Velkommen til. Økonomimøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Økonomimøde"

Transkript

1 Velkommen til Økonomimøde

2 Program Velkomst v/ virksomhedskonsulent v/ Søren Bjerring Bækholm Økonomien i fynsk landbrug set fra en politisk vinkel v/ næstformand Torben Povlsen Aktuelle regnskabstal fra de enkelte driftsgrene v/ afdelingschef Økonomi Anne Grete Bøgh Finansiering af landbrug fremover v/ direktør ved LFB, Jesper Lyhne Kaffe og kage Gør afdragsbomben til en fuser v/ virksomhedskonsulent Niels Borello Lausen Hvordan håndterer du fremtidens krav til investeringer? v/ virksomhedskonsulent Søren Bjerring Bækholm Gi din procesenergi en grøn overhaling med tilskud v/ seniorkonsulent Niels Boldsen Sandwich og øl/vand

3 Torben Povlsen næstformand

4 Velkommen Torben Povlsen Claus Hestholm Nye tovholdere fra bestyrelsen

5 Noget positivt

6 Noget positivt

7 Men generelt

8 Vækstplan skal give bedre bundlinje i primærproduktionen L&F Fokus

9 Økonomi Fra billede på fortiden til redskab til at forme fremtiden

10 Økonomi integreres mere i produktionsgrensrådgivningen

11

12 Aktuelle regnskabstal fra de enkelte driftsgrene Anne Grete Bøgh Afdelingschef, økonomi

13

14 Banken kikker på Resultat giver overskud Positiv egenkapital Likviditetsmæssigt overskud

15 Resultat, mælk

16 Resultat, planteavl

17 Resultat, sohold

18 Resultat, integreret

19 Resultat, slagtesvin

20 Variation i resultater

21 Kvæg

22 Planteavl

23 Sohold

24 Integreret

25 Slagtesvin

26 Bidragssats - sammenhæng Gældsprocent Indtjeningsevne Likviditet Afdragsfrihed Misligholdte lån Andre lån Restgæld Egenkapital Realkreditinstitutter Kilde: Videnscenteret

27 Likviditetsmæssigt overskud Kvæg alle alle CTV CTV Årets resultat efter nedskrivninger kvote mv Tilbageførsel af- og nedskrivninger Privat udtræk, skat og pension i alt Investeringer Interessent udlodning mv Likviditetsover- eller underskud Realkreditinstitutter Pengeinstitutter lån, netto Andet Likviditetsoverskud eller underskud

28 Likviditetsmæssigt overskud Planteavl alle alle CTV CTV Årets resultat efter nedskrivninger mv Tilbageførsel af- og nedskrivninger Privat udtræk, skat og pension i alt Investeringer Interessent udlodning mv Likviditetsover- eller underskud Realkreditinstitutter Pengeinstitutter lån, netto Andet Likviditetsoverskud eller underskud

29 Likviditetsmæssigt overskud Sohold alle alle CTV CTV Årets resultat efter nedskrivninger mv Tilbageførsel af- og nedskrivninger Privat udtræk, skat og pension i alt Investeringer Interessent udlodning mv Likviditetsover- eller underskud Realkreditinstitutter Pengeinstitutter lån, netto Andet Likviditetsoverskud eller underskud

30 Likviditetsmæssigt overskud Integreret alle alle CTV CTV Årets resultat efter nedskrivninger mv Tilbageførsel af- og nedskrivninger Privat udtræk, skat og pension i alt Investeringer Interessent udlodning mv Likviditetsover- eller underskud Realkreditinstitutter Pengeinstitutter lån, netto Andet Likviditetsoverskud eller underskud

31 Likviditetsmæssigt overskud Slagtesvin alle alle CTV CTV Årets resultat efter nedskrivninger mv Tilbageførsel af- og nedskrivninger Privat udtræk, skat og pension i alt Investeringer Interessent udlodning mv Likviditetsover- eller underskud Realkreditinstitutter Pengeinstitutter lån, netto Andet Likviditetsoverskud eller underskud

32 Fremtidens indtjeningsprognose MEGET usikker grundet situationen i Rusland og Ukraine, derfor kan der ske meget med forventningen til årets resultat 2014.

33 Fremtidens indtjeningsprognose Mælkeproduktion Hvad Resultat efter finansiering køer 400 t.kr. 800 t.kr. Resultat efter finansiering køer 500 t.kr t.kr. Mælkepris 2,85 kr. 3,20 kr. Planteproduktion Hvad Resultat efter finansiering 200 ha 400 t.kr. 350 t.kr. Hvede pris 1,55 kr. 1,35 kr. Raps pris 3,23 kr. 2,73 kr.

34 Fremtidens indtjeningsprognose Svineproduktion Hvad Resultat efter finansiering Sohold t.kr. Resultat efter finansiering Slagtesvin 600 t.kr. DC notering 11,38 kr. 10,78 kr. 7 kg s gris pris 230 kr. 228 kr. 30 kg s gris pris 398 kr. 389 kr.

35 Banken kikker på Resultat giver overskud - ja Positiv egenkapital - ja Likviditetsmæssigt overskud kan diskuteres

36 Finansiering af investering, etablering og generationsskifte Centrovice 8. april

37 Generelle udfordringer for landbrugserhvervet Behov for 1000 til 2000 ejerskifter inden for en kort tidshorisont. Velkonsoliderede ejere ikke et kreditorproblem Ejere der er tvunget til salg et kreditorproblem Nye ejere med egenkapital er en mangelvare. Behov for finansiering af investeringer Der mangler brugbare finansieringsmuligheder særligt vil ingen komme med de yderste penge Pengeinstitutterne vil generelt ikke og kun i begrænset omfang selv med Vækstkaution Vækstkaution dækker med 75% ved tab op til 20% på en portefølje. Ved tab på over 20% bliver kautionsdækningen mindre. Vækstlån kun indenfor 90% og med høj rente Ansvarligt lån fra Vækstfonden har for høj rente (12-15%) Løsningsmulighed 1. Den finansielle sektor og landbruget samarbejder om løsninger 1. Den forventede ledige kapital i LFB giver mulighed for yderligere mia. i udlån 2. PI, Vækstfonden og LFB deler risikoen 3. Realkreditten reducerer bidrag og afdragsbyrde

38 Nye produkter til LFB s medvirken ved finansiering af generationsskifter/ejerskifter og investeringer. Udviklet i samarbejde med: Djurslands Bank DLR Kredit Finansrådet Landbrug & Fødevarer Nordea Nordjyske Bank Nykredit Spar Nord Sparekassen Vendsyssel Vækstfonden

39 Hvor kan Landbrugets FinansieringsBank bidrage?

40 3 låneformål og 4 produkter LÅNEFORMÅL 1. Ejerskifte 2. Rentable investeringer 3. Mindre investeringer med kort pay back PRODUKTER Lån med en løbetid på 15/20 år. Min. 1 mio. kr. Garanti (75%) af PI udlån. Min. 1 mio. kr. Nedskrives efter år 2 lineært til 0 kr. over 8 år. Forbedringsgaranti (50%) af PI udlån med maks. løbetid på 7 år. Det garanterede lån kan højest udgøre 10 % af bedriftens samlede gæld

41 Krav til landmand/bedrift 1. Forretningsplan Strategi Risikoanalyse og afdækning 5 årig mål & plan for konsolidering Mentorordning 2. Budgetter 5 års budget med resultat- og statusbudget og likviditetsbudget Følsomhedsanalyse Plads til nødvendige investeringer og afdrag på lån Hel eller delvis fast rente på realkreditlån Fokus på likviditetsmæssig sammenhæng og rentabilitet 3. Personlig og faglig kompetence Praktisk og ledelsesmæssig erfaring Relevant uddannelse Risikoprofil 4. Tilstand af bedrift Staldanlæg Besætning Maskiner Størrelse og kompleksitet Miljøforhold krav ved alle typer investeringer alene krav ved ejerskifte/nyetablering 41

42 Eksempel på etablering (solvent landmand/grøn ejendom) Ejendom med 110 årskøer + opdræt og 59,6 ha. + forpagtet 24 ha. Mæglervurdering ved salg indenfor 6 måneder tkr (aftalt pris tkr ) Investeringsbehov tkr. 225 Nuværende realkredit tkr Bidrag 0,80% Afdrag tkr. 140 stigende til tkr % er fastforrentet Finansiering: Realkreditlån tkr overtages Bidrag 0,80% Afvikling uændret Nyt LFB lån tkr (15 % hæftelse fra Driftsbank) Driftskredit i nyt pengeinstitut tkr. 500 Budgetforudsætninger: Ydelse/effektivitet som nudrift ca kg/ekm Mælkepris under dagens niveau og yderligere reduceret til 2,80 i 2015 og 2,63 i 2018 Nulpunktsmælkepris på konsolidering er 2,59 faldende til 2,51 i % af realkreditlån er fast forrentet Ung og dygtig landmand ønsker at etablere sig med en opsparing på 400 tkr. Omkostninger ved handlen udgør 500 tkr

43 Eksempel på etablering (insolvent sælger/rød ejendom) Ejendom med 600 søer med 30 kg grise og 150 ha Udbudt til salg for tkr Overtages for tkr maskiner for tkr omkostninger for tkr inkl. ekstraordinær afdrag realkreditlån Vedligeholdelse fuldt opdateret Nuværende realkredit tkr Realkreditbelåningen gældsovertages med ekstraord. afdrag på tkr års afdragsfrihed for 50 % Bidragssats 1,25% Finansiering: Nyt realkreditlån tkr (LTV 82%) Fast rente og afdragsfrihed på 50% Bidragssats 1,25% Lån på tkr eller garanti fra LFB på tkr (75%) af PI lån på tkr Driftskredit i PI med maks. tkr Ung og dygtig landmand ønsker at etablere sig med en opsparing på 750 tkr. Omkostninger ved handlen udgør 500 tkr

44 Eksempel på investering, udvidelse til 600 køer (gul ejendom) Ejendom med 310 årskøer + opdræt og 180 ha. + forpagtet 235 ha. Udvidelse til 600 køer. Samlet investering 18,4 mio. kr. Malkestald, kvie- og ungdyrstalde trænger til renovering. Udvidelsen kan forrente renoveringen og sikre bedrift til en solid enhed. Nuværende realkredit udgør tkr og bankengagement udgør tkr Tilsagn om realkreditlån tkr Begrænset egenkapital med solvens på 16 Finansiering: Nyt realkreditlån tkr , fast rente Ca. 50% af realkreditgæld er i fast rente, bl.a. afdækket via SWAP frem til 2020 LFB garanti tkr for nyt banklån på tkr Primær sikkerhed i ejerpantebrev næst efter eksisterende engagement på maksimalt 2,0 mio. kr. Driftskredit og byggekredit håndteres af PI. Budgetforudsætninger: Ydelse/effektivitet, nu-drift: ca kg/ekm leveret, budget kg/ekm Mælkepris under dagens niveau og yderligere reduceret til 2,70 i 2015 og 2,64 i 2016 Solvens forventes at være 30% ultimo 2018 Ung og dygtig landmandsfamilie ønsker at udvide til 600 årskøer. Egenkapital i dag 9,1 mio. kr. og resultat i 2013 på tkr

45 Centrovice Hvor mange påtænker at sælge i 2014? Hvor mange påtænker etablering eller generationsskifte i 2014? Hvor mange påtænker igangsætning af større investeringsprojekter i 2014?

46 Ansøgninger omfattende ejerskifte og ved investeringer større end 1 mio. kr. Processen er delt i 2 step: 1. Kundedialog med pengeinstitut Pengeinstitut sender ansøgning samtidig til 2. Landbrugets Finansieringsbank og Vækstfonden, hvis der er behov for begge. LFB og VF har selvstændige kreditvurderingsprocesser men koordinerer indbyrdes

47 Ansøgninger om forbedringsgaranti. Hurtig og enkel: 1. Pengeinstituttet anser projektet for en god investering, og tilsagn om lån er afhængig af en forbedringsgaranti. 2. Pengeinstituttet ansøger LFB om en forbedringsgaranti. 3. Kreditvurdering foretages af LFB på grundlag af samme oplysninger som pengeinstituttet har modtaget. Som udgangspunkt uden besøg på ejendommen. 4. Svar til pengeinstituttet fra LFB 5. Svar til landmanden fra pengeinstituttet

48 Indtil videre er. Samarbejdet skudt i gang med: Nordjyske Bank Spar Nord Djurslands Bank Sparekassen Vendsyssel Ringkøbing Landbobank Sparekassen Bredebro Sydbank Jyske Bank Jutlander Bank Den Jyske Sparekasse Dronninglund Sparekasse Nordea Sparekassen Thy Lollands Bank Østjysk Bank Sparekassen Kronjylland Sparekassen Faaborg Sparekassen Sjælland

49 Kontaktoplysninger Landbrugets FinansieringsBank Nyropsgade 17, st København V Mail Telefon

50 Pause til kl

51 Gør afdragsbomben til en fuser! Økonomimøde, den 8. april 2014 Niels Borello Lausen

52 De afdragsfrie lån er kommet til at fylde rigtig meget ud af det samlede udlån. Efter min mening også for meget jeg mener, at der er behov for, at vi sammen fokuserer på at få reduceret brugen af afdragsfrie lån. Annette Vilhelmsen, april 2013 Fokus bestemmes af

53 Det bruges afdragsfrihed til

54 Uændret kreditpolitik Udfordring Kreditpolitik Alternativ Forlænge afdragsfrihed Ny afdragsfrihed LTV < 60%: OK LTV > 60%: Nej LTV < 60% og < 60% af værdi af jord og bolig 30-årigt annuitetslån 30-årigt annuitetslån Udfordring Kreditpolitik Alternativ Forlænge afdragsfrihed LTV < 45%: OK 30-årigt annuitetslån Ny afdragsfrihed LTV < 45%: OK 30-årigt annuitetslån Problem: Værdifald

55 Modelejendom Låneportefølje DKK Kategori % af lån Beskrivelse Restgæld (DKK) Restløbetid (år) Rente p.a. % F1 - m. afdrag ,00 0,50% Realkreditlån 81% F1 - afdragsfrit * 24,00 0,50% Banklån 14% Bank ,00 0,50% Kassekredit 5% KK ,00 7,50% % *24 års restløbetid heraf fire år med afdragsfrihed

56 Afdragsbomben!

57 Løbetidsforlængelse

58 Er det her en fuser?

59 Afdragsperiodens betydning Restgæld Rente inkl. bidrag 2% Årlig ydelse Forskel Afdragsfrit år år

60 Ta stilling Hvilke investeringsplaner har du de næste fem år? Hvordan udvikler dine afdrag sig de næste fem år? Hvordan er de skattemæssige afskrivningsmuligheder de næste 5 år? Hvilken likviditet genererer driften de næste fem år?

61 Ta handling Omlæg lån allerede nu med ny afdragsfrihed og evt. større afdrag og få ro de næste 10 år? Afvikl så meget bankgæld som muligt nu? Omlægning og optimering af driften? Slankning af balancen?

62 Dagens Nets Hope is not a strategy

63 Det glade budskab Hvis du Skaber gode produktionsresultater Har en god indtjening Driver en sund virksomhed Er en dygtig driftsleder Så er der også finansiering! Realkredit Bank Landbrugets FinansieringsBank Vækstfonden AP-pension Penge, vi endnu ikke kender eksistensen af

64 Gi din procesenergi en grøn overhaling med tilskud Niels Boldsen Seniorkonsulent

65 Tilskud til vedvarende energi Ordningen om støtte til fremme af anvendelse af vedvarende energikilder løber til 2020 Der afsættes 500 mio. kr. hvert år frem til 2020 Hvem kan søge Virksomheder der anvender fossile brændsler (olie, gas eller kul) til procesformål Hvilke projekter Energieffektive projekter hvor virksomheden omlægger det eksisterende energianlæg baseret på fossilt brændsel til et anlæg som udnytter vedvarende energikilder eller fjernvarme.

66 Hvilke udgifter omfatter støtten? Ekstern rådgivning Miljøundersøgelse (VVM) Købsprisen for anlæg, komponenter og lign. Entreprenørydelser og installation Tilslutning til biogas- eller fjernvarmenet Nødvendige følgearbejder Udgifter til en krævet revision af regnskab

67 Eksempler på VE-anlæg Varmepumper Jordvarme LED-belysning Halmfyr Flis- og træpillefyr Tilslutning til biogas- og fjernvarmeanlæg Vindmøller Solcelleanlæg

68 Tilskuddets størrelse Tilskuddets størrelse fastlægges dels efter EU s regler om statsstøtte, dels efter ordningens rammer og projektets rentabilitet Små virksomheder max 65 % (næsten alle danske virksomheder) Energieffektiviseringer i direkte tilknytning til omlægning Små virksomheder max 40 %

69 Vejen til besparelser Energirådgivning Kortlægning af energiforbruget i hovedområder: Køleanlæg Ventilationsanlæg Proces- og trykluftanlæg Belysning Bygningsinstallationer Standbyforbrug Konkrete forslag til virksomheden

70 Fokus på den daglige drift Hvad skal din virksomhed gøre? Kortlægning af energiforbruget Gennemføre rentable besparelser Motivation af medarbejdere Energirigtig projektering og indkøb Registrere energiforbruget Hvad gør andre virksomheder? Registrerer det daglige energiforbrug Inddrager medarbejderne

71 Rådgivning og ansøgning Energiselskaberne har en energispareforpligtelse, og de kan yde rådgivning ved gennemførelse af energisyn, da de dermed kan opnå ret til at indberette de opnåede energibesparelser, men de må ikke give direkte tilskud til gennemførelse af projektet. Centrovice har flere samarbejdspartnere på energiområdet, og kan som uvildig rådgiver være behjælpelig med udarbejdelse af økonomi ansøgning om tilskud.

72 Hvordan håndterer du fremtidens krav til investeringer v/ virksomhedskonsulent Søren Bjerring Bækholm

73 Dags orden Hvordan håndteres kravene i dag Gennemgang af forretnings evne ved de enkelte drifts grene Lidt om finansierings omkostninger Fremtidens krav. Kalkulations renten fremover.

74 Afkastningsgrad kvæg Afkastningsgrad Bundet kapital i 1000 kr

75 Afkastningsgrad slagtesvin Afkastningsgrad Bundet kapital pr. enhed i 10 kr

76 Afkastningsgrad søer Afkastningsgrad Bundet kapital pr. enhed i 1000 kr

77 Afkastningsgrad salgsafgrøder Afkastningsgrad Bundet kapital pr. ha (Driftsgren)

78 Jord Og hvad med likviditeten? Kan sælges og der er evt. overskudslikviditet ved salg Kvæg Ca. 12 år. Søer Ca. 20 år Slagtesvin Ca.???

79 Hvad koster penge Alternativ højgæld Andel rente inkl. Bidrag Real kredit variabel 25% 2,25% Real kredit fast rente 25% 5,50% Bank rente 25% 8,00% Rente lån lfb bank mf 25% 9,00% Gns rente 6,19% Alternativ lav gæld Andel rente inkl. Bidrag Real kredit variabel 70% 2,00% Real kredit fast rente 0% 5,00% Bank rente 30% 5,00% Rente lån lfb bank mf 9,00% Gns rente 2,90%

80 Hvilken kalkulations rente Virksomhedens krav til rente? Dyreste renter? Alternative renter? Risiko ved investeringer? Forrentning af egenkapitalen? Hvad vil du tjene?

81 Et simpel regnestykke?

82 Regne stykke på 1 ha. jord Enhed Udbytte Pris DB/enh. DB i alt Markafgrøder Ha kg kg Kr. Kr. Vinterhvede 1, , I alt markafgrøder 1, Dækningsbidrag i alt Energi -800 Maskinstation mv -750 Vedligehold -800 Lønudgifter Ejendomsskat og forsikringer -250 Diverse omkostninger -400 Kontante kapacitetsomkostninger Af- og nedskrivninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Rest til forretning 4.749

83 Hvad må jord koste? Lav rente Høj rente Lav rente, likviditet med afdrag Lav rente, likviditet med afdrag

84 Fremtidens investeringer Need to have Likviditet bestemmer Krav til rentabilitet Ingen klare svar Likviditet Større afkast end nudrift

85 Inden du investerer Fremtige investeringer kræver større afkast end nudrift. Lav en 5 års investerings plan. Vær kritisk i forhold til forudsætningerne. De rigtige investeringer kan gennemføres.

86 Tak for i aften

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Forudsætninger Det antages at jorden købes for 6.750.000 kr. og maskiner (vandingsmaskiner og vogne) for 400.000 kr. Den samlede investeringssum udgør derfor

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Årsmøde 1. marts 2012

Årsmøde 1. marts 2012 Årsmøde 1. marts 2012 Velkomst - Knud Aage Hansen Aktuel økonomi i landbruget Søren Olsen Hvad er den rigtige jordpris Søren Olsen Landbrugets aktuelle og fremtidige finansiering Søren Olsen Nykredits

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Dansk Kvæg kongres 2009 Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Er dansk landbrug konkurrencedygtigt? Det korte svar: JA - men det fordrer stærk og fremsynet ledelse Lys

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Dansk Landbrug i dag og i fremtiden Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Disposition Landbrug & Fødevarer Landbrugs- og fødevareerhvervet Økonomiske og finansielle

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden Nye muligheder for finansiering af eksporten DI, Odense 4/3 2010 Mission EKF sikrer dansk erhvervsliv konkurrencedygtige finansielle vilkår på international markeder EKF dækker ekstraordinære

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

Økonomikonferencen 2013. v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Økonomikonferencen 2013. v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Økonomikonferencen 2013 v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition 1. Internationale tendenser og finansiel regulering 2. Reguleringen af den finansielle sektor og dets betydning for landbruget

Læs mere

Investering i landbrug

Investering i landbrug Investering i landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug, Gråkjær 13. januar 2015 Farm Management A/S Torben Andersen H.C. Jørgensen Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel:

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Strategi for vækst Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Det strategiske kompetencekort Løbende tilpasning Visuelle handlingsplaner Svinekongressen

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Skab råderum ved investering

Skab råderum ved investering Skab råderum ved investering Jakob Vesterlund Olsen Michael Friis Pedersen Institut for Fødevare og Ressource Økonomi Dias 1 Skab råderum ved investering Fra budget til rentabilitetsberegning (Jakob Vesterlund

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Agrovisjon 2007. Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet

Agrovisjon 2007. Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet Agrovisjon 2007 Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet Den 26. oktober 2007 Sektionsleder, Jeanette Brogaard Dansk virkelighed Landbrugets gæld - lånestruktur i dansk landbrug Lånemuligheder

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

ETABLERING FREDAG D. 21. NOVEMBER 2014. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

ETABLERING FREDAG D. 21. NOVEMBER 2014. Et naturligt valg for det professionelle landbrug ETABLERING FREDAG D. 21. NOVEMBER 2014 LANDBRUGETS UDFORDRINGER OMKRING ETABLERING: De etablerede er ved at være gamle. Behov for 1000 til 2000 ejerskifter inden for en kort tidshorisont. Nye ejere med

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Lars Landmand Landbrugsvej 2 9999 Landboby

Lars Landmand Landbrugsvej 2 9999 Landboby Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig Lars Landmand Landbrugsvej 2 9999 Landboby Køb af svineejendom 1. søer Udarbejdet d. 16.12.29 at onsulent Bent Kloster, Tinglev Tit: 7364 39 Mail: b@lhn.d

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Agenda 1: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 2: Klimalån a) energirenovering b)

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Vedvarende energi til procesformål

Vedvarende energi til procesformål Energistyrelsens støttepulje til Vedvarende energi til procesformål Kom i gang med ansøgningen Guiden er et sammendrag af Energistyrelsens vejledninger, SKATs definitioner og Energistyrelsen rapport VE

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere