Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli juli Side 1 af 28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28"

Transkript

1 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli juli Side 1 af 28

2 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv rente) Bemærkninger Basiskonto 0 Flere end 2 kontante udbetalinger pr. måned koster 2 kr. pr. stk. Løn & Kredit 0,050 0,050 Indestående < kr Indestående kr Flere end 2 kontante udbetalinger pr. måned koster 2 kr. pr. stk. Budgetkonto 0,050 0,050 Indestående < kr Indestående kr Flere end 2 kontante udbetalinger pr. måned koster 2 kr. pr. stk. William opsparing 0,750 For børn på 0-7 år Ved det fyldte 8. år omlægges kontoen automatisk til en Ungopsparing Flere end 2 kontante udbetalinger pr. måned koster 2 kr. pr. stk. Ung konto 0,100 For unge på 8-17 år Ved 18 år omlægges kontoen automatisk til en Løn & Kredit ung. Flere end 2 kontante udbetalinger pr. måned koster 2 kr. pr. stk. Løn & Kredit ung 0,100 For unge på år Ved 29 år omlægges kontoen automatisk til en Løn & Kredit Flere end 2 kontante udbetalinger pr. måned koster 2 kr. pr. stk. Se noter vedr. indlån side juli Side 2 af 28

3 Opsparingskonti Kontotype vestjyskplus opsparing vestjyskfri opsparing Nominel årlig rente (effektiv rente) 0,050 0,250 0,050 0,100 Bemærkninger Indestående < kr Indestående kr Renten beregnes af den del af indeståendet, der er indenfor intervallet for den pågældende rentesats (knækrenteprincip) Der kan hæves helt eller delvist på kontoen med 31 dages varsel. Indestående < kr Indestående kr Renten beregnes af den del af indeståendet, der er indenfor intervallet for den pågældende rentesats (knækrenteprincip) Flere end to hævninger pr. måned koster 25 kr. pr. gang vestjyskhøjrente 0,150 0,850 Indestående < kr Indestående kr Åben for indskud frem til 28. august Minimum indskud kr Indskud er bundet til 15. marts Udbetaling i bindingsperioden kan ske med 1 måneds opsigelse og mod betaling af en dekort på 0,050 af det hævede beløb pr. hele kalendermåned, der er tilbage af aftaleperioden, dog altid minimum 1,000 af det hævede beløb. Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) vestjyskopsparing 0,050 0,100 Indestående < kr Indestående kr Rentesatsen for indestående over kr følger indskudsbevisrenten fra Nationalbanken med et tillæg på p.t. 0,85. Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Flere end to hævninger pr. måned koster 25 kr. pr. gang. Kontoen kan ikke nyoprettes Ungopsparing 0,750 For unge på 8-28 år Ved 29 år omlægges kontoen automatisk til en vestjyskfri opsparing Flere end to hævninger pr. måned, koster 20 kr. pr. gang vestjyskforening 0,050 0,100 Indestående < kr Indestående kr Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Flere end to hævninger pr. måned koster 25 kr. pr. gang Børneopsparing 1,400 Børneopsparing kan senest oprettes inden udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 14 år. Etableringskonto 0,100 Millionærkonto 0 Der er gevinstchance for hver 100 kroner indestående. Gevinster udtrækkes månedligt. Gevinstpuljen omregnes til en gennemsnitlig rente og gevinsternes størrelse fremgår på Se noter vedr. indlån side juli Side 3 af 28

4 Pensionskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv rente) Bemærkninger Aldersopsparing 0,100 0,100 0,100 Indestående < kr Indestående kr Indestående > kr Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Ratepension 0,100 0,100 0,100 Indestående < kr Indestående kr Indestående > kr Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Kapitalpension 0,100 0,100 0,100 Indestående < kr Indestående kr Indestående > kr Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Oprettes kun ved overførsel fra andet PI vestjyskhøjrente Aldersopsparing Ratepension Kapitalpension 0,150 0,850 Indestående < kr Indestående > kr Renten er fast i hele perioden og beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås. Åben for indskud frem til 28. august Minimum indskud kr Indskud er bundet frem til 15. marts Udbetaling i bindingsperioden kan ske med 1 måneds opsigelse og mod betaling af dekort. Dekorten beregnes som 0,050 af det hævede beløb pr. hele kalendermåned, der er tilbage af aftaleperioden, dog altid minimum 1,000 af det hævede beløb. Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Selvpensionering 0,100 0,100 0,100 Indestående < kr Indestående kr Indestående > kr Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Oprettes kun ved overførsel fra andet PI Indeksopsparing 0,100 0,100 0,100 Indestående < kr Indestående kr Indestående > kr Renten beregnes af hele indeståendet, når saldoen i intervallet nås (trappe) Oprettes kun ved overførsel fra andet PI Se noter vedr. indlån side juli Side 4 af 28

5 Noter: Renten på indlån er variabel, med mindre andet er anført. Hvorledes den variable rente er fastsat, fremgår af vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser, som er fremlagt i afdelingen og på Renten på vestjyskplus opsparing er variabel og kan ændres med 31 dages varsel. vestjyskbanks regler for validering, beregning og tilskrivning af rente fremgår også af vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser. vestjyskbanks gebyrer fremgår af denne prisbog Indlån op til EUR er dækket af Indskyder- og Investorgarantiordningen kaldet Garantiformuen. Pensionsmidler er dækket fuldt ud. Indskud med socialt formål, f.eks. pensionsudbetaling, og som følge af skader ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse er dækket i 6 mdr. med EUR Deponering ved private hushandler og provenu af realkreditlån er dækket i 12 mdr. med EUR Saldi pr. 31. maj 2015 på særlige indlån (excl. pensionsmidler) er omfattet af ubegrænset dækning, indtil de kan udbetales. Dækningen gælder pr. person eller pr. virksomhed. Aktier i vestjyskbank er ansvarlig indskudskapital, og er derfor ikke dækket. Du kan læse mere på bankens hjemmeside eller Sker der overtræk, skal der betales overtræks-/morarente af det skyldige beløb. Satsen er variabel og består af kontoens debetrentesats samt en fast overtræks-/morarente på p.t. 12,00 p.a. Renten beregnes dagligt af det til enhver tid skyldige beløb, og tilskrives kontoen med den rentetermin, som gælder for indlånsrenten. Renten på indlån beregnes hver dag af det til enhver tid indestående på kontoen. Renten tilskrives generelt årligt bagud pr. 31/12. For Løn & Kredit, Løn & Kredit ung og budgetkonto tilskrives renten kvartalsvist bagud pr. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Rentesatsen i det laveste interval på vestjyskopsparing er definitionsmæssigt bankens højeste indlånsrente. Rentesatsen er den rentesats som boligsparekontrakter, indekskontrakter og uddannelseskonti ifølge gældende lovgivning, mindst skal forrentes med. Opsparingskonti kan ikke benyttes til automatiske indbetalinger som løn, pension m.m., og der kan ikke tilknyttes automatiske udbetalinger i form af træk via Betalingsservice. Opsparingskonti og pensionskonti kan ikke benyttes som NEMKONTO. Der kan hæves på vestjyskhøjrente med 1 måneds opsigelse mod betaling af en dekort på minimum 1,000 pct. Der kan hæves helt eller delvist på vestjyskplus opsparing med 31 dages varsel. Det ønskede beløb skal opsiges ved anvendelse af netbank eller ved henvendelse til banken mod gebyr. Banken har tilsluttet sig Det Private Beredskab. Pris for serviceydelser vedr. indlånskonti fremgår af prisbogens afsnit omkring serviceydelser. Renter under kr. 1,00 tilskrives ikke ved konti med helårlig rentetilskrivning. For konti med kvartalsvis rentetilskrivning er minimumsbeløbet kr. 0,25. Renteberegningsprincipper Trappeprincip: Renten beregnes af hele indeståendet med den sats, der er gældende for det pågældende interval. Eksempel: vestjyskhøjrente med en saldo på kr Nominel årlig rente i 0,150 0,850 Intervaller Indestående < kr Indestående > kr Forrentning 0 kr. forrentes med 0, kr. forrentes med 0,850 Knækrenteprincip: Renten beregnes af den del af indeståendet, der er indenfor intervallet for den pågældende rentesats. Eksempel: vestjyskfriopsparing med en saldo på kr Nominel årlig rente i 0,050 0,100 Intervaller Indestående < kr Indestående kr Forrentning kr. forrentes med kr. forrentes med 0, juli Side 5 af 28

6 Rentesatser - Udlån - privatkunder Løn & Kredit (Kassekredit) (a1) Årlig rente i procent 3,70 8,95 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Etableringsomkostninger Stiftelsesprovision 0,50-2,00 + lånesagsgebyr 750 kr. 3,75 9,25 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Ifølge standardforudsætninger fra Prisoplysningsbekendtgørelsen Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr og en løbetid på 5 år. Der er ikke beregnet omkostninger til sikkerhed til banken i dette eksempel. ÅOP før skat 100 udnyttelse 4,2 10,2 50 udnyttelse 4,6 11,1 25 udnyttelse 5,5 12,9 Løn & Kredit ung (Kassekredit for unge mellem 18 og 28) (a2) Årlig rente i procent 4,50 9,75 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Etableringsomkostninger Stiftelsesprovision 0,50-2,00 + lånesagsgebyr kr. 4,58 10,11 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af det anførte eksempel Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr og en løbetid på 5 år. Der er ikke beregnet omkostninger til sikkerhed til banken i dette eksempel. ÅOP før skat 100 udnyttelse 4,7 11,1 50 udnyttelse 4,8 12,0 25 udnyttelse 5,0 13,9 Billån (b) Årlig rente i procent 3,95 9,00 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Etableringsomkostninger Stiftelsesprovision 0,50-2,00 + lånesagsgebyr 750 kr. 4,01 9,31 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Ifølge standardforudsætninger fra Prisoplysningsbekendtgørelsen. Der er ikke krav om udbetaling. Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr. og en løbetid på 7 år. Omkostninger til sikkerhed til banken: kr. for etablering af ejerpantebrev (bil) på det samlede kreditbeløb inkl. omkostninger samt 950 kr. for en panthaverdeklaration F. Endvidere beregnes tinglysningsafgift til staten. ÅOP før skat 5,3 11,3 Se noter vedr. udlån side juli Side 6 af 28

7 Boliglån (c1) Årlig rente i procent 4,25 9,00 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Risikoklassificering (se noter) 4,32 9,31 Etableringsomkostninger Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Ifølge standardforudsætninger fra Prisoplysningsbekendtgørelsen Stiftelsesprovision 0,50-2,00 + lånesagsgebyr 750 kr. Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr. og en løbetid på 20 år. Omkostninger til sikkerhed til banken: kr. for etablering af ejerpantebrev på det samlede kreditbeløb inkl. omkostninger. Endvidere beregnes tinglysningsafgift til staten. ÅOP før skat 4,7 10,1 TK Prioritetslån (c2) Årlig rente i procent 2,25 4,25 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Risikoklassificering (se noter) 2,27 4,32 Etableringsomkostninger Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af det anførte eksempel Ingen stiftelsesprovision Lånesagsgebyr kr. Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr. og en løbetid på 20 år. Hertil kommer omkostninger til stempel og tinglysningsafgift til staten. ÅOP før skat 2,7 4,8 Andelsboliglån (c3) Årlig rente i procent 4,75 7,25 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Risikoklassificering (se noter) 4,84 7,45 Etableringsomkostninger Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af det anførte eksempel Stiftelsesprovision 0,50-2,00 + lånesagsgebyr 750 kr. Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr. og en løbetid på 20 år. Omkostninger til sikkerhed til banken: kr. for etablering af ejerpantebrev på det samlede kreditbeløb inkl. omkostninger. Endvidere beregnes tinglysningsafgift til staten. ÅOP før skat 5,3 8,1 Se noter vedr. udlån side juli Side 7 af 28

8 Forbrugslån (d) Årlig rente i procent 5,95 12,25 Debitorrente i procent inkl. rentes rente Etableringsomkostninger Stiftelsesprovision 0,50-2,00 + lånesagsgebyr 750 kr. 6,08 12,82 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Ifølge standardforudsætninger fra Prisoplysningsbekendtgørelsen Beregnet på grundlag af et samlet kreditbeløb på kr. og en løbetid på 5 år. Der er ikke beregnet omkostninger til sikkerhed til banken i dette eksempel. ÅOP før skat 7,1 14,8 Noter: Renten beregnes af gælden og tilskrives hvert kvartal. Rentesatserne er variable. Rentesatser for kreditter er beregnet på 100 udnyttelse uden nedbringelse i løbetiden. Regler for validering, beregning og tilskrivning af renter fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser, der kan rekvireres i bankens afdelinger. Alle lån er annuitetslån, medmindre andet er anført. Eventuel sikkerhedsstillelse afhænger af det samlede engagement med banken. Der skal betales omkostninger for eventuel sikkerhedsstillelse. Alle beregninger på ÅOP er foretaget på baggrund af kreditaftaleloven. Sker der overtræk, skal der betales overtræks-/morarente af det skyldige beløb. Satsen er variabel og består af kontoens debetrentesats samt en fast overtræks-/morarente på p.t. 12,00 p.a. Renten beregnes dagligt af det til enhver tid skyldige beløb. Offentlige omkostninger til staten til f.eks. tinglysning fremgår ikke af skemaet, men er medtaget i beregningen på de årlige omkostninger i for billån, boliglån, andelsboliglån og prioritetslån. Omkostningerne består af en fast tinglysningsafgift på kr og en tinglysningsafgift på 1,5 i fast afgift. Risikoklassificering: Boliglån, Prioritetslån og Andelsboliglån er udlån over kr , og hvor der er pant i fast ejendom eller i en andel i en andelsboligforening. Lånene er derfor risikoklassificeret i henhold til en bekendtgørelse om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Lånene er risikoklassificeret som gule, da de er variabelt forrentet eller afdragsfrie i hele eller dele af lånets løbetid. Lånebeløbet fra et TK prioritetslån stilles til rådighed på en tilhørende TK prioritetsindlån med en rentesats, der svarer til prioritetslånets sats 0,50 point 23. juli Side 8 af 28

9 Risikoklassificering af lån Risikomærkningen af lån sker i henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af lån. Reglerne farveinddeler lånene ud fra risikoen ved dem. Grøn er det mindst risikofyldte lån, mens rød er det mest risikofyldte. Kategori Et låne- eller kredittilbud, som i hele lånets løbetid afdrages løbende og er fastforrentet eller variabelt forrentet med renteloft i hele lånets løbetid. Et låne- eller kredittilbud, der er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. Et låne- eller kredittilbud, der opfylder et af nedenstående punkter: 1. Der udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt 2. Der er optaget i anden valuta end DKK og EUR 3. Der ikke kan indfries til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere Lån Lån med afdrag Lån uden afdrag Fastforrentet realkreditlån RenteMax - Renteloft i hele lånets løbetid RenteMax - Renteloft i kortere tid end lånets løbetid F-kort Tilpasningslån F1-F9 Tilpasningslån F10 Banklån med variabel rente Kredit med variabel rente Reglerne om risikomærkning af udlånsprodukter finder anvendelse ved rådgivning om: Lån og kreditter på over kr Ved optagelse af lån med pant i fast ejendom til privatkunder eller andelsboligforeninger Ved optagelse af lån med pant i en andel i en andelsboligforening Vil du vide mere I bekendtgørelse fra Finanstilsynet om risikomærkning af udlånsprodukter, er det muligt at læse mere og se en liste over udlånsprodukter inddelt i mærkningskategorier. 23. juli Side 9 af 28

10 Priser for almindelige serviceydelser Overførsel og betaling Overførsel foretaget af banken Overførsel mellem egne konti i banken 1 Overførsel til 3. mand 4 Overførsel til 3. mand samme dag Straksoverførsel til 3. mand 45,00 45,00 Fast overførsel oprettet i banken Fast overførsel mellem egne konti i banken Fast overførsel til anden kunde Fast overførsel samme dag til anden kunde 5,00 1 Fast overførsel - oprettelse og ændring Betaling foretaget af banken Betaling af indbetalingskort 4 Kontant indbetaling til anden kundes konto 4 Returnering Returnering af BS-betaling 225,00 Returnering af løn (Gode penge) 30 Returnering af fejlbehæftet transaktion 4 Hævning og kasseekspedition Hævning på opsparingskonto Ud over 2 hævninger pr. måned på vestjyskungopsparing vestjyskfriopsparing vestjyskfriopsparing erhverv vestjyskforening vestjyskopsparing vestjysklikviditet 2 25, ,00 25,00 25 Hævning i kassen Indbetaling i kassen Døgnboks Kontant udbetaling - ud over 2 stk. pr. måned NB: Gælder ikke hævning på opsparingskonti Kontant indbetaling i kassen (Kun foreninger) - ud over 4 stk. pr. kvartal Indbetaling i døgnboks (Kun foreninger) - ud over 20 stk. pr. kvartal Valuta Kontant valuta køb og salg samt valutaveksling Ikke-kunder 3 10 Pr. ekspedition Pr. ekspedition Forsendelse kontanter Fremsendelse af kontanter i valuta eller DKK 20 Pr. ekspedition Mønter Optælling af mønter på kundebetjent mønttæller Salg af møntruller Ikke-kunde Kasseekspeditioner 10 pr. ekspedition Kontoudskrift og årsudskrift Kontoudskrift Frekvent kontoudskrift - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder med eboks 15,00 Rekvireret/bestilt kontoudskrift 25,00 Kopi af tidligere udsendt/udskrevet kontoudskrift 5 Årsudskrift Kopi af årsudskrift fra arkiv 25, juli Side 10 af 28

11 Dankort, Visa/Dankort, MasterCard Debetkort og hævekort Kortholderbetaling Dankort Visa/Dankort - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG 15 MasterCard Standard Debit - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år MasterCard Guld Debit - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år MasterCard Business Standard Debit Hævekort Hævning i automater Hævning i vestjyskbanks automater Hævning i øvrige pengeinstitutters automater - kunder med gebyrfrihverdag UNG og kunder under 18 år: 2 gratis hævninger pr. måned 5,00 Pr. hævning Hævning af valuta i vestjyskbanks automater* - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år - for ikke-kunder * udvalgte automater 2 3 Pr. hævning Hævning i udlandet - Visa/Dankort og MasterCard Debetkort minimum 1,00 3 Pr. hævning Generelle priser Individuelt kortdesign - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år 75,00 Hastebestilling 15 Nulstilling af forbrugsgrænse 15 Returnering af dækningsløse posteringer 225,00 Genbestilling af PIN-kode ved kontakt til banken ved brug af Netbank 25,00 15,00 Genbestilling af beskadiget eller bortkommet kort - ved kontakt til banken - ved brug af Netbank 75,00 5 Kurérforsendelse 30 Indsigelse mod korttransaktion - får kortholder medhold i indsigelsessag betales ikke gebyr 40 Pr. beløb Kopi af nota (hvis nota er lig med det fakturerede) 75,00 Omregningskurser ved brug i udlandet Europæiske valutaer offentliggjort på Øvrige valutaer offentliggjort på Visa: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,00 MasterCard: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,50 Visa: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,50 MasterCard: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 2, juli Side 11 af 28

12 MasterCard Kreditkort Standard Årlig betaling for kort 20 Årlig betaling for kort familiekort (lukket for nyudstedelse) 10 Guld Årlig betaling for kort - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG Årlig betaling for kort familiekort (lukket for nyudstedelse) 10 Platin Årlig betaling for kort - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG Loungeadgang (kort skal bestilles separat) - 2 loungebesøg pr. kvartal (beregnes pr. person) - Efterfølgende besøg pr. person 15 Årlig betaling for kort familiekort (lukket for nyudstedelse) 10 Generelle priser Hastebestilling 15 Ændring af forbrugsgrænse 15 Genbestilling af PIN-kode ved kontakt til banken ved brug af Netbank 25,00 15,00 Genbestilling af beskadiget eller bortkommet kort - ved kontakt til banken - ved brug af Netbank 75,00 5 Kurérforsendelse 30 Nødkontanter (hvis kortet bortkommer i udlandet) 30 Indsigelse mod korttransaktion - får kortholder medhold i indsigelsessag betales ikke gebyr 40 Pr. beløb Kopi af nota (hvis nota er lig med det fakturerede) 75,00 Hævning i automater vestjyskbanks automater Øvrige kontanthævninger 2,00 5 2,00 5 Hævning af valuta i vestjyskbanks automater* - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for ikke-kunder 2 3 Pr. hævning * udvalgte automater Omregningskurser ved brug i udlandet Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,50 Øvrige valutaer offentliggjort på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 2, juli Side 12 af 28

13 MasterCard kreditkort - ÅOP Med et MasterCard kreditkort har du op til 42 dages rentefri kredit. MasterCard Standard Årligt kortgebyr 200 kr. Årlig rente i procent Debitorrente i procent Årlig rente inkl. rentes rente Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 0,7 50 udnyttelse 1,3 25 udnyttelse 2,7 MasterCard Guld Årligt kortgebyr 850 kr. Årlig rente i procent Debitorrente i procent Årlig rente inkl. rentes rente Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 1,7 50 udnyttelse 3,4 25 udnyttelse 6,8 MasterCard Guld gebyrfrihverdag og gebyrfrihverdag UNG Årligt kortgebyr 500 kr. Årlig rente i procent Debitorrente i procent Årlig rente inkl. rentes rente Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 1,0 50 udnyttelse 2,0 25 udnyttelse 4,0 23. juli Side 13 af 28

14 MasterCard Platin Årligt kortgebyr kr. Årlig rente i procent Debitorrente i procent Årlig rente inkl. rentes rente Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 1,4 50 udnyttelse 2,8 25 udnyttelse 5,6 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 0,6 50 udnyttelse 1,1 25 udnyttelse 2,2 MasterCard Platin gebyrfrihverdag og gebyrfrihverdag UNG Årligt kortgebyr kr. Årlig rente i procent Debitorrente i procent Årlig rente inkl. rentes rente Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 1,1 50 udnyttelse 2,2 25 udnyttelse 4,4 Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Beregnet på grundlag af et samlet købsmaksimum på kr inkl. kortgebyr. ÅOP 100 udnyttelse 0,4 50 udnyttelse 0,9 25 udnyttelse 1,8 23. juli Side 14 af 28

15 Homebanking Netbank og Mobilbank Fast kundeafgift Overførsel mellem egne konti i banken Betaling af indbetalingskort, Overførsel til anden kunde, Overførsel til anden kunde samme dag - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år Straksoverførsel til anden kunde - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år 1,50 2,00 Swipp-overførsel i Mobilbank Kvitteringer 1 SMS-service Fast kundeafgift Overførsel mellem egne konti edankort Betaling Infoservice SMS besked - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år 1,00 - for kunder med gebyrfrihverdag - for kunder med gebyrfrihverdag UNG - for kunder under 18 år 1,00 Homebanking erhverv Netbank prismodeller Der er valgfrihed for erhvervskunder mellem 3 prismodeller. Model 1 er standard Model 1: Fast kundeafgift Overførsel mellem egne konti i banken Betaling af indbetalingskort, Overførsel til anden kunde Overførsel samme dag Straksoverførsel Udbetaling til Nem Konto Kvittering 1,50 5,00 6,00 2,50 1 Model 2: Fast kundeafgift Overførsel mellem egne konti i banken Betaling af indbetalingskort, Overførsel til anden kunde Overførsel samme dag Straksoverførsel Udbetaling til Nem Konto Kvittering 5 0,50 5,00 6,00 1,50 1 Pr. måned Model 3: Fast kundeafgift Overførsel mellem egne konti i banken Betaling af indbetalingskort, Overførsel til anden kunde Overførsel samme dag Straksoverførsel Udbetaling til Nem Konto Kvittering 125,00 0,25 5,00 6,00 1,25 1 Pr. måned 23. juli Side 15 af 28

16 FI-kreditor FI-kreditor/FI-kort FI-kreditor, abonnement, pr. kortart 10 FI-kort bestilt af banken 1,00 Advisering af FI indbetalinger 15,00 Pr. brev Check Check Udstedelse af bankcheck 5 Gavecheck med telegram 5 Brevcheck 2,75 Indløsning af check 12,50 Pr. check Returnering af check 30 Pr. check Spærring af check 15 Pr. portion Kundeboks Selvbetjeningsboks Lille boks Mellem 1 boks Mellem 2 boks Stor boks Ekstra stor boks 24* 30* 42* 84* 1.44* Betjeningsboks Lille boks Mellem Stor boks Meget stor boks Ekstra stor boks 30* 42* 48* 66* 81* Øvrige Etableringsomkostning for boks 24* Opbrydning af boks 3.00 Udskiftning af lås 1.50 *Moms: Beløbet er momspligtigt og skal tillægges den til enhver tid gældende momssats. Serviceydelser m.m. Budgetservice Ajourføring af budgetskema 50 Pr. halvår ID-kort ID-kort, udstedelse 20 Letsikring Administrationsgebyr for Letsikring af barn, årligt Administrationsgebyr for øvrige Letsikringer, årligt 5 15 Pr. kunde Pr. kunde Opsigelse af beløb på vestjyskplus opsparing Opsigelse af beløb ved anvendelse af netbank Opsigelse af beløb ved henvendelse i banken 2 Pr. opsigelse Pr. opsigelse Gavebevis Gavebevis, udstedelse 4 Dokumenthåndtering Dokumenthåndtering m.v. minimum maksimum 2 20 Timeopgaver Timeløn f.eks. ved ekstraordinære eller tidskrævende serviceydelser minimum juli Side 16 af 28

17 Handel med værdipapirer Almindelig fondshandel (rådgivning) Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger Danske aktier og aktiebaserede investeringsforeninger Kursværdi under maksimum Kursværdi over Tegningsretter 0, ,50 1,00 10 Unoterede aktier Køb af unoterede aktier i pensionsdepoter 1, , Nordiske aktier, kursværdi under maksimum Kursværdi over udenlandske omkostninger 0, ,50 Øvrige udenlandske aktier + evt. stempelgebyr 1,00 60 Almindelig fondshandel (rådgivning) Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger Danske obligationer, kursværdi under maksimum Kursværdi over Kursskæring Handler under 1 mio. (+/- i afregningskurs) Handler over 1 mio. 0, ,10 0,10 Ved hjemtagelse og indfrielse af kreditforeningslån 0,10 Obligationsbaserede investeringsforeninger, kurtage 0,15 20 Udenlandske obligationer, kursværdi under maksimum Kursværdi over udenlandske omkostninger 0, ,10 Almindelig fondshandel (rådgivning) Future og optioner Danske aktiebaserede futures pr. kontrakt, af kursværdi minimum + bidrag til garantifonden Danske aktiebaserede optioner pr. kontrakt, præmie minimum + bidrag til garantifonden 0, , Fondshandel Generelle priser og betingelser Limitering af ordrer (limithandel). Opkræves ved registrering - uanset om handlen gennemføres eller ej. 10 Registrering af handel ved samme kunde f.eks. pensionsdepot og frit depot. Pr. papirkode (Gælder ikke unoterede aktier) 10 Erstatningsnotaer pr. nota 15 Kurtage beregnes generelt af kursværdien, unoterede aktier dog af højeste værdi. Ved handel med udenlandske obligationer og aktier tillægges udenlandske omkostninger. 23. juli Side 17 af 28

18 Handel med værdipapirer via Netbank Fondshandel via Netbank (uden rådgivning) Danske aktier og aktiebaserede investeringsforeninger Minimum Nordiske aktier (Sverige, Norge og Finland) Minimum 0,15 4 0,15 75,00 Øvrige udland, aktier Minimum + evt. stempelgebyr 0,50 20 Limitering af ordrer (limithandel) Opkræves ved registrering uanset om handlen gennemføres eller ej. Der betales ikke gebyr ved limitering af udenlandske aktier og ved limiteret ordrebørs. 10 OMX, Den Nordiske Børs København. Børsabonnement med realtidskurser, pr. kvartal Med ordredybde, pr. kvartal Danske obligationer/obligationsbaserede investeringsforeninger Minimum Udenlandske obligationer Minimum ,10 4 0,15 25 Handel med værdipapirer - fuldmagtsaftale Værdipleje Kurtage ved aftaler om Værdipleje - undtagen i nedenstående tilfælde Intern handel/flytning af værdipapirer til præferencedepot ved etablering af aftale om Værdipleje Porteføljegebyr pr. aftale - pr. kvartal Minimum pr. kvartal Maximum pr. kvartal 0,100* 10* 50* Pensionspulje Administration (excl. handelsomkostninger) Danske og udenlandske aktier - saldo under kr. - saldo mellem kr. og kr. - saldo mellem kr. og kr. - saldo over kr. 1,00 0,75 0,50 0,30 Korte og lange obligationer - saldo under kr. - saldo mellem kr. og kr. - saldo mellem kr. og kr. - saldo over kr. 0,80 0,60 0,40 0,30 Ændring af puljesammensætning - dog gratis skifte 1 gang årligt Intern handel af værdipapirer til præferencedepot ved etablering af aftale om pensionspulje Salg af værdipapirer ved indtrædelse i pensionspulje 10 Porteføljemanagement Handelsomkostninger: Obligationsbaserede investeringsforeninger Aktiebaserede investeringsforeninger Individuelle obligationer med en kurslistevarighed på under 3 år Individuelle obligationer med en kurslistevarighed på over 3 år Individuelle aktier + evt. udenlandske omkostninger samt skatter og afgifter 0,050 0,250 0,025 0,050 0,250 Administrationsomkostninger: Aftale baseret på investeringsforeninger Aftale baseret på individuelle værdipapirer (af aftalens værdi) *Moms: Beløbet er momspligtigt og skal tillægges den til enhver tid gældende momssats. kr. 0,50* 23. juli Side 18 af 28

19 Opbevaring af værdipapirer i depot Registrering af fuldmagt og frigivelse Registrering af handels- og spørgefuldmagt *20 Registrering af frigivelse og fuldmagt på VP-konti 20 Aktier, investeringsforeninger og obligationer indskrevet i VP Transaktioner: Beholdningsændring + pr. mio. kr. nominelt Ændring af kontostamdata 15,00 13,00 *2 Meddelelser (kan fravælges): Rentemeddelelse Udtrækningsmeddelelse Meddelelse vedr. beholdningsændring Meddelelse ikke beholdningsændring *13,00 *13,00 13,00 *13,00 Obligationer indskrevet i VP Fondskode VP-konto *24,00 *45,00 Udenlandske værdipapirer Aktier - af kursværdi i DKK på beregningstidspunktet Obligationer - af kursværdi i DKK på beregningstidspunktet Minimum Afkastudbetalinger *0,30 *0,30 *20 4 Pr. depot Øvrige obligationer og aktier Beregnes af nominel værdi på beregningstidspunktet *0,20 Øvrige effekter Øvrige effekter *5 Pr. effekt Overførsel i banken Overførsel af værdipapirer registreret i VP - dog for samme kunde/ægtefælle i uskiftet bo *Moms: Beløbet er momspligtigt og skal tillægges den til enhver tid gældende momssats Pr. fondskode Pr. fondskode Andre deponerede effekter Deponerede pantebreve og gældsbreve Ydelsesberegning *6 Årlig betaling - beregnes af restgæld *2,00 Påkravsskrivelse *10 Rykkere gældsbreve *10 Ejerskifte pantebrev - efterfølgende pantebreve Ekstraordinære afdrag/førtidsindfrielse - efterfølgende pantebreve Opsigelse - meddelelse om opsigelse af private pantebreve, inkl. fremsendelse til advokat 30 Pr. matr.nr. Aflysning 75 Pr. dokument Påtegning ved rykning 75 Pr. dokument Andre påtegninger 75 Pr. dokument Kopi af dokument 10 Pr. dokument *Moms: Beløbet er momspligtigt og skal tillægges den til enhver tid gældende momssats. 23. juli Side 19 af 28

20 Samlet pris Indfrielse af evt. banklån Fremsendelse af købesum Tinglysning af ejerpantebrev Påtegning på eksisterende ejerpantebrev (herunder forhøjelser) Tingbogsoplysning Rådgivning, herunder indfrielse af købsaftale Lån og kreditter, etablering m.m. Stiftelsesprovision Stiftelsesprovision for lån og kreditter generelt 0,50 2,00 Lånesagsomkostninger Lånesagsgebyr, generelt Lånesagsgebyr for Løn & Kredit ung og Udlån ung Prolongation, vilkårsændring 75 Ydelsesbortfald 75 Byggelån Ved større sager beregnes timesats for specialydelser med tillæg af betaling for øvrige ydelser. Stiftelsesprovision beregnes, uanset om lånesagen er med eller uden dokument. Stiftelsesprovision 1,00-2,00 Mellemfinansiering Ved større sager beregnes timesats for specialydelser med tillæg af betaling for øvrige ydelser. Stiftelsesprovision beregnes, uanset om lånesagen er med eller uden dokument. Stiftelsesprovision - Privat - maksimum 1,00-2, TK prioritetslån Stiftelsesprovision Lånesagsgebyr Indfrielse af lån Gældsovertagelse Andelsboliglån Køb af andelsbolig X X X X X 2.00 Salg af andelsbolig, hvor der er tinglyst ejerpantebrev Salg af andelsbolig, hvori der ikke er tinglyst ejerpantebrev X X X X 1.50 X X X X 50 Lån og kreditter, etablering og administration af sikkerheder m.m. Sikkerheder Oprettelse, forhøjelser, ændring af ejerpantebreve og skadesløsbreve Rykningspåtegninger på ejerpantebreve for ekstern kreditgiver Ændring af pantebrev til ejerpantebrev eller ændring af ejerpantebrev til pantebrev Tinglysningsgebyr 20 Pr. dokument Brev om spærret beløb til fordel for 3. mand 50 Panthaverdeklaration - Notering af ændring af forsikringsselskab - Ekspeditionsgebyr ved forsikringsrestance/ophør Notering af udlæg og sekundær underpant 65 Notering af transport ved boligsager 75 Dokumentgebyr ved 3. mands kaution 1.00 Fremsendelse af dokument til underskrift i andet PI 30 Modtagelse af vidnefast underskrift for andet PI juli Side 20 af 28

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR PERSONERS KØB AF SAMLERMØNTER OG SEDLER TIL PRIVATT BRUG VIA WEBSHOPPEN ELLER TELEFONISK, HERUNDER BETINGELSER FORR PERSONERS ABONNEMENT PÅ ÅRLIGE MØNTSÆT TIL PRIVAT BRUG

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere