Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen"

Transkript

1 Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger skolen at have? Sagsnummer: Sagsbehandler: Stine Jepsen Lars Olsen Telefon: / Telefon direkte: Eksempler på andre samarbejdspartnere; dagtilbud, klubber, sundhedsplejersken, kirker, fællesråd, plejecentre, uddannelser og kommunale projekter. Side 1 af 14

2 2. Har skolen indgået/planlægger skolen at indgå partnerskabsaftaler? Med hvem har skolen indgået/planlægger skolen at indgå partnerskabsaftaler med? Eksempler på andre partnerskaber; dagtilbud, klubber, plejecentre, virksomhedsadoptioner, lokalcentre og medborgerhuse. 3. I hvor høj grad vurderes det, at skolens lærere har kendskab til og anvender portalen 'Den åbne skole i Aarhus' herunder ULF-tilbud? Side 2 af 14

3 MOTION OG BEVÆGELSE 4. Hvor indgår de daglige 45 minutters motion og bevægelse, udover i idrætstimerne? 5. Hvem varetager typisk motion og bevægelse? UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING 6. Hvem varetager typisk den understøttende undervisning? Andre; UngiAarhus. Side 3 af 14

4 7. Hvad er der fokus på i den understøttende undervisning? 8. Er den understøttende undervisning typisk samlet i større blokke (fx hele eller halve dage) eller ligger den spredt ud over skoledagen eller skoleugen? 9. I hvilken grad samarbejder lærere og pædagoger om indholdet i den understøttende undervisning? Side 4 af 14

5 LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE 10. Hvem varetager typisk lektiehjælp og faglig fordybelse? 11. Er der andre end skolens personale, der indgår i varetagelsen af lektiehjælp og faglig fordybelse? Eksempler på andre; musikskolen, klubpædagoger, UngiAarhus, mentorer (projekt i BU) og gymnasielever. 12. Hvor stor en andel af eleverne deltager i lektiehjælp og faglig fordybelse? Side 5 af 14

6 13. Får eleverne stadig lektier for, som de skal lave derhjemme? SKOLEBESTYRELSER 14. Anvender I skolebestyrelsens principper for skolens samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt musikskoler og ungdomsskoler? 15. Anvender I skolebestyrelsens principper for adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening? Side 6 af 14

7 16. Har skolebestyrelsen fastsat principper for den understøttende undervisning? 17. Har skolebestyrelsen fastsat principper for holddannelse? 18. Har skolebestyrelsen fastsat principper for samarbejdet mellem skole og hjem samt skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet? 19. Er der i skolebestyrelsen repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv, eller fra de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner? Eksempler på, hvor repræsentanterne kommer fra; Center 10, Idrætsforening, fællesråd, Aarhus Tech og gymnasiet. Side 7 af 14

8 FORHANDLINGSUDVALGET/AARHUS-AFTALEN 20. Hvilke af følgende muligheder har skolen i indeværende skoleår gjort brug af: Eksempler på andre; skemalagt relevant mødefora, når pædagogerne står for bevægelse har lærerne tid til planlægning, dagligt temabånd på 20 min. og teamforberedelsestid. 21. Har skolen øget antallet af planlægningsperioder (dvs. variere elevernes og medarbejdernes skemaer/mødeplan i løbet af året)? 22. Hvordan planlægger du gennemførelsen af bilag 1 drøftelserne, så alle aftalens parter inddrages? Skolernes besvarelser viser, at skoleledelserne generelt har en stor opmærksomhed på at inddrage TR og AMR, og at skolerne har en samarbejds- og mødestruktur, der skal understøtte et godt samarbejde og højt informationsniveau. Mange skoler har allerede nu planer for drøftelserne omkring kommende skoleår. Det er disse planer og samarbejdsstrukturer, som et fælles arrangement i januar for skolernes ledelser og TR skal understøtte og give retning. Side 8 af 14

9 23. Har skoleledelsen/skolebestyrelsen nedskrevet strategier for, hvordan skolen bevarer kvaliteten i SFO og dermed fortsat gør den til et attraktivt fritidstilbud? ØVRIGE SPØRGSMÅL 24. Fra hvilket skoleår tilbyder skolen faget håndværk og design? 25. Har skolen elever, der opfylder undervisningspligten ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse? Antal elever der er fritaget; seks skoler har én elev, fem skoler har to elever, tre skoler har tre elever, to skoler har fem elever, en skole har seks elever, en skole har 15 elever og en skole har 55 elever (Ellevangskolen), der er fritaget fra undervisning. 26. Har skolebestyrelsen fastsat øvrige principper ifm. skolereformen udover de lovpligtige fx for lektiehjælp og faglig fordybelse? Eksempler på øvrige principper; Lektiehjælp og faglig fordybelse, læringsprincipper, skoleårets planlægning, opfyldelse af undervisningspligten og bring your own device. Side 9 af 14

10 27. Hvornår er konfirmationsforberedelsen placeret? Eksempler på andre tidspunkter; hele dage og temadag, i weekenden, en kombination af morgen og eftermiddag og uden for skoletiden. 28. Benytter skolen eller har skolen tænkt sig at benytte muligheden for i ganske særlige tilfælde - at nedsætte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to voksne i den fagopdelte undervisning. Hvis ja: Hvilke skoleår benyttes/påtænkes at benytte muligheden? 29. Har skolen bibeholdt Pædagogisk råd? Side 10 af 14

11 Eksempler på, hvordan medarbejderinddragelsen tilrettelægges Antal udsagn 30. Har skolen etableret udskolingslinjer (toning) i indeværende skoleår? Udskolingslinjer; international, science, innovation, kommunikation, It og medier, valgfag.nu og viden i praksis. 31. Påtænker skolen at etablere udskolingslinjer (toning) i de kommende skoleår? Planlagte udskolingslinjer; idræt, science, sprog, Tech, naturvidenskab, international, kreativ musik. 32. Har skolen udarbejdet en kompetenceudviklingsplan? Side 11 af 14

12 33. Har skolen en eller flere lærere, der har gennemført praktiklæreruddannelsen? 34. Hvor langt er skolen i organiseringen af det pædagogiske læringscenter (jf. BEK om folkeskolens pædagogiske læringscentre)? - Forventes implementeret i skoleåret: 35. I hvilken udstrækning har reformens elementer bidraget til skolens arbejde med inkluderende læringsmiljøer? Side 12 af 14

13 Eksempler på andre elementer; organisering af kompetencecenterets opgaver, pædagogernes massive tilstedeværelse i undervisningen og øget samarbejde mellem lærere og pædagoger i såvel SFO som fritids-/ungdomsklub. 36. Hvad har skolen fokus på lige nu i forhold til elementerne i folkeskolereformen? Antal udsagn Eksempler på enkelt svar; nye elevplaner, kommunikation, trivselsudviklende indsatser for medarb., læringscenter, APV og arbejdspladser, nye SFO-tilbud, udfordringer til alle elever og mindske betydningen af den socio/øko-baggrund. 37. Hvilke udfordringer ser skolen i den nærmeste fremtid i forbindelse med folkeskolereformen? Antal udsagn Eksempler på enkelte svar; overgang fra skole til uddannelse, reformens underfinansiering, fastholde eleverne i SFO, få talt reformen op, opfylde målet om at mindske betydningen af den sociale baggrund ift. faglige resultater og inklusionsindsatsen. Side 13 af 14

14 38. Til hvilke af folkeskolereformens elementer er der behov for yderligere understøttelse og videndeling? Antal udsagn Eksempler på enkelte svar; bryde den sociale arv, IT, inklusion, struktur ift. Aarhusaftalen. Side 14 af 14

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere