Indhold. Digital post. Digital Post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Digital post. Digital Post"

Transkript

1 Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige? Arkivering Kan jeg slette indholdet? Logning og backup Har jeg nogen pligter, når jeg har tilmeldt mig? Hvad sker der med mine data, hvis e-bols ikke længere driver løsningen? Kan vilkårene blive ændret? NemSMS Velkommen til NemSMS Hvad kan jeg modtage? Hvem er det, der står bag løsningen? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Hvad sker der med mine oplysninger og hvordan ændres de? Har jeg nogen pligter, når jeg har tilmeldt mig? Hvad sker der med mine data, hvis I ikke længere driver løsningen? Digital post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Du modtager digital post fra de offentlige myndigheder, der sender til den digitale postkasse. Din tilmelding til digital post omfatter nuværende og fremtidig digital post fra offentlige myndigheder. Brugen af digital post bliver, jf. Lov om Offentlig Digital Post forventeligt obligatorisk for alle borgere i Danmark i Indtil da kan du altid fravælge at modtage digital post fra de offentlige myndigheder. Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? e-boks A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, CVR. nr har indgået kontrakt med Digitaliseringsstyrelsen om at stille digital post-løsningen til rådighed for borgere. Som led i kontrakten kan alle kommuner og regioner samt statslige myndigheder sende digital post til borgerens digitale postkasse.

2 Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Når du tilmelder dig, registrerer vi dit personnummer. Vi videregiver dit personnummer til de myndigheder, som sender til den digitale postkasse, ligesom det vil blive videregivet til nye offentlige myndigheder, der begynder at sende til digital post. Dette sker for at sikre korrekt identifikation af dig og er en del af din sikkerhed for, at du modtager din post. Dit personnummer bliver behandlet i henhold til persondatalovens regulativer. Du skal derfor give dit samtykke til, at vi registrerer og behandler dit personnummer, dine oplysninger om navn, mobilnummer og -adresse. Kan jeg sende digital post til det offentlige? Du kan på en sikker måde sende post digitalt til de myndigheder, der har valgt at modtage post fra borgerne via den digitale post-løsning. Du kan være sikker på, at fortrolige og følsomme personoplysninger, som du sender til en myndighed, ikke kan opfanges af uvedkommende undervejs. Vi sørger for, at alle dine oplysninger kommer frem til myndigheden sikkert og krypteret, så kun myndigheden kan læse dine personlige oplysninger. Kan jeg se min digitale post fra private afsendere? Hvis du også er bruger af e-boks, kan du vælge at få vist din post fra private afsendere i din digitale postkasse på Du kan til enhver tid ændre din visning af post fra private afsendere. Arkivering Du kan arkivere din post, og kun du har adgang til dine personlige arkiver. Hvis du er oprettet som bruger på vil du også have adgang til dine personlige arkiver med post fra offentlige myndigheder i e-boks. Kan jeg slette indholdet? Din digitale post tilhører dig, og du kan derfor til enhver tid slette hele eller dele af indholdet. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke senere kan genskabe indholdet, hvis du fortryder en sletning. Hvis du er oprettet som bruger på skal du være opmærksom på, at når du sletter post på eller på et af de andre sites, der stiller servicen til rådighed, er de også slettet i e-boks. Du kan desuden vælge at hente din digitale post ned på din egen computer. Logning og backup Vi gemmer registrering af de handlinger, som du foretager i din digitale postkasse i op til 3 år. Det gør vi for at sikre sporbarhed i tilfælde af, at du eller vi har behov for at klarlægge, hvem der har udført en handling. Vi bruger endvidere registreringerne i anonymiseret form til statistiske formål. Indholdet i din digitale postkasse logges ikke.

3 Vi tager dagligt backup af hele systemet. En backup gemmes i 60 dage, for at vi kan genskabe systemet i tilfælde af nedbrud. Vi kan ikke ud fra en backup genskabe post, som du har slettet. Har jeg nogen pligter, når jeg har tilmeldt mig? Din digitale post er kommet frem til dig, når den er tilgængelig i din digitale postkasse. Vi vil altid sende en til den -adresse, du oplyser os, når der er ny post til dig. Det er derfor vigtigt, at du holder din -adresse opdateret. Du er dog selv ansvarlig for at kontrollere, om der er ny digital post, og du bør derfor med jævne mellemrum logge dig på og se, om der er ny post. Du kan framelde dig at modtage post fra alle myndigheder indtil brugen af digital post bliver obligatorisk jf Lov om Offentlig Digital Post. En framelding betyder, at du senest 5 dage efter framelding igen modtager post fra myndighederne som alm. brevpost. Du vil dog fortsat modtage digital post fra myndigheder, der kræver du modtager digital post. Eksempelvis sender statslige myndigheder udelukkende lønsedler digitalt. Ligeledes er det reguleret at i SU-lovgivningen, at Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte udelukkende udsender støttemeddelelser digitalt. Efter framelding kan du ikke længere sende digital post til myndighederne. Hvad sker der med mine data, hvis e-boks ikke længere driver løsningen? Dine data kan med dit samtykke blive flyttet til en ny leverandør eller til en myndighed. Flytning af data kan blive aktuel, hvis de offentlige myndigheder på et tidspunkt vælger en anden leverandør end e-boks eller vælger selv at forestå digital kommunikation med dig. Før dine data bliver flyttet, bliver du underrettet i god tid, ligesom du skal afgive nyt samtykke til flytning, forinden dine data bliver flyttet. Hvis du er oprettet som bruger på vil du fortsat have en kopi af din eksisterende post fra offentlige myndigheder i e-boks. Vi har ansvaret for at aflevere post til dig fra de myndigheder, der sender til den digitale postkasse, samt at opbevare posten sikkert. Vi har ansvaret for at sende den digitale post fra det offentlige til dig sikkert og krypteret og for at sende din digitale post til det offentlige på en sikker måde. Vi er også ansvarlige for at opbevare din post, indtil du selv sletter den. Vi er ansvarlige for at leve op til gældende regler om beskyttelse af data. De myndigheder, der sender digital post til dig, er selv ansvarlige for indholdet af den post, du modtager. Du har ansvaret for at opdatere dine oplysninger og for at sikre, at andre ikke uberettiget får adgang til din post. Hvis du får mistanke om, at andre uberettiget har haft adgang til din digitale post, skal du omgående give os besked herom.

4 Vi er erstatningsansvarlige over for dig efter dansk rets almindelige regler med nedenstående undtagelser: Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab, der påføres dig som følge af forsinket aflevering af digital post, herunder er vi ikke ansvarlig for tabt fordel, afsavn, kurstab, rykkergebyrer eller andre direkte eller indirekte følger af en evt. forsinkelse, hvad enten du er modtager eller afsender af den digitale post. Vi er ikke ansvarlige for tab som følge af; a) driftsforstyrrelser, der forhindrer anvendelsen af systemet; b) afbrydelser i din adgang til at anvende systemet, herunder fejl i dit udstyr, dit programmel eller din internetforbindelse. Vi er ikke ansvarlige for tab, der skyldes lovindgreb eller forvaltningsakter, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, hærværk, sabotage, terror, nedbrud i edb-driften (herunder svigt i leverancer fra eksterne leverandører af edb-drift), strejke, lock-out, boykot og blokade, uanset om det er e-boks selv eller dennes organisation, konflikten er rettet mod eller iværksat af, og uanset konfliktens årsag, herunder også når konflikten kun rammer dele af funktionerne i løsningen. Du accepterer som et aftalevilkår, at eventuelle erstatningskrav, der udspringer af din anvendelse af løsningen, skal rettes mod e-boks og er underlagt ansvarsbegrænsningerne i disse vilkår. Du accepterer samtidig, at samme ansvarsbegrænsning gælder, hvis du søger at rette sådanne krav, der udspringer af din anvendelse af løsningen, mod andre ved søgsmål eller lignende. Kan vilkårene blive ændret? Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre ovenstående vilkår. Foretagne ændringer vil fremgå, når du logger på din digitale postkasse. Hvis vi foretager væsentlige indskrænkninger i systemets anvendelsesområde, vil meddelelse blive givet med mindst en måneds varsel, når du logger på. Version august 2012

5 NemSMS (Servicebeskeder) Indtil oktober 2012 kan man stadigvæk tilmelde sig servicebeskeder. Derefter ændre servicebeskeder navn til NemSMS. Nedenfor er vilkårene for NemSMS/Servicebekeder. Velkommen til NemSMS For at kunne modtage NemSMS fra det offentlige skal du først acceptere disse vilkår. Når du har accepteret vilkårene, skal du afgive dit mobiltelefonnummer. Hvad kan jeg modtage? Du får tilsendt NemSMS fra de offentlige myndigheder, som tilbyder denne service. Din tilmelding omfatter nuværende og fremtidige NemSMS fra offentlige myndigheder En NemSMS er en sms fra en myndighed til dig. En NemSMS er typisk en påmindelse om en aftale, som du har med en myndighed. Hvem er det, der står bag løsningen? e-boks A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, CVR. nr har indgået kontrakt med Digitaliseringsstyrelsen om at stille NemSMS til rådighed for borgere og virksomheder, der ønsker det. Som led i kontrakten kan alle kommuner, regioner og statslige myndigheder sende NemSMS til borgerne og virksomheder. Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Når du tilmelder dig, registrerer vi dit CPR-nr/CVR-nr. Vi videregiver dit CPR-nr/CVR-nr til de myndigheder, som kan sende NemSMS til dig. Dette sker for at sikre korrekt identifikation af dig og er en del af din sikkerhed for, at du modtager NemSMS korrekt. Du skal derfor give dit samtykke til, at vi registrerer og behandler dit CPR-nr/CVR-nr, og mobilnummer samt hvilke myndigheder, du tilmelder dig at kommunikere med. Hvad sker der med mine oplysninger og hvordan ændres de? Dine oplysninger bliver kun videregivet, hvis du giver tilladelse til, at vi må videregive dit mobilnummer til alle myndigheder, der ønsker at sende dig en NemSMS. Vi ajourfører i videst muligt omfang ændringer i dit mobiltelefonnummer. Men det er også vigtigt, at du selv er opmærksom på at opdatere dine oplysninger, hvis du får nyt mobilnummer. Når der sker ændringer i registreringen af dit mobiltelefonnummer, får du en sms.

6 Har jeg nogen pligter, når jeg har tilmeldt mig? Det er vigtigt, at du holder dit mobilnummer opdateret i løsningen. Du kan til enhver tid framelde dig. Det gør du ved at logge ind på eller med din NemID. En framelding betyder, at du senest 5 dage efter framelding ikke længere modtager NemSMS heller ikke planlagte NemSMS. Hvad sker der med mine data, hvis I ikke længere driver løsningen? Dine data kan med dit samtykke blive flyttet til en ny leverandør eller til en myndighed. Flytning af data kan blive aktuel, hvis de offentlige myndigheder på et tidspunkt vælger en anden leverandør end e-boks eller vælger selv at forestå udsendelse af NemSMS. Før dine data bliver flyttet, bliver du underrettet i god tid, ligesom du skal afgive nyt samtykke til flytning, forinden dine data bliver flyttet. Vi er ansvarlige for at leve op til gældende regler om beskyttelse af data. De myndigheder, der sender NemSMS til dig, er ansvarlige for indholdet af de NemSMS, som du modtager. Du skal være opmærksom på, at en NemSMS kan indeholde følsomme og fortrolige oplysninger om dig og dine børn. Som eksempler kan nævnes: "Husk din aftale [dato/kl.] på [X] Hospital, [adresse], Diabetesambulatoriet, indgang [Y]. Evt. afbud på [tlf.nr./ adresse]." "Husk din aftale [dato/kl.] med [X] Kommune, Misbrugscentret, [adresse]." "Vi har indsat kontanthjælp kr ,- på din konto. Mvh. [X] Kommune." Vi er erstatningsansvarlige over for dig efter dansk rets almindelige regler med nedenstående undtagelse: Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab, der påføres dig som følge af forsinket aflevering af NemSMS. Du skal huske at opdatere dit mobilnummer, hvis du skifter til nyt. Det gør du ved at logge ind på eller med din NemID. Version august 2012

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere