g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg."

Transkript

1 Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden: 1. Formalia: a) Valg af dirigent og referent. FU indstiller: hhv. Ronni og Andreas b) Godkendelse af dagsorden. c) Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde 6, d. 21. marts 2012 udsendt 2. Meddelelser a. Formandskab På dagsorden. b. Vagtbureau På dagsorden. c. Medicinerladens bestyrelse Planlægningen af gårdfesten går godt. Odontologisk boghandel er konkurs. Vi overtager formentlig salget. 15% instrument salget går godt. d. ACUTA Der opfordres til, at Jonas refererer fra Læge Foreningens møde den 27/4 ang. 4 års reglen, som acuta er meget interesseret i. De er positive til at lave PR om KBU undersøgelsen. Der foreslås at oplægget af Acuta sættes ned. FU vil tale med acuta om dette. e. Lokal medlemsfordelsudvalg Der er blevet foreslået, at der sælges træsko i medicinerladen en mfu opgave? Paw sko rabataftale? Der arbejdes videre efter eksamen! f. Mentorordning Brev til mentees på vej. g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. h. Arrangementsudvalg Det foreslås at vi møder op og støtter Ashipti løb lørdag den 19 maj med gennem at medbringe vores kafferygsække. Annika vil stå for en evt. koordinering. i. PR udvalg Sara har undersøgt muligheden for køb af reklame-usb sticks. Prisen bliver 30 kr./stk.. Det

2 vil koste 2 kr. per stick, hvis der skal lægges data ind på forhånd. De er 2 GB store. Det er evt. muligt at have en reklame for medicinerladen på den ene side for at mindske prisen. Kan de presses i pris?? Sara arbejder videre på sagen til næste repræsentantskabsmøde. j. Andre lokale udvalg Paragraf 7. Har sat annonce i acuta og der er kommet 4 ansøgninger. Udvalget kigger nu på ansøgere. k. Hovedforeningen/Hovedbestyrelsen Kritisk revisor fra Aarhus til HF har været til møde. HFs revisorer var positive til HFs regnskab for Der har ikke været de store investeringer og et overskud på kr. l. Overenskomstudvalg Der har været stille. Ok13 skydes i gang på OK seminar i weekenden. m. Lægevikargruppen Anne har meldt sig ud. n. Uddannelsespolitisk udvalg o. Andre Hovedforeningsudvalg SUG: Formanden Maj fra KBH har efterspurgt beretninger om hvordan der er at undervise i de forskellige byer. Annika har allerede sendt sin. Jonas og Ronni vil følge trop. p. FADLs Forlag Fra Lotte (ikke til stedeværende): Rabataftalen bogladen har med forlaget er blevet sagt op. Det undersøges nu hvorfor og herefter tages der stilling til, hvad der skal gøres. 3. VB-nyt Afsluttede forhandlinger med Odense om vedtægter for nyt VBV. Bestyrelsesmøde med VBÅ d Hvad skal vi arbejde med i Aarhus i forhold til det kommende nye vagtbureau? Punktet er til orientering Forhandlinger: Lærke og Mette færdiggjorde forhandlingerne om vedtægtsændringerne. Så det blev ikke nødvendigt at involvere HB i forhandlingerne. Resultatet blev en bestyrelse på 7, som består af 2 fra Odense - 2 fra Aarhus - 3 eksterne. De eksterne kan da give deres ekspertise. Den bedst mulige kandidat til formandsposten skal vælges af den siddende bestyrelse og skal være en studerende. Der skal yderligere vælges en suppleant fra begge byer. Næste skridt er at tage stilling til om direktørstillingen skal slås op eksternt eller internt. Generelt:

3 Ronni roser forhandlerne for arbejdet, der er blevet lavet. Jonas er glad for den gode kommunikation der har været mellem vagtbureauet og repræsentantskabet den seneste tid. Charlotte efterspørger information til medlemmerne. Dette kommer så snart, der er noget, der er kommet plads. Det nye vagtbureau stiftes 1/ Det er oplagt at lade den nye bestyrelse køre vagtbureauet ind allerede når forhandlingerne er endeligt på plads med regionerne. Regningen for den tidligere fusionsproces er sendt til Odense. Dette er Odense imod. Mette mener, at det er rimeligt, at Odense skal betale fra 1/10-11, da de er gået imod de vedtægter, som er blevet vedtaget på GF i begge byer. Christoffer Fode, Advokat, mener, at Odense skal betale, da det var dem som trak sig fra forhandlingerne. 4. Målbare mål Ansvarlig for punkt: Lærke Hvordan får vi flere til at like os på FB? Hvad er et realistisk mål, hvor mange procent af vores medlemmer er det realistisk at få til at følge os på FB? Punktet er til diskussion Hvordan: Konkurrencer og Tvinge folk derind med tilbud. Der skal være en computer tilgængelig til gårdfesten og det skal evt. laves en konkurrence til dagen. Der opfordres til at alle rep-medlemmer inviterer sine venner til at like siden. Det bliver sat som mål at 50% af medlemmer skal like FADL Aarhus inden jul. Acuta skal lægges op på vores facebook side. Måden, hvorpå der opdateres på siden, er vi enige om, er fint, så det fortsætter semester undersøgelse Vi skal have lavet en rigtig god kampagne, så vi kan få svarprocenten op. Gode ideer til plakater, flyers osv. hovedforeningen sponserer en Ipad i præmie. Vi kunne evt. love kaffe og kage til de studerende. Vi kan evt. sætte os evt. ud til læsesalene med computere, så folk kan svare direkte. Kan det kombineres med ACUTAs interesse for 4 års reglen. Evt. lave et lille event med kaffe og kage i mediciner huset. Anne informerer 12. på Aalborg ordningen. Lærke står for planlægningen i forhold til plakater, flyers osv. 6. Juridisk bistand til studierelaterede sager Indtil nu har vi som fagforening kun ydet juridisk bistand i arbejdsrelaterede sager, men skal vi som fagforening også gå ind og bakke vores medlemmer op juridisk i studierelaterede sager?

4 Andreas: En jurist er ikke nødvendig, men vi kan lave klagevejledninger og være bisiddere. Der skal sættes et gennemskueligt regelsæt op for brugen af en evt. pulje. Lærke; vi kan spare op hvert år, måske med 5000 hvert år. MR kan ikke hjælpe, da de er støttet af universitetet. MR synes vi har en plads i sagen Ronni: Foreslår at sætte en afgrænset pulje penge af og kontakte studenterrådets retshjælp for samarbejde, som ikke behøver at koste kassen. Vi kan tilbyde juridisk bistand, hvis retshjælpen rådgiver os til at hyre en advokat. Ronni og Andreas er på sagen og kontakter retshjælpen. 7. Evaluering af skattekurset Ansvarlig for punktet Annika Hvad var godt? Hvad var skidt? Skal det gentages næste år og i hvilket omfang? Hvem laver en drejebog så det kan gentages? Punktet er til debat Det har været en succes. Dias fra kurset skal lægges på FADLs dropbox. Annika laver drejebog om planlægning af et nyt kursus. Andreas kan kontaktes som ekstern underviser. Reklame på facebook for kurset. Det godkendes at Andraes kan få en flaske rødvin for sit arbejde. Der foreslås to kurser næste år og evt supplering med yderligere to kurser. De op startes i forbindelse med mail fra skat sidst i januar. 8. Kampagne med MR om opførsel i klinikken I samråd med MRs formand har, vi besluttet at lave en kampagne om god opførsel i klinikken. Det drejer sig om at huske de studerende på tavshedspligten, ingen alkohol på arbejdet, møde op til undervisningen osv. Overskriften kan evt. være husk der kommer en studerende efter dig? Vi skal have lavet en lille gruppe fra repræsentantskabet i FADL, som kunne tænke sig at arbejde sammen med gruppen i MR om dette. Det er enighed om at det er en god ide. Sofie og Claes melder sig. 9. Generalforsamlings udvalg Ifølge drejebogen for GF, skal planlægningen af denne i gang i april måned. Derfor skal vi have nedsat et udvalg, som vil stå for at arrangere og forme FADL GF Jonas, Claes, Sofie, Charlotte og Annika melder sig. Annika er tovholder.

5 10. Foredrag med Mads Skipper Ansvarlig for punkt Annika Den 9. maj holder Mads Skipper fra YL foredrag. Der skal bages kage og sørges for kaffe. Måske har I forslag til dagen? Punktet er til debat Der skal være en computer til like os på facebook i pausen. Annika, Mette, Lærke bager. Claes kommer og hjælper på dagen, hvis medicinlader møde rykkes. Tilbagemelding til Annika om man kommer og hjælper. 11. Lukket punkt 12. evt. Annika: HF skærme, er det i gang? Lærke: Ja vi skal indhente tilbud. Anne: Til orientering. Der mangler en person til kend din repper, den udvalgte, som ikke har skrevet sig på, vil blive kontaktet. Vigtige datoer Politiker seminar: maj Repræsentantskabsmøde 22. maj Gårdfest 1. juni Oprydningsdag og sommerafslutning 16. juni

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent

Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Til stede: Mathias, Peter, Kristian, Kristian, Maria, Mie, Niki, Tanja, Martin, Merete, Louise, Stine. Formalia: o Valg af ordstyrer og referent Mathias valgt som ordstyrer, Peter var storsindet nok til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Deltagere: Tove, Jørgen, Lone, Tue, Thomas, Poul Afbud fra: Allan, Jess, som ikke kom Dagsorden: 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere