Virksomheder tøver med import af byggematerialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheder tøver med import af byggematerialer"

Transkript

1 Analysebrev nr. 1/2008 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Virksomheder tøver med import af byggematerialer Mangel på byggematerialer var en flaskehals for byggeprojekter i Byggeri blev forsinket, og virksomheder takkede nej til opgaver, fordi de ikke kunne få fat i materialer. Der var ellers materialer nok, hvis virksomhederne så sig om på de udenlandske markeder. Det gjorde et fåtal de resterende var usikre på reglerne og hang fast i de vante handelsmønstre Der har været tryk på kedlerne i byggeriet de seneste år. Opgaverne er strømmet ind hos landets bygge- og anlægsvirksomheder, og det har medført flaskehalse. Blandt andet har materialeproducenterne haft svært ved at følge med de mange ordrer. I et nyt Europa med et indre marked for blandt andet varer bør det være nærliggende for den udførende virksomhed at overveje, om de ønskede materialer kan skaffes hurtigere hos en anden leverandør uden for landets grænser. Men noget tyder på, at der netop er grænser for, hvor langt virksomhederne vil gå for at skaffe byggematerialer. Få vælger import Det indre marked har vist sig meget mere effektivt, når flaskehalsen har handlet om mangel på arbejdskraft. Her har virksomhederne i høj grad kigget ud over landets grænser, når de skulle rekruttere nye medarbejdere. Det er velkendt, at byggeriet i høj grad er kommet igennem opsvinget via massiv rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Denne løsning er langt fra blevet kopieret i forsøget på at skaffe byggematerialer. En undersøgelse foretaget for Barometer viser, at kun 8 af de udførende virksomheder har erfaring med import af byggematerialer. Illustration: Jørgen Stamp, IllustrationsBureauet BOLIGMARKEDET VENDER I 2009 De seneste 18 måneder har ikke været nogen dans på roser for boligejere. Men er det blot en krusning på overfladen, før de gode tider vender tilbage. Barometer diagnosticerer her boligmarkedets psykologi og kommer med bud på, hvad der skal til, for at optimismen vender tilbage. 2 Side 4 HÅNDVÆRKERTILFREDSHED IGEN-IGEN Endnu en undersøgelse dokumenterer, at der hersker udbredt tilfredshed med håndværkernes arbejde blandt privatkunderne. Den nyeste undersøgelse viser, at af kunderne erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med det arbejde, de har fået udført hos en byggevirksomhed. 2 Side 7

2 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri byggematerialer UDFØRENDE VIRKSOMHEDERS ANGIVELSE AF, OM DE HAR IMPORTERET BYGGEMATERIALER 7,7 Ja Kilde: Barometer og Dansk Byggeri 92,3 Det kan undre. For de virksomheder, som har erfaring med at importere, er alle tilfredse med leveringstid, materialernes kvalitet, pris og dokumentation for kvalitet. I alt angiver 75, at det er nemt at importere, og at de også i fremtiden vil overveje import af byggematerialer. De store går forrest Virksomhederne med erfaring i import af byggematerialer er spredt over hele landet. Men fælles for dem er, at der er tale om relativt store virksomheder. Det kommer ikke bag på Bjørn IMPORT/EKSPORT Lykke Jensen, direktør AF BYGGEMATERIALER hos Teknologisk FRA Institut: , De store virksomheder INDEKSERET har LØBENDE organisationen PRISER til at kunne håndtere (INDEKS indkøb ÅR 2000=) fra udlandet. De små handler hos lokale tømmerhandlere. 170 Her er de vant til at købe deres varer, de har normalt en rabataftale, og købssituationen er nem og 160 uformel. De har Eksport ikke noget incitament for at gøre det på 1 andre måder. Import 140 Dertil kommer, ifølge Bjørn Lykke Jensen, erfaringen. Hvor de 130 store virksomheder længe har benyttet sig af muligheden for 120 at tjene penge ved at købe billige byggematerialer i større mængder, så har de små virksomheder slet ikke samme mulighed for storkøb. Han er dog ikke i tvivl om, at langt flere virksomheder med fordel kan importere: - Mange mellemstore virksomheder har potentialet til at importere Men de 2002 gør det 2003 ikke De oplever, 2005at der 2006 er Byggevareinfo.dk Nej Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside byggevareinfo.dk samler information om, hvordan man importerer og eksporter byggematerialer samt informerer om love, regler og standarder på området. Håndværkere og entreprenører kan stille spørgsmål enten direkte på hjemmesiden eller via en telefonservice. en større risiko forbundet med at handle uden for landets grænser, og at de dermed er på usikker grund. Traditioner blokerer Men selv små og mellemstore virksomheder har faktisk været hurtige til at vende blikket til udlandet, når de skulle rekruttere nye medarbejdere. I løbet af de seneste år er der ansat omkring udenlandske medarbejdere i den danske bygge- og anlægsbranche. Det var i starten administrativt besværligt at hyre specielt de østeuropæiske medarbejdere, men virksomhederne er alligevel hoppet med på vognen. Forskellen mellem at importere hænder og byggematerialer fra udlandet kan skyldes traditioner. Der har eksempelvis altid været et større eller mindre flow af arbejdskraft på tværs af grænserne, og mange danske håndværkere har gennem årene også selv taget turen til Tyskland, Norge eller Sverige. Derimod har markedet for de udførende byggevirksomheders byggematerialer hidtil været et udpræget hjemmemarked. - De sidste år har det ikke været et problem at skaffe byggematerialer, så det er en helt ny situation. Virksomhederne er ikke vant til knaphed på byggematerialer og ved derfor ikke, hvordan de skal håndtere indkøb fra udlandet, siger Jesper Ditlev, teknisk direktør hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). DBI deltager i det danske og internationale norm- og standardiseringsarbejde inden for brand- og sikringsteknik. Nye spilleregler Jesper Ditlev er enig i, at mellemstore og store virksomheder med fordel kan importere. Men virksomhederne har brug for rådgivning for at komme i gang. For når man som virksomhed køber ind i udlandet, er der pludselig nogle andre spilleregler, som træder i kraft. Ud over barrierer i form af brud med de vante handelsmønstre: Vi har altid handlet med danske leverandører de ved, hvad vi har brug for, så er der også andre barrierer på spil, forklarer kontorchef Bjarke Steen Johansen fra Erhvervsog Byggestyrelsen. Bjarke Steen Johansen er formand for Branchepanelet for Byggevarer, der blev oprettet i marts 2007 med det formål at nedbryde barrierer for import og eksport af byggevarer. Branchepanelet for Byggevarer Branchepanelet for Byggevarer skal bistå Erhvervs- og Byggestyrelsen med at nedbryde barrierer for import og eksport af byggevarer og sikre, at handlen med byggevarer sker på et marked, hvor konkurrencen er fair. Medlemmer af Branchepanelet for Byggevarer: Dansk Byggeri, BI, Håndværksrådet, TEKNIQ, Danske Ark, FRI, TUN og Bygherreforeningen.

3 Dansk byggeri Analysebrev nr. 1/2008 UDFØRENDE VIRKSOMHEDERS ANGIVELSE AF, - Der OM er for DE eksempel HAR IMPORTERET forskellige BYGGEMATERIALER mærkningsregler. Selv om en byggevare er CE-mærket, lever den ikke nødvendigvis op til kravene i det danske bygningsreglement. Det kan gøre det svært for virksomhederne at gennemskue, hvornår de frit kan bruge det udenlandske produkt, 92,3 og hvornår det er ulovligt Disse barrierer er dog overkommelige, mener Bjarke Steen Johansen, og de står ikke mål med de ulemper, der er ved kun 40 at fokusere på hjemmemarkedet nemlig forsinkelser og højere priser. 30 For at hjælpe virksomhederne på vej har Erhvervs- og 20 Byggestyrelsen oprettet 7,7 hjemmesiden byggevareinfo.dk, som 10 samler information om, hvordan man importerer og eksporter byggematerialer, Ja og hvor man også informerer Nej om love, 0 regler og standarder på området. Stigning i import og eksport Når alt dette er konstateret tyder noget dog på, at virksomhederne så småt er begyndt at tænke internationalt også når det gælder byggematerialer. Selvom det kun er en beskeden andel af virksomhederne i undersøgelsen, som har forsøgt sig med at importere byggematerialer, viser tal fra Danmarks Statistik, at importen af byggematerialer steg markant i Den kraftige efterspørgsel på byggematerialer har således haft en effekt IMPORT/EKSPORT AF BYGGEMATERIALER FRA , INDEKSERET LØBENDE PRISER (INDEKS ÅR 2000=) Eksport Import 2002 Kilde: Danmarks Statistik og Barometer Anm.: Figuren viser en indekseret udvikling af værdien af import/eksport af Varer af jern og stål til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed og Forskellige færdigvarer til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed, opgjort i løbende priser. Samtidig har netop den danske byggematerialeindustri længe haft godt fat i eksportmarkeder. Rift om byggematerialerne har tilmed ikke kun været et dansk fænomen, og de danske materialeproducenter har derfor haft gode vilkår for at eksportere til udlandet. I løbet af de seneste tre år er eksporten af byggematerialer steget med 35, og hele 40 af materialeproducenterne angiver i undersøgelsen, at de eksporterer deres varer. For de fleste eksporterende virksomheder er det forholdsvis gnidningsfrit at eksportere. Kun 14 oplever barrierer for eksporten. Her er det især krav om dokumentation og opfyldelse af nationale krav, som er en sten på vejen for virksomhederne. Turbo på CE-mærkning Den markant øgede import og eksport, vi har oplevet fra 2005 til 2007, blev også hjulpet godt på vej af det europæiske standardiseringsarbejde. Jo flere standarder der er for byggematerialer, jo nemmere er det at handle over grænserne. Og de sidste to år er der sket rigtig meget på CE-mærkningsområdet. For nogle af de eftertragtede byggevarer som for eksempel mursten og træ var CE-mærkningen kun så småt ved at blive påbegyndt i januar I november 2007 har flere af områderne næsten gennemført hele CE- mærkningsprocessen. Der arbejdes frem imod, at CE-mærkning kommer til at omfatte i alt ca. 600 harmoniserede produktstandarder. Omkring halvdelen af disse er nu offentliggjort, og CE-mærkning er krævet for mere end en tredjedel af byggevarerne. Om undersøgelsen Undersøgelsen består af to dele. Den ene er gennemført blandt Dansk Byggeris materialeproducerende medlemmer og kortlægger deres erfaring med eksport. Besvarelserne repræsenterer 22 af den samlede lønsum blandt Dansk Byggeris byggematerialeproducerende virksomheder. Den anden undersøgelse er gennemført blandt Dansk Byggeris udførende bygge- og anlægsvirksomheder, som er blevet spurgt om deres erfaring med import af byggematerialer. Besvarelserne stammer fra virksomheder, som tilsammen repræsenterer 8 af den samlede lønsum blandt de udførende byggevirksomheder.

4 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri boligmarkedet DANSK BYGGERI MENER Langsom udvikling af det europæiske byggevaremarked Af direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Det europæiske marked for byggevarer har lange udsigter. Nationale krav forhindrer fortsat den frie bevægelighed, og særlig Tyskland er slem til at holde udenlandske produkter ude med nationale krav om afprøvning. Det tog mere end 10 år før det første byggemateriale blev CE-mærket og fik rejsepas til alle lande i EU. Det var cement, som blev CE-mærket i år Siden da er fulgt mere end 460 af de i alt 600 produktstandarder, der skal være med til at skabe et europæisk marked for byggevarer. En ting er langsommelighed - værre er det, at ikke alle EU-lande er indstillet på at åbne deres grænser og sikre den frie handel med byggevarer over landegrænserne. Hertil kommer, at CE-mærket er implementeret forskelligt i de enkelte EU-lande. For eksempel benytter Sverige og England CE-mærket på en anden måde, end vi gør her i Danmark. Og på det store tyske marked stortrives protektionisme. Byggevarer skal nemlig for at finde vej til de tyske byggepladser igennem prøvninger fastlagt i de enkelte delstater. Unægtelig en barriere for at få etableret et stort og velfungerende marked i Europa. EU-kommissionen har for at imødegå protektionistisk adfærd varslet, at byggevaredirektivet søges ophøjet til en forordning, der ikke kan fraviges i de enkelte medlemslande. Et fornuftigt skridt, der dog først forventes at få effekt om tre til fire år, når forordningen har været den lange vej gennem EU-systemet. Der er således behov for fortsat politisk tryk, så vi kan få fjernet barriererne for byggevarernes frie bevægelighed, og særligt den tyske protektionisme er et problem for de danske byggevareproducenter, der gerne vil afsætte deres produkter på dette store og interessante marked. Det er derimod positivt, at Danmark med raske skridt implementerer de europæiske regler. Det vil styrke det danske byggeerhverv, der får bedre og bedre muligheder, når det gælder såvel import som eksport af byggevarer. Boligmarkedet vender (måske) i 2009 Nogle betegner det sure og nervøse boligmarked de seneste 18 måneder som en krusning på overfladen, inden markedet vender tilbage til sit gamle jeg. Andre er mere pessimistiske og forventer, at der vil gå længere tid, før de gode tider vender tilbage. Det handler i høj grad om psykologi, og Barometer diagnosticerer her markedspsykologien på boligmarkedet. Hvornår bliver patienten rask, og hvad skal der til, for at optimismen vender tilbage? En mere og mere sur stemning har sneget sig ind på det danske boligmarked siden efteråret Status for 2007 angiver en nogen anden stemning, end vi har været vant til i de foregående år. Priserne på ejerlejligheder er faldet i 2007, og priserne på parcelhuse og rækkehuse holder kun lige akkurat trit med de generelle prisstigninger i økonomien - forbrugerprisudviklingen. I visse dele af landet - især uden for de største byer - er der eksempler på, at priserne fortsat stiger pænt, mens prisfaldende har været betydelige i andre dele af landet - specielt i hovedstadsområdet og i Østjylland. Hvis man leder efter positive signaler i den nuværende situation, må det være, at økonomer og vismænd trods alt er begyndt at afsøge horisonten for tegn på, at den gode stemning vil vende tilbage. Optimismen er ikke stor i den retning, når det gælder indeværende år, da alle, som Barometer har talt med, er enige om, at den lave aktivitet på ejendomsmarkedet vil fortsætte i Til gengæld spores der en vis optimisme i forhold til 2009, hvor med økonomernes række af forudsætninger der er forventninger om, at boligmarkedet atter vil vende. Stimulering og saltvandsindsprøjtninger Men hvad var det egentlig, som gik galt og bragte boligmarkedet i den nuværende situation? - I en årrække frem mod 2006 oplevede vi en ganske gunstig prisudvikling på det danske boligmarked. Grundlæggende skabte den positive fundamentale konjunkturudvikling, kombineret med et fornuftigt - endda oftest stimulerende niveau for finansieringsrenten - grundlag for en stigning i boligpriserne, forklarer cheføkonom i Nordea, Helge Pedersen.

5 Dansk byggeri Analysebrev nr. 1/2008 Men boligpriserne fik ifølge Helge Pedersen fra 2001 oven i hatten flere saltvandsindsprøjtninger fra politisk side. - Vi fik indkomstskattelettelserne fra regeringen i 2004, og nok af endnu større betydning muligheden for at låntage afdragsfrie realkreditlån i Herefter steg boligpriserne med nærmest raketfart i visse dele af landet. Især i hovedstads- og Århus-området steg boligpriserne i den efterfølgende periode nærmest eksplosivt, mens store dele af provinsen haltede efter. - Nu er der kommet en del større usikkerhed og en negativ undertone på boligmarkedet. Det er næppe unaturligt, at det er hovedstadsområdet og de øvrige områder med de hidtil største stigninger, der må holde for med største prismæssige korrektioner i den forbindelse, konstatere cheføkonomen. Antal handler versus prisudvikling Den usikkerhed og negative undertone på boligmarkedet, som Helge Pedersen her refererer til, fremgår ganske tydeligt af Realkreditrådets løbende statistikker for udviklingen i antallet af ejendomshandler og prisudviklingen på boligmarkedet. Realkreditrådet har endnu ikke offentliggjort statistik for 4. kvartal 2007, men det vil ikke ændre på det forhold, at året som helhed vil byde på det laveste niveau for bolighandler i 12 år. Af hosstående figur, som viser udviklingen i antallet af bolighandler (parcelhus, rækkehuse og ejerlejligheder) og den gennemsnitlige kvadratmeterpris på boliger i perioden , ses det tydeligt, at aktiviteten på boligmarkedet dalede betydeligt i Samme figur viser også, at antallet af handler på boligmarkedet steg betydeligt, efter de afdragsfrie lån gjorde deres indtog, nemlig fra lidt over handler i 2003 til knap handler i 2005, hvor antallet af handler toppede. Det er en stigning på ca enheder eller mere end 25 på bare to år. I samme periode og helt frem til 2006 steg kvadratmeterprisen på boliger med knap 20 om året i gennemsnit. Boligmarkedets depression Fra efteråret 2006 vendte markedet. Her begyndte den negative stemning at brede sig, og det ser nu ud til, at 2007 vil sætte bundrekord med kun ca handlede boliger. En ganske markant ændring i markedsforholdende over en periode på bare to år. Det kan nu også konstateres, at den stigende kurve for prisudvikling pr. kvadratmeter er knækket i løbet af Samtidig er liggetiden for boliger til salg gennemsnitlig steget med 40 til dage fra december 2006 til december Det viser Realkreditrådets opgørelser fra december Cheføkonom John Madsen i Nykredit pointerer, at den indeværende prisjustering på boligmarkedet i høj grad er en konsekvens og reaktion på de eksplosive prisstigninger på boliger, der optrådte visse steder af landet. - Vi oplever derfor en nedadgående prisjustering i de områder af landet, hvor prisstigningerne hidtil var højest, mens priserne faktisk stadig kan stige i de dele af landet, hvor boligbyrden er lav, som dele af Jylland og på Fyn. Vi oplever nu en udligning af boligbyrden mellem landsdelene, men det lægger en negativ undertone for hele stemningen på boligmarkedet, fortæller John Madsen. UDVIKLING I HUSHANDLER OG KVMPRIS PÅ BOLIGMARKEDET Kvmpris Antal hushandler Prisindeks for kvmpris (2000=) Indførelse af afdragsfrie lån Hushandler Kilde: Realkreditrådet og Barometer Note 1: Kurven over udviklingen i kvmpriser for gennemførte bolighandler er baseret på Realkreditrådets tal, som er indekseret og deflateret med udviklingen i nettoprisindekset. Note 2: Kvmpris og antal bolighandler for 4. kvartal 2007 er estimeret som et gennemsnit af udviklingen i de 3 foregående kvartaler i kalenderåret.

6 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri boligmarkedet Med andre ord en ganske uvant følelse for de danske boligejere og de mange aktører, der opererer på det danske boligmarked, som for eksempel ejendomsmæglere, banker og realkreditinstitutioner, byggevirksomheder m.fl. Den gode stemning er ødelagt, og efter en meget lang periode på over 12 år, hvor boligpriserne som minimum altid er steget med mere end den årlige inflationsrate - i nogle perioder med tocifret procentsatser om året - er det gået op for samtlige aktører, at festen på boligmarkedet nu er afløst af en mildest talt mat stemning. På udkig efter den gode stemning Det ser ud til, at vi skal leve med den matte stemning en rum tid endnu. Der kommer med andre ord ikke gang i bolighandlerne i indeværende år, og spørgsmålet er derfor nu, hvor stor en nedadgående korrektion det i givet fald vil give på ejendomspriserne. Som det også fremgår af figuren (Udvikling i hushandler og kvm-priser på boligmarkedet ), er det før gået sådan, at markante fald i aktiviteten målt på antal handler ikke har påvirket prisudviklingen på boliger markant. Fra 1998 til 2001 faldt antallet af bolighandler således fra knap til knap eller ca. 20, uden at det gav knæk på stigningskurven for kvadratmeterpriser. De eksperter, som Barometer har talt med, er enige om en fortsat negativ undertone på boligmarkedet i 2008, og de hælder samtidig til en fortsat behersket nedadgående priskorrektion i de områder, hvor boligpriserne tidligere er steget mest, nemlig hovedstads- og Århus-området. John Madsen, Nykredit, mener, at perioden med prisjustering vil fortsætte en tid endnu - formentlig frem til sidst i Når vi kommer over på den anden side, når priserne har fundet deres nye leje, skal vi nok i de kommende år forvente mere afdæmpede prisstigninger. Stærk økonomi giver blød landing Økonomerne er også enige om, at ejerlejlighederne fortsat vil blive hårdest ramt af markedsudviklingen. Når det er sagt, lægger de op til en såkaldt blød landing på boligmarkedet i de kommende år og hæfter sig ved den stærke danske økonomi med pæn reallønsfremgang, skattelettelser, lav ledighed og høj jobsikkerhed og kun begrænset risiko for yderligere rentestigninger. Alene bedømt på den baggrund er der enighed om, at der ikke er noget kollaps på vej - med mindre, der sker noget dramatisk i den internationale økonomi, og her holder alle naturligvis især øje med udviklingen i USA. Økonom Tore Damgaard Stramer fra Realkredit Danmark ser ikke noget lys for boligejerne før i Vi lægger op til en blød landing på det danske boligmarked, og jeg ser tidligst en mere positiv udvikling generelt i løbet af Indtil da forventer vi at se prisfald på parcelhuse i hovedstadsområdet og Midtjylland i første halvdel af Men herefter kan prisudviklingen på parcelhuse måske langsomt blive styrket på landsplan. Tore Damgaard Stramer ser lidt større usikkerhed på markedet for ejerlejligheder, som har været hårdest ramt i 2007: - Som da de markante prisstigninger på ejerlejligheder burde være ophørt for et par år siden, forventer vi en ganske stor træghed, når markedet skal have vendt den nuværende negative trend. En væsentlig stigning i antallet af handlede ejerlejligheder kræver dog, at priserne finder et rimeligt leje, og at køberne igen tror på en stabilisering af priserne. 1. En ændret markedspsykologi. Forventningerne til fortsatte Fem hovedfaktorer for den negative stemning på det danske boligmarked prisstigninger er forsvundet. Det sætter køberne på standby med en forventning om, at det ikke bliver dyrere at købe om en måned end i dag, måske snarere tværtimod. Endvidere betyder den ændrede markedspsykologi, at mange boliger opkøbt i spekulations/investeringsøjemed bliver sat til salg. 2. En ændret kreditpolitik fra banker og realkreditinstitutioner. Usikkerheden og bekymringen på boligmarkedet de seneste 18 måneder samt kreditkrisen, der springer ud af USA, har ændret kreditvilligheden hos bankerne og realkreditinstitutionerne. Det seneste år har det betydet, at langt flere boligejere får nej til at købe et nyt eller andet hus, før det gamle er solgt. Dette skaber automatisk en ophobning af boliger til salg og øger udbudet. Der er faktisk mange, der gerne vil købe et andet og dyrere hus, men det gamle skal først sælges. 3. Renten er steget. Det er blevet dyrere at låne til finansiering af boligkøb over de seneste 18 måneder. Medmindre kredit- krisen i USA eskalerer, er der ikke udsigt til rentefald de første 12 måneder i Euroområdet. Med det øjeblikkelige underliggende prispres pga. prisstigningerne på energi og fødevarer ser mange eksperter faktisk snarere risikoen for et stigende renteniveau for mest nærliggende. 4. En større tilgang af nye boliger. Siden 2002 er nybyggeriet af boliger steget markant og har ligget på det højeste niveau siden erne. Der er således blevet bygget over.000 nye boliger over de seneste 4 år. Hvilket også har øget udbudet af boliger til salg. 5. Saltvandsindsprøjtningen fra indførelsen af afdragsfrie lån ebber ud. Indførelsen af afdragsfrie lån i 2003 gav en saltvandsindsprøjtning til boligmarkedet, da det blev muligt for mange at kunne sidde i boliger til en månedlig ydelse, de ellers ikke kunne have klaret økonomisk. Efter tre til fire år med markante prisstigninger er det vurderingen, at effekten af afdragsfrie lån er ved at ebbe ud af markedet.

7 Dansk byggeri Analysebrev nr. 1/2008 Ikke tilbage på samme niveau Cheføkonom Helge Pedersen vil helst ikke spå om, hvornår en egentlig vending til en mere positiv stemning indtræffer. Dertil finder han for mange ubekendte faktorer, der skal afklares i den kommende tid, men han forudser til gengæld, at når vi engang ser en vending i markedet, så vil det være med langt mere beherskede prisstigninger, end det vi så i perioden 2003 til Teoretisk set bør boligpriserne i bund og grund med små udsving følge den demografiske udvikling og udviklingen i befolkningens købekraft, såfremt markedet ikke påvirkes at omstændigheder udefra, som for eksempel politiske initiativer. Vi ved, at de markante stigninger i boligpriserne i årene op til 2007 skyldtes gunstige økonomiske omstændigheder kombineret med den politiske beslutning om skattelettelser i 2004 og afdragsfrie lån i Disse initiativer øgede befolkningens købekraft på boligmarkedet, og boligpriserne reagerede selvsagt med stigninger. Når boligmarkedet vender, vil det formentlig være med mere beherskede prisstigninger, med mindre nye politiske initiativer øger købekraften, slutter Helge Pedersen. Dansk Byggeri offentliggør primo februar 2008 sin konjunkturanalyse. Her vil samme melodi lyde, nemlig at boligmarkedet vil ligge med en negativ undertone i 2008, og at der først i 2009 er basis for en mere positiv undertone. Ny analyse bekræfter tilfredshed med håndværkere Endnu en undersøgelse dokumenterer, at der er tilfredshed med håndværkernes arbejde blandt privatkunderne. Den nyeste undersøgelse viser, at af kunderne erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med det arbejde, de har fået udført hos en byggevirksomhed. Undersøgelsen blev foretaget som reaktion på en Barometer-undersøgelse, som gav et næsten lige så positivt resultat. Voldsomt overraskende. Sådan lød reaktionen fra adm. direktør Ulrik Heilmann fra Bolius, Boligejernes Videncenter, da Epinion i en undersøgelse for Barometer (se nr. 3/2006) kunne konstatere, at 87 af kunderne var tilfredse med det arbejde, som de havde fået udført hos en håndværker. Også Barometer lancerede dengang resultatet som overraskende, da de positive resultater står i grel modsætning til de historier om byggesjusk og slendrian, der ofte præsenteres i medierne. Det er nemt at forvisse sig om, at disse historier fylder meget i medierne, og at håndværkernes image af samme årsag ofte bedømmes - udokumenteret - som særdeles blakket. Både kvalitet og relation Men nu viser så endnu en undersøgelse samme positive resultat. af de boligejere, der har benyttet håndværkere inden for de seneste seks måneder, er tilfredse eller meget tilfredse med kvaliteten af det udførte håndværk. Undersøgelsen er gennemført af Public Affairs Group og Synovate Vilstrup for Realdania. Samtidig viser undersøgelsen, at 84 af boligejerne var tilfredse eller meget tilfredse med relationen til håndværker- TRE ANALYSER OM HÅNDVÆRKERTILFREDSHED MV. Kvaliteten af håndværket Service / relation Anbefaling Utilfreds eller meget utilfreds Tilfreds eller meget tilfreds med det udførte håndværk Utilfreds eller meget utilfreds Tilfreds eller meget tilfreds med service / relation Sandsynligvis ikke eller helt sikkert ikke Vil sandsynligvis eller helt sikkert anbefale håndværkeren til andre Kilde: Ziirsen (2002), Epinion (2006) og Public Affair Group (2007) Tallene dækker alene respondenter, der har haft besøg af håndværkere. Svarmuligheder som ved ikke, hverken eller og måske er sorteret fra. Derfor summerer tallene ikke alle til.

8 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri håndværkertilfredshed ne, f.eks. håndværkernes evne til at forstå kundens ønsker, samarbejde med andre bygge- og håndværksvirksomheder, informere kunden undervejs og optræde hensynsfuldt i kundens hjem. 82 af kunderne var endog så tilfredse, at de ville benytte den samme håndværksvirksomhed igen eller anbefale den til andre. Og det er der faktisk heller ikke noget nyt i. I tråd med tidligere undersøgelser Allerede i 2002 konstaterede Ziirsen Research i en undersøgelse for Byggeriets Arbejdsgivere, at 88 af kunderne var tilfredse eller meget tilfredse med det udførte håndværk, og at 86 ville anbefale deres håndværker til andre. Og i 2006 kunne Epinion som nævnt bekræfte resultatet i en undersøgelse for Barometer. Alle undersøgelser har alene fokuseret på de kunder, som rent faktisk har haft besøg af en håndværker og altså har gjort sig deres egne erfaringer. Og det tegner altså et ganske andet billede end de skrækhistorier, som serveres i medierne og ved middagsbordene. Det er her værd at bemærke, at alle undersøgelser om tilfredshed med kvalitet og service ligger stabilt på et højt niveau. Public Affairs Group, som har stået for den seneste undersøgelse, har også vurderet uoverensstemmelse mellem forestillingerne om håndværkerstanden og de faktiske realiteter - ikke kun i befolkningen og mediebilledet. Sagen er jo, at tre store undersøgelser i træk kan dokumentere, at tilfredsheden med kvalitet og service er i top. Enkeltstående negative eksempler Trods de positive resultater vidner omfanget af utilfredse kunder om, at der er plads til forbedring af både kvalitet og service. Ikke kun af hensyn til kunderne, men også fordi det ifølge Public Affairs Group er de få negative historier, der fylder uforholdsmæssigt meget i medierne og er med til at give hele branchen det dårlige rygte. - Der er næppe tvivl om, at det er blandt denne del af boligejerne, at hovedparten af de negative historier udspringer, og som vedvarende cirkulerer både i medier og presse og derved giver liv til og forstærker bygge- og håndværksvirksomhedernes negative image og omdømme, hedder det i rapporten. Samme mønster ser man i øvrigt ifølge Public Affairs Group i undersøgelser af ældreplejen og sygehusvæsenet, hvor den dokumenterede tilfredshed blandt patienter og pårørende overskygges af mediernes fokus på enkeltstående, negative eksempler. Grobund for negative beretninger Mens tilfredse kunder og dygtigt håndværk således kan skabe ambassadører, der vil anbefale virksomheden til andre, giver eksemplerne på dårligt håndværk og dårlig service tilsvarende negativ omtale. Word of Mouth hedder fænomenet i markedsførings-termer. Professor i virksomhedskommunikation Anne-Marie Søderberg, Copenhagen Business School, bekræfter mønsteret: - Når det går galt i forholdet mellem håndværker og kunde, har det undertiden store omkostninger både økonomisk og på et personligt plan. Hvis en tilbygning ikke kan tages i brug til aftalt tid, eller hvis et byggeprojekt bliver langt dyrere end pristilbuddet, skaber det forståeligt nok irritation. Sådanne oplevelser kan skabe grobund for negative beretninger om, at man ikke kan have tillid til danske håndværkere, sagde Anne-Marie Søderberg således i forbindelse med Barometers egen analyse af håndværkertilfredshed. Søderberg slog samtidig fast, at det først og fremmest er op til branchen og virksomhederne selv at forbedre det dårlige image. Om undersøgelsen 2 Public Affairs Group har for Realdania gennemført en undersøgelse af relationen mellem privatkunder og byggevirksomheder. 2 Undersøgelsen består af et forstudie af et antal klagesager i Byggeriets Ankenævn, en række fokusgrupper, en kvantitativ undersøgelse blandt 1041 respondenter og et feltstudie hos udvalgte virksomheder. 2 Rapporten Professionalisering af relationerne mellem byggevirksomheder og deres privatkunder kan findes på og 2 Imageundersøgelsen, som Epinion gennemførte for Barometer i 2006 findes på Læs Barometer online på danskbyggeri.dk/barometer Her findes baggrundsartikler og analyser samt tidligere Barometeranalyser. Barometer Erhvervspolitisk analysebrev Ansvarshavende: Anders Hundahl Redaktør: Mogens Hjelm Analyseredaktion: Louise Pihl, Henrik Stig Sørensen og Lene Jægerslund Analyser: Maria Hyldahl og Henrik Stig Sørensen Redaktionelle medarbejdere: Mette Schmidt og Anja Binderup Udgivet af Dansk Byggeri Postboks 2125, 1015 København K Tlf Grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Kailow Graphic A/S Oplag: 1.0 ISSN ISSN (online)

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere

Boligmarkedet 1. kvartal 2015

Boligmarkedet 1. kvartal 2015 Notat 16. september Boligmarkedet 1. kvartal Tal for handler, udbudte boliger og handler er offentliggjort frem til første kvartal, mens liggetiderne for de udbudte boliger er offentliggjort frem til juli.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER Skønt manglen på byggematerialer er blevet mindre, er det stadig et problem for mange håndværkere at få tilstrækkeligt med byggematerialer i hverdagen.

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Status for boligmarkedet

Status for boligmarkedet 4. januar 27 Status for boligmarkedet Boligmarkedet i tomgang Det danske boligmarked har nu været præget af afmatning i 1½ år. Afmatningen kommer til udtryk ved et stort udbud af boliger til salg, et lavt

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik

Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik METODENOTAT Metodenotat om Realkreditrådets boligudbudsstatistik Datagrundlaget for boligudbudsstatistikken Realkreditrådet offentliggør i samarbejde med RealView - e-nettet/realviewtni en række månedlige

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse NR. 1 SEPTEMBER 2009 Realkredit med i toppen af ny undersøgelse Forbrugerstyrelsen har udsendt den nye Forbrugerredegørelse for 2009. Undersøgelsen vurderer, at forholdene for forbrugerne i FFI (ForbrugerForholdsIndekset)

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Danmark Ingen boligboble i København

Danmark Ingen boligboble i København 9. august 2013 Danmark Ingen boligboble i København Ejerlejlighedspriserne i København steg med 10% fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 Det skyldes blandt andet et økonomisk opsving, lavt udbud og

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne 27. september 2016 Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne Boligmarkedet har generelt været i fremgang over de senere år, og selv om bedringen især har været koncentreret omkring de største by-områder,

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen 18. september 2009 Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen Danskernes boligformuer har været ramt hårdt de seneste år. Men det er primært boligejerne i Region Hovedstaden og Region København,

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen Økonom Jens L. Pedersen Agenda Hvordan påvirker finanskrisen boligmarkedet? Udenlandsk storm giver bølgegang i renterne Status og fundamentale forhold Afledte

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering april 2008

SMV-Konjunkturvurdering april 2008 SMV-Konjunkturvurdering april 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Stabile priser for parcel- og rækkehuse

Stabile priser for parcel- og rækkehuse Pressemeddelelse 23. april 2008 Stabile priser for parcel- og rækkehuse Priserne for parcel- og rækkehuse ligger stabilt med et mindre fald på 0,4 procent i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

LYSPUNKTER PÅ BOLIGMARKEDET, MEN OGSÅ UDFORDRINGER

LYSPUNKTER PÅ BOLIGMARKEDET, MEN OGSÅ UDFORDRINGER indblik Boligøkonomisk analyse og rådgivning om boligfinansiering. oktober 9 Jens Lieutenant Pedersen, jlpe@nykredit.dk, 55 Thomas Kyhl, thky@nykredit.dk, 55 77 LYSPUNKTER PÅ BOLIGMARKEDET, MEN OGSÅ UDFORDRINGER

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Hele landet er med i opsvinget

Hele landet er med i opsvinget Hele landet er med i opsvinget AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Det økonomiske opsving har fået godt fat i dansk økonomi og er over de seneste år blevet bredt ud på tværs af landet. I opsvingets

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere