Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på"

Transkript

1 NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato 17. marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion. Notatet indeholder ikke ændringer i støttesatser m.v., der indgår i politiske aftaler, men som endnu ikke er vedtaget ved lov. Støttesatserne er ikke pristalsregulerede med mindre det er nævnt eksplicit i tabeloversigten. Afregningsreglerne i dette notat er angivet i hovedtræk, og oversigten er ikke udtømmende, f.eks. er der ikke taget højde for alle overgangsordninger. Notatet er udelukkende vejledende. Der henvises til lovene og de ledsagende bekendtgørelser for de mere detaljerede bestemmelser. Hovedparten af de regler, som er beskrevet i notatet, kan findes i: Lovbekendtgørelse nr af 27. oktober 2016 af lov om fremme af vedvarende energi ( ). Lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 af lov om elforsyning ( Elforsyningsloven ). Bekendtgørelse nr af 18. september 2015 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Bekendtgørelse nr af 24. august 2016 om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Bekendtgørelse nr. 769 af 23. juni 2016 om ophævelse af bekendtgørelse om justering af godtgørelse til visse vindmøller (balancegodtgørelse). Bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. Bekendtgørelse nr. 82 af 24. januar 2017 om ikrafttræden af 1, nr. 3 og 6, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller). Energistyrelsen Amaliegade København K T: E: Side 1/14

2 Principper for tilskudsordningerne Der ydes tilskud til elproduktion fra vindmøller, solceller, biogas, biomasse og forgasningsgas samt bølgekraft og anden VE af væsentlig betydning for den fremtidige udnyttelse af VEelektricitet. Herudover ydes der tilskud til decentrale kraftvarmeværker og affaldsfyrede kraftvarmeværker. Tilskuddene til vedvarende energi og anden miljøvenlig energiforsyning gives i Danmark i form af enten pristillæg, fast afregningspris, contract for difference, grundbeløb eller anlægsstøtte. Typer af støtte i Danmark Prisstøtte Pristillæg er et fast tillæg, der gives som supplement til markedsprisen. Denne støtte kan tildeles med eller uden et loft, hvorved pristillægget aftager, hvis markedsprisen når et forudbestemt niveau og helt bortfalder, hvis prisloftet nås. Ved fast afregningspris varierer støtteomkostningen ift. markedsprisen, idet den beregnes ved at fratrække el-markedsprisen fra en fast afregningspris, producenten er sikret. For de udbudte havvindmøller er støtten contract for difference. Det betyder, at de selv skal afsætte el på markedet. Tilskuddet gives som forskellen på spotmarkedsprisen og tilbudsprisen. Grundbeløb. Støtten gives som et fast årligt beløb. Anlægsstøtte Støtten dækker typisk en given procentandel af anlægsudgiften. Side 2/14

3 Vindmøller Tabel 1 viser de gældende støttesatser til elproduktion fra vindmøller. Tabel 2 viser de støtteordninger, der har været gældende tidligere, men ikke kan benyttes for møller, der opstilles i dag. I tabel 2 er kun medtaget støtteordninger, hvor der stadig udbetales støtte til vindmøller, der er i drift i dag. For møller, hvor anlægsejerne selv skal afsætte elproduktionen på markedet og afholde omkostningerne herved, får anlægsejerne i nogle tilfælde en godtgørelse for de såkaldte balanceringsomkostninger. Fra 1. januar 2016 er godtgørelsen reduceret til 1,8 øre/kwh og tidsbegrænset til 20 år fra nettilslutningstidspunktet af vindmøllen. Denne godtgørelse er anført særskilt i tabel 1 og tabel 2 i kolonnen pristillæg. Tabel 1. Gældende tilskudssatser til elproduktion fra vindmøller Vindmøller på land nettilsluttet fra 1. januar 2014 samt havvindmøller udenfor udbud, som er nettilsluttet fra 1. januar 2014 og hvor der er ansøgt om forundersøgelsestilladelse efter den 15. juni Gælder ikke husstandsvindmøller 2) Pristillæg Pristillæg + loft 1) Afregningspris Øre/kWh Øre/kWh Øre/kWh 1,8 (bal.) tillæg: 25 loft: 58 Udløb efter summen af en elproduktion i 6600 fuldlasttimer og en elproduktion på 5,6 MWh pr. m 2 rotorareal, svarende til omkring fuldlasttimer afhængigt af mølletype. Balanceringsgodtgørelsen er tidsbegrænset til 20 år. Støtteordningen er statsstøttegodkendt frem til 21. februar Husstandsvindmøller projektpulje på 1MW årligt i perioden og 2020 Afregningspris Øre/kWh Tidspunkt for tilsagn 3) Husstandsvindmøller på 10 kw eller derunder Pristillægget ydes i 12 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagn gældende pristillæg. Støtteordningen er statsstøttegodkendt frem til Husstandsvindmøller over 10 kw til og med 25 kw. 31. december Pristillægget ydes i 12 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagn gældende pristillæg. Støtteordningen er statsstøttegodkendt frem til 31. december Regulering/udløb af tilskud, 35 a 41 stk. 4 og BEK 82/ stk. 4 og BEK 82/2017 1) Der er anført både størrelsen af pristillægget, og det loft, som markedspris + tillæg ikke må overstige. Hvis eksempelvis tillægget er på 25 øre/kwh og loftet er på 58 øre/kwh, reduceres tillægget hvis markedsprisen på el overstiger 33 øre/kwh og bortfalder helt, hvis markedsprisen på el bliver 58 øre/kwh eller derover. 2) Husstandsvindmøller er møller op til 25 kw, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. 3) I 2020 kan der ydes tilsagn om pristillæg i form af en fast afregningspris på 60 øre/kwh for alle husstandsvindmøller. Side 3/14

4 Tabel 2. Tilskudssatser til elproduktion fra vindmøller, der modtager tilskud efter tidligere ordninger Vindmøller på land nettilsluttet 21. februar december 2013, ekskl. husstandsmøller 3) Havvindmøller udenfor udbud nettilsluttet fra 21. februar 2008, hvor der er ansøgt om forundersøgelsestilladelse senest d. 15. juni Vindmøller udenfor udbud nettilsluttet 1. januar februar 2008 Vindmøller udenfor udbud nettilsluttet før 2000 og Side 4/14 Pristillæg Pristillæg + loft 1) Afregningspris Øre/kWh Øre/kWh Øre/kWh ,8 (bal.) ,8 (bal.) ,8 (bal.) 1,8 (bal.) tillæg: 10 loft: 36 Udløb efter fuldlasttimer Balanceringsgodtgørelsen er tidsbegrænset til 20 år. Udløb efter fuldlasttimer. Balanceringsgodtgørelsen er tidsbegrænset til 20 år. Pristillæg og balanceringsgodtgørelse tidsbegrænset til 20 år Pristillæg og balanceringsgodtgørelse tidsbegrænset til 20 år Vindmøller på land nettilsluttet Op til fuldlasttimer 1,8 (bal.) 43 Afregningspris gives for de første fuldlasttimer. Balanceringsgodtgørelsen er tidsbegrænset til 20 år. Efter fuldlasttimer 1,8 (bal.) tillæg: 10 loft: 36 Pristillæg + loft gives efter fuldlasttimer og indtil møllen er 20 år. Balanceringsgodtgørelsen er tidsbegrænset til 20 år. Vindmøller på havet nettilsluttet Op til 10 år 1,8 (bal.) 43 Afregningspris gives i de første 10 år efter nettilslutning. Balanceringsgodtgørelsen er tidsbegrænset til 20 år. Efter 10 år 1,8 (bal.) tillæg: 10 loft: 36 Pristillæg + loft gives efter de første 10 år og indtil møllen er 20 år. Balanceringsgodtgørelsen er tidsbegrænset til 20 år. Havvindmøller efter afholdelse af udbud Horns Rev 2 51,8 Udløb efter produktionsmængde + tid: Elproduktion på 10 TWh og højst i 20 år Rødsand 2 62,9 Udløb efter produktionsmængde + tid: Elproduktion på 10 TWh og højst i 20 år Anholt 105,1 Udløb efter produktionsmængde + tid: Elproduktion på 20 TWh og højst i 20 år Horns Rev 3 77 Udløb efter produktionsmængde + tid: Elproduktion på 20 TWh og højst i 20 år Vesterhav Syd 47,5 Udløb efter produktionsmængde + tid: Elproduktion på 8,5 TWh og højst i 20 år Regulering/udløb af tilskud 36 Lov nr. 641 af 12. juni stk

5 Vesterhav Nord 47,5 Udløb efter produktionsmængde + tid: Elproduktion på 9 TWh og højst i 20 år Kriegers Flak 37,2 Udløb efter produktionsmængde + tid: Elproduktion Husstandsmøller 2) Husstandsmøller 2) på 10 kw eller derunder, som er nettilsluttet fra d. 20. november 2012 til d. 31. december 2015, 5) eller ejere, der har opnået tilsagn om pristillæg inden udgangen af Husstandsmøller 2) over 10 kw til og med 25 kw, som er nettilsluttet fra d. 20. november 2012 til d. 31. december 2015, 5) eller ejere, der har opnået tilsagn om pristillæg inden udgangen af Husstandsmøller på 25 kw eller derunder og nettilsluttet senest d. 19. november 2012 Husstandsmøller 2) på 10 kw eller derunder, som har opnået tilsagn om pristillæg inden 31. december 2016 og nettilsluttet senest 2 år efter tilsagnstidspunktet. Husstandsmøller 2) over 10 kw til og med 25 kw, som har opnået tilsagn om pristillæg inden 31. december 2016 og nettilsluttet senest på 30 TWh og højst i 20 år 250 Afregningsprisen ydes i 20 år fra nettilslutningstidspunktet. 150 Afregningsprisen ydes i 20 år fra nettilslutningstidspunktet. 60 Afregningsprisen ydes i 12 år fra nettilslutningstidspunktet. 212 Afregningsprisen ydes i 12 år fra nettilslutningstidspunktet. 132 Afregningsprisen ydes i 12 år fra nettilslutningstidspunktet. 2 år efter tilsagnstidspunktet. Elværksfinansierede vindmøller 3) Vindmøller på land nettilsluttet fra d. 1. januar 2000 For møller op til 10 år gamle Afregningspris + pristillæg ydes i 10 år efter nettilslutning af møllen. For møller over 10 år gamle tillæg: 10 loft: 36 Havvindmøller nettilsluttet efter 1. januar 2000 (Horns Rev 1 og Nysted) Pristillæg gives fra møllen er 10 år, og indtil møllen er 20 år. 10 4) 35,3 Udløb efter driftstimer: fuldlasttimer Vindmøller på land nettilsluttet 1. januar februar 2008 Ekstra pristillæg til fabriksnye vindmøller med skrotningsbeviser Nettilsluttet fra 1. april januar Udløb efter fuldlasttimer. Kun en del af produktionen støttes. 12 Loft: 48 øre/kwh (sum af ekstra pristillæg på 12 øre/kwh + generelle pristillæg på 10 øre/kwh + markedspris). Udløb efter fuldlasttimer. Kun en del af produktionen støttes , 41, og bek af 18. september , 41 og BEK 1123/2016, 41 og BEK 1123/ Side 5/14

6 Vindmøller på land nettilsluttet 21. februar december 2011 Producenten skal vælge mellem én af de to ordninger: Enten tillæg: 12 loft: 38 Loft 38 øre/kwh og udløb efter fuldlasttimer. 42 Eller 8 Udløb efter fuldlasttimer. 42 Noter til tabel 2: 1) I kolonnen er anført både størrelsen af pristillægget, og det loft, som markedspris + tillæg ikke må overstige. Hvis eksempelvis tillægget er på 25 øre/kwh og loftet er på 58 øre/kwh, reduceres tillægget hvis markedsprisen på el overstiger 33 øre/kwh og bortfalder helt, hvis markedsprisen på el bliver 58 øre/kwh eller derover. 2) Husstandsmøller er møller op til 25 kw, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. 3) Elværksfinansierede vindmøller er opført af elforsyningsvirksomhederne som følge af pålæg eller særlig aftale. Pålægget ophørte ved udstedelse af bevillinger den 4. juni 2002 og omfatter alle elværksfinansierede landvindmøller tilsluttet inden denne dato samt havvindmølleparkerne ved Horns Rev 1 og Nysted. 4) Hvis producenten skal betale en indfødningstarif ved overføring af elektriciteten til det overordnede elforsyningsnet, ydes tillige et pristillæg på op til 0,7 øre pr. kwh i døgngennemsnit. 5) Omfatter også husstandsvindmøller, som nettilsluttes efter 1. januar 2016, hvor projektet er påbegyndt senest 1. juli 2015 og det ikke er selvforskyldt, at nettilslutningen sker efter 1. januar Omfatter desuden husstandsmøller hvor Energinet.dk har modtaget ansøgning om pristillæg senest 22. oktober 2015 og som overholder tilsagnets bestemmelser om nettilslutning inden for 2 år fra afgivelse af tilsagnet. Side 6/14

7 Biogas, biomasse, decentral kraftvarme og affaldsbaseret kraftvarme Tabel 3 og tabel 4 viser støtten til elproduktion baseret på biogas, biomasse, decentral kraftvarme og affaldsbaseret kraftvarme. Tabel 3 viser de gældende støttesatser til elproduktion fra nye anlæg, mens tabel 4 viser de støtteordninger, der har været gældende tidligere, men ikke kan benyttes for anlæg, der etableres i dag. I tabel 4 er kun medtaget støtteordninger, hvor der stadig udbetales støtte til de anlæg, der er i drift i dag. Side 7/14

8 Produktion baseret på bio- /forgasningsgas i en gasblanding Tillæg 2: 10 1) Tillæg 1: 1), 3) 43,1 Tillæg 2: 26 1) Tillæg 3: 10 1) 79,3 1), 2) Afregningsprisen reguleres årligt med 60 pct. af stigningen i nettoprisindekset. Der er derudover to pristillæg, disse aftager for tillæg 1 iht. en stigning i naturgasprisen (eller stiger ved et fald i naturgasprisen) og tillæg 2 aftager med en fast aftrapning på 2 øre pr. år fra Støtteordningen er statsstøttegodkendt frem til 14. november Der er ydes tre pristillæg. Tillæg 1 reguleres årligt med 60 pct. af stigningen i nettoprisindekset. Tillæg 2 aftager iht. en stigning i naturgasprisen (eller stiger ved et fald i naturgasprisen) og tillæg 3 aftager med en fast aftrapning på 2 øre pr. år fra Kun den del af produktionen, der er baseret på biogassen eller forgasningsgassen, støttes. Støtteordningen er statsstøttegodkendt frem til 14. november Elproduktion ved biomasse Eksisterende og nye biomasseanlæg 15 Elværksfinansierede anlæg skal først have opbrugt deres nuværende pristillæg (jf. tabel 4). Støtteordningen er statsstøttegodkendt frem til 1. april Tabel 3. Gældende tilskudssatser til elproduktion på anlæg baseret på biomasse, biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse Pristillæg Afreg- Regulering/udløb af tilskud ningspris Øre/kWh Øre/kWh Elproduktion ved biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse samt andre brændsler Produktion baseret på ren bio- Tillæg 1: /forgasningsgas 26 1) 43 a og 43 e 43 a og 43 e 45 Elproduktionsanlæg, der anvender biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse samt elproduktionsanlæg, der anvender stirlingmotorer 4) og andre særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde Anlæg med en installeret eleffekt 6 kw, som udelukkende anvender de ovenfor nævnte VE-brændsler og som er nettilsluttet d. 20. november 2012 eller senere, kan vælge at modtage denne støtte i stedet for den ovenfor beskrevne støtte 130 5) Fast afregningspris, der ydes i 10 år efter nettilslutning af anlægget. Fra og med 1. januar 2014 og til og med 1. januar 2018 nedsættes afregningsprisen med 14 øre/kwh årligt. Anlæg, der nettilsluttes efter d. 1. januar 2018 får således en fast afregningspris i 10 år på 60 øre/kwh. Støtteordningen er statsstøttegodkendt frem til 31. december a stk. 7 og 44 stk. 5 1) Satser gældende i 2012, som er udgangspunktet for reguleringen af satserne. 2) Satsen er 81,6 øre/kwh i ) Satsen er 44,3 øre/kwh i ) Stirlingmotor er en stempelmotor, hvis forbrænding foregår uden for cylinderen i modsætning til en traditionel motor. En stirlingmotor omdanner varmeforskelle til mekanisk energi, idet varm luft udvider sig, og kold luft trækker sig sammen. Stirlingmotor kan anvende mange forskellige brændsler, fx biomasse og solvarme. Motoren kan producere både varme og elektricitet og kan anvendes som varmepumpe. 5) Sats for anlæg, der er nettilsluttet inden d. 1. januar Side 8/14

9 Tabel 4. Tilskudssatser til elproduktion fra anlæg, der modtager støtte efter tidligere ordninger Elproduktion ved biomasse Elværksfinansierede biomasseanlæg, som har været omfattet af 57 a i lov om elforsyning, som indsat ved lov nr. 495 af 9. juni 2004 Pristillæg Afregningspriløb Grundbe- Øre/kWh Øre/kWh Øre/kWh 10 øre/kwh plus individuelt tillæg på op til 100 kr. pr. afbrændt ton biomasse individuelt tillæg individuelt tillæg 2013: 3 øre/kwh : 7 øre/kwh Kraftvarmeanlæg omfattet af kraftvarmegarantien Randers og Rønne kraftvarmeværker 1 (bal.) individuelt tillæg Regulering/udløb af tilskud Støtten er et grundbeløb, som tillige er begrænset med et loft. Tidsbegrænset: 20 år, dog mindst 15 år fra 1. januar Loft: 41,6 øre/kwh. Støtten er et grundbeløb, der svarer til det højeste udbetalte elproduktionstilskud i et af årene Tidsbegrænset: tilskuddet gives Tilskuddet reguleres op og ned i forhold til markedsprisen på el. 30 Det faste pristillæg og afregningsprisen er tidsbegrænset til 10 år, derefter ydes pristillæg på 15 øre/kwh (som anført i tabel 3). Det individuelle tillæg ydes efter beslutning af et af Folketinget nedsat udvalg. Tillæggene kan tilsammen maksimalt udgøre 45 mio. kr. om året. Eksisterende decentrale elproduktionsanlæg Decentrale kraftvarmeværker, herunder industrielle kraftvarmeværker, og elproduktionsanlæg med affald som brændsel 1) og med naturgas eller biogas som brændsel og som ikke afregnes efter treledstarif. Decentrale kraftvarmeværker 25 MW med naturgas eller biogas som brændsel, som er nettilsluttet senest 1. juli 2002 og som tidligere har modtaget elproduktionstilskud. 2) Industrielle kraftvarmeværker nettilsluttet senest d. 21. marts 2012 Elforsyningsloven 58, stk. 1, nr. 1 Elforsyningsloven 58, stk. 1, nr. 2 Elforsyningsloven 58 c 46 Støtten er et grundbeløb, som er tidsbegrænset til 15 år fra 1. januar 2004, plus et tillæg på 1 øre/kwh til dækning af balanceringsomkostninger Elforsyningsloven 58 b 1) Anlæg, som har modtaget afregningspris fastsat efter bekendtgørelse nr. 786 af 21. august 2000 om elafregningspriser for decentrale producenter (treledstariffen). 2) Anlæg, som har fået elproduktionstilskud efter 2 b i lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. november Side 9/14

10 Solceller, bølgekraft og vandkraft samt andre VE-teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet Tabel 5 og tabel 6 viser de gældende tilskudsregler for solcelleanlæg og for andre VE-anlæg af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet (bl.a. bølgekraft). Tabel 7 og tabel 8 viser de støtteordninger, der har været gældende tidligere, men ikke kan benyttes for anlæg, der etableres i dag. Endelig er de såkaldte overgangsordninger vist i tabel 9. Efter de gældende regler kan solcelleanlæg indenfor en pulje på 60 MW for 2015 og 20 MW årligt for 2016 og 2017 få en højere støtte end den, der fremgår af tidligere afregningsregler for solceller i tabel 7. Den forhøjede støtte indenfor puljen kan gives til husstandsanlæg og fælles solcelleanlæg. Støtten gives i 10 år fra nettilslutning af anlægget. Den støttesats, der kan opnås, afhænger af, hvilket år der er givet tilsagn om støtte fra Energinet.dk, idet satserne aftrappes fra 2015 til 2017, som vist i tabel 5. Fra 2018 bortfalder den forhøjede støtte. Ud over solcelleanlæg kan andre særlige VE-anlæg opnå forhøjet støtte. Satserne aftrappes fra 2015 til 2017, som vist i tabel 5. Tabel 5. Gældende afregningsregler for nye solcelleanlæg og andre særlige VE-anlæg. Fast afregningspris i øre/kwh 1), 2) Solcelleanlæg Årstal for pulje-tilsagn fra Energinet.dk fra 2018 Pulje 1. Solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation med effekt 6 kw pr. husstand 102 3) 88 3), 4) 74 3), 4) - Fælles solcelleanlæg på taget af en bygning eller integreret i en bygning. Pulje 2 (lav) eller pulje ) 94 3), 4) 77 3), 4) - (til fælles forbrug). Øvrige fælles solcelleanlæg i pulje 2 (lav) 78 3) 72 3), 4) 66 3), 4) - Øvrige fælles solcelleanlæg i pulje 3 (til eget fælles forbrug) Andre særlige VE-anlæg 5) Dato for nettilslutning Andre VE-teknologier af væsentlig betydning 6 kw, nettilsluttet d. 20. november 2012 eller senere. 20. nov dec ) 88 3), 4) 74 3), 4) fra ) 116 3) 102 3) 88 3), 4), 6) 74 3), 4), 6) stk. 7, nr. 1) 47 stk. 7, nr. 2) 47 stk. 7, nr. 3) 47 stk. 7, nr. 1) 47 stk. 9, nr. 1). 1) Støtteordningen var statsstøttegodkendt frem til 31. december Der bliver i foråret 2017 taget stilling til en mulig genanmeldelse af støtteordningen. 2) Solcellepuljer (Pulje 1 + Pulje 2 + Pulje 3) kan max. udgøre 20 MW nyetableret årligt, dog 60 MW for ) Ydes i 10 år fra nettilslutning. 4) For anlæg, som nettilsluttes 1. januar 2016 eller senere, ydes kun pristillæg til anlæg med en installeret effekt på under 500 kw 5) Støtteordningen er statsstøttegodkendt frem til 31. december ) Pristillægget er betinget af tilsagn fra Energinet.dk. Side 10/14

11 Tabel 6. Gældende afregningsregler for andre VE-anlæg, bortset fra biogas og biomasse Andre VE-teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet, nettilsluttet d. 22. april 2004 eller 1), 2) senere Pristillæg Øre/kWh Afregningspris Regulering/udløb af tilskud Øre/kWh 60/40 Fast afregningspris på 60 øre/kwh i 10 år, efterfulgt af fast afregningspris på 40 øre/kwh i 10 år. Støtteordningen er statsstøttegodkendt frem til 31. december Andre VE-energikilder, nettilsluttet d. 22. april 2004 eller senere 1) 10 Ydes i 20 år fra nettilslutning. Støtteordningen er statsstøttegodkendt frem til 31. december stk. 3, nr. 1) og 47 stk. 9, nr. 2) 47 stk. 3, nr. 2) og 47 stk. 9, nr. 3) 1) For anlæg, som nettilsluttes d. 1. januar 2016 eller senere, ydes kun pristillæg til anlæg med en installeret effekt på under 500 kw, og pristillægget er betinget af tilsagn fra Energinet.dk. 2) Det er en forudsætning, at der er tale om energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet. Hvis dette kriterium ikke er opfyldt, ydes der 10 øre/kwh i 20 år fra nettilslutningstidspunktet. Tabel 7 viser afregningsregler for solcelleanlæg, der er nettilsluttet før 20. november 2012 og solcelleanlæg der har modtaget tilsagn før 3. maj Tabel 8 viser afregningspriser for solcelleanlæg, der er nettilsluttet i perioden 20. november 2012 til 10. juni Side 11/14

12 Tabel 7. Afregningsregler for solcelleanlæg og andre VE-anlæg, bortset fra biogas og biomasse, der modtager tilskud efter tidligere ordninger Solcelleanlæg, bølgekraftanlæg, vandkraftanlæg og anlæg, der anvender andre vedvarende energikilder, bortset fra biogas og biomasse, og som er nettilsluttet senest d. 21. april 2004 Solcelleanlæg, nettilsluttet d. 22. april november 2012 Solcelleanlæg nettilsluttet d. 20. november 2012 eller senere 1), men som har modtaget tilsagn før 3. maj /40 Fast afregningspris på 60 øre/kwh i 10 år, efterfulgt af fast afregningspris på 40 øre/kwh i 10 år og nettoafregning på årsbasis 1). 60/40 Fast afregningspris på 60 øre/kwh i 10 år, efterfulgt af fast afregningspris på 40 øre/kwh i 10 år og nettoafregning på timebasis 2). Pristillæg Øre/kWh Afregningspris Regulering/udløb af tilskud Øre/kWh 60 Ydes i 20 år fra nettilslutning, dog mindst 15 år regnet fra 1. januar stk stk. 3, nr. 1) 47 stk. 4, nr. 3), 47 stk. 5, nr. 5) og 47 stk. 6 og 7. Solcelleanlæg efter afholdelse af udbud Pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solceller 12,89 3 Ydes i 20 år fra nettilslutning, dog ikke senere end 23 år fra indgåelse af pristillægskontrakt. 1) For anlæg, som nettilsluttes d. 1. januar 2016 eller senere, ydes kun pristillæg til anlæg med en installeret effekt på under 500 kw, og pristillægget er betinget af tilsagn fra Energinet.dk. 2) For de anlæg, der opfylder betingelserne for nettoafregning. 3) Afregningsvilkår fremgår af punkt 7 i kontrakt om pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg. Der er indgået 9 kontrakter med de vindende tilbudsgivere. Side 12/14

13 Tabel 8. Afregningsregler for solcelleanlæg, nettilsluttet i perioden 20. november 2012 til 10. juni Dato for nettilslutning Solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation med effekt 6 kw pr. husstand samt solcelleanlæg på bygningstage eller integreret i en bygning Øvrige solcelleanlæg (jordbaserede), dog ikke fællesanlæg Fælles solcelleanlæg på bygningstage eller integreret i en bygning 20. nov mar ) 47 stk. 4, nr mar jun ) 47 stk. 5, nr. 1 og ) 47 stk. 4, nr. 1 60/40 2) 47 stk. 5, nr ) ) 47 stk. 4, nr. 2 stk. 5, nr. 3 Øvrige fælles solcelleanlæg (jordbaserede) 145 1) ) 47 stk. 4, nr. 2 stk. 5, nr. 4 1) Fast afregningspris i øre/kwh, ydes i 10 år fra nettilslutning. 2) Afregnes efter reglerne vist i tabel 5, dvs. fast afregningspris på 60 øre/kwh i 10 år, efterfulgt af fast afregningspris på 40 øre/kwh i 10 år. Er trådt i kraft. Solcelleanlæg, der er nettilsluttet efter de skæringsdatoer, der fremgår af tabel 8, kan i visse tilfælde alligevel opnå en højere afregningspris end de 60/40 øre/kwh (jf. tabel 6), hvis anlægsejeren kan bevise, at der er indgået bindende aftale om køb af solcelleanlæg og anlægget er anmeldt til kommunen eller netselskabet inden for visse nærmere angivne frister. Tabel 9 viser afregningssatserne for disse anlæg (de såkaldte overgangsordninger). Tabel 9. Afregningsregler for eksisterende og nye solcelleanlæg. Overgangsregler (som kræver særskilt dokumentation for køb af anlæg m.m.). Dato for nettilslutning Fast afregningspris i øre/kwh i 10 år 60/40, årsafregn. 1) s kapitel 12, 4 stk s kapitel 12, 4 stk s kapitel 12, 4 stk. 7. og 4 stk s kapitel 12, 4 stk s kapitel 12, 4 stk. 8. og 4 stk s kapitel 12, 4 stk. 9. Solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation med effekt 6 kw med bindende aftale senest 19. nov Solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation med effekt 6 kw pr. husstand samt solcelleanlæg på bygningstage eller integreret i en bygning med bindende aftale senest d. 11. juni 2013 Øvrige solcelleanlæg (jordbaserede), dog ikke fællesanlæg, bindende aftale senest 20. marts 2013 Fælles solcelleanlæg på bygningstage eller integreret i en bygning, bindende aftale senest 11. juni 2013 Øvrige fælles solcelleanlæg (jordbaserede), bindende aftale senest 20. marts 2013 Øvrige fælles solcelleanlæg (jordbaserede), bindende aftale senest 11. juni ) Fast afregningspris på 60 øre/kwh i 10 år, efterfulgt af fast afregningspris på 40 øre/kwh i 10 år og nettoafregning på årsbasis. Side 13/14

14 Nettoafregning for egenproducenter af el En egenproducent er en elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvist at dække eget energiforbrug. Dette gælder f.eks. husstande med solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation, hvor elproduktionen fra solcelleanlægget kan anvendes til eget forbrug. Som udgangspunkt skal der ikke betales afgift af den elektricitet, som forbrugeren selv producerer og forbruger. Hvis forbrugeren derimod sælger den producerede el til nettet og køber el til eget forbrug på et andet tidspunkt, skal der betales afgift af hele den elmængde, der købes. Efter anmodning kan egenproducenten få lov til at modregne el, der sælges og købes inden for den samme time, således at det kun er nettokøbet af el inden for denne time, der pålægges afgift. Hvis elproduktionen i timen har været større end forbruget, kan der ydes pristillæg til den overskydende elproduktion afhængig af anlægs- og brændselstype. Større egenproducenter er desuden fritaget for at betale til miljøvenlig elproduktion for egenproduktionen, men de skal betale PSO til forsyningssikkerhed, forskning og udvikling af forbruget svarende til egenproduktionen. Små egenproducenter er helt fritaget for PSO-betaling for egenproduktionen. For solcelleanlæg på under 6 kw, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og som er nettilsluttet senest d. 19. november 2012, gælder den særlige regel, at der kan nettoafregnes på årsbasis til og med d. 19. november 2032; dvs., at hele solcelleanlæggets elproduktion i året kan fratrækkes forbrugerens elforbrug, således at forbrugeren kun betaler afgift m.m. af det elforbrug, der ligger ud over solcelleanlæggets årsproduktion. Samme regel gælder for solcelleanlæg købt senest d. 19. november 2012, anmeldt til netvirksomheden senest d. 20. december 2012 og nettilsluttet senest d. 31. december Det er en betingelse for at få nettoafregning, at elproduktionsanlægget er tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet, og er 100 pct. ejet af forbrugeren. Der kan kun ydes nettoafregning til elektricitet produceret på en vindmølle eller på et solcelleanlæg, hvis møllen/anlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Kravet om beliggenhed på forbrugsstedet gælder med visse undtagelser også elproduktion på et kraftvarme- eller et elproducerende anlæg. Der ydes ikke pristillæg til eget forbrug. Side 14/14

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Oktober 2016 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009

Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009 Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009 Juli 2009 Rev. 1 n. 2007 n. 2007 Feb. 2007 Feb. 2007 DATE MBN-MRP HEP HEP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 255855-06

Læs mere

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016 A F G Ø R E L S E (VE-loven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM 3 S Energi

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1113 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2015-3027

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. maj 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Lov om fremme af vedvarende energi 1) 1 von 16 18.08.2009 15:56 LOV nr 1392 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Klima- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 224 af 16/03/2009 LOV nr 509 af 12/06/2009

Læs mere

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 j.nr. 5004/5012-0001 Indhold 1. Resumé.... 1 2. Indledning.... 2 3. Havvind.... 4 4. Landvind.... 6 5. Biomasse.... 8 6. Biogas.... 10 7. Solceller.... 11 8.

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) 2012/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Fremsat

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Solcellepark

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt Notat Udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg Dette notat beskriver status for udbygningen med mindre, elproducerende

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1) 2008/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 5. november 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Solcellestatistik oktober 2016 1. Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Solcellestatistik juli 2016 Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 5.oktober 2016 J nr. 2014-1453 TKB/LSR 1. Introduktion

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) I medfør

Læs mere

Decentrale kraftvarmeanlæg

Decentrale kraftvarmeanlæg Energiforsyningsområdet 2. udkast 11. maj 2004 J.nr.: Ref.: hla Beregning af ny støtte til decentrale kraftvarmeanlæg mv. I det foreliggende udkast til lovforslag fremgår den fremtidige støtte til decentrale

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt N O T AT 9. marts 2015 J.nr. 2006/2012-0023 Ref. MNI Forsyning Udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg Dette notat beskriver

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger)

Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger) 03-03-2017 Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger) Dansk Energi og Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt.

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2, 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på forhøjet pristillæg Den 7. juni 2016 modtog

Læs mere

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Politik, love og regler Nr. 88 / 2010 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer Dansk Energi - Produktion Dok. ansvarlig: ROL Sekretær: SLS Sagsnr: 10/87 Doknr: 8 07-10-2010 Ny bekendtgørelse om nettilslutning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning 2007/2 LSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 020210/20007-0020 Fremsat den 28. marts 2008

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere