Bestyrelsesmøde 3. april Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen overtager fra tidl. Line. Webmaster? Anne Louise MOK- tjans Badar Opslagstavle Maiken Arrangementsansvarlig Anne Louise Vi har brug for et overblik over alle arrangementer. Vi tænker at disse kan lægges ind på hjemmesidens kalender. Det er stadig initiativtager som er ansvarlige for de enkelte arrangementer, tjansen arrangementsansvarlig går således kun ud på at samle datoerne på hjemmesiden. 2. Basisgrupper til rusbogen, deadline 30. april. Har vi noget fra sidste år? Skal vi have taget et billede? Vi har gammelt tekstmateriale på Dropbox. Carsten står for at tage billede til slut på dagens møde. 3. SUNDfest 2013, 9. april Temaerne kunne være: one health, god videnskabelig praksis, ulighed i sundhed, sundhedsetik eller noget helt femte. Jeg står til rådighed med al den praktiske assistance det skal være i fht. planlægningen, men jeg har brug for jer til at beslutte hvad der er fedt at høre om og hvordan konceptet skal være

2 det er i første omgang konceptet og siden evt. Navne på gode forskere som passer ind som oplægsholdere. Jeg står gerne får at kontakte dem på vegne af dekanen. I brainstormfasen mener jeg ikke vi behøver at holde os til at tænke sund- forskere - vi ka også tænke internationalt, hvis det giver mening. Festen bliver den 28. september. Patrick skal til mødet 9. april allerede og repræsenterer PUFFs interesser. Forslag til temaer fra PUFF: God videnskabelig praksis Andre ideer sendes til Patrick pr. mail 4. Basisgruppemøde d. 24. april Mødet er 24. aprilkl 17 i Varer hele aften. Det berettes via Christian at der fremover vil være flere ansøgere til Studenterpuljen, dvs. formegentlig færre penge til PUFF. Det skyldes at FARMA og LIFE studenterorganisationer førhen har modtaget et fast allokeret beløb fra deres respektive fakulteter. Fremover er det meningen at de skal ansøge Studenterpuljen. 5. Status på Martins Spørgeskema mangler noget hjælp? Maiken og flere tidl. Bestyrelsesmedlemmer har tidligere arbejdet med et spørgeskema. Martin har nu oprettet spørgeskema på nettet og vil gerne lave et skema som favner bredt, dvs. fanger både forskningsårsstuderende og fritidsforskere. Anledningen er at man på KMS har talt om at antallet af studerende som forsker er eksploderet de seneste år. Martin sender skemaer ud i runder med deadlines for svar & feedback fra os andre i bestyrelsen. Indspark angående formål og outcomes: Vi diskuterer publikation som ikke hidtil planen. Såfremt vi senere påtænker publikation ved vi fra tidligere spørgeskema at metoden skulle være godt gennemtænkt. Med publikation in mente nås til en konsensus om 1) en stram undersøgelse med kontrolleret deltagerantal kan laves blandt forskningsårsstuderende. Og 2) det er muligt at lave et mere kvalitativt og/eller bredere studie af resterende fritidsforskere. I så fald skal udformes to mails: én til forsknigsårsstuderende og én til alle andre, så vi undgår dobbeltspam.

3 6. Maiken: Dropbox De nye medlemmer skal inviteres og der skal ryddes op. Carsten er primus motor på oprydning. Der skal måske anskaffes en USB stick/harddisk til opbevaring af gammel data. Opslag fra vejledere Vi vedtager at opslag hænger til ansøgningsfrist eller maksimalt en måned på hjemmesiden. Tillige taler vi om at lave en skabelon til opslag som vi opfordrer til at vejlederne bruger. Det skal ikke være obligatorisk, da vi primært ønsker at sikre os de studerende er opmærksomme på forventningsafstemning med vejledere, styr på om der er løn eller ej og hvad arbejdet går ud på. Jeppe er ansvarlig for at gennemgå hvad der står under opslag på hjemmesiden og lave skabelon samt. udarbejde ny tekst efter behov. 7. Marie Louise som æresmedlem Udnævnt til æresmedlem i PUFF ved GF. Der skal sendes en mail til Marie Louise med dette glædelige budskab. Vi skal desuden have æresmedlemmer lagt på hjemmesiden, det drejer sig pt. om Marie Louise og Emil Fosbøl. 8. Facebook- gruppe: Skal/kan facebook være åben for alle? Eller skal ansvarlige have adgang til medlemsliste og så er det kun for medlemmer? Vi vedtager at lave en åben gruppe, da formålet er at lave reklame. For at oprette events skal man være admin. Dvs. at Arrangementsansvalige må gøres til admins for at oprette events, de kan senere framelde sig igen hvis de ikke vil spammes Dem som gerne vil være admins skal sende en mail til Jeppe eller Anne Louise, da disse er vores nuværende admins.

4 9. Beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden Billede + kort beskrivelse sendes til webansvarlig. 10. Nye regler for forskningsåret De skal på hjemmesiden hvem vil stå for det? Der er kommet nye regler igen. Det er nu sådan at man kan aflevere forskningsårsopgave uden at gå til eksamen. I så fald kan den ikke overføres til kandidatspeciale, og man får kun et diplom. 11. Eventuelt Christian beretter om udviklingen fra seneste møde i udvalget for fremtidens forskning. Christian er desuden blevet kontaktet af FADL som nu også er begyndt at interessere sig for forskning. Derfor er Christian og Sofie inviteret over til FADL for at orientere om studenterforskning lørdag den 13 april. Maiken har desuden et par punkter. Basisgruppe battle: Vi har ikke tid til dette Dansk Naturvidenskabsfestival vil gerne invitere os til deltagelse. Det ligger i uge 39. Der er individuel tilmelding hvor man som enkeltperson logger på en hjemmeside og beskriver hvem man gerne vil holde foredrag for (fx 7.10 klasse) og hvad man vil fortælle om, så fordeler de foredragsholdere til skoler. vi vedtager at den er lagt ud til vores medlemmer, og hvis de har nogle konkrete ønsker vil vi gerne tage dem op på foreningsniveau. 12. NÆSTE SEMESTERS PROGRAM: Tema skal besluttes: Projektopstart Maiken - Litteratursøgning: Rykket fra sidste semester, således er der allerede søgt penge til arrangementet. Jette Melby (fra Hillerød) skriver at hun ikke har tid i foråret. Hun vil gerne holde et foredrag af max en time for vingaver, men ikke mere. Vi vedtager at kontakte KUB Nord vdr. et kurus i Ovid og Embase søgninger. Vi satser på 1. tirsdag/onsdag i oktober til dette.

5 Kritisk litteratur læsning og søgning: Gennemgang af et systematisk review med Marjukka fra Cochrane samarbejdet og diskussion af hvordan man opbygger sit eget systematiske review. Carsten Kontakter Marjukka og forhører sig Forskningsmetodik: Jeppe Har kontakt til Simon Francis som holder kursus i introduction to clinical research. Form: Foredrag med vingaver. Lærke: Status på SAS? Der er travlt i SAS gruppen. Det er ikke lykkes at få uddannet nye instruktører hos SAS, ej heller er vore instruktører blevet videre uddannet. Alexander står for kontakten til SAS institute. Det er usandsynligt at vi når at afholde avanceret SAS kursus dette semester. Vi skubber dette kursus til næste semester. Ad basalt kursus sigter SAS gruppen pt. på at afholde basalt SAS kursus i Maj. Ad økonomi: Deltagergebyr må sættes op da vi hidtil har søgt for lidt penge til tryk. Badar - "good clinical practice", som er en international etisk og videnskabelig kvalitetsstandard for udførelsen af et klinisk lægemiddelforsøg der involverer mennesker. Vi diskuterer at invitere GCP enheden om de vil komme. Det kommer således til at dreje sig meget om lægemiddelafprøvning. Vi sigter mod arrangement i November. Carsten: Projektledelse Praktisk projektledelse og gennemgang af projektpilen, redskaber til projektstyring og interessentpleje. STUDENTERPULJEN D. 15. APRIL

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015 Til stede Den 2/3: Nicolas, Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jonas, Joyce, Jacob og Daniel (referent) Den 16/3: Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jacob & Daniel (referent)

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen)

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen) Nyhedsbrev April 2015 Kære forældre Jeg havde desværre ikke mulighed for at være i Troldhytten i dag fredag. Jeg ønsker jer der stopper i Troldhytten al godt fremover. Jeres børn fik knus og kram torsdag

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere