Kulturring Østjylland kulturaftalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016"

Transkript

1 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig De mange aldre Syddjurs X X Kultur på tværs Kultur på hjul Skanderborg X X Gentænk biblioteket Odder X X Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Skabende kunst Ny dannelse og videnløft på flere niveauer Norddjurs X X Kultur-tarv Skanderborg X X Vild med sang i naturen De smukke og grimme steder Syddjurs X X Favrskov X X Kreative erhverv Syddjurs X X Kunsten at forske Favrskov X X Statusevaluering på afsluttede projekter 2014: Under indsatsområdet Kultur på tværs er projektet De Mange Aldre afsluttet. I området Kulturarv og kultur-landskaber i bevægelse er Ny dannelse og Vidensløft på flere niveauer afsluttet og projektet Kultur-Tarv, som skulle være afviklet ultimo 2014 er forlænget, så projektet først afsluttes i Under Skabende kunst er kunsten at Forske afsluttet. Evaluering af De Mange Aldre Det ville være rigtig fint, hvis der er meget klare retningslinjer omkring hvad en udvidet projektbeskrivelse skal bruges til. Er det et arbejdsredskab eller skal det fremstå som en offentlig præsentation, m.v. Vi mener at beskrivelsen i første omgang er et redskab for arbejds- og styregruppe og at en kort sammenfatning til orientering for borgerne, uden åbent/specificeret budget, kan ligge på Kulturring Østjyllands hjemmeside/de mange aldre. Etablering af web og app; Det ville for os, som arbejdsgruppe, have været optimalt hvis vi kunne have benyttet en kommunal itmedarbejder, der kunne have læst (og gennemskuet) en kravspecifikation fra web firmaet, i forbindelse med etableringen af web og app. Det ville have sparet os for en del timer og møder! Det er også vigtigt at det på forhånd bliver undersøgt nøje om der er en god trafik på de platforme man vælger at kommunikere på, så man sikre sig bedst muligt, at nå ud til de forskellige alders-/borgergrupper. Kendskab til kulturmur.dk; Vi oplever at det har været svært at favne kommunikationen til alle aldre på en gang, da aldrene orienterer sig på forskellige platforme. Selvom vi i arbejdsgruppen, i processen forsøgte at lave en målrettet Side 1

2 2 of 32 markedsføring til de forskellige aldersgrupper, finder vi at det ville have været optimalt, at udarbejde en strategisk markedsføringsplan fra starten, -der prioriterede ikke at skulle favne alle aldersgrupper på en gang! Det fungerede rigtig fint med mediepartneraftalen, der sikrede en kontinuerlig omtale af projektet. De mange aldre - Kulturmur.dk har blandt andet været annonceret i Stiftens Århus weekend, som er husstands omdelt i oplag på dækkende Aarhus Kommune, samt Hornslet, Hinnerup, Galten, Skovby og Stjær. Floorstickers; Vi synes det var en god måde at kommunikere projektets synlighed på. Det ville have været dejligt hvis alle kommuner i kulturringssamarbejdet, kunne have stillet nogle servicemedarbejdere til rådighed i forbindelse med pålægningen, da den var meget tidskrævende for nogle af arbejdsgruppens medlemmer. Samarbejdet med printfirmaet Footprint i Ebeltoft forløb rigtig fint. Udstillingerne; Det fungerede godt med de seks lokale ferniseringer og udstillinger. Arbejdsgruppen mener, at vi med støtte fra de kommunale kunstråd fagligheden indenfor arbejdsgruppen taget i betragtning, - godt kunne have valgt at have større mandat i udvælgelsen af de lokale kunstnere. Vi oplevede at der i udvælgelsesprocessen blev peget på kunstnere, som var mere eller mindre relevante til at løse opgaven, i forhold til projektets synlighed. Vi anbefaler at der fra starten af samarbejdet laves en skarp udlånsaftale, og at kunstnerne har ejerskab til værkerne. Godsbanen; Udstillingen på Godsbanen i Aarhus var en stor publikums succes, bl.a. fordi den blev en del af Kulturnatten og lå placeret i efterårsferien. Udfordringen, i forhold til ferniseringstidspunktet, var stor på grund af de mange inviterede aktører der udeblev. Vi synes idéen og dialogen, mellem politikere og kulturfolk fra Kulturingens kommuner og Aarhus, dermed faldt til jorden. Vi havde stor positiv hjælp fra det tekniske personale på Godsbanen, men må erkende at det var meget tidskrævende at sætte udstillingen op. Forankring; Fra midten af december måned 2014 vil Kulturmur.dk/doku ligge som inaktiv projektdokumentation på Kulturring Østjyllands/De mange aldres hjemmeside. Kulturmur.dk lukker ned og henviser til Kulturring Østjyllands hjemmeside, hvor der også kan linkes direkte. Økonomi; Efter forankringsprocessen kan vi konstatere at projektet holder sig inden for budgetrammen. Konklusion; Vi synes at vi i arbejdsgruppen har haft et fantastisk velfungerende samarbejde på tværs af kommunerne, men at projektet har været meget tidskrævende. Evaluering af Ny dannelse vidensløft på flere niveauer indblik og udsyn. Projektets formål var at sætte fokus på dannelse. Det moderne samfund stiller nemlig store krav til os alle og ikke mindst til børn og unge. Kollektive værdier og normer er under opbrud og nye identiteter og værdier forhandles. Den udvikling stiller også krav til vores dannelse og betyder, at såvel vores individuelle identitetsdannelse som vores forudsætninger for at indgå i et meningsfuldt fællesskab udfordres markant i disse år. Imidlertid har begrebet dannelse fået en nedsættende klang i mange menneskers øren, hvorfor der var behov for at gentænke dannelsesbegrebet og se dannelse som en livslang proces, der samtidig er forudsætningen for at etablere det enkelte individs tilknytning til og nødvendighed for fællesskabet og forudsætningen for at opretholde respekten for sig selv og for andre. Rent praktisk blev opgaven grebet an ved at opdele projektet i henholdsvis et vidensindsamlingsår (2013) og et handlingsår (2014), hvor den viden, der var indsamlet i 2013, blev omsat til handlinger. Gennem Side 2

3 3 of 32 indsamling af viden i 2013 ønskede gruppen med andre ord at få det bedst mulige afsæt for at udvikle og skræddersy formidlingstilbud til borgerne i området i I 2013 gennemførte gruppen således en lang række indsamlingsarrangementer. I foråret blev der fx afholdt dannelsessaloner og aktiviteter med skoler og børn fra hele Kulturring Østjylland. Der blev også produceret et skrift om dannelse, som via læsekredse blev udsendt til 200/300 personer. Og gymnasieelever i Rønde og Favrskov blev inviteret til at komme med deres bud på dannelsesbegrebet anno I efteråret blev der afholdt højskoledage med dannelse på skemaet, der blev lavet aktiviteter for børn og ældre, og så blev der inviteret til salon på herregården Gammel Estrup. Endelig blev der også igangsat en postkortkampagne, hvor alle havde mulighed for at give deres bud på dannelse anno Se mere på vedlagte liste. På baggrund af de erfaringer og den viden, der blev indsamlet i 2013, organiserede gruppen i 2014 en lang række begivenheder, der løb af stablen i de 6 kulturringskommuner. Der blev således arrangeret ture med Dannelsesbussen/Herregårdsbussen, som kørte til et museum, hvor deltagerne fik en kulturel oplevelse og diskuterede dannelse. Der blev også afholdt en masse workshops for børn og ældre (Puslinge på Museum og Med Mormor på Museum), skabt debat via en nyoprettet Facebookside, skrevet tekster til og der blev holdt foredragsaftner og onsdagsuniversitet om dannelse på bibliotekerne i Kulturring Østjylland. Kommunernes unge fik mulighed for at være med gennem deres Unge-Råd, og i efteråret blev projektet Den vilde greves europæiske Dannelsesrejse igangsat på Gammel Estrup. Dette projekt, der omfattede livlig aktivitet på Facebook, blev afsluttet i januar 2015 med en foredragsdag, hvor forfatteren Carsten Jensen og sprogprofessoren Jørn Lund gav deres bud på den moderne dannelsesrejse og i det hele taget stillede op til at svare på borgernes spørgsmål om dannelse. Endelig inviterede gruppen til en bustur i grevens fodspor, så man ved besøg på tre herregårde fik et indblik i, hvad en dannelsesrejse i og 1800-tallet havde betydet for områderne omkring de tre herregårde. Projektets resultater: Projektet skabte i løbet af de to år en øget debat og synlighed omkring dannelse og satte fokus på fællesskaber, og på hvordan man agerer hensigtsmæssigt i disse. Mange borgere blev også opmærksomme på, at de kulturinstitutioner biblioteker, museer, idrætshaller, skoler, foreninger osv. som findes i deres nærområde, udfylder en væsentlig rolle i forhold til at sikre de fremtidige generationer og deres dannelsesproces. Ved at trække paralleller til tidligere tiders dannelsesrejser til europæiske storbyer både for adels- og håndværkerstanden satte projektet endvidere fokus på, at der opstår en udviklende og dannende proces hos den enkelte i mødet med fremmende sprog, fremmede mennesker og fremmede kulturer. Det man ser og lærer udenlands eller på tværs af generationer, institutioner, kommuneskel giver et enormt vidensløft på mange forskellige niveauer i ens eget nærområde. Projektet har på denne måde medvirket til at genskabe forståelsen for ens egen og for andre kulturer og ikke mindst for værdien af, at såvel det enkelte individ som samfundet/kulturen løbende gennemgår en dannelsesproces, der har betydning for udviklingen af den enkelte og for samfundet generelt. Den historiske dannelsesrejse, som gruppen således inviterede på i 2013 og 2014, er i store træk lykkedes. Overordnet set har emnet dannelse stor relevans. Målsætningen om at ændre borgenes adfærd i fx det offentlige rum har måske nok vist sig lige vel ambitiøs, men såvel perioden med vidensindsamling i 2013 som realiseringsperioden i 2014 har givet masser af positiv feedback fra de deltagende parter. Konklusionen må være, at projektet Ny dannelse vidensløft på flere niveauer og den dannelsesrejse, som vores gruppe har inviteret til, handler om dialog dannelse er ikke bestemt ovenfra af nogle, der ved bedre. Det er en proces, som alle kan deltage i, hvor viden og forståelse skabes og vokser mellem mennesker/borgerne i Kulturring Østjylland. Arrangementer og aktiviteter i forbindelse med projekt Ny dannelse vidensløft på flere niveauer. Indblik og Udsyn Side 3

4 4 of 32 Februar Favrskov Gymnasium og Rønde Gymnasium inviteres til at give bud på betydningen af dannelsesbegrebet anno 2013 Marts Rundt om Søren Kierkegaard Skanderborg. Salon med elever fra Skanderborg Realskole samtaler på Museet på Adelgade i Skanderborg om at være et ordentligt menneske i forbindelse med Søren Kirkegaard-projekt, hvori også indgik en Søren Kirkegaard-dag i samarbejde med museum og kirke. April 3 saloner om dannelse i Herregårdsbiblioteket Gammel Estrup Det moderne samfund stiller helt nye krav til børn og unge. Kollektive værdier og normer er under opbrud, og nye identiteter og værdier forhandles. Den udvikling stiller store krav til børn og unges dannelse og betyder, at såvel deres individuelle identitetsdannelse som deres forudsætninger for at indgå i et meningsfuldt fællesskab udfordres markant i disse år. Gammel Estrup Herregårdsmuseet har taget ansvar for at bidrage aktivt til den nødvendige dannelsesproces, og debatten er sat i gang ved at invitere en række østjyske kulturpersoner til debat om emnet. Ny Dannelse og vidensformer udfærdiger et Dannelses-skrift om Dannelsesbegrebets historie til inspiration for Favrskov gymnasium, Rønde gymnasium og læsekredse i deres diskussion af dannnelsesbegrebet Maj Salon om dannelse i Riddersalen Gammel Estrup (samme indhold som ovenstående). August 3o læsekredse i Favrskov Kommune inviteres til at deltage i en formulering af Dannelsesbegrebet anno 2013, Dannelsesskriftet sendes til alle. Modtages af mellem mennesker. September Med Mormor på Museum - på Museet på Adelgade i Skanderborg. Særlige arrangementer for børn og bedsteforældre med fokus på bedsteforældre som en ressource omkring børns kulturelle og almene dannelse og det særlige samvær, som der er mellem børn og bedsteforældre. Oktober Med Mormor på Museum. Samme som ovenfor Favrskov og Rønde Gymnasier. En klasse fra hvert gymnasium arbejder med dannelsesbegrebet. Ny dannelses- og videns-gruppen modtager skriftlige svar, der indgår i det videre arbejde Postkortkampagne: Hvad er dannelse? Hvad er forskellen på kompetencer og kvalifikationer? November Kierkegaard dagene Odder. 3 dage, hvor skoler, kirker, biblioteker og forretninger på forskellige måder formidlede Kierkegaard Højskoledage dage om Dannelse en weekendworkshop på Hadsten Højskole, hvor bl.a. inviterede bidragsydere fra Postkortkampagne, læsekredse og gymnasier intens arbejder med dannelsesbegrebet og udformer tre forslag til, hvordan vi formidler deres erhvervede indsigter til resten af borgerne i Kulturringen. Inkl. koncert, foredrag, teater og højskoleliv. December Med mormor på Museum dannelsesarrangement Gammel Estrup. Specifikt tilbud målrettet samværet ml. bedsteforældre og børnebørn etablering af et musealt rum, der fungerer som ramme om socialt samvær på tværs af generationer. En udvalgt aktivitet, der kan knyttes til dannelse (madlavning, tegning, musik, broderi m.v.), er omdrejningspunktet for arrangementet. December Puslinge på Museum dannelsesarrangement Gammel Estrup Museet ønsker at udvikle og skræddersy formidlingstilbud målrettet børnehaver og dagplejer. Gennem faste kulturtilbud skal børn sikres fortrolighed med museer, biblioteker m.v. for at styrke grundlaget for at også yngre børn på sigt vil få bedre forudsætninger for at forstå de kulturelle koder og fælleskab disse steder disse steder Januar Februar Foredrag med Benno Blæsild. Fregatten Jylland fra krigsmaskine til kulturarv. Ebeltoft Bibliotek. Dannelsesbussen Side 4

5 5 of 32 Ryomgård, Pindstrup, Auning: Gammel Estrup Herregårdsmuseet inviterer borgere i lokalområdet på en historisk dannelsesrejse. Herregårdene har gennem tiden fungeret som det historiske samlingspunkt, og de er en vigtig del af lokalmiljøet. De rummer fortællinger om liv og skæbner gennem mere end et halvt årtusinde, og på den måde er herregårdene en del af alles historie. Den historiske dannelsesrejse, som museet således har inviteret til, handler også om dialog. Dannelse i dag er ikke bestemt ovenfra af nogle, der ved bedre, men det er en proces, som alle kan deltage i, hvor viden og forståelse skabes og vokser mellem mennesker. Foredrag om 1. Verdenskrig v. Morten Skovsted, Ebeltoft bibliotek Fordrag om Kalø Slotsruin v. Vilfred Friborg Hansen, Ebeltoft Bibliotek Dannelsesbussen Auning, Øster Alling, Allingåbro Dannelsesbussen Voer, Kare, Ørsted, Allingåbro DannelsesbussenNørager, Vivild, Allingåbro Marts Foredrag om Maltfabrikken i Ebeltoft v. Lea Glerup Møller Ebeltoft bibliotek. April Med Mormor på Museum Gammel Estrup Specifikt tilbud målrettet samværet ml. bedsteforældre og børnebørn etablering af et musealt rum, der fungerer som ramme om socialt samvær på tværs af generationer. En udvalgt aktivitet, der kan knyttes til dannelse (madlavning, tegning, musik, broderi m.v.), er omdrejningspunktet for arrangementet. Maj Med Mormor på Muesum Gammel Estrup. Samme som ovenfor Juni Puslinge på Museum Gammel. Estrup Museet ønsker at udvikle og skræddersy formidlingstilbud målrettet børnehaver og dagplejer. Gennem faste kulturtilbud skal børn sikres fortrolighed med museer, biblioteker m.v. for at styrke grundlaget for at også yngre børn på sigt vil få bedre forudsætninger for at forstå de kulturelle koder og fælleskab disse steder disse steder. August Puslinge på Museum Gammel Estrup. Samme som ovenfor Efterår 3 Onsdagsuniversiteter på Odder Bibliotek. Lokale videnspersoner formidler udvalgte emner herunder dannelse. Fire dannelsesforedrag tilbydes til de seks biblioteker i kommunerne. Ungdomsrådene afvikle demokratiprojekt udviklet af DEMO-rådet i Ebeltoft Den vilde greves europæiske Dannelsesrejse. Fokus på adelens dannelse og rejser og andre aspekter af herregårdenes europæiske forbindelser: lærdom og uddannelse; arkitektur og kunst; saloner og selskabsliv; tro og religiøsitet Januar Februar April 2015 Dannelsesrejsen foredragsdag med forfatter Carsten Jensen og sprogprofessor Jørn Lund på Gammel Estrup. Hvad betyder en dannelsesrejse i dag? Dannelsesspejl formidlingsprojekt på Gammel Estrup Herregårdsmuseet. Fokus på barndom og børns levevilkår i landbosamfundet mellem 1700 og Der etableres formidlingstilbud, hvis overordnede målsætning er at styrke børns identitetsdannelse og dannelsesproces og give dem en forståelse for, at deres egne livsvilkår og det omkringliggende samfund er historieskabte. Moderne dannelsesrejse bustur til tre herregårde. Turen der går til Sostrup, Ulstrup og Gammel Estrup tager deltagerne med på sporet af "Den vilde Greve" Jørgen Scheel ( ) og hans store europæiske dannelsesrejser i slutningen af 1700-tallet. Side 5

6 6 of 32 Evaluering af KUNSTEN AT FORSKE Projektet Kunsten at Forske, under Kulturaftalen Kulturring Østjylland er afviklet i perioden september januar Arbejdsgruppen bag projektet har forestået løbende dokumentation af projektet via fotos/ video https://vimeo.com/ , samt nærværende evaluering af projektet. Arbejdsgruppen udgøres af musik- og kulturskolelederne i de 6 deltagerkommuner i Kulturring Østjylland. Evalueringen består af 1. Opsummering af evalueringens hovedkonklusioner 2. Tilbagemeldinger fra de involverede aktører (forskningsinstitutioner, daginstitutioner, undervisere, børn og forældre) 3. Arbejdsgruppens interne evaluering 4. Arbejdsgruppens anbefalinger ift. fremtidige projekter 5. Opsummering af evalueringens hovedkonklusioner Kunsten at forske har samlet set været en succes - den grundlæggende vision om at kunne etablere skabende deltagerinvolvering og gensidig læring på tværs af institutioner, aldersgrupper, fagområder og kommunegrænser er blevet meningsfyldt realiseret. Opbakningen fra de mange aktører i projektet har været stor, og har medført lokal og regional netværksdannelse af blivende værdi. Et tværkommunalt og tværinstitutionelt projekt af denne karakter og kvalitet, medfører store logistiske udfordringer og kræver, at der afsættes ressourcer til projektledelse Forventningsafstemning, klar opgavefordeling og tydelig kommunikation er afgørende for de medvirkendes ejerskab og engagement. Tilbagemeldinger fra involverede aktører Evalueringen fra de involverede aktører er foretaget via et elektronisk spørgeskema, bestående af følgende 3 spørgsmål: Hvilke tre positive erfaringer har du gjort dig i forbindelse med Kunsten at forske? Hvilke tre mindre gode erfaringer har du gjort dig i forbindelse med Kunsten at forske? Hvad synes du skal gøres bedre/anderledes i fremtiden? Nedenfor en sammenfatning af tilbagemeldinger på spørgsmålene. 2.a Projektets succesområder På baggrund af de indkomne evalueringer, er det samlede indtryk, at projektet har været spændende og givende at være en del af, man føler, at det har gjort en betydelig forskel for de 350 involverede børn og unge, og også for de involverede samarbejdspartnere. Også slutresultatet har fået stor ros. Koblingen mellem børn, kultur og naturvidenskab har været inspirerende for os og projektet meget spændende at følge. Der er ingen tvivl om, at projektet har givet meget til lokalområdet, og det har stor betydning for os i Nationalparken herfra kan vi kun sige tillykke med det flotte projekt. Vi tænker, at vi undervejs har haft en god kontakt til jer - og har haft mulighed for at spille ind vores viden og kompetencer. Det har været Inspirerende, positive lokale tilbagemeldinger, gode omtaler. Vi kunne måske have ønsket os en stærkere profil af Nationalparken i projektet. Vi tager dog på os, at vores egen indsats ikke har været tilstrækkeligt fokuseret fra starten det skal ikke lægge jer til last! Nationalpark Mols Bjerge Der fremhæves særligt fire positive erfaringer med projektet: Den store samarbejdsvilje fra alle de involverede samarbejdspartnere. Deres medvirken i projektet har affødt positive reaktioner, og en lokal/ regional netværksdannelse af blivende værdi. Side 6

7 7 of 32 Mødet mellem barn og voksen blev formidlet godt gennem hele projektet. Der var en ligeværdighed i mellem dem - både på scenen og gennem den forudgående del af processen. De involverede børn og unge, har været enormt dygtige, lydhøre og engagerede. Samtidig har de fået gode oplevelser. De har lært noget, hvilket var ét af målene med projektet. Den afsluttende forestilling har været en stor oplevelse for både de medvirkende børn og voksne og publikum. Flere af de medvirkende forskningsinstitutioner nævner, at det har været givende for deres institution at blive sat i forbindelse med børn, kunst og kultur - noget de normalt ikke oplever at blive associeret med på samme måde. Det har givet værdi til lokalområdet og skabt interesse blandt medarbejdere, der har fulgt med på sidelinjen. Derudover har de været tilfredse med kommunikationen med projektet, og den positive omtale, det har skabt i lokale medier. Det var været rigtig sjovt at samarbejde med andre institutioner (børnehave, billedkunster og projektkoordinator). Børnenes besøg på institutionen var en succes. Det var super at modtage opdateringer/nyhedsbreve fra projektkoordinator. Det gjorde det let at formidle tingene videre i organisationen Det var en super at opleve/se det færdige resultat. Projektet har været med til at sætte Hammel Neurocenter i forbindelse med kunst. Rigtig mange medarbejdere har fulgt projektet igennem nyhedsbreve og kunst på væggene. Der har været talt om det på kryds og tværs medarbejdere imellem. Hammel Neurocenter Uddrag af evalueringer fra medvirkende børn i forestillingen Det samlede indtryk er, at de medvirkende børn og unge i forestillingen har også haft et positivt Udbytte, af at medvirke. Nedenfor et par eksempler på udtalelser fra dem og deres forældre: Det sjoveste har været at spille med nogen, man ikke kender, og at det er så stort med dans, musik, video og sang. Vi har også spillet musik på en anden måde end den, vi er vant til (..) Der er et nummer, hvor vi skal lade som om, vi har fået en hjerneblødning. Vi spiller noget, der ikke lyder godt, noget der skal lyde mærkeligt. Det har været meget lærerigt. Elev Vi som forældre synes, at det var en flot forestilling med fine skift mellem alle elementerne. Drengene havde fortalt lige netop så meget herhjemme, at jeg var rigtig spændt -selvfølgelig også på at se deres deltagelse i forestillingen - og det var bare en super oplevelse. Tak for det. Forælder Det var helt fantastisk at møde så mange mennesker der er vildt gode til det de gør! Forestillingerne var også helt ubeskrivelige så mange mennesker, der ser hvad vi har øvet på i et halvt år. Jeg er blevet klogere på, hvordan det er at lave et totalteater og jeg har fået en masse gode venner og oplevelser. Elev 2.b. Projektets forbedringsområder Kunstnerisk ledelse En tydeligere kunstnerisk ledelse omkring opsætningen af forestillingen og større klarhed over arbejdsgruppens vision og mål med projektet, ville have givet bedre ejerskab blandt deltagende undervisere. Der er også blevet sat spørgsmålstegn ved valget af den kunstneriske ledelse, med henvisning til dennes begrænsede erfaring med opsætning af større forestillinger med børn og unge. Som konsekvens oplevedes periodevis manglende overblik, uklare aftaler og mangelfuld styring af processen. Forbedringsforslag: Tydeligere mål og vision fra arbejdsgruppen som en ramme, der kan arbejdes inden for. Afklaring af forventninger til den kunstneriske ledelse inden aftalen indgås. Klarere aftaler og mere tydelig opgavefordeling mellem de involverede i forestillingen Side 7

8 8 of 32 Projektstyring Det skal være tydeligere hvem, der har ansvar for hvad og hvem, der tager den endelige beslutning. Der skal være klarhed over overgange mellem ansvarsområder. Der har været for mange kokke på især udviklingen af forestillingen. Forbedringsforslag: Projektkoordinator skal være projektleder og kunne tage større beslutninger uden at involvere arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal konstituere sig med en formand/projektejer som kan tage en endelig beslutning i tilfælde hvor der er mulighed for en fælles drøftelse, eller ikke opnås konsensus i arbejdsgruppen. Overgange i ledelsesansvar mellem arbejdsgruppe og projektkoordinator, arbejdsgruppe og egne lærere, lærere og instruktører, instruktører og projektkoordinator har været svære at få øje på. Underviser Kommunikation/planlægning Uklar information om prøvetider, transport og nodematerialets tilgængelighed har betydet at tidplanen skred betydeligt i afsluttende fase op til forestillingen. Nodematerialet har været tilgængeligt i forskellige formater, som ikke alle har kunnet læse/åbne. At forestillingen ikke endte med at være turnerede i de 6 kommuner har været en skuffelse for nogen. Forbedringsforslag: Skarpe deadlines - opfølgning mhp. at sikre overholdelse af samme projektleder skal have bemyndigelse og kompetencer til at kunne beslutte og udføre ændringer i aftaler efter behov Alt materiale der distribueres skal ligge i et neutralt format, fx pdf. Løbende ændringer, skal kommunikeres fyldestgørende ud til alle aktører og begrundes. Jeg synes det var rigtig fedt at være med, og jeg fik rigtig meget ud af det dansemæssigt ( ) Det var irriterende at der ikke var styr på tingene, og at vi ikke fik præsenteret noget omkring hele projektet. På trods af det synes jeg det hele endte rigtig godt med forestillingerne. Elev Arbejdsgruppens egen evaluering Det er vigtigt at man som arbejdsgruppe fra starten af har et klart billede af, om økonomi og tidsforbrug/aflønning af både projektleder og medarbejdere balancerer. Et andet væsentligt aspekt er, at der i de enkelte musik- og kulturskoler er forskellige måder at håndtere beslutninger på, og forskellige tolkninger af overenskomsten, hvilket gør det umuligt at skabe ensartede forhold ansatte på tværs af kommunerne. På trods af de udfordringer, der har været i projektet, har det flyttet mentale grænser både internt i den enkelte skole, hos børnene samt de forsknings- og formidlingsinstitutioner, der har deltaget. Vi har i projektet gået nye veje og afprøvet helt nye samarbejder. Det er klart, at det ikke sker uden knaster på vejen, men både processen og produktet mener vi til fulde har opfyldt de mål, vi havde med projektet: Opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen: Omdrejningspunktet i projektet er en høj grad af skabende deltagerinvolvering på tværs af kulturinstitutioner, geografi, genrer, aldersgrænser og fagområder. Desuden vil der i alle projekters faser blive lagt vægt på samspillet mellem professionelle og amatører med henblik på talentudvikling. Projektets langsigtede effekter: De deltagende børn og unge vil få en væsentlig indsigt og viden om de forsknings og formidlingsområder, som projektet berører. Alle involverede på alle projektets niveauer vil få øjnene op for mulighederne indenfor kulturområdet. Dermed vil projektet potentielt generere nye kulturbrugere, også blandt projektdeltagere som ikke sædvanligvis benytter kulturtilbud, hvilket vil Side 8

9 9 of 32 give dem en stærkere identitet i det kulturelle Østjylland. Samtidig har vi i projektet lykkedes med at skabe en anmelderrost forestilling i Spektrum Odder, så lederkredsen af musik- og kulturskoler i Kulturring Østjylland har stor tilfredshed med projektet. Det er lykkedes os at skabe et tværgående projekt, der har involveret 350 børn og unge fra de 6 kommuner, samt en masse undervisere, pædagoger og formidlere og andre interessenter. Opbakning og tålmodighed fra de mange involverede institutioner, børn, unge og forældre har været stor. Det er vores indtryk at den store velvilje kan tilskrives, at man har kunnet se et tydeligt formål med at deltage i projektet. Vi. har således erfaret, at hvis man kan se meningen, vil man gerne bidrage - og vi tillader os at konkludere, at det er lykkedes os at skabe mening. Forestillingen oversteg langt mine forventninger. Det var en imponerende multikunstnerisk oplevelse, der talte til alle sanser. Og et godt eksempel på hvad samarbejde på tværs kan føre til. Forskning og kunst gik hånd i hånd og op i en højere enhed. Jeg glædes ved det store og kreative arbejde, der har ført til resultatet. Og jeg glæder mig over de mange nye relationer, der er skabt på kryds og tværs af traditionelle samarbejdslinjer - og bestemt ikke mindst mellem de mange børn, der medvirkede i og bag forestillingen. Forestillingen VAR en cyklus af liv i børnehøjde. Det var samtidig en fantastisk måde at gentænke en palet af kunstarter på i et samspil med nogle af Kulturring kommunernes stoltheder indenfor forskning. Selv om jeg kunne have forundt mange flere oplevelsen, er jeg overbevist om, at tilblivelsen af forestillingen i sig selv var en cyklus af liv og oplevelser i børnehøjde. I gjorde en forskel og viste at vi kan meget mere sammen. Tak for det! Else Søjmark, formand for den politiske styregruppe Arbejdsgruppens anbefalinger til ift. fremtidige projekter Ved et projekt med denne volumen og kvalitet er en professionel projektstyring og prioritering af ressourcer til denne en forudsætning for succes. Vi har løst dette i vores projekt ved at ansætte en projektkoordinator, delvist finansieret af midler, vi selv har rejst fra ekstern fond. Vi anbefaler at arbejdsgrupperne organiserer sig med en projektejer, så der ikke etableres et projekt med et usynligt magtcentrum. Der bør følge ressourcer med denne opgave, også administrativt. Den økonomiske organisering af Kulturring Østjylland projekter opleves som tungt og giver manglede overblik. Ved fremtidige projekter anbefaler vi at projektejer får det overordnede økonomiske ansvar for projektet og får beløbet ind på kontoren. Vores vurdering er, at er projekt i denne størrelse kræver en ikke ubetydelig lokal medfinansiering. Foruden lederens tid er det kørsel, mødeforplejning, tid til bogholder /administrative medarbejdere. Kunsten at forske Marts 2015 I øvrigt henvises til Kulturring Østjylland Den regionale styregruppe Maj Side 9

10 10 of 32 Kulturring Østjylland - Endeligt regnskab 2013 Projekt Periode Statsligt tilskud Egenfinansiering Andre indtægter (fx entré m.v.) I alt indtægter Forbrugt Rest 2013 Kultur på tværs De mange aldre Kultur på hjul Gentænk biblioteket Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Ny dannelse og vidensløft på flere niveauer Kultur-Tarv Vild med sang - i naturen Skabende kunst De smukke & grimme steder Kreative erhverv Kunsten at forske I alt Kulturring Østjylland - Foreløbigt regnskab 2014 Projekt Periode Overført rest 2013 Statsligt tilskud Egenfinansiering Andre indtægter (fx entré m.v.) I alt indtægter Forbrugt Rest 2014 Kultur på tværs De mange aldre Kultur på hjul Gentænk biblioteket Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Ny dannelse og vidensløft på flere niveauer Kultur-Tarv Vild med sang - i naturen Skabende kunst De smukke & grimme steder Kreative erhverv Kunsten at forske (1) I alt (1) Tilskud fra Huskunstnerordningen på kr Side 10

11 11 of 32 Kulturring Østjylland - Foreløbigt regnskab 2015 Projekt Periode Overført rest 2014 Statsligt tilskud Egenfinansiering Andre indtægter (fx entré m.v.) I alt indtægter Forbrugt Rest 2015 Kultur på tværs De mange aldre Kultur på hjul (1) Gentænk biblioteket Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Ny dannelse og vidensløft på flere niveauer Kultur-Tarv Vild med sang - i naturen Skabende kunst De smukke & grimme steder Kreative erhverv Kunsten at forske I alt (1) donation på kr. Side 11

12 12 of 32 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 øvrige projekter Udvidet projektbeskrivelse 1. Projektets navn KULTUR PÅ HJUL - LoKoMoTiv - Lokale Kulturoplevelser 2. Projektansvarlig kommune Skanderborg Kommune 3. Koordinator Benedikte Sten Andersen, Børnekulturkonsulent, tlf Projektets formål og indhold - resume KULTUR PÅ HJUL er kulturoplevelser for i alt 12 forsamlingshuse i de 6 kommuner. KULTUR PÅ HJUL giver mulighed for kulturaktiviteter med leg, læring og oplevelse. Der tages udgangspunkt i forsamlingshuse, der har en aktiv bestyrelse og har interesse i at skabe endnu mere liv i deres hus og det omkringliggende område. Ved at bringe kulturoplevelser ud i forsamlingshusene bygger projektet videre på en tradition om et lokalt fællesskab, hvor man mødes på tværs af social baggrund og alder. Projektet tager udgangspunkt i en Sansevandring - et særligt formidlet møde med/i lokalområdet, hvor lokalhistorie, anekdoter og sanseindtryk er i fokus. De indtryk deltagerne samler sammen på turen bearbejdes i fællesskab i en efterfølgende workshop i det lokale forsamlingshus. I workshoppen er der tale om billedkunst og arkitektur som afsæt. Brugerne får indtryk - med udtryk, der sætter aftryk både konkret og mentalt. Udover workshoppen vil der være en koncert på de pågældende projektdage, hvor en sangskriver med ord og toner udtrykker stedet/området med forudgående inputs fra borgerne. De konkrete vandringer udarbejdes og formidles i et samarbejde mellem forsamlingshusene og den lokale kommunale koordinator, der sikrer kvalitet og ejerskab og har blik for evt. andre samarbejdsmuligheder i lokalområdet. Side 12

13 13 of 32 Deltagerne er på tværs af alder og er for børn fra 6 år ifølge med voksne og voksne individuelle. Der kan være max. 30 deltagere pr. sansevandring/workshop/projektdag. Koncertdelen efter workshopdelen tilrettelægges af det enkelte forsamlingshus. Den sansemæssige, undersøgende og konkret skabende tilgang er således stærkt betonet i projektet. KULTUR PÅ HJUL understøtter leg, læring og oplevelse og opbygger personlige og faglige potentialer, kompetencer, samt styrker den enkeltes resurser og mod på at deltage i et fællesskab. 5. Tidsramme for afvikling af projektet Angivelse af tid for planlægning, afvikling og afslutning/evaluering. 2014: Planlægning er i gang med møder i arbejdsgruppen, møder med Kulturformidler og Sangskriver. De første huse findes. 2015: 1.kvatal 15: Deadline for at have fundet deltagende huse, Indgåelse af kontrakter og aftaler, oprettelse af blog. Afvikling: Dato: Kommune Favrskov Favrskov Norddjurs Norddjurs Syddjurs Syddjurs Odder Odder Skanderborg Skanderborg Samsø Samsø Side 13

14 14 of 32 5.november 2016: Kultur på hjul Deltager i Landsbytræf. Afslutning: Dato for fælles afslutning: Sidst november 16, 6. Projektets delelementer Nærmere beskrivelse af indholdet i projektets delelementer for hele projektperioden for at nå projektets mål. Beskrivelse af samarbejdspartnere og den røde tråd i projektet. Alle Sansevandringerne varetages af Kulturformidler Pernille Stentoft,( den røde tråd ) Hun foretager ca. 3 ugers grundig research pr. sted/hus i form af undersøgelse af materiale fra lokalarkiver, historier fra levende mennesker. Vandringen sætter fokus på at opleve kendte og ukendte steder gennem alle sanser og forbinde børn og voksnes hverdagserfaringer i lokalområdet med indsigt i stedets særlige historie og stemning. Herefter forankres oplevelse og indtryk i dialog med den professionelle kunstner til et selvstændigt værk gennem arbejdet i workshoppen. Børn og voksnes arbejde i de forskellige workshop er f.eks. tegning, maleri, foto, skulptur alt efter hvilken kunstner, der tager sig af den pågældende workshop. Alle steder får en koncertoplevelse med en sangskriver, der med afsæt i research og fortællinger fra beboerne i området har komponeret en sang til stedet. Hver eneste projektdag filmes af prof. Fotograf som efterfølgende producerer 12 film en film pr. sted. Desuden udarbejdes der et samlet katalog, som vil dokumentere projektet. Hensigten med Kultur på Hjul og de understøttende elementer i projektet- er at motivere andre lokalområder til at arbejde med stedsspecifikke metoder. Et nyt blik på nærområdernes ressourcer og historie udløser refleksion over området i forhold til deltagernes egne historier, deres familieforhold og tanker om fortid, nutid og fremtid. Det er et godt afsæt for et aktivt ejerskab til det sted man bor. 7. Budgetspecifikation Udgifter - Løn/honorarer - PR - Rekvisitter Specifikation af den godkendte max. budgetramme for hele projektperioden. Løn/honorar gælder eksterne som kunstnere, foredragsholdere mm, og ikke eget personales tid i projekterne. Side 14

15 15 of 32 - Aktiviteter - Andet Indtægter - Entre/deltagerbetaling - Fonde mm Nettobudget - Løn/honorar: Kr. - PR: kr. - Rekvisitter: Kr. - Aktiviteter: Kr. - Andet: 3341 Kr. Indtægter: Modtaget fra Gentænkt Landsbyen : kr. Anvendes til PR, fotos til Bloggen Netto budget: kr. minus indtægt kr.= Kr. 8. Efter projektafslutning Bemærkning om mulighederne for forankring af projektideen efter projektets afslutning. KULTUR PÅ HJUL vil bevæge borgerne til at få en større viden og fornemmelse af lokalområdet, lokalkultur og kulturens muligheder og mangfoldighed. Nye netværk og samarbejder mellem kulturaktører og borgere vil opstå og større bevidsthed og engagement i lokalområdet muliggøres med dette kulturelle afsæt. Helt konkret vil der blive arbejdet på en samlet udgivelse af et katalog og en blog, der kan dokumentere og evt. fremover benyttes af lokalområdet i andre sammenhænge. 9. PR for projektet Beskrivelse af formidlingstiltag. Ønskes f.eks. en hjemmeside godkendt. I givet fald skal godkendelse ske som MF i Odder Kommune. Offentliggørelsen vil ske via Kulturring Østjyllands Hjemmeside som en enkel/simpel hjemmeside/underside. Endvidere vil de sociale medier blive inddraget, der vil blive arbejdet med en blog, evt. m. QR-koder o.lign. digital formidling. Endelig vil der også blive budgetteret med markedsføringsudgifter ad almindelige kanaler, dvs. fly ers, plakater, annoncer ell.lign., ligesom gratis markedsføring i form af redaktionel omtale/pressemeddelelser, forsamlingshusenes egne og kommunernes hjemmesider m.v. Desuden kræver projektet, at der oprettes en blog, som undervejs viser udviklingen af stedernes historie. På bloggen vil der ligge fotos, film, sange og indtryk fra de forskellige workshops. Bloggen vil udover at kunne beskrive historien efterhånden som projektets narrativ udvikler sig, desuden efterfølgende kunne bruges for Side 15

16 16 of 32 deltagerne og andre interesserede. 10 Evaluering Beskrivelse af evalueringsform (film, fotos, interview, spørgeskemaer, beskrivelse mm). Der henvises til beskrivelse af projektets delelementer. Godkendt af en administrative styregruppe. Kulturtarv: Udvidet projektbeskrivelse oktober Projektets navn Kulturtarv - Find åstederne for den levende historie - veje til viden og oplevelser i naturen. 2. Projektansvarlig Skanderborg Kommune kommune 3. Koordinator Bente Lundsgaard Jensen, Udviklingskonsulent Adelgade 44, 8600 Skanderborg Direkte tlf Center for Kultur og Fritid tlf.: Projektets formål og indhold - resume Målet er at inspirere særligt børnefamilier til at gå på opdagelse i kulturarvens fysiske og digitale landskab. 4 6 indvielsesevents, for de deltagende kommuner skal markere en række nye ruter, hvor kunstnerisk bearbejdet musealfaglig viden formidles via digital lyd, og leder deltagerne på vej mod udvalgte locations for historiske begivenheder. Med overskriften veje til viden, gentænkes konceptet for kulturarvs formidling knyttet til landskabet, hvor gæsten/ brugerne motiveres til at opleve og finde vej i landskabet. Før, efterfølgende og evt. undervejs guides man til at søge mere viden på internettet. Målet med ruternes koncept er 1) at komme ud at gå i naturen 2) at opleve kulturarven på nye måder på stedet 3) inspiration til at søge mere viden om kulturhistoriske begivenheder i landskabet via digitale kommunikationstjenester Event og ruteudvikling 2014 Historiske data vedr. de 4 6 ruter indhentes, valideres og bearbejdes vha. lyd med kunstnerisk og digital vinkel. Lyden afspilles på udvalgte steder på hver rute, som stemnings skabende ramme og som ledetråd og fremdrift på ruten. Der vil være aktiviteter udvalgte steder i fbm. markedsførte events. Kulturarvens fysiske steder og emner er bl.a. bronzealder høje, befæstninger, helligkilder og lokalhistoriske begivenheder.. Side 16

17 17 of Tidsramme for afvikling af projektet 6. Projektets delelementer Digital kulturarvs formidling gentænkes Ruterne skal efterfølgende kunne følges og opleves guidet af lyd og fysiske markeringer, med ledetråde til mere digital viden. Dette skal kunne ske hele året i kulturaftalens periode. bibeholdes og udbygges så den fungerer som fundament, dels for markedsføringen af projektet og dels i egenskab af funktion som linkformidler til udvalgte kulturarvs platforme, apps og mobile tjenester. Tjenester, som udvikles massivt af mange forskellige parter i disse år med henblik på natur og kulturarvs formidling. Gentænkningen af digital formidling sker således i form af understøtning, videreudvikling af udvalgte platforme, samt markedsføring af øvrige platforme med kulturarvs formidling. Brugerne inspireres derved til at søge længere ind i historien, afprøve de mange apps, og digitale formidlingsplatforme der allerede findes. 1) Udvikling: Formidlingskoncept: Nov nov ) Udvikling: Digital lyd og kommunikationsarkitektur Sept september 14 3) Validering af Kulturhistorisk viden: November 13 - Januar ) Udvikling: Lydscenarie, udvikling af lyd faciliteter nov april/juni 14 5) 5 6 PR events: April Oktober ) Dokumentation/integrering af digital formidling nov ) Afslutning/evaluering af events og sikring fremover ultimo ) Ruterne vedligeholdes ultimo 2016 Udvikling af Formidlingskoncept: Inddragelse af kunstneriske og digitale kompetencer som lydkunstnere og kommunikationsarkitekter, der skaber rum for levende og attraktiv formidling on location, med plads til friere fortolkning og hermed oplevelse af fagligt valideret kulturhistorisk stof. 2) Udvikling: Digitale lydbilleder og kommunikationsarkitektur. Samarbejde med lydkunstner Marie Højlund m.fl. Udvikling af faciliteter til lyd kommunikation i samarbejde med lydfirma. Videreudvikling og underbygning af nuværende 3) Validering af Kulturhistorisk viden: Viden i fbm. lokaliteterne lægges på relevante nuværende digitale sider i samarbejde med Museerne. 5) PR, markedsføringsaktiviteter. Lydbilleder og ruter indvies som Side 17

18 18 of 32 markedsføringsevents 6) 4 6 indvielsesevents afholdes jf. koncept: ultimo april, evt. juni 2014 oktober ) Dokumentation/integrering af digital kulturarvsformidling på relevante hjemmesider så ruterne kan følges efterfølgende. Information, lyd, viden og rutebeskrivelser kan hentes via museer og andre relevante aktører. 8) Afslutning/evaluering / fremtidssikring 7. Budgetspecifikation Udgifter Løn/honorarer PR Rekvisitter Aktiviteter Andet Indtægter Entre/deltagerbetaling Fonde mm Nettobudget Samarbejdspartnere: Herregårdsmuseet og folkene bag Museerne; Museum Østjylland, Skanderborg Museum og Odder Museum samt naturformidlere, kommuner, frivillige m.fl. Lydkunstnere og udviklere af digitale mobile lyd kommunikationsenheder. Udbyder og udvikler af Udgifter Oprindelig Revideret Faglig bistand udvikling Honorar Museal faglig bistand Kunstnerhonorarer Lydoptagelser, speakere mv Digital udvikling og formidling Konsulentbistand udvikling Digital lyd og faciliteter til lyd kommunikation Faglig bistand til digital formidling af viden PR PR, materialer, udbredelse af indvielsesevents Transport mv. Transport og logistik eksterne Aktører Materialer mv Materialer til 6 aktiviteter, events Forplejning aktører og deltagere på events Andet I alt Indtægter Indtægter kan forekomme i form af sponsoreret ekstra Side 18

19 19 of 32 indsats og fordelagtige samarbejdsaftaler. 8. Efter projektafslutning Digital kommunikation af kulturarv vurderes mht. målgruppe, kontekst og metoder. Erfaringer fra projektet vedr. digital formidling og kommunikationsarkitektur løftes ind i Aarhus 2017 projektet Ruter og Spor Klyngen, samt 2017 projektet Kulturringløbet. 9. PR for projektet PR for ruterne via videreudviklet/ genoplivet Produktion af PR materiale, grafisk layout, flyer, andre materialer. PR koncept støttes af netværk, presse, annoncering og indsatser via sociale medier. (lydfiler). Etablering af kontakt og samarbejde med radio og evt. tv kanaler i fbm. PR aktiviteter. 10 Evaluering Digitale mediers anvendelse og udbredelse af kulturarvs viden evalueres. Projektets resultater udbredes til netværk vedr. ruter og spor projekter. Lyd og billede - evt. filmdokumentation udbredes til brug for interesserede museer, turistorganisationer og andre. Godkendt af en administrative styregruppe. Udvidet projektbeskrivelse 1. Projektets navn GENTÆNK BIBLIOTEKET fysisk og digitalt Det dynamiske bibliotek. 2. Projektansvarlig kommune Odder Kommune 3. Koordinator Marianne Folkersen, biblioteksleder, Odder Bibliotek 4. Projektets formål og indhold - resume Digital formidling i det fysiske biblioteksrum. Hvordan udvikler vi den digitale formidling i de åbne biblioteker. De danske biblioteker gør det i stigende grad muligt for deres borgere at besøge biblioteket udenfor den betjente åbningstid. I den betjente åbningstid møder borgeren personalet, og der kan foregå en formidlingsproces ansigt til ansigt, hvor personalets kompetencer og viden sættes i spil. I det åbne bibliotek skal der ske en gentænkning/nyudvikling for hvordan møder borgeren personalet, selv om disse ikke er fysisk til stede i rummet? Ud fra en overbevisning om, at bibliotekets kerneydelse er den gode formidling, ønsker vi med projektet at bringe personalets viden og kompetencer så langt frem som muligt ved hjælp af digitale virkemidler på en digital audiovisuel platform. Side 19

20 20 of 32 Projektet ønsker at sætte fokus på formidling af oplevelser indenfor litteratur (personlige anbefalinger eller forfattermøde), film, spil, musik og faglige emner, der er udarbejdet af personalet på de deltagende biblioteker. Desuden skal lokale videnspersoner/fagpersoner, lokale forfattere og kunstnere samt talentspirer inddrages i formidlingen og præsenteres på formidlingsenhederne. Den digitale formidling skal således svinge sammen med møder i det fysiske rum mellem brugere, personale og lokale aktører i en overraskelse eller en planlagt aktivitet. Med fokus på enkelthed, genkendelighed og faglighed er det formidlingen og brugervenligheden, der er i højsædet. Den benyttede teknologi bliver udvalgt med fokus på at understøtte dette. Det er altså personalet og andre lokale aktører som formidlere i det digitale rum, der bliver omdrejningspunktet, ikke teknologien i sig selv. Formidlingen vil foregå både i den betjente og ubetjente åbningstid og kan derfor bruges af alle bibliotekerne. Formidlingen skal være interaktiv, således at det er borgeren selv, der kan igangsætte dialogen og udforske de formidlingslag, som bibliotekets personale gør tilgængelig. En ny digital formidlingsløsning afprøves, hvor man på sigt kan vil kunne målrette formidlingen til forskellige alderssegmenter og målgrupper f.eks. barn til barn, bruger til bruger og kunstner til bruger. Således kan kunstnere og publikum inkluderes i formidlingen og dermed indtage nye roller på nye måder i biblioteksrummet. Da formidlingstiltaget er digitalt vil det for relativt få udviklingskroner kunne afvikles på flere platforme f.eks. via nettet og dermed på tværs af geografi. Der vil gennem projektet foregå en kompetenceudvikling af personalet. Produkterne ejes af de seks kommuners biblioteker og kan frit anvendes på tværs. Projektet vil give anledning til vidensdeling bibliotekerne imellem. 5. Tidsramme for afvikling af projektet Udvidet projektbeskrivelse godkendes af den Administrative Styregruppe i januar 2015, og Regionsbestyrelsen orienteres efterfølgende om igangsætning af projektet, som forløber i 2015 og Projektplan: kvartal: Konceptudvikling, teknikudvikling, test af indholdsproduktion. 2. kvartal: test af indholdsproduktion, forsøgsopstilling af Side 20

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt for møde Kl. 15.30 Lokale Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Baggrund. Billedværkstederne

Baggrund. Billedværkstederne Baggrund Mols og Djursland rummer en storslået natur og en perlerække af historiske vidnesbyrd med spændende historier, der fortjener at blive fortalt, fordi de bidrager til vor fælles kulturforståelse,

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO

Makers. Business. Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO Makers + Business Afrapportering på kompetence- og netværksforløb for kreative og kulturelle virksomheder Foråret 2016 MANTO KULTURRING ØSTJYLLAND FREMMER TVÆRKOMMUNALT NETVÆRK OG FORRETNINGSUDVIKLING

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2013-2016 Kultur- og udviklingsafdelingen 0 Politikken Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse - for alle i Norddjurs Kultur og fritid i Norddjurs Kommune I sommeren

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

ADMINISTRATIONSVEJLEDNING KULTURRING ØSTJYLLAND

ADMINISTRATIONSVEJLEDNING KULTURRING ØSTJYLLAND Dato: 12. juni 2015 ADMINISTRATIONSVEJLEDNING KULTURRING ØSTJYLLAND Indholdsfortegnelse. 1. Organisering 1.1 Regionsbestyrelse og styregruppe. 1.2.Arbejdsgrupper. 1.3 Koordinatorfunktion 1.4 Projektbeskrivelser

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturministeriet har siden 2008 indgået i et kulturregionalt samarbejde med kommunerne Horsens, Silkeborg og Viborg kaldet Kulturregion

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Gentænk Folkemusikken og Gentænk Orkesteret

Gentænk Folkemusikken og Gentænk Orkesteret Musikalske Europæiske udvekslinger Gentænk Folkemusikken og Gentænk Orkesteret Formål Danmark har den største samling af middelalderlige ballader i verden, Danmarks gamle Folkeviser, som indeholder over

Læs mere

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation.

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation. REFERAT Bestyrelsesmøde 5 / workshop Dato: 10.03.2009 Sted: Schleppegrellsgade 2, 1. Tv. Tid: 19.00 Tilstede: Klaus E. Jørgensen (KEJ), Ida K. F. Tinning (IKFT), Marianne Filtenborg (MF), Karin Elkjær

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Kulturaftaler er frivillige aftaler, der indgås mellem Kulturministeriet og en række kommuner.

Kulturaftaler er frivillige aftaler, der indgås mellem Kulturministeriet og en række kommuner. Notatark Sagsnr. 20.20.00-P35-1-17 Sagsbehandler Mette Vildbrad 18.1.2017 Kulturaftale med Business Region Aarhus kommuner Om kulturaftaler Kulturaftaler er frivillige aftaler, der indgås mellem Kulturministeriet

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

KULTURAFTALE 2017 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION KULTURRING ØSTJYLLAND

KULTURAFTALE 2017 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION KULTURRING ØSTJYLLAND KULTURAFTALE 2017 WWW.SLKS.DK KULTURAFTALE 2017 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION KULTURRING ØSTJYLLAND Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Kulturring Østjylland KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Ansøgning om støtte til Kulturmødet 2014

Ansøgning om støtte til Kulturmødet 2014 Ansøgning om støtte til Kulturmødet 2014 Hermed ansøges KulturKANten om tilskud på 250.000 kr. som bidrag til at gennemføre Kulturmødet 2014. Arrangementet understøtter betydelige dele af KulturKANtens

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel. Dato: 5. februar 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00

Læs mere

Vandringer på fortællingens hovedvej

Vandringer på fortællingens hovedvej Vandringer på fortællingens hovedvej To skoler M C Holms Skole, Nykøbing og Hem Børne have og Skole, Skive har gennem det sidste halvandet år samarbejdet om udvikling af et fælles kulturprojekt. Pædagoger,

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere