Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning"

Transkript

1 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet. Det har til tider givet andelsboligforeninger et dårligt ry, og det kan ikke afvises, at det har været med til at afskrække potentielle købere, der i forvejen har fundet markedet mindre gennemsigtigt set i forhold til markedet for ejerboliger. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Andelsboligmarkedets generelle økonomiske situation er dog bedre end sit rygte. Det har vi dokumenteret før i tidligere undersøgelser af gældssituationen på andelsboligmarkedet, og denne konklusion bekræftes, når vi ser nærmere på økonomien i de cirka 3. andelsboligforeninger, vi har haft med at gøre i 13 i forbindelse med køb af andelsbolig eller optagelse af banklån i andelsboligen. Konklusionerne er som følger: Den gennemsnitlige gældsandel på andelsboligmarkedet er særdeles lav. Helt præcist var den gennemsnitlige gældsandel på 33,5 % i 13. Til sammenligning udgør realkreditbelåningen cirka 7 % af boligernes værdi på ejerboligmarkedet. Endvidere er der tale om en relativ stabil gældsudvikling på andelsboligmarkedet gennem nogle ellers svære år på både boligmarkedet og i dansk økonomi. Regnskabstallene kan imidlertid tegne et lidt for positivt billede af gældsniveauerne på andelsboligmarkedet grundet risiko for opskruede vurderinger. Inddrager vi derfor vores egne vurderinger af aktiverne i andelsboligforeningerne, stiger den gennemsnitlige gældsandel til 41,9 %. Det ændrer dog ikke på den grundlæggende konklusion om, at langt hovedparten af andelsboligforeningerne er karakteriseret ved lav gældssætning. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Denne pointe understreges også, når man dykker ned og ser på gældsfordelingen mellem de enkelte andelsboligforeninger. Her viser det sig, at % af andelsboligforeningerne gennemsnitligt set har en gældsandel under landsgennemsnittet Vi kommer dog ikke udenom, at der er andelsboligforeningerne, der kæmper med en høj gældssætning. I henhold til vores vurderinger er i omegnen af 8,5 % af andelsboligforeningerne teknisk insolvente, og tallet kan endda være en smule højere, da den negative værdi af en evt. renteswap ikke nødvendigvis er medtaget i opgørelsen. Teknisk insolvens er dog ikke er ensbetydende med, at disse andelsboligforeninger nødvendigvis er på randen af konkurs. Gældssætningen på andelsboligmarkedet er klart lavest i Region Hovedstaden, mens den er højest i Region Nordjylland og Region Sjælland. Det skyldes især sammensætningen mellem nye og gamle andelsboliger.

2 Lav og stabil gældsandel på andelsboligmarkedet Vi har dykket ned i regnskaberne på i omegnen af 3. andelsboligforeninger i 13, hvilket svarer nogenlunde til en tredjedel af samtlige andelsboligforeninger herhjemme. Med udgangspunkt i foreningernes samlede gæld og aktiver i henhold til regnskabet, kan vi udregne en gældsandel. En gældsandel på % svarer til, at der ikke er nogen gæld i foreningen og er andelen over 1 % er andelsboligforeningen i princippet teknisk insolvent, da værdien af dens lån overstiger værdien af dens formue i form af ejendommen. Det viser sig, at den gennemsnitlige gældsandel på andelsboligmarkedet er særdeles lav. Helt præcist var den gennemsnitlige gældsandel på 33,5 % i 13. Det er nærmest uændret i forhold til 12, hvor gældsandelen lå på 33,3 %. I det hele taget er der tale om en relativ stabil gældsudvikling på andelsboligmarkedet gennem nogle ellers svære år på både boligmarkedet og i dansk økonomi. Tilbage i 9 lå den gennemsnitlige gældsandel på 3,7 %. Figur 1:Lav og stabil gældssætning på andelsboligmarkedet 1 9 Andelsboligforeningernes gennemsnitlige gæld i forhold til aktiver, % Aktiver målt i forhold Realkredit Danmarks vurderinger Aktiver målt i forhold til regnskabsværdi 41,9 3,7 32, 32,9 33,3 33, Kilde: Realkredit Danmark Regnskabstallene kan imidlertid tegne et lidt for positivt billede af gældsniveauerne på andelsboligmarkedet. For det første har der løbende været diskussioner af, hvorvidt der stadig er andelsboligforeninger med en for høj værdiansættelse. Vi har eksempelvis ikke set større nedadgående korrektioner i de offentlige vurderinger gennem kriseårene og det på trods af, at der var tale om en voldsom værdistigning i de offentlige vurderinger, da boligprisfesten allerede var på vej til at blive afløst af tømmermænd. Benytter vi derfor alternativt vores vurderinger af foreningernes aktiver, som vi har foretaget i 13, så viser det sig også, at gældsandelen løftes noget fra 33,5 % til 41,9 %. Trods det højere niveau ændrer det dog ikke ved den generelle konklusion om, at andelsboligmarkedet er karakteriseret ved lav gældssætning. For en nærmere beskrivelse af vores vurderinger, jf. bilag 1 bagerst. For det andet kan tallene være afhængige af foreningens valg af værdiansættelsesmetode. Langt de fleste foreninger benytter sig af enten den offentlige vurdering eller en valuarvurdering, men der kan også være foreninger, der benytter sig af anskaffelsesprisen. Benytter man sig af sidstnævnte vurderingsmæssige metode, skal man ikke medregne den negative værdi af en evt. swap-aftale i 2

3 foreningen. Netop swap-lån har givet nogle andelsboligforeninger en betydelig negativ formueeffekt grundet de seneste års rentefald. Denne negative formueeffekt vil gradvist aftage over tid, når udløb af swap-lån nærmer sig eller, at renterne stiger, men den negative værdi skal altså som nævnt ikke medtages, hvis anskaffelsesprisen er udgangspunktet for foreningens regnskab. Det betyder dermed, at swap-aspektet ikke fanges fuldt ud af ovenstående data i figur 1. Dette forbehold ændrer dog stadig ikke ved konklusionen om, at den gennemsnitlige andelsboligforening har en relativ lav gældssætning. Det er således et mindretal af foreningerne, der har benyttet sig af swap-aftaler, ikke alle er langt løbende swap-aftaler, hvor den negative formueeffekt er størst og endeligt er der også en andel af foreninger med swap-lån, hvor offentlig vurdering eller valuar-vurdering lægger til grund for regnskabet. Stor spredning i gældssætningen blandt andelsboligforeningerne Selv om der generelt er lav gældssætning på andelsboligmarkedet, så er det værd at være opmærksom på, at der er store forskelle på tværs i gældssætningen blandt andelsboligforeningerne. Det illustreres med al tydelighed i nedenstående figur 2, der inddeler andelsboligforeningerne i deciler efter deres gældssætning. Den 1. decil angiver de 1 % af andelsboligforeninger med lavest gældssætning, og her er den gennemsnitlige gældsandel på blot 5,2 %. De første 6 deciler af data altså % af andelsboligforeningerne har gennemsnitligt set en gældsandel under landsgennemsnittet, og det understreger igen, at høj gældssætning ikke er et generelt problem på andelsboligmarkedet. Figur 2:Store forskelle i gældssætningen på tværs af andelsboligmarkedet Gældsandel i %, regnskabstal Gennemsnit, 13 Deciler Kilde: Realkredit Danmark Ser vi på den 1. decil, som angiver de 1 % af andelsboligforeningerne med højest gældssætning, lå gældsandelen på 82,7 % i gennemsnit. Inden for denne klump af andelsboligforeninger findes også en vis spredning, og dykker man endnu længere ned i data, er der ikke overraskende andelsboligforeninger, der i dag er teknisk insolvente. I henhold til regnskabstallene er det dog en 3

4 forsvindende lille andel på blot,2 %, men tager vi alternativt udgangspunkt i vores vurderinger, er der snarere tale om, at i omegnen af 8,5 % af andelsboligforeningerne på landsplan kan være teknisk insolvente. Det betyder dermed også, at cirka 91 ud af 1 andelsboligforeninger er solvente i henhold til vores tal. Når vi snakker om teknisk insolvens, er det i øvrigt værd at hæfte sig ved, at det ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at disse andelsboligforeninger er på randen af konkurs tilsvarende på ejerboligmarkedet har vi gennem de seneste år oplevet en større stigning i antallet af teknisk insolvente boligejere uden, at det er det samme som, at alle disse boligejere er på vej mod en tvangsauktion. Ser vi på udviklingen mellem 12 og 13, er der heller ikke sket de store forskydninger i den underliggende spredning mellem andelsboligforeningerne, jf. figur 2. Dog er der en lille tendens til, at gældssætningen er øget en smule i de foreninger, der i forvejen befinder sig i den øvre ende af gældsskalaen. Andelen af teknisk insolvente andelsboligforeninger er dog i henhold til vores tal uændret i forhold til 12. Gældssætningen er lavest i Region Hovedstaden Ser vi på andelsboligforeningerne i et regionalt perspektiv, er gældssætningen generelt lavest i Region Hovedstaden. I henhold til regnskabstallene er den gennemsnitlige gældsandel på 31 %, mens den er højest i Region Nordjylland med små %. Tager vi alternativt udgangspunkt i vores vurderinger, er Region Hovedstaden stadig lavest med en gældsandel på 38,3 %, mens Region Sjælland og Region Nordjylland topper med en gennemsnitlig gældsandel i andelsboligforeningerne på cirka %. Sammenligner vi dette med ejerboligmarkedet, er den gennemsnitlige gældsandel på lidt mere end 7 %, når vi udelukkende snakker realkreditbelåning. Figur 3:Lavest gældssætning i Region Hovedstaden 7 Gennemsnitlig gældsandel, % RD-vurdering Regnskab 3 1 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kilde: Realkredit Danmark 4

5 En vigtig forklaring på den relativt lave gældssætning i Region Hovedstaden contra andre regioner er, at de ældre andelsboliger udgør en relativ stor andel af andelsboligmassen. I henhold til tal fra Danmarks Statistik er 94,2 % af de private andelsboliger opført i perioden fra før år 19 til og med Til sammenligning udgør denne andel kun mellem - % i de andre regioner. Alt andet lige må man forvente en lavere gældssætning i de ældre andelsboligforeninger både fordi man har haft en længere årrække til at betale ned på gælden, men også fordi, at foreningerne ikke er blevet stiftet enten på eller tæt på toppen af en prisboble på boligmarkedet. Ser vi på Region Sjælland og Nordjylland fylder de nyere andelsboliger en relativ større andel af andelsboligmassen i forhold til andre regioner her udgør andelsboliger opført i årene fra 5-8 op mod næsten % af andelsboligmassen mod blot små 2 % i Region Hovedstaden. Netop nyere andelsboligforeninger opført i årene under boligprisfesten, er især dem, der har fyldt godt i de negative overskrifter i mediebilledet gennem de senere år. Oplagte forklaringer er en for høj prisfastsættelse på stiftelsestidspunktet, for optimistiske budgetter for salg af lejeboliger i de nystiftede foreninger samt evt. anvendelse af swap-lån med længere løbetid, hvor kursværdien af gælden er steget kraftigt i kølvandet på de store rentefald. Figur 4:De ældre andelsboliger fylder godt op i Region Hovedstaden Andel af private andelsboliger, % Opført fra før 19 til Opført fra Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kilde: Realkredit Danmark og Danmarks Statistik 5

6 Bilag 1: RD s vurderinger Faktaboks RD s værdiansættelse af andelsboliger: Værdiansættelsen tager udgangspunkt i de samme principper som ligger til grund for den offentlige vurdering og en valuarvurdering nemlig en værdiansættelse af ejendommens værdi som udlejningsejendom Forskellen består imidlertid i, at RD fastsætter en værdi, der baseres på de aktuelle markedsforhold her og nu, mens den lovlige maksimalpris kan være baseret på vurderinger, der er op til to år gamle Værdien for den enkelte andel fastsættes derefter ud fra fordelingstallet Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere