR STOLK & REESE KUVERT B.V. VR STORA ENSO AB VR STORA ENSO AB VR STORM DENMARK I/S VR SUN MICROSYSTEMS, INC. VR SUN MICROSYSTEMS, INC VR SUNDBY KONFEKTION, THY, A/S VR SUPERCUTS, INC., A DELAWARE CORPORATION VR SURFOFFICE APS VR SWATCH S.A. VR TALURIT AB VR TCBY ENTERPRISES, INC. VR TDC FORLAG A/S VR TDC MOBIL A/S VR TDC MOBIL A/S VR TDC TOTALLØSNINGER A/S VR TDC TOTALLØSNINGER A/S VR TEAM3SERVICE APS VR THORFISK A/S VA THYKJÆR DESING VR TINE BA VR TINE BA VR TJÆREBORG REJSER A/S VR TMD FRICTION GMBH VR TOMS FABRIKKER A/S VR TOMS FABRIKKER A/S VR TOMS FABRIKKER A/S VR TOMS FABRIKKER A/S VR TOMS FABRIKKER A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOPPAN PRINTING CO., LTD. VR TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA VR TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP. VR TRW INTELLECTUAL PROPERTY CORP. VR TUTUN, TUTUN MAMULLERI, TUZ VE ALKOL ISLETMELER VR TV 2/DANMARK VA UNILEVER DANMARK A/S VR UNILEVER DANMARK A/S VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNITED FEATURE SYNDICATE, INC. VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UPJOHN COMPANY, THE VR URKÆDEN A.M.B.A. FR VALLEGRE-VINHOS DO PORTO, S.A. VR VAN DEN BERGH FOODS AB VR VESTAS WIND SYSTEMS A/S VR VIACOM INTERNATIONAL INC. VR V&S BYGGEDATA A/S VR WALTER SARSTEDT GERATE UND VERBRAUCHSMATERIAL VR WARNER-LAMBERT COMPANY LLC A DELAWARE LIMITED L VR WECO-TRANSPORT A/S VR WELLCOME FOUNDATION LIMITED, THE VR WELLCOME FOUNDATION LIMITED, THE VR WHATMAN INTERNATIONAL LIMITED VR WILKINSON SWORD GMBH VR WILSON SPORTING GOODS CO. VR WOLFF WALSRODE AG VR WYETH VR ZERTUS MARKEN GMBH VR

36 Mærkeregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Mærkeregister Register over mærker offentliggjort som registreret i dette tidende angivet i alfabetisk rækkefølge efter mærketekst (540) Mærke (111) Reg. nr. (fig) VR (fig) VR (fig) VR (fig) VR axom (w) VR bb electronics a/s (fig) VR Bite n' go Fancy Cake (w) VR BRATZ (w) VR Bredbånd der er til at tale med (w) VR BRIGHTSTOR (w) VR Briosta (w) VR byggeriets beregnerservice (fig) VR CA CALYON CORPORATE AND INVESTMENT BANK (fig) VR CLEARUP (w) VR ClickLine (w) VR CMP (w) VR CONNAISSEUR (w) VR Danmarks Skibsliste (w) VR DELUCCA (w) VR Demand-IT (fig) VR DEMAND-IT (w) VR DESIGN FESTIVAL (w) VR djøf (fig) VR DURA GUARD (w) VR DUVONE (w) VR EasyLyse (w) VR edoc proscan (w) VR EFFEKT (w) VR Energi til mere (w) VR Eternal (w) VR EURO TAN (fig) VR EUROPA KRONER (w) VR Fagmanden er bagmanden (w) VR FlexiBarrier (w) VR FORBUNDET KOMMUNIKATION & SPROG (fig) VR FOREST FORCE (w) VR GANGLAND (w) VR GRAM (w) VR heartwear (w) VR IMMUNOCARE (w) VR IMMUNOFORCE (w) VR IMMUNOSTIM (w) VR InfoCenter (fig) VR Inkahealing (w) VR INSTINCT (w) VR ivarlux (w) VR IVT NATURVARME (fig) VR Karmaterapeut (w) VR KidSpotter (w) VR Letbæk PLast A/S EVERY PLASTIC SOLUTION (fig) VR LIBRELE (w) VR License Group of Scandinavia (w) VR LOSIN (w) VR MARAVONE (w) VR MedIT (w) VR Meditek En del af Dansk Industri (fig) VR MEGA DAY (w) VR MID.MUNK (w) VR MI-spillet (w) VR MOMENTUM (w) VR MTV MUSIC TELEVISION MAKING THE VIDEO (fig) VR MÖLLER'S OMEGA-3 + folat B6 B12 (fig) VR Natural Senses (w) VR NATURVARME (fig) VR NEVTRACO (w) VR NORODYL (w) VR n1 (fig) VR N1 (w) VR Omegaform (w) VR option bysapa (fig) VR ORNVIK (w) VR Outhouse (w) VR PATIO (fig) FR PELICAN (w) VR PEUGEOT GRIFFE (w) VR PGA PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION DENMARK (fig) VR PGA (w) VR prisme proscan (w) VR QUICKSILVER (w) VR RACING LIVE (w) VR Ravi (w) VR REESLEV COPENHAGEN (fig) VR RegAdviZe- Bridging Drug Regulatory Knowledge with Business (w) VR RIZA (w) VR Royal (fig) VR SCANPRO (w) VR SKY RADIO P5 (fig) VR STORFURSTE (w) VR SURFOFFICE (fig) VR SUROLAN (w) VR TDC HOTSPOT (w) VR TeamNetwork (w) VR team3service (w) VR tegnepartner (w) VR TETRAFLEX (w) VR THING + (w) VR THING (w) VR Udstilling & salg BYGGE FORUM (fig) VR UNIVERS (w) VR VISTA ALEGRE (w) VR WishBone (fig) VR ZOO (fig) VR

37 Klasseregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Klasseregister Register over mærker off. som registreret i dette tidende angivet efter klasse (551) Klasse (111) Reg. nr. 03 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

38 Dansk Varemærketidende 35 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR FR VR

39 Offentliggørelse af internationale registreringer Dansk Varemærketidende Internationale registreringer Offentliggørelse af registreringer (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. 23 i bekendtgørelse nr af 23 december 1996 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Klepper (730) Indehaver: Ursula Isbruch, Buchenweg 14, D Stephanskirchen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hoefer & Partner, Patentanwälte, Gabriel-Max-Strasse 29, D München, Tyskland (511) Klasse 06: Lathe-turned, sculptured and weaved articles. (511) Klasse 07: Machines, machine parts, transmission belts. (511) Klasse 08: Barn, gardening and agricultural utensils. (511) Klasse 09: Automatic vending machines. (511) Klasse 12: Land, air and water vehicles and their parts, automobiles, cycles, automobile and cycle accessories, vehicle parts; transmission belts. (511) Klasse 16: Paintbrushes. (511) Klasse 17: Raw materials and manufactured goods for technical purposes, made of rubber and rubber substitutes, flexible pipes. (511) Klasse 18: Hides, gut, leather, furskins. (511) Klasse 19: Sculpted objects. (511) Klasse 20: Objects of wood, bone, cork, horn, shell, whalebone, ivory, mother-of-pearl, amber, meerschaum, celluloid and other similar materials, lathe-turned, sculptured and weaved objects, frames, dressmakers'' and hairdressers'' dummies; furniture, mirrors, padding articles, goods for upholsterers, beds, coffins. (511) Klasse 21: Hair for brushes, brushware, combs, sponges, toilet utensils, cleaning equipment, steel wool; turned and sculpted objects, household and kitchen utensils. (511) Klasse 22: Bristles, horse hair, tents, sails, sacks. (511) Klasse 24: Lingerie, oilcloth, blankets, curtains, flags, fabrics, knitted fabrics, felt. (511) Klasse 25: Clothing, lingerie, corsets, ties, braces, gloves. (511) Klasse 26: Braided articles, lace trimmings, ribbons, edgings, buttons, lace, embroidery. (511) Klasse 27: Braided articles, carpets, mats, linoleum, oilcloth. (511) Klasse 28: Games and toys, sports and gymnastics devices. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: EREDU, S. Coop., Ola Auzoa, 4, E LEGORRETA (Gipuzkoa), Spanien (740/750) International fuldmægtig: MIGUEL ANGEL URIZAR BARANDIARAN, Gordoniz, 22-5, E BILBAO (Vizcaya), Spanien (511) Klasse 18: Leather and imitations thereof, articles made of these materials not included in other classes; skins, hides and pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, frames; articles (not included in other classes) of wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid, and substitutes for all these materials or plastic; tables, chairs, gliders and beds for camping and for beach use. (511) Klasse 22: Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags; padding and stuffing materials (animal hair, kapok, feathers, seaweed); raw fibrous textile; hammocks. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SIGMADUR (730) Indehaver: SIGMA COATINGS B.V., Amsterdamseweg 14, NL-1422 AD UITHOORN, Holland (740/750) International fuldmægtig: BUREAU GEVERS S.A., Intellectual Property House, Holidaystraat 5, B-1831 Diegem, Belgien (511) Klasse 02: Colours, varnishes, lacquers; preservatives against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; natural resins, metals in foil and powder form for painters and decorators. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FENDI (730) Indehaver: FENDI ADELE S.R.L., Via Flaminia, 968, I Roma, Italien (740/750) International fuldmægtig: Società Italiana Brevetti S.p.A., Corso dei Tintori, 25, I Firenze, Italien (511) Klasse 12: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water. (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and products made from these materials or coated therewith (excluding cutlery, forks and spoons); jewelry, precious stones; timepieces and other chronometric instruments. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (730) Indehaver: UNICOMEX, Boîtes 101 et 202, M.I.N. Les Arnavaux, F MARSEILLE, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, rue de l''université, F PARIS CEDEX 07, Frankrig (511) Klasse 29: Food preserves. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 15/

40 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Gabor Shoes Aktiengesellschaft, Marienberger Strasse 31, D Rosenheim, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Andrae, Flach, Haug, Patentanwälte, Adlzreiterstr. 11, D Rosenheim, Tyskland (511) Klasse 25: Footwear, in particular boots, shoes, slippers, pumps, leisure shoes and sports shoes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (730) Indehaver: D. ULRICH S.P.A., Via E. De Sonnaz, 19, I TORINO, Italien (740/750) International fuldmægtig: JACOBACCI & PARTNERS S.P.A., Corso Regio Parco 27, I TORINO, Italien (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad creams and dressings; tinned foodstuffs. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces excluding salad dressings; spices; ice for refreshment. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed, malt. (511) Klasse 32: Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beer). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FLAME GUARD (730) Indehaver: Flame Guard Sales B.V., Hogelandseweg 21 A, NL-6545 AC NIJMEGEN, Holland (740/750) International fuldmægtig: Shield Mark BV, Overschiestraat 61, NL-1062 XD Amsterdam, Holland (511) Klasse 01: Fireproofing preparations; products for preventing fire spreading and fire extinguishers. (511) Klasse 09: Fire extinguishers; automatic water sprays used for fire fighting (sprinklers). (511) Klasse 20: Containers, not of metal. (511) Klasse 42: Consulting services concerning protection against and prevention of fire and concerning application of products for protection against fire. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LEMETEX (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MONTE CASTELLO (730) Indehaver: MARKANT Handels- und Service GmbH, Hanns-Martin- Schleyer-Strasse 2, D Offenburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser, (Vogeser, Alber, Dr. Strych, Liedl, Müller, Dr. Brehm), Albert-Roßhaupter-Str. 65, D München, Tyskland (511) Klasse 29: Preserved, dried, deep-frozen and cooked tomato products, particularly tomato purée, peeled tomatoes, tomato juice for cooking; prepared dishes mainly consisting of meat, fish, game and fowl and also containing vegetables, potatoes, pasta, rice. (511) Klasse 30: Pizzas; pasta, particularly spaghetti, lasagna, tortellini, cannelloni, also as prepared dishes also consisting of meat and/or vegetables; tomato ketchup. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MEDIAPOLIS (730) Indehaver: MEDIAPOLIS SPA, Via San Pietro Martire 9, I IVREA (TO), Italien (740/750) International fuldmægtig: Buzzi, Notaro & Antonielli d''oulx, Via Maria Vittoria 18, I Torino, Italien (511) Klasse 41: Amusement parks. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: MARCO FANTINI SRL, Via del Paradiso, 118E, I CAMPI BISENZIO (FI), Italien (511) Klasse 25: Clothing; footwear, headgear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2003 (730) Indehaver: LEMETEX Sattler Werkstätten GmbH & Co. KG, D Schönthal/Cham, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Vogeser, Alber, Dr. Strych, Liedl, Müller, Dr. Brehm, Albert-Roßhaupter-Strasse 65, D München, Tyskland (511) Klasse 18: Whips and saddlery, particularly saddles and saddle trees, as well as parts of all the above goods. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/

41 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BiBA (730) Indehaver: BiBA + pariscop Daub GmbH, Daimlerstrasse 3, D Duisburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Harmsen & Utescher, Rechtsanwälte Patentanwälte, Alter Wall 55, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 18: Goods of leather and imitations of leather included in this class, including bags, handbags, traveling and shopping bags, trunks and suitcases and other containers for traveling and for hand luggage, small leather goods, traveling sets, shoulder straps, bags worn slung across the shoulder. (511) Klasse 25: Clothing, also clothing of leather and imitation leather or of fur, outerwear for women, sportswear, lingerie for women, corsetry articles (clothing), headgear, belts. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: MARCO FANTINI SRL, Via del Paradiso, 118E, I CAMPI BISENZIO (FI), Italien (511) Klasse 25: Clothing; footwear; headgear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: BULUR GiYiM, SANAYi VE TiCARET LiMiTED SiRKETi, Kocatepe Mahallesi, 50. Yil Caddesi No: 25, BAYRAMPASAiSTANBUL, Tyrkiet (740/750) International fuldmægtig: DESTEK PATENT ANONiM SiRKETi, Polaris Plaza, Ahi Evran Caddesi No: 1, Kat: 8, No: 39, TR MASLAK-iSTANBUL, Tyrkiet (511) Klasse 25: Clothing, footwear and headgear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AIRBUTLER (730) Indehaver: Robert LOSERL, Lüfteneggerstraße 12/1/7, A-4010 Linz, Østrig (511) Klasse 07: Machines especially electric cleaning machines and appliances. (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. (511) Klasse 21: Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith), combs and sponges, brushes not included in other classes, articles for cleaning purposes, glassware, porcelain and earthenware not included in other classes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: F2F (730) Indehaver: Lombard Odier & Cie, 11, rue de la Corraterie, CH-1204 Genève, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Bugnion S.A., 10, route de Florissant, CH-1206 Genève, Schweiz (740/750) National fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 36: Financial and fiscal services. (511) Klasse 42: Legal services CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2002 (730) Indehaver: OKAÏDI INTERNATIONAL, 162, boulevard de Fourmies, F ROUBAIX, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: T MARK Conseils, 31, rue Tronchet, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 03: Bleaching, laundering, cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilette; essential oils; washing products; soaps; toiletry milks and oils; talcum powder for toiletry use; almond oil; almond oil for cosmetic purposes; cosmetic products and preparations for skincare and for the bath; pomades for cosmetic purposes; shampoos, hair lotions and hair care products; dentifrices; cotton wool and cotton buds for cosmetic purposes; cosmetic wipes. (511) Klasse 21: Non-electrical household or kitchen utensils and receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith); utensils for kitchen and tableware use of glass, porcelain and earthenware; tableware not of precious metal; cookware, plates, bowls, tumblers, sweetmeats boxes, not of precious metals; drinking vessels; saucepans; glass boxes; biscuit tins; fitted picnic baskets; thermally insulated containers for food, insulating flasks; corkscrews; bottle openers; isothermic bags; bottle gourds, nonelectric portable coolers; non-electric heaters for feeding bottles; brushes for cleaning tanks and containers; soap dispensers; toilet paper holders; soap boxes; clothespins; dustbins; basins (receptacles), bowls; cleaning equipment; insect traps; flowerpots; baskets, for domestic use, not of precious metal; combs, sponges, brushes, toothbrushes, nail brushes; toiletry sets and utensils; perfume sprays; portable baths for babies; chamber pots. (511) Klasse 24: Fabrics for textile use; fabrics for dressmaking and furnishings; fabrics with heat activated adhesives; bed linen, bed blankets, coverings, pillow cases, bedspreads; eiderdowns (down coverlets); mattress covers, sleeping bags (sheeting); table linen, tablecloths, towels, bath linen (except clothing); towel and face towels; textile tissues for removing make-up; fabric labels; hand-towels made of textile fabrics; textile handkerchiefs; wall hangings of textile; curtains of textile or plastic; mosquito nets; blinds of textile fabrics. (511) Klasse 25: Clothing; knitwear; lingerie; underwear; pyjamas; dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; trousers; jackets; coats; raincoats; shirts; neckties; neckscarves; scarves; belts; gloves (clothing); braces; headwear, hats, caps; footwear; socks, hosiery, tights; shoes (except orthopaedic shoes), slippers, boots; beach shoes, ski boots; sports shoes; bathing trunks and swimming costumes; sportswear (excluding diving clothing); layettes, textile nappies, disposable nappies. (511) Klasse 28: Games; toys; gymnastics and sports goods (excluding swimming articles, clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations (excluding lighting and confectionery); party novelties, carnival masks; swings; play balls and balloons; rocking horses (toys); swimming pools (sports or play articles); marbles and counters for games; cuddly toys; dolls and dolls'' houses; puppets; dolls'' clothing; figurines (toys); party games; building blocks; spinning tops (toys); mobiles (toys); vehicles (toys); scooters; rollerskates; skateboards; kites; apparatus for electronic games other than those adapted for use with television receivers only; rackets and bats; playing balls; playing cards. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/

42 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 06/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: WOLSELEY (730) Indehaver: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE, Soc. Coop. a r.l., Via Nobel, 19, I REGGIO EMILIA (RE), Italien (740/750) International fuldmægtig: Luciano NERI, (Albo Prot. N. 326 BM), c/o BUGNION S.p.A., Via Borsellino, 22, I REGGIO EMILIA (RE), Italien (511) Klasse 16: Table linen of paper, namely tablecloths, doilies, napkins, table mats, trivets, decanter stands and coasters. (511) Klasse 21: Kitchen and table utensils, containers and services (tableware) not of precious metals, vessels for beverages, lunch boxes, plates, decanters, trivets and decanter stands (tableware), cabarets (trays) not of precious metal, gloves for household purposes. (511) Klasse 25: Bonnets, berets, headgear, aprons (clothing), trousers, hosiery, T-shirts, uniforms. (511) Klasse 29: Meals made from animal-based foodstuffs, also cooked or deep frozen, hamburgers (cooked minced meat), sausages, Strasbourg sausages, charcuterie, milk beverages, mainly of milk, edible oils, cheese, fruit salads, jams, fruit preserves, vegetable preserves, tomato preserves, potato chips, French fries. (511) Klasse 30: Ice cream, sherbets (edible ices), chocolate, coffee, cocoa or chocolate-based beverages, flour for food, bread, pizzas, deep-frozen pizzas, pies, tarts, farinaceous foods, also cooked or deep frozen, pasta, pastries, popcorn. (511) Klasse 35: Advertising, business management, also in the form of franchising. (511) Klasse 36: Financial affairs, real estate affairs, issuing of tokens of value. (511) Klasse 43: Restaurant services (food services), also in self-service restaurants, services provided by coffee shops and snack bars, by pizzerias, hot buffeterias, also self-service, canteens, catering services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SITOR (730) Indehaver: UCB FARCHIM SA, Z.I. Planchy, Chemin de Croix-Blanche, 10, C.P. 411, CH-1630 Bulle, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Hepp Wenger & Ryffel AG, Friedtalweg 5, CH-9500 Wil, Schweiz (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides; herbicides. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: STORSERVER (730) Indehaver: Ples Holding B.V., Het Tasveld 23, NL-3342 GT Hendrik Ido Ambacht, Holland (740/750) National fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Computer peripheral devices, computer accessories, computer supplies, fittings; computer software; magnetic data carriers; recording discs; CD-ROMs; recording, transmission and, sound or images. (511) Klasse 41: Education; courses; organization of seminars, workshops and trainings; publication of books, handbooks, manuals, of course material and teaching aids. (511) Klasse 42: Consultancy and services rendered in the field of automation; consultancy on the subject of software and hardware; design, writing, construction, adjusting, updating, maintenance and installation of computer programmes, Internet applications (software) and Websites; design and development of computer systems, software and networks; consultancy regarding the use and application of computer apparatus; computer programming; services of computer specialists; adjusting, updating and rewriting of recorded computer programmes. (730) Indehaver: Wolseley Plc, Parkview 1220, Arlington Business Park, Theale, Reading, RG7 4GA, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: Barker Brettell, 138 Hagley Road, Edgbaston, Birmingham, B16 9PW, Storbritannien (511) Klasse 01: Industrial adhesives for use in metal working, plumbing and building; fluxes. (511) Klasse 06: Ironmongery; items of metal hardware; fittings of metal for doors and for windows; metallic pipes, tubes and fittings therefor; valves of metal; metallic building materials; fasteners, screws, nails and nuts of metal, bolts; soldering wire and soldering bars; lead. (511) Klasse 08: Hand tools for use in plumbing, wood working, metal working and carpentry. (511) Klasse 09: Electrical flexes, wires and cables; electrical wiring accessories; plugs, plug sockets, switches, switch boxes, protection devices for electric circuits, fuse boxes, safety fuses, connections, transformers, control units for electrical appliances, cable and extension reels for use therewith, circuit breakers, socket outlets for coaxial cable plugs; conduit and housings for electric cables; junction boxes, earth sleeves for cables. (511) Klasse 11: Installations and apparatus for lighting, heating, ventilating, air conditioning; sinks; control apparatus and instruments for use with or being parts of heating or water supply installations. (511) Klasse 17: Plastics in the form of rods, bars, sheets, and shaped sections; pipes, tubes, and hose and fittings therefor; all of plastics; insulating materials and mastics; materials for packaging (jointing) and stopping; hose. (511) Klasse 19: Glass for building purposes; non-metallic building materials; non-metallic articles for use in building, building repair and building decoration and in civil engineering construction; non-metallic rigid pipes for water supply, drainage, rainwater and sanitary purposes. (511) Klasse 20: Non-metallic wall plugs; furniture and parts and fittings therefor. (511) Klasse 35: Retailing services in the fields of plumbing, heating, water supply, pipeline supplies, control apparatus, building supplies, timber supplies, bathroom, bedroom and kitchen furniture, DIY, home improvement, catering supplies, household electrical goods. (511) Klasse 37: Hire of machines, machines tools and of parts and fittings therefor; all for use in construction, renovation, decoration and repair of buildings, hire of construction apparatus and of scaffolding. (511) Klasse 39: Storage, transportation and distribution of goods. (511) Klasse 40: Cutting, shaping and planing of wood; glass cutting services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RITZ PARIS (730) Indehaver: THE RITZ HOTEL, LIMITED, société organisée selon les lois, du Royaume Uni, 14 South Street, LONDON W1Y 5PJ, 15, Place vendome, PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT, 21, rue Clément Marot, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 24: Fabrics, upholstery fabrics, decorative fabrics as wall hangings; curtains; bed clothes (linen), bed blankets, sheets, bedspreads, pillow covers, pillow cases, covers for cushions. (511) Klasse 26: Lace trimmings FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/

43 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: REVA (730) Indehaver: L & P Swiss Holding Company, Grüntalstrasse 23, CH Wittenbach, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Hans Rudolf Gachnang, Patentanwalt, Badstrasse 5 / Postfach 323, CH-8501 Frauenfeld, Schweiz (511) Klasse 06: Springs. (511) Klasse 17: Equipment for clamping, included in this class. (511) Klasse 20: Furniture, beds, mattresses, bed bases, cushions; parts of the above products, included in this class. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: HELIX (730) Indehaver: Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, CH Basel, Schweiz (511) Klasse 05: Fungicide and insecticide for agriculture. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Step (730) Indehaver: Stendals El Aktiebolag, Hantverkargatan 2B, SE Västerås, Sverige (511) Klasse 06: Padlocks; locks (other than electric) of metal; locks of metal for vehicles; latches of metal; ironwork for doors; lock bolts; door handles of metal; door closers (non-electric). (511) Klasse 09: Electric locks; electric door closers; electric door openers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: WE WILL WALK YOU (730) Indehaver: Johannes Leendert Kappetein, Herenweg 151, NL-2465 AG Rijnsaterwoude, Holland (511) Klasse 25: Clothes, footwear, headgear BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SANDHERR (730) Indehaver: Rundpack AG, Rheinstrasse 6, CH-9444 Diepoldsau, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: ABP PATENT NETWORK Swiss GmbH, Luziaweg 6, CH-8807 Freienbach/SZ, Schweiz (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made thereof, in particular drawings, plans, documentation, plastic wrapping films; packaging containers made of regenerated cellulose. (511) Klasse 17: Goods made of plastics, in particular partly machined plastics. (511) Klasse 20: Goods of plastics included in this class; packaging containers, closing systems for packaging containers and/or sealed lids, in particular those of plastic; plastic containers for holding liquid, paste and/or solid substances; boxes of wood or plastic. (511) Klasse 21: Apparatus and containers for household and kitchen use (not of precious metal or coated therewith); pots (not of precious metals), in particular yoghurt pots, pots for dried foods, pots made of insulating materials; containers used for drinking, plastic beakers; bottles and/or vacuum bottles CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: GIMOTA (730) Indehaver: Gimota AG, Chrummacherstrasse 3, CH-8954 Geroldswil, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: E. Blum & Co., Patentanwälte, Vorderberg 11, CH-8044 Zürich, Schweiz (511) Klasse 08: Hand tools and implements, in particular tools for compressing, pliers, spanners for ball pins, hand tools for compressing, pneumatic hand tools, hand tools for inserting and extracting. (511) Klasse 09: Power outlets; plugs; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current and data; plugs, apparatus and instruments for transmitting data; voltage regulators for vehicles; measuring, signalling and control apparatus and instruments. (511) Klasse 12: Vehicle components, included in this class. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PRISMA (730) Indehaver: Roswitha Papantoniou-Lobnik, PRISMA art glass LTD, Eleftherias street 61, CY-3042 Limassol, Cypern (740/750) International fuldmægtig: Hans Hungerbühler, Scheuchzerstrasse 35, CH-8006 Zürich, Schweiz (511) Klasse 06: Metal Door knobs and push-buttons for wooden and glass doors and shower doors; the said products not being prism-shaped. (511) Klasse 20: Wooden door knobs and push-buttons for wooden and glass doors and shower doors; the said products not being prism-shaped. (511) Klasse 21: Glass door knobs and push-buttons with metal parts for glass and wooden doors and shower doors; glass handles for drawers and cupboards; glass push-plates; all the said products made of melted or cast glass ("open casting"/vitreous paste); the said products not being prismshaped CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: POLYTOP (730) Indehaver: Synprodo Packaging B.V., Nieuweweg 235, NL-6603 BM WIJCHEN, Holland (740/750) International fuldmægtig: Novagraaf Nederland BV, Hogehilweg 3, NL-1101 CA Amsterdam-Zuidoost, Holland (511) Klasse 17: Plastics, semi-processed; insulating materials. (511) Klasse 20: Synthetic trays for the cultivation and/or packing of plants and horticultural products. (511) Klasse 39: Consultancy on the subject of packing and transport of plants and horticultural products. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BIO-LOGIQUE (730) Indehaver: Sara Lee Foods Europe B.V., Wegalaan 39, NL-2132 JD Hoofddorp, Holland (740/750) International fuldmægtig: Sara Lee / DE N.V., Merkenafdeling, Postbus 2, NL-3500 CA Utrecht, Holland (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear; underwear, lingerie, brassieres, tights, panties, girdles, corsets, stockings, pantyhose and socks BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/

44 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Quelle Aktiengesellschaft, Nürnberger Strasse 91-95, D Fürth, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: J. Blaumeier - Patentanwalt, Matschkur - Lindner - Blaumeier, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 23, D Nürnberg, Tyskland (511) Klasse 25: Sportswear; headgear; belts; clothing, except leather clothing DE /25 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: HEMOCUTIS (730) Indehaver: CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, Gewerbestrasse 18-20, A-2102 Bisamberg, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte Kliment & Henhapel, Singerstrasse 8/3/8, A-1010 Wien, Østrig (511) Klasse 05: Pharmaceutical preparations. (511) Klasse 10: Medical instruments and apparatus AT AM 887/2003 Østrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Nobilin MENTAL (730) Indehaver: Medicom Pharma AG, Sedemünder 2 - Altenhagen I, D Springe, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Gramm, Lins & Partner GbR -, Hans- Peter Schrammek, Rechtsanwalt, Theodor-Heuss-Strasse 1, D Braunschweig, Tyskland (511) Klasse 05: Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical use; vitamin preparations and vitamin products, especially vitamin candies; vital preparations and vital products for medical use, included in this class; dietetic substances for non-medical use, mainly consisting of vitamins, minerals, trace elements; food supplements for non-medical use, mainly consisting of vitamins, minerals and trace-elements. (511) Klasse 29: Dietetic substances for non-medical use, mainly consisting of proteins and fat; food supplements for non-medical use, mainly consisting of proteins and fat. (511) Klasse 30: Dietetic substances for non-medical use, mainly consisting of carbohydrates; food supplements for non-medical use, mainly consisting of carbohydrates, candies DE /05 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Nobilin SOJA (730) Indehaver: Medicom Pharma AG, Sedemünder 2 - Altenhagen I, D Springe, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Gramm, Lins & Partner GbR -, Hans- Peter Schrammek, Rechtsanwalt, Theodor-Heuss-Strasse 1, D Braunschweig, Tyskland (511) Klasse 05: Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical use; vitamin preparations and vitamin products, especially vitamin candies; vital preparations and vital products for medical use, included in this class; dietetic substances for non-medical use, mainly consisting of vitamins, minerals, trace elements; food supplements for non-medical use, mainly consisting of vitamins, minerals and trace-elements. (511) Klasse 29: Dietetic substances for non-medical use, mainly consisting of proteins and fat; food supplements for non-medical use, mainly consisting of proteins and fat. (511) Klasse 30: Dietetic substances for non-medical use, mainly consisting of carbohydrates; food supplements for non-medical use, mainly consisting of carbohydrates, candies DE /05 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MONSOON (730) Indehaver: Monsoon Accessorize Limited, Monsoon Building, 179 Harrow Road, London, W2 6NB, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: Charles Henry Edward Jennings, Chancery House, 40a Castle Street, Guildford, Surrey, GU1 3UQ, Storbritannien (511) Klasse 03: Soaps, shampoos, perfumes, toilet waters, eau de cologne, cosmetics, non-medicated toilet preparations; non-medicated preparations for application to, conditioning and care of the skin, body and scalp; depilatory preparations; non-medicated hair preparations; dentifrices; essential oils; anti-perspirants; bath oils; bath salts; talcum powder; all included in this class. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: TLT-Turbo GmbH, Gleiwitzstrasse 7, D Zweibrücken, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Dipl.-Ing. Ingo Radünz, Patentanwalt, Schumannstrasse 100, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 09: Sunlight, cross wind, and head wind simulators for the automotive industry; air-locks for personnel and material. (511) Klasse 11: Axial and radial flow fans for industrial applications; roof fans, axial flow fans, radial flow fans, air heaters, roof heat recovery apparatus, smoke extraction fans for mechanical building services; jet fans for tunnel engineering; wind tunnels, wind tunnel fans; wind tunnel fans for aviation and aerospace industry and research institutes. (511) Klasse 37: Installation, maintenance and repair of equipment mentioned in class 9 and DE /09 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/

45 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: OPENLIMIT Holding AG, Zugerstrasse 76b, CH-6341 Baar, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Froriep Renggli, Rechtsanwälte, Bellerivestrasse 201, CH-8034 Zürich, Schweiz (511) Klasse 09: Computer programs; software; data processing apparatus; computer memories; computer drives and optical readers (scanners); optical apparatus and instruments; memory cards or chip cards; readers for credit cards. (511) Klasse 36: Credit card services; issuing of credit cards; insurance; insurance brokerage; insurance consultancy; insurance information. (511) Klasse 42: Computer software development; maintenance of computer software; computer programming; software installation; converting data or documents from physical media to electronic media CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: NOVA X (730) Indehaver: M-real Corporation, Revontulentie 6, FIN Espoo, Finland (740/750) International fuldmægtig: Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab, Iso Roobertinkatu 4-6 A, FIN Helsinki, Finland (511) Klasse 16: Paperboard, in particular for packages and graphical purposes FI T Finland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FORMATIC (730) Indehaver: ALPMA Alpenland Maschinenbau GmbH, Alpenstrasse 39-43, D Rott, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Wilhelms, Kilian & Partner, Patentanwälte, Eduard-Schmid-Strasse 2, D München, Tyskland (511) Klasse 07: Machines for producing cheese and parts of such machines DE /07 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ALLROUNDER (730) Indehaver: Hansgrohe AG, Auestrasse 5-9, D Schiltach, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Ruff, Wilhelm, Dauster, Beier & Partner, Patentanwälte, Kronenstrasse 30, D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 06: Stoppers, chains, rosettes made of metal, connectors made of metal for pipes; metal pipes and water conduits, hoses essentially made of metal; metal fittings for water supply and water drain; construction materials made of metal (included in this class); metal valves, plug-in couplings (included in this class), casings and revetments essentially made of metal as parts of sanitary installations. (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and water drain and sanitary installations; water heating installations, water storage, heat accumulators, solar installations, solar collectors, water treatment installations, filters, water refinement installations; apparatus and instruments for the treatment of water and refinement of grey water, apparatus for disinfection, filtering installations, apparatus for ultraviolet ray treatment (not for medical purposes); mixing valves fittings, manually and automatically operated plumbing fittings for water supply and water drainage, mixing taps for wash stands, bidets, sinks, bath tubs and shower tubs; sanitary tubs and basins, bath tubs, shower tubs, whirlpool tubs, bidets, shower heads and shower cabins; hand showers and sets, showers and shower combinations, overhead showers, body showers, sanitary hoses, nozzles, shower holders; preassembled multifunctional showers; multifunctional shower cabins; supply and discharge fittings for sanitary basins, wash stands, sinks, bidets, bath tubs and shower tubs; siphons (traps), supply and discharge pipes; lighting installations; parts of the aforesaid goods. (511) Klasse 17: Non-metallic stoppers, chains and rosettes, connectors not of metal for pipes; hoses essentially made of non-metallic materials, seals; insulation materials; plug-in couplings (included in this class) DE /11 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: TERRAZZA (730) Indehaver: De Ruiter''s Nieuwe Rozen B.V., Dwarsweg 15, NL-1424 PL De Kwakel, Holland (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; seeds, natural plants and flowers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LUMINA (730) Indehaver: Tomani Beheer B.V., Jufferswegje 12, NL-4421 JB Kapelle, Holland (740/750) International fuldmægtig: Algemeen Octrooibureau, Postbus 645, NL-5600 AP Eindhoven, Holland (511) Klasse 10: Sunbeds for medical purposes, their parts and fittings not included in other classes. (511) Klasse 11: Sunbeds other than for medical purposes, their parts and fittings not included in other classes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/

46 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AXE 24-7 (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) International fuldmægtig: Unilever (Schweiz) AG, Grafenau 12, CH-6301 Zug, Schweiz (511) Klasse 03: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; eau de Cologne, toilet water, perfumed body sprays; cosmetic oils, creams and lotions for the skin; shaving soap, shaving gel, pre-shave and after-shave lotions; talcum powder for toilet use; toiletries including toiletries for bath and shower; hair lotions; dentifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants for personal use; antiperspirants for personal use BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: THE LIMIT (730) Indehaver: H.T.H. Tabak B.V., Faradayweg 4, NL-7591 HD Denekamp, Holland (740/750) International fuldmægtig: Nederlandsch Octrooibureau, Scheveningseweg 82, Postbus 29720, NL-2502 LS The Hague, Holland (511) Klasse 34: Tobacco; smokers' articles; matches BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: MIP METRO Group, Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 01: Chemical products for industrial, scientific, photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes; potting compost; unprocessed artificial resins and plastics; fertilisers; fire-extinguishing agents; preparations for the hardening and soldering of metals, chemical products for the preserving and keeping fresh of foodstuffs; tanning agents; adhesives for industrial purposes. (511) Klasse 03: Washing and bleaching preparations; cleaning, polishing and degreasing agents, abrasives; soaps, perfumery products, ethereal oils, body and beauty care preparations, hair tonics; dentifrices, excepting the medicinal kind. (511) Klasse 04: Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbent, dust-moistening and dust-binding agents; fuels (including motor fuel) and luminous substances; candles and wicks for lighting purposes. (511) Klasse 05: Healthcare products for medical purposes; dietetic products for medical purposes, baby foods; plasters, bandages; tooth-filling preparations and impression masses for use in dentistry; disinfectants; preparations for the extermination of vermin; fungicides, herbicides. (511) Klasse 06: Cables and wires made of metal (not for electrical purposes); locksmith''s wares and small ironmongery; goods made from metal, included in this class; steel filings. (511) Klasse 11: Lighting, heating, steam-producing, cooking, cooling, drying, ventilating and water-conducting apparatus, sanitary installations. (511) Klasse 16: Paper, cardboard (carton) and goods made from these materials, included in this class; printed matter; bookbinding articles; photographs; stationery; adhesives for paper and stationery or for household purposes; artists'' requisites; typewriters and office articles (excepting furniture); educational and instructional material (exception apparatus); packaging materials made of plastics, included in this class; printing letters; printing plates; painter''s brushes. (511) Klasse 17: Caoutchouc, gutta-percha, rubber, asbestos, glittering plastic materials and goods made of these materials, included in this class; goods made of plastics (semi-processed products); sealing, packaging and insulating materials; tubes (not made of metal). (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, frames; goods made of wood, cork, reeds, cane, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-ofpearl, meerschaum and their substitutes or synthetics (included in this class). (511) Klasse 21: Devices and containers for household and kitchen use (not made of or plated with precious metal); combs and sponges; brushes (with the exception of paintbrushes); brushmaker''s material; cleaning materials; raw or semi-processed glass (excepting building glass); glassware, china and stoneware, included in this class. (511) Klasse 22: Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks, included in this class. (511) Klasse 28: Games, toys; gymnastic and sporting articles, included in this class; Christmas-tree decorations. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and seeds, included in this class; living animals; fresh fruit and vegetables; seeds, fresh plants and flowers; fodder, malt. (591) Farvetekst: Yellow, blue, red, white DE /01 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, D Bonn, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Mayer Brown Rowe & Maw Gaedertz, Bockenheimer Landstr , D Frankfurt am Main, Tyskland (511) Klasse 09: Electric, electronic, optical, measuring, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run blank data carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers. (511) Klasse 16: Printed matter especially stamped and/or printed note cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material (except apparatus); office requisites (except furniture). (511) Klasse 35: Advertising and business management; data base services, namely collection and provision of data; data base services, namely operation of a data base as well as collection of information. (511) Klasse 36: Insurance; real estate affairs. (511) Klasse 38: Telecommunications; operation and rental of equipment for telecommunications, especially for broadcasting and television; data base services, namely operation of a data base as well as collection and transmission of news. (511) Klasse 42: Computer programming; data base services, namely rental of access time to data bases; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunications. (591) Farvetekst: Magenta, grey DE /38 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Jellystar (730) Indehaver: Martin Braun, Backmittel und Essenzen KG, Tillystrasse 17, D Hannover, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Dres. Meyer & Möbitz, Rechtsanwälte, Lutterstrasse 14, D Bielefeld, Tyskland (511) Klasse 29: Gelling agents on the basis of sugar for the production of jelly glaze; jelly glaze; gelatine for food DE /29 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/

47 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Scan-Gifts Norway AS, Postboks 148, N-1309 RUD, Norge (740/750) International fuldmægtig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811, Solli, N-0204 Oslo, Norge (511) Klasse 11: Apparatus for lighting NO Norge (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (730) Indehaver: Scarva Productions B.V., Oosteinde 4A, NL-2361 HE Warmond, Holland (740/750) International fuldmægtig: Shield Mark B.V., Overschiestraat 61, NL-1062 XD Amsterdam, Holland (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (591) Farvetekst: Blue, cream white. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: THE GRIM ADVENTURES OF BILLY & MANDY (730) Indehaver: TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS, INTERNATIO- NAL LIMITED, CNN House, Rathbone Place, London W1P 1DF, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: LINKLATERS, One Silk Street, London, EC2Y 8HQ, Storbritannien (511) Klasse 41: Education services; entertainment services, particularly television programming, online entertainment and information services, radio and television entertainment, production, reproduction, projecting and rental of motion pictures and videos, production and reproduction of audio and video recordings on audio and/or video carriers of different kind, especially video and audio tapes, cassettes, discs and records, projecting and rental of these video and/or audio carriers, production and arrangement of radio and television programs, information relating to entertainement or education provided online from a computer database or the Internet; providing online electronic publications (not downloadable) GB Storbritannien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: VYGON, 5/11, rue Adeline, F ECOUEN, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET REGIMBEAU, 20 rue de Chazelles, F PARIS CEDEX 17, Frankrig (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RINGLI (730) Indehaver: DIWISA Distillerie Willisau SA, Menznauerstrasse 23, CH-6130 Willisau, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Troller Hitz Troller & Partner, Rechtsanwälte, Schweizerhofquai 2, Postfach, CH-6002 Luzern, Schweiz (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beer) CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: HIGHER ENERGY DIOR (730) Indehaver: ceské aerolinie a.s., Letiste Ruzyne, ul. K letisti, CZ Praha 6, Tjekkiet (511) Klasse 39: Transport; packaging and storage of goods. (511) Klasse 41: Tuition, education, entertainment, sports and cultural activities. (511) Klasse 43: Provision of accommodation and beverages, temporary accommodation. (591) Farvetekst: Red. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (730) Indehaver: PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 33, avenue Hoche, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 03: Perfumes, eau-de-toilette, shower gels, deodorants, aftershave lotion, after-shave balms FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/

48 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FULL SPEED (730) Indehaver: AVON COSMETICS GMBH, D München, Tyskland (511) Klasse 03: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetic hair lotions, cosmetic preparations for hair cleaning, care and improvement, dentifrices; deodorants for personal use (perfumery). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: m-tech (730) Indehaver: Ideal-Standard GmbH & Co. ohg, Euskirchener Strasse 80, D Bonn, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Dr. Thomas U. Becker, Dr. Karl-Ernst Müller, Kai Berkenbrink, Turmstraße 22, D Ratingen, Tyskland (511) Klasse 11: Sanitary water conduit fittings, wall-mounted, standing and built-in basins and bidets, mouth rinsing basins, water-closets, urinals, bathtubs, cisterns and flushing apparatuses for lavatories DE /11 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Wolseley Plc, Parkview 1220, Arlington Business Park, Theale, Reading, RG7 4GA, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: Barker Brettell, 138 Hagley Road, Edgbaston, Birmingham, B16 9PW, Storbritannien (511) Klasse 01: Industrial adhesives for use in metal working, plumbing and building, fluxes. (511) Klasse 06: Ironmongery; items of metal hardware; fittings of metal for doors and for windows; metallic pipes, tubes and fittings therefor; valves of metal; metallic building materials; fasteners, screws, nails, nuts and bolts; soldering wires and soldering bars; lead. (511) Klasse 08: Hand tools for use in plumbing, wood working, metal working and carpentry. (511) Klasse 09: Electrical flexes, wires and cables; electrical wiring accessories; plugs, plug sockets, switches, switch boxes, protection devices for electric circuits, fuse boxes, safety fuses, connections, transformers, control units for electrical appliances, cable and extension reels for use therewith, circuit breakers, socket outlets for coaxial cable plugs; conduits and housings for electric cables; junction boxes, earth sleeves for cables. (511) Klasse 11: Installations and apparatus for lighting, heating, ventilating, air conditioning; sinks; control apparatus and instruments for use with or being parts of heating or water supply installations. (511) Klasse 17: Plastics in the form of rods, bars, sheets and shaped sections; pipes, tubes, and hoses and fittings therefor, all of plastics; insulating materials and mastics; materials for packing (jointing) and stopping; hoses. (511) Klasse 19: Glass for building purposes; non-metallic building materials; non-metallic articles for use in building, building repair and building decoration and in civil engineering construction; non-metallic rigid pipes for water supply, drainage, rainwater and sanitary purposes. (511) Klasse 20: Non-metallic wall plugs; furniture and parts and fittings therefor. (511) Klasse 35: The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a retail or wholesale outlet specialising in plumbing, heating, water supply, pipeline supplies, control apparatus, building supplies, timber supplies, bathroom, bedroom and kitchen furniture, DIY, home improvement, catering supplies, household electrical goods. (511) Klasse 37: Hire of machines, machine tools and of parts and fittings therefor; all for use in construction, renovation, decoration and repair of buildings, hire of construction apparatus and of scaffolding. (511) Klasse 39: Storage, transportation and distribution of goods. (511) Klasse 40: Cutting, shaping and planing of wood; glass cutting services GB Storbritannien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (730) Indehaver: Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein (740/750) International fuldmægtig: Büchel, Kaminski & Partner, Patentanwälte Est., Austrasse 79, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein (511) Klasse 33: Alcoholic beverages, namely vermouth, aromatic wines and spirits, wines, spirits and liqueurs LI Liechtenstein (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AMIGO SHOP TO GO (730) Indehaver: Compass Group Holdings Plc, Compass House, Guildford Street, Chertsey, KT16 9BQ, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: SOMMERVILLE & RUSHTON, 45 Grosvenor Road, St Albans, Hertfordshire AL1 3AW, Storbritannien (511) Klasse 35: Bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a retail convenience store or outlet; information and advisory services relating to all the aforesaid. (511) Klasse 43: Catering services; restaurant, café, cafeteria, snack-bar, and coffee-shop services; preparation of foodstuffs or meals or beverages for consumption on or off the premises, advice relating to food and drink GB Storbritannien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/

49 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AVON AROMA...PEACE (730) Indehaver: Avon Cosmetics Limited, Nunn Mills Road, Northampton NN1 5PA, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: Frank B. Dehn & Co., 179 Queen Victoria Street, London EC4V 4EL, Storbritannien (511) Klasse 03: Non-medicated toilet preparations; powders, creams and lotions, all for the face, hands and body; nail polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and bath preparations; preparations for the hair; preparations for cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations; perfumes, toilet waters, eau de Cologne; deodorants and anti-perspirants for personal use; toilet articles; essential oils; all the aforesaid being alone, in combination and/or in gift sets comprised of some or all of these items GB Storbritannien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (511) Klasse 25: Shoes; football boots; running shoes; hosiery; belts (clothing). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VULCOPOWER (730) Indehaver: The Gates Corporation, Delaware corporation, 900 South Broadway, Denver, Colorado 80209, USA (740/750) International fuldmægtig: Strahlberg & Partners, P.O. Box 156, CH-3084 Wabern, Schweiz (511) Klasse 07: Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); parts of afore-mentioned goods including power transmission belts for land vehicle engines, timing belts for land vehicle engines; power transmission belts for machines, motors and engines used in industrial applications; timing belts for machines, motors and engines used in industrial applications. (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; parts of land vehicles included in this class including power transmission apparatus and parts (other than belts for land vehicles); transmission belts and engine transmission belts for land vehicles; power transmission belts for land vehicles BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (730) Indehaver: SHALL TOOLS CO. LTD., (ZHEJIANG XIAOXIAO WUJIN, GONGJU YOUXIAN GONGSI), Jianshan, Puyang, Xiaoshan Town, Hangzhou, CN Zhejiang, Kina (740/750) International fuldmægtig: ZHEJIANG TRADEMARK OFFICE, Nanlou, Fengqi Dasha, Yan''an Lu, CN Hangzhou, Zhejiang, Kina (511) Klasse 07: Lathe tools; grindstones (parts of machines); drilling bits (parts of machines); cutting machines; drilling heads (parts of machines); milling machines, milling cutters (parts of machines); cutting tools (including mechanical cutting blades) included in this class; tools for creating apertures included in this class; circular saw blades (parts of machines); threading machines. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PROCOAT (730) Indehaver: Food Investments Limited, Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge, London SW1X 7LO, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: A.A. THORNTON & CO, 235 High Holborn, LONDON WC1V 7LE, Storbritannien (511) Klasse 01: Seed coating preparations. (511) Klasse 31: Seeds, coated seeds. (511) Klasse 40: Seed treatment and seed coating services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS, INTERNATIO- NAL LIMITED, CNN House, Rathbone Place, London W1P 1DF, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: LINKLATERS, One Silk Street, London, EC2Y 8HQ, Storbritannien (511) Klasse 41: Education services; entertainment services, particularly, television programming, online entertainment and information services, radio and television entertainment; production, reproduction, projecting and rental of motion pictures and videos; production and reproduction of audio and video recordings on audio and/or video carriers of different kind, especially, video and audio tapes, cassettes, discs and records; projecting and rental of these video and/or audio carriers; production and arrangement of radio and television programs; information relating to entertainment or education provided online from a computer database or the internet; providing online electronic publications (not downloadable) GB Storbritannien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 ( 730) Indehaver: ZHEJIANG SAINA GROUP CO., LTD., Economic Development Zone, Ruian City, ZHEJIANG PROVINCE , Kina (740/750) International fuldmægtig: WENZHOU XINGYE, TRADEMARK SERVICE CO., LTD., 12F, Balidasha, Xiaonanlu, Wenzhoushi, CN ZHEJIANG, Kina 245

50 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: preparations, soaps, hair shampoos, hair lotions, hair tinting lotions, hair coloring preparations. (511) Klasse 44: Hairdressing and beauty salon services DE /03 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Tim (730) Indehaver: TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS, INTERNATIO- NAL LIMITED, CNN House, Rathbone Place, London W1P 1DF, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: LINKLATERS, One Silk Street, London, EC2Y 8HQ, Storbritannien (511) Klasse 41: Education services; entertainment services, particularly, television programming, online entertainment and information services; radio and television entertainment; production, reproduction, projecting and rental of motion pictures and videos; production and reproduction of audio and video recordings on audio and/or video carriers of different kind, especially, video and audio tapes, cassettes, discs and records; projecting and rental of these video and/or audio carriers; production and arrangement of radio and television programs; information relating to entertainment or education provided online from a computer database or the internet; providing online electronic publications (not downloadable) GB Storbritannien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: NOVAFIX (730) Indehaver: Arvid Nilsson A/S, Arnold Nielsens Boulevard 77-79, DK Hvidovre, Danmark (740/750) International fuldmægtig: ALBIHNS GÖTEBORG AB, P.O. Box 142, SE GÖTEBORG, Sverige (511) Klasse 06: Mechanical fastening parts of metal, not being machine or machine tools SE 2002/08358 Sverige (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BESISTA (730) Indehaver: Dr. Anton-Peter Betschart, Heckenweg 1, D Bad Boll, Tyskland (511) Klasse 06: Metal building materials. (511) Klasse 42: Development, construction and design of cast and steel products, cast products and fittings, namely metal tension rods, thread ends, screws for constructional engineering, building construction, underground engineering and interior architects in form of couplings and cast elements for the mentioned fields. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Luminess (730) Indehaver: Laboratoire Labothéne Cosmetique GmbH & Co., Gülichstrasse 3, D Pforzheim, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte Mayer, Frank, Schön, Schwarzwaldstrasse 1A, D Pforzheim, Tyskland (511) Klasse 03: Perfumery, essential oils, beauty and body care (730) Indehaver: Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, D München, Tyskland (511) Klasse 10: Apparatus and devices for magnetic resonance tomography; devices for proton imaging; parts of the apparatus and devices mentioned above DE /10 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: VOLÁN Egyesülés, Teréz Krt. 38, H-1066 Budapest, Ungarn (740/750) International fuldmægtig: Dr. Bodnár Zoltán Ügyvédi Iroda, Hjúmunkás u. 4/3, H-1091 Budapest, Ungarn (511) Klasse 04: Fuels. (511) Klasse 06: Common metals and their alloys, metals. (511) Klasse 07: Machines, machine tools; pumps, vacuum pipes. (511) Klasse 09: Electronic instruments, information, communication, guidance, amplifiers, tachographs, electronic signal sender instruments. (511) Klasse 12: Vehicles. (511) Klasse 16: Paper, printed matter, newspapers, gazettes. (511) Klasse 19: Building materials. (511) Klasse 20: Goods of wood, substitutes for all these materials or of plastics. (511) Klasse 35: Advertisement, promotion, commercial information, market research, organisation of exhibitions, business information, provision of data, organisation of work. (511) Klasse 37: Repair, maintenance, washing and cleaning of vehicles, repair of tyres, repair of machines, tools, repair of any machinery and instruments, installation of instruments and machines, electrician''s activities, building activities. (511) Klasse 39: Transportation of passengers and goods and activities connected thereto, travel arrangement, packaging and storage of goods, hauling activities, taxi services, operation of offices dealing with transportation and hauling, carriage of goods, railway transportation, loading and unloading, travel agency services; organisation and arranging of travels, organisation and arranging of holidays (included in this class), renting and lending vehicles. (511) Klasse 41: Editing electronic books and magazines; organizing of talks, organization of receptions, practical training, timing at sports events, organization of conferences, congresses and exhibitions of cultural and educational nature, book edition, correspondence courses, museum services, education, educational information, examination of education, on-line publications, organization of sports events, free time services, organization of symposiums, renting tennis courts, holiday information included in this class; entertainment of guests and tourists. (511) Klasse 42: Scientific and technological services, industrial analysis and research services, general technical development consulting activities, computer hardware and software services; expertise activities, computer planning. (511) Klasse 43: Providing accomodation. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/

51 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Amoi (730) Indehaver: XIAMEN SOLID ELECTRONICS LTD., 45 Tiyu Road, Xiamen, Fujian , Kina (740/750) International fuldmægtig: CCPIT PATENT AND TRADEMARK, LAW OFFICE, 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street, Beijing , Kina (511) Klasse 09: Video recorders; laser video disc players; loudspeakers; cameras (photography); telephones; cabinets for loudspeakers; printers for use with computers; scanners; copying apparatus and machines (photographic, electrostatic, thermic), sockets, plugs and other contacts (electric connections). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: MAP MERCHANT GROUP LIMITED, 13th Floor, Tolworth Tower, Ewell Road, Surbiton, Surrey KT6 7EL, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: E. Eder, E. EDER & CO, 39 Cranbrook Road, Ilford, Essex IG1 4PA, Storbritannien (511) Klasse 16: Paper; coated paper; uncoated paper; card, cardboard, board, pulpboard and greyboard; envelopes GB Storbritannien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN, GROUP HONSHA, 2-6 Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, , Japan (740/750) International fuldmægtig: KATO Tsunehisa, Landic 2nd Akasaka Bldg. 3F-B, Akasaka, Minato-ku, Tokyo , Japan (511) Klasse 30: Vinegar JP Japan (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: SAF TEHNIKA, A/S, Dzirnavu iela 91, LV-1011 Riga, Letland (511) Klasse 09: Electronic communication equipment. (591) Farvetekst: Red, white LV M Letland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (730) Indehaver: QUANZHOU HAITIAN TEXTILE CO., LTD., Haitian Industrial Garden, Jiangnan Development Zone, Quanzhou, Fujian , Kina (740/750) International fuldmægtig: SHANGHAI PATENT & TRADEMARK, LAW OFFICE, 435, Guipinglu, Shanghai , Kina (511) Klasse 24: Fabric, textile material, cloth, cotton fabrics, lingerie fabric, elastic woven material, silk fabrics for printing patterns, jersey (fabric), zephyr (cloth), fabrics for textile use. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Dorati (730) Indehaver: MARKANT Handels- und Service GmbH, Hanns-Martin- Schleyer-Strasse 2, D Offenburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Vogeser, Alber, Dr. Strych, Liedl, Müller, Dr. Brehm, Albert-Roßhaupter-Strasse 65, D München, Tyskland (511) Klasse 30: Flour and preparations made from cereals (except foodstuff for animals), prepared cereals for human consumption, in particular rolled oats or other cereal flakes, cereals and muesli. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/

52 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: COTECNA (730) Indehaver: COTECNA S.A., 58, rue de la Terrassiére, CH-1207 Genéve, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: BUGNION SA, 10, route de Florissant, CH-1206 GENEVE, Schweiz (511) Klasse 09: Scientific apparatus and instruments, software, software packages, data media recorded or not in the form of tapes, disks, flexible disks or cards, all these products intended for use in connection with quality control, goods inspection, customs appraisal, goods classification, risk analysis, warehouse management and inventory control, goods tracing, containers and means of transport. (511) Klasse 36: Evaluation of insurance losses and claims; assessment of financial risks; customs assistance; estimation of the customs value of goods. (511) Klasse 39: Goods consignment services; packaging of goods; packing of goods; storage of goods. (511) Klasse 42: Technical inspection of vehicles; inspection of ships and aircraft; quality control, namely inspection of goods, raw materials, manufactured, semi-manufactured, transformed products and products of all types; control of origin of goods; control of the quality, quantity and authenticity of goods; inspection before embarkation with a view to issuing a certificate of conformity; conformity control of goods, equipment, services and systems with standards, in particular ecological standards, international and national laws, regulations and practices, with customer contractual requirements and with other regulatory national and international documents concerning goods, services, personnel management systems and management systems, pending issue of a conformity certificate; technical audits in the science and technology sectors; services of introduction of quality chain systems, namely systems of analysis and checking of all stages involved in the process of manufacturing and distributing products created by a company; inspection of apparatus; quality control for buildings; inspection of plant and machinery; analytical and testing services for oil fields and oil developments; testing and supervision of petroleum installations; industrial testing; material testing; product testing; product quality tests and safety tests; visual examination of goods; services for the weighing and measuring of bulk goods; development, design and creation of software, updating, modification and maintenance of software; computer consulting, computer programming, computing and computer consulting and advice, remote updating and maintenance of software, rental of computer software; hosting computer sites; technology transfer, evaluation of conformity with industrial labour standards (private standards, international conventions, public legislation) CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Corrida (730) Indehaver: Brauerei Ganter GmbH & Co. KG, Schwarzwaldstraße 43, D Freiburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patent- und Rechtsanwaltssozietät, Maucher, Börjes & Kollegen, Dreikönigstraße 13, D Freiburg i. Br., Tyskland (511) Klasse 32: Beers, mixed beverages based on beer; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages DE /32 Tyskland (230) Udstillingsprioritet: (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: UKRAN (730) Indehaver: Nowicky Pharma AG, Letzanaweg 25, FL-9495 Triesen, Liechtenstein (740/750) International fuldmægtig: Büchel, Kaminski & Partner, Patentanwälte Est., Austrasse 79, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein (511) Klasse 05: Pharmaceutical preparations LI Liechtenstein (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, NL-2712 HM ZOETERMEER, Holland (740/750) International fuldmægtig: Novagraaf Nederland B.V., Hogehilweg 3, NL-1101 CA Amsterdam, Holland (511) Klasse 41: Arranging and conducting of conferences for educational purposes. (591) Farvetekst: Light Blue, dark blue and white BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (730) Indehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 03: Cosmetics, hair care preparations. (591) Farvetekst: Light blue, dark blue, silver, violet DE /03 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/

53 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Temsa, Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Mersin Yolu Üzeri 10. Km, Seyhan, Adana, Tyrkiet (740/750) International fuldmægtig: Ankara Patent Bureau Ltd., Sehit Adem Yavuz Sokak 8/22, TR Kizilay, Ankara, Tyrkiet (511) Klasse 12: Buses. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 03: Cosmetics, hair care preparations. (591) Farvetekst: Light blue, dark blue, silver, violet DE /03 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RHOXIMAT NYL (730) Indehaver: RHODIA CHIMIE, 26, Quai Alphonse Le Gallo, F Boulogne Billancourt Cedex, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Isabelle SIMONNET -, RHODIA SERVICES -, Marques Groupe Rhodia, 40 rue de la Haie-Coq, F AUBERVILLIERS Cedex, Frankrig (511) Klasse 01: Chemical products used in construction of buildings; chemical products for making building materials FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (730) Indehaver: Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, D München, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Siemens Aktiengesellschaft, CT NM, Postfach , D München, Tyskland (511) Klasse 35: Managerial and organizational company consultancy with reference to the standardization of telecommunication facilities; market research; representation of economic and technical interests of third parties towards political decision makers and other persons. (511) Klasse 38: Telecommunications. (511) Klasse 42: Technical company consultancy; review of telecommunication facilities; technical project management for the development of standards for telecommunication facilities; development and review of standardization structures and procedures, lobbying, development search services with reference to new products for third parties DE /35 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Temsa, Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Mersin Yolu Üzeri 10. Km, Seyhan, Adana, Tyrkiet (740/750) International fuldmægtig: Ankara Patent Bureau Ltd., Sehit Adem Yavuz Sokak 8/22, TR Kizilay, Ankara, Tyrkiet (511) Klasse 12: Land vehicles, namely trucks and buses; spare parts for land vehicles. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (730) Indehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 03: Cosmetics, hair care preparations. (591) Farvetekst: Light blue, dark blue, silver, red DE /03 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/

54 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CHE FIVE (730) Indehaver: PAGLIACCIO Francesco, 7, route de la Pyramide, F HUNINGUE, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Me DUPUY-MANAUD - Avocat, 1, allée de Plaisance, F LAVERNOSE, Frankrig (511) Klasse 09: Optical apparatus and instruments, particularly eyewear, sunglasses, eyewear cases, eyewear frames, spectacle frames, eyewear lenses, contact lenses, containers for contact lenses; magnetic recording media, recording discs, CDs, CD-ROMs, DVDs, DVD-ROMs, videotapes; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment. (511) Klasse 14: Precious metals and alloys thereof, jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments, particularly watches of plastic and metal. (511) Klasse 18: Leather and imitations thereof; animal skins and hides; trunks and suitcases; cases, attaché cases, beach bags, wallets, bags for campers, shopping nets, shopping bags, handbags; rucksacks, school bags and satchels; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. (511) Klasse 25: Clothing, shoes, headgear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (730) Indehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 03: Hair care preparations. (591) Farvetekst: Dark blue, light blue, silver, white DE /03 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MEMOWATER (730) Indehaver: COVEX FARMA, S.L., Sector Oficios, No. 33, 1, 3, E Tres Cantos (Madrid), Spanien (740/750) International fuldmægtig: CLARKE, MODET Y COMPAÑIA, S.L., C/ Goya, 11, E MADRID, Spanien (511) Klasse 32: Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit juices and fruit-based beverages, syrups and other preparations for making beverages. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: POWER RACE (730) Indehaver: Axfood AB, Box 7314, SE STOCKHOLM, Sverige (740/750) International fuldmægtig: GROTH & CO. KB, BOX 6107, SE STOCKHOLM, Sverige (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations for medical use; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. (511) Klasse 08: Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists'' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers'' type; printing blocks. (511) Klasse 21: Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes. (511) Klasse 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees, playing cards. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats SE 02/08160 Sverige (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (730) Indehaver: COMPAGNIE GENERALE, DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -, MICHELIN & Cie, 12, cours Sablon, F CLERMONT-FERRAND Cedex 09, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Manufacture Française des Pneumatiques, Michelin - Clarisse LE DEVEHAT -, Service SGD/LG/ PI-LAD, F CLERMOND FERRAND CEDEX 09, Frankrig (511) Klasse 12: Pneumatic tires and tubes for vehicle wheels; treads for recapping pneumatic tires; tracks for tracked vehicles FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/

55 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MEGAFLEX (730) Indehaver: EQUISTRO Pharma GmbH & Co. KG, An der Alten Ziegelei 18, D Münster, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Vogeser, Alber, Dr. Strych, Liedl, Müller, Dr. Brehm, Albert-Roßhaupter-Strasse 65, D München, Tyskland (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, supplement feed and feed supplements, each adapted for medical use; protein concentrates, vitamin concentrates, mineral substances and trace elements, electrolyte preparations, all as feed supplements for medical use; preparations for affecting and/or forming connective tissue, supportive tissue and cartilaginous tissue and containing glucosamines, glucosamine salts and/ or glycosamino glycanes including chondroitin and chondroitin salts; preparations for affecting and/or forming connective tissue, supportive tissue and cartilaginous tissue and containing mussel extract (freeze dried product obtained from Perna Canaliculus); all the above mentioned goods especially for large animal such as horses, camels, cattle, swine and other farm animals, as well as for small animals such as cats and dogs. (511) Klasse 31: Foodstuffs for animals; mixed fodder, strengthening fodder, growth fodder, mineral salt fodder, supplement feed and feed supplements, mineral feed supplements; all the above mentioned goods especially for large animals such as horses, camels, cattle, swine and other farm animals, as well as for small animals such as cats and dogs. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: CEREDAS, 191, rue Adolphe Pajeaud, F AN- TONY, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: SANTARELLI, 14 avenue de la Grande Armée, F Paris, Frankrig (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, suture materials, orthopedic articles, prostheses, artificial noses, particularly for tracheotomy patients. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 01: Chemicals used in industry. (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing and scouring preparations; rinses for laundry and dishes; perfumery, essential oils, cosmetic soaps, deodorants for personal use, chemical hair care and treating preparations, non-medical dentifrices and mouth washes, medical dentifrices; cosmetic foam bath and shower gels. (511) Klasse 05: Medicines; disinfectants; medical mouthwashes, sanitary preparations for medical purposes. (511) Klasse 08: Hand tools (hand-operated); cutlery; forks and spoons; side arms; cuticle scissors, nippers, razors, hair cutting apparatus, eyelash formers. (511) Klasse 09: Recorded and unrecorded magnetic data carriers, phonograph records; sound and image data carriers (included in this class), data recording carriers and data carriers, electrically heated hair curlers. (511) Klasse 10: Massage apparatus. (511) Klasse 11: Hair dryers. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class; stationery, phonographs, printed matters; bookbinding material; materials for packaging made of plastic, paper and cardboard included in this class. (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these included in this class; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks. (511) Klasse 21: Electric tooth brushes, water apparatus for cleaning teeth and gums, shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (511) Klasse 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class; decorations for Christmas trees. (511) Klasse 35: Advertising; business management; business consultancy, marketing, marketing research and analysis. (511) Klasse 38: Telecommunications. (511) Klasse 39: Travel arrangement. (511) Klasse 41: Providing of training; entertainment; sporting and cultural activities, publication of journals, publication of electronic books and journals on-line. (511) Klasse 42: Research in the field of cosmetics. (511) Klasse 44: Hygienic and beauty care for human. (591) Farvetekst: Grey, orange DE /03 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (730) Indehaver: Václav Hrbek - BODY HF, Augustinova 2074, CZ Praha 4 - Chodov, Tjekkiet (740/750) International fuldmægtig: Ing. Novotný Jaroslav, rímská 45, CZ Praha 2, Tjekkiet (511) Klasse 18: Leather, imitation of leather, products of these materials, trunks, umbrellas, parasols and canes, saddlery, travelling and sporting bags, rucksacks, haversacks. (511) Klasse 24: Sleeping bags. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, hats goods. (511) Klasse 28: Games, toys, utensils for sport and gymnastics. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/

56 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon city, Kyungki-do, Sydkorea (740/750) International fuldmægtig: Tae Ryoun CHUNG, 12th Fl., Hyundai Jeonwon Officetel , Seocho-dong, Seocho-gu, SEOUL, Sydkorea (511) Klasse 09: Computer monitors. (591) Farvetekst: Light blue, red, orange, yellow and blue. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Noblessa (730) Indehaver: Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co., Waldstr , D Verl, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte, Thielking & Elbertzhagen, Gadderbaumer Strasse 14, D Bielefeld, Tyskland (511) Klasse 20: Furniture and parts thereof. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (730) Indehaver: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Roosikrantsi 11, EE Tallinn, Estland (740/750) International fuldmægtig: VILLU PAVELTS, Patendibüroo LASVET OÜ, Box 3136, EE TALLINN, Estland (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions, including publication of publicity texts, dissemination of advertising matter, publicity columns preparation, television advertising and television commercials, business information, demonstration of goods, business consultancy, economic forecasting, organisation of trade fairs for commercial or advertising purposes, sales promotion (for others), relocation services for businesses, advisory services for business management. (511) Klasse 39: Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; arranging of tours and cruises; sightseeing; transport of people; transport information; transport reservation; travel information; travel reservation; tourist offices (except for hotel reservation); organisation of voyages, including leading and escorting; online information, reservation and booking particularly in the field of leisure and business travel; taxi transport, bus transport, streetcar transport, trolley bus transport; providing information in relation to the aforesaid services, including by means of a global computer network. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: NABUCCO (730) Indehaver: Automobiles PEUGEOT (société anonyme), 75, avenue de la Grande Armée, F Paris, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Françoise BOUET, PSA PEUGEOT CITROEN, DINQ/DRIA/PPIQ/VPI, Route de Gisy, F VELIZY- VILLACOUBLAY Cedex, Frankrig (511) Klasse 02: Colours, varnishes, lacquers; antirust preparations, dyestuffs, mordants, metals in leaf and powder form for painters, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for colours, thinners for colours, thickeners for colours, binding agents for colours, coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for paints, binding agents for paints, pigments, protective undercoating for vehicle chassis. (511) Klasse 12: Motor vehicles, bicycles, motorcycles, their components namely: engines, gearboxes, bodyworks, chassis, steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes; wheels, wheel rims, hubcaps, seats; antitheft warning apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches; luggage racks; ski racks, spoilers, sunroofs, windows. (511) Klasse 24: Adhesive fabrics for application by heat, dimity, buckram, brocades, calico, hemp cloth, chenille fabric, cheviots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon, damask, bunting linings, cloths, flannel (fabric), fustian, jute cloth, woollen cloth, woollen fabrics, linen cloth, moleskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal skins, ramie fabrics, rayon fabrics, silk fabrics, esparto fabrics, taffeta (fabric), gummed cloth other than for stationery, velvet, tulle, jersey fabrics. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (730) Indehaver: SCOTTISH & NEWCASTLE PLC, 33 Ellersly Road, EDINBURGH EH12 6HX, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: LINKLATERS, One Silk Street, London, EC2Y 8HQ, Storbritannien (511) Klasse 25: Clothing; footwear; headgear. (511) Klasse 32: Beer; ale; bitter; lager; stout; porter; shandy; mineral water; aerated water; non-alcoholic drinks; fruit flavoured drinks; fruit juices; vegetable flavoured drinks; vegetable juices; mixtures containing any of the aforesaid; preparations for making any of the aforesaid. (511) Klasse 33: Wines; spirits; liqueurs; cocktails; alcoholic extracts; alcoholic essences; alcoholic carbonates; alcoholic beverages containing fruit; alcoholic beverages containing vegetables; mixtures containing any of the aforesaid; preparations for making any of the aforesaid, with the exception of liqueurs. (511) Klasse 43: Restaurant, self-service restaurant, snack bar, bar, cafe, brasserie, public house and catering services; hotel, motel and accommodation services and reservation and booking services thereto; creche and childcare services; holiday camp services (lodging); information services for each of the aforesaid GB Storbritannien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/

57 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ESCADA ISLAND KISS (730) Indehaver: ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1, D Aschheim, Tyskland (511) Klasse 03: Perfumeries, cosmetics DE /03 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: norisbank AG, Rathenauplatz 12-18, D Nürnberg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: KLAKA Rechtsanwälte, Delpstrasse 4, D München, Tyskland (511) Klasse 16: Printed matter; instructional and teaching material (except apparatus). (511) Klasse 36: Financial affairs; monetary affairs; insurance; real estate affairs. (511) Klasse 38: Providing and transmission of data, information, news, music and images for access via computer and telecommunication networks. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: OMNIBUS (730) Indehaver: HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du Faubourg Saint- Honoré, F PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Annick de CHAUNAC, 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 18: Goods of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the products for which they are intended, gloves and belts); bags, namely handbags, travel bags and rucksacks; leather purses, card holders (wallets), leather cases for keys, document holders; trunks and suitcases, clutch bags (leatherware) FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printing products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists'' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printing type; printing blocks. (511) Klasse 35: Advertising, business management; business administration; office functions, distribution of advertising material and samples; newspaper subscription services (for third parties); business organization and management consulting; accounting; document reproduction; employment agencies; business organization and management consultancy in the field of cosmetics, sanitary and beauty care goods as well as activities in connection with the aforesaid goods; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; on-line advertising on a computer network; provision of information on goods via telecommunication networks for advertising purposes. (511) Klasse 37: Construction of decors. (511) Klasse 41: Education; training; entertainment; sporting and cultural activities; publication of books; book lending; animal training; film production; rental of sound recordings; rental of show scenery; videotape editing; organization of competitions; arranging and conducting of colloquiums, conferences and conventions; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; booking of seats for shows; on-line game services (via a computer network); on-line publishing of electronic publications; desktop publishing. (511) Klasse 42: Research and development of new products (for others); project study; software design; computer programming; creation and maintenance of web sites for others; computer consultancy; conversion of data and computer programs (other than physical conversion); conversion of data or documents from physical media to electronic media; hosting of web sites; technical inspection of motor cars; interior decoration; packaging design services; legal services. (511) Klasse 44: Medical services; rest homes; opticians'' services; veterinary services; beauty salons; hairdressing salons; horticulture; landscape gardening services; manicure services; consultation regarding cosmetics; medical and therapeutical consultation CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BETSCH-ART (730) Indehaver: Dr. Anton-Peter Betschart, Heckenweg 1, D Bad Boll, Tyskland (511) Klasse 20: Furniture of wood, glass, metal or plastics. (511) Klasse 25: Clothing and sports clothing. (511) Klasse 42: General scientific and technological services; services of an industrial, fashion and packaging designer; services of a graphic designer, architect, interior decor and engineer; design and maintenance of web sites for third parties; research in the field of technology and art; planning of constructions; legal research; development and building of prototypes in the field of mechanical engineering, engineering of devices and vehicles and general constructional site engineering; testing of materials DE /42 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (730) Indehaver: Philippe Paul Henri Simonin, Chalet Valneige, Route de Vermala, CH-3962 Montana, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Patentanwaltsbüro, Troesch Scheidegger Werner AG, Schwäntenmos 14, CH-8126 Zumikon, Schweiz (511) Klasse 03: Laundry products, bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing and scouring preparations; strippers for parquet floor wax; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices. (511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary products; hygienic products for medicine; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials. 253

58 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: L.I.O.N. & Ko, SIA, Elijas iela , LV-1050 Riga, Letland (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RESACRYL (730) Indehaver: LEM ITALIA S.p.A., Via Isonzo, 5, I LONATO (Brescia), Italien (740/750) International fuldmægtig: MANZONI & MANZONI S.r.l., 2, P.le Arnaldo, I BRESCIA, Italien (511) Klasse 17: Waterproof packings. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RPnP (730) Indehaver: Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich, Schweiz (511) Klasse 06: Metal valves for water pipes and heating, ventilating and air conditioning installations. (511) Klasse 07: Electrical, electrothermal and pneumatic motors for valves, for shut-off devices and for regulation devices; controls for valves and ventilation flaps. (511) Klasse 09: Electrotechnical and electronic apparatus and instruments for equipping buildings; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current; fire extinguishers; microprocessor-controlled apparatus for equipping buildings; energy consumption and cost optimisation devices; all types of gas, water and heat meters, as well as devices for calibrating meters of these kinds; measuring, controlling and regulating units for non-electrical quantities; apparatus and software for recording, inputting, transmitting (wireless, by wire, by the high voltage network) and for reproducing data, signals, sounds, languages and images for equipping buildings, and also their component installations; all types of measuring, controlling, regulating, signalling and adjusting apparatus for heating, ventilating and air conditioning techniques, including temperature, heating, ventilation, refrigeration and air-conditioning regulators, control and management apparatus for such regulators as well as for clean and ultra-clean room installations; thermostats, safety cases for burners, flame monitoring equipment, regulating controls, seam checking devices for valves; electrical and electronic remote control, telemetry and remote supervision devices; devices for control, regulation and signalling for lighting, fire and smoke detection, for control of shutters, for internal communication, and for measuring consumption of energy and water; electronic installations for automation of buildings; multimedia devices for automation installations for buildings; electronic control, regulation, measuring and signalling apparatus and installations for building management and maintenance systems; electronic installations and devices for safety, protection against fire, fire damage, explosion, poisoning, forcible entry, unauthorised entry, water damage and overvoltage; apparatus for identifying persons; alarm and sign (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; radiator regulators and valves. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Residential Plug and Play (730) Indehaver: Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich, Schweiz (511) Klasse 06: Metal valves for water pipes and heating, ventilating and air conditioning installations. (511) Klasse 07: Electrical, electrothermal and pneumatic motors for valves, for shut-off devices and for regulation devices; controls for valves and ventilation flaps. (511) Klasse 09: Electrotechnical and electronic apparatus and instruments for equipping buildings; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current; fire extinguishers; microprocessor-controlled apparatus for equipping buildings; energy consumption and cost optimisation devices; all types of gas, water and heat meters, as well as devices for calibrating meters of these kinds; measuring, controlling and regulating units for non-electrical quantities; apparatus and software for recording, inputting, transmitting (wireless, by wire, by the high voltage network) and for reproducing data, signals, sounds, languages and images for equipping buildings, and also their component installations; all types of measuring, controlling, regulating, signalling and adjusting apparatus for heating, ventilating and air conditioning techniques, including temperature, heating, ventilation, refrigeration and air-conditioning regulators, control and management apparatus for such regulators as well as for clean and ultra-clean room installations; thermostats, safety cases for burners, flame monitoring equipment, regulating controls, seam checking devices for valves; electrical and electronic remote control, telemetry and remote supervision devices; devices for control, regulation and signalling for lighting, fire and smoke detection, for control of shutters, for internal communication, and for measuring consumption of energy and water; electronic installations for automation of buildings; multimedia devices for automation installations for buildings; electronic control, regulation, measuring and signalling apparatus and installations for building management and maintenance systems; electronic installations and devices for safety, protection against fire, fire damage, explosion, poisoning, forcible entry, unauthorised entry, water damage and overvoltage; apparatus for identifying persons; alarm and signal installations, warning devices and detectors, light and infraredbeam barriers, alarm centres; motion sensors, danger detectors, particularly fire, break-in and gas detectors; all types of detectors and sencors for light, heat, temperature, oxygen concentration, air quality, fire, fire gas, smoke, aerosol, flames, humidity, ice, condensation point, vibrations, leaks and noise, as well as detectors for technical alarms; protective installations against theft, break-in and attack; installations for access control and for time inputting, recording and managing; electronic opening and closing devices, door operating and monitoring devices; fire extinguishing facilities, including extinguishing nozzles, fire extinguishing gas containers, pressure-reducing valves and nozzles; smoke evacuating and air sucking devices for fighting purposes; optical and acoustic alarm devices, including loudspeakers, alarm horns, sirens, lamps, lighting caissons; devices for emergency and alarm centres, namely transmitting and signalling devices; warning facilities, devices for inputting, processing and analysing messages concerning fire signalling and extinguishing, intrusion signalling and gas leak warning, access control and time recording; video monitoring and surveillance installations, electronic devices for surveillance and alarm screening by means of audio and video techniques and audio and video signal trasnmission; devices for operating and monitoring power producing and supplying installations; current providing devices; protective against overvoltage and for lightning arrest; chip cards and reading appliances for these cards) for equipping buildings computer software for controlling, monitoring and operating devices and installations in buildings as well as data input and analysis of service, consumption and control data costs; electronic documentation, downloadable or recorded on data media, concerning the implementation and use of all types of technical products; electronic documentation, downloadable or recorded on data media, concerning operation, installation, optimisation, maintenance and management heating, ventilation and air-conditioning installations, building administration systems, surveillance installations against fire and break-ins; combination of the above appliances, instruments, devices and installations in integrated systems; spare, parts and accessories for all the above products, included in this class. (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; radiator regulators and valves CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/

59 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SKRIVAB (730) Indehaver: TG SKRIVAB AB, P.O. Box 1504, SE VÄXJÖ, Sverige (740/750) International fuldmægtig: ALBIHNS MALMÖ AB, P O Box 4289, SE MALMÖ, Sverige (511) Klasse 09: Nautical, photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity and apparatus and instruments for surveying, inspecting, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and images; magnetic data carriers, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. (511) Klasse 16: Paper, millboard, paper bags; cardboard and products made thereof, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery, note pads, exercise books, scribbling pads, envelopes, covers; drawing materials; adhesives for stationery and household purposes; artists'' materials including canvas for painting, panels, palettes for painters, palette saucers, artists'' water colour saucers and cups, easels; paint brushes; paint boxes (articles for use in school), writing slates and chalks for the same, pastes, writing chalk; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers'' type; printing blocks. (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions; retail services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: G 450 (730) Indehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Attorney Sandra Jenter, c/o DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Management, IPM/T , D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 12: Automobiles and parts thereof (included in this class). (511) Klasse 28: Model vehicles DE /12 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DIAMOND DELIGHTS (730) Indehaver: Diarough naamloze vennootschap, Hoveniersstraat 30, B-2018 Antwerpen, Belgien (740/750) International fuldmægtig: Bureau Gevers S.A., Holidaystraat 5, B-1831 Diegem, Belgien (511) Klasse 14: Diamonds, jewelry. (300) Priorite tsoplysninger: BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Sanigro (730) Indehaver: SANIGRO SANITÄR-, UND HEIZUNGSGROSSHANDELSGESELLSCHAFT, MBH, Beuthener Strasse 2, D NÖRDLINGEN, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Beiten Burkhardt Goerdeler, Rechtsanwaltsgesellschaft mbh, Ganghoferstrasse 33, D München, Tyskland (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; sanitary fittings, sanitary installations and their parts. (511) Klasse 19: Building materials, in particular tiles for building purposes (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal. (511) Klasse 20: Furniture, namely bathroom furniture; mirrors, picture frames; goods (included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, in particular bathroom installations and furniture. (511) Klasse 21: Fittings and furnishings, as far as contained in this class, in particular, towel holders, bath towel holders, toilet paper holders, roll paper dispensers, toilet paper dispensers, folded paper dispensers, glasses and glass holders, soap dishes, household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware (included in this class). (511) Klasse 35: Procurement, negotiation and conclusion of contracts regarding purchase and sale of goods; advertising. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (730) Indehaver: Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 19, CH-8240 Thayngen, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Unilever (Schweiz) AG, Grafenau 12, CH-6301 Zoug, Schweiz (511) Klasse 05: Dietetic food for medical use and food for babies. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; edible jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains, included in this class; fresh fruits and vegetables; seeds, animal feed, malt. (511) Klasse 32: Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (591) Farvetekst: Green, red, yellow and white CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/

60 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: HVB Real Estate Bank AG, Arabellastraße 14, D München, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Linklaters Oppenhoff & Rädler, Rechtsanwälte, Hohenstaufenring 62, D Köln, Tyskland (511) Klasse 16: Printed matter. (511) Klasse 36: Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; insurance DE /36 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AVENIRA (730) Indehaver: M-real Corporation, Revontulentie 6, FIN Espoo, Finland (740/750) International fuldmægtig: Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab, Iso Roobertinkatu 4-6 A, FIN Helsinki, Finland (511) Klasse 16: Paper, cardboard, carton and goods made from these materials; paper products; materials for packaging, such as stuffing, also such made of plastic, not included in other classes FI T Finland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: TLT-Turbo GmbH, Gleiwitzstrasse 7, D Zweibrücken, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Ingo Radünz, Patentanwalt, Schumannstrasse 100, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 09: Sunlight, cross wind, and head wind simulators for the automotive industry; air-locks for personnel and material. (511) Klasse 11: Axial and radial flow fans for industrial applications; roof fans, axial-flow fans, radial flow fans, air heaters, roof heat recovery apparatus; smoke extraction fans for mechanical building services; jet fans for tunnel engineering; wind tunnels, wind tunnel fans; wind tunnel fans for aviation and aerospace industry and research institutes. (511) Klasse 37: Installation, maintenance and repair of the equipment mentioned in classes 9 and DE /09 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) International fuldmægtig: Unilever (Schweiz) AG, Grafenau 12, CH-6301 Zug, Schweiz (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, artificial coffee. (511) Klasse 32: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (591) Farvetekst: Yellow, red, black, white BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: CHAOYANG BAOLANSI, METICULOUS & CHEMICAL CO., LTD., Xiahua Road, Xiashan, Chaoyang, Guangdong Province , Kina (740/750) International fuldmægtig: CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE, 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld., CN Beijing, Kina (511) Klasse 03: Nail varnish; hair waving preparations; hair conditioner; sun-tanning preparations (cosmetics); beauty lotions; hair spray; perfumes; bath powder; face wash; toilet powder; shampoos; hair oil; beauty creams; skin care lotions; make-up powder; beauty masks; powder; rouge; eye shadow; lipsticks; mousse (cosmetics); gritty creams (cosmetics); pearl creams; all included in this class. (500) Bemærkninger: Figuren betyder oversat: MING LAN (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (730) Indehaver: ELBISCO HOLDING S.A., Kolokotroni 23 & Mikonou Street, GR KIFISIA ATTIKIS, ATHENS, Grækenland (740/750) International fuldmægtig: G.S. KOSKAKOPOULOS AND ASSOCIATES, LAW FIRM, Akadimias 18, GR ATTIKI, ATHENS, Grækenland (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. (591) Farvetekst: Brown framework, white letters, yellow symbol GR Grækenland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/

61 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PowerGym by multipower (730) Indehaver: Haleko Hanseatisches Lebensmittel, Kontor GmbH & Co. OHG, Holsteinischer Kamp 1, D Hamburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwälte, Raabe, Habben, Heinemann-Schulte, Trostbrücke 1, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 05: Vitamin preparations as food supplements, also as dietetic and calorie-reduced products adapted for medical use. (511) Klasse 29: Food concentrates as ready-to-eat food or for mixing, essentially consisting of milk powder and/or animal and/or vegetable proteins with added vitamins, minerals and sugar in both solid and liquid form; food concentrates as ready-to-eat food or for mixing, essentially consisting of animal or vegetable proteins and/or dried fruits including carbohydrates, plant fibers, cereals and sugar, in both solid and liquid form; all the aforementioned goods also as dietetic and calorie-reduced products, for non-medical purposes. (511) Klasse 30: Food concentrates as ready-to-eat food or for mixing, essentially consisting of sugar and carbohydrates, including milk powder and/or animal and/or vegetable proteins, with added vitamins and minerals in both solid and liquid form; food concentrates as ready-to-eat food or for mixing, essentially consisting of carbohydrates, plant fibers, cereals and sugar, including animal or vegetable proteins and/or dried fruits, in both solid and liquid form; all the aforementioned goods also as dietetic and calorie-reduced products, for non-medical purposes. (511) Klasse 32: Mineral and aerated water and other non-alcoholic drinks; non-alcoholic beverages as nutritional beverages essentially consisting of fruit extracts, with added vitamins, minerals and sugar; dry powder essentially consisting of fruit extracts, with added vitamins, minerals and sugar for producing the above-mentioned beverages; all the aforementioned goods also as dietetic and calorie-reduced products, for non-medical purposes DE /29 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PALOMA (730) Indehaver: Ekornes ASA, N-6222 Ikornnes, Norge (740/750) International fuldmægtig: OSLO PATENTKONTOR AS, P.O. Box 7007 M, N-0306 OLSO, Norge (511) Klasse 18: Animal skins and hides. (511) Klasse 20: Furniture, chairs, sofas; reclining chairs; reclining chairs with footstool. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: comfortway (730) Indehaver: AKLAR OTOMOTiV, SANAYi VE TiCARET ANONiM SiRKETi, Demirtas Organize Sanayi Bölgesi, Orkide Caddesi, Begonya Sokak, No , Bursa, Tyrkiet (740/750) International fuldmægtig: DESTEK PATENT ANONIM SIRKETI, Ortapazar Caddesi No: 7, TOPHANE-BURSA, Tyrkiet (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. (511) Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal. (511) Klasse 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: AKLAR OTOMOTiV, SANAYi VE TiCARET ANONiM SiRKETi, Demirtas Organize Sanayi Bölgesi, Orkide Caddesi, Begonya Sokak, No , Bursa, Tyrkiet (740/750) International fuldmægtig: DESTEK PATENT ANONIM SIRKETI, Ortapazar Caddesi No: 7, TOPHANE-BURSA, Tyrkiet (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. (511) Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal. (511) Klasse 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: REXONA ACTIVRESERVE (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) International fuldmægtig: Unilever (Schweiz) AG, Grafenau 12, CH-6301 Zug, Schweiz ; Unilever N.V., Postbus 760, NL-3000 DK Rotterdam, Holland (511) Klasse 03: Deodorants; anti-perspirants for personal use BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: J de C (730) Indehaver: SOFIPRIM, 45, rue d'avignon, F Rungis, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: NONY & ASSOCIES, 3, rue de Penthièvre, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 29: Preserved, dried, cooked fruits and vegetables and preparations made from preserved, dried and cooked fruits and vegetables, apple compotes, candied fruit, frozen fruits and vegetables, fruit and vegetable jams and jellies, marmalades, slices and zests of fruit, peeled beetroot. (511) Klasse 31: Fresh fruits and vegetables particularly almonds, peeled beetroots, unprocessed cereal grains, fresh mushrooms, lemons, coconuts, cola nuts, cucumbers, carrots, lentils, sweetcorn, lettuce, onions, oranges, plants, fresh peas, potatoes, leeks, turnips, cabbage, celery, fresh grapes, rhubarb, fresh garden herbs. (511) Klasse 39: Transport; packaging and warehousing of fruits and vegetables in all their forms, cooked, tinned, dried, deep-frozen, processed, prepared; delivery of fruits and vegetables FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PURICAT (730) Indehaver: Degussa AG, Bennigsenplatz 1, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; catalysts; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. (511) Klasse 42: Scientific and technological services and research and design related thereto; industrial analysis and research services; providing of information about chemical products on the Internet. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/

62 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ACTIVRESERVE (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) International fuldmægtig: Unilever (Schweiz) AG, Grafenau 12, CH-6301 Zug, Schweiz (511) Klasse 03: Deodorants; anti-perspirants for personal use BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, D Bonn, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Mayer, Brown, Rowe & Maw Gaedertz, Bockenheimer Landstrasse , D Frankfurt am Main, Tyskland (511) Klasse 09: Electric, electronic, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run data carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing equipment and computers. (511) Klasse 16: Printed matter, especially stamped and/or printed cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material (except apparatus); office requisites (except furniture). (511) Klasse 35: Advertising and business management; database services, namely collection and provision of data; running of a database. (511) Klasse 36: Financial affairs; real estate affairs. (511) Klasse 38: Telecommunications; operation and rental of equipment for telecommunications, especially for broadcasting and television; database services, namely collection and provision of news and information. (511) Klasse 42: Computer programming; database services, namely rental of access time to a database; rental services relating to data processing equipment and computers; project studies and planning services relating to equipment for telecommunication. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (730) Indehaver: Brandtek Palléma AB, Box 21, SE Tullinge, Sverige (511) Klasse 09: Fire-extinguishing apparatus including those with semirigid hoses SE 2002/06380 Sverige (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VITEGRA (730) Indehaver: joimax GmbH, Am Hasenbiel 27, D Stutensee, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Lichti & Partner, Postfach , D Karlsruhe, Tyskland (511) Klasse 09: Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and images, magnetic recording media; CD-ROMs; data processing equipment and computers; software; all the said products exclusively in connection with medical technology appliances and devices; appliances to be used by dentists, namely apparatus and instruments for receiving, recording and memorising. (511) Klasse 10: Surgical, medical, veterinary apparatus and instruments and apparatus and instruments to be used by dentists; integrated appliances for reproducing and processing images and systems composed of the said appliances for endoscopic and/or surgical and/or micro-surgical operations. (511) Klasse 42: Computer and software design and development; industrial analysis and research services; technological and scientific services and related research and design services; all the above services exclusively in connection with medical technology appliances and devices. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (730) Indehaver: HENAN TYRE CO., LTD., (Henan Luntai Gufen Youxian Gongsi), 48Hao Jiaodongnanlu, CN Jiaozuoshi, Henan, Kina (740/750) International fuldmægtig: CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE, 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld, CN Beijing, Kina (511) Klasse 12: Inner tubes; tyres; cover flaps. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/

63 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Brandstock AG, Rückertstraße 1, D München, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Spitz Gaul Golda, Rückertstraße 1, D München, Tyskland (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; polishing, scouring and abrasive preparations; cosmetics, soaps, perfumery, toilet waters of all kind, in particular perfume, eau de parfum, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair care substances; creams for the skin for cosmetic purposes; lotions for cosmetic purposes; shaving substances and substances for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish; shoe polish, make-up. (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather and goods made of these materials (included in class 18); animal skins, hides; trunks, briefcases and travelling bags; shopping bags, handbags, school satchels, rucksacks; travelling sets (leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases; hip bags, belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear; upper clothing for gentlemen and ladies; upper clothing for children; underwear and undergarments; corsetry; hosiery; bathing garments for gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies, children''s shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basketball, handball and volleyball; clothing, footwear and headgear for jogging, fitness training and gymnastic; clothing, footwear and headgear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for inline skating, skateboarding, roller skating as well as hockey, football and baseball; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing, footwear and headgear for horse riding; clothing, footwear and headgear for golf; clothing, footwear and headgear for water sports, in particular for surfing, sailing, rowing, canoeing; clothing, footwear and headgear for alpine skiing, crosscountry skiing and snowboarding; clothing, footwear and headgear for iceskating and ice-hockey; children''s wear; baby nappies of textile materials; aforementioned goods not for protection and safety purposes. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BODYDREAM (730) Indehaver: Dieter Laros, Saarstraße 23, D Trier, Tyskland ; Alexander Giebel, St. Annastr. 7, D Trier, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Linklaters Oppenhoff & Rädler, Hohenstaufenring 62, D Köln, Tyskland (511) Klasse 03: Personal hygiene products; cosmetic products; essential oils; perfumery; soaps; massage fluids, lubricants, aphrodisiacs, substances for internal and external use to build up potency, massage oils, glide creams and gels, orgasm creams, substances to prolong the sexual act, included in class 3. (511) Klasse 05: Pharmaceutical products; medical sexual auxiliaries, included in class 5; massage fluids, lubricants, aphrodisiacs, substances for internal and external use to build up potency, massage oils, glide creams and gels, orgasm creams, substances to prolong the sexual act, included in class DE /05 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (730) Indehaver: RICHBOND SA, 265, Bd Moulay Ismail, CASABLANCA, Marokko (740/750) International fuldmægtig: SAID TAOUIL, 265, Bd. Moulay Ismail, CASABLANCA, Marokko (511) Klasse 20: Mattresses. (511) Klasse 22: Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks, bags and padding and stuffing materials. (511) Klasse 23: Yarns and threads for textile use. (511) Klasse 24: Woven fabrics and textile goods. (511) Klasse 39: Packaging and storage of goods. (591) Farvetekst: Red, blue and white MA Marokko (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ROYAL SAVEURS (730) Indehaver: SOLEIL DU TERROIR, Lieu dit "Le Blanc", F BEAUMONT DE LOMAGNE, Frankrig (511) Klasse 29: Preserved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams, compotes; processed peanuts, bouillons, concentrates of bouillon, tinned vegetables, preserved vegetables, cooked vegetables, vegetable salads, dried vegetables, preserved lentils, prepared nuts, preserved onions, thick soups, preserved vegetables namely, shallot, onion, potatoes. (511) Klasse 30: Sauces (condiments); flavourings other than essential oils, aromatic preparations for nutritional purposes, seasonings, condiments, peppers, sauces (condiments) namely, garlic puree or pulp, shallot puree or pulp, onion puree or pulp; preserved condiments, namely, garlic, shallot, onion; cooking salt. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products, neither prepared, nor processed; fresh fruits and vegetables; seeds; citrus fruits; peanuts, lemons, marrows, fresh beans, grains, fresh lentils, nuts, hazelnuts, fresh onions (vegetables), potatoes, seeds (grains), fresh vegetables namely, garlic, shallot FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere