KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVÆG 2016 TAL OG GRAFER"

Transkript

1 Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

2 Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet for Business Check Kvæg 2016, hvor driftsgrenene mælkeproduktion, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug indgår. Her får du et overblik over driftsgrenenes resultater for 2016 og et billede af udviklingen fra forrige år. Hvis du som landmand ønsker at se driftsgrensanalyserne for din virksomhed sammenlignet med andre individuelle virksomheder, kan du kontakte din DLBR-virksomhed. Her kan du også få en fraktilanalyse, som sammen med det øvrige talmateriale kan give inspiration til indsatsområder og forbedringspotentialer. Som tidligere er der i Business Check særligt fokus på fremstillingspriser som indikatorer for virksomhedens konkurrenceevne. Indholdet i denne publikation er tabeller, figurer og fraktilanalyser for de nævnte driftsgrene. Analyser af tallene og andre artikler om Business Check kan du finde på Landbrugsinfo > Økonomi > Benchmarking. Her kan du også finde et hæfte med vejledninger og definitioner, som du også kan bestille i en trykt udgave. Ændringer i Business Check i 2017 Business Check 2016 udgives ikke som trykte hæfter i samme format som tidligere Der udarbejdes ét trykt hæfte, som indeholder vejledning og definitioner af nøgletal og begreber, og som dækker alle driftsgrene Tabeller, figurer og fraktilanalyser publiceres som pdf-filer på LandbrugsInfo. Opbygningen af tabellerne er den samme som i Business Check Det er denne, som du sidder med nu Analyse- og temaartikler publiceres ligeledes på LandbrugsInfo og andre relevante medier fra udgivelsestidspunktet og nogle måneder frem. Redaktion Lene Bruun Siriwadhananuraks, Jannik Toft Andersen, Ove Lund, Deltagere i produktionen Jacob Sørensen, Arne Oksen, Layout og grafik Inger Camilla Fabricius, Foto SEGES Udgiver SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N seges.dk Udgave 1. udgave maj BUSINESS CHECK KVÆG 2016

3 Business Check KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION Resultater for mælkeproduktionen i 2016 Resultaterne i Business Check 2016 er baseret på driftsgrensanalyser fra 805 mælkeproducenter. Bedrifterne er opdelt efter race, malkesystem og driftsform. Tabel 1 viser hovedresultaterne fra hæftet. Den lave mælkepris for de konventionelle bedrifter i 2016 medførte, at alle grupper af konventionelle bedrifter som gennemsnit fik et negativt resultat. Dækningsbidraget pr. ko for de konventionelle producenter ligger på stort set samme niveau omkring kr. Jerseybedrifter ligger lidt under, mens stor race-bedrifterne med karrusel ligger lidt over. Forskellen i krav til dækningsbidrag blandt de konventionelle er væsentlig større, hvor stor race bedrifterne med AMS har et krav til dækningsbidrag på godt kr. pr. ko, så er den for de konventionelle Jerseybedrifter på kr. pr ko. Grunden til, at AMS-bedrifterne typisk har et højere krav til dækningsbidrag er, at de i forhold til de øvrige malkesystemer har omkring kr. pr. ko mere bundet i kapital i forhold til de øvrige bedrifter med stor race, hvilket medfører højere omkostninger til forrentning og afskrivning. Derudover er omkostningerne til energi og vedligehold typisk også større for AMS-bedrifterne. Da bytteforholdet for økologerne var væsentlig bedre end deres konventionelle kolleger, opnåede begge grupper økologer et positivt resultat. Gruppen af økologer med enten AMS eller karrusel opnåede det bedste resultat, hvilket skyldes, at det opnåede dækningsbidrag er kr. pr. årsko højere end økologerne med malkestald. Malkestaldsbedrifternes lavere krav til dækningsbidrag reducerer dog denne forskel. I forhold til resultaterne fra 2015 har alle grupper af konventionelle mælkeproducenter oplevet en tilbagegang i resultatet pr. ko, hvilket primært skyldes, at mælkeprisen i 2016 var lavere end i Det lykkedes dog samtidig for de konventionelle bedrifter at reducere deres fremstillingspris. Økologerne oplevede derimod fremgang i deres resultater, hvilket blandt andet også kan forklares ved en højere mælkepris. Deres fremstillingspris er til gengæld steget fra 2015 til Tabel 2 viser udviklingen i udvalgte nøgletal fra 2015 til Som det kan ses i figur 1, er der i lighed med tidligere år stor spredning i de realiserede fremstillingspriser. 3 BUSINESS CHECK KVÆG 2016

4 Spredning i fremstillingspris Fremstillingspris, kr. pr. kg EKM leveret 4,00 Figur 1. Spredning i fremstillingsprisen på mælk på stor race, opdelt efter malkesystem og konventionel/økologi. 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Konv. stor race, malkestald Øko. stor race, malkestald Andel bedrifter Konv. stor race, karrusel Konv. stor race, AMS Konventionel gns. mælkepris 2016 Øko. stor race, AMS og karrusel Økologisk gns. mælkepris BUSINESS CHECK KVÆG 2016

5 Uddrag af resultater Tabel 1. Uddrag af resultater fra Business Check Kvæg 2016 mælkeproduktion KONVENTIONEL STOR RACE KONV. JERSEY ØKOLOGI STOR RACE MALKESTALD AMS KARRUSEL ALLE MALKESTALD AMS/KARRUSEL Antal bedrifter Antal årskøer pr. bedrift Opnået dækningsbidrag, kr. pr. årsko Krav til dækningsbidrag, kr. pr. årsko Resultat, kr. pr. årsko Opnået mælkepris, kr. pr. kg EKM 2,15 2,15 2,15 2,22 3,25 3,33 Fremstillingspris, kr. pr. kg EKM (ekskl. værdiændr.) 2,38 2,49 2,32 2,44 3,13 3,14 Resultat, kr. pr. kg EKM (ekskl. værdiændr.) -0,23-0,34-0,17-0,22 0,12 0,19 Bundet kapital, kr. pr. årsko Afkastningsgrad -2,6-3,9-1,2-2,8 4,3 5,8 5 BUSINESS CHECK KVÆG 2016

6 Udvikling fra 2015 til 2016 Tabel 2. Uddrag af resultater fra Business Check Kvæg 2015 og 2016 mælkeproduktion Opnået dækningsbidrag, kr. pr. årsko Krav til dækningsbidrag, kr. pr. årsko Foderomkostning, kr. pr. kg EKM Mælkeydelse pr. årsko, kg EKM leveret Fremstillingspris, kr. pr. kg EKM Afkastningsgrad Mælkepris, kr. pr. kg EKM KONVENTIONEL STOR RACE MALKESTALD AMS KARRUSEL KONV. JERSEY ALLE MALKES- TALD ØKOLOGI STOR RACE AMS OG KARRUSEL ,38 1,41 1,42 1,29 1,87 1, ,37 1,38 1,37 1,29 1,94 1, ,43 2,52 2,42 2,43 3,03 3, ,38 2,49 2,32 2,44 3,13 3, ,7-0,5 1,4 2,3 5,8 4, ,6-3,9-1,2-2,8 4,3 5, ,27 2,28 2,28 2,35 3,14 3, ,15 2,15 2,15 2,22 3,25 3,33 6 BUSINESS CHECK KVÆG 2016

7 7 BUSINESS CHECK KVÆG 2016

8 Fraktilanalyser 2016 Mælkeproduktion På de efterfølgende sider vises fraktilanalyserne for følgende grupper: Konventionel, stor race, alle malkesystemer Konventionel, Jersey, alle malkesystemer Økologisk, stor race, alle malkesystemer Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Vælg den gruppe, der bedst matcher bedriften. Markér på hver linje det tal, der er nærmest værdien fra driftsgrens analysen. Du kan nu se, på hvilke overordnede områder bedriften har god konkurrenceevne, og hvor der er potentiale for forbedring. 8 BUSINESS CHECK KVÆG 2016

9 Tabel 3. Fraktilanalyse 2016 konventionel, stor race, alle malkesystemer 659 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5 % 10 % 25 % 33 % 40 % 50 % 60 % 67 % 75 % 90 % 95 % Kg EKM pr. årsko (leveret) Fremstillingspris pr. kg EKM 2,06 2,15 2,28 2,32 2,36 2,41 2,48 2,52 2,58 2,73 2,82 Foderomk. pr. kg. EKM 1,20 1,23 1,30 1,32 1,34 1,37 1,40 1,42 1,44 1,52 1,58 Afkastningsgrad 4,5 2,8 0,3-0,6-1,4-2,3-3,4-4,4-5,6-8,7-10,7 Bundet kapital Dækningsbidrag pr. årsko Krav til DB pr. årsko Arbejdsomk. pr. årsko Bygninger pr. årsko Inventar pr. årsko Resultat, driftsgren pr. årsko BUSINESS CHECK KVÆG 2016

10 Tabel 4. Fraktilanalyse 2016 konventionel, Jersey, alle malkesystemer 62 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5 % 10 % 25 % 33 % 40 % 50 % 60 % 67 % 75 % 90 % 95 % Kg EKM pr. årsko (leveret) Fremstillingspris pr. kg EKM 2,11 2,15 2,33 2,36 2,39 2,48 2,53 2,57 2,69 2,85 2,89 Foderomk. pr. kg. EKM 1,09 1,13 1,20 1,23 1,25 1,27 1,30 1,33 1,39 1,46 1,49 Afkastningsgrad 5,3 4,3 1,7 0,2-0,4-1,5-2,5-3,8-5,7-9,7-14,0 Bundet kapital Dækningsbidrag pr. årsko Krav til DB pr. årsko Arbejdsomk. pr. årsko Bygninger pr. årsko Inventar pr. årsko Resultat, driftsgren pr. årsko BUSINESS CHECK KVÆG 2016

11 Tabel 5. Fraktilanalyse 2016 økologisk, stor race, alle malkesystemer 85 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5 % 10 % 25 % 33 % 40 % 50 % 60 % 67 % 75 % 90 % 95 % Kg EKM pr. årsko (leveret) Fremstillingspris pr. kg EKM 2,85 2,87 3,01 3,11 3,13 3,18 3,25 3,30 3,36 3,64 3,74 Foderomk. pr. kg. EKM 1,66 1,75 1,84 1,90 1,93 1,96 2,00 2,06 2,11 2,24 2,28 Afkastningsgrad 13,0 11,8 8,6 7,6 6,9 5,2 3,8 3,3 1,6-1,3-4,0 Bundet kapital Dækningsbidrag pr. årsko Krav til DB pr. årsko Arbejdsomk. pr. årsko Bygninger pr. årsko Inventar pr. årsko Resultat, driftsgren pr. årsko BUSINESS CHECK KVÆG 2016

12 Business Check KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION Konventionel Stor race Malkestald Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. top 10 KM2 KM39 KM93 KM124 KM184 KM247 KM335 Percentil P99 P89 P75 P66 P50 P33 P9 Årskøer Under Antal årsopdræt pr. årsko 0,92 0,85 0,86 1,14 1,00 0,89 0,95 0,72 0,83 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,09 1,08 1,04 1,11 1,07 1,10 1,10 1,09 1,12 Nøgletal pr. kg EKM Foderomkostninger ekskl. værdiændring 1,37 1,21 1,27 1,03 1,28 1,41 1,37 1,34 1,37 Fremstillingspris pr. kg EKM 2,38 2,03 1,98 2,06 2,09 2,30 2,35 2,47 2,78 Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder 0,21-0,09-0,09 0,12 0,03 0,11 Fremstillingspris inkl. korrektion 2,19 1,97 2,00 2,47 2,50 2,89 Kr. pr. kg EKM leveret 2,15 2,28 2,40 2,09 1,98 2,13 2,11 2,14 2,13 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. kg EKM 0,83 1,08 1,13 1,06 0,86 0,77 0,82 0,78 0,82 Nøgletal pr. årsko Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bygningsomk Inventar inkl. energi Forrentning driftskapital Øvrige omkostninger Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 2,8 2,1 1,7 2,9 2,5 2,3 1,8 3,6 3,4 Resultatkorrektion ved 4 % rente Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad -2,6 8,6 12,2 3,6-0,6-1,4-2,8-3,1-9,7 12 BUSINESS CHECK KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION

13 Konventionel Stor race Malkestald Specifikation af resultat Mælk Kr. pr årsko Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Køb af dyr, kvæg Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler og vitaminer Biprodukter mv Grovfoder til kvæg Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Brændstof og maskinstation Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren BUSINESS CHECK KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION

14 Business Check KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION Konventionel Stor race AMS Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. top 10 KA1 KA20 KA51 KA66 KA99 KA137 KA174 Percentil P100 P90 P74 P66 P50 P30 P11 Årskøer Under Antal årsopdræt pr. årsko 0,96 0,97 0,86 0,80 0,94 1,16 1,13 1,03 0,88 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem AMS AMS AMS AMS AMS AMS AMS Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,09 1,09 1,09 1,10 1,09 1,10 1,10 1,10 1,09 Nøgletal pr. kg EKM Foderomkostninger ekskl. værdiændring 1,38 1,29 1,19 1,17 1,41 1,73 1,47 1,47 1,49 Fremstillingspris pr. kg EKM 2,49 2,11 1,93 2,21 2,33 2,35 2,60 2,56 2,89 Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder -0,16-0,15-0,04-0,05 0,14 0,15 0,05 Fremstillingspris inkl. korrektion 1,77 2,05 2,28 2,30 2,74 2,71 2,95 Kr. pr. kg EKM leveret 2,15 2,22 2,13 2,14 2,12 2,06 2,18 2,11 2,11 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. kg EKM 0,82 1,04 1,00 0,97 0,78 0,53 0,71 0,62 0,41 Nøgletal pr. årsko Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bygningsomk Inventar inkl. energi Forrentning driftskapital Øvrige omkostninger Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 2,6 2,2 2,2 1,6 1,0 2,7 2,7 3,0 3,2 Resultatkorrektion ved 4 % rente Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad -3,9 3,8 5,9 0,3-2,3-4,0-5,2-6,1-10,9 14 BUSINESS CHECK KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION

15 Konventionel Stor race AMS Specifikation af resultat Mælk Kr. pr årsko Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Køb af dyr, kvæg Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler og vitaminer Biprodukter mv Grovfoder til kvæg Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Brændstof og maskinstation Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren BUSINESS CHECK KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION

16 Business Check KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION Konventionel Stor race Karrusel Løbenummer - 70 bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. top 10 KK3 KK7 KK16 KK23 KK35 KK46 KK66 Percentil P97 P91 P78 P68 P51 P35 P7 Årskøer over 400 over over Antal årsopdræt pr. årsko 0,93 0,99 0,95 1,04 0,79 1,07 1,08 1,04 1,06 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Karrusel Karrusel Karrusel Karrusel Karrusel Karrusel Karrusel Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,09 1,09 1,10 1,05 1,11 1,09 1,10 1,09 1,08 Nøgletal pr. kg EKM Foderomkostninger ekskl. værdiændring 1,37 1,25 1,21 1,31 1,37 1,44 1,40 1,44 1,56 Fremstillingspris pr. kg EKM 2,32 2,02 2,01 2,09 2,19 2,21 2,39 2,42 2,65 Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder 0,02-0,09-0,02 0,03-0,04 Fremstillingspris inkl. korrektion 2,03 2,00 2,17 2,42 2,61 Kr. pr. kg EKM leveret 2,15 2,18 2,20 2,17 2,13 2,09 2,23 2,14 2,16 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. kg EKM 0,85 1,04 1,15 1,03 0,86 0,79 0,91 0,84 0,62 Nøgletal pr. årsko Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bygningsomk Inventar inkl. energi Forrentning driftskapital Øvrige omkostninger Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 2,9 2,3 2,4 1,0 1,7 2,1 2,6 3,5 2,2 Resultatkorrektion ved 4 % rente Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad -1,2 6,2 6,1 2,8 0,4 0,0-1,7-0,5-7,6 16 BUSINESS CHECK KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION

17 Konventionel Stor race Karrusel Specifikation af resultat Mælk Kr. pr årsko Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Køb af dyr, kvæg Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler og vitaminer Biprodukter mv Grovfoder til kvæg Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Brændstof og maskinstation Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren BUSINESS CHECK KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION

18 Business Check KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION Konventionel Jersey Løbenummer - 73 bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. top 10 KJ1 KJ6 KJ19 KJ24 KJ38 KJ52 KJ67 Percentil P100 P93 P75 P68 P49 P30 P9 Årskøer over Under Antal årsopdræt pr. årsko 0,90 0,87 0,85 1,06 0,90 0,75 0,81 1,10 0,96 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Karrusel Rør Malkestald Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,09 1,07 1,10 1,04 1,10 1,10 1,10 1,17 1,13 Nøgletal pr. kg EKM Foderomkostninger ekskl. værdiændring 1,29 1,14 1,04 1,10 1,25 1,24 1,49 1,12 1,27 Fremstillingspris pr. kg EKM 2,44 2,02 1,59 2,12 2,37 2,35 2,43 2,55 2,86 Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder 0,15 0,11 0,07-0,05-0,13 Fremstillingspris inkl. korrektion 1,74 2,23 2,43 2,30 2,73 Kr. pr. kg EKM leveret 2,22 2,22 2,28 2,19 2,27 2,23 2,15 2,12 2,18 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. kg EKM 0,90 1,15 1,42 1,10 1,03 0,95 0,58 1,02 0,77 Nøgletal pr. årsko Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bygningsomk Inventar inkl. energi Forrentning driftskapital Øvrige omkostninger Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 2,7 2,5 2,4 2,7 1,7 1,6 2,3 3,0 2,7 Resultatkorrektion ved 4 % rente Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad -2,8 6,4 18,6 5,3 0,3-0,1-3,9-5,1-5,7 18 BUSINESS CHECK KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION

19 Konventionel Jersey Specifikation af resultat Mælk Kr. pr årsko Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Køb af dyr, kvæg Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler og vitaminer Biprodukter mv Grovfoder til kvæg Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Brændstof og maskinstation Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren BUSINESS CHECK KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION

20 Business Check KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION Økologisk Stor race Malkestald Løbenummer - 47 bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. top 10 ØM2 ØM7 ØM11 ØM14 ØM22 ØM31 ØM43 Percentil P97 P87 P78 P72 P55 P36 P10 Årskøer over 300 over Under 100 Antal årsopdræt pr. årsko 0,94 0,98 0,80 1,14 0,77 0,89 0,87 1,12 1,08 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,45 1,45 1,49 1,48 1,49 1,49 1,49 1,48 1,37 Nøgletal pr. kg EKM Foderomkostninger ekskl. værdiændring 1,94 1,91 1,77 2,00 1,90 1,81 2,11 1,83 2,10 Fremstillingspris pr. kg EKM 3,13 2,92 2,85 2,85 3,13 3,13 3,19 3,17 3,76 Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder -0,45-0,27-0,10 0,15-0,42 0,01 Fremstillingspris inkl. korrektion 2,40 2,59 3,02 3,28 2,77 3,17 Kr. pr. kg EKM leveret 3,25 3,40 3,48 3,31 3,43 3,34 3,29 3,13 3,31 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. kg EKM 1,45 1,67 1,77 1,48 1,58 1,58 1,27 1,52 1,63 Nøgletal pr. årsko Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bygningsomk Inventar inkl. energi Forrentning driftskapital Øvrige omkostninger Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 2,5 2,2 1,0 1,8 2,4 4,0 2,3 1,8 1,4 Resultatkorrektion ved 4 % rente Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad 4,3 12,8 10,6 9,7 8,0 6,9 4,2 1,5-3,6 20 BUSINESS CHECK KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION

21 Økologisk Stor race Malkestald Specifikation af resultat Mælk Kr. pr årsko Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Køb af dyr, kvæg Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler og vitaminer Biprodukter mv Grovfoder til kvæg Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Brændstof og maskinstation Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren BUSINESS CHECK KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION

22 Business Check KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION Økologisk Stor race AMS og karrusel Løbenummer - 38 bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. top 10 ØA1 ØA3 ØA10 ØA12 ØA19 ØA26 ØA35 Percentil P100 P94 P76 P71 P52 P34 P10 Årskøer over over over Antal årsopdræt pr. årsko 0,96 0,88 0,94 0,98 0,83 1,00 1,19 0,85 1,12 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem AMS AMS AMS AMS AMS AMS AMS Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,46 1,47 1,49 1,50 1,49 1,49 1,48 1,41 1,49 Nøgletal pr. kg EKM Foderomkostninger ekskl. værdiændring 1,92 1,85 1,90 1,94 1,83 1,72 2,06 1,94 2,19 Fremstillingspris pr. kg EKM 3,14 2,93 2,71 2,91 2,89 3,14 3,16 3,24 3,64 Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder -0,02 0,17 0,02-0,04 0,13 Fremstillingspris inkl. korrektion 2,69 3,09 2,91 3,20 3,76 Kr. pr. kg EKM leveret 3,33 3,45 3,51 3,45 3,35 3,45 3,35 3,41 3,27 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. kg EKM 1,57 1,74 1,71 1,64 1,68 1,85 1,28 1,37 1,31 Nøgletal pr. årsko Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer Krav til dækningsbidrag Heraf afskrivninger Arbejdsomkostninger Bygningsomk Inventar inkl. energi Forrentning driftskapital Øvrige omkostninger Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 2,8 2,3 2,1 1,6 2,5 3,9 2,7 2,6 3,1 Resultatkorrektion ved 4 % rente Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad 5,8 11,4 17,3 12,1 11,2 8,7 6,0 3,6-1,2 22 BUSINESS CHECK KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION

23 Økologisk Stor race AMS og karrusel Specifikation af resultat Mælk Kr. pr årsko Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Køb af dyr, kvæg Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Korn Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler og vitaminer Biprodukter mv Grovfoder til kvæg Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Brændstof og maskinstation Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Diverse kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Afskrivning bygninger Afskrivning inventar Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat, driftsgren BUSINESS CHECK KVÆG 2016 MÆLKEPRODUKTION

24 Business Check KVÆG 2016 GROVFODERPRODUKTION Resultater for grovfoderproduktion 2016 De gennemsnitlige resultater for grovfoderdyrkning i 2016 er vist i tabel 6. Mest bemærkelsesværdigt er det, at fremstillingsprisen pr. FEN er tæt på den interne afregningspris (salgsprisen til køerne), og for økologisk grovfoder endda under denne pris. Det vidner om en god, gennemsnitlig grovfoderhøst samtidig med et fornuftigt gennemsnitligt omkostningsniveau. Afstanden mellem den interne afregningspris og fremstillingsprisen kan aflæses i årets resultat, der netop repræsenterer denne forskel. Derfor har de økologiske bedrifter i gennemsnit et positivt årsresultat. Såfremt grovfoderet blev overført til den faktiske fremstillingspris, ville man i gennemsnit opnå et nulresultat i grovfoderproduktionen, og et lavere resultat i mælkeproduktionen på de konventionelle bedrifter, men et bedre resultat i mælkeproduktionen på de økologiske bedrifter. Ser man på det gennemsnitlige udbytteniveau, opnås der i 2016 det samme niveau på lerjord og vandet sandjord, mens den uvandede sandjord ligger FEN lavere pr. ha. De økologiske bedrifter er primært på sandjord og har et udbytteniveau, som er ca FEN pr. ha lavere end de konventionelle på uvandet sandjord. Maskinomkostningerne inkl. arbejde på konventionelle bedrifter er på samme niveau, uanset om det er bedrifter med mulighed for vanding eller ej. De økologiske bedrifter har lidt lavere maskinomkostninger inkl. arbejde end de konventionelle. Dog er forskellen mindre i 2016 end den har været de foregående år. Den gennemsnitlige jordleje korrigeret for EU-støtte er lavest for bedrifter med sandjord uden vanding og højest for de økologiske bedrifter, hvilket afspejler udbyttepotentialet på de konventionelle bedrifters varierende jordboniteter, kombineret med varierende EU-støtte niveauer. Resultatet for driftsgrenen grovfoder er for de konventionelle bedrifter et gennemsnitligt tab på mellem 250 og 750 kr. pr. ha. Dette tab er væsentligt mindre end i 2015, hvilket hovedsagelig skyldes de meget højere udbytter af især majshelsæd. I tabel 7 er udviklingen fra 2015 vist for udvalgte nøgletal. Pilen, ved siden af tallet for 2016, angiver med enten grøn eller rød farve om udviklingen har været gunstig eller ej. Hvis pilen ligger ned, er det fordi ændringen mellem årene kun er ganske lille. Resultaterne i 2016 bærer præg af et meget godt dyrkningsår for majs, og det er særlig tydeligt, at majsudbytterne nu er tilbage på et godt højt niveau efter faldet i 2015 (se figur 4). Det er også tydeligt, at forbedringen i forhold til 2015 slår mest igennem på de konventionelle bedrifter, hvilket også var de bedrifter der blev hårdest ramt i Stykomkostningerne var på stort set uændret niveau, dog med et mindre fald på de økologiske bedrifter. Der er varierende fald i maskinomkostningerne inkl. arbejde på de konventionelle bedrifter, og en mindre stigning på de økologiske bedrifter. Jordleje korrigeret for EU-støtten udtrykker for 2016 mere præcist forskellen i udbyttepotentialet og den lavere EU-støtte til de økologiske bedrifter end i Sammenfatningen af udviklingen fra 2015 til 2016 ses i fremstillingsprisen pr. FEN. Markante fald på især de konventionelle bedrifter på grund af højere grovfoderudbytter kombineret med jævne til faldende omkostninger. I figur 4 ses spredningen i de gennemsnitlige grovfoderudbytter i henholdsvis 2015 og 2016, FEN pr. ha. 24 BUSINESS CHECK KVÆG 2016

25 25 BUSINESS CHECK KVÆG 2016

26 Spredning i fremstillingspris Fremstillingspris, øre pr. FEN Figur 2. Spredning i fremstillingsprisen pr. FEN, grovfoder % 20% 40% 60% 80% 100% Andel af bedrifter Konv. lerjord (LE) Konv. sandjord uden vanding (US) Konv. sandjord med vanding (VS) Økologisk sandjord (ØS) 26 BUSINESS CHECK KVÆG 2016

27 Spredning i maskinomkostninger Maskinomkostninger inkl. arbejde, kr. pr. ha Figur 3. Spredning i maskinomkostninger inkl. arbejde, kr. pr. ha % 20% 40% 60% 80% 100% Andel af bedrifter Konv. lerjord (LE) Konv. sandjord uden vanding (US) Konv. sandjord med vanding (VS) Økologisk sandjord (ØS) 27 BUSINESS CHECK KVÆG 2016

28 Spredning i gennemsnitlige udbytter Gennemsnitligt grovfoderudbytte, FEN pr. ha Figur 4. Spredning i gennemsnitlig grovfoderudbytte, FEN pr. ha % 20% 40% 60% 80% 100% Andel af bedrifter Konventionel 2016 Økologisk 2016 Konventionel 2015 Økologisk BUSINESS CHECK KVÆG 2016

29 Uddrag af resultater Tabel 6. Gennemsnitstal for Business Check Kvæg 2016 Lerjord KONVENTIONELT GROVFODER Sandjord med vanding Sandjord uden vanding ØKOLOGISK GROVFODER Sandjord Antal bedrifter Areal med grovfoder Majshelsæds, andel af grovfoderareal 46 % 46 % 44 % 6 % Sædskiftegræs, andel af grovfoderareal 45 % 45 % 46 % 70 % Udbytte majshelsæd FEN pr. ha Udbytte sædskiftegræs FEN pr. ha Gns. grovfoderudbytte FEN pr. ha Maskinomkostninger inkl. arbejde, kr. pr. ha Jordleje korrigeret for EU-støtte, kr. pr. ha Jordværdi, ejet jord, kr. pr. ha Årets resultat, kr. pr. ha Fremstillingspris, øre pr. FEN Anvendt pris for grovfoder øre pr. FEN BUSINESS CHECK KVÆG 2016

30 Udvikling fra 2015 til 2016 Tabel 7. Udvikling i udbytter og priser fra 2015 til 2016 Gns. grovfoderudbytte, FEN pr. ha Stykomkostninger, kr. pr. ha Maskinomkostninger inkl. arbejde, kr. pr. ha Jordleje korrigeret for EU-støtte, kr. pr. ha Fremstillingspris, øre pr. FEN År Lerjord KONVENTIONELT GROVFODER Sandjord med vanding Sandjord uden vanding ØKOLOGISK GROVFODER Sandjord BUSINESS CHECK KVÆG 2016

31 Fraktilanalyser 2016 Grovfoder På de efterfølgende sider vises fraktilanalyserne for følgende grupper: Konventionel, lerjord Konventionel, sandjord m. vanding Konventionel, sandjord u. vanding Økologisk, sandjord For salgsafgrøder henvises til Business Check Planteproduktion. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Vælg den gruppe, der bedst matcher bedriften. Markér på hver linje det tal, der er nærmest værdien fra driftsgrensanalysen. Du kan nu se på hvilke overordnede områder bedriften har god konkurrenceevne, og hvor der er potentiale for forbedring. 31 BUSINESS CHECK KVÆG 2016

32 Tabel 8. Fraktilanalyse 2016 konventionel, lerjord 120 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5 % 10 % 25 % 33 % 40 % 50 % 60 % 67 % 75 % 90 % 95 % Udbytte/ha majs til helsæd, FEN Udbytte/ha sædskiftegræs, FEN Fremstillingspris øre pr. FEN Stykomkostninger/ha Maskinomk. inkl. arbejde/ha Øvrige omkostninger/ha Jordleje, korrig. for EU-støtte/ha Resultat, driftsgren BUSINESS CHECK KVÆG 2016

33 Tabel 9. Fraktilanalyse 2016 konventionel, sandjord med vanding 200 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5 % 10 % 25 % 33 % 40 % 50 % 60 % 67 % 75 % 90 % 95 % Udbytte/ha majs til helsæd, FEN Udbytte/ha sædskiftegræs, FEN Fremstillingspris øre pr. FEN Stykomkostninger/ha Maskinomk. inkl. arbejde/ha Øvrige omkostninger/ha Jordleje, korrig. for EU-støtte/ha Resultat, driftsgren BUSINESS CHECK KVÆG 2016

34 Tabel 10. Fraktilanalyse 2016 konventionel, sandjord uden vanding 348 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5 % 10 % 25 % 33 % 40 % 50 % 60 % 67 % 75 % 90 % 95 % Udbytte/ha majs til helsæd, FEN Udbytte/ha sædskiftegræs, FEN Fremstillingspris øre pr. FEN Stykomkostninger/ha Maskinomk. inkl. arbejde/ha Øvrige omkostninger/ha Jordleje, korrig. for EU-støtte/ha Resultat, driftsgren BUSINESS CHECK KVÆG 2016

35 Tabel 11. Fraktilanalyse 2016 økologisk, sandjord 87 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5 % 10 % 25 % 33 % 40 % 50 % 60 % 67 % 75 % 90 % 95 % Udbytte/ha majs til helsæd, FEN Udbytte/ha sædskiftegræs, FEN Fremstillingspris øre pr. FEN Stykomkostninger/ha Maskinomk. inkl. arbejde/ha Øvrige omkostninger/ha Jordleje, korrig. for EU-støtte/ha Resultat, driftsgren BUSINESS CHECK KVÆG 2016

36 Business Check KVÆG 2016 GROVFODERPRODUKTION Konventionel Primært lerjord Løbenummer bedrifter i gruppen Gns. gruppe Gns. top 10 LE3 LE10 LE25 LE41 LE63 LE86 LE115 Percentil P98 P93 P81 P69 P51 P33 P10 Areal med grovfoder, ha under Andel majs til helsæd Andel sædskiftegræs Andel øvrig grovf. eksl. vedv. græs Udbytte pr. ha majs til helsæd, FEN Udbytte pr. ha sædskiftegræs, FEN Gennemsnitligt udbytte i alt FEN/ha Andel med JB 5-6 og Andel med finsand 2 og Andel med grovsand Andel der kan vandes Forpagtet andel af areal Stykomkostninger øre pr. FEN Maskinomk. inkl. arbejde øre pr. FEN Øvrige omkostninger øre pr. FEN Jordleje øre pr. FEN EU-støtte øre pr. FEN Andre landbrugsindtægter øre pr. FEN Fremstillingspris øre pr. FEN Anvendt intern overførselspris øre pr. FEN Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha Øvrige omkostninger ha Jordleje korrigeret for EU-støtte pr. ha Jordværdi (ejet jord), Kr. pr ha Bundet kapital - Inventar Anvendt rentesats, pct. 2,6 2,2 2,1 1,8 1,1 3,2 3,6 2,7 2,8 Resultatkorr. (2% på jord og 4% på resten) Afkastningsgrad 2,0 4,2 4,6 4,2 1,2 2,7 4,0-1,0 0,3 36 BUSINESS CHECK KVÆG 2016 GROVFODERPRODUKTION

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret.

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fremgangsmåde I tabel 1 vises

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin FORMÅL Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen.

Læs mere

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2015 Hæftet er produceret af SEGES P/S på baggrund af driftsgrensanalyser udarbejdet og indberettet

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II Gefion, Sorø 15. november 2016 Arne Munk Teamleder husdyr FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II STØTTET AF mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 Optimering af virksomheden Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 1 30. oktober 2015 5 hovedbudskaber hvordan og hvorfor Kend dine fremstillingspriser gerne løbende Fokuser

Læs mere

Business Check VEJLEDNING. Nøgletal og begreber

Business Check VEJLEDNING. Nøgletal og begreber Business Check VEJLEDNING Nøgletal og begreber Business Check VEJLEDNING Business Check er produceret af SEGES på baggrund af data i form af driftsgrensanalyser udarbejdet og i ndberettet af de lokale

Læs mere

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD KVÆGKONGRES 2017 PRÆSENTATION Carsten Friis Fagchef Kvæg-økonomi Ansat på LandboSyd siden 2013 Ansat i DLBR siden 2009 Sidder bl.a. i udviklingsgruppe for virksomhedsledelse

Læs mere

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B. 120-150 kr/hkg C. over 150 kr/hkg

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2013 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Formål Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK Vingsted 25. november 2015 Arne Munk SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK STØTTET AF mælkeafgiftsfonden PROGRAM Introduktion og kort om projektet Konsulent Arne Munk, SEGES Økologi

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER

KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER LMO, Søften 19. maj 2016 Arne Munk, SEGES Økologi KICK OFF MØDE FOR EKSTERNE KONSULENTER STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION DEL II STØTTET AF mælkeafgiftsfonden DAGSORDEN 1. Velkomst og

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 Resultaterne er gennemgået ved økonomimøde for mælkeproducenter d. 20. marts 2014 Indhold Indhold... 1 Store stigninger i dækningsbidraget i 2013... 2 Gennemsnitsresultater...

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends Årets regnskabstal fra årsrapport 2015 ved Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen Hovedtrends Resultatmæssig en tilbagegang i indtjeningen på 50% i forhold til 2014 for alle heltidsbrug (på tværs af driftsgrene).

Læs mere

DET ØKOLOGISKE AKADEMI, NIVEAU 2 D. 28. JANUAR 2015 - PRODUKTIONSØKONOMIEN I ØKOLOGISK LANDBRUG

DET ØKOLOGISKE AKADEMI, NIVEAU 2 D. 28. JANUAR 2015 - PRODUKTIONSØKONOMIEN I ØKOLOGISK LANDBRUG Hotel Sabro Kro Specialkonsulent William S. Andersen DET ØKOLOGISKE AKADEMI, NIVEAU 2 D. 28. JANUAR 2015 - PRODUKTIONSØKONOMIEN I ØKOLOGISK LANDBRUG WILLIAM SCHAAR ANDERSEN - SPECIALKONSULENT SEGES Arbejdsområder

Læs mere

Man flytter intet ved at lade stå til Svinekongressen 20. oktober 2015

Man flytter intet ved at lade stå til Svinekongressen 20. oktober 2015 Man flytter intet ved at lade stå til Svinekongressen 20. oktober 2015 v/ gårdejer Niels-Henrik Hjerrild og driftsøkonom Poul Brandstrup Agenda 1. Hvad gik budgetmatchen ud på? V/ Poul Brandstrup 2. Min

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Business Check SLAGTEKALVE Med driftsgrensanalyser for kalve under og over 10 mdr. samt salgsafgrøder for slagtekalveproducenter

Business Check SLAGTEKALVE Med driftsgrensanalyser for kalve under og over 10 mdr. samt salgsafgrøder for slagtekalveproducenter Business Check SLAGTEKALVE 2015 Med driftsgrensanalyser for kalve under og over 10 mdr. samt salgsafgrøder for slagtekalveproducenter Business Check SLAGTEKALVE 2015 FORORD Ved at bruge Business Check-værktøjerne

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Redegørelse for det gennemførte arbejde med maskinanalyse i projekt 7486

Redegørelse for det gennemførte arbejde med maskinanalyse i projekt 7486 Redegørelse for det gennemførte med maskinanalyse i projekt 7486 2015.12.02 ovl Projektets formål er at udvikle nye værktøjer og metoder, der bl.a. skal baseres på statistisk risikosimulering og prognoser

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

SEGES 9. marts 2016 Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg MØDE OMKRING ABC MED BA- STUDERENDE MOHAMMAD SHETA

SEGES 9. marts 2016 Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg MØDE OMKRING ABC MED BA- STUDERENDE MOHAMMAD SHETA SEGES 9. marts 2016 Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg MØDE OMKRING ABC MED BA- STUDERENDE MOHAMMAD SHETA VÆRKTØJER TIL ØKONOMISTYRING/PRODUKTIONS- OPFØLGNING Regnskab (Ekstern revisor), Skatteregnskab Årsrapport

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter.

Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Business Check Mark viser, om du tjener penge på at producere i marken. Business Check Mark er en individuel benchmarking af større markbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning AMS - en sund investering eller en ekstra omkostning? Martin Wegge Landscentret Dansk Kvæg Hans Fink Pedersen Landscentret Økonomi og Jura Er der penge i robotmalkning? JA! Og der er lige så stor forskel

Læs mere

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Fremstillingspris skind V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen 1 Tjente vi Super egentlig hammerslag, penge på det men hammerslag? 2. november 2016 Dagsorden Hvad er fremstillingspris Forskellige nøgletal

Læs mere

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Driftsøkonom Louise Rødkær Hermansen lbh@landbonord.dk Chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard ams@landbonord.dk KvægRådgivning DriftsØkonomi LandboNord En

Læs mere

William Schaar Andersen - specialkonsulent VFL

William Schaar Andersen - specialkonsulent VFL William Schaar Andersen - specialkonsulent VFL Arbejdsområder Produktionsøkonomi inden for Økologi Strategi og forretningsudvikling Fødevarenetværk og Værditilvækst Censor indenfor strategi og ledelse

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 Eksempler på resultater fra kvægbrug Der er for regnskabsåret 2006 foretaget analyser af et betydeligt antal produktionsbedrifter. Der er således også udarbejdet analyser af et

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN

DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN Mælkeproducent Per Vestergaard, Vildbjerg Seniorkonsulent Peter Hvid Laursen, HusdyrInnovation SEGES Kvæg Kvægkongres Februar 2017 AGENDA 1. Overblik Den digitale verden 2.

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ET BUD PÅ HVOR DER SKAL SÆTTES IND

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ET BUD PÅ HVOR DER SKAL SÆTTES IND REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ET BUD PÅ HVOR DER SKAL SÆTTES IND Chefkonsulent Susanne Clausen SEGES Kvæg KVÆGKONGRES 2016 INDHOLD Danske mælkeproducenter sammenlignet med EU-kolleger Mælkepris Omkostninger

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion V/ konsulent Lars A. H. Nielsen, S:\Prodsyst\Kongres2003\LANoverheads.ppt 1 Disposition! Omkostninger til lager og udfodring! Omkostninger til dyrkning!

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

KLAR TIL BUDGET 2016 TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

KLAR TIL BUDGET 2016 TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug KLAR TIL BUDGET 2016 TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN Markeds og prisforhold 2016 Langsigtede Budgetproces Planlægning og forløb Optimeringsprocesser Rating og risikosignaler Kend dine nøgletal

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN Støttet af: FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN NOTAT NR. 1415 Kend din fremstillingspris på korn inden du udvider dit areal. Der er stor forskel i fremstillingsprisen på korn og nogle landmænd kan købe kornet

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 19. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Grovfoderskolen så meget giver det

Grovfoderskolen så meget giver det Grovfoderskolen så meget giver det Kjeldgaard, stald og mark Hvad har vi lavet i Grovfoderskolen? Resultater Hvad har vi fået ud af det? Ole Stampe, Spjald Martin N Mikkelsen, Vestjysk Landboforening Overtaget

Læs mere

Velkommen til Kvægnøglemøde. 28. april 2015

Velkommen til Kvægnøglemøde. 28. april 2015 Velkommen til Kvægnøglemøde 28. april 2015 Program 19.30 Velkomst v/ Louise Foged Kornfelt, kvægkonsulent, teamchef 19.40 Præsentation og analyse af kvægnøgleresultater v/ Rik Kool, kvægkonsulent, Centrovice

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger?

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Jacob Krog Jens Vingborg VFL Kvæg Økonomikonferencen 2013 Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæriske Landbrugsfond

Læs mere