playthegame home for the homeless questions in sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "playthegame home for the homeless questions in sport"

Transkript

1 playthegame home for the homeless questions in sport Visions for sport in times of crisis EVALUERING AF Play the Game 2009 The sixth world communication conference on sport and society Coventry, United Kingdom, 8-12 June 2009

2 1 Evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...1 Play the Game 2009 som helhed...2 Mediedækning...3 Deltagertal og -sammensætning...4 Programindhold, talere og debatter...5 Engelske partnere...7 Øvrige partnere og donorer...8 Andre forhold...8 Økonomi...8 På vej mod Play the Game BILAG: 1. Endeligt dagsprogram for konferencen 2. Deltagerliste 3. Hovedresultater af survey blandt deltagerne sammenlignet med tilsvarende survey efter konferencerne i 2005 & 2007 Indledning Fra juni 2009 afholdt Play the Game sin 6. internationale kommunikationskonference om sport og samfund i Coventry, England, i samarbejde med Centre for the International Business of Sport (CIBS), Coventry University. Det var anden gang en Play the Game konferencen blev afholdt udenfor Danmark (første gang var i 2007 på Island). Beslutningen om at afholde konferencen i Coventry var taget efter en budrunde og udvælgelsesproces mellem interesserede partnere fra hhv. Berlin, Gran Canaria & Coventry University. Konferencen havde 282 deltagere fra 32 lande på seks kontinenter til beretninger og debat om en lang række forskelligartede emner. Sådan en konference opleves på mange forskellige måder og rummer derfor flere dimensioner, end det er muligt at sammenfatte i en rapport. Hvad der spiller den største rolle for den enkelte, er ikke muligt at måle. Play the Game som asyl for stemmer der ellers ikke høres i international idræt. Øjenvidneberetninger om match fixing og korruption i idrætsforbundene. Oplæg og debatter med engagerede eksperter på højeste niveau. Nye netværk der stiftes på tværs af faglige og geografiske grænser over en kop kaffe eller et par øl. Mulighed for at få en uformel snak med tidligere Tour de France vinder Greg LeMond, UEFA s kommunikationsdirektør William Gaillard, WADA s generalsekretær David Howman eller forhenværende WADA-formand Richard W. Pound. Indfaldsvinklerne er mange. Denne evaluering vil fokusere på nogle hovedelementer i konferencens program og afvikling. Rent organisatoriske og tekniske aspekter bliver kun berørt i det omfang de har haft betydning for konferencens målsætninger. Her vil der blive giver anbefalinger til kommende konferencer. Evalueringen bygger på spørgeskema sendt til alle deltagere umiddelbart efter konferencen Kommentarer fra medlemmer af programudvalget Spontane kommentarer fra deltagerne sendt i mails til sekretariatet Drøftelse i Play the Game s bestyrelse på møde den 29. september 2009 Sekretariatets erfaringer før, under og efter konferencen Søgning i internationale mediedatabaser og tilsendte medieklip Evalueringen er lavet af Play the Game s sekretariat på vegne af programudvalget.

3 2 Evaluering Play the Game 2009 som helhed I forhold til tidligere år var planlægningen af Play the Game i 2009 præget af langvarig sygdom og barselsorlov i det i forvejen sparsomt bemandede sekretariat i Århus. Også Coventry University havde organisatoriske vanskeligheder grundet sygdom og udskiftning af medarbejdere ligesom beslutningsansvaret undervejs i planlægningsfasen skiftede fra én universitetsafdeling til en anden, hvilket betød en del forsinkelser, ekstra overleveringsarbejde og meget sene beslutninger på vigtige punkter. Enkelte delprojekter som f.eks. et Internationalt teenager møde i samarbejde med Street Game s i England og et e-learning projekt i samarbejde med BBC World Service Trust måtte skrinlægges grundet manglende økonomiske og personalemæssige ressourcer. I lighed med konferencen i Island i 2007 var programmet lagt an med fokus på en række centrale temaer, hvor enkeltsager og spændende individuelle talere var udvalgt i den udstrækning de tjente til at belyse de valgte fokusområder. Trods denne tematiske, og ikke så sensationsbårne vinkling tiltrak Play the Game 2009 forholdsvis det samme antal journalister, akademikere og sportsudøvere og ledere som tidligere. Alt taget i betragtning er deltagerantallet på 282 fordelt på 32 lande i seks verdensdele acceptabelt, men konferencen har potentiale til at samle op mod 400 deltagere uden at miste sin særlige karakter. At dømme efter deltagernes reaktioner står konferencen stadig som et unikt læringssted, idrætspolitisk forum og tværfagligt internationalt mødested. Flere deltagere har i mundtlige kommentarer, videoklip og i s til sekretariatet igen givet udtryk for, at konferencen var blandt de allerbedste, de havde været med til, ligesom enkelte erfarne Play the Game deltagere igen pointerede, at der altid er nyt at hente på Play the Game konferencerne. Men den uafhængige -undersøgelse, som igen blev udført af Idrættens Analyseinstitut to måneder efter konferencen viser, at den ekstraordinære begejstring, som de tidligere konferencer har rejst blandt deltagerne, i Coventry blev reduceret til hvad der kan kaldes meget stor tilfredshed. Undersøgelsen viser et let faldende engagement, som kommer til udtryk på flere måder: Svarprocenten er lidt ringere, der er en forskydning fra de helt positive ned mod midterkaraktererne, og dels falder der bemærkninger i retning af at Reykjavik var bedre. Årsagerne kan være mangeartede: Undersøgelsen afdækker nogen utilfredshed med de fysiske rammer i Coventry: Katedralen som et for stort og akustisk uegnet rum, for lidt og for ensartet mad, hotelværelser af alt andet end prangende standard med videre. Det spiller nok også en rolle, at mange møder op med meget høje forventninger på baggrund af tidligere oplevelser, og at overraskelsesmomentet udebliver. I forbindelse med det sidste er det Play the Game s opgave at sikre at indholdet uanset gentagelser af temaer, talere og emner virker frisk og fornyende. Konferencen vakte endnu engang stor international interesse for at huse den næste Play the Game i Sekretariatet har foreløbig modtaget uforpligtende forespørgsler fra Sydafrika, Brasilien, USA, Tyskland og Slovenien. Næste værtsland og partner vil blive offentliggjort i foråret 2010 efter afsluttet budrunde og realitetsforhandlinger. Det er programudvalgets hovedindtryk at Play the Game endnu en gang var vellykket og indfriede sine formål: 1) at skabe opmærksomhed om idrættens rolle i samfundet, både lokalt, nationalt og internationalt 2) at tegne et alsidigt idrætsbillede og understøtte det enkelte menneskes ret til at vælge og præge sin daglige idræt 3) at sikre en fri, uafhængig, åben og saglig debat om idrættens tilstand og udvikling 4) at give mediefolk, forskere og politiske ledere inspiration og værktøjer til at arbejde med idrættens kulturelle, politiske, sociale og økonomiske aspekter

4 3 Evaluering 5) at skabe netværk på tværs af lande- og faggrænser for at møde udfordringerne i en globaliseret idræts- og medieverden. Sammenfattende blev konferencen gennemført tilfredsstillende, men ikke på alle punkter på det forventede høje kvalitetsniveau. På baggrund af dette års erfaringer har programudvalget følgende Anbefalinger: Det bør overvejes at afkorte konferencen med 1-2 dage Indholdet kan tematiseres og pakkes, så man kan markedsføre kortere ophold på konferencen effektivt Mere varierede former for parallel- og plenary-sessions med bedre plads til dialog Det faglige bundniveau i parallelsessionerne skal hæves Bedre introduktion af temaer og talere som start på de enkelte sessioner Flere muligheder for mere systematisk netværksvirksomhed Udnytte den længere forberedelsestid til næste konference til at samle programkomiteen tidligere end syv måneder før konferencen Strukturen i den lokale værtsorganisation skal være beskrevet i kontrakten Mediedækning Play the Game råder ikke over redskaber til en nøjagtig registrering af mediedækningen. Den opgørelse, som sekretariatet laver i månederne efter en konference, bygger på indberetningerne fra deltagerne, internet-søgninger og andre usikre metoder. Der er med andre ord tale om minimumstal, og sammenligningen med tidligere konferencer er tilsvarende usikker. Konferencens gennemslagskraft i medierne tyder på at have været ganske stor, særligt efter at tidligere Tour de France vinder Greg LeMond havde talt på konferencens anden dag. Den internationale mediedækning på konferencen var præget af tilstedeværelsen af journalister og TV folk fra førende engelske medier som The Guardian, The Times, The Independent og BBC. I de første måneder efter konferencen har sekretariatet optalt 156 artikler og indslag i trykte og elektroniske medier. Optællingen har dog ikke været intensiv, hvorfor tallet kan vise sig at være væsentligt højere. Det tilsvarende tal i 2007-evalueringen var 280, et tal som voksede i resten af De registrerede artikler fordeler sig meget bredt både geografisk og på medietype. Play the Game mangler stadig en kontinuerlig kontakt til de førende, dagsordensættende medievirksomheder i USA og Europa. En hovedårsag til den formentlig lavere dækning kan være, at konferencen i Coventry ikke var særligt godt dækket af danske medier sammenlignet med 2007; en række landsdækkende og regionale dagblade samt Ritzaus Bureau var repræsenteret, mens kun TV2 havde en enkelt journalist og ingen kamerahold i Coventry. Til sammenligning havde både TV2 og DR flere udsendte til Play the Game i 2007 i Reykjavik. Om den manglende tilstedeværelse skyldes finanskrisen, almindelige besparelser eller andre prioriteringer, vides ikke. Igen i 2009 havde Play the Game et samarbejde med den journalistiske efteruddannelse UPDATE fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der trak en række regionale dagblade til ved at tilbyde et særligt Play the Game-forløb, hvor deltagerne udover konferenceprogrammet mødtes til faglig evaluering og idéudveksling og deltog i særligt tilrettelagte arrangementer. Trafikken på Play the Game s hjemmeside har længe ligget nogenlunde på samme niveau

5 4 Evaluering med unikke besøgende pr. måned i månederne op til konferencen. I juni 2009, konferencemåneden, steg dette tal til knapt unikke besøgende, mens antallet af unikke besøgende efter konferencen har ligget på omkring per måned. Også konferencens streaming-tilbud blev mødt med meget stor interesse. Antallet af live-tilskuere var meget beskedent, men der har været et fint træk på de efterfølgende video-on-demands. Greg LeMonds indlæg blev alene i juni downloadet over gange; et stort spring til fredagens afslutningstale ved Andrew Jennings med 234 downloads. Eftersom vi i forvejen bruger meget store ressourcer på at sætte konferencen op til dem som møder frem i egen person, er omkring kroner til streaming en beskeden merinvestering i at skaffe flere hundrede ekstra interesserede deltagere i konferencen. Interessen for videoerne falder naturligvis, som månederne går, men i november var der stadig 150 downloads af konferencesessioner. Som et nyt tiltag i 2009 havde Play the Game lavet en profil på de sociale medier Twitter & Facebook, og især brugen af Twitter viste sig effektiv i forhold til at få nyheder/information. Kongeeksemplet var Greg LeMond s verbale angreb på Lance Armstrong, som Armstrong selv kommenterede på sin Twitter med link til vores site. Den store trafik medførte, at vores side gik ned. Efterfølgende vurderer vi, at det så absolut er værd at fodre både Twitter og Facebook med konference relateret stof; næste gang vil en tidligere indsats sikkert være mere givtig. Stadig er vi dog afhængige af, hvem der vælger at bringe vores nyheder i deres tweets. Det er vigtigt at huske at bruge tid på at pleje de virtuelle netværk: Sørg for mindst ugentlige opdateringer, og husk at tjekke, om nogle af de nye followers på Twitter kan være værd at følge tilbage. Vi har efter konferencen fået nogle henvendelser om video-on-demand fra parallel-sessioner, hvor man gerne ville have en kopi af sessionen. Da der ikke blev streamet på disse, kunne vi ikke efterkomme ønsket, men ved fremtidige konferencer kan man overveje at sende podcasts fra parallelsessionerne. Anbefaling:: Mere målrettet indsats over for dagordensættende internationale medier Mere aktiv brug af sociale medier før, under og efter konferencen PR inden konferencen f.eks. i form af streamede interviews med hovedtalere Podcasts fra parallel-sessioner Deltagertal og -sammensætning Deltagerantallet på 282 fordelt på 32 lande er som nævnt acceptabelt. Vi havde dog haft større forventninger til deltagerantallet grundet den centrale placering af konferencen tæt på London. Det er stadig vigtigt at være opmærksom på, at Play the Game s potentiale er væsentligt større. Konferencen kan og bør samle 400 deltagere uden at miste sin særlige karakter. Set i forhold til de ressourcer der investeres i konferencen, er et niveau på deltagere ikke tilfredsstillende i længden. Også i 2009 fungerede den åbne tilmelding for talere godt. Antallet af talere, der tilmeldte sig som betalende deltagere efter godkendelse af deres abstracts i programudvalget, er steget fra 24 i 2005 til 53 i Generelt vækker Play the Game en stigende interesse i de forskningsmiljøer, der ønsker at deltage i den idrætspolitiske debat, men man skal dog passe på, at det ikke bliver revl-og-krat princippet, der får lov til at råde hvad angår antagelsen af abstracts. Dette udtrykkes bl.a. i deltagerundersøgelsen, hvor flere efterlyser en bedre kvalitet i parallelsessionerne. Erhvervsmæssigt fordelte deltagerne sig generelt som ved de tidligere to konferencer i 2005 og Mediefolk udgør den største gruppe på cirka en tredjedel eller halvdelen når man lægger de journaliststuderende til. Denne gang var omkring 25 procent forskere, 16 procent fra idrætsorganisationer, mens de resterende 10 procent fordeler sig på offentlige myndigheder, sports business og øvrige. Til gengæld er det utilfredsstillende at antallet af betalende deltagere igen er faldet. 107 ud af 282 deltagere mod 161 ud af 245 deltagere i En væsentlig årsag er, at Danmarks Journalisthøjskole ikke i år kunne sende cirka 40 journaliststuderende, som i 2007 havde en egenbetaling svarende til de Play the Game s faktiske udgifter ved deres deltagelse.

6 5 Evaluering Andre årsager kan være den økonomiske krise, der har ramt medieverdenen hårdt, og at Coventry University s underleverandører ikke leverede den forventede nationale pr- og marketingindsats. Der er fortsat en alt for ringe andel kvinder blandt deltagere og talere, trods opmærksomhed om denne problemstilling både i programudvalg og sekretariat. Kun cirka en fjerdedel af deltagerne var kvinder, og kun 25 ud af 120 talere var kvinder! Dette er ikke holdbart. Problematikken har været diskuteret efter hver konference, og derfor vedtog Play the Game s bestyrelse efter 2007 konferencen at få flere kvinder i programudvalget i forbindelse med 2009 konferencen. Således var der i 2009 programudvalget hele to kvinder mod én i Dette tal bør dog stadig øges i forbindelse med planlægning af fremtidige konferencer, ligesom vi må overveje hovedtemaer som erfaringsvis tiltrækker kvindelige oplægsholdere. En særlig problemstilling ved at afholde Play the Game i udlandet er, at det er sværere at rejse midler til rejsestipendier til deltagere fra mindre privilegerede lande (grant holders). Vanskeligheden ligger muligvis stadig i tiden; både i 2000 og 2002 var det muligt at finansiere omkring 50 deltageres medvirken, mens tallet i 2005 lå omkring 30. I Island i 2007 lykkedes det kun at finansiere 17 rejsestipendier helt eller delvist, mens det i Coventry takket være bidrag fra Norsk Journalistlag og Dansk Journalistforbund samt bidrag fra egne budgetmidler lykkedes at få støtte til at give fem deltagere fuldt stipendium, mens 11 personer selv betalte egen rejse, men fik konference og ophold betalt. To grant holders nåede ikke frem p.g.a. manglende visum. Det er fremdeles vigtigt, at Play the Game ikke ender som et mødested hvor kun de i forvejen privilegerede drøfter globaliseringens betydning for idræt og medier. Derfor må også muligheden for national fundraising til rejsestipendier indgå som et kriterium når nye værtslande skal udpeges. I evalueringen efter konferencen i 2005 blev det anbefalet, at der ikke blev produceret store trykte brochurer forud for Play the Game, men kun små foldere målrettet mod uddeling til andre konferencer. Det har ligesom i 2007 også denne gang sparet sekretariatet for mange ressourcer til produktion og forsendelse og har næppe haft betydning for deltagerantallet. 36 procent af deltagerne angiver, at de har hørt om Play the Game fra kolleger, og 24 procent angiver kilder som er helt uden for vores kategorier. Der er derfor grund til fortsat at fokusere på markedsføring via s, hjemmeside og faglige netværk suppleret med målrettede foldere af simpelt tilsnit til omdeling på relevante møder og konferencer op til selve Play the Game konferencen. Som led i markedsføring af Play the Game og som opfølgning på konferencen fik alle deltager tilbudt at modtage to gratis konferencemagasiner et tilbud omkring 1/3 af alle modtog. Anbefalinger: Play the Game skal sammen med deres med-værter stadig gøre en aktiv indsats for at få flere kvinder med, og der skal rekrutteres flere idrætsledere, for eksempel ved at tilbyde friplads til udvalgte grupper af potentielle deltagere Konferencens geografiske placering skal vurderes nøje i 2011 Det skal indgå i vurderingen af et konferencested om der er mulighed for at rejse nationale midler til rejsestipendier m.m. Der skal foreligge en plan for national markedsføring og pr fra værtsorganisationen, og denne plan skal indgå som en del af kontrakten Programindhold, talere og debatter Konferencens undertitel Visions for Sport in times of Crisis fungerede udmærket både som markedsføringsredskab og som forståelsesmæssig ramme for de 120 taler og paneldebatter.

7 6 Evaluering Hovedtemaer var flg.: Ethics in governance: Will sports federations come clean? Between Beijing and London: Mega-events as drivers of development Business battles: The power struggles in football Match-fixing: A blow to the core of sport Terrible teenagers? Sport s quest for the hearts and minds of the youth Anti-Doping: Will the technological arms race come to an end? Paralympic athletes: More different than the rest? Sport for the Good: What is it good for? Dertil et åbent tema af hensyn til de talere der ønskede at deltage, men ikke kunne passe deres indlæg ind under de otte temaer. Det er vigtigt fortsat at lancere få temaer og sørge for, at de formidles klart via velvalgte nøgleord. Der var en fin og engageret deltagelse i hver eneste af de store sessioner, med stor spørge- og debatlyst og alle plenumsessionerne fungerede efter hensigten på et højt fagligt niveau. Det var dog synd for intensiteten at hovedtemaer som Beijing 2008, teenagerkultur, sport i udvikling og handicapidræt måtte afholdes parvis over for hinanden. Generelt vil sessionerne styrkes ved en indledning hvor hovedspørgsmål og talere præsenteres samlet. Andelen af deltagere der svarede very good forhold til tilfredshed med plenumsessionerne er på 25 %, hvilket er 8 % lavere sammenlignet med På parallelsessionerne er deltagertilfredsheden lidt lavere: kun 15 procent synes at præsentationerne var very good (mod 20 % i 2007), mens hele 47 % svarede good om præsentationernes standard. Blandt de mange fortræffelige talere tillader vi os at fremhæve nogle enkeltpersoner, der ikke tidligere har været hovedtalere ved Play the Game, men som fungerede som trækplastre og/eller bidrog til at løfte den politiske gennemslagskraft af debatterne. Nikki Dryden, tidligere olympisk svømmer, talte under åbningen af Play the Game om sportens positive værdier, samtidig med, at hun anklagede sportsledere for ikke at tage disse alvorligt. Tidligere tredobbelt Tour de France vinder, cykelrytteren Greg LeMond, fortalte de delegerede om den udbredte doping i cykelsporten og opfordrede til en grundig revision af hele doping-test systemet. Ex-mafiachef Michael Franzese fra USA, berettede entusiastisk under et åbent arrangement tirsdag aften om egne erfaringer med, hvordan den organiserede kriminalitet let finder vej ind i sportens verden. Chris Shaw, canadisk professor og kritiker af OL 2010 i Vancouver, berettede om hvordan hans kritik af OL har ført til afhøring af canadisk politi. Hans beretning gav senere på konferencen anledning til annonceringen og underskrivelse af Coventry Deklarationen, der anbefaler fundamentale rettigheder omkring sikkerhed og ytringsfrihed. Selv om IOC i foråret 2009 åbnede døren på klem for dialog med Play the Game, deltog ingen repræsentanter for IOC s politiske eller administrative ledelse. Heller ikke arrangørerne af OL i London 2012 lod sig se. Det er åbenbart, at man i den olympiske bevægelse fortsat har svært ved at acceptere den frie og uafhængige debatform, der kendetegner Play the Game. Eneste IOC-medlem på talerstolen var Richard W. Pound, der da også var den rette til at opsummere erfaringerne 10 år efter de IOC-reformer, han var en drivkraft i at gennemføre. Den tidligere WADA-formand deltog for tredje gang, og også under en ny formand fastholder WADA et engagement i Play the Game, udtrykt ved at generalsekretær David Howman deltog for tredje gang. Også UEFA bidrog ved at sende kommunikationsdirektør William Gaillard til en debat om europæisk fodbolds fremtid. Play the Game må fortsat arbejde på at inddrage og motivere de internationale idrætsforbund og andre fremtrædende internationale aktører for at sikre fairness og spændvidde i konferencens indhold.

8 7 Evaluering Som nævnt i indledningen lykkedes det ikke at lancere egne eller andres helt nye analyseprojekter. Dette er et vigtigt mål at have for øje ved kommende konferencer. Anbefalinger: Udvikling af egne analyseprojekter Fortsat fokus på netværksdannelse Fortsætte arbejdet med at motivere internationale idrætsforbund og andre organisationer Engelske partnere Det regionale udviklings agentur, Advantage West Midlands (AWM) bidrog med overordentlig gavmild støtte på i alt GBP. Støtten var afgørende for valget af Coventry som værtsby. Den engelske nøglepartner og medarrangører var Centre for the International Business of Sport (CIBS), Coventry University (CU). Coventry University udpegede direktøren for CIBS, Simon Chadwick, samt medarbejdere ved CIBS, Terri Byers & John Beech samt Lecturer ved journalistuddannelsen på CU, John Mair, til Play the Game s programudvalg. Coventry-repræsentanterne leverede en konstruktiv og fuldt tilfredsstillende indsats i programudvalget, som oplægsholdere og på følgende områder: - Ian Webster stod for rekruttering og koordinering af omkring 40 frivillige hjælpere, fortrinsvis idrætsstuderende. Frivilligindsatsen fungerede upåklageligt både før, under og efter konferencen. Se også nedenfor. - Ian Webster skaffede også kontakt til tøjsponsorerne i Sensport i en proces, der trods tidspres forløb til alles tilfredshed. - John Mair og hans kollega Andrew Noakes fra Afdelingen for Journalistik på Coventry University havde en gruppe på omkring 20 journaliststuderende til at foretage dokumentation af konferencen i form af artikler, interviews etc. Disse bidrog på (nu: med en alsidig, levende og selvstændig journalistisk dækning af konferencens temaer. Flere indslag kom på YouTube og CUToday havde under og efter konferencen flere besøg end sædvanligt. Det lokale Management & promotion firma, CVOne, tog sig af aftaler med hoteller og booking af samme, ligesom de bistod med relevante materialer til konferencemappen og planlægning af en udflugt til Warwick Castle med efterfølgende middag på et lokalt spisested. Events-afdelingen i Coventry Cathedral stod for programmet i katedralen i forbindelse med åbningen af Play the Game Det engelske sportsbeklædnings firma Sensport accepterede med kort varsel at træde til som sponsor af konferencegaven, en jakke af fin kvalitet og et sports-sæt til de frivillige. Samarbejdet med Sensport, der var tilstede med en stand under hele konferencen, forløb i en positiv atmosfære og med et fint resultat for begge parter. Coventry Cathedral blev efter mange overvejelser valgt som lokalitet for alle plenary sessions, mens to af universitetets auditorier lagde sæder til parallel-sessionerne. Presserum og mindre mødelokaler blev også stillet til rådighed af universitetet. Trods forsikringer fra de engelske partnere og katedralens egne events-folk viste katedralen sig at være en alt for stor og langt fra egnet lokalitet til en Play the Game konference. Den sædvanlige følelse af nærhed og intimitet forsvandt, rummet var de første dage trods sommer udenfor meget koldt, og folk måtte sidde med overtøj på, ligesom lydforholdene var alt andet end optimale. Desuden foregik al bespisning i den ene ende af katedralen, hvilket betød at afrydning o.lign. til tider var forstyrrende for sessionerne. Internetforbindelsen i katedralen fungerede efter hensigten. Det engelske firma Streaming Wizzard blev hyret af Play the Game til at optage billede og lyd fra hovedsessionerne med henblik på live streaming på Play the Game s hjemmeside. Dette arbejde blev udført til fuld tilfredshed for begge

9 8 Evaluering parter og betød, at antallet af unikke brugere på hjemmesiden steg markant under og umiddelbart efter konferencen. Anbefalinger: Fremover skal vi sikre entydig opbakning hos en samarbejdspartners øverste ledelse, og vi skal stille større krav til partnerens interne projektorganisation. Tidlig kontraktunderskrivelse Der skal i 2009 laves en mere konkret plan for hvordan lokale kræfter involveres og det nationale medejerskab kommer til udtryk Strategier og garantier for hvordan værterne vil lave PR for konferencen og Play the Game Aftaler om placering af fremtidige konferencer efter 2011 skal så vidt muligt indgås mere end to år inden konferencen, så der er tid til at få indsatsen i værtslandet planlagt, og så man allerede under en konference kan lancere tid og sted for den følgende Øvrige partnere og donorer Norsk Journalistlag og Dansk Journalistforbund gav højt værdsatte bidrag til at sikre, at journalister fra mindre privilegerede lande kunne deltage. Den journalistiske efteruddannelsesinstitution UPDATE organiserede 2x1 times workshop om undersøgende sportsjournalistik og stillede med et deltagerhold på 10 danske journalister. Coventry University havde arrangeret et udstillings område i katedralen med repræsentanter fra bl.a. AWM, Routledge Publishers, Sensport, Coventry University, The Wenlock Society, TSE Consulting og The Coventry & Warwickshire Partnership 2012 Game s. Idrættens Analyseinstitut udførte den omtalte deltagerundersøgelse uden beregning. Andre forhold De frivillige hjælpere under konferencen var som nævnt studerende under ledelse af Ian Webster. De var del af et mindre volunteer programme, der var tilrettelagt af Faculty of Business, CU. I programmet indgik bl.a. research om Play the Game og træning i service- og guide relaterede emner. De studerende fik diplom og godskrevet forløbet på deres cv, hvilket nok var en væsentligt faktor for det store antal, der ønskede at deltage. Det er vigtigt at fastholde et samspil med idræts- og mediestuderende. Stemningen på konferencen påvirkes altid positivt af, at der er mange unge mennesker til stede. Samtidig er det vigtigt at give de unge mulighed for at deltage gratis, så de kan få et førstehåndsindtryk af den idrætspolitiske debat og personligt møde forbilleder og ressourcepersoner blandt de internationale gæster. Anbefaling: Det skal sikres at et antal idrætsstuderende får mulighed for at virke som frivillige hjælpere Økonomi Blot en måned før konferencen gjorde Coventry University opmærksom på at konferencen ikke kunne gennemføres på det aftalte økonomiske grundlag. Samtidig stod det klart at antallet af betalende deltagere ville blive cirka 100 færre end forventet. Derfor foretog CU og Play the Game i fællesskab en række nedskæringer som først og fremmest sigtede på at nedbringe universitetets udgifter. Væsentlige forpligtelser for CU blev dog overholdt, for eksempel at stille konferencelokaler til rådighed og dække rejse og ophold for knap 40 indbudte talere. Play the Game påtog sig væsentlige ekstraudgifter. Selv om 2009-regnskabet endnu ikke er afsluttet, tyder alt dog på, at Play the Game holder såvel konferencens særskilte budget som årets samlede budget ved at reducere på andre poster.

10 9 Evaluering På vej mod Play the Game 2011 Da det ikke som ventet gav Play the Game et løft at flytte konferencen fra november til juni, måske endda tværtimod, vil vi i 2011 sigte på en konference i andet halvår. Det betyder at sekretariatet for første gang har to hele arbejdsår til at planlægge næste konference. Det er vigtigt at denne ekstra tid udnyttes til fulde ved en hurtig udvælgelse af værtsorganisation for Deadline for interessetilkendegivelser var 18. december 2009, og vi har modtaget interessetilkendegivelser fra Sydafrika, Tyskland og Slovenien. Play the Game konferencen viste sig endnu engang at være et væsentligt udgangspunkt for den fortsatte konsolidering af Play the Game som et unikt mødested og demokratisk debatforum i international idræt. En varm tak til enhver som har bidraget hertil. Februar 2010, godkendt af Play the Game s programudvalg: Andreas Selliaas, International Consultant, The Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports, Norway Dag Vidar Hanstad, PhD, journalist, The Norwegian School of Sports Sciences, Norway Hans B. Skaset, Professor & Senior Adviser, Norway Henrik H. Brandt, Director, Danish Institute for Sports Studies, Denmark Jens Weinreich, Journalist, Sportnetzwerk, Germany John Beech, Lecturer, Coventry University, United Kingdom John Mair, reporter, lecturer, Coventry University, United Kingdom Joachim B. Olsen, international shot putter, chairman of the Danish Athletes Association, Denmark Joseph A. Maguire, Professor, Loughborough University, United Kingdom Kirsten Sparre, Journalist, PhD, Freelance, Denmark Lars Haue-Pedersen, Managing Director, TSE Consulting, Switzerland Mogens Kirkeby, President, International Sport and Culture Association, Denmark Simon Chadwick, Director, Centre for the International Business of Sport, Coventry, United Kingdom Terri Byers, Principal lecturer and programme manager, Centre for International Business of Sport, Coventry University, United Kingdom

11 Play the Game 2009 App. 1: Programme 1/10

12 Play the Game 2009 App. 1: Programme 2/10

13 Play the Game 2009 App. 1: Programme 3/10

14 Play the Game 2009 App. 1: Programme 4/10 chaired by Richard Ings, chairman, ASADA Michael Franzese Former mob boss, USA Don't Bet On It Emanuel Macedo de Medeiros CEO, European Professional Football Leagues, Portugal Sports Betting: Safeguarding the Integrity of Professional Football Mark Davies Managing Director, Betfair, UK Tackling corruption in sport in the 21st Century: How Betfair can help Also in the panel: Declan Hill, Christer Ahl Open debate, Q&A

15 Play the Game 2009 App. 1: Programme 5/10 chaired by Hans B. Skaset, Professor Christer Ahl Outgoing President, Playing Rules and World handball hi jacked by its president:structural Referees Commission at the IHF, problems, scandals, and an urgent need for change USA/Sweden Jens Weinreich Journalist, The ISL bribery system: 138 million CHF for high ranking Germany officials in the Olympic world Robert Lloyd Projects manager Global Accountability, One World Trust, UK Sport: Breaking the intransparency record Lars Haue Pedersen Managing Director, TSE Consulting, The new sports organisation eight essentials for Switzerland/Denmark renewing the management of sport Member of the IOC, former WADA Richard W. Pound president, International Olympic Committee, Canada Open debate, Q&A chaired by Søren Riiskær, board member, Play the Game Gary Gaffney Associate Professor, University of Iowa Hospitals, USA Doping trends in track and field athletes Christophe Brissonneau Sociologist, University Paris Descartes, France Doping careers in wrestling, weightlifting, cycling Verner Møller Professor, University of Aarhus, Denmark A reflection on downsides of anti doping Joachim Parbo Georg Facius Klaas Faber MA Political Science / Prof. Cyclocross, Denmark Former member of EAA Anti doping Working Group, anti doping, Denmark Director, Chemometry Consultancy, The Netherlands Adding more variables to the theoryof doping: The dynamics of informal rules and norms vs. the formal institutions Anti Doping: Confusion, opposition and violations A think tank for anti doping research

16 Play the Game 2009 App. 1: Programme 6/10

17 Play the Game 2009 App. 1: Programme 7/10 chaired by Mike McNamee,Prodessor, Swansea Uni. Sandro Donati Researcher The cocaine connection in sport Herman Ram CEO, Anti Doping Authority of The Netherlands, The Netherlands Democratic valuesand the global fight against doping Yves Kummer Anne Marie President, European Elite Athletes Association, Belgium Senior scientist, head of department, Professional Athletes view on anti doping policy The pharmaceutical industry in anti doping: Possibilities Kappelgaard Novo, Denmark and limitations David Howman Director General, WADA, Canada/New Zealand WADA s Tenth Year of Existence: Achievements, Challenges and Way Forward Also in the panel: Greg Lemond Open debate, Q&A chaired by Peter From, UPDATE Laura Robinson Freelance author and journalist, Canada Plus ça change.writing the real story in sports never gets any easier PhD and freelance investigative reporter, How to do investigative journalism in sports when you Declan Hill Canada don't have any money chaired by John Mair, Senior Lecturer, Coventry University PhD student, University of Aarhus, Preventing and controlling football related disorder: Lise Joern Denmark Security versus civil liberties Lecturer in Humanities & Relig. Studies, Intrinsic versus Extrinsic Factors in Conceptualizing Ted (Charles T.) Vehse West Virginia University, USA Competitive Sports Fan Violence chaired by John Beech, co director, CIBS Football's foreign exchange: Challenging perceptions of Director, Lawrie McMenemy Centre for Richard Elliott foreign player involvement in the English Premier Academy Football Research, UK League Tim Vollans Researcher, Coventry University, UK Football agents: Fundamental principles and duties Anna Semens Research fellow, Coventry University, UK The Scale and Scope of the Football Agents Industry in the UK chaired by Jens Brinch, chairman, Play the Game Russell Holden Director, In the Zone, Wales Never forget you're Welsh: Sport as a political device for the promotion of national well being Ezequiel Fernández Moores Journalist, La Nación, Argentina & ANSA The Hand of God: Chapter two Tatiane Hilgemberg Master degree student, Communications Integrated or segregated? Media Representation of Oscar Science University of Porto, Pistorius Portugal/Brazil

18 Play the Game 2009 App. 1: Programme 8/10

19 Play the Game 2009 App. 1: Programme 9/10

20 Play the Game 2009 App. 1: Programme 10/10

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010.

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Rapport fra Studietur til IFLA 2010 i Gøteborg 30-12-2010 Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene10.-15. august

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

TV Power Reporting Poynter Institute august

TV Power Reporting Poynter Institute august TV Power Reporting Poynter Institute 22.-26. august 2011 1 Hvad står vi for som journalister, hvilke etiske standarder har vi, og hvordan fortæller vi bedre tvhistorier? Det er nogle af de mange emner,

Læs mere

Få hjælp fra professionelle kongresarrangører

Få hjælp fra professionelle kongresarrangører Få hjælp fra professionelle kongresarrangører Workshop om praktisk planlægning og afholdelse af kongresser PCO repræsentanter Helle Klestrup, Senior Project Manager, DIS Congress Service A/S Henrik Dyhr,

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Evaluering af 2nd International Project Risk Management Conference Vil du være interesseret i flere arrangementer af denne type?

Evaluering af 2nd International Project Risk Management Conference Vil du være interesseret i flere arrangementer af denne type? Evaluering af 2nd International Project Risk Management Conference 6.6.2013 Vil du... -... anbefale denne konference til en kollega i fremtiden? Vil du... -... være interesseret i flere arrangementer af

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

World Tunnel Conference og ITA Generalforsamling i København i 2015

World Tunnel Conference og ITA Generalforsamling i København i 2015 World Tunnel Conference og ITA Generalforsamling i København i 2015 Resumé Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det besluttes, i første omgang, at arbejde for at blive værtsnation for World

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune. til. Rudersdal Kommune Stationsvej Birkerød. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune. til. Rudersdal Kommune Stationsvej Birkerød. fra Notat 2012 Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune til Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød fra Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej 4 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

IFMSA-LINGO. Indhold:

IFMSA-LINGO. Indhold: IFMSA-LINGO Introduktion: Herunder finder du en liste over de mest gængse forkortelser samt en forklaring på, hvad de betyder. Hvis du har en forkortelse, som ikke er her, må du gerne skrive til mig på

Læs mere

Rapport om efteruddannelse i New York

Rapport om efteruddannelse i New York Rapport om efteruddannelse i New York Deltagere: Maj Munk, Kevin Walsh, Louise Brodthagen Jensen, Steffan Frandsen og Sune Paarup Odér (Berlingske Media: B.T., bt.dk og Sporten.dk) Formål Den overordnede

Læs mere

Dato: 30-08-2011. Session nr. 3 30. august 2011 Kl. 13:00 15:00 1. sal, rum 22 International kommunikation i den globale forretning

Dato: 30-08-2011. Session nr. 3 30. august 2011 Kl. 13:00 15:00 1. sal, rum 22 International kommunikation i den globale forretning Dato: 30-08-2011 Event: MMSM Session nr. 3 30. august 2011 Kl. 13:00 15:00 1. sal, rum 22 International kommunikation i den globale forretning Emne : Marinebranchen og Web 2.0. Twitter, LinkedIn, Facebook

Læs mere

Aarhus 2017 vision og mission

Aarhus 2017 vision og mission Aarhus 2017 vision og mission Vision Aarhus 2017 viser vores evne til at udvikle os selv og vores samfund ved at bruge kunst og kultur til at gentænke morgendagens udfordringer Mission Aarhus 2017 skaber

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu.

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. SmartCare CareWare 2012 Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. Udstilling 18. april 2012 International konference, udstilling, workshop og netværk 19. april 2012 CareWare 2012, SmartCare Sundheds-, velfærds-

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktoberber 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Nordic Study Abroad Conference

Nordic Study Abroad Conference Nordic Study Abroad Conference En introduktion og beskrivelse Hvem er vi? + En non-profit organisation Nordic Study Abroad Conference (NSAC) er et non-profit studenternetværk, som sigter efter at hjælpe

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Om Brøndby Supporters Trust

Om Brøndby Supporters Trust Om Brøndby Supporters Trust Aktive ejere af Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Supporters Trust (BST) er en forening for alle, der interesserer sig for, hvordan Brøndby IF ledes i dag og udvikles i fremtiden.

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge SPEJDERNES LEJR 2012 I Holstebro uge 30 2012 VISION Spejdernes Lejr giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, forandrer verden og udvikler os selv. Fakta om Lejren 37.300 spejdere deltog på Spejdernes

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING Adfærdsvidenskab en vej til bedre regulering Fredag den 24. november 2017 inviterer Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2010 - Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse, og sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere