MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik"

Transkript

1 MIC DANSK MUSIK INFORMATIONS CENTER ÅRSBERETNING 2002

2 MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik Informations Center design: Kvorning design & kommunikation trykt hos: Tryk Team

3 Allegro furioso "Musik er en livsnødvendighed". Sådan lød det spontant fra én af MIC s medarbejdere ved et internt seminar, hvor vi diskuterede visioner og værdier for vores arbejde. Og i et tilbageblik på året der gik tror jeg, at det er denne enkle og indlysende læresætning, der har været drivkraften i arbejdet for dansk musik i det forgangne år, der for MIC har budt på nedskæringer og strukturforandringer i et tempo, vi ikke har oplevet før bliver et år vi aldrig glemmer i dansk musikliv. Med en ny minister i spidsen gennemførte kulturministeriet en lovrevision af kunststøtten, hvor en ny kunstlov bliver kronen på værket. Samtidig blev kulturstøtten beskåret med 15% som en del af Finanslov I 2002 skete der tre væsentlige ting der for alvor forandrede det MIC, som vi har kendt gennem mere end 20 år: 1. MIC blev pålagt en driftsbesparelse på 1 mio. kr. 2. MIC blev fusioneret med Konsulenttjenesten for Rytmisk musik 3. MIC påbegyndte sin egen likvidation Den 14. marts 2002 fremlagde kulturminister Brian Mikkelsen sin plan for en forenklet kunststøttestruktur, og med den plan blev brikkerne til MIC's fremtid lagt: MIC bliver nedlagt som selvstændig institution og alle medarbejderne bliver pr. 1. juli 2003 overflyttet til den nye Kunststyrelse medbringende de arbejdsopgaver, som de varetager i dag. Som en følge af Finanslov 2002 så Statens Musikråd sig nødsaget til at pålægge MIC en besparelse på 1 mio. kr. på driftstilskuddet, hvilket var 20% af det forventede tilskud. En så stor besparelse kunne ikke gennemføres uden en række større ændringer i organisationen og opgaveporteføljen. MIC's værkdatabase og dokumentationsordningen for uropførelser af ny klassisk musik måtte nedlægges, og to stillinger blev sparet væk. Yderligere valgte Statens Musikråd at stoppe forsøgsordningen Element X med projekterne KoncertNet.dk og StereoNet.dk. Samtidig blev MIC dog tilført nye kræfter i en fusion med Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik. "MIC er musiklivets samlende, overordnede informationscenter, der med professionel information og internationale aktiviteter er en væsentlig faktor for dansk musik og dansk musikliv i ind- og udland." (Fra visionspapir 2002 ) Statens Musikråd gennemførte i 2001 en større undersøgelse af informationsarbejdet i musiklivets organisationer. Konklusionen på undersøgelsen blev, at MIC skulle 'renses' for særinteresserne på det klassiske musikområde, samt at MIC og Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik skulle fusionere. Pr. 1. juni 2002 blev Konsulenttjenesten nedlagt og tre medarbejdere blev overflyttet til MIC. Hermed blev informationsområdet og kompetencerne på MIC udvidet, og vores informationsservice dækker nu musikspektret bredt. Strategien for vores arbejde i 2002 har trods turbulensen været enkel: MIC vil samle, støtte og spejle det danske musikliv. Vi samler musiklivets organisationer og musikbranchen ved fælles internationale fremstød (fx Midem i Cannes) og sikrer dermed den optimale udnyttelse af offentlige midler. Vi støtter dansk musik ved især at tage os af den del af musiklivet, der ikke kan overleve på kommercielle vilkår, og ved at være bindeled mellem det pulserende musikliv og de statslige kulturstrategier. Vi spejler musiklivet ved at sprede information om dansk musik og dansk musikliv. Det sker via daglige presseklip-oversigter, månedlige nyhedsbreve samt aktuelle nyheder på Året der gik beskrives i tekst og billeder i denne årsberetning og med resultaterne af vores arbejde i bagagen ser vi frem til endnu et år, hvor fokus er på dansk musik og dansk musikliv, og hvor drivkraften er musikken selv. Birgit Bergholt, direktør Marts 2003 MIC 3 ÅRSBERETNING 2002

4 MIC's website:

5 Informationsområde Hovedformål: Information om dansk musik og dansk musikliv inden for alle genrer Opgaver: Informations- og vejledningsarbejde i forhold til indkomne spørgsmål Informations- og pressearbejde i bred forstand Daglige presseklip Månedlige nyhedsbreve Vedligeholdelse af databaser, der danner grundlag for informationsarbejdet Presseklip MIC igangsatte i april 2002 en daglig mailservice til alle musikinteresserede danskere. Hver dag udsendes en mail med oversigt over, hvad de store aviser skriver om musik. Artikler, portrætter, anmeldelser og smånotitser indenfor alle musikgenrer bliver omtalt i et par linjer, der gør læseren i stand til at danne sig et overblik og efterfølgende selv at finde avisen frem. Der er i øjeblikket ca abonnenter på denne service. MIC's website er i løbende udvikling, og i 2003 lanceres en opdatering af I 2002 blev websitet udvidet med en række rådgivningsværktøjer fra Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik. Statens Musikråd bad i 2002 MIC om at konceptudvikle en musikportal til nettet. Tanken var at give én samlet indgang til dansk musik og musikliv. Arbejdet mundede ud i en rapport, der på baggrund af ønsker fra de fremtidige samarbejdspartnere anbefalede en internationalt orienteret, engelsksproget portal. Statens Musikråd modtog og læste rapporten med stor interesse, men fandt ikke penge til en videre konkret udvikling af musikportal-tankerne. Nyhedsbreve Siden april 2002 har MIC udsendt et månedligt elektronisk nyhedsbrev. Formålet er dels at synliggøre og oplyse om MIC's arbejde, dels at øge interessen for at søge hjælp og information hos MIC. Nyhedsbrevet udsendes i et overskueligt grafisk layout. Mere end abonnerer på denne service. MIC 5 ÅRSBERETNING 2002 Information og rådgivning MIC informerer og rådgiver om en lang række forskellige aspekter af det danske musikliv. Der kommer mange henvendelser pr. telefon og vedrørende komponister, musikere, værker, uddannelser og støttemuligheder. Efter at Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik blev fusioneret med MIC omfatter rådgivningen også produktion og udgivelse af cd, start og drift af foreninger, promotion og orkesterregnskaber. En væsentlig del af MIC's informationsarbejde består i at guide folk rundt i det vidtforgrenede musikliv, så de finder frem til de relevante institutioner, puljer og samarbejdspartnere.

6 Informationsområde Rådgivningsbøger fra MIC MIC formidler en række rådgivningsbøger om nogle af de praktiske ting, der er forbundet med den daglige gang i musiklivet blandt andet foreningsdrift, pr og lydisolering af øvelokaler. Bøgerne er oprindeligt udgivet af Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik. MIC 6 ÅRSBERETNING 2002 Spillemønter Kulturens kontanter I Skøn Forening Håndbogen om start og drift af musikforeninger PR-håndbogen for musikarrangører Rock & Uld Håndbogen om at bygge og lydregulere øvelokaler Labyrinten Håndbogen om pladeudgivelse God lyd på dit spillested? Danish Real Book Spil dansk - konference I forbindelse med Spil Dansk Dagen 2002 afholdt MIC i samarbejde med KODA den 29. oktober en konference om dansk musik og identitet: Spil dansk hvorfor det? Konferencen satte fokus på hvad dansk musik er, hvad den danske musiktradition betyder for vores identitet og kultur, og om skal der gøres en større indsats for at styrke den danske musiktradition. Oplægsholdere og paneldeltagere fra det udøvende musikliv, musikbranchen, uddannelsesinstitutioner og medier var med til at belyse emnet, og spændende musikalske indslag viste lidt af mangfoldigheden i den danske musik i dag. Konferencen gav ingen endegyldige svar på spørgsmålet "Spil dansk hvorfor det?", men den satte mange tanker i gang, og debatten vil helt sikkert fortsætte. KODA har nu gjort Spil Dansk Dagen permanent, og i 2003 vil MIC igen deltage i planlægningen af dagen og arrangere nye konferencer om dansk musik.

7 Roots bloody roots Af Henrik Marstal, forfatter, ph.d.-studerende på Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet En skarp optegning af udviklingen i dansk rockmusik de seneste år. Blandt pointerne var en konstatering af et traditionstab på den danske pop-/rockscene i slutningen af 80'erne og op gennem 90'erne. Med sit brede, men ikke desto mindre indgående kendskab til en lang række danske udgivelser kunne Marstal konstatere, at de udgivelser, der netop appellerede til et bredt publikum, alle i større eller mindre grad er rodfæstet i en dansk sangtradition. Provins er ikke hvad det har været Af Karl Aage Rasmussen, komponist, professor ved Det Jyske Musikkonservatorium Rasmussens optik er primært rettet mod den klassiske tradition, men han påpegede flere forhold af generel karakter. Han fandt at dansk musik i nogen grad er præget af provinsialisme, hvilket er et problem fordi dialogen med omverdenen er en afgørende kreativ impuls og en væsentlig del af drivkraften i enhver musikkultur. Han pointerede, at identitet er noget man forsøger at indfange, når man mangler den og anbefalede desuden en "spil udenlandsk-dag" inden for den nutidige kunstmusik, hvor der i dag spilles dansk i udpræget grad. Vores musikalske modersmål Af Harald Haugaard, folkemusiker, docent ved Det Fynske Musikkonservatorium Haugaard fremførte, at de fleste mennesker har et musikalsk modersmål, selvom man ikke nødvendigvis er bevidst om det. Vel nærmest tværtimod, når det gælder Danmark, hvor man oprettede et rytmisk center (i Silkeborg) med hovedvægt på vestafrikansk og syd- og mellemamerikansk musiktradition flere år før en dansk folkemusik-linje blev oprettet på konservatoriet i Odense. For at være aktiv medspiller i globaliseringen må man kende sine rødder og have et ståsted selv, var en af konklusionerne. Folkemusikduoen Haugaard & Høirup optrådte i forbindelse med konferencen Spil Dansk hvorfor det? Paneldebat Eftermiddagen bød på diskussion med et panel bestående af Michael Ritto (formand for IFPI og direktør for EMI Denmark), Eik Frederiksen (musikredaktør på DR P3), Jens Grøn (forstander på Vestbirk højskole) og sangerinden Søs Fenger. Debatten afspejlede de fire paneldeltageres forskellige baggrund og kom derfor til at dreje sig om både identitet, pladeselskaber og DR s musikpolitik. IAMIC MIC er medlem af IAMIC The International Association of Music Information Centres. Organisationen er et verdensomspændende netværk af musikinformationscentre, der primært arbejder for promoveringen af ny klassisk musik. Flere af centrene arbejder dog som MIC med et meget bredere musikalsk fokus. Se også MIC 7 ÅRSBERETNING 2002

8 Popkomm, Køln august. Saybia var blandt de bands, der spillede på de danske showcases under messen MIC 3 ÅRSBERETNING 2002

9 Internationalt område Hovedformål: at profilere dansk musik og dansk musikliv inden for alle genrer Opgaver: Arrangere danske stande og deltagelse på internationale messer Koordinere musikeksport-tiltag Medvirke i og være initiativtager i forhold til fremstød for dansk musik i henhold til Kulturministeriets handlingsplan Videreformidle initiativer fra udlandet til det danske musikliv Arrangere besøg for udenlandske journalister i forbindelse med danske musikbegivenheder Det internationale arbejde MIC arrangerede som tidligere år dansk fællesstand og koordinerede den danske tilstedeværelse på messerne Midem i januar i Cannes, Musicora i april i Paris og Popkomm i august i Køln. Musicora, Paris april. Mad Cows Sing spillede under Musicora og fik etableret en lang række kontakter. I forbindelse med prisoverrækkelsen opførte David Starobin og RadioUnderholdningsOrkestret dirigeret af Rolf Gupta Poul Ruders' guitarkoncert Paganini- Variations Midem 2002, Cannes januar For første gang nogensinde gik Danmarks Eksportråd ind og gav eksportstøtte til et kulturelt erhverv. Med en ekstrabevilling på 1,2 mio. kr. kunne MIC derfor lave den hidtil største officielle danske eksportmanifestation på Midem med en dansk stand, der var hjemsted for mere end 50 selskaber og organisationer. MIC producerede to cd'er: Discover Denmark Best of Midem CD og Open Spaces. Ved en vellykket Cannes Classical Award-priskoncert med RadioUnderholdningsOrkestret blev Poul Ruders tildelt prisen som årets nulevende komponist under overværelse af bl.a. H.K.H. Prins Henrik, der var fremstødets protektor. Den særlige showcase med danske bands var vellykket, og et stort publikum overværede koncerten med Superheroes, Saybia, Natural Born Hippies og Safri Duo. Satsningen gav stort udbytte for de enkelte deltagere i form af nye kontakter og bekræftelse af tidligere aftaler om distribution og licensering. Projektet fik ikke mindst god pressedækning, i messens medier og internationale branchetidsskrifter og i særdeleshed i de danske medier. MIC 9 ÅRSBERETNING 2002

10 Internationalt område Discover Denmark New Talents Over lagde i løbet af det danske EUformandskab øre til unge danske musikere og dansk musik. MIC tilbød alle danske ambassader i EU og kandidatlandene et samarbejde om lancering af unge danske musiktalenter med det dobbelte formål at give ambassaderne mulighed for at sætte dansk musik på dagsordenen under EUformandskabet og samtidig give unge danske ensembler og bands en international lancering. Det er første gang et projekt i denne form har været afholdt, alle der har deltaget har høstet værdifulde erfaringer, nogle af ensemblerne har fået geninvitationer, og fra alle sider ønskes en fortsættelse af samarbejdet. Magma 2002 Berlin Nordiske Musikdage blev for første gang nogensinde afholdt uden for Norden under navnet Magma 2002 Berlin. MIC arrangerede i samarbejde med de andre nordiske MIC'er en udstilling i Berliner Filharmoniens foyer med fokus på nordiske komponister. MIC's nye plancheudstilling Tidsrum med Marianne Grøndahls fotografier af danske komponister blev set af mere end besøgende. MIC 10 ÅRSBERETNING 2002 Ambassaderne hilste dette initiativ meget velkomment, og i løbet af formandskabsperioden præsenteredes i alt 31 musikarrangementer i 14 forskellige lande med økonomisk støtte fra ambassaderne, MIC, Internationalt Kultursekretariat, Statens Musikråd, genreorganisationerne og musikbranchen. 14 forskellige ensembler og musikere har medvirket alle med dansk musik på programmet. Fra jazzen Kasper Villaume, Trio SAN, Tys Tys samt Katrine Madsen, fra rocken Saybia og Under Byen og fra den klassiske og den nye musik Corona Guitar Quartet, Trio con Brio, Trio Ondine, Københavns Drengekor, Nordlys, Thomas Teisner, Copenhagen Saxophone Quartet og Nikolaj Znaider. Et særligt musiksamarbejde udviklede sig med Danmarks ambassade i Berlin i anledning af de nordiske musikdage Magma 2002 Berlin,der for første gang blev afholdt uden for Norden. Ved ambassadens koncertserie Klassik im Foyer spilledes ny dansk og nordisk musik. MIC indgik i et redaktionelt samarbejde med Den Kongelige Danske Ambassade i Berlin om et temanummer om dansk musik i forbindelse med Magma 2002 Berlin

11 MIC producerede i forbindelse med EU-formandskabet to promotion-cd er: 200 years of Danish Classical Music og 75 Years with Danish Jazz, den sidste i samarbejde med Dansk Jazzforbund. Cd erne blev sendt ud til en lang række af de danske ambassader som promotionmateriale til journalister, koncertarrangører mv. "Stemningen sydede og folk stod helt ude på trappen. Trioen nød det og blev helt euforiske og gav ekstranumre, folk mistede sidste tog og ville gerne have fortsat, men musikerne skulle nå en flyver meget tidligt næste morgen" lød meldingen fra Birgitte Randmets, ambassaden i Bukarest, efter koncerten med Trio SAN i september med tilhørere MIC 11 ÅRSBERETNING 2002

12 Tidsrum (forsideillustration, foto: Marianne Grøndahl) Per Nørgård, Ib Nørholm og Pelle Gudmundsen-Holmgreen (fra Tidsrum, foto: Marianne Grøndahl) Internationale besøg MIC arrangerer en række besøg for internationale journalister, arrangører etc. i forbindelse med større danske musikbegivenheder eller planlægning af fremstød i udlandet. MIC 12 ÅRSBERETNING 2002 Internationalt område Tidsrum portrætter af danske komponister Den danske fotograf Marianne Grøndahl har i mere end 13 år fulgt og fotograferet danske komponister. Arbejdet resulterede i en stor fotobog, som udkom på Gyldendal i september MIC har sat en serie af billederne op på letsammenklappelige stativer, der gør det muligt at sende billederne ud som en rejseudstilling over danske komponister gennem fire generationer. Udstillingen hedder som bogen: Tidsrum,og i engelsk oversættelse: Spaces of Time. Fx var MIC sammen med Internationalt Kultursekretariat og de øvrige kunstfaglige centre i oktober vært for et besøgsprogram for lederen af kulturcentret Harbourfront i Toronto, William Boyle. Formålet med besøget var at introducere Boyle til en række mulige samarbejdspartnere og få udviklet et netværk. Besøget indeholdt bl.a. koncerter og besøg på kulturinstitutioner. I 2004 planlægges en større dansk festival i Toronto med kulturcentret Harbourfront som omdrejningspunkt. Transportstøtte til klassiske musikere og ensembler Også i 2002 uddelte MIC en pulje på kr. som støtte til klassiske musikere og ensembler, der på eget initiativ turnerer i udlandet. MIC's bestyrelse har nedsat et kunstnerisk udvalg til at vurdere og udvælge ansøgerne. MIC's kunstneriske udvalg består af pianisten Erik Kaltoft, sangeren Helene Gjerris og komponisten Niels Rosing-Schow. Følgende klassiske ensembler og musikere har i 2002 modtaget mellem kr. i støtte til gennemførelse af internationale aktiviteter:

13 Zapolski Kvartetten Koncertrejse til Ukraine januar 2002 Sofia Asuncion Claro Koncertturnéer til Chile og Mexico januar og oktober 2002 Duo Resonante Deltagelse i festival i Brasilien februar 2002 Helle Solberg Koncertturné til England marts 2002 Filmmusikprojekt under Magma-festivalen i Berlin november 2002 Jalina Trio Koncertturné til Californien og New York marts 2002 Fritz Berthelsen Koncertturné til Colombia marts-april 2002 Deltagelse i ISCM Festivalen i Hongkong oktober 2002 Rune Most Koncertrejse til Rusland april 2002 Henrik Larsen Deltagelse i festival i Odessa april 2002 Letmark Project v/ Kuno Kjærbye Koncertrejser til Letland april-maj 2002 Gert Mortensen Deltagelse i percussion-festival i Berlin april 2002 Mad Cows Sing Koncertturné til Paris april og juni 2002 Agnethe Christensen Koncertrejse til Köln maj 2002 Kai Steensgaard Koncertturné til Mexico maj 2002 Esbjerg Ensemble Koncertturné til Kina juni 2002 Thomas Sandberg Opførelse af forestilling i Torino juni 2002 Anne Katrine Kallmoes Jørgen Teller Deltagelse i festival på Sardinien juni 2002 Duo Denum Koncertrejse til Færøerne og Island juni-juli 2002 Trio Con Brio Deltagelse i Harrogate Festival, England juli 2002 Carl Bergstrøm-Nielsen Koncertturné til Polen juli 2002 Trio Ondine Deltagelse i festivaler i Frankrig og Østrig august-oktober 2002 Karl Petersen Time Bandits Deltagelse i festival og udveksling med Cuba efteråret 2002 Corona Guitar Quartet Koncertrejse til Baltikum oktober 2002 LINensemble Deltagelse i ISCM Festivalen i Hongkong oktober 2002 Rafael Altino Festivalkoncert i Brasilien oktober 2002 Cello Academy v/ Peter von Below Koncertturné til Sydamerika oktober-november 2002 Eskær Trioen Koncertrejse til Holland og Belgien november 2002 Global Guaranty Orchestra Koncertturné til Kroatien november 2002 Ensemble Nordlys Deltagelse i Magma Festivalen i Berlin november 2002 Contemporánea Deltagelse i Magma Festivalen i Berlin november 2002 Deltagelse i Up North Festival i Dublin december 2002 Andre klassiske projekter MIC administrerer en pulje til brug for støtte til klassiske musikaktiviteter i ind- og udland: Up North, Dublin MIC har støttet dansk medvirken med Contemporánea i den nordisk-irske ny-musik festival i Dublin december, dels økonomisk, dels praktisk, pressemæssigt og rådgivende. Choral Denmark i Minneapolis Korlivet i Danmark samlede sig i 2002 i et nyt partnerskab: Choral Denmark, hvis mål er at skabe en større international synlighed for dansk kormusik. MIC har medvirket ved etableringen og støttet en række af aktiviteterne. Der er blevet skabt en internetportal ( og i august deltog en delegation primært kordirigenter i kormusikkens prestigefyldte Verdenssymposium i Minneapolis i USA. Athelas Sinfonietta Copenhagen, Huddersfield MIC gik ind og støttede statsensemblets koncerttur til Huddersfield festival for ny musik MIC 13 ÅRSBERETNING 2002

14 MIC 3 ÅRSBERETNING 2002 MIC - Dansk Musik Informations Center Gråbrødre Torv København K Tel: Fax: website:

15 Om MIC MIC i kroner og øre MIC s økonomi baserer sig på en hovedbevilling fra Statens Musikråd til drift og internationale aktiviteter. Herudover får MIC støtte til aktiviteter via samarbejde med andre organisationer, Kulturministeriet, Danmarks Eksportråd samt private fonde. Bevilling fra Statens Musikråd 6,24 mio. Drift 5,2 mio. som går til løn, husleje, it-udgifter, biblioteksdrift m.m. International transportstøtte til klassiske musikere som blev fordelt med støtte fra et kunstnerisk udvalg Internationale aktiviteter som bl.a. blev brugt til: Popkomm, Musicora, Midem, World symposion on Choral Music, Up North, Huddersfield, Magma Berlin m.m. Tips- og lottomidler fra Kulturministeriet Pengene skal understøtte de overordnede kulturhandlingsplaner, som formuleres af Internationalt Kultursekretariat (IKS) Midlerne er i 2002 bl.a. brugt til: Discover Denmarkkoncerter i forbindelse med EU-formandskabet Grøndahl-udstilling i Berlin, koncerter i Frankrig samt forberedelser af satsninger i Toronto og New York Danmarks Eksportråd 1,2 mio. Støtte til MIC s branchefremstød på MIDEM Støtten gjorde os i stand til at lave en markant profilering af dansk musik via en stor dansk stand, pr-fremstød af forskellige tilsnit samt showcase med Saybia, Superheroes, Natural Born Hippies og Safri Duo. Desuden blev komponisten Poul Ruders fejret med en koncert i forbindelse med overrækkelsen af Cannes Classical Award MIC s bestyrelse Finn Slumstrup (Statens Musikråd, formand) Anders Laursen (Fællesrådet for udøvende kunstnere) Bent Hesselmann (DPA) Pia Raug (DJBFA) John Frandsen (Dansk Komponistforening) Inger Allan (Statens Musikråd) Tine Vind (Repræsentant for biblioteksområdet) MIC s medarbejdere pr. 1. marts 2003 Birgit Bergholt, direktør Bodil Høgh Bibi Övermyr Jens Rossel Bendt Viinholt Nielsen Svend Ravnkilde Lise Søgaard Sørensen Jens Fuglsang Klaus Lynbech Sabrina Seeberg Tina Hansen Arendse Würgler MIC 15 ÅRSBERETNING 2002

16 MIC kort fortalt MIC - Dansk Musik Informations Center åbnede i 1980 med Tina Wilhelmsen som første direktør og en enkelt medarbejder. Siden er MIC løbende vokset i takt med at MIC begyndte at arbejde med internationale aktiviteter samt i forbindelse med udvidelser inden for informationsområdet. MIC flyttede i 1992 ind på Gråbrødre Torv, hvor der i dag er offentlig adgang til MIC s samlinger med bibliotek, dokumentationsoptagelser, udklipsarkiv mv. MIC fusioneres den 1. juli 2003 med Kunststyrelsen og bliver derfor nedlagt som selvstændig institution.

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Musikportal NOTAT. Projektgrundlag. 14. april 2005 BAGGRUND

Musikportal NOTAT. Projektgrundlag. 14. april 2005 BAGGRUND NOTAT 14. april 2005 Musikportal Projektgrundlag BAGGRUND Kunststyrelsens resultatkontrakt 2005-08 udmøntes i årlige handlingsplaner. Planen for 2005 omfatter intensivering af Kunststyrelsens internationale

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 Vi glæder os over at kunne samle musik og kulturledere fra hele landet til en helt særlig dag, hvor vi sætter fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand. Fra Spil Dansk

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek

Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek Forhistorie Traditionelt brugerpanel ryger ud 2009 Ny model for borgerinddragelse skal udvikles Pilotprojekter påb&u og musikområdet Det hedder BORGERnetværk...

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra H.C. Andersen 90 91 Musikmesser/Showcase-festivaler Der findes et utal af internationale musikmesser, -konferencer, -seminarer, -festivaler og kombinationer

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 6. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 2 Mødedato: 4. - 5. marts 2014 Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 13.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!2016! Programmet

!!!!!!!!!!!!!2016! Programmet !!!!!!!!!!!!!2016! KLANG Copenhagen Avantgarde Music Festival er Danmarks største, internationale festival for samtidsmusik. Det er her man går hen for at opleve det nyeste, dristigste og mest eksperimenterende

Læs mere

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr.

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. Peter Jensen Carl Nielsen sange i arrangement for obo, strygekvartet, bas og klaver

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

De kulturelle midler

De kulturelle midler De kulturelle midler Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik.

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr.

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. Peter Jensen Sletternes sønner Fra venstre mod højre: forrest: Rune, Max, Frederik

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 2. juni 2009 Jour.nr.: MIDEM 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 28. maj 2008 Jour.nr.: MIDEM 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Projektets formål 2. Evalueringens

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG

BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG Statsbiblioteket Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Aabenraa Bibliotekerne Biblioteket Sønderborg Silkeborg Bibliotekerne Frederiksberg Biblioteket DET

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

Citater og uddrag fra anmeldelse af SPOR 2011

Citater og uddrag fra anmeldelse af SPOR 2011 PRESSE 2011 Citater og uddrag fra anmeldelse af SPOR 2011 SPOR har muligvis ikke samme brede eksponering som eksempelvis SPOT Festivalen eller Aarhus Internationale Jazzfestival, men har til gengæld som

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Udstilling på Lyø Kultur- og Besøgscenter 27. juni 8. august 2010 DET HELE STARTEDE MED MØLLEN PÅ LYØ Når man får Lyø ind i sjælen! 1970 gav Kulturministeriet tilskud

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

SKYERNE og HAVETS TRÆ

SKYERNE og HAVETS TRÆ Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet SKYERNE og HAVETS TRÆ Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen 10.000

Læs mere

Projektbeskrivelse Jazz på Balders Plads

Projektbeskrivelse Jazz på Balders Plads er en uafhængig jazz/roots scene, der hvert år afvikles sideløbende med Copenhagen Jazz Festival. Baggrund Scenen på Balders Plads har eksisteret i 7 år og har siden begyndelsen i 2011 været et initiativ,

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m.

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. September 2010 Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. Vedr. Eksportstøtte til Pladeselskaber Næste ansøgningsfrist: 1. oktober 2010, vedrørende projekter fra 1. januar 2011 og

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A Borgmesteren Fanø Kommune Att.: Social og kulturchef Henning Kjærgaard Skolevej 5-7 pieekor 6720 Fanø MDTACMET A 1 9 JAN. 2016 K o N s E R VAT R I E T S ESBJERG Esbjerg, den 14. januar 2016 FAN«KMMUNE

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert. 1 plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert. Kammermusik 2 I 1709 gennemførte Frederik d. IV en noget lyssky

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 10. februar 2012 Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 REFERAT Til stede fra udvalget: Grethe Rostbøll (formand),

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse 1. Baggrunden for projektet På baggrund af et ekstremt bæredygtigt samarbejde

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 5

Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 09-01956 2 09-02035 3 09-02037 4 09-02100 5 09-02101 6 09-02102 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Begrundelse PianoRAMA-Competition, frivillig

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Program. Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen

Program. Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen Musik-podcasting Program Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen Musikbranchen & Internet Årsomsætning på

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten 13. december 2010 Jour.nr.: XXX Evalueringsrapport Popkomm 2010 Indhold Sammenfatning af evalueringsrapporten 1 Indledning 1.1 Introduktion af projektet 1.2 Projektets formål 1.3 Projektets forløb 1.4

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E K U N S T R Å D E T Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E 2 0 0 4-2 0 0 8 K U N S T R Å D E T Det er kunstnerne, der skaber kunsten. Dermed giver de et særligt

Læs mere

Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V SNYK årsrapport 2012 07.01.2014 Kære Jan Ole Traasdahl, Hermed følger SNYKs årsrapport for 2012 indeholdende: Rettelsesblad

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker Uddannelsen sigter mod at forberede de studerende på det meget varierede arbejdsliv, der møder mange konservatorieuddannede

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere