Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber."

Transkript

1 Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen. Vi, eschool, giver dig adgang til digitale udgaver af en række lærebøger på den betingelse, at du er enig med og accepterer alle de vilkår og betingelser fremsat heri. Disse vilkår og betingelser for brug, sammen med alle opdateringer, udgør "aftalen". 2. Definition af tjenesten eschool giver dig adgang til eschool enten ved at bruge eschool Online eller ved at downloade en kopi af eschool tekst til en personlig computer. 3. Alder for brug af eschool. Tjenesten er tilgængelig for personer i alderen 18 år eller ældre. 4. Din aftale. Ved at klikke på check feltet "Ja, jeg har læst og accepterer eschool betingelser og vilkår. Når du første gang skal have adgang til tjenesten, anerkender du og bekræfter, at du har gennemgået vilkårene og betingelserne i denne aftale, og at du er enig i og accepterer dem. 5. Brug af eschool Studerende på DDZ. 6. Lige efter du har betalt for din deltagelse på eschool, kan du begynde din undervisning. 7. Ret til at benytte eschool: eschool kan benyttes efter indbetaling 8. Ret til refussion er ikke muligt efter betaling har fundet sted. a. Af studerende, via online-model. eschool er vores abonnementsservice, der giver en betalende abonnent adgang til brug af eschool. Som betalende abonnent, bliver du tildelt en personlig, ikke-eksklusiv, ikkeoverdragelig, begrænset licens til at få adgang til de fag på eschool, du abonnerer på, og reproducere og gemme dele af deres indhold til dit personlige, ikke-kommercielle brug, alt i henhold til vilkår og betingelser i denne aftale. Hertil kommer, som betalende abonnent kan du: 1. Se alt indhold af den del af eschool, som du har tegnet abonnement på, for en periode indtil et år efter afsluttet eksamen. 2. Udskrive og / eller kopiere og indsætte digitale sider af eschool til dit personlige, ikkekommerciel brug og reference i forbindelse med dit kursusarbejde, men antallet af sider, som du kan udskrive, er begrænset til 100% af antallet af sider i teksten. Længde af abonnement: Længden af abonnementer til de enkelte eschool brugere kan variere. Tegningsperioden er ét (1) år efter du er færdig med din eksamen. Du kan forny dit abonnement til eschool, hvis det er nødvendigt. b. Af studerende-via Download model. Alternativt kan en registreret bruger vælge at downloade eschool materiale til en (1) personlig computer. Som registreret bruger, er du tildelt en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset licens til at få adgang til teksten, som du henter, og at fremstille og opbevare dele af deres indhold til dit personlige, ikke-kommercielle brug, alt i henhold til vilkår og betingelser i denne aftale. Hertil kommer, som en registreret bruger af vores Download model kan du: 1 Se alt indhold af den del af eschools materiale, som du har hentet, indtil denne udløber; 2 udskrive og / eller kopiere og indsætte digital tekst til dit personlige, ikke-kommercielle brug og reference i forbindelse med dit kursusarbejde, men antallet af sider, som du kan udskrive, er begrænset til 100% af antallet af sider i eschool tekst ; Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

2 Afbrydelse i Transmission. Hvis, mens du henter eschool tekst, overførslen afbrydes på nogen måde, kan du bruge din eschool konto og password til at begynde at downloade igen. Hvis du har problemer med at downloade, kan du kontakte kundeservice på c. Grænser for din brug af eschool. Ingen ejerrettigheder. Uanset om du vælger at få adgang eschool via abonnements model eller Download model, skal al adkomst til ejendomsretten og alle ophavsrettigheder og andre beskyttede rettigheder i tjeneste hos eschool til enhver tid forblive i eschool og udgivere og forfattere til eschool tekst. Dit brug af eschool giver dig ikke nogen ejendomsret i eschool, tværtimod, du kun har en begrænset ret til at få adgang eschool. Personlig brug af eschool. Du er også enig i, at eschool er beregnet til dit eget personlige brug, og at du ikke deler din adgangskode til eschool eller tekst, eller nogen trykte dele heraf, med andre personer. De rettigheder, der gives til dig, er af personlig karakter, og kan ikke deles med, overdrages eller på anden måde deles med andre. Derudover, vil du ikke videregive trykte eller elektroniske kopier af al eller dele af ethvert indhold i eschoolmateriale for brug af andre end dig selv, ej heller vil du tillade brug af din konto med det formål at udføre tekster, programmer eller andre teknologier designet eller beregnet til at skabe kopier eller på anden måde gengive eschools indhold. Uautoriseret brug af din konto. Du accepterer straks at underrette eschool, såfremt du opdager enhver kendt eller mistænkt uautoriseret anvendelse (r) i din eschool konto, eller nogen kendt eller mistanke om brud på sikkerheden, herunder tab, tyveri eller uautoriseret videregivelse af din adgangskode eller kreditkortoplysninger. En sådan anmeldelse skal sendes via til eschool er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af din manglende evne til at beskytte din adgangskode og konto. Forbudte aktiviteter. Når du bruger eschool, accepterer du at afstå fra at gøre noget af følgende: 1. Overtræde gældende føderale, statslige og internationale love; 2. Forstyrre andres brug af eschool; 3 Bruge eschool at invadere privatlivets fred for andre, eller til at indsamle og bruge den enkeltes personlige og private oplysninger eller opnå eller forsøge at få uautoriseret adgang til andre edb-systemer via eschool; 4. Bruge eschool til at skabe en falsk identitet eller udgive dig for en anden person, og 5. Bruge eschool til at annoncere for websteder eller tjenester. Derudover, vil du ikke, enten bevidst eller med hensynsløs ringeagt, deltage i eventuelle tiltag, der kan afbryde eller på anden vis have negativ indflydelse eschool. Ovenstående regler, er det minimum af adfærd, som vi forventer fra brugere af eschool. Vi beder også om, at du bruger din sunde fornuft og er hensynsfuld overfor andre brugere. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at suspendere eller opsige din ret til at bruge eschool hvis du overtræder ovennævnte regler for adfærd eller deltager i anden adfærd, som vi anser for krænkende.

3 Håndhævelse af disse vilkår. Som beskrevet i dette afsnit, er enhver anden brug af eschool som overtræder de vilkår og betingelser i denne aftale med eschool strengt forbudt. Vi vil anvende vores juridiske og andre rettigheder over krænkelser i fuldt omfang, tilladt i henhold til gældende statslige og føderale love. Desuden accepterer du, at eschool har ret til, uden ansvar over for dig, at afsløre Registreringsdata og / eller kontooplysninger til de retshåndhævende myndigheder, embedsmænd, og / eller en tredjepart, som eschool mener, det er rimeligt nødvendigt eller hensigtsmæssigt at håndhæve og / eller kontrollere, for overholdelse af denne del af aftalen (herunder men ikke begrænset til eschools ret til at samarbejde med den juridiske proces i forbindelse med dit brug af eschool, og / eller en tredjeparts påstand om, at dit brug af eschool er ulovlig og / eller krænker en sådan tredjemands rettigheder). a. eschools beskyttede rettigheder. Du accepterer, at indholdet af eschool er beskyttet af ophavsret, varemærker, og alle andre lignende immaterielle rettigheder, der tilhører eschool og at disse rettigheder er gyldige og beskyttet i alle former, medier, teknologi, eksisterende nu og herefter. Grafik, logoer, sidehoveder, knapikoner, scripts og servicenavne, som optræder på eschool, er beskyttede varemærker, og må ikke bruges i forbindelse med enhver anden vare eller tjenesteydelse, der forventes at forårsage forvirring blandt kunderne, eller på nogen måde nedvurderer eller miskrediterer eschool eller andre ejere af rettighederne. b. Ingen ændring af eschool Du accepterer, at du ikke vil ændre, fjerne, slette, øge, tilføje, offentliggøre, overføre, deltage i overførslen eller salg af, skabe afledte værker fra, eller på nogen måde udnytte noget af indholdet af eschool, helt eller delvis, undtagen det, som udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale, eller som tilladt i henhold til den Maltesiske ophavsret. 9. Tilbagetrækning eller fjernelse af funktioner i eschool materiale. Eschool har ret til at ændre eller fjerne elementer i teksten til enhver tid og uden forudgående varsel til dig, herunder din evne til at udskrive dele af eventuelle nye eschool tekst, som du abonnerer på, eller downloade, med eller uden restitutioner eller prisjusteringer på eshool. 10. Erstatning af eschool. Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde eschool fra og mod alle tab, fordringer, krav, erstatningskrav, skader, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og udgifter), som stammer fra eller vedrører: 1. Dit brug af eschool; 2. Din misligholdelse af denne aftale, garanti eller kontraktlig forpligtelse fra dig heri, eller 3. Din strid med gældende lov, love, anordninger, regulering eller nogen tredjemands rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, en ophavsretlig krænkelse, skade på en andens varemærke eller andre immaterielle rettigheder eller anprisninger af injurier, ærekrænkelse og bagvaskelse. Denne erstatningforpligtelse overlever eventuel opsigelse af denne aftale. 11. Opsigelse af din ret til at bruge eschool. eschool forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige din brug af eschool til enhver tid uanset årsag. I tilfælde eschool opsiger din brug af eschool, såfremt misligholdelse af denne aftale finder sted, er der ikke refusion af eventuelle forudbetalte gebyrer.

4 12. Yderligere vilkår: a. Hele aftalen. Denne aftale erstatter alle andre aftaler, garantier eller repræsentationer med hensyn til din brug af tjenesten. eschool kan ændre vilkårene i denne aftale fra tid til anden. Sådanne ændringer vil ske på webstedet under "eschool Betingelser og vilkår." b. Force Majeure. Udførelsen af eschool kan være genstand for forsinkelser og afbrydelser på grund af årsager uden for vores kontrol, såsom naturkatastrofer, strømsvigt, terrorhandlinger, f.eks jordskælv og brande, oversvømmelser og lignende. c. Gældende lov. Denne aftale er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen på Malta. d. Dispute Resolution. Enhver tvist eller uenighed, der måtte opstå under eller i forbindelse med denne aftale skal fuldt og endeligt løses alene ved bindende voldgift gennemført på Malta ved en voldgiftsmand, som vælges af begge parter senest ti (10) dage efter, at begge parter har meddelt den anden skriftligt, at den ønsker at tvisten mellem dem, skal afgøres ved voldgift. I tilfælde af, at parterne ikke kan blive enige om en voldgiftsmand inden for en ti (10) dages periode, skal de Maltesiske myndigheder vælge en voldgiftsmand, og informere begge parter skriftligt om en sådan voldgiftsmands navn og adresse inden fem (5) dage efter afslutningen af en sådan ti ( 10) dages periode. Hver part betaler sine egne udgifter forbundet med en sådan voldgift, herunder bekostning af voldgiftsmand, hvis det er relevant, og parterne deler ligeligt udgifter til en udvalgt i fællesskab voldgiftsmand eller voldgiftsmand udvalgt af de ovennævnte. Afgørelsen af valg af voldgiftsmand skal være bindende for parterne, og dommen i overensstemmelse med denne beslutning kan være optaget i en domstol eller andre med en sådan kompetence. e. Garantifraskrivelse. eschool og dens indhold leveres "som de er" uden garantier af titel, nøjagtighed, udeladelser, fuldstændighed eller forsinkelser, eller stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Du anerkender hermed, at dit brug af eschool er helt på egen risiko. eschool skal gøre en stor indsats for at beskytte oplysninger fra dig, i forbindelse med brugen af eschools tjenester, men du anerkender og accepterer, at din indsendelse af dine oplysninger er på egen risiko, og at eschool hermed løses for ethvert ansvar for eventuel udefra kommende misbrug af dine oplysninger. f. Begrænsninger af ansvar. I videst muligt omfang, er eschool ikke ansvarlig for tab eller skader, der skyldes brugen af eschool, herunder, men ikke begrænset til: direkte, indirekte, specielle følgeskader, hændelige skader, erstatning for uautoriseret brug, fejl eller mangler, skader i forbindelse med at downloade information, og skader som følge af virus, orme, trojanske heste eller anden forurening eller skadelige programmer, også selv om vi har været underrettet om muligheden for sådanne skader. g. Adskillelighed. I det omfang at en bestemmelse i denne aftale er fundet ved en domstol eller en anden kompetent myndighed til at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves i nogen jurisdiktion, skal bestemmelse fuldbyrdes i videst muligt omfang og skal ikke påvirke håndhævelsen af den resterende del af denne aftale. h. Intet frafald. Undladelse fra eschools side i at udøve eller håndhæve nogen af sine rettigheder i henhold til denne aftale, anses ikke for at være en ophævelse af rettigheden. En sådan rettighed bortfalder ikke, og kan til enhver tid udøves eller håndhæves i konkrete tilfælde, eller af andre rettigheder i alle andre forhold.

5 i. Copyright Act Compliance. Hvis du har copyright bekymringer i henhold til det materiale der anvendes eller stilles til rådighed for dig som en del om eschool websted, bedes du kontakte os. Skriv til Politik for privatlivets fred Denne fortrolighedserklæring beskriver privatlivs praksis for eschool. Det forklarer de oplysninger, vi indsamler fra dig, når du abonnerer på og bruger eschool, og hvordan vi bruger disse oplysninger. eschool service kan kontaktes via på Hvis du føler, at eschool ikke overholder vores beskrevne fortrolighedspolitik, bør du kontakte vores kundeservice ved at e Informations-indsamling og anvendelse eschool er eneejer af de indsamlede oplysninger på dette site. Vi vil ikke sælge, dele eller leje disse oplysninger til andre, medmindre andet er oplyst i denne fortrolighedserklæring. eschool indsamler oplysninger fra vores brugere. Vi anser visse af de oplysninger, vi indsamler fra dig, at være personlige oplysninger, herunder for eksempel din adresse, navn, postadresse, telefonnummer, alder eller fødselsdato, køn, password og Kreditkortoplysninger, og andre kontaktoplysninger, som du frivilligt sender med din indmeldelse til os. Derudover kan vi indsamle de personlige oplysninger om dig, du giver os, når du kontakter os, eller som du frivilligt har sendt i blogs, chatrooms, fora, opslagstavler, tilgængelig på vores hjemmeside og andre brugere vil kunne se alle oplysninger, som du udgiver på disse fora. eschool bruger disse personligt identificerbare oplysninger til at tjene dine behov, samt vores egne legitime forretningsmæssige formål. Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at hjælpe os med at forbedre vores website, eller for eschools markedsførings-og salgsfremmende formål (for eksempel at sende -meddelelser om nye produkter til dig fra os) eller til at spore brugerens bevægelse og aktivitet med hensyn til brugen af eschool. Vi kan også bruge personligt identificerbare oplysninger, for at kontrollere din ret til at anvende vores site, forbedre indholdet og til den almindelige administration af eschool, og for at give dig meddelelse om varer og tjenester, som du har købt, eller måtte ønske at købe i fremtiden, give dig meddelelser om andre brugere af vores eschool og målrettet annoncering. Registrering For at bruge denne hjemmeside som abonnent, skal du først udfylde tilmeldingsskemaet. Under registreringen vil du være forpligtet til at give din -adresse. Denne adresse bruges til at kontakte dig om alle tjenester på vores websted, hvor du har udtrykt interesse og som ellers beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Bestilling Når du afgiver en ordre om adgang til eschool, beder vi om oplysninger fra dig på vores bestillingsside. Du skal angive kontaktoplysninger (såsom navn og faktureringsadresse) og finansielle oplysninger (så som kreditkortnummer og udløbsdato). Disse oplysninger bruges med henblik på debitering og til at udfylde dine ordrer og som ellers beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Hvis vi har problemer med behandlingen af en ordre, anvendes disse kontakt -oplysninger til at komme i kontakt med dig.

6 Cookies eschool bruger cookies til at forbedre kvaliteten af dine besøg på stedet, og til at give dig personlige oplysninger og funktioner. Cookies er en software-teknologi, der gør det muligt for vores systemer at genkende din computer og indsamle ikke-personlige oplysninger om dig. Denne type oplysninger omfatter: type browser, som bruges til at få adgang til internettet, type operativsystem, og domænet for din Internet-udbyder. eschool kender generelt ikke navnet, e- mail-adresse, telefonnummer, eller hjemmeadresse på alle, som besøger vores websted, medmindre den pågældende person har adgang til hans eller hendes abonnement. Du kan indstille din browser til at advare dig, før du accepterer cookies eller til at blokere for cookies. Hvis du blokerer cookies, vil du ikke kunne få adgang til eschools lærebøger eller bruge visse andre Sitefunktioner eller funktioner. Samlede oplysninger Vi bruger IP-adresser fra vores logfiler til at analysere tendenser, administrere webstedet, spore brugernes bevægelser, og samle brede demografiske oplysninger til samlet brug. IP-adresser er ikke knyttet til personlige identificerbare oplysninger. Deling af oplysninger Hvis vi samarbejder med en anden part til at yde særlige tjenester, vil vi dele navne eller andre kontaktoplysninger, som er nødvendige for tredje part for at levere disse tjenester. Disse partnere er ikke tilladt at bruge personligt identificerbare oplysninger, undtagen med det formål at levere disse ydelser. Vi bruger et eksternt kreditkort behandlingsselskab til at fakturere brugerne for varer og tjenesteydelser. Dette behandlingsselskab har ikke tilladelse at opbevare, dele, gemme eller bruge personligt identificerbare oplysninger til nogen sekundære formål. Vi vil ikke sælge dine personlige oplysninger til anden virksomhed eller organisation, medmindre vi kan overføre dine personlige oplysninger til en enhed efter en fusion, konsolidering eller anden virksomheds omorganisering, hvor eschool deltager i, eller at en køber af alle- eller hovedparten af eschools aktiver, som denne hjemmeside vedrører. Vi kan også frigive personlige oplysninger, der kan identificeres, når vi mener, at oplysning er hensigtsmæssig, for at overholde loven, eller for at beskytte rettigheder, ejendom, eller sikkerheden omkring eschool, deltagende udgivere, brugere eller andre. Dette kan omfatte udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på at forebygge svindel, beskyttelse af intellektuel ejendomsret, og at reducere kreditrisikoen. Links til tredjeparts websteder Webstedet kan indeholde links til andre websteder eller ressourcer, over hvilken eschool ikke har kontrol ( "eksterne websteder"). Vi er ikke ansvarlige for privatlivets fred praksis af disse eksterne websider. Vi opfordrer dig til at være opmærksom, når du forlader vores websted, og til at læse de personlige oplysninger for hvert eksternt websted, som indsamler dine personlige oplysninger. Denne fortrolighedserklæring gælder udelukkende oplysninger indsamlet af eschool med hensyn til dit brug af eschool. Du anerkender, at eschool er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne eksterne websteder.

7 Undersøgelser & Konkurrencer Vi kan, fra tid til anden, anmode om oplysninger fra brugerne via afstemninger eller konkurrencer. Deltagelse i disse undersøgelser eller konkurrencer er frivillig, og derfor har du et valg om ikke at videregive disse oplysninger. Ønskede oplysninger kan omfatte kontaktoplysninger (såsom navn og adresse), og demografiske oplysninger (såsom postnummer, aldersniveau). Kontaktoplysninger vil blive brugt til at underrette vinderne og som ellers beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Specialtilbud Indimellem kan eschool sende registrerede brugere information om klasser, tjenester og særlige tilbud via . Som en betalende abonnent, vil du få mulighed for at vælge ikke at modtage sådanne s fra eschool. Sikkerhed Vi råder over tekniske og administrative foranstaltninger, til at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, uautoriseret adgang eller videregivelse. eschool bruger firewalls, passwordsbeskyttelse og andre sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige oplysninger. Rettelse / opdatering af personlige oplysninger At ændre dine eschool konto oplysninger (adresse, kreditkort, osv.), log ind på din eschool konto. Klik på "Min konto" fanen. Rediger dine kontooplysninger efter behov. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp med at foretage ændringer, Besked om ændringer På grund af at internettet udvikler sig så hurtigt, kan eschool være nødt til at opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. Hvis det er tilfældet, vil eschool opdatere sin Privacy Policy på vores websted på Danske Zoneterapeutskole.dk, så du er klar over, hvilke personlige oplysninger, vi indsamler og hvordan vi kan bruge disse oplysninger. eschool opfordrer dig til at gennemgå denne fortrolighedspolitik regelmæssigt for eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af dette site og / eller fortsatte levering af personligt identificerbare oplysninger til os, vil være omfattet af betingelserne i den indeværende Privacy Policy. Denne Privacy Policy er senest opdateret: marts 2010.

8 Copyright 2009 mangfoldiggørelse af indholdet på eller dele heraf, er i henhold til lov om dansk ophavsret ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dette gælder enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig trykning, fotokopiering eller overførsel til elektronisk medie. Indholdet må kun anvendes af dig, til brug under dit studie. Dit log in vil blive slettet efter 1 år eller ved bestået eksamen, med mindre andet er aftalt.

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 webudgave Bogudgaven, som indeholder stikordsregister, kan bl.a. købes på www.extuto.com. ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 Oversat af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Budjet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Kend sælgeren Forsøg at handle på hjemmesider, du kender eller har fået anbefalet og sørg for, at du kender virksomhedens navn og fulde kontaktoplysninger, herunder

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere