Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013."

Transkript

1 Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden er udgiften til indkøb af forsikring reduceret fra 3.9 mio kr. pr. år til 2.7 mio kr. pr. år. Inkl. forsikringsdækning for fejl begået ifb. Med gennemførelse af udbud. I samme periode er skadeudgiften reduceret fra 6.5 mio kr. pr. år til 5.5 mio kr. pr. år. Inkl. To storm i 2013 Allan og Bodil. Stormen Allan har kostet ca. 1.5 mio kr. Hvoraf de kr er i relation til udlejningsejendomme. I 2013 har udbuddet af overfaldsalarm Jobcentret været en stor og omfattende opgave. Udbuddet afslørede, at markedet for personalealarmer, er meget broget og leverandørerne er ikke vant til konkurrence og ikke vant til, at bygherrer el. kunder stiller krav i form af kravspecifikationer. Endvidere er markedet kendetegnet ved få leverandører med hver deres eget system, som på den lange bane er en udfordring. Man bliver som kunde let afhængig af en bestemt leverandør. Hvilket sker uanset valg af system. Tydeligt, at det er en branche, hvor det traditionen tro har været leverandøren, som har dikteret og bestemt kundens behov. Udbuddet medførte, at Assens Kommune fik mulighed for at indkøbe en SQl-server(fælles server) til håndtering af samtlige personalealarmer på en central platform. Løsningen medfører endvidere mulighed for at hjemtage vagttjenester i forhold til nødkald i hjemmeplejen i Assens Kommune. På sigt kan det medføre besparelser, lettere administration, i forhold til hurtigere ekspedition af nødkald til borgerne, altså en kvalitetsforbedring i forhold til sikring af både udsatte grupper

2 af personale og borgere. Vi administrerer vores egne data til eget formål. Samtidig får vi mulighed for at udbygge nødkald til udsatte personalegrupper eksempelvis hjemmehjælpere, som ofte er alene på job. Udbuddet betyder også, at der er fastlagt et niveau for overfaldsalarm til ansatte i kommunen. I 2013 gennemførelse af udbud af tyverialarm, kontrolcentralydelser samt vagtydelser. Udbud brandalarmeringsanlæg. Lækagesikring. En kompleks sikringsinstallation der skal tages en del hensyn ved programmering af installationen. Der skal tages hensyn til slangevendere, adgangsveje og anvendelsen af bygningen. Men installationen, kan stadig forhindre og minimere en vandskade. På Tommerup Skole, har skolen af egen drift indkøbt et energistyringssystem som ved merforbrug af energi herunder vand - vil give en alarm. At der ikke lukkes for vandet betyder, at der på trods af en alarm fås en omfattende vandskade skadeudgift ca. kr Hertil skal lukkes den tid, hvor skolen er nede i driften grundet vandskaden. Derfor skal lækagesikring udføres korrekt og der skal lukkes for vandet ved merforbrug. Gennemførelse af erstatningskrav mod skadevoldere - løbende proces og der er indhentes løbende erstatninger på dette arbejde. Implementering af nyt skadesystem INSUBIZ. Risikokoordinatoren deltager i gruppen om IT-sikkerhed og det bør bemærkes, at serverrummet på rådhuset bør sikres yderligere. Serverrummet bør sikres yderligere mod tyveri/hærværk i form af tyverisikrede beslag på indgangsdøren og ekstra låse på døren. Både af hensyn til den fysiske skade (værdikoncentrationen) og ud fra en driftsmæssig betragtning vi er sårbare over for en skade i et serverrum. Men også vurderet ud fra IT-sikkerhedsmæssig vinkel. Generelt i relation til rådhuset er sikringsniveauet stadig udfordret. Det er problematisk, at mødedeltagere lader personaledøre stå åben ved at anvende kiler, mælkekasser, stole el. andet som kan holde en dør. Formålet med adgangskontrol er netop, at man kan åbne og lukke døre efter behov og endelig bør mødedeltagere retlig få adgang til mødecentret via indgangsdøren i mødecentret. Altså, at man anvender mødecentret efter den oprindelige hensigt. På rådhuset findes store værdikoncentrationer og et tyveri/indbrud kan hurtigt blive en bekostelig udgift. Der bør rettelig etableres yderligere Side 2 af 5

3 sikring af rådhuset eksempelvis kan man etablere tyverialarm på den indvendige trappe. Holdningsbearbejdning. Risikostyringskoordinatoren foretager institutionsbesøg meget ofte i forbindelse med skader, hvor institutionen og dens leder er meget mere lydhør og motiveret for at ændre adfærd. Risikostyring kræver, at man aflægger besøg, følger op, kommer med forslag og ideer og er lydhør. Risikostyring kræver et netværk. Risikostyring handler også om at være klar over, at skader og hændelser opstår på trods af risikostyring, men risikostyring er også at kunne begrænse omfanget af hændelser derfor er institutionsbesøg og udbredelse af kendskabet til risikostyring vigtige elementer. Holdningsbearbejdning er en krumtap i arbejdet. Konklusion er, at risikostyring har været årsag til, at forsikringsudgifterne i Assens Kommune er nedadgående og for indeværende har udgifterne til forsikring nået et niveau, som må betragtes som et minimumsniveau for indkøb af forsikring. En sidegevinst for risikostyringen er, at der på visse driftsområder er stigende fokus på sikker og tryg drift. At Assens kommune praktiserer risikostyring og denne har en effekt er tydelig. Men god risikostyring kræver ledelsesopbakning, god risikostyring giver tryghed og for at kunne praktisere god risikostyring kræver det midler til både drift og anlæg. Der henvises til rapport for Risikostyring for 2013 for uddybning Arbejdsskader Assens Kommune har været selvforsikret for arbejdsskader siden dvs. en periode på 5 år. I 2013 er der anmeldt 209 stk. arbejdsskader og den samlede hæftelse for samtlige arbejdsskader for perioden udgør ca. 41 mio kr. Denne hæftelse skal opvejes mod en samlet forsikringsudgift alene for arbejdsskader på kr. 65 mio for samme periode(forsigtig vurdering). I perioden er de samlede udgifter til arbejdsskadeområdet steget, hvilket er naturligt, da der kan gå år før end en arbejdsskade er afgjort og endelig er der også sagsbehandling på ældre sager eks. Genoptagelser o.lign. Dvs. på arbejdsskader vil der være en hale af igangværende sager. Side 3 af 5

4 Stifinder-konceptet Sidste år vedtog man, at implementere Stifinder-konceptet i relation til skete arbejdsskader. Konceptet bygger på, at man foretager indsatser på skete arbejdsskader, hvor både erstatninger til mèn og erhvervsevnetab er realistiske. Konceptet har til formål at begrænse disse erstatninger både for kommunens økonomi, men også for skadelidtes egen skyld. Skadelidte skal jo leve med sin arbejdsskade måske resten af livet. Konceptet har nu været i gang i ca. 6 mdr. og følgende er indtil videre sket. I perioden januar til juni, er der arbejdet med 37 sager, hvoraf de 10 sager var gratis prøvesager. Fordelingen er 2 stk. potentielle erhvervsevnetabssager og 23 stk. varigt mèn sager. Blandt sagerne har der været en del, hvor formålet har været at nedbringe sygefraværet. Af disse 37 sager, er de 18 stk. afsluttet mens de resterende stadig er under bearbejdning/behandling. På de afsluttede sager, er der opnået en reduktion i varigt mèn-godtgørelsen på ca. kr , mens der i relation til erhvervsevnetabet er en forventet reduktion på ca. kr. 1.7 mio. Indvendingen kan være, at det er uetisk at forsøge at begrænse en erstatning til en skadelidt. Det er ikke korrekt, idet skadelidte jo skal leve med sin skade resten af livet og skadelidte er absolut interesseret i at få begrænset sin skade mest muligt.. også i forhold til smerter og fastholdelse på arbejdsmarkedet. I forhold til sygefraværet kan det ses, at indsatser i forhold til den skadelidte medvirker til at begrænse perioden med sygefraværet.. Det betyder meget i forhold til økonomien, men også i forhold til skadelidte selv. Erfaringen viser, at jo længere sygefravær - jo større er risikoen for udfald af arbejdsmarkedet for skadelidte. Side 4 af 5

5 Konklusionen er, at konceptet virker.. Det gør en forskel.. rettelig bør man måske arbejde mere for at få de private pensionsselskaber til at deltage i udgifterne.. på den lange bane, vil det også komme disse private aktører til glæde. Side 5 af 5

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere