Topdanmark A/S CSR-rapport 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark A/S CSR-rapport 2016"

Transkript

1 Topdanmark A/S CSR-rapport 2016

2 INDLEDNING KUNDERELATIONER ANSVARLIG INVESTERING FOREBYGGELSE 5 Forord 6 Om Topdanmark 8 CSR understøtter forretning og samfund 13 Kundevendte initiativer i Beskyttelse af persondata 15 Kundeklager bruges konstruktivt 17 FN Global Compact danner rammen 20 Forebyggelse på arbejdspladsen 21 Tilknytning til arbejdsmarkedet 22 Sikkerhed i landbruget 23 Bidrag til stabil virksomhedsdrift Foto: Carsten Andersen 2

3 VIRKSOMHEDSLEDELSE MEDARBEJDER FORHOLD DIALOG OG SAMFUND OM RAPPORTEN 25 Klima og miljø 27 Menneskerettigheder 29 Anti-korruption og bestikkelse 31 Medarbejderudvikling 32 Engagement og arbejdsglæde 32 Sundhed i hverdagen 34 Udfordringer CSR-program for leverandører 39 Hjælp til kunder i Husejernes Forsikring efter konkurs 38 Bidrag til veluddannet arbejdskraft 41 Formål og målgruppe 41 Dataindsamling og datakvalitet til klimaregnskab 38 Hjælp til integration af flygtninge 39 Samarbejde om unge og forsikring 39 Støtte til humanitære indsatser 40 Samfundsregnskab 3

4 indledning Marianne Wier, koncerndirektør, bortskaffer fysiske breve og dokumenter. Topdanmarks fokus på digitalisering betyder mindre papirforbrug. 4 Fotograf: Kasper Kristoffersen/Das Büro

5 Fotograf: Ulrik Jantzen / Das Büro Forord Jeg er glad for at kunne præsentere Topdanmarks CSR-rapport, som be skriver, hvordan vi i 2016 har arbejdet med samfundsansvar, og de resultater, vi har opnået. For Topdanmark går CSR hånd i hånd med vores kerneforretning. Vores produkter og services giver kunderne en økonomisk og social tryghed, når skaden er sket, eller arbejdslivet slutter. Dermed bidrager vi positivt til det danske samfund. Vores fokusområder i forhold til kerneforretningen har i 2016 været: Forbedre og automatisere vores processer, så kunderne oplever Topdanmark som effektivt og kundeorienteret Udvikle og tilpasse forsikringsdækninger, så de løbende passer til kundernes behov Fokus på forebyggelse og begrænsning af skader Fokus på IT-sikkerhed og tillidsfuld håndtering af persondata Vores arbejde med at automatisere og effektivisere forretningen betyder, at en række manuelle arbejdsopgaver vil forsvinde. Det er en udvikling, som vil fortsætte i de kommende år. For de medarbejdere, vi desværre ikke kan tilbyde andet arbejde, tilbyder vi i samarbejde med personaleorganisationer støtte til at komme videre i arbejdslivet. Topdanmark tilsluttede sig FN Global Compact i Vi arbejder løbende på at integrere de ti principper om menneskerettigheder, arbejdstager-rettigheder, miljø og anti-korruption i vores forretning gennem politikker og særlige indsatser i 2016 har vi fx etableret en ny gavepolitik. I året er bl.a. følgende resultater opnået: Andel af ambassadørkunder er steget fra 45,6 % til 46,2 % Udvikling af informationsmateriale om forsikring til unge i samarbejde med brancheorganisation Antallet af solcellepaneler på hovedkontoret i Ballerup er fordoblet Topdanmark har fået sit første kvindelige medlem af direktionen, og i bestyrelsen er seks ud af ni medlemmer kvinder Praktikforløb for flygtninge I fællesskab med vores medarbejdere har vi doneret kr. til Knæk Cancer-kampagnen og kr. til Læger uden Grænser God fornøjelse med læsningen. Venlig hilsen Adm. direktør Christian Sagild 5

6 Foto: Tommy Verting Om Topdanmark Topdanmark skaber værdi for sine interessenter ved at forsikre det, vi alle sammen holder af, og ved at hjælpe med at spare op til pensionen. Det giver økonomisk tryghed. Vi tager ansvar over for mennesker og miljø. Det er med til at skabe den tillid, som vores forretning lever af. Topdanmark er det næststørste skadeforsikringsselskab i Danmark med en markedsandel på godt 17 %. Vi forsikrer både private, erhvervs- og landbrugskunder. Antal private hustande: omkring Antal erhvervsvirksomheder og landbrug: omkring Topdanmark Livforsikring er det femtestørste livsforsikringsselskab blandt de kommercielle selskaber i Danmark med en markedsandel på knap 8 %. Vi har både private og erhvervskunder inden for livsforsikring og pension: Antal private kunder: omkring Antal kunder omfattet af en firmaordning: omkring Sådan hjælper vi kunderne Privatkunder hjælper vi bl.a., når: Huset brænder, eller bilen bliver stjålet Der sker uheld enten i fritiden eller på rejsen Helbredet svigter Arbejdslivet ophører Virksomheder og landbrug hjælper vi fx, når: Medarbejdere kommer til skade Lagerbygninger bliver oversvømmet IT-systemer bliver udsat for hackerangreb Landbrugsbygninger bliver beskadiget ved kraftig storm Høsten brænder pga. brand i maskiner Overblik medarbejdere Omsætning: omkring 15 mia. kr. Investeringsaktiver under forvaltning: omkring 65 mia. kr. Hovedkontor i Ballerup Børsnoteret siden 1985 og med i OMX C25-indekset Vigtigste distributionspartnere: Danske Bank, Danica Pension, home og Sydbank Brands: - en del af Topdanmark 6

7 Formål At drive en landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed At være en uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være kunde At sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt, stabilt afkast Uddrag af mål og strategi At fastholde og tiltrække lønsomme kunder med udgangspunkt i en høj kundeservice At udvikle og forbedre den service, kunderne oplever At fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere At være en dynamisk virksomhed, der fremmer personlig og faglig udvikling At Topdanmark-aktien er en interessant og likvid aktie At udviklingsstrategien primært er baseret på organisk vækst samt et tæt samarbejde med alliancepartnere og opkøb, hvis muligheden byder sig Hovedinteressenter Topdanmark har tre hovedinteressenter, som er gensidigt afhængige: kunder, medarbejdere og aktionærer. Vi tager udgangspunkt i, at tilfredse kunder og kvalificerede medarbejdere er nøglen til at sikre tilfredse aktionærer i form af et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Læs mere om Topdanmark, fx om ledelsesorganisation, bestyrelse og finansielle rapporter Værdier Professionelle Værdiskabende Ansvarlige Værdier For at leve op til forventningerne fra de tre interessentgrupper har Topdanmark defineret tre værdier, som er centrale i arbejdet: Kunde Hørt Overblik Tillid Medarbejder Kompetent Motiveret Tillid Aktionær Værdiskabende Transparent Tillid Vi er professionelle, dvs. seriøse, kompetente og kan vores fag Vi er værdiskabende ved at levere resultater og have fokus på løbende forbedringer Vi er ansvarlige, dvs., at vi opfører os ordentligt og holder, hvad vi lover 7

8 CSR understøtter forretning og samfund Vi ser CSR-arbejdet som en disciplin, der kan bidrage til at øge kundernes, medarbejdernes og aktionærernes oplevelse af Topdanmark som et professionelt, værdiskabende og ansvarligt skadeforsikrings- og livsforsikringsselskab. Samtidig kan CSR-initiativer øge Topdanmarks bidrag til en bæredygtig udvikling af det danske samfund. Forretningsdrevet CSR er også samfundsansvarlig forretning Topdanmarks kerneforretning er i sin natur samfundsgavnlig. Vores produkter, services og rådgivning giver kunderne økonomisk og social tryghed, når en skade er sket, eller når arbejdslivet er afsluttet. Samtidig bidrager Topdanmark til at forebygge skader og begrænse konsekvenserne af de skader og ulykker, som sker for kunderne. På den baggrund er det Topdanmarks synspunkt, at vi agerer samfundsansvarligt ved at drive en god og stabil forretning, da det er til gavn for både kunderne, medarbejderne, aktionærerne og samfundet. Internationale principper for bæredygtighed Topdanmark er tilmeldt FN s initiativ for private virksomheder og organisationer, Global Compact. Vi arbejder løbende på at integrere Global Compact-principperne i forretningen ved at være opmærksomme på risici for at overtræde principperne såvel som muligheder for at fremme dem. Sådan arbejder vi med CSR CSR-arbejdet hos Topdanmark består i udarbejdelse og implementering af relevante politikker og specifikke indsatsområder, som bl.a. besluttes ud fra følgende forhold: Risiko. Det afdækkes løbende, på hvilke områder Topdanmark er i risiko for ikke at leve op til FN Global Compacts principper og dermed også risikere økonomisk og omdømmemæssigt tab. Muligheder. Det afdækkes løbende, hvordan Topdanmark kan øge den økonomiske og sociale værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer og samtidig bidrage til at fremme de ti principper og en bæredygtig udvikling af samfundet. Overfor er et overblik over de risici og muligheder, som vi anser for at være de væsentligste i forhold til vores forretningsmodel. CSR-rapportens indhold afspejler de temaer, som er vist i oversigten. Hvor det drejer sig om Global Compact principperne 1 og 2, vil den eller de specifikke menneskerettigheder være nævnt i parentes. Sådan formidler vi CSR til medarbejdere Alle nyansatte får viden om Topdanmarks CSR-arbejde under deres opstart Der kommunikeres løbende om CSR i alle interne kanaler Alle salgsmedarbejdere i Topdanmark Livforsikring gennemgår e-learning-kursus om, hvordan man opdager hvidvaskning og terrorfinansiering gennem indbetaling til pensionsordning Læs: Resumé af CSR-målsætninger og årets resultater resume-og-data/2016/ Læs: Samlede CSR-politik, som bl.a. beskriver, hvordan CSR er organiseret i Topdanmark Global Compact-principperne En virksomhed, der støtter Global Compact, bør: Menneskerettigheder støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold Miljø støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier Antikorruption 10 modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse 8

9 Forretning Kunderelationer Risici For kunder: forkert rådgivning og produktsalg, uklarhed om vilkår, fejl i skadebehandling, service, klagebehandling og i håndtering af persondata For Topdanmark: utilfredse kunder og kunder, som opsiger deres forsikringer Muligheder For kunder: økonomisk og social tryghed For Topdanmark: tilfredse og loyale kunder FN Global Compact 1 & 2 (Retten til social sikkerhed, retten til privatlivets fred) 1 & 2 (Retten til social sikkerhed) Forebyggelse Ingen væsentlige risici identificeret Begrænse antallet og omfanget af skader på mennesker, bygninger og miljø Arbejdsfastholdelse Stabil virksomhedsdrift hos erhvervskunder Klimatilpasning FN Global Compact 2 (Retten til arbejde og Retten til fysisk og mental sundhed), 7 og 8 Investeringer Overtrædelse af FN Global Compact-principper Sikre konkurrencedygtigt godt og stabilt afkast FN Global Compact Alle principper 1 & 2 (Retten til sociale sikkerhed) Interne faktorer Medarbejderforhold Risici For medarbejdere: mistrivsel, stress og usikkerhed i ansættelse Muligheder For medarbejdere: stabil arbejdsplads, trivsel, sundhed og faglige og personlige udviklingsmuligheder FN Global Compact For Topdanmark: mangel på tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere 11 & 2 (Retten til arbejde, Retten til social sikkerhed, Retten til fysisk og mental sundhed) For Topdanmark: motiverede og kompetente medarbejdere, der yder høj kundeservice og salg 1 & 2 (Retten til arbejde, Retten til social sikkerhed, Retten til fysisk og mental sundhed) FN Global Compact 7, 8 og 9 7, 8 og 9 Eksterne faktorer Ledelse og bestyrelse Diskrimination og manglende mangfoldighed / Inklusion og mangfoldighed ligestilling Fremme kvinder i ledelse og bestyrelse FN Global Compact 1,2 og 6 (Retten til ikke-diskrimination) 1,2 og 6 (Retten til ikke-diskrimination) Drift af bygninger og firmakørsel For samfundet: C02-udledning Energioptimering, miljøvenlig teknologi, digitalisering For Topdanmark: omkostninger Leverandørsamarbejde Risici Hændelser i leverandørkæden, som er uforenelige med FN Global Compact-principperne Muligheder Samarbejde om forbedring af kundeservice FN Global Compact Alle principper Branchen Ingen væsentlige risici identificeret Uddannelse i den finansielle sektor FN Global Compact 1 & 2 (Retten til uddannelse) Samfundet Ingen væsentlige risici identificeret Støtte til humanitære organisationer og kampagner og patientforeninger FN Global Compact Ingen væsentlige risici identificeret Direkte og indirekte skatter til den danske stat 1 & 2 (bl.a. Retten til fysisk og mental sundhed) 9

10 kunderelationer Foto: Topdanmark Elektronisk kundemappe, Mit Topdanmark, giver overblik, fx ved en skade. 10

11 Vi vægter kundetilfredshed højt Kontakten med kunderne er omdrejningspunktet i Topdanmarks daglige arbejde, og vi har høje ambitioner i forhold til kundeservice. I 2016 afsluttede vi knap skader. Vores kommunikation med kunderne er hovedsagelig digital: , SMS, Mit Topdanmark, netmøder, hjemmeside og chat. Vores mål er, at alle kunder skal føle sig godt hjulpet. I samtlige kontaktpunkter prøver vi at tænke udefra og ind. Det betyder, at vores medarbejdere har fokus på kundens behov for information og service, uanset hvilken situation, det drejer sig om. Kerneforretningen bidrager til social og økonomisk tryghed Topdanmarks fokus på kundeoplevelsen er centralt i CSR-sammenhæng, fordi vores produkter og service bidrager til kundens økonomiske og sociale tryghed. Gennem vores forretning bidrager vi derfor også positivt til social og økonomisk stabilitet i det danske samfund. Vi har et stort ansvar Vores kerneforretning giver os et stort ansvar og det tager vi meget alvorligt. Vi er samtidig opmærksomme på de væsentligste risici, som er forbundet med vores forretning: Forkert rådgivning om produkter Uklarhed om vilkår Fejl i skadebehandling og håndtering af persondata For at minimere disse risici og øge værdien for kunden arbejder vi løbende på at udvikle og forbedre vores kundeservice bl.a. ved at gøre informationen om vores produkter lettere at forstå, ved at sikre en dækning, der følger med kundens ønsker, behov og risiko, ved at sikre en fair og god skadehandling samt ved at give kunden nem adgang til en fair klageproces. Klar målsætning: Vi ønsker tilfredse kunder Topdanmark evaluerer løbende, om vores arbejde med kundetilfredshed udvikler sig tilfredsstillende. Det sker fx gennem mere end telefoniske kundebesvarelser om året foruden systematisk kundeundersøgelse på mail og SMS. Og vi har klare målsætninger for kundetilfredshed vi stræber efter: I interne kundemålinger En stigning i antallet af ambassadører, dvs. kunder, der er så tilfredse med Topdanmark, at de har lyst til at anbefale os til andre I eksterne målinger En stigning i den årlige EPSI-måling* En placering blandt de tre bedste selskaber i Aalund-måling på parameteret tilfredshed * * EPSI- og Aalund-målingerne er eksterne, uafhængige undersøgelser af kundernes tilfredshed med henholdsvis Topdanmark og Topdanmark Livsforsikring. Resultaterne bliver fulgt tæt med henblik på at lære og forbedre vores service. 11

12 Ændring af vilkår Kundekontakt Købssituation Spørgsmål til pris Skadesituation Skadeforebyggelse Kunden i centrum Netmøde Personligt Arrangementer Nyhedsbreve Kundemappe eboks Telefon & SMS Kundeklager Produktrådgivning Kundeinterview Kommunikationskanaler Hjemmeside & chat & Brev Sociale Medier Kundemålinger: aktiviteter og resultater i 2016 Målsætning Aktiviteter Resultat Evaluering Intern kundemåling: stigning i antallet af ambassadører Forbedrede hjemmesider med letforståelig beskrivelse af produkter, dækning mv. 46,2 % (2015: 45,6 %) Stigning på 0,6 procentpoint, hvilket tilfredsstillende Stigning i EPSI-måling Aalund-måling: placering på delt anden plads, når det gælder tilfredshed. Forbedret kundemappe, Mit Topdanmark, med bedre overblik i skadesituation Digitale selvbetjeningsløsninger Online salg Netmøder med pensionsrådgiver Privatkunder: 74,5 point (2015: 75,9) Erhvervskunder: 73,5 point (2015: 72,3) Placering på delt anden plads Nedgang på 1,4 procentpoint Stigning på 1,2 procentpoint Gået tilbage fra at være nummer 1 i 2015, men målsætning er stadig opfyldt Kundemålinger: overblik Intern måling: ambassadører procent EPSI-måling: privatkunder - point EPSI-måling: erhvervskunder point ,0 43,3 44,5 45,6 46,2 75,7 78,7 75,5 75,9 74,5 72,3 73,5 Kundescore på Trustpilot: overblik Samlet kundescore på Trustpilot - Topdanmark (0 til 10) Samlet kundescore på Trustpilot - Danske Forsikring (0 til 10)

13 Kundevendte initiativer i 2016 Topdanmark har sat automatisering og digitalisering på dagsordenen. Det er sket både for at effektivisere interne processer og for at gøre det lettere og mere enkelt at være kunde hos os i købssituationen, såvel som hvis der sker en skade. Vi udvikler og forbedrer løbende selvbetjeningsløsninger og digitale platforme, fx online skadeanmeldelse, online køb af forsikring, chatfunktion og en elektronisk kundemappe med oversigt over kundens forsikringer, pension og skadeforløb. I 2016 blev kundemappen, Mit Topdanmark, forbedret, så kunden får endnu bedre overblik i skadesituationen. Hjemmesider giver bedre overblik I 2016 blev der også lanceret nye hjemmesider i responsive design for både Topdanmark og Danske Forsikring. Oplysningerne om vores produkter er blevet mere enkle og forståelige end tidligere fx er det nu tydeligt, hvad produkterne helt overordnet dækker og ikke dækker. Det giver en god rådgivning om produkterne, og kunden får dermed et bedre beslutningsgrundlag. Kundemøder på nettet giver fleksibel rådgivning Det er blevet mere fleksibelt at holde møde om pensionsforhold hos Topdanmark. I 2016 lancerede vi netmøder, hvor kunderne digitalt kan mødes med en pensionsrådgiver. Ikke alle kunder har brug for et fysisk møde, og derfor foretrækker mange den store fleksibilitet, der er ved netmøderne. Intuitive løsninger i højsædet Vi er klar over, at ikke alle kunder er lige fortrolige med digitale løsninger og kan have svært ved at navigere rundt. For at imødekomme denne problematik lægger vi stor vægt på at udvikle løsninger, som er så intuitive som muligt, og som rammer alle brugeres digitale kompetenceniveau. Det sker fx gennem en lang række brugerstudier. Planer for 2017 Der vil fortsat være stort fokus på digitale løsninger samt på at effektivisere og optimere processer, så vi kan imødekomme kundernes forventninger om god og effektiv service. Vi har allerede implementeret ny teknologi bl.a. benyttes robotter til indtastning af simple opgaver ved udarbejdelse af tilbud. Processen vil fortsætte i de kommende år i det omfang, det understøtter vores arbejde om at opnå høj kundetilfredshed. Bjørn Verwohlt, marketingdirektør, om årets resultater af interne kundemålinger og EPSI: Der er positivt, at stadig flere kunder vil anbefale Topdanmark, efter de har været i kontakt med os. Året begyndte ellers ikke helt tilfredsstillende. Første kvartal lå den procentvise andel af ambassadørkunder kun på 44 %. Derefter er antallet af ambassadører steget løbende og i fjerde kvartal lå vi på 48 %, hvilket er det højeste niveau nogensinde. Vores fokus på at give kunderne gode kundeoplevelser fortsætter. Jeg er sikker på en endnu større andel af de kunder, som er i kontakt med os, vil anbefale Topdanmark næste år. Jeg forventer også, at det vil betyde en fremgang i EPSI-målingen. Peter Hermann, direktør i Topdanmark Livforsikring, om resultatet af Aalund-målingen i 2016: Aalund-målingen undersøger liv- og pensionsselskaber på en lang række parametre. Alle parametre er vigtige, men jeg vil især fremhæve to. Vi er på en delt anden plads, når det gælder tilfredshed, hvilket vi er glade for, selv om vi i 2015 lå som nummer et. Det betyder stadigvæk, at vi er på rette spor, men vi vil arbejde på at komme op som nummer et igen. Samtidig er proaktiv service og selvbetjening områder, som vi skal se nærmere på ifølge undersøgelsen. Foto: Claus Boesen/MediaPress Foto: Claus Boesen/MediaPress 13

14 Foto: Topdanmark Beskyttelse af kundedata Som forsikringsselskab opsamler vi en stor mængde oplysninger om vores kunder og skaderamte personer, som er dækket af vores forsikringer. Personoplysningerne bruges til at servicere og skadebehandle. Vi overholder den gældende lovgivning om behandling af personoplysninger og sikrer, at oplysningerne opbevares og behandles på en måde, så kundens ret til privatliv ikke er udfordret. Vi har IT-systemer, der sikrer: At kundernes oplysninger er opdaterede At kundernes oplysninger ikke forvanskes At kundernes oplysninger slettes, når de ikke længere er relevante At uberettigede ikke får adgang til oplysningerne Der er processer, så medarbejdere ved, hvordan de skal behandle kundeoplysningerne, og det kontrolleres løbende, at processerne efterleves. Vi videregiver kun kundeoplysninger i forbindelse med behandling af forsikringer, og det sker primært til samarbejdspartnere og andre forsikringsselskaber. Topdanmark sælger ikke kundeoplysninger. Planer for 2017 Der er igangsat et projekt, som skal sikre, at koncernen også lever op til EU s nye persondataforordning, når den træder i kraft i maj

15 Kundeklager bruges konstruktivt Topdanmark behandler ca skader om året. Det kan derfor ikke undgås, at vi modtager klager fra kunder over den erstatning eller service, de har fået. Forsikrings- og pensionsprodukter kan være vanskelige at forstå, og i nogle tilfælde lever erstatningen eller hjælpen i skadesituationen ikke op til den forventning, kunden har haft. Det kan fx skyldes begrænsninger i vilkårene, som kunden ikke har været opmærksom på, eller at kunden ikke er i stand til at dokumentere de værdier, kunden kræver erstattet. Kundeklager kan også være et udtryk for, at vi ikke har været gode nok til at kommunikere forsikringens betingelser og vilkår. Derfor bruger vi kundeklager konstruktivt til at vurdere, hvordan vi kan forbedre os. Det kan være i forhold til rådgivning, service, kommunikation eller selve indholdet i forsikringen. Vi lægger vægt på, at kunderne er tydeligt informeret om deres klagemuligheder, samt at de er sikret en nem og fair klageproces. Mulighed for revurdering af en afgørelse Hvis en kunde ikke er enig i en afgørelse, vi har truffet, har kunden mulighed for at få revurderet afgørelsen ved at sende en klage til vores kundeklageafdeling. Når sagen er fuldt oplyst, vil kunden blive orienteret om, hvorvidt Topdanmark fastholder den oprindelige afgørelse, eller om revurderingen har ført til, at vi ændrer afgørelsen. Mulighed for at anke Er kunden ikke er enige i vores afgørelse af en klage, har man mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet for Forsikring, når det drejer sig om private forsikringer. Antallet af klager, kunderne går videre med til Ankenævnet for Forsikring, er under én promille af det samlede antal skadeanmeldelser. Vores målsætning er at få medhold i flest mulige sager, som bringes op i ankenævnet, da det betyder, at afgørelserne har været korrekte fra vores side. Uanset udfaldet benytter vi også ankenævnssager til at vurdere, hvordan vi kan forbedre os. Afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring Får kunden medhold i en klage hos ankenævnet, følger vi som udgangspunkt altid kendelsen. I ganske få sager, hvor vi principielt er uenige med afgørelsen fra ankenævnet, vurderer vi, om vi vil acceptere afgørelsen. Hvis afgørelsen fra ankenævnet ikke følges, kan kunden vælge at lade sagen prøve ved en domstol. I 2016 har Topdanmark fulgt alle afgørelser fra ankenævnet på nær én. Kunden har valgt at lade sagen gå videre til domstolen. Der var ikke faldet dom ved afslutningen af denne CSR-rapport. Læs om, hvordan Topdanmark benytter mediation som alternativ til en retssag kunde-og-forbrugerforhold/ kundeklager/ Kundeklager: aktiviteter og resultater i 2016 Målsætning Aktiviteter Resultat Evaluering Medhold i flest mulige sager, der bringes op i Ankenævnet for Forsikring Generel evaluering af kunde- og ankenævnssager for at forbedre sagsbehandling, kommunikation og vilkår Topdanmark fik medhold i 81 % af alle sager Målsætning opfyldt Særligt fokus på evaluering af kundeklager over Indboforsikring Afgørelser i Ankenævnet for Forsikring: overblik Antal afgørelser i alt Procentvis andel af afgørelser, hvor Topdanmark har fået medhold** * Tallene dækker både over Topdanmark Forsikring, Topdanmark Livsforsikring og Danske Forsikring. ** I øvrige afgørelser har Topdanmark enten slet ikke fået medhold eller kun delvist medhold. Kilde: 15

16 ansvarlig investering Foto: Kasper Due Bække /wefly.dk 1616

17 FN Global Compact danner rammen Som led i Topdanmarks forretning investeres bl.a. de forsikringsmæssige reserver og pensionskundernes opsparing, indtil midlerne udbetales i form af erstatninger, pensionsudbetalinger el.lign. Topdanmark ønsker at opnå størst muligt afkast af investeringerne i forhold til risikoen, men ønsker samtidigt at sikre, at værdiskabelsen er ansvarlig og ikke bryder med internationalt anerkendte normer og med konventioner, som Danmark har tiltrådt. FN Global Compact danner rammen Topdanmark er som led heri tilsluttet FN Global Compact, som består i løbende at fremme ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Disse principper danner rammen om politik for ansvarlig investering. Det betyder i praksis, at hensynet til de ti principper indgår som en integreret del af investeringspolitikken. Bestyrelsen i Topdanmark Kapitalforvaltning er øverste ansvarlige for denne politik, mens det er Topdanmark Kapitalforvaltning, der har ansvaret for implementeringen heraf samt løbende at overvåge og sikre, at investeringerne til stadighed opfylder principperne i vores SRI-politik (Socially Responsible Investment). Retningslinjer for investeringer i statsobligationer Baseret på retningslinjer for investeringer i statsobligationer udarbejdet af Rådet for Samfundsansvar under Erhvervsstyrelsen har Topdanmark i 2015 etableret egne retningslinjer på dette område. De er som følger: Topdanmark Kapitalforvaltning må ikke indgå handler med værdipapirer, hvor udsteder direkte eller indirekte er en stat, statsleder el.lign. i stater, der hverken er medlem af OECD eller har ratificeret ICC-traktaten* medmindre der forlods er indhentet skriftlig accept fra Topdanmarks direktion. *Traktaten om Den Internationale Straffedomstol. Planer for 2017 Der vil fortsat blive udført screening og evaluering af aktieporteføljen for positioner i henhold til FN Global Compact. Derudover vil der blive set nærmere på Anbefalinger for aktivt Ejerskab, som lanceres af Komitéen for god Selskabsledelse i Læs Topdanmarks samlede politik og procedure for ansvarlig investering ansvarlig-virksomhedsledelse/ ansvarlig-investering/ Ansvarlig investering: aktiviteter og resultater i 2016 Målsætning Aktiviteter Resultater Investeringsafkastet skabes under hensyntagen til FN Global Compact Screening og evaluering af aktieporteføljen for positioner i henhold til FN Global Compact CSR-henstilling med opfordring til at følge FN Global Compact-principper er sendt til eksterne kapitalforvaltere som bilag til aftale Der er ikke foretaget investeringer, som anses for at være i konflikt med FN Global Compact 17

18 forebyggelse Fotograf: TommyVerting 18

19 Alle har gavn af forebyggelse Topdanmark giver kunderne økonomisk sikkerhed gennem vores forsikrings- og pensionsprodukter fx ved tyveri, brand, ulykke, sygdom og alderdom. Men skader har ofte en langt større konsekvens end blot den økonomiske både for den enkelte kunde, for Topdanmark og for samfundet som helhed. Derfor arbejder vi med forebyggelse. Kundeperspektivet Topdanmarks arbejde med forebyggelse kan gavne kunderne i mange situationer fx: Klimatilpasning Vi bidrager til at forebygge skybrudsskader på private hjem og erhvervsbygninger. Personskader og sygdom Vi bidrager til at forebygge sygdomme, skader og ulykker, hvad enten det er i fritiden eller på arbejdspladsen. Hvis skaden er sket, bidrager vi til at begrænse konsekvensen af skaden, så kunden kan forblive på arbejdsmarkedet. Storbrande Storbrande er en reel trussel mod driften i såvel erhvervsvirksomheder som landbrug. Vi bidrager til at forebygge brande, holde driften i gang og holde mennesker og dyr fri for skader. Tyveri og IT-kriminalitet Vi bidrager til, at kunder kan føle sig sikre i deres eget hjem, og at virksomhedsejere kan undgå produktionsstop på grund af tyveri og hærværk, inklusive hackerangreb. Samfundsperspektivet For samfundet betyder Topdanmarks arbejde med forebyggelse en forskel, fordi det bidrager til at: Løse de samfundsmæssige udfordringer, som opstår i forbindelse med eventuelle konsekvenser af klimaforandringer. Vi bidrager bl.a. til kommunernes klimatilpasning i samarbejde med brancheforeningen Forsikring & Pension. Nedbringe de offentlige udgifter til sygemeldinger og til personer på overførselsindkomster i kraft af vores indsats med at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet for skadelidte Forretningsperspektivet For Topdanmark har forebyggelse også en positiv effekt, fordi det bidrager til at: Skabe gode kundeoplevelser og dermed loyale kunder Reducere skadeudbetalinger, hvilket bidrager til at holde forsikringspræmien nede 19

20 Foto: Claus Boesen/MediaPress Forebyggelse på arbejdspladsen For virksomheder, hvor medarbejderne har Sundhedssikring hos Topdanmark, gør vi en særlig indsats for at forebygge skader og sygdomme på arbejdspladsen. For den indsats står vores sundhedschef, som er uddannet humanfysiolog og har en forskerbaggrund inden for arbejdsfysiologi og skadehyppighed. Hun ved med andre ord, hvad der skal til for at hjælpe virksomheder med at passe godt på deres medarbejdere. Virksomhedens udfordringer afgør indsatsen Topdanmark har en række faste forebyggelseskoncepter. Vores styrke er dog, at vi lytter til den enkelte virksomheds udfordringer og tilrettelægger den indsats, som giver bedst mening. Vi tilbyder bl.a. indsatser om trivsel, stress og mad og bevægelse enten henvendt til ledere eller til alle medarbejdere. Vi sætter indsatser i gang i to situationer: Hvis en virksomhed anmelder mange skader af en bestemt type, eller hvis en virksomhed selv henvender sig pga. udfordringer med sundhed eller sygefravær. Topdanmarks erfaringer med individuelle indsatser er rigtig gode. Virksomhederne oplever dem som positive bidrag til arbejdet med sundhed og forebyggelse af sygdomme blandt medarbejdere samt mistrivsel på arbejdspladsen. Udvalgte forebyggelseskoncepter Almene sundhedstiltag Trivsels- og sundhedsforedrag Sundhedstjekog screening Helbredsundersøgelse Individuelt sundhedsforløb Intensivt fireugers aktivitetsprogram Sundhedsambassadør-uddannelse Kroppen Foredrag om forebyggende og kompenserende tiltag Målrettede træningsforløb for hele eller dele af virksomheden Elastikker med øvelsesvideoer Anbefaling af bevægelsesapps Mental trivsel Foredrag om mental sundhed og stress Stressfri: rådgivning af erfarne psykologer Mindfulnessforløb Kursus i psykisk førstehjælp Anbefaling af mental trivselsapps Kost Livsstilsforedrag Kostforløb/ diætist Fælles otteugers indsats for mere energi gennem maden Anbefaling af kost-apps Søvn Foredrag af søvneksperter Søvnudredning Søvnbehandling Anbefaling af søvn-apps 20

21 Sådan kom Jens tilbage i arbejde Jens, der er selvstændig elektriker, kommer i 2015 til skade med sit ene knæ. Han kontakter Topdanmark og får gennem sin Sundhedssikring hjælp til både udredning og operation. Efter operationen søger Jens om udbetaling fra sin Tab af Erhvervsevne-forsikring i Topdanmark. Her har han forsikret sig for en del af sin løn, hvis han skulle miste erhvervsevnen i en kortere eller længere periode. Hjælp til at holde styr på trådene Topdanmark tilbyder Jens et møde med en socialrådgiver. Formålet er at drøfte Jens situation, hans fremtidige arbejdsliv og hvordan han bedst og mest fremtidssikkert kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det viser sig nemlig, at Jens trods en vellykket operation vil få svært ved at arbejde i samme grad som hidtil. Socialrådgiveren hjælper Jens med at holde styr på de mange aktører. Helt afgørende er det, at Jens får ansøgt og godkendt en såkaldt paragraf 58-aftale, som betyder, at Jens får sygedagpenge fra sin første sygedag. Dermed bliver de økonomiske konsekvenser lettet. Støtten var altafgørende Jens er i dag raskmeldt og arbejder 75 % af tiden ude hos kunderne og 25 % hjemme fra sit kontor. Ud over sygedagpenge fik han udbetalt kr. fra sin Tab af Erhvervsevne-forsikring. Jens fortæller, at han ville have givet op for længst, hvis ikke det havde været for støtten fra Topdanmark. Tilknytning til arbejdsmarkedet Konsekvensen af at blive ramt af sygdom eller komme alvorligt til skade kan blive, at man mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og måske ender på førtidspension. Med et effektivt og individuelt tilrettelagt forløb bidrager Topdanmark til, at kunden får bedre mulighed for at blive på arbejdsmarkedet. Det er en indsats, som gavner både kunden, samfundet og Topdanmark. Indsatsen begynder så tidligt som muligt Kernen i indsatsen er et fleksibelt og individuelt tilrettelagt forløb, som tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation og udfordringer. Indsatsen kan fx bestå i at samle og koordinere trådene mellem de mange involverede parter samt at hjælpe med at planlægge det optimale behandlingsforløb. Topdanmark lægger vægt på at begynde indsatsen så tidligt som muligt, da det er med til at fastholde kundens tilknytning til arbejdsmarkedet. Behovet vurderes fra kunde til kunde Et individuelt tilrettelagt forløb kan tilbydes kunder, som er dækket af de følgende forsikringer: Tab af Erhvervsevne-forsikring Arbejdsskadeforsikring Ansvarsforsikring Forløbet sættes kun i værk, hvis Topdanmark vurderer, at det er relevant set ud fra et samlet perspektiv. I 2016 har Topdanmark systematiseret indsatsen yderligere i forhold til ansvars- og arbejdsskader, så det er blevet nemmere at vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte et individuelt forløb. Det forventes, at det fremover vil føre til stigning i antallet af individuelle forløb i de kommende år. Individuelt tilrettelagte forløb: overblik Antal afsluttede kundesager, hvor et individuelt tilrettelagt forløb har været anvendt Procentvis andel, hvor et individuelt tilrettelagt forløb har været anvendt i forhold til det samlede antal afsluttede kundesager Tab af Erhvervsevneforsikring % 34 % 45 % 38 % Arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring <3 % <3 % <3 % <3 % Som det fremgår af tabellen, benyttes individuelt tilrettelagte forløb oftere ved sager i forbindelse med Tab af Erhvervsevne-forsikring, end ved de to andre forsikringer. Det skyldes, at der stadig er langt flere sager under denne forsikring, hvor det er relevant med en ekstra indsats. 21

22 Foto: Topdanmark Sikkerhed i landbruget Forebyggelse er vejen frem i landbruget. Det gør livet mere sikkert for mennesker og dyr, og det skaber en stabil drift. Derfor har vi udviklet konceptet Sikkert landbrug, der samler relevante tiltag, som landmanden kan iværksætte for helt at undgå fx brand, vandskade og tyveri eller begrænse konsekvensen af skaden, når den er sket. Digital information om forebyggelse For at gøre det endnu nemmere for kunderne og andre interesserede at lære om forebyggelse og de indsatser, vi tilbyder gennem Sikkert landbrug, har vi udarbejdet interaktive sites målrettet forskellige kundegrupper: topgaarden.dk Lanceret i 2014 målrettet professionelle landmænd og deres sikkerhedsbehov. topfarm.dk Lanceret i 2015 målrettet minkfarme og pelserier. Baggrunden for sitet er, at pelsdyravlere har en helt speciel risiko i forhold til almindelige landbrug på grund af de specielle bygningstyper og den store tyveri- og hærværksrisiko. topdanmark.dk/landliv Lanceret i 2016 målrettet kunder, som bor på landet, men uden at drive et landbrug. På det nye topdanmark.dk/landliv kan man finde gode råd om at forebygge 22 udbredte skader som brand, tyveri mv. I 18 korte film fortæller eksperter, hvordan man med få midler kan forebygge ulykker på mennesker, dyr og bygninger. Selvom rådgivningen er rettet mod landbokunder, kan alle landmænd med en privatbolig have gavn af rådene. Erfaringen med de interaktive sites er positiv, men vi arbejder fortsat på at skabe endnu mere opmærksomhed om og brug af den digitale skadeforebyggelse både i salgssituationer og i rådgivningen til kunderne. Ny indsats: Undgå, at ulykken gentager sig Arbejdet på en gård er ikke ufarligt: I 2016 skete der 12 dødsulykker i landbruget, og Topdanmark modtager årligt op imod 250 anmeldelser af arbejdsulykker i landbruget. Det er desværre ikke altid, der bliver gjort noget for, at ulykken ikke sker igen. Det vil vi nu ændre på. Fra januar 2017 vil kunder med en Arbejdsskadeforsikring hos Topdanmark få tilbudt uvildig rådgivning af en arbejdsmiljøkonsulent, hvis de anmelder en dækningsberettiget arbejdsulykke med personskade. Rådgivningen sker gennem SEGES et fagligt videns- og innovationshus under Landbrug & Fødevarer. Rådgivningen er gratis og foregår der, hvor ulykken er sket. Her lægges en plan for, hvordan man gennem relevante indsatser kan undgå en lignende ulykke i fremtiden. Kunden kan også få hjælp til at håndtere formaliteterne i forbindelse med ulykken fx når Arbejdstilsynet og måske politiet aflægger besøg. Konkret rådgivning til den enkelte kunde I 2015 blev konceptet Din Gård udviklet og implementeret blandt et begrænset antal kunder. Konceptet går ud på, at assurandøren ved kundebesøg går i tæt dialog med kunden om forslag til små såvel som store forebyggelsestiltag vurderet ud fra den konkrete gård og den enkelte landmands behov og interesser. Konceptet viste sig at være en succes og blev derfor udrullet til flere kundesegmenter i Planer for 2017 Interessen for Sikkert landbrug-konceptet er til stede i branchen, og kunderne er gennemgående tilfredse med rådgivningen, mens vi endnu ikke har set en stigning i salget. I 2017 fortsætter vi arbejdet med at integrere forebyggelse i landbrugsforretningen. Det vil både ske gennem konsolidering og øget brug af de mange initiativer, der er sat i værk i de sidste par år, og gennem nye initiativer bl.a. brug af sensorteknologi.

23 Bidrag til stabil virksomhedsdrift Forebyggelse blandt vores erhvervskunder har traditionelt drejet sig om tyveri, brand, storm og skybrud, hvor vi tilbyder rådgivning og en lang række indsatser, som bidrager til sikker og stabil virksomhedsdrift. I de senere år er der imidlertid kommet nye risici til, nemlig hackerangreb på IT-systemer og dårlig omtale på nettet. Begge situationer kan sætte driften ud af spil og have store økonomiske konsekvenser. Derfor har Topdanmark udviklet to nye forsikringer, som kan hjælpe virksomheder med at håndtere de moderne risici og dermed bevare en stabil drift. Hackerne kommer få hjælp og rådgivning Hvis en hacker skaffer sig adgang til en virksomheds netværk og datafiler, kan det i værste fald føre til konkurs. Den risiko er reel for mange mindre virksomheder, som ikke nødvendigvis har et beredskab til at håndtere IT-kriminalitet. Desuden har mange små virksomheder opfattelsen af, at deres IT-sikkerhed er i orden. Det er baggrunden for Topdanmarks nye Cyberforsikring. Forsikringen giver mulighed for ekspertrådgivning døgnet rundt efter et angreb og kan hjælpe virksomheden med at komme hurtigt tilbage på sporet efter virus- og hackerangreb fx ved at reetablere IT-systemer og eventuelle tabte data. Det er også muligt at forsikre sig mod driftstab, som opstår på baggrund af hændelsen. Negativ omtale kan få alvorlige konsekvenser I takt med at internettet og de sociale medier får mere magt, kan dårlig omtale berettiget eller ej få fatale konsekvenser for virksomheder. En analyse foretaget af SAFEonNET i samarbejde med YouGov viser, at 70 % af de personer, som søger information om en virksomhed på nettet, uden tøven vil fravælge virksomheden, hvis de støder på dårlige anmeldelser eller dårlig omtale. Topdanmark har i 2016 udviklet en forsikring, som hjælper erhvervskunder, hvis de bliver udsat for en såkaldt shitstorm online. Det sker gennem rådgivning om, hvordan virksomhederne håndterer den negative omtale på fx Facebook, Trustpilot og Google. Rådgivningen sker i samarbejder med SAFEonNET, som er en af Danmarks førende virksomheder inden for håndtering af shitstorme. Forsikringen er målrettet små og mellemstore virksomheder, der ofte ikke har en kommunikationsmedarbejder, som kan håndtere en shitstorm på en professionel måde. Planer for 2017 Topdanmark udbygger løbende arbejdet med målrettet forebyggelse af tyveri, vandskade, brand og storm for erhvervskunder. I 2016 tog vi desuden fat på forebyggelse af arbejdsskader hos virksomheder en indsats, som vil fortsætte i Kunder kan få besøg af en Topdanmark-ingeniør, som dels kan rådgive om sikkerhed på arbejdspladsen og dels kan vurdere mulighed for rabat på Arbejdsskadeforsikringen, hvis sikkerheden allerede er på plads. 23

24 virksomhedsledelse Foto: Kasper Due Bække /wefly.dk 24

25 Ansvarlig ledelse er god ledelse Som børsnoteret virksomhed har Topdanmark som mål at skabe økonomisk værdi for aktionærerne. I den værdiskabelse har vi et ansvar for at overholde national lovgivning, leve op til anbefalinger for god selskabsledelse og leve op til forventningerne i FN Global Compact. I CSR-sammenhæng er det primært FN Global Compact, vi arbejder med. I praksis betyder det, at vi har udviklet og implementeret en række politikker og iværksat særlige indsatser, hvor der er behov, eller hvor det giver forretningsmæssig mening. De væsentligste områder er: Klima og miljø: primært fokus er på CO2-udledning Menneskerettigheder: primært fokus er på mangfoldighed og kvinder i ledelsen Korruption og bestikkelse: fokus er på gaver og arrangementer Klima og miljø Topdanmark ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet på en måde, der bidrager til vores forretning. Derfor tilstræber vi at kombinere vores forretningsmål med hensynet til klima og miljø. Topdanmark påvirker klimaet og miljøet direkte gennem den daglige drift af virksomheden og indirekte gennem vores forretningsmæssige aktiviteter. Vi prioriterer aktiviteter i vores egen drift, da vi her har størst indflydelse på at kunne iværksætte initiativer fx om at reducere strømforbrug og firmakørsel hvilket både vil reducere vores udgifter og påvirke vores miljømæssige fodaftryk i en positiv retning. Helt konkret har Topdanmark opsat mål for CO2-udledning, da vi vurderer, at det er det område, som er mest relevant at arbejde med. CO2-udledning: overblik over aktiviteter og resultater i 2016 Målsætning Aktiviteter Resultat Evaluering Frem til og med 2017 at bevare niveauet fra 2014, dvs. 2,3 tons CO2-udledning pr. fuldtidsmedarbejder (relativ udledning) Energioptimering af IT-drift Drift af solcelleanlæg på hovedkontoret i Ballerup Relativ udledning: CO2-udledning pr. fuldtidsmedarbejder: 1,9 tons (2015: 2,2 tons) Udvidelse af eksisterende solcelleanlæg på hovedkontoret Absolut udledning: CO2-udledning i alt: tons (2015: tons) Målsætningen er opfyldt og både den relative og absolutte CO2-udledning er reduceret se skema og kommentar på næste side Flere solceller giver endnu mere klimavenlig strøm I 2012 indviede Topdanmark et solcelleanlæg på paneler på hovedkontoret i Ballerup et anlæg, som på daværende tidspunkt var Nordens største. I 2016 blev anlægget udvidet til i alt paneler med en samlet ydelse på knap 1,5 mwh. Det er en fordobling af den nuværende strømproduktion fra solcelleanlægget. Den samlede investering har været 14 mio. kr. 25

26 Klimatilpasning Som forsikringsselskab er vi forberedte på eventuelle konsekvenser af klimaforandringer, fx i form af kraftigere og hyppigere skybrud, storme og oversvømmelser: Kunderne får hjælp og vejledning til at forebygge klimarelaterede skader Til kunder med særlig høj risiko for fx skybrud stiller vi krav om konkrete forebyggelsesindsatser for at minimere omfanget af skaderne Vi har et særligt beredskab, som vi sætter i værk i vanskelige situationer, så kunderne hjælpes bedst muligt, og skaderne minimeres Vi har et omfattende genforsikringsprogram, som betyder, at udgifter til erstatning ved særligt store vejrfænomener i høj grad bliver refunderet af genforsikringsselskabet Klimarapport for 2016 beskriver forretningsrisici I Topdanmarks klimarapport 2016 til CDP (Carbon Disclosure Project) beskrives, hvordan vi tager hånd om de forretningsmæssige risici og muligheder i relation til eventuelle konsekvenser af klimaforandringer. Risici kan fx være stigning i antallet af skybrud, og muligheder er fx udvikling af særlige produkter. CDP er et internationalt miljørapporteringsinitiativ, der arbejder for åbenhed og dialog om virksomheders CO2-udledninger og klimastrategier. Formålet er at stille denne viden til rådighed for investorer. Topdanmarks CDP-score i 2016 var C - ud af en skala på: A, A-, B, B-, C, C-, D, D-. Gennemsnit for samtlige besvarelser til CDP var ligeledes C. Planer for 2017 Der vil blive opsat et nyt solcelleanlæg på vores ejendom i Viby. Anlægget er på 432 solcellepaneler og vil producere omkring kwh. Derudover vil energioptimering ske i forbindelse med etablering af nye installationer, bygninger o.l. Øget brug af videomøder forventes ligeledes at bidrage til mindre CO2-udledning. Læs mere om Topdanmarks klima- og miljøpolitik, solcelleanlæg og CDP-rapport ansvarlig-virksomhedsledelse/ klima-og-miljoe/ Søren Kempf Holm, forvaltningschef: Det er glædeligt, at vi har udledt mindre CO2, men i 2016 skyldes det ikke vores egen indsats. Rent faktisk har vi brugt mere naturgas, benzin og diesel, end vi plejer. Desuden har vores gamle solcelleanlæg ikke været i drift hele året, da alle panelerne blev drejet, så de nu ligger øst/vest. Det vil fremover give en mere optimal fordeling af strømproduktionen. Nedgangen i vores CO2-udledning skyldes, at den strøm, vi køber, i højere grad end tidligere kommer fra vindmøller. I 2017, når både det nye og gamle anlæg virker optimalt, forventer vi at kunne bidrage til reduktion af CO2-udledning. Klimaregnskab Forbrug af naturgas tons m Scope 1 Kørsel i firmabiler tusind liter benzin 1) Kørsel i firmabiler tusind liter diesel 1) Scope 2 Forbrug af fjernvarme mwh Forbrug af strøm mwh Scope 3 Firmakørsel i egen bil mio. km 10,1 10,6 10,1 10,3 10,2 Outsourcede aktiviteter 2) Samlet, absolut CO2-udledning i tons Relativ udledning: CO2-udledning pr. fuldtidsmedarbejder 2,6 2,4 2,3 2,2 1,9 1) I tallene indgår også brug af firmabil til privatkørsel. Tal alene for erhvervskørsel registreres ikke. Det vurderes, at den procentvise fordeling mellem privat- og erhvervskørsel er ca. 50 % til hver form for kørsel. Stigning i forbrug af benzin og diesel skyldes primært at bilflåden er forøget med seks biler. 2) Topdanmarks mainframe er outsourcet til IBM Danmark, hvor man får strøm fra Bergen Energi. Her produceres strømmen via vandkraft certificeret i henhold til EU Renewables Directive. På den baggrund er der ingen CO2-udledning forbundet med forbruget. 26

27 Fotograf: Claus Boesen/MediaPress Menneskerettigheder Topdanmark respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder, og det er vores målsætning ikke at overtræde dem. Topdanmark følger og overholder dansk lovgivning, hvor de internationalt vedtagne menneskerettigheder er indarbejdet. Dermed har vi i driften af koncernen som udgangspunkt ingen lovgivningsmæssige udfordringer på dette område. Inspireret af FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv har vi i 2015 udført en due diligence-proces. Her har vi set nærmere på, hvilke menneskerettigheder Topdanmark eventuelt har udfordringer med i de forskellige forretningsaktiviteter ud over hvad der lovmæssigt forventes af os. Processen har vist, at vi har politikker, initiativer og ledelsessystemer på plads i forhold til de menneskerettigheder, hvor der potentielt kunne være en udfordring. Det gælder i forhold til: Investering af forsikringsmæssige reserver og pensionskunders opsparing, hvor der er implementeret en politik og procedure Leverandørkæden, hvor der er implementeret et CSR-program Kundeforhold og retten til privatliv, hvor der både er klare retningslinjer for, hvordan skadeanmeldelser undersøges, hvis der er mistanke om forsikringssvinde, og for håndtering af persondata Medarbejderforhold, hvor der er etableret en lang række HR-politikker og et ledelsessystem, som tager hånd om udfordringer med fx stress, mistrivsel og ligestilling Vi følger løbende op på de forskellige politikker og rapporterer om eventuelle udfordringer i den årlige CSR-rapport. Desuden har vi særligt fokus på mangfoldighed og trivsel. Mangfoldighed og trivsel Topdanmark arbejder på at fastholde og udvikle en rummelighed i virksomhedskulturen, der modvirker enhver form for diskrimination i forhold til køn, race, hudfarve, nationalitet, social og etnisk oprindelse, religion, politisk anskuelse, handicap, alder og seksuel orientering. Vi tror på, at mangfoldighed giver en forretningsmæssig værdi, og at det er vigtigt, at alle medarbejdere har lige adgang til ledelsesposter på alle niveauer. Siden 2011 har vi haft fokus på mangfoldighed gennem en målsætning for antallet af kvinder i ledelsen. I 2016 vedtog vi desuden at vurdere, om der er behov for særlige indsatser i forhold til mobning og diskrimination. Det blev besluttet ud fra et ønske om at forebygge en eventuel uhensigtsmæssig adfærd blandt medarbejdere, hvis sammensætning er blevet mere mangfoldig i de senere år ikke ud fra et erfaret behov. Der vil i 2017 blive taget stilling hertil i Topdanmarks trivselsudvalg. 27

28 Topdanmark ønsker flere kvinder i ledelsen Som et element i at fremme mangfoldigheden i virksomheden har Topdanmark siden 2011 haft fokus på kvinder i ledelsen. Det skyldes, at der kun var 10 % kvindelige medarbejdere på niveau 1, dvs. ledelsesniveauet, som refererer til direktionen. Det ønskede vi at ændre på for at styrke mangfoldigheden og ledelsesudviklingen generelt. Vi har defineret to målsætninger på området (se skema) og har desuden iværksat særlige aktiviteter for at fremme antallet af kvinder i ledelsen, bl.a. gåhjemmøder og mentorordning. Mentorordning Siden 2013 har vi haft en mentorordning for kvindelige ledere. Efter de første års erfaringer iværksatte vi i efteråret 2015 et nyt mentorforløb for seks kvinder et forløb, der varer frem til januar Formålet er at hjælpe de kvindelige ledere med at afklare deres karriereønsker, sætte fokus på ambitioner og samtidig styrke relationerne på tværs af ledelseshierarkiet. Alt sammen for at skabe gode betingelser for, at flere kvindelige ledere søger højere op i ledelseshierarkiet. Mentorforløbet var endnu ikke afsluttet og evalueret, da denne rapport blev offentliggjort. Vores foreløbige vurdering af forløbet er, at det har ført til dialog og udveksling af erfaringer, som for den enkelte deltager er centrale i et karriereforløb. Dermed har forløbet bidraget til vores mål om at få flere kvinder højere op i ledelseshierarkiet Har Topdanmark fået nok kvinder i ledelsen? Samlet set er der sket en lille, men positiv udvikling siden Vi har en målsætning om, at begge køn skal være repræsenteret med mindst 40 % i ledelsen (alle niveauer), og det har været opfyldt siden Der er også sket en mindre stigning i den procentvise andel af kvinder på niveau 1, hvilket er tilfredsstillende. I 2016 fik Topdanmark desuden sit første kvindelige medlem af direktionen, hvilket også er positivt. Selv med den positive udvikling er ambitionen stadig at få flere kvindelige ledere på niveau 1. Planer for 2017 I 2017 følges der i Topdanmarks Samarbejdsudvalg op på projektet om kvinder i ledelse. Samarbejdsudvalget består af Topdanmarks direktion og repræsentanter fra tre faglige organisationer. Kvinder i ledelsen: overblik over aktiviteter og resultater i 2016 Målsætning Aktiviteter Resultat Evaluering Mindst én kvindelig kandidat til ansættelsessamtale til lederstillinger på alle tre niveauer (se nedenfor) Mentorordning for kvindelige ledere med ambitioner om en lederstilling på et højere niveau Seks kvindelige ledere har deltaget 17 ledige lederstillinger, hvor der var kvindelige kandidater med til 12 ansættelsessamtaler (71 %, 2015: 81 %) Til fem lederstillinger har der ikke været kvindelige kandidater til samtale. Det skyldes enten, at der ingen kvindelige ansøgere har været, eller at de kvindelige ansøgere fagligt ikke har været på højde med de mandlige ansøgere. Procentvis er der sket et fald i antallet af kvindelige kandidater til samtaler på 12,3 procentpoint Begge køn skal være repræsenteret med mindst 40 % i ledelsen (alle niveauer) 31. december 2016 var fordelingen: 41 % kvinder og 59 % mænd (2015: 42 % kvinder, 58 % mænd) Målsætningen er opfyldt Der er sket et ikke-signifikant fald i den procentvise andel af kvindelige ledere 28

29 Antal ledere i Topdanmark fordelt på niveau og køn Samlet antal ledere Corporate governance (god selskabsledelse) corporate-governance/ Procentvis andel kvindelige ledere Samlet antal ledere Procentvis andel kvindelige ledere Samlet antal ledere Procentvis andel kvindelige ledere Samlet antal ledere Procentvis andel kvindelige ledere Samlet antal ledere Procentvis andel kvindelige ledere Niveau % % % % % Niveau % % % % % Niveau % % % % % I alt % % % % % Niveau 1: Topdanmarks direktion (fire medlemmer) og øverste ledelseslag (17 medlemmer). Niveau 2: ledere, som refererer til niveau 1. Niveau 3: øvrige ledere. Politik og måltal for mangfoldighed i bestyrelsen Topdanmark ønsker en bestyrelse, der er sammensat af de bedst kvalificerede kandidater. Bestyrelsen består af seks generalforsamlingsvalgte og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. I 2013 vedtog Topdanmark en politik og fastsatte måltal for mangfoldighed i bestyrelsen. I 2016 blev måltal ændret fra at være minimum to personer af hvert køn blandt bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer til at være minimum tre personer af hvert køn blandt bestyrelsens samlede medlemmer. Målsætningen var i 2016 opfyldt, idet der pr. 31. december 2016 var tre generalforsamlingsvalgte kvinder, tre generalforsamlingsvalgte mænd samt tre medarbejdervalgte kvinder i bestyrelsen. Derudover har Topdanmark siden 2014 levet op til lovgivningens definition af ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. Kvinder i bestyrelsen: Generalforsamlingsvalgte Medarbejdervalgte Anti-korruption og bestikkelse Topdanmark ønsker at være en del af et professionelt, ordentligt og troværdigt forretningsmiljø og accepterer ikke korruption og bestikkelse. I 2016 har vi set nærmere på Topdanmarks risici, når det gælder korruption og bestikkelse. Vurderingen er fortsat, at den største risiko er i forbindelse med gaver og arrangementer, der har med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere at gøre. Topdanmark har tillid til, at vores medarbejdere, også i relation til gaver og arrangementer, bruger deres sunde fornuft og dømmekraft i kontakten med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. For at understøtte dette har vi i 2016 formuleret en politik for, hvordan koncernens medarbejdere må give og modtage gaver, samt hvordan medarbejdere må deltage i og afholde arrangementer. Formålet med politikken er bl.a. at forebygge og undgå, at forretningsmæssige beslutninger kan blive påvirket af individuelle og/eller ikke-forretningsmæssige hensyn og interesser. Relevante medarbejdere vil få præsenteret den nye politik af deres nærmeste leder. Politikken vil desuden være at finde på vores intranet. Læs mere om Topdanmarks: Retningslinjer for undersøgelse ved mistanke om forsikringssvindel saadan-arbejder-vi/saadanundersoeger-vi-mistanker Whistleblowerordning whistleblower 29

30 medarbejderforhold Fotograf: Tommy Verting 30

31 Kompetence og motiverede medarbejdere er afgørende Topdanmarks medarbejdere spiller en afgørende rolle for, at kunderne oplever den bedste service i alle situationer. Vi arbejder målrettet på, at vores medarbejdere er fagligt kompetente, føler sig motiverede til at yde deres bedste, og at de oplever, at samarbejdet med ledelsen er kendetegnet ved gensidig tillid. Vores mål for Topdanmark som arbejdsplads er: At være en dynamisk virksomhed, hvor der er plads til og mulighed for personlig og faglig udvikling At vi skaber forretningsmæssig udvikling gennem et målrettet fokus på vores medarbejderes kompetenceudvikling. Det skal ske gennem en virksomhedskultur, hvor vi viser vores medarbejdere tillid. At vi evner at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere Sådan arbejder vi med at nå vores mål Hos Topdanmark lægger vi vægt på at have en tæt dialog mellem direktionen og medarbejderne. Det sker bl.a. gennem et samarbejdsudvalg med repræsentanter fra tre faglige organisationer og Topdanmarks direktion. Udvalget har til opgave at behandle og diskutere arbejdsmæssige og organisatoriske problemstillinger og i fællesskab finde løsninger. Derudover har vi relevante HR-politikker og konkrete indsatser og programmer, som bl.a. vedrører: Medarbejderudvikling Medarbejderengagement og arbejdsglæde Sundhed i hverdagen Medarbejderudvikling I Topdanmark vægter vi talent- og karriereudvikling højt både for at sikre, at alle medarbejdere er kompetente til at løse deres arbejde, for at sikre den enkeltes personlige og faglige udvikling, og for at tiltrække kvalificerede medarbejdere. For Topdanmark drejer det sig om at understøtte en optimal løsning af forretningsmæssige opgaver på kort og længere sigt. Derfor har vi et omfattende uddannelses- og udviklingsprogram, som består af både interne og eksterne forløb inden for de mange faggrupper, som er repræsenteret i organisationen. I 2016 blev der brugt 32,4 mio. kr. på kompetenceudvikling. 31

32 Engagement og arbejdsglæde Trivsel og arbejdsglæde i hverdagen er helt centralt hos Topdanmark. Vi mener fx, at det er vigtigt at medarbejderne oplever en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. I forskellige livsfaser kan behovene variere, og Topdanmark prøver at understøtte den enkelte medarbejders behov for fleksibilitet i form af fx flekstid, deltid, frihed til pasning af syge børn samt diverse seniorordninger og orlovsmuligheder. Derudover er der nedsat et trivselsudvalg med repræsentanter fra Topdanmark HR og tre personaleorganisationer, som løbende vurderer både den fysiske og psykiske trivsel blandt medarbejderne og hvilke aktiviteter, der er behov for at iværksætte. Seneste trivselsmåling viser stor arbejdsglæde I mange år har Topdanmark benyttet en koncernbaseret trivselsundersøgelse som element i vores arbejde med at fremme et godt arbejdsklima både på koncernniveau og i den enkelte afdeling. Målsætningen på koncernniveau har været at opnå høj arbejdsglæde, dvs. mellem 70 og 80 point ud af 100 i trivselsundersøgelsen. Den seneste trivselsundersøgelse blev udført i februar 2015, hvor 95 % af medarbejderne deltog. Målsætningen blev opnået, idet resultatet viste en arbejdsglæde på 77 point, hvilket er en fremgang på to point i forhold til forrige trivselsmåling. Undersøgelsen viser desuden, at Topdanmark ligger fint placeret sammenlignet med gennemsnittet på hele det danske arbejdsmarked og i finanssektoren. Nye metoder har været afprøvet i 2016 I 2016 blev det besluttet at se nærmere på andre metoder til at måle medarbejderglæde og engagement - som supplement eller alternativ til en stor koncernbaseret undersøgelse. Baggrunden er bl.a., at vi ønsker en metode, som afspejler nye generationers behov for udvikling i det nære tæt på egen arbejdssituation. Sundhed i hverdagen Topdanmark ønsker at støtte op om medarbejdernes sundhed. Vi mener, at det bidrager til at skabe trivsel og arbejdsglæde for den enkelte medarbejder, og at det samtidig skaber grobund for at levere den bedste service over for kunderne. I praksis betyder det, at medarbejderne tilbydes en række sundhedsinitiativer, som kan benyttes efter ønske og behov. Det kan fx være tilbud om cykelaktiviteter eller anden motion, sund mad i kantinen og sundhedstjek. Individuelt tilrettelagte sundhedsprofiler Siden 2011 har det været muligt at få foretaget et generelt sundhedstjek, bl.a. med måling af kolesterol, blodsukker, blodtryk, fedtprocent og kondition. I 2015 blev det som noget nyt muligt at vælge mellem flere forskellige typer af sundhedstjek (se illustration nedenfor) for at imødekomme forskellige behov hos medarbejderne. Den øgede fleksibilitet har givet en stigning i interessen for at få foretaget sundhedstjek, hvilket er positivt. Fremover vil det også være muligt at få lagt en individuel sundhedsprofil hvert andet år næste gang i

33 Kroppen i bevægelse i 2016 Erfaringerne med stillesiddende arbejde viser, at det kan give smerter i muskler og led, typisk i nakke, skuldre og ryg. Derfor blev der i 2016 iværksat en kampagne med fokus på kroppen i bevægelse. Alle medarbejdere har fået udleveret en træningselastik, som sammen med en lang række videoer og andet informationsmateriale har haft til hensigt at inspirere medarbejdere til at udføre øvelser i løbet af arbejdsdagen. Forebyggelse af stress Antallet af personer, som bliver sygemeldt på grund af stress, er generelt stigende i det danske samfund, og Topdanmark Livforsikring oplever flere henvendelser fra kunder, som ønsker hjælp til at forebygge denne sygdom. Topdanmark har også fokus på at forebygge stress i forhold til egne medarbejdere. Alle medarbejdere kan benytte en anonym stressrådgivning, som betjenes af erfarne psykologer. Servicen kan bruges som første skridt, hvis man selv oplever symptomer på stress eller hos en kollega. Derved får man hurtig hjælp uden henvisning fra sin læge. I tilfælde af alvorlig og længerevarende stresssygdom er der mulighed for at tilbyde et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb som del af medarbejdernes sundhedsforsikring. Nyt stillerum bidrager til sundhed og trivsel I 2016 etablerede Topdanmark stillerum på hovedkontoret i Ballerup og på kontoret i Viby. De er tiltænkt medarbejdere, der har særlig behov for ro og aflastning i løbet af arbejdsdagen. Det kan fx være medarbejdere, som er vendt tilbage på arbejde efter længere sygdomsperiode, ved hovedpine eller rygsmerter, i forbindelse med stress eller ved graviditet. Medarbejdere, der ønsker et roligt sted til at udføre religiøs bøn, kan også benytte rummet. De nye stillerum er endnu et element i vores arbejde med at sikre trivsel og sundhed blandt medarbejdere. Kostprofil Motionsprofil Seniorprofil Søvnprofil Sundhedsprofil 33 33

34 Fotograf: Claus Boesen/MediaPress Udfordringer i For at kunne tilbyde konkurrencedygtige produkter og serviceydelser har Topdanmark igennem årene gradvist effektiviseret forretningen. Det sker bl.a. ved at automatisere og effektivisere administrative processer, således at det bliver nemt, enkelt og effektivt for kunderne. Dermed forsvinder behovet for nogle af de medarbejdere, som i dag varetager en række manuelle opgaver. I 2016 har det medvirket til, at antallet af medarbejdere er blevet reduceret med 74 personer i forhold til Det er hensigten at fortsætte effektiviseringsprogrammet i 2017, hvilket vil få yderligere konsekvenser for antallet af medarbejdere. For de medarbejdere, der ikke kan tilbydes andet arbejde i organisationen, tilbyder vi i samarbejde med personaleorganisationerne støtte til at komme videre i arbejdslivet. Ledere af afdelinger, som bliver ramt af afskedigelser, får støtte til at håndtere situationen. fungere sammen med ny moderne teknologi. Det er en omstillingsproces, som er helt central i forhold til Topdanmarks forretningsudvikling. Derfor har Topdanmark gennem de senere år valgt at være aktive i forhold til en række uddannelsesinstitutioner. I slutningen af 2016 deltog Topdanmark for tredje gang i Finans-IT Day på IT-Universitetet, hvor der etableres en god og nyttefuld dialog med studerende om jobmuligheder i Topdanmark. Planer for 2017 Foruden de mange igangværende indsatser om sundhed og trivsel og håndtering af organisationsændringer vil vi i 2017 fortsætte med at udføre test af nye metoder til at udføre medarbejdermålinger. Vi vil desuden afprøve en ny metode til forebyggelse af stress med aktiv inddragelse af de medarbejdere, som oplever at være i risikozone for at blive ramt af stress. Læs mere om Topdanmark som arbejdsplads, HR-politikker og ansættelsesforhold Indsats for rekruttering af kvalificerede medarbejdere Samtidigt med Topdanmarks fokus på effektivisering af forretningen vil der i de kommende år være behov for at tiltrække dygtige medarbejdere, som kan bidrage til digitalisering og automatisering især kompetencer, der bidrager til at få de eksisterende IT-systemer og IT-infrastruktur til at 34

35 Fordeling af medarbejdere hos Topdanmark Fuldtidsansatte Deltidsansatte Ansatte i alt Ansatte på midlertidig kontrakt 1) Ansatte omfattet af overenskomst Personaletal indeholder ikke tal for ansatte på timeløn, fx studentermedhjælpere. 1) Tallet dækker ansættelser, hvor der er lagt en fratrædelsesdato ind (ekskl. elever og barselsvikarer). Øvrige HR-nøgletal Enhed Sygefravær 1) % 3,0 2,9 3,1 3,0 2,9 Personaleomsætning 2) % 8,7 8,9 10,2 12,5 13,1 Personaleomsætning i branchen 3) % Tilfælde af diskrimination 4) Antal Ansatte i flexjob 5) Antal Kompetenceudvikling af medarbejdere 6) Mio ,6 36,2 36,7 32, 4 1) Tallet betyder, at hver medarbejder i gennemsnit var syg 2,9 % af den samlede arbejdstid i Tallet dækker samtlige medarbejdere. Til sammenligning er sygefraværsprocenten i forsikringsbranchen 2,9 % (2015). 2) Definition: Medarbejdere, der har forladt virksomheden frivilligt, er blevet afskediget, er gået på pension eller har forladt virksomheden af anden grund. Tallet indeholder også udløb af vikarstillinger. 3) Tallene, som er uden udløb af vikarstillinger, viser, at Topdanmark i en del år har ligget langt under brancheniveau, men siden 2015 har fulgt branchen. Tal for 2016 var ikke tilgængeligt ved afslutning på CSR-rapport I 2017 kan det forventes, at vi kommer til at ligge over branchen ref. afsnit på side 34. 4) Med tilfælde af diskrimination henvises til diskrimination indberettet til HR eller bragt op af personaleforeninger. 5) Flexjob tilbydes primært til interne medarbejdere, som har behov for andre arbejdsfunktioner, end de tidligere har haft. Alle ansat i flexjob i 2016 er interne medarbejdere. 6) Beløbet indeholder ikke lønudgifter, men udelukkende betaling af eksterne uddannelsesaktiviteter. Siden 2013 har vi haft stort fokus på intern træning, hvilket er baggrunden for faldet i beløbstørrelse. 35

36 dialog og samfund Foto: Topdanmark Topdanmark og medarbejdere støtter forskellige humanitære organisationer og kampagner. I 2016 blev der fx samlet penge ind til Knæk Cancer ved at gå, løbe og spinne. 36

37 Forretning og samfund styrkes gennem samarbejde Topdanmarks vigtigste interessenter er kunder, aktionærer og medarbejdere. Derudover har vi mange andre samarbejdspartnere og interessenter, som spiller en rolle i vores forretning, og som vi ønsker at være i konstruktiv dialog med fx brancheorganisationer, leverandører, medier og NGO er. Det er bl.a. i dialogen med disse samarbejdspartnere og interessenter, at Topdanmarks forretning drives, styrkes og vokser. Samtidig ønsker vi at være i dialog med og bidrage til det samfund, vi er en del af fx ved at bruge vores særlige viden og forskellige kompetencer inden for forsikring og pension, hvor det er relevant. I 2016 har vi haft fokus på: CSR-program for leverandører Hjælp til kunder i Husejernes Forsikring efter konkurs Bidrag til veluddannet arbejdskraft Hjælp til integration af flygtninge Samarbejde om unge og forsikring Støtte til humanitære indsatser CSR-program for leverandører Topdanmark benytter leverandører og samarbejdspartnere i mange situationer fx i forbindelse med behandling af skader, forebyggelse og levering af IT- og kontorartikler. Kvalitet, tillid og troværdighed er kernen i samarbejdet med leverandørerne, hvoraf mange udfører afgørende service til vores kunder i kritiske situationer. Topdanmark vil gerne opleves som en professionel og ansvarlig virksomhed blandt kunder og aktionærer. Uansvarlig adfærd i leverandørkæden, fx overtrædelse af principperne under FN Global Compact, er ikke blot uforeneligt med vores CSR-politik, men vil også kunne skade vores omdømme og dermed vores indtjening. For at imødegå denne risiko har vi etableret et CSR-program for leverandører. Sådan implementerer vi CSR-programmet: CSR-henstilling Gennem bilag til kontrakten gør vi alle leverandører opmærksomme på, at Topdanmark er tilsluttet FN Global Compact, og vi opfordrer til, at de integrerer principperne i deres egen forretning. Risikoanalyse I 2015 foretog Topdanmark en analyse af vores 50 vigtigste leverandører med henblik på at afdække risici for overtrædelser af FN Global Compact-principperne i første led af leverandørkæden. Analysen viser, at Topdanmark ikke har konkrete udfordringer med nuværende leverandører, men at der er områder, som potentielt er problematiske fx håndtering af affald ved oprydning efter skader og arbejdsforhold ligeledes i forbindelse med skadeoprydning. Disse områder holder vi under opsyn. Planer for 2017 Implementeringen af CSR-programmet vil fortsætte i 2017 med fokus på dialog med leverandører, hvor det er relevant. CSR-program for leverandører: aktiviteter og resultater i 2016 Målsætning Aktiviteter Resultat Evaluering Minimere risici for overtrædelse af FN Global Compact-principperne blandt leverandører Det blev besluttet at integrere flere leverandører i CSR-programmet end oprindelig planlagt CSR-henstilling blev derefter sendt til et stort antal leverandører som bilag til kontrakten CSR-henstilling er vedlagt 95 % af alle relevante kontrakter Fremgang i implementering af CSR-programmet er tilfredsstillende 37

38 Hjælp til kunder i Husejernes Forsikring efter konkurs I efteråret 2016 gik Husejernes Forsikring konkurs. De solgte bl.a. ejerskifteforsikringer i Danmark for Gable Insurance hjemmehørende i Liechtenstein - Gable Insurance gik også konkurs. Ingen af selskaberne var medlem af Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber, som dækker erstatningskrav i tilfælde af konkurs. Da konsekvensen af konkursen ville blive ganske alvorlig for de kunder, som havde aktuelle skader, blev der arbejdet på at finde en løsning. Sammen med brancheorganisationen Forsikring & Pension og et bredt flertal i Folketingets partier blev der således indgået en aftale om, at Garantifonden dækker udgiften til aktuelle skader hos danske kunder hos Husejernes forsikring. For ejerskifteforsikringer gælder dog en selvrisiko på kroner for den første skade. Topdanmark indvilgede efterfølgende i på vegne af Garantifonden at hjælpe de kunder, som var kommet i klemme. Den konkrete opgave består i at sagsbehandle og administrere udbetalinger fra Garantifonden. Det drejer sig om ca kunder, som har anmeldt skader i det konkursramte forsikringsselskab. Opgaven bliver varetaget af en specialafdeling oprettet til lejligheden, som består af skadebehandlere, taksatorer, bygningskyndige og jurister. Bidrag til veluddannet arbejdskraft Som stort skade- og livsforsikringsselskab i Danmark og medejer af Forsikringsakademiet, forsikringsbranchens egen uddannelsesinstitution, vil Topdanmark bidrage til, at der altid er veluddannet og kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Det er både til gavn for os selv og for branchen som helhed, og vi opfatter det som en del af vores samfundsansvar. Derfor ansætter vi hvert år et antal finanselever og finanspraktikanter. Planer for 2017 I 2017 vil vi også tilbyde unge elev- og praktikpladser. Vi vil modtage 15 finanselever, 22 finansøkonomer og omkring 12 finansbachelorer i praktik. Nedgangen i antallet af finanselever er udtryk for et ønske om at tilpasse elevmassen i forhold til udviklingen i det samlede medarbejderantal. I 2016 afsluttede 23 finanselever en uddannelse hos Topdanmark, og heraf blev 20 fastansat. Vi havde desuden 15 finansøkonomer og 7 finansbachelorer ansat. Hjælp til integration af flygtninge Topdanmark ønsker at bidrage til at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked. Derfor tilbød vi i 2015 to syriske flygtninge 13 ugers praktikophold, og i november 2016 har vi budt yderligere tre flygtninge fra henholdsvis Syrien og Eritrea velkommen på vores hovedkontor i Ballerup. Den ene praktikplads er etableret i samarbejde med vores kantineleverandør, Eurest. 38 Hver flygtning har tilknyttet en fadder, som er ansvarlig for oplæring i de konkrete opgaver og samtidig for at give dem indblik i den danske arbejdskultur. Planer for 2017 Vi vil undersøge, om der vil være mulighed for at tilbyde praktik til yderligere flygtninge i 2017.

39 Samarbejde om unge og forsikring Topdanmark har i 2016 indledt et samarbejde med LOS, en brancheorganisation for private bosteder for børn og unge. Formålet er at udbrede kendskabet til forsikring blandt de unge, som er på vej til at etablere sig i voksenlivet. LOS er kunde hos Topdanmark og har bl.a. en rammeaftale om skadeforsikringer. Materialet bliver både brugt ved såkaldte efterværnskurser, som er kurser, der ruster de unge til bedre at kunne klare sig selv, samt i den personlige dialog med de unge. Se videoen Forsikring, det er da dødkedeligt 20 års bidrag til Læger uden Grænser 2016 markerede 20-året for Topdanmarks støtte til Læger uden Grænser. Topdanmarks medarbejdere har mulighed for fast at støtte organisationen via deres løn, mens Topdanmark fordobler beløbet. Jubilæet gav anledning til at se nærmere på, hvordan vi kan styrke samarbejdet til fordel for begge parter. Med input fra LOS har Topdanmark udarbejdet en samlet informationspakke, som består af: Kort video om forsikring fortalt på en uformel og enkel måde Hjemmeside med lidt flere detaljer om forsikring, men stadig i et sprog, som er tilpasset målgruppen SMS-service, hvor de unge kan få tilsendt et link til hjemmesiden, så det er nemt at finde mere information Michael Christensen, projektleder i LOS: Videoen har med et uformelt sprog ramt plet i forhold til de unge. Og hjemmesiden med de uddybende oplysninger er blevet rigtig positivt modtaget af de pædagogiske medarbejdere, da den sammen med videoen giver gode input til dialogen om forsikring med de unge. Det har vi manglet før. Topdanmark har bl.a. hjulpet Læger uden Grænser med organisationens første landsindsamling, mens den danske direktør, Jesper Brix, har holdt fire foredrag om organisationens erfaring med håndtering af stress for vores ledere. Det har været til stor inspiration, også selvom situationen i felten er markant anderledes end på en dansk arbejdsplads. Støtte til humanitære indsatser En af Topdanmarks værdier er ansvarlighed. Hvad angår samfundsansvar kommer det bl.a. til udtryk ved, at vi bidrager til organisationer og kampagner med humanitære og andre samfundsgavnlige formål. Topdanmark tager hvert år stilling til, hvilke indsatser vi ønsker at støtte. Bidrag i 2016 Danmarks Indsamling. Medarbejderne og Topdanmark bidrog i fællesskab med kr. Læger uden Grænser. Medarbejderne og Topdanmark bidrog i fællesskab med kr. Røde Kors Smid Tøjet-kampagne. Medarbejderne donerede 2,1 tons tøj. Knæk Cancer-kampagnen. Medarbejderne, kunderne og Topdanmark bidrog med kr. gennem en stor motionsevent. Planer for 2017 Topdanmark vil fortsat bidrage til Læger uden Grænser, Danmarks Indsamling, Knæk Cancer-kampagnen, Røde Kors Smid Tøjet-kampagne, blodbanken og donere cykler til Buddha Bikes. Blodbanken. Medarbejderne fik tappet 437 portioner blod i arbejdstiden i blodbanken, som vi har støttet siden Buddha Bikes. Topdanmark donerede 135 cykler til Buddha Bikes, som er et socialøkonomisk cykelværksted med praktik- og elevpladser til unge på kanten af samfundet. Mentorbarn. Topdanmark Fonden donerede kr. til organisationen Mentorbarn, der arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid. Rekordhøjt bidrag til Knæk Cancer-kampagnen I 2016 deltog Topdanmark for tredje gang i den landsdækkende Knæk Cancer-kampagne, hvor medarbejdere og erhvervskunder fra Topdanmark Livsforsikring i hele uge 43 samlede penge ind ved at spinne, løbe og gå. Der blev slået rekord, både hvad angår det indsamlede beløb og antallet af deltagere. Fra Topdanmark bidrog 646 medarbejdere fra hele landet, mens 115 erhvervskunder deltog. Tilsammen blev der indsamlet kr. mod kr. i

40 Foto: Topdanmark Samfundsregnskab Ved at drive en lønsom forretning bidrager Topdanmark med betydelige, årlige beløb til den danske statskasse gennem direkte selskabsskatter og indirekte skatter. På den baggrund offentliggør vi hvert år et samfundsregnskab, som redegør for disse skatteindbetalinger. Læs Topdanmarks samfundsregnskab for resume-og-data/2015/ samfundsregnskab/ Størstedelen af Topdanmarks selskabsskat forbliver i Danmark, hvilket i betragtning af virksomhedens størrelse er usædvanligt, da andre store danske virksomheder betaler en del af deres selskabsskat i udlandet på grund af deres internationale marked. Derfor bidrager Topdanmark relativt set mere til den danske stat end mange andre store selskaber. Da CSR-rapporten 2016 offentliggøres før Topdanmarks årsregnskab for samme år, bliver samfundsregnskabet 2016 ikke bragt i denne CSR-rapport, men vil i stedet blive offentliggjort på vores hjemmeside i marts

41 om rapporten Dette er Topdanmarks årlige CSR-rapport. Det er samtidig fremskridtsrapport til FN Global Compact og udgør dermed vores lovpligtige redegørelse for samfundsansvar (jf. bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 132). Fotograf: Wering Kontakt Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til rapporten, er du velkommen til at kontakte CSR-ansvarlig Pernille Fogh Christensen. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en dialog med os om vores CSR-indsats. Tlf: (direkte) Rapporten dækker regnskabsåret Rapporten er gældende for alle datterselskaber i Topdanmark. Formål og målgruppe CSR-rapporten er udarbejdet for at skabe gennemskuelighed om vores forretning og den påvirkning, den har på klima og miljø, mennesker og økonomi. Den er henvendt til en bred gruppe af interessenter: nuværende og potentielle medarbejdere, kunder, aktionærer, samarbejdspartnere, leverandører, medier, NGO er og civilsamfund. Rapporten publiceres på Topdanmarks og Danske Forsikrings hjemmesider på dansk og engelsk. Den fremsendes også til en lang række af vores samarbejdspartnere og erhvervskunder, og den benyttes i salgsmateriale, når det er relevant. Indikatorer Indikatorer om arbejdsforhold i Topdanmark er baseret på det internationalt anerkendte rapporteringssystem Global Reporting Initiative. Data er primært hentet fra vores centrale HR-lønningssystem, og datapålideligheden vurderes at være høj. Se oversigt over indikatorer på side 35. Klimaregnskab Topdanmark udarbejder et årligt klimaregnskab efter retningslinjer i Klimakompasset, som er Erhvervsstyrelsens applikation til udregning af CO2-udledning. Vi har valgt at medtage følgende elementer i klimaregnskabet, som vi anser som de væsentligste kilder til vores CO2-udledning: Varmeforbrug Strømforbrug Kørsel i firmabiler Erhvervskørsel i egne biler Varme- og strømforbrug er begrænset til hovedkontoret i Ballerup og kontoret i Viby og medtager ikke forbrug i salgscentre. Det skyldes to forhold: Der er ikke pålidelige data på varme- og strømforbrug i salgscentre, og forbruget udgør kun ca. 5 % af det samlede forbrug. Det undersøges, om data kan forbedres i Dataindsamling og datakvalitet til klimaregnskab Varme- og strømforbrug er for hovedkontorets vedkommende hentet fra forbrugsrapporter stillet til rådighed af leverandører, mens der for kontoret i Viby er tale om manuel aflæsning af forbrug. Strøm produceret af vores solcelleanlæg registreres i vores energistyringssystem. Datapålideligheden vurderes at være høj for alle data. Data vedrørende kørsel i firmabiler (leasede biler) hentes fra registrering af brændstofforbrug (antal liter benzin henholdsvis diesel). Datapålideligheden anses for at være god. Data vedrørende erhvervskørsel i egne biler hentes fra vores HR-afdelings registrering af kilometerpenge. Fra udbetalte kilometerpenge beregnes antal kørte kilometer. Datapålideligheden anses for at være lav. Se klimaregnskab på side

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

DK Foto: Knud Højgaard

DK Foto: Knud Højgaard Forebyggelse af storbrande har stor betydning for landbrug og erhverv. Indsatser kan helt forhindre at branden opstår eller at den udvikler sig til en katastrofe. 52227-2015-DK Foto: Knud Højgaard CSR-RAPPORT

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Forord 2014 CSR-RAPPORT

Forord 2014 CSR-RAPPORT Forord 2 Kort om Topdanmark 3 Interessenter og værdier 4 CSR er forretningsdrevet 5 Kunder og forbrugerforhold 6 Skadeforebyggelse og -begrænsning 13 Ansvarlig virksomhedsledelse 20 Virksomhedskultur 30

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Halvårsregnskab 2000

Halvårsregnskab 2000 Halvårsregnskab 2000 Hovedbegivenheder På trods af forstærkede reserver på 400 mio. kr. blev resultatet 312 mio. kr. i 1. halvår 2000 (1. halvår 1999: 354 mio. kr.) Korrigeret for orkanskader/eureko-gevinst

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

CSR-rapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

CSR-rapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 51561 03.12 CSR-rapport 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. Bkg. om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 132. Målsætninger

Læs mere

Alm. Brand 2015. En finansiel koncern

Alm. Brand 2015. En finansiel koncern Alm. Brand 2015 En finansiel koncern Kort om Alm. Brand Alm. Brand er en dansk, finansiel koncern. Vi driver virksomhed inden for bank, forsikring og pension. Vi tager hånd om vores kunder Visionen at

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Forords Side 2. Kort om Topdanmark Side 3. CSR-politiks Side 8. Om Rapportens Side 10. virksomhedsledelse Side 14.

Forords Side 2. Kort om Topdanmark Side 3. CSR-politiks Side 8. Om Rapportens Side 10. virksomhedsledelse Side 14. Forords Side 2 Kort om Topdanmark Side 3 Tophistorier s Side 4 CSR-politiks Side 8 Om Rapportens Side 10 Ansvarlig virksomhedsledelse Side 14 Interessenters Side 22 Produkter & service Side 32 Samfunds

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere