Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber."

Transkript

1 Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen. Vi, eschool, giver dig adgang til digitale udgaver af en række lærebøger på den betingelse, at du er enig med og accepterer alle de vilkår og betingelser fremsat heri. Disse vilkår og betingelser for brug, sammen med alle opdateringer, udgør "aftalen". 2. Definition af tjenesten eschool giver dig adgang til eschool enten ved at bruge eschool Online eller ved at downloade en kopi af eschool tekst til en personlig computer. 3. Alder for brug af eschool. Tjenesten er tilgængelig for personer i alderen 18 år eller ældre. 4. Din aftale. Ved at klikke på check feltet "Ja, jeg har læst og accepterer eschool betingelser og vilkår. Når du første gang skal have adgang til tjenesten, anerkender du og bekræfter, at du har gennemgået vilkårene og betingelserne i denne aftale, og at du er enig i og accepterer dem. 5. Brug af eschool Studerende på DDZ. 6. Lige efter du har betalt for din deltagelse på eschool, kan du begynde din undervisning. 7. Ret til at benytte eschool: eschool kan benyttes efter indbetaling 8. Ret til refussion er ikke muligt efter betaling har fundet sted. a. Af studerende, via online-model. eschool er vores abonnementsservice, der giver en betalende abonnent adgang til brug af eschool. Som betalende abonnent, bliver du tildelt en personlig, ikke-eksklusiv, ikkeoverdragelig, begrænset licens til at få adgang til de fag på eschool, du abonnerer på, og reproducere og gemme dele af deres indhold til dit personlige, ikke-kommercielle brug, alt i henhold til vilkår og betingelser i denne aftale. Hertil kommer, som betalende abonnent kan du: 1. Se alt indhold af den del af eschool, som du har tegnet abonnement på, for en periode indtil et år efter afsluttet eksamen. 2. Udskrive og / eller kopiere og indsætte digitale sider af eschool til dit personlige, ikkekommerciel brug og reference i forbindelse med dit kursusarbejde, men antallet af sider, som du kan udskrive, er begrænset til 100% af antallet af sider i teksten. Længde af abonnement: Længden af abonnementer til de enkelte eschool brugere kan variere. Tegningsperioden er ét (1) år efter du er færdig med din eksamen. Du kan forny dit abonnement til eschool, hvis det er nødvendigt. b. Af studerende-via Download model. Alternativt kan en registreret bruger vælge at downloade eschool materiale til en (1) personlig computer. Som registreret bruger, er du tildelt en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset licens til at få adgang til teksten, som du henter, og at fremstille og opbevare dele af deres indhold til dit personlige, ikke-kommercielle brug, alt i henhold til vilkår og betingelser i denne aftale. Hertil kommer, som en registreret bruger af vores Download model kan du: 1 Se alt indhold af den del af eschools materiale, som du har hentet, indtil denne udløber; 2 udskrive og / eller kopiere og indsætte digital tekst til dit personlige, ikke-kommercielle brug og reference i forbindelse med dit kursusarbejde, men antallet af sider, som du kan udskrive, er begrænset til 100% af antallet af sider i eschool tekst ; Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

2 Afbrydelse i Transmission. Hvis, mens du henter eschool tekst, overførslen afbrydes på nogen måde, kan du bruge din eschool konto og password til at begynde at downloade igen. Hvis du har problemer med at downloade, kan du kontakte kundeservice på c. Grænser for din brug af eschool. Ingen ejerrettigheder. Uanset om du vælger at få adgang eschool via abonnements model eller Download model, skal al adkomst til ejendomsretten og alle ophavsrettigheder og andre beskyttede rettigheder i tjeneste hos eschool til enhver tid forblive i eschool og udgivere og forfattere til eschool tekst. Dit brug af eschool giver dig ikke nogen ejendomsret i eschool, tværtimod, du kun har en begrænset ret til at få adgang eschool. Personlig brug af eschool. Du er også enig i, at eschool er beregnet til dit eget personlige brug, og at du ikke deler din adgangskode til eschool eller tekst, eller nogen trykte dele heraf, med andre personer. De rettigheder, der gives til dig, er af personlig karakter, og kan ikke deles med, overdrages eller på anden måde deles med andre. Derudover, vil du ikke videregive trykte eller elektroniske kopier af al eller dele af ethvert indhold i eschoolmateriale for brug af andre end dig selv, ej heller vil du tillade brug af din konto med det formål at udføre tekster, programmer eller andre teknologier designet eller beregnet til at skabe kopier eller på anden måde gengive eschools indhold. Uautoriseret brug af din konto. Du accepterer straks at underrette eschool, såfremt du opdager enhver kendt eller mistænkt uautoriseret anvendelse (r) i din eschool konto, eller nogen kendt eller mistanke om brud på sikkerheden, herunder tab, tyveri eller uautoriseret videregivelse af din adgangskode eller kreditkortoplysninger. En sådan anmeldelse skal sendes via til eschool er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af din manglende evne til at beskytte din adgangskode og konto. Forbudte aktiviteter. Når du bruger eschool, accepterer du at afstå fra at gøre noget af følgende: 1. Overtræde gældende føderale, statslige og internationale love; 2. Forstyrre andres brug af eschool; 3 Bruge eschool at invadere privatlivets fred for andre, eller til at indsamle og bruge den enkeltes personlige og private oplysninger eller opnå eller forsøge at få uautoriseret adgang til andre edb-systemer via eschool; 4. Bruge eschool til at skabe en falsk identitet eller udgive dig for en anden person, og 5. Bruge eschool til at annoncere for websteder eller tjenester. Derudover, vil du ikke, enten bevidst eller med hensynsløs ringeagt, deltage i eventuelle tiltag, der kan afbryde eller på anden vis have negativ indflydelse eschool. Ovenstående regler, er det minimum af adfærd, som vi forventer fra brugere af eschool. Vi beder også om, at du bruger din sunde fornuft og er hensynsfuld overfor andre brugere. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at suspendere eller opsige din ret til at bruge eschool hvis du overtræder ovennævnte regler for adfærd eller deltager i anden adfærd, som vi anser for krænkende.

3 Håndhævelse af disse vilkår. Som beskrevet i dette afsnit, er enhver anden brug af eschool som overtræder de vilkår og betingelser i denne aftale med eschool strengt forbudt. Vi vil anvende vores juridiske og andre rettigheder over krænkelser i fuldt omfang, tilladt i henhold til gældende statslige og føderale love. Desuden accepterer du, at eschool har ret til, uden ansvar over for dig, at afsløre Registreringsdata og / eller kontooplysninger til de retshåndhævende myndigheder, embedsmænd, og / eller en tredjepart, som eschool mener, det er rimeligt nødvendigt eller hensigtsmæssigt at håndhæve og / eller kontrollere, for overholdelse af denne del af aftalen (herunder men ikke begrænset til eschools ret til at samarbejde med den juridiske proces i forbindelse med dit brug af eschool, og / eller en tredjeparts påstand om, at dit brug af eschool er ulovlig og / eller krænker en sådan tredjemands rettigheder). a. eschools beskyttede rettigheder. Du accepterer, at indholdet af eschool er beskyttet af ophavsret, varemærker, og alle andre lignende immaterielle rettigheder, der tilhører eschool og at disse rettigheder er gyldige og beskyttet i alle former, medier, teknologi, eksisterende nu og herefter. Grafik, logoer, sidehoveder, knapikoner, scripts og servicenavne, som optræder på eschool, er beskyttede varemærker, og må ikke bruges i forbindelse med enhver anden vare eller tjenesteydelse, der forventes at forårsage forvirring blandt kunderne, eller på nogen måde nedvurderer eller miskrediterer eschool eller andre ejere af rettighederne. b. Ingen ændring af eschool Du accepterer, at du ikke vil ændre, fjerne, slette, øge, tilføje, offentliggøre, overføre, deltage i overførslen eller salg af, skabe afledte værker fra, eller på nogen måde udnytte noget af indholdet af eschool, helt eller delvis, undtagen det, som udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale, eller som tilladt i henhold til den Maltesiske ophavsret. 9. Tilbagetrækning eller fjernelse af funktioner i eschool materiale. Eschool har ret til at ændre eller fjerne elementer i teksten til enhver tid og uden forudgående varsel til dig, herunder din evne til at udskrive dele af eventuelle nye eschool tekst, som du abonnerer på, eller downloade, med eller uden restitutioner eller prisjusteringer på eshool. 10. Erstatning af eschool. Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde eschool fra og mod alle tab, fordringer, krav, erstatningskrav, skader, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og udgifter), som stammer fra eller vedrører: 1. Dit brug af eschool; 2. Din misligholdelse af denne aftale, garanti eller kontraktlig forpligtelse fra dig heri, eller 3. Din strid med gældende lov, love, anordninger, regulering eller nogen tredjemands rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, en ophavsretlig krænkelse, skade på en andens varemærke eller andre immaterielle rettigheder eller anprisninger af injurier, ærekrænkelse og bagvaskelse. Denne erstatningforpligtelse overlever eventuel opsigelse af denne aftale. 11. Opsigelse af din ret til at bruge eschool. eschool forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige din brug af eschool til enhver tid uanset årsag. I tilfælde eschool opsiger din brug af eschool, såfremt misligholdelse af denne aftale finder sted, er der ikke refusion af eventuelle forudbetalte gebyrer.

4 12. Yderligere vilkår: a. Hele aftalen. Denne aftale erstatter alle andre aftaler, garantier eller repræsentationer med hensyn til din brug af tjenesten. eschool kan ændre vilkårene i denne aftale fra tid til anden. Sådanne ændringer vil ske på webstedet under "eschool Betingelser og vilkår." b. Force Majeure. Udførelsen af eschool kan være genstand for forsinkelser og afbrydelser på grund af årsager uden for vores kontrol, såsom naturkatastrofer, strømsvigt, terrorhandlinger, f.eks jordskælv og brande, oversvømmelser og lignende. c. Gældende lov. Denne aftale er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen på Malta. d. Dispute Resolution. Enhver tvist eller uenighed, der måtte opstå under eller i forbindelse med denne aftale skal fuldt og endeligt løses alene ved bindende voldgift gennemført på Malta ved en voldgiftsmand, som vælges af begge parter senest ti (10) dage efter, at begge parter har meddelt den anden skriftligt, at den ønsker at tvisten mellem dem, skal afgøres ved voldgift. I tilfælde af, at parterne ikke kan blive enige om en voldgiftsmand inden for en ti (10) dages periode, skal de Maltesiske myndigheder vælge en voldgiftsmand, og informere begge parter skriftligt om en sådan voldgiftsmands navn og adresse inden fem (5) dage efter afslutningen af en sådan ti ( 10) dages periode. Hver part betaler sine egne udgifter forbundet med en sådan voldgift, herunder bekostning af voldgiftsmand, hvis det er relevant, og parterne deler ligeligt udgifter til en udvalgt i fællesskab voldgiftsmand eller voldgiftsmand udvalgt af de ovennævnte. Afgørelsen af valg af voldgiftsmand skal være bindende for parterne, og dommen i overensstemmelse med denne beslutning kan være optaget i en domstol eller andre med en sådan kompetence. e. Garantifraskrivelse. eschool og dens indhold leveres "som de er" uden garantier af titel, nøjagtighed, udeladelser, fuldstændighed eller forsinkelser, eller stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Du anerkender hermed, at dit brug af eschool er helt på egen risiko. eschool skal gøre en stor indsats for at beskytte oplysninger fra dig, i forbindelse med brugen af eschools tjenester, men du anerkender og accepterer, at din indsendelse af dine oplysninger er på egen risiko, og at eschool hermed løses for ethvert ansvar for eventuel udefra kommende misbrug af dine oplysninger. f. Begrænsninger af ansvar. I videst muligt omfang, er eschool ikke ansvarlig for tab eller skader, der skyldes brugen af eschool, herunder, men ikke begrænset til: direkte, indirekte, specielle følgeskader, hændelige skader, erstatning for uautoriseret brug, fejl eller mangler, skader i forbindelse med at downloade information, og skader som følge af virus, orme, trojanske heste eller anden forurening eller skadelige programmer, også selv om vi har været underrettet om muligheden for sådanne skader. g. Adskillelighed. I det omfang at en bestemmelse i denne aftale er fundet ved en domstol eller en anden kompetent myndighed til at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves i nogen jurisdiktion, skal bestemmelse fuldbyrdes i videst muligt omfang og skal ikke påvirke håndhævelsen af den resterende del af denne aftale. h. Intet frafald. Undladelse fra eschools side i at udøve eller håndhæve nogen af sine rettigheder i henhold til denne aftale, anses ikke for at være en ophævelse af rettigheden. En sådan rettighed bortfalder ikke, og kan til enhver tid udøves eller håndhæves i konkrete tilfælde, eller af andre rettigheder i alle andre forhold.

5 i. Copyright Act Compliance. Hvis du har copyright bekymringer i henhold til det materiale der anvendes eller stilles til rådighed for dig som en del om eschool websted, bedes du kontakte os. Skriv til Politik for privatlivets fred Denne fortrolighedserklæring beskriver privatlivs praksis for eschool. Det forklarer de oplysninger, vi indsamler fra dig, når du abonnerer på og bruger eschool, og hvordan vi bruger disse oplysninger. eschool service kan kontaktes via på Hvis du føler, at eschool ikke overholder vores beskrevne fortrolighedspolitik, bør du kontakte vores kundeservice ved at e Informations-indsamling og anvendelse eschool er eneejer af de indsamlede oplysninger på dette site. Vi vil ikke sælge, dele eller leje disse oplysninger til andre, medmindre andet er oplyst i denne fortrolighedserklæring. eschool indsamler oplysninger fra vores brugere. Vi anser visse af de oplysninger, vi indsamler fra dig, at være personlige oplysninger, herunder for eksempel din adresse, navn, postadresse, telefonnummer, alder eller fødselsdato, køn, password og Kreditkortoplysninger, og andre kontaktoplysninger, som du frivilligt sender med din indmeldelse til os. Derudover kan vi indsamle de personlige oplysninger om dig, du giver os, når du kontakter os, eller som du frivilligt har sendt i blogs, chatrooms, fora, opslagstavler, tilgængelig på vores hjemmeside og andre brugere vil kunne se alle oplysninger, som du udgiver på disse fora. eschool bruger disse personligt identificerbare oplysninger til at tjene dine behov, samt vores egne legitime forretningsmæssige formål. Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at hjælpe os med at forbedre vores website, eller for eschools markedsførings-og salgsfremmende formål (for eksempel at sende -meddelelser om nye produkter til dig fra os) eller til at spore brugerens bevægelse og aktivitet med hensyn til brugen af eschool. Vi kan også bruge personligt identificerbare oplysninger, for at kontrollere din ret til at anvende vores site, forbedre indholdet og til den almindelige administration af eschool, og for at give dig meddelelse om varer og tjenester, som du har købt, eller måtte ønske at købe i fremtiden, give dig meddelelser om andre brugere af vores eschool og målrettet annoncering. Registrering For at bruge denne hjemmeside som abonnent, skal du først udfylde tilmeldingsskemaet. Under registreringen vil du være forpligtet til at give din -adresse. Denne adresse bruges til at kontakte dig om alle tjenester på vores websted, hvor du har udtrykt interesse og som ellers beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Bestilling Når du afgiver en ordre om adgang til eschool, beder vi om oplysninger fra dig på vores bestillingsside. Du skal angive kontaktoplysninger (såsom navn og faktureringsadresse) og finansielle oplysninger (så som kreditkortnummer og udløbsdato). Disse oplysninger bruges med henblik på debitering og til at udfylde dine ordrer og som ellers beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Hvis vi har problemer med behandlingen af en ordre, anvendes disse kontakt -oplysninger til at komme i kontakt med dig.

6 Cookies eschool bruger cookies til at forbedre kvaliteten af dine besøg på stedet, og til at give dig personlige oplysninger og funktioner. Cookies er en software-teknologi, der gør det muligt for vores systemer at genkende din computer og indsamle ikke-personlige oplysninger om dig. Denne type oplysninger omfatter: type browser, som bruges til at få adgang til internettet, type operativsystem, og domænet for din Internet-udbyder. eschool kender generelt ikke navnet, e- mail-adresse, telefonnummer, eller hjemmeadresse på alle, som besøger vores websted, medmindre den pågældende person har adgang til hans eller hendes abonnement. Du kan indstille din browser til at advare dig, før du accepterer cookies eller til at blokere for cookies. Hvis du blokerer cookies, vil du ikke kunne få adgang til eschools lærebøger eller bruge visse andre Sitefunktioner eller funktioner. Samlede oplysninger Vi bruger IP-adresser fra vores logfiler til at analysere tendenser, administrere webstedet, spore brugernes bevægelser, og samle brede demografiske oplysninger til samlet brug. IP-adresser er ikke knyttet til personlige identificerbare oplysninger. Deling af oplysninger Hvis vi samarbejder med en anden part til at yde særlige tjenester, vil vi dele navne eller andre kontaktoplysninger, som er nødvendige for tredje part for at levere disse tjenester. Disse partnere er ikke tilladt at bruge personligt identificerbare oplysninger, undtagen med det formål at levere disse ydelser. Vi bruger et eksternt kreditkort behandlingsselskab til at fakturere brugerne for varer og tjenesteydelser. Dette behandlingsselskab har ikke tilladelse at opbevare, dele, gemme eller bruge personligt identificerbare oplysninger til nogen sekundære formål. Vi vil ikke sælge dine personlige oplysninger til anden virksomhed eller organisation, medmindre vi kan overføre dine personlige oplysninger til en enhed efter en fusion, konsolidering eller anden virksomheds omorganisering, hvor eschool deltager i, eller at en køber af alle- eller hovedparten af eschools aktiver, som denne hjemmeside vedrører. Vi kan også frigive personlige oplysninger, der kan identificeres, når vi mener, at oplysning er hensigtsmæssig, for at overholde loven, eller for at beskytte rettigheder, ejendom, eller sikkerheden omkring eschool, deltagende udgivere, brugere eller andre. Dette kan omfatte udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på at forebygge svindel, beskyttelse af intellektuel ejendomsret, og at reducere kreditrisikoen. Links til tredjeparts websteder Webstedet kan indeholde links til andre websteder eller ressourcer, over hvilken eschool ikke har kontrol ( "eksterne websteder"). Vi er ikke ansvarlige for privatlivets fred praksis af disse eksterne websider. Vi opfordrer dig til at være opmærksom, når du forlader vores websted, og til at læse de personlige oplysninger for hvert eksternt websted, som indsamler dine personlige oplysninger. Denne fortrolighedserklæring gælder udelukkende oplysninger indsamlet af eschool med hensyn til dit brug af eschool. Du anerkender, at eschool er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne eksterne websteder.

7 Undersøgelser & Konkurrencer Vi kan, fra tid til anden, anmode om oplysninger fra brugerne via afstemninger eller konkurrencer. Deltagelse i disse undersøgelser eller konkurrencer er frivillig, og derfor har du et valg om ikke at videregive disse oplysninger. Ønskede oplysninger kan omfatte kontaktoplysninger (såsom navn og adresse), og demografiske oplysninger (såsom postnummer, aldersniveau). Kontaktoplysninger vil blive brugt til at underrette vinderne og som ellers beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Specialtilbud Indimellem kan eschool sende registrerede brugere information om klasser, tjenester og særlige tilbud via . Som en betalende abonnent, vil du få mulighed for at vælge ikke at modtage sådanne s fra eschool. Sikkerhed Vi råder over tekniske og administrative foranstaltninger, til at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, uautoriseret adgang eller videregivelse. eschool bruger firewalls, passwordsbeskyttelse og andre sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige oplysninger. Rettelse / opdatering af personlige oplysninger At ændre dine eschool konto oplysninger (adresse, kreditkort, osv.), log ind på din eschool konto. Klik på "Min konto" fanen. Rediger dine kontooplysninger efter behov. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp med at foretage ændringer, Besked om ændringer På grund af at internettet udvikler sig så hurtigt, kan eschool være nødt til at opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. Hvis det er tilfældet, vil eschool opdatere sin Privacy Policy på vores websted på Danske Zoneterapeutskole.dk, så du er klar over, hvilke personlige oplysninger, vi indsamler og hvordan vi kan bruge disse oplysninger. eschool opfordrer dig til at gennemgå denne fortrolighedspolitik regelmæssigt for eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af dette site og / eller fortsatte levering af personligt identificerbare oplysninger til os, vil være omfattet af betingelserne i den indeværende Privacy Policy. Denne Privacy Policy er senest opdateret: marts 2010.

8 Copyright 2009 mangfoldiggørelse af indholdet på eller dele heraf, er i henhold til lov om dansk ophavsret ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dette gælder enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig trykning, fotokopiering eller overførsel til elektronisk medie. Indholdet må kun anvendes af dig, til brug under dit studie. Dit log in vil blive slettet efter 1 år eller ved bestået eksamen, med mindre andet er aftalt.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet:

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet: FLAVORS - PRIVATLIVSPOLITIK Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2014 Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Flavors IVS, Flensborggade 6 Kld. 1669 København V. ("Flavors", "os", "vores", og "vi") indsamler,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 13.06.2014 Denne erklæring om behandling af personoplysninger ("erklæring om behandling af personoplysninger) beskriver,

Læs mere

Brugervilkår. Generelle vilkår for brug

Brugervilkår. Generelle vilkår for brug Brugervilkår Generelle vilkår for brug 1. Accept af brugervilkår 1.1 Kun En 10er udbyder tjenester, med hvilke brugeren ("medlem") af websitet www.kunen10er.com ("websitet") kan benytte sig af tilbud og

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 1 Generelle oplysninger om BizDoc ApS Postadresse Kasernevej 8 8800 Viborg Mailadresse kontakt@bizdoc.dk Telefon +45 71 999 500 CVR-nummer 35402160 2 Om BizDoc

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E W E B S I T E B R U G E R A F T A L E 1. ACCEPT AF VILKÅR Kyäni med samt dets associerede selskaber (herefter "Kyäni") giver dig betinget af din accept af de vilkår og betingelser, denne hjemmeside aftale

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016.

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Orkla Health AS, cvr. 919 661 356 (Orkla Health) tilbyder adgang til Nutrilett Willpower Group på følgende vilkår, som accepteres

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?« Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«1. MÅLSÆTNINGER I fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«kan hold på tre unge fra EU indsende deres bud på et svar på

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for benyttelse af PARSHIP.dk - version 10.05.2010 Når De tilmelder Dem som kunde hos PARSHIP (kontrahent er PARSHIP GmbH, Speersort

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark SENETE OPDATERING: 21.1.2014 SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark 1. Accept af vilkår og betingelser 2. IP-protokoladresser

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger Johnson Controls, Inc. og dets associerede selskaber (under ét betegnet som Johnson Controls, vi, os eller vores) varetager beskyttelsen

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere