Velkommen til. Økonomimøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Økonomimøde"

Transkript

1 Velkommen til Økonomimøde

2 Program Velkomst v/ virksomhedskonsulent v/ Søren Bjerring Bækholm Økonomien i fynsk landbrug set fra en politisk vinkel v/ næstformand Torben Povlsen Aktuelle regnskabstal fra de enkelte driftsgrene v/ afdelingschef Økonomi Anne Grete Bøgh Finansiering af landbrug fremover v/ direktør ved LFB, Jesper Lyhne Kaffe og kage Gør afdragsbomben til en fuser v/ virksomhedskonsulent Niels Borello Lausen Hvordan håndterer du fremtidens krav til investeringer? v/ virksomhedskonsulent Søren Bjerring Bækholm Gi din procesenergi en grøn overhaling med tilskud v/ seniorkonsulent Niels Boldsen Sandwich og øl/vand

3 Torben Povlsen næstformand

4 Velkommen Torben Povlsen Claus Hestholm Nye tovholdere fra bestyrelsen

5 Noget positivt

6 Noget positivt

7 Men generelt

8 Vækstplan skal give bedre bundlinje i primærproduktionen L&F Fokus

9 Økonomi Fra billede på fortiden til redskab til at forme fremtiden

10 Økonomi integreres mere i produktionsgrensrådgivningen

11

12 Aktuelle regnskabstal fra de enkelte driftsgrene Anne Grete Bøgh Afdelingschef, økonomi

13

14 Banken kikker på Resultat giver overskud Positiv egenkapital Likviditetsmæssigt overskud

15 Resultat, mælk

16 Resultat, planteavl

17 Resultat, sohold

18 Resultat, integreret

19 Resultat, slagtesvin

20 Variation i resultater

21 Kvæg

22 Planteavl

23 Sohold

24 Integreret

25 Slagtesvin

26 Bidragssats - sammenhæng Gældsprocent Indtjeningsevne Likviditet Afdragsfrihed Misligholdte lån Andre lån Restgæld Egenkapital Realkreditinstitutter Kilde: Videnscenteret

27 Likviditetsmæssigt overskud Kvæg alle alle CTV CTV Årets resultat efter nedskrivninger kvote mv Tilbageførsel af- og nedskrivninger Privat udtræk, skat og pension i alt Investeringer Interessent udlodning mv Likviditetsover- eller underskud Realkreditinstitutter Pengeinstitutter lån, netto Andet Likviditetsoverskud eller underskud

28 Likviditetsmæssigt overskud Planteavl alle alle CTV CTV Årets resultat efter nedskrivninger mv Tilbageførsel af- og nedskrivninger Privat udtræk, skat og pension i alt Investeringer Interessent udlodning mv Likviditetsover- eller underskud Realkreditinstitutter Pengeinstitutter lån, netto Andet Likviditetsoverskud eller underskud

29 Likviditetsmæssigt overskud Sohold alle alle CTV CTV Årets resultat efter nedskrivninger mv Tilbageførsel af- og nedskrivninger Privat udtræk, skat og pension i alt Investeringer Interessent udlodning mv Likviditetsover- eller underskud Realkreditinstitutter Pengeinstitutter lån, netto Andet Likviditetsoverskud eller underskud

30 Likviditetsmæssigt overskud Integreret alle alle CTV CTV Årets resultat efter nedskrivninger mv Tilbageførsel af- og nedskrivninger Privat udtræk, skat og pension i alt Investeringer Interessent udlodning mv Likviditetsover- eller underskud Realkreditinstitutter Pengeinstitutter lån, netto Andet Likviditetsoverskud eller underskud

31 Likviditetsmæssigt overskud Slagtesvin alle alle CTV CTV Årets resultat efter nedskrivninger mv Tilbageførsel af- og nedskrivninger Privat udtræk, skat og pension i alt Investeringer Interessent udlodning mv Likviditetsover- eller underskud Realkreditinstitutter Pengeinstitutter lån, netto Andet Likviditetsoverskud eller underskud

32 Fremtidens indtjeningsprognose MEGET usikker grundet situationen i Rusland og Ukraine, derfor kan der ske meget med forventningen til årets resultat 2014.

33 Fremtidens indtjeningsprognose Mælkeproduktion Hvad Resultat efter finansiering køer 400 t.kr. 800 t.kr. Resultat efter finansiering køer 500 t.kr t.kr. Mælkepris 2,85 kr. 3,20 kr. Planteproduktion Hvad Resultat efter finansiering 200 ha 400 t.kr. 350 t.kr. Hvede pris 1,55 kr. 1,35 kr. Raps pris 3,23 kr. 2,73 kr.

34 Fremtidens indtjeningsprognose Svineproduktion Hvad Resultat efter finansiering Sohold t.kr. Resultat efter finansiering Slagtesvin 600 t.kr. DC notering 11,38 kr. 10,78 kr. 7 kg s gris pris 230 kr. 228 kr. 30 kg s gris pris 398 kr. 389 kr.

35 Banken kikker på Resultat giver overskud - ja Positiv egenkapital - ja Likviditetsmæssigt overskud kan diskuteres

36 Finansiering af investering, etablering og generationsskifte Centrovice 8. april

37 Generelle udfordringer for landbrugserhvervet Behov for 1000 til 2000 ejerskifter inden for en kort tidshorisont. Velkonsoliderede ejere ikke et kreditorproblem Ejere der er tvunget til salg et kreditorproblem Nye ejere med egenkapital er en mangelvare. Behov for finansiering af investeringer Der mangler brugbare finansieringsmuligheder særligt vil ingen komme med de yderste penge Pengeinstitutterne vil generelt ikke og kun i begrænset omfang selv med Vækstkaution Vækstkaution dækker med 75% ved tab op til 20% på en portefølje. Ved tab på over 20% bliver kautionsdækningen mindre. Vækstlån kun indenfor 90% og med høj rente Ansvarligt lån fra Vækstfonden har for høj rente (12-15%) Løsningsmulighed 1. Den finansielle sektor og landbruget samarbejder om løsninger 1. Den forventede ledige kapital i LFB giver mulighed for yderligere mia. i udlån 2. PI, Vækstfonden og LFB deler risikoen 3. Realkreditten reducerer bidrag og afdragsbyrde

38 Nye produkter til LFB s medvirken ved finansiering af generationsskifter/ejerskifter og investeringer. Udviklet i samarbejde med: Djurslands Bank DLR Kredit Finansrådet Landbrug & Fødevarer Nordea Nordjyske Bank Nykredit Spar Nord Sparekassen Vendsyssel Vækstfonden

39 Hvor kan Landbrugets FinansieringsBank bidrage?

40 3 låneformål og 4 produkter LÅNEFORMÅL 1. Ejerskifte 2. Rentable investeringer 3. Mindre investeringer med kort pay back PRODUKTER Lån med en løbetid på 15/20 år. Min. 1 mio. kr. Garanti (75%) af PI udlån. Min. 1 mio. kr. Nedskrives efter år 2 lineært til 0 kr. over 8 år. Forbedringsgaranti (50%) af PI udlån med maks. løbetid på 7 år. Det garanterede lån kan højest udgøre 10 % af bedriftens samlede gæld

41 Krav til landmand/bedrift 1. Forretningsplan Strategi Risikoanalyse og afdækning 5 årig mål & plan for konsolidering Mentorordning 2. Budgetter 5 års budget med resultat- og statusbudget og likviditetsbudget Følsomhedsanalyse Plads til nødvendige investeringer og afdrag på lån Hel eller delvis fast rente på realkreditlån Fokus på likviditetsmæssig sammenhæng og rentabilitet 3. Personlig og faglig kompetence Praktisk og ledelsesmæssig erfaring Relevant uddannelse Risikoprofil 4. Tilstand af bedrift Staldanlæg Besætning Maskiner Størrelse og kompleksitet Miljøforhold krav ved alle typer investeringer alene krav ved ejerskifte/nyetablering 41

42 Eksempel på etablering (solvent landmand/grøn ejendom) Ejendom med 110 årskøer + opdræt og 59,6 ha. + forpagtet 24 ha. Mæglervurdering ved salg indenfor 6 måneder tkr (aftalt pris tkr ) Investeringsbehov tkr. 225 Nuværende realkredit tkr Bidrag 0,80% Afdrag tkr. 140 stigende til tkr % er fastforrentet Finansiering: Realkreditlån tkr overtages Bidrag 0,80% Afvikling uændret Nyt LFB lån tkr (15 % hæftelse fra Driftsbank) Driftskredit i nyt pengeinstitut tkr. 500 Budgetforudsætninger: Ydelse/effektivitet som nudrift ca kg/ekm Mælkepris under dagens niveau og yderligere reduceret til 2,80 i 2015 og 2,63 i 2018 Nulpunktsmælkepris på konsolidering er 2,59 faldende til 2,51 i % af realkreditlån er fast forrentet Ung og dygtig landmand ønsker at etablere sig med en opsparing på 400 tkr. Omkostninger ved handlen udgør 500 tkr

43 Eksempel på etablering (insolvent sælger/rød ejendom) Ejendom med 600 søer med 30 kg grise og 150 ha Udbudt til salg for tkr Overtages for tkr maskiner for tkr omkostninger for tkr inkl. ekstraordinær afdrag realkreditlån Vedligeholdelse fuldt opdateret Nuværende realkredit tkr Realkreditbelåningen gældsovertages med ekstraord. afdrag på tkr års afdragsfrihed for 50 % Bidragssats 1,25% Finansiering: Nyt realkreditlån tkr (LTV 82%) Fast rente og afdragsfrihed på 50% Bidragssats 1,25% Lån på tkr eller garanti fra LFB på tkr (75%) af PI lån på tkr Driftskredit i PI med maks. tkr Ung og dygtig landmand ønsker at etablere sig med en opsparing på 750 tkr. Omkostninger ved handlen udgør 500 tkr

44 Eksempel på investering, udvidelse til 600 køer (gul ejendom) Ejendom med 310 årskøer + opdræt og 180 ha. + forpagtet 235 ha. Udvidelse til 600 køer. Samlet investering 18,4 mio. kr. Malkestald, kvie- og ungdyrstalde trænger til renovering. Udvidelsen kan forrente renoveringen og sikre bedrift til en solid enhed. Nuværende realkredit udgør tkr og bankengagement udgør tkr Tilsagn om realkreditlån tkr Begrænset egenkapital med solvens på 16 Finansiering: Nyt realkreditlån tkr , fast rente Ca. 50% af realkreditgæld er i fast rente, bl.a. afdækket via SWAP frem til 2020 LFB garanti tkr for nyt banklån på tkr Primær sikkerhed i ejerpantebrev næst efter eksisterende engagement på maksimalt 2,0 mio. kr. Driftskredit og byggekredit håndteres af PI. Budgetforudsætninger: Ydelse/effektivitet, nu-drift: ca kg/ekm leveret, budget kg/ekm Mælkepris under dagens niveau og yderligere reduceret til 2,70 i 2015 og 2,64 i 2016 Solvens forventes at være 30% ultimo 2018 Ung og dygtig landmandsfamilie ønsker at udvide til 600 årskøer. Egenkapital i dag 9,1 mio. kr. og resultat i 2013 på tkr

45 Centrovice Hvor mange påtænker at sælge i 2014? Hvor mange påtænker etablering eller generationsskifte i 2014? Hvor mange påtænker igangsætning af større investeringsprojekter i 2014?

46 Ansøgninger omfattende ejerskifte og ved investeringer større end 1 mio. kr. Processen er delt i 2 step: 1. Kundedialog med pengeinstitut Pengeinstitut sender ansøgning samtidig til 2. Landbrugets Finansieringsbank og Vækstfonden, hvis der er behov for begge. LFB og VF har selvstændige kreditvurderingsprocesser men koordinerer indbyrdes

47 Ansøgninger om forbedringsgaranti. Hurtig og enkel: 1. Pengeinstituttet anser projektet for en god investering, og tilsagn om lån er afhængig af en forbedringsgaranti. 2. Pengeinstituttet ansøger LFB om en forbedringsgaranti. 3. Kreditvurdering foretages af LFB på grundlag af samme oplysninger som pengeinstituttet har modtaget. Som udgangspunkt uden besøg på ejendommen. 4. Svar til pengeinstituttet fra LFB 5. Svar til landmanden fra pengeinstituttet

48 Indtil videre er. Samarbejdet skudt i gang med: Nordjyske Bank Spar Nord Djurslands Bank Sparekassen Vendsyssel Ringkøbing Landbobank Sparekassen Bredebro Sydbank Jyske Bank Jutlander Bank Den Jyske Sparekasse Dronninglund Sparekasse Nordea Sparekassen Thy Lollands Bank Østjysk Bank Sparekassen Kronjylland Sparekassen Faaborg Sparekassen Sjælland

49 Kontaktoplysninger Landbrugets FinansieringsBank Nyropsgade 17, st København V Mail Telefon

50 Pause til kl

51 Gør afdragsbomben til en fuser! Økonomimøde, den 8. april 2014 Niels Borello Lausen

52 De afdragsfrie lån er kommet til at fylde rigtig meget ud af det samlede udlån. Efter min mening også for meget jeg mener, at der er behov for, at vi sammen fokuserer på at få reduceret brugen af afdragsfrie lån. Annette Vilhelmsen, april 2013 Fokus bestemmes af

53 Det bruges afdragsfrihed til

54 Uændret kreditpolitik Udfordring Kreditpolitik Alternativ Forlænge afdragsfrihed Ny afdragsfrihed LTV < 60%: OK LTV > 60%: Nej LTV < 60% og < 60% af værdi af jord og bolig 30-årigt annuitetslån 30-årigt annuitetslån Udfordring Kreditpolitik Alternativ Forlænge afdragsfrihed LTV < 45%: OK 30-årigt annuitetslån Ny afdragsfrihed LTV < 45%: OK 30-årigt annuitetslån Problem: Værdifald

55 Modelejendom Låneportefølje DKK Kategori % af lån Beskrivelse Restgæld (DKK) Restløbetid (år) Rente p.a. % F1 - m. afdrag ,00 0,50% Realkreditlån 81% F1 - afdragsfrit * 24,00 0,50% Banklån 14% Bank ,00 0,50% Kassekredit 5% KK ,00 7,50% % *24 års restløbetid heraf fire år med afdragsfrihed

56 Afdragsbomben!

57 Løbetidsforlængelse

58 Er det her en fuser?

59 Afdragsperiodens betydning Restgæld Rente inkl. bidrag 2% Årlig ydelse Forskel Afdragsfrit år år

60 Ta stilling Hvilke investeringsplaner har du de næste fem år? Hvordan udvikler dine afdrag sig de næste fem år? Hvordan er de skattemæssige afskrivningsmuligheder de næste 5 år? Hvilken likviditet genererer driften de næste fem år?

61 Ta handling Omlæg lån allerede nu med ny afdragsfrihed og evt. større afdrag og få ro de næste 10 år? Afvikl så meget bankgæld som muligt nu? Omlægning og optimering af driften? Slankning af balancen?

62 Dagens Nets Hope is not a strategy

63 Det glade budskab Hvis du Skaber gode produktionsresultater Har en god indtjening Driver en sund virksomhed Er en dygtig driftsleder Så er der også finansiering! Realkredit Bank Landbrugets FinansieringsBank Vækstfonden AP-pension Penge, vi endnu ikke kender eksistensen af

64 Gi din procesenergi en grøn overhaling med tilskud Niels Boldsen Seniorkonsulent

65 Tilskud til vedvarende energi Ordningen om støtte til fremme af anvendelse af vedvarende energikilder løber til 2020 Der afsættes 500 mio. kr. hvert år frem til 2020 Hvem kan søge Virksomheder der anvender fossile brændsler (olie, gas eller kul) til procesformål Hvilke projekter Energieffektive projekter hvor virksomheden omlægger det eksisterende energianlæg baseret på fossilt brændsel til et anlæg som udnytter vedvarende energikilder eller fjernvarme.

66 Hvilke udgifter omfatter støtten? Ekstern rådgivning Miljøundersøgelse (VVM) Købsprisen for anlæg, komponenter og lign. Entreprenørydelser og installation Tilslutning til biogas- eller fjernvarmenet Nødvendige følgearbejder Udgifter til en krævet revision af regnskab

67 Eksempler på VE-anlæg Varmepumper Jordvarme LED-belysning Halmfyr Flis- og træpillefyr Tilslutning til biogas- og fjernvarmeanlæg Vindmøller Solcelleanlæg

68 Tilskuddets størrelse Tilskuddets størrelse fastlægges dels efter EU s regler om statsstøtte, dels efter ordningens rammer og projektets rentabilitet Små virksomheder max 65 % (næsten alle danske virksomheder) Energieffektiviseringer i direkte tilknytning til omlægning Små virksomheder max 40 %

69 Vejen til besparelser Energirådgivning Kortlægning af energiforbruget i hovedområder: Køleanlæg Ventilationsanlæg Proces- og trykluftanlæg Belysning Bygningsinstallationer Standbyforbrug Konkrete forslag til virksomheden

70 Fokus på den daglige drift Hvad skal din virksomhed gøre? Kortlægning af energiforbruget Gennemføre rentable besparelser Motivation af medarbejdere Energirigtig projektering og indkøb Registrere energiforbruget Hvad gør andre virksomheder? Registrerer det daglige energiforbrug Inddrager medarbejderne

71 Rådgivning og ansøgning Energiselskaberne har en energispareforpligtelse, og de kan yde rådgivning ved gennemførelse af energisyn, da de dermed kan opnå ret til at indberette de opnåede energibesparelser, men de må ikke give direkte tilskud til gennemførelse af projektet. Centrovice har flere samarbejdspartnere på energiområdet, og kan som uvildig rådgiver være behjælpelig med udarbejdelse af økonomi ansøgning om tilskud.

72 Hvordan håndterer du fremtidens krav til investeringer v/ virksomhedskonsulent Søren Bjerring Bækholm

73 Dags orden Hvordan håndteres kravene i dag Gennemgang af forretnings evne ved de enkelte drifts grene Lidt om finansierings omkostninger Fremtidens krav. Kalkulations renten fremover.

74 Afkastningsgrad kvæg Afkastningsgrad Bundet kapital i 1000 kr

75 Afkastningsgrad slagtesvin Afkastningsgrad Bundet kapital pr. enhed i 10 kr

76 Afkastningsgrad søer Afkastningsgrad Bundet kapital pr. enhed i 1000 kr

77 Afkastningsgrad salgsafgrøder Afkastningsgrad Bundet kapital pr. ha (Driftsgren)

78 Jord Og hvad med likviditeten? Kan sælges og der er evt. overskudslikviditet ved salg Kvæg Ca. 12 år. Søer Ca. 20 år Slagtesvin Ca.???

79 Hvad koster penge Alternativ højgæld Andel rente inkl. Bidrag Real kredit variabel 25% 2,25% Real kredit fast rente 25% 5,50% Bank rente 25% 8,00% Rente lån lfb bank mf 25% 9,00% Gns rente 6,19% Alternativ lav gæld Andel rente inkl. Bidrag Real kredit variabel 70% 2,00% Real kredit fast rente 0% 5,00% Bank rente 30% 5,00% Rente lån lfb bank mf 9,00% Gns rente 2,90%

80 Hvilken kalkulations rente Virksomhedens krav til rente? Dyreste renter? Alternative renter? Risiko ved investeringer? Forrentning af egenkapitalen? Hvad vil du tjene?

81 Et simpel regnestykke?

82 Regne stykke på 1 ha. jord Enhed Udbytte Pris DB/enh. DB i alt Markafgrøder Ha kg kg Kr. Kr. Vinterhvede 1, , I alt markafgrøder 1, Dækningsbidrag i alt Energi -800 Maskinstation mv -750 Vedligehold -800 Lønudgifter Ejendomsskat og forsikringer -250 Diverse omkostninger -400 Kontante kapacitetsomkostninger Af- og nedskrivninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Rest til forretning 4.749

83 Hvad må jord koste? Lav rente Høj rente Lav rente, likviditet med afdrag Lav rente, likviditet med afdrag

84 Fremtidens investeringer Need to have Likviditet bestemmer Krav til rentabilitet Ingen klare svar Likviditet Større afkast end nudrift

85 Inden du investerer Fremtige investeringer kræver større afkast end nudrift. Lav en 5 års investerings plan. Vær kritisk i forhold til forudsætningerne. De rigtige investeringer kan gennemføres.

86 Tak for i aften

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj Orienteringsmøde 2015 Projekttilskud 2015 (FORELØBIG) Ansøgningsperioder og tilskudsbeløb VE til proces: Miljøteknologi; gartneri og fjerkræ Miljøteknologi; Modernisering, kvæg Januar Februar Marts April

Læs mere

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner 1 2 Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Velkommen til økonomi orienteringsmøde

Velkommen til økonomi orienteringsmøde Velkommen til økonomi orienteringsmøde Den 21. januar 2014 Aktuelt status Spredningen i de økonomiske resultater bliver større og større både på tværs og inden for driftsgrenene På den ene side spirende

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere