playthegame home for the homeless questions in sport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "playthegame home for the homeless questions in sport"

Transkript

1 playthegame home for the homeless questions in sport Visions for sport in times of crisis EVALUERING AF Play the Game 2009 The sixth world communication conference on sport and society Coventry, United Kingdom, 8-12 June 2009

2 1 Evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...1 Play the Game 2009 som helhed...2 Mediedækning...3 Deltagertal og -sammensætning...4 Programindhold, talere og debatter...5 Engelske partnere...7 Øvrige partnere og donorer...8 Andre forhold...8 Økonomi...8 På vej mod Play the Game BILAG: 1. Endeligt dagsprogram for konferencen 2. Deltagerliste 3. Hovedresultater af survey blandt deltagerne sammenlignet med tilsvarende survey efter konferencerne i 2005 & 2007 Indledning Fra juni 2009 afholdt Play the Game sin 6. internationale kommunikationskonference om sport og samfund i Coventry, England, i samarbejde med Centre for the International Business of Sport (CIBS), Coventry University. Det var anden gang en Play the Game konferencen blev afholdt udenfor Danmark (første gang var i 2007 på Island). Beslutningen om at afholde konferencen i Coventry var taget efter en budrunde og udvælgelsesproces mellem interesserede partnere fra hhv. Berlin, Gran Canaria & Coventry University. Konferencen havde 282 deltagere fra 32 lande på seks kontinenter til beretninger og debat om en lang række forskelligartede emner. Sådan en konference opleves på mange forskellige måder og rummer derfor flere dimensioner, end det er muligt at sammenfatte i en rapport. Hvad der spiller den største rolle for den enkelte, er ikke muligt at måle. Play the Game som asyl for stemmer der ellers ikke høres i international idræt. Øjenvidneberetninger om match fixing og korruption i idrætsforbundene. Oplæg og debatter med engagerede eksperter på højeste niveau. Nye netværk der stiftes på tværs af faglige og geografiske grænser over en kop kaffe eller et par øl. Mulighed for at få en uformel snak med tidligere Tour de France vinder Greg LeMond, UEFA s kommunikationsdirektør William Gaillard, WADA s generalsekretær David Howman eller forhenværende WADA-formand Richard W. Pound. Indfaldsvinklerne er mange. Denne evaluering vil fokusere på nogle hovedelementer i konferencens program og afvikling. Rent organisatoriske og tekniske aspekter bliver kun berørt i det omfang de har haft betydning for konferencens målsætninger. Her vil der blive giver anbefalinger til kommende konferencer. Evalueringen bygger på spørgeskema sendt til alle deltagere umiddelbart efter konferencen Kommentarer fra medlemmer af programudvalget Spontane kommentarer fra deltagerne sendt i mails til sekretariatet Drøftelse i Play the Game s bestyrelse på møde den 29. september 2009 Sekretariatets erfaringer før, under og efter konferencen Søgning i internationale mediedatabaser og tilsendte medieklip Evalueringen er lavet af Play the Game s sekretariat på vegne af programudvalget.

3 2 Evaluering Play the Game 2009 som helhed I forhold til tidligere år var planlægningen af Play the Game i 2009 præget af langvarig sygdom og barselsorlov i det i forvejen sparsomt bemandede sekretariat i Århus. Også Coventry University havde organisatoriske vanskeligheder grundet sygdom og udskiftning af medarbejdere ligesom beslutningsansvaret undervejs i planlægningsfasen skiftede fra én universitetsafdeling til en anden, hvilket betød en del forsinkelser, ekstra overleveringsarbejde og meget sene beslutninger på vigtige punkter. Enkelte delprojekter som f.eks. et Internationalt teenager møde i samarbejde med Street Game s i England og et e-learning projekt i samarbejde med BBC World Service Trust måtte skrinlægges grundet manglende økonomiske og personalemæssige ressourcer. I lighed med konferencen i Island i 2007 var programmet lagt an med fokus på en række centrale temaer, hvor enkeltsager og spændende individuelle talere var udvalgt i den udstrækning de tjente til at belyse de valgte fokusområder. Trods denne tematiske, og ikke så sensationsbårne vinkling tiltrak Play the Game 2009 forholdsvis det samme antal journalister, akademikere og sportsudøvere og ledere som tidligere. Alt taget i betragtning er deltagerantallet på 282 fordelt på 32 lande i seks verdensdele acceptabelt, men konferencen har potentiale til at samle op mod 400 deltagere uden at miste sin særlige karakter. At dømme efter deltagernes reaktioner står konferencen stadig som et unikt læringssted, idrætspolitisk forum og tværfagligt internationalt mødested. Flere deltagere har i mundtlige kommentarer, videoklip og i s til sekretariatet igen givet udtryk for, at konferencen var blandt de allerbedste, de havde været med til, ligesom enkelte erfarne Play the Game deltagere igen pointerede, at der altid er nyt at hente på Play the Game konferencerne. Men den uafhængige -undersøgelse, som igen blev udført af Idrættens Analyseinstitut to måneder efter konferencen viser, at den ekstraordinære begejstring, som de tidligere konferencer har rejst blandt deltagerne, i Coventry blev reduceret til hvad der kan kaldes meget stor tilfredshed. Undersøgelsen viser et let faldende engagement, som kommer til udtryk på flere måder: Svarprocenten er lidt ringere, der er en forskydning fra de helt positive ned mod midterkaraktererne, og dels falder der bemærkninger i retning af at Reykjavik var bedre. Årsagerne kan være mangeartede: Undersøgelsen afdækker nogen utilfredshed med de fysiske rammer i Coventry: Katedralen som et for stort og akustisk uegnet rum, for lidt og for ensartet mad, hotelværelser af alt andet end prangende standard med videre. Det spiller nok også en rolle, at mange møder op med meget høje forventninger på baggrund af tidligere oplevelser, og at overraskelsesmomentet udebliver. I forbindelse med det sidste er det Play the Game s opgave at sikre at indholdet uanset gentagelser af temaer, talere og emner virker frisk og fornyende. Konferencen vakte endnu engang stor international interesse for at huse den næste Play the Game i Sekretariatet har foreløbig modtaget uforpligtende forespørgsler fra Sydafrika, Brasilien, USA, Tyskland og Slovenien. Næste værtsland og partner vil blive offentliggjort i foråret 2010 efter afsluttet budrunde og realitetsforhandlinger. Det er programudvalgets hovedindtryk at Play the Game endnu en gang var vellykket og indfriede sine formål: 1) at skabe opmærksomhed om idrættens rolle i samfundet, både lokalt, nationalt og internationalt 2) at tegne et alsidigt idrætsbillede og understøtte det enkelte menneskes ret til at vælge og præge sin daglige idræt 3) at sikre en fri, uafhængig, åben og saglig debat om idrættens tilstand og udvikling 4) at give mediefolk, forskere og politiske ledere inspiration og værktøjer til at arbejde med idrættens kulturelle, politiske, sociale og økonomiske aspekter

4 3 Evaluering 5) at skabe netværk på tværs af lande- og faggrænser for at møde udfordringerne i en globaliseret idræts- og medieverden. Sammenfattende blev konferencen gennemført tilfredsstillende, men ikke på alle punkter på det forventede høje kvalitetsniveau. På baggrund af dette års erfaringer har programudvalget følgende Anbefalinger: Det bør overvejes at afkorte konferencen med 1-2 dage Indholdet kan tematiseres og pakkes, så man kan markedsføre kortere ophold på konferencen effektivt Mere varierede former for parallel- og plenary-sessions med bedre plads til dialog Det faglige bundniveau i parallelsessionerne skal hæves Bedre introduktion af temaer og talere som start på de enkelte sessioner Flere muligheder for mere systematisk netværksvirksomhed Udnytte den længere forberedelsestid til næste konference til at samle programkomiteen tidligere end syv måneder før konferencen Strukturen i den lokale værtsorganisation skal være beskrevet i kontrakten Mediedækning Play the Game råder ikke over redskaber til en nøjagtig registrering af mediedækningen. Den opgørelse, som sekretariatet laver i månederne efter en konference, bygger på indberetningerne fra deltagerne, internet-søgninger og andre usikre metoder. Der er med andre ord tale om minimumstal, og sammenligningen med tidligere konferencer er tilsvarende usikker. Konferencens gennemslagskraft i medierne tyder på at have været ganske stor, særligt efter at tidligere Tour de France vinder Greg LeMond havde talt på konferencens anden dag. Den internationale mediedækning på konferencen var præget af tilstedeværelsen af journalister og TV folk fra førende engelske medier som The Guardian, The Times, The Independent og BBC. I de første måneder efter konferencen har sekretariatet optalt 156 artikler og indslag i trykte og elektroniske medier. Optællingen har dog ikke været intensiv, hvorfor tallet kan vise sig at være væsentligt højere. Det tilsvarende tal i 2007-evalueringen var 280, et tal som voksede i resten af De registrerede artikler fordeler sig meget bredt både geografisk og på medietype. Play the Game mangler stadig en kontinuerlig kontakt til de førende, dagsordensættende medievirksomheder i USA og Europa. En hovedårsag til den formentlig lavere dækning kan være, at konferencen i Coventry ikke var særligt godt dækket af danske medier sammenlignet med 2007; en række landsdækkende og regionale dagblade samt Ritzaus Bureau var repræsenteret, mens kun TV2 havde en enkelt journalist og ingen kamerahold i Coventry. Til sammenligning havde både TV2 og DR flere udsendte til Play the Game i 2007 i Reykjavik. Om den manglende tilstedeværelse skyldes finanskrisen, almindelige besparelser eller andre prioriteringer, vides ikke. Igen i 2009 havde Play the Game et samarbejde med den journalistiske efteruddannelse UPDATE fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der trak en række regionale dagblade til ved at tilbyde et særligt Play the Game-forløb, hvor deltagerne udover konferenceprogrammet mødtes til faglig evaluering og idéudveksling og deltog i særligt tilrettelagte arrangementer. Trafikken på Play the Game s hjemmeside har længe ligget nogenlunde på samme niveau

5 4 Evaluering med unikke besøgende pr. måned i månederne op til konferencen. I juni 2009, konferencemåneden, steg dette tal til knapt unikke besøgende, mens antallet af unikke besøgende efter konferencen har ligget på omkring per måned. Også konferencens streaming-tilbud blev mødt med meget stor interesse. Antallet af live-tilskuere var meget beskedent, men der har været et fint træk på de efterfølgende video-on-demands. Greg LeMonds indlæg blev alene i juni downloadet over gange; et stort spring til fredagens afslutningstale ved Andrew Jennings med 234 downloads. Eftersom vi i forvejen bruger meget store ressourcer på at sætte konferencen op til dem som møder frem i egen person, er omkring kroner til streaming en beskeden merinvestering i at skaffe flere hundrede ekstra interesserede deltagere i konferencen. Interessen for videoerne falder naturligvis, som månederne går, men i november var der stadig 150 downloads af konferencesessioner. Som et nyt tiltag i 2009 havde Play the Game lavet en profil på de sociale medier Twitter & Facebook, og især brugen af Twitter viste sig effektiv i forhold til at få nyheder/information. Kongeeksemplet var Greg LeMond s verbale angreb på Lance Armstrong, som Armstrong selv kommenterede på sin Twitter med link til vores site. Den store trafik medførte, at vores side gik ned. Efterfølgende vurderer vi, at det så absolut er værd at fodre både Twitter og Facebook med konference relateret stof; næste gang vil en tidligere indsats sikkert være mere givtig. Stadig er vi dog afhængige af, hvem der vælger at bringe vores nyheder i deres tweets. Det er vigtigt at huske at bruge tid på at pleje de virtuelle netværk: Sørg for mindst ugentlige opdateringer, og husk at tjekke, om nogle af de nye followers på Twitter kan være værd at følge tilbage. Vi har efter konferencen fået nogle henvendelser om video-on-demand fra parallel-sessioner, hvor man gerne ville have en kopi af sessionen. Da der ikke blev streamet på disse, kunne vi ikke efterkomme ønsket, men ved fremtidige konferencer kan man overveje at sende podcasts fra parallelsessionerne. Anbefaling:: Mere målrettet indsats over for dagordensættende internationale medier Mere aktiv brug af sociale medier før, under og efter konferencen PR inden konferencen f.eks. i form af streamede interviews med hovedtalere Podcasts fra parallel-sessioner Deltagertal og -sammensætning Deltagerantallet på 282 fordelt på 32 lande er som nævnt acceptabelt. Vi havde dog haft større forventninger til deltagerantallet grundet den centrale placering af konferencen tæt på London. Det er stadig vigtigt at være opmærksom på, at Play the Game s potentiale er væsentligt større. Konferencen kan og bør samle 400 deltagere uden at miste sin særlige karakter. Set i forhold til de ressourcer der investeres i konferencen, er et niveau på deltagere ikke tilfredsstillende i længden. Også i 2009 fungerede den åbne tilmelding for talere godt. Antallet af talere, der tilmeldte sig som betalende deltagere efter godkendelse af deres abstracts i programudvalget, er steget fra 24 i 2005 til 53 i Generelt vækker Play the Game en stigende interesse i de forskningsmiljøer, der ønsker at deltage i den idrætspolitiske debat, men man skal dog passe på, at det ikke bliver revl-og-krat princippet, der får lov til at råde hvad angår antagelsen af abstracts. Dette udtrykkes bl.a. i deltagerundersøgelsen, hvor flere efterlyser en bedre kvalitet i parallelsessionerne. Erhvervsmæssigt fordelte deltagerne sig generelt som ved de tidligere to konferencer i 2005 og Mediefolk udgør den største gruppe på cirka en tredjedel eller halvdelen når man lægger de journaliststuderende til. Denne gang var omkring 25 procent forskere, 16 procent fra idrætsorganisationer, mens de resterende 10 procent fordeler sig på offentlige myndigheder, sports business og øvrige. Til gengæld er det utilfredsstillende at antallet af betalende deltagere igen er faldet. 107 ud af 282 deltagere mod 161 ud af 245 deltagere i En væsentlig årsag er, at Danmarks Journalisthøjskole ikke i år kunne sende cirka 40 journaliststuderende, som i 2007 havde en egenbetaling svarende til de Play the Game s faktiske udgifter ved deres deltagelse.

6 5 Evaluering Andre årsager kan være den økonomiske krise, der har ramt medieverdenen hårdt, og at Coventry University s underleverandører ikke leverede den forventede nationale pr- og marketingindsats. Der er fortsat en alt for ringe andel kvinder blandt deltagere og talere, trods opmærksomhed om denne problemstilling både i programudvalg og sekretariat. Kun cirka en fjerdedel af deltagerne var kvinder, og kun 25 ud af 120 talere var kvinder! Dette er ikke holdbart. Problematikken har været diskuteret efter hver konference, og derfor vedtog Play the Game s bestyrelse efter 2007 konferencen at få flere kvinder i programudvalget i forbindelse med 2009 konferencen. Således var der i 2009 programudvalget hele to kvinder mod én i Dette tal bør dog stadig øges i forbindelse med planlægning af fremtidige konferencer, ligesom vi må overveje hovedtemaer som erfaringsvis tiltrækker kvindelige oplægsholdere. En særlig problemstilling ved at afholde Play the Game i udlandet er, at det er sværere at rejse midler til rejsestipendier til deltagere fra mindre privilegerede lande (grant holders). Vanskeligheden ligger muligvis stadig i tiden; både i 2000 og 2002 var det muligt at finansiere omkring 50 deltageres medvirken, mens tallet i 2005 lå omkring 30. I Island i 2007 lykkedes det kun at finansiere 17 rejsestipendier helt eller delvist, mens det i Coventry takket være bidrag fra Norsk Journalistlag og Dansk Journalistforbund samt bidrag fra egne budgetmidler lykkedes at få støtte til at give fem deltagere fuldt stipendium, mens 11 personer selv betalte egen rejse, men fik konference og ophold betalt. To grant holders nåede ikke frem p.g.a. manglende visum. Det er fremdeles vigtigt, at Play the Game ikke ender som et mødested hvor kun de i forvejen privilegerede drøfter globaliseringens betydning for idræt og medier. Derfor må også muligheden for national fundraising til rejsestipendier indgå som et kriterium når nye værtslande skal udpeges. I evalueringen efter konferencen i 2005 blev det anbefalet, at der ikke blev produceret store trykte brochurer forud for Play the Game, men kun små foldere målrettet mod uddeling til andre konferencer. Det har ligesom i 2007 også denne gang sparet sekretariatet for mange ressourcer til produktion og forsendelse og har næppe haft betydning for deltagerantallet. 36 procent af deltagerne angiver, at de har hørt om Play the Game fra kolleger, og 24 procent angiver kilder som er helt uden for vores kategorier. Der er derfor grund til fortsat at fokusere på markedsføring via s, hjemmeside og faglige netværk suppleret med målrettede foldere af simpelt tilsnit til omdeling på relevante møder og konferencer op til selve Play the Game konferencen. Som led i markedsføring af Play the Game og som opfølgning på konferencen fik alle deltager tilbudt at modtage to gratis konferencemagasiner et tilbud omkring 1/3 af alle modtog. Anbefalinger: Play the Game skal sammen med deres med-værter stadig gøre en aktiv indsats for at få flere kvinder med, og der skal rekrutteres flere idrætsledere, for eksempel ved at tilbyde friplads til udvalgte grupper af potentielle deltagere Konferencens geografiske placering skal vurderes nøje i 2011 Det skal indgå i vurderingen af et konferencested om der er mulighed for at rejse nationale midler til rejsestipendier m.m. Der skal foreligge en plan for national markedsføring og pr fra værtsorganisationen, og denne plan skal indgå som en del af kontrakten Programindhold, talere og debatter Konferencens undertitel Visions for Sport in times of Crisis fungerede udmærket både som markedsføringsredskab og som forståelsesmæssig ramme for de 120 taler og paneldebatter.

7 6 Evaluering Hovedtemaer var flg.: Ethics in governance: Will sports federations come clean? Between Beijing and London: Mega-events as drivers of development Business battles: The power struggles in football Match-fixing: A blow to the core of sport Terrible teenagers? Sport s quest for the hearts and minds of the youth Anti-Doping: Will the technological arms race come to an end? Paralympic athletes: More different than the rest? Sport for the Good: What is it good for? Dertil et åbent tema af hensyn til de talere der ønskede at deltage, men ikke kunne passe deres indlæg ind under de otte temaer. Det er vigtigt fortsat at lancere få temaer og sørge for, at de formidles klart via velvalgte nøgleord. Der var en fin og engageret deltagelse i hver eneste af de store sessioner, med stor spørge- og debatlyst og alle plenumsessionerne fungerede efter hensigten på et højt fagligt niveau. Det var dog synd for intensiteten at hovedtemaer som Beijing 2008, teenagerkultur, sport i udvikling og handicapidræt måtte afholdes parvis over for hinanden. Generelt vil sessionerne styrkes ved en indledning hvor hovedspørgsmål og talere præsenteres samlet. Andelen af deltagere der svarede very good forhold til tilfredshed med plenumsessionerne er på 25 %, hvilket er 8 % lavere sammenlignet med På parallelsessionerne er deltagertilfredsheden lidt lavere: kun 15 procent synes at præsentationerne var very good (mod 20 % i 2007), mens hele 47 % svarede good om præsentationernes standard. Blandt de mange fortræffelige talere tillader vi os at fremhæve nogle enkeltpersoner, der ikke tidligere har været hovedtalere ved Play the Game, men som fungerede som trækplastre og/eller bidrog til at løfte den politiske gennemslagskraft af debatterne. Nikki Dryden, tidligere olympisk svømmer, talte under åbningen af Play the Game om sportens positive værdier, samtidig med, at hun anklagede sportsledere for ikke at tage disse alvorligt. Tidligere tredobbelt Tour de France vinder, cykelrytteren Greg LeMond, fortalte de delegerede om den udbredte doping i cykelsporten og opfordrede til en grundig revision af hele doping-test systemet. Ex-mafiachef Michael Franzese fra USA, berettede entusiastisk under et åbent arrangement tirsdag aften om egne erfaringer med, hvordan den organiserede kriminalitet let finder vej ind i sportens verden. Chris Shaw, canadisk professor og kritiker af OL 2010 i Vancouver, berettede om hvordan hans kritik af OL har ført til afhøring af canadisk politi. Hans beretning gav senere på konferencen anledning til annonceringen og underskrivelse af Coventry Deklarationen, der anbefaler fundamentale rettigheder omkring sikkerhed og ytringsfrihed. Selv om IOC i foråret 2009 åbnede døren på klem for dialog med Play the Game, deltog ingen repræsentanter for IOC s politiske eller administrative ledelse. Heller ikke arrangørerne af OL i London 2012 lod sig se. Det er åbenbart, at man i den olympiske bevægelse fortsat har svært ved at acceptere den frie og uafhængige debatform, der kendetegner Play the Game. Eneste IOC-medlem på talerstolen var Richard W. Pound, der da også var den rette til at opsummere erfaringerne 10 år efter de IOC-reformer, han var en drivkraft i at gennemføre. Den tidligere WADA-formand deltog for tredje gang, og også under en ny formand fastholder WADA et engagement i Play the Game, udtrykt ved at generalsekretær David Howman deltog for tredje gang. Også UEFA bidrog ved at sende kommunikationsdirektør William Gaillard til en debat om europæisk fodbolds fremtid. Play the Game må fortsat arbejde på at inddrage og motivere de internationale idrætsforbund og andre fremtrædende internationale aktører for at sikre fairness og spændvidde i konferencens indhold.

8 7 Evaluering Som nævnt i indledningen lykkedes det ikke at lancere egne eller andres helt nye analyseprojekter. Dette er et vigtigt mål at have for øje ved kommende konferencer. Anbefalinger: Udvikling af egne analyseprojekter Fortsat fokus på netværksdannelse Fortsætte arbejdet med at motivere internationale idrætsforbund og andre organisationer Engelske partnere Det regionale udviklings agentur, Advantage West Midlands (AWM) bidrog med overordentlig gavmild støtte på i alt GBP. Støtten var afgørende for valget af Coventry som værtsby. Den engelske nøglepartner og medarrangører var Centre for the International Business of Sport (CIBS), Coventry University (CU). Coventry University udpegede direktøren for CIBS, Simon Chadwick, samt medarbejdere ved CIBS, Terri Byers & John Beech samt Lecturer ved journalistuddannelsen på CU, John Mair, til Play the Game s programudvalg. Coventry-repræsentanterne leverede en konstruktiv og fuldt tilfredsstillende indsats i programudvalget, som oplægsholdere og på følgende områder: - Ian Webster stod for rekruttering og koordinering af omkring 40 frivillige hjælpere, fortrinsvis idrætsstuderende. Frivilligindsatsen fungerede upåklageligt både før, under og efter konferencen. Se også nedenfor. - Ian Webster skaffede også kontakt til tøjsponsorerne i Sensport i en proces, der trods tidspres forløb til alles tilfredshed. - John Mair og hans kollega Andrew Noakes fra Afdelingen for Journalistik på Coventry University havde en gruppe på omkring 20 journaliststuderende til at foretage dokumentation af konferencen i form af artikler, interviews etc. Disse bidrog på (nu: med en alsidig, levende og selvstændig journalistisk dækning af konferencens temaer. Flere indslag kom på YouTube og CUToday havde under og efter konferencen flere besøg end sædvanligt. Det lokale Management & promotion firma, CVOne, tog sig af aftaler med hoteller og booking af samme, ligesom de bistod med relevante materialer til konferencemappen og planlægning af en udflugt til Warwick Castle med efterfølgende middag på et lokalt spisested. Events-afdelingen i Coventry Cathedral stod for programmet i katedralen i forbindelse med åbningen af Play the Game Det engelske sportsbeklædnings firma Sensport accepterede med kort varsel at træde til som sponsor af konferencegaven, en jakke af fin kvalitet og et sports-sæt til de frivillige. Samarbejdet med Sensport, der var tilstede med en stand under hele konferencen, forløb i en positiv atmosfære og med et fint resultat for begge parter. Coventry Cathedral blev efter mange overvejelser valgt som lokalitet for alle plenary sessions, mens to af universitetets auditorier lagde sæder til parallel-sessionerne. Presserum og mindre mødelokaler blev også stillet til rådighed af universitetet. Trods forsikringer fra de engelske partnere og katedralens egne events-folk viste katedralen sig at være en alt for stor og langt fra egnet lokalitet til en Play the Game konference. Den sædvanlige følelse af nærhed og intimitet forsvandt, rummet var de første dage trods sommer udenfor meget koldt, og folk måtte sidde med overtøj på, ligesom lydforholdene var alt andet end optimale. Desuden foregik al bespisning i den ene ende af katedralen, hvilket betød at afrydning o.lign. til tider var forstyrrende for sessionerne. Internetforbindelsen i katedralen fungerede efter hensigten. Det engelske firma Streaming Wizzard blev hyret af Play the Game til at optage billede og lyd fra hovedsessionerne med henblik på live streaming på Play the Game s hjemmeside. Dette arbejde blev udført til fuld tilfredshed for begge

9 8 Evaluering parter og betød, at antallet af unikke brugere på hjemmesiden steg markant under og umiddelbart efter konferencen. Anbefalinger: Fremover skal vi sikre entydig opbakning hos en samarbejdspartners øverste ledelse, og vi skal stille større krav til partnerens interne projektorganisation. Tidlig kontraktunderskrivelse Der skal i 2009 laves en mere konkret plan for hvordan lokale kræfter involveres og det nationale medejerskab kommer til udtryk Strategier og garantier for hvordan værterne vil lave PR for konferencen og Play the Game Aftaler om placering af fremtidige konferencer efter 2011 skal så vidt muligt indgås mere end to år inden konferencen, så der er tid til at få indsatsen i værtslandet planlagt, og så man allerede under en konference kan lancere tid og sted for den følgende Øvrige partnere og donorer Norsk Journalistlag og Dansk Journalistforbund gav højt værdsatte bidrag til at sikre, at journalister fra mindre privilegerede lande kunne deltage. Den journalistiske efteruddannelsesinstitution UPDATE organiserede 2x1 times workshop om undersøgende sportsjournalistik og stillede med et deltagerhold på 10 danske journalister. Coventry University havde arrangeret et udstillings område i katedralen med repræsentanter fra bl.a. AWM, Routledge Publishers, Sensport, Coventry University, The Wenlock Society, TSE Consulting og The Coventry & Warwickshire Partnership 2012 Game s. Idrættens Analyseinstitut udførte den omtalte deltagerundersøgelse uden beregning. Andre forhold De frivillige hjælpere under konferencen var som nævnt studerende under ledelse af Ian Webster. De var del af et mindre volunteer programme, der var tilrettelagt af Faculty of Business, CU. I programmet indgik bl.a. research om Play the Game og træning i service- og guide relaterede emner. De studerende fik diplom og godskrevet forløbet på deres cv, hvilket nok var en væsentligt faktor for det store antal, der ønskede at deltage. Det er vigtigt at fastholde et samspil med idræts- og mediestuderende. Stemningen på konferencen påvirkes altid positivt af, at der er mange unge mennesker til stede. Samtidig er det vigtigt at give de unge mulighed for at deltage gratis, så de kan få et førstehåndsindtryk af den idrætspolitiske debat og personligt møde forbilleder og ressourcepersoner blandt de internationale gæster. Anbefaling: Det skal sikres at et antal idrætsstuderende får mulighed for at virke som frivillige hjælpere Økonomi Blot en måned før konferencen gjorde Coventry University opmærksom på at konferencen ikke kunne gennemføres på det aftalte økonomiske grundlag. Samtidig stod det klart at antallet af betalende deltagere ville blive cirka 100 færre end forventet. Derfor foretog CU og Play the Game i fællesskab en række nedskæringer som først og fremmest sigtede på at nedbringe universitetets udgifter. Væsentlige forpligtelser for CU blev dog overholdt, for eksempel at stille konferencelokaler til rådighed og dække rejse og ophold for knap 40 indbudte talere. Play the Game påtog sig væsentlige ekstraudgifter. Selv om 2009-regnskabet endnu ikke er afsluttet, tyder alt dog på, at Play the Game holder såvel konferencens særskilte budget som årets samlede budget ved at reducere på andre poster.

10 9 Evaluering På vej mod Play the Game 2011 Da det ikke som ventet gav Play the Game et løft at flytte konferencen fra november til juni, måske endda tværtimod, vil vi i 2011 sigte på en konference i andet halvår. Det betyder at sekretariatet for første gang har to hele arbejdsår til at planlægge næste konference. Det er vigtigt at denne ekstra tid udnyttes til fulde ved en hurtig udvælgelse af værtsorganisation for Deadline for interessetilkendegivelser var 18. december 2009, og vi har modtaget interessetilkendegivelser fra Sydafrika, Tyskland og Slovenien. Play the Game konferencen viste sig endnu engang at være et væsentligt udgangspunkt for den fortsatte konsolidering af Play the Game som et unikt mødested og demokratisk debatforum i international idræt. En varm tak til enhver som har bidraget hertil. Februar 2010, godkendt af Play the Game s programudvalg: Andreas Selliaas, International Consultant, The Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports, Norway Dag Vidar Hanstad, PhD, journalist, The Norwegian School of Sports Sciences, Norway Hans B. Skaset, Professor & Senior Adviser, Norway Henrik H. Brandt, Director, Danish Institute for Sports Studies, Denmark Jens Weinreich, Journalist, Sportnetzwerk, Germany John Beech, Lecturer, Coventry University, United Kingdom John Mair, reporter, lecturer, Coventry University, United Kingdom Joachim B. Olsen, international shot putter, chairman of the Danish Athletes Association, Denmark Joseph A. Maguire, Professor, Loughborough University, United Kingdom Kirsten Sparre, Journalist, PhD, Freelance, Denmark Lars Haue-Pedersen, Managing Director, TSE Consulting, Switzerland Mogens Kirkeby, President, International Sport and Culture Association, Denmark Simon Chadwick, Director, Centre for the International Business of Sport, Coventry, United Kingdom Terri Byers, Principal lecturer and programme manager, Centre for International Business of Sport, Coventry University, United Kingdom

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID no.01 Februar 2014 VELKOMMEN til Danmarks nye bestyrelsespublikation Board Perspectives Nyheder, tendenser og holdninger 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE Sanna Suvanto-Harsaae s. 05 NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

- anbefalinger der fremmer toppræstationer. Elitesport med høj intensitet

- anbefalinger der fremmer toppræstationer. Elitesport med høj intensitet - anbefalinger der fremmer toppræstationer Elitesport med høj intensitet 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Præsentation af bidragydere 4 Anbefalinger Højintensitetssportsgrene i et psykologisk perspektiv

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING Det Danske Institut for Menneskerettigheder Maj 2008 1 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU.

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET IT LEARNING CENTER Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere