Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011"

Transkript

1 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte i 2003 en ny forsikringsstruktur på bygnings- og løsøreområdet, hvorefter kommunen er selvforsikrende med undtagelse af katastroferisici. Det indstilles, at forsikringsstrukturen på bygnings- og løsøreområdet opretholdes på uændrede vilkår. Den nuværende katastrofeforsikring udløber pr. 31. december 2011 og skal derfor genudbydes. I den forbindelse indstilles det, at der indhentes tilbud som udgangspunkt svarende til det eksisterende dækningsomfang. Bygningsforsikringer på kommunens udlejningsejendomme udløber også pr. 31. december 2011, og det indstilles derfor, at disse forsikringer ligeledes genudbydes på vilkår som udgangspunkt svarende til den nuværende forsikringsdækning, dog således at der gives mulighed for at afgive tilbud på forskellige selvrisici. M0/2011/ Sagsnummer M0/2011/01372 Sagsbehandler Kirsten Rehling Hedegaard Telefon Direkte telefon E-post E-post direkte Samtidig indstilles, at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til for fremtiden at gennemføre ovenstående udbud evt. i samarbejde med forsikringsmægler. 2. Beslutningspunkter At 1) den interne selvforsikringsordning på bygnings- og løsøreområdet opretholdes på de af byrådet tiltrådte vilkår. At 2) Aarhus Kommunes katastrofeforsikring omfattende skader som følge af brand, kortslutning eller storm på kommunens bygninger og Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer

2 løsøre genudbydes på vilkår som udgangspunkt svarende til det eksisterende dækningsomfang. At 3) bygningsforsikringer omfattende kommunens udlejningsejendomme genudbydes på vilkår som udgangspunkt svarende til den nuværende forsikringsdækning, dog således at der gives mulighed for at afgive tilbud på forskellige selvrisici. At 4) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til for fremtiden at gennemføre ovenstående udbud evt. i samarbejde med forsikringsmægler. 3. Baggrund Aarhus Kommune indførte i 2003 en ny forsikringsstruktur på bygnings- og løsøreområdet, hvorefter kommunen er selvforsikrende med undtagelse af katastroferisici. Borgmesterens Afdeling, Juridisk Service har siden forestået den interne administration af selvforsikringsordningen. Med budget blev det i forlængelse heraf besluttet, at en række eksterne forsikringer på andre områder hjemtages til selvforsikring i en ny intern forsikringsfond. Dermed fastholdes forsikringspolitikken, så Aarhus Kommune på det skattefinansierede område som udgangspunkt kun tegner forsikring for risici, der kan true kommunens økonomiske handlefrihed f.eks. katastrofelignende hændelser eller høj risikoprofil. Den nugældende katastrofeforsikring på bygnings- og løsøreområdet, som er placeret hos Gjensidige Forsikring (det tidligere KommuneForsikring), udløber pr. 31. december 2011 og skal derfor genudbydes. I den forbindelse indstilles det, at der indhentes tilbud som udgangspunkt svarende til det eksisterende dækningsomfang. Forsikringen er tegnet således, at den træder i kraft, når de samlede årlige skadesudgifter overstiger 25 mio. kr. Forsikringsdækningen er endnu aldrig aktualiseret. For så vidt angår de såkaldte udlejningsejendomme, er de nuværende forsikringsaftaler ligeledes placeret hos Gjensidige Forsikring. Disse aftaler udløber også pr. 31. december Forsikringsaftalerne omfatter ejendomme i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, der udlejes til Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer Side 2 af 5

3 eksempelvis boligformål, hvor udgiften til forsikringspræmien betales via beboernes husleje. Forsikringerne vedrører dermed takstfinansierede områder og er således ikke omfattet af selvforsikringsordningen. Forsikringsdækningen omfatter en traditionel bygningsforsikring med en selvrisiko på kr. pr. skadebegivenhed (2007-tal). Det indstilles, at Aarhus Kommune genudbyder en forsikringsdækning på udlejningsejendommene som udgangspunkt svarende til den nuværende, dog således at der gives mulighed for at byde ind på forskellige selvrisici. Endelig indstilles det, at Borgmesterens Afdeling for fremtiden bemyndiges til at gennemføre udbud af kommunens brand- og stormskadeforsikringer på bygnings- og løsøreområdet. Bemyndigelsen er naturligvis betinget af, at forsikringsstrukturen opretholdes på de af byrådet tiltrådte vilkår. Høring i Bygningsgruppen Der har været gennemført en høringsrunde i den tværmagistratslige Bygningsgruppe. På forslag fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har det været drøftet, hvorvidt selvrisikoen knyttet til den interne selvforsikringsordning bør nedsættes fra de nuværende kr. til eller kr. pr. skadebegivenhed. Det har endvidere været overvejet at udvide dækningsomfanget for katastrofeforsikringen til også at omfatte husejeransvar. Øvrige magistratsafdelinger har ikke haft bemærkninger til indstillingen. Det kan umiddelbart ikke anbefales at nedsætte den interne selvrisiko. Størrelsen af denne skal ses i lyset af, at mindre brandskader må betragtes som driftsudgifter, som de enkelte magistratsafdelinger selv afholder, samt i lyset af, at en intern selvrisiko er fremmende for forebyggelsestiltag. En udvidelse af dækningsomfanget for katastrofeforsikringen vil stride mod den af byrådet vedtagne forsikringspolitik, hvorefter kommunen er selvforsikrende med undtagelse af katastroferisici. Under henvisning til ovenstående foreslås det, at de indkomne bemærkninger ikke medfører ændringer i indstillingen. Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer Side 3 af 5

4 4. Den forventede effekt Genudbud af en katastrofeforsikring indebærer en økonomisk sikring mod katastroferisici og er således i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne forsikringspolitik for Aarhus Kommune. 5. De planlagte ydelser Gennemførelse af EU-udbud af en katastrofeforsikring, der dækker brand-, kortslutnings- og stormskader på kommunens bygninger og løsøre, samt bygningsforsikringer omfattende kommunens udlejningsejendomme. 6. Organisering af indsatsen Udbuddet gennemføres af Willis, forsikringsmægler med Borgmesterens Afdeling som tovholder. Det team, der er nedsat til at implementere den nye forsikringsfond i forlængelse af B , fungerer som sparringsgruppe. I forbindelse med udbud af forsikringerne for udlejningsejendommene foreslås der nedsat en sparringsgruppe med relevante kompetencer, der repræsenterer Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. 7. Konsekvenser for ressourcer Det fremgår af byrådsindstilling vedtaget den 5. november 2003, at magistratsafdelingerne, som en del af den nye forsikringsstruktur på bygnings- og løsøreområdet, hvert år skal indbetale et beløb til den interne forsikringsordning til dækning af eksterne forsikringspræmier på kommunens fælles forsikringer, administration af selvforsikringsordningen samt årets skader. Der indbetales årligt kr. (2011-tal) til dækning af præmie til den eksterne katastrofeforsikring. Det forventes, at udbuddet vil medføre et uændret præmieniveau. Skulle udbuddet mod forventning resultere i en væsentligt højere præmie end den nuværende, dækkes merudgiften af magistratsafdelingerne. Nicolai Wammen / Niels Højberg Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer Side 4 af 5

5 Bilag Ingen. Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 8. november 1995 en forsikringspolitik for Aarhus Kommune, hvorefter Aarhus Kommune overvejende skal være selvforsikrende med undtagelse af katastroferisici. Byrådet vedtog den 11. juni 2003 indstilling om EU-udbud af Aarhus Kommunes brandforsikringer, herunder bemyndigelse til Borgmesterens Afdeling til at indgå forsikringsaftale på området og i den forbindelse oprette en intern forsikringsordning. Byrådet vedtog den 5. november 2003 indstilling vedrørende de endelige økonomiske konsekvenser af aftalen om Aarhus Kommunes brandforsikringer og oplæg til ny forsikringsstruktur. Magistraten vedtog den 14. maj 2007 indstilling vedrørende genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer. Byrådet vedtog den 26. januar 2011 indstilling vedrørende udmøntning af besparelser i B , hvori indgik anbefaling om ny intern forsikringsfond. Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer Side 5 af 5

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2286 Jour. nr.: M0 2005/01511 Ref.:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen Åbent møde Medlemmer Tom Nielsen (A) Grethe Larsen (A) Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret. Hotel Kong Arthur, Kbh.

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret. Hotel Kong Arthur, Kbh. PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret Hotel Kong Arthur, Kbh. 1. Formanden orienterer 2. Administrationen orienterer 3. J.nr. 598 Q2, 2010 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere