Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber."

Transkript

1 Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen. Vi, eschool, giver dig adgang til digitale udgaver af en række lærebøger på den betingelse, at du er enig med og accepterer alle de vilkår og betingelser fremsat heri. Disse vilkår og betingelser for brug, sammen med alle opdateringer, udgør "aftalen". 2. Definition af tjenesten eschool giver dig adgang til eschool enten ved at bruge eschool Online eller ved at downloade en kopi af eschool tekst til en personlig computer. 3. Alder for brug af eschool. Tjenesten er tilgængelig for personer i alderen 18 år eller ældre. 4. Din aftale. Ved at klikke på check feltet "Ja, jeg har læst og accepterer eschool betingelser og vilkår. Når du første gang skal have adgang til tjenesten, anerkender du og bekræfter, at du har gennemgået vilkårene og betingelserne i denne aftale, og at du er enig i og accepterer dem. 5. Brug af eschool Studerende på DDZ. 6. Lige efter du har betalt for din deltagelse på eschool, kan du begynde din undervisning. 7. Ret til at benytte eschool: eschool kan benyttes efter indbetaling 8. Ret til refussion er ikke muligt efter betaling har fundet sted. a. Af studerende, via online-model. eschool er vores abonnementsservice, der giver en betalende abonnent adgang til brug af eschool. Som betalende abonnent, bliver du tildelt en personlig, ikke-eksklusiv, ikkeoverdragelig, begrænset licens til at få adgang til de fag på eschool, du abonnerer på, og reproducere og gemme dele af deres indhold til dit personlige, ikke-kommercielle brug, alt i henhold til vilkår og betingelser i denne aftale. Hertil kommer, som betalende abonnent kan du: 1. Se alt indhold af den del af eschool, som du har tegnet abonnement på, for en periode indtil et år efter afsluttet eksamen. 2. Udskrive og / eller kopiere og indsætte digitale sider af eschool til dit personlige, ikkekommerciel brug og reference i forbindelse med dit kursusarbejde, men antallet af sider, som du kan udskrive, er begrænset til 100% af antallet af sider i teksten. Længde af abonnement: Længden af abonnementer til de enkelte eschool brugere kan variere. Tegningsperioden er ét (1) år efter du er færdig med din eksamen. Du kan forny dit abonnement til eschool, hvis det er nødvendigt. b. Af studerende-via Download model. Alternativt kan en registreret bruger vælge at downloade eschool materiale til en (1) personlig computer. Som registreret bruger, er du tildelt en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset licens til at få adgang til teksten, som du henter, og at fremstille og opbevare dele af deres indhold til dit personlige, ikke-kommercielle brug, alt i henhold til vilkår og betingelser i denne aftale. Hertil kommer, som en registreret bruger af vores Download model kan du: 1 Se alt indhold af den del af eschools materiale, som du har hentet, indtil denne udløber; 2 udskrive og / eller kopiere og indsætte digital tekst til dit personlige, ikke-kommercielle brug og reference i forbindelse med dit kursusarbejde, men antallet af sider, som du kan udskrive, er begrænset til 100% af antallet af sider i eschool tekst ; Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

2 Afbrydelse i Transmission. Hvis, mens du henter eschool tekst, overførslen afbrydes på nogen måde, kan du bruge din eschool konto og password til at begynde at downloade igen. Hvis du har problemer med at downloade, kan du kontakte kundeservice på c. Grænser for din brug af eschool. Ingen ejerrettigheder. Uanset om du vælger at få adgang eschool via abonnements model eller Download model, skal al adkomst til ejendomsretten og alle ophavsrettigheder og andre beskyttede rettigheder i tjeneste hos eschool til enhver tid forblive i eschool og udgivere og forfattere til eschool tekst. Dit brug af eschool giver dig ikke nogen ejendomsret i eschool, tværtimod, du kun har en begrænset ret til at få adgang eschool. Personlig brug af eschool. Du er også enig i, at eschool er beregnet til dit eget personlige brug, og at du ikke deler din adgangskode til eschool eller tekst, eller nogen trykte dele heraf, med andre personer. De rettigheder, der gives til dig, er af personlig karakter, og kan ikke deles med, overdrages eller på anden måde deles med andre. Derudover, vil du ikke videregive trykte eller elektroniske kopier af al eller dele af ethvert indhold i eschoolmateriale for brug af andre end dig selv, ej heller vil du tillade brug af din konto med det formål at udføre tekster, programmer eller andre teknologier designet eller beregnet til at skabe kopier eller på anden måde gengive eschools indhold. Uautoriseret brug af din konto. Du accepterer straks at underrette eschool, såfremt du opdager enhver kendt eller mistænkt uautoriseret anvendelse (r) i din eschool konto, eller nogen kendt eller mistanke om brud på sikkerheden, herunder tab, tyveri eller uautoriseret videregivelse af din adgangskode eller kreditkortoplysninger. En sådan anmeldelse skal sendes via til eschool er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af din manglende evne til at beskytte din adgangskode og konto. Forbudte aktiviteter. Når du bruger eschool, accepterer du at afstå fra at gøre noget af følgende: 1. Overtræde gældende føderale, statslige og internationale love; 2. Forstyrre andres brug af eschool; 3 Bruge eschool at invadere privatlivets fred for andre, eller til at indsamle og bruge den enkeltes personlige og private oplysninger eller opnå eller forsøge at få uautoriseret adgang til andre edb-systemer via eschool; 4. Bruge eschool til at skabe en falsk identitet eller udgive dig for en anden person, og 5. Bruge eschool til at annoncere for websteder eller tjenester. Derudover, vil du ikke, enten bevidst eller med hensynsløs ringeagt, deltage i eventuelle tiltag, der kan afbryde eller på anden vis have negativ indflydelse eschool. Ovenstående regler, er det minimum af adfærd, som vi forventer fra brugere af eschool. Vi beder også om, at du bruger din sunde fornuft og er hensynsfuld overfor andre brugere. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at suspendere eller opsige din ret til at bruge eschool hvis du overtræder ovennævnte regler for adfærd eller deltager i anden adfærd, som vi anser for krænkende.

3 Håndhævelse af disse vilkår. Som beskrevet i dette afsnit, er enhver anden brug af eschool som overtræder de vilkår og betingelser i denne aftale med eschool strengt forbudt. Vi vil anvende vores juridiske og andre rettigheder over krænkelser i fuldt omfang, tilladt i henhold til gældende statslige og føderale love. Desuden accepterer du, at eschool har ret til, uden ansvar over for dig, at afsløre Registreringsdata og / eller kontooplysninger til de retshåndhævende myndigheder, embedsmænd, og / eller en tredjepart, som eschool mener, det er rimeligt nødvendigt eller hensigtsmæssigt at håndhæve og / eller kontrollere, for overholdelse af denne del af aftalen (herunder men ikke begrænset til eschools ret til at samarbejde med den juridiske proces i forbindelse med dit brug af eschool, og / eller en tredjeparts påstand om, at dit brug af eschool er ulovlig og / eller krænker en sådan tredjemands rettigheder). a. eschools beskyttede rettigheder. Du accepterer, at indholdet af eschool er beskyttet af ophavsret, varemærker, og alle andre lignende immaterielle rettigheder, der tilhører eschool og at disse rettigheder er gyldige og beskyttet i alle former, medier, teknologi, eksisterende nu og herefter. Grafik, logoer, sidehoveder, knapikoner, scripts og servicenavne, som optræder på eschool, er beskyttede varemærker, og må ikke bruges i forbindelse med enhver anden vare eller tjenesteydelse, der forventes at forårsage forvirring blandt kunderne, eller på nogen måde nedvurderer eller miskrediterer eschool eller andre ejere af rettighederne. b. Ingen ændring af eschool Du accepterer, at du ikke vil ændre, fjerne, slette, øge, tilføje, offentliggøre, overføre, deltage i overførslen eller salg af, skabe afledte værker fra, eller på nogen måde udnytte noget af indholdet af eschool, helt eller delvis, undtagen det, som udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale, eller som tilladt i henhold til den Maltesiske ophavsret. 9. Tilbagetrækning eller fjernelse af funktioner i eschool materiale. Eschool har ret til at ændre eller fjerne elementer i teksten til enhver tid og uden forudgående varsel til dig, herunder din evne til at udskrive dele af eventuelle nye eschool tekst, som du abonnerer på, eller downloade, med eller uden restitutioner eller prisjusteringer på eshool. 10. Erstatning af eschool. Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde eschool fra og mod alle tab, fordringer, krav, erstatningskrav, skader, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og udgifter), som stammer fra eller vedrører: 1. Dit brug af eschool; 2. Din misligholdelse af denne aftale, garanti eller kontraktlig forpligtelse fra dig heri, eller 3. Din strid med gældende lov, love, anordninger, regulering eller nogen tredjemands rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, en ophavsretlig krænkelse, skade på en andens varemærke eller andre immaterielle rettigheder eller anprisninger af injurier, ærekrænkelse og bagvaskelse. Denne erstatningforpligtelse overlever eventuel opsigelse af denne aftale. 11. Opsigelse af din ret til at bruge eschool. eschool forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige din brug af eschool til enhver tid uanset årsag. I tilfælde eschool opsiger din brug af eschool, såfremt misligholdelse af denne aftale finder sted, er der ikke refusion af eventuelle forudbetalte gebyrer.

4 12. Yderligere vilkår: a. Hele aftalen. Denne aftale erstatter alle andre aftaler, garantier eller repræsentationer med hensyn til din brug af tjenesten. eschool kan ændre vilkårene i denne aftale fra tid til anden. Sådanne ændringer vil ske på webstedet under "eschool Betingelser og vilkår." b. Force Majeure. Udførelsen af eschool kan være genstand for forsinkelser og afbrydelser på grund af årsager uden for vores kontrol, såsom naturkatastrofer, strømsvigt, terrorhandlinger, f.eks jordskælv og brande, oversvømmelser og lignende. c. Gældende lov. Denne aftale er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen på Malta. d. Dispute Resolution. Enhver tvist eller uenighed, der måtte opstå under eller i forbindelse med denne aftale skal fuldt og endeligt løses alene ved bindende voldgift gennemført på Malta ved en voldgiftsmand, som vælges af begge parter senest ti (10) dage efter, at begge parter har meddelt den anden skriftligt, at den ønsker at tvisten mellem dem, skal afgøres ved voldgift. I tilfælde af, at parterne ikke kan blive enige om en voldgiftsmand inden for en ti (10) dages periode, skal de Maltesiske myndigheder vælge en voldgiftsmand, og informere begge parter skriftligt om en sådan voldgiftsmands navn og adresse inden fem (5) dage efter afslutningen af en sådan ti ( 10) dages periode. Hver part betaler sine egne udgifter forbundet med en sådan voldgift, herunder bekostning af voldgiftsmand, hvis det er relevant, og parterne deler ligeligt udgifter til en udvalgt i fællesskab voldgiftsmand eller voldgiftsmand udvalgt af de ovennævnte. Afgørelsen af valg af voldgiftsmand skal være bindende for parterne, og dommen i overensstemmelse med denne beslutning kan være optaget i en domstol eller andre med en sådan kompetence. e. Garantifraskrivelse. eschool og dens indhold leveres "som de er" uden garantier af titel, nøjagtighed, udeladelser, fuldstændighed eller forsinkelser, eller stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Du anerkender hermed, at dit brug af eschool er helt på egen risiko. eschool skal gøre en stor indsats for at beskytte oplysninger fra dig, i forbindelse med brugen af eschools tjenester, men du anerkender og accepterer, at din indsendelse af dine oplysninger er på egen risiko, og at eschool hermed løses for ethvert ansvar for eventuel udefra kommende misbrug af dine oplysninger. f. Begrænsninger af ansvar. I videst muligt omfang, er eschool ikke ansvarlig for tab eller skader, der skyldes brugen af eschool, herunder, men ikke begrænset til: direkte, indirekte, specielle følgeskader, hændelige skader, erstatning for uautoriseret brug, fejl eller mangler, skader i forbindelse med at downloade information, og skader som følge af virus, orme, trojanske heste eller anden forurening eller skadelige programmer, også selv om vi har været underrettet om muligheden for sådanne skader. g. Adskillelighed. I det omfang at en bestemmelse i denne aftale er fundet ved en domstol eller en anden kompetent myndighed til at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves i nogen jurisdiktion, skal bestemmelse fuldbyrdes i videst muligt omfang og skal ikke påvirke håndhævelsen af den resterende del af denne aftale. h. Intet frafald. Undladelse fra eschools side i at udøve eller håndhæve nogen af sine rettigheder i henhold til denne aftale, anses ikke for at være en ophævelse af rettigheden. En sådan rettighed bortfalder ikke, og kan til enhver tid udøves eller håndhæves i konkrete tilfælde, eller af andre rettigheder i alle andre forhold.

5 i. Copyright Act Compliance. Hvis du har copyright bekymringer i henhold til det materiale der anvendes eller stilles til rådighed for dig som en del om eschool websted, bedes du kontakte os. Skriv til Politik for privatlivets fred Denne fortrolighedserklæring beskriver privatlivs praksis for eschool. Det forklarer de oplysninger, vi indsamler fra dig, når du abonnerer på og bruger eschool, og hvordan vi bruger disse oplysninger. eschool service kan kontaktes via på Hvis du føler, at eschool ikke overholder vores beskrevne fortrolighedspolitik, bør du kontakte vores kundeservice ved at e Informations-indsamling og anvendelse eschool er eneejer af de indsamlede oplysninger på dette site. Vi vil ikke sælge, dele eller leje disse oplysninger til andre, medmindre andet er oplyst i denne fortrolighedserklæring. eschool indsamler oplysninger fra vores brugere. Vi anser visse af de oplysninger, vi indsamler fra dig, at være personlige oplysninger, herunder for eksempel din adresse, navn, postadresse, telefonnummer, alder eller fødselsdato, køn, password og Kreditkortoplysninger, og andre kontaktoplysninger, som du frivilligt sender med din indmeldelse til os. Derudover kan vi indsamle de personlige oplysninger om dig, du giver os, når du kontakter os, eller som du frivilligt har sendt i blogs, chatrooms, fora, opslagstavler, tilgængelig på vores hjemmeside og andre brugere vil kunne se alle oplysninger, som du udgiver på disse fora. eschool bruger disse personligt identificerbare oplysninger til at tjene dine behov, samt vores egne legitime forretningsmæssige formål. Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at hjælpe os med at forbedre vores website, eller for eschools markedsførings-og salgsfremmende formål (for eksempel at sende -meddelelser om nye produkter til dig fra os) eller til at spore brugerens bevægelse og aktivitet med hensyn til brugen af eschool. Vi kan også bruge personligt identificerbare oplysninger, for at kontrollere din ret til at anvende vores site, forbedre indholdet og til den almindelige administration af eschool, og for at give dig meddelelse om varer og tjenester, som du har købt, eller måtte ønske at købe i fremtiden, give dig meddelelser om andre brugere af vores eschool og målrettet annoncering. Registrering For at bruge denne hjemmeside som abonnent, skal du først udfylde tilmeldingsskemaet. Under registreringen vil du være forpligtet til at give din -adresse. Denne adresse bruges til at kontakte dig om alle tjenester på vores websted, hvor du har udtrykt interesse og som ellers beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Bestilling Når du afgiver en ordre om adgang til eschool, beder vi om oplysninger fra dig på vores bestillingsside. Du skal angive kontaktoplysninger (såsom navn og faktureringsadresse) og finansielle oplysninger (så som kreditkortnummer og udløbsdato). Disse oplysninger bruges med henblik på debitering og til at udfylde dine ordrer og som ellers beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Hvis vi har problemer med behandlingen af en ordre, anvendes disse kontakt -oplysninger til at komme i kontakt med dig.

6 Cookies eschool bruger cookies til at forbedre kvaliteten af dine besøg på stedet, og til at give dig personlige oplysninger og funktioner. Cookies er en software-teknologi, der gør det muligt for vores systemer at genkende din computer og indsamle ikke-personlige oplysninger om dig. Denne type oplysninger omfatter: type browser, som bruges til at få adgang til internettet, type operativsystem, og domænet for din Internet-udbyder. eschool kender generelt ikke navnet, e- mail-adresse, telefonnummer, eller hjemmeadresse på alle, som besøger vores websted, medmindre den pågældende person har adgang til hans eller hendes abonnement. Du kan indstille din browser til at advare dig, før du accepterer cookies eller til at blokere for cookies. Hvis du blokerer cookies, vil du ikke kunne få adgang til eschools lærebøger eller bruge visse andre Sitefunktioner eller funktioner. Samlede oplysninger Vi bruger IP-adresser fra vores logfiler til at analysere tendenser, administrere webstedet, spore brugernes bevægelser, og samle brede demografiske oplysninger til samlet brug. IP-adresser er ikke knyttet til personlige identificerbare oplysninger. Deling af oplysninger Hvis vi samarbejder med en anden part til at yde særlige tjenester, vil vi dele navne eller andre kontaktoplysninger, som er nødvendige for tredje part for at levere disse tjenester. Disse partnere er ikke tilladt at bruge personligt identificerbare oplysninger, undtagen med det formål at levere disse ydelser. Vi bruger et eksternt kreditkort behandlingsselskab til at fakturere brugerne for varer og tjenesteydelser. Dette behandlingsselskab har ikke tilladelse at opbevare, dele, gemme eller bruge personligt identificerbare oplysninger til nogen sekundære formål. Vi vil ikke sælge dine personlige oplysninger til anden virksomhed eller organisation, medmindre vi kan overføre dine personlige oplysninger til en enhed efter en fusion, konsolidering eller anden virksomheds omorganisering, hvor eschool deltager i, eller at en køber af alle- eller hovedparten af eschools aktiver, som denne hjemmeside vedrører. Vi kan også frigive personlige oplysninger, der kan identificeres, når vi mener, at oplysning er hensigtsmæssig, for at overholde loven, eller for at beskytte rettigheder, ejendom, eller sikkerheden omkring eschool, deltagende udgivere, brugere eller andre. Dette kan omfatte udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på at forebygge svindel, beskyttelse af intellektuel ejendomsret, og at reducere kreditrisikoen. Links til tredjeparts websteder Webstedet kan indeholde links til andre websteder eller ressourcer, over hvilken eschool ikke har kontrol ( "eksterne websteder"). Vi er ikke ansvarlige for privatlivets fred praksis af disse eksterne websider. Vi opfordrer dig til at være opmærksom, når du forlader vores websted, og til at læse de personlige oplysninger for hvert eksternt websted, som indsamler dine personlige oplysninger. Denne fortrolighedserklæring gælder udelukkende oplysninger indsamlet af eschool med hensyn til dit brug af eschool. Du anerkender, at eschool er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne eksterne websteder.

7 Undersøgelser & Konkurrencer Vi kan, fra tid til anden, anmode om oplysninger fra brugerne via afstemninger eller konkurrencer. Deltagelse i disse undersøgelser eller konkurrencer er frivillig, og derfor har du et valg om ikke at videregive disse oplysninger. Ønskede oplysninger kan omfatte kontaktoplysninger (såsom navn og adresse), og demografiske oplysninger (såsom postnummer, aldersniveau). Kontaktoplysninger vil blive brugt til at underrette vinderne og som ellers beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Specialtilbud Indimellem kan eschool sende registrerede brugere information om klasser, tjenester og særlige tilbud via . Som en betalende abonnent, vil du få mulighed for at vælge ikke at modtage sådanne s fra eschool. Sikkerhed Vi råder over tekniske og administrative foranstaltninger, til at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, uautoriseret adgang eller videregivelse. eschool bruger firewalls, passwordsbeskyttelse og andre sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige oplysninger. Rettelse / opdatering af personlige oplysninger At ændre dine eschool konto oplysninger (adresse, kreditkort, osv.), log ind på din eschool konto. Klik på "Min konto" fanen. Rediger dine kontooplysninger efter behov. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp med at foretage ændringer, Besked om ændringer På grund af at internettet udvikler sig så hurtigt, kan eschool være nødt til at opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. Hvis det er tilfældet, vil eschool opdatere sin Privacy Policy på vores websted på Danske Zoneterapeutskole.dk, så du er klar over, hvilke personlige oplysninger, vi indsamler og hvordan vi kan bruge disse oplysninger. eschool opfordrer dig til at gennemgå denne fortrolighedspolitik regelmæssigt for eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af dette site og / eller fortsatte levering af personligt identificerbare oplysninger til os, vil være omfattet af betingelserne i den indeværende Privacy Policy. Denne Privacy Policy er senest opdateret: marts 2010.

8 Copyright 2009 mangfoldiggørelse af indholdet på eller dele heraf, er i henhold til lov om dansk ophavsret ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dette gælder enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig trykning, fotokopiering eller overførsel til elektronisk medie. Indholdet må kun anvendes af dig, til brug under dit studie. Dit log in vil blive slettet efter 1 år eller ved bestået eksamen, med mindre andet er aftalt.

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark SENETE OPDATERING: 21.1.2014 SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark 1. Accept af vilkår og betingelser 2. IP-protokoladresser

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelse af personoplysninger Beskyttelse af personoplysninger Somfy registrerer både personoplysninger som gives af Dig i forbindelse med køb af produkter via Hjemmesiden og såkaldt anonym information, som f.eks. viste sider eller

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik:

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik: Copyright: Alt materiale på NextDomain.dk og andet materiale udviklet af Next Domain, er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning. Dvs., at både digital og analog kopiering af tekst, billeder,

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

FORORDNINGER. Online butik forordninger

FORORDNINGER. Online butik forordninger FORORDNINGER Salg i online butikken udføres på grundlag af forordning af en online butik, som hver kunde bør vide, før bestilling. Placering af en ordre er ensbetydende med accept af de angivede vilkår.

Læs mere

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm.

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ).

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere