Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse"

Transkript

1 Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER I AALBORG KOMMUNE... 4 SIDEN SIDSTE HANDLINGSPLAN... 5 FRA STRATEGI TIL HANDLINGSPLAN... 6 TEMA A: KVALITETS- OG MILJØMÅL... 7 INDSATSOMRÅDE: KVALITET 7 AKTIVITET 1: SERVICENIVEAU FOR DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE I AALBORG KOMMUNE 7 AKTIVITET 2: UDBUD AF DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE I INDSATSOMRÅDE: MILJØ 8 AKTIVITET 3: ØGET VIDEN OM RESISTENS I AALBORG KOMMUNE 8 AKTIVITET 4: MILJØBEVIDST BRUG AF GIFT 8 TEMA B: DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING... 9 INDSATSOMRÅDE: DE DIGITALE VÆRKTØJER 9 AKTIVITET 5: OPTIMERING AF DEN DIGITALE REGISTRERING 9 AKTIVITET 6: DEN ELEKTRONISKE ANMELDELSE 10 INDSATSOMRÅDE: TILSYNET 10 AKTIVITET 7: HÅNDHÆVELSEN 10 AKTIVITET 8: KONTROL MED BEKÆMPELSEN 11 TEMA C: SIKRING OG FOREBYGGELSE AF KLOAKROTTER INDSATSOMRÅDE: AALBORG VANDKONCERN 12 AKTIVITET 9: SIKRING AF KLOAKKERNE 12 INDSATSOMRÅDE: DEN KOMMUNALE FORVALTNING 13 AKTIVITET 10: SIKRING AF KLOAKKER VED NYBYGNING OG RENOVERING 13 2/15

3 AKTIVITET 11: ROTTESPÆRRER PÅ DE KOMMUNALE INSTITUTIONER 13 TEMA D: FOREBYGGELSE MED HJÆLP FRA DEN AKTIVE BORGER INDSATSOMRÅDE: FORMIDLING 14 AKTIVITET 12: INFORMATION OG KAMPAGNER OG GENEREL FORMIDLING 14 3/15

4 Indledning De overordnede retningslinjerne for den nye Rottehandlingsplan er blevet beskrevet i kommunens strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse Strategiplanen blev politisk godkendt november I strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse har Miljø haft fokus på indsatsområder, som skal være med til at styrke ønsker og mål for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune nemlig god og effektiv service, kvalitet og miljøbevidsthed, som også vil være centrale emner i den kommende handlingsplan for området. I Rottehandlingsplanen beskrives mere konkret hvilke aktiviteter, som de kommende år vil blive igangsat, med henblik på at understøtte de mål vi har sat i strategiplanen Rottehandlingsplanen vil sammen med strategiplanen for den kommunale rotte-bekæmpelse blive evalueret minimum hvert tredje år. Vi betaler alle til den kommunale rottebekæmpelse Rottebekæmpelsen er en kommunal opgave, og i Aalborg Kommune er selve den praktiske udførelse af rottebekæmpelsen udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Som grundejer i Aalborg Kommune betaler man for den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten, hvor der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien. Beløbet dækker udgifter til det private bekæmpelsesfirma samt de tilknyttede administrative opgaver, som varetages af kommunen selv. Området (rottebekæmpelsen) skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i gebyret de efterfølgende år. Som borger eller virksomhed skal man således ikke betale ekstra, hvis man en dag får brug for hjælp til bekæmpelse af rotter på sin ejendom. I 2016 udgjorde gebyret pr. husstand 0,0168 af ejendomsværdien. Det vil sige for en ejendomsværdi på 1 mio. kr. var gebyret på 16,80 kr. I de kommende år må det forventes, at der vil ske stigninger i selve rottegebyret. Stigningen skal ses som følge af øgede udgifter til varetagelsen af rottebekæmpelse, og som følge af de lovpligtige krav, som skal sikre en effektiv og miljøbevidst rottebekæmpelse. Stigningen i rottegebyret foranlediges ligeledes af den styrkede kommunale administrative indsats samt tiltag i bekæmpelsen og administrationen med henblik på at leve op til mål i strategi- og rottehandlingsplanen. Antallet af rotteanmeldelser i Aalborg Kommune Rottegebyret opgøres som en promillesats af ejendomsværdien Rottegebyret dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse Får man rotter og har brug for hjælp til at få dem bekæmpet, har man allerede betalt for ydelsen og skal ikke betale yderligere Rottegebyret dækker ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader forårsaget af rotter og diverse rottesikring Det ville være nemt at bruge udviklingen i antallet af rotteanmeldelser som udgangspunkt for, hvor god man er til rottebekæmpelse. Dog viser erfaringen, at antallet af rotteanmeldelser kan variere gevaldigt fra år til år af årsager som ikke kan kontrolleres (f.eks. de vejrlige forhold). Særligt mangel på tydelige sæsonskift, især overgangen fra efterår til milde vintre, kan betyde en stigning i antallet af rotter og dermed i antallet af anmeldelser. I 2008 og igen i 2012 oplevede Aalborg Kommune en stigning i antallet af rotteanmeldelser i forhold til de foregående år (se i øvrigt figur). Siden 2012 har der været en stigning i antallet af anmeldelser, på nær et mindre dyk i Det er en udvikling, som er på linje med udviklingen i en stor del af landets øvrige kommuner.

5 5000 Antal anmeldelser Der er formentlig mange årsager til stigningen, men den mest oplagte årsag kunne være, at der er kommet flere rotter. Om det er tilfældet, kan desværre ikke umiddelbart konkluderes ud af data. Måske har Aalborg Kommune ikke været gode nok til effektivt at bekæmpe rotterne og måske har den forebyggende indsats ikke været god nok. Med den kommende handlingsplan vil der være fokus på netop den effektive bekæmpelse og at den forebyggende indsats øges. En anden og ligeledes væsentlig årsag kunne bl.a. være, at det er blevet nemmere for borgerne at anmelde rotter. I Aalborg Kommune kan borgerne anmelde rotter via kommunens hjemmeside hele døgnet. Dertil kommer, at der i gennem de senere år, via medierne, har været større fokus på rotter, hvilket nok har øget folks generelle opmærksomhed. Aalborg Kommune ser dog ikke de mange anmeldelser, som følge af f.eks. borgernes øget opmærksomhed som et minus. Tværtimod, jo mere opmærksomhed, jo hurtigere kan kommunen slå til med effektiv bekæmpelse og forebyggelse. Siden sidste handlingsplan Varetagelsen af den kommunale rotte-bekæmpelse er siden 1. januar 2015 flyttet til Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen. I de to år siden overtagelsen har Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen sikret en god basisviden om rotter, deres bekæmpelse, forebyggelse og ikke mindst gift. Denne handlingsplan er Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningens bud på, hvordan man fremadrettet vil sikre den effektive bekæmpelse af rotter, samt sikre at kommunens borgere får den bedst mulige service, hvis de er så uheldige at få rotteproblemer. I perioden siden overtagelsen af den kommunale rottebekæmpelse har Miljø anvendt ca. 1 til 1⅓ årsværk på administrationen af den kommunale rottebekæmpelse. Miljø forventer, at der fortsat vil blive brugt minimum 2 administrative årsværk fremadrettet for at sikre den effektive rottebekæmpelse og forebyggelse. De afsatte administrative årsværk, går til bl.a. at sikre, at der leveres den rottebekæmpelse, som der er indgået kontrakt om, telefonisk betjening af kommunens borgere i forbindelse med rottesager, håndhævelse i forbindelse med forhold, som skaber grobund for rottetilhold, besigtigelser i problematiske håndhævelsessager. 5/15

6 Fra strategi til handlingsplan Nedenstående oversigt er en lettere modificeret udgave af oversigten fra kommunens strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse Team A: Kvalitets og miljømål Indsatsområde: Kvalitet Indsatsområde: Miljø Aktivitet 1: Serviceniveau Aktivitet 2: Udbud Aktivitet 3: Viden om resistens Aktivitet 4: Miljøbevist brug af gift Tema B: Den administrativ forvaltning Indsatsområde: De digitale værktøjer Indsatsområde: Tilsynet Aktivitet 5: Optimering af den digitale registrering Aktivitet 6: Den elektroniske anmeldelse Aktivitet 7: Håndhævelse Aktivitet 8: Kontrol med bekæmpelsen Tema C: Sikring og forebyggelse mod kloakrotter Indsatsområde: Aalborg Forsyning Indsatsområde: Den kommunale forvaltning Aktivitet 9: Sikring af kloakkerne Aktivitet 10: Sikring af kloakker ved nybygning og renovering Aktivitet 11: Rottespærrer på de kommunale institutioner Tema D: Forebyggelse med hjælp fra den aktive borger Indsatsområde: formidling Aktivitet 12: Information og kampagner og generel formidling

7 Tema A: Kvalitets- og miljømål Det grundlæggende mål for temaet Kvalitets- og miljømål er at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet i den udførte bekæmpelse, og at bekæmpelsen foretages miljøbevidst. Derfor vil der være fokus på dels at definere den rottebekæmpelse, som Aalborg Kommune, Miljø og Energiforvaltningen vil tilbyde borgere og virksomheder, dels en hensigtsmæssig brug af gift i bekæmpelsen. en hurtig og effektiv bekæmpelse, men også at borgeren føler sig godt vejledt i den efterfølgende forebyggelse. Det er vigtigt, at borgeren nemt kan skaffe sig et overblik over, hvad og hvor han/hun skal henvende sig, hvis der er kommet rotter på ejendommen. I denne handlingsplan har Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen, defineret de generelle ydre rammer for den kommunale rottebekæmpelse, og i den kommende handlingsplansperiode vil der derfor være fokus på at sikre borgerne dette serviceniveau. Miljø mener, det er vigtigt, at en borger i Aalborg Kommune, der har fået rotter, kan forvente; Indsatsområde: Kvalitet Kommunen er ansvarlig for den effektive rottebekæmpelse i hele kommunen. Her er det afgørende, at kommunen inden for de lovgivningsmæssige rammer er bevidst om, hvilket serviceniveau kommunens borgere og erhvervsliv bliver mødt med, når der er problemer med rotter. I Aalborg Kommune er der tradition for at udbyde den kommunale rottebekæmpelse. Derfor er det vigtigt, at forventningerne til serviceniveauet og den praktiske udførelse er afstemt inden det kommende udbud for kommunal rottebekæmpelse. Aktivitet 1: Serviceniveau for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Når en borger har problemer med rotter, er det vigtigt, at borgeren føler sig tryg, idet der leveres At få et hurtigt overblik over hvor og hvordan man skal foretage anmeldelsen. I dag kan borgerne anmelde rotter døgnet rundt via vores hjemmeside. I Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen har kommunens borgere mulighed for at kunne kontakte kommunen telefonisk i forbindelse med rotteanmeldelser og rotteproblemer. At borgeren hurtigt kan få et overblik over via kommunens hjemmeside, hvor og hvordan man kan sikre mod rotter på/i sin ejendom At rottebekæmperen rykker hurtigt ud. Borgeren kan forvente sig det første besøg af rottebekæmperen inden for tre hverdage efter anmeldelsen. At rottebekæmperen rykker ud samme dag eller senest næstfølgende hverdag, hvis anmeldelsen drejer sig om rotter i beboelsen, på fødevarevirksomheder eller i institutioner o. lign. At rottebekæmperen så vidt muligt finder årsagen til rotteforekomsten, og dermed kan vejlede og rådgive borgeren om fremtidige forebyggende tiltag

8 At den enkelte borger hele tiden er informeret om bekæmpelsesforløbet, da dette erfaringsmæssigt er med til at give tryghed At rottebekæmperen kun anvender gift, hvor det er nødvendigt, og at det sker under størst mulig hensyn til omgivelserne. vil løbende tilse at disse krav til serviceniveauet i den kommunale rottebekæmpelse bliver implementeret og fastholdt. Aktivitet 2: Udbud af den kommunale rottebekæmpelse i 2017 Kommunen skal have den kommunale rottebekæmpelse i udbud i løbet af Med de øgede lovgivningsmæssige bekæmpelseskrav, der stilles til rottebekæmpelsen, samt Aalborg Kommunes ønske om at kunne yde en god og effektiv rottebekæmpelse, er der en forventning til en større stigning i rottegebyret, idet prisen for den samlede ydelse vil stige. vil sikre, at det kommende udbud i høj grad har fokus på kvalitet i ydelsen. vil primo 2017 arbejde på udbudsmateriale, som i høj grad vil afspejle kommunens forventninger til den fremtidige bekæmpelse. Der vil være ny kontraktstart 1. september grundlag for opfølgende undersøgelser med henblik på øget viden om resistensudbredelsen. Aalborg Kommune indgår de næste par år i et projekt med henblik på at undersøge for resistens og en eventuel spredning. Der vil blive foretaget undersøgelser af, i hvilket omfang, der forekommer resistens, og om der med de nye retningslinjer, hvor udgangspunktet i bekæmpelsen er anvendelse af den svageste gift, vil være ændringer at spore i udbredelsen af resistens. forpligtiger sig til over de næste to til tre år at indsamle op til 30 prøver pr år. (haleprøver) fra rotter i kommunen, som efterfølgende vil blive DNA testet. Hvad er rottegift? Der findes forskellige typer af rottegifte Der anvendes som udgangspunkt den mildeste form for gift af hensyn til miljøet Alle rottegifte er antikoagulanter dvs. blødningsforstyrrende, og rotten dør derfor af indre blødninger Rotten dør først 4 til 6 dage efter, at den har spist af giften Der anvendes ikke antikoagulanter til bekæmpelse af rotter i beboelse, fordi rotterne kan lægge sig til at dø på utilgængelige steder med voldsomme lugtgener til følge Gift må ikke udleveres til borgeren Indsatsområde: Miljø Aktivitet 3: Øget viden om resistens i Aalborg Kommune Retningslinjerne i den nationale resistensstrategi anviser, at den svageste gift altid skal anvendes først, med mindre man har kendskab til resistens over for den milde gift i den pågældende rottebestand. De seneste undersøgelser af resistens i Aalborg Kommune stammer tilbage til Kun et enkelt sted blev der dengang konstateret resistens over for en af de milde gifte. Der er således Aktivitet 4: Miljøbevidst brug af gift Når der anvendes gift mod rotter, vil der altid være risiko for, at der kan opstå resistens, som typisk vil lede til anvendelse af stærkere gifte. I takt med at der anvendes stærkere gifte, vil der ske en øget belastning af miljøet, samt en øget risiko for utilsigtede forgiftninger af rovfugle og rovpattedyr (sekundære forgiftning), men også direkte forgiftning af ikke-målgruppe arter (primær forgiftning). 8/15

9 For at minimere risikoen for spredning af resistens og primær og sekundære forgiftninger, vil Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen sikre, at anvendelse af gift i den kommunale rottebekæmpelse sker efter følgende retningslinjer: At der altid foretages en vurdering af, om gift er den optimale løsning på det pågældende rotteproblem At der altid anvendes den mildest mulige gift i den enkelte bekæmpelse At den udlagte gift sikres, så risikoen for utilsigtede forgiftninger minimeres At en giftbekæmpelse følges nøje af bekæmperen i kraft af gentagende opfølgende besøg, så mængden og styrken af den anvendte gift kan tilpasses bekæmpelsesbehovet At al gift indsamles ved bekæmpelsens afslutning At gift aldrig udleveres direkte til borgeren. kunne videregive de af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen (SVANA) forlangte oplysninger vedrørende rottebekæmpelsen. Aalborg Kommune, Miljø og Energiforvaltningen vil for at sikre, at man lever op til de gældende krav vedrørende digital registrering af rottebekæmpelsen samtidig også sikre, at kommunen med den digitale platform har et effektivt administrativt styringsredskab. Med den digitale platform, som man fremover vil benytte, vil kommunen sikre en effektiv elektronisk registrering af anmeldelser og videregive information etc. mellem borgere og bekæmpere vil løbende sikre, at der leves op til ovenstående krav. Tema B: Den administrative forvaltning Det grundlæggende mål for temaet Den administrative forvaltning er, at den administrative kommunale rottebekæmpelse opnår et forbedret og effektiv brug af de digitale værktøjer til modtagelse af anmeldelser og registrering af alle foretagne handlinger i den praktiske og administrative håndtering af de enkelte anmeldelsessager. Et andet mål for samme tema er, at man i den administrative forvaltning har fokus på sikring af en effektiv rottebekæmpelse af høj kvalitet, samt at man i forvaltningen i højere grad end i dag bistår den praktiske bekæmpelse med den fornødne bistand i form af generel håndhævelse af lovgivningen på området. Indsatsområde: de digitale værktøjer Langt størstedelen af landets kommuner benytter i dag en digitalplatform, som automatisk skal Aktivitet 5: Optimering af den digitale registrering I forbindelse med anmeldelser af rotter skal der registreres oplysninger om bl.a. årsag til rotteforekomst, bekæmpelse, forebyggelse og giftanvendelse. Kommunen vil aktivt benytte denne viden til fremover at målrette og sikre kvaliteten af den kommunale rottebekæmpelse. Formålet med at benytte digital registrering er; At sagsbehandling i forbindelse med en rotteanmeldelse gøres nemmere At rotteanmeldelser kan foretages elektronisk via kommunens hjemmeside At man fra administrativ side kan anvende programmets data til hurtigt og nemt at 9/15

10 skabe overblik over såvel den enkelte bekæmpelsessag men også over det samlede antal rotteanmeldelser Kommunen vil i begyndelsen af 2017 se på det nuværende og eventuelt andre digitale programmers muligheder for at lette den administrative styring og kontrol af rottebekæmpelsen. Det er især vigtigt, at kommunen anvender en digital platform, som kan benyttes til løbende evaluering af den kommunale rottebekæmpelse. Derfor vil Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen sikre; At der anvendes den mest optimale digitale løsning At rottebekæmperne er bekendt med kommunens ønsker for registrering At der jævnligt følges op på de digitale registrering med henblik på at lave justeringer Aktivitet 6: Den elektroniske anmeldelse I dag kan borgere anmelde rotter elektronisk døgnet rundt via kommunens hjemmeside. Andelen af anmeldelser der modtages via den digitale registrering udgør i dag dog kun ca. 60 % af alle de indkommende anmeldelser og det er kommunens mål, at andelen af de elektroniske anmeldelser skal være højere, men også at borgerne i højere grad vil benytte den digitale platform til at kommunikere med bekæmpere og kommunen i de enkelte bekæmpelsessager. vil dog fortsat yde en telefonisk service, således at borgere fortsat har mulighed for at benytte telefonservice til indgivelse af rotteanmeldelser, men også i mere komplicerede forhold, at der stilles med en kvalificeret telefonisk tjeneste, da Miljø har erfaring med at: Den direkte dialog i svære sager minimerer antallet af gener og klager Der i mange tilfælde, kan ydes en 1. hjælp, som får borgeren beroliget og forberedt inden bekæmperen møder op Den direkte brugerkontakt er nyttig i forhold til vejledning om forebyggende tiltag og i forhold til tilsynet med bekæmpelsen Indsatsområde: Tilsynet vil øge den administrative indsats på rotteområdet. Selvom den praktiske bekæmpelse er udliciteret, er det vigtigt, at kommunen fortsat er synlig i den leverede bekæmpelse. Foruden at der skal føres et lovpligtigt tilsyn med rottebekæmpelsen, så er det fortsat kommunen der alene kan håndhæve over for den enkelte borger i forbindelse med rottebekæmpelsen. Aktivitet 7: Håndhævelsen Kommunen er alene om at håndhæve i de enkelte rottesager. At vil have mere fokus på dette område, er ikke det samme som, at der fremover vil blive slået hårdt ned på den borger, der ikke lever op til de stillede krav. Øget fokus på håndhævelse skal ses som et effektivt bidrag til sikring af en effektiv rottebekæmpelse, og at de påkrævede forebyggende foranstaltninger kan blive igangsat. Derfor vil kommunen i samarbejde med den praktiske bekæmpelse opstille enkelte og klare retningslinjer for hvornår og hvordan der skal håndhæves. 10/15

11 De steder, hvor der typisk kan være behov for håndhævelse, er steder, hvor rotteproblemer er foranlediget af f.eks.: Overdreven fuglefodring Uhensigtsmæssige hønse- og/eller fuglehold Uhensigtsmæssig opbevaring af foder til dyr Henstilling af spiseligt affald Manglende rottesikring Defekte kloak og afløbsinstallationer vil i de sager, hvor det viser sig nødvendigt at foretage håndhævelse følge nedenstående generelle forløb; Fejlen og/eller årsagen til rotter identificeres Kommunal bekæmpelse igangsættes Skriftlig henstilling/besked til borgeren om årsagen til problemet, og hvilke tiltag man fra kommunens side kræver, at borgeren skal foretage Borgeren bliver i rimeligt omfang givet en realistisk tidsfrist for opfyldelse af kommunens krav At rottebekæmpelsen foretager kontrolbesøg ved henstillingens udløb Ved manglende opfølgning af henstilling vil kommunen udstede en formel varsling om påbud Der følges op på varsling og påbud ved udløb af frist Helt undtagelsesvist kan der blive tale om politianmeldelse og selvhjælpshandling vil løbende følge op på, om dette er det mest optimale handlingsforløb og foretage eventuelle justeringer, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Aktivitet 8: Kontrol med bekæmpelsen Den praktiske udførelse af rottebekæmpelse i Aalborg Kommune er udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Der er et lovmæssigt krav om, at kommunen skal føre tilsyn med det private bekæmpelsesfirma, når bekæmpelsen er udliciteret (Bekendtgørelse nr. 913, 4 stk. 4). Som nævnt under aktivitet 2 Udbud af den kommunale rottebekæmpelse i 2017 fremgår det, at kvalitet i bekæmpelsen vil blive prioriteret højt i det kommende udbud, samt at der er øget fokus på en mere miljøvenlig rottebekæmpelse Aktivitet 4. I skal der føres kontrol med, at de servicemål (aktivitet 1), som Miljø har opsat for den fremtidige bekæmpelse overholdes. Det skal sikres, at al bekæmpelse med gift forholder sig til resistensstrategien og altid søger den bekæmpelsesløsning, som vil minimere giftforbruget af hensyn til miljøet. Derfor vil løbende foretage stikprøver af den leverede bekæmpelse og ved hjælp af den digitale registrering benytte de oplysninger, som gives for den enkelte anmeldelse. 11/15

12 Tema C: Sikring og forebyggelse af kloakrotter Målet med Sikring og forebyggelse af kloakrotter er at få skabt fokus på tiltag, som kan være med til at bidrage til en minimering af de gener, som rotter fra kloakkerne ofte forårsager. Det er en kendsgerning, at rotter trives fint i vores kloakker, men der er ikke et lovkrav, der påbyder kommunerne eller kloakforsyningerne at bekæmpe rotter i kloakken. Målet er at få igangsat initiativer, som kan bidrage til at minimere de gener, som opstår, når rotter får adgang til overfladen eller vores boliger via defekte kloakker. En række af disse initiativer involverer et øget samarbejde med bl.a. Aalborg Vandkoncern og Borgmesterens Forvaltning med kommunalt ejede Bygninger. Så længe rotter bliver nede i kloakken er de ikke et problem for den kommunale rottebekæmpelse I byzone udgør rotteanmeldelser forårsaget af kloakrotter en betydelig andel af rotteanmeldelserne Rotterne lever fortrinsvist inde på den private ledningsdel Den bedste forebyggelse mod indtrængning af kloakrotter er at have en intakt ledning Det er den enkelte grundejer, som selv skal sikre sin egen kloakledning Indsatsområde: Aalborg Vandkoncern Et samarbejde med Aalborg Vandkoncern med henblik på f.eks. bistand i den praktiske bekæmpelse omkring fejlfinding på defekte ledninger og planlægning med hensyn til forebyggende indsatser mod netop kloakrotter vil have en positiv indflydelse på rottebekæmpelsen, og ligeledes vil en gensidig underretning om konstaterede problemer forvoldt af kloakrotter kunne medvirke til hurtig indgriben fra både kommunen og Vandkoncernen. Aktivitet 9: Sikring af kloakkerne I byerne lever rotterne for en stor dels vedkommende i kloakkerne. Hvis kloakkerne var tætte og grundejere sikrede deres egne afløbsinstallationer, ville vi have et effektivt system, som kunne holde rotterne inde. Derfor vil have et øget fokus på den indsats, der skal være medvirkende til en hurtig, god og effektiv bekæmpelses- og sagsbehandlingspraksis i forbindelse med rotteanmeldelser forårsaget af kloakrotter. For at sikre hurtig udbedring af de defekte kloakker, som f.eks. opdages i forbindelse med en rotteanmeldelse, vil følgende være vigtig: At rottebekæmperen hurtigt med røgprøve får påvist evt. kloakdefekter At der gives henstilling til borgeren om at udbedre kloakken (af autoriseret kloakmester) inden for en nærmere fastsat tidsfrist (se i øvrigt aktivitet 7) At der følges op på den enkelte sag og evt. anvendelse af påbud i det omfang, det skulle være nødvendigt At der følges op med kontrolbesøg Ofte er resultatet af en bekæmpelse af kloakrotter beskedent og effekten som regel kortvarig. Derfor har valgt ikke at udføre systematisk kloakrottebekæmpelse, idet det er den forebyggende indsats med intakte kloakker, som har størst værdi for minimering af gener forårsaget af kloakrotter. vil i samarbejde med Aalborg Vandkoncern deltage i den generelle planlægning og identifikation af rotteplagede områder, hvor der kan være behov for øget fokus med hensyn til udbedringer. Miljø vil blandt andet undersøge muligheden for at kombinere viden fra den digitale information om rotteanmeldelser og forsyningens viden om ledningsnettets kvalitet. 12/15

13 Der er pt. ikke planer om at udvide samarbejdet med planlægning af egentlig kloakrottebekæmpelse. Men i de kommende år vil Aalborg Kommune, Miljø og Energiforvaltningen og Aalborg Vandkoncern se på muligheder for bekæmpelse, forventninger til udbytte og økonomi. Kommunen vil derfor; Have mere fokus på den gensidige underretning Have regelmæssige møder med Aalborg Vandkoncern med henblik på at udveksle viden og information som har til formål at målrette indsatsen mod kloakrotter Sammenholde data fra den digitale rottedatabase med Vandkoncernens ledningsdata med henblik på at identificere områder, hvor en forebyggende indsats kunne være nødvendig og hvor renovering af kloakkerne bør igangsættes eller fremskyndes Indsatsområde: den kommunale forvaltning Rotter kender ikke til skel, grænser etc. Derfor har rotternes forekomst også indflydelse andre steder i den kommunale forvaltning. Det største behov pt, er at få etableret et samarbejde med Borgmesterens Forvaltning, Aak Bygninger med henblik på at få sikret de kommunalt ejede institutioner mod kloakrotter med opsætning af de lovpligtige rottespærrer og med By- og Landskabsforvaltningen med henblik på sikring mod kloakrotter ved nybyggeri, ombygninger, nedrivninger etc. Aktivitet 10: sikring af kloakker ved nybygning og renovering Når en bygning står tom i længere tid, er der risiko for at blandt andet vandlåse på de private afløbsinstallationer løber tør og dermed har rotterne i kloakken fri adgang til beboelsen. Ligeledes kan en så simpel ting som at få nyt køkken eller bad, hvor de gamle afløbsinstallationer erstattes af nye, men hvor de gamle ikke nedlægges resultere i alvorlige rotteproblemer efterfølgende med store økonomiske omkostninger for den enkelte grundejer. Ofte kan disse rotteproblemer i stor udstrækning undgås ved få simple tiltag. Først skal grundejeren have den fornødne information om, hvorfor disse tiltag er vigtige og dernæst, at der stilles krav om de korrekte tiltag. vil sammen med By- og Landsskabsforvaltningen se på, hvilke muligheder der er for at indføre forebyggelse af især kloakrotter i de fremtidige byggetilladelser, nedrivningstilladelser, kondemnering, ekspropriation etc. Aktivitet 11: Rottespærrer på de kommunale institutioner Med bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. december 2015 blev der fremsat et krav om, at kommunerne skulle opsætte rottespærre på kommunale stikledninger, som fører ind til de kommunalt ejede institutioner og plejehjem, dvs. vuggestuer, børnehaver, skoler og plejehjem. Kommunen er påbegyndt med nedsætning af rottespærre, men bestræber sig samtidig på at foretage de nødvendige ledningsudbedringer, der er behov for, således at risikoen for indtrængning af kloakrotter på kommunens skoler, børnehaver og plejehjem reduceres. vil i samarbejde med Borgmesterens Forvaltning, AaK Bygninger primo 2017 få igangsat det indledende arbejde med afgrænsning af opgave og forundersøgelser forud for opsætning. Opgaven finansieres via rottegebyret, men opgaven udføres af Aak Bygninger med hjælp fra ekstern rådgiver. Den praktiske del af arbejdet med opsætning af rottespærre og drift efterfølgende skal sendes i udbud i løbet af 2017, så opsætningen kan påbegyndes i 2018 og afsluttes i Tema D: Forebyggelse med hjælp fra den aktive borger Målet med temaet Forebyggelse med hjælp fra den aktive borger er, at borgerne så vidt muligt inddrages aktivt i bekæmpelsen og særligt i fore- 13/15

14 byggelsen af rotter på egen grund. Aalborg Kommune ønsker med dette tema at skabe den mere proaktive borger i forhold til forebyggelsen af rotter. Indsatsområde: Formidling Aalborg Kommune er ansvarlig for en effektiv rottebekæmpelse overalt i kommunen. Den kommunale rottebekæmpelse kan i mange tilfælde udrydde rotterne lokalt og andre steder hjælpe til at holde bestanden af rotter nede. Da det er os selv, der giver rotter mulighed for at slå sig ned i vores omgivelser, er det også os selv, der langt hen ad vejen kan forhindre rotter i at slå sig ned. Derfor giver det mening, at Aalborg Kommune, Miljø og Energiforvaltningen, foruden at ville levere en effektiv rottebekæmpelse, har fokus på en generel forebyggende indsats fra både kommunen og kommunens egne borgere. Aktivitet 12: Information og kampagner og generel formidling Danmark har haft en rottelov siden 1907 og tanken var dengang, at rotterne skulle udryddes, fordi rotter kan overføre en lang række sygdomme til mennesker og vores husdyr. Nogle gange lykkes det at udrydde rotter lokalt, men rotten har vist sig at være umulig at udrydde totalt. En grund til, at rotter er svære at komme til livs, er, at de i høj grad trives i vores nærhed. Man kan sige om rotter, at der er det antal rotter, som vi giver plads til. Det er os selv - uden at vi måske er klar over det - der sørger for, at rotten kan finde skjulesteder og mad. Det kan være en ubehagelig oplevelse at få rotter, men i mange tilfælde kan den enkelte borger, langt hen ad vejen gøre meget for at undgå rotter, når blot man er opmærksom på, hvad der tiltrække rotter, og hvad der kan gøres for at undgå dem. Når en borger oplever at få rotter, vil de ofte blive mødt med råd og vejledning om forebyggelse af rotter af kommunens bekæmpelsesfirma. Men Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen, ønsker også at nå ud med information og vejledning til borgere, som endnu ikke har haft den ubehagelige oplevelse at få rotter på ejendommen. Nedenstående figur er baseret på en typisk fordeling af årsager til rotteanmeldelser. Af nedenstående figur fremgår det, at det der skaber grobund for rotter er relateret til noget, man som borgere relativt nemt kan gøre noget ved: hønse- og dyrehold, fuglefodring, utætte affaldsstativer eller hensætning af spiseligt affald, usikrede bygninger med for eksempel huller i sokkel, utætte døre eller andet. Dyre-og hønsehold 25 % fuglefodring 10 % Affald 5 % Manglende bygningssikring 15 % Typiske årsager til rotteanmeldelser Kloakdefekter 30 % Def. Afløbsinstal. 10 % Dette giver anledning til, at der gives information/vejledning til borgerne om; Dyre- og hønsehold uden rotter Fuglefodring uden rotter Hvordan man rottesikrer sin bolig Generel renholdelse Vedligeholdelse af egne kloakker 14/15

15 Gode råd til renholdelse og sikring er f.eks.: Fodring af vildtet og rotterne Når kommunen informerer og vejleder borgere om rotter, sker det typisk ved den direkte kontakt mellem bekæmper og borger, men først når skaden er sket. Til generel information benytter kommunen sig af kommunens egen hjemmeside, men her vil det typisk oftest være borgere, der allerede har problemet tæt på, der opsøger denne information. Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen vil gerne arbejde med at få information ud til kommunens borgere i almindelighed, men også være synlig i f.eks. landboforeninger, grundejerforeninger etc. Affaldsstativer er sikret mod rotter har affaldscontainer bundprop, skal denne altid være monteret Der må ikke efterlades spiseligt affald Undgå rod på ejendommen Undgå tæt vegetation, materialer etc. op ad husmuren/bygninger Hønsegårde, kaninbure mv. skal være rottesikret, i højden og i dybden Fuglefodring i begrænset omfang Ingen forarbejdede madvarer i kompostbeholderen Ydermure, sokler og tage skal være intakte, rotter har kun brug for åbninger/sprækker over 2 cm Intakte ventilationsriste i sokkel og mur Vinduer og døre skal slutte tæt Undgå åbentstående kældervinduer eller sikre med net (maskevidde < 2 cm) Kloak og afløb skal være tætte Tjek samlebrønde med jævne mellemrum: Grus eller jord i bunden tyder på en defekt Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud Faldstammeudluftning skal være forsynet med vakuumventil og evt. metalnet Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel Afløbsriste skal være hele og fastskruede Hvordan informationen skal formidles ligger ikke fast, men overvejet f.eks. at sikre; Bedre udnyttelse af kommunens hjemmeside og Facebook Brug af de lokale medier og lokale fagblade Målrettet information til borgere i områder, hvor kloakrenovering er planlagt Målrettet information til f.eks. grundejer-, bolig-, haveforeninger 15/15

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune

Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning - rotter og handlingsplan...3 Organisering og økonomi...4 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning Den udkast

AC Heiberg Rådgivning Den udkast 1 !"#$%&%!%' Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 6 Indsatsområder...

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ODENSE KOMMUNE 2013-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Teknik og Miljø Høns i byen. Vejledning i hønsehold i boligområder

Teknik og Miljø Høns i byen. Vejledning i hønsehold i boligområder Teknik og Miljø 2017 Høns i byen Vejledning i hønsehold i boligområder Tilpas antallet af fjerkræ efter grundstørrelsen. Slagelse Kommune anbefaler højst 10 stk. fjerkræ, hvis du holder høns i et tætbeboet

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere