Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed"

Transkript

1 Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk

2 På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger udbydes ifm. ejendomskøb? 4. Hvilke udbydere findes på markedet? 5. Hvilke lånetyper udbydes? 6. Hvilken risiko/følsomhed vil du påtage dig? 7. Hvilke finansielle muligheder kunne du tænke dig at have fremadrettet?

3 Sammensæt sikkert din kommende finansiering Når du skal finansiere en virksomhed, kan der ske uforudsete ting undervejs, og succesen står og falder med, om der er gjort et godt forarbejde, så flest mulige detaljer på forhånd er på plads. Der er behov for en god rådgiver, som kan vise vej, foreslå alternative ruter og til at besvare spørgsmål undervejs. DLBR s rådgivere gør dig tryg ved at give dig Råd omkring den optimale etableringsform for dig. Overblik over, hvad ejendommen er værd. Overblik over, hvilke lånemuligheder du har. Råd omkring fordele og ulemper ved forskellige lånetyper. Råd omkring risikoen/følsomheder ved forskellige lånetyper. Overblik over dine muligheder vha. scenarieanalyse. Råd omkring skattemæssige overvejelser. Husk: Du kan ikke starte for tidligt med at forberede og planlægge finansieringen af din kommende virksomhed. Mange forhold skal undersøges, så du hele vejen igennem træffer de rigtige valg, og nogle muligheder kræver, at man er ude i god tid.

4 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? Når du går med overvejelserne om at starte som selvstændig, er der mange faktorer, du skal have på plads inden. Disse faktorer er forskellige alt afhængige af, hvilken situation du står overfor. Overordnet findes der i dag seks indgange til at starte som selvstændig, som hver især har sine fordele og ulemper. Fri handel Familiehandel Indtrædelse I/S Forpagtning Tvangsaktion Udover at tage stilling til hvilken type af virksomhed du ønsker, skal du også overveje, hvilken ejerform du ønsker. Køb af/overtagelse af ejendom fra enten bank eller realkreditinstitut Personlig Selskab Eneejer I/S A/S ApS Overvej i den forbindelse Hvilken etableringsform der er optimal for dig? Hvilken ejerskifteform, du står overfor? Fri handel, familiehandel (far/søn), overtagelse/indtræden i I/S, forpagtning, overtagelse fra enten bank- eller realkreditejendom eller tvangsauktion. Din rådgiver kan hjælpe dig med Fordele og ulemper ved forskellige typer af etableringsformer.

5 Overblik over, hvilke mulige løsninger der er ved overtagelse af en ejendom. Hvilke analyser, der er nødvendige, før en ejendom kan kvalificere sig som købsmoden. 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? Når du er blevet mere bevidst om, hvilken etableringsform der er optimal for dig, er næste skridt at udpege din kommende ejendom. Denne proces er måske den sværeste øvelse i forløbet du skal være meget omhyggelig med at vurdere de ejendomme, som du enten selv indhenter salgsopstillinger på eller får tilbudt. Det kan du gøre på flere måder øvelsen er i sidste ende at vurdere, hvor meget den potentielle virksomhed er værd. Overvej i den forbindelse Hvordan ser bedriftens produktionsforhold ud på kort og lang sigt? Hvordan vil økonomien være på bedriften? Hvad er den realistiske værdi af bedriften? Din rådgiver kan hjælpe dig med At vurdere, hvilke analyser der er nødvendige, før en ejendom kan kvalificere sig som købsmoden. At få vurderet produktionsforholdene på bedriften i form af en bedriftsanalyse af kapitalapparatet. At opstille en økonomisk plan og et budget for produktionen. At få et realistisk bud på, hvad ejendommen er værd.

6 3. Hvilke finansieringsløsninger udbydes ifm. ejendomskøb? Der findes flere forskellige finansieringsløsninger ifm. et ejendomskøb. Den mest traditionelle finansieringsform er sammensat af realkreditfinansiering kombineret med et efterfølgende banklån og en tilhørende driftskredit. I dag er det kun i de færreste tilfælde, at et ejendomskøb vil kunne finansieres ved hjælp af et realkreditlån og et pengeinstitutlån/driftskredit og købers egenkapital. I takt med finanskrisen, og skærpede kreditkrav i pengeinstitutterne, har den traditionelle finansieringsmodel været under pres. Det har medført oprettelse af Landbrugets FinansieringsBank og Vækstfonden, som hver især eller i samspil kan være behjælpelige med finansieringen af en ejendom. Alternativt kan sælger også tilbyde et sælgerpantebrev, hvor sælgeren stiller den yderste del af finansiering til rådighed. Herved reduceres andelen af traditionel finansiering. Udover de traditionelle finansieringskilder udbyder AP Pension en alternativ finansieringsmodel. AP Pension finansierer jord og bygninger, mens du selv finansierer resten. Modellen tilbyder, at du på sigt (efter 8-10 år) har mulighed for at købe jord og bygninger. Indtil da forpagter du jorden til 5,2 % p.a. og lejer bygninger til 6,5 % p.a. Den sidste løsningsmodel, som du kan overveje som alternativ til selveje, er indgåelse af en forpagtningskontrakt i stil med modellen fra AP Pension. Til forskel fra AP Pension forpagtes ejendommen direkte fra en eksisterende landmand. Ekstra inventar eller driftsmateriel kan evt. leases, mens driftskreditten enten kan komme fra et pengeinstitut eller egenfinansiering. I 2014 arbejdes der desuden med fremskaffelse af anden kapital i form af blandt andet erhvervsobligationer, crowdfunding og folkeaktier, men endnu har ingen af disse kapitalfremskaffelsesværktøjer vundet indpas på det danske marked for finansiering af landbrugsejendomme.

7 Eksempler på mulige finansieringsløsninger for ejendomskøb/forpagtning Pengeinstitutlån Pengeinstitutlån suppleret med LFB/Vækstfonden Pengeinstitutlån Sælgerpantebrev AP Pension Pengeinstitutlån Pengeinstitutlån Erhvervsobligationer Erhvervsobligationer Pengeinstitutlån Crowdfunding Crowdfunding Forpagtning Leasing Overvej i den forbindelse Hvilke finansieringsløsninger du vil foretrække i forhold til valg af ejerform. Fordele og ulemper ved de forskellige finansieringsformer Hvilke finansieringsformer er realistisk i din nuværende situation Din rådgiver kan hjælpe dig med En præsentation/introduktion af de enkelte finansieringsformer. At overveje fordele og ulemper ved valg af finansieringsløsning. At give et realistisk billede af, hvilke finansieringsløsninger der er mest realistisk at opnå.

8 4. Hvilke udbydere findes på markedet? Det finansielle marked kan overordnet inddeles i tre kategorier, realkreditog pengeinstitutter samt andre aktører. Som vist i nedenstående figur findes der inden for landbruget fire realkreditinstitutter, 103 pengeinstitutter (kun de fem største er listet) og andre væsentlige aktører er for overskuelighedens skyld opdelt i underkategorier. institutter Nykredit DLR Danmark Nordea Kredit Pengeinstitutter Danske Bank Jyske Bank Nordea Sydbank Spar Nord Andre aktører LFB Vækstfonden AP Pension At danne overblik over, hvilke finansieringspartnere der er i markedet. Erfaringer med realkreditinstitutter. Erfaringer med pengeinstitutter. Leasingselskaber Overvej i den forbindelse Hvilken finansiel sammensætning/konstellation du vil foretrække. Hvem du vil vælge som finansieringspartner, hvis du havde frit valg. Hvem der kunne have interesse i at finansiere den udvalgte ejendom. Din rådgiver kan hjælpe dig med

9 Hvem der er lokalt forankret, og hvordan de forskellige finansielle partnere agerer såvel i historisk perspektiv som på nuværende tidspunkt. Erfaringer med andre aktører på markedet.

10 5. Hvilke lånetyper udbydes? De forskellige udbydere har også forskellige lånetyper på hylderne. produkter* Fastforrentet obligationslån. Fastforrentet kontantlån. Tilpasningslån, variabel rente. CITA lån, variabel rente. CIBOR lån, variabel rente. EURIBOR lån, variabel rente. Obligationslån med renteloft, variabel rente. Pengeinstitutprodukter* Erhvervslån, fast/variabel rente. Erhvervskredit. Valutalån/kredit. Byggelån/kredit. Finansielle produkter Renteswap. Valutaswap. Renteloft. Garantier Produkter fra andre aktører* Købekontrakt Maskin- eller anlægslån, fast eller variabel rente. Leasing Finansiel leasing, fast eller variabel rente. Operationel leasing, fast eller variabel rente. Sale-leaseback. * Bemærk at nogle af lånetyperne er overskifter for en række andre lån. LFB og Vækstfonden tilbyder låntyper inden for pengeinstitutproduktkategorien, mens AP Pension har en specifik forpagtningsmodel nævnt under punkt 3. Overvej i den forbindelse Hvilken finansiel sammensætning du gerne vil have/foretrækker. Hvilke lånetyper du kender. Hvilke lånetyper du foretrækker. Din rådgiver kan hjælpe dig med Produktkendskab inden for de forskelige lånetyper. Hvilke lånemuligheder der findes. Hvad der kan lade sig gøre i det nuværende marked. Vurdering af om evt. eksisterende belåning på ejendommen med fordel kan overtages.

11 6. Hvilken risiko/følsomhed vil du påtage dig? Når du skal sammensætte din finansiering, er det vigtigt, at du holder dig for øje, hvilken risiko du påtager dig ved den valgte lånesammensætning. Derfor er det tilrådeligt at tage stilling til, hvilken følsomhed/risiko du er villig til at løbe for (måske) at opnå den billigst mulige finansiering nu og her. Overvej i den forbindelse Hvilke følsomheder der kan ramme dig, som enten direkte eller indirekte påvirker din finansiering? Hvilken risiko du kan/vil påtage dig? Om du har det rette finansielle beredskab? Din rådgiver kan hjælpe dig med At illustrere, hvilke følsomheder der kan ramme din bedrift og dermed påvirke din finansiering vha. værktøjerne Dynamisk Strategi og Helhedsorienteret Risikostyring. Følsomhedsanalyser på forskellige lånesammensætninger. Overblik over dit finansielle beredskab.

12 7. Hvilke finansielle muligheder kunne du tænke dig at have fremadrettet? Sidste skridt inden du fastlægger din endelige finansiering bør være at tænke over, hvilke finansielle muligheder, du gerne vil have fremadrettet. Det kan være, at det nuværende finansieringsvalg medfører begrænsninger. Planlæg det derfor med dine finansielle samarbejdspartnere. Overvej i den forbindelse Om du og dine finansielle samarbejdspartnere har samme forestillinger omkring din finansielle fremtid. Om du har det rette finansielle set up til at modstå svingende indtjening, stigende renter og gebyrer samt svingende aktivpriser.

13 Din rådgiver kan hjælpe dig med Hvilken (fremtidig) plan du skal fremlægge over for dine finansielle samarbejdspartnere vha. værktøjet Dynamisk Strategi. Hvilken finansieringsstrategi der bedst tager højde for svingende indtjening, stigende renter og gebyrer samt svingende aktivpriser. Det bedst mulige finansielle set up til fremtidssikring af din ejendom.

14 8. Hvad med SKAT? De fleste ved nok, at man ikke kommer udenom at overveje skattemæssige forhold, når man driver virksomhed. Som køber kan du med fordel allerede inddrage skattemæssige overvejelser i etableringsfasen. Du bør selvfølgelig have et overordnet kendskab til de skatte- og momsmæssige regler for drift af virksomhed inden du etablerer dig. Skattemæssige forhold kan særlig inddrages i overvejelser om Muligheder for at opspare til etableringen gennem en etableringskonto alternativ en iværksætterkonto. Fordelingen af købesummen på de forskellige aktiver i handlen. Erhvervelse af virksomhed med succession. Hvad betyder det for dine skattemæssige forhold også på sigt. Etableringsformen betydningen af skattemæssige forskelle ved at drive virksomhed i personligt regi eller i selskabsform. Din rådgiver kan hjælpe dig med At vurdere de skattemæssige konsekvenser af erhvervelse med succession, herunder størrelsen af den overtagne skattebyrde Analysere fordele og ulemper ved at drive virksomheden i personligt regi eller i selskabsform Inddrage skattemæssige forhold ved budgetlægningen. Lave en skattestrategi Læs mere om ejerskifte på landbrugsinfo.dk/ejerskifte

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Minirapport udgivet af Jyske Finans Indhold Hvordan skaber I nye forudsætninger for vækst uden at bruge egenkapital eller

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

home - en del af Danske Bank koncernen

home - en del af Danske Bank koncernen home - en del af Danske Bank koncernen Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde Siden starten i 1990 har home præget den danske ejendomsmæglerbranche med innovative produkter, der gør det trygt at købe

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere