Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT maj Sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning"

Transkript

1 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets formål 2. Analyse 2.1 Samling af den klassiske branche 2.2 Standens rammer 2.3 Netværk og markeder 2.4 Projektstøtteudvalget og Kulturstyrelsen 2.5 Evaluering med SNYK 3. Målopfyldelse og anbefalinger 3.1 Målopfyldelse 3.2 Anbefalinger Sammenfatning På vegne af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik organiserede Kulturstyrelsen den danske deltagelse på Classical:NEXT i Rotterdam maj Udvalget havde besluttet at støtte en satsning med særlige danske aktiviteter på Classical:NEXT 2015 og Derfor havde Kulturstyrelsen i samarbejde med SNYK organiseret en dansk showcase med det danske klangkollektiv We like We samt showcase torsdag 21. maj. På den danske stand deltog pladeselskaberne Dacapo Records, Danacord, OH Musik og Our Recordings, musikforlaget Edition S, agenturerne Crescendi Artists og Kaja Management, ensemblerne Ars Nova Copenhagen, Concerto Copenhagen, Mogens Dahl Kammerkor, Morten Kargaard Septet og festivalen Holmboe i Horsens. Desuden deltog to medlemmer af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Det var en lille stigning i deltagerantallet fra 8 til 12 i forhold til 2014.

2 Side 2 Godt 1000 deltog i messen, hvilket er en stigning på 10 % i forhold til Expo-delen voksede med 25 % til 209 udstillere (lande, regioner, pladeselskaber, institutioner mm.) på i alt 71 stande. Classical:NEXT består af en expo-del (messe), showcases og en konference-del. Deltagerne er den klassiske musiks forskellige aktører: pladeselskaber, musikforlag, distributører, festivaler, symfoniorkestre, ensembler, koncertsale, medier, organisationer mm. Alle klassiske genrer er repræsenteret, fra tidlig til ny musik, traditionel og eksperimenterende musik. Denne evalueringsrapport analyserer og dokumenterer den danske deltagelse på messedelen af Classical:NEXT Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse (ekstern analyse) samt et evalueringsmøde med SNYK (intern analyse). Kulturstyrelsen havde opstillet følgende overordnede mål med deltagelsen på Classical:NEXT: At styrke udviklingen af internationale og nationale kontakter og netværk for dansk klassisk musik. At promovere og styrke dansk klassisk musik internationalt i form af musikeksport og udveksling. At skabe øget dansk/nordisk synlighed på messen i 2015 og Evalueringen kan sammenfattes i følgende væsentlige hovedpunkter: - Alle de danske deltagere fandt det relevant eller meget relevant med en samlet repræsentation på Classical:NEXT - Alle de danske deltagere en tilfredse eller meget tilfreds med deres udbytte af deres deltagelse. - Alle de danske deltagere angiver at Classical:NEXT er relevant eller meget relevant for styrkelse af internationale netværk - Lille stigning i deltagelse fra den danske musikbranche på standen, dog med flest deltagere fra den traditionelle, klassiske musikbranche - Succesfuld og velafviklet dansk showcase og cocktail-reception På baggrund af deltagernes samlede tilfredshed og den positive interne evaluering med SNYK anbefales det, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik igen støtter en dansk stand og danske aktiviteter på Classical:NEXT i 2016, som det allerede er planlagt. Kulturstyrelsen anbefaler desuden fortsat at gøre en ekstra indsats for at få danske koncertarrangører og festivaler med på Classical:NEXT som supplement til at SNYK også gør en indsats i forhold til deres miljø. Konklusionerne uddybes i den følgende rapport. 1. Indledning og baggrund 1.1 OM DANSK DELTAGELSE PÅ Classical:NEXT Classical:NEXT blev afholdt for fjerde gang og er en international messe for klassisk musik. Messen fandt første gang sted i München i 2012, flyttede i 2013 og 2014 til Wien og til De Doelen konferencecenter i Rotterdam i 2015, hvor også messen skal foregå i Bag messen står bl.a. CLASS, den tyske organisation af uafhængige pladeproducenter. Det er organisationen bag verdensmusikmessen WOMEX, som står for produktion og organisering af messen. Om Classical:NEXT deltagere fra 45 lande (10 % stigning) 600 selskaber/organisationer, 175 koncertarrangører/festivaler/promoters, 110 forlagsfolk, 270 pladeselskaber og distributører, 150 pressefolk, 160 musikinstitutioner, 210 kunstnere, 17 live showcases, 6 video showcases, 30 konference og mentoring sessioner med 72 speakers mm. Målet med Classical:NEXT er at samle de mange forskellige klassiske aktører, der har mødesteder inden for hver sin brancheforening eller netværk. Her mødes pladeselskaber, musikforlag, distributører, festivaler, symfoniorke-

3 Side 3 stre, ensembler, koncertsale, medier, organisationer mm. Alle klassiske genrer er repræsenteret, fra tidlig til ny musik, traditionel og eksperimenterende musik. På den danske stand deltog 12 pladeselskaber, musikforlag, symfoniorkestre, ensembler og organisationer. 1.2 ORGANISERING AF DEN DANSKE DELTAGELSE På vegne af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik organiserede Kulturstyrelsen en fællesstand for den danske musikbranche på Classical:NEXT Standen fungerede som ramme og samlingspunkt for de danske deltageres møder, præsentation osv. Den danske stand var designet af NR ØKONOMI OG RESSOURCER Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks bidrag til finansiering af den danske stand har været kr. Der var budgetteret med kr. Deltagerne på standen har betalt deres egen registrering på messen og blev med udvalgets finansiering tilbudt at bruge den danske stand uden ekstra betaling. Opdragsgiver: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Projektejer: Henrik Wenzel Andreasen, kontorchef Kulturstyrelsen Projektleder: Bodil Høgh Projektgruppe i Kulturstyrelsen: Jesper Martini og Bodil Høgh 1.4 PROJEKTETS FORMÅL Overordnede projektmål har været: - At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk klassisk musik. - At promovere og styrke dansk klassisk musik internationalt i form af musikeksport og -udveksling. - At skabe øget dansk/nordisk synlighed på messen i 2015 og Kort- og langsigtede mål har været: Kortsigtede mål: 1. At samle den danske klassiske musik på Classical:NEXT. 2. At skabe fyldestgørende rammer og relevante aktiviteter for de forskellige danske deltagere. 3. At synliggøre den dansk/nordisk musik med aktiviteter på messen. Kort- og langsigtede mål: 4. At de danske aktører inden for klassisk musik udvikler internationale og nationale netværk. 5. At udvikle og vedligeholde udvalgets og Kulturstyrelsens internationale og nationale netværk. 2. Analyse I det følgende fremlægges og analyseres den indsamlede dokumentation i form af statistik og spørgeskemaer i forhold til projektets formulerede indikatorer og succeskriterier for de kortsigtede og langsigtede mål. Spørgeskemaundersøgelse For at måle deltagernes tilfredshed med standens rammer og aktiviteter blev der gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvor de danske deltagere blev bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema med en række spørgsmål, se nedenfor. 11 af de 12 danske pladeselskaber, musikforlag, symfoniorkestre, ensembler og organisationer (fratrukket Statens Kunstfond og Kulturstyrelsen) har besvaret skemaet. Det giver en svarprocent på 92 %. 2.1 SAMLING AF DEN KLASSISKE BRANCHE Mål 1 (kortsigtet): At samle den danske klassiske musik på Classical:NEXT. Indikatorer/succeskriterier 1. At danske selskaber/orkestre/organisationer deltager 2. At deltagerne angiver Classical:NEXT som vigtigt samlingssted for de danske aktører

4 Side 4 Begge succeskriterier er opfyldt. 12 pladeselskaber, musikforlag, symfoniorkestre, ensembler og organisationer deltog. 88% af deltagerne vurderede i spørgeskemaet Classical:NEXT som enten relevant eller meget relevant for udvikling og styrkelse af dansk netværk. Samtidig har 100 % af deltagerne i spørgeskemaet svaret, at en samlet dansk repræsentation på Classical:NEXT er relevant. Hermed vurderes målet om samling af den danske klassiske musik på Classical:NEXT at være opfyldt. 2.2 STANDENS RAMMER Mål 2 (kortsigtet): At skabe fyldestgørende rammer og relevante aktiviteter for de forskellige danske deltagere 1. At mindst 80 % er meget tilfredse eller tilfredse Over 80 % har udtrykt tilfredshed med den danske stands placering, design og funktionalitet. Kritikken går på, at der var for lidt plads til præsentationsmateriale (brochurer, cd er mm.), og derfor blev der for rodet på bordene på standen. Målet om mindst 80 % tilfredse/meget tilfredse er hermed nået. 2.3 SYNLIGHED og AKTIVITETER Mål 3 (kortsigtet): At synliggøre den danske tilstedeværelse og aktiviteter på messen 1. Showcases eller andre danske/(nordiske) aktiviteter på messen 2. At de deltagende danske kunstnere og deltagere angiver, hvilket udbytte de har haft af de danske (nordiske aktiviteter) Udvalget havde besluttet at støtte en satsning med særlige danske aktiviteter på Classical:NEXT 2015 og For at synliggøre den danske tilstedeværelse på Classical:NEXT havde Kulturstyrelsen i samarbejde med SNYK organiseret en dansk reception samt en showcase med det danske klangkollektiv We like We torsdag 21. maj. Desuden havde Kulturstyrelsen produceret et standkatalog med profil og kontaktinformationer om de danske deltagere samt en oversigt over de danske showcases. Kataloget blev distribueret fra den danske stand og via de danske deltagere. Alle de danske deltagere fandt det relevant eller meget relevant med det danske standkatalog. Alle deltagerne, 100 % har været tilfredse eller meget tilfredse med deres udbytte af deltagelsen og finder en samlet dansk repræsentation på Classical:NEXT relevant. Hermed vurderes målet om at synliggøre den danske tilstedeværelse og aktiviteter på messen at været opfyldt. 2.3 NETVÆRK Mål 4 (kort- og langsigtet): At de danske aktører inden for klassisk musik udvikler netværk Indikatorer/succeskriterier 1. Mindst 70 % af deltagerne angiver at have fået styrket deres netværk væsentligt 2. Mødeaktivitet på mindst 20 møder på standen Begge succeskriterier er opfyldt. 100 % af deltagerne vurderede i spørgeskemaet Classical:NEXT som relevant for udvikling af deres internationale netværk og 80 % af deltagerne vurderede Classical:NEXT som relevant for udviklingen af deres danske netværk. I spørgeskemaet har deltagerne angivet at have afholdt mindst 175 møder på Classical:NEXT, heraf omkring 60 møder på den danske stand. Hermed vurderes målet om udvikling af netværk at være opfyldt.

5 Side PROJEKTSTØTTEUDVALGET OG KULTURSTYRELSEN Mål 5 (kortsigtet): At udvikle og vedligeholde projektstøtteudvalgets og Kulturstyrelsens internationale og nationale netværk At projektstøtteudvalgsmedlemmer og Kulturstyrelsens Classical:NEXT-medarbejdere angiver at have øget antallet af internationale kontakter væsentligt Fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik deltog Niels Rønsholdt og Maria Frej på Classical:NEXT. Kulturstyrelsens dialog med udvalgsmedlemmer viser, at medlemmerne med deres deltagelse har haft god mulighed for at styrke både deres danske og internationale netværk. Tilsvarende fik Kulturstyrelsen og SNYK udvidet samarbejdet med de danske deltagere og de internationale besøgende på standen. For både projektstøtteudvalget og Kulturstyrelsen vurderes det hermed, at antallet af internationale og nationale kontakter er øget, og at målet om udvikling af netværk er opfyldt. 2.5 EVALUERING MED SNYK Kulturstyrelsen holdt 8.juni et evalueringsmøde med SNYK med disse punkter: 1) Hvad fungerede godt? a) Den visuelle identitet med enkelt nordisk design b) TV-skærm på standen c) Placering af den danske stand sammen med de nordiske lande d) Den danske cocktail-reception samt showcase med We likewe e) Nye internationale kontakter fra showcase til SNYK og We like We-management f) Den danske networking g) Standkataloget 2) Hvad fungerede ikke så godt? a) TV-skærm på standen (pga. manglende kuratering af indholdet) b) Showcase location (svært at finde) 3) Forslag til Classical:NEXT 2016 a) Bredere præsentation af det klassiske danske musikliv i standkatalog (festivaler, organisationer mm.) b) Samle de danske deltagere inden Classical:NEXT c) SNYK invitere nøgleaktører til intro-møde d) Udnytte Classical:NEXT s tilbud om gratis registrering til nye presenter (koncerterarrangør) e) To danske showcases i 2016, heraf en brunch showcase f) En NEXT workshop for ny-musikaktører i konference-programmet g) SNYK samarbejde med EU-netværket New Audiences Network (Dansk Komponistforening) 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 Målopfyldelse De opstillede projektmål vurderes på baggrund af gennemgangen ovenfor at være opfyldt. Det langsigtede perspektiv i projektmålene kan ikke vurderes endeligt på evalueringstidspunktet i juni 2015, men med opfyldelsen af målene på det korte sigt vurderes det, at man er godt på vej mod en mulig opfyldelse af de langsigtede mål. 4.2 Anbefalinger På baggrund af opbakningen fra de danske deltagere, deltagernes tilfredshed med den danske stand samt den interne evaluering anbefales det, at Danmark igen er til stede med en dansk stand og med danske aktiviteter på Classical:NEXT Jesper Martini og Bodil Høgh, 17. juni 2015

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Evaluering Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Indhold 1. Indledning 2. Mål og hovedresultater 2012 3. Koncept for kampagnen 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews.

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews. Gateways Projekt Rekreative Ruter har haft som mål at skabe udvikling i brugen af vandre- cykel- og rideruter i projektområdet, blandt andet ved at gøre disse ruter bedre, og give nemmere adgang til information,

Læs mere

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Indhold 1. Indledning og koncept 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger 3. Kampagnens budget 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens resultater

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Analyse af danske musikfestivaler

Analyse af danske musikfestivaler Analyse af danske musikfestivaler AUGUST 2010 STATENS KUNSTRÅDS MUSIKUDVALG Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Resumé... 2 2.1 Danske musikfestivaler lokalitetsfestivaler og programfestivaler...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Udkast - må ikke citeres Spørgsmål om Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Knud Ramian, Seniorkonsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Udkast - må ikke citeres Udkast - må ikke

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

TILLÆG TIL SLUTEVALUERING

TILLÆG TIL SLUTEVALUERING TILLÆG TIL SLUTEVALUERING DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid TILLÆG TIL KOMPETENCEFABRIKKENS SLUTEVALUERING AF JULI 2014 Udgivet med støtte fra Den Europæiske Socialfond

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N.

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Delrapport Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning 2009 Nærværende rapport beskriver

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 3. PROJEKTETS MÅLSÆTNINGER OG AKTIVITETER... 7 3.1 Projektets

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere