MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik"

Transkript

1 MIC DANSK MUSIK INFORMATIONS CENTER ÅRSBERETNING 2002

2 MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik Informations Center design: Kvorning design & kommunikation trykt hos: Tryk Team

3 Allegro furioso "Musik er en livsnødvendighed". Sådan lød det spontant fra én af MIC s medarbejdere ved et internt seminar, hvor vi diskuterede visioner og værdier for vores arbejde. Og i et tilbageblik på året der gik tror jeg, at det er denne enkle og indlysende læresætning, der har været drivkraften i arbejdet for dansk musik i det forgangne år, der for MIC har budt på nedskæringer og strukturforandringer i et tempo, vi ikke har oplevet før bliver et år vi aldrig glemmer i dansk musikliv. Med en ny minister i spidsen gennemførte kulturministeriet en lovrevision af kunststøtten, hvor en ny kunstlov bliver kronen på værket. Samtidig blev kulturstøtten beskåret med 15% som en del af Finanslov I 2002 skete der tre væsentlige ting der for alvor forandrede det MIC, som vi har kendt gennem mere end 20 år: 1. MIC blev pålagt en driftsbesparelse på 1 mio. kr. 2. MIC blev fusioneret med Konsulenttjenesten for Rytmisk musik 3. MIC påbegyndte sin egen likvidation Den 14. marts 2002 fremlagde kulturminister Brian Mikkelsen sin plan for en forenklet kunststøttestruktur, og med den plan blev brikkerne til MIC's fremtid lagt: MIC bliver nedlagt som selvstændig institution og alle medarbejderne bliver pr. 1. juli 2003 overflyttet til den nye Kunststyrelse medbringende de arbejdsopgaver, som de varetager i dag. Som en følge af Finanslov 2002 så Statens Musikråd sig nødsaget til at pålægge MIC en besparelse på 1 mio. kr. på driftstilskuddet, hvilket var 20% af det forventede tilskud. En så stor besparelse kunne ikke gennemføres uden en række større ændringer i organisationen og opgaveporteføljen. MIC's værkdatabase og dokumentationsordningen for uropførelser af ny klassisk musik måtte nedlægges, og to stillinger blev sparet væk. Yderligere valgte Statens Musikråd at stoppe forsøgsordningen Element X med projekterne KoncertNet.dk og StereoNet.dk. Samtidig blev MIC dog tilført nye kræfter i en fusion med Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik. "MIC er musiklivets samlende, overordnede informationscenter, der med professionel information og internationale aktiviteter er en væsentlig faktor for dansk musik og dansk musikliv i ind- og udland." (Fra visionspapir 2002 ) Statens Musikråd gennemførte i 2001 en større undersøgelse af informationsarbejdet i musiklivets organisationer. Konklusionen på undersøgelsen blev, at MIC skulle 'renses' for særinteresserne på det klassiske musikområde, samt at MIC og Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik skulle fusionere. Pr. 1. juni 2002 blev Konsulenttjenesten nedlagt og tre medarbejdere blev overflyttet til MIC. Hermed blev informationsområdet og kompetencerne på MIC udvidet, og vores informationsservice dækker nu musikspektret bredt. Strategien for vores arbejde i 2002 har trods turbulensen været enkel: MIC vil samle, støtte og spejle det danske musikliv. Vi samler musiklivets organisationer og musikbranchen ved fælles internationale fremstød (fx Midem i Cannes) og sikrer dermed den optimale udnyttelse af offentlige midler. Vi støtter dansk musik ved især at tage os af den del af musiklivet, der ikke kan overleve på kommercielle vilkår, og ved at være bindeled mellem det pulserende musikliv og de statslige kulturstrategier. Vi spejler musiklivet ved at sprede information om dansk musik og dansk musikliv. Det sker via daglige presseklip-oversigter, månedlige nyhedsbreve samt aktuelle nyheder på Året der gik beskrives i tekst og billeder i denne årsberetning og med resultaterne af vores arbejde i bagagen ser vi frem til endnu et år, hvor fokus er på dansk musik og dansk musikliv, og hvor drivkraften er musikken selv. Birgit Bergholt, direktør Marts 2003 MIC 3 ÅRSBERETNING 2002

4 MIC's website:

5 Informationsområde Hovedformål: Information om dansk musik og dansk musikliv inden for alle genrer Opgaver: Informations- og vejledningsarbejde i forhold til indkomne spørgsmål Informations- og pressearbejde i bred forstand Daglige presseklip Månedlige nyhedsbreve Vedligeholdelse af databaser, der danner grundlag for informationsarbejdet Presseklip MIC igangsatte i april 2002 en daglig mailservice til alle musikinteresserede danskere. Hver dag udsendes en mail med oversigt over, hvad de store aviser skriver om musik. Artikler, portrætter, anmeldelser og smånotitser indenfor alle musikgenrer bliver omtalt i et par linjer, der gør læseren i stand til at danne sig et overblik og efterfølgende selv at finde avisen frem. Der er i øjeblikket ca abonnenter på denne service. MIC's website er i løbende udvikling, og i 2003 lanceres en opdatering af I 2002 blev websitet udvidet med en række rådgivningsværktøjer fra Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik. Statens Musikråd bad i 2002 MIC om at konceptudvikle en musikportal til nettet. Tanken var at give én samlet indgang til dansk musik og musikliv. Arbejdet mundede ud i en rapport, der på baggrund af ønsker fra de fremtidige samarbejdspartnere anbefalede en internationalt orienteret, engelsksproget portal. Statens Musikråd modtog og læste rapporten med stor interesse, men fandt ikke penge til en videre konkret udvikling af musikportal-tankerne. Nyhedsbreve Siden april 2002 har MIC udsendt et månedligt elektronisk nyhedsbrev. Formålet er dels at synliggøre og oplyse om MIC's arbejde, dels at øge interessen for at søge hjælp og information hos MIC. Nyhedsbrevet udsendes i et overskueligt grafisk layout. Mere end abonnerer på denne service. MIC 5 ÅRSBERETNING 2002 Information og rådgivning MIC informerer og rådgiver om en lang række forskellige aspekter af det danske musikliv. Der kommer mange henvendelser pr. telefon og vedrørende komponister, musikere, værker, uddannelser og støttemuligheder. Efter at Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik blev fusioneret med MIC omfatter rådgivningen også produktion og udgivelse af cd, start og drift af foreninger, promotion og orkesterregnskaber. En væsentlig del af MIC's informationsarbejde består i at guide folk rundt i det vidtforgrenede musikliv, så de finder frem til de relevante institutioner, puljer og samarbejdspartnere.

6 Informationsområde Rådgivningsbøger fra MIC MIC formidler en række rådgivningsbøger om nogle af de praktiske ting, der er forbundet med den daglige gang i musiklivet blandt andet foreningsdrift, pr og lydisolering af øvelokaler. Bøgerne er oprindeligt udgivet af Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik. MIC 6 ÅRSBERETNING 2002 Spillemønter Kulturens kontanter I Skøn Forening Håndbogen om start og drift af musikforeninger PR-håndbogen for musikarrangører Rock & Uld Håndbogen om at bygge og lydregulere øvelokaler Labyrinten Håndbogen om pladeudgivelse God lyd på dit spillested? Danish Real Book Spil dansk - konference I forbindelse med Spil Dansk Dagen 2002 afholdt MIC i samarbejde med KODA den 29. oktober en konference om dansk musik og identitet: Spil dansk hvorfor det? Konferencen satte fokus på hvad dansk musik er, hvad den danske musiktradition betyder for vores identitet og kultur, og om skal der gøres en større indsats for at styrke den danske musiktradition. Oplægsholdere og paneldeltagere fra det udøvende musikliv, musikbranchen, uddannelsesinstitutioner og medier var med til at belyse emnet, og spændende musikalske indslag viste lidt af mangfoldigheden i den danske musik i dag. Konferencen gav ingen endegyldige svar på spørgsmålet "Spil dansk hvorfor det?", men den satte mange tanker i gang, og debatten vil helt sikkert fortsætte. KODA har nu gjort Spil Dansk Dagen permanent, og i 2003 vil MIC igen deltage i planlægningen af dagen og arrangere nye konferencer om dansk musik.

7 Roots bloody roots Af Henrik Marstal, forfatter, ph.d.-studerende på Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet En skarp optegning af udviklingen i dansk rockmusik de seneste år. Blandt pointerne var en konstatering af et traditionstab på den danske pop-/rockscene i slutningen af 80'erne og op gennem 90'erne. Med sit brede, men ikke desto mindre indgående kendskab til en lang række danske udgivelser kunne Marstal konstatere, at de udgivelser, der netop appellerede til et bredt publikum, alle i større eller mindre grad er rodfæstet i en dansk sangtradition. Provins er ikke hvad det har været Af Karl Aage Rasmussen, komponist, professor ved Det Jyske Musikkonservatorium Rasmussens optik er primært rettet mod den klassiske tradition, men han påpegede flere forhold af generel karakter. Han fandt at dansk musik i nogen grad er præget af provinsialisme, hvilket er et problem fordi dialogen med omverdenen er en afgørende kreativ impuls og en væsentlig del af drivkraften i enhver musikkultur. Han pointerede, at identitet er noget man forsøger at indfange, når man mangler den og anbefalede desuden en "spil udenlandsk-dag" inden for den nutidige kunstmusik, hvor der i dag spilles dansk i udpræget grad. Vores musikalske modersmål Af Harald Haugaard, folkemusiker, docent ved Det Fynske Musikkonservatorium Haugaard fremførte, at de fleste mennesker har et musikalsk modersmål, selvom man ikke nødvendigvis er bevidst om det. Vel nærmest tværtimod, når det gælder Danmark, hvor man oprettede et rytmisk center (i Silkeborg) med hovedvægt på vestafrikansk og syd- og mellemamerikansk musiktradition flere år før en dansk folkemusik-linje blev oprettet på konservatoriet i Odense. For at være aktiv medspiller i globaliseringen må man kende sine rødder og have et ståsted selv, var en af konklusionerne. Folkemusikduoen Haugaard & Høirup optrådte i forbindelse med konferencen Spil Dansk hvorfor det? Paneldebat Eftermiddagen bød på diskussion med et panel bestående af Michael Ritto (formand for IFPI og direktør for EMI Denmark), Eik Frederiksen (musikredaktør på DR P3), Jens Grøn (forstander på Vestbirk højskole) og sangerinden Søs Fenger. Debatten afspejlede de fire paneldeltageres forskellige baggrund og kom derfor til at dreje sig om både identitet, pladeselskaber og DR s musikpolitik. IAMIC MIC er medlem af IAMIC The International Association of Music Information Centres. Organisationen er et verdensomspændende netværk af musikinformationscentre, der primært arbejder for promoveringen af ny klassisk musik. Flere af centrene arbejder dog som MIC med et meget bredere musikalsk fokus. Se også MIC 7 ÅRSBERETNING 2002

8 Popkomm, Køln august. Saybia var blandt de bands, der spillede på de danske showcases under messen MIC 3 ÅRSBERETNING 2002

9 Internationalt område Hovedformål: at profilere dansk musik og dansk musikliv inden for alle genrer Opgaver: Arrangere danske stande og deltagelse på internationale messer Koordinere musikeksport-tiltag Medvirke i og være initiativtager i forhold til fremstød for dansk musik i henhold til Kulturministeriets handlingsplan Videreformidle initiativer fra udlandet til det danske musikliv Arrangere besøg for udenlandske journalister i forbindelse med danske musikbegivenheder Det internationale arbejde MIC arrangerede som tidligere år dansk fællesstand og koordinerede den danske tilstedeværelse på messerne Midem i januar i Cannes, Musicora i april i Paris og Popkomm i august i Køln. Musicora, Paris april. Mad Cows Sing spillede under Musicora og fik etableret en lang række kontakter. I forbindelse med prisoverrækkelsen opførte David Starobin og RadioUnderholdningsOrkestret dirigeret af Rolf Gupta Poul Ruders' guitarkoncert Paganini- Variations Midem 2002, Cannes januar For første gang nogensinde gik Danmarks Eksportråd ind og gav eksportstøtte til et kulturelt erhverv. Med en ekstrabevilling på 1,2 mio. kr. kunne MIC derfor lave den hidtil største officielle danske eksportmanifestation på Midem med en dansk stand, der var hjemsted for mere end 50 selskaber og organisationer. MIC producerede to cd'er: Discover Denmark Best of Midem CD og Open Spaces. Ved en vellykket Cannes Classical Award-priskoncert med RadioUnderholdningsOrkestret blev Poul Ruders tildelt prisen som årets nulevende komponist under overværelse af bl.a. H.K.H. Prins Henrik, der var fremstødets protektor. Den særlige showcase med danske bands var vellykket, og et stort publikum overværede koncerten med Superheroes, Saybia, Natural Born Hippies og Safri Duo. Satsningen gav stort udbytte for de enkelte deltagere i form af nye kontakter og bekræftelse af tidligere aftaler om distribution og licensering. Projektet fik ikke mindst god pressedækning, i messens medier og internationale branchetidsskrifter og i særdeleshed i de danske medier. MIC 9 ÅRSBERETNING 2002

10 Internationalt område Discover Denmark New Talents Over lagde i løbet af det danske EUformandskab øre til unge danske musikere og dansk musik. MIC tilbød alle danske ambassader i EU og kandidatlandene et samarbejde om lancering af unge danske musiktalenter med det dobbelte formål at give ambassaderne mulighed for at sætte dansk musik på dagsordenen under EUformandskabet og samtidig give unge danske ensembler og bands en international lancering. Det er første gang et projekt i denne form har været afholdt, alle der har deltaget har høstet værdifulde erfaringer, nogle af ensemblerne har fået geninvitationer, og fra alle sider ønskes en fortsættelse af samarbejdet. Magma 2002 Berlin Nordiske Musikdage blev for første gang nogensinde afholdt uden for Norden under navnet Magma 2002 Berlin. MIC arrangerede i samarbejde med de andre nordiske MIC'er en udstilling i Berliner Filharmoniens foyer med fokus på nordiske komponister. MIC's nye plancheudstilling Tidsrum med Marianne Grøndahls fotografier af danske komponister blev set af mere end besøgende. MIC 10 ÅRSBERETNING 2002 Ambassaderne hilste dette initiativ meget velkomment, og i løbet af formandskabsperioden præsenteredes i alt 31 musikarrangementer i 14 forskellige lande med økonomisk støtte fra ambassaderne, MIC, Internationalt Kultursekretariat, Statens Musikråd, genreorganisationerne og musikbranchen. 14 forskellige ensembler og musikere har medvirket alle med dansk musik på programmet. Fra jazzen Kasper Villaume, Trio SAN, Tys Tys samt Katrine Madsen, fra rocken Saybia og Under Byen og fra den klassiske og den nye musik Corona Guitar Quartet, Trio con Brio, Trio Ondine, Københavns Drengekor, Nordlys, Thomas Teisner, Copenhagen Saxophone Quartet og Nikolaj Znaider. Et særligt musiksamarbejde udviklede sig med Danmarks ambassade i Berlin i anledning af de nordiske musikdage Magma 2002 Berlin,der for første gang blev afholdt uden for Norden. Ved ambassadens koncertserie Klassik im Foyer spilledes ny dansk og nordisk musik. MIC indgik i et redaktionelt samarbejde med Den Kongelige Danske Ambassade i Berlin om et temanummer om dansk musik i forbindelse med Magma 2002 Berlin

11 MIC producerede i forbindelse med EU-formandskabet to promotion-cd er: 200 years of Danish Classical Music og 75 Years with Danish Jazz, den sidste i samarbejde med Dansk Jazzforbund. Cd erne blev sendt ud til en lang række af de danske ambassader som promotionmateriale til journalister, koncertarrangører mv. "Stemningen sydede og folk stod helt ude på trappen. Trioen nød det og blev helt euforiske og gav ekstranumre, folk mistede sidste tog og ville gerne have fortsat, men musikerne skulle nå en flyver meget tidligt næste morgen" lød meldingen fra Birgitte Randmets, ambassaden i Bukarest, efter koncerten med Trio SAN i september med tilhørere MIC 11 ÅRSBERETNING 2002

12 Tidsrum (forsideillustration, foto: Marianne Grøndahl) Per Nørgård, Ib Nørholm og Pelle Gudmundsen-Holmgreen (fra Tidsrum, foto: Marianne Grøndahl) Internationale besøg MIC arrangerer en række besøg for internationale journalister, arrangører etc. i forbindelse med større danske musikbegivenheder eller planlægning af fremstød i udlandet. MIC 12 ÅRSBERETNING 2002 Internationalt område Tidsrum portrætter af danske komponister Den danske fotograf Marianne Grøndahl har i mere end 13 år fulgt og fotograferet danske komponister. Arbejdet resulterede i en stor fotobog, som udkom på Gyldendal i september MIC har sat en serie af billederne op på letsammenklappelige stativer, der gør det muligt at sende billederne ud som en rejseudstilling over danske komponister gennem fire generationer. Udstillingen hedder som bogen: Tidsrum,og i engelsk oversættelse: Spaces of Time. Fx var MIC sammen med Internationalt Kultursekretariat og de øvrige kunstfaglige centre i oktober vært for et besøgsprogram for lederen af kulturcentret Harbourfront i Toronto, William Boyle. Formålet med besøget var at introducere Boyle til en række mulige samarbejdspartnere og få udviklet et netværk. Besøget indeholdt bl.a. koncerter og besøg på kulturinstitutioner. I 2004 planlægges en større dansk festival i Toronto med kulturcentret Harbourfront som omdrejningspunkt. Transportstøtte til klassiske musikere og ensembler Også i 2002 uddelte MIC en pulje på kr. som støtte til klassiske musikere og ensembler, der på eget initiativ turnerer i udlandet. MIC's bestyrelse har nedsat et kunstnerisk udvalg til at vurdere og udvælge ansøgerne. MIC's kunstneriske udvalg består af pianisten Erik Kaltoft, sangeren Helene Gjerris og komponisten Niels Rosing-Schow. Følgende klassiske ensembler og musikere har i 2002 modtaget mellem kr. i støtte til gennemførelse af internationale aktiviteter:

13 Zapolski Kvartetten Koncertrejse til Ukraine januar 2002 Sofia Asuncion Claro Koncertturnéer til Chile og Mexico januar og oktober 2002 Duo Resonante Deltagelse i festival i Brasilien februar 2002 Helle Solberg Koncertturné til England marts 2002 Filmmusikprojekt under Magma-festivalen i Berlin november 2002 Jalina Trio Koncertturné til Californien og New York marts 2002 Fritz Berthelsen Koncertturné til Colombia marts-april 2002 Deltagelse i ISCM Festivalen i Hongkong oktober 2002 Rune Most Koncertrejse til Rusland april 2002 Henrik Larsen Deltagelse i festival i Odessa april 2002 Letmark Project v/ Kuno Kjærbye Koncertrejser til Letland april-maj 2002 Gert Mortensen Deltagelse i percussion-festival i Berlin april 2002 Mad Cows Sing Koncertturné til Paris april og juni 2002 Agnethe Christensen Koncertrejse til Köln maj 2002 Kai Steensgaard Koncertturné til Mexico maj 2002 Esbjerg Ensemble Koncertturné til Kina juni 2002 Thomas Sandberg Opførelse af forestilling i Torino juni 2002 Anne Katrine Kallmoes Jørgen Teller Deltagelse i festival på Sardinien juni 2002 Duo Denum Koncertrejse til Færøerne og Island juni-juli 2002 Trio Con Brio Deltagelse i Harrogate Festival, England juli 2002 Carl Bergstrøm-Nielsen Koncertturné til Polen juli 2002 Trio Ondine Deltagelse i festivaler i Frankrig og Østrig august-oktober 2002 Karl Petersen Time Bandits Deltagelse i festival og udveksling med Cuba efteråret 2002 Corona Guitar Quartet Koncertrejse til Baltikum oktober 2002 LINensemble Deltagelse i ISCM Festivalen i Hongkong oktober 2002 Rafael Altino Festivalkoncert i Brasilien oktober 2002 Cello Academy v/ Peter von Below Koncertturné til Sydamerika oktober-november 2002 Eskær Trioen Koncertrejse til Holland og Belgien november 2002 Global Guaranty Orchestra Koncertturné til Kroatien november 2002 Ensemble Nordlys Deltagelse i Magma Festivalen i Berlin november 2002 Contemporánea Deltagelse i Magma Festivalen i Berlin november 2002 Deltagelse i Up North Festival i Dublin december 2002 Andre klassiske projekter MIC administrerer en pulje til brug for støtte til klassiske musikaktiviteter i ind- og udland: Up North, Dublin MIC har støttet dansk medvirken med Contemporánea i den nordisk-irske ny-musik festival i Dublin december, dels økonomisk, dels praktisk, pressemæssigt og rådgivende. Choral Denmark i Minneapolis Korlivet i Danmark samlede sig i 2002 i et nyt partnerskab: Choral Denmark, hvis mål er at skabe en større international synlighed for dansk kormusik. MIC har medvirket ved etableringen og støttet en række af aktiviteterne. Der er blevet skabt en internetportal (www.choraldenmark.org) og i august deltog en delegation primært kordirigenter i kormusikkens prestigefyldte Verdenssymposium i Minneapolis i USA. Athelas Sinfonietta Copenhagen, Huddersfield MIC gik ind og støttede statsensemblets koncerttur til Huddersfield festival for ny musik MIC 13 ÅRSBERETNING 2002

14 MIC 3 ÅRSBERETNING 2002 MIC - Dansk Musik Informations Center Gråbrødre Torv København K Tel: Fax: website:

15 Om MIC MIC i kroner og øre MIC s økonomi baserer sig på en hovedbevilling fra Statens Musikråd til drift og internationale aktiviteter. Herudover får MIC støtte til aktiviteter via samarbejde med andre organisationer, Kulturministeriet, Danmarks Eksportråd samt private fonde. Bevilling fra Statens Musikråd 6,24 mio. Drift 5,2 mio. som går til løn, husleje, it-udgifter, biblioteksdrift m.m. International transportstøtte til klassiske musikere som blev fordelt med støtte fra et kunstnerisk udvalg Internationale aktiviteter som bl.a. blev brugt til: Popkomm, Musicora, Midem, World symposion on Choral Music, Up North, Huddersfield, Magma Berlin m.m. Tips- og lottomidler fra Kulturministeriet Pengene skal understøtte de overordnede kulturhandlingsplaner, som formuleres af Internationalt Kultursekretariat (IKS) Midlerne er i 2002 bl.a. brugt til: Discover Denmarkkoncerter i forbindelse med EU-formandskabet Grøndahl-udstilling i Berlin, koncerter i Frankrig samt forberedelser af satsninger i Toronto og New York Danmarks Eksportråd 1,2 mio. Støtte til MIC s branchefremstød på MIDEM Støtten gjorde os i stand til at lave en markant profilering af dansk musik via en stor dansk stand, pr-fremstød af forskellige tilsnit samt showcase med Saybia, Superheroes, Natural Born Hippies og Safri Duo. Desuden blev komponisten Poul Ruders fejret med en koncert i forbindelse med overrækkelsen af Cannes Classical Award MIC s bestyrelse Finn Slumstrup (Statens Musikråd, formand) Anders Laursen (Fællesrådet for udøvende kunstnere) Bent Hesselmann (DPA) Pia Raug (DJBFA) John Frandsen (Dansk Komponistforening) Inger Allan (Statens Musikråd) Tine Vind (Repræsentant for biblioteksområdet) MIC s medarbejdere pr. 1. marts 2003 Birgit Bergholt, direktør Bodil Høgh Bibi Övermyr Jens Rossel Bendt Viinholt Nielsen Svend Ravnkilde Lise Søgaard Sørensen Jens Fuglsang Klaus Lynbech Sabrina Seeberg Tina Hansen Arendse Würgler MIC 15 ÅRSBERETNING 2002

16 MIC kort fortalt MIC - Dansk Musik Informations Center åbnede i 1980 med Tina Wilhelmsen som første direktør og en enkelt medarbejder. Siden er MIC løbende vokset i takt med at MIC begyndte at arbejde med internationale aktiviteter samt i forbindelse med udvidelser inden for informationsområdet. MIC flyttede i 1992 ind på Gråbrødre Torv, hvor der i dag er offentlig adgang til MIC s samlinger med bibliotek, dokumentationsoptagelser, udklipsarkiv mv. MIC fusioneres den 1. juli 2003 med Kunststyrelsen og bliver derfor nedlagt som selvstændig institution.

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

En fase-opdelt beskrivelse af projektet. Pilot Dansk musik i radioen fra 1993 til 2005

En fase-opdelt beskrivelse af projektet. Pilot Dansk musik i radioen fra 1993 til 2005 D A N S K M U S I K I R A D I O E N En fase-opdelt beskrivelse af projektet Pilot Dansk musik i radioen fra 1993 til 2005 Af Dorthe Vincentzen Redaktion: Lena Brostrøm Dideriksen, Mikael Højris og Finn

Læs mere

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Klassisk musik på DR radio

Klassisk musik på DR radio D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale i Medievidenskab Anders Stigsgaard-Larsen Klassisk musik på DR radio - en sendefladeanalyse af P2

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG FILMFOND PÅ VEJ En filmfond er formentlig på vej i København. Fonden skal bl.a. støtte udenlandske film, der optages i byen, og dermed skabe flere arbejdspladser. DET GIVER MENING For Ditte Ylva Olsen

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling.

Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning. PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. Eva Fock DU STORE VERDEN! Refleksioner over flerkulturel musikundervisning PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling. - 1 - PUFF Skriftserie fra Vestjysk Musikkonservatorium

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING ÅRSBERETNING 2004 Å R S B E R E T N I N G 2004 DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING Bestyrelse Økonomi Balletskole Personaleudvikling Teaterchef Operaakademi

Læs mere

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 AMATØRKULTURENS TAL 2009 Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 Indhold Indhold...1 Forord...2 Indledning...3 Baggrund og AKKS medlemsorganisationerne...5

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

JAZZHOUSE MERE HOUSE END JAZZ?

JAZZHOUSE MERE HOUSE END JAZZ? JAZZHOUSE MERE HOUSE END JAZZ? Jazz Special tager temperaturen på Danmarks eneste regionale spillested med genrespecifikationen jazz. Tekst Cim Meyer Jazz-aficionados kender arvefølgen blandt hovedstadens

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere