Roskilde roeren. Maj årgang, nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2"

Transkript

1 Roskilde roeren Maj årgang, nr. 2

2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon Kontoret: Åbent tirsdage kl Telefon i kontortiden Fax Formand: Bent Jørgensen Næstformand: Tine Christensen Sekretær: Mads Peter Klink Engelhardt Rochef: Sanne Hellemann Rochef: Sven Lyster Rochef: Rasmus Pedersen Kasserer: Uffe Rasmussen Ungdomsudvalg: Henning Jensen Motions- og langtursudvalg: Joan Lindholt Udlån af både: Jan Elleby Kaproningsudvalg: Rasmus Flanding Kajakudvalg: Birger Lindstrøm Materialeudvalg: Christian Svejgaard Tutudvalg: Hanne Nielsen Instruktionsudvalg: Signe Hansen Mastersudvalg: Sven Lyster Kontorudvalg: Kirsten Søby Festudvalg: Rasmus Pedersen Sommerhusudvalg: Henning Kristensen PR-udvalg: Ove Pedersen Redaktion: Flemming Ravn Mail: fl Kirsten Lyberth Heidelbach Mail: Indlevering af stof og artikler til ovenstående, eller på kontoret i redaktionens skuffe. RoskildeRoeren: Adresseændring: Kontoret tirsdage kl Afl. til Post Danmark mandag d. 30. april 2007 Tryk: Elsgårds Bogtrykkeri, Roskilde. Forsidebilledet viser en inrigger i havnen på indmeldelsesdagen med et par nye medlemmer. Fra venstre er det Kirsten, Anette, Vibeke, Peter og med Jens Børsting som styrmand. Foto: Rasmus Flanding. Nye koste fejer bedst RoskildeRoeren har været så heldig at kunne udvide med et nyt medlem. Kirsten Lyberth Heidelbach er indtrådt i redaktionen. Hun er forholdsvis ny i klubben, men har alligevel mod på at deltage. Kirsten er noget yngre end resten af redaktionen, hvorfor gennemsnitsalderen er blevet sænket med adskillige år. Hun underviser på Roskilde Tekniske Skoles afdeling Center for Medie og Kommunikation, og er derfor i stand til at arbejde med vanskelige og underlige personer. Vi byder velkommen og regner med at medlemmerne vil sætte pris på det - forhåbentligt forbedrede produkt. RoskildeRoeren Næste nummer af RoskildeRoeren udkommer 1. juli. Sidste frist for artikler og annoncer er mandag 18. juni. Læserbreve og indlæg modtages gerne. Afleveres i skuffen på kontoret. Digitalbilleder Skal sendes til 2 RoskildeRoeren nr. 2/2007

3 Planer og tiltag i 2007 Af Bent Jørgensen, formand Der har siden 2004 pågået et arbejde i forhold til at lave en helhedsplan for havnen, hvor det er tanken at give hele havneområdet et ansigtsløft. Der er mange elementer i spil, men der er især to emner som kan komme til at berøre Roskilde Roklub, hvis de bliver vedtaget. For det første er der planer om at indføje et ekstra byggefelt i forlængelse af havnekiosken ned mod vandet. Der er ikke nogen konkrete planer om en ekstra bebyggelse her, men der åbnes altså for muligheden, hvis det bliver vedtaget. Det vil desuden indebære, at der bliver taget et mindre stykke af vores grund. Som udgangspunkt kan jeg godt se perspektiverne i det attraktive i at placere en eventuel forretning på denne fine placering, men det er afgørende for vores positive medvirken, at et eventuelt byggeri ikke bliver for bastant, så det vil gå ud over vores udsigt i fremtiden. For det andet er der planer om at lave en gangbro - eller et dæk som det benævnes i den indre havn, ikke langt fra vores ponton. I forhold til de tidligere forslag er det forslag, der er i spil nu, det mest acceptable. Men det er afgørende, at den kommer til at fylde så lidt som muligt, så vores både uhindret kan anløbe pontonen. Fordelen ved en sådan ekstra bro er, at vi formodentlig kan få kanaliseret noget af den efterhånden store trafik, der er på vores ponton over på den nye bro. Jeg tænker især på de mange, der finder det fornøjeligt at fodre fugle fra vores ponton, uden at tænke på samme fugles behov for at komme af med det indtagne brød! Samarbejde med Team Danmark Et andet spændende initiativ, der er under forberedelse, er et eventuelt samarbejde mellem Roskilde Kommune og Team Danmark. Forudsætning herfor er at der i kommunen findes seriøse klubber, der er velorganiserede og velfunderede med en vis talentmasse. Desuden skal kommunen være indstillet på at satse på idrætten, hvor idrætspolitikken omfatter både bredde og elite. Formålet med samarbejdet er naturligvis at udvikle lokale idrætstalenter. Der er i et samarbejde med kommunen, Elite Sport Roskilde, Roskilde Idrætsunion og Team Danmark lavet en basisliste over klubber, der har de fornødne forudsætninger for at komme i betragtning til at indgå i et sådant samarbejde. Det drejer sig om ca. 10 klubber i Roskilde Kommune. Her er Roskilde Roklub blandt de udvalgte. Der er ikke truffet endelig beslutning om projektet, det forventes at ske senere i dette år, men jeg håber, at projektet bliver realiseret, så vi kan trække på de ressourcer, der vil være i et sådant samarbejde. Gennemgang af bådpark I det kommende år er der ikke budgetteret med nye bådindkøb. Dog vil der blive indkøbt to nye kajakker. Bestyrelsen vil i 2007 foretage en gennemgang af den samlede bådpark og vurdere behovet for nyindkøb i Dette vil ske i samarbejde med de relevante udvalg. Der er lø- RoskildeRoeren nr. 2/2007 3

4 ...fortsat fra side 3 bende mange ønsker til nyt materiel. Men det er bestyrelsens opfattelse, at vi i øjeblikket har et tilfredsstillende niveau og vi derfor godt kan tage et år, hvor der ikke bliver foretaget nyindkøb. Det giver os mulighed for i 2007 at lave en langsigtet plan, som kan modsvare de kommende års behov. Nyt køkken I år går vi i gang med at ombygge køkkenet og tutten. Intentionen er at vi får adskilt adgangen til køkkenet, så man ikke skal igennem tutten for at komme ind til køkkenet. Desuden er det planen, at der skal sættes et nyt køkken op samt diverse forbedringer. Der er søgt penge til dette hos kommunen og desuden har vores aktive loppemarkedsgruppe sørget for et pænt overskud fra årets loppemarked. Dette overskud er reserveret til udgifterne til ombygningen. Der er ligeledes afsat penge til en ny hytte ved sommerhuset. Den skal afløse den gamle brudesuite, som efterhånden er klar til udskiftning. Dette arbejde vil også blive udført i Jeg håber, at alle medlemmer får en god sæson. Kanindåben Sankt Hans aften Lørdag den 23. juni ankommer Kong Neptun, eventuelt sammen med konen dronning Orla - herskeren over de syv verdenshave - præcis kl med sin lystige forsamling af hjælpere for at indvie de uskyldige og forventningsfulde kaniner i det rigtige roerliv. Seancen kan besigtiges i havnen på roklubbens ponton. 4 RoskildeRoeren nr. 2/2007

5 Set fra venstre: Peter Sivertsen (hjælpetræner), Henning Jensen (afgående træner), Nicolas Folke Sørensen (den nye træner og kommende ungdomsformand). Ungdomssæsonen er startet - Vi kan komme på vandet Som du måske ved, er 2007 det sidste år hvor Jane og jeg har ansvaret for Roskilde Roklubs ungdomsafdeling. Vi er meget glade for at kunne fortælle, at vi har fundet vores afløser. De fleste kender ham, da det er en af de gamle ungdomsroere: Nicolas Folke Sørensen. Han fylder 18 til maj, går i 1G på Roskilde Gymnasium. Nicolas vil i løbet af året blive draget mere og mere ind i udvalget. Han har allerede overtaget ro træningen, og her har Nicolas genindført reglen om, at man skal melde afbud, når man ikke kan komme til træning eller kommer for sent. Meld afbud på SMS til Nicolas på , husk at skrive afsender Nicolas vil gøre mere ud at roning i gig og outrigger bådene i samarbejde med kapronings udvalget. Derfor vil Peter Sivertsen hjælpe med inrigger bådene. Trænings tider: Tirsdag og torsdag kl. 17:30. Mød omklædt ved computeren i bådhallen. Vi holder sommerferie i ugerne begge inkl. Til nye ungdomsroere: Hvis du lige er meldt ind, så er det vigtigt at du kommer ned til træning. Bliv instrueret i ro-bassin en tirsdag så er du på vandet følgende torsdag. Når du har fået noget rutine og kan håndterer bådene rigtigt, vil du blive frigivet og få udleveret en T-shirt. Herefter er man kanin, det er man, indtil man bliver døbt Sct. Hans aften. RoskildeRoeren nr. 2/2007 5

6 Uro - arrangementer Sommerhus tur Fra fredag den 11. til søndag 13. maj, tager vi op i Roklubbens sommerhus i Skuldelev og bruger en hel weekend på at slappe af og hygge os. Kanin dåb Lørdag den 24. juni, Sct. Hans aften, kanin dåb i Roskilde Havn. Det er Instruktionsudvalget som står for at døbe alle kaniner, man er ikke rigtig roer hvis man ikke er døbt. Der plejer at være præmie for bedste udklædning Langtursudvalgets rejseafdeling tilbyder: Søndag 10. juni bliver der en endags langtur til Lyngby & Bagsværd sø, med lån af inriggere i Lyngby Roklub. Weekend juli: Vi følger op på sidste års vellykkede weekend tur med grillmad og overnatning i Skuldelev. Skolekaproning Lørdag den 25. august, arrangerer DFfR skolekaproning på Bagsværd Sø. Dette er kaproning for sjov, i single sculler. Hold øje med opslagstavlen, her vil blive opslået tilmeldingssedler 2 4 uger før. Her vil også blive opslået K-styrmandskursus (18/8) og Redningsøvelser (21/6) (23/8). Begge giver en større indsigt i færden på fjorden, hvilket vi lægger stor vægt på, at så mange som muligt har/får. Der ud over arrangerer DFfR ro-lejre i sommerferien: Outriggerskole (uge 28) og Landslejr (uge 30). Se opslag. Nicolas har tilmeldings foldere. Ungdomsudvalget Henning Jensen, mobil: Der bliver rotur til vikingespillet i Frederiksund, hvor vi skal se spillet om Svend Tveskæg. Sommerferielangtur: Uge 31 fra søndag 29. juli til lørdag 4. august. Husk styrmandsslik og pas. Prøv noget nyt. Alle kan deltage i langturene, nye som gamle. Flere oplysninger på opslagstavlen. 6 RoskildeRoeren nr. 2/2007

7 Foredrag om Havhingsten Havhingsten fra Glendalough er en rekonstruktion af Skuldelev 2-vraget, som blev udgravet på bunden af Roskilde Fjord i Videnskabelige undersøgelser har vist, at Skuldelev 2-skibet blev bygget af vikinger i Dublin i Havhingsten fra Glendalough repræsenterer dansk design og kunsthåndværk i den såkaldte kulturkanon. Om få måneder den 1. juli i år sætter vikingeskibet Havhingsten af Glendalough med en 65 mand stor besætning kurs mod Irlands hovedstad Dublin. Det bliver en historisk rejse på ikke mindre end kilometer. Fra Roskilde over Nordsøen og videre gennem de barske farvande nord om og vest for Skotland. Sejladsen kan kun lade sig gøre, fordi hovedparten af den 65 mand store besætning er frivillige. De fleste gaster er danskere, men besætningen tæller i alt flere end 10 nationaliteter. Kom og hør nærmere. Foredragsholder: Susanne Malmstrøm. Sygeplejerske. Medlem af Roskilde Roklub. Ansat i et lægehus i Roskilde. Til sommer vikingesygeplejerske på Havhingsten af Glendalough. Susanne vil fortælle om forberedelserne til sommerens udfordrende togt. Bonus: Som deltager i foredraget får du førsteret til efterårets foredrag: Om rejsen til Dublin en vikingesygeplejeskerskes oplevelser. Billetter: Reserver billetter på: malmstroem.dk eller køb billetter ved indgangen på dagen. Begrænset antal pladser. Pris : 50,- pr person. Der kan købes drikkevarer i pausen. Tid og sted: Roskilde Roklub tirsdag den 8. maj 2007 eller tirsdag den 15. maj 2007 begge dage kl RoskildeRoeren nr. 2/2007 7

8 Årets møder Generalforsamling og medlemsmøde På den nys overståede generalforsamling var der mødt omkring 70 medlemmer. Ove Pedersen blev valgt til dirigent og ledede som sædvanligt mødet på forbilledlig vis. Der var ingen ballade, formandens beretning var prisværdig kort og blev vedtaget uden nævneværdig debat. De opstillede kandidater til bestyrelsen blev valgt uden kampafstemning, regnskab og budget blev godkendt. Forslag om bestyrelsens sammensætning blev vedtaget. Et forslag om honorering af ungsomsleder blev sendt til behandling i bestyrelsen, ligesom et forslag om rygeforbud i lokalerne blev forkastet og ligeledes sendt til bestyrelsen. Sådan gik det Formand Bent annoncerede en lidt strammere udgiftspolitik i 2007, dog blev der råd til en ny 4-årers inrigger til levering i år, ligesom der bliver indkøbt en ny kajak. En tiltrængt ombygning af tut og køkken sker også i løbet af året, ligesom der påtænkes anskaffet en ny hytte i Skuldelev til erstatning af den gamle godt brugte brudesuite. Kaproerne har haft et På medlemsmødet blev kammeratskabspokalen overrakt til Maria Skott Rasmussen. godt år. Svend Aage Nielsen erobrede et verdensmesterskab i veteranklassen, og de unge fik også nogle danmarksmesterskaber, hentet af Aja Holmegård, Martin Skovsgaard, og Kasper Jørgensen.Sidstnævnte deltager i konkurrensen om at komme på den nye guldfirer i Danmarks Rocenter. For fremtiden vil der blive et forstærket samarbejde mellem ungdoms- og kaproningsafdelingen. Ungdomslederne Henning og Jane modtog RIUs ungdomslederpris for deres udmærkede ungdomsarbejde. Formanden nævnte at Poul Kjerbye vil overlade arkivrummet og dets rariteter til Jens Nordlund, som herefter er roklubbens arkivar. Sluttelig takkede forsamlingen Søren Hellmann for sit uegennyttige arbejde som bogholder og medhjælper for kassereren, og årets papirkniv blev uddelt til Ursula Flanding, for sit arbejde med klubdagen og instruktionsudvalget. Og årets initiativpokal blev overrakt Christian Svejgaard fra materialeudvalget, specielt for arbejdet med de fine årer. De afgåede og udtjente bestyrelsesmedlemmer, Jesper Andersen og Jan Elleby, blev takket for indsatsen og erstattet med Mads Peter Klink Engelhardt og Sven Lyster. Desuden valgtes Peter Steffensen og Nanna Viereck som suppleanter. Endelig takkede formanden sponsorerne for støtten og tilsidst: Hurra, hurra, hurra, færdig Medlemsmøde Dagen før sommertidens tidsindstilling afholdtes det sædvanlige medlemsmøde med efterfølgende standerhejsning og bådedåb. Der var solskin og pænt fremmøde. På mødet fremlagde de for- 8 RoskildeRoeren nr. 2/2007

9 Roskildes ny borgmester, Poul Lindor Nielsen, holdt standerhejsningstalen og foretog dåben af den ny otter, som blev navngivet Svadilfare. skellige udvalg deres kommende aktiviteter, som medlemmerne kan finde i forrige nummer af medlemsbladets aktivitetsliste, ivrigt akkompagneret af Rasmus ufarlige vovse. Ungdomspokalen - også kaldet kammeratskabspokalen - gik til Marie Skott Rasmussen og blev overrakt af Henning Jensen. Formand Bent uddelte årets guld- og sølvårer. Sølvet gik til Ursula Flanding, Henning Hansen og Knud Jensen, mens guldårerne blev uddelt til Sven Lyster, Rasmus Flanding, Helmuth Stuven, Martin Batenburg, Aja Holmegård og Kasper Jørgensen. Fonden Det sure slid v. Henrik Vikelgaard tildelte opmærksomheder til kasserer Uffe, bogholder Søren, bladmand Flemming og det samlede kontorkorps for at overkomme det sure slid. Standerhejsning og bådedåb Årets standerhejsningstale blev holdt af den ny borgmester, Poul Lindor Nielsen, som holdt en pæn tale med hilsen fra kommunen. Han fortalte at en af de rigtig gode oplevelser, han har haft som ny borgmester, er det omfattende og mangesidede klubliv, som bæres af frivilligt arbejde. Poul Lindor Nielsen har en fortid som typograf, og som sådan besidder vældige kompetencer og er i stand til at skelne mellem rigtig og forkert. Poul Lindor Nielsen døbte herefter den ny otter. Den kom til at hedde Svadilfar. Herefter overrakte Terkel fra Sjællandskredsen en check til klubbens uro-arbejde i anledning af at Roskilde var valgt som årets roklub på Sjælland. Der er et yndigt land blev afsunget, hvorefter formand Bent afsluttede seancen med det traditionelle tre gang hurra og færdig. Nattergaletur Fredag 11. maj kl Grillmad og fuglesang. Kr. Himmelfartstur Torsdag 17. maj kl Madpakketur. Se opslagstavlen. MTU RoskildeRoeren nr. 2/2007 9

10 Nyt kajakudvalg Tidligere har kajakaktiviteter sorteret under MTU, men nu har vi nedsat et selvstændigt kajakudvalg, bestående af Jacob Nabe, Henrik Vikelgaard, Birger Lindstrøm og Lasse Egelund. Klubbens gamle kajakker er klargjorte, nu mangler vi bare at vandet bliver 12 grader varmt, så vi kan komme på vandet. De sidste par år, har der været et stigende ønske om at udvide kajakflåden. Det er derfor rigtigt dejligt at klubbens bestyrelse nu har givet grønt lys til indkøb af 2 nye både. Der er bestilt 2 turbåde af mrk. Viper 51, I kan godt begynde at glæde jer, en dejlig kajak. De er i sværhedsgrad på niveau med vores gamle skraptusser (Surt og Brok). Det er tanken at de 2 nye både og den grønne er for erfarne roere med kajakret 2. Kajakinstruktionen i år vil være lidt anderledes end tidligere. Vi har tænkt os at lave en kortere med mere intensiv instruktionsperiode. Formålet med dette er at klubbens kajakker kun en kortere periode er bundet op på instruktion (tirs/tors). Kajakaktiviteter bliver slået op på klubbens tavle, så kik lige en ekstra gang, vi glæder os til at se jer. Roskilde Roklub får gæster Jeg har overtaget jobbet med udlån af både til fremmede roere. Jobbet var tidligere Anders Vestergaards, og stor tak til ham for en mangeårig indsats på det område. Der er allerede her i starten af sæsonen en del henvendelser fra både danske og udenlandske roklubber, hvor roerne gerne vil stifte bekendtskab med vores klub, rofarvand og ikke mindst sommerhuset. Det sidste varetages på bedste måde af Chris, som jeg henviser til, hvis jeg da ikke selv tager kontakt til Chris om udlån af vores nordligste besiddelser. Når fremmede roere kommer til vores klub låner de vores både, og det betyder, at typisk en til to fire årers og en enkelt to årers er reserveret til vores gæster for en kortere periode. Det har ikke tidligere været noget problem, og jeg regner heller ikke med, at det bliver det i år. Jeg vil alligevel opfordre til at man efterlever de skilte om reservation der i løbet af sommeren vil komme til at sidde på nogle både nu og da, og i øvrigt viser vores gæster til rette. Når man selv tager på langtur ved man hvor dejligt det er, når man føler sig som en rigtig gæst i en gæstfri roklub. Og sådan en er jo Roskilde Roklub. Hører I om nogen der vil ro hos os kan de kontakte mig på God sæson til os og gæsterne, Jan Elleby. 10 RoskildeRoeren nr. 2/2007

11 Husk at deltage i redningsøvelse. Torsdag 21. juni kl Torsdag 23. august kl (Bagefter er der grillhygge på terrassen) Husk badetøj og vadesko. Tilmelding på opslagstavlen. Roskilde Roklubs hovedsponsorer Kend din fjord! De seneste sæsoner, har det at kende rofarvandet, været et tema. Denne gang går tur ud i de yderste grænser af vores rofarvand. Turen starter lørdag den 7. juli ca. kl. 13 og vi er tilbage søndag den 8. juli kl. ca Vi ror forbi Bognæs, og prøver at få øje på ørnene, der yngler der. Så kigger vi på Ølvig, som kan nås på en fællesroning, men kun sjældent gør det. Så krydser vi over til et af de mange rev der ligger på turen til Gershøj, og dette er det nordligste lige ud for Selsø. Herfra for vi til Sønderby, hvor vi går i land og drikker kaffe (eller hvad man nu måtte have lyst til at bruge en pause i den anstrengende roning til, der er jo ikke turdiktatur på denne (dikta)tur. Vi ror vest om Eskilsø - hvor der kunne være en lille overraskelse - og stiler imod sommerhuset, hvor vi slår lejr, og hygger os med mad, drikke og ikke mindst hinanden. Er det sådan, at man ikke har lyst til overnatningen, eller at man kun kan ro den ene dag, er det ok at bytte med andre. Det skal man bare selv stå for. Det eneste krav er, at antallet af numser passer med antallet af rosæder søndag, hvor turen går vest om Eskilsø, forbi Risø og hjem til klubben, hvor vi er midt på eftermiddagen. Der deltager erfarne styrmænd, så alle har mulighed for at lære nye hjørner af vores rofarvand at kende. Turen tæller som en langtur, og giver god roerfaring, hygge og samvær. Tilmelding sker på senest fredag den 20. juni. Jeg vil herefter fordele forskellige ufarlige opgaver til deltagerne. Medbring sovegrej, god tid og godt humør. Fjorden klarer resten. Vel mødt., Jan Elleby. RoskildeRoeren nr. 2/

12 Mødet med Rissos delfinen Af: Kirsten L. Heidelbach Jeg var på min første rotur i år, som er min anden sæson i klubben. Lone, Arne, Karsten, Hans- Jørgen og jeg gjorde Tjalfe klar til en rotur i det superflotte vejr. Jeg for mit vedkommende var lidt spændt, for tænk hvis jeg ikke kunne huske hvordan man ror? Det kunne jeg selvfølgelig godt. Jeg havde mest problemer med at huske kommandoerne, da jeg sad på styrmandspladsen. Mens vi gjorde Tjalfe klar, kom andre roere tilbage fra en tur på fjorden, og fortalte at de havde set delfinen ved bøjen. Ude på fjorden holdt vi godt øje ved alle bøjerne, i håb om at få et glimt af delfinen. I farten havde vi nemlig ikke fået at vide hvilken bøje den var set ved. Vejret var dejligt, vi så otteren skyde af sted, vi tog turen om Ringøen. Vi ville ikke forstyrre ørnene, mest fordi de er fredet og vi ikke må komme tættere på dem end 500 m. Turen vel overstået uden nævneværdige vabler og vi er på vej ind i havnen, råber Arne: Der er den!. Jeg ser op og får lige akkurat øje på rygfinnen, der forsvinder i vandet igen. Vi sætter årerne i lige på stedet, og skuer ud over fjorden i håb om vi alle får et glimt. Det er vildt spændende, for jeg har aldrig set en delfin før, ud over i fjernsynet. Vi bliver enige om at skodde ud til den, for den er ikke så langt væk. Lige som vi tror den er blevet væk for os, dukker den op lige ud for styrmanden og rører ved båden med næsen. Den rører ved årerne og svømmer under båden. Spændingen bliver forstærket af at Arne pludselig rejser sig i sin fulde højde, og læner sig ud for at se hvor den er blevet af, mens han råber: Jeg vil røre ved den. Båden vipper faretruende, og Lone beder Arne om at sætte sig ned. Delfinen svømmer væk i bovbølgen på en sejlbåd, der går for motor. Vi ror i havn med en fantastisk oplevelse rigere. Søndag morgen fandtes delfinen desværre død i Lejre Vig. Fakta: Latinsk navn: Grampus griseus Beskrivelse: Mellemstor delfi n med rundt hoved og karakteristisk pandefold. Midtstillet høj rygfi nne. Voksne dyr er mellem 260 og 400 cm lange. Nyfødte er omkring 1.2 m lange og vejer formentlig omkring 20 kg. Tænder: fi ndes kun i undermunden hvor der er 4-7 i hver side. Føde: Blæksprutter. Naturlige fjender: Sandsynligvis spækhuggere og store hajarter. 12 RoskildeRoeren nr. 2/2007

13 Hvad er et pinsesvin? Hvad er et pinsesvin? Hvorfor hedder de sådan? Hvem er de og hvad laver de? Spørgsmålet trænger sig på, eftersom udtrykket flere gange er forekommet i klubben. Vi har spurgt de inkarnerede pinsesvin, Bette og Vikel, nærmere om hvad udtrykket dækker. Svarene følger: Pinsesvin? Et typisk pinsesvin er mellem 15 og 80 år gammelt, vejer mellem 45 og 110 kg, er enten af han- eller hunkøn, har været af medlem af roklubben 2-40 år, ror mellem 100 til km/året. Hader eller elsker kajakker. Synes rosport er en dejlig drik, eller mener at man ikke skal blande alkohol og søfart. Er altid at finde i saunaen, eller er for genert til at bade med andre. Med andre ord, de kan være svære lige at spotte. Men de er i klubben, de hurtigste kommer frem en gang om året, hurtigt nok til at få en af de eftertragtede pladser på årets lange pinsetur. Er man med på denne tur, er man et pinsesvin. Udtrykkets oprindelse fortaber sig i fortidens tåger, men kan med nogenlunde sikkerhed spores til at blive nævnt første gang af en tidligere klubejers datter, under omtale af en samtidig rochef. De er eventyrlystne, vil gerne se fremmed rofarvand; RoskildeRoeren nr. 2/

14 og er ikke blege for at indgå i et konstruktivt fællesskab. Hvorfor er der så få pladser på pinseturen? Klubbens trailer til transporten af både kan kun laste få inriggere. Ved at udnytte den til det yderste og supplere med 2 havkajakker, kan vi lige presse 15 ropladser ind i transporten. Vi vil gerne have vores egne både med. Roskildes både er lækre, velholdte og med kulfiberårer. Blot ærgeligt at vi skal bøvle med at leje kajakkerne. Desuden kan det være svært at holde sammen på en større gruppe. Mennesket har en naturlig tendens til at danne undergrupper, hvis der er mere end 12 i gruppen, så 15 er efter vores erfaring den øvre grænse for hvor mange man kan være og samtidigt få en homogen gruppeoplevelse, hvilket er en af de gode kicks en vellykket pinsetur giver. Er det altid den samme indspiste gruppe der tager afsted? Erfaringen siger at ca. 2/3 er gengangere fra året før mens resten er nye. Set over de sidste 4 år, har under 1/3 været med alle gange. Dette giver en fin blanding af nye og gamle ideer og traditioner. Vi tager et nyt sted hen hvert år, så ingen er på hjemmebane. Dette er med til at undgå alt for meget Vi plejer at slå lejr her... Hvorfor skulle nogen have lyst til at blive pinsesvin? Som pinsesvin får man nogle spændende rooplevelser i nye omgivelser. Kammeratskabet er i top, ellers fungerer sådan en tur simpelthen ikke. Er vejret godt, opdager du hvorfor Danmark er et af de sprødeste ferielande i verden. Er vejret mere udfordrende, opdager du at du kan meget mere end du selv tror, og 10 gange så meget som din mor tror. Hvad kræves der for at blive pinsesvin? Formelt kun at man skal have langtursret, men selv her kan der gives dispensation. 14 RoskildeRoeren nr. 2/2007

15 Uformelt er det mere krævende at blive et godt pinsesvin. Til gengæld kan de fleste opfylde disse krav. Du skal kunne lide at ro, ellers vil de ca. 100 km på 3 dage føles meget lange. Du skal kunne indgå i et konstruktivt kammeratskab, ellers vil dit selskab over de 3 dage føles meget langt. Hvorfor hvert år? Den første seriøse friluftstur jeg var på, var den lange pinsetur med Roskilde Roklub. Jeg var 14 år. Det gjorde et stort indtryk på mig. jeg kan stadig huske hvad de 2 arrangører hed. De gjorde en positiv forskel for mig i mit liv. Vi håber at gøre det samme for andre medlemmer her i klubben. Desuden er det bare den bedste måde at bruge et par forårsdage på. Pinseturen er nærmest hellig for os og alle andre traditioner må vige, hvis de pludselig falder i pinsen. Et år var vi fx inviteret på den årlig europaudflugt i vores bilklub til Berlin. Normalt foregår det i september, men tyskerne holder det ekstraordinært i pinsen. Vi har været med siden denne tradition blev stiftet i 1989, men ikke det år. Det indre pinsesvin kræver sin ret. Hvorhen i år? Bornholm rundt er planen. Vi har gjort den før i kajak, det er en kanon kyststrækning. Det kræver en god vejrudsigt, da det er et ekstraordinært stort arbejde at lave en tur så langt væk. Nærmere herom på opslagstavlen. Hvad er den bedste pinseoplevelse? Det ved jeg ikke, der har været så mange, Møns Klint fra robåd er et af Danmarks mest imponerende natursyn. Solnedgang på en strand med varm kaffe og gode minder om dagen er ved at svinde... nej jeg ved det ikke. Hvad er den værste? Den svider; gid jeg kunne svare at få stjålet min sovepose, men nej. Vi kom hjem fra endnu en fantastisk tur, svinger bådtraileren ind på rolubbens græsplæne, blot for at se flaget gå på halv. Vi havde lige mistet Carsten. Dette vil desværre altid hænge uløseligt sammen med pinsetur for os. Skal man kunne ro kajak? Nej. Kajak er en frivilig bonusoplevelse. Vi indlejer havkajakker, der er meget lettere at ro end dem vi har i klubben. Mange grønne har prøvet dem over de sidste par år, ingen er tippet rundt. Vi har fået meget positiv repons på dette initiativ, også fra hardcore baglænsroere. Mange nyder lige at kunne tage en time for sig selv. Giver klubben tilskud til pinseturen? Ja og nej. Bådene, telte, campinggear og trailer er der bare. Overnatning i andre roklubber gør man bare. Resten betales af pinsesvinene selv. Det er en billig ferietur. Dyrt bliver det først hvis vi blæser inde. Så kræver det indre indkøbssvin hurtigt sin ret. Slik, burgere, is Hvor mange år har I lavet pinsetur? Rigtigt mange, fandt forleden en pinsesvin special T-shirt bagest i skabet, den var 12 år gammel, så... Oink Bette & Vikel Løvfaldstur 30. september Se mere om arrangementet i næste nummer af RoskildeRoeren. Ro-hilsner Birgitte og Annemarie RoskildeRoeren nr. 2/

16 Buskmændene huserede: Foran bådhuseter store dele af bevoksningen fjernet og ny belægning lagt på. Resultatet giver en større plads til bådene. Skulle dette arbejde udføres manuelt, ville det være meget tidskrævende. Hjælpen var dog på plads, idet Renovations Transport Roskilde A/S stillede vogn med grab til rådighed. Stor tak til fi rmaets indehaver Preben, samt chauffør Lars for den store indsats. PH & FPN DANM ARK

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Peter Steffensen, Uffe Rasmussen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Kaproningsudvalget: DM er afviklet

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen 4. marts 2008 Roskilde Roklub Af Bent Jørgensen, formand

Beretning til generalforsamlingen 4. marts 2008 Roskilde Roklub Af Bent Jørgensen, formand Beretning til generalforsamlingen 4. marts 2008 Roskilde Roklub Af Bent Jørgensen, formand Indledning bestyrelsens arbejde Økonomi Medlemstal Udvalgene Ny hjemmeside Sommerhus Klubhus Ny sponsoraftale

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Formøde, den 2. juli 2008

Formøde, den 2. juli 2008 Formøde, den 2. juli 2008 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Onsdag den 21. marts 2007

Formøde, Roskilde Roklub Onsdag den 21. marts 2007 Formøde, Roskilde Roklub Onsdag den 21. marts 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sanne K. Hellmann, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Rasmus Rosenkvist, Tine Christensen, Peter Steffensen (suppleant),

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 28. juni 2006

Formøde, Roskilde Roklub Den 28. juni 2006 Formøde, Roskilde Roklub Den 28. juni 2006 Deltagere bestyrelse: BJ, JA, JE, RR, SH, TC, UR Referent: JA Udvalg: Festudvalg: Intet at berette Instruktionsudvalg: Fin aften skt. Hans aften, en god kanindåb

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Formøde, den 17. januar 2011

Formøde, den 17. januar 2011 Formøde, den 17. januar 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Tine Christensen, Peter Steffensen (suppleant), Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Arkivudvalget:

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Formøde den 17. oktober 2012

Formøde den 17. oktober 2012 Formøde den 17. oktober 2012 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Rasmus Rosenkvist, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.). Dagsorden: 1. Kommentarer

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005

Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Mastersudvalget, Svend: Masters har deltaget i pinseregatta på Esrum sø og i 4x til Forårsregattaen på Bagsværd sø, begge dele med pæne resultater. De ville gerne

Læs mere

Formøde den 6. februar 2014

Formøde den 6. februar 2014 Formøde den 6. februar 2014 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Sven Lyster, Marie Skøtt Rasmussen, Joan Lindholdt, Per S. Christensen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Afbud: Dan R. Petersen, Rasmus

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 7 juli 2014 33. årgang Bjørnø Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen Referat bestyrelsesmøde den 12.05.2011, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Esben Skovsen Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Jens Henrik Jensen Dorte Rothmann Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Instruktionsudvalget: Instruktionsdag 16/4 Rigtig god dag, med fin pressedækning, Udvalget har evaluering og takker for den støtte og hjælp alle bidrog med

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Karsten Pedersen Michael Knudsen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.30. Fraværende var: Olav Knudsen Søren

Læs mere

Rapport fra medlemsmødet 2013

Rapport fra medlemsmødet 2013 Rapport fra medlemsmødet 2013 Udarbejdet af Bo Jystrup Formål (jf. lovene 2) At udøve idræt fortrinsvis roning. Der hvor vi gerne vil være: En klub med mange (flere) medlemmer og masser af liv/akjvitet

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk.

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk. ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang Bjørnø 2014 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Gave til bro fra A.P. Møllers fond Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 23.03.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Olav Knudsen Søren Kabel Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Dirigent: Poul Erik Holm. Referent:

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2009 65. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2009 65. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2009 65. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent hver anden mandag kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Standerhejsning Søndag d.25 marts kl. 15.00

Standerhejsning Søndag d.25 marts kl. 15.00 Skelskør Roklub Tidende Nr. 2. 2012 41 Årgang Standerhejsning Søndag d.25 marts kl. 15.00 Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Edderfuglen fra storslået til ituslået på 4 dage..

Edderfuglen fra storslået til ituslået på 4 dage.. ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: reg.1551 nr. 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Medlemsmøde Mandag d. 3. september efter roning. 23. årgang September 2007 Nr. 7. Per og hans høns i Stege

TANGLOPPEN. Husk Medlemsmøde Mandag d. 3. september efter roning. 23. årgang September 2007 Nr. 7. Per og hans høns i Stege TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang September 2007 Nr. 7 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere