Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli juli Side 1 af 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28"

Transkript

1 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli juli Side 1 af 28

2 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv rente) Bemærkninger Basiskonto 0 Flere end 2 kontante udbetalinger pr. måned koster 2 kr. pr. stk. Løn & Kredit 0,050 0,050 Indestående < kr Indestående kr Flere end 2 kontante udbetalinger pr. måned koster 2 kr. pr. stk. Budgetkonto 0,050 0,050 Indestående < kr Indestående kr Flere end 2 kontante udbetalinger pr. måned koster 2 kr. pr. stk. William opsparing 0,750 For børn på 0-7 år Ved det fyldte 8. år omlægges kontoen automatisk til en Ungopsparing Flere end 2 kontante udbetalinger pr. måned koster 2 kr. pr. stk. Ung konto 0,100 For unge på 8-17 år Ved 18 år omlægges kontoen automatisk til en Løn & Kredit ung. Flere end 2 kontante udbetalinger pr. måned koster 2 kr. pr. stk. Løn & Kredit ung 0,100 For unge på år Ved 29 år omlægges kontoen automatisk til en Løn & Kredit Flere end 2 kontante udbetalinger pr. måned koster 2 kr. pr. stk. Se noter vedr. indlån side juli Side 2 af 28

3 Opsparingskonti Kontotype vestjyskplus opsparing vestjyskfri opsparing Nominel årlig rente (effektiv rente) 0,050 0,250 0,050 0,100 Bemærkninger Indestående < kr Indestående kr Renten beregnes af den del af indeståendet, der er indenfor intervallet for den pågældende rentesats (knækrenteprincip) Der kan hæves helt eller delvist på kontoen med 31 dages varsel. Indestående < kr Indestående kr Renten beregnes af den del af indeståendet, der er indenfor intervallet for den pågældende rentesats (knækrenteprincip) Flere end to hævninger pr. måned koster 25 kr. pr. gang vestjyskhøjrente 0,150 0,850 Indestående < kr Indestående kr Åben for indskud frem til 28. august Minimum indskud kr Indskud er bundet til 15. marts Udbetaling i bindingsperioden kan ske med 1 måneds opsigelse og mod betaling af en dekort på 0,050 af det hævede beløb pr. hele kalendermåned, der er tilbage af aftaleperioden, dog altid minimum 1,000 af det hævede beløb. Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) vestjyskopsparing 0,050 0,100 Indestående < kr Indestående kr Rentesatsen for indestående over kr følger indskudsbevisrenten fra Nationalbanken med et tillæg på p.t. 0,85. Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Flere end to hævninger pr. måned koster 25 kr. pr. gang. Kontoen kan ikke nyoprettes Ungopsparing 0,750 For unge på 8-28 år Ved 29 år omlægges kontoen automatisk til en vestjyskfri opsparing Flere end to hævninger pr. måned, koster 20 kr. pr. gang vestjyskforening 0,050 0,100 Indestående < kr Indestående kr Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Flere end to hævninger pr. måned koster 25 kr. pr. gang Børneopsparing 1,400 Børneopsparing kan senest oprettes inden udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 14 år. Etableringskonto 0,100 Millionærkonto 0 Der er gevinstchance for hver 100 kroner indestående. Gevinster udtrækkes månedligt. Gevinstpuljen omregnes til en gennemsnitlig rente og gevinsternes størrelse fremgår på Se noter vedr. indlån side juli Side 3 af 28

4 Pensionskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv rente) Bemærkninger Aldersopsparing 0,100 0,100 0,100 Indestående < kr Indestående kr Indestående > kr Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Ratepension 0,100 0,100 0,100 Indestående < kr Indestående kr Indestående > kr Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Kapitalpension 0,100 0,100 0,100 Indestående < kr Indestående kr Indestående > kr Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Oprettes kun ved overførsel fra andet PI vestjyskhøjrente Aldersopsparing Ratepension Kapitalpension 0,150 0,850 Indestående < kr Indestående > kr Renten er fast i hele perioden og beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås. Åben for indskud frem til 28. august Minimum indskud kr Indskud er bundet frem til 15. marts Udbetaling i bindingsperioden kan ske med 1 måneds opsigelse og mod betaling af dekort. Dekorten beregnes som 0,050 af det hævede beløb pr. hele kalendermåned, der er tilbage af aftaleperioden, dog altid minimum 1,000 af det hævede beløb. Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Selvpensionering 0,100 0,100 0,100 Indestående < kr Indestående kr Indestående > kr Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Oprettes kun ved overførsel fra andet PI Indeksopsparing 0,100 0,100 0,100 Indestående < kr Indestående kr Indestående > kr Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Oprettes kun ved overførsel fra andet PI Se noter vedr. indlån side juli Side 4 af 28

5 Noter: Renten på indlån er variabel, med mindre andet er anført. Hvorledes den variable rente er fastsat, fremgår af vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser, som er fremlagt i afdelingen og på Renten på vestjyskplus opsparing er variabel og kan ændres med 31 dages varsel. vestjyskbanks regler for validering, beregning og tilskrivning af rente fremgår også af vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser. vestjyskbanks gebyrer fremgår af denne prisbog Indlån op til EUR er dækket af Indskyder- og Investorgarantiordningen kaldet Garantiformuen. Pensionsmidler er dækket fuldt ud. Indskud med socialt formål, f.eks. pensionsudbetaling, og som følge af skader ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse er dækket i 6 mdr. med EUR Deponering ved private hushandler og provenu af realkreditlån er dækket i 12 mdr. med EUR Saldi pr. 31. maj 2015 på særlige indlån (excl. pensionsmidler) er omfattet af ubegrænset dækning, indtil de kan udbetales. Dækningen gælder pr. person eller pr. virksomhed. Aktier i vestjyskbank er ansvarlig indskudskapital, og er derfor ikke dækket. Du kan læse mere på bankens hjemmeside eller Sker der overtræk, skal der betales overtræks-/morarente af det skyldige beløb. Satsen er variabel og består af kontoens debetrentesats samt en fast overtræks-/morarente på p.t. 12,00 p.a. Renten beregnes dagligt af det til enhver tid skyldige beløb, og tilskrives kontoen med den rentetermin, som gælder for indlånsrenten. Renten på indlån beregnes hver dag af det til enhver tid indestående på kontoen. Renten tilskrives generelt årligt bagud pr. 31/12. For Løn & Kredit, Løn & Kredit ung og budgetkonto tilskrives renten kvartalsvist bagud pr. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Rentesatsen i det laveste interval på vestjyskopsparing er definitionsmæssigt bankens højeste indlånsrente. Rentesatsen er den rentesats som boligsparekontrakter, indekskontrakter og uddannelseskonti ifølge gældende lovgivning, mindst skal forrentes med. Opsparingskonti kan ikke benyttes til automatiske indbetalinger som løn, pension m.m., og der kan ikke tilknyttes automatiske udbetalinger i form af træk via Betalingsservice. Opsparingskonti og pensionskonti kan ikke benyttes som NEMKONTO. Der kan hæves på vestjyskhøjrente med 1 måneds opsigelse mod betaling af en dekort på minimum 1,000 pct. Der kan hæves helt eller delvist på vestjyskplus opsparing med 31 dages varsel. Det ønskede beløb skal opsiges ved anvendelse af netbank eller ved henvendelse til banken mod gebyr. Banken har tilsluttet sig Det Private Beredskab. Pris for serviceydelser vedr. indlånskonti fremgår af prisbogens afsnit omkring serviceydelser. Renter under kr. 1,00 tilskrives ikke ved konti med helårlig rentetilskrivning. For konti med kvartalsvis rentetilskrivning er minimumsbeløbet kr. 0,25. Renteberegningsprincipper Trappeprincip: Renten beregnes af hele indeståendet med den sats, der er gældende for det pågældende interval. Eksempel: vestjyskhøjrente med en saldo på kr Nominel årlig rente i 0,150 0,850 Intervaller Indestående < kr Indestående > kr Forrentning 0 kr. forrentes med 0, kr. forrentes med 0,850 Knækrenteprincip: Renten beregnes af den del af indeståendet, der er indenfor intervallet for den pågældende rentesats. Eksempel: vestjyskfriopsparing med en saldo på kr Nominel årlig rente i 0,050 0,100 Intervaller Indestående < kr Indestående kr Forrentning kr. forrentes med kr. forrentes med 0, juli Side 5 af 28

6 Rentesatser - Udlån - privatkunder Løn & Kredit (Kassekredit) (a1) Årlig rente i procent 3,70 8,95 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Etableringsomkostninger Stiftelsesprovision 0,50-2,00 + lånesagsgebyr 750 kr. 3,75 9,25 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Ifølge standardforudsætninger fra Prisoplysningsbekendtgørelsen Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr og en løbetid på 5 år. Der er ikke beregnet omkostninger til sikkerhed til banken i dette eksempel. ÅOP før skat 100 udnyttelse 4,2 10,2 50 udnyttelse 4,6 11,1 25 udnyttelse 5,5 12,9 Løn & Kredit ung (Kassekredit for unge mellem 18 og 28) (a2) Årlig rente i procent 4,50 9,75 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Etableringsomkostninger Stiftelsesprovision 0,50-2,00 + lånesagsgebyr kr. 4,58 10,11 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af det anførte eksempel Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr og en løbetid på 5 år. Der er ikke beregnet omkostninger til sikkerhed til banken i dette eksempel. ÅOP før skat 100 udnyttelse 4,7 11,1 50 udnyttelse 4,8 12,0 25 udnyttelse 5,0 13,9 Billån (b) Årlig rente i procent 3,95 9,00 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Etableringsomkostninger Stiftelsesprovision 0,50-2,00 + lånesagsgebyr 750 kr. 4,01 9,31 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Ifølge standardforudsætninger fra Prisoplysningsbekendtgørelsen. Der er ikke krav om udbetaling. Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr. og en løbetid på 7 år. Omkostninger til sikkerhed til banken: kr. for etablering af ejerpantebrev (bil) på det samlede kreditbeløb inkl. omkostninger samt 950 kr. for en panthaverdeklaration F. Endvidere beregnes tinglysningsafgift til staten. ÅOP før skat 5,3 11,3 Se noter vedr. udlån side juli Side 6 af 28

7 Boliglån (c1) Årlig rente i procent 4,25 9,00 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Risikoklassificering (se noter) 4,32 9,31 Etableringsomkostninger Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Ifølge standardforudsætninger fra Prisoplysningsbekendtgørelsen Stiftelsesprovision 0,50-2,00 + lånesagsgebyr 750 kr. Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr. og en løbetid på 20 år. Omkostninger til sikkerhed til banken: kr. for etablering af ejerpantebrev på det samlede kreditbeløb inkl. omkostninger. Endvidere beregnes tinglysningsafgift til staten. ÅOP før skat 4,7 10,1 TK Prioritetslån (c2) Årlig rente i procent 2,25 4,25 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Risikoklassificering (se noter) 2,27 4,32 Etableringsomkostninger Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af det anførte eksempel Ingen stiftelsesprovision Lånesagsgebyr kr. Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr. og en løbetid på 20 år. Hertil kommer omkostninger til stempel og tinglysningsafgift til staten. ÅOP før skat 2,7 4,8 Andelsboliglån (c3) Årlig rente i procent 4,75 7,25 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Risikoklassificering (se noter) 4,84 7,45 Etableringsomkostninger Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af det anførte eksempel Stiftelsesprovision 0,50-2,00 + lånesagsgebyr 750 kr. Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr. og en løbetid på 20 år. Omkostninger til sikkerhed til banken: kr. for etablering af ejerpantebrev på det samlede kreditbeløb inkl. omkostninger. Endvidere beregnes tinglysningsafgift til staten. ÅOP før skat 5,3 8,1 Se noter vedr. udlån side juli Side 7 af 28

8 Forbrugslån (d) Årlig rente i procent 5,95 12,25 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Etableringsomkostninger Stiftelsesprovision 0,50-2,00 + lånesagsgebyr 750 kr. 6,08 12,82 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Ifølge standardforudsætninger fra Prisoplysningsbekendtgørelsen Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr. og en løbetid på 5 år. Der er ikke beregnet omkostninger til sikkerhed til banken i dette eksempel. ÅOP før skat 7,1 14,8 Noter: Renten beregnes af gælden og tilskrives hvert kvartal. Rentesatserne er variable. Rentesatser for kreditter er beregnet på 100 udnyttelse uden nedbringelse i løbetiden. Regler for validering, beregning og tilskrivning af renter fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser, der kan rekvireres i bankens afdelinger. Alle lån er annuitetslån, medmindre andet er anført. Eventuel sikkerhedsstillelse afhænger af det samlede engagement med banken. Der skal betales omkostninger for eventuel sikkerhedsstillelse. Alle beregninger på ÅOP er foretaget på baggrund af kreditaftaleloven. Sker der overtræk, skal der betales overtræks-/morarente af det skyldige beløb. Satsen er variabel og består af kontoens debetrentesats samt en fast overtræks-/morarente på p.t. 12,00 p.a. Renten beregnes dagligt af det til enhver tid skyldige beløb. Offentlige omkostninger til staten til f.eks. tinglysning fremgår ikke af skemaet, men er medtaget i beregningen på de årlige omkostninger i for billån, boliglån, andelsboliglån og prioritetslån. Omkostningerne består af en fast tinglysningsafgift på kr og en tinglysningsafgift på 1,5 i fast afgift. Risikoklassificering: Boliglån, Prioritetslån og Andelsboliglån er udlån over kr , og hvor der er pant i fast ejendom eller i en andel i en andelsboligforening. Lånene er derfor risikoklassificeret i henhold til en bekendtgørelse om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Lånene er risikoklassificeret som gule, da de er variabelt forrentet eller afdragsfrie i hele eller dele af lånets løbetid. Lånebeløbet fra et TK prioritetslån stilles til rådighed på en tilhørende TK prioritetsindlån med en rentesats, der svarer til prioritetslånets sats 0,50 point 23. juli Side 8 af 28

9 Risikoklassificering af lån Risikomærkningen af lån sker i henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af lån. Reglerne farveinddeler lånene ud fra risikoen ved dem. Grøn er det mindst risikofyldte lån, mens rød er det mest risikofyldte. Kategori Et låne- eller kredittilbud, som i hele lånets løbetid afdrages løbende og er fastforrentet eller variabelt forrentet med renteloft i hele lånets løbetid. Et låne- eller kredittilbud, der er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. Et låne- eller kredittilbud, der opfylder et af nedenstående punkter: 1. Der udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt 2. Der er optaget i anden valuta end DKK og EUR 3. Der ikke kan indfries til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere Lån Lån med afdrag Lån uden afdrag Fastforrentet realkreditlån RenteMax - Renteloft i hele lånets løbetid RenteMax - Renteloft i kortere tid end lånets løbetid F-kort Tilpasningslån F1-F9 Tilpasningslån F10 Banklån med variabel rente Kredit med variabel rente Reglerne om risikomærkning af udlånsprodukter finder anvendelse ved rådgivning om: Lån og kreditter på over kr Ved optagelse af lån med pant i fast ejendom til privatkunder eller andelsboligforeninger Ved optagelse af lån med pant i en andel i en andelsboligforening Vil du vide mere I bekendtgørelse fra Finanstilsynet om risikomærkning af udlånsprodukter, er det muligt at læse mere og se en liste over udlånsprodukter inddelt i mærkningskategorier. 23. juli Side 9 af 28

10 Priser for almindelige serviceydelser Overførsel og betaling Overførsel foretaget af banken Overførsel mellem egne konti i banken 1 Overførsel til 3. mand 4 Overførsel til 3. mand samme dag Straksoverførsel til 3. mand 45,00 45,00 Fast overførsel oprettet i banken Fast overførsel mellem egne konti i banken Fast overførsel til anden kunde Fast overførsel samme dag til anden kunde 5,00 1 Fast overførsel - oprettelse og ændring Betaling foretaget af banken Betaling af indbetalingskort 4 Kontant indbetaling til anden kundes konto 4 Returnering Returnering af BS-betaling 225,00 Returnering af løn (Gode penge) 30 Returnering af fejlbehæftet transaktion 4 Hævning og kasseekspedition Hævning på opsparingskonto Ud over 2 hævninger pr. måned på vestjyskungopsparing vestjyskfriopsparing vestjyskfriopsparing erhverv vestjyskforening vestjyskopsparing vestjysklikviditet 2 25, ,00 25,00 25 Hævning i kassen Indbetaling i kassen Døgnboks Kontant udbetaling - ud over 2 stk. pr. måned NB: Gælder ikke hævning på opsparingskonti Kontant indbetaling i kassen (Kun foreninger) - ud over 4 stk. pr. kvartal Indbetaling i døgnboks (Kun foreninger) - ud over 20 stk. pr. kvartal Valuta Kontant valuta køb og salg samt valutaveksling Ikke-kunder 3 10 Pr. ekspedition Pr. ekspedition Forsendelse kontanter Fremsendelse af kontanter i valuta eller DKK 20 Pr. ekspedition Mønter Optælling af mønter på kundebetjent mønttæller Salg af møntruller Ikke-kunde Kasseekspeditioner 10 pr. ekspedition Kontoudskrift og årsudskrift Kontoudskrift Frekvent kontoudskrift - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder med eboks 15,00 Rekvireret/bestilt kontoudskrift 25,00 Kopi af tidligere udsendt/udskrevet kontoudskrift 5 Årsudskrift Kopi af årsudskrift fra arkiv 25, juli Side 10 af 28

11 Dankort, Visa/Dankort, MasterCard Debetkort og hævekort Kortholderbetaling Dankort Visa/Dankort - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG 15 MasterCard Standard Debit - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år MasterCard Guld Debit - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år MasterCard Business Standard Debit Hævekort Hævning i automater Hævning i vestjyskbanks automater Hævning i øvrige pengeinstitutters automater - kunder med gebyrfrihverdag UNG og kunder under 18 år: 2 gratis hævninger pr. måned 5,00 Pr. hævning Hævning af valuta i vestjyskbanks automater* - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år - for ikke-kunder * udvalgte automater 2 3 Pr. hævning Hævning i udlandet - Visa/Dankort og MasterCard Debetkort minimum 1,00 3 Pr. hævning Generelle priser Individuelt kortdesign - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år 75,00 Hastebestilling 15 Nulstilling af forbrugsgrænse 15 Returnering af dækningsløse posteringer 225,00 Genbestilling af PIN-kode ved kontakt til banken ved brug af Netbank 25,00 15,00 Genbestilling af beskadiget eller bortkommet kort - ved kontakt til banken - ved brug af Netbank 75,00 5 Kurérforsendelse 30 Indsigelse mod korttransaktion - får kortholder medhold i indsigelsessag betales ikke gebyr 40 Pr. beløb Kopi af nota (hvis nota er lig med det fakturerede) 75,00 Omregningskurser ved brug i udlandet Europæiske valutaer offentliggjort på Øvrige valutaer offentliggjort på Visa: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,00 MasterCard: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,50 Visa: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,50 MasterCard: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 2, juli Side 11 af 28

12 MasterCard Kreditkort Standard Årlig betaling for kort 20 Årlig betaling for kort familiekort (lukket for nyudstedelse) 10 Guld Årlig betaling for kort - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG Årlig betaling for kort familiekort (lukket for nyudstedelse) 10 Platin Årlig betaling for kort - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG Loungeadgang (kort skal bestilles separat) - 2 loungebesøg pr. kvartal (beregnes pr. person) - Efterfølgende besøg pr. person 15 Årlig betaling for kort familiekort (lukket for nyudstedelse) 10 Generelle priser Hastebestilling 15 Ændring af forbrugsgrænse 15 Genbestilling af PIN-kode ved kontakt til banken ved brug af Netbank 25,00 15,00 Genbestilling af beskadiget eller bortkommet kort - ved kontakt til banken - ved brug af Netbank 75,00 5 Kurérforsendelse 30 Nødkontanter (hvis kortet bortkommer i udlandet) 30 Indsigelse mod korttransaktion - får kortholder medhold i indsigelsessag betales ikke gebyr 40 Pr. beløb Kopi af nota (hvis nota er lig med det fakturerede) 75,00 Hævning i automater vestjyskbanks automater Øvrige kontanthævninger 2,00 5 2,00 5 Hævning af valuta i vestjyskbanks automater* - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for ikke-kunder 2 3 Pr. hævning * udvalgte automater Omregningskurser ved brug i udlandet Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,50 Øvrige valutaer offentliggjort på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 2, juli Side 12 af 28

13 MasterCard kreditkort - ÅOP Med et MasterCard kreditkort har du op til 42 dages rentefri kredit. MasterCard Standard Årligt kortgebyr 200 kr. Årlig rente i procent Debitorrente i procent Årlig rente inkl. rentes rente Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 0,7 50 udnyttelse 1,3 25 udnyttelse 2,7 MasterCard Guld Årligt kortgebyr 850 kr. Årlig rente i procent Debitorrente i procent Årlig rente inkl. rentes rente Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 1,7 50 udnyttelse 3,4 25 udnyttelse 6,8 MasterCard Guld gebyrfrihverdag og gebyrfrihverdag UNG Årligt kortgebyr 500 kr. Årlig rente i procent Debitorrente i procent Årlig rente inkl. rentes rente Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 1,0 50 udnyttelse 2,0 25 udnyttelse 4,0 23. juli Side 13 af 28

14 MasterCard Platin Årligt kortgebyr kr. Årlig rente i procent Debitorrente i procent Årlig rente inkl. rentes rente Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 1,4 50 udnyttelse 2,8 25 udnyttelse 5,6 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 0,6 50 udnyttelse 1,1 25 udnyttelse 2,2 MasterCard Platin gebyrfrihverdag og gebyrfrihverdag UNG Årligt kortgebyr kr. Årlig rente i procent Debitorrente i procent Årlig rente inkl. rentes rente Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 1,1 50 udnyttelse 2,2 25 udnyttelse 4,4 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 0,4 50 udnyttelse 0,9 25 udnyttelse 1,8 23. juli Side 14 af 28

15 Homebanking Netbank og Mobilbank Fast kundeafgift Overførsel mellem egne konti i banken Betaling af indbetalingskort, Overførsel til anden kunde, Overførsel til anden kunde samme dag - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år Straksoverførsel til anden kunde - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år 1,50 2,00 Swipp-overførsel i Mobilbank Kvitteringer 1 SMS-service Fast kundeafgift Overførsel mellem egne konti edankort Betaling Infoservice SMS besked - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år 1,00 - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år 1,00 Homebanking erhverv Netbank prismodeller Der er valgfrihed for erhvervskunder mellem 3 prismodeller. Model 1 er standard Model 1: Fast kundeafgift Overførsel mellem egne konti i banken Betaling af indbetalingskort, Overførsel til anden kunde Overførsel samme dag Straksoverførsel Udbetaling til Nem Konto Kvittering 1,50 5,00 6,00 2,50 1 Model 2: Fast kundeafgift Overførsel mellem egne konti i banken Betaling af indbetalingskort, Overførsel til anden kunde Overførsel samme dag Straksoverførsel Udbetaling til Nem Konto Kvittering 5 0,50 5,00 6,00 1,50 1 Pr. måned Model 3: Fast kundeafgift Overførsel mellem egne konti i banken Betaling af indbetalingskort, Overførsel til anden kunde Overførsel samme dag Straksoverførsel Udbetaling til Nem Konto Kvittering 125,00 0,25 5,00 6,00 1,25 1 Pr. måned 23. juli Side 15 af 28

16 FI-kreditor FI-kreditor/FI-kort FI-kreditor, abonnement, pr. kortart 10 FI-kort bestilt af banken 1,00 Advisering af FI indbetalinger 15,00 Pr. brev Check Check Udstedelse af bankcheck 5 Gavecheck med telegram 5 Brevcheck 2,75 Indløsning af check 12,50 Pr. check Returnering af check 30 Pr. check Spærring af check 15 Pr. portion Kundeboks Selvbetjeningsboks Lille boks Mellem 1 boks Mellem 2 boks Stor boks Ekstra stor boks 24* 30* 42* 84* 1.44* Betjeningsboks Lille boks Mellem Stor boks Meget stor boks Ekstra stor boks 30* 42* 48* 66* 81* Øvrige Etableringsomkostning for boks 24* Opbrydning af boks 3.00 Udskiftning af lås 1.50 *Moms: Beløbet er momspligtigt og skal tillægges den til enhver tid gældende momssats. Serviceydelser m.m. Budgetservice Ajourføring af budgetskema 50 Pr. halvår ID-kort ID-kort, udstedelse 20 Letsikring Administrationsgebyr for Letsikring af barn, årligt Administrationsgebyr for øvrige Letsikringer, årligt 5 15 Pr. kunde Pr. kunde Opsigelse af beløb på vestjyskplus opsparing Opsigelse af beløb ved anvendelse af netbank Opsigelse af beløb ved henvendelse i banken 2 Pr. opsigelse Pr. opsigelse Gavebevis Gavebevis, udstedelse 4 Dokumenthåndtering Dokumenthåndtering m.v. minimum maksimum 2 20 Timeopgaver Timeløn f.eks. ved ekstraordinære eller tidskrævende serviceydelser minimum juli Side 16 af 28

17 Handel med værdipapirer Almindelig fondshandel (rådgivning) Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger Danske aktier og aktiebaserede investeringsforeninger Kursværdi under maksimum Kursværdi over Tegningsretter 0, ,50 1,00 10 Unoterede aktier Køb af unoterede aktier i pensionsdepoter 1, , Nordiske aktier, kursværdi under maksimum Kursværdi over udenlandske omkostninger 0, ,50 Øvrige udenlandske aktier + evt. stempelgebyr 1,00 60 Almindelig fondshandel (rådgivning) Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger Danske obligationer, kursværdi under maksimum Kursværdi over Kursskæring Handler under 1 mio. (+/- i afregningskurs) Handler over 1 mio. 0, ,10 0,10 Ved hjemtagelse og indfrielse af kreditforeningslån 0,10 Obligationsbaserede investeringsforeninger, kurtage 0,15 20 Udenlandske obligationer, kursværdi under maksimum Kursværdi over udenlandske omkostninger 0, ,10 Almindelig fondshandel (rådgivning) Future og optioner Danske aktiebaserede futures pr. kontrakt, af kursværdi minimum + bidrag til garantifonden Danske aktiebaserede optioner pr. kontrakt, præmie minimum + bidrag til garantifonden 0, , Fondshandel Generelle priser og betingelser Limitering af ordrer (limithandel). Opkræves ved registrering - uanset om handlen gennemføres eller ej. 10 Registrering af handel ved samme kunde f.eks. pensionsdepot og frit depot. Pr. papirkode (Gælder ikke unoterede aktier) 10 Erstatningsnotaer pr. nota 15 Kurtage beregnes generelt af kursværdien, unoterede aktier dog af højeste værdi. Ved handel med udenlandske obligationer og aktier tillægges udenlandske omkostninger. 23. juli Side 17 af 28

18 Handel med værdipapirer via Netbank Fondshandel via Netbank (uden rådgivning) Danske aktier og aktiebaserede investeringsforeninger Minimum Nordiske aktier (Sverige, Norge og Finland) Minimum 0,15 4 0,15 75,00 Øvrige udland, aktier Minimum + evt. stempelgebyr 0,50 20 Limitering af ordrer (limithandel) Opkræves ved registrering uanset om handlen gennemføres eller ej. Der betales ikke gebyr ved limitering af udenlandske aktier og ved limiteret ordrebørs. 10 OMX, Den Nordiske Børs København. Børsabonnement med realtidskurser, pr. kvartal Med ordredybde, pr. kvartal Danske obligationer/obligationsbaserede investeringsforeninger Minimum Udenlandske obligationer Minimum ,10 4 0,15 25 Handel med værdipapirer - fuldmagtsaftale Værdipleje Kurtage ved aftaler om Værdipleje - undtagen i nedenstående tilfælde Intern handel/flytning af værdipapirer til præferencedepot ved etablering af aftale om Værdipleje Porteføljegebyr pr. aftale - pr. kvartal Minimum pr. kvartal Maximum pr. kvartal 0,100* 10* 50* Pensionspulje Administration (excl. handelsomkostninger) Danske og udenlandske aktier - saldo under kr. - saldo mellem kr. og kr. - saldo mellem kr. og kr. - saldo over kr. 1,00 0,75 0,50 0,30 Korte og lange obligationer - saldo under kr. - saldo mellem kr. og kr. - saldo mellem kr. og kr. - saldo over kr. 0,80 0,60 0,40 0,30 Ændring af puljesammensætning - dog gratis skifte 1 gang årligt Intern handel af værdipapirer til præferencedepot ved etablering af aftale om pensionspulje Salg af værdipapirer ved indtrædelse i pensionspulje 10 Porteføljemanagement Handelsomkostninger: Obligationsbaserede investeringsforeninger Aktiebaserede investeringsforeninger Individuelle obligationer med en kurslistevarighed på under 3 år Individuelle obligationer med en kurslistevarighed på over 3 år Individuelle aktier + evt. udenlandske omkostninger samt skatter og afgifter 0,050 0,250 0,025 0,050 0,250 Administrationsomkostninger: Aftale baseret på investeringsforeninger Aftale baseret på individuelle værdipapirer (af aftalens værdi) *Moms: Beløbet er momspligtigt og skal tillægges den til enhver tid gældende momssats. kr. 0,50* 23. juli Side 18 af 28

19 Opbevaring af værdipapirer i depot Registrering af fuldmagt og frigivelse Registrering af handels- og spørgefuldmagt *20 Registrering af frigivelse og fuldmagt på VP-konti 20 Aktier, investeringsforeninger og obligationer indskrevet i VP Transaktioner: Beholdningsændring + pr. mio. kr. nominelt Ændring af kontostamdata 15,00 13,00 *2 Meddelelser (kan fravælges): Rentemeddelelse Udtrækningsmeddelelse Meddelelse vedr. beholdningsændring Meddelelse ikke beholdningsændring *13,00 *13,00 13,00 *13,00 Obligationer indskrevet i VP Fondskode VP-konto *24,00 *45,00 Udenlandske værdipapirer Aktier - af kursværdi i DKK på beregningstidspunktet Obligationer - af kursværdi i DKK på beregningstidspunktet Minimum Afkastudbetalinger *0,30 *0,30 *20 4 Pr. depot Øvrige obligationer og aktier Beregnes af nominel værdi på beregningstidspunktet *0,20 Øvrige effekter Øvrige effekter *5 Pr. effekt Overførsel i banken Overførsel af værdipapirer registreret i VP - dog for samme kunde/ægtefælle i uskiftet bo *Moms: Beløbet er momspligtigt og skal tillægges den til enhver tid gældende momssats Pr. fondskode Pr. fondskode Andre deponerede effekter Deponerede pantebreve og gældsbreve Ydelsesberegning *6 Årlig betaling - beregnes af restgæld *2,00 Påkravsskrivelse *10 Rykkere gældsbreve *10 Ejerskifte pantebrev - efterfølgende pantebreve Ekstraordinære afdrag/førtidsindfrielse - efterfølgende pantebreve Opsigelse - meddelelse om opsigelse af private pantebreve, inkl. fremsendelse til advokat 30 Pr. matr.nr. Aflysning 75 Pr. dokument Påtegning ved rykning 75 Pr. dokument Andre påtegninger 75 Pr. dokument Kopi af dokument 10 Pr. dokument *Moms: Beløbet er momspligtigt og skal tillægges den til enhver tid gældende momssats. 23. juli Side 19 af 28

20 Samlet pris Indfrielse af evt. banklån Fremsendelse af købesum Tinglysning af ejerpantebrev Påtegning på eksisterende ejerpantebrev (herunder forhøjelser) Tingbogsoplysning Rådgivning, herunder indfrielse af købsaftale Lån og kreditter, etablering m.m. Stiftelsesprovision Stiftelsesprovision for lån og kreditter generelt 0,50 2,00 Lånesagsomkostninger Lånesagsgebyr, generelt Lånesagsgebyr for Løn & Kredit ung og Udlån ung Prolongation, vilkårsændring 75 Ydelsesbortfald 75 Byggelån Ved større sager beregnes timesats for specialydelser med tillæg af betaling for øvrige ydelser. Stiftelsesprovision beregnes, uanset om lånesagen er med eller uden dokument. Stiftelsesprovision 1,00-2,00 Mellemfinansiering Ved større sager beregnes timesats for specialydelser med tillæg af betaling for øvrige ydelser. Stiftelsesprovision beregnes, uanset om lånesagen er med eller uden dokument. Stiftelsesprovision - Privat - maksimum 1,00-2, TK prioritetslån Stiftelsesprovision Lånesagsgebyr Indfrielse af lån Gældsovertagelse Andelsboliglån Køb af andelsbolig X X X X X 2.00 Salg af andelsbolig, hvor der er tinglyst ejerpantebrev Salg af andelsbolig, hvori der ikke er tinglyst ejerpantebrev X X X X 1.50 X X X X 50 Lån og kreditter, etablering og administration af sikkerheder m.m. Sikkerheder Oprettelse, forhøjelser, ændring af ejerpantebreve og skadesløsbreve Rykningspåtegninger på ejerpantebreve for ekstern kreditgiver Ændring af pantebrev til ejerpantebrev eller ændring af ejerpantebrev til pantebrev Tinglysningsgebyr 20 Pr. dokument Brev om spærret beløb til fordel for 3. mand 50 Panthaverdeklaration - Notering af ændring af forsikringsselskab - Ekspeditionsgebyr ved forsikringsrestance/ophør Notering af udlæg og sekundær underpant 65 Notering af transport ved boligsager 75 Dokumentgebyr ved 3. mands kaution 1.00 Fremsendelse af dokument til underskrift i andet PI 30 Modtagelse af vidnefast underskrift for andet PI juli Side 20 af 28

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 01-07-2015 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 15-11-2013 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015 11. Rentesatser indlån 11.1 Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Nominel årlig rente i % Bemærkninger Fakkel- og Fakkel+konto 1) 0,000% Privatkonto m/u kredit 0,000% Checkomkostning pr. indløst

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner liste over bankens serviceydelser er i danske kroner Særlig Indlån - Pensionsopsparing Administration af pensionskonti Overførsel 75 Delvis udbetaling i utide. Delvis udbetaling efter 60 år. Ophæv i utide

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 28-01-2016 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser

Basisbanks prisliste. Priser Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Basispakken... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 MasterCard Guld (kan ikke nyoprettes)... 7 MasterCard (kan ikke nyoprettes)... 10 Omregningskurser kortbetalinger

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 7. april 2016 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Indhold 1. Rentesatser indlån... 3 1.1. Indlån Privat... 3 1.2. Indlån Erhverv... 5 2. Rentesatser udlån Privat... 5 2.1. Udlån Privat... 5 2.2. Kreditter Privat...

Læs mere

2. februar 2015 PRISINFORMATION

2. februar 2015 PRISINFORMATION 2. februar 2015 PRISINFORMATION Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 FORDELSPROGRAM 2 Fordelsprogram 2 Stjernekunder oprettet før 01.10.2015 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførsler via medarbejderbetjening Overførsler via

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 %

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 % Gebyroversigt Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01.7.2017 Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. september 2017. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Overførelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Side Almindelig serviceydelser 1-3 Opb.af værdipapirer i depot 4 Værdipapirhandel 5 Kort 6-8 Lån og kreditter generelt

Læs mere

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13 Prisliste 1. maj 2016 Side 1 af 13 Service / ekspedition Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort Pr. sæt 3.000,00 * Boksleje, betales

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. juli 215 1. juli 215 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til 2. kr.

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 25,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Mortifikation 250,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. december 214 1. december 214 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Check Konto

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisliste Fynske Bank

Prisliste Fynske Bank Kontooprettelse Oprettelse af konto til privat 0,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til erhverv 500,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til foreninger 500,00 kr. pr. 07.07.14 FI/girokort ved skranken

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20 1. Rentesatser indlån... 2 6 2. Rentesatser udlån... 7 12 2.1 Privatkunder... 7 11 3. Kort... 12 14 3.1 VISA / Dankort / Hævekort... 12 3.2 MasterCard Debit... 13 3.3 MasterCard Credit... 14 4. Konti og

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2016

Nye Priser pr. 1. marts 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2016 Nye Priser pr. 1. marts 2016 Du kan opnå fordele som kunde i øns Bank, hvis du vælger at samle alle dine bankforretninger hos os. Hvis

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min.

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Overførsel af konti Indlånskonti el. udlånskonti, pr. konto 0,00 til andet P.I. Øvrigt særligt indlån - herunder Børneopsparing 0,00 Særlig indlån Overførsel

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012 Betalinger til udlandet Overførsler SWIFT økonomi (3 bankdage) via webbank DKK 30.00 * Ved manuel bestilling over skranken DKK 40.00 * EUR-betalinger indenfor

Læs mere

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr.

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Fakkel-konto 1) Nominel årlig rente i % Bemærkninger Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rente af den del af indestående der overstiger

Læs mere

Serviceydelser, prisliste pr

Serviceydelser, prisliste pr Indbetalingskort Omgående betaling - via Sparekassen Betaling min. 3 dage senere end indlevering - via Sparekassen Betaling - via netbank uden kvittering gratis Betaling - via netbank med kvittering eller

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 7. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift... 3

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS via webbank og EU- betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000,

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Priser for SEB Private Banking Juni 2009

Priser for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking, 17. april 2009 Alle satser er gældende, indtil SEB fastsætter nye. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Landemærket 10 Telefon Telefax Internet

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20 Indhold PRIVAT FRI 3 Lån og kreditter 4 Betalinger og overførsler 9 Betalingskort 10 Værdipapirhandel/Investeringspleje 15 Netbank/mobilbank 20 Forsikringer 22 Kundeboks 22 Øvrige serviceydelser 22 Pantebreve

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere