Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen. Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen. Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015"

Transkript

1 Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Log in 4 2. SOFIAS OPBYGNING Menupunkter 6 FILER 6 Åbn et digitalt arkivalie 6 Luk et digitalt arkivalie 6 Afslut Sofia 6 VIS 6 Vis egenskaber 8 Vis arkivaliestruktur 8 Dokumenter om AV(geninfo) 8 OPSLAG 8 Søgeformularer 8 HJÆLP Generel information Arkivaliestrukturen Hvad indeholder arkivaliet? Metadata Fanebladet Egenskaber Søgning i metadata med Filter Arkivarnoter Vis tabeldata Søg i tabeldata SØGEFORMULARER Hvad er en søgeformular? Søgeregler Søg på et ord Søg på flere ord Søg på flere ord i en bestemt rækkefølge Undgå ord Erstatningstegn Søg på tomme felter Søg i datofelter 21 2

3 1. INDLEDNING Sofia er Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier. I denne brugermanual kan du læse om Sofias opbygning og få vejledning i, hvordan du anvender Sofia til at kigge i digitale fagsystemer. Denne vejledning henvender sig kun til brugere, der anvender det generelle login til Sofia på en af Rigsarkivets læsesale. Hvis du har fået en adgangstilladelse til at søge i et ikke umiddelbart tilgængeligt digitalt arkivalie, skal du anvende den brugermanual, du finder i Sofia under menupunktet Hjælp, efter du har logget dig ind med dit personlige password. Hvis du har logget på Sofia med læsesalens generelle password kan du følgende: Se metadata(beskrivelser af data) for alle indlæste digitale arkivalier Se data i digitale arkivalier der er umiddelbart tilgængelige, typisk digitale fagsystemer der er over 20 år gamle Lave søgninger i umiddelbart tilgængelige digitale arkivalier, hvis der er lavet en søgeformular til arkivaliet. I Sofia kan du se følgende typer af digitale arkivalier: E-journal En e-journal er et IT-system, myndigheden har anvendt til registrering af oplysninger om sager, ind- og udgående post, samt interne dokumenter. Dokumenterne i sagerne findes kun på papirform. E-journaler bliver først tilgængelige efter 75 år. ESDH Et ESDH-system er en digital journal, hvor også dokumenterne findes digitalt. ESDHsystemer bliver først tilgængelige efter 75 år. Fagsystemer Digitale fagsystemer er en fællesbetegnelse for de databaser, der ikke er e-journaler eller ESDH-systemer. Fagsystemer rummer registreringer af fænomener, genstande, personer mv. Det kan være registreringer af boliger, patienter, karakterer, vandmålinger eller regnskaber. Fagsystemer uden personfølsomme oplysninger er tilgængelige efter 20 år. Et digitalt arkivalie afleveres som en systemuafhængig arkiveringsversion til Rigsarkivet. God fornøjelse! 3

4 1.1 Log in Når maskinen startes, forsøger den automatisk at logge på SOFIA (se figur 1). 1. Indtast læsesalens generelle login-oplysninger og klik på Log in : Username: Password: SofiaRA (Læsesalen på Rigsarkivet) SofiaLAV (Læsesalen på Landsarkivet for Nørrejylland) SofiaLAO (Læsesalen på Landsarkivet for Fyn) SofiaLAA (Læsesalen på Landsarkivet for Sønderjylland) Sofia123 (Passwordet anvendes af alle brugere på alle læsesalene og kan ikke ændres). 2. Kilk på ikonet Sofia i det fremkomne applikationsvindue 3. Indtast det digitale arkivalies AV-nr. (arkiveringsversions-nummer) i vinduet Indlæs arkiveringsversion og klik på OK (se figur 2). AV-nr. er registreret i Daisy. Skriv enten hele AV-nummeret (8 cifre, fx ) eller forkort (5 cifre, fx 00249). FIGUR 1 FIGUR 2 4

5 2. SOFIAS OPBYGNING Løbende i denne vejledning vil du blive præsenteret for begreber som Arkivaliestruktur, Fanebladet Egenskaber, Menupunkter og Værktøjslinjen. På figur 3 kan du se hvor i Sofia, du finder disse forskellige funktioner. FIGUR 3 Sofias opbygning Sofia er grundlæggende opbygget af to hovedområder: 1) Arkivaliestrukturen til venstre og 2) området med faneblade til højre for Arkivaliestrukturen. Søgeformularer(eks _Vildtstatistik), beskrivelser af arkivaliet/metadata (Egenskaber) og dokumenter med generel information bliver vist som faneblade. Menupunkter Værktøjslinjen Arkivaliestrukturen Faneblade 5

6 2.1 Menupunkter FILER Under menupunktet Filer kan du åbne og lukke digitale arkivalier eller afslutte Sofia. FIGUR 4 Menupunktet Filer Åbn et digitalt arkivalie Vælg menupunktet Filer og klik på Åbn arkiveringsversion (se figur 4). Indtast AVID (8 cifret ID for arkiveringsversionen). Det digitale arkivalies AV-nr er registreret i Daisy. Skriv enten hele nummeret (8 cifre, fx ) eller forkort (5 cifre, fx 00249). Du kan kun have en arkiveringsversion åben ad gangen. Luk et digitalt arkivalie Vælg menupunktet Filer og klik på luk arkiveringsversion. Afslut Sofia Vælg menupunktet Filer og og klik på Afslut for at afslutte Sofia. Du kan også afslutte Sofia ved at klikke på krydset øverst i højre hjørne af Sofia. VIS Under menupunktet Vis har du mulighed for at vise/skjule fanebladet Egenskaber og Arkivaliestrukturen, samt se Dokumenter med generel information(geninfo). FIGUR 5 Menupunktet Vis 6

7 7

8 Vis egenskaber Når du vælger Vis egenskaber fremkommer fanebladet Egenskaber (se figur 5). Alt efter hvad du har markeret i Arkivaliestrukturen, vises forskellige metadata(beskrivelser af arkivaliet) i fanebladet Egenskaber. Læs mere om fanebladet Egenskaber i afsnit Vis arkivaliestruktur Når du klikker på Vis arkivaliestruktur fremkommer filstrukturen med mapper i Sofias venstre side. Her finder du databasens tabeller samt eventuelle søgeformularer. Læs mere om Arkivaliestrukturen i afsnit 2.3. Dokumenter om AV(geninfo) Når du klikker på Dokumenter om AV vises dokumenter med generel information om arkivaliet(geninfo). Dokumenterne er indskannet og afleveret som en del af arkivaliet. De dokumenterer bl.a. systemets brug, teknik og aflevering til Rigsarkivet. Læs mere om hvordan du anvender dokumentfremviseren i afsnit 2.2. OPSLAG Under menupunktet Opslag findes søgeformularer udarbejdet af Rigsarkivet. Hvis der ikke er lavet søgeformularer til det digitale arkivalie, er menupunktet Opslag fraværende. FIGUR 6 Menupunktet Opslag Søgeformularer Hvis der er lavet søgeformularer til arkivaliet, kan du finde dem under menupunktet Opslag (se figur 6). Klik på søgeformularens navn(fx 10305_vildtstatistik) og indtast dine søgeværdier i den fremkomne søgeformular Læs mere om hvordan du søger i en søgeformular i kapitel 4. HJÆLP Under menupunktet hjælp finder du denne brugermanual til Sofia. 8

9 2.2 Generel information Du finder dokumenter med generel information(geninfo) under Vis > Dokumenter om AV(geninfo) (se figur 5). Dokumenterne fremkommer i fanebladet Generel information (se figur 7). Generel information består af en række dokumenter, der dokumenterer systemets brug, teknik og aflevering til Rigsarkivet. Generel information indeholder fx: Myndighedernes brugervejledninger, skærmdumps, instrukser for journalisering, journalplaner Offentlige publikationer såsom love, bekendtgørelser, cirkulærer, forordninger, andre publikationer Tekniske beskrivelser af arkiveringsversionens og/eller driftsversionens databasestruktur Rigsarkivets beskrivelser af håndtering og bevaring af data Afleveringsbestemmelser FIGUR 7 Dokumenter med generel information Fanebladet Generel information til visning af dokumenter med generel information. 9

10 Dokumentets tilgængelighed Dokumenterne kan både være skabt af myndigheden og af Rigsarkivet. Der er således forskellige frister for, hvornår dokumenterne bliver alment tilgængelige. Fristen for dokumentets tilgængelighed i forhold til Arkivlovens frister ses nederst under dokumentet (se figur 7). Som bruger på læsesalen med generelt login til Sofia kan du kun se de dokumenter, som er umiddelbart tilgængelige. Der kan således findes flere dokumenter med generel information end dem du kan se. Ønsker du at se dokumenter, som ikke er umiddelbart tilgængelige, skal du søge om adgang. Vælg dokument Med rullegardinet over dokumentet(se figur 7) kan du vælge, hvilket dokument du ønsker at se. Du kan også bladre mellem dokumenterne med pileknapperne til højre. Bladre i dokument Nederst i højre hjørne vises, hvor mange sider dokumentet består af. Du bladrer med pileknapperne (se figur 7). Ikonerne fra værktøjslinjen i figur 8 er forklaret nærmere nedenfor. FIGUR 8 Værktøjslinjen til Dokumenter med generel information Vis dokumentliste (1) Ikonet Vis dokumentliste anvendes til visning og udskrivning af en liste over alle dokumenter med generel information. Roter, drej eller spejl dokument (2-6) Brug pilene i værktøjslinjen til at rotere, dreje eller spejlvende dokumentet. Negativt billede (7) Negativ eller positiv visning af dokumentet kan ændres på ikonet Negativt billede. Zoom i dokument (8) Brug rullegardinet Tilpas side til at angive, hvordan du ønsker at få dokumentet vist. Du kan bl.a. forstørre eller formindske i %. Vælg skrifttype (9) Ikonet A anvendes til at skifte skrifttype på dokumenter med ren tekst. Ikonet er derfor inaktivt ved scannede dokumenter. 10

11 2.3 Arkivaliestrukturen For at få vist Arkivaliestrukturen skal du vælge Vis > Vis arkivaliestruktur (se figur 5). Arkivaliestrukturen fremkommer i venstre side af Sofia (se figur 9). Når du klikker på det lille plus til venstre for den gule cylinder med AVID et ( ) udfoldes Arkivaliestrukturen for AV en (se figur 9). Når du klikker på de små plusser(+) til venstre for de gule mapper, åbner du mapperne og går et niveau ned i strukturen. Det er muligt at højreklikke over de enkelte dele på alle niveauer i Arkivaliestrukturen og vælge mellem forskellige funktioner i den fremkomne drop down menu. FIGUR 9 Arkivaliestrukturen Arkivaliestrukturen indeholder mapper med generel information, tekniske oplysninger, databasens tabeller og kodelister samt eventuelle søgeformularer. Generel information Markerer du mappen Generel Information i Arkivaliestrukturen (se figur 9), vises en liste med dokumenternes titel i fanebladet Egenskaber. Klik på et dokument i denne liste, for at få vist selve dokumentet i fanebladet Generel Information. Læs mere i afsnit 2.2. Tekniske oplysninger I mappen Tekniske oplysninger findes dokumentet XML-beskrivelse (se figur 9). XML-filen er en teknisk beskrivelse af arkiveringsversionens tabeller, felter og relationer. Dobbeltklik på XML beskrivelse i Arkivaliestrukturen får at få den vist. Alle tabeller og Alle kodelister Mapperne Alle tabeller og Alle kodelister (se figur 9) indeholder en grafisk præsentation af XML-filen. Du kan således her se alle de tabeller, der findes i databasen, samt få et indtryk af, hvordan tabellerne er koblet til hinanden ved hjælp af primær- og fremmednøgler(relationer). Læs mere om hvordan du kan få vist dataindholdet i tabellerne samt beskrivelser af tabellernes indhold(metadata) i

12 Journalmodeller Hvis du åbner journalsystemer i Sofia (e-journaler eller ESDH-systemer) vil du også finde mappen Journalmodeller i Arkivaliestrukturen (se figur 10). Denne mappe indeholder dokumentation for Rigsarkivets tilgængeliggørelse af det digitale arkivalie. Du kan således her se de forespørgsler, der ligger til grund for søgeformularen Journalopslag, men du har ingen rettigheder til at redigere i disse. Selve søgeformularen har du kun rettigheder til at se og anvende, hvis du har fået adgang til det digitale arkivalie. FIGUR 10 Journalmodeller Søgeformularer Mappen Søgeformularer indeholder dokumentation for de søgeformularer, der er lavet til det digitale arkivalie. Fx 10305_vildtstatistik (se figur 9). Læs mere om hvordan du søger i en søgeformular i kapitel 4. 12

13 2.4 Hvad indeholder arkivaliet? Du kan anvende metadata til at skabe dig et overblik over, hvilke data der findes i det digitale arkivalie og i hvilke tabeller de findes. Du kan således anvende metadata til at identificere det rette digitale arkivalie, inden du søger om adgang til det Metadata Metadata beskriver de data, der findes i det digitale arkivalies database. Det kan eksempelvis være en beskrivelse af, hvad en tabel eller et felt indeholder. Strukturen i mappen Alle tabeller i Arkivaliestrukturen er også metadata, da den grafisk visualiserer, hvordan tabellerne i databasen hænger sammen(relationer) og hvilke felter der findes i tabellerne Fanebladet Egenskaber Fanebladet Egenskaber fremkommer når du vælger Vis > Vis egenskaber (se figur 5). Her præsenteres metadata på forskellige niveauer, afhængigt af hvilket niveau i Arkivaliestrukturen, du har markeret med musen. Markerer du den gule cylinder med AV-nummeret vises metadata om arkivaliet i fanebladet Egenskaber. Fx arkivaliets ontologi(journal eller fagsystem), afleveringstype, systemnavn, start- og slutdato, indlæsningsstatus, tilgængelighedsfrist, evt. Arkivarnoter samt en liste over arkivskabere (se figur 11). Markerer du en enkelt tabel vises oplysninger om den specifikke tabel, såsom en beskrivelse af tabellens indhold, antal poster i tabellen, en liste over tabellens felter (se figur 12). Du kan herfra dobbeltklikke på et felt i listen og få vist flere oplysninger for feltet. Markerer du et felt i Arkivaliestrukturen vises feltoplysninger i fanebladet Egenskaber. En beskrivelse af feltets indhold kan ses under Feltinfo. Markerer du en primærnøgle eller fremmednøgle, kan du i fanebladet Egenskaber se, hvilke felter nøglerne består af og hvilke tabeller de binder sammen. Markerer du mappen Alle tabeller vil du i fanebladet Egenskaber få vist en liste med beskrivelser af, hvad de forskellige tabeller indeholder (se figur 13). Du kan her dobbeltklikke på en tabel i listen og få vist flere oplysninger om den enkelte tabel. Du kan også højreklikke over tabeller eller felter og vælge Egenskaber for at få vist metadata. Oplysninger om tabeller og felters indhold er således altid lige ved hånden i Sofia. 13

14 FIGUR 11 Metadata for e-journalen AVID= Markeres den gule cylinder i Arkivaliestrukturen, vises informationer om arkivaliet. FIGUR 12 Metadata for tabellen SAGER i AV 300 Markeres en tabel i Arkivaliestrukturen, vises metadata for tabellen. 14

15 FIGUR 13a Metadata for alle tabeller i AV 300 Markeres mappen Alle tabeller i Arkivaliestrukturen, vises en oversigt over tabellernes indhold Søgning i metadata med Filter Du kan søge i metadata (tabelinfo og feltinfo) med funktionen Filter. Du finder Filter i højre side af fanebladet Egenskaber, når du har markeret en tabel eller mappen Alle tabeller med musen i Arkivaliestrukturen (se figur 12 og 13a). Indtast dit søgeord i tekstfeltet Filter, eks. emneord. Søgningen foretages automatisk løbende, mens du indtaster søgeordet. Du kan se resultatet af søgningen i listen med tabel- eller feltinfo afhængigt af, hvilket niveau du søger på: Når du søger med Filter i fanebladet Egenskaber på Alle tabeller, søges der på tabel- og feltinfo i alle tabeller (se figur 13b). Resultatet af søgningen viser hvilke tabeller, der indeholder tabel- eller feltinfo, som matcher søgeordet. FIGUR 13b Søgning i metadata med Filter-funktionen i alle tabeller Markeres mappen Alle tabeller og søges på emneord i Filter, foretages en søgning på tabelog feltinfo i alle tabeller. Resultatet viser hvilke tabeller, der indeholder søgeordet emneord. 15

16 Når du søger i fanebladet Egenskaber på en tabel, eks. SAGER, søges der på feltinfo for pågældende tabel (se figur 13c). FIGUR 13c Søgning i metadata med Filter-funktionen i tabellen SAGER Markeres en enkelt tabel, eks. SAGER, og søges på emneord i Filter, foretages en søgning på feltinfo for felter i tabellen. I resultatet vises hvilke felter i tabellen, der indeholder søgeordet emneord Arkivarnoter Arkivarnoter er noter, som er tilføjet af Rigsarkivet under tilgængeliggørelsen af arkivaliet. Arkivarnoter kan ses i fanebladet Egenskaber, når den gule cylinder i Arkivaliestrukturen er markeret med musen (se figur 11) Vis tabeldata Hvis du har åbnet et umiddelbart tilgængeligt digitalt arkivalie har du mulighed for at se data i arkivaliet. Højreklik over en tabel i Arkivaliestrukturen og vælg Vis tabeldata (se figur 14). Et popup-vindue fremkommer med tabellens indhold (se figur 15). 16

17 FIGUR 14 Vis tabeldata FIGUR 15 Indhold i tabellen [Art] i AV

18 2.4.6 Søg i tabeldata Når du klikker på knappen Avanceret >> i vinduet Indhold i tabellen (se figur 15), fremkommer under tabellen nogle værktøjer til søgning og sortering i data (se figur 16). FIGUR 16 Søgning og sortering i data i AV Filtrering Filtrering anvendes til søgning i tabellen. Marker Filtrering, indtast søgeværdien (fx ænder) og klik på knappen Søg. Se resultatet af denne søgning i figur 17. I resultatet filtreres alle de rækker væk, som ikke indeholder søgeværdien i nogen af kolonnerne. OBS Der skelnes mellem store og små bogstaver. Vælg Ingen filtrering og klik på Søg for at få vist hele tabellens indhold igen. Sortering Sortering anvendes til sortering af data i kolonner/felter. I rullemenuen ud for Felt vælges den kolonne/felt som sorteringen skal anvendes på. Vælg dernæst om sorteringen skal være stigende eller faldende og klik på Søg. Antal poster pr. side i resultat Under Poster/sid kan du vælge det antal poster/rækker du ønsker vist pr. side. Bladre i resultatet Du kan bladre til næste side i resultatet med pileknapperne ud for Side. 18

19 FIGUR 17 Filtrering og sortering i AV

20 4. SØGEFORMULARER 4.1 Hvad er en søgeformular? Søgeformularer er specielt designede brugergrænseflader, som kan anvendes til søgning i et digitalt arkivalie. I figur 18 ses et eksempel på en søgeformular til et vildtudbyttestatistik-register. Når du vil anvende en søgeformular til søgning, finder du den under menupunktet Opslag (se figur 6). Dobbeltklik på formularens titel for at få den vist. Du søger i en søgeformular ved at skrive søgeord i søgefelterne og klikke på Søg. Klik på det blå i for at få vist søgetips og søgeregler for det enkelte felt. FIGUR 18 Søgeformular 4.2 Søgeregler Søg på et ord Du kan søge direkte på et ord, fx fugl. Denne søgning vil finde alle de resultater, hvor ordet fugl indgår som et selvstændigt ord i teksten, eller hvor fugl er efterfulgt af en bindesteg. Du kan også søge på et ord efterfulgt af erstatningstegnet stjerne, fx fugl*. Denne søgning vil finde alle de resultater, hvor der findes ord som starter med fugl, fx fuglehus og fugle. I en søgning kan du også sætte et erstatningstegn foran ordet, fx *fugl. Denne søgning vil finde alle de resultater, hvor der findes ord som ender med fugl, fx Ederfugl og Urfugl. Endelig kan du i en søgning omgive et ord med to erstatningstegn, fx *fugl*. Denne 20

21 søgning vil finde alle de resultater, hvor ordet fugl indgår enten som et selvstændigt ord eller som del af et andet ord, fx fugl, fuglehus, rovfugle, vadefugle og Ederfugl Søg på flere ord Ordene kombineres med AND eller OR. Søgning på vejle AND amt finder kun de resultater, hvor begge ord findes som selvstændige ord i præcis den skrevne form. Søgning på *fyn* AND *amt* finder de resultater, hvor begge ord forekommer som selvstændige ord eller som del af andre ord eller med andre begyndelser/endelser, fx Fyns amt. Søgning på vejle OR ribe finder resultater, hvor enten Vejle eller Ribe forekommer. Søgning på *jylland* OR ribe finder resultater hvor jylland indgår som del af ordet eller selvstændigt, fx både Ribe og Jylland men også Nordjyllands amt og Sønderjyllands amt Søg på flere ord i en bestemt rækkefølge Ordene omgives af anførselstegn. Fx: søgning på Fyns Amt, finder kun de resultater hvor begge ord indgår i anførte rækkefølge Undgå ord Skriv NOT foran ordet. Fx søgning på NOT agerhøne, finder alle de resultater, hvor agerhøne ikke indgår Erstatningstegn? (spørgsmålstegn) erstatter et vilkårligt tegn. Fx søgning på pe?ersen finder både Petersen og Pedersen. * (stjerne)erstatter flere vilkårlige tegn. Fx søgning på *Fugl* fugl, fuglehus, rovfugle, vadefugle og Ederfugl Søg på tomme felter Skriv NULL i søgefeltet Søg i datofelter Datoer skrives dd-mm-aaaa, mm-aaaa eller aaaa. For en periode skrives de to datoer adskilte af mellemrum, bindestreg, mellemrum, fx: dd-mm-aaaa - dd-mm-aaaa. 21

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Vejledning i fremfinding og visning af dokumenter med KIBI OnBase

Vejledning i fremfinding og visning af dokumenter med KIBI OnBase Vejledning i fremfinding og visning af dokumenter med KIBI OnBase Skrevet af: Thomas Seifert Version: 1.0 Revisionsdato: 11-10-2012 Indholdsfortegnelse Dokumentrevision...3 Oversigt...4 Afgrænsninger...4

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen Brugermanual 2017 Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 2. Vælg ønskede svarlaboratorier... 4 3. Gennemgang

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Kommende EU-forordninger

Kommende EU-forordninger Kommende EU-forordninger Vejledning i, hvordan du foretager en avanceret søgning i EUR-Lex Kom godt i gang Gå til websitet EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da. På fanebladene vælger

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Søgninger En af de smarte nyheder i Windows Stifinder er den dynamiske søgefunktion. Den bygger på en avanceret indeksering af brugerdokumenter, som hele tiden foregår

Læs mere

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Lone Smith Jespersen Specialkonsulent, Statens Arkiver Emner Sofia-systemet grundlaget for at bruge

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt

Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt Arkibas A-Fonde: Inden indtastning: Sørg for Data til indtastning, at arkivalier er sorteret, og

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker.

Introduktion. Sådan finder du dokumenterne. Opslag ved hjælp af menustrukturen. Opslag ved hjælp af personlige bogmærker. Version 5 Introduktion Sådan finder du dokumenterne Opslag ved hjælp af menustrukturen Klik dig frem i menuerne med musen eller brug tabulatortasten. Klik dig frem via menuerne i dokumentvinduet: Klik

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Office/Outlook. Vejledning. Gendan slettede e-mails via ComArchive IT-AFDELINGEN

Office/Outlook. Vejledning. Gendan slettede e-mails via ComArchive IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Office/Outlook Gendan slettede e-mails via ComArchive Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.:

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Indhold Ændringslog:... 2 Introduktion... 3 Kontrolpanel... 3 Føderationsdata... 4 Hvordan ændrer jeg information om

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner)

Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner) Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner) Hvordan finder jeg Dokumentarkivet? Klik på linket https://dokumentarkiv.sdu.dk/ for at logge ind. Log ind med dit SDU brugernavn og password.

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider. Indholdsfortegnelse Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.... 2 Brugernavn og kodeord.... 2 Selve tekstbehandleren... 3 Indsættelse af billeder... 4 Metadata...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere