Indholdsfortegnelse 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1"

Transkript

1

2 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige? FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]? FQ003: Hvordan er familieforholdene i din husstand? FQ004: Hvilken klasse går [Barnets navn] i (skoleåret 2013/2014)? FQ005: [Barnets navn]s skole er god FQ006: [Barnets navn] trives godt i skolen FQ007: [Barnets navn] klarer sig fagligt godt i skolen FQ008: Det er vigtigt for mig, at [Barnets navn] klarer sig fagligt godt i skolen FQ009: Der er et godt socialt klima i [Barnets navn]s klasse FQ010: Der er meget forstyrrende støj i undervisningen FQ011: [Barnets navn]s skoledag er varieret og afvekslende FQ012: Hvordan vurderer du, at [Barnets navn] bliver udfordret fagligt FQ013: Får [Barnets navn] støtteundervisning i skolen? FQ014: Hvad synes du om skolens regler for orden og opførsel for eleverne? FQ015: Går [Barnets navn] i SFO, fritidshjem eller klub? FQ016: Hvor mange timer på en normal uge er [Barnets navn] i SFO, klub eller fritidshjem? Det gælder både timer om morgenen og om eftermiddagen FQ017: Ledelsen på [Barnets navn]s skole er god til at lede skolen FQ018: Ledelsen udtrykker høje forventninger til, hvad eleverne skal lære FQ019: Ledelsen har tydeligt forklaret os som forældre, hvad den nye skolereform kommer til betyde for eleverne FQ020: Jeg har stor respekt for skolelederen på [Barnets navn]s skole FQ021: Jeg kan komme i kontakt med en af lederne på skolen, hvis jeg har brug for det FQ022: Tænk på dette skoleår. Hvor ofte har du talt med skolelederen eller en anden leder på skolen? FQ023: Tænk på dette skoleår. Hvor ofte har du hørt skolelederen eller en anden leder på skolen tale i en forældreforsamling? FQ024: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er en dygtig underviser FQ025: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer sørger for, at der er ro i klassen FQ026: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er god til at skabe et godt socialt klima i klassen FQ027: [Barnets navn]s har et godt forhold til sin [dansk/matematik]lærer FQ028: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer udtrykker høje forventninger til, hvad [barnets navn] skal lære FQ029: Jeg har stor respekt for [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer FQ030: Jeg kan komme i kontakt med [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer, hvis jeg har brug for det FQ031: Børnehaveklasselederen i [Barnets navn]s klasse er en dygtig underviser FQ032: [Barnets navn]s børnehaveklasseleder sørger for at der er ro i klassen FQ033: Børnehaveklasselederen i [Barnets navn]s klasse er god til at skabe et godt socialt klima i klassen FQ034: [Barnets navn] har et godt forhold til sin børnehaveklasseleder FQ035: Børnehaveklasselederen udtrykker høje forventninger til, hvad [Barnets navn] skal lære FQ036: Jeg har stor respekt for børnehaveklasselederen FQ037: Jeg kan komme i kontakt med [Barnets navn]s børnehaveklasseleder, hvis jeg har brug for det FQ038: Det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub gør et godt arbejde FQ039: Jeg har stor respekt for det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub FQ040: Jeg kan komme i kontakt med det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub, hvis jeg har brug for det

3 FQ041: I hvilken grad har du kendskab til de mål, der er for undervisningen i [dansk/matematik] på [Barnets navn]s klassetrin? FQ042: Er der formuleret individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? FQ043a: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Til skole-hjem-samtaler FQ043b: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Via elevplanen FQ043c: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Via forældreintranet FQ043d: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Mit barn har fortalt om dem FQ043e: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Til forældremøder FQ043f: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Andet FQ044: I hvilken grad har du kendskab til de mål, der er for undervisningen i børnehaveklassen? FQ045: Er der formuleret individuelle mål for [Barnets navn]? FQ046a: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] Til skole-hjem-samtaler FQ046b: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] Via elevplanen FQ046c: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] Via forældreintranet FQ046d: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] Mit barn har fortalt om dem FQ046e: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] Til forældremøder FQ046f: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] Andet FQ047: Er der lavet en elevplan for [Barnets navn]? FQ048: I hvilken grad vurderer du, at elevplanen er et godt udgangspunkt for dialog med skolen om [Barnets navn]s faglige udvikling? FQ049: I hvilken grad vurderer du, at elevplanen er et godt udgangspunkt for, at du kan støtte dit barn? FQ050: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Forældrene har en passende indflydelse på undervisningen på [Barnets navn]s skole FQ051: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Skolen udtrykker tydelige forventninger til mig som forælder FQ052: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at samarbejdet med skolen om [Barnets navn]s skolegang er godt FQ053: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg føler mig velorienteret om, hvordan [Barnets navn] klarer sig fagligt FQ054: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg føler mig velorienteret om, hvordan [Barnets navn] har det sammen med de andre børn FQ055a: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Skole-hjem samtaler FQ055b: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Forældremøder FQ055c: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Andre faglige arrangementer på skolen FQ055d: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Sociale arrangementer på skolen FQ055e: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Jeg har overværet undervisningen FQ055f: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Jeg har bidraget aktivt til undervisningen (fx fortalt om mit arbejde eller lign.) FQ055g: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i?andet FQ055h: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Ingen/Ikke deltaget i noget FQ056: Hvor laver [Barnets navn] oftest sine lektier? FQ057: Hvordan vurderer du mængden af [Barnets navn]s lektier? FQ058: Tænk på en almindelig skoleuge. Hvor lang tid bruger [Barnets navn] på at lave lektier derhjemme?

4 FQ059: Tænk på en almindelig skoleuge. Hvor mange timer har [Barnets navn] fået hjælp til at lave lektier derhjemme af forældre eller andre voksne, det bor sammen med? FQ060: I hvilken grad giver lektier konflikter mellem [Barnets navn] og dig eller andre voksne i hjemmet FQ061: Tænk på en normal uge i vinterhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i organiseret idræt eller sport uden for skoletiden? FQ062: Tænk på en normal uge i sommerhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i organiseret idræt eller sport uden for skoletiden? FQ063: Tænk på en normal uge i vinterhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i andre fritidsaktiviteter uden for skoletiden? FQ064: Tænk på en normal uge i sommerhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i andre fritidsaktiviteter uden for skoletiden? FQ065a: er hensynsfuld og betænksom over for andre FQ065b: er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid FQ065c: klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme FQ065d: er god til at dele med andre (slik, legetøj, blyanter) FQ065e: har ofte raserianfald eller bliver let hidsig FQ065f: er lidt af en enspænder, leger mest alene FQ065g: gør for det meste, hvad der bliver sagt FQ065h: bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret FQ065i: prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller skidt tilpas FQ065j: sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro FQ065k: har mindst én god ven FQ065l: kommer ofte i slagsmål eller mobber andre børn FQ065m: er ofte ked af det, trist eller har let til gråd FQ065n: er generelt vellidt af andre børn FQ065o: er nem at distrahere, mister let koncentrationen FQ065p: er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv FQ065q: er god mod mindre børn FQ065r: lyver eller snyder ofte FQ065s: bliver mobbet eller drillet af andre børn FQ065t: tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (forældre, lærere, andre børn) FQ065u: tænker sig om, før han/hun handler FQ065v: stjæler fra hjemmet, i skolen eller andre steder FQ065x: kommer bedre ud af det med voksne end med andre børn FQ065y: er bange for mange ting, er nem at skræmme FQ065z: gør tingene færdige, er god til at koncentrere sig FQ066: Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? FQ067: Hvad er din arbejdssituation? FQ068: Hvad er den højeste uddannelse, [Barnets navn]s anden forælder har gennemført? FQ069: Hvad er [Barnets navn]s anden forælders arbejdssituation? FQ070: Hvad er arbejdssituationen for den anden voksne, der bor sammen med dig og [Barnets navn]? FQ071: Er dansk det sprog, der tales mest hjemme hos jer? FQ072: Er der adgang til internet i jeres hjem? FQ073: Hvor mange bøger har I derhjemme? Forældreskema år FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige? FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]? FQ003: Hvordan er familieforholdene i din husstand? FQ : Hvilken klasse går [Barnets navn] i (skoleåret 2014/2015)? FQ005: [Barnets navn]s skole er god FQ006: [Barnets navn] trives godt i skolen FQ007: [Barnets navn] klarer sig fagligt godt i skolen FQ008: Det er vigtigt for mig, at [Barnets navn] klarer sig fagligt godt i skolen FQ009: Der er et godt socialt klima i [Barnets navn]s klasse FQ010: Der er meget forstyrrende støj i undervisningen

5 FQ011: [Barnets navn]s skoledag er varieret og afvekslende FQ012: Hvordan vurderer du, at [Barnets navn] bliver udfordret fagligt FQ013: Får [Barnets navn] støtteundervisning i skolen? FQ014: Hvad synes du om skolens regler for orden og opførsel for eleverne? FQ015: Går [Barnets navn] i SFO, fritidshjem eller klub? FQ016: Hvor mange timer på en normal uge er [Barnets navn] i SFO, klub eller fritidshjem? Det gælder både timer om morgenen og om eftermiddagen FQ017: Ledelsen på [Barnets navn]s skole er god til at lede skolen FQ018: Ledelsen udtrykker høje forventninger til, hvad eleverne skal lære FQ019: Ledelsen har tydeligt forklaret os som forældre, hvad den nye skolereform kommer til betyde for eleverne FQ020: Jeg har stor respekt for skolelederen på [Barnets navn]s skole FQ021: Jeg kan komme i kontakt med en af lederne på skolen, hvis jeg har brug for det FQ022: Tænk på dette skoleår. Hvor ofte har du talt med skolelederen eller en anden leder på skolen? FQ023: Tænk på dette skoleår. Hvor ofte har du hørt skolelederen eller en anden leder på skolen tale i en forældreforsamling? FQ024: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er en dygtig underviser FQ025: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer sørger for, at der er ro i klassen FQ026: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er god til at skabe et godt socialt klima i klassen FQ027: [Barnets navn]s har et godt forhold til sin [dansk/matematik]lærer FQ028: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer udtrykker høje forventninger til, hvad [barnets navn] skal lære FQ029: Jeg har stor respekt for [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer FQ030: Jeg kan komme i kontakt med [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer, hvis jeg har brug for det FQ038: Det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub gør et godt arbejde FQ039: Jeg har stor respekt for det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub FQ040: Jeg kan komme i kontakt med det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub, hvis jeg har brug for det FQ041: I hvilken grad har du kendskab til de mål, der er for undervisningen i [dansk/matematik] på [Barnets navn]s klassetrin? FQ042: Er der formuleret individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? FQ043a: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Til skole-hjem-samtaler FQ043b: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Via elevplanen FQ043c: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Via forældreintranet FQ043d: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Mit barn har fortalt om dem FQ043e: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Til forældremøder FQ043f: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Andet FQ047: Er der lavet en elevplan for [Barnets navn]? FQ048: I hvilken grad vurderer du, at elevplanen er et godt udgangspunkt for dialog med skolen om [Barnets navn]s faglige udvikling? FQ049: I hvilken grad vurderer du, at elevplanen er et godt udgangspunkt for, at du kan støtte dit barn? FQ050: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Forældrene har en passende indflydelse på undervisningen på [Barnets navn]s skole FQ051: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Skolen udtrykker tydelige forventninger til mig som forælder

6 FQ052: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at samarbejdet med skolen om [Barnets navn]s skolegang er godt FQ053: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg føler mig velorienteret om, hvordan [Barnets navn] klarer sig fagligt FQ054: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg føler mig velorienteret om, hvordan [Barnets navn] har det sammen med de andre børn FQ a: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Skole-hjem samtaler FQ b: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Forældremøder FQ c: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Andre faglige arrangementer på skolen FQ d: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Sociale arrangementer på skolen FQ e: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Jeg har overværet undervisningen FQ f: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Jeg har bidraget aktivt til undervisningen (fx fortalt om mit arbejde eller lign.) FQ g: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Andet FQ h: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Ingen/Ikke deltaget i noget FQ056: Hvor laver [Barnets navn] oftest sine lektier? FQ057: Hvordan vurderer du mængden af [Barnets navn]s lektier? FQ058: Tænk på en almindelig skoleuge. Hvor lang tid bruger [Barnets navn] på at lave lektier derhjemme? FQ059: Tænk på en almindelig skoleuge. Hvor mange timer har [Barnets navn] fået hjælp til at lave lektier derhjemme af forældre eller andre voksne, det bor sammen med? FQ060: I hvilken grad giver lektier konflikter mellem [Barnets navn] og dig eller andre voksne i hjemmet FQ061: Tænk på en normal uge i vinterhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i organiseret idræt eller sport uden for skoletiden? FQ062: Tænk på en normal uge i sommerhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i organiseret idræt eller sport uden for skoletiden? FQ063: Tænk på en normal uge i vinterhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i andre fritidsaktiviteter uden for skoletiden? FQ064: Tænk på en normal uge i sommerhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i andre fritidsaktiviteter uden for skoletiden? FQ066: Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? FQ067: Hvad er din arbejdssituation? FQ068: Hvad er den højeste uddannelse, [Barnets navn]s anden forælder har gennemført? FQ069: Hvad er [Barnets navn]s anden forælders arbejdssituation? FQ070: Hvad er arbejdssituationen for den anden voksne, der bor sammen med dig og [Barnets navn]? FQ071: Er dansk det sprog, der tales mest hjemme hos jer? FQ073: Hvor mange bøger har I derhjemme? FQ074: I hvilken grad vurderer du, at [Barnets navn] i dette skoleår har fået en skoledag med mere motion og bevægelse? FQ076: Hvor ofte gør du typisk følgende? Taler med [Barnets navn], om hvad han/hun har oplevet i skolen FQ077: Hvor ofte gør du typisk følgende? Taler med [barnets navn], om de materialer og emner klassen arbejder med i skolen FQ078: Hvor ofte gør du typisk følgende? Hjælper [barnets navn] med at søge ny viden på fx internettet og biblioteket FQ079: Hvor ofte gør du typisk følgende? Finder selv (skole)opgaver, som [Barnets navn] løser hjemme FQ080: Hvor ofte gør du typisk følgende? Taler med [barnets navn], om hvordan man bedst løser konflikter i fx frikvarteret FQ081: Hvor ofte gør du typisk følgende? Spørger ind til [barnets navn]s trivsel i klassen

7 FQ082: Hvor ofte gør du typisk følgende? Opsøger [barnets navn]s lærere, hvis der er noget jeg er i tvivl om, eller gerne vil snakke om FQ083: Hvor mange gange på en typisk skoleuge Får [barnets navn] morgenmad inden skoledagen FQ084: Hvor mange gange på en typisk skoleuge vurderer du, at [barnets navn] er udhvilet, når han/hun starter skoledagen FQ085: Hvor ofte tilbydes [Barnets navn] lektiehjælp og/eller faglig fordybelse (også kaldet lektiecafé, studietid mv.)? FQ086: Hvor ofte benytter [Barnets navn] sig af tilbud om lektiehjælp og/eller faglig fordybelse(også kaldet lektiecafé, studietid mv.)? FQ087: Hvordan vurderer du, omfanget af den tid [Barnets navn] tilbydes lektiehjælp og/eller faglig fordybelse (også kaldet lektiecafé, studietid mv.)? FQ088: I hvilken grad vurderer du, at [Barnets navn] får et udbytte af lektiehjælp og/eller faglig fordybelse (også kaldet lektiecafé, studietid mv.)? FQ089: I hvilken grad besværliggør den længere skoledag [Barnets navn]s muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter uden for skoletiden? FQ090: Har [Barnets navn], i dette skoleår, haft mulighed for at dyrke fritidsaktiviteter som en del af sin dag i skole og SFO/klub? FQ091: Hvor ofte læser en voksen højt for [barnets navn] i hjemmet? FQ092: Hvor ofte læser [Barnets navn] højt for en voksen i hjemmet? Forældreskema år FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige? FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]? FQ003: Hvordan er familieforholdene i din husstand? FQ : Hvilken klasse gpr [Barnets navn] i [skoleåret 2015/2016]? FQ005: [Barnets navn]s skole er god FQ006: [Barnets navn] trives godt i skolen FQ007: [Barnets navn] klarer sig fagligt godt i skolen FQ008: Det er vigtigt for mig, at [Barnets navn] klarer sig fagligt godt i skolen FQ009: Der er et godt socialt klima i [Barnets navn]s klasse FQ010: Der er meget forstyrrende støj i undervisningen FQ011: [Barnets navn]s skoledag er varieret og afvekslende FQ012: Hvordan vurderer du, at [Barnets navn] bliver udfordret fagligt FQ013: Får [Barnets navn] støtteundervisning i skolen? FQ014: Hvad synes du om skolens regler for orden og opførsel for eleverne? FQ015: Går [Barnets navn] i SFO, fritidshjem eller klub? FQ016: Hvor mange timer på en normal uge er [Barnets navn] i SFO, klub eller fritidshjem? Det gælder både timer om morgenen og om eftermiddagen FQ017: Ledelsen på [Barnets navn]s skole er god til at lede skolen FQ018: Ledelsen udtrykker høje forventninger til, hvad eleverne skal lære FQ019 a: Ledelsen holder os løbede opdateret om skolens arbejde med skolereformen FQ020: Jeg har stor respekt for skolelederen på [Barnets navn]s skole FQ021: Jeg kan komme i kontakt med en af lederne på skolen, hvis jeg har brug for det FQ022: Tænk på dette skoleår. Hvor ofte har du talt med skolelederen eller en anden leder på skolen? FQ023: Tænk på dette skoleår. Hvor ofte har du hørt skolelederen eller en anden leder på skolen tale i en forældreforsamling? FQ024: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er en dygtig underviser FQ025: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer sørger for, at der er ro i klassen FQ026: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er god til at skabe et godt socialt klima i klassen FQ027: [Barnets navn]s har et godt forhold til sin [dansk/matematik]lærer FQ028: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer udtrykker høje forventninger til, hvad [barnets navn] skal lære FQ029: Jeg har stor respekt for [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer FQ030: Jeg kan komme i kontakt med [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer, hvis jeg har brug for det

8 FQ031: Børnehaveklasselederen i [Barnets navn]s klasse er en dygtig underviser FQ032: [Barnets navn]s børnehaveklasseleder sørger for at der er ro i klassen FQ033: Børnehaveklasselederen i [Barnets navn]s klasse er god til at skabe et godt socialt klima i klassen FQ034: [Barnets navn] har et godt forhold til sin børnehaveklasseleder FQ035: Børnehaveklasselederen udtrykker høje forventninger til, hvad [Barnets navn] skal lære FQ036: Jeg har stor respekt for børnehaveklasselederen FQ037: Jeg kan komme i kontakt med [Barnets navn]s børnehaveklasseleder, hvis jeg har brug for det FQ038: Det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub gør et godt arbejde FQ039: Jeg har stor respekt for det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub FQ040: Jeg kan komme i kontakt med det pædagogiske personale på [Barnets navn]s fritidshjem/sfo/fritidsklub, hvis jeg har brug for det FQ041: I hvilken grad har du kendskab til de mål, der er for undervisningen i [dansk/matematik] på [Barnets navn]s klassetrin? FQ042: Er der formuleret individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? FQ043a: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Til skole-hjem-samtaler FQ043b: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Via elevplanen FQ043c: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Via forældreintranet FQ043d: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Mit barn har fortalt om dem FQ043e: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Til forældremøder FQ043f: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] i [dansk/matematik]? Andet FQ044: I hvilken grad har du kendskab til de mål, der er for undervisningen i børnehaveklassen? FQ045: Er der formuleret individuelle mål for [Barnets navn]? FQ046a: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] Til skole-hjem-samtaler FQ046b: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] Via elevplanen FQ046c: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] Via forældreintranet FQ046d: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] Mit barn har fortalt om dem FQ046e: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] Til forældremøder FQ046f: Hvor har du hørt om de individuelle mål for [Barnets navn] Andet FQ047: Er der lavet en elevplan for [Barnets navn]? FQ048: I hvilken grad vurderer du, at elevplanen er et godt udgangspunkt for dialog med skolen om [Barnets navn]s faglige udvikling? FQ049: I hvilken grad vurderer du, at elevplanen er et godt udgangspunkt for, at du kan støtte dit barn? FQ050: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Forældrene har en passende indflydelse på undervisningen på [Barnets navn]s skole FQ051: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Skolen udtrykker tydelige forventninger til mig som forælder FQ052: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at samarbejdet med skolen om [Barnets navn]s skolegang er godt FQ053: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg føler mig velorienteret om, hvordan [Barnets navn] klarer sig fagligt FQ054: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg føler mig velorienteret om, hvordan [Barnets navn] har det sammen med de andre børn FQ055a: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Skole-hjem samtaler FQ055b: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Forældremøder

9 FQ055c: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Andre faglige arrangementer på skolen FQ055d: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Sociale arrangementer på skolen FQ055e: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Jeg har overværet undervisningen FQ055f: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Jeg har bidraget aktivt til undervisningen (fx fortalt om mit arbejde eller lign.) FQ055g: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i?andet FQ055h: I løbet af dette skoleår, hvilke af følgende aktiviteter har du deltage i? Ingen/Ikke deltaget i noget FQ056: Hvor laver [Barnets navn] oftest sine lektier? FQ : Hvordan vurderer du mængden af de lektier som [Barnets navn] laver derhjemme? FQ058: Tænk på en almindelig skoleuge. Hvor lang tid bruger [Barnets navn] på at lave lektier derhjemme? FQ059: Tænk på en almindelig skoleuge. Hvor mange timer har [Barnets navn] fået hjælp til at lave lektier derhjemme af forældre eller andre voksne, det bor sammen med? FQ060: I hvilken grad giver lektier konflikter mellem [Barnets navn] og dig eller andre voksne i hjemmet FQ061: Tænk på en normal uge i vinterhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i organiseret idræt eller sport uden for skoletiden? FQ062: Tænk på en normal uge i sommerhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i organiseret idræt eller sport uden for skoletiden? FQ063: Tænk på en normal uge i vinterhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i andre fritidsaktiviteter uden for skoletiden? FQ064: Tænk på en normal uge i sommerhalvåret. Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets navn] i andre fritidsaktiviteter uden for skoletiden? FQ066: Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? FQ067: Hvad er din arbejdssituation? FQ068: Hvad er den højeste uddannelse, [Barnets navn]s anden forælder har gennemført? FQ069: Hvad er [Barnets navn]s anden forælders arbejdssituation? FQ070: Hvad er arbejdssituationen for den anden voksne, der bor sammen med dig og [Barnets navn]? FQ071: Er dansk det sprog, der tales mest hjemme hos jer? FQ073: Hvor mange bøger har I derhjemme? FQ074 a: I hvilken grad vurderer du, at [Barnets navn] efter reformen har fået en skoledag med mere motion og bevægelse? FQ076: Hvor ofte gør du typisk følgende? Taler med [Barnets navn], om hvad han/hun har oplevet i skolen FQ077: Hvor ofte gør du typisk følgende? Taler med [barnets navn], om de materialer og emner klassen arbejder med i skolen FQ078: Hvor ofte gør du typisk følgende? Hjælper [barnets navn] med at søge ny viden på fx internettet og biblioteket FQ079: Hvor ofte gør du typisk følgende? Finder selv (skole)opgaver, som [Barnets navn] løser hjemme FQ080: Hvor ofte gør du typisk følgende? Taler med [barnets navn], om hvordan man bedst løser konflikter i fx frikvarteret FQ081: Hvor ofte gør du typisk følgende? Spørger ind til [barnets navn]s trivsel i klassen FQ082: Hvor ofte gør du typisk følgende? Opsøger [barnets navn]s lærere, hvis der er noget jeg er i tvivl om, eller gerne vil snakke om FQ089: I hvilken grad besværliggør den længere skoledag [Barnets navn]s muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter uden for skoletiden? FQ091: Hvor ofte læser en voksen højt for [barnets navn] i hjemmet? FQ092: Hvor ofte læser [Barnets navn] højt for en voksen i hjemmet? FQ233: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er god til at understøtte [Barnets navn]s trivsel i skolen FQ234: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er god til at understøtte [Barnets navn]s faglige udvikling

10 FQ235: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer sørger for, at [Barnets navn] har mulighed for at være kreativ og opfindsom i undervisningen FQ236: [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer sørger for, at [Barnets navn] arbejder med it, computere eller tablets i undervisningen, fx digitale undervisningsportaler, apps, ibøger eller andre digitale lærermidler FQ237: Hvor ofte har du kontakt med de pædagoger, der efter reformen indgår i [barnets navn]s skoledag? FQ238: Kontakten til de pædagoger, der indgår i [barnets navn]s skoledag.. Styrker min viden om mit barns læring FQ239: Kontakten til de pædagoger, der indgår i [barnets navn]s skoledag.. Bidrager til den generelle kommunikation omkring mit barns skolegang FQ240: Kontakten til de pædagoger, der indgår i [barnets navn]s skoledag.. Styrker min viden om mit barns trivsel FQ241: Kontakten til de pædagoger, der indgår i [barnets navn]s skoledag.. Har givet mig mere viden om det sociale miljø i mit barns klasse FQ242: Kontakten til de pædagoger, der indgår i [barnets navn]s skoledag.. Har givet mig mere viden om den undervisning, der finder sted i mit barns klasse FQ243: Kontakten til de pædagoger, der indgår i [barnets navn]s skoledag.. Har givet mig mere viden om de aktiviteter, der generelt foregår på skolen FQ244: [Barnets navn]s børnehaveklasseleder er god til at understøtte [Barnets navn]s trivsel i skolen FQ245: [Barnets navn]s børnehaveklasseleder er god til at understøtte [Barnets navn]s faglige udvikling FQ246: [Barnets navn]s børnehaveklasseleder er god til at understøtte [Barnets navn]s faglige udvikling FQ247: [Barnets navn]s børnehaveklasseleder sørger for, at [Barnets navn] arbejder med it, computere eller tablets i undervisningen, fx digitale undervisningsportaler, apps, ibøger eller andre digitale lærermidler FQ248: Må forskerne bag evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen på baggrund af dine besvarelser i dette spørgeskema gerne kontakte dig via med henblik på eventuelt opfølgende undersøgelser, fx i form af interview? FQ249: I hvilken grad oplever du, at foreninger (fx musikskole, idrætsforeninger) er en del af [Barnets navn]s dag i skole og SFO/klub?

11 1 Forældreskema år

12 FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige? Tabel 1: FQ001 Dreng ,3% 46,8% 46,8% 46,3% Pige ,7% 53,2% 53,2% 53,7% Procentgrundlag ,153 11

13 FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]? Tabel 2: FQ002 Mor(adoptiv/biologisk) ,3% 94,6% 86,9% 91,4% Plejemor Far ,4% 5,2% 12,7% 8,3% Plejefar Andet 4 0,4% Procentgrundlag ,153 12

14 FQ003: Hvordan er familieforholdene i din husstand? Tabel 3: FQ003 Bor med barnets anden forælder ,4% 75,9% 78,2% 78,2% Bor med anden voksen ,5% 7,9% 8,2% 7,2% Bor alene med barn+evt.søskende ,0% 16,2% 13,6% 14,6% Procentgrundlag ,153 13

15 FQ004: Hvilken klasse går [Barnets navn] i (skoleåret 2013/2014)? Tabel 4: FQ004 Bh.kl ,3% 2. klasse ,1% 4. klasse ,4% 100,0% Uoplyst 3 0,3% Procentgrundlag ,153 14

16 FQ005: [Barnets navn]s skole er god. Tabel 5: FQ005 Enig ,3% 66,6% 62,9% 68,1% Overvejende enig ,9% 29,2% 31,9% 27,8% Overvejende uenig ,2% 2,7% 3,9% 3,0% Uenig Ved ikke Procentgrundlag ,150 15

17 FQ006: [Barnets navn] trives godt i skolen. Tabel 6: FQ006 Enig ,0% 72,8% 72,7% 74,8% Overvejende enig ,7% 21,9% 22,0% 20,5% Overvejende uenig ,6% 3,6% 4,1% 3,5% Uenig ,7% 1,7% 1,2% 1,2% Procentgrundlag ,150 16

18 FQ007: [Barnets navn] klarer sig fagligt godt i skolen. Tabel 7: FQ007 Enig ,2% 70,1% 69,1% 72,0% Overvejende enig ,2% 22,4% 24,7% 21,8% Overvejende uenig ,0% 4,8% 4,4% 4,1% Uenig Ved ikke Procentgrundlag ,149 17

19 FQ008: Det er vigtigt for mig, at [Barnets navn] klarer sig fagligt godt i skolen. Tabel 8: FQ008 Enig ,6% 85,6% 85,7% 86,0% Overvejende enig ,7% 13,6% 13,4% 13,2% Overvejende uenig 3 7 0,3% 0,6% Uenig 4 4 0,4% 0,4% Procentgrundlag ,149 18

20 FQ009: Der er et godt socialt klima i [Barnets navn]s klasse. Tabel 9: FQ009 Enig ,0% 55,7% 48,8% 58,2% Overvejende enig ,7% 31,6% 35,7% 30,5% Overvejende uenig ,7% 9,0% 9,5% 7,4% Uenig ,3% 3,5% 5,6% 3,5% Ved ikke ,4% 0,3% 0,4% 0,4% Procentgrundlag ,150 19

21 FQ010: Der er meget forstyrrende støj i undervisningen. Tabel 10: FQ010 Meget uenig ,5% 8,2% 7,7% 8,8% Uenig ,9% 27,4% 30,6% 30,4% Enig ,1% 45,9% 43,3% 41,5% Meget enig ,7% 11,3% 12,7% 10,3% Ved ikke ,8% 7,1% 5,7% 9,1% Procentgrundlag ,148 20

22 FQ011: [Barnets navn]s skoledag er varieret og afvekslende Tabel 11: FQ011 Enig ,3% 60,7% 57,0% 63,5% Overvejende enig ,0% 28,8% 29,9% 26,7% Overvejende uenig ,0% 6,1% 7,0% 5,1% Uenig ,4% 2,4% 3,0% 2,3% Ved ikke ,3% 1,9% 3,1% 2,5% Procentgrundlag ,147 21

23 FQ012: Hvordan vurderer du, at [Barnets navn] bliver udfordret fagligt Tabel 12: FQ012 alt for meget 6 7 0,6% 0,6% for meget ,2% 4,7% 3,9% 4,2% passende ,6% 69,6% 65,6% 71,8% for lidt ,3% 21,5% 25,4% 19,9% alt for lidt ,8% 3,1% 4,0% 3,0% ved ikke 6 6 0,6% 0,5% Procentgrundlag ,148 22

24 FQ013: Får [Barnets navn] støtteundervisning i skolen? Tabel 13: FQ013 Nej ,1% 85,3% 87,8% 88,7% Ja, i nogle timer ,4% 12,6% 11,4% 9,8% Ja, hele tiden Ved ikke Procentgrundlag ,146 23

25 FQ014: Hvad synes du om skolens regler for orden og opførsel for eleverne? Tabel 14: FQ014 Alt for slappe ,0% 4,6% 3,8% 3,5% For slappe ,6% 24,6% 23,3% 21,5% Passende ,8% 68,0% 69,3% 71,3% For stramme 21 1,9% Alt for stramme 3 0,3% Ved ikke ,6% 1,4% 1,5% 1,8% Procentgrundlag ,147 24

26 FQ015: Går [Barnets navn] i SFO, fritidshjem eller klub? Tabel 15: FQ015 Nej ,6% 42,8% Ja, I SFO ,6% 78,9% 13,4% 58,8% Ja, på fritidshjem ,3% 6,4% 1,1% 4,8% Ja, i klub ,0% 42,6% Procentgrundlag ,152 25

27 FQ016: Hvor mange timer på en normal uge er [Barnets navn] i SFO, klub eller fritidshjem? Det gælder både timer om morgenen og om eftermiddagen Tabel 16: FQ016 Ingen tid 3 0,4% 0,1-3 timer ,2% 12,4% 3,1-6 timer ,3% 14,5% 28,9% 14,6% 6,1-9 timer ,0% 11,7% 17,7% 11,8% 9,1-12 timer ,0% 37,1% 26,7% 30,0% 12,1-15 timer ,5% 22,5% 10,4% 22,6% Over 15 timer ,4% 10,6% Procentgrundlag ,500 26

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse 1

Indhold. Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Elevskema 2014 8 1.1 2014 - EQ01: Vi håber, du vil svare på spørgsmålene................................ 9 1.2 2014 - EQ02: Er du en dreng eller pige?.......................................

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG Velkommen til undersøgelsen. Du skal bruge dit Uni Login til at komme ind på undersøgelsen. Indtast din adgangskode og klik på > for at gå videre. Klik Næste for at gå til næste spørgsmål. Din lærer har

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU

Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Hvordan finder man en god skala vha. faktoranalyse? Anders Holm, DPU Det er svært at se hvordan faktoranalyse i sig selv skulle introducere nye eller anderledes egenskaber for en skala Der er en skala

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

Når cykelhjelm ikke er nok

Når cykelhjelm ikke er nok Udviklingsrapport ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT.- Når cykelhjelm ikke er nok Error! Reference source not found. Introduktion Kære projektleder og projektmedarbejdere Denne rapport præsenterer

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2016 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet hvor der står [dansk/matematik]. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet.

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2015 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år

Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år Rapport Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år Kommenteret tabelrapport Kasper Skou Arendt, Katrine Baunkjær & Beatrice Schindler Rangvid Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis

Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Sikkerhed Sundhed Trivsel Badesikkerhed Trafiksikkerhed Brandsikkerhed Akutindsatser Patientsikkerhed Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Indsatser for

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon.

Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon. Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon. 2 3 En tålmodig 360 graders tilgang 4 Typer af aktiviteter Signaturprojekter Partnerskaber

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Når jeg tænker på min skole, bliver jeg Når jeg tænker på min klasse, bliver jeg Når jeg har frikvarter, bliver jeg Når jeg laver lektier, bliver jeg Når

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C Det er lovpligtigt at lave en undervisningsmiljøvurdering blandt alle skolens elever hvert 3 år. I Kjellerup skoles trivselspolitik er det formuleret, at der skal laves en vurdering hvert år. Resultatet

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring den nye folkeskolereform. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. Juni 2014 Spørgsmålene handler om din oplevelse

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56 Er du... Dreng 89% 50 Pige 11% 6 100% 56 Hvilket klassetrin går du på? 4 25% 14 5 13% 7 6 18% 10 7 9% 5 8 21% 12 9 14% 8 100% 56 Hvor tilfreds er du samlet set med din skole? Meget tilfreds 23% 8 Tilfreds

Læs mere

Afd. 3 uvm-undersøgelse

Afd. 3 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve

Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve Trivselsundersøgelse til kvalitetsrapport 2013 Greve Indhold Indhold... 2 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Skolens udearealer... 4 Har skolen nogen gode legepladser?...

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13 Indhold Indhold... 1 Lokaler og fællesområder... 3 Er du glad for dit klasselokale?... 3 med valgmuligheder... 3 Er der plads nok i klassen?... 4 med valgmuligheder... 4 Er legeområderne på skolen gode?...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Folkeskolereformen og pædagogernes rolle i den længere og mere varierede skoledag Arne Eggert, afdelingschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og

Folkeskolereformen og pædagogernes rolle i den længere og mere varierede skoledag Arne Eggert, afdelingschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Folkeskolereformen og pædagogernes rolle i den længere og mere varierede skoledag Arne Eggert, afdelingschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Hvorfor var der behov for en reform af

Læs mere

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov Skole Side 1 Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016 Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse 4. - 9. klasse 16 Spørgsmål 1: Jeg føler mig godt tilpas og har lyst til at komme i skole? 6 6 55 51 5 3 11 9 1 Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Spørgsmål 2:

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 2 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 2 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 2 okt 13 Indhold Indhold... 1 Klassens liv... 4 I1: Har du det godt i din klasse?... 4 med valgmuligheder... 4 med valgmuligheder... 5 I1: Har du det godt i din klasse?... 6

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

SIP-Sikret: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter

SIP-Sikret: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter SIP-Sikret: Forkortelser i søjlediagrammer i de individuelle rapporter Indholdsfortegnelse SIP-Sikret (ung-indskrivning)... 2 SIP-Sikret (ung-udskrivning)... 4 SIP-Sikret (kontaktperson-indskrivning)...

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning Børn og Unge-udvalget d. 15. maj Folkeskolereformen - Følgeforskning Følgeforskningsprogrammet To overordnede spørgsmål Hvordan implementeres elementerne i reformen? Hvilke effekter har indsatserne i reformen?

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status

Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status Indhold: Understøttende undervisning/læring Motion og bevægelse Lektiehjælp faglig fordybelse Organisation: Skoledagen Understøttende undervisning/læring

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 NY hverdag NYE rum NY adresse NYELANDVEJ - en skole i forandring De tre mål: Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan Det betyder at: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995 Fædreskema Skemaet er henvendt til barnets far eller morens samlever, og det skal pointeres at det er

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Page 1 of 7 Trivselsundersøgelse 2010 Med dette spørgeskema ønsker skolen at undersøge, hvordan du har det på skolen. Går det godt i klassen, lærer du noget og er du glad for at gå i skole? Målgruppen

Læs mere

Afd. 2 UVM-undersøgelse

Afd. 2 UVM-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Målet er. At skabe gode vilkår i et godt netværk Med masser af Trivsel, tryghed, læring og socialt fællesskab Jeres børn mener: 1. ALLE synes det

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

UVM Sparkær skole. Fysiske: Inventar. Side 1 af 19. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?

UVM Sparkær skole. Fysiske: Inventar. Side 1 af 19. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? UVM Sparkær skole Fysiske: Inventar Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? Får du ondt i ryggen, når du sidder ned ved dit bord i timerne? Side 1 af 19 Sidder du godt på din stol i klasseværelset?

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2015/2016 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 650 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen

Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Data er sidst opdateret 03.02.2011 16:50:38 Antal besvarelser: 2433 af 2720 for udvalg: 2010 - T1 - Nationalt - 9.klassetrin Antal besvarelser: 71 af 71 for udvalg: 2010 - T1 - Hjemly Idrætsefterskole

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367 1 Er du... Dreng 54% 197 Pige 46% 170 100% 367 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere