playthegame home for the homeless questions in sport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "playthegame home for the homeless questions in sport"

Transkript

1 playthegame home for the homeless questions in sport Visions for sport in times of crisis EVALUERING AF Play the Game 2009 The sixth world communication conference on sport and society Coventry, United Kingdom, 8-12 June 2009

2 1 Evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...1 Play the Game 2009 som helhed...2 Mediedækning...3 Deltagertal og -sammensætning...4 Programindhold, talere og debatter...5 Engelske partnere...7 Øvrige partnere og donorer...8 Andre forhold...8 Økonomi...8 På vej mod Play the Game BILAG: 1. Endeligt dagsprogram for konferencen 2. Deltagerliste 3. Hovedresultater af survey blandt deltagerne sammenlignet med tilsvarende survey efter konferencerne i 2005 & 2007 Indledning Fra juni 2009 afholdt Play the Game sin 6. internationale kommunikationskonference om sport og samfund i Coventry, England, i samarbejde med Centre for the International Business of Sport (CIBS), Coventry University. Det var anden gang en Play the Game konferencen blev afholdt udenfor Danmark (første gang var i 2007 på Island). Beslutningen om at afholde konferencen i Coventry var taget efter en budrunde og udvælgelsesproces mellem interesserede partnere fra hhv. Berlin, Gran Canaria & Coventry University. Konferencen havde 282 deltagere fra 32 lande på seks kontinenter til beretninger og debat om en lang række forskelligartede emner. Sådan en konference opleves på mange forskellige måder og rummer derfor flere dimensioner, end det er muligt at sammenfatte i en rapport. Hvad der spiller den største rolle for den enkelte, er ikke muligt at måle. Play the Game som asyl for stemmer der ellers ikke høres i international idræt. Øjenvidneberetninger om match fixing og korruption i idrætsforbundene. Oplæg og debatter med engagerede eksperter på højeste niveau. Nye netværk der stiftes på tværs af faglige og geografiske grænser over en kop kaffe eller et par øl. Mulighed for at få en uformel snak med tidligere Tour de France vinder Greg LeMond, UEFA s kommunikationsdirektør William Gaillard, WADA s generalsekretær David Howman eller forhenværende WADA-formand Richard W. Pound. Indfaldsvinklerne er mange. Denne evaluering vil fokusere på nogle hovedelementer i konferencens program og afvikling. Rent organisatoriske og tekniske aspekter bliver kun berørt i det omfang de har haft betydning for konferencens målsætninger. Her vil der blive giver anbefalinger til kommende konferencer. Evalueringen bygger på spørgeskema sendt til alle deltagere umiddelbart efter konferencen Kommentarer fra medlemmer af programudvalget Spontane kommentarer fra deltagerne sendt i mails til sekretariatet Drøftelse i Play the Game s bestyrelse på møde den 29. september 2009 Sekretariatets erfaringer før, under og efter konferencen Søgning i internationale mediedatabaser og tilsendte medieklip Evalueringen er lavet af Play the Game s sekretariat på vegne af programudvalget.

3 2 Evaluering Play the Game 2009 som helhed I forhold til tidligere år var planlægningen af Play the Game i 2009 præget af langvarig sygdom og barselsorlov i det i forvejen sparsomt bemandede sekretariat i Århus. Også Coventry University havde organisatoriske vanskeligheder grundet sygdom og udskiftning af medarbejdere ligesom beslutningsansvaret undervejs i planlægningsfasen skiftede fra én universitetsafdeling til en anden, hvilket betød en del forsinkelser, ekstra overleveringsarbejde og meget sene beslutninger på vigtige punkter. Enkelte delprojekter som f.eks. et Internationalt teenager møde i samarbejde med Street Game s i England og et e-learning projekt i samarbejde med BBC World Service Trust måtte skrinlægges grundet manglende økonomiske og personalemæssige ressourcer. I lighed med konferencen i Island i 2007 var programmet lagt an med fokus på en række centrale temaer, hvor enkeltsager og spændende individuelle talere var udvalgt i den udstrækning de tjente til at belyse de valgte fokusområder. Trods denne tematiske, og ikke så sensationsbårne vinkling tiltrak Play the Game 2009 forholdsvis det samme antal journalister, akademikere og sportsudøvere og ledere som tidligere. Alt taget i betragtning er deltagerantallet på 282 fordelt på 32 lande i seks verdensdele acceptabelt, men konferencen har potentiale til at samle op mod 400 deltagere uden at miste sin særlige karakter. At dømme efter deltagernes reaktioner står konferencen stadig som et unikt læringssted, idrætspolitisk forum og tværfagligt internationalt mødested. Flere deltagere har i mundtlige kommentarer, videoklip og i s til sekretariatet igen givet udtryk for, at konferencen var blandt de allerbedste, de havde været med til, ligesom enkelte erfarne Play the Game deltagere igen pointerede, at der altid er nyt at hente på Play the Game konferencerne. Men den uafhængige -undersøgelse, som igen blev udført af Idrættens Analyseinstitut to måneder efter konferencen viser, at den ekstraordinære begejstring, som de tidligere konferencer har rejst blandt deltagerne, i Coventry blev reduceret til hvad der kan kaldes meget stor tilfredshed. Undersøgelsen viser et let faldende engagement, som kommer til udtryk på flere måder: Svarprocenten er lidt ringere, der er en forskydning fra de helt positive ned mod midterkaraktererne, og dels falder der bemærkninger i retning af at Reykjavik var bedre. Årsagerne kan være mangeartede: Undersøgelsen afdækker nogen utilfredshed med de fysiske rammer i Coventry: Katedralen som et for stort og akustisk uegnet rum, for lidt og for ensartet mad, hotelværelser af alt andet end prangende standard med videre. Det spiller nok også en rolle, at mange møder op med meget høje forventninger på baggrund af tidligere oplevelser, og at overraskelsesmomentet udebliver. I forbindelse med det sidste er det Play the Game s opgave at sikre at indholdet uanset gentagelser af temaer, talere og emner virker frisk og fornyende. Konferencen vakte endnu engang stor international interesse for at huse den næste Play the Game i Sekretariatet har foreløbig modtaget uforpligtende forespørgsler fra Sydafrika, Brasilien, USA, Tyskland og Slovenien. Næste værtsland og partner vil blive offentliggjort i foråret 2010 efter afsluttet budrunde og realitetsforhandlinger. Det er programudvalgets hovedindtryk at Play the Game endnu en gang var vellykket og indfriede sine formål: 1) at skabe opmærksomhed om idrættens rolle i samfundet, både lokalt, nationalt og internationalt 2) at tegne et alsidigt idrætsbillede og understøtte det enkelte menneskes ret til at vælge og præge sin daglige idræt 3) at sikre en fri, uafhængig, åben og saglig debat om idrættens tilstand og udvikling 4) at give mediefolk, forskere og politiske ledere inspiration og værktøjer til at arbejde med idrættens kulturelle, politiske, sociale og økonomiske aspekter

4 3 Evaluering 5) at skabe netværk på tværs af lande- og faggrænser for at møde udfordringerne i en globaliseret idræts- og medieverden. Sammenfattende blev konferencen gennemført tilfredsstillende, men ikke på alle punkter på det forventede høje kvalitetsniveau. På baggrund af dette års erfaringer har programudvalget følgende Anbefalinger: Det bør overvejes at afkorte konferencen med 1-2 dage Indholdet kan tematiseres og pakkes, så man kan markedsføre kortere ophold på konferencen effektivt Mere varierede former for parallel- og plenary-sessions med bedre plads til dialog Det faglige bundniveau i parallelsessionerne skal hæves Bedre introduktion af temaer og talere som start på de enkelte sessioner Flere muligheder for mere systematisk netværksvirksomhed Udnytte den længere forberedelsestid til næste konference til at samle programkomiteen tidligere end syv måneder før konferencen Strukturen i den lokale værtsorganisation skal være beskrevet i kontrakten Mediedækning Play the Game råder ikke over redskaber til en nøjagtig registrering af mediedækningen. Den opgørelse, som sekretariatet laver i månederne efter en konference, bygger på indberetningerne fra deltagerne, internet-søgninger og andre usikre metoder. Der er med andre ord tale om minimumstal, og sammenligningen med tidligere konferencer er tilsvarende usikker. Konferencens gennemslagskraft i medierne tyder på at have været ganske stor, særligt efter at tidligere Tour de France vinder Greg LeMond havde talt på konferencens anden dag. Den internationale mediedækning på konferencen var præget af tilstedeværelsen af journalister og TV folk fra førende engelske medier som The Guardian, The Times, The Independent og BBC. I de første måneder efter konferencen har sekretariatet optalt 156 artikler og indslag i trykte og elektroniske medier. Optællingen har dog ikke været intensiv, hvorfor tallet kan vise sig at være væsentligt højere. Det tilsvarende tal i 2007-evalueringen var 280, et tal som voksede i resten af De registrerede artikler fordeler sig meget bredt både geografisk og på medietype. Play the Game mangler stadig en kontinuerlig kontakt til de førende, dagsordensættende medievirksomheder i USA og Europa. En hovedårsag til den formentlig lavere dækning kan være, at konferencen i Coventry ikke var særligt godt dækket af danske medier sammenlignet med 2007; en række landsdækkende og regionale dagblade samt Ritzaus Bureau var repræsenteret, mens kun TV2 havde en enkelt journalist og ingen kamerahold i Coventry. Til sammenligning havde både TV2 og DR flere udsendte til Play the Game i 2007 i Reykjavik. Om den manglende tilstedeværelse skyldes finanskrisen, almindelige besparelser eller andre prioriteringer, vides ikke. Igen i 2009 havde Play the Game et samarbejde med den journalistiske efteruddannelse UPDATE fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der trak en række regionale dagblade til ved at tilbyde et særligt Play the Game-forløb, hvor deltagerne udover konferenceprogrammet mødtes til faglig evaluering og idéudveksling og deltog i særligt tilrettelagte arrangementer. Trafikken på Play the Game s hjemmeside har længe ligget nogenlunde på samme niveau

5 4 Evaluering med unikke besøgende pr. måned i månederne op til konferencen. I juni 2009, konferencemåneden, steg dette tal til knapt unikke besøgende, mens antallet af unikke besøgende efter konferencen har ligget på omkring per måned. Også konferencens streaming-tilbud blev mødt med meget stor interesse. Antallet af live-tilskuere var meget beskedent, men der har været et fint træk på de efterfølgende video-on-demands. Greg LeMonds indlæg blev alene i juni downloadet over gange; et stort spring til fredagens afslutningstale ved Andrew Jennings med 234 downloads. Eftersom vi i forvejen bruger meget store ressourcer på at sætte konferencen op til dem som møder frem i egen person, er omkring kroner til streaming en beskeden merinvestering i at skaffe flere hundrede ekstra interesserede deltagere i konferencen. Interessen for videoerne falder naturligvis, som månederne går, men i november var der stadig 150 downloads af konferencesessioner. Som et nyt tiltag i 2009 havde Play the Game lavet en profil på de sociale medier Twitter & Facebook, og især brugen af Twitter viste sig effektiv i forhold til at få nyheder/information. Kongeeksemplet var Greg LeMond s verbale angreb på Lance Armstrong, som Armstrong selv kommenterede på sin Twitter med link til vores site. Den store trafik medførte, at vores side gik ned. Efterfølgende vurderer vi, at det så absolut er værd at fodre både Twitter og Facebook med konference relateret stof; næste gang vil en tidligere indsats sikkert være mere givtig. Stadig er vi dog afhængige af, hvem der vælger at bringe vores nyheder i deres tweets. Det er vigtigt at huske at bruge tid på at pleje de virtuelle netværk: Sørg for mindst ugentlige opdateringer, og husk at tjekke, om nogle af de nye followers på Twitter kan være værd at følge tilbage. Vi har efter konferencen fået nogle henvendelser om video-on-demand fra parallel-sessioner, hvor man gerne ville have en kopi af sessionen. Da der ikke blev streamet på disse, kunne vi ikke efterkomme ønsket, men ved fremtidige konferencer kan man overveje at sende podcasts fra parallelsessionerne. Anbefaling:: Mere målrettet indsats over for dagordensættende internationale medier Mere aktiv brug af sociale medier før, under og efter konferencen PR inden konferencen f.eks. i form af streamede interviews med hovedtalere Podcasts fra parallel-sessioner Deltagertal og -sammensætning Deltagerantallet på 282 fordelt på 32 lande er som nævnt acceptabelt. Vi havde dog haft større forventninger til deltagerantallet grundet den centrale placering af konferencen tæt på London. Det er stadig vigtigt at være opmærksom på, at Play the Game s potentiale er væsentligt større. Konferencen kan og bør samle 400 deltagere uden at miste sin særlige karakter. Set i forhold til de ressourcer der investeres i konferencen, er et niveau på deltagere ikke tilfredsstillende i længden. Også i 2009 fungerede den åbne tilmelding for talere godt. Antallet af talere, der tilmeldte sig som betalende deltagere efter godkendelse af deres abstracts i programudvalget, er steget fra 24 i 2005 til 53 i Generelt vækker Play the Game en stigende interesse i de forskningsmiljøer, der ønsker at deltage i den idrætspolitiske debat, men man skal dog passe på, at det ikke bliver revl-og-krat princippet, der får lov til at råde hvad angår antagelsen af abstracts. Dette udtrykkes bl.a. i deltagerundersøgelsen, hvor flere efterlyser en bedre kvalitet i parallelsessionerne. Erhvervsmæssigt fordelte deltagerne sig generelt som ved de tidligere to konferencer i 2005 og Mediefolk udgør den største gruppe på cirka en tredjedel eller halvdelen når man lægger de journaliststuderende til. Denne gang var omkring 25 procent forskere, 16 procent fra idrætsorganisationer, mens de resterende 10 procent fordeler sig på offentlige myndigheder, sports business og øvrige. Til gengæld er det utilfredsstillende at antallet af betalende deltagere igen er faldet. 107 ud af 282 deltagere mod 161 ud af 245 deltagere i En væsentlig årsag er, at Danmarks Journalisthøjskole ikke i år kunne sende cirka 40 journaliststuderende, som i 2007 havde en egenbetaling svarende til de Play the Game s faktiske udgifter ved deres deltagelse.

6 5 Evaluering Andre årsager kan være den økonomiske krise, der har ramt medieverdenen hårdt, og at Coventry University s underleverandører ikke leverede den forventede nationale pr- og marketingindsats. Der er fortsat en alt for ringe andel kvinder blandt deltagere og talere, trods opmærksomhed om denne problemstilling både i programudvalg og sekretariat. Kun cirka en fjerdedel af deltagerne var kvinder, og kun 25 ud af 120 talere var kvinder! Dette er ikke holdbart. Problematikken har været diskuteret efter hver konference, og derfor vedtog Play the Game s bestyrelse efter 2007 konferencen at få flere kvinder i programudvalget i forbindelse med 2009 konferencen. Således var der i 2009 programudvalget hele to kvinder mod én i Dette tal bør dog stadig øges i forbindelse med planlægning af fremtidige konferencer, ligesom vi må overveje hovedtemaer som erfaringsvis tiltrækker kvindelige oplægsholdere. En særlig problemstilling ved at afholde Play the Game i udlandet er, at det er sværere at rejse midler til rejsestipendier til deltagere fra mindre privilegerede lande (grant holders). Vanskeligheden ligger muligvis stadig i tiden; både i 2000 og 2002 var det muligt at finansiere omkring 50 deltageres medvirken, mens tallet i 2005 lå omkring 30. I Island i 2007 lykkedes det kun at finansiere 17 rejsestipendier helt eller delvist, mens det i Coventry takket være bidrag fra Norsk Journalistlag og Dansk Journalistforbund samt bidrag fra egne budgetmidler lykkedes at få støtte til at give fem deltagere fuldt stipendium, mens 11 personer selv betalte egen rejse, men fik konference og ophold betalt. To grant holders nåede ikke frem p.g.a. manglende visum. Det er fremdeles vigtigt, at Play the Game ikke ender som et mødested hvor kun de i forvejen privilegerede drøfter globaliseringens betydning for idræt og medier. Derfor må også muligheden for national fundraising til rejsestipendier indgå som et kriterium når nye værtslande skal udpeges. I evalueringen efter konferencen i 2005 blev det anbefalet, at der ikke blev produceret store trykte brochurer forud for Play the Game, men kun små foldere målrettet mod uddeling til andre konferencer. Det har ligesom i 2007 også denne gang sparet sekretariatet for mange ressourcer til produktion og forsendelse og har næppe haft betydning for deltagerantallet. 36 procent af deltagerne angiver, at de har hørt om Play the Game fra kolleger, og 24 procent angiver kilder som er helt uden for vores kategorier. Der er derfor grund til fortsat at fokusere på markedsføring via s, hjemmeside og faglige netværk suppleret med målrettede foldere af simpelt tilsnit til omdeling på relevante møder og konferencer op til selve Play the Game konferencen. Som led i markedsføring af Play the Game og som opfølgning på konferencen fik alle deltager tilbudt at modtage to gratis konferencemagasiner et tilbud omkring 1/3 af alle modtog. Anbefalinger: Play the Game skal sammen med deres med-værter stadig gøre en aktiv indsats for at få flere kvinder med, og der skal rekrutteres flere idrætsledere, for eksempel ved at tilbyde friplads til udvalgte grupper af potentielle deltagere Konferencens geografiske placering skal vurderes nøje i 2011 Det skal indgå i vurderingen af et konferencested om der er mulighed for at rejse nationale midler til rejsestipendier m.m. Der skal foreligge en plan for national markedsføring og pr fra værtsorganisationen, og denne plan skal indgå som en del af kontrakten Programindhold, talere og debatter Konferencens undertitel Visions for Sport in times of Crisis fungerede udmærket både som markedsføringsredskab og som forståelsesmæssig ramme for de 120 taler og paneldebatter.

7 6 Evaluering Hovedtemaer var flg.: Ethics in governance: Will sports federations come clean? Between Beijing and London: Mega-events as drivers of development Business battles: The power struggles in football Match-fixing: A blow to the core of sport Terrible teenagers? Sport s quest for the hearts and minds of the youth Anti-Doping: Will the technological arms race come to an end? Paralympic athletes: More different than the rest? Sport for the Good: What is it good for? Dertil et åbent tema af hensyn til de talere der ønskede at deltage, men ikke kunne passe deres indlæg ind under de otte temaer. Det er vigtigt fortsat at lancere få temaer og sørge for, at de formidles klart via velvalgte nøgleord. Der var en fin og engageret deltagelse i hver eneste af de store sessioner, med stor spørge- og debatlyst og alle plenumsessionerne fungerede efter hensigten på et højt fagligt niveau. Det var dog synd for intensiteten at hovedtemaer som Beijing 2008, teenagerkultur, sport i udvikling og handicapidræt måtte afholdes parvis over for hinanden. Generelt vil sessionerne styrkes ved en indledning hvor hovedspørgsmål og talere præsenteres samlet. Andelen af deltagere der svarede very good forhold til tilfredshed med plenumsessionerne er på 25 %, hvilket er 8 % lavere sammenlignet med På parallelsessionerne er deltagertilfredsheden lidt lavere: kun 15 procent synes at præsentationerne var very good (mod 20 % i 2007), mens hele 47 % svarede good om præsentationernes standard. Blandt de mange fortræffelige talere tillader vi os at fremhæve nogle enkeltpersoner, der ikke tidligere har været hovedtalere ved Play the Game, men som fungerede som trækplastre og/eller bidrog til at løfte den politiske gennemslagskraft af debatterne. Nikki Dryden, tidligere olympisk svømmer, talte under åbningen af Play the Game om sportens positive værdier, samtidig med, at hun anklagede sportsledere for ikke at tage disse alvorligt. Tidligere tredobbelt Tour de France vinder, cykelrytteren Greg LeMond, fortalte de delegerede om den udbredte doping i cykelsporten og opfordrede til en grundig revision af hele doping-test systemet. Ex-mafiachef Michael Franzese fra USA, berettede entusiastisk under et åbent arrangement tirsdag aften om egne erfaringer med, hvordan den organiserede kriminalitet let finder vej ind i sportens verden. Chris Shaw, canadisk professor og kritiker af OL 2010 i Vancouver, berettede om hvordan hans kritik af OL har ført til afhøring af canadisk politi. Hans beretning gav senere på konferencen anledning til annonceringen og underskrivelse af Coventry Deklarationen, der anbefaler fundamentale rettigheder omkring sikkerhed og ytringsfrihed. Selv om IOC i foråret 2009 åbnede døren på klem for dialog med Play the Game, deltog ingen repræsentanter for IOC s politiske eller administrative ledelse. Heller ikke arrangørerne af OL i London 2012 lod sig se. Det er åbenbart, at man i den olympiske bevægelse fortsat har svært ved at acceptere den frie og uafhængige debatform, der kendetegner Play the Game. Eneste IOC-medlem på talerstolen var Richard W. Pound, der da også var den rette til at opsummere erfaringerne 10 år efter de IOC-reformer, han var en drivkraft i at gennemføre. Den tidligere WADA-formand deltog for tredje gang, og også under en ny formand fastholder WADA et engagement i Play the Game, udtrykt ved at generalsekretær David Howman deltog for tredje gang. Også UEFA bidrog ved at sende kommunikationsdirektør William Gaillard til en debat om europæisk fodbolds fremtid. Play the Game må fortsat arbejde på at inddrage og motivere de internationale idrætsforbund og andre fremtrædende internationale aktører for at sikre fairness og spændvidde i konferencens indhold.

8 7 Evaluering Som nævnt i indledningen lykkedes det ikke at lancere egne eller andres helt nye analyseprojekter. Dette er et vigtigt mål at have for øje ved kommende konferencer. Anbefalinger: Udvikling af egne analyseprojekter Fortsat fokus på netværksdannelse Fortsætte arbejdet med at motivere internationale idrætsforbund og andre organisationer Engelske partnere Det regionale udviklings agentur, Advantage West Midlands (AWM) bidrog med overordentlig gavmild støtte på i alt GBP. Støtten var afgørende for valget af Coventry som værtsby. Den engelske nøglepartner og medarrangører var Centre for the International Business of Sport (CIBS), Coventry University (CU). Coventry University udpegede direktøren for CIBS, Simon Chadwick, samt medarbejdere ved CIBS, Terri Byers & John Beech samt Lecturer ved journalistuddannelsen på CU, John Mair, til Play the Game s programudvalg. Coventry-repræsentanterne leverede en konstruktiv og fuldt tilfredsstillende indsats i programudvalget, som oplægsholdere og på følgende områder: - Ian Webster stod for rekruttering og koordinering af omkring 40 frivillige hjælpere, fortrinsvis idrætsstuderende. Frivilligindsatsen fungerede upåklageligt både før, under og efter konferencen. Se også nedenfor. - Ian Webster skaffede også kontakt til tøjsponsorerne i Sensport i en proces, der trods tidspres forløb til alles tilfredshed. - John Mair og hans kollega Andrew Noakes fra Afdelingen for Journalistik på Coventry University havde en gruppe på omkring 20 journaliststuderende til at foretage dokumentation af konferencen i form af artikler, interviews etc. Disse bidrog på (nu: med en alsidig, levende og selvstændig journalistisk dækning af konferencens temaer. Flere indslag kom på YouTube og CUToday havde under og efter konferencen flere besøg end sædvanligt. Det lokale Management & promotion firma, CVOne, tog sig af aftaler med hoteller og booking af samme, ligesom de bistod med relevante materialer til konferencemappen og planlægning af en udflugt til Warwick Castle med efterfølgende middag på et lokalt spisested. Events-afdelingen i Coventry Cathedral stod for programmet i katedralen i forbindelse med åbningen af Play the Game Det engelske sportsbeklædnings firma Sensport accepterede med kort varsel at træde til som sponsor af konferencegaven, en jakke af fin kvalitet og et sports-sæt til de frivillige. Samarbejdet med Sensport, der var tilstede med en stand under hele konferencen, forløb i en positiv atmosfære og med et fint resultat for begge parter. Coventry Cathedral blev efter mange overvejelser valgt som lokalitet for alle plenary sessions, mens to af universitetets auditorier lagde sæder til parallel-sessionerne. Presserum og mindre mødelokaler blev også stillet til rådighed af universitetet. Trods forsikringer fra de engelske partnere og katedralens egne events-folk viste katedralen sig at være en alt for stor og langt fra egnet lokalitet til en Play the Game konference. Den sædvanlige følelse af nærhed og intimitet forsvandt, rummet var de første dage trods sommer udenfor meget koldt, og folk måtte sidde med overtøj på, ligesom lydforholdene var alt andet end optimale. Desuden foregik al bespisning i den ene ende af katedralen, hvilket betød at afrydning o.lign. til tider var forstyrrende for sessionerne. Internetforbindelsen i katedralen fungerede efter hensigten. Det engelske firma Streaming Wizzard blev hyret af Play the Game til at optage billede og lyd fra hovedsessionerne med henblik på live streaming på Play the Game s hjemmeside. Dette arbejde blev udført til fuld tilfredshed for begge

9 8 Evaluering parter og betød, at antallet af unikke brugere på hjemmesiden steg markant under og umiddelbart efter konferencen. Anbefalinger: Fremover skal vi sikre entydig opbakning hos en samarbejdspartners øverste ledelse, og vi skal stille større krav til partnerens interne projektorganisation. Tidlig kontraktunderskrivelse Der skal i 2009 laves en mere konkret plan for hvordan lokale kræfter involveres og det nationale medejerskab kommer til udtryk Strategier og garantier for hvordan værterne vil lave PR for konferencen og Play the Game Aftaler om placering af fremtidige konferencer efter 2011 skal så vidt muligt indgås mere end to år inden konferencen, så der er tid til at få indsatsen i værtslandet planlagt, og så man allerede under en konference kan lancere tid og sted for den følgende Øvrige partnere og donorer Norsk Journalistlag og Dansk Journalistforbund gav højt værdsatte bidrag til at sikre, at journalister fra mindre privilegerede lande kunne deltage. Den journalistiske efteruddannelsesinstitution UPDATE organiserede 2x1 times workshop om undersøgende sportsjournalistik og stillede med et deltagerhold på 10 danske journalister. Coventry University havde arrangeret et udstillings område i katedralen med repræsentanter fra bl.a. AWM, Routledge Publishers, Sensport, Coventry University, The Wenlock Society, TSE Consulting og The Coventry & Warwickshire Partnership 2012 Game s. Idrættens Analyseinstitut udførte den omtalte deltagerundersøgelse uden beregning. Andre forhold De frivillige hjælpere under konferencen var som nævnt studerende under ledelse af Ian Webster. De var del af et mindre volunteer programme, der var tilrettelagt af Faculty of Business, CU. I programmet indgik bl.a. research om Play the Game og træning i service- og guide relaterede emner. De studerende fik diplom og godskrevet forløbet på deres cv, hvilket nok var en væsentligt faktor for det store antal, der ønskede at deltage. Det er vigtigt at fastholde et samspil med idræts- og mediestuderende. Stemningen på konferencen påvirkes altid positivt af, at der er mange unge mennesker til stede. Samtidig er det vigtigt at give de unge mulighed for at deltage gratis, så de kan få et førstehåndsindtryk af den idrætspolitiske debat og personligt møde forbilleder og ressourcepersoner blandt de internationale gæster. Anbefaling: Det skal sikres at et antal idrætsstuderende får mulighed for at virke som frivillige hjælpere Økonomi Blot en måned før konferencen gjorde Coventry University opmærksom på at konferencen ikke kunne gennemføres på det aftalte økonomiske grundlag. Samtidig stod det klart at antallet af betalende deltagere ville blive cirka 100 færre end forventet. Derfor foretog CU og Play the Game i fællesskab en række nedskæringer som først og fremmest sigtede på at nedbringe universitetets udgifter. Væsentlige forpligtelser for CU blev dog overholdt, for eksempel at stille konferencelokaler til rådighed og dække rejse og ophold for knap 40 indbudte talere. Play the Game påtog sig væsentlige ekstraudgifter. Selv om 2009-regnskabet endnu ikke er afsluttet, tyder alt dog på, at Play the Game holder såvel konferencens særskilte budget som årets samlede budget ved at reducere på andre poster.

10 9 Evaluering På vej mod Play the Game 2011 Da det ikke som ventet gav Play the Game et løft at flytte konferencen fra november til juni, måske endda tværtimod, vil vi i 2011 sigte på en konference i andet halvår. Det betyder at sekretariatet for første gang har to hele arbejdsår til at planlægge næste konference. Det er vigtigt at denne ekstra tid udnyttes til fulde ved en hurtig udvælgelse af værtsorganisation for Deadline for interessetilkendegivelser var 18. december 2009, og vi har modtaget interessetilkendegivelser fra Sydafrika, Tyskland og Slovenien. Play the Game konferencen viste sig endnu engang at være et væsentligt udgangspunkt for den fortsatte konsolidering af Play the Game som et unikt mødested og demokratisk debatforum i international idræt. En varm tak til enhver som har bidraget hertil. Februar 2010, godkendt af Play the Game s programudvalg: Andreas Selliaas, International Consultant, The Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports, Norway Dag Vidar Hanstad, PhD, journalist, The Norwegian School of Sports Sciences, Norway Hans B. Skaset, Professor & Senior Adviser, Norway Henrik H. Brandt, Director, Danish Institute for Sports Studies, Denmark Jens Weinreich, Journalist, Sportnetzwerk, Germany John Beech, Lecturer, Coventry University, United Kingdom John Mair, reporter, lecturer, Coventry University, United Kingdom Joachim B. Olsen, international shot putter, chairman of the Danish Athletes Association, Denmark Joseph A. Maguire, Professor, Loughborough University, United Kingdom Kirsten Sparre, Journalist, PhD, Freelance, Denmark Lars Haue-Pedersen, Managing Director, TSE Consulting, Switzerland Mogens Kirkeby, President, International Sport and Culture Association, Denmark Simon Chadwick, Director, Centre for the International Business of Sport, Coventry, United Kingdom Terri Byers, Principal lecturer and programme manager, Centre for International Business of Sport, Coventry University, United Kingdom

11 Play the Game 2009 App. 1: Programme 1/10

12 Play the Game 2009 App. 1: Programme 2/10

13 Play the Game 2009 App. 1: Programme 3/10

14 Play the Game 2009 App. 1: Programme 4/10 chaired by Richard Ings, chairman, ASADA Michael Franzese Former mob boss, USA Don't Bet On It Emanuel Macedo de Medeiros CEO, European Professional Football Leagues, Portugal Sports Betting: Safeguarding the Integrity of Professional Football Mark Davies Managing Director, Betfair, UK Tackling corruption in sport in the 21st Century: How Betfair can help Also in the panel: Declan Hill, Christer Ahl Open debate, Q&A

15 Play the Game 2009 App. 1: Programme 5/10 chaired by Hans B. Skaset, Professor Christer Ahl Outgoing President, Playing Rules and World handball hi jacked by its president:structural Referees Commission at the IHF, problems, scandals, and an urgent need for change USA/Sweden Jens Weinreich Journalist, The ISL bribery system: 138 million CHF for high ranking Germany officials in the Olympic world Robert Lloyd Projects manager Global Accountability, One World Trust, UK Sport: Breaking the intransparency record Lars Haue Pedersen Managing Director, TSE Consulting, The new sports organisation eight essentials for Switzerland/Denmark renewing the management of sport Member of the IOC, former WADA Richard W. Pound president, International Olympic Committee, Canada Open debate, Q&A chaired by Søren Riiskær, board member, Play the Game Gary Gaffney Associate Professor, University of Iowa Hospitals, USA Doping trends in track and field athletes Christophe Brissonneau Sociologist, University Paris Descartes, France Doping careers in wrestling, weightlifting, cycling Verner Møller Professor, University of Aarhus, Denmark A reflection on downsides of anti doping Joachim Parbo Georg Facius Klaas Faber MA Political Science / Prof. Cyclocross, Denmark Former member of EAA Anti doping Working Group, anti doping, Denmark Director, Chemometry Consultancy, The Netherlands Adding more variables to the theoryof doping: The dynamics of informal rules and norms vs. the formal institutions Anti Doping: Confusion, opposition and violations A think tank for anti doping research

16 Play the Game 2009 App. 1: Programme 6/10

17 Play the Game 2009 App. 1: Programme 7/10 chaired by Mike McNamee,Prodessor, Swansea Uni. Sandro Donati Researcher The cocaine connection in sport Herman Ram CEO, Anti Doping Authority of The Netherlands, The Netherlands Democratic valuesand the global fight against doping Yves Kummer Anne Marie President, European Elite Athletes Association, Belgium Senior scientist, head of department, Professional Athletes view on anti doping policy The pharmaceutical industry in anti doping: Possibilities Kappelgaard Novo, Denmark and limitations David Howman Director General, WADA, Canada/New Zealand WADA s Tenth Year of Existence: Achievements, Challenges and Way Forward Also in the panel: Greg Lemond Open debate, Q&A chaired by Peter From, UPDATE Laura Robinson Freelance author and journalist, Canada Plus ça change.writing the real story in sports never gets any easier PhD and freelance investigative reporter, How to do investigative journalism in sports when you Declan Hill Canada don't have any money chaired by John Mair, Senior Lecturer, Coventry University PhD student, University of Aarhus, Preventing and controlling football related disorder: Lise Joern Denmark Security versus civil liberties Lecturer in Humanities & Relig. Studies, Intrinsic versus Extrinsic Factors in Conceptualizing Ted (Charles T.) Vehse West Virginia University, USA Competitive Sports Fan Violence chaired by John Beech, co director, CIBS Football's foreign exchange: Challenging perceptions of Director, Lawrie McMenemy Centre for Richard Elliott foreign player involvement in the English Premier Academy Football Research, UK League Tim Vollans Researcher, Coventry University, UK Football agents: Fundamental principles and duties Anna Semens Research fellow, Coventry University, UK The Scale and Scope of the Football Agents Industry in the UK chaired by Jens Brinch, chairman, Play the Game Russell Holden Director, In the Zone, Wales Never forget you're Welsh: Sport as a political device for the promotion of national well being Ezequiel Fernández Moores Journalist, La Nación, Argentina & ANSA The Hand of God: Chapter two Tatiane Hilgemberg Master degree student, Communications Integrated or segregated? Media Representation of Oscar Science University of Porto, Pistorius Portugal/Brazil

18 Play the Game 2009 App. 1: Programme 8/10

19 Play the Game 2009 App. 1: Programme 9/10

20 Play the Game 2009 App. 1: Programme 10/10

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

MasterClass 2013. Danmarks bedste sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2013. Danmarks bedste sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2013 Danmarks bedste sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2013 Onsdag den 18. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen og Deloitte, endnu engang velkommen til

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

PROGRAM D. 3. MARTS 2015

PROGRAM D. 3. MARTS 2015 PROGRAM D. 3. MARTS 2015 8:30 Morgenmad og registrering 09.00 Velkomst 09.15 Orienteringsløb blandt billeder, ikoner og symboler (på engelsk) Dr. Robins vil snakke om hans seneste forskning omkring hvordan

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Hvordan kan du som leder skabe de rigtige rammer for forankringen af udviklingsprojekter?

Hvordan kan du som leder skabe de rigtige rammer for forankringen af udviklingsprojekter? Hvordan kan du som leder skabe de rigtige rammer for forankringen af udviklingsprojekter? Om passende ledelsesmæssig opbakning Preventing Dropout 19. juni 2012 Temaer og form 1. Udvikling versus drift

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20.

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20. EM-stormøde 27/4-15 Dagsorden 1. Velkomst og introduktion 2. 15-20 minutter pow wow 3. Tilmeldte landshold 4. Finance v. Laurits og Børre 5. Venue 6. Accommodation 7. Food 8. Social Events 9. Staff/Volunteers

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

En god historie (indtil videre)

En god historie (indtil videre) En god historie (indtil videre) 4.104 artikler om U21 og Aarhus på print og web i danske medier DR Østjylland (6 indslag) TV2 Østjylland (15 indslag) Kurt-kom-forbi Fra 8 til 4 Stor opbakning internt i

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

LinkedIn for professsionelle

LinkedIn for professsionelle LinkedIn for professsionelle Salg, markedsføring, rekruttering og networking Dato: august 2012 Ole Bach Andersen 53% af LinkedIns omsætning er salg af rekrutterings- og employer branding-løsninger 27%

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

I ØSTEN STIGER SOLEN OP

I ØSTEN STIGER SOLEN OP VL DØGN 2012 I ØSTEN STIGER SOLEN OP ARRANGERES AF VL23 30. & 31. JANUAR 2012 TIVOLI CONGRESS CENTER VL DØGN 2012 ARRANGERES AF VL23 MARGRETHE VESTAGER ØKONOMI OG INDENRIGS MINISTER SØREN PIND MF (V) ORDFØRER

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Marketingkoordinatoren

Marketingkoordinatoren Marketingkoordinatoren - faglig og personlig udvikling 6. - 7. m a j 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Udnyt synergien mellem kommunikation, marketing og salg! Fra massemarketing

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Referencer og duftcases

Referencer og duftcases Referencer og duftcases Kokkedal Slot Copenhagen Unik duft til nyrenoveret hotel og mødested i Nordsjælland Vi har i samarbejde med ambient idea fundet vores unikke duft, som understøtter fortællingen

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke?

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Hvem er jeg Fie Halberg; Manager, Internal Systems Global Service Desk, SimCorp A/S Min tid i SimCorp: 3 år som proces konsulent / projektleder 3 år

Læs mere