MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik"

Transkript

1 MIC DANSK MUSIK INFORMATIONS CENTER ÅRSBERETNING 2002

2 MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik Informations Center design: Kvorning design & kommunikation trykt hos: Tryk Team

3 Allegro furioso "Musik er en livsnødvendighed". Sådan lød det spontant fra én af MIC s medarbejdere ved et internt seminar, hvor vi diskuterede visioner og værdier for vores arbejde. Og i et tilbageblik på året der gik tror jeg, at det er denne enkle og indlysende læresætning, der har været drivkraften i arbejdet for dansk musik i det forgangne år, der for MIC har budt på nedskæringer og strukturforandringer i et tempo, vi ikke har oplevet før bliver et år vi aldrig glemmer i dansk musikliv. Med en ny minister i spidsen gennemførte kulturministeriet en lovrevision af kunststøtten, hvor en ny kunstlov bliver kronen på værket. Samtidig blev kulturstøtten beskåret med 15% som en del af Finanslov I 2002 skete der tre væsentlige ting der for alvor forandrede det MIC, som vi har kendt gennem mere end 20 år: 1. MIC blev pålagt en driftsbesparelse på 1 mio. kr. 2. MIC blev fusioneret med Konsulenttjenesten for Rytmisk musik 3. MIC påbegyndte sin egen likvidation Den 14. marts 2002 fremlagde kulturminister Brian Mikkelsen sin plan for en forenklet kunststøttestruktur, og med den plan blev brikkerne til MIC's fremtid lagt: MIC bliver nedlagt som selvstændig institution og alle medarbejderne bliver pr. 1. juli 2003 overflyttet til den nye Kunststyrelse medbringende de arbejdsopgaver, som de varetager i dag. Som en følge af Finanslov 2002 så Statens Musikråd sig nødsaget til at pålægge MIC en besparelse på 1 mio. kr. på driftstilskuddet, hvilket var 20% af det forventede tilskud. En så stor besparelse kunne ikke gennemføres uden en række større ændringer i organisationen og opgaveporteføljen. MIC's værkdatabase og dokumentationsordningen for uropførelser af ny klassisk musik måtte nedlægges, og to stillinger blev sparet væk. Yderligere valgte Statens Musikråd at stoppe forsøgsordningen Element X med projekterne KoncertNet.dk og StereoNet.dk. Samtidig blev MIC dog tilført nye kræfter i en fusion med Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik. "MIC er musiklivets samlende, overordnede informationscenter, der med professionel information og internationale aktiviteter er en væsentlig faktor for dansk musik og dansk musikliv i ind- og udland." (Fra visionspapir 2002 ) Statens Musikråd gennemførte i 2001 en større undersøgelse af informationsarbejdet i musiklivets organisationer. Konklusionen på undersøgelsen blev, at MIC skulle 'renses' for særinteresserne på det klassiske musikområde, samt at MIC og Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik skulle fusionere. Pr. 1. juni 2002 blev Konsulenttjenesten nedlagt og tre medarbejdere blev overflyttet til MIC. Hermed blev informationsområdet og kompetencerne på MIC udvidet, og vores informationsservice dækker nu musikspektret bredt. Strategien for vores arbejde i 2002 har trods turbulensen været enkel: MIC vil samle, støtte og spejle det danske musikliv. Vi samler musiklivets organisationer og musikbranchen ved fælles internationale fremstød (fx Midem i Cannes) og sikrer dermed den optimale udnyttelse af offentlige midler. Vi støtter dansk musik ved især at tage os af den del af musiklivet, der ikke kan overleve på kommercielle vilkår, og ved at være bindeled mellem det pulserende musikliv og de statslige kulturstrategier. Vi spejler musiklivet ved at sprede information om dansk musik og dansk musikliv. Det sker via daglige presseklip-oversigter, månedlige nyhedsbreve samt aktuelle nyheder på Året der gik beskrives i tekst og billeder i denne årsberetning og med resultaterne af vores arbejde i bagagen ser vi frem til endnu et år, hvor fokus er på dansk musik og dansk musikliv, og hvor drivkraften er musikken selv. Birgit Bergholt, direktør Marts 2003 MIC 3 ÅRSBERETNING 2002

4 MIC's website:

5 Informationsområde Hovedformål: Information om dansk musik og dansk musikliv inden for alle genrer Opgaver: Informations- og vejledningsarbejde i forhold til indkomne spørgsmål Informations- og pressearbejde i bred forstand Daglige presseklip Månedlige nyhedsbreve Vedligeholdelse af databaser, der danner grundlag for informationsarbejdet Presseklip MIC igangsatte i april 2002 en daglig mailservice til alle musikinteresserede danskere. Hver dag udsendes en mail med oversigt over, hvad de store aviser skriver om musik. Artikler, portrætter, anmeldelser og smånotitser indenfor alle musikgenrer bliver omtalt i et par linjer, der gør læseren i stand til at danne sig et overblik og efterfølgende selv at finde avisen frem. Der er i øjeblikket ca abonnenter på denne service. MIC's website er i løbende udvikling, og i 2003 lanceres en opdatering af I 2002 blev websitet udvidet med en række rådgivningsværktøjer fra Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik. Statens Musikråd bad i 2002 MIC om at konceptudvikle en musikportal til nettet. Tanken var at give én samlet indgang til dansk musik og musikliv. Arbejdet mundede ud i en rapport, der på baggrund af ønsker fra de fremtidige samarbejdspartnere anbefalede en internationalt orienteret, engelsksproget portal. Statens Musikråd modtog og læste rapporten med stor interesse, men fandt ikke penge til en videre konkret udvikling af musikportal-tankerne. Nyhedsbreve Siden april 2002 har MIC udsendt et månedligt elektronisk nyhedsbrev. Formålet er dels at synliggøre og oplyse om MIC's arbejde, dels at øge interessen for at søge hjælp og information hos MIC. Nyhedsbrevet udsendes i et overskueligt grafisk layout. Mere end abonnerer på denne service. MIC 5 ÅRSBERETNING 2002 Information og rådgivning MIC informerer og rådgiver om en lang række forskellige aspekter af det danske musikliv. Der kommer mange henvendelser pr. telefon og vedrørende komponister, musikere, værker, uddannelser og støttemuligheder. Efter at Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik blev fusioneret med MIC omfatter rådgivningen også produktion og udgivelse af cd, start og drift af foreninger, promotion og orkesterregnskaber. En væsentlig del af MIC's informationsarbejde består i at guide folk rundt i det vidtforgrenede musikliv, så de finder frem til de relevante institutioner, puljer og samarbejdspartnere.

6 Informationsområde Rådgivningsbøger fra MIC MIC formidler en række rådgivningsbøger om nogle af de praktiske ting, der er forbundet med den daglige gang i musiklivet blandt andet foreningsdrift, pr og lydisolering af øvelokaler. Bøgerne er oprindeligt udgivet af Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik. MIC 6 ÅRSBERETNING 2002 Spillemønter Kulturens kontanter I Skøn Forening Håndbogen om start og drift af musikforeninger PR-håndbogen for musikarrangører Rock & Uld Håndbogen om at bygge og lydregulere øvelokaler Labyrinten Håndbogen om pladeudgivelse God lyd på dit spillested? Danish Real Book Spil dansk - konference I forbindelse med Spil Dansk Dagen 2002 afholdt MIC i samarbejde med KODA den 29. oktober en konference om dansk musik og identitet: Spil dansk hvorfor det? Konferencen satte fokus på hvad dansk musik er, hvad den danske musiktradition betyder for vores identitet og kultur, og om skal der gøres en større indsats for at styrke den danske musiktradition. Oplægsholdere og paneldeltagere fra det udøvende musikliv, musikbranchen, uddannelsesinstitutioner og medier var med til at belyse emnet, og spændende musikalske indslag viste lidt af mangfoldigheden i den danske musik i dag. Konferencen gav ingen endegyldige svar på spørgsmålet "Spil dansk hvorfor det?", men den satte mange tanker i gang, og debatten vil helt sikkert fortsætte. KODA har nu gjort Spil Dansk Dagen permanent, og i 2003 vil MIC igen deltage i planlægningen af dagen og arrangere nye konferencer om dansk musik.

7 Roots bloody roots Af Henrik Marstal, forfatter, ph.d.-studerende på Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet En skarp optegning af udviklingen i dansk rockmusik de seneste år. Blandt pointerne var en konstatering af et traditionstab på den danske pop-/rockscene i slutningen af 80'erne og op gennem 90'erne. Med sit brede, men ikke desto mindre indgående kendskab til en lang række danske udgivelser kunne Marstal konstatere, at de udgivelser, der netop appellerede til et bredt publikum, alle i større eller mindre grad er rodfæstet i en dansk sangtradition. Provins er ikke hvad det har været Af Karl Aage Rasmussen, komponist, professor ved Det Jyske Musikkonservatorium Rasmussens optik er primært rettet mod den klassiske tradition, men han påpegede flere forhold af generel karakter. Han fandt at dansk musik i nogen grad er præget af provinsialisme, hvilket er et problem fordi dialogen med omverdenen er en afgørende kreativ impuls og en væsentlig del af drivkraften i enhver musikkultur. Han pointerede, at identitet er noget man forsøger at indfange, når man mangler den og anbefalede desuden en "spil udenlandsk-dag" inden for den nutidige kunstmusik, hvor der i dag spilles dansk i udpræget grad. Vores musikalske modersmål Af Harald Haugaard, folkemusiker, docent ved Det Fynske Musikkonservatorium Haugaard fremførte, at de fleste mennesker har et musikalsk modersmål, selvom man ikke nødvendigvis er bevidst om det. Vel nærmest tværtimod, når det gælder Danmark, hvor man oprettede et rytmisk center (i Silkeborg) med hovedvægt på vestafrikansk og syd- og mellemamerikansk musiktradition flere år før en dansk folkemusik-linje blev oprettet på konservatoriet i Odense. For at være aktiv medspiller i globaliseringen må man kende sine rødder og have et ståsted selv, var en af konklusionerne. Folkemusikduoen Haugaard & Høirup optrådte i forbindelse med konferencen Spil Dansk hvorfor det? Paneldebat Eftermiddagen bød på diskussion med et panel bestående af Michael Ritto (formand for IFPI og direktør for EMI Denmark), Eik Frederiksen (musikredaktør på DR P3), Jens Grøn (forstander på Vestbirk højskole) og sangerinden Søs Fenger. Debatten afspejlede de fire paneldeltageres forskellige baggrund og kom derfor til at dreje sig om både identitet, pladeselskaber og DR s musikpolitik. IAMIC MIC er medlem af IAMIC The International Association of Music Information Centres. Organisationen er et verdensomspændende netværk af musikinformationscentre, der primært arbejder for promoveringen af ny klassisk musik. Flere af centrene arbejder dog som MIC med et meget bredere musikalsk fokus. Se også MIC 7 ÅRSBERETNING 2002

8 Popkomm, Køln august. Saybia var blandt de bands, der spillede på de danske showcases under messen MIC 3 ÅRSBERETNING 2002

9 Internationalt område Hovedformål: at profilere dansk musik og dansk musikliv inden for alle genrer Opgaver: Arrangere danske stande og deltagelse på internationale messer Koordinere musikeksport-tiltag Medvirke i og være initiativtager i forhold til fremstød for dansk musik i henhold til Kulturministeriets handlingsplan Videreformidle initiativer fra udlandet til det danske musikliv Arrangere besøg for udenlandske journalister i forbindelse med danske musikbegivenheder Det internationale arbejde MIC arrangerede som tidligere år dansk fællesstand og koordinerede den danske tilstedeværelse på messerne Midem i januar i Cannes, Musicora i april i Paris og Popkomm i august i Køln. Musicora, Paris april. Mad Cows Sing spillede under Musicora og fik etableret en lang række kontakter. I forbindelse med prisoverrækkelsen opførte David Starobin og RadioUnderholdningsOrkestret dirigeret af Rolf Gupta Poul Ruders' guitarkoncert Paganini- Variations Midem 2002, Cannes januar For første gang nogensinde gik Danmarks Eksportråd ind og gav eksportstøtte til et kulturelt erhverv. Med en ekstrabevilling på 1,2 mio. kr. kunne MIC derfor lave den hidtil største officielle danske eksportmanifestation på Midem med en dansk stand, der var hjemsted for mere end 50 selskaber og organisationer. MIC producerede to cd'er: Discover Denmark Best of Midem CD og Open Spaces. Ved en vellykket Cannes Classical Award-priskoncert med RadioUnderholdningsOrkestret blev Poul Ruders tildelt prisen som årets nulevende komponist under overværelse af bl.a. H.K.H. Prins Henrik, der var fremstødets protektor. Den særlige showcase med danske bands var vellykket, og et stort publikum overværede koncerten med Superheroes, Saybia, Natural Born Hippies og Safri Duo. Satsningen gav stort udbytte for de enkelte deltagere i form af nye kontakter og bekræftelse af tidligere aftaler om distribution og licensering. Projektet fik ikke mindst god pressedækning, i messens medier og internationale branchetidsskrifter og i særdeleshed i de danske medier. MIC 9 ÅRSBERETNING 2002

10 Internationalt område Discover Denmark New Talents Over lagde i løbet af det danske EUformandskab øre til unge danske musikere og dansk musik. MIC tilbød alle danske ambassader i EU og kandidatlandene et samarbejde om lancering af unge danske musiktalenter med det dobbelte formål at give ambassaderne mulighed for at sætte dansk musik på dagsordenen under EUformandskabet og samtidig give unge danske ensembler og bands en international lancering. Det er første gang et projekt i denne form har været afholdt, alle der har deltaget har høstet værdifulde erfaringer, nogle af ensemblerne har fået geninvitationer, og fra alle sider ønskes en fortsættelse af samarbejdet. Magma 2002 Berlin Nordiske Musikdage blev for første gang nogensinde afholdt uden for Norden under navnet Magma 2002 Berlin. MIC arrangerede i samarbejde med de andre nordiske MIC'er en udstilling i Berliner Filharmoniens foyer med fokus på nordiske komponister. MIC's nye plancheudstilling Tidsrum med Marianne Grøndahls fotografier af danske komponister blev set af mere end besøgende. MIC 10 ÅRSBERETNING 2002 Ambassaderne hilste dette initiativ meget velkomment, og i løbet af formandskabsperioden præsenteredes i alt 31 musikarrangementer i 14 forskellige lande med økonomisk støtte fra ambassaderne, MIC, Internationalt Kultursekretariat, Statens Musikråd, genreorganisationerne og musikbranchen. 14 forskellige ensembler og musikere har medvirket alle med dansk musik på programmet. Fra jazzen Kasper Villaume, Trio SAN, Tys Tys samt Katrine Madsen, fra rocken Saybia og Under Byen og fra den klassiske og den nye musik Corona Guitar Quartet, Trio con Brio, Trio Ondine, Københavns Drengekor, Nordlys, Thomas Teisner, Copenhagen Saxophone Quartet og Nikolaj Znaider. Et særligt musiksamarbejde udviklede sig med Danmarks ambassade i Berlin i anledning af de nordiske musikdage Magma 2002 Berlin,der for første gang blev afholdt uden for Norden. Ved ambassadens koncertserie Klassik im Foyer spilledes ny dansk og nordisk musik. MIC indgik i et redaktionelt samarbejde med Den Kongelige Danske Ambassade i Berlin om et temanummer om dansk musik i forbindelse med Magma 2002 Berlin

11 MIC producerede i forbindelse med EU-formandskabet to promotion-cd er: 200 years of Danish Classical Music og 75 Years with Danish Jazz, den sidste i samarbejde med Dansk Jazzforbund. Cd erne blev sendt ud til en lang række af de danske ambassader som promotionmateriale til journalister, koncertarrangører mv. "Stemningen sydede og folk stod helt ude på trappen. Trioen nød det og blev helt euforiske og gav ekstranumre, folk mistede sidste tog og ville gerne have fortsat, men musikerne skulle nå en flyver meget tidligt næste morgen" lød meldingen fra Birgitte Randmets, ambassaden i Bukarest, efter koncerten med Trio SAN i september med tilhørere MIC 11 ÅRSBERETNING 2002

12 Tidsrum (forsideillustration, foto: Marianne Grøndahl) Per Nørgård, Ib Nørholm og Pelle Gudmundsen-Holmgreen (fra Tidsrum, foto: Marianne Grøndahl) Internationale besøg MIC arrangerer en række besøg for internationale journalister, arrangører etc. i forbindelse med større danske musikbegivenheder eller planlægning af fremstød i udlandet. MIC 12 ÅRSBERETNING 2002 Internationalt område Tidsrum portrætter af danske komponister Den danske fotograf Marianne Grøndahl har i mere end 13 år fulgt og fotograferet danske komponister. Arbejdet resulterede i en stor fotobog, som udkom på Gyldendal i september MIC har sat en serie af billederne op på letsammenklappelige stativer, der gør det muligt at sende billederne ud som en rejseudstilling over danske komponister gennem fire generationer. Udstillingen hedder som bogen: Tidsrum,og i engelsk oversættelse: Spaces of Time. Fx var MIC sammen med Internationalt Kultursekretariat og de øvrige kunstfaglige centre i oktober vært for et besøgsprogram for lederen af kulturcentret Harbourfront i Toronto, William Boyle. Formålet med besøget var at introducere Boyle til en række mulige samarbejdspartnere og få udviklet et netværk. Besøget indeholdt bl.a. koncerter og besøg på kulturinstitutioner. I 2004 planlægges en større dansk festival i Toronto med kulturcentret Harbourfront som omdrejningspunkt. Transportstøtte til klassiske musikere og ensembler Også i 2002 uddelte MIC en pulje på kr. som støtte til klassiske musikere og ensembler, der på eget initiativ turnerer i udlandet. MIC's bestyrelse har nedsat et kunstnerisk udvalg til at vurdere og udvælge ansøgerne. MIC's kunstneriske udvalg består af pianisten Erik Kaltoft, sangeren Helene Gjerris og komponisten Niels Rosing-Schow. Følgende klassiske ensembler og musikere har i 2002 modtaget mellem kr. i støtte til gennemførelse af internationale aktiviteter:

13 Zapolski Kvartetten Koncertrejse til Ukraine januar 2002 Sofia Asuncion Claro Koncertturnéer til Chile og Mexico januar og oktober 2002 Duo Resonante Deltagelse i festival i Brasilien februar 2002 Helle Solberg Koncertturné til England marts 2002 Filmmusikprojekt under Magma-festivalen i Berlin november 2002 Jalina Trio Koncertturné til Californien og New York marts 2002 Fritz Berthelsen Koncertturné til Colombia marts-april 2002 Deltagelse i ISCM Festivalen i Hongkong oktober 2002 Rune Most Koncertrejse til Rusland april 2002 Henrik Larsen Deltagelse i festival i Odessa april 2002 Letmark Project v/ Kuno Kjærbye Koncertrejser til Letland april-maj 2002 Gert Mortensen Deltagelse i percussion-festival i Berlin april 2002 Mad Cows Sing Koncertturné til Paris april og juni 2002 Agnethe Christensen Koncertrejse til Köln maj 2002 Kai Steensgaard Koncertturné til Mexico maj 2002 Esbjerg Ensemble Koncertturné til Kina juni 2002 Thomas Sandberg Opførelse af forestilling i Torino juni 2002 Anne Katrine Kallmoes Jørgen Teller Deltagelse i festival på Sardinien juni 2002 Duo Denum Koncertrejse til Færøerne og Island juni-juli 2002 Trio Con Brio Deltagelse i Harrogate Festival, England juli 2002 Carl Bergstrøm-Nielsen Koncertturné til Polen juli 2002 Trio Ondine Deltagelse i festivaler i Frankrig og Østrig august-oktober 2002 Karl Petersen Time Bandits Deltagelse i festival og udveksling med Cuba efteråret 2002 Corona Guitar Quartet Koncertrejse til Baltikum oktober 2002 LINensemble Deltagelse i ISCM Festivalen i Hongkong oktober 2002 Rafael Altino Festivalkoncert i Brasilien oktober 2002 Cello Academy v/ Peter von Below Koncertturné til Sydamerika oktober-november 2002 Eskær Trioen Koncertrejse til Holland og Belgien november 2002 Global Guaranty Orchestra Koncertturné til Kroatien november 2002 Ensemble Nordlys Deltagelse i Magma Festivalen i Berlin november 2002 Contemporánea Deltagelse i Magma Festivalen i Berlin november 2002 Deltagelse i Up North Festival i Dublin december 2002 Andre klassiske projekter MIC administrerer en pulje til brug for støtte til klassiske musikaktiviteter i ind- og udland: Up North, Dublin MIC har støttet dansk medvirken med Contemporánea i den nordisk-irske ny-musik festival i Dublin december, dels økonomisk, dels praktisk, pressemæssigt og rådgivende. Choral Denmark i Minneapolis Korlivet i Danmark samlede sig i 2002 i et nyt partnerskab: Choral Denmark, hvis mål er at skabe en større international synlighed for dansk kormusik. MIC har medvirket ved etableringen og støttet en række af aktiviteterne. Der er blevet skabt en internetportal (www.choraldenmark.org) og i august deltog en delegation primært kordirigenter i kormusikkens prestigefyldte Verdenssymposium i Minneapolis i USA. Athelas Sinfonietta Copenhagen, Huddersfield MIC gik ind og støttede statsensemblets koncerttur til Huddersfield festival for ny musik MIC 13 ÅRSBERETNING 2002

14 MIC 3 ÅRSBERETNING 2002 MIC - Dansk Musik Informations Center Gråbrødre Torv København K Tel: Fax: website:

15 Om MIC MIC i kroner og øre MIC s økonomi baserer sig på en hovedbevilling fra Statens Musikråd til drift og internationale aktiviteter. Herudover får MIC støtte til aktiviteter via samarbejde med andre organisationer, Kulturministeriet, Danmarks Eksportråd samt private fonde. Bevilling fra Statens Musikråd 6,24 mio. Drift 5,2 mio. som går til løn, husleje, it-udgifter, biblioteksdrift m.m. International transportstøtte til klassiske musikere som blev fordelt med støtte fra et kunstnerisk udvalg Internationale aktiviteter som bl.a. blev brugt til: Popkomm, Musicora, Midem, World symposion on Choral Music, Up North, Huddersfield, Magma Berlin m.m. Tips- og lottomidler fra Kulturministeriet Pengene skal understøtte de overordnede kulturhandlingsplaner, som formuleres af Internationalt Kultursekretariat (IKS) Midlerne er i 2002 bl.a. brugt til: Discover Denmarkkoncerter i forbindelse med EU-formandskabet Grøndahl-udstilling i Berlin, koncerter i Frankrig samt forberedelser af satsninger i Toronto og New York Danmarks Eksportråd 1,2 mio. Støtte til MIC s branchefremstød på MIDEM Støtten gjorde os i stand til at lave en markant profilering af dansk musik via en stor dansk stand, pr-fremstød af forskellige tilsnit samt showcase med Saybia, Superheroes, Natural Born Hippies og Safri Duo. Desuden blev komponisten Poul Ruders fejret med en koncert i forbindelse med overrækkelsen af Cannes Classical Award MIC s bestyrelse Finn Slumstrup (Statens Musikråd, formand) Anders Laursen (Fællesrådet for udøvende kunstnere) Bent Hesselmann (DPA) Pia Raug (DJBFA) John Frandsen (Dansk Komponistforening) Inger Allan (Statens Musikråd) Tine Vind (Repræsentant for biblioteksområdet) MIC s medarbejdere pr. 1. marts 2003 Birgit Bergholt, direktør Bodil Høgh Bibi Övermyr Jens Rossel Bendt Viinholt Nielsen Svend Ravnkilde Lise Søgaard Sørensen Jens Fuglsang Klaus Lynbech Sabrina Seeberg Tina Hansen Arendse Würgler MIC 15 ÅRSBERETNING 2002

16 MIC kort fortalt MIC - Dansk Musik Informations Center åbnede i 1980 med Tina Wilhelmsen som første direktør og en enkelt medarbejder. Siden er MIC løbende vokset i takt med at MIC begyndte at arbejde med internationale aktiviteter samt i forbindelse med udvidelser inden for informationsområdet. MIC flyttede i 1992 ind på Gråbrødre Torv, hvor der i dag er offentlig adgang til MIC s samlinger med bibliotek, dokumentationsoptagelser, udklipsarkiv mv. MIC fusioneres den 1. juli 2003 med Kunststyrelsen og bliver derfor nedlagt som selvstændig institution.

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13 13 Bandaftalen den første kontrakt Den første kontrakt man skal lave er en bandaftale : Et dokument der beskriver de interne forhold i bandet. En kontrakt imellem medlemmerne i bandet, som sætter præcise

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Svendborg Songwriter Festival

Svendborg Songwriter Festival 2008 d. 29. - 30. - 31. maj og 1. juni Sylvester Larsen Alun Parry (UK) Disa (Island) Naja Storebjerg Laura Mo Rachael Wright (UK) Brett Perkins (USA) McKinley Black (USA) Strawberry Blonde John Leo Carter

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Musik & brands. En guide til musikere

Musik & brands. En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Tak til Kristian Riis, Volcano Management. Kasper Bjergbæk, Volcano Management. Gustav Holten Lützhoft. Helene Venge, Management

Læs mere

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution 1-1 1. SAMMENFATNING Statens Kunstråds Musikudvalg har igangsat en analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Formålet med analysen er at etablere et kvalificeret grundlag af kendsgerninger

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Til Statens Kunstråds Musikudvalg Dokumenttype Rapport Dato December, 2010 ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Rambøll Hannemanns

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

mit KODA EN GUiDE KODA

mit KODA EN GUiDE KODA mit KODA EN GUIDE koda 1 / LOG PÅ 3 / VELKOMMEN Log på Mit KODA Gå ind på KODA s hjemmeside www.koda.dk/mit-koda. Log på Mit KODA Her får du adgang til dine egne musikværker, afregningsbilag og mulighed

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 É N M U S I K S C E N E M A N G E G E N R E R. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Himmerland og den fælles sjæl

Himmerland og den fælles sjæl Himmerland og den fælles sjæl - om at spille ny musik på tværs af genrer, grænser og kulturer Det er en mild efterårs aften i marts på en af Australiens største folk festivals. De mange mennesker i det

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Kunstrådets Musikudvalg

Kunstrådets Musikudvalg Kunstrådets Musikudvalg Undersøgelse af det internationale eksport-, informationsog udvekslingsarbejde på musikområdet Rapport December 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31.

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2008

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2008 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2008 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 Striving Vines - v/ Jonas Møller Samlet

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Fredagscaféer. oktober - november 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. oktober - november 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer oktober - november 2014 Svendborgvej 319 Højby Cafe Bakkegården efterår 2014 Fra cafémedarbejderne og fra Bakkegårdens bestyrelse skal der lyde et velkommen til efterårssæson 2014 i Café

Læs mere

Årsberetning Klüvers Big Band 2010

Årsberetning Klüvers Big Band 2010 Årsberetning Klüvers Big Band 2010 Indledning 2010 var både et økonomisk og kunstnerisk godt år for Klüvers Big Band (KBB). Bigbandet spillede mange større projekter med mange forskellige solister og indenfor

Læs mere

vejle Kom til sangskriverseminar VEJLE 2011 den 20. 21. maj 2011 - og bliv en bedre sangskriver/komponist!

vejle Kom til sangskriverseminar VEJLE 2011 den 20. 21. maj 2011 - og bliv en bedre sangskriver/komponist! Kom til sangskriverseminar den 20. 21. maj 2011 - og bliv en bedre sangskriver/komponist! VEJLE 2011 vejle 2011 Mød nogle af de mest erfarne i musikbranchen, blandt andre: Poul Krebs, Henrik Marstal, Ivan

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

GRÆSRØDDER OG EMBEDSFOLK - DET BEDSTE AF TO VERDENER - Velkommen til Landsforeningen af Ungdomsskoleledere tak fordi I valgte Kolding

GRÆSRØDDER OG EMBEDSFOLK - DET BEDSTE AF TO VERDENER - Velkommen til Landsforeningen af Ungdomsskoleledere tak fordi I valgte Kolding GRÆSRØDDER OG EMBEDSFOLK - DET BEDSTE AF TO VERDENER - Velkommen til Landsforeningen af Ungdomsskoleledere tak fordi I valgte Kolding KORT OM OS Jacob Holst Arrangementskoordinator 43 år Christian Haugk

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15:

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: Kasper Beck Hemmingsen (Korleder Basis) Kasper Beck Hemmingsen arbejder hver uge med kor på flere forskellige niveauer og i lige så forskellige sammensætninger

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE

DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE BORUPGAARD SNEKKERSTEN 25. - 26. NOVEMBER 2008 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 2 INDHOLD SAMMENFATNING Sammenfatning Om konferencen

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Bramstrup Conducting Masterclass 17. 22. august 2010

PROJEKTBESKRIVELSE. Bramstrup Conducting Masterclass 17. 22. august 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Bramstrup Conducting Masterclass 17. 22. august 2010 1. Baggrund Bramstrup Performing Arts har hvert år i juni siden 2003 afholdt en kombineret musikfestival og konference med fokus

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN

Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN Danmarks globale magasin Danida udgiver Udvikling for at sætte dagsorden, levere oplysning og viden samt bidrage til en nuanceret debat om globale forhold,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere