NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND"

Transkript

1 NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH Godkendt: MO Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Generelt Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt... 10

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Dokumentation Materialer og produkter Generelt Malerfugemasse mv Udførelse Generelt Mål og tolerancer Træværk indvendigt Behandling Generelt Lofter og vægge Træværk indvendig Metal Vådrum Beskæring Fugning Strygning Reparation Rengøring Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelse E205.BA1700 MALERBEHANDLING AF EKSISTERENDE VÆGGE Bygningsdelsbeskrivelse E205.BA1702 MALERBEHANDLING AF PUDSEDE VÆGGE Bygningsdelsbeskrivelse E205.BA1701 MALERBEHANDLING AF GIPSVÆGGE Bygningsdelsbeskrivelse C02.BA0602 MALERBEHANDLING AF GIPSLOFTER Bygningsdelsbeskrivelse E205.B01.BA09 MALERBEHANDLING AF BLANKT MURVÆRK Bygningsdelsbeskrivelse BA17.02 MALERBEHANDLING AF BETONVÆGGE... 29

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Bygningsdelsbeskrivelse E205.F01.08 MALERBEHANDLING AF TRÆVÆRK Bygningsdelsbeskrivelse A MALERBEHANDLING AF RADIATORER OG RØR Bygningsdelsbeskrivelse SLUTRENGØRING Bilag 1 Udbudskontrolplan Malerbehandling af eksisterende vægge Bilag 2 Udbudskontrolplan Malerbehandling af nye gipsvægge og gipslofter Bilag 3 Udbudskontrolplan Malerbehandling af træværk... 43

5 1. Orientering Side : 4/41 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.330, Basisbeskrivelse maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Der henvises i øvrigt til de i byggesagsbeskrivelsen pkt. 1 oplistede basisbeskrivelser. 1.2 Definitioner

6 2. Omfang Side : 5/41 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende arbejder: Malerbehandling af eksisterende vægge Malerbehandling af pudsede overflader Malerbehandling af gipsvægge Malerbehandling af gipslofter Malerbehandling af murværk Malerbehandling af porebetonvægge Malerbehandling af træværk Malerbehandling af sorte rør Slutrengøring 2.3 Projektering Der skal ikke ydes projektering i forbindelse med nærværende entreprise. 2.4 Byggeplads Levering og oplagring af byggematerialer på byggepladsen, skal aftales og planlægges sammen med byggeledelsen, senest 14 dage før 1. leverance. Arbejdet omfatter at medtage stiger, hejse mv. samt at etablere den for arbejdets korrekte udførelse nødvendige kunstige belysning på ethvert arbejdssted. Det skal nøje overvåges, at intet arbejde udføres, medmindre forudsatte temperaturer, fugt-indhold og gunstige vejrbetingelser er til stede. Det skal aftales med byggeledelsen, hvor der kan oplagres, blandes eller sker forberedende behandling af materialer. Rester af malervarer og lignende må ikke tømmes i på pladsen opstillede container eller i bygningens afløb, men skal opsamles i beholdere og fjernes fra byggepladsen i henhold til gældende regler og normer for bortskaffelse af malervarer, og arbejdet omfatter selv at søge disse. Den udførende er ansvarlig for skader som følge af spild af malervarer mv. Der henvises først og fremmest til byggesagsbeskrivelsen som er gældende for byggepladsarbejder der skal efterleves. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Generelt Entreprenører er ansvarlige for at egne arbejder bliver udført sikkerhedsmæssigt korrekt og iht. gældende lovgivning Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation 2.6 Omgivende miljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljøkrav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen.

7 2. Omfang Side : 6/41 Der henvises i øvrigt til byggesagsbeskrivelsen. 2.7 Kvalitetsstyring Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: Der skal udarbejdes minimum 5 års materialegaranti på de enkelte produkter. Alle materialer skal være MK-godkendte og CE-mærket. Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 15 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation Der henvises i øvrigt til byggesagsbeskrivelsen D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer. Der henvises først og fremmest byggesagsbeskrivelsen som gældende. Entreprenør skal leverer D&V materiale i form af vedligeholdelses- og driftsinstruktioner. De nærmere krav til D&V-materialets opbygning, aflevering mv er anført i byggesagsbeskrivelsen. Der skal leveres D&V-dokumentation og produktdokumentation med tilhørende CEmærkning på materialer. Retningsgivende skal dokumentation som minimum leveres for følgende væsentligste materialer/produkter: Maling Filt 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder. Der henvises til arbejdstidsplan. Grundlaget for arbejdets udførelse sker iht. de, i udbudsmaterialet, indeholdte arbejdstegninger. 2.9 Undersøgelser 2.10 Prøver Arbejdet skal indledes med komplet gennemført prøvebehandling, herunder efterfølgende udbedring af berørte emner og overflader, som angivet under dette punkt eller i bygningsdelsbeskrivelser.

8 2. Omfang Side : 7/41 Der skal desuden påregnes med afsætning af kulørprøver for alle andre farver og nuancer end ren hvid i en sådan størrelse og med det foreskrevne glanstrin, at bedømmelse, også hvad optisk virkning angår, er mulig. Ved behandlinger, hvor afsætninger af kulørprøver ikke lader sig gennemføre på den relevante bund, må der stilles farveprøver i passende størrelse til rådighed. Ingen prøvebehandling må overstryges før byggeledelsens bemærkninger foreligger. Der udføres prøver på samtlige malerbehandlinger for byggeledelsens godkendelse. Prøver skal være indeholdt i entreprisen og kan om muligt indgå i selve leverancen. Godkendte prøver danner norm for den resterende malerbehandling. Farveplan bliver udarbejdet med farver iht. NCS og/eller RAL koder. Entreprenøren kan i sit tilbud, medmindre der specielt er henvist til undtagelser herfor i malerbeskrivelsen eller i tegningsmaterialet, regne med, at der kun anvendes én kulør (hvid kulør iht. farveplan) som basis for enkelte udvalgte flader i kontrast kulører. Der skal ud over hvid regnes med 15 forskellige kulører. Der skal regnes med afsætning af 15 stk. farveprøver på træplade min. 60x120 cm. Prøven skal være fulddækkende. Prøver afleveres på byggepladsen inden den første fredag i opstartet byggeperiode. Prøver vil blive kommenteret inden for 15 arbejdsdage fra modtagelsen / meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 2.12 Rengøring Der skal udføres nødvendig klargøring, rengøring og støvsugning af alle underlag inden opstart for at opnå optimal udførelse af nærværende bygningsdele. Der rengøres generelt efter egne arbejder.

9 2. Omfang Side : 8/41 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Alle dokumenter/tegninger der fremsendes til byggeledelsen skal fremsendes som søgbare PDF-filer, medmindre anden aftale foreligger CE-mærkning mv. Alle materialer skal være CE-mærkede Byggeplads Tranport og oplagring af materialer skal følge producent- og/eller leverandøranvisninger og foregå på en sådan måde, at materialer ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Stillads for udførelse af egne arbejder skal være indeholdt i tilbuddet Arbejdets planlægning Generelt 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1: DS/EN ISO 4618:2006 Ad stk. 9: At-Vejledning C.0.8, marts Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Ad stk. 2: DS-Håndbog 124:2008 Ad stk. 3: a) DS/EN :2004 b) DS/EN :2002 c) DS/EN :2004 d) DS/EN :2002 DS/EN /AC:2006 Ad stk. 4: DS/EN :2008 Ad stk. 5: DS/EN 13300:2001

10 2. Omfang Side : 9/41 Ad stk. 6: DS/EN 927-1:1996 Ad stk. 7: a) DS/EN 927-2:2006 b) DS/EN 927-3:2007 c) DS/EN 927-5:2007 d) DS/EN 927-6:2006 Ad stk. 8: a) DS/EN ISO :2000 b) DS/EN ISO :2000 c) DS/EN ISO :2000 d) DS/EN ISO :2000 e) DS/EN ISO :2007 f) DS/EN ISO :2000 g) DS/EN ISO :2000 h) DS/EN ISO :2000 Ad stk. 9: By og Byg Anvisning 200, 1. udgave 2001 Ad stk. 11: DS/EN ISO 2813:2000 Ad stk. 12: Hvor går grænsen, 4. udgave 2009 Ad stk. 13: Hvor går grænsen, 1. udgave 2009 Ad stk. 14: Malerfagligt Behandlingskatalog, oktober 2002 Ad stk. 16: Brandteknisk Vejledning nr. 31, 2. udgave, april 2005 Ad stk. 17: AT-vejledning C.2.2, Juli 2005 Ad stk. 18: Arbejde med isoleringsmaterialer,juli 2009 Ad stk. 19: Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer, Juli 2010 Ad stk. 20: DS/EN 12812:2008

11 2. Omfang Side : 10/41 Ad stk. 21: DS 2427: Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Hvor der i udbudsmaterialet er anført navngivne materialer eller færdigvarer, er disse, såfremt andet ikke er anført, at betragte som norm for funktion, form og geometri samt kvalitet. Disse navngivne materialer og færdigvarer er alene angivet fordi det ikke er praktisk muligt, i kortfattet form, at beskrive det ønskede produkts egenskaber. Anvendelse af anderledes produkter skal fremgå af tilbuddet, og på forlangende skal tilbudsgiver dokumentere ligeværdighed med projektets produktangivelser. Dokumentation for ligeværdighed skal foretages af anerkendt, uvildig prøvningsanstalt. Anvendelse af materialer og produkter der adskiller sig fra det i projektmaterialet anførte, skal forud - og skriftligt godkendes af byggeledelsen. Ingen sådanne materialer og produkter må leveres på byggepladsen før denne godkendelse. Producentens - og leverandørens anvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse skal følges. Hvor der i arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser er anført enten producent eller leverandør forstås både producent og leverandør. Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Filt Alle malerprodukter Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 15 arbejdsdage fra modtagelsen Malinger og lakker Ved valg af malingstyper i relation til indeklima jf. bl.a. SBI 196 er det vigtigt, at valget tager hensyn til afgasning af stoffer fra malingsfilmen er mindst muligt, samt vaskbarhed og malingsfilmens struktur jf. aftalte forudgående prøver Malerfugemasse mv. Fugetætning udføres med 1-komponent sejplastisk akrylbaseret hvid fugemasse.

12 2. Omfang Side : 11/ Udførelse Generelt Hvor der i tegningsmaterialet er vist malerbehandling af vægge males også fodpaneler, gerigter og lysninger - malerbehandling af snedkertræ. Tildækning Arbejdet omfatter at beskytte alle bygningsdele, som ikke skal behandles eller som fremtræder i færdig udførelse, mod malematerialer og at fjerne malestænk, - klatter, -strøg mv. Hvor der udføres reparationsarbejder på eksisterende behandlinger skal behandlingen tilpasses den aktuelle overflade. Der skal forebygges stænkpletter af maling m.v. på facader, belægninger og elementer med færdigbehandlet overflade ect. ved fornøden tildækning, således at forurening og beskadigelse under malerentreprisens gennemførelse undgås. Væghængte lamper i kælder afdækkes inden malerbehandlingen pågår. Produkter Det forudsættes, at de angivne malerprodukter er indbyrdes forenelige; det vil sige at hver malervare kan påføres den forudgående uden vanskeligheder og er hæfte sikker på denne. Det er entreprenørens ansvar ved leverancer af forskellige fabrikater, at ovenstående er opfyldt. Produkter skal leveres på byggepladsen i ubrudt originalemballage. Materialer skal være lys- og farveægte og svare til normer for malervarer udarbejdet af Dansk Maler Forsøgsstation og vedtaget af Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien. Leverandøranvisning Leverandørens anvisninger skal følges. Eventuel fortynding eller anden tilpasning af malematerialer skal foretages inden for de af leverandøren angivne grænser Mål og tolerancer Planhedstolerancer +/- 2 mm målt over 2 meter retholt. Dækket, lukket, glat og jævn flade. Flader, kanter og false står ensartet i kulør og glans, og er glatte at føle på. Porer, huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldte. Overfladens oprindelige struktur er skjult Træværk indvendigt Jf. bygningsdelsbeskrivelse Behandling Generelt Karton som forbliver synlig skal være glat, hel og uden oprivninger og lignende, bortset fra montageskruer. Der er monteret sparteltape langs alle samlinger, ud- og indadgående hjørner, samt ved overgange til faste gipslofter/-friser.

13 2. Omfang Side : 12/41 Ved skinner og overgange skal ujævnheder være rettet op ved spartling over 20cm flade pr. mm ujævnhed Lofter og vægge Jf. bygningsdelsbeskrivelser Træværk indvendig Jf. bygningsdelsbeskrivelser Metal Ved malerbehandling af varmvalset stål, med glødeskal og/eller rust. Overfladen må max. udvise rustgrad B, ISO Der må ikke forekomme delamineringer, mærker fra værktøj eller løstsiddende pakmateriale Vådrum Bag alle håndvaske males vægfladen i en meters bredde fra gulv til loft i glans 50. Vådrum malerbehandles generelt med glans Beskæring Alle beskæringer mellem forskellige behandlinger, forskellige farver og mod bygningsdele og installationer, som er malet eller ikke skal males, skal fremtræde skarpt og præcist. Såfremt der er DS-klassifikation på emner, der skal males, må disse ikke dækkes af maling Fugning Hvor intet andet er angivet, skal der fuges i samlinger og overgange bygningsdelene imellem med overmalbar acrylfugemasse. Alle sprækker, revner og overgange skal fuges og efterfølgende efterfyldes om nødvendigt på byggeledelsens forlangende Strygning Intervaller (korteste og længste tidsrum) mellem påføringerne skal overholdes i henhold til producentens anvisninger under hensyntagen til de klimatiske forhold. Ved overskridelse af intervaller skal foranstaltninger til sikring af vedhæftning aftales skriftligt med byggeledelsen og producent og gennemføres i overensstemmelse hermed. Hvor der udføres reparationsarbejder på eksisterende behandlinger skal behandlingen tilpasses den aktuelle overflade Reparation Ud over hvad der er fastsat i beskrivelsen, er malerentreprenøren pligtig til at udføre mindre reparationer efter andre håndværkere, når de kan udføres af oliekit, sand-spartelmasse eller gips tilsat plasticbinder, samt afsluttende behandling og i øvrigt almindeligt forekommende malerreparationer i et omfang af indtil 2% af entreprisesummen. Reparationer skal udføres så de ikke kan ses, men heller ikke savnes Rengøring Arbejdet indeholder professionel slutrengøring jf. bygningsdelsbeskrivelse.

14 2. Omfang Side : 13/ Relationer til andre arbejder Generelt Inden arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede. Hvis der forekommer ringere underlag end foreskrevet i udbudsmaterialet, og det viser sig nødvendigt at udføre supplerende behandlinger for at opnå det forventede udfald, skal dette oplyses til byggeledelsen inden behandling før påbegyndes Forudgående arbejder Jf. bygningsdelsbeskrivelser Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes. 3.8 Arbejdsmiljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljø krav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen. 3.9 Kontrol Jf. bygningsdelsbeskrivelser Generelt Alle former for kontrol af koter, mål, dimensioner, kvalitet og overflader til de enkelte bygningsdele skal dokumenteres i KS-materialet Materiale- og produktkontrol Iht. tilhørende udbudskontrolplaner Modtagekontrol Iht. tilhørende udbudskontrolplaner Udførelseskontrol Kontrol af hver enkelt overflade med hensyn til funktion, rethed, planhed, sammenbygning mod tilstødende konstruktioner og installationer Slutkontrol Iht. tilhørende udbudskontrolplaner.

15 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse -E205.BA1700 MALERBEHANDLING AF EKSISTERENDE VÆGGE Orientering Nærværende bygningsdelsbeskrivelse er gældende for eksisterende vægge som skal males Omfang Nærværende arbejde er en samlet leverance som omfatter opmåling, planlægning, levering og udførelse af malerbehandling af eksisterende vægge Lokalisering Placering og omfang kan aflæses på planer, snit og rumtegninger Tegningshenvisning Tegningsliste af den Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes Tilstødende bygningsdele Der skal udføres tilslutninger til øvrige bygningsdele iht. projektmateriale. Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætninger for eget arbejdets konditionsmæssige udførelse er til stede. Færdige lofter Indvendige døre Linoleumsgulve Fodlister El-kanaler, el-dåser og belysning Radiatorer og rør mv. Inventar Projektering Der skal inden opstart udarbejdes en samlet gennemgang og metodebeskrivelse med tilhørende databalde af den samlede systemleverance Undersøgelser Kontrol og vurdering af alle forudgående underlag og tilslutninger mod tilstødende konstruktioner og installationer.

16 Materialer og produkter Materialerne skal være 1. klasses og svare til normer udarbejdet af Danske Maleres Forsøgsstation og godkendt af Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien. Alle respektive behandlinger skal udføres med materialer fra samme leverandør. De anførte behandlingsnumre refererer i hovedsagen til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK). Før arbejdet påbegyndes, skal dokumentation for de enkelte behandlingsprodukter forelægges bygherrens tilsyn til godkendelse. Der skal udarbejdes en samlet oversigt over de enkelte bestanddele til de enkelte behandlinger, inden opstart. Ved valg af malingstyper i relation til indeklima jf. bl.a. SBI 196 er det vigtigt, at valget tager hensyn til afgasning af stoffer fra malingsfilmen er mindst muligt, samt vaskbarhed og malingsfilmens struktur jf. aftalte forudgående prøver. Det skal kontrolleres og dokumenteres, at alle materialer i forbindelse med udførelse og efterfølgende afgasning m.v., i forbindelse med malerarbejde og rengørings produkter, opfylder alle gældende miljø krav iht. SBI 196 Indeklimahåndbogen. Malematerialer skal leveres på byggepladsen i originalemballage med leverandørens originale etikettering i ubeskadiget stand Udførelse Malerarbejde ved eksisterende vægge udføres med følgende behandling MBK V 2299D1: Eksisterende glasvæv/rutex afrenses Klargøring (udtrækning, opskæring af revner, forvanding og udfyldning) 1 gang pletspartling med sandspartelmasse 1 gang fuldspartling med sandspartelmasse Slibning Grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig Opsætning af filt 1 gang plastvævfylder 2 gange plastvægmaling, glans 15 Ved referencen V06 på malerplan AF1.019 (kælderetagen) afrenses ikke Eksisterende glasvæv/rutex. Disse overflader gives følgende behandling MBK V2299C: Vask Udgipsning 2 gange plastvægmaling, 15 Forventet udfald Dækket, lukket, jævn og glat flade. Overflader Forskellig behandling på vægge med forskellige underlag skal have samme udseende, overflade og glans i slutoverfladen i samme lokaler.

17 Mål og tolerancer Kontrol af overflader mv. skal dokumenteres som en del af entreprenørens KSkontrol Prøver Der udføres prøvebehandling på væg med mindst 5 m Arbejdsmiljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljø krav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen Kontrol Modtagerkontrol iht. DS/INF 167. Udførelses kontrol iht. Eurocode 6. Alle former for kontrol af koter, mål, dimensioner, kvalitet og overflader til de enkelte bygningsdele skal dokumenteres i KS-materialet D&V-dokumentation Entreprenøren skal udføre D&V dokumentation med materiale og produktoversigt over de enkelte delelementer og behandlinger mv. Dette afleveres i 2 eksemplarer Planlægning Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis andet ikke er foreskrevet i projektmaterialet.

18 4.2 Bygningsdelsbeskrivelse -E205.BA1702 MALERBEHANDLING AF PUDSEDE VÆGGE Orientering Nærværende bygningsdelsbeskrivelse er gældende for malerbehandling af pudset murværk Omfang Nærværende arbejde er en samlet leverance som omfatter opmåling, planlægning, levering og udførelse af malerbehandling af pudsede murværk Lokalisering Placering og omfang kan aflæses på planer, snit og rumtegninger Tegningshenvisning Tegningsliste af den Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes Tilstødende bygningsdele Der skal udføres tilslutninger til øvrige bygningsdele iht. projektmateriale. Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætninger for eget arbejdets konditionsmæssige udførelse er til stede. Eksisterende vægge Linoleumsgulve Fodlister Projektering Der skal inden opstart udarbejdes en samlet gennemgang og metodebeskrivelse med tilhørende databalde af den samlede systemleverance Undersøgelser Kontrol og vurdering af alle forudgående underlag og tilslutninger mod tilstødende konstruktioner og installationer Materialer og produkter Materialerne skal være 1. klasses og svare til normer udarbejdet af Danske Maleres Forsøgsstation og godkendt af Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien. Alle respektive behandlinger skal udføres med materialer fra samme leverandør.

19 De anførte behandlingsnumre refererer i hovedsagen til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK). Før arbejdet påbegyndes, skal dokumentation for de enkelte behandlingsprodukter forelægges bygherrens tilsyn til godkendelse. Der skal udarbejdes en samlet oversigt over de enkelte bestanddele til de enkelte behandlinger, inden opstart. Ved valg af malingstyper i relation til indeklima jf. bl.a. SBI 196 er det vigtigt, at valget tager hensyn til afgasning af stoffer fra malingsfilmen er mindst muligt, samt vaskbarhed og malingsfilmens struktur jf. aftalte forudgående prøver. Det skal kontrolleres og dokumenteres, at alle materialer i forbindelse med udførelse og efterfølgende afgasning m.v., i forbindelse med malerarbejde og rengørings produkter, opfylder alle gældende miljø krav iht. SBI 196 Indeklimahåndbogen. Malematerialer skal leveres på byggepladsen i originalemballage med leverandørens originale etikettering i ubeskadiget stand Udførelse Pudsede murværk behandles med følgende behandling MBK V 2698: Slibning 1 gang pletspartling med sandspartelmasse Grunding med plastgrunder Opsætning af filt 1 gang plastvævfylder 2 gange plastvægmaling, glans 15. Forskellig behandling på vægge med forskellige underlag skal have samme udseende, overflade og glans i slutoverfladen i samme lokaler. Forventet udfald Dækket, lukket, jævn og glat flade Mål og tolerancer Kontrol af overflader mv. skal dokumenteres som en del af entreprenørens KSkontrol Prøver Der udføres prøvebehandling på væg med mindst 5 m Arbejdsmiljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljø krav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen Kontrol

20 Modtagerkontrol iht. DS/INF 167. Udførelses kontrol iht. Eurocode 6. Alle former for kontrol af koter, mål, dimensioner, kvalitet og overflader til de enkelte bygningsdele skal dokumenteres i KS-materialet D&V-dokumentation Entreprenøren skal udføre D&V dokumentation med materiale og produktoversigt over de enkelte delelementer og behandlinger mv. Dette afleveres i 2 eksemplarer Planlægning Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis andet ikke er foreskrevet i projektmaterialet.

21 4.3 Bygningsdelsbeskrivelse -E205.BA1701 MALERBEHANDLING AF GIPSVÆGGE Orientering Nærværende bygningsdelsbeskrivelse er gældende for alle gipsvægge Omfang Nærværende arbejde er en samlet leverance som omfatter opmåling, planlægning, levering og udførelse af malerbehandling af gipspladevægge og gipsskørter. Der skal udføres malerbehandling af alle nye gipsvægge Lokalisering Placering og omfang kan aflæses på planer, snit, rumtegninger og detaljer Tegningshenvisning Tegningsliste af den Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes Tilstødende bygningsdele Der skal udføres tilslutninger til øvrige bygningsdele iht. projektmateriale. Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætninger for eget arbejdets konditionsmæssige udførelse er til stede. Færdige lofter Indvendige døre Inventar Gulvbelægninger Fodlister Projektering Der skal inden opstart udarbejdes en samlet gennemgang og metodebeskrivelse med tilhørende databalde af den samlede systemleverance Undersøgelser Kontrol og vurdering af alle forudgående underlag og tilslutninger mod tilstødende konstruktioner og installationer Materialer og produkter

22 Materialerne skal være 1. klasses og svare til normer udarbejdet af Danske Maleres Forsøgsstation og godkendt af Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien. Alle respektive behandlinger skal udføres med materialer fra samme leverandør. De anførte behandlingsnumre refererer i hovedsagen til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK). Før arbejdet påbegyndes, skal dokumentation for de enkelte behandlingsprodukter forelægges bygherrens tilsyn til godkendelse. Der skal udarbejdes en samlet oversigt over de enkelte bestanddele til de enkelte behandlinger, inden opstart. Ved valg af malingstyper i relation til indeklima jf. bl.a. SBI 196 er det vigtigt, at valget tager hensyn til afgasning af stoffer fra malingsfilmen er mindst muligt, samt vaskbarhed og malingsfilmens struktur jf. aftalte forudgående prøver. Det skal kontrolleres og dokumenteres, at alle materialer i forbindelse med udførelse og efterfølgende afgasning m.v., i forbindelse med malerarbejde og rengørings produkter, opfylder alle gældende miljø krav iht. SBI 196 Indeklimahåndbogen. Fabrikat og handelsnavn for samtlige de malematerialer, som entreprenøren agter at anvende, skal angives på en liste, som skal afleveres ved tilbud. Malematerialer skal leveres på byggepladsen i originalemballage med leverandørens originale etikettering i ubeskadiget stand Udførelse Der udføres fugetætning med en stribe elastisk fuge (hvid akryl fuge) på bagsiden inden behandling mod tilstødende vægge, bjælker, søjler og facadepartier og/ eller systemlofter mv. Fugetætning udføres med 1-komponent sejplastisk akrylbaseret hvid fugemasse. Nye gipsvægge behandles med følgende behandling MBK V2620: 1 gang spartling af samlinger og ilægning af papirstrimmel 2 gange spartling af samlinger og 2 gange pletspartling af skruehuller, brudstyrke for spartlede samlinger iht. DS/EN gang fuldspartling med spartelmasse Filtsning/slibning af spartlede flader Grunding med plastgrunder / alkydgrunder, vandig Opsætning af filt 1 gang plastvævfylder 2 gange plastvægmaling, glans 15. Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade. Flader, kanter og false står ensartet i kulør og glans, og er glatte at føle på. Porer, huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldte. Overfladens oprindelige struktur er skjult.

23 Mål og tolerancer Planhedstolerancer +/- 2 mm målt over 2m retholt. Huller, ujævnheder og hjørnejern/kantskinner må ikke kunne ses gennem glasvæven/filten. Kontrol af overflader mv. skal dokumenteres som en del af entreprenørens KSkontrol Prøver Der udføres prøve behandling på væg med mindst 5 m Arbejdsmiljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljø krav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen Kontrol Modtagerkontrol iht. DS/INF 167. Udførelses kontrol iht. Eurocode 6. Alle former for kontrol af koter, mål, dimensioner, kvalitet og overflader til de enkelte bygningsdele skal dokumenteres i KS-materialet D&V-dokumentation Entreprenøren skal udføre D&V dokumentation med materiale og produktoversigt over de enkelte delelementer og behandlinger mv. Dette afleveres i 2 eksemplarer Planlægning Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis andet ikke er foreskrevet i projektmaterialet.

24 4.4 Bygningsdelsbeskrivelse -210.C02.BA0602 MALERBEHANDLING AF GIPSLOFTER Orientering Nærværende bygningsdelsbeskrivelse er gældende for alle faste gipsfriser Omfang Nærværende arbejde er en samlet leverance som omfatter opmåling, planlægning, levering og udførelse af malerbehandling nye gipslofter. Alle nye gipslofter skal malerbehandles Lokalisering Placering og omfang kan aflæses på planer, snit, rumtegninger og detaljer Tegningshenvisning Tegningsliste af den Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes Tilstødende bygningsdele Der skal udføres tilslutninger til øvrige bygningsdele iht. projektmateriale. Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætninger for eget arbejdets konditionsmæssige udførelse er til stede. Indervægge Projektering Der skal inden opstart udarbejdes en samlet gennemgang og metode beskrivelse med tilhørende databalde af den samlede systemleverance Undersøgelser Kontrol og vurdering af alle forudgående underlag og tilslutninger mod tilstødende konstruktioner og installationer Materialer og produkter Materialerne skal være 1. klasses og svare til normer udarbejdet af Danske Maleres Forsøgsstation og godkendt af Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien. Alle respektive behandlinger skal udføres med materialer fra samme leverandør. De anførte behandlingsnumre refererer i hovedsagen til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK).

25 Før arbejdet påbegyndes, skal dokumentation for de enkelte behandlingsprodukter forelægges bygherrens tilsyn til godkendelse. Der skal udarbejdes en samlet oversigt over de enkelte bestanddele til de enkelte behandlinger, inden opstart. Ved valg af malingstyper i relation til indeklima jf. bl.a. SBI 196 er det vigtigt, at valget tager hensyn til afgasning af stoffer fra malingsfilmen er mindst muligt, samt vaskbarhed og malingsfilmens struktur jf. aftalte forudgående prøver. Det skal kontrolleres og dokumenteres, at alle materialer i forbindelse med udførelse og efterfølgende afgasning m.v., i forbindelse med malerarbejde og rengørings produkter, opfylder alle gældende miljø krav iht. SBI 196 Indeklimahåndbogen. Fabrikat og handelsnavn for samtlige de malematerialer, som entreprenøren agter at anvende, skal angives på en liste, som skal afleveres ved tilbud. Malematerialer skal leveres på byggepladsen i originalemballage med leverandørens originale etikettering i ubeskadiget stand Udførelse Der udføres fugetætning med en stribe elastisk fuge (hvis akryl fuge) på bagsiden inden behandling mod tilstødende vægge, bjælker, søjler og facadepartier. Fugetætning udføres med 1-komponent sejplastisk akrylbaseret hvid fugemasse. Nye gipslofter/-friser behandles med følgende behandling MBK V1240: 1 gang spartling af samlinger og ilægning af papirstrimmel 2 gange spartling af samlinger og 2 gange pletspartling af skruehuller, brudstyrke for spartlede samlinger iht. DS/EN gang fuldspartling med spartelmasse Slibning af spartlede flader Grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig Opsætning af filt 1 gang plastvævfylder 2 gange plastvægmaling, glans 5 Forventet udfald Dækket, lukket, jævn og glat flade Mål og tolerancer Planhedstolerancer +/- 2 mm målt over 2m retholt. Huller, ujævnheder og hjørnejern/kantskinner må ikke kunne ses gennem glasvæven/filten. Kontrol af overflader mv. skal dokumenteres som en del af entreprenørens KSkontrol Prøver Der udføres prøve behandling på væg med mindst 5 m2.

26 Arbejdsmiljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljø krav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen Kontrol Modtagerkontrol iht. DS/INF 167. Udførelses kontrol iht. Eurocode 6. Alle former for kontrol af koter, mål, dimensioner, kvalitet og overflader til de enkelte bygningsdele skal dokumenteres i KS-materialet D&V-dokumentation Entreprenøren skal udføre D&V dokumentation med materiale og produktoversigt over de enkelte delelementer og behandlinger mv. Dette afleveres i 2 eksemplarer Planlægning Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis andet ikke er foreskrevet i projektmaterialet.

27 4.5 Bygningsdelsbeskrivelse -E205.B01.BA09 MALERBEHANDLING AF BLANKT MURVÆRK Orientering Nærværende bygningsdelsbeskrivelse er gældende for malerbehandling af blankt murværk Omfang Nærværende arbejde er en samlet leverance som omfatter opmåling, planlægning, levering og udførelse af malerbehandling af blankt murværk Lokalisering Placering og omfang kan aflæses på planer, snit og rumtegninger Tegningshenvisning Tegningsliste af den Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes Tilstødende bygningsdele Der skal udføres tilslutninger til øvrige bygningsdele iht. projektmateriale. Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætninger for eget arbejdets konditionsmæssige udførelse er til stede. Gulv Loft Projektering Der skal inden opstart udarbejdes en samlet gennemgang og metodebeskrivelse med tilhørende databalde af den samlede systemleverance Undersøgelser Kontrol og vurdering af alle forudgående underlag og tilslutninger mod tilstødende konstruktioner og installationer Materialer og produkter Materialerne skal være 1. klasses og svare til normer udarbejdet af Danske Maleres Forsøgsstation og godkendt af Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien. Alle respektive behandlinger skal udføres med materialer fra samme leverandør.

28 De anførte behandlingsnumre refererer i hovedsagen til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK). Før arbejdet påbegyndes, skal dokumentation for de enkelte behandlingsprodukter forelægges bygherrens tilsyn til godkendelse. Der skal udarbejdes en samlet oversigt over de enkelte bestanddele til de enkelte behandlinger, inden opstart. Ved valg af malingstyper i relation til indeklima jf. bl.a. SBI 196 er det vigtigt, at valget tager hensyn til afgasning af stoffer fra malingsfilmen er mindst muligt, samt vaskbarhed og malingsfilmens struktur jf. aftalte forudgående prøver. Det skal kontrolleres og dokumenteres, at alle materialer i forbindelse med udførelse og efterfølgende afgasning m.v., i forbindelse med malerarbejde og rengørings produkter, opfylder alle gældende miljø krav iht. SBI 196 Indeklimahåndbogen. Malematerialer skal leveres på byggepladsen i originalemballage med leverandørens originale etikettering i ubeskadiget stand Udførelse Blankt murværk behandles med følgende behandling MBK V2395C: Vask Udgipsning 2 gange plastvægmaling, glans 15. Forventet udfald Dækket, lukket, udfyldt og struktureret flade Mål og tolerancer Kontrol af overflader mv. skal dokumenteres som en del af entreprenørens KSkontrol Prøver Der udføres prøvebehandling på væg med mindst 5 m Arbejdsmiljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljø krav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen Kontrol Modtagerkontrol iht. DS/INF 167. Udførelses kontrol iht. Eurocode 6. Alle former for kontrol af koter, mål, dimensioner, kvalitet og overflader til de enkelte bygningsdele skal dokumenteres i KS-materialet.

29 D&V-dokumentation Entreprenøren skal udføre D&V dokumentation med materiale og produktoversigt over de enkelte delelementer og behandlinger mv. Dette afleveres i 2 eksemplarer Planlægning Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis andet ikke er foreskrevet i projektmaterialet.

30 4.6 Bygningsdelsbeskrivelse -205.BA17.02 MALERBEHANDLING AF BETONVÆGGE Orientering Nærværende bygningsdelsbeskrivelse er gældende for alle nye beton- og porebetonvægge Omfang Nærværende arbejde er en samlet leverance som omfatter opmåling, planlægning, levering og udførelse af malerbehandling af beton- og porebetonvægge. Der skal udføres malerbehandling af alle nye beton- og porebetonvægge Lokalisering Placering og omfang kan aflæses på planer, snit, rumtegninger og detaljer Tegningshenvisning Tegningsliste af den Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes Tilstødende bygningsdele Der skal udføres tilslutninger til øvrige bygningsdele iht. projektmateriale. Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætninger for eget arbejdets konditionsmæssige udførelse er til stede. Færdige lofter Indvendige dør-/vinduespartier Inventar Gulvbelægninger Projektering Der skal inden opstart udarbejdes en samlet gennemgang og metodebeskrivelse med tilhørende databalde af den samlede systemleverance Undersøgelser Kontrol og vurdering af alle forudgående underlag og tilslutninger mod tilstødende konstruktioner og installationer Materialer og produkter

31 Materialerne skal være 1. klasses og svare til normer udarbejdet af Danske Maleres Forsøgsstation og godkendt af Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien. Alle respektive behandlinger skal udføres med materialer fra samme leverandør. De anførte behandlingsnumre refererer i hovedsagen til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK). Før arbejdet påbegyndes, skal dokumentation for de enkelte behandlingsprodukter forelægges bygherrens tilsyn til godkendelse. Der skal udarbejdes en samlet oversigt over de enkelte bestanddele til de enkelte behandlinger, inden opstart. Ved valg af malingstyper i relation til indeklima jf. bl.a. SBI 196 er det vigtigt, at valget tager hensyn til afgasning af stoffer fra malingsfilmen er mindst muligt, samt vaskbarhed og malingsfilmens struktur jf. aftalte forudgående prøver. Det skal kontrolleres og dokumenteres, at alle materialer i forbindelse med udførelse og efterfølgende afgasning m.v., i forbindelse med malerarbejde og rengørings produkter, opfylder alle gældende miljø krav iht. SBI 196 Indeklimahåndbogen. De af entreprenøren foreslåede malingstyper vil blive vurderet, og bygherrens tilsyn vil have mulighed for at forlange nye forslag fremlagt, hvis hensyntagen til ovenstående ikke vurderes at være tilstrækkelig. Dog vil der ikke blive stillet større krav, end der er mulighed for at overholde inden for fabriksfremstillede produkter på det danske marked. Fabrikat og handelsnavn for samtlige de malematerialer, som entreprenøren agter at anvende, skal angives på en liste, som skal afleveres ved tilbud. Malematerialer skal leveres på byggepladsen i originalemballage med leverandørens originale etikettering i ubeskadiget stand Udførelse Der udføres fugetætning med en stribe elastisk fuge (hvis akryl fuge) på bagsiden inden behandling mod tilstødende vægge, bjælker, søjler og facadepartier og/ eller systemlofter mv. Fugetætning udføres med 1-komponent sejplastisk akrylbaseret hvid fugemasse. Nye beton- og porebetonvægge behandles som MBK V2896. Slibning 1 gang pletspartling med sandspartelmasse 1 gange fuldspartling med sandspartelmasse Slibning Grunding med plastgrunder/ alkylgrunder, vandig Opsætning af filt 1 gang plastvævfylder 3 gange acrylplastvægmaling, glans 15.

32 Overflader Forskellig behandling på vægge med forskellige underlag skal have samme udseende, overflade og glans i slutoverfladen i samme lokaler Mål og tolerancer Planhedstolerancer +/- 2 mm målt over 2m retholt. Kontrol af overflader mv. skal dokumenteres som en del af entreprenørens KSkontrol Prøver Der udføres prøve behandling på væg med mindst 5 m² Arbejdsmiljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljø krav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen Kontrol Modtagerkontrol iht. DS/INF 167. Udførelses kontrol iht. Eurocode 6. Alle former for kontrol af koter, mål, dimensioner, kvalitet og overflader til de enkelte bygningsdele skal dokumenteres i KS-materialet D&V-dokumentation Entreprenøren skal udføre D&V dokumentation med materiale og produktoversigt over de enkelte delelementer og behandlinger mv. Dette afleveres i 2 eksemplarer Planlægning Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis andet ikke er foreskrevet i projektmaterialet.

33 4.7 Bygningsdelsbeskrivelse -E205.F01.08 MALERBEHANDLING AF TRÆVÆRK Orientering Nærværende bygningsdelsbeskrivelse er gældende for alt træværk der skal malerbehandles Omfang Nærværende arbejde er en samlet leverance som omfatter opmåling, planlægning, levering og udførelse af malerbehandling af følgende træværk: Dørkarme Fodlister Gerigter Udhængsspær Stødtrin og rækværk på eksisterende trapper Lokalisering Placering og omfang kan aflæses på planer, snit og rumtegninger Tegningshenvisning Tegningsliste af den Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes Tilstødende bygningsdele Der skal udføres tilslutninger til øvrige bygningsdele iht. projektmateriale. Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætninger for eget arbejdets konditionsmæssige udførelse er til stede. Malede vægge Linoleumsgulve Døre og vinduer Projektering Der skal inden opstart udarbejdes en samlet gennemgang og metode beskrivelse med tilhørende databalde af den samlede systemleverance Undersøgelser Kontrol og vurdering af alle forudgående underlag og tilslutninger mod tilstødende konstruktioner og installationer.

34 Materialer og produkter Materialerne skal være 1. klasses og svare til normer udarbejdet af Danske Maleres Forsøgsstation og godkendt af Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien. Alle respektive behandlinger skal udføres med materialer fra samme leverandør. De anførte behandlingsnumre refererer i hovedsagen til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK). Før arbejdet påbegyndes, skal dokumentation for de enkelte behandlingsprodukter forelægges bygherrens tilsyn til godkendelse. Der skal udarbejdes en samlet oversigt over de enkelte bestanddele til de enkelte behandlinger, inden opstart. Ved valg af malingstyper i relation til indeklima jf. bl.a. SBI 196 er det vigtigt, at valget tager hensyn til afgasning af stoffer fra malingsfilmen er mindst muligt, samt vaskbarhed og malingsfilmens struktur jf. aftalte forudgående prøver. Det skal kontrolleres og dokumenteres, at alle materialer i forbindelse med udførelse og efterfølgende afgasning m.v., i forbindelse med malerarbejde og rengørings produkter, opfylder alle gældende miljø krav iht. SBI 196 Indeklimahåndbogen. Fabrikat og handelsnavn for samtlige de malematerialer, som entreprenøren agter at anvende, skal angives på en liste, som skal afleveres ved tilbud. Malematerialer skal leveres på byggepladsen i originalemballage med leverandørens originale etikettering i ubeskadiget stand Udførelse Nye fodlister og gerigter leveres og monteres af entreprise C - Tømrer som færdigmalede fra fabrik i glans 50; maler eftergår skrue- og sømhuller mv. med spartling og malerbehandling. Behandling af træværk gives følgende behandling MBK 4156: Grunding med plastalkydgrundmaling 1 gang pletspartling 1 gang pletspartelmasse med acrylplastspartelmasse 1 gang fuldspartling med acrylspartelmasse 1 gang plastmellemmaling 2 gange plastemalje, glans 50 Behandling af eksisterende træværk gives følgende behandling MBK 4157: Vask og slibning Isolering over knaster og gennemslag Pletspartling med acrylspartelmasse Pletning med acrylplast mellemmaling 2 gange plastemalje, glans 50 Behandling af eksisterende udhængsspær gives følgende behandling MBK V5357D1: Vask

35 Afrensning af forvitret lag Pletning med vandigt grundingsmiddel mod blåsplint og skimmel 3 gange plastalkydtræbeskyttelse, dækkende Afstøvning er indeholdt. Farve iht. farveplan NB. Grunding af alle flader og kanter skal foretages inden opsætning. Forventet udfald Dækket, lukket, glat og udfyldt flade Mål og tolerancer Kontrol af overflader mv. skal dokumenteres som en del af entreprenørens KSkontrol Prøver Der skal udføres farveprøver med glans til byggeledelsens godkendelse inden opstart Arbejdsmiljø Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljø krav jf. SBI 196 Indeklima håndbogen Kontrol Modtagerkontrol iht. DS/INF 167. Udførelses kontrol iht. Eurocode 6. Alle former for kontrol af koter, mål, dimensioner, kvalitet og overflader til de enkelte bygningsdele skal dokumenteres i KS-materialet D&V-dokumentation Entreprenøren skal udføre D&V dokumentation med materiale og produktoversigt over de enkelte delelementer og behandlinger mv. Dette afleveres i 2 eksemplarer Planlægning Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis andet ikke er foreskrevet i projektmaterialet.

36 4.8 Bygningsdelsbeskrivelse -A MALERBEHANDLING AF RADIATORER OG RØR Orientering Nærværende bygningsdelsbeskrivelse er gældende for alle installationer der skal malerbehandles Omfang Nærværende arbejde er en samlet leverance som omfatter opmåling, planlægning, levering og udførelse af malerbehandling af følgende installationer mv.: Eksisterende radiatorer Synlige rør Lokalisering Placering og omfang kan aflæses på planer, snit og rumtegninger Tegningshenvisning Tegningsliste af den Koordinering Byggeleder koordinerer generelt diverse arbejder. Men det påhviler hver enkelt entreprenør at foretage den nærværende koordinering med forudgående og efterfølgende arbejder for at gældende tidsplan overholdes Tilstødende bygningsdele Der skal udføres tilslutninger til øvrige bygningsdele iht. projektmateriale. Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætninger for eget arbejdets konditionsmæssige udførelse er til stede. Malede eksisterende vægge Ny gulvbelægning Projektering Der skal inden opstart udarbejdes en samlet gennemgang og metode beskrivelse med tilhørende databalde af den samlede systemleverance Undersøgelser Kontrol og vurdering af alle forudgående underlag og tilslutninger mod tilstødende konstruktioner og installationer Materialer og produkter Materialerne skal være 1. klasses og svare til normer udarbejdet af Danske Maleres Forsøgsstation og godkendt af Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien.

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

SLAGELSE BOLIGSELSKAB

SLAGELSE BOLIGSELSKAB SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 5 5.1 MALERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Malerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 Bygningsdele... 3 2.3.... 4 Der henvises til afsnit 2.9 prøver... 4 2.4. Byggeplads... 4 2.5. Sikkerhed og sundhed... 4 2.6. Omgivende miljø...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Arbejdsbeskrivelse 14. Malerarbejde Hovedprojekt Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: MIM/KAY Kontrolleret: PT Godkendt: KAY Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq SA Projekt nr.: EGB 07-246-0-400-032 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B 1010 Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq Tekniskafdeling Sisimiut 11/03/2016 Side 1 / 13 Indhold 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.5 MALERARBEJDET 1.5.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.5.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.:70 27 11 31 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Malerarbejde Indholdsfortegnelse Side : 1/32 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Maling

Arbejdsbeskrivelse Maling Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Maling Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N03-Maling Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Fuger

Arbejdsbeskrivelse Fuger Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Fuger Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N06-Fuger Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal ATP Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal Tømrerentreprise Dato : 27.01.2012 Arbejdsbeskrivelse MAL Rev.dato : 02.02.20212 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Sag : 73.901.005 Udarbejdet:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER Side 1 af 14 DTU Standard for malerbehandlinger og farver Version 3.0 - Juli 2017 Udarbejdet af: Udgivet af: Ansvarlig: Rekvireres:, Bygningssektionen Synne Remvig

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdeling 523 - KIRKEBAKKEN Kirkebakken 2-68 Model A normalistandsættelse Indholdsfortegnelse: Side: I. Generelt 2 II Overtagelse af boligen ved indflytning 2 III Vedligeholdelse

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev. Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement for Afdeling 091-0, Frøgården 4690 Haslev Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard malerbehandlinger og farver Gældende fra: 15. april 2016 Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Definitioner... 4 Dokumentation... 4 Malerbehandling

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere