Virksomheder tøver med import af byggematerialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheder tøver med import af byggematerialer"

Transkript

1 Analysebrev nr. 1/2008 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Virksomheder tøver med import af byggematerialer Mangel på byggematerialer var en flaskehals for byggeprojekter i Byggeri blev forsinket, og virksomheder takkede nej til opgaver, fordi de ikke kunne få fat i materialer. Der var ellers materialer nok, hvis virksomhederne så sig om på de udenlandske markeder. Det gjorde et fåtal de resterende var usikre på reglerne og hang fast i de vante handelsmønstre Der har været tryk på kedlerne i byggeriet de seneste år. Opgaverne er strømmet ind hos landets bygge- og anlægsvirksomheder, og det har medført flaskehalse. Blandt andet har materialeproducenterne haft svært ved at følge med de mange ordrer. I et nyt Europa med et indre marked for blandt andet varer bør det være nærliggende for den udførende virksomhed at overveje, om de ønskede materialer kan skaffes hurtigere hos en anden leverandør uden for landets grænser. Men noget tyder på, at der netop er grænser for, hvor langt virksomhederne vil gå for at skaffe byggematerialer. Få vælger import Det indre marked har vist sig meget mere effektivt, når flaskehalsen har handlet om mangel på arbejdskraft. Her har virksomhederne i høj grad kigget ud over landets grænser, når de skulle rekruttere nye medarbejdere. Det er velkendt, at byggeriet i høj grad er kommet igennem opsvinget via massiv rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Denne løsning er langt fra blevet kopieret i forsøget på at skaffe byggematerialer. En undersøgelse foretaget for Barometer viser, at kun 8 af de udførende virksomheder har erfaring med import af byggematerialer. Illustration: Jørgen Stamp, IllustrationsBureauet BOLIGMARKEDET VENDER I 2009 De seneste 18 måneder har ikke været nogen dans på roser for boligejere. Men er det blot en krusning på overfladen, før de gode tider vender tilbage. Barometer diagnosticerer her boligmarkedets psykologi og kommer med bud på, hvad der skal til, for at optimismen vender tilbage. 2 Side 4 HÅNDVÆRKERTILFREDSHED IGEN-IGEN Endnu en undersøgelse dokumenterer, at der hersker udbredt tilfredshed med håndværkernes arbejde blandt privatkunderne. Den nyeste undersøgelse viser, at af kunderne erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med det arbejde, de har fået udført hos en byggevirksomhed. 2 Side 7

2 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri byggematerialer UDFØRENDE VIRKSOMHEDERS ANGIVELSE AF, OM DE HAR IMPORTERET BYGGEMATERIALER 7,7 Ja Kilde: Barometer og Dansk Byggeri 92,3 Det kan undre. For de virksomheder, som har erfaring med at importere, er alle tilfredse med leveringstid, materialernes kvalitet, pris og dokumentation for kvalitet. I alt angiver 75, at det er nemt at importere, og at de også i fremtiden vil overveje import af byggematerialer. De store går forrest Virksomhederne med erfaring i import af byggematerialer er spredt over hele landet. Men fælles for dem er, at der er tale om relativt store virksomheder. Det kommer ikke bag på Bjørn IMPORT/EKSPORT Lykke Jensen, direktør AF BYGGEMATERIALER hos Teknologisk FRA Institut: , De store virksomheder INDEKSERET har LØBENDE organisationen PRISER til at kunne håndtere (INDEKS indkøb ÅR 2000=) fra udlandet. De små handler hos lokale tømmerhandlere. 170 Her er de vant til at købe deres varer, de har normalt en rabataftale, og købssituationen er nem og 160 uformel. De har Eksport ikke noget incitament for at gøre det på 1 andre måder. Import 140 Dertil kommer, ifølge Bjørn Lykke Jensen, erfaringen. Hvor de 130 store virksomheder længe har benyttet sig af muligheden for 120 at tjene penge ved at købe billige byggematerialer i større mængder, så har de små virksomheder slet ikke samme mulighed for storkøb. Han er dog ikke i tvivl om, at langt flere virksomheder med fordel kan importere: - Mange mellemstore virksomheder har potentialet til at importere Men de 2002 gør det 2003 ikke De oplever, 2005at der 2006 er Byggevareinfo.dk Nej Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside byggevareinfo.dk samler information om, hvordan man importerer og eksporter byggematerialer samt informerer om love, regler og standarder på området. Håndværkere og entreprenører kan stille spørgsmål enten direkte på hjemmesiden eller via en telefonservice. en større risiko forbundet med at handle uden for landets grænser, og at de dermed er på usikker grund. Traditioner blokerer Men selv små og mellemstore virksomheder har faktisk været hurtige til at vende blikket til udlandet, når de skulle rekruttere nye medarbejdere. I løbet af de seneste år er der ansat omkring udenlandske medarbejdere i den danske bygge- og anlægsbranche. Det var i starten administrativt besværligt at hyre specielt de østeuropæiske medarbejdere, men virksomhederne er alligevel hoppet med på vognen. Forskellen mellem at importere hænder og byggematerialer fra udlandet kan skyldes traditioner. Der har eksempelvis altid været et større eller mindre flow af arbejdskraft på tværs af grænserne, og mange danske håndværkere har gennem årene også selv taget turen til Tyskland, Norge eller Sverige. Derimod har markedet for de udførende byggevirksomheders byggematerialer hidtil været et udpræget hjemmemarked. - De sidste år har det ikke været et problem at skaffe byggematerialer, så det er en helt ny situation. Virksomhederne er ikke vant til knaphed på byggematerialer og ved derfor ikke, hvordan de skal håndtere indkøb fra udlandet, siger Jesper Ditlev, teknisk direktør hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). DBI deltager i det danske og internationale norm- og standardiseringsarbejde inden for brand- og sikringsteknik. Nye spilleregler Jesper Ditlev er enig i, at mellemstore og store virksomheder med fordel kan importere. Men virksomhederne har brug for rådgivning for at komme i gang. For når man som virksomhed køber ind i udlandet, er der pludselig nogle andre spilleregler, som træder i kraft. Ud over barrierer i form af brud med de vante handelsmønstre: Vi har altid handlet med danske leverandører de ved, hvad vi har brug for, så er der også andre barrierer på spil, forklarer kontorchef Bjarke Steen Johansen fra Erhvervsog Byggestyrelsen. Bjarke Steen Johansen er formand for Branchepanelet for Byggevarer, der blev oprettet i marts 2007 med det formål at nedbryde barrierer for import og eksport af byggevarer. Branchepanelet for Byggevarer Branchepanelet for Byggevarer skal bistå Erhvervs- og Byggestyrelsen med at nedbryde barrierer for import og eksport af byggevarer og sikre, at handlen med byggevarer sker på et marked, hvor konkurrencen er fair. Medlemmer af Branchepanelet for Byggevarer: Dansk Byggeri, BI, Håndværksrådet, TEKNIQ, Danske Ark, FRI, TUN og Bygherreforeningen.

3 Dansk byggeri Analysebrev nr. 1/2008 UDFØRENDE VIRKSOMHEDERS ANGIVELSE AF, - Der OM er for DE eksempel HAR IMPORTERET forskellige BYGGEMATERIALER mærkningsregler. Selv om en byggevare er CE-mærket, lever den ikke nødvendigvis op til kravene i det danske bygningsreglement. Det kan gøre det svært for virksomhederne at gennemskue, hvornår de frit kan bruge det udenlandske produkt, 92,3 og hvornår det er ulovligt Disse barrierer er dog overkommelige, mener Bjarke Steen Johansen, og de står ikke mål med de ulemper, der er ved kun 40 at fokusere på hjemmemarkedet nemlig forsinkelser og højere priser. 30 For at hjælpe virksomhederne på vej har Erhvervs- og 20 Byggestyrelsen oprettet 7,7 hjemmesiden byggevareinfo.dk, som 10 samler information om, hvordan man importerer og eksporter byggematerialer, Ja og hvor man også informerer Nej om love, 0 regler og standarder på området. Stigning i import og eksport Når alt dette er konstateret tyder noget dog på, at virksomhederne så småt er begyndt at tænke internationalt også når det gælder byggematerialer. Selvom det kun er en beskeden andel af virksomhederne i undersøgelsen, som har forsøgt sig med at importere byggematerialer, viser tal fra Danmarks Statistik, at importen af byggematerialer steg markant i Den kraftige efterspørgsel på byggematerialer har således haft en effekt IMPORT/EKSPORT AF BYGGEMATERIALER FRA , INDEKSERET LØBENDE PRISER (INDEKS ÅR 2000=) Eksport Import 2002 Kilde: Danmarks Statistik og Barometer Anm.: Figuren viser en indekseret udvikling af værdien af import/eksport af Varer af jern og stål til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed og Forskellige færdigvarer til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed, opgjort i løbende priser. Samtidig har netop den danske byggematerialeindustri længe haft godt fat i eksportmarkeder. Rift om byggematerialerne har tilmed ikke kun været et dansk fænomen, og de danske materialeproducenter har derfor haft gode vilkår for at eksportere til udlandet. I løbet af de seneste tre år er eksporten af byggematerialer steget med 35, og hele 40 af materialeproducenterne angiver i undersøgelsen, at de eksporterer deres varer. For de fleste eksporterende virksomheder er det forholdsvis gnidningsfrit at eksportere. Kun 14 oplever barrierer for eksporten. Her er det især krav om dokumentation og opfyldelse af nationale krav, som er en sten på vejen for virksomhederne. Turbo på CE-mærkning Den markant øgede import og eksport, vi har oplevet fra 2005 til 2007, blev også hjulpet godt på vej af det europæiske standardiseringsarbejde. Jo flere standarder der er for byggematerialer, jo nemmere er det at handle over grænserne. Og de sidste to år er der sket rigtig meget på CE-mærkningsområdet. For nogle af de eftertragtede byggevarer som for eksempel mursten og træ var CE-mærkningen kun så småt ved at blive påbegyndt i januar I november 2007 har flere af områderne næsten gennemført hele CE- mærkningsprocessen. Der arbejdes frem imod, at CE-mærkning kommer til at omfatte i alt ca. 600 harmoniserede produktstandarder. Omkring halvdelen af disse er nu offentliggjort, og CE-mærkning er krævet for mere end en tredjedel af byggevarerne. Om undersøgelsen Undersøgelsen består af to dele. Den ene er gennemført blandt Dansk Byggeris materialeproducerende medlemmer og kortlægger deres erfaring med eksport. Besvarelserne repræsenterer 22 af den samlede lønsum blandt Dansk Byggeris byggematerialeproducerende virksomheder. Den anden undersøgelse er gennemført blandt Dansk Byggeris udførende bygge- og anlægsvirksomheder, som er blevet spurgt om deres erfaring med import af byggematerialer. Besvarelserne stammer fra virksomheder, som tilsammen repræsenterer 8 af den samlede lønsum blandt de udførende byggevirksomheder.

4 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri boligmarkedet DANSK BYGGERI MENER Langsom udvikling af det europæiske byggevaremarked Af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Det europæiske marked for byggevarer har lange udsigter. Nationale krav forhindrer fortsat den frie bevægelighed, og særlig Tyskland er slem til at holde udenlandske produkter ude med nationale krav om afprøvning. Det tog mere end 10 år før det første byggemateriale blev CE-mærket og fik rejsepas til alle lande i EU. Det var cement, som blev CE-mærket i år Siden da er fulgt mere end 460 af de i alt 600 produktstandarder, der skal være med til at skabe et europæisk marked for byggevarer. En ting er langsommelighed - værre er det, at ikke alle EU-lande er indstillet på at åbne deres grænser og sikre den frie handel med byggevarer over landegrænserne. Hertil kommer, at CE-mærket er implementeret forskelligt i de enkelte EU-lande. For eksempel benytter Sverige og England CE-mærket på en anden måde, end vi gør her i Danmark. Og på det store tyske marked stortrives protektionisme. Byggevarer skal nemlig for at finde vej til de tyske byggepladser igennem prøvninger fastlagt i de enkelte delstater. Unægtelig en barriere for at få etableret et stort og velfungerende marked i Europa. EU-kommissionen har for at imødegå protektionistisk adfærd varslet, at byggevaredirektivet søges ophøjet til en forordning, der ikke kan fraviges i de enkelte medlemslande. Et fornuftigt skridt, der dog først forventes at få effekt om tre til fire år, når forordningen har været den lange vej gennem EU-systemet. Der er således behov for fortsat politisk tryk, så vi kan få fjernet barriererne for byggevarernes frie bevægelighed, og særligt den tyske protektionisme er et problem for de danske byggevareproducenter, der gerne vil afsætte deres produkter på dette store og interessante marked. Det er derimod positivt, at Danmark med raske skridt implementerer de europæiske regler. Det vil styrke det danske byggeerhverv, der får bedre og bedre muligheder, når det gælder såvel import som eksport af byggevarer. Boligmarkedet vender (måske) i 2009 Nogle betegner det sure og nervøse boligmarked de seneste 18 måneder som en krusning på overfladen, inden markedet vender tilbage til sit gamle jeg. Andre er mere pessimistiske og forventer, at der vil gå længere tid, før de gode tider vender tilbage. Det handler i høj grad om psykologi, og Barometer diagnosticerer her markedspsykologien på boligmarkedet. Hvornår bliver patienten rask, og hvad skal der til, for at optimismen vender tilbage? En mere og mere sur stemning har sneget sig ind på det danske boligmarked siden efteråret Status for 2007 angiver en nogen anden stemning, end vi har været vant til i de foregående år. Priserne på ejerlejligheder er faldet i 2007, og priserne på parcelhuse og rækkehuse holder kun lige akkurat trit med de generelle prisstigninger i økonomien - forbrugerprisudviklingen. I visse dele af landet - især uden for de største byer - er der eksempler på, at priserne fortsat stiger pænt, mens prisfaldende har været betydelige i andre dele af landet - specielt i hovedstadsområdet og i Østjylland. Hvis man leder efter positive signaler i den nuværende situation, må det være, at økonomer og vismænd trods alt er begyndt at afsøge horisonten for tegn på, at den gode stemning vil vende tilbage. Optimismen er ikke stor i den retning, når det gælder indeværende år, da alle, som Barometer har talt med, er enige om, at den lave aktivitet på ejendomsmarkedet vil fortsætte i Til gengæld spores der en vis optimisme i forhold til 2009, hvor med økonomernes række af forudsætninger der er forventninger om, at boligmarkedet atter vil vende. Stimulering og saltvandsindsprøjtninger Men hvad var det egentlig, som gik galt og bragte boligmarkedet i den nuværende situation? - I en årrække frem mod 2006 oplevede vi en ganske gunstig prisudvikling på det danske boligmarked. Grundlæggende skabte den positive fundamentale konjunkturudvikling, kombineret med et fornuftigt - endda oftest stimulerende niveau for finansieringsrenten - grundlag for en stigning i boligpriserne, forklarer cheføkonom i Nordea, Helge Pedersen.

5 Dansk byggeri Analysebrev nr. 1/2008 Men boligpriserne fik ifølge Helge Pedersen fra 2001 oven i hatten flere saltvandsindsprøjtninger fra politisk side. - Vi fik indkomstskattelettelserne fra regeringen i 2004, og nok af endnu større betydning muligheden for at låntage afdragsfrie realkreditlån i Herefter steg boligpriserne med nærmest raketfart i visse dele af landet. Især i hovedstads- og Århus-området steg boligpriserne i den efterfølgende periode nærmest eksplosivt, mens store dele af provinsen haltede efter. - Nu er der kommet en del større usikkerhed og en negativ undertone på boligmarkedet. Det er næppe unaturligt, at det er hovedstadsområdet og de øvrige områder med de hidtil største stigninger, der må holde for med største prismæssige korrektioner i den forbindelse, konstatere cheføkonomen. Antal handler versus prisudvikling Den usikkerhed og negative undertone på boligmarkedet, som Helge Pedersen her refererer til, fremgår ganske tydeligt af Realkreditrådets løbende statistikker for udviklingen i antallet af ejendomshandler og prisudviklingen på boligmarkedet. Realkreditrådet har endnu ikke offentliggjort statistik for 4. kvartal 2007, men det vil ikke ændre på det forhold, at året som helhed vil byde på det laveste niveau for bolighandler i 12 år. Af hosstående figur, som viser udviklingen i antallet af bolighandler (parcelhus, rækkehuse og ejerlejligheder) og den gennemsnitlige kvadratmeterpris på boliger i perioden , ses det tydeligt, at aktiviteten på boligmarkedet dalede betydeligt i Samme figur viser også, at antallet af handler på boligmarkedet steg betydeligt, efter de afdragsfrie lån gjorde deres indtog, nemlig fra lidt over handler i 2003 til knap handler i 2005, hvor antallet af handler toppede. Det er en stigning på ca enheder eller mere end 25 på bare to år. I samme periode og helt frem til 2006 steg kvadratmeterprisen på boliger med knap 20 om året i gennemsnit. Boligmarkedets depression Fra efteråret 2006 vendte markedet. Her begyndte den negative stemning at brede sig, og det ser nu ud til, at 2007 vil sætte bundrekord med kun ca handlede boliger. En ganske markant ændring i markedsforholdende over en periode på bare to år. Det kan nu også konstateres, at den stigende kurve for prisudvikling pr. kvadratmeter er knækket i løbet af Samtidig er liggetiden for boliger til salg gennemsnitlig steget med 40 til dage fra december 2006 til december Det viser Realkreditrådets opgørelser fra december Cheføkonom John Madsen i Nykredit pointerer, at den indeværende prisjustering på boligmarkedet i høj grad er en konsekvens og reaktion på de eksplosive prisstigninger på boliger, der optrådte visse steder af landet. - Vi oplever derfor en nedadgående prisjustering i de områder af landet, hvor prisstigningerne hidtil var højest, mens priserne faktisk stadig kan stige i de dele af landet, hvor boligbyrden er lav, som dele af Jylland og på Fyn. Vi oplever nu en udligning af boligbyrden mellem landsdelene, men det lægger en negativ undertone for hele stemningen på boligmarkedet, fortæller John Madsen. UDVIKLING I HUSHANDLER OG KVMPRIS PÅ BOLIGMARKEDET Kvmpris Antal hushandler Prisindeks for kvmpris (2000=) Indførelse af afdragsfrie lån Hushandler Kilde: Realkreditrådet og Barometer Note 1: Kurven over udviklingen i kvmpriser for gennemførte bolighandler er baseret på Realkreditrådets tal, som er indekseret og deflateret med udviklingen i nettoprisindekset. Note 2: Kvmpris og antal bolighandler for 4. kvartal 2007 er estimeret som et gennemsnit af udviklingen i de 3 foregående kvartaler i kalenderåret.

6 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri boligmarkedet Med andre ord en ganske uvant følelse for de danske boligejere og de mange aktører, der opererer på det danske boligmarked, som for eksempel ejendomsmæglere, banker og realkreditinstitutioner, byggevirksomheder m.fl. Den gode stemning er ødelagt, og efter en meget lang periode på over 12 år, hvor boligpriserne som minimum altid er steget med mere end den årlige inflationsrate - i nogle perioder med tocifret procentsatser om året - er det gået op for samtlige aktører, at festen på boligmarkedet nu er afløst af en mildest talt mat stemning. På udkig efter den gode stemning Det ser ud til, at vi skal leve med den matte stemning en rum tid endnu. Der kommer med andre ord ikke gang i bolighandlerne i indeværende år, og spørgsmålet er derfor nu, hvor stor en nedadgående korrektion det i givet fald vil give på ejendomspriserne. Som det også fremgår af figuren (Udvikling i hushandler og kvm-priser på boligmarkedet ), er det før gået sådan, at markante fald i aktiviteten målt på antal handler ikke har påvirket prisudviklingen på boliger markant. Fra 1998 til 2001 faldt antallet af bolighandler således fra knap til knap eller ca. 20, uden at det gav knæk på stigningskurven for kvadratmeterpriser. De eksperter, som Barometer har talt med, er enige om en fortsat negativ undertone på boligmarkedet i 2008, og de hælder samtidig til en fortsat behersket nedadgående priskorrektion i de områder, hvor boligpriserne tidligere er steget mest, nemlig hovedstads- og Århus-området. John Madsen, Nykredit, mener, at perioden med prisjustering vil fortsætte en tid endnu - formentlig frem til sidst i Når vi kommer over på den anden side, når priserne har fundet deres nye leje, skal vi nok i de kommende år forvente mere afdæmpede prisstigninger. Stærk økonomi giver blød landing Økonomerne er også enige om, at ejerlejlighederne fortsat vil blive hårdest ramt af markedsudviklingen. Når det er sagt, lægger de op til en såkaldt blød landing på boligmarkedet i de kommende år og hæfter sig ved den stærke danske økonomi med pæn reallønsfremgang, skattelettelser, lav ledighed og høj jobsikkerhed og kun begrænset risiko for yderligere rentestigninger. Alene bedømt på den baggrund er der enighed om, at der ikke er noget kollaps på vej - med mindre, der sker noget dramatisk i den internationale økonomi, og her holder alle naturligvis især øje med udviklingen i USA. Økonom Tore Damgaard Stramer fra Realkredit Danmark ser ikke noget lys for boligejerne før i Vi lægger op til en blød landing på det danske boligmarked, og jeg ser tidligst en mere positiv udvikling generelt i løbet af Indtil da forventer vi at se prisfald på parcelhuse i hovedstadsområdet og Midtjylland i første halvdel af Men herefter kan prisudviklingen på parcelhuse måske langsomt blive styrket på landsplan. Tore Damgaard Stramer ser lidt større usikkerhed på markedet for ejerlejligheder, som har været hårdest ramt i 2007: - Som da de markante prisstigninger på ejerlejligheder burde være ophørt for et par år siden, forventer vi en ganske stor træghed, når markedet skal have vendt den nuværende negative trend. En væsentlig stigning i antallet af handlede ejerlejligheder kræver dog, at priserne finder et rimeligt leje, og at køberne igen tror på en stabilisering af priserne. 1. En ændret markedspsykologi. Forventningerne til fortsatte Fem hovedfaktorer for den negative stemning på det danske boligmarked prisstigninger er forsvundet. Det sætter køberne på standby med en forventning om, at det ikke bliver dyrere at købe om en måned end i dag, måske snarere tværtimod. Endvidere betyder den ændrede markedspsykologi, at mange boliger opkøbt i spekulations/investeringsøjemed bliver sat til salg. 2. En ændret kreditpolitik fra banker og realkreditinstitutioner. Usikkerheden og bekymringen på boligmarkedet de seneste 18 måneder samt kreditkrisen, der springer ud af USA, har ændret kreditvilligheden hos bankerne og realkreditinstitutionerne. Det seneste år har det betydet, at langt flere boligejere får nej til at købe et nyt eller andet hus, før det gamle er solgt. Dette skaber automatisk en ophobning af boliger til salg og øger udbudet. Der er faktisk mange, der gerne vil købe et andet og dyrere hus, men det gamle skal først sælges. 3. Renten er steget. Det er blevet dyrere at låne til finansiering af boligkøb over de seneste 18 måneder. Medmindre kredit- krisen i USA eskalerer, er der ikke udsigt til rentefald de første 12 måneder i Euroområdet. Med det øjeblikkelige underliggende prispres pga. prisstigningerne på energi og fødevarer ser mange eksperter faktisk snarere risikoen for et stigende renteniveau for mest nærliggende. 4. En større tilgang af nye boliger. Siden 2002 er nybyggeriet af boliger steget markant og har ligget på det højeste niveau siden erne. Der er således blevet bygget over.000 nye boliger over de seneste 4 år. Hvilket også har øget udbudet af boliger til salg. 5. Saltvandsindsprøjtningen fra indførelsen af afdragsfrie lån ebber ud. Indførelsen af afdragsfrie lån i 2003 gav en saltvandsindsprøjtning til boligmarkedet, da det blev muligt for mange at kunne sidde i boliger til en månedlig ydelse, de ellers ikke kunne have klaret økonomisk. Efter tre til fire år med markante prisstigninger er det vurderingen, at effekten af afdragsfrie lån er ved at ebbe ud af markedet.

7 Dansk byggeri Analysebrev nr. 1/2008 Ikke tilbage på samme niveau Cheføkonom Helge Pedersen vil helst ikke spå om, hvornår en egentlig vending til en mere positiv stemning indtræffer. Dertil finder han for mange ubekendte faktorer, der skal afklares i den kommende tid, men han forudser til gengæld, at når vi engang ser en vending i markedet, så vil det være med langt mere beherskede prisstigninger, end det vi så i perioden 2003 til Teoretisk set bør boligpriserne i bund og grund med små udsving følge den demografiske udvikling og udviklingen i befolkningens købekraft, såfremt markedet ikke påvirkes at omstændigheder udefra, som for eksempel politiske initiativer. Vi ved, at de markante stigninger i boligpriserne i årene op til 2007 skyldtes gunstige økonomiske omstændigheder kombineret med den politiske beslutning om skattelettelser i 2004 og afdragsfrie lån i Disse initiativer øgede befolkningens købekraft på boligmarkedet, og boligpriserne reagerede selvsagt med stigninger. Når boligmarkedet vender, vil det formentlig være med mere beherskede prisstigninger, med mindre nye politiske initiativer øger købekraften, slutter Helge Pedersen. Dansk Byggeri offentliggør primo februar 2008 sin konjunkturanalyse. Her vil samme melodi lyde, nemlig at boligmarkedet vil ligge med en negativ undertone i 2008, og at der først i 2009 er basis for en mere positiv undertone. Ny analyse bekræfter tilfredshed med håndværkere Endnu en undersøgelse dokumenterer, at der er tilfredshed med håndværkernes arbejde blandt privatkunderne. Den nyeste undersøgelse viser, at af kunderne erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med det arbejde, de har fået udført hos en byggevirksomhed. Undersøgelsen blev foretaget som reaktion på en Barometer-undersøgelse, som gav et næsten lige så positivt resultat. Voldsomt overraskende. Sådan lød reaktionen fra adm. direktør Ulrik Heilmann fra Bolius, Boligejernes Videncenter, da Epinion i en undersøgelse for Barometer (se nr. 3/2006) kunne konstatere, at 87 af kunderne var tilfredse med det arbejde, som de havde fået udført hos en håndværker. Også Barometer lancerede dengang resultatet som overraskende, da de positive resultater står i grel modsætning til de historier om byggesjusk og slendrian, der ofte præsenteres i medierne. Det er nemt at forvisse sig om, at disse historier fylder meget i medierne, og at håndværkernes image af samme årsag ofte bedømmes - udokumenteret - som særdeles blakket. Både kvalitet og relation Men nu viser så endnu en undersøgelse samme positive resultat. af de boligejere, der har benyttet håndværkere inden for de seneste seks måneder, er tilfredse eller meget tilfredse med kvaliteten af det udførte håndværk. Undersøgelsen er gennemført af Public Affairs Group og Synovate Vilstrup for Realdania. Samtidig viser undersøgelsen, at 84 af boligejerne var tilfredse eller meget tilfredse med relationen til håndværker- TRE ANALYSER OM HÅNDVÆRKERTILFREDSHED MV. Kvaliteten af håndværket Service / relation Anbefaling Utilfreds eller meget utilfreds Tilfreds eller meget tilfreds med det udførte håndværk Utilfreds eller meget utilfreds Tilfreds eller meget tilfreds med service / relation Sandsynligvis ikke eller helt sikkert ikke Vil sandsynligvis eller helt sikkert anbefale håndværkeren til andre Kilde: Ziirsen (2002), Epinion (2006) og Public Affair Group (2007) Tallene dækker alene respondenter, der har haft besøg af håndværkere. Svarmuligheder som ved ikke, hverken eller og måske er sorteret fra. Derfor summerer tallene ikke alle til.

8 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri håndværkertilfredshed ne, f.eks. håndværkernes evne til at forstå kundens ønsker, samarbejde med andre bygge- og håndværksvirksomheder, informere kunden undervejs og optræde hensynsfuldt i kundens hjem. 82 af kunderne var endog så tilfredse, at de ville benytte den samme håndværksvirksomhed igen eller anbefale den til andre. Og det er der faktisk heller ikke noget nyt i. I tråd med tidligere undersøgelser Allerede i 2002 konstaterede Ziirsen Research i en undersøgelse for Byggeriets Arbejdsgivere, at 88 af kunderne var tilfredse eller meget tilfredse med det udførte håndværk, og at 86 ville anbefale deres håndværker til andre. Og i 2006 kunne Epinion som nævnt bekræfte resultatet i en undersøgelse for Barometer. Alle undersøgelser har alene fokuseret på de kunder, som rent faktisk har haft besøg af en håndværker og altså har gjort sig deres egne erfaringer. Og det tegner altså et ganske andet billede end de skrækhistorier, som serveres i medierne og ved middagsbordene. Det er her værd at bemærke, at alle undersøgelser om tilfredshed med kvalitet og service ligger stabilt på et højt niveau. Public Affairs Group, som har stået for den seneste undersøgelse, har også vurderet uoverensstemmelse mellem forestillingerne om håndværkerstanden og de faktiske realiteter - ikke kun i befolkningen og mediebilledet. Sagen er jo, at tre store undersøgelser i træk kan dokumentere, at tilfredsheden med kvalitet og service er i top. Enkeltstående negative eksempler Trods de positive resultater vidner omfanget af utilfredse kunder om, at der er plads til forbedring af både kvalitet og service. Ikke kun af hensyn til kunderne, men også fordi det ifølge Public Affairs Group er de få negative historier, der fylder uforholdsmæssigt meget i medierne og er med til at give hele branchen det dårlige rygte. - Der er næppe tvivl om, at det er blandt denne del af boligejerne, at hovedparten af de negative historier udspringer, og som vedvarende cirkulerer både i medier og presse og derved giver liv til og forstærker bygge- og håndværksvirksomhedernes negative image og omdømme, hedder det i rapporten. Samme mønster ser man i øvrigt ifølge Public Affairs Group i undersøgelser af ældreplejen og sygehusvæsenet, hvor den dokumenterede tilfredshed blandt patienter og pårørende overskygges af mediernes fokus på enkeltstående, negative eksempler. Grobund for negative beretninger Mens tilfredse kunder og dygtigt håndværk således kan skabe ambassadører, der vil anbefale virksomheden til andre, giver eksemplerne på dårligt håndværk og dårlig service tilsvarende negativ omtale. Word of Mouth hedder fænomenet i markedsførings-termer. Professor i virksomhedskommunikation Anne-Marie Søderberg, Copenhagen Business School, bekræfter mønsteret: - Når det går galt i forholdet mellem håndværker og kunde, har det undertiden store omkostninger både økonomisk og på et personligt plan. Hvis en tilbygning ikke kan tages i brug til aftalt tid, eller hvis et byggeprojekt bliver langt dyrere end pristilbuddet, skaber det forståeligt nok irritation. Sådanne oplevelser kan skabe grobund for negative beretninger om, at man ikke kan have tillid til danske håndværkere, sagde Anne-Marie Søderberg således i forbindelse med Barometers egen analyse af håndværkertilfredshed. Søderberg slog samtidig fast, at det først og fremmest er op til branchen og virksomhederne selv at forbedre det dårlige image. Om undersøgelsen 2 Public Affairs Group har for Realdania gennemført en undersøgelse af relationen mellem privatkunder og byggevirksomheder. 2 Undersøgelsen består af et forstudie af et antal klagesager i Byggeriets Ankenævn, en række fokusgrupper, en kvantitativ undersøgelse blandt 1041 respondenter og et feltstudie hos udvalgte virksomheder. 2 Rapporten Professionalisering af relationerne mellem byggevirksomheder og deres privatkunder kan findes på og 2 Imageundersøgelsen, som Epinion gennemførte for Barometer i 2006 findes på Læs Barometer online på danskbyggeri.dk/barometer Her findes baggrundsartikler og analyser samt tidligere Barometeranalyser. Barometer Erhvervspolitisk analysebrev Ansvarshavende: Anders Hundahl Redaktør: Mogens Hjelm Analyseredaktion: Louise Pihl, Henrik Stig Sørensen og Lene Jægerslund Analyser: Maria Hyldahl og Henrik Stig Sørensen Redaktionelle medarbejdere: Mette Schmidt og Anja Binderup Udgivet af Dansk Byggeri Postboks 2125, 1015 København K Tlf Grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Kailow Graphic A/S Oplag: 1.0 ISSN ISSN (online)

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Boligmarkedet og boligfinansieringen i årene efter finanskrisen. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Boligmarkedet og boligfinansieringen i årene efter finanskrisen. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Boligmarkedet og boligfinansieringen i årene efter finanskrisen Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage.

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage. NYHEDSBREV NR. 11, 6. juni 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Fascinerende indblik i en meget speciel virksomhed side 2 Vi blev 268 færre i 2011 side 3 Boligmarkedet stadig tungt

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Halv pris på tvangsauktion?

Halv pris på tvangsauktion? NR. 5 JUNI 2014 Halv pris på tvangsauktion? Man kan købe hus meget billigt på tvangsauktion, især i landområderne. Det skyldes særlige problemer på boligmarkedet, som ikke fanges i prisstatistikken og

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter INDHOLD FORORD OG SAMMENFATNING 2 KONKLUSION 3 1 DANMARKS STATISTIK BENYTTES SOM REFERENCEPUNKT FOR BOLIGPRISERNES UDVIKLING 4 2 DATAGRUNDLAGET 5 2.1 Definition af begrebet partkategori

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere