Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: atheneum Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ATHENEUM INTERNATIONAL BOGHANDEL A/S, Nørregade 6, 1165 København K, (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), så andre får mulighed for på en nem måde, at overskue og købe disse varer, disse ydelser kan være ydet af detailforretninger, en gros salgssteder, gennem postordrekataloger eller via elektroniske medier, f.eks. websider eller tv-shop programmer; bistand ved varetagelse af kontoropgaver og forretningsadministration i form af registrering, omskrivning, udarbejdelse, samling eller systematisering af skriftlige meddelelser og optegnelser samt samling af matematiske eller statistiske data; reklamevirksomhed, herunder tjenester udøvet af reklamebureauer, såsom distribution af reklamer direkte eller pr. post, eller distribution af vareprøver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed samt forlagsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Underwriters Laboratories Inc., a corporation of the State of Delaware, 333, Pfingsten Road, Northbrook, Illinois , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Distributører og/eller producenter, der opfylder betingelserne i vedtægterne. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må anbringes på certificerede varer enten som mærkat eller ved stempling og afstøbning direkte på, eller i varen. Mærket må også anbringes på emballagen for det certificerede produkt. (730) Indehaver: ORIFARM GROUP A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt og blåt 91

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DR, Emil Holms Kanal 20, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: DR Juridisk Politisk Sekretariat, DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 2300 København S, (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD er & video, DVD, bånd, PC-spil, TV-spil, analoge & digitale musikkassetter, lydplader, elektroniske spil, kun til brug med fjernsynsapparater; samt software dertil herunder videospil, magnetiske og optiske databærere. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- & undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bøger, tidsskrifter, plakater, postkort. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, ikke indeholdt i andre klasser, kufferter og rejsetasker, rygsække, paraplyer, parasoller og spadserestokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & TV-udsendelser samt kabel TV-udsendelser og udsendelser via internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion og udlejning af radio- og tv-udsendelser og film, herunder film på videobånd, overnævnte tjenesteydelser også udbudt via Internettet, bredbånd, digitalt tv, mobilt Internet og andre digitale medier, forlagsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXXACT (730) Indehaver: Schneider Electric Industries SAS, 35, rue Joseph Monier, F Rueil-Malmaison, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Schneider Electric A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og elmateriel til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, herunder installationsmateriel såvel stærkstrøm som svagstrøm; databehandlingsudstyr, optiske fiberkabler og komponenter hertil, magnetiske og optiske databærer, edb-software (downloadable), apparater og instrumenter til signalering og kontrol, herunder sensorer og alarmer samt elektrisk materiel til styring af disse (ikke indeholdt i andre klasser), dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), elektriske og elektroniske radio-, tele og datakommunikationsapparater. (511) Klasse 37: Raparation- og installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Forskning, teknisk udvikling vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, ingeniørvirksomhed, herunder rådgivning vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, industriel design, materialeafprøvning og testning af materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LM WIND POWER (730) Indehaver: LM Glasfiber A/S, Jupitervej 6, 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 07: Vindmøller samt dele og tilbehør hertil, herunder vindmøllevinger; maskiner samt dele og tilbehør hertil; anlæg, apparater, maskiner og generatorer til produktion af energi, herunder elektricitet og varmeenergi samt dele og tilbehør hertil; bremsesegmenter, bremsebelægninger og dele og tilbehør til bremser (ikke indeholdt i andre klasser), ikke til befordringsmidler. (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter samt software til bremsesystemer, dele og tilbehør til forannævnte varer. (511) Klasse 12: Bremsesegmenter, bremsebelægninger og dele og tilbehør til bremser (ikke indeholdt i andre klasser), til befordringsmidler. (511) Klasse 17: Varer af plastik og glasfiber i halvforarbejdet tilstand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LM Glasfiber A/S, Jupitervej 6, 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 07: Vindmøller samt dele og tilbehør hertil, herunder vindmøllevinger; maskiner samt dele og tilbehør hertil; anlæg, apparater, maskiner og generatorer til produktion af energi, herunder elektricitet og varmeenergi samt dele og tilbehør hertil. (511) Klasse 17: Varer af plastik og glasfiber i halvforarbejdet tilstand. (730) Indehaver: DK International A/S, Niels Bohrs Vej 45, Stilling, 8660 Skanderborg, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder cider. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort,hvid og orange. 92

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bodylab (730) Indehaver: NutriNord v/rasmus Thorup Andersen, Plastvænget 3, 9560 Hadsund, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GO YELLOW (730) Indehaver: Protector Intellectual Property Consultants AS, Box 5074 Majorstua, N-0301 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 01: Hydrogen. (511) Klasse 03: Midler til rengøring, bilvask, polering og pletfjernelse samt til slibning; sæbe. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, drivmidler til motorer, gearolier, motorolier, transmissionsolier samt hydraulikolier til industrielle formål; LPG (gas i flydende form). (511) Klasse 35: Detailhandel med hydrogen, midler til rengøring, bilvask, polering og pletfjernelse samt til slibning, sæbe, olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, drivmidler til motorer, gearolier, motorolier, transmissionsolier samt hydraulikolier til industrielle formål, LPG (gas i flydende form). (511) Klasse 37: Benzinstationservice i form af benzinpåfyldning, vedligeholdelse og klargørelse af biler; vask og vedligehold af køretøjer; opladning af elbiler. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOBE (730) Indehaver: Bettina Charlotte Franck, -, (511) Klasse 35: Detailhandel med elektronikvarer, fødevarer og vejsalt. (511) Klasse 37: Rengøringsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Blomsterbørn (730) Indehaver: Equite S.A., 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, LU-9515 Wiltz, Luxembourg (511) Klasse 05: Alt indenfor økologiske fødevareprodukter samt alt indenfor naturmedicin og alternativ behandling. (511) Klasse 10: Alt indenfor børneartikler, sutter, sutteflasker, rangler, barnevogne, børnesenge, vugger, himler, dukker, bamser sengetøj, puder etc. (511) Klasse 11: Apparater til belysning (lamper), opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Alt inden for tøj. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. Alt indenfor økologiske fødevareprodukter. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: boligsiden (730) Indehaver: BOLIGSIDEN A/S, Landemærket 51, 1119 København K, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 93

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Schultz (730) Indehaver: J.H. SCHULTZ HOLDING A/S, Annexstræde 5, 2500 Valby, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Elektriske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til undervisning, computere, magnetiske databærere, maskinlæsbare datamedier, herunder med informationer, optagne computerprogrammer, computersoftware, computersoftware til brug for informationsindsamling, informationsbearbejdning og informationsformidling, computer software til brug for kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, computersoftware til brug for udarbejdelse og vedligeholdelse af hjemmesider, downloadable publikationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, trykte publikationer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), håndbøger, magasiner, ringbind til løsblade, fotografier, grafiske reproduktioner, tryktyper, klichéer, nyhedsbreve. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, indføring i computerdatabaser (kompilering af informationer), mangfoldiggørelse af dokumenter; informationsindsamling, informationsbearbejdning og informationsformidling vedrørende forretningsvirksomhed; informationsindsamling, informationsbearbejdning og informationsformidling vedrørende offentlig forvaltningsvirksomhed; kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser; rådgivning vedrørende informationsindsamling, informationsbearbejdning og informationsformidling; rådgivning vedrørende opbygning af databaser. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til databaser, formidling af adgang til databaser på internettet, nyhedsbureauvirksomhed. (511) Klasse 40: Trykkerivirksomhed, grafisk virksomhed, fotografisk trykning, mønstertrykning, bogbindervirksomhed, laminering, papirappretering og - behandling. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og tekster (undtagen reklametekster), nyhedsformidling herunder via digitale netværk, globale computernetværk og trådløse netværk, af informationer vedrørende det politiske og lovgivningsmæssige område; udarbejdelse, oversættelse og redigering af skrevne tekster (dog ikke reklametekster), tilvejebringelse af online publikationer, herunder udsendelse af digitale nyhedsbreve. (511) Klasse 42: Professionel videnskabelig og teknologisk rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig); formidling, herunder via digitale netværk, globale computernetværk og trådløse netværk, af informationer vedrørende medicinsk forskning; udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre; overvågning og administration af hjemmesider for andre; design af hjemmesider for andre; leje, udlejning og leasing af computere samt hardware, software og firmware til databehandling; hosting af hjemmesider for andre; rådgivning (ikke forretningsmæssig) vedrørende computer hardware og computer software; programmering af computere, ajourføring og design af computerprogrammer, udlej-ning af computere og computerprogrammer, leasing af accesstid til computer databaser. (511) Klasse 44: Informationer vedrørende lægevirksomhed, veterinærvirksomhed samt sundheds- og skønhedspleje, informationer vedrørende lægemidler. (511) Klasse 45: Licensiering af immaterielle rettigheder, licensiering af software (juridisk bistand); juridisk bistand, informationer vedrørende juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GET2MARKET (730) Indehaver: GET2MARKET ApS, Vissehøj 34, 9210 Aalborg SØ, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssige konsulentydelser i forbindelse med strategiudvikling, virksomhedsudvikling og markedsudvikling, marketingopgaver, markedsanalyser, kundeanalyser, presseopgaver, eksportudvikling, generationsskifte samt køb og salg af virksomhed, støtte til rekruttering, projektledelse, medarbejderudvikling og medarbejderanalyser, personlig udvikling, innovation, bestyrelsesarbejde. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, herunder coaching indenfor strategiudvikling, virksomhedsudvikling, marketingopgaver, markedsanalyser, kundeanalyser, presseopgaver, eksportudvikling, generationsskifte samt køb og salg af virksomhed, støtte til rekruttering, projektledelse, medarbejderudvikling og medarbejderanalyser, personlig udvikling, innovation; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IBEX (730) Indehaver: Procudan A/S, Bronzevej 1, 6000 Kolding, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning, ostevoks. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAVO (730) Indehaver: Procudan A/S, Bronzevej 1, 6000 Kolding, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning, ostevoks. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 94

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Energy Business Consulting v/susanne Plykker, c/o Susanne Plykker, Allegade 20 A, 2., 2000 Frederiksberg, ; Bybonnesen.com v/k. Bonnesen, Frederiksberg Alle 92, 6. tv, 1820 Frederiksberg C, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: logo er i grøn, grå hvid med skyggeeffekt (730) Indehaver: Jesper Thulesen, Schioldannsvej 12, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvid og rød. 95

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: King of french chicken (730) Indehaver: King of French Chicken v/eyup Turan, Nørre Boulevard 55. st. th., 4600 Køge, (511) Klasse 29: Kød, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte, frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Forvandling I/S, Emdrupvej 28A, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig virksomhedsrådgivning og organisationsudvikling. (511) Klasse 41: Uddannelses-, undervisnings- og kursusvirksomhed, herunder i form af coaching og indenfor personlig og spirituel udvikling. (511) Klasse 44: Sundhedspleje i form af personlig og spirituel udvikling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAT (730) Indehaver: WAIST ApS, Piniehøj 11, 2960 Rungsted Kyst, (511) Klasse 09: Computerspil. (511) Klasse 28: Brætspil, spillekort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SimpliMix (730) Indehaver: Novo Nordisk Health Care AG, Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af hæmostase. (511) Klasse 10: Medicinske apparater til rekonstituering af farmaceutiske præparater til behandling af hæmostase. (730) Indehaver: VN Legetøj A/S, Stormosevej 39, 8361 Hasselager, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, hvidt, blåt, grønt, gult, orange, lilla og hudfarvet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MixMate (730) Indehaver: Novo Nordisk Health Care AG, Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af hæmostase. (511) Klasse 10: Medicinske apparater til rekonstituering af farmaceutiske præparater til behandling af hæmostase. 96

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MicroShade (730) Indehaver: PhotoSolar A/S, c/o Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, herunder vinduer af metal, materialer af metal ikke indeholdt i andre klasser, dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 11: Solardrevne eller fotovoltaisk drevne installationer til opvarmning, afkøling, ventilering og vandforsyning, dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke at metal), herunder vinduer (ikke af metal), inklusiv vinduer af syntetisk materiale/plastik. (511) Klasse 42: Forskning og udvikling vedrørende uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, herunder vinduer af metal, materialer af metal ikke indeholdt i andre klasser, dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), solardrevne eller fotovoltaisk drevne installationer til opvarmning, afkøling, ventilering og vandforsyning, dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), byggematerialer (ikke at metal), herunder vinduer (ikke af metal), inklusiv vinduer af syntetisk materiale/plastik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Threesome Holding AB, Frihamnen K, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, St. Kongensgade 69, 1264 København K, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RAW Publishing (730) Indehaver: Jens Casupei, Aftenbakken 23, 2870 Dyssegård, Vibeke Kaupert, Klemmen 6, 4792 Askeby, (740/750) Fuldmægtig: Vibeke Kaupert, Klemmen 6, 4792 Askeby, (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, herunder på internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONCEPT24 (730) Indehaver: ABSALON HOTEL & ANNEX ApS, Helgolandsgade 15, 1653 København V, (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: Viby El-Værk A.m.b.a., Skanderborgvej 180, 8260 Viby J, (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med el samt med hårde hvidevarer, belysning og elartikler. (511) Klasse 37: El-installationsvirksomhed samt installation og reparation af hårde hvidevarer, belysning og elartikler. (511) Klasse 39: Distribution af el. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå, hvid og sort. 97

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Norsk Kontantservice AS, Postboks 375 Sentrum, Bankplassen 2, NO 0102 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; maskiner til optælling og sortering af penge, herunder fordelingsautomater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser; værditransport. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (730) Indehaver: Norsk Kontantservice AS, Postboks 375 Sentrum, Bankplassen 2, NO 0102 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; maskiner til optælling og sortering af penge, herunder fordelingsautomater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser; værditransport. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lilla. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge 98

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TORRENT (730) Indehaver: Torrent Pharma GmbH, Südwestpark 50 D Nürnberg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, (511) Klasse 05: Lægemidler, farmaceutiske produkter, dog med undtagelse af vanddrivende midler og midler mod forhøjet blodtryk. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Horse-Wear (730) Indehaver: Horse-Wear v/lillian Dyrgaard, Truenbrovej 39, 6400 Sønderborg, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: Norsk Kontantservice AS, Postboks 375 Sentrum, Bankplassen 2, NO 0102 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; maskiner til optælling og sortering af penge, herunder fordelingsautomater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser; værditransport. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAREinfo (730) Indehaver: IP THINKING A/S, Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Øst, (511) Klasse 09: Skærm med touch screen og software hvor der kan vises billeder, afspilles mp musik og der kan kommunikeres med plejepersonale, samt plejepersonalet kan rapportere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Horsewear (730) Indehaver: Horse-Wear v/lillian Dyrgaard, Truenbrovej 39, 6400 Sønderborg, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TopPlus (730) Indehaver: Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. 99

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXFOBRUSHER (730) Indehaver: Laboratoire Garnier & Cie, 281, Rue Saint-Honoré, Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 03: Parfume, eau de toilette; geléer og salte til kar- og brusebad ikke til medicinske formål; toiletsæbe, kropsdeodoranter; kosmetik nemlig cremer, mælk, lotioner, geléer og pudder til ansigtet, kroppen og hænderne; solbeskyttelsespræparater (kosmetiske produkter); make-up præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NAIS (730) Indehaver: GOZZIP A/S, c/o Lars Sandgaard, Rømersvej 19C, 7430 Ikast, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Diesel Power (730) Indehaver: AM3D A/S, Riihimækivej 6, 9200 Aalborg SV, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TARA (730) Indehaver: Millennium & Copthorne International Ltd., 36 Robinson Road #04-01, City House, SG Singapore, Singapore (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse af hoteller, moteller og anden form for midlertidig indkvartering, herunder servicerede lejligheder og hotellejligheder; PR-virksomhed i forbindelse med midlertidig indkvartering, herunder af hoteller og moteller, servicerede lejligheder og hotellejligheder; markedsføring af midlertidig indkvartering, herunder hoteller og moteller, servicerede lejligheder og hotellejligheder, herunder annonce- og reklamevirksomhed vedrørende førnævnte serviceydelser via Internettet og andre globale computernetværk; bistand ved forretningsadministration af hoteller og anden midlertidig indkvartering. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering, udlejning af midlertidige boliger, cateringvirksomhed, udlejning af mødelokaler, restauranter, cafeer, reservation af midlertidig indkvartering; udlejning af midlertidig indkvartering; udlejning af ferielejligheder og servicerede lejligheder (midlertidig indkvartering); hoteller. (730) Indehaver: Totalkredit A/S, Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Safeticket (730) Indehaver: Safeticket APS, Åbogade 15, 8200 Århus N, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MONNELL (730) Indehaver: SHAMARII ApS, Egeskellet 1, 8340 Malling, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WeWear (730) Indehaver: Brian Warming, Følfodvænget 2, 4800 Nykøbing F, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 100

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BREMERHOLM (730) Indehaver: BREMERHOLM A/S, Sundvænget 45, 2900 Hellerup, (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, herunder bankvirksomhed, kapitalinvestering, børsinformation, fondsbørsmæglervirksomhed, fondsbørsnoteringer, børsresearchvirksomhed, finansielle ydelser herunder bistand og rådgivning i forbindelse med fusion, opkøb, omstrukturering og andre selskabsfinansielle aktiviteter, finansielle ydelser herunder bistand og rådgivning vedrørende afvikling af virksomheder, finansielle ydelser herunder bistand og rådgivning i forbindelse med handel med futures, optioner, valuta og varer, finansielle ydelser i form af tegning af, distribution og handel med værdipapirer, finansiel rådgivningsvirksomhed, investeringsstyring og rådgivning, factoring, finansiel information, finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom) og analyser, indsamling og tilvejebringelse af finansielle nyheder, advarsler og anbefalinger om investeringer, herunder via internettet om virksomheder, fast ejendom og værdipapirer, forvaltning af båndlagt kapital, formueforvaltning, kapitalinvestering, kreditgivning, opbevaring i depot af værdipapirer og genstande, vurdering af skatteforhold, investeringsforeninger og investeringsforeningsprospekter. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: na-va (730) Indehaver: NA-VA ApS, Skipperlodden 27, 4736 Karrebæksminde, (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning med infrarøde stråler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VEGELINE (730) Indehaver: Allison A/S, Hjortkærvej 2, Omme, 6740 Bramming, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Arnen I/S, c/o Advokat Lars Ulrik, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, badesalt (ikke til medicinske formål), hårvand og tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: B2BCRM A/S, Abildgaardsvej 96, 2830 Virum, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Computersoftware, herunder til automatisering af forretning og andre processer; computer software til sagsstyring, customer relationship management (CRM) og systemer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver og virksomheder; forretningsmæssig konsulentbistand og information vedrørende styring af kundeforhold; customer relationship management (CRM); salgsstøtte (kommerciel bistand til andre i forbindelse med fremme af salg) og forretningsmæssig bistand ved kundebetjening; projektplanlægning, -styring og -udøvelse (bistand ved forretningsledelse); kompilering af informationer i computerdatabaser; systematisering af informationer og data i computerdatabaser; datasøgning i edb-registre for andre; computerbaseret arkiv- og datastyring; systematisering og lagring af data; informationssøgning i computerdata og filer for andre; behandling, lagring, produktion af og/eller kontrol med datastyrede informationer; økonomiske prognoser; information vedrørende forretningsanliggender; professionel rådgivning vedrørende forretningsdrift; marketingundersøgelser og markedsanalyser; indhentning af forretningsoplysninger; alle de foranstående ydelser også via internettet eller andet elektronisk medium. (511) Klasse 41: Arrangering af og ledelse af konferencer, kurser, symposier og workshops (uddannelse) inden for marketing og customer relationship management (CRM). (511) Klasse 42: Programmering, design og udvikling samt installation af computersoftware; udarbejdelse (design), vedligeholdelse, opdatering eller udlejning af software; datakonvertering af computerprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); konsulentvirksomhed (rådgivning) vedrørende computersoftware, konvertering af data eller computerprogrammer; konvertering af data fra fysiske til elektroniske medier og omvendt, vedligeholdelse af software, teknisk support inden for edb og computersoftware, tekniske projektundersøgelser; teknisk bistand i forbindelse med software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LIQUID SILVER (730) Indehaver: PANDORA HOLDING A/S, Egegårdsvej 59, 2610 Rødovre, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 14: Varer af ædle metaller og legeringer heraf; diamanter; brillanter; ædelstene; pyntegenstande af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder og smykker; manchetknapper og slipsenåle; armbåndsure; ure; urremme; bijouteri overtrykket med ædle metaller; etuier og andre beholdere specielt uformet til ure og smykker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VL REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Herningvej 3, 6950 Ringkøbing, (511) Klasse 35: Revisionsvirksomhed, herunder regnskabsmæssig assistance og rådgivning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 101

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: icon C5 Ejendom (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: INFOLINK ApS, Retortvej 1 C, 2500 Valby, (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; computersoftware; computersoftware til brug for ejendomsadministration. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer software; professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), herunder rådgivning og support vedrørende computer software og hardware; professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig) vedrørende computersoftware til brug for ejendomsadministration. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QuickDry (730) Indehaver: GP HADERSLEV ApS, Herman Bangs Vej 1, 6100 Haderslev, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Møbelagentur Plejdrup v/ Jacob Plejdrup, Hustedgårdvej 1, 8722 Hedensted, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel og engroshandel med møbler, spejle, billedrammer og varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Mariendal Electrics A/S, Gasværksvej 44, 9000 Aalborg, (740/750) Fuldmægtig: PAR NO. 1 A/S, Gasværksvej 30 D, 9000 Aalborg, (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med hardware og software. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder el-installation og el-teknik, tele- og kommunikationsanlæg, thermografering, elevatorservice, samt installation af anlæg til overblik og kontrol af tekniske installationer. (511) Klasse 42: Rådgivning/analyse, konsulentbistand og support, alt i forbindelse med IT; installation af software; webhosting for andre; teknologiske tjenesteydelser i form af IT-sikkerhedsløsninger, netværksløsninger, samt konfiguration af PC og servere; teknisk rådgivning og analyse; teknologiske tjenesteydelser i form af proceskontrol, automatisering og MMI (Human Machine Interface). (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker i form af rådgivning, tyveri og brandsikring, videoovervågning, tågesikring, service, samt timeregistrering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PFA Essens (730) Indehaver: PFA Pension, forsikringsaktieselskab, Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, investeringsrådgivning, økonomisk rådgivning (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer samt kulturelle arrangementer, herunder oplevelsesarrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, rådgivning om forebyggelse af sygdomme, rådgivning om sundhed, rådgivning om kostplanlægning, helbredsundersøgelser. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, juridiske ydelser i relation til finansielle eller valutariske forretninger og forsikringsvirksomhed, rådgivning om arveforhold (juridisk bistand). 102

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Køle-Møller (730) Indehaver: KØLE-MØLLER A/S, H.C. Ørsteds Vej 39C, 1879 Frederiksberg C, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet DAHL København I/S, Lersø Parkallé 42, 2100 København Ø, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mangroomer (730) Indehaver: Ronald A/S, Bomhusvej 20, 2100 København Ø, (511) Klasse 08: Barbermaskiner, herunder barbermaskiner til brug på kroppen. (511) Klasse 21: Husholdningsredskaber. (511) Klasse 28: Sportsartikler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACTIVE MATCH (730) Indehaver: ACTIVE SEARCH 1998 A/S, Furesøvej 17, 2830 Virum, (511) Klasse 35: Vikarbureauvirksomhed; personalerekruttering, herunder personaleudvælgelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: kvadratbænken (730) Indehaver: FAURBOHUS BYGGE- OG HANDELSFIRMA ApS, Kalundborgvej 34, 4460 Snertinge, (511) Klasse 20: Bænke (møbler) (730) Indehaver: MURAD, INC., 2121 Rosecrans Avenue, Fifth Floor, US El Segundo, California, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Ikke-medicinsk anti-aging serum; ikke-medicinske hudplejepræparater, nemlig anti-aging renseprodukter, anti-aging cremer, anti-aging fugtighedscremer, anti-aging tonere, cremer, lotioner, geler, tonere, renseprodukter og peeling-præparater; (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mød Livet (730) Indehaver: HOTEL ÆRØ I/S, Færgevej 5, 5700 Svendborg, (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LauritzAnker (730) Indehaver: Paul Anker Frederiksen, Sandagervej 11, 4640 Faxe, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Kim Steen, Torvegade 4, 4640 Faxe, (511) Klasse 35: Auktionsvirksomhed via internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RoboDays (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, (740/750) Fuldmægtig: Lasse Mogensen, c/o RoboCluster, Forskerparken 10, 5230 Odense M, (511) Klasse 16: Innovative læringsmaterialer (uddannelsesmateriale, undtagen apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder bistand ved annonce- og reklamevirksomhed med sigte på at opnå forbindelse til offentligheden via meddelelser og annoncering ved alle medier og vedrørende alle arter af varer og tjenesteydelser; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration samt ved varetagelse af kontoropgaver, herunder udvikling af forretningsområder i relation til en robotfestival og relaterede events, forretningsmæssig koncept- og produktudvikling samt hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed; organisering af konkurrencer med kommercielle formål. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder arrangering og ledelse af festivaler, sommerlejre, udstillinger, konferencer, messer og workshops med henblik på robotteknologi; organisering af konkurrencer (underholdning eller undervisning). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder videnskabelig forskning til medicinske formål samt videnskabelige og teknologiske evalueringer, beregninger, forskning og tjenesteydelser i form af udarbejdelse af rapporter; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Easireader (730) Indehaver: Ronald A/S, Bomhusvej 20, 2100 København Ø, (511) Klasse 03: Pudseklude inprægneret med rengøringsmiddel. (511) Klasse 09: Solbriller, læsebriller, brillestel, brilleetuier. (511) Klasse 21: Pudseklude. 103

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, (740/750) Fuldmægtig: Lasse Mogensen, c/o RoboCluster, Forskerparken 10, 5230 Odense M, (511) Klasse 16: Innovative lærings- og undervisningsmaterialer med relation til robotter og robotteknologi (apparater undtaget). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed samt pr-virksomhed, herunder bistand ved annonce- og reklamevirksomhed med sigte på at opnå forbindelse til offentligheden via meddelelser og annoncering ved alle medier og vedrørende alle arter af varer og tjenesteydelser; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration samt ved varetagelse af kontoropgaver, herunder udvikling af forretningsområder i relation til en robotfestival og relaterede events, forretningsmæssig koncept- og produktudvikling samt organisering, ledelse og administration af konkurrencer, konferencer og temaspecifikke netværk. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder arrangering og ledelse af festivaler, sommerlejre, udstillinger, konferencer, messer og workshops med henblik på robotteknologi; organisering af konkurrencer, underholdning og undervisning, der involverer og inspirerer publikum gennem anvendelse af eller over temaet robotteknologi. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse med produkt- og konceptudvikling, der har robotteknologi som omdrejningspunkt, herunder videnskabelige og teknologiske evalueringer, beregninger, forskning og tjenesteydelser i form af udarbejdelse af rapporter: industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: FOOD SOLUTIONS ApS, Albuen 48, 6000 Kolding, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Graphalit (730) Indehaver: KUMA A/S, Industriparken 12, 7321 Gadbjerg, (511) Klasse 19: Støbt materiale som er lavet af en blanding af naturlige mineraler og kunststof, som anvendes til bad- og køkkenvaske, afdækningsplader, hylder, bordplader mv. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kuma7 (730) Indehaver: KUMA A/S, Industriparken 12, 7321 Gadbjerg, (511) Klasse 11: Håndvask med afløbssystem i stilrent og funktionelt design, hvor syv indstøbte huller udgør afløbet i den støbte vask. (730) Indehaver: Mariendal Electrics A/S, Gasværksvej 44, 9000 Aalborg, (740/750) Fuldmægtig: PAR NO. 1 A/S, Vesterbrogade 8, 8800 Viborg, (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med hardware og software. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder el-installation og el-teknik, tele- og kommunikationsanlæg, thermografering, elevatorservice, samt installation af anlæg til overblik og kontrol af tekniske installationer. (511) Klasse 42: Rådgivning/analyse, konsulentbistand og support, alt i forbindelse med IT; installation af software; webhosting for andre; teknologiske tjenesteydelser i form af IT-sikkerhedsløsninger, netværksløsninger, samt konfiguration af PC og servere; teknisk rådgivning og analyse; teknologiske tjenesteydelser i form af proceskontrol, automatisering og MMI (Human Machine Interface). (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker i form af rådgivning, tyveri og brandsikring, videoovervågning, tågesikring, service, samt time registrering. 104

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Henrik Helsengreen, Birkevej 9, 8410 Rønde, (740/750) Fuldmægtig: Anette Nielsen, Birkevej 9, 8410 Rønde, (511) Klasse 44: Isætning af implantater hos tandlæger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TELENOR A/S, Frederikskaj 8, 2450 København SV, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, videnskabelige undersøgelser, vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), og livredning; apparater til indspilning, optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billeder; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsapparater og computere; apparater til transmission, modtagelse, lagring og konvertering af tale, lyd, billede, data og tekstsignaler i data og teleanlæg; apparater til transmission, modtagelse og trådløs overførsel af tale, tekst, lyd, billede og data; systemer bestående af udstyr til informationsbehandling og radio-, tele- og datakommunikation; elektroniske kommunikationsapparater og instrumenter til telekommunikation og datakommunikation; apparater til optagelse, transmission, modtagelse, behandling og/ eller gengivelse af lyd, billeder og/eller data; elektroniske apparater og instrumenter herunder computere med displayenheder, alle til behandling, registrering, lagring, transmission, modtagelse, fremvisning og/eller udskrift af data; apparater og instrumenter til transmission, fremvisning, modtagelse, lagring og søgning af elektronisk information; udstyr til genkendelse og syntetisering af tal; telefonsvarere; elektriske og/eller elektroniske apparater og instrumenter til sporing, identificering og lokalisering af befordringsmidler; elektriske og/eller elektroniske apparater og instrumenter til elektroniske forretningstransaktioner og elektronisk handel; debiteringsanordninger for opkald til centralbord og tele- og datanet; elektroniske apparater og instrumenter til fjernadgang til online information; billedfremvisningsapparater og instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter til afspilning af telefonsvarere og/eller til adgang til telefontjenester; optagne computerprogrammer; software på magnetiske databærere, magnetbånd, disketter, kassetter, plader og lagerenheder; udstyr til kryptering/dekryptering af data, stemme og taleinformation samt til video og faxkryptering/dekryptering; apparater og lagerenheder til bearbejdning og behandling af digitale data; kodede kommunikationskort, modemkort, netværkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort samt smartkort; elektriske og/eller elektroniske telekommunikationsstationer, hovedledninger, sendere, modtagere, omformere, basestationer, terminaler, kabler til elektriske og optiske signaloverførsler; apparater og instrumenter til optagelse, reproduktion, lagring, behandling, modtagelse, transmission, modificering, kompression og radiosending af data, lyd og/eller billeder; stationære og mobile kommunikationsapparater og instrumenter, nemlig antenner, sendere og modtagere; instruktions- og undervisningsapparater og instrumenter; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget). (511) Klasse 16: Papir, pap, karton samt varer fremstillet af disse produkter (ikke indeholdt i andre klasser); tryksager og trykte publikationer; tryksager, nemlig manualer, instruktionsmateriale, undervisningshjælpemidler og brochurer, alle førnævnte varer rettet mod data- og telekommunikationsbrugere; kataloger; instruktions- og undervisningsmateriale (ikke apparater). (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; bistand ved drift af forretningsvirksomhed; computerbaseret sekretariatsvirksomhed; administration af datastyrede arkiver, nemlig informationshåndtering i forbindelse med datalagrede oplysninger, computerbaseret datahåndtering, computerbaseret databasehåndtering, computerbaseret filhåndtering, computerbaseret registerhåndtering, computerbaseret lagring og fremskaffelse af forretningsinformation, forretnings- og virksomhedsrelaterede interaktive databaseinformationstjenester, computerbaseret lagring, fremskaffelse, registerhåndtering, sammenstilling, systematisering og videreformidling af online computerbaseret information, samt lagring af oplysninger i computere; analyse og genfinding af forretningsinformation; annonce- og reklamevirksomhed; digital produktion og publicering af annoncemateriale; telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), telemarketing i form af bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, detailhandel med varer med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i form af samling af et udvalg af telekommunikationsprodukter og ydelser, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; computerbaserede finanstjenesteydelser; finansielle ydelser i form af betalingskort, kontokort, bankkort- og kreditkorttjenesteydelser; elektroniske pengeoverførsler, online informationstjenesteydelser vedrørende finansiel virksomhed, finansiel forvaltning via telekommunikations- og datakommunikationsudstyr; forvaltning af fast ejendom; udlejning af kontorer (lokaler); rådgivning vedrørende forsikringsforhold. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; montage, installation, vedligeholdelse, service og reparation af anlæg og udstyr (hardware) inden for data- og telekommunikation og kommunikationsnetværk; bygge-, installations- og reparationsvirksomhed; vedligeholdelse og reparation af teknisk kompliceret elektronisk udstyr samt målesystemsudstyr. (511) Klasse 38: Fjernsynsudsendelser, kabel-tv udsendelser og radioudsendelser; telekommunikationsvirksomhed, datakommunikationsvirksomhed og radiokommunikationsvirksomhed; informations og rådgivningstjenesteydelser i forbindelse med telekommunikation, datakommunikation og radiokommunikation; informations- og rådgivningstjenesteydelser i forbindelse med fjernsynsudsendelser, kabel-tv udsendelser og radioudsendelser; MMS-tjenesteydelser (telekommunikation); datastøttet transmission, herunder overførsel og modtagelse af tale, tekst, lyd, billede og data; transmission af beskeder via elektroniske medier; elektronisk post; transmission, overførsel og modtagelse af databaseinformation via telenetværk; udlejning af tele-, data- og radiokommunikationssystemer og udstyr; online kommunikation og kommunikation via internet; tilvejebringelse af brugeradgang til et computernetværk; data- og telekommunikationstjenesteydelser via fiberoptiske netværk; datapakketransmissionsnetværk (telekommunikation); satellittransmission; tilvejebringelse af brugeradgang til et datanetværk; udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf; personsøgning pr. telefon, datatransmission; bred-båndskommunikation, IP-telefoni; udlejning af adgangstid til databaser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; produktion af radio-, tv- og videoprogrammer; udlejning af lyd- og billedoptagelser; udlejning af radio-, tv- og videoprogrammer; online information vedrørende underholdning, elektroniske spil og konkurrencetjenesteydelser (undervisning eller underholdning) via internationale datanetværk; sportsog idrætsaktiviteter, kulturvirksomhed, kulturelle aktiviteter. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning; computerprogrammering; konsulentvirksomhed og rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, tekniske beregninger og computerprogrammering; konsulentvirksomhed inden for informationsteknologi (IT); datastøttet konstruktions- og ingeniørvirksomhed; computersystemanalyser til konstruktion, drift og test af software og computerprogrammer; forskning vedrørende udvikling af telekommunikationsapparater, computer hardware og software; teknologiske tjenesteydelser i forbindelse med telekommunikation; udlejning af computer software; teknisk forskning; forsknings- og udviklingstjenesteydelser i forbindelse med nye produkter; teknologiske tjenesteydelser i forbindelse med adgang til datanetværk. (511) Klasse 45: Juridiske tjenesteydelser. (591) Farvetekst: Mærket bedes registreret i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Limfjordsøsters (730) Indehaver: GLYNGØRE SHELLFISH ApS, Kassehusvej 5, 7870 Roslev, (511) Klasse 05: Præparater til medicinsk brug. (511) Klasse 42: Designervirksomhed. (511) Klasse 44: Havebrugsvirksomhed. 105

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danish shellfish (730) Indehaver: GLYNGØRE SHELLFISH ApS, Kassehusvej 5, 7870 Roslev, (511) Klasse 05: Præparater til medicinsk brug. (511) Klasse 42: Designervirksomhed. (511) Klasse 44: Havebrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLOMSTERLAND I/S - altid en blomst foran (730) Indehaver: Blomsterland I/S, Skalmstrupvej 6, 7850 Stoholm Jyll, (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med blomster samt tilhørende varer til afskårne blomster og potteplanter, herunder dekorationsmateriale. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 12: Befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands, herunder personbiler, lastbiler, busser, minibusser, firehjulstrækkere (biler), varevogne, minivarevogne (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, hvidt, gråt og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: House of Kids (730) Indehaver: HOUSE OF KIDS ApS, Jernaldervej 6, 8300 Odder, (511) Klasse 25: Børnetøj, beklædning, fodtøj, sko, sportstøj, gymnastiktøj. (511) Klasse 28: Legetøj og spil. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med børnetøj, beklædning, fodtøj, sko, sportstøj og gymnastiktøj samt legetøj og spil også via et globalt netværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIODENTINE (730) Indehaver: Henri, Numa, Marcel Schiller, 6, avenue Emile Deschanel, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske produkter og præparater til sundhedspleje til tandlægebrug, plastre og forbindsstoffer til tandlægebrug, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler til tandlægebrug. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (300) Prioritetsoplysninger: FR Frankrig (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Djævleræs (730) Indehaver: TV2/DANMARK A/S, Rugårdsvej 25, 5100 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: TV2/DANMARK A/S, Teglholms Allé 16, 2450 København SV, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OISTER (730) Indehaver: Palmerston Limited, 2nd Floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere; databehandlingsudstyr til telekommunikation; computer software; computer applikationer herunder i form af fotografier, billeder, videoer, film, pauseskærme, musik, som kan downloades til en mobiltelefon; kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, også udbudt via et kommunikationsnet og via websteder, inklusive websteder til platforme til mobil telekommunikation; telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende); kommerciel og forretningsmæssig rådgivningsvirksomhed vedrørende computerbranchen; kommerciel og forretningsmæssig bistand til udarbejdelse computer software, udarbejdelse af indhold til websteder samt design og tegning med henblik på oprettelse af websider på Internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; information vedrørende telekommunikation; telefonisk og telegrafisk kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv og via mobiltelefoner; formidling af adgang til websteder; formidling af adgang til Internettet; elektroniske opslagstavler; udlejning og leasing af elektroniske apparater til brug for telekommunikation. (511) Klasse 41: Uddannelses- og underholdningsvirksomhed samt konkurrencer (underholdning og undervisning); information vedrørende nyheder og aktuelle begivenheder leveret online fra en computerdatabase eller internettet; onlineudbydelse af ordbøger og synonymordbøger fra en computerdatabase eller internettet; udbydelse af publikationer i elektronisk format via et kommunikationsnet; skrivning af tekster (dog ikke reklametekster) med henblik på oprettelse af websider på Internettet. (511) Klasse 42: Videnskabelig forskning inden for telekommunikation, industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere; design, vedligeholdelse og ajourføring af computer software; oprettelse og vedligeholdelse af websteder for andre; webstedsvært for andre; design og vedligeholdelse af M-sites (mobilwebsites) og websider, inklusive websteder til platforme til mobil telekommunikation; installering og vedligeholdelse af computersoftware; leje for andre, udlejning og leasing af computere, computerprogrammer, perifere enheder til computere, internetanordning samt dele og tilbehør til alle disse varer; information, konsulentvirksomhed og rådgivning vedrørende førnævnte tjenesteydelser; alt førnævnte også udbudt online fra en computerdatabase eller internettet. 106

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Topleder Kompasset (730) Indehaver: Anders Amstrup, Rypevej 9, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: grisogko (730) Indehaver: CV BUTIK 1 ApS, Sønderbro 2, 6100 Haderslev, (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter. (511) Klasse 31: Havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, malt. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pitory (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRUG "LÅGET" NÅR DU GRILLER (730) Indehaver: JGMusik Aps, Søholmvej 40, 3480 Fredensborg, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Optiske, elektroniske og magnetiske databærere; lyd- og billedebærere med optagelser; compacdisks (lyd/billede), DVD'er, belyste film, fjernsynsprogrammer optaget på en mediebærer, videobånd; elektroniske publikationer, som kan downloades; lyd- og billedfiler, som kan downloades. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring; grillapparater til madlavning, herunder udendørs griller og grillovne; grillriste (kogegrej). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bøger; fotografier; instruktions- og unervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer; spiseolier til brug ved grillning, herunder med tilsætning af krydderier. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis; aromatiske stoffer til næringsmidler, konserverede krydderurter (krydderier), salatdressinger, krydrede saucer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BEE SYSTEMS ApS, Mårkærvej 4, 2630 Taastrup, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EVA & CLAUDI A/S, Sindalsvej 21, 8240 Risskov, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Blond Accessories v/mie Christensen, Ben Websters Vej 30, st., 2450 København SV, (740/750) Fuldmægtig: Magnusson Advokatfirma, Ny Kongensgade 10,2, 1472 København K, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 107

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hevea (730) Indehaver: Hoffihearts v/terese Hoffeldt, Strandgade 22, 2791 Dragør, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATFIRMAET JON PALLE BUHL ADVOKATAK- TIESELSKAB, Valkendorfsgade 16, 1151 København K, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 17: Guttaperka, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstat-ningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Helt naturligt (730) Indehaver: GrafiskHus ApS, Skovgade 20, 7700 Thisted, (511) Klasse 16: Skrivemaskiner. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder city-branding, kommunebranding, branding af turistdestinationer, reklame og markedsføring af erhvervs-, turist- og handelsstandsforeninger samt markedsføring af kulturelle og handelsmæssige aktiviteter; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; rekruttering, alle forannævnte tjenesteydelser herunder udført via internettet og på en webbaseret internedportal. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, alle forannævnte tjenesteydelser herunder udført via internettet og på en webbaseret internetportal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CorpoLAB v/ida Dyhr Nielsen, Holmstruphøjvej 2, 8210 Århus V, ; Bo Kristensen, Holmstruphøjvej 2, 8210 Århus V, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til signalering, alarmering, overvågning og kontrol til sikring af privatpersoner, hjem og ejendele, samt til sikring af virksomheder og deres materiel. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IN HOME (730) Indehaver: Jysk A/S, Sødalsparken 18, 8220 Brabrand, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; persienner (til indendørs brug) og gardiner af træ; gardinkroge; gardinringe; gardinskinner; gardinstænger; madrasser; topmadrasser; puder; rullemadrasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper; gardiner af tekstil eller plastic; tekstilprodukter; foldegardiner af tekstil eller plastic; lamelgardiner af tekstil eller plastic; rullegardiner af tekstil eller plastic; håndklæder af tekstilmateriale; sengetøj; lagner af tekstilmateriale; dyner; plaider (rejsetæpper); badeforhæng af tekstil eller plastic; dækkeservietter. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer; bademåtter 108

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere