Til medlemmer af Ågård Frimenighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til medlemmer af Ågård Frimenighed"

Transkript

1 Ågård d. 5. nov Til medlemmer af Ågård Frimenighed På frimenighedens generalforsamling den 13. marts 2014 præsenterede bestyrelsen Projekt Brückerstuen i grove træk, bl.a. ud fra en bygningstegning af arkitekt, Peter Schmidt, og bad om tilsagn til at gå videre med projektet. Der var stor opbakning fra generalforsamlingen, og et byggeudvalg på 4 blev derefter nedsat. De 4 er alle medlemmer af frimenigheden og bidrager med hver sin kompetence. På et medlemsmøde i kirken den 28. august 2014 præsenterede byggeudvalget projektet i detaljer for de fremmødte medlemmer. Der blev redegjort om støtte til byggeriet fra lokalsamfundets forskellige foreninger og institutioner. Ligeledes blev der vist en detaljeret oversigt over både materialeomkostninger og indhentede håndværkertilbud, og endelig blev der gjort rede for en finansieringsplan. Byggeudvalget svarede på spørgsmål fra de fremmødte og fik tilsagn om at arbejde videre med projektet. Det er nu finansieringsfasen, vi er kommet til, herunder hvordan I som medlemmer kan bidrage til byggeprojektet. Dette brev beskriver de forskellige støttemuligheder. I løbet af november vil I blive kontaktet telefonisk af medlemmer af Ågård Frimenighed, som vil kunne svare på spørgsmål, I måtte have til brevets indhold. Jeg håber, at I vil returnere det foreløbige tilsagn inden 1. dec Forud for, at vi som medlemmer af frimenigheden kan komme til at yde vort bidrag til projektet, har Byggeudvalgets medlemmer lavet et meget stort og velkvalificeret arbejde. Det vil jeg gerne sige stor tak for! Byggeudvalget består af følgende medlemmer: Per Nedergaard Rasmussen: Projektleder Hans Ludvig Westh: Bygningskyndig Kristian Rask Petersen: Økonomikyndig Lene Balle: Formidlingskyndig Det er mit håb, at I vil modtage dette brev om finansiering af byggeriet i samme positive ånd, som det er tænkt. Jeg håber, I vil læse det, og at I derudfra vil tage stilling til, i hvilket omfang I har ønske om og mulighed for at være med til at støtte projektet. Det er vores intension, at kunne påbegynde byggeriet i 3. kvartal På vegne af Ågård Frimenigheds bestyrelse Viggo Jensen, formand.

2 Om Brückerstuen Formålet med Brückerstuen er at skabe et godt facilitetsmæssigt udgangspunkt for den videre udvikling af frimenigheden, herunder at: Fremtidssikre præsteboligen i forhold til adskillelse af privatbolig og arbejdsplads. Skabe bedre personaleforhold for det ansatte personale. Etablering af toiletforhold for vores deltagere i arrangementer i kirken og præstegården Skabe et stærkt afsæt for det folkeoplysende arbejde Etablering af bedre undervisningsfaciliteter for konfirmander Etablere en stue som kan bruges af hele lokalsamfundet Tiltrække nye medlemmer Udover at skabe meget bedre rammer for vores frimenigheds virksomhed og liv skal Brückerstuen altså være hele vores lokalområdes nye mødested. Et mødested, som er målrettet grupper, hvor relationen mellem mennesker og samtalen er det centrale. Et sted, hvor folk kan samles på tværs af generationer, interesser eller andet. Et sted hvor man kan finde rum til sin aktivitet. Stedet skal dermed kunne bookes via vores hjemmeside, og der skal kun betales for de udgifter brugen deraf medfører. Af eksempler på aktiviteter, som kan foregå ud over frimenighedens aktiviteter, kan nævnes: Mødregrupper Samtalegrupper for skilsmisseramte, sorggrupper m.m. Ungegrupper, der vil mødes og spille computerspil, se film m.m. Vinklub Kortklub Eftermiddagsmøder Grupper, der har brug for at mødes om fælles anliggender - alt fra samtaler om børneopdragelse til planlægning af fælles udflugt m.m. Som det fremgår af nedenstående skitsetegninger, så skal Brückerstuen ligge i forlængelse af præsteboligen. Samtidig med nybygningen omdannes den nuværende konfirmandstue til personalerum og depot og det nuværende gæstetoilet til personalebad og toilet. Bygningen beklædes med træ, så den arkitektonisk kommer til at passe sammen med præsteboligen uden at blive dominerende. Skitsetegninger (Se næste side)

3

4 Finansiering af Brückerstuen I det indledende arbejde er der indhentet tilbud på byggeriet. Disse ligger i underkanten af 1,5 mio. kr. før moms. Byggeri til sådanne formål i frimenigheder har hidtil været momsfrit, men fremover skal man søge momsfritagelse fra en pulje, hvorfor der ikke er sikkerhed for 100 % momsrefusion. Af den grund er de samlede udgifter skønnet til 1,5 mio. kr. Vi arbejder med en plan for finansieringen der siger: 1/3 finder vi hos sponsorer, 1/3 låner vi i banken og 1/3 skal vi prøve at skaffe hos medlemmerne. Vores bank har givet tilsagn om et lån på kr. Vi er nu ved at kontakte mulige sponsorer, og vores fundraiser er optimistisk. Derfor vil vi nu prøve at skaffe den sidste tredjedel gennem henvendelse til medlemmerne. Vi tilbyder 4 måder at støtte projektet økonomisk på: Ved at give en gave til frimenigheden Ved at tilbyde et rentefrit lån til frimenigheden Ved at give en årlig gave i 10 år til rentebetaling af lån Ved at købe gravstedslegat Gave: Gaver til frimenigheden kan fratrækkes i skat (som medlemsbidraget) dog maksimalt kr. pr år. Frimenigheden informerer skattevæsnet om den ekstra gave. Lån: Har medlemmerne penge stående i banken, er renteafkastet i dag 0 %. Vi kan tilbyde et større afkast, nemlig fordelene ved at have Brückerstuen. Tilbagebetalingen kan ske på to måder: A: Lånet tilbagebetales over 10 år, startende ét år efter byggeriet er afsluttet. B: Lånet overføres, som indskud, der kan anvendes ved begravelse. Årlig gave: Kan man bedre afse et mindre beløb pr år, vil en fradragsberettiget gave, betalt over ti år, være velkommen, idet det giver mulighed for at optage et lidt større lån i banken. Gaven går da til at betale renterne af det ekstra lån. Gravstedslegat: Hvis man som medlem har taget beslutning om, at man vil begraves på vores kirkegård, kan forudbetaling af et gravstedslegat være en mulighed. Et sådant legat betaler for pasning af et gravsted i 10 eller 25 år, og virker derfor som et rentefrit lån, der tilbagebetales over 10 eller 25 år. På frimenighedens hjemmeside er der vist forskellige typer af legater, men her viser vi tre typiske former: 2 gravpladser med almindelig vedligeholdelse og grandækning koster kr. 2 urnegravpladser (10 år) med almindelig vedligeholdelse og grandækning koster kr. 1 urnegravsted i plæne (10 år) med almindelig vedligeholdelse koster kr. Såfremt medlemmet senere ønsker at udmelde sig af frimenigheden, tilbagebetales det forudbetalte legat.

5 Har I lyst til at hjælpe frimenigheden med finansieringen af Brückerstuen, så vil vi gerne vide det senest 1. december, så vi kan se, om vi kan fortsætte byggeplanerne. Denne forespørgsel er foreløbig. I er altså ikke bundet af jeres underskrift, ligesom I kan skifte mening med både beløbet og måden, I ønsker at hjælpe på. Når vi har fået samlet medlemmernes svar ind, vil vi informere jer om resultatet, så I kan se, hvor langt vi er kommet i forhold til målet. Der vil naturligvis ikke være navn på de, der bidrager. Vi vil i det hele taget behandle jeres foreløbige tilsagn med den største fortrolighed. Det vil vi gennemføre på den måde, at jeres foreløbige tilkendegivelse sendes til én person, der kun informerer byggeudvalget og bestyrelsen om størrelsen af de indkomne tilsagn, men ikke oplyser navnene på giverne. Bestyrelsen har valgt, at jeres foreløbige tilsagn sendes til: Kristian Rask Petersen, Syrenhaven 20, 6040 Egtved. Kristian vil kunne kontaktes for at give yderligere information om lån og gaver via telefon nr eller på e- mail: De indledende arbejder med projektet giver en række udgifter til de forberedende tiltag: der skal tilkøbes hjælp udefra og afholdes en række møder med mere, hvorfor vi mangler penge til at dække disse udgifter. Hvis der er medlemmer, der allerede i 2014 vil være med til at give en gave til frimenigheden til forberedelsen af byggeriet, så vil det være meget velkomment. For at gaver er fradragsberettiget på selvangivelsen, skal der være tale om endelige gaver, der ikke tilbagebetales, hvis byggeriet, mod forventning, ikke realiseres. Tag godt imod vores henvendelse og vær med til at få Brückerstuen bygget. Med venlig hilsen Byggeudvalget

6 Foreløbigt tilsagn om at ville medvirke til finansieringen af Brückerstuen fra: Navn: Adresse: Telefon: e- mail: Jeg/vi ønsker at give en gave i 2014 på: (tilsagn ikke foreløbigt) Jeg/vi ønsker at give en gave i 2015 på: Jeg/vi ønsker at give et rentefrit lån på: Sæt kryds A eller B: Lånet tilbagebetales over 10 år, startende ét år efter byggeriet er A afsluttet. Lånet overføres, som indskud til et gravstedslegat. B Jeg/vi ønsker at give en gave i 10 år til betaling af renter på lån. Pr år vil jeg/vi give: Jeg/vi ønsker at forudbetale et gravstedslegat på: Mit/vort tilsagn er foreløbigt, og endelig stillingtagen afventer den samlede oversigt over byggeriet og dets finansieringsplan. Vi forudsætter, at denne information behandles fortroligt. Dato: Underskrift Tilkendegivelsen sendes senest d. 1. dec. til: Kristian Rask Petersen, Syrenhaven 20, 6040 Egtved

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere