12 Handlingsparametre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 Handlingsparametre"

Transkript

1 12 Handlingsparametre 100% fysisk produkt 100% serviceydelse Bog Hus Vin Computer Mobiltelefon Ejendomshandel Flyrejser Rådgivning Undervisning Figur 12.1 Fysiske produkter over for serviceydelser Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

2 Målgruppe(r) Kultur og filosofi Servicekonceptet Leverancesystemet Image Figur 12.2 SMILK Service management -systemet Kilde: Søndersted-Olsen 2005

3 Lånebil Information Dækning under ferie i udlandet Forsikring = Grundydelse Hurtig sagsbehandling Sekundærydelser Mekanikerbistand Bonussystemer Figur 12.3 Servicepakken for en bilforsikring Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

4 Ved klik på Forsikring på kommer tre muligheder frem.

5 Eksempler på sponsorer på Det Kongelige Teaters hjemmeside. Den finansielle sektor er stærkt repræsenteret

6 Kvalitet Forventet kvalitet Kvalitetgab Oplevet kvalitet Tid Figur 12.4 Kvalitetsgabet mellem forventet og oplevet kvalitet Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

7 Leverandør Kunde tilfredshed loyalitet relationer Figur 12.5 Interaktionen mellem leverandør og kunde er betingende for relationens styrke

8 Manage customer expectations Manage service promises Goal: Delivery greater than or equal to promises Improve customer education Manage internal marketing communication Figur 12.6 De fire strategier for at sikre indfrielse af serviceløfter Kilde: Zeithaml & Bitner (2003)

9

10 Ordentlighed Tilgængelighed Værdiskabelse Kompetence Engagement - i forretningsadfærd og som en del af samfundet - elektronisk og fysisk, i forretning og i kommunikation - for aktionærer, kunder og medarbejdere - ved høje standarder for kvalitet og faglighed - i kundernes finansielle forhold Kilde: Danske Bank

11 Salg Oftest kortvarigt Den menneskelige relation har en vis betydning Det er et rent salg: Sælgeren vil sælge et produkt Førsalg og salget er sælgerens ansvar, eftersalget overlades til andre, fx kundeservice Ofte høj prisgennemskuelighed Bedste resultat rummer en fordel for sælgeren eller for kunden Skæv magtbalance (den ene af parterne har forhandlingsmagten) Rådgivning Oftest langvarigt Den menneskelige relation er helt afgørende Rådgivningen er et mix af salg, service og rådgivning Førsalg, salg og eftersalg er ofte samlet i én person, rådgiveren Lav prisgennemskuelighed Bedste resultat rummer en fordel for begge parter Lige magtbalance (parterne er ligeværdige) Figur 12.7 Forskelle mellem salg og rådgivning Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

12 Omtale Behov Erfaring Promotion Forventet service Negativt kvalitetsgab Balance Positivt kvalitetsgab Kunden Oplevet service Virksomheden Styring af serviceleverancen: Håndgribelighed Troværdighed Hjælpsomhed Empati Overbevisning Figur 12.8 Servicekvalitetsmodellen

13 Produkt Place Pris Personale Det fysiske produkt og dets egenskaber Kvalitet Tilbehør Emballage Produktlinjer Branding Distributionskanal Mellemhandelen Beliggenhed Transport Opbevaring Prisniveau Betalingsbetingelser Prisdifferentiering Rabatter Physical evidence Processer Promotion Indretning og design Teknisk og andet udstyr Skiltning Beklædning (uniformer) Flow i arbejdsprocesser standardiserede eller kundetilpassede? Graden af kundeinvolvering Promotion mix Reklame Sales promotion Public relations (PR) Personligt salg Medarbejdere Rekruttering Uddannelse & træning Motivering Figur 12.9 De 7 P er Kilde: Zeithaml & Bitner (2003)

14 Det udvidede produkt Det formelle produkt Det oplevede produkt Kerneprodukt Figur Den tredelte produktmodel Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

15 Niveau Indhold Eksempel Kerneprodukt Formelt produkt Udvidet produkt Produktets egentlige funktion, dvs. hvilket generisk behov løser det? Egenskaber, kvalitet, emballage, mærke/ brand, værdier, historie Garanti, service, betalingsbetingelser Kerneydelsen i fx produktet realkredit er at udlåne penge til boligformål De tekniske egenskaber er obligations-, kontant- eller rentetilpasningslån. I store træk er det generiske produkt det samme, udlån af penge, men der er forskel på, om man låner hos Realkredit Danmark, Nykredit eller Totalkredit. Prisen udgør en meget lille forskel, fordi bidragsprocenterne er omtrent de samme mellem realkreditinstitutterne. Det er i høj grad brandet, der spiller en rolle i dag men også rådgivers sælgerevner. Det udvidede produkt i realkrediteksemplet er fx servicen i forbindelse med optagelsen af lånet, dvs. tinglysning af skøde, kurssikring eller muligheden for bankforretninger oven i hatten. Figur Indholdet i den tredelte produktmodel Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

16 Det teknisk/ funktionelle niveau Det smagsmæssige niveau Vedrører produktets tekniske specifikationer, holdbarhed, anvendelse Vedrører produktets smag, stil, farve, udtryk m.m. Flere lokalbanker er blevet kritiseret for at udbyde såkaldt strukturerede produkter til private produkter, der ifølge eksperter har en lavere grad af gennemsigtighed og dermed kvalitet end ordinære investeringsprdukter I nogle forsikringsselskaber hedder det en husstandsforsikring, i andre en familieforsikring navne der appellerer til forskellig smag hus kundegruppen Det kvasitekniske niveau Vedrører produktets brand og emballage Figur Kvalitetsdimensioner i produktet Totalkonto var i mange år Jyske Banks flagskib. I virkeligheden var det bare en helt almindelig kassekredtit, der havde fået et brand

17 Salg og profit Salg Introduktion Vækst Modning Profit Fald Tid Figur Produktets livscyklus Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

18

19 DRØMMER DU OM ET NYT KØKKEN? Se side 3 VIND EN LUKSUS WELLNESS WEEKEND Se side 6 HAR DU EN PLAN FOR DINE INVESTERINGER? Se side 7 PRØV JYSKE MASTERCARD GRATIS I 3 MÅNEDER Se side 5 Eksempel på Jyske Banks produktpallette

20 Producent Producent Producent Grossist Detaillist Detaillist Slutbruger Slutbruger Slutbruger Figur Den vertikale afsætningskæde Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

21 Kilde: Egne beregninger/realkreditrådet Totalkredit kalder sig lokal kredit fordi de forhandles gennem filialer i hele Danmark

22 Vertikal konflikt Horisontal konflikt Distributionsleddene kommer i konflikt om fx avance, service, priser, leveringstider, kvalitet, eksponering af varerne i detailleddet osv. Dette er en konflikt mellem aktører på samme niveau i kæden, som fx Nyboligs aggressive markedsføring, hvor man kan vinde en bil, hvis man sætter sin bolig til salg gennem Nybolig, hvilket har fået Realmæglere (der også er distributionsled for Nykredit) til at brokke sig Multikanalkonflikt Figur Konflikter i afsætningskæden Brancheglidning, nye distributionskanaler m.m. gør, at forskellige distributionskanaler rager uklar; fx ventede Tipstjenesten så lang tid med at etablere online-spil af skræk for sine egne forhandleres reaktion (internettet er jo et parallelt forhandlersystem), at der kom andre konkurrenter på banen, Bet24, Unæbet osv., som nu i virkeligheden er en større trussel Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

23 Mobilmarkedsføring i praksis. Ved at kunden giver permission, dvs. tilladelse, kan Nybolig sende sms-tilbud, der passer præcis til boligkøberens ønsker

24 Husstandsomdelt avis fra Ejendomsmæglerkæden Home

25 E ETRADE E*TRADE Bank tilbyder billig aktiehandel til private

26 Strategi Hvordan Hvor Cost-based Competitorbased Customer value-based Virksomheden fastsætter prisen med udgangspunkt i produktionsomkostningerne og lægger en procentdel i fortjeneste ovenpå Virksomheden anlægger en forholdsbetragtning af virksomhedens produkt i forhold til konkurrenterne (kvalitet, image m.m.), og fastsættelsen af prisen sker så ud fra, hvad markedet kan bære Virksomheden fastsætter prisen med udgangspunkt i produktets oplevede værdi for kunden, dvs. hvad kunden er villig til at betale Bruges ofte i produktionsvirksomheder og er typisk for en omkostningsleder Bruges typisk på stærke konkurrencemarkeder, hvor prisen er afgørende, fx teleoperatørerne Bruges typisk for produkter, der har høj appel til forbrugerens ego, fx beklædning Figur Prisstrategierne de 3 C er Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

27 Amagerbankens prikannonce på (Berlingske Tidende) samt landing page nedenfor Kampagnespecifik landing page på Amagerbankens hjemmeside for kampagnen på

28 Konkurrencestrategi Prisstrategi Omkostningsminimering Differentiering Fokus Figur Strategiske sammenhænge Cost-based Competitor-based Customer value-based Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

29 Segmentbaseret prisfastsættelse Udformningsbaseret prisfastsættelse Imagebaseret prisfastsættelse Kanalbaseret prisfastsættelse Tids- eller lejlighedsbaseret prisfastsættelse Forskellige segmenter betaler forskelligt for den samme ydelse, fx teatre der har ungdomsrabat på de samme sæder, som andre betaler fuld pris for. I nogle banker er et VISA-kort gratis for unge under 25, mens ældre skal betale gebyr for at have kortet Forskellige udformninger af produktet koster noget forskelligt, fx sodavand, der er billigere pr. liter i helliters flasker end i små 33 cl flasker Forskellige produktimages koster noget forskelligt. Brands er dyrere end private labels, selv om produkterne kan være tilnærmelsesvis ens, ja nogen gange produceret af samme producent. Kunden betaler fx for imageværdien i Procter & Gambles bleer i forhold til at købe Irmas egne Tusindfryd bleer Kunden betaler forskellige priser i forskellige kanaler, fx er det billigere at betale sit girokort gennem netbank end at sende det til banken eller gå på postkontoret med det Tiden har en indflydelse på prisen, hvilket fx er typisk for rejsebranchen, der udbyder sidste øjebliks afgange Figur Fem former for prisfastsættelse Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

30 Annonce for Danica Pension målrettet den kvindelige målgruppe på

31 Overensstemmelse med andre målsætninger Internt konsistens Underliggende antagelser Subjektive vurderinger Budget Kommunikationsmålsætningen skal gerne være i tråd med virksomhedens andre målsætninger inden for fx markedsføring, organisation, strategi osv. Ellers opstår der konflikt mellem målsætningerne og så er virksomheden lige vidt Der skal være intern konsistens imellem den målgruppe, virksomheden ønsker at bearbejde, det budskab, man ønsker at gøre det med, og de resultater, man forventer af indsatsen Virksomheden skal gøre sig klart, hvilke antagelser (eksplicitte eller implicitte) målsætningerne hviler på. Har man fx en antagelse om købsadfærden, som viser sig at være forkert, vil målet ikke kunne nås Det skal være klart, i hvilket omfang målsætningerne er baseret på subjektive vurderinger, som ofte er sværere at efterprøve end objektive sandheder. Her skyder mange virksomheder forkert, fordi de i alt for høj grad baserer deres mål på medarbejderes skøn Endelig skal der være en sammenhæng mellem målsætningen og de ressourcer, man ønsker at sætte bag Figur Overvejelser om kommunikationsmålsætninger

32 Kundebehov Målgruppe Differentiering Produkt Pris Positionering Place (distribution) Physical evidence Process People Promotion Figur Serviceprodukters marketing-mix Kilde: Bl.a. Jobber (2004)

33 Strategi Indhold Eksempel Egenskabspositionering Hvad kan produktet? Totalkredit er lokalkredit Fordelspositionering Brugspositionering Brugerpositionering Konkurrentpositionering Hvordan er produktet i forhold til konkurrenternes? Kvalitets-/prispositionering Hvorfor skal kunden vælge netop dette produkt? Hvordan bruges produktet? Hvem henvender produktet sig til? God kvalitet til lav pris Forstædernes Bank: Her får du bedre råd Gevalia Kaffe: Til uventede gæster Finansbanken er ikke en bank for alle Riberhus: Lidt bedre end andre gode oste Nordnet: Enkel og billig aktiehandel i hele Norden Figur Forskellige typer af positionering Kilde: Bl.a. Søndersted-Olsen (2003)

34 Moderne Jyske Bank BG Bank Danske Bank Nordea Pragmatisk Idealistisk Sydbank Traditionel Figur Positioneringskort fra bankverdenen (egen indplacering)

35 Kerneværdi Danske Bank BG Bank Kompetent Værdiskabende Højere kompetence end konkurrenterne Skabe værdi for aktionærer, kunder, medarbejdere osv. Kompetent både på det faglige og menneskelige plan Med professionalisme og indlevelsesevne skabe værdi Ordentlig Orden i tingene Gensidig tillid Tilgængelig Filialnet i Norden Imødekommenhed over for kunder, hjælpsomhed Engageret Position Muligheder skal omsættes til forretning Gør det du er bedst til det gør vi Leve sig ind i kundens situation og lokalmiljøet Små forskelle tæller Figur Kommunikation af positioneringselementerne for to storbanker med samme værdigrundlag Kilde: og

36 Egenskaber Fordele Værdier Personlighed Essens Figur Mærkehjulet Kilde: Søndersted-Olsen (2003)

37 Niveau Indhold Eksempel Egenskaber Fordele Værdier Hvad produktet er Fysiske egenskaber Funktionelle karakteristika Hvad mærket gør for forbrugeren Resultatet af at bruge mærket Den fordel forbrugeren opnår Hvad mærket får mig til at føle om mig selv Hvad det får andre til at tænke om mig Banco Invest er en investeringsforening, der udelukkende investerer i virksomheder med en etisk forretningsprofil, der støtter en bæredygtig udvikling for miljø og medarbejdere Ved at handle aktier og obligationer gennem E*TRADE Bank sparer jeg mange penge på gebyrer og kurtage Danske Bank giver følelsen af sikkerhed, autoritet, kvalitet, redelighed og rettidig omhu Personlighed Essens Hvis mærket var en person, hvem ville det så være? Hvilke karaktertræk ville det have? Kernen af mærket Summen af alle karakteristika Et begreb Figur Mærkehjulet med eksempler ALKA er en kvinde. Stor og bredt favnende. Fornuftig og økonomisk. Hun undgår ubehagelige overraskelser. Man kan stole på hende, men også lave skæg med hende. Hun holder hvad hun lover Home Følelsen af hjem PFA Forståelse Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

38 Målrettet spotannonce på (Berlingske Tidende) for E*TRADE Bank

39 Ved søgning på forsikring på Avisen.dk bemærk Google-annoncerne, der er søgespecifik k e

40 Producent Push Pull Detaillist Forbruger Figur Push - og pull -strategien i den vertikale afsætningskæde Kilde: Søndersted-Olsen (2003)

41 Kunden Gennem hvilke kanaler? Internet Telefon Brev/fax Personligt Med hvilke kontaktpunkter? Sælger Kundeservice Call center Marketing Figur Kontaktpunktanalysen viser virksomhedens kontaktmuligheder med sine kunder Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

42 Forretningsvolumen Tid Barn Ung Nyetableret Ny familie Ældre familie Pensionist Barn Ung Nyetableret Ny familie Ældre familie Pensionist Dækket af forældre Dækket af forældre, måske invalideforsikring Husstandsforsikring, måske bilforsikring, livs- og invalideforsikring Familie- og husstandsforsikring, bilforsikring, ulykkesforsikring, livsforsikring Familie- og husstandsforsikring, bilforsikring, evt. livrente, nedsættelse af invalide- og livsforsikring Familie- og husstandsforsikring, men forsikringer ikke længere så aktuelt Figur Customer life cycle for en forsikringskunde Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

43 Kundelivscyklus Kundebase Køb Mersalg Fastholde Varsling Skift Hverveprogram Behovsdækning Behovsdækning Dialog Varsling af evt. skift Beautiful exit Winbackprogram Indsamlingaf data Mersalgsprogram Figur Stiliseret kundelivsforløb i et pengeinstitut Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

44 Respons Salgsstyrken Undersøgelser Telefonopringninger (indgående eller udgående) Svarkort (på annoncer, direct mails, brochurer osv.) Internet og s Sælgerne er den vigtigste kilde til information om markedet Eksterne analyser, enten ved et analysebureau eller egne undersøgelser, fx ved spørgeskemaer Figur Virksomhedens kilder til viden om sine kunder Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

45 Salgsmails Sælgere, frontlinje Databasemarketing Relevans Loyalitetsprogram Kundeklub VIP Program Indtjening Direct mails Mere info Respons TV Kuponannonce Adresseløse Kolde Emner Varme emner Kunder Ambassadør Figur Loyalitetsstigen og kommunikationsvinduer undervejs Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

46 Danske Invest tiltrækker nye medlemmer på bl.a. (Berlingske Tidende) med målrettet spotannoncering.

47 Identifikation Differentiering Interaktion Virksomheden skal kunne identificere og registrere data på de kunder, den vil føre en dialog med Virksomheden skal differentiere sine ydelser til forskellige værdisegmenter alt efter deres behov Virksomheden skal beslutte sig for, hvilke kanaler den vil benytte for at komme i og holde kontakt med attraktive kunder (telefon, , breve, personligt osv.) Customisering Figur IDIC-modellen Virksomheden skal individualisere sine produkter eller ydelser og/ eller sin kommunikation, så det passer til de individuelle kunder Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

48 Eksempel på responsannonce, der skal skabe både Awareness og Action

49 Print Annoncer Outdoor Brochurer Direct mails i dag- og ugeblade, magasiner, distrikts- og lokalblade, fagblade osv. som også kaldes plakat- og trafikreklame, står for alle former for reklame i trafikken og udendørs, fx plakatsøjler, busser, taxaer, husmure, plakater osv. Selv om outdoor er meget synligt i gadebilledet, udgør det kun ca. 1,7 % af det samlede reklameforbrug i Danmark omfatter alle former for tryksager (fx husstandsomdelte tryksager) og er en af de mest anvendte reklameformer. Det udgør således 18 % af det samlede reklameforbrug i Danmark eller direct marketing, står for direkte henvendelser fra virksomheden til kunden i form af fx brev, telefonopkald eller . Direct marketing har været stærkt stigende i mange år og udgør nu ca. 10 % af det samlede reklameforbrug i Danmark m.fl. Elektronisk Reklamefilm Radiospots til bio eller tv har begge stor overbevisningskraft, fordi de bringer budskabet i lyd og billede, men de er begge omkostningstunge. Forbruget på denne form er ca. 11 % af det samlede reklameforbrug er i forhold til udlandet en meget lidt anvendt reklameform i Danmark (1 % af det samlede reklameforbrug), men har dog været i stigning siden introduktionen af den landsdækkende, reklamefinansierede station Radio 2. Radio er meget effektivt, særligt til hurtige tilbudskampagner, fordi man pga. den forholdsvis lave pris kan indrykke mange gange Internet Figur Forskellige reklamemedier er stadig vanskeligt for de fleste virksomheder i dag, dels pga. mediernes nyhed, dels pga. de restriktioner, der er fra lovgivningen. Mediet er dog i markant vækst og fylder 6 % af det samlede forbrug Kilde: Reklameforbrugsundersøgelsen/Dansk Oplagskontrol 2005

50 Introduktion Vækst Modenhed Nedgang Indhold Fakta Produktets egenskaber Hårde data Flere følelser Produktets fordele og udbytte Anprisninger Vægt på salg og gensalg Flere følelser Produktets udbytte Anprisninger Priskommunikation Priser Vane, rutine Tryghed Fokus Informere Overbevise Påminde Nøde Figur Reklamebudskaberne i produktets livscyklus Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

51 Salgsindsatsen sammen med detailleddet over for den endelige forbruger Forbrugerkonkurrencer, præstation eller rent lotteri Sampak Kombitilbud Emballage-tilbud Sampromotion med komplementære produkter (fx chips og dip) Rabatter Kvantums-, introduktions- og prøverabatter 2 for 1-tilbud Prisgaranti Tilgift Værdikuponer Sampling Smagsprøver Uddeling af prøver fx husstandsomdelt Demonstrationer i butikken Udlån på prøve Consumer promotion Virksomhedens salgsindsats over for detail leddet Rabatter Generelle rabatter Introduktions- og prøverabat Reklametilskud Tilskud til POS-materialer, annoncer, udstillinger Display-tilbud Gratis vareprøver Forhandlerkonkurrencer Salgskonkurrencer Udstillingskonkurrencer Andre incentives Finansiel støtte, fx likviditet Undervisning & træning Rejser Events Trade promotion Figur Trade marketing-værktøjerne Kilde: Bl.a. Søndersted-Olsen (2003) og (2005)

52 Informere Inspirere Involvere Motivere Medarbejderne skal føle sig godt orienterede. Om mål og strategi. Om værdier. Om deres kompetence. Det opnår virksomheden kun ved at informere. Ærligt og åbent. Og hellere for meget end for lidt. De skal nok selv sortere. Information er grundstenen i al markedsføring, også i intern markedsføring Medarbejderne skal føle sig inspirerede. Til at gøre det rigtige. Til at yde en ekstra indsats. Til at være innovative og kreative, så virksomheden kan gå nye veje. Til at bakke strategien op, så virksomheden når sit mål Medarbejderne skal ikke bare føle sig involverede. De skal være det. Følelsen af at have indflydelse på sin egen hverdag er for længst bevist som en stærk motivationsfaktor hos ethvert menneske. Derfor er ledelsens oprigtige ønske om involvering af medarbejderne et must, særligt ved større, ændringsorienterede processer Motiverede medarbejdere er utrolig meget mere ydende end ikke-motiverede. Det er endda videnskabeligt bevist, at den indre motivation hos medarbejderne har betydning for virksomhedens resultater. Information, inspiration og involvering har derfor til formål at motivere medarbejderne til at møde engagerede på arbejde. Klar til at gøre noget ekstra Figur Formål med intern markedsføring

53 Virksomhed Intern markedsføring Ekstern markedsføring Medarbejdere Interaktiv markedsføring Kunder Figur Servicetrekanten Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

54 Virksomheder med gode resultater Virksomheder med dårlige resultater Medarbejderne har god forståelse for virksomhedens langsigtede mål Ledelsen er meget dygtige kommunikatorer 67 % 33 % 26 % 0 % Figur Forskelle mellem virksomheder med god og dårlig intern kommunikation Kilde: Stewart (1999)

55 Udifferentieret Differentieret Koncentreret Mange eller brede medier, der rammer så bred en målgruppe som muligt Fx tv eller adresseløse forsendelser Forskellige medier målrettes mod forskellige målgrupper med hver deres karakteristika Annoncer i Bilmagasinet eller i Berlingske Tidendes rejsetillæg Et enkelt eller meget få medier målrettes et snævert segment Direct mail til direktørerne i de 25 største virksomheder i Danmark Figur De tre forskellige mediestrategier Kilde: Søndersted-Olsen (2003)

56 Personlig kommunikation Individuelle Personligt møde Telefonsamtale Personligt salg Masse Møde med flere deltagere Demonstrationer Udstillinger, messer Upersonlig kommunikation Post Direct mail Figur Eksempler på medieparameteren Print (aviser, ugeblade, bio, outdoor, adresseløse) Elektronisk (tv, radio, ) Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

57 Annoncemediet er stadig populært i den finansielle sektor, her Citibank

58 Type Medie Fordel Eksempel Print Dagblade Aktuelt medie Lav kontaktpris Høj troværdighed Annoncer, indstik, indklæbning Ugeblade Nydelsesmedie Lang levetid Høj kvalitet Oftest klare læsersegmenter Annoncer, indstik, indklæbning (fx produkt-, duft- eller smagsprøver) Fagblade Høj troværdighed Annoncer, indstik Distriktsblade Gratis for læseren Lokal interesse Annonce Outdoor Lav kontaktpris Stor synlighed Stort antal eksponeringer Mobil Busser, tog, taxa, bycykler Stationær Stillads, billboards Direct mail Målrettet Målbart Responsmuligheder, gimmicks, test Elektronisk Tv Skaber stemninger Stor overbevisningskraft Når ud til mange på én gang Reklamespots, programsponsering Radio Bedst til yngre Lav kontaktpris Godt til impulsprodukter Konkurrencer, lokale muligheder for tests Biograf Ingen støj Bedst til yngre Smagsprøver i indgangen Internet Målbart Visuelt Mulighed for dialog Bannere, pop-up, s, søgemaskiner, nyhedsgrupper Figur Forskellige mediemuligheder Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

59 Subjektiv fastsættelse En procentdel fx på baggrund af sidste års budget det man plejer virksomhedens indtjeningsforventning målet med kampagnen fx af det samlede salg eller omsætning af produktets indtjening hver solgte enhed af produktet

60 Medie Mål Tv Biograf Image/ kendskab Dagblad Outdoor Præference Direct- og telemarketing Sales promotions Salg Figur Mål-medie-tragten Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

61 Direct marketing Personligt salg Public relations (PR) Sales promotion Reklame Printmedia Blade (aviser, fag- & ugeblade osv.) Outdoor Elektroniske media Tv Bio Mobiltelefon Trade promotion Rabatter Konkurrencer Consumer promotion Instore, POS-materiale Konkurrencer Skrevne presse Pressemeddelelser Elektroniske presse Advertainment Incentives Konkurrencer Bonus Direct mail Telemarketing Internet Figur Model for integreret kommunikation Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

62 Medie Mål Effektmåling Tv Biograf Dagblad Outdoor Direct- og telemarketing Sales promotions Image/ kendskab Præference Salg Opmærksomhed Kendskab (hjulpet/ uhjulpet) Erindring Associationer Erindring Attitude Købsintentioner Ordrer Markedsandel Figur Effektmåling med mål-medie-tragten Kilde: Søndersted-Olsen (2005)

63 Konkurrencestrategi Prisstrategi Mediestrategi Omkostningsminimering Cost-based Udifferentieret Differentiering Competitor-based Differentieret Fokus Customer value-based Koncentreret Figur Strategiske sammenhænge Kilde: Søndersted-Olsen (2003)

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

Lancering af Kærgården Steg & Bag

Lancering af Kærgården Steg & Bag Lancering af Kærgården Steg & Bag Innovation og mersalg til fedtstofkategorien! Materialet er autentisk, men er her sammensat, så du som studerende kan bruge det som eksempel og inspiration til arbejdet

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Individualiseret kommunikation

Individualiseret kommunikation Individualiseret kommunikation Sådan øger du salget og gør kunderne mere loyale Innovate '05 21. og 22. september 2005 1 / Sepia Proximity 2 / Medieuafhængig mission Promotions Direct mails Internet TV

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Udskilningsløbets konsekvenser er uforudsigelige, men Vi er midt i et benhårdt udskilningsløb

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup Rene ord for ingen penge Eva Kistrup 1 Copyright Copyright 2009 2009 Discus Discus Communications A/S Agenda Markedsføring i krisetider Målgrupper og forbrugeradfærd Cases: Segmentér dig til resultater

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013 Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen September 2013 2.400.000.000 kr. Hvor er reklamer mindst forstyrrende? Tilbudsaviser i din postkasse Aviser Butiksvinduer Busreklamer Udendørs plakater

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012 Workshop: Marketing og Salg 7. november 2012 HVIS DET IKKE KAN SÆLGES HAR DET INGEN VÆRDI Program for 2012.11.07 Før pause Efter pausen SALG Hvad sælger vi USP FAQ Til hvem sælger vi MARKEDSFØRING Værktøjskassen

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler RealMæglerne -handler med omtanke! Hvem er RealMæglerne? Grundstenen til det, der skulle blive til RealMæglerne, blev lagt i 1988 under navnet foreningen

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - maj 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

SKAT Rekrutteringskampagne 2007

SKAT Rekrutteringskampagne 2007 SKAT Rekrutteringskampagne 2007 Baggrund for kampagnen SKAT søgte i marts 2007 400 nye medarbejdere, som skulle være med til at opbygge verdens førende skatteforvaltning og sikre en retfærdig og effektiv

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Boost dit salg med PR. Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010

Boost dit salg med PR. Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010 Boost dit salg med PR Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010 1 Without publicity a terrible thing happens: Nothing. P.T. Barnum Phineas Taylor Barnum (5. juli 1810-7. april 1891) var en

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB

MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB MÅLGRUPPER OG KØBMANDSKAB Målgrupper 2 B-t-B Nordic 3 Oms 3,9b JYSK CUSTOMER PROMISES 4 JYSK VALUES 5 Den gode sælger 6 1 MÅLGRUPPER JYSK er for alle JYSK definerer i sin mission sin målgruppe til at være

Læs mere

SBS Radio har stillet skarp på Dansikring Direct

SBS Radio har stillet skarp på Dansikring Direct Dansikring Direct A/S er danskeren i verdens største sikkerhedskoncern, Svenske Securitas AB. Dansikring Direct sælger alarmer til private via et landsdækkende forhandlernet. Alle forhandlere er selvstændige

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

FORRETNING PÅ NETTET? Flex Media

FORRETNING PÅ NETTET? Flex Media FORRETNING PÅ NETTET? E-HANDEL- B2C OVERVEJELSER Hvad er formålet med webshoppen? Få del i kagen på nettet? Overflytte salg fra fysisk outlet, nå et andet marked med de samme varer, nå det samme marked

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT Se video her 1 UNIVERSET 4 MAGASINER Distribution 120.000 ekspl. af hver udgave + Cykelbutikker, Skoda og via Danmarks Cykel Union 2015 DIT BRAND ONLINE Cyclingplanet.dk / facebook Aller Medias 30 platforme

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Medietrends. De vigtigste nye begreber og muligheder på det danske mediemarked i 2011

Medietrends. De vigtigste nye begreber og muligheder på det danske mediemarked i 2011 Medietrends De vigtigste nye begreber og muligheder på det danske mediemarked i 2011 Medietrends 2011 2 Buzz Bizz Medietrends 2011 3 Nye medie begreber Paid Owned Earned Medietrends 2011 4 Til et økosystem

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Promotion. Promotionsformer/promotionsparametre Promotionsmix. Kapitel 14_bog 2_promotion.notebook. April 28, 2014

Promotion. Promotionsformer/promotionsparametre Promotionsmix. Kapitel 14_bog 2_promotion.notebook. April 28, 2014 Promotion Promotionsformer/promotionsparametre Promotionsmix http://jyskebank.tv/013909850121457/den vildeste reklamefilm nogensinde bliver vist til super bowl Bud Light 1 Twitter (efter 1 rigtige svar

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Kim R Bohn Aalborg Universitet PÅ HERRENS MARK 3 SALGET

Kim R Bohn Aalborg Universitet PÅ HERRENS MARK 3 SALGET PÅ HERRENS MARK 3 SALGET Det personlige salg Det personlige salg er den interpersonelle del af promotion mix og kan indeholde: Face-to-Face kommunikation Telefon kommunikation Video eller Web konferencer

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Nordvest, Thisted Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2013-14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler TA R G E T SYNERGI saml muligheder og fordele ét sted! TV & radioreklamer Webdesign & hosting Skilte & bilreklame Hvem er vi? Hans Jørgen Rene Susanne Finn Vagn Vi er et hold, der i hverdagen prioriterer

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

EffectMakers white paper om. kampagneeffektivitet. Hvorfor? Hvad skal man gøre? Er der penge i det?

EffectMakers white paper om. kampagneeffektivitet. Hvorfor? Hvad skal man gøre? Er der penge i det? EffectMakers white paper om kampagneeffektivitet Mange kædekampagner er en dårlig forretning - hvordan kan udbyttet af millioninvesteringerne øges? Hvorfor? Hvad er årsagerne til den ringe kampagneeffektivitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder September 2014 Newsletters Letters 1. Introduktion Brand Experience Følgende parametre påvirker

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT

CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT Hvide konvolutter signalerer seriøsitet og får modtagerne til at læse budskaberne og en relevant

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

1 Marketingbegrebet og finansiel afsætning

1 Marketingbegrebet og finansiel afsætning 1 Marketingbegrebet og finansiel afsætning Kommunikation Varer/ydelser Udbyder Penge Efterspørger Information Figur 1.1 Markedsføringsprocessen Marketingbegrebet og finansiel afsætning Consumer s Criteria

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere