Dansk turisme VisitDenmarks prognose. VisitDenmark 2017 Viden & Analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk turisme VisitDenmarks prognose. VisitDenmark 2017 Viden & Analyse"

Transkript

1 Dansk turisme 2017 VisitDenmarks prognose VisitDenmark 2017 Viden & Analyse

2 Indhold Side Formål VisitDenmarks prognose for turismen i Danmark opgør forventningerne til udviklingen i turismen i det kommende år. På baggrund af en temperaturmåling af den økonomiske situation på en række for Danmark vigtige markeder opgøres det forventede antal turistovernatninger i Prognosen tager udgangspunkt i en økonometrisk model udarbejdet af Tourism Economics. De økonomiske faktorer, der her vurderes at have største betydning for turismens udvikling, er BNP, privatforbrug og valutakursudvikling. Erfaringsmæssigt er der således påvist en positiv sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i et land og landets outbound turisme. Vækstforventningerne fra Tourism Economics er kvalificeret af VisitDenmark og VisitDenmarks markedskontorer. Formål VisitDenmarks prognose for turismen i Danmark opgør forventningerne Formål til udviklingen i turismen i Danmark. 2 På baggrund af en temperaturmåling af den økonomiske situation på en række for Danmark vigtige markeder opgøres det forventede antal turistovernatninger Status for 2016 i Prognosen tager udgangspunkt i en økonometrisk model udarbejdet Forventninger af Tourism til Economics De økonomiske faktorer, 4 der her vurderes at have største betydning for turismens udvikling, er BNP, privatforbrug og valutakursudvikling. Erfaringsmæssigt er der således Forventningerne påvist positiv sammenhæng til danske mellem den 5økonomiske udvikling og i udenlandske et og landets turister outbound turisme. Vækstforventningerne Baggrund fra Tourism Economics er kvalificeret 6 af VisitDenmark forventningerne og VisitDenmarks markedskontorer. Udgivet af VisitDenmark Opdateret med endelige feriehustal, april 2017 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær Vækstforventninger for de Udgivet prioriterede af markeder VisitDenmark Vækstforventninger for Februar 2017 markederne enkeltvist Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær Metode og usikkerhedsfaktorer VisitDenmark, 2017 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 2

3 Status for 2016 Endnu et år med vækst 2016 bød på vækst i antallet af overnatninger i Danmark på 3,8 pct. De udenlandske overnatninger trækker væksten med en samlet stigning på 5,5 pct. i 2016 sammenlignet med Tyskerne tegner sig for langt størstedelen af de udenlandske overnatninger i Danmark. Antallet af tyske overnatninger i Danmark har været i vækst. I 2016 steg antallet således med 6,9 pct. sammenlignet med Overnatninger i Danmark (mio.) 44,7 21,2 Danske turisters overnatninger Udenlandske turisters overnatninger I alt 49,2 51,4 42,2 43,1 44,7 46,8 44,5 44,5 20,0 21,0 21,9 21,8 21,8 23,2 24,7 26,1 23,5 22,2 22,2 22,7 22,6 22,8 23,6 24,4 25, Kilde: Danmarks Statistik 3

4 Forventninger til 2017 VisitDenmark forventer, at 2017 bliver et godt år for dansk turisme. Målt i overnatninger satte turisterne i Danmark - for tredje år i træk - rekord i Alligevel er udsigterne for det kommende år positive. I forhold til 2016 forventer VisitDenmark : 3-5 pct. flere overnatninger i 2017 Hvis vækstforventningerne realiseres vil overnatningerne i Danmark i 2017 være mellem 53,0 og 54,0 mio. Prognosen baserer sig på nedenstående forventede vækstrater for de tre forretningsområder i Danmark: Kyst- og Naturturisme: Storbyturisme: Erhvervs- og mødeturisme: 2,2 pct. 6,0 pct. 3,9 pct. 4

5 Forventninger til danske og udenlandske turister Udenlandske turisters overnatninger i Danmark I 2016 foretog udenlandske ferie og forretningsturister i alt 26,1 mio. overnatninger i Danmark. Det svarer til 5,5 pct. flere end i Væksten forventes at fortsætte. De udenlandske overnatninger forventes at stige med 3-5 pct. i 2017 og resultere i 26,9 27,4 mio. overnatninger. De positive forventninger kan især tilskrives forventninger til en betydelig vækst i overnatningerne fra det tyske marked, men også andre såvel nær- som fjernmarkeder forventes at bidrage til væksten. Vækstraterne forventes at være højest for erhvervs- og storbyturisme og mere beskedne for kyst- og naturturisme. Danske turisters overnatninger i Danmark I 2016 foretog danske ferie og forretningsturister 25,3 mio. overnatninger i Danmark. Det er 3,8 pct. flere end i Også her forventes væksten af fortsætte - dog lidt mere afdæmpet end for udenlandske overnatninger i Danmark. Danskernes overnatninger i Danmark forventes i 2017 at stige med 1½-3½ pct. sammenlignet med Det giver et samlet antal i 2017 på 25,7 26,2 mio. Vækstraterne forventes at være højest for erhvervs- og storbyturisme og mere beskedne for kyst- og naturturisme. Udenlandske turisters overnatninger (udv.) Danske turisters overnatninger (udv.) 3-5% 6,6% 6,6% 4,9% 4,7% 5,5% 1,5% -0,2% 2,4% -0,3% 0,6% 3,5% 3,5% 3,8% 1½-3½% -0,5% -0,3% -5,5% -5,8% -5,6%

6 Baggrund for forventningerne Forventningerne til dansk turisme tager primært afsæt i prognoserne for den internationale økonomi med særlig fokus på de markeder, som har størst betydning for Danmark: Tyskland, Sverige, Norge, Storbritannien, Holland, USA Italien og Frankrig. For en fortsat positiv udvikling i antallet af udenlandske overnatninger i Danmark er det således afgørende, at økonomierne på nærmarkederne er sunde med gunstige valutakurser samt positiv udvikling i såvel beskæftigelse, BNP som privatforbrug. VisitDenmark har valideret den økonomisk funderede prognose fra Tourism Economics med konkret markedsviden og input fra VisitDenmarks markedskontorer rundt omkring i verden. Specifikke markedsforhold som udbud af flyruter, feriekalender og politiske forhold kan således spille en rolle for outbound turismen fra landene og dermed også for antallet af udenlandske overnatninger i Danmark. 6

7 Vækstforventninger for de prioriterede markeder Sverige Norge ½-2 pct. 0 pct. USA 6-8 pct. Storbritannien 0 pct. Holland 4-6 pct Italien Danmark 1½-3½ pct. Kina 8-12 pct. Frankrig 2-4 pct. Overnatninger i Danmark i 2016 Danmark Tyskland 25,3 mio. 14,8 mio. 4-6 pct. Tyskland 3-5 pct. Indien 8-12 pct. Norge Sverige Holland Storbritannien USA Italien Frankrig Kina Indien 2,5 mio. 1,8 mio. 1,2 mio. 0,9 mio. 0,6 mio. 0,3 mio. 0,2 mio. 0,2 mio. 0,1 mio. 7

8 Tyskland: Gode takter på markedet VisitDenmark forventer vækst i tyske turisters overnatninger på 3-5 pct. i 2017 Tyskerne tegner sig for hovedparten (57 pct.) af de udenlandske overnatninger i Danmark, og udsigterne for 2017 er positive. Dette skyldes flere forhold: Feriehusbookingerne for 2017 tegner positivt. Der er pt. booket 9,4 pct. flere feriehusuger i 2017 end på samme tidspunkt sidste år. Den tyske feriekalenders placering i 2017 er fordelagtig for dansk turisme. En forholdsvis sen placering af sommerferien i de nordtyske delstater sandsynliggør plads til de tyske turister i de danske feriehuse. Den tyske økonomi er robust med vækst i både BNP og privatforbrug. Fortsat lave oliepriser understøtter de positive forventninger. I 2016: 14,8 mio. Vækst ift. 2015: +6,9 pct. Overnatninger: pct. BNP: +1,5 pct. Privatforbrug: +1,3 pct. Ledighed: 5,9 pct. Mads Schreiner, Markedschef: Tyskernes rejsemønstre ændres i takt med den geopolitiske situation, hvor terroranslag, politiske uroligheder m.m. skaber plads i markedet. VisitDenmarks ekstrabevilling til markedsføring og et top professionelt samarbejde mellem destinationer, attraktioner og overnatningssektoren om massive koordinerede indsatser i Tyskland gør det muligt også i 2017 at få vores budskab om ferie i Danmark i top of mind. Tyskerne rejser derfor fortsat mod nord, og her er Danmark et oplagt valg, fordi vi tilbyder idyl, plads og frihed! 8

9 Norge: Nordmændene holder status quo VisitDenmark forventer nulvækst for norske turisters overnatninger i 2017 Væksten i norsk økonomi ser ud til at stige stille og roligt. Olieprisen nåede et historisk lavpunkt i januar 2016 og er langsomt steget siden. En svag norsk krone har gjort det relativt dyrt at være norsk turist i Danmark. Dette trækker alt-andet-lige i retning af færre norske turister til Danmark. I 2016 oplevede Danmark et fald i antal norske overnatninger på 3,6 pct. sammenlignet med Forventningerne til udviklingen i den norske valuta er imidlertid positive set med dansk turismes øjne. Således forventes den norske valuta styrket i I 2016: 2,5 mio. Vækst ift. 2015: -3,6 pct. Peter Krusborg, Markedschef: En svag norsk krone og en udfordret olieindustri, har resulteret i økonomisk tilbagegang og massefyringer. Det stiller spørgsmålstegn ved om Danmark kan opretholde de gode overnatningstal. Overnatninger: nulvækst BNP: +1,1 pct. Privatforbrug: +1,5 pct. Ledighed: 4,5 pct. Valutakurs: +3,15 pct.* På den anden side vokser det globale trusselsbillede med den mulige konsekvens at tryghed kommer til at spille en større rolle end prisniveauet. Hvis det sker har Danmark gode muligheder for at bevare sin markedsposition og måske endda øge antallet af overnatninger henover de kommende år. *En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være norsk turist i Danmark 9

10 Sverige: Moderate vækstforventninger VisitDenmark forventer vækst i svenske turisters overnatninger i 2017 på ½-2 pct. Svensk økonomi har udviklet sig pænt i de seneste år, både når det gælder BNP, privatforbrug, eksport og indenlandsk efterspørgsel. Svenskernes opsving er især drevet af den indenlandske efterspørgsel. Den svenske valuta forventes styrket i de kommende år. Det vil gøre det billigere at være svensk turist i Danmark og alt-andet-lige betyde flere overnatninger. I den modsatte retning trækker forholdene omkring adgangen fra Sverige til Danmark, der fortsat er underlagt grænsekontrol. Hvor længe denne grænsekontrol, som blev indført i starten af 2016, vil blive fastholdt, og i hvor høj grad dette vil påvirke turiststrømmen, er uvist. Peter Krusborg, Markedschef: I 2016: 1,8 mio. Vækst ift. 2015: -0,7 pct. Overnatninger: + ½-2 pct. BNP: +2,1 pct. Privatforbrug: +2,2 pct. Ledighed: 6,7 pct. Valutakurs: +2,28 pct.* Den svage svenske kronekurs har sat sit negative aftryk på antallet af overnatninger i Danmark. Det store spørgsmål er, hvilken effekt det øget globale trusselsbillede får for svenskernes valg af feriedestination. Visse ting taler for, at svenskerne vil vælge en ferie i velkendte og trygge rammer. Hvis det bliver tilfældet, kan Danmark se frem til flere svenske besøg og overnatninger. Svenskerne er nemlig stadigvæk glade for Danmark og kommer meget gerne forbi på endagsbesøg. *En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være svensk turist i Danmark 10

11 Holland: Positive vækstforventninger VisitDenmark forventer vækst i hollandske turisters overnatninger i 2017 på 3-5 pct. Det økonomiske opsving i Holland er stadfæstet takket være et højt privatforbrug, og der er udsigt til rimelige økonomiske vækstrater i Væksten forventes at blive bredt funderet. Udsigterne for den hollandske økonomi med vækst i såvel BNP som privatforbrug forventes at have en positiv effekt på hollændernes rejselyst til Danmark. VisitDenmark forventer, at den positive vækst i hollandske overnatninger vil fortsætte i Forventningerne ligger op ad andre kilders analyser af det hollandske rejsemarked (fx NBTC - NIPO). I 2016: 1,2 mio. Vækst ift. 2015: +13,9 pct. Overnatninger: pct. BNP: +1,5 pct. Privatforbrug: +1,2 pct. Ledighed: 7,2 pct. Mette Rodenhuis-Carlsen, Markedschef: Vi har to år i træk set flotte væksttal, og Danmark performer langt over markedet generelt, hvor rejser til udlandet faldt med 1% i Danmark er trendy, og feriehusovernatningerne boomer derudad. Hvis campingsegmentet også får fat igen, så kan det virkelig tage fart. Der er et par store spillere på banen, som kan give hjælp til dette løft, og der er stadig et stort uforløst potentiale især uden for den danske højsæson. 11

12 Storbritannien: Gode år afløses af nulvækst VisitDenmark forventer nulvækst i britiske overnatninger i 2017 Efter Brexit skød den britiske regering sine mål om balance i statsbudgettet et stykke ud i fremtiden og øgede gældssætningen til et historisk højt niveau. Selv om det endnu ikke vides, hvilken aftale Storbritannien vil få med EU efter Brexit, nedjusterer det britiske budgetkontor (OBR) sine forventninger til den økonomiske vækst for 2017 fra 2,2 pct. til 1,4 pct. som et forventet resultat af Brexit. Fra et turismemæssigt synspunkt er det centralt, at pundet ventes at blive svækket ganske markant, hvilket vil gøre det dyrere at være britisk turist i resten af Europa og i Danmark. I 2016: Vækst ift. 2015: +10,6 pct. Overnatninger: nulvækst BNP: +1,4 pct. Privatforbrug: +1,4 pct. Ledighed: 5,1 pct. Valutakurs: -2,00 pct.* Dennis Englund, Markedschef: Det store spørgsmål er Brexit. Effekten er ikke til at forudsige, men et fald i pundet vil have betydelig negativ indflydelse på rejseaktiviteten og kan gøre det vanskeligt at bevare status quo. Danmark er fortsat attraktivt som rejsemål. Fremtiden afhænger i stor udstrækning af det yngre publikum, og i hvilken udstrækning de vil opleve et faldende pund som en hæmsko ift. deres rejselyst og -muligheder. *En negativ værdi betyder, at det bliver dyrere at være britisk turist i Danmark 12

13 Italien: Forventninger om fortsat vækst VisitDenmark forventer vækst i italienske turisters overnatninger i 2017 på 2-4 pct. Forventningerne til den italienske økonomi er nedjusteret efter Storbritanniens beslutning om at forlade EU. Samtidig er der en bekymring for, at resultatet af parlamentsvalget d. 4. december vil svække Italiens i forvejen skrøbelige politiske og økonomiske situation. I 2016 oplevede Italien for andet år i træk en positiv vækst i BNP. Væksten er beskeden ikke mindst fordi, Italien fortsat slås med store misligholdte lån, der hæmmer investeringerne. Danmark oplevede i 2016 en pæn vækst på hele 21,2 pct. i italienske overnatninger. I 2016 var der rekordbillige flybilletter mellem København og Rom. I 2016: Vækst ift. 2015: +21,2 pct. Overnatninger: +2-4 pct. BNP: +0,6 pct. Privatforbrug: +0,6 pct. Ledighed: 11,5 pct. Ghita Scharling Sørensen, Markedschef: Vi havde et rekordår i 2016 med en overnatningsvækst på mere end 20 pct., åbning af nye flyruter og en flot partneropbakning til vores målrettede markedsføringsindsatser rettet mod B2C, travel trade og presse. Danmark anses for at være en trendy destination, og vi oplever øget opbakning fra kommercielle partnere både i og uden for turismebranchen. Forventningerne til 2017 er derfor positive trods mere konkurrence fra vores primære konkurrenter. 13

14 Frankrig: Positive forventninger VisitDenmark forventer vækst i franske turisters overnatninger i 2017 på 4-6 pct. Følgerne af den økonomiske krise vejer fortsat tungt i franskmændenes hverdag med bl.a. høj ledighed og begrænset økonomisk vækst. I 2017 skal der være præsidentvalg i Frankrig. Francois Hollande bliver næppe siddende. Hans arbejdsmarkedslove er blevet mødt med strejker og protester i gaderne, og erhvervslivet mener, at reformerne er for udvandede til at kunne få en livgivende virkning på den hensygnende franske økonomi. Trods interne problemer i Frankrig og presset på den franske økonomi oplevede Danmark i 2016 en pæn vækst i antallet af franske overnatninger. Forventningerne til 2017 er positive om end på et lavere niveau end i Ghita Scharling Sørensen, Markedschef: I 2016: Vækst ift. 2015: +15,5 pct. Overnatninger: pct. BNP: +1,5 pct. Privatforbrug: +1,5 pct. Ledighed: 9,2 pct. Franskmændenes overnatninger i Danmark er steget gennem flere år. I 2017 forventes en stigning på 4-6 pct. Baggrunden er, at franskmændene i højere grad holder ferie uden for landets grænser. Samtidig øges markedsføringsindsatsen på onlineaktiviteter, og det nordiske travel trade samarbejde udvides til også at omfatte pressebearbejdning og B2C markedsføring. Danmark ligger højt på ønskelisten over spændende destinationer. Der er stor interesse for vores kultur, design & arkitektur, gastronomi samt historie. 14

15 USA: Flere overnatninger fra turisterne VisitDenmark forventer vækst i amerikanske turisters overnatninger i 2017 på 6-8 pct. På kort sigt skaber valget af Donald Trump usikkerhed for virksomheder og investorer, da en afklaring af den nye præsidents konkrete politiske kurs udestår. Amerikanske overnatninger i Danmark var i 2016 understøttet af en stærk USD, der gjorde det billigt at være amerikansk turist i Danmark. Dollaren forventes at bibeholde sin styrke i Danmarks momentum på det amerikanske marked og den fordelagtige valutakurs bidrager til de positive vækstforventninger. Dennis Englund, Markedschef: I 2016: Vækst ift. 2015: +9,8 pct. Overnatninger: pct. BNP: +2,3 pct. Privatforbrug: +2,5 pct. Ledighed: 4,7 pct. Valutakurs: +6,68 pct.* Hygge, imødekommende mennesker og cool storbyer - flere og flere positive aspekter ved Danmark som rejsemål finder vej til de amerikanske medier. Med en stærk Dollar forventer vi, at stigningen i amerikanske overnatninger vil fortsætte. *En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være amerikansk turist i Danmark 15

16 Kina og Indien: 2017 byder på vækst VisitDenmark forventer vækst i kinesiske turisters overnatninger i 2017 på 8-12 pct. VisitDenmark forventer vækst i indiske turisters overnatninger i 2017 på 8-12 pct. I Kina og Indien er økonomierne vokset og ventes fortsat at vokse. Selvom årlige forventede vækstrater på 7 pct. er meget, er det den laveste vækst i 15 år i Kina. Det bekymrer globalt, men også i de øvrige BRIK lande, der har øget samhandlen kraftigt de seneste årtier. Hvis den kinesiske økonomi vokser mindre end hidtil, mærkes det omgående i de øvrige BRIK-lande. Kina Indien I 2016: Vækst ift. 2015: +11,8 pct. +12,3 pct. Flemming Bruun, Markedschef: Jeg forventer vækst fra både indiske og kinesiske turister i Overnatninger: pct pct. BNP: +6,3 pct. +6,7 pct. Privatforbrug: +6,9 pct. +6,8 pct. Ledighed: 4,1 pct. 5,5 pct. Valutakurs: 0,13 pct.* 3,81 pct.* Særlig det dansk-kinesiske turismeår i 2017 vil skabe megen opmærksomhed om Danmark som destination og byde på gode markedsføringsmuligheder i Kina. *En positiv værdi betyder, at det bliver billigere at være kinesisk og indisk turist i Danmark 16

17 Danmark: Moderat vækst VisitDenmark forventer vækst i danske turisters overnatninger i 2017 på 1½-3½ pct. Opsvinget i dansk økonomi er inde i sit fjerde år. Hidtil har det vist sig som stigende beskæftigelse, men kun beskeden vækst i BNP. I 2016 er beskæftigelsesvæksten accelerereret, og der er kommet mere gang i økonomien som helhed har endnu en gang budt på lav inflation, og reallønsvæksten understøtter forbruget. Fremgangen i privatforbruget har været bredt funderet. I Danmarks forventes en positiv udvikling i økonomien med fortsat faldende ledighed og positive vækstrater i såvel privatforbrug som BNP. I 2016: 25,3 mio. Vækst ift. 2015: +3,8 pct. Overnatninger: + 1½-3½ pct. BNP: +1,6 pct. Privatforbrug: +1,6 pct. Ledighed: 4,2 pct. Helle Damkjær, Analysechef: Danskerne elsker at holde ferie i Danmark, som anses for det mest attraktive feriemål i Nordeuropa. I danskernes optik har Danmark de smukkeste strande i Nordeuropa og er det land, som flest forbinder med attraktive børneoplevelser. Det spiller en stor rolle for danskernes begejstring for Danmark, at det er nemt at holde ferie herhjemme. Det er typisk også billigere, når en familie tæller flere børn. Men det er også blevet moderne at holde ferie i Danmark. 17

18 Metode og usikkerhedsfaktorer 18

19 Metode Prognoserne for markederne bygger på en økonometrisk model udarbejdet af Tourism Economics. Tourism Economics er en afdeling under det internationalt anerkendte forskningsinstitut Oxford Economics. Prognosen fra Tourism Economics er baseret på forventningerne til den økonomiske udvikling på de respektive markeder. De økonomiske faktorer, der i en turismemæssig sammenhæng vurderes at have størst betydning, er udviklingen i BNP, privatforbrug og valutakurs. Historisk har der således vist sig at være en positiv sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i et land (konjunkturerne) og outbound turismen fra landet. Derudover opererer Tourism Economics med en såkaldt pent-up variabel, der justerer for et givet lands afvigelser fra den forventede langsigtede udvikling. Dette uddybes i tekstboksen om usikkerheds-faktorer til højre. Den bagvedliggende prognosemodel er opbygget således, at de bilaterale prognoser er mere usikre end de generelle markedsforventninger til Europa. Prognosen for udenlandske overnatninger i Danmark er en bottomup prognose for de enkelte markeder, hvor VisitDenmark har inddraget: Tourism Economics markedsforventninger til Europa, Nordeuropa (NE8), Vesteuropa og Danmark samt VisitDenmarks markedschefer, der har haft mulighed for at kommentere på de konkrete markedsforventninger og komme med input i form af særlig viden om markederne, og hvad der aktuelt foregår. Usikkerhedsfaktorer Udbudssiden: Turismeefterspørgslen bliver hos Tourism Economics bestemt af de økonomiske variable for hvert enkelt marked. Udbudssiden i modellen, dvs. hvordan væksten i udlandsrejser fordeler sig, bliver bestemt ud fra økonomiske variable (fx valutakurser) og blødere variable (fx adgangsforhold og andre rammebetingelser), som det er sværere at sætte tal på. Det gør de bilaterale prognoser mere usikre end markedsprognoserne. Pent-up variablen: På baggrund af den økonomiske udvikling og udbudsfaktorerne udarbejdes en langsigtet prognose for hvert enkelt marked. Hvis et marked overpræsterer overnatningsmæssigt et år ift. prognosen, tvinger modellen efterfølgende den forventede udvikling tilbage mod den langsigtede trend. Tilpasningen sker over en årrække, og der er knyttet usikkerhed til tilpasningen. Tourism Economics har de senere år forfinet Pent-up variablen, så den ikke slår så kraftigt igennem på fx nye markeder. Der findes andre tidsrækkebaserede prognosemetoder, hvor tilgangen blot er at forvente, at væksten det kommende år bliver den samme som i det forgangne år. Disse tidsrækkebaserede metoder lægger i større eller mindre grad vægt på det momentum, der er på et bestemt marked. Hvis der lægges meget vægt på det øjeblikkelige momentum, svarer det til en langsom tilpasning mod den langsigtede trend, dvs. at pent-up variablen kun har mindre betydning. Tourism Economics har lavet test af sin models prognoseevne på historisk data, der viser, at modellen rammer relativt rigtigt. Men sammenhænge kan jo ændre sig over tid, og dermed størrelsen af pent-up variablens betydning. Dette er et yderligere usikkerhedselement ved de bilaterale prognoser. 19

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Indien. Markedsprofil 2017

Indien. Markedsprofil 2017 Indien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2013-2016

Forecast Turismen i Danmark 2013-2016 Turismen i Danmark 2013-2016 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse . Turismen i Danmark 2013 2016 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2013 ISBN: 978 87 87393 91 1 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Forecast. Turismen i Danmark

Forecast. Turismen i Danmark Forecast. Turismen i Danmark 2012-2015 I denne analyse præsenteres et revideret turismeforecast for 2012-2015 samt en temperaturtagning af den aktuelle situation på de væsentligste markeder for dansk turisme.

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Danmark. Markedsprofil 2017

Danmark. Markedsprofil 2017 Danmark Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Storbritannien. Markedsprofil 2017

Storbritannien. Markedsprofil 2017 Storbritannien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil 2017

Frankrig. Markedsprofil 2017 Frankrig Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Italien. Markedsprofil 2017

Italien. Markedsprofil 2017 Italien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Sverige. Markedsprofil 2017

Sverige. Markedsprofil 2017 Sverige Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Holland. Markedsprofil 2017

Holland. Markedsprofil 2017 Holland Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 Forecast for dansk turisme - juli 2009 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Prognose Turismen i Danmark 2016-2019

Prognose Turismen i Danmark 2016-2019 Prognose Turismen i Danmark 2016-2019 Februar 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Prognose. Turismen i Danmark 2016-2019 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2016 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København

Læs mere

Danmark i de internationale medier. VisitDenmark 2016

Danmark i de internationale medier. VisitDenmark 2016 Danmark i de internationale medier VisitDenmark 2016 Udgivet af VisitDenmark Maj 2017 Kontaktperson Janne Grønkjær Henriksen, Marketingdirektør E-mail: jgh@visitdenmark.com tlf. +45 32 88 99 50 Mob. +45

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Danmark i de internationale medier. Omtale genereret af VisitDenmarks pressemedarbejdere i 2015

Danmark i de internationale medier. Omtale genereret af VisitDenmarks pressemedarbejdere i 2015 Danmark i de internationale medier Omtale genereret af VisitDenmarks pressemedarbejdere i 2015 Udgivet af VisitDenmark Maj 2016 Kontaktperson Mikkel Thrane, Kommunikations- og Pressechef E-mail mt@visitdenmark.com

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Tyskland Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det tyske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Norge. Markedsprofil 2017

Norge. Markedsprofil 2017 Norge Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Holland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Holland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Holland Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det hollandske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Storbritannien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Storbritannien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Storbritannien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det britiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Status på turisternes overnatninger i Danmark 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse VisitDenmark Maj 2017 Ny opdatering hver måned! Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00

Læs mere

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN:

Brød 1 Udgivet af: Turismen i Europa med fokus på Danmarks markedsandele. December 2011 ISBN: Turismen i 26 21 - med fokus på s markedsandele Udgivet af: VisitDenmark December 211 ISBN: 87-87393-79-4 Adresse: s Brygge 43, 3. 23 København S Tlf. +4 3288 99 Forside: DenmarkMediaCenter Forfatter:

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

International image- og potentialeanalyse 2016

International image- og potentialeanalyse 2016 International image- og potentialeanalyse 2016 Marked Tyskland, Norge, Sverige, UK og Holland VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Juli 2016 ISSN: 2445-5725 ISBN: 978-87-93227-20-0

Læs mere