ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE 5 ETNISK BAGGRUND 8 ERHVERVSSTRUKTUR 10 PENDLING 14 Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

3 Udviklingen i ledigheden LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE Traditionelt forventes det, at fadende ledighed hænger sammen med stigende beskæftigelse. Figur 1 viser, at denne sammenhæng kun gælder for få kommuner i perioden fra december 2012 til december I de kommuner Ballerup, Gladsaxe og Vallensbæk er ledighedsstigningen blevet ledsaget af faldende beskæftigelse i perioden fra december 2012 til december 2013 og i København, Ishøj, Solrød og Køge er ledigheden faldet, mens beskæftigelsen er steget. 36 af de 46 kommuner i Østdanmark har derimod både faldende ledighed og faldende beskæftigelse. Det gælder særligt i kommunerne Bornholm, Lolland, Guldborgsund, Holbæk, Hørsholm, Slagelse, Odsherred og Vordingborg, der det seneste år har haft ledighedsfald på på pct og et fald i beskæftigelsen på mindst 2 pct.. Disse kommuners særligt kraftige fald i ledigheden skal derimod ses på baggrund af, at der bliver færre i befolkningen i den erhvervsaktive alder. En demografisk udvikling, der medvirker til faldende beskæftigelse og ledighed (arbejdsstyrken) og til, at der også bliver færre uden for arbejdsstyrken. Når kommunerne planlægger og opstiller mål for beskæftigelsesindsatsen, er det således vigtigt at overveje, hvordan befolkningsudviklingen, herunder aldring og flyttemønstrene, vil påvirke ledighedsudviklingen i kommunen i perioden. FIGUR 1: KOMMUNER I ØSTDANMARK INDPLACERET EFTER UDVIKLING I BESKÆFTIGELSEN (ALLE ALDRE) (X- AKSEN) OG LEDIGHED (Y-AKSEN) FRA DECEMBER 2012 TIL DECEMBER ,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Bornholm Guldborgsund Lolland Ballerup Vallensbæk Tårnby Gladsaxe Brøndby Herlev Fredensborg Frederikssund Dragør Furesø Høje-Taastrup Hvidovre Ishøj Egedal Greve Gentofte Rudersdal Frederiksberg Ringsted Roskilde Hillerød Gribskov Rødovre København Østdanmark Lyngby-Taarbæk Køge Albertslund Glostrup Helsingør Allerød Solrød Halsnæs Faxe Næstved Odsherred Stevns Sorø Holbæk Hørsholm Kalundborg Vordingborg Lejre Slagelse -25,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% Udviklingen i beskæftigelsen Kilde: Danmarks Statistik (CRAM) & Jobindsats Anm.Af hensyn til sammenligneligheden mellem ledighed og beskæftigelse benyttes ledighedstal fra januar 2014 ikke. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 1

4 TABEL 1: BESKÆFTIGEDE (ALLE ALDRE) OG LEDIGE I DECEMBER 2013 SAMT UDVIKLING I PERIODEN DECEMBER 2012 DECEMBER 2013 OPGJORT PÅ KOMMUNER I ØSTDANMARK Beskæftigelse Ledighed Antal Udvikling Antal Udvikling dec dec København ,8% ,5% Frederiksberg ,2% ,5% Dragør ,8% 229-1,7% Tårnby ,4% ,9% Albertslund ,8% ,6% Ballerup ,7% ,3% Brøndby ,4% ,0% Gentofte ,8% ,5% Gladsaxe ,5% ,1% Glostrup ,3% 639-9,4% Herlev ,4% 827 0,6% Hvidovre ,1% ,8% Høje-Taastrup ,3% ,8% Ishøj ,4% ,4% Lyngby-Taarbæk ,1% 923-7,1% Rødovre ,4% 963-6,6% Vallensbæk ,1% 399 3,1% Allerød ,9% 274-9,0% Egedal ,3% 744-4,1% Fredensborg ,5% 816-2,4% Frederikssund ,8% ,2% Furesø ,5% 726-2,4% Gribskov ,1% 871-5,8% Halsnæs ,9% ,6% Helsingør ,2% ,9% Hillerød ,6% 930-5,8% Hørsholm ,6% ,0% Rudersdal ,8% 804-4,9% Bornholm ,0% ,9% Greve ,2% ,0% Køge ,2% ,8% Lejre ,8% ,6% Roskilde ,8% ,8% Solrød ,4% 417-9,9% Faxe ,6% ,2% Guldborgsund ,1% ,8% Holbæk ,2% ,2% Kalundborg ,7% ,4% Lolland ,6% ,4% Næstved ,1% ,0% Odsherred ,6% ,1% Ringsted ,4% 922-5,8% Slagelse ,6% ,9% Sorø ,2% ,5% Stevns ,0% ,8% Vordingborg ,4% ,8% Østdanmark ,7% ,4% Kilde: Danmarks Statistik (CRAM), jobindsats samt egne beregninger Anm.Af hensyn til sammenligneligheden mellem ledighed og beskæftigelse benyttes ledighedstal fra januar 2014 ikke. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 2

5 FLYTTEMØNSTRE Flytning er en af de faktorer, der kan påvirke udviklingen i kommunernes ledighed, beskæftigelse og arbejdsstyrke. Figur 2 viser udviklingen i antal nettoflytninger 1 i 2013 og figur 3 andelen af nettoflytninger ift. befolkningen. Man skal være opmærksom på, at antallet af flytninger selvfølgelig vil være nominelt stort i de store kommuner, eksempelvis i Købehavn og Frederiksberg. Som det fremgår af figur 2 og 3, var der i den betragtede periode en flere fra- end tilflytninger, både nominelt og relatvt, i kommunerne Lolland, Bornholm, Albertslund, Holbæk, Høje-Taastrup, Slagelse, Halsnæs, og Faxe. Disse 8 kommuner, pånær Høje-Taastrup, havde en ledighed, der faldt mere end i Østdanmark og mere end i hovedparten af kommuner med en høj positiv nettoflytning. Som hovedregel gælder det for kommunerne med en større til- end fraflytning, at de enten har en stigende ledighed eller en ledighed, der ikke falder så meget som i kommuner med negativ nettoflytning. Eksempelvis har kommunerne Ballerup, Vallensbæk, Tårnby, Gladsaxe, Herlev og Brøndby alle en nettotilflytning og en stigende ledighed i en periode, hvor ledigheden i Østdanmark faldt med ca. 7 pct.. I denne periode kan der således iagttages en sammenhæng mellem flytninger og udviklingen i ledighed. FIGUR 2: NETTOFLYTNINGER I ANTAL OPGJORT PÅ KOMMUNER I Kilde: Danmarks Statistik (matrice FLY66) samt egne beregninger 1 Nettoflyninger er forskellen på til- og fraflytninger. Hvis der er flere til- end fraflyttere er nettoflytningen positiv. Hvis der er flere fra- end tilflytninger er nettoflytningen negativ. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 3

6 FIGUR 3: NETTOFLYTNING SOM ANDEL AF BEFOLKNINGSTALLET (16-64 ÅR) I DEN ENKELTE KOMMUNE I ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Kilde: Danmarks Statistik (matrice FLY66) samt egne beregninger I hele Østdanmark er der omkring unge mellem 18 og 29 år - svarende til 24% af befolkningen i den erhvervsaktive befolkning. Det er især de unge, der flytter. Af figur 4 fremgår nettoflytningen af y-aksen. I figuren er den opgjort som andel af det samlede antal unge i kommunen. I 2013 har København og Frederiksberg haft en nettotilflytning på 7,4 pct. (svarer til unge i København og på Frederiksberg). Der er en nettofraflytning for unge (flere flytter fra end til kommunen) for langt hovedparten af kommunerne i Østdanmark. De kommuner, der har den største negative nettoflytning, er Allerød og Bornholm. For Allerød dækker den negative nettoflytning over, at der er flyttet 320 unge ind i kommunen, mens 619 unge fraflyttede kommunen i I København og Frederiksberg er over 30% af befolkningen unge mellem 18 og 29 år. Det er en kombination af de højere læreanstalters lokalisering i hovedstadsområdet og storbyens tiltrækning, der er medvirkende til, at der er en stor nettotilflytning af unge. Der er en positiv sammenhæng mellem andelen af unge og tilflytningen af unge. Hvor andelen er størst, kommer der enten flest til eller forsvinder færrest fra. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 4

7 Unge, årige, nettoflytninger i procent af unge FIGUR 4: NETTOFLYTNING FOR UNGE (18-29 ÅRIGE) SET IFT. DE UNGES ANDEL AF BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) I KOMMUNEN I % 5% 0% -5% -10% Brøndby HerlevGlostrup Ishøj Vallensbæk Høje-Taastrup Rødovre Hvidovre Køge Gladsaxe Tårnby Ringsted Hillerød Næstved Albertslund Ballerup Slagelse Lyngby-Taarbæk Helsingør Guldborgsund Roskilde Kalundborg Halsnæs Gentofte Greve Faxe Stevns Odsherred Frederikssund Sorø Egedal Vordingborg Holbæk Gribskov Lejre Solrød Hørsholm Dragør Fredensborg Rudersdal FuresøLolland Bornholm Frederiksberg København -15% Allerød -20% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Unge, åriges, andel af befolkningen BEFOLKNING OG UDDANNELSE Når kommuner planlægger og opstiller mål for beskæftigelsesindsatsen for de kommende år, er det vigtigt at overveje, hvordan den demografiske udvikling vil påvirke ledigheden. Samlet set forventes en marginal stigning i befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år) i Østdanmark fra ultimo 2013 til ultimo 2015 (figur 5). Relativt få kommuner forventes at få en stigning i befolkningen i perioden. De fleste kommuner kan forvente et fald. FIGUR 5: FREMSKRIVNING AF BEFOLKNINGEN I DEN ERHVERSAKTIVE ALDER (16-64 ÅR) I PERIODEN DEC DEC.2015* FOR KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL. 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og FRKM112) samt egne beregninger * Da dette notat skal understøtte jobcentrenes arbejde med Beskæftigelsesplan 2015, er figuren udarbejdet til at dække ultimo.2013 til ultimo BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 5

8 Det forventes, at kommuner som Lolland, Bornholm, Odsherred og Kalundborg vil få et relativt kraftigt fald i befolkningen i den erhvervsaktive alder, mens kommuner som København, Vallensbæk og Frederiksberg fortsat vil have stigning. I gennemsnit er 24% af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Østdanmark unge under 30 år (figur 6). Det er fra denne gruppe, at fremtidens uddannede arbejdskraft især skal komme ikke mindst for på sigt at kunne erstatte gruppen af ældre over 50, der udgør knap 29% af befolkningen i den erhvervsaktive alder (figur 7). FIGUR 6: FREMSKRIVNING AF ÅRIGES ANDEL AF BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) I 1.KVT.2014, KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1) samt egne beregninger FIGUR 7: FREMSKRIVNING AF ÅRIGES ANDEL AF BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) I 1.KVT.2014, KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1) samt egne beregninger Uddannelse er af væsentlig betydning for den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er befolkningens uddannelsesniveau et vigtigt rammevilkår for kommunernes beskæftigelsesindsats. Figur 8 viser, hvor stor en del af arbejdsstyrken, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. I Østdanmark er det omkring hver tredje person - 32,7 pct. i arbejdsstyrken, der ikke BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 6

9 har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ishøj og Brøndby er de kommuner i Østdanmark, som har den største andel af personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens Allerød og Lejre har den laveste andel. FIGUR 8: ANDEL AF ARBEJDSSTYRKEN (16-64 ÅR) UDEN EN ERVHERVKOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE* I I KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% * Personer med uoplyst uddannelse er kategoriseret personer uden en kompetencegivende uddannelse. FIGUR 9: ANDEL AF ARBEJDSSTYRKEN (16-64 ÅR) MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I I KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% I hele Østdanmark er det en udfordring at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet (erhvervsfrekvensen) for befolkningen i den erhvervsaktive alder. Jf. figur 10, som viser arbejdsstyrkens andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, er der en stor gruppe af personer som ikke er en del af arbejdsstyrken - de er hverken beskæftigede eller registreret som jobklare ledige. I Østdanmark gælder det lidt under 50 procent. Dette betyder, at der er en udfordring i både at sikre et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft og BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 7

10 at sikre den nødvendige balance mellem de erhvervsaktive, der via skatten finansierer velfærdsydelserne, og gruppen af ikke-erhvervsaktive. Der er allerede i dag kommuner - særligt i Region Sjælland hvor befolkningen er større uden for end i arbejdsstyrken (figur 10). I de kommende år forventes den demografiske udvikling at betyde, at der bliver færre, der skal forsørge flere. Der kan forventes at blive flere kommuner, hvor arbejdsstyrkens andel af befolkningen vil være under 50%. FIGUR 10: ARBEJDSSTYRKENS ANDEL AF BEFOLKNINGEN (ALLE ALDRE), OPGJORT PÅ KOMMUNER, % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: Statistikbanken samt egne beregninger ETNISK BAGGRUND Borgere med ikke-vestlig baggrund udgør en voksende andel af både befolkning og arbejdsstyrke. I Østdanmark er knap personer - svarende til 7,8% af arbejdstyrken borgere med ikkevestlig baggrund. Fra 2007 til 2013 har der været en stigning på knap personer med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken. Denne stigning er dog ikke tilstrækkelig til at kompensere for tilbagegangen i arbejdsstyrken blandt personer med dansk baggrund. I samme periode har der været et fald på i den samlede arbejdsstyrke. Det er vigtigt at være opmærksom på den voksende gruppe af borgere med ikke-vestlig baggrund både som et potentiale, der kan dække virksomhedernes behov for arbejdskraft, men også som målgruppe i beskæftigelsesindsatsen. Traditionelt har borgere fra ikke-vestlige lande sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet end borgere med dansk baggrund. Efterkommerne klarer sig dog typisk bedre end deres forældre på arbejdsmarkedet men der kan være store forskelle afhængigt af køn, oprindelsesland og bopælskommune. Der er stor forskel på andelen af personer med ikke-vestlig baggrund i kommunerne. Af figur 11 fremgår det, at det især er kommuner i Hovedstadsområdet, der har en høj andel af indvandrere og BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 8

11 Udvikling i ikke-vestlig arbejdsstyrke efterkommere i arbejdsstyrken i Ishøj er er over 30 pct. i arbejdsstyrken indvandrer3 eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. I kommunerne i Region Sjælland udgør ikke-vestlige indvandrere og efterkommere en mindre andel af arbejdsstyrken. FIGUR 11: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE OPGJORT EFTER ANDEL AF ARBEJDSSTYRKEN I KOMMUNEN, ALLE ALDRE, % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: Danmarks Statistik, RAS, samt egne beregninger I langt de fleste kommuner er der et fald i arbejdstyrken (x-aksen i figur 12) kun København, Frederiksberg, Gladsaxe, Gentofte og Glostrup har en stigning i arbejdsstyrken fra 2007 til Samtidig har næsten alle kommuner en vækst i arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund (y-aksen i figur 12). FIGUR 12: UDVIKLING I ARBEJDSSTYRKEN ( ) 1 OG UDVIKLING I ARBEJDSSTYRKEN ( ) 1 FOR PERSONER MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND, OPGJORT PÅ KOMMUNER, ALLE ALDRE 50% 40% Glostrup 30% 20% 10% 0% Egedal Gentofte Gladsaxe Ballerup Høje-Taastrup Faxe Hvidovre Dragør Rødovre Hillerød Frederiksberg Bornholm Lejre Hørsholm Brøndby København Østdanmark Albertslund Ishøj Næstved Gribskov Fredensborg Solrød Greve Frederikssund Sorø Tårnby Guldborgsund Køge Herlev Rudersdal Ringsted Slagelse Odsherred Lolland Stevns Allerød HolbækRoskilde Helsingør Furesø Lyngby-Taarbæk Christiansø Halsnæs Vordingborg Kalundborg -10% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Udvikling i arbejdsstyrken 1. Tal for 2007 opgøres i november 2006 og ligesådan for 2013 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 9

12 ERHVERVSSTRUKTUR 2 Erhvervsstrukturen er et udtryk for, hvordan beskæftigelse i kommunerne og regionen er fordelt på brancher. Ændringer i erhvervsstrukturen giver et overordnet billede af, hvilke brancher der især vil være jobmuligheder indenfor i området. FIGUR 13: BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ ERHVERV I ØSTDANMARK, ALLE ALDRE, Primære erhverv Industri Bygge og anlæg Handel, hotel og transport Privat service Offentlig service Kultur Uoplyst Kilde: Statistikbanken (matrice RASA1) samt egne beregninger (Er det ikke RASA11 der er kilden??) I Østdanmark er der stor forskel på erhvervsstrukturen i København/Hovedstadsområdet og i resten af regionen. I Hovedstadsområdet er der en stor koncentration af job inden for de private serviceerhverv (fx finansiering og forsikring, it og kommunikation). I Region Sjælland har landbruget, industrien og bygge- og anlægsbranchen en vigtigere rolle for hvilke jobmuligheder, der er. Erhvervsstrukturen kan i nogen grad være medvirkende til at forklare, hvordan de lokale arbejdsmarkeder påvirkes ved konjunkturændringer. Den økonomiske krise ramte først industrien og bygge- og anlægsbranchen, og dermed især kommunerne i Region Sjælland. Siden spredte krisen sig til både de private og offentlige serviceerhverv, ikke mindst i Hovedstadsområdet. FIGUR 14: ERHVERVSSTRUKTUREN I ØSTDANMARK, ANDEL BESKÆFTIGEDE INDEN FOR PRIMÆRE ERHVERV OG INDUSTRI, ALLE ALDRE, Inden for de primære erhverv og industri er der lidt over arbejdspladser i hele Østdanmark i 2013 og de er primært placeret i Region Sjælland (figur 14). Specielt 2 Beskæftigede opgøres efter arbejdssted BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 10

13 antallet af arbejdspladser inden for de primære erhverv har været faldende gennem mange år, og der forventes et fortsat fald fremover. FIGUR 15: ANDEL ARBEJDSPLADSER INDEN FOR BYGGE OG ANLÆG, ALLE ALDRE Der er omkring arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen i Østdanmark i Branchen har været hårdt ramt af nedgangen i økonomien, hvor der forsvandt næsten arbejdspladser i perioden fra 2009 til 2011, men der er nu sket en vending og antallet af arbejdspladser er steget med ca i perioden ift. antallet i Handel, hotel og restauration samt transport er et stort og sammensat brancheområde med omkring arbejdspladser i Østdanmark i Der forsvandt omkring arbejdspladser inden for handel, hotel og transport fra 2009 til Siden da er antallet af arbejdspladser dog steget med omkring FIGUR 16: ANDEL ARBEJDSPLADSER INDEN FOR HANDEL, HOTEL OG RESTAURATION SAMT TRANSPORT, ALLE ALDRE, Jobbene inden for dette område udgør en stor del af det lokale arbejdsmarked særligt i vestegnskommunerne og Tårnby (figur 16). Privat service rummer både de videnstunge brancher som finansiering, forsikring og konsulentvirksomheder og erhvervsservice som rengøring o.l. Før krisen satte ind i 2008, var der stor vækst i antallet af job inden for privat service (i perioden steg antallet af arbejdspladser med i Østdanmark). I den BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 11

14 efterfølgende periode vendte udviklingen og der forsvandt omkring arbejdspladser i perioden Der er ca job i Østdanmark i privat service i Jobbene er især placeret i Københavnsområdet. Hvert fjerde job i Region Hovedstaden er inden for privat service det er dobbelt så stor en andel som i Region Sjælland. Ballerup, Høje-Taastrup og København er nogle af de kommuner, hvor andelen af job i privat service er særligt stor (figur 17). FIGUR 17: ANDEL ARBEJDSPLADSER INDEN FOR PRIVAT SERVICE, ALLE ALDRE I 2013 var der omkring arbejdspladser i den offentlige sektor og kultur (fx undervisning, sundhed og administration) i Østdanmark. Antallet af arbejdspladser inden for den offentlige sektor har været stigende siden vendingen på arbejdsmarkedet i efteråret Fra 2011 til 2013 er antallet af arbejdspladser inden for denne branche dog faldet med FIGUR 18: ANDEL ARBEJDSPLADSER INDEN FOR OFFENTLIG SERVICE OG KULTUR, ALLE ALDRE, Der er en koncentration af arbejdspladser inden for den offentlige sektor i København og Frederiksberg bl.a. grundet centraladministrationen og universiteter (figur 18). Endvidere har kommuner som Guldborgsund, Hillerød, Roskilde og Slagelse en høj andel arbejdspladser inden for dette område, da de har hospitaler, regional administration og uddannelsesinstitutioner ud over kommunale services som ældrepleje og børnepasning. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 12

15 Kommunerne i omegnen af København har en mindre andel arbejdspladser inden for offentlig service og kultur. Tabel 2: Antal arbejdspladser i kommunerne i Østdanmark samt branchernes andele af arbejdspladserne i Industri og primære erhverv Bygge og anlæg København 3,3% 1,6% 20,9% 33,8% 39,8% 0,6% 100% Frederiksberg 2,6% 2,6% 16,6% 29,0% 48,2% 1,0% 100% Dragør 5,3% 7,9% 25,7% 16,1% 43,1% 1,9% 100% Tårnby 6,0% 5,1% 59,9% 7,3% 21,4% 0,3% 100% Albertslund 4,3% 16,7% 35,6% 21,0% 22,2% 0,2% 100% Ballerup 16,6% 4,9% 21,6% 32,2% 24,5% 0,1% 100% Brøndby 7,7% 6,1% 41,4% 18,0% 26,5% 0,2% 100% Gentofte 7,5% 2,8% 17,7% 31,3% 39,3% 1,3% 100% Gladsaxe 23,9% 9,3% 16,5% 21,3% 28,6% 0,4% 100% Glostrup 7,3% 6,5% 27,5% 24,8% 33,7% 0,2% 100% Herlev 8,0% 8,2% 21,8% 19,6% 42,3% 0,2% 100% Hvidovre 8,7% 10,0% 25,4% 15,8% 39,8% 0,3% 100% Høje-Taastrup 10,1% 7,1% 26,2% 33,2% 23,1% 0,3% 100% Ishøj 8,4% 11,3% 31,1% 14,9% 33,9% 0,5% 100% Lyngby-Taarbæk 2,7% 4,9% 21,2% 32,0% 38,5% 0,6% 100% Rødovre 8,1% 16,6% 31,6% 16,0% 27,3% 0,4% 100% Vallensbæk 3,2% 5,9% 33,7% 20,5% 36,1% 0,5% 100% Allerød 16,7% 3,6% 24,5% 20,1% 34,9% 0,3% 100% Egedal 16,0% 10,2% 22,7% 14,0% 36,4% 0,8% 100% Fredensborg 7,8% 4,8% 27,4% 16,4% 42,4% 1,3% 100% Frederikssund 16,7% 8,2% 25,2% 12,6% 36,8% 0,5% 100% Furesø 10,8% 5,5% 23,4% 20,6% 38,9% 0,8% 100% Gribskov 13,9% 11,9% 25,0% 12,2% 35,8% 1,3% 100% Halsnæs 14,3% 8,3% 20,9% 13,9% 41,7% 1,0% 100% Helsingør 11,3% 6,7% 26,2% 15,9% 39,0% 1,0% 100% Hillerød 11,5% 5,7% 20,3% 16,5% 45,5% 0,5% 100% Hørsholm 4,0% 3,4% 32,3% 23,6% 35,0% 1,6% 100% Rudersdal 14,2% 3,9% 21,1% 29,2% 30,3% 1,3% 100% Bornholm 16,3% 6,3% 22,4% 13,1% 41,3% 0,7% 100% Greve 7,5% 8,9% 37,6% 15,3% 30,1% 0,7% 100% Køge 16,0% 6,7% 27,5% 14,6% 34,8% 0,5% 100% Lejre 15,7% 11,6% 19,8% 13,1% 39,1% 0,8% 100% Roskilde 8,1% 6,4% 22,0% 17,7% 45,3% 0,5% 100% Solrød 7,2% 11,5% 25,8% 17,2% 37,5% 0,8% 100% Faxe 21,0% 8,8% 21,9% 12,4% 35,2% 0,8% 100% Guldborgsund 14,0% 6,9% 21,0% 12,2% 45,1% 0,8% 100% Holbæk 10,9% 7,1% 24,0% 15,7% 41,7% 0,6% 100% Kalundborg 32,1% 7,8% 17,6% 10,8% 31,0% 0,6% 100% Lolland 17,5% 5,4% 23,2% 13,3% 40,0% 0,6% 100% Næstved 11,3% 7,0% 23,1% 12,1% 45,9% 0,6% 100% Odsherred 16,1% 9,4% 21,0% 11,0% 41,7% 0,8% 100% Ringsted 18,6% 10,1% 26,2% 13,5% 31,1% 0,5% 100% Slagelse 12,0% 5,7% 22,6% 12,8% 46,5% 0,5% 100% Sorø 13,6% 7,6% 21,2% 13,2% 43,8% 0,6% 100% Stevns 11,5% 13,5% 20,7% 13,8% 39,1% 1,4% 100% Vordingborg 12,7% 7,2% 20,8% 14,9% 43,4% 1,0% 100% Østdanmark 9,3% 5,5% 23,6% 23,3% 37,6% 0,6% 100% Kilde: Danmarks Statistik (RAS) samt egne beregninger Handel og transport Privat service Offentlig service Andet Sum Antal i alt BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 13

16 Udpendling i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder PENDLING Mange borgere pendler til et arbejde, der ligger uden for den kommune, de bor i. Pendlingen viser, at der er en høj grad af geografisk mobilitet, hvor arbejdskraften grad orienterer sig mod arbejdspladser uden for nærområdet. Udpendlingen angiver, hvor stor en andel af befolkningen i kommunen, der pendler til job uden for den kommune, de bor i, og omvendt angiver indpendling, hvor mange der pendler ind til job i kommunen. I figur 19 er både udpendling og indpendling opgjort som andel af befolkningen i kommunen. De sorte streger markerer den gennemsnitlige udpendling og indpendling, som andel af befolkningen i procent for alle kommuner i Østdanmark. I gennemsnit pendler omkring 40% i den erhvervsaktive alder til job uden for kommunen. Der er meget stor forskel på pendlingens omfang i de enkelte kommuner. Generelt er der meget stor mobilitet (både stor indpendling og stor udpendling) i kommunerne i omegnen af København. Således er der i kommuner som Ballerup og Glostrup en indpendling på over 100% og en udpendling på over 45%. I kommunerne i udkanten af Østdanmark er både ud- og indpendling noget mindre - målt som andel af befolkningen. Pendlingen siger både noget om befolkningens geografiske mobilitet, men afspejler også de lokale arbejdsmarkeders struktur og rammer. FIGUR 19: UDPENDLING OG INDPENDLING SOM ANDEL AF BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR), OPGJORT PÅ KOMMUNER I % 70% 60% 50% 40% 30% 20% Vallensbæk Dragør Egedal Solrød FuresøFrederiksberg Hørsholm Allerød Lejre Fredensborg Greve Rødovre Rudersdal Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Hvidovre Herlev Tårnby Brøndby Høje-Taastrup Albertslund Stevns Ishøj Gribskov Frederikssund Hillerød Faxe SorøKøge Roskilde Halsnæs Ringsted Helsingør Holbæk Næstved Vordingborg Odsherred Kalundborg Slagelse København Guldborgsund Ballerup Glostrup 10% Lolland Bornholm 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Indpendling i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder, år Kilde: Danmarks Statistik samt egen beregninger BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 14

17 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND NÆRMERE OPLYSNINGER OM ARBEJDSMARKEDET I TAL Kirsten Thomsen, kontorchef Rasmus Eskekjær, fuldmægtig Se endvidere de aktuelle ledighedstal på BRHS hjemmeside

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2013 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere for alle kontant- og starthjælpsmodtagere (kontant- og starthjælpsmodtagere) Jobsamtaler november 2009 Hovedstaden og Sjælland Kontant- og starthjælpsmodtagere Første aktiveringstilbud Gentagende tilbud

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2012 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt 22. marts 2009 Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Kontakt Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 eller 40 25 18 34 Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt Arbejdsmarkedet

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Udviklingen i København i 217 Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 217 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 217 Figur 1. Befolkningstillvækst i København, 199-217.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København 216 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 216 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 28-216. Tabel 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2017 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 3. kvartal 2017 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-3.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Danmark

Befolkningsudviklingen i Danmark Notat 20. juni 2019 Befolkningsudviklingen i Danmark 2010-2019 Resume: I dette notat ser vi på befolkningsudviklingen i Danmark fra 2010 til 2019 i et geografisk perspektiv. Vi kan på baggrund af notatet

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 12. september 2013 J.nr.: Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Jobcentrene har i indsatsen over for jobklare ledige et særligt fokus på begrænsningen

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2018 Indhold: Datagrundlag Udviklingen i København i 2. kvartal 2018 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-2.

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2008

Befolkning og bevægelser i København i 2008 20. marts 2009 Befolkning og bevægelser i København i I løbet af steg folketallet i København med 9.241 personer til 518.574. Der blev i født 8.554 børn og der døde 4.712 personer, fødselsoverskuddet blev

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Err:504. Udvikling i antal Ringsted Kommune Bruttoledige 1) bruttoledige

Err:504. Udvikling i antal Ringsted Kommune Bruttoledige 1) bruttoledige $ # R E F!. $ BC D $ 1 8 Err:504 Udvikling i antal Ringsted Kommune Bruttoledige 1) bruttoledige Err:504 Err:504 Bruttoledige i alt 964 2.7 16-24 år 145 21.8 25-29 år 110-2.7 30-39 år 237-4.4 40-49 år

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2018 Indhold: Datagrundlag Udviklingen i København i 1. kvartal 2018 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-1.

Læs mere

Arbejdsløshedens danmarkskort

Arbejdsløshedens danmarkskort 20. maj 2009 Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Arbejdsløshedens danmarkskort Det er kommuner i Jylland og på Fyn, der er hårdest ramt af den stærkt stigende

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2013

Befolkning og bevægelser i København i 2013 19. februar 214 Befolkning og bevægelser i København i 213 I løbet af 213 steg folketallet i København fra 559.44 til 569.557. Der blev i 213 født 8.915 børn og der døde 4.121 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012 13. november 2012 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012 I løbet af 3. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.900 til 557.920. I løbet af 3. kvartal 2012 blev der født 2.425

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2014

Befolkning og bevægelser i København i 2014 April 215 Befolkning og bevægelser i København i 214 I løbet af 214 steg folketallet i København fra 569.557 til 58.148. Der blev i 214 født 9.187 børn og der døde 3.796 personer, fødselsoverskuddet blev

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Fleksjobbernes arbejdsmarked

Fleksjobbernes arbejdsmarked Fleksjobbernes arbejdsmarked Deskriptiv analyse Kvantitativ analyse af fleksjobbernes arbejdsmarked belyst ved sektorer, brancher, arbejdsfunktioner og virksomhedernes størrelse. 2. februar 2017 Viden

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats

Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området. Tema: Den virksomhedsrettede indsats Netværksmøde for ledere og medarbejdere på sygedagpenge området Tema: Den virksomhedsrettede indsats Program 09.00-09.05 Velkomst og præsentation af dagens program 09.05-10.00 Status på implementering

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere