Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Byggeplads Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsledelse CE-mærkning mv Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Prøver Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Arbejdets planlægning Generelt Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Materialer og produkter Generelt Malinger og lakker Udførelse Generelt Behandling Generelt Lofter og vægge Beskæring Fugning Rengøring Relationer til andre arbejder Generelt Arbejdsmiljø... 11

2 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/ Kontrol Generelt Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser Bilag 1 Udbudskontrolplan REVISIONER Alle sider i berørte kapitler bærer revisionsdato, men revisioner omfatter kun det således markerede: Ændrings- og supplementsblade Indhold er indsat og angivet med grå raster som denne, bortfaldet tekst angives således (--). Ændringer efter udbud Disse er angivet med gul raster som denne, bortfaldet tekst angives således (--) Kapitel Dato Indholdsfortegnelse Omfang MA01 En-komponent akrylmaling på betonvægge MA02 Spartling og en-komponent akrylmaling på skråvægge MA03 Spartling og en-komponent akrylmaling på gipspladevægge MA04 Spartling og en-komponent akrylmaling på lofter

3 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 1. Orientering Side : 3/21 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/ er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Ad stk. 6. Udgår. 1.2 Definitioner

4 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Omfang Side : 4/21 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: MA01 En-komponent akrylmaling på betonvægge MA02 Spartling og en-komponent akrylmaling på skråvægge MA03 Spartling og en-komponent akrylmaling på gipspladevægge MA04 Spartling og en-komponent akrylmaling på lofter 2.4 Byggeplads Hvis der under dette arbejde forekommer ydelser i forbindelse med indretning og drift af byggeplads, er disse beskrevet i Byggesagsbeskrivelsens kap. 4, Byggeplads. 2.5 Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Risikospecifikation for produkter til malerbehandling iht. MAL-koder. 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsledelse CE-mærkning mv. Ad stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i de for leverancen relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede standarder, Europæisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning Kontroldokumentation Ad stk. 1. d) og e) sammenfattes således: d) Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav og tilsvarende dokumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbejde D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres digitalt og omfatte: Drift- og vedligeholdelsesanvisninger (herunder genbehandlingsanvisninger) for de anvendte behandlinger. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde Prøver Afsætning af passende behandlings- og kulør prøver foretages og indstilles til godkendelse i det omfang, tilsynet forlanger dette. Der kan forlanges udført prøver af samtlige behandlinger jf. bygningsdelsbeskrivelser. Ligeledes kan tilsynet forlange udført mekaniske prøver m.m. af behandlingerne jf. kvalitetsspecifikation.

5 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Omfang Side : 5/21 Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra meddelelse om, at prøven er udført Rengøring Afleveringsrengøring Ud over rengøring, nævnt i basistekst udføres afleveringsrengøring efter samtlige arbejder. Afleveringsrengøring udføres iht. Flügger behandlingsanvisning 9512

6 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 6/21 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Stk. 1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Leverancer og ydelser, der falder ind under en forordning eller et eller flere direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærkede i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav Byggeplads Beskyttende foranstaltninger Stk. 11. Plan for beskyttende foranstaltninger skal angive hvilke beskyttende foranstaltninger der vil blive udført, herunder: Foranstaltningstype Materialer Eventuel rengøring inden etablering af beskyttende foranstaltning Hvordan samlinger udføres herunder samlinger mod tilstødende bygningsdele Hvordan vedligehold sikres Periode for den beskyttende foranstaltning Transport og oplagring Stk. 1. Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producentog/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Stk. 2. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. Stk. 3. Entreprenøren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod skadelig opfugtning og mod beskadigelse som følge af lave temperaturer. Stk. 4. Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp Arbejdets planlægning Generelt 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1. DS/EN ISO 4618:2014. Ad stk. 2 udgår og erstattes af:

7 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 7/21 Stk. 2. MBK - Nybehandling Malerfagligt Behandlingskatalog Ad stk. 3 udgår og erstattes af: Stk. 3. MBK - Vedligehold Malerfagligt Behandlingskatalog Ad stk. 4. Udgår. Ad stk. 5 der tilføjes: Ad stk. 7 der tilføjes Med senere ændringer: BEK nr af 15/12/2010. Ad stk. 8 der tilføjes: Med senere ændringer: BEK nr. 496 af 27/05/2004 BEK nr. 20 af 12/01/2009 BEK nr af 28/11/2011. Ad stk. 9. At-Vejledning C.0.8, marts Stk. 10. Bekendtgørelse af lov om kemikalier Lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014 Miljøstyrelsen. Stk. 11. Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler Bekendtgørelse nr af 10. oktober 2014 Miljøstyrelsen Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2. DS-Håndbog 124:2008. Ad stk. 3. a) DS/EN :2004 b) DS/EN :2002 c) DS/EN :2004 d) DS/EN :2002 DS/EN /AC:2006. Ad stk. 4.

8 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 8/21 DS/EN :2008. Ad stk. 5. DS/EN 13300:2001. Ad stk. 6 udgår og erstattes af: Stk. 6. Malinger og lakker Malinger og malingssystemer til udendørs træ a) Del 1: Klassifikation og udvælgelse DS/EN 927-1:2013 Dansk Standard. Ad stk. 7. a) Udgår og erstattes af Malinger og lakker - Coatingmaterialer og -systemer til udendørs træ Del 2: Ydeevnespecifikation DS/EN 927-2:2014 b) Udgår og erstattes af Malinger og lakker - Malinger og malingsystemer til udendørs træ Del 3: Prøvning efter udendørs eksponering DS/EN 927-3:2012 c) DS/EN 927-5:2007 d) DS/EN 927-6:2006. Ad stk. 8. a) DS/EN ISO :2000 b) DS/EN ISO :2000 c) DS/EN ISO :2000 d) DS/EN ISO :2000 e) DS/EN ISO :2007 f) DS/EN ISO :2000 g) DS/EN ISO :2000 h) DS/EN ISO :2000. Ad stk. 9. By og Byg Anvisning 200, 1. udgave Ad stk. 10. Med senere ændringer: BEK nr af 27/10/2009 BEK nr. 84 af 02/02/2011 BEK nr af 20/12/2012. Ad stk. 11 udgår og erstattes af Malinger og lakker. Bestemmelse af glansværdi ved 20º, 60º og 85º DS/EN ISO 2813:2014 Dansk Standard. Ad stk. 12. Hvor går grænsen, 4. udgave, marts 2009.

9 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 9/21 Ad stk. 13. Hvor går grænsen, 1. udgave Ad stk. 14. Udgår. Ad stk. 16. Udgår. Ad stk. 17. AT-vejledning C.2.2, juli Ad stk. 18. Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer, juli Ad stk. 19. Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer, juli Ad stk. 20. DS/EN 12812:2008. Ad stk. 21. DS 2427:2011. Stk. 22. Svejsning, skæring mv. i metal At-vejledning D April 2005 Opdateret juni 2014 Arbejdstilsynet. Stk. 23. Opstilling og brug af stilladser At-vejledning B.3.2 Januar 2006, 2. udgave juni 2008 Arbejdstilsynet. Stk. 24. DBI vejledning 10 a) Del 1: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Planlægning og gennemførelse 2. udgave, november 2008 b) Del 2: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Udendørs 2. udgave, november 2008 c) Del 3: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs 1. udgave, november 2008 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

10 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 10/21 Stk. 25. Maling og lakker - Evaluering af nedbrydning af malingsoverflader - Angivelse af antal og størrelse af fejl og graden af ensartede ændringer i udseende Del 3: Vurdering af rustgrad DS/EN ISO :2004 Dansk Standard. Stk. 26. Stofbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 170 af 19. februar 2015 om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler Miljøstyrelsen. 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. I projektmaterialet kan materialer og produkter være foreskrevet ved bestemte fabrikater. Der kan anvendes andre fabrikater, hvis disse er ligestillet med de foreskrevne. Dokumentation for, at fabrikater er ligestillet, skal forelægges byggeledelsen senest 5 arbejdsdage inden svar ønskes. Flygtige organiske forbindelser Malinger og lakker 3.6 Udførelse Generelt Behandling Fugt- og temperaturforhold Ad stk. 2. udgår og erstattes af: Stk. 2. Entreprenøren skal udføre fugtmålinger inden arbejdet påbegyndes iht. MBK, Prøvemetoder Generelt Behandlinger som ikke er med Sika-produkter er iht. Flügger, Grå Mappe. Efterfølgende punkter Stk. 13. For efterfølgende punkter gælder, at delbehandlinger angivet i basisteksten kun skal medtages såfremt det fremgår af den angivne behandlingsanvisning eller direkte angivet projektspecifikt. Stk. 14. Prøvemetode er iht. MBK Lofter og vægge Udførelsespecifikationer ud over nævnte generelle følger af behandlingsforskrifter. Ad stk. 1, 2, 3 og 4. Udgår.

11 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Beskæring De enkelte behandlinger jf. Bygningsdelsbeskrivelser kan påregnes udført uden beskæringer internt i behandlingen, med mindre andet er anført i den enkelte Bygningsdelsbeskrivelse Fugning Udførelsespecifikationer ud over nævnte generelle følger af behandlingsforskrifter Rengøring 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt 3.8 Arbejdsmiljø Stk. 6. Arbejdet skal udføres med relevante personlige værnemidler. 3.9 Kontrol Generelt Stk. 7. Såfremt entreprenøren bliver opmærksom på sundhedsfarlige stoffer, der ikke er angivet i projektmaterialet, skal der omgående rettes henvendelse til byggeledelsen Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Ad stk. 3 udgår og erstattes af: Stk. 3. Kontrol af vedhæftning, lagtykkelse mv. skal udføres iht. MBK, Prøvemetoder Slutkontrol

12 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/21 MA01 En-komponent akrylmaling på betonvægge 4. Bygningsdelsbeskrivelser MA01 En-komponent akrylmaling på betonvægge 4.1 Orientering Iht. pos Omfang En-komponent akrylmaling på betonvægge. 4.3 Lokalisering Vægflader med overflader i henhold til oplysninger på tegninger af pladsstøbt beton i rum 12, 13, 14, 15. grovpuds i rum 11. (---) (---) 4.4 Tegningshenvisning Arkitekt: 3, 10, 11, 12, 13, Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Pladsstøbte betonvægge med dilatationsfuger som vist på tegninger er støbt i glat forskalling af BT til følgende krav: Gruppe 3, BO 34, vægge Glat til ru betonflade med udbedringer som ensartet filtset flade. Toppe og grater er fjernet. Revner, spor, prop-, og clampshuller er udfyldt. Lokal planhedsafvigelse ± 1mm. Generelt ± 3mm/1m. Ved samlinger ± 5mm/1m. Porer op til 20mm i diameter, 10-20mm med max. 50 stk. pr 10m², ikke i ansamlinger. Ingen væsentlig afsmitning. Hvidtør overflade. Sammenhængsstyrke min. 0,8 MPa. (---) Efterfølgende bygningsdele Elastiske fuger i dilatationsfuger udføres af FU. 4.9 Materialer og produkter Generelt Iht. pos Specifikt -spartelmasse Casco HusFix primer Sika Bonding Primer -mellemmalinger Sikagard -203 W (---) (---)

13 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/21 MA01 En-komponent akrylmaling på betonvægge -slutmaling Sikagard -205 W Udførelse Generelt Iht. pos Specifikt -forbehandling Iht. Sika produkt Datablad Sikagard -205 W. -spartling Pletspartle 2 gange med angivne spartelmasse. Fuldspartle 2 gange med angivne spartelmasse. Slibe og afstøve hele fladen Prøver Iht. pos Arbejdsmiljø Iht. pos Kontrol Iht. pos efterfølgende behandling Iht. Sika produkt Datablad Sikagard -205 W, System 2. (Primer kan udelades, hvis den efter vurdering af Sika-konsulent skønnes unødvendig, jf. fradragspris). Kanter ved dilatationsfuger og ved fuger ved overgange til pudsoverflader skal stå rene og rette D&V-dokumentation Iht. pos

14 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/21 MA02 Spartling og en-komponent akrylmaling på skråvægge MA02 Spartling og en-komponent akrylmaling på skråvægge 4.1 Orientering Iht. pos Omfang Armeret spartling og en-komponent akrylmaling på loft og skråvægge med beklædning af cementbaserede plader. 4.3 Lokalisering Vandret loft i rum 11. Skråvægge i rum 12 (herunder skråvægsflade over trappe til rum 20), 13, Tegningshenvisning Arkitekt: 3, 10, 11, 12, Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Pladebeklædninger af Aqua Panel Indoor, format 900x1200 mm er af TØ monteret med skruer og limede fuger. Frie kanter ved overgang til betonvægge er forsynet med metal kantskinner til spartling. Efterfølgende bygningsdele Elastiske fuger udføres af FU ved vandret lofts overgang til vægge skråvægges overgange til betonvægge. 4.9 Materialer og produkter Generelt Iht. pos Specifikt, spartling -primer Aquapanel Grunder. -spartelmasse Aquapanel Indoor spartelmasse. -armeringsnet Aquapanel armeringsnet. Specifikt, maling -primer Sika Bonding Primer. -mellemmalinger Sikagard -203 W. (---). (---).

15 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/21 MA02 Spartling og en-komponent akrylmaling på skråvægge -slutmaling Sikagard -205 W Udførelse Generelt Iht. pos Specifikt -spartling Spartling og armering udføres med angivne produkter iht. Knauf "Vådrumsvægge". Ved overgange til hanebånds-loftflader føres denne behandling ca. 100 mm ind over tilstødende gipsplader, hvor overgang armeret/uarmeret flade udjævnes med spartling Prøver Iht. pos Arbejdsmiljø Iht. pos Kontrol Iht. pos efterfølgende behandling Iht. Sika produkt Datablad Sikagard -205 W, System 2. (Primer kan udelades, hvis den efter vurdering af Sika-konsulent skønnes unødvendig, jf. fradragspris). Kanter med kantskinner skal stå rene og rette D&V-dokumentation Iht. pos

16 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/21 MA03 Spartling og en-komponent akrylmaling på væg MA03 Spartling og en-komponent akrylmaling på vægge 4.1 Orientering Iht. pos Omfang En-komponent akrylmaling på vægge med beklædning af gipsplader. 4.3 Lokalisering Gipspladebeklædning i rum 14 (vægflader over hanebånds-loftniveau ved (---) trappeløb til rum 20) 4.4 Tegningshenvisning Arkitekt: 3, Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Vådrums-gipsplader med forsænkede kanter til armering/spartling er af TØ monteret med skruer iht. "Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen". Plader er generelt format 900x3000 mm. Plade-kortkanter er affaset af TØ for fugning ved MA. Fri kant ved overgang til betonvæg er forsynet med metal kantskinne til spartling. Efterfølgende bygningsdele Elastisk fuger udføres af FU ved væggens overgang til betonvæg. 4.9 Materialer og produkter Generelt Iht. pos Specifikt, spartling m.m. Spartelmasse, Flügger Sandplast 696 FOG Perforeret papirstrimmel. Specifikt -spartling m.m. Spartelmasse, Casco HusFix Perforeret papirstrimmel. -mellemmalinger Sikagard -203 W (---) (---) -slutmaling Sikagard -205 W Udførelse Generelt Iht. pos. 3.6.

17 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/21 MA03 Spartling og en-komponent akrylmaling på væg Specifikt -spartling m.m. Spartle samlinger Ilæg perforeret papirstrimmel i den våde spartelmasse Spartle samlinger og profiler 2 gange Pletspartle skruehuller 2 gange Slibe det spartlede og afstøve hele fladen Prøver Iht. pos Arbejdsmiljø Iht. pos Kontrol Iht. pos efterfølgende behandling Iht. Sika produkt Datablad Sikagard -205 W, System 2. (Primer kan udelades, hvis den efter vurdering af Sika-konsulent skønnes unødvendig, jf. fradragspris). Kanter med kantskinner skal stå rene og rette D&V-dokumentation Iht. pos

18 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/21 MA04 Spartling og en-komponent akrylmaling på lofter MA04 Spartling og en-komponent akrylmaling på lofter 4.1 Orientering Iht. pos Omfang Spartling og en-komponent akrylmaling på lofter med beklædning af gipsplader. 4.3 Lokalisering Hanebåndslofter i rum 12, 13, 14 (herunder skrå loftflade over trappe til rum 20), Tegningshenvisning Arkitekt: 3, 10, 11, 12, 13, Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Vådrums-gipsplader med forsænkede kanter til armering/spartling er af TØ monteret med skruer iht. "Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen". Plader er generelt format 900x3000 mm. Plade-kortkanter er affaset af TØ for fugning ved MA. Frie kanter ved overgang til vægge er forsynet med metal kantskinner til spartling. Efterfølgende bygningsdele Elastiske fuger udføres af FU ved lofters overgange til vægge. 4.9 Materialer og produkter Generelt Iht. pos Specifikt, spartling m.m. Spartelmasse, Casco HusFix Perforeret papirstrimmel. Specifikt, flader -primer Sika Bonding Primer Udførelse Generelt Iht. pos slutmaling Sikagard -205 W, evt. Sikagard -203 W til inderste lag topcoat. Specifikt -spartling m.m. Spartle samlinger Ilæg perforeret papirstrimmel i den våde spartelmasse

19 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/21 MA04 Spartling og en-komponent akrylmaling på lofter Spartle samlinger og profiler 2 gange Pletspartle skruehuller 2 gange Slibe det spartlede og afstøve hele fladen Prøver Iht. pos Arbejdsmiljø Iht. pos Kontrol Iht. pos behandling Iht. Sika produkt Datablad Sikagard -205 W, System 2. (Primer kan udelades, hvis den efter vurdering af Sika-konsulent skønnes unødvendig, jf. fradragspris). Kanter ved kantskinner skal stå rene og rette D&V-dokumentation Iht. pos

20 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Bilag 1 Udbudskontrolplan Udbudskontrolplan for maling Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 3 Materiale- og produktkontrol 3.1 Alle emner Udbudsprojekt Dokumentkontrol 100 % Ved ordre Overensstemmelse med projekt 4 Modtagekontrol 4.1 Alle emner Udbudsprojekt Dokumentkontrol 100 % Ved modtagelse Overensstemmelse med ordre 5 Udførelseskontrol 5.1 Bygningsdele generelt ekskl. nedenstående Udbudsprojekt Visuel 10 % Under udførelse Overensstemmelse med projekt 5.2 Bygningsdele på vægge Udbudsprojekt Visuel 100 % Under udførelse Overensstemmelse med projekt 6 Slutkontrol 61 Bygningsdele generelt ekskl. nedenstående Udbudsprojekt Visuel 10 % Efter udførelse Overensstemmelse med projekt 6.2 Bygningsdele på vægge Udbudsprojekt Visuel 100 % Efter udførelse Overensstemmelse med projekt

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.380 Fast inventar R1.01 2015-12- 22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse 1. Orientering Side : 1/30 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.4 Byggeplads... 5 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.:70 27 11 31 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Indholdsfortegnelse Side : 1/32 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.380 Fast inventar R1.02 2016-12-16 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.3 Projektering... 5 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SLAGELSE BOLIGSELSKAB

SLAGELSE BOLIGSELSKAB SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 5 5.1 MALERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Hovedprojekt Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: MIM/KAY Kontrolleret: PT Godkendt: KAY Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.5 MALERARBEJDET 1.5.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.5.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec.

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Fuger

Arbejdsbeskrivelse Fuger Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Fuger Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N06-Fuger Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Maling

Arbejdsbeskrivelse Maling Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Maling Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N03-Maling Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer U Aquapanel bolig og kontor Afsætning af mål og tolerancer Vær opmærksom på, hvorvidt de enkelte bygningsdele skal være i lod eller vage. Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER Side 1 af 14 DTU Standard for malerbehandlinger og farver Version 3.0 - Juli 2017 Udarbejdet af: Udgivet af: Ansvarlig: Rekvireres:, Bygningssektionen Synne Remvig

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknik Produktbeskrivelse er en unik løsning som forener design og akustisk regulering. er et buet loft monteret på stål-skinnesystem, som derved ikke har nogle synlige samlinger.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.9 - Betonelementer, montage 2013-11-14 Haderslev Andels Boligforening Blok

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider!

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Forsænkede spartelkanter på alle fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Gyproc Planum er en gipsplade med egenskaber der gør det muligt, at opnå flotte

Læs mere