ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE 5 ETNISK BAGGRUND 8 ERHVERVSSTRUKTUR 10 PENDLING 14 Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

3 LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE Kommunernes ledighed påvirkes af udviklingen i både beskæftigelse og arbejdsstyrke. Alle kommuner i Østdanmark har haft en faldende ledighed i perioden apr apr I 40 af kommunerne har der været en kombination af en stigende beskæftigelse 1 og en faldende ledighed (figur 1). Herlev er den kommune, der har haft den kraftigste procentvise stigning i beskæftigelsen for personer med bopæl i kommunen. Beskæftigelsen i Herlev er steget med omkring 450 personer, mens ledigheden er faldet med omkring 75. Dette indikerer, at arbejdsstyrken i Herlev har været stigende i perioden. I de resterende 6 kommuner har både beskæftigelse og ledighed været faldende, hvilket indikerer, at arbejdsstyrken har været faldende i perioden (figur 1). I Lolland Kommune er ledigheden faldet med omkring 420 personer, og beskæftigelsen er faldet med omkring 230 personer. Dette peger i retning af et relativt kraftigt fald i arbejdstyrken i perioden. I Østdanmark har det gennemsnitligt ledighedsfald været på omkring 14 pct. (svarende til omkring personer), mens beskæftigelsen er steget med omkring 1,5 pct. (svarende til omkring personer). Beskæftigelsen er altså nominelt steget lidt mere, end ledigheden er faldet i perioden apr.2013-apr Når kommunerne planlægger og opstiller mål for beskæftigelsesindsatsen, er det således vigtigt at overveje, hvordan befolkningsudviklingen, herunder aldring og flyttemønstrene, vil påvirke ledighedsudviklingen i kommunen i perioden. FIGUR 1: KOMMUNER I ØSTDANMARK INDPLACERET EFTER UDVIKLING I BESKÆFTIGELSEN (ALLE ALDRE) (X- AKSEN) OG LEDIGHED (Y-AKSEN) FRA APRIL 2013 TIL APRIL 2014 Kilde: Danmarks Statistik (CRAM) & Jobindsats. Røde streger viser gennemsnittet i Østdanmark. 1 Da det ikke findes aktuelle tal for den samlede beskæftigelse, anvendes tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i dette afsnit. Lønmodtagerbeskæftigelsen medtager ikke selvstændige, men giver en relativt sikker indikation på udviklingen i den samlede beskæftigelse. De selvstændige udgør omkring 7 % af alle beskæftigede i Østdanmark. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 1

4 TABEL 1: BESKÆFTIGEDE (ALLE ALDRE) OG LEDIGE I DECEMBER 2013 SAMT UDVIKLING I PERIODEN APRIL 2013 APRIL 2014 OPGJORT PÅ KOMMUNER I ØSTDANMARK Beskæftigelse Ledighed Antal Udvikling Antal Udvikling apr apr København ,9% ,7% Frederiksberg ,7% ,2% Dragør ,1% 214-4,9% Tårnby ,5% ,1% Albertslund ,7% ,7% Ballerup ,2% ,8% Brøndby ,0% ,0% Gentofte ,7% ,8% Gladsaxe ,8% ,4% Glostrup ,6% 611-9,6% Herlev ,4% 728-9,2% Hvidovre ,4% ,7% Høje-Taastrup ,1% ,9% Ishøj ,4% ,3% Lyngby-Taarbæk ,3% ,5% Rødovre ,0% ,2% Vallensbæk ,6% 353-9,5% Allerød ,1% ,4% Egedal ,3% ,3% Fredensborg ,6% ,9% Frederikssund ,5% ,4% Furesø ,2% 707-3,0% Gribskov ,3% ,3% Halsnæs ,4% ,6% Helsingør ,1% ,5% Hillerød ,3% 884-8,9% Hørsholm ,6% 288-7,4% Rudersdal ,7% 735-2,9% Bornholm ,8% ,1% Greve ,4% 958-7,4% Køge ,0% ,1% Lejre ,1% ,6% Roskilde ,0% ,2% Solrød ,7% ,6% Faxe ,7% ,7% Guldborgsund ,1% ,5% Holbæk ,2% ,7% Kalundborg ,4% ,6% Lolland ,8% ,0% Næstved ,2% ,3% Odsherred ,3% ,4% Ringsted ,0% ,3% Slagelse ,1% ,1% Sorø ,2% ,5% Stevns ,5% ,8% Vordingborg ,6% ,3% Østdanmark ,5% ,9% Kilde: Danmarks Statistik (CRAM), jobindsats samt egne beregninger BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 2

5 FLYTTEMØNSTRE Flytning er en af de faktorer, der kan påvirke udviklingen i kommunernes ledighed, beskæftigelse og arbejdsstyrke. Figur 2 viser udviklingen i antal nettoflytninger 2 i 2013 og figur 3 andelen af nettoflytninger ift. befolkningen. Man skal være opmærksom på, at antallet af flytninger selvfølgelig vil være nominelt stort i de store kommuner, eksempelvis i Købehavn og Frederiksberg. Som det fremgår af figur 2 og 3, var der i den betragtede periode flere fra- end tilflytninger, både nominelt og relatvt, i kommunerne Lolland, Bornholm, Albertslund, Holbæk, Høje-Taastrup, Slagelse, Halsnæs, og Faxe. Dette bidragede til, at disse kommuner i 2013 generelt havde et kraftigere procentvist fald i ledigheden end Østdanmark. Som hovedregel gælder det for kommunerne med en større til- end fraflytning, at de har en ledighed, der ikke falder så meget som i kommuner med negativ nettoflytning. Eksempelvis bidragede nettotilflytningen til, at kommuner som Ballerup, Vallensbæk, Tårnby, Gladsaxe, Herlev og Brøndby i perioder af 2013 havde en stigende ledighed, mens ledigheden generelt faldt i Østdanmark. I denne periode kan der således iagttages en sammenhæng mellem flytninger og udviklingen i ledighed. FIGUR 2: NETTOFLYTNINGER I ANTAL OPGJORT PÅ KOMMUNER I Kilde: Danmarks Statistik (matrice FLY66) samt egne beregninger 2 Nettoflyninger er forskellen på til- og fraflytninger. Hvis der er flere til- end fraflyttere er nettoflytningen positiv. Hvis der er flere fra- end tilflytninger er nettoflytningen negativ. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 3

6 FIGUR 3: NETTOFLYTNING SOM ANDEL AF BEFOLKNINGSTALLET (16-64 ÅR) I DEN ENKELTE KOMMUNE I ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Kilde: Danmarks Statistik (matrice FLY66) samt egne beregninger De årige er den aldersgruppe, der oftest flytter kommune. Generelt flytter de unge til hovedstadsområdet fra de øvrige dele af Østdanmark. Det er primært København og Frederiksberg, der tiltrækker de unge (figur 4). Det skyldes en kombination af de højere læreanstalters lokalisering i hovedstadsområdet og storbyens tiltrækning. I 2013 har København og Frederiksberg haft en nettotilflytning på 7,4 pct. (svarer til unge i København og på Frederiksberg). Over 30 pct af befolkningen er mellem 18 og 29 år (figur 4) hvilket er markant over gennemsnittet i Østdanmark på 24 pct. Der er en nettofraflytning for unge (flere flytter fra end til kommunen) i langt hovedparten af de øvrige kommuner i Østdanmark. De kommuner, der har den største negative nettoflytning, er Allerød og Bornholm. For Allerød dækker den negative nettoflytning over, at der er flyttet 320 unge ind i kommunen, mens 619 unge fraflyttede kommunen i BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 4

7 FIGUR 4: NETTOFLYTNING FOR UNGE (18-29 ÅRIGE) SET IFT. DE UNGES ANDEL AF BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) I KOMMUNEN I 2013 BEFOLKNING OG UDDANNELSE Når kommuner planlægger og opstiller mål for beskæftigelsesindsatsen for de kommende år, er det vigtigt at overveje, hvordan den demografiske udvikling vil påvirke ledigheden. Samlet set forventes en marginal stigning i befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år) i Østdanmark fra ultimo 2013 til ultimo 2015 (figur 5). Relativt få kommuner forventes at få en stigning i befolkningen i perioden. De fleste kommuner kan forvente et fald. FIGUR 5: FREMSKRIVNING AF BEFOLKNINGEN I DEN ERHVERSAKTIVE ALDER (16-64 ÅR) I PERIODEN DEC DEC.2015* FOR KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL. 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og FRKM112) samt egne beregninger * Da dette notat skal understøtte jobcentrenes arbejde med Beskæftigelsesplan 2015, er figuren udarbejdet til at dække ultimo.2013 til ultimo BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 5

8 Det forventes, at kommuner som Lolland, Bornholm, Odsherred og Kalundborg vil få et relativt kraftigt fald i befolkningen i den erhvervsaktive alder, mens kommuner som København, Vallensbæk og Frederiksberg fortsat vil have stigning. I gennemsnit er 24% af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Østdanmark unge under 30 år (figur 6). Det er fra denne gruppe, at fremtidens uddannede arbejdskraft især skal komme ikke mindst for på sigt at kunne erstatte gruppen af ældre over 50, der udgør knap 29% af befolkningen i den erhvervsaktive alder (figur 7). FIGUR 6: FREMSKRIVNING AF ÅRIGES ANDEL AF BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) I 1.KVT.2014, KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1) samt egne beregninger FIGUR 7: FREMSKRIVNING AF ÅRIGES ANDEL AF BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) I 1.KVT.2014, KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1) samt egne beregninger Uddannelse er af væsentlig betydning for den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er befolkningens uddannelsesniveau et vigtigt rammevilkår for kommunernes beskæftigelsesindsats. Figur 8 viser, hvor stor en del af arbejdsstyrken, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. I Østdanmark er det omkring hver tredje person - 32,7 pct. i arbejdsstyrken, der ikke BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 6

9 har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ishøj og Brøndby er de kommuner i Østdanmark, som har den største andel af personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens Allerød og Lejre har den laveste andel. FIGUR 8: ANDEL AF ARBEJDSSTYRKEN (16-64 ÅR) UDEN EN ERVHERVKOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE* I I KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% * Personer med uoplyst uddannelse er kategoriseret personer uden en kompetencegivende uddannelse. FIGUR 9: ANDEL AF ARBEJDSSTYRKEN (16-64 ÅR) MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I I KOMMUNERNE I ØSTDANMARK OPGJORT EFTER STIGENDE ANDEL 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% I hele Østdanmark er det en udfordring at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet (erhvervsfrekvensen) for befolkningen i den erhvervsaktive alder. Dette betyder, at der er en udfordring i både at sikre et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft og at sikre den nødvendige balance mellem de erhvervsaktive, der via skatten finansierer velfærdsydelserne, og gruppen af ikkeerhvervsaktive. Der er allerede i dag kommuner - særligt i Region Sjælland hvor befolkningen er større uden for end i arbejdsstyrken (figur 10). Personer uden for arbejdsstyrken er en blandet gruppe som bl.a. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 7

10 dækker over børn, studerende, pensionister, ikke-arbejdsmarkedsparate ledige mv. I de kommende år forventes den demografiske udvikling at betyde, at der bliver færre, der skal forsørge flere. Der kan forventes at blive flere kommuner, hvor arbejdsstyrkens andel af befolkningen vil være under 50%. FIGUR 10: ARBEJDSSTYRKENS ANDEL AF BEFOLKNINGEN (ALLE ALDRE), OPGJORT PÅ KOMMUNER, % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: Statistikbanken samt egne beregninger ETNISK BAGGRUND Borgere med ikke-vestlig baggrund udgør en voksende andel af både befolkning og arbejdsstyrke. I Østdanmark er knap personer - svarende til 7,8% af arbejdstyrken borgere med ikkevestlig baggrund. Fra 2007 til 2013 har der været en stigning på knap personer med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken. Denne stigning er dog ikke tilstrækkelig til at kompensere for tilbagegangen i arbejdsstyrken blandt personer med dansk baggrund. I samme periode har der været et fald på i den samlede arbejdsstyrke. Det er vigtigt at være opmærksom på den voksende gruppe af borgere med ikke-vestlig baggrund både som et potentiale, der kan dække virksomhedernes behov for arbejdskraft, men også som målgruppe i beskæftigelsesindsatsen. Traditionelt har borgere fra ikke-vestlige lande sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet end borgere med dansk baggrund. Efterkommerne klarer sig dog typisk bedre end deres forældre på arbejdsmarkedet men der kan være store forskelle afhængigt af køn, oprindelsesland og bopælskommune. Der er stor forskel på andelen af personer med ikke-vestlig baggrund i kommunerne. Af figur 11 fremgår det, at det især er kommuner i Hovedstadsområdet, der har en høj andel af indvandrere og efterkommere i arbejdsstyrken i Ishøj er er over 30 pct. i arbejdsstyrken indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. I kommunerne i Region Sjælland udgør ikke-vestlige indvandrere og efterkommere en mindre andel af arbejdsstyrken. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 8

11 FIGUR 11: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE OPGJORT EFTER ANDEL AF ARBEJDSSTYRKEN I KOMMUNEN, ALLE ALDRE, % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: Danmarks Statistik, RAS, samt egne beregninger I langt de fleste kommuner er der et fald i arbejdstyrken (x-aksen i figur 12) kun København, Frederiksberg, Gladsaxe, Gentofte og Glostrup har en stigning i arbejdsstyrken fra 2007 til Samtidig har næsten alle kommuner en vækst i arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund (y-aksen i figur 12). FIGUR 12: UDVIKLING I ARBEJDSSTYRKEN ( ) 1 OG UDVIKLING I ARBEJDSSTYRKEN ( ) 1 FOR PERSONER MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND, OPGJORT PÅ KOMMUNER, ALLE ALDRE 1. Tal for 2007 opgøres i november 2006 og ligesådan for 2013 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 9

12 ERHVERVSSTRUKTUR 3 Erhvervsstrukturen er et udtryk for, hvordan beskæftigelse i kommunerne og regionen er fordelt på brancher. Ændringer i erhvervsstrukturen giver et overordnet billede af, hvilke brancher der især vil være jobmuligheder indenfor i området. FIGUR 13: BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ ERHVERV I ØSTDANMARK, ALLE ALDRE, Primære erhverv Industri Bygge og anlæg Handel, hotel og transport Privat service Offentlig service Kultur Uoplyst Kilde: Statistikbanken (matrice RASA1) samt egne beregninger (Er det ikke RASA11 der er kilden??) I Østdanmark er der stor forskel på erhvervsstrukturen i København/Hovedstadsområdet og i resten af regionen. I Hovedstadsområdet er der en stor koncentration af job inden for de private serviceerhverv (fx finansiering og forsikring, it og kommunikation). I Region Sjælland har landbruget, industrien og bygge- og anlægsbranchen en vigtigere rolle for hvilke jobmuligheder, der er. Erhvervsstrukturen kan i nogen grad være medvirkende til at forklare, hvordan de lokale arbejdsmarkeder påvirkes ved konjunkturændringer. Den økonomiske krise ramte først industrien og bygge- og anlægsbranchen, og dermed især kommunerne i Region Sjælland. Siden spredte krisen sig til både de private og offentlige serviceerhverv, ikke mindst i Hovedstadsområdet. FIGUR 14: ERHVERVSSTRUKTUREN I ØSTDANMARK, ANDEL BESKÆFTIGEDE INDEN FOR PRIMÆRE ERHVERV OG INDUSTRI, ALLE ALDRE, Inden for de primære erhverv og industri er der lidt over arbejdspladser i hele Østdanmark i 2013 og de er primært placeret i Region Sjælland (figur 14). Specielt 3 Beskæftigede opgøres efter arbejdssted BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 10

13 antallet af arbejdspladser inden for de primære erhverv har været faldende gennem mange år, og der forventes et fortsat fald fremover. FIGUR 15: ANDEL ARBEJDSPLADSER INDEN FOR BYGGE OG ANLÆG, ALLE ALDRE Der er omkring arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen i Østdanmark i Branchen har været hårdt ramt af nedgangen i økonomien, hvor der forsvandt næsten arbejdspladser i perioden fra 2009 til 2011, men der er nu sket en vending og antallet af arbejdspladser er steget med ca i perioden ift. antallet i Handel, hotel og restauration samt transport er et stort og sammensat brancheområde med omkring arbejdspladser i Østdanmark i Der forsvandt omkring arbejdspladser inden for handel, hotel og transport fra 2009 til Siden da er antallet af arbejdspladser dog steget med omkring FIGUR 16: ANDEL ARBEJDSPLADSER INDEN FOR HANDEL, HOTEL OG RESTAURATION SAMT TRANSPORT, ALLE ALDRE, Jobbene inden for dette område udgør en stor del af det lokale arbejdsmarked særligt i vestegnskommunerne og Tårnby (figur 16). Privat service rummer både de videnstunge brancher som finansiering, forsikring og konsulentvirksomheder og erhvervsservice som rengøring o.l. Før krisen satte ind i 2008, var der stor vækst i antallet af job inden for privat service (i perioden steg antallet af arbejdspladser med i Østdanmark). I den BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 11

14 efterfølgende periode vendte udviklingen og der forsvandt omkring arbejdspladser i perioden Der er ca job i Østdanmark i privat service i Jobbene er især placeret i Københavnsområdet. Hvert fjerde job i Region Hovedstaden er inden for privat service det er dobbelt så stor en andel som i Region Sjælland. Ballerup, Høje-Taastrup og København er nogle af de kommuner, hvor andelen af job i privat service er særligt stor (figur 17). FIGUR 17: ANDEL ARBEJDSPLADSER INDEN FOR PRIVAT SERVICE, ALLE ALDRE I 2013 var der omkring arbejdspladser i den offentlige sektor og kultur (fx undervisning, sundhed og administration) i Østdanmark. Antallet af arbejdspladser inden for den offentlige sektor har været stigende siden vendingen på arbejdsmarkedet i efteråret Fra 2011 til 2013 er antallet af arbejdspladser inden for denne branche dog faldet med FIGUR 18: ANDEL ARBEJDSPLADSER INDEN FOR OFFENTLIG SERVICE OG KULTUR, ALLE ALDRE, Der er en koncentration af arbejdspladser inden for den offentlige sektor i København og Frederiksberg bl.a. grundet centraladministrationen og universiteter (figur 18). Endvidere har kommuner som Guldborgsund, Hillerød, Roskilde og Slagelse en høj andel arbejdspladser inden for dette område, da de har hospitaler, regional administration og uddannelsesinstitutioner ud over kommunale services som ældrepleje og børnepasning. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 12

15 Kommunerne i omegnen af København har en mindre andel arbejdspladser inden for offentlig service og kultur. Tabel 2: Antal arbejdspladser i kommunerne i Østdanmark samt branchernes andele af arbejdspladserne i Industri og primære erhverv Bygge og anlæg København 3,3% 1,6% 20,9% 33,8% 39,8% 0,6% 100% Frederiksberg 2,6% 2,6% 16,6% 29,0% 48,2% 1,0% 100% Dragør 5,3% 7,9% 25,7% 16,1% 43,1% 1,9% 100% Tårnby 6,0% 5,1% 59,9% 7,3% 21,4% 0,3% 100% Albertslund 4,3% 16,7% 35,6% 21,0% 22,2% 0,2% 100% Ballerup 16,6% 4,9% 21,6% 32,2% 24,5% 0,1% 100% Brøndby 7,7% 6,1% 41,4% 18,0% 26,5% 0,2% 100% Gentofte 7,5% 2,8% 17,7% 31,3% 39,3% 1,3% 100% Gladsaxe 23,9% 9,3% 16,5% 21,3% 28,6% 0,4% 100% Glostrup 7,3% 6,5% 27,5% 24,8% 33,7% 0,2% 100% Herlev 8,0% 8,2% 21,8% 19,6% 42,3% 0,2% 100% Hvidovre 8,7% 10,0% 25,4% 15,8% 39,8% 0,3% 100% Høje-Taastrup 10,1% 7,1% 26,2% 33,2% 23,1% 0,3% 100% Ishøj 8,4% 11,3% 31,1% 14,9% 33,9% 0,5% 100% Lyngby-Taarbæk 2,7% 4,9% 21,2% 32,0% 38,5% 0,6% 100% Rødovre 8,1% 16,6% 31,6% 16,0% 27,3% 0,4% 100% Vallensbæk 3,2% 5,9% 33,7% 20,5% 36,1% 0,5% 100% Allerød 16,7% 3,6% 24,5% 20,1% 34,9% 0,3% 100% Egedal 16,0% 10,2% 22,7% 14,0% 36,4% 0,8% 100% Fredensborg 7,8% 4,8% 27,4% 16,4% 42,4% 1,3% 100% Frederikssund 16,7% 8,2% 25,2% 12,6% 36,8% 0,5% 100% Furesø 10,8% 5,5% 23,4% 20,6% 38,9% 0,8% 100% Gribskov 13,9% 11,9% 25,0% 12,2% 35,8% 1,3% 100% Halsnæs 14,3% 8,3% 20,9% 13,9% 41,7% 1,0% 100% Helsingør 11,3% 6,7% 26,2% 15,9% 39,0% 1,0% 100% Hillerød 11,5% 5,7% 20,3% 16,5% 45,5% 0,5% 100% Hørsholm 4,0% 3,4% 32,3% 23,6% 35,0% 1,6% 100% Rudersdal 14,2% 3,9% 21,1% 29,2% 30,3% 1,3% 100% Bornholm 16,3% 6,3% 22,4% 13,1% 41,3% 0,7% 100% Greve 7,5% 8,9% 37,6% 15,3% 30,1% 0,7% 100% Køge 16,0% 6,7% 27,5% 14,6% 34,8% 0,5% 100% Lejre 15,7% 11,6% 19,8% 13,1% 39,1% 0,8% 100% Roskilde 8,1% 6,4% 22,0% 17,7% 45,3% 0,5% 100% Solrød 7,2% 11,5% 25,8% 17,2% 37,5% 0,8% 100% Faxe 21,0% 8,8% 21,9% 12,4% 35,2% 0,8% 100% Guldborgsund 14,0% 6,9% 21,0% 12,2% 45,1% 0,8% 100% Holbæk 10,9% 7,1% 24,0% 15,7% 41,7% 0,6% 100% Kalundborg 32,1% 7,8% 17,6% 10,8% 31,0% 0,6% 100% Lolland 17,5% 5,4% 23,2% 13,3% 40,0% 0,6% 100% Næstved 11,3% 7,0% 23,1% 12,1% 45,9% 0,6% 100% Odsherred 16,1% 9,4% 21,0% 11,0% 41,7% 0,8% 100% Ringsted 18,6% 10,1% 26,2% 13,5% 31,1% 0,5% 100% Slagelse 12,0% 5,7% 22,6% 12,8% 46,5% 0,5% 100% Sorø 13,6% 7,6% 21,2% 13,2% 43,8% 0,6% 100% Stevns 11,5% 13,5% 20,7% 13,8% 39,1% 1,4% 100% Vordingborg 12,7% 7,2% 20,8% 14,9% 43,4% 1,0% 100% Østdanmark 9,3% 5,5% 23,6% 23,3% 37,6% 0,6% 100% Kilde: Danmarks Statistik (RAS) samt egne beregninger Handel og transport Privat service Offentlig service Andet Sum Antal i alt BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 13

16 PENDLING Mange borgere pendler til et arbejde, der ligger uden for den kommune, de bor i. Pendlingen viser, at der er en høj grad af geografisk mobilitet, hvor arbejdskraften orienterer sig mod arbejdspladser uden for nærområdet. Udpendlingen angiver, hvor stor en andel af befolkningen i kommunen, der pendler til job uden for den kommune, de bor i, og omvendt angiver indpendling, hvor mange der pendler ind til job i kommunen. I figur 19 er både udpendling og indpendling opgjort som andel af befolkningen i kommunen. De sorte streger markerer den gennemsnitlige udpendling og indpendling, som andel af befolkningen i procent for alle kommuner i Østdanmark. I gennemsnit pendler omkring 40% i den erhvervsaktive alder til job uden for kommunen. Der er meget stor forskel på pendlingens omfang i de enkelte kommuner. Generelt er der meget stor mobilitet (både stor indpendling og stor udpendling) i kommunerne i omegnen af København. Således er der i kommuner som Ballerup og Glostrup en indpendling på over 100% og en udpendling på over 45%. I kommunerne i udkanten af Østdanmark er både ud- og indpendling noget mindre - målt som andel af befolkningen. Pendlingen siger både noget om befolkningens geografiske mobilitet, men afspejler også de lokale arbejdsmarkeders struktur og rammer. FIGUR 19: UDPENDLING OG INDPENDLING SOM ANDEL AF BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR), OPGJORT PÅ KOMMUNER I 2013 Kilde: Danmarks Statistik samt egen beregninger. Røde streger viser gennemsnittet i Østdanmark. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND 14

17 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND NÆRMERE OPLYSNINGER OM ARBEJDSMARKEDET I TAL Kirsten Thomsen, kontorchef Gert Jørgensen, specialkonsulent Se endvidere de aktuelle ledighedstal på BRHS hjemmeside

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Juni 2012 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.: Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: Juni 2012 Indhold

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland 2014 Rapporten er udarbejdet af stud. Scient. pol., Cecilie Carlsen Boll, Aarhus Universitet, i samarbejde med overtandlæge Marianne Blegvad og overtandlæge

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere