Roskilde roeren. Maj årgang, nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2"

Transkript

1 Roskilde roeren Maj årgang, nr. 2

2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon Kontoret: Åbent tirsdage kl Telefon i kontortiden Fax Formand: Bent Jørgensen Næstformand: Tine Christensen Sekretær: Mads Peter Klink Engelhardt Rochef: Sanne Hellemann Rochef: Sven Lyster Rochef: Rasmus Pedersen Kasserer: Uffe Rasmussen Ungdomsudvalg: Henning Jensen Motions- og langtursudvalg: Joan Lindholt Udlån af både: Jan Elleby Kaproningsudvalg: Rasmus Flanding Kajakudvalg: Birger Lindstrøm Materialeudvalg: Christian Svejgaard Tutudvalg: Hanne Nielsen Instruktionsudvalg: Signe Hansen Mastersudvalg: Sven Lyster Kontorudvalg: Kirsten Søby Festudvalg: Rasmus Pedersen Sommerhusudvalg: Henning Kristensen PR-udvalg: Ove Pedersen Redaktion: Flemming Ravn Mail: fl Kirsten Lyberth Heidelbach Mail: Indlevering af stof og artikler til ovenstående, eller på kontoret i redaktionens skuffe. RoskildeRoeren: Adresseændring: Kontoret tirsdage kl Afl. til Post Danmark mandag d. 30. april 2007 Tryk: Elsgårds Bogtrykkeri, Roskilde. Forsidebilledet viser en inrigger i havnen på indmeldelsesdagen med et par nye medlemmer. Fra venstre er det Kirsten, Anette, Vibeke, Peter og med Jens Børsting som styrmand. Foto: Rasmus Flanding. Nye koste fejer bedst RoskildeRoeren har været så heldig at kunne udvide med et nyt medlem. Kirsten Lyberth Heidelbach er indtrådt i redaktionen. Hun er forholdsvis ny i klubben, men har alligevel mod på at deltage. Kirsten er noget yngre end resten af redaktionen, hvorfor gennemsnitsalderen er blevet sænket med adskillige år. Hun underviser på Roskilde Tekniske Skoles afdeling Center for Medie og Kommunikation, og er derfor i stand til at arbejde med vanskelige og underlige personer. Vi byder velkommen og regner med at medlemmerne vil sætte pris på det - forhåbentligt forbedrede produkt. RoskildeRoeren Næste nummer af RoskildeRoeren udkommer 1. juli. Sidste frist for artikler og annoncer er mandag 18. juni. Læserbreve og indlæg modtages gerne. Afleveres i skuffen på kontoret. Digitalbilleder Skal sendes til 2 RoskildeRoeren nr. 2/2007

3 Planer og tiltag i 2007 Af Bent Jørgensen, formand Der har siden 2004 pågået et arbejde i forhold til at lave en helhedsplan for havnen, hvor det er tanken at give hele havneområdet et ansigtsløft. Der er mange elementer i spil, men der er især to emner som kan komme til at berøre Roskilde Roklub, hvis de bliver vedtaget. For det første er der planer om at indføje et ekstra byggefelt i forlængelse af havnekiosken ned mod vandet. Der er ikke nogen konkrete planer om en ekstra bebyggelse her, men der åbnes altså for muligheden, hvis det bliver vedtaget. Det vil desuden indebære, at der bliver taget et mindre stykke af vores grund. Som udgangspunkt kan jeg godt se perspektiverne i det attraktive i at placere en eventuel forretning på denne fine placering, men det er afgørende for vores positive medvirken, at et eventuelt byggeri ikke bliver for bastant, så det vil gå ud over vores udsigt i fremtiden. For det andet er der planer om at lave en gangbro - eller et dæk som det benævnes i den indre havn, ikke langt fra vores ponton. I forhold til de tidligere forslag er det forslag, der er i spil nu, det mest acceptable. Men det er afgørende, at den kommer til at fylde så lidt som muligt, så vores både uhindret kan anløbe pontonen. Fordelen ved en sådan ekstra bro er, at vi formodentlig kan få kanaliseret noget af den efterhånden store trafik, der er på vores ponton over på den nye bro. Jeg tænker især på de mange, der finder det fornøjeligt at fodre fugle fra vores ponton, uden at tænke på samme fugles behov for at komme af med det indtagne brød! Samarbejde med Team Danmark Et andet spændende initiativ, der er under forberedelse, er et eventuelt samarbejde mellem Roskilde Kommune og Team Danmark. Forudsætning herfor er at der i kommunen findes seriøse klubber, der er velorganiserede og velfunderede med en vis talentmasse. Desuden skal kommunen være indstillet på at satse på idrætten, hvor idrætspolitikken omfatter både bredde og elite. Formålet med samarbejdet er naturligvis at udvikle lokale idrætstalenter. Der er i et samarbejde med kommunen, Elite Sport Roskilde, Roskilde Idrætsunion og Team Danmark lavet en basisliste over klubber, der har de fornødne forudsætninger for at komme i betragtning til at indgå i et sådant samarbejde. Det drejer sig om ca. 10 klubber i Roskilde Kommune. Her er Roskilde Roklub blandt de udvalgte. Der er ikke truffet endelig beslutning om projektet, det forventes at ske senere i dette år, men jeg håber, at projektet bliver realiseret, så vi kan trække på de ressourcer, der vil være i et sådant samarbejde. Gennemgang af bådpark I det kommende år er der ikke budgetteret med nye bådindkøb. Dog vil der blive indkøbt to nye kajakker. Bestyrelsen vil i 2007 foretage en gennemgang af den samlede bådpark og vurdere behovet for nyindkøb i Dette vil ske i samarbejde med de relevante udvalg. Der er lø- RoskildeRoeren nr. 2/2007 3

4 ...fortsat fra side 3 bende mange ønsker til nyt materiel. Men det er bestyrelsens opfattelse, at vi i øjeblikket har et tilfredsstillende niveau og vi derfor godt kan tage et år, hvor der ikke bliver foretaget nyindkøb. Det giver os mulighed for i 2007 at lave en langsigtet plan, som kan modsvare de kommende års behov. Nyt køkken I år går vi i gang med at ombygge køkkenet og tutten. Intentionen er at vi får adskilt adgangen til køkkenet, så man ikke skal igennem tutten for at komme ind til køkkenet. Desuden er det planen, at der skal sættes et nyt køkken op samt diverse forbedringer. Der er søgt penge til dette hos kommunen og desuden har vores aktive loppemarkedsgruppe sørget for et pænt overskud fra årets loppemarked. Dette overskud er reserveret til udgifterne til ombygningen. Der er ligeledes afsat penge til en ny hytte ved sommerhuset. Den skal afløse den gamle brudesuite, som efterhånden er klar til udskiftning. Dette arbejde vil også blive udført i Jeg håber, at alle medlemmer får en god sæson. Kanindåben Sankt Hans aften Lørdag den 23. juni ankommer Kong Neptun, eventuelt sammen med konen dronning Orla - herskeren over de syv verdenshave - præcis kl med sin lystige forsamling af hjælpere for at indvie de uskyldige og forventningsfulde kaniner i det rigtige roerliv. Seancen kan besigtiges i havnen på roklubbens ponton. 4 RoskildeRoeren nr. 2/2007

5 Set fra venstre: Peter Sivertsen (hjælpetræner), Henning Jensen (afgående træner), Nicolas Folke Sørensen (den nye træner og kommende ungdomsformand). Ungdomssæsonen er startet - Vi kan komme på vandet Som du måske ved, er 2007 det sidste år hvor Jane og jeg har ansvaret for Roskilde Roklubs ungdomsafdeling. Vi er meget glade for at kunne fortælle, at vi har fundet vores afløser. De fleste kender ham, da det er en af de gamle ungdomsroere: Nicolas Folke Sørensen. Han fylder 18 til maj, går i 1G på Roskilde Gymnasium. Nicolas vil i løbet af året blive draget mere og mere ind i udvalget. Han har allerede overtaget ro træningen, og her har Nicolas genindført reglen om, at man skal melde afbud, når man ikke kan komme til træning eller kommer for sent. Meld afbud på SMS til Nicolas på , husk at skrive afsender Nicolas vil gøre mere ud at roning i gig og outrigger bådene i samarbejde med kapronings udvalget. Derfor vil Peter Sivertsen hjælpe med inrigger bådene. Trænings tider: Tirsdag og torsdag kl. 17:30. Mød omklædt ved computeren i bådhallen. Vi holder sommerferie i ugerne begge inkl. Til nye ungdomsroere: Hvis du lige er meldt ind, så er det vigtigt at du kommer ned til træning. Bliv instrueret i ro-bassin en tirsdag så er du på vandet følgende torsdag. Når du har fået noget rutine og kan håndterer bådene rigtigt, vil du blive frigivet og få udleveret en T-shirt. Herefter er man kanin, det er man, indtil man bliver døbt Sct. Hans aften. RoskildeRoeren nr. 2/2007 5

6 Uro - arrangementer Sommerhus tur Fra fredag den 11. til søndag 13. maj, tager vi op i Roklubbens sommerhus i Skuldelev og bruger en hel weekend på at slappe af og hygge os. Kanin dåb Lørdag den 24. juni, Sct. Hans aften, kanin dåb i Roskilde Havn. Det er Instruktionsudvalget som står for at døbe alle kaniner, man er ikke rigtig roer hvis man ikke er døbt. Der plejer at være præmie for bedste udklædning Langtursudvalgets rejseafdeling tilbyder: Søndag 10. juni bliver der en endags langtur til Lyngby & Bagsværd sø, med lån af inriggere i Lyngby Roklub. Weekend juli: Vi følger op på sidste års vellykkede weekend tur med grillmad og overnatning i Skuldelev. Skolekaproning Lørdag den 25. august, arrangerer DFfR skolekaproning på Bagsværd Sø. Dette er kaproning for sjov, i single sculler. Hold øje med opslagstavlen, her vil blive opslået tilmeldingssedler 2 4 uger før. Her vil også blive opslået K-styrmandskursus (18/8) og Redningsøvelser (21/6) (23/8). Begge giver en større indsigt i færden på fjorden, hvilket vi lægger stor vægt på, at så mange som muligt har/får. Der ud over arrangerer DFfR ro-lejre i sommerferien: Outriggerskole (uge 28) og Landslejr (uge 30). Se opslag. Nicolas har tilmeldings foldere. Ungdomsudvalget Henning Jensen, mobil: Der bliver rotur til vikingespillet i Frederiksund, hvor vi skal se spillet om Svend Tveskæg. Sommerferielangtur: Uge 31 fra søndag 29. juli til lørdag 4. august. Husk styrmandsslik og pas. Prøv noget nyt. Alle kan deltage i langturene, nye som gamle. Flere oplysninger på opslagstavlen. 6 RoskildeRoeren nr. 2/2007

7 Foredrag om Havhingsten Havhingsten fra Glendalough er en rekonstruktion af Skuldelev 2-vraget, som blev udgravet på bunden af Roskilde Fjord i Videnskabelige undersøgelser har vist, at Skuldelev 2-skibet blev bygget af vikinger i Dublin i Havhingsten fra Glendalough repræsenterer dansk design og kunsthåndværk i den såkaldte kulturkanon. Om få måneder den 1. juli i år sætter vikingeskibet Havhingsten af Glendalough med en 65 mand stor besætning kurs mod Irlands hovedstad Dublin. Det bliver en historisk rejse på ikke mindre end kilometer. Fra Roskilde over Nordsøen og videre gennem de barske farvande nord om og vest for Skotland. Sejladsen kan kun lade sig gøre, fordi hovedparten af den 65 mand store besætning er frivillige. De fleste gaster er danskere, men besætningen tæller i alt flere end 10 nationaliteter. Kom og hør nærmere. Foredragsholder: Susanne Malmstrøm. Sygeplejerske. Medlem af Roskilde Roklub. Ansat i et lægehus i Roskilde. Til sommer vikingesygeplejerske på Havhingsten af Glendalough. Susanne vil fortælle om forberedelserne til sommerens udfordrende togt. Bonus: Som deltager i foredraget får du førsteret til efterårets foredrag: Om rejsen til Dublin en vikingesygeplejeskerskes oplevelser. Billetter: Reserver billetter på: malmstroem.dk eller køb billetter ved indgangen på dagen. Begrænset antal pladser. Pris : 50,- pr person. Der kan købes drikkevarer i pausen. Tid og sted: Roskilde Roklub tirsdag den 8. maj 2007 eller tirsdag den 15. maj 2007 begge dage kl RoskildeRoeren nr. 2/2007 7

8 Årets møder Generalforsamling og medlemsmøde På den nys overståede generalforsamling var der mødt omkring 70 medlemmer. Ove Pedersen blev valgt til dirigent og ledede som sædvanligt mødet på forbilledlig vis. Der var ingen ballade, formandens beretning var prisværdig kort og blev vedtaget uden nævneværdig debat. De opstillede kandidater til bestyrelsen blev valgt uden kampafstemning, regnskab og budget blev godkendt. Forslag om bestyrelsens sammensætning blev vedtaget. Et forslag om honorering af ungsomsleder blev sendt til behandling i bestyrelsen, ligesom et forslag om rygeforbud i lokalerne blev forkastet og ligeledes sendt til bestyrelsen. Sådan gik det Formand Bent annoncerede en lidt strammere udgiftspolitik i 2007, dog blev der råd til en ny 4-årers inrigger til levering i år, ligesom der bliver indkøbt en ny kajak. En tiltrængt ombygning af tut og køkken sker også i løbet af året, ligesom der påtænkes anskaffet en ny hytte i Skuldelev til erstatning af den gamle godt brugte brudesuite. Kaproerne har haft et På medlemsmødet blev kammeratskabspokalen overrakt til Maria Skott Rasmussen. godt år. Svend Aage Nielsen erobrede et verdensmesterskab i veteranklassen, og de unge fik også nogle danmarksmesterskaber, hentet af Aja Holmegård, Martin Skovsgaard, og Kasper Jørgensen.Sidstnævnte deltager i konkurrensen om at komme på den nye guldfirer i Danmarks Rocenter. For fremtiden vil der blive et forstærket samarbejde mellem ungdoms- og kaproningsafdelingen. Ungdomslederne Henning og Jane modtog RIUs ungdomslederpris for deres udmærkede ungdomsarbejde. Formanden nævnte at Poul Kjerbye vil overlade arkivrummet og dets rariteter til Jens Nordlund, som herefter er roklubbens arkivar. Sluttelig takkede forsamlingen Søren Hellmann for sit uegennyttige arbejde som bogholder og medhjælper for kassereren, og årets papirkniv blev uddelt til Ursula Flanding, for sit arbejde med klubdagen og instruktionsudvalget. Og årets initiativpokal blev overrakt Christian Svejgaard fra materialeudvalget, specielt for arbejdet med de fine årer. De afgåede og udtjente bestyrelsesmedlemmer, Jesper Andersen og Jan Elleby, blev takket for indsatsen og erstattet med Mads Peter Klink Engelhardt og Sven Lyster. Desuden valgtes Peter Steffensen og Nanna Viereck som suppleanter. Endelig takkede formanden sponsorerne for støtten og tilsidst: Hurra, hurra, hurra, færdig Medlemsmøde Dagen før sommertidens tidsindstilling afholdtes det sædvanlige medlemsmøde med efterfølgende standerhejsning og bådedåb. Der var solskin og pænt fremmøde. På mødet fremlagde de for- 8 RoskildeRoeren nr. 2/2007

9 Roskildes ny borgmester, Poul Lindor Nielsen, holdt standerhejsningstalen og foretog dåben af den ny otter, som blev navngivet Svadilfare. skellige udvalg deres kommende aktiviteter, som medlemmerne kan finde i forrige nummer af medlemsbladets aktivitetsliste, ivrigt akkompagneret af Rasmus ufarlige vovse. Ungdomspokalen - også kaldet kammeratskabspokalen - gik til Marie Skott Rasmussen og blev overrakt af Henning Jensen. Formand Bent uddelte årets guld- og sølvårer. Sølvet gik til Ursula Flanding, Henning Hansen og Knud Jensen, mens guldårerne blev uddelt til Sven Lyster, Rasmus Flanding, Helmuth Stuven, Martin Batenburg, Aja Holmegård og Kasper Jørgensen. Fonden Det sure slid v. Henrik Vikelgaard tildelte opmærksomheder til kasserer Uffe, bogholder Søren, bladmand Flemming og det samlede kontorkorps for at overkomme det sure slid. Standerhejsning og bådedåb Årets standerhejsningstale blev holdt af den ny borgmester, Poul Lindor Nielsen, som holdt en pæn tale med hilsen fra kommunen. Han fortalte at en af de rigtig gode oplevelser, han har haft som ny borgmester, er det omfattende og mangesidede klubliv, som bæres af frivilligt arbejde. Poul Lindor Nielsen har en fortid som typograf, og som sådan besidder vældige kompetencer og er i stand til at skelne mellem rigtig og forkert. Poul Lindor Nielsen døbte herefter den ny otter. Den kom til at hedde Svadilfar. Herefter overrakte Terkel fra Sjællandskredsen en check til klubbens uro-arbejde i anledning af at Roskilde var valgt som årets roklub på Sjælland. Der er et yndigt land blev afsunget, hvorefter formand Bent afsluttede seancen med det traditionelle tre gang hurra og færdig. Nattergaletur Fredag 11. maj kl Grillmad og fuglesang. Kr. Himmelfartstur Torsdag 17. maj kl Madpakketur. Se opslagstavlen. MTU RoskildeRoeren nr. 2/2007 9

10 Nyt kajakudvalg Tidligere har kajakaktiviteter sorteret under MTU, men nu har vi nedsat et selvstændigt kajakudvalg, bestående af Jacob Nabe, Henrik Vikelgaard, Birger Lindstrøm og Lasse Egelund. Klubbens gamle kajakker er klargjorte, nu mangler vi bare at vandet bliver 12 grader varmt, så vi kan komme på vandet. De sidste par år, har der været et stigende ønske om at udvide kajakflåden. Det er derfor rigtigt dejligt at klubbens bestyrelse nu har givet grønt lys til indkøb af 2 nye både. Der er bestilt 2 turbåde af mrk. Viper 51, I kan godt begynde at glæde jer, en dejlig kajak. De er i sværhedsgrad på niveau med vores gamle skraptusser (Surt og Brok). Det er tanken at de 2 nye både og den grønne er for erfarne roere med kajakret 2. Kajakinstruktionen i år vil være lidt anderledes end tidligere. Vi har tænkt os at lave en kortere med mere intensiv instruktionsperiode. Formålet med dette er at klubbens kajakker kun en kortere periode er bundet op på instruktion (tirs/tors). Kajakaktiviteter bliver slået op på klubbens tavle, så kik lige en ekstra gang, vi glæder os til at se jer. Roskilde Roklub får gæster Jeg har overtaget jobbet med udlån af både til fremmede roere. Jobbet var tidligere Anders Vestergaards, og stor tak til ham for en mangeårig indsats på det område. Der er allerede her i starten af sæsonen en del henvendelser fra både danske og udenlandske roklubber, hvor roerne gerne vil stifte bekendtskab med vores klub, rofarvand og ikke mindst sommerhuset. Det sidste varetages på bedste måde af Chris, som jeg henviser til, hvis jeg da ikke selv tager kontakt til Chris om udlån af vores nordligste besiddelser. Når fremmede roere kommer til vores klub låner de vores både, og det betyder, at typisk en til to fire årers og en enkelt to årers er reserveret til vores gæster for en kortere periode. Det har ikke tidligere været noget problem, og jeg regner heller ikke med, at det bliver det i år. Jeg vil alligevel opfordre til at man efterlever de skilte om reservation der i løbet af sommeren vil komme til at sidde på nogle både nu og da, og i øvrigt viser vores gæster til rette. Når man selv tager på langtur ved man hvor dejligt det er, når man føler sig som en rigtig gæst i en gæstfri roklub. Og sådan en er jo Roskilde Roklub. Hører I om nogen der vil ro hos os kan de kontakte mig på God sæson til os og gæsterne, Jan Elleby. 10 RoskildeRoeren nr. 2/2007

11 Husk at deltage i redningsøvelse. Torsdag 21. juni kl Torsdag 23. august kl (Bagefter er der grillhygge på terrassen) Husk badetøj og vadesko. Tilmelding på opslagstavlen. Roskilde Roklubs hovedsponsorer Kend din fjord! De seneste sæsoner, har det at kende rofarvandet, været et tema. Denne gang går tur ud i de yderste grænser af vores rofarvand. Turen starter lørdag den 7. juli ca. kl. 13 og vi er tilbage søndag den 8. juli kl. ca Vi ror forbi Bognæs, og prøver at få øje på ørnene, der yngler der. Så kigger vi på Ølvig, som kan nås på en fællesroning, men kun sjældent gør det. Så krydser vi over til et af de mange rev der ligger på turen til Gershøj, og dette er det nordligste lige ud for Selsø. Herfra for vi til Sønderby, hvor vi går i land og drikker kaffe (eller hvad man nu måtte have lyst til at bruge en pause i den anstrengende roning til, der er jo ikke turdiktatur på denne (dikta)tur. Vi ror vest om Eskilsø - hvor der kunne være en lille overraskelse - og stiler imod sommerhuset, hvor vi slår lejr, og hygger os med mad, drikke og ikke mindst hinanden. Er det sådan, at man ikke har lyst til overnatningen, eller at man kun kan ro den ene dag, er det ok at bytte med andre. Det skal man bare selv stå for. Det eneste krav er, at antallet af numser passer med antallet af rosæder søndag, hvor turen går vest om Eskilsø, forbi Risø og hjem til klubben, hvor vi er midt på eftermiddagen. Der deltager erfarne styrmænd, så alle har mulighed for at lære nye hjørner af vores rofarvand at kende. Turen tæller som en langtur, og giver god roerfaring, hygge og samvær. Tilmelding sker på senest fredag den 20. juni. Jeg vil herefter fordele forskellige ufarlige opgaver til deltagerne. Medbring sovegrej, god tid og godt humør. Fjorden klarer resten. Vel mødt., Jan Elleby. RoskildeRoeren nr. 2/

12 Mødet med Rissos delfinen Af: Kirsten L. Heidelbach Jeg var på min første rotur i år, som er min anden sæson i klubben. Lone, Arne, Karsten, Hans- Jørgen og jeg gjorde Tjalfe klar til en rotur i det superflotte vejr. Jeg for mit vedkommende var lidt spændt, for tænk hvis jeg ikke kunne huske hvordan man ror? Det kunne jeg selvfølgelig godt. Jeg havde mest problemer med at huske kommandoerne, da jeg sad på styrmandspladsen. Mens vi gjorde Tjalfe klar, kom andre roere tilbage fra en tur på fjorden, og fortalte at de havde set delfinen ved bøjen. Ude på fjorden holdt vi godt øje ved alle bøjerne, i håb om at få et glimt af delfinen. I farten havde vi nemlig ikke fået at vide hvilken bøje den var set ved. Vejret var dejligt, vi så otteren skyde af sted, vi tog turen om Ringøen. Vi ville ikke forstyrre ørnene, mest fordi de er fredet og vi ikke må komme tættere på dem end 500 m. Turen vel overstået uden nævneværdige vabler og vi er på vej ind i havnen, råber Arne: Der er den!. Jeg ser op og får lige akkurat øje på rygfinnen, der forsvinder i vandet igen. Vi sætter årerne i lige på stedet, og skuer ud over fjorden i håb om vi alle får et glimt. Det er vildt spændende, for jeg har aldrig set en delfin før, ud over i fjernsynet. Vi bliver enige om at skodde ud til den, for den er ikke så langt væk. Lige som vi tror den er blevet væk for os, dukker den op lige ud for styrmanden og rører ved båden med næsen. Den rører ved årerne og svømmer under båden. Spændingen bliver forstærket af at Arne pludselig rejser sig i sin fulde højde, og læner sig ud for at se hvor den er blevet af, mens han råber: Jeg vil røre ved den. Båden vipper faretruende, og Lone beder Arne om at sætte sig ned. Delfinen svømmer væk i bovbølgen på en sejlbåd, der går for motor. Vi ror i havn med en fantastisk oplevelse rigere. Søndag morgen fandtes delfinen desværre død i Lejre Vig. Fakta: Latinsk navn: Grampus griseus Beskrivelse: Mellemstor delfi n med rundt hoved og karakteristisk pandefold. Midtstillet høj rygfi nne. Voksne dyr er mellem 260 og 400 cm lange. Nyfødte er omkring 1.2 m lange og vejer formentlig omkring 20 kg. Tænder: fi ndes kun i undermunden hvor der er 4-7 i hver side. Føde: Blæksprutter. Naturlige fjender: Sandsynligvis spækhuggere og store hajarter. 12 RoskildeRoeren nr. 2/2007

13 Hvad er et pinsesvin? Hvad er et pinsesvin? Hvorfor hedder de sådan? Hvem er de og hvad laver de? Spørgsmålet trænger sig på, eftersom udtrykket flere gange er forekommet i klubben. Vi har spurgt de inkarnerede pinsesvin, Bette og Vikel, nærmere om hvad udtrykket dækker. Svarene følger: Pinsesvin? Et typisk pinsesvin er mellem 15 og 80 år gammelt, vejer mellem 45 og 110 kg, er enten af han- eller hunkøn, har været af medlem af roklubben 2-40 år, ror mellem 100 til km/året. Hader eller elsker kajakker. Synes rosport er en dejlig drik, eller mener at man ikke skal blande alkohol og søfart. Er altid at finde i saunaen, eller er for genert til at bade med andre. Med andre ord, de kan være svære lige at spotte. Men de er i klubben, de hurtigste kommer frem en gang om året, hurtigt nok til at få en af de eftertragtede pladser på årets lange pinsetur. Er man med på denne tur, er man et pinsesvin. Udtrykkets oprindelse fortaber sig i fortidens tåger, men kan med nogenlunde sikkerhed spores til at blive nævnt første gang af en tidligere klubejers datter, under omtale af en samtidig rochef. De er eventyrlystne, vil gerne se fremmed rofarvand; RoskildeRoeren nr. 2/

14 og er ikke blege for at indgå i et konstruktivt fællesskab. Hvorfor er der så få pladser på pinseturen? Klubbens trailer til transporten af både kan kun laste få inriggere. Ved at udnytte den til det yderste og supplere med 2 havkajakker, kan vi lige presse 15 ropladser ind i transporten. Vi vil gerne have vores egne både med. Roskildes både er lækre, velholdte og med kulfiberårer. Blot ærgeligt at vi skal bøvle med at leje kajakkerne. Desuden kan det være svært at holde sammen på en større gruppe. Mennesket har en naturlig tendens til at danne undergrupper, hvis der er mere end 12 i gruppen, så 15 er efter vores erfaring den øvre grænse for hvor mange man kan være og samtidigt få en homogen gruppeoplevelse, hvilket er en af de gode kicks en vellykket pinsetur giver. Er det altid den samme indspiste gruppe der tager afsted? Erfaringen siger at ca. 2/3 er gengangere fra året før mens resten er nye. Set over de sidste 4 år, har under 1/3 været med alle gange. Dette giver en fin blanding af nye og gamle ideer og traditioner. Vi tager et nyt sted hen hvert år, så ingen er på hjemmebane. Dette er med til at undgå alt for meget Vi plejer at slå lejr her... Hvorfor skulle nogen have lyst til at blive pinsesvin? Som pinsesvin får man nogle spændende rooplevelser i nye omgivelser. Kammeratskabet er i top, ellers fungerer sådan en tur simpelthen ikke. Er vejret godt, opdager du hvorfor Danmark er et af de sprødeste ferielande i verden. Er vejret mere udfordrende, opdager du at du kan meget mere end du selv tror, og 10 gange så meget som din mor tror. Hvad kræves der for at blive pinsesvin? Formelt kun at man skal have langtursret, men selv her kan der gives dispensation. 14 RoskildeRoeren nr. 2/2007

15 Uformelt er det mere krævende at blive et godt pinsesvin. Til gengæld kan de fleste opfylde disse krav. Du skal kunne lide at ro, ellers vil de ca. 100 km på 3 dage føles meget lange. Du skal kunne indgå i et konstruktivt kammeratskab, ellers vil dit selskab over de 3 dage føles meget langt. Hvorfor hvert år? Den første seriøse friluftstur jeg var på, var den lange pinsetur med Roskilde Roklub. Jeg var 14 år. Det gjorde et stort indtryk på mig. jeg kan stadig huske hvad de 2 arrangører hed. De gjorde en positiv forskel for mig i mit liv. Vi håber at gøre det samme for andre medlemmer her i klubben. Desuden er det bare den bedste måde at bruge et par forårsdage på. Pinseturen er nærmest hellig for os og alle andre traditioner må vige, hvis de pludselig falder i pinsen. Et år var vi fx inviteret på den årlig europaudflugt i vores bilklub til Berlin. Normalt foregår det i september, men tyskerne holder det ekstraordinært i pinsen. Vi har været med siden denne tradition blev stiftet i 1989, men ikke det år. Det indre pinsesvin kræver sin ret. Hvorhen i år? Bornholm rundt er planen. Vi har gjort den før i kajak, det er en kanon kyststrækning. Det kræver en god vejrudsigt, da det er et ekstraordinært stort arbejde at lave en tur så langt væk. Nærmere herom på opslagstavlen. Hvad er den bedste pinseoplevelse? Det ved jeg ikke, der har været så mange, Møns Klint fra robåd er et af Danmarks mest imponerende natursyn. Solnedgang på en strand med varm kaffe og gode minder om dagen er ved at svinde... nej jeg ved det ikke. Hvad er den værste? Den svider; gid jeg kunne svare at få stjålet min sovepose, men nej. Vi kom hjem fra endnu en fantastisk tur, svinger bådtraileren ind på rolubbens græsplæne, blot for at se flaget gå på halv. Vi havde lige mistet Carsten. Dette vil desværre altid hænge uløseligt sammen med pinsetur for os. Skal man kunne ro kajak? Nej. Kajak er en frivilig bonusoplevelse. Vi indlejer havkajakker, der er meget lettere at ro end dem vi har i klubben. Mange grønne har prøvet dem over de sidste par år, ingen er tippet rundt. Vi har fået meget positiv repons på dette initiativ, også fra hardcore baglænsroere. Mange nyder lige at kunne tage en time for sig selv. Giver klubben tilskud til pinseturen? Ja og nej. Bådene, telte, campinggear og trailer er der bare. Overnatning i andre roklubber gør man bare. Resten betales af pinsesvinene selv. Det er en billig ferietur. Dyrt bliver det først hvis vi blæser inde. Så kræver det indre indkøbssvin hurtigt sin ret. Slik, burgere, is Hvor mange år har I lavet pinsetur? Rigtigt mange, fandt forleden en pinsesvin special T-shirt bagest i skabet, den var 12 år gammel, så... Oink Bette & Vikel Løvfaldstur 30. september Se mere om arrangementet i næste nummer af RoskildeRoeren. Ro-hilsner Birgitte og Annemarie RoskildeRoeren nr. 2/

16 Buskmændene huserede: Foran bådhuseter store dele af bevoksningen fjernet og ny belægning lagt på. Resultatet giver en større plads til bådene. Skulle dette arbejde udføres manuelt, ville det være meget tidskrævende. Hjælpen var dog på plads, idet Renovations Transport Roskilde A/S stillede vogn med grab til rådighed. Stor tak til fi rmaets indehaver Preben, samt chauffør Lars for den store indsats. PH & FPN DANM ARK

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang 23. juni Sankthansaften i AR 20.-22. juni Aalborg Regattaen BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Skelagervej 127, 2.mf. 9000 Aalborg 2058 9603 Formand@ AalborgRoklub.dk

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Dansprint Tour 2002 Bød på mange spændende løb Skandinavisk Rafting Klub Ny klub optaget i DKF Årsmødet svingede vognstangen

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Juni 2013. 3. Årgang. Læs også om: Bagere på Tåsinge Havnens Dag Sjov ungdomsafdeling Kulinarisk Fødevaremarked

Juni 2013. 3. Årgang. Læs også om: Bagere på Tåsinge Havnens Dag Sjov ungdomsafdeling Kulinarisk Fødevaremarked Juni 2013 3. Årgang Læs også om: Bagere på Tåsinge Havnens Dag Sjov ungdomsafdeling Kulinarisk Fødevaremarked Kom og få den dejlige duft af saltvand 4 Kulinarisk fødevarermarked med vokseværk 18-19 Tåsinge

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584 Peter Juel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: 31 39 53 20. Vi træffes også på: Tlf: 33 93 42 90 (om

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014 Månedens nørd - side 4 Direktøren venter på sin trio - side 6 Boligforeningens horoskop - side 12 Genbrugsen i Holmstrup - side 21 t 4 6 12 21 månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup 2 nr. marts 2014

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Oktober 2008 nr. 85 Udgives af TEMA Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger til rollemodel Indhold: 1 Leder 2 Frem med succeshistorierne 4 Taking the Lead 6 Besir tager føringen 8 Vi skal

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere