Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005"

Transkript

1 Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Mastersudvalget, Svend: Masters har deltaget i pinseregatta på Esrum sø og i 4x til Forårsregattaen på Bagsværd sø, begge dele med pæne resultater. De ville gerne have roet 4- men havde fået krav fra RF om at laden båden (Jammerik) stå som 4x i maj måned. Kan det virkelig været rigtigt at få påbud om en bestemt riging og kan det gælde resten af året? Tal venligst med brugerne af båden. Den grønne 4- har masters sat i stand og anbefalder den til brug for nye, er en god båd, men er lavet til lettere roere end Svend og co. Køb af både til tunge roere: en god ide at købe store både for alle kan ro i en stor båd, hvorimod en tung roer ikke kan ro en let båd. Bådene skal komme flest mulige medlemmer til gavn. Den nye 2x er det en motionsbåd? Har set kaproningspigerne ro i den. Også efter forårsregattaen stod bådene i flere dage på bådtraileren, ryd den så snart den kommer hjem. Junior landsholdets lån af vores både, er det virkelig ok at det ikke er vores sponsorer der er på vores både når de er lånt ud? Hvad er status på de nye medlemmer fra kurset 16/4? Det går godt, de er meget ivrige og vil gerne deltage i udvalg. Bjørn: Hvor god skal ungdomsroere være for at ro gig. Meget dårlige u-roere er set i gig, claus taler med Henning om regler for deres brug af Ygdrasil. Motionsudvalget, Joan: Telte: hvilket udvalg er ansvarlig for teltene og hvor mange skal vi have telte til? Det er motionsudvalget der skal betale for nye telte og der skal være et antal passende til de ture der er planlagt, men der er ingen faste regler. Telte er nu blevet så billige at det kan være en ide at købe flere mindre telte så kan de holde nogle år. Der er pt. Tre telte som er intakte. Det er MTU som har ansvaret for disse. Det er for nemt bare at købe nye. De tre som vi har bør passes bedre på. Det er op til MTU at finde en løsning på hvordan? Km-PC er nede og Per Foldager kontaktes, papir rorapporterne bruges midlertidigt. Nattergaleturen: bestyrelsen giver dispensation til turen og der skal føres lygter. Kontroller at lygterne duer, der mangler pt. langtursstyrmænd. Tutudvalg, Uffe: Regnskab, Uffe står selv for tuttens regnskab foreløbigt og rydder op i papirer fra de sidste tre mdr. Har ikke haft tid til at se på sodavandspriser. Kontorudvalget, Kirsten: Der deltager tre personer fra kontorudvalget til møde 1/6 ang. hvad har vi behov for og hvad skal vores IT kunne?. Ærgeligt med tidspunktet for formøderne, da det ikke er muligt at komme ud og ro. Manglende både: hvis man har fuldtidsarbejde er det svært at komme ud og ro da bådene enten er optaget af ungdomsroerne eller fællesroning, kan u-roerne ikke flyttes til om

2 eftermiddagen? Nej, for u-ro lederne har også arbejde og kan ikke være i klubben om eftermiddagen. Ungdomsroning og fællesroning har 1. prioritet til bådene, hvis man vil ud med et fast hold må man være fleksibel og gå ud på et andet tidspunkt eller deltage i fællesroning. Der var ingen fremmødte fra de øvrige udvalg. Rapport fra Havneforum, Flemming: Rapporten er lavet på baggrund af interviews med brugere af havnen. Enighed om at afdækning og diskussion af konflikter eks. hegnet om museumsøen er vigtig. Der ønskes mere liv på havnen. Vigtigt at vi er med i dette arbejde da Havneforum kan blive en magtfaktor med tiden. Vi vil kæmpe videre for at få korttidsparkering bag klubben.

3 Bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Deltagere: Flemming, Bjørn, Claus, Jan, Rasmus. Afbud: Sanne Ref.: Tine Outrig matriel: Pr. 1/6 får Masters roerne 1. prioritet til Jarmerik, men det er stadig en båd for breden på motion+ området, og bør stadig være rigget som 4x, så længe der er interesse for denne bådetype. Bestyrelsen står fuldt bag den bådeliste der er udarbejdet. Det er vigtigt at flest mulig kan få glæde af bådene og derfor skal fremtidens bådekøb også afspejle medlemmernes vægt i gennemsnit. Når klubbens både benyttes af landshold (junior så vel som A og B-landshold), afgør Danmarks Rocenter hvilke reklamer der skal på. Klubben har interesse i at låne både ud til landshold, da vores roere også ror i andre klubbers både på landshold. Indretning af salen så der bliver hyggeligere og mere indbydende, et udvalg er meget velkommen til at komme med ideer. Her kan medlemmer fra arbejdsgruppen komme i spil. Skriv opfordring på hjemmesiden og at medlemmerne skriver sig på listen til arbejdsgruppen som hænger på opslagstavlen. SP skriver opfordring. Baderum; der er diskussion om isolering af vandrør. Tommy ser efter evt. fejl og mangler der udbedres løbende. Helge: Et forslag om at kontakte bådbygger Per Brandt Møller der har mulighed for at reparer Helge i år, havaristerne fra Helge kontakter ham for at få et tilbud. Handicapdag: der er kun 7 tilmeldte, men det passer fint med antallet af hjælpere der har lovet at komme + handicap konsulent og DFfR konsulent. Programmet byder på orientering fra blinde VM roere, robassin og en tur på vandet. Der er ingen udgifter i for klubben Ansøgninger til kommunen: alle ansøgninger skal i kopi til kassereren. Thorvald førerhund: hvor kan den være når han ror, vi forslår terrassen. Der ses kritisk på alle udgifter og Bjørn forsøger at finde penge til bl.a. IT som ikke er i budgettet. Container tømning: I stedet for fast tømning vil Tommy for fremover ringe efter tømning når der er behov, de sparede penge kan overføres til IT puljen. Kaskoforsikring af både: det koster 3% af bådens værdi, og det vil være temmelig dyrt. I snit transporterer vi både for en værdi af 3 mil. pr. år. Motorbådens forsikring: klausul ang. bådens længde og motorens hk. skal fjernes fra policen. Udgifter iforb. med arrangementer: klubben betaler pt. for mad/drikke til udvalgsmøder, skal der strammes op? Vi skal være mere konkrete mht. udgifter når næste budget laves og forplejning til arrangementer skal godkendes af bestyrelsen. Evt. kan vi lave en pulje hvorfra udvalgene kan søge penge til udvalgsmøderne. Sodavandsautomat: automaten fjernes, bliver den savnet kan vi altid få den igen. Ansv. RF Skabe til omklædningsrum: 3 medlemmer Helmuth, Peter og Jens har tilbudt at lave skabe mod selv at leje 3 af dem. Det ser godt ud men det er kvindernes omklædning der har 1.

4 prioritet til skabe, Bjørn kontakter dem. I 2006 kan hver medlem kun leje et skab, da der er mange interesserede. Ansv. BA Cyber City: hvad skal vi bruge det til? Bjørn spørger it-udvalget. Vedligeholdelse: kommunen ønsker liste over de næste års vedligeholdelsesopgaver, Flemming laver den. Nøglekort og restance: medlemmer der ikke har betalt en måned efter betalingsdato, bliver sat på en restanceliste der hænges op i klubben, deres adgangskort lukkes og deres adgang til at blive registret i km-pc en bliver lukket (hvis muligt). Der kommer et indlæg i bladet om lukning af døren 1/7. Uafhentet depositum for kort hvor medlemmerne har meldt sig ud for år siden overføres til IT-pulje. Når kontingentet er betalt kan medlemmet tage kvitteringen med i kontorets åbningstid og betale kr. 75,- og deres adgangskort osv. åbnes igen. Kontorudvalget skriver de kr. 75,- på kasserapport som Leif opdaterer. Postkasse ved kontor: Claus forslår at vi i stedet får et brevindkast i døren med en aflåst postkasse på bagsiden da der ofte ligger penge i postkassen. Ansv. CD Tutten: der er tidligere udarbejdet en handlingsplan, bliver der nu holdt status hvert ½ år? Ansv. CD Outrigger materiel til motionister: på Per Foldagers opfordring er både der var overgået til motion+ flyttet tilbage til motion. Listen med fordeling af både er sat op. Alle medlemmer kan til enhver tid spørge en rochef om de må tage en båd, dette gælder for fordi outrigger materiel er mere skrøbeligt end inriggere og gig. Den grønne båd : bestyrelsen pålægger masters roerne at ordne den grønne 4- så den kan bruges af andre. Flg. mangler: nye sko, årerne skal males og mærkes og der skal stilles smig. Når dette er på plads, har masters første priotet til Jarmerik, som tidligere anført. Masters roerne udviser ikke den fornødne respekt for materiellet, så sent som i sidste uge, knækkede de en åre og gjorde ingen mine til at reparere den eller bede om hjælp til at få den repareret. Der laves et opslag der opfordrer folk til at melde sig til materielsudvalget for at ordne outrigger materiel, de eksisterende både skal repareres før der indkøbes nye. Generelt skal der mere opmærksomhed på bådene og vedligeholdelse, der er tilsyneladende stadig medlemmer der tror at bådene vedligeholder sig selv. Bådetrailer: traileren kan ikke køres om bage kæden som aftalt, i stedet sørger Claus for at der bliver støbt en pæl så traileren kan låses fast hvor den står nu. Det er væsentligt at de forskellige udvalg og medlemmer ikke ser bestyrelsen som et serviceorgan, alle er velkomne med spørgsmål men må selv tage ansvar og ikke tro at bestyrelsen kan løse alle problemer/opgaver. Under billederne af bestyrelsesmedlemmerne bliver der skrevet hvilke udvalg den enkelte er kontaktperson til. Ansv. Tine Uro på havnen: Havneforum så gerne at vi iforb. med studenterne bliver færdige 15 og 16/6 er på havnen om aftenen/natten som en slags vagter. Det ønsker vi absolut ikke. Leif ferie: Bjørn finder ud af hvordan han betaler de mest presserende regninger, alt andet må vente. Firmaroning: Jan har et firmaarrangement 3/6 kl. 15. Nattergaletur: Jan deltager og giver dispensation for langtursreglementet.

5 Sanne sender dato ud for sponsoraften snarest, til den øvrige bestyrelse samt PR udvalg Næste formøde er onsdag 29. juni kl vel mødt Månedens opfordring: - Tag ud og ro, det skulle være så rart ;o)

6 Fremover opfordres der til at dagsordnen sættes op i en overskuelig punktform.

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Instruktionsudvalget: Instruktionsdag 16/4 Rigtig god dag, med fin pressedækning, Udvalget har evaluering og takker for den støtte og hjælp alle bidrog med

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje.

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje. 13. September 2011 Fremmødt: Kåre, Majken, SK, Yvonne, Thorup, Parbæk Bo på kontoret Afbud: Charlotte, Jacob Ikke fremmødt: Uffe Formalia Valg af ordstyrer: Yvonne Valg af referent: Parbæk Opfølgning Hjerteblod

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-10-07 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Indkaldelse til bestyrelsesmøde Den 9. februar kl. 13.00, vi mødes kl. 12 og spiser medbragt frokost sammen. Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor) Tilstedeværende: Taitsiannguaq Tróndheim, Pipaluk Lind,

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat.

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde tirsdag d. 3. august 2010 kl. 18:00 Dirigent: Rudolf Referent: Sara Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS)

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Nr. 3 Juni 2000. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK. Arbejdsdag i og omkring klubhuset

Nr. 3 Juni 2000. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK. Arbejdsdag i og omkring klubhuset Nr. 3 Juni 2000 Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK Arbejdsdag i og omkring klubhuset TILLIDSPOSTER I KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ Bestyrelsen: Formand, medlemsadministration, klubtøj, bådepladser, frigivning,

Læs mere

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt.

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt. Kære medlem Turpas 150 km Bestyrelsen var samlet torsdag den 18. april se referatet på hjemmesiden. Her blev det besluttet at justere et af kriterierne for at opnå turpasset fra 250 km årlig roning til

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere