Kend din fremstillingspris d. 27. nov Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug"

Transkript

1 Kend din fremstillingspris d. 27. nov Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

2 William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi målrettet den økologiske produktion! " Strategi målrettet alle landbrug! " Forretningsudvikling målrettet landbrug som fokuserer på værditilvækst Kontakt info! " Videncentret for Landbrug Økonomi & Virksomhedsledelse! " T ! " M

3 Program! " Økologisk mælkeproduktion under pres! " God driftsøkonomisk rådgivning! " Kend din fremstillingspris! " Spredningsanalyser 3...

4 Økologisk mælkeproduktion under pres! " Driftsresultatet, ved økologiske mælkeproducenter, har været over de konventionelle, set over 6 år! " I 2012 var der kun i forspring! " Prognoser understøtter dette lave niveau 4...

5 5... Driftsresultat for økologiske og konventionelle mælkeproducenter i perioden 2007 til 2012

6 Fordeling af driftsresultatet for økologiske og konventionelle mælkeproducenter i perioden 2008 til Grafen er udarbejdet af DLBR Dansk Økologi

7 Prognose mælkeproduktion! " Forspringet bliver mindre! " 2013 på ca ! " 2014 på ca ! " Hvad sker der når kvoten forsvinder i 2015?! " Der er behov for fokus på fremstillingsprisen! " Gode taktiske valg! " Hvor kan optimeres nu! " Gode strategiske valg! " Hvor kan der ændres på sigt (3 7 år) Maskinomkostninger 7... Jordleje

8 8...

9 9... Grafen er udarbejdet af DLBR Dansk Økologi

10 Behov for en særlig indsats - God driftsøkonomisk rådgivning! " Benchmarking ved den økologiske mælkeproducent gør det muligt at udpege de vigtigste indsatsområder! " Der er flere benchmarking værktøjer! " For alle værktøjer er der dog behov for detaljeret data! " Data fra den enkelte bedrift! " Samt enkeltvise data fra en række kollegaer 10...

11 Data tilgængelig i dag - driftsgrensanalyser! " Økologisk mælkeproduktion! " 81 stk. godkendt til Business Check! " Økologisk planteproduktion! " 13 stk. godkendt til Business Check! " Behov for minimum regnskaber 11...

12 Kraftig opfordring til at I giver jeres samtykke! " Bedre rådgivning til dig og dine kollegaer! " Flere værktøjer under udvikling for dem som får udarbejdet driftsgrensanalyser! " Omkostningerne er lave (vfl)! " Du skal dog som landmand give dit samtykke 12...

13 Resultatopgørelse Mælkeproduktion Grovfoder Ufordelt Korn Grovfoder Mælk Kvæg Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte Udsæd Gødning Planteværn Diverse mark Korn Færdigblanding Råvarer Andet indkøbt foder Eget grovfoder Dyrlæge & medicin Diverse husdyr Stykomkostninger Dækningsbidrag

14 14... Resultatopgørelse Mælkeproduktion Grovfoder Ufordelt DB (overført) Energi Maskinstation Vedligehold Småinvesteringer Lønomkostninger Ejerløn Ejd.skat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomk Afskrivninger Kapacitetsomk. i alt Afkoblet EU-støtte Forrentning af investeret kapital Forpagtning Kapitalomkostninger i alt Årets resultat

15 God rådgivning! " Når udgifterne er fordelt, kender vi de vigtigste nøgletal, og de kan sammenlignes! " Grafisk præsentation giver overblik over de vigtigste fokusområder, som skal afklares! " Eksempel fra hæftet Kend din fremstillingspris 15...

16 Hver landmand får et løbenummer, som kun han selv kender samt hans konsulent 407 øre/ EKM 16 28%

17 8.192 Kg EK mælk 69% 17...

18 309 øre/ EKM 93% 18

19 1,97 kr. pr. FE 28% 19

20 7.216 Kr. pr. hektar 13% 20

21 4.404 Kr. pr. hektar 10% 21

22 Fokus hele vejen til bundlinjen - På taktisk og strategisk plan! " Der er behov for fokus på fremstillingsprisen! " Gode taktiske valg! " Hvor kan optimeres nu! " Gode strategiske valg! " Hvor kan der ændres på sigt (3 7 år) Maskinomkostninger Jordleje 22...

23 Fokus hele vejen til bundlinjen - På taktisk og strategisk plan '#!!!" '!!!!" &!!!"!"#$%&'(')*+, Forskel - 62 kr. %!!!" $!!!" ,78)+" 9:63, ,78)+",7;<":+=" kr. #!!!"!" ()*+,-"." ()*+,-"/" kr

24 Resume - budskaber! " Kend din fremstillingspris! " Samt af hvilke delelementer den fremkommer! Krav for at blive en af morgendagens økologiske landmænd! " God økonomirådgivning starter i detaljeret data! " Og slutter i grafisk overblik hvor konkrete handlingsplaner og opfølgning skaber effekt!" Fokusområder og handlemuligheder! " Brug spredningsanalyserne i din erfa-gruppe 24...

25 Økologisk planteavl - særlig indsats! " Driftsgrensanalyser ved økologiske planteavler! " Opdeling også vigtig ved planteavl, som ikke har mange driftsgrene! " Der er 41,7 % af de planteavlsbedrifter, som har mere end 20 % af deres bruttoudbytte fra andre områder end plantavl! " Det giver en uens sammenligning, hvis der ikke fordeles i driftsgrene.! " Meget lav omkostning! " Et stort udbytte 25...

26 26...! " Spørgsmål

27 27... Kend din fremstillingspris! " Landmanden skal kende sin fremstillingspris samt hvordan den er fremkommet på alle niveauer! " Individuel grafisk præsentation er et godt værktøj! " Et stærkt værktøj til et givende samarbejde mellem økonomikonsulenten samt de faglige konsulenter

28 ! " Fordeling hele vejen til bundlinjen! " Der er ikke nok kun at fokuser på DB 28...

29 Hovedelementerne i fremstillingsprisen for økologisk grovfoder Kr. pr. hektar Øre pr. FEN Konventionel sandjord med vanding

30 Kend din fremstillingspris! " Samt hvordan den fremkommer! " Krav for at være en af morgendagens økologiske landmænd 30...

31 Hovedelementerne i fremstillingsprisen på mælk ved økologi NB: Der er brugt intern overførselspris. Korrektion ca. 17 øre pr. EKM

32 Foderomkostninger pr. EKM økologisk mælk 32...

33 33... Foderomkostninger samt fremstillingspris økologisk mælk

34 Maskinomkostninger inkl. arbejde Maskinomkostninger inkl. arbejde kr. pr. ha % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andel af bedrifter Konv. lerjord (LE) Konv. sandjord uden vanding (US) Konv. sandjord med vanding (VS) Økologisk, sandjord (ØS) 34...

35 35... tirsdag 17. december 2013

36 Produktionsøkonomi Økologi - Mælkeproduktion Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

37 Nulpunkts pris 3,50 3,00 kr. pr kg EKM 2,50 2,00 1,50 1,00 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% tirsdag 17. december 2013

38 38... tirsdag 17. december 2013

39 Fremstillingsprisen viser nu-situationen! " Din fremstillingspris er: 157 øre/fe! " Hvad ligger der bag?! " Tekniske og praktiske forhold på bedriften! " Analysen giver et grundlag til at regne videre på forbedringer! 39...

40 40... Kend din fremstillingspris! " Landmanden skal kende sin fremstillingspris samt hvordan den er fremkommet på alle niveauer! " Individuel grafisk præsentation er et godt værktøj! " Et stærkt værktøj til et givende samarbejde mellem økonomikonsulenten samt de faglige konsulenter

41 41...

42 Økologisk benchmarking - et godt værktøj Version 2 udvikles i et projekt på VFL i Målgruppe både økologi og konventionel 42

43 Den strategiske rådgivning - Hvilke mål ønsker landmanden at nå?

44 Dynamisk Strategi de helt centrale ting! " Visuel og nem at kommunikere! " Løbende tilpasninger! " Landmandens ejerskab! " Billig strategi større målgruppe! " Unik platform for opfølgning Omverdens analyse tirsdag 17. december 2013

45 Produktet: Dynamisk Strategi tirsdag 17. december 2013

46 46

47 47

48 48