Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn"

Transkript

1 Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås via internettet eller den dertil udviklede app. moovel tilbyder mulighed for at få vist og kunne bestille forskellige transportydelser fra udbydere, der samarbejder med moovel ("Udbydere"). moovel GmbH kan også være en Udbyder af transportydelser. moovel GmbH er ikke udbyder af turist-, rundrejser eller lignende. En "Bruger" under disse Vilkår betyder dig som bruger af moovel. Brugere kan kun være fysiske personer, medmindre de udtrykkeligt er registreret hos moovel som et selskab (juridisk enhed). Visse tjenester via moovel er kun tilgængelige for Brugere, som har et moovel brugernavn ("Kunder"). moovel brugernavnet kan også anvendes af Kunder for at få adgang til ydelser, som leveres af visse af moovel GmbH's samarbejdspartnere ("Samarbejdspartnere"). A. Formål med disse Vilkår Disse Vilkår finder anvendelse for Brugeres og Kunders anvendelse af moovel via internettet og/eller apps samt Kunders brug af deres moovel Konto og moovel brugernavn. Ved bestilling af ydelser fra en Udbyder via moovel vil aftaleforholdet være direkte mellem Kunden og den relevante Udbyder og vil være underlagt denne Udbyders almindelige vilkår (en "Transportaftale") i stedet for nærværende Vilkår. moovel GmbH skal i så henseende alene anses for at formidle kontakt mellem Kunden og den relevante Udbyder. B. moovel Konto med moovel Brugernavn og betalingsfunktion B.1. Registrering af en moovel Konto B.1.1 En moovel Konto er oprettet og registreret, når en Bruger færdiggør online registreringsproceduren, accepterer disse Vilkår, og moovel GmbH fremsender en bekræftelse til Brugeren om, at dennes registrering er gennemført.

2 Efter registreringen er gennemført, vil moovel GmbH levere en konto ("moovel Konto") til Kunden med et efter Kundens valg tilhørende brugernavn ("moovel Brugernavn"), moovel kodeord og personligt identifikationsnummer ("moovel PIN") (jf. punkt B.2) samt mulighed for at tilmelde sig moovels betalingsfunktion (jf. punkt B.3). B.1.2 Et selskab (juridisk enhed) kan kun registreres som Kunde via en fysisk person, der allerede er oprettet som Kunde, og som bekræfter at være berettiget til at indgå bindende aftale på selskabets vegne i relation til disse Vilkår og dennes moovel Konto. Når selskabet er registeret som Kunde, har ovennævnte fysiske person administratorrettigheder over dennes og selskabets moovel Konto (inklusiv mulighed for at oprette andre autoriserede brugere fra selskabet, som kan anvende betalingspligtige ydelser). Den fysiske person, som forestår registreringen, må alene foretage handlinger i det omfang, denne er bemyndiget dertil. Den fysiske person er ansvarlig for enhver virkning eller tab som følge af manglende bemyndigelse. B.2 moovel Konto og moovel Brugernavn B.2.1 Brugeren skal give fuldstændige oplysninger vedrørende dennes navn, adresse, e- mailadresse og yderligere oplysninger, som måtte være påkrævet for at kunne oprette en moovel Konto (jf. punkt B.2.3). Punkt B.3 finder desuden anvendelse i forhold til moovels betalingsfunktion. moovel GmbH forbeholder sig ret til at afvise registrering af en moovel Konto, særligt såfremt der er begrundet mistanke om, at Brugeren ikke vil overholde disse Vilkår. B.2.2 Kunder skal holde deres logininformationer (moovel Brugernavn, moovel kodeord og moovel PIN) fortroligt og må ikke lade tredjemand få adgang til moovel ved brug af deres logininformationer eller på anden vis give tredjemand mulighed for at anvende deres logininformationer. Kunder er ansvarlige for ethvert brug af moovel ved brug af Kundens logininformationer samt enhver anden brug af deres logininformationer. B.2.3 Kunder skal sørge for, at alle data vedrørende moovel Kontoen konstant er opdaterede. Dette inkluderer informationer vedrørende navn, adresse, e- mailadresse, mobilnummer og, i det omfang det anvendes, betalingsoplysninger til brug for moovels betalingsfunktion. 2

3 B.2.4 Samarbejdspartnere kan give Kunder mulighed for at anvende Kundens moovel Brugernavn i forbindelse med brug af Samarbejdspartnerens tilbud eller ydelser. Ved at tilgå og gøre brug af Samarbejdspartnerens tilbud og ydelser ved brug af sit moovel Brugernavn accepterer Kunden, at moovel GmbH må dele informationer vedrørende Kunden med Samarbejdspartneren med henblik på at sammenholde disse med tilsvarende informationer, som Samarbejdspartneren er i besiddelse af. Kunden accepterer desuden, at øvrige informationer, der fremgår under Kundens moovel Konto, må overføres og udveksles med Samarbejdspartneren, i det omfang dette er krævet af Samarbejdspartneren for at kunne tilbyde tilbud og ydelser. B.2.5 En moovel Konto giver også mulighed for at se en oversigt over nuværende og afsluttede ture og transportydelser, som er bestilt, faktureret og/eller betalt via moovel. B.2.6 moovel GmbH er berettiget til at blokere en Kundes moovel Konto og moovel Brugernavn, hvis a) Kunden har afgivet forkerte informationer, eller b) det ikke har været muligt at komme i kontakt med Kunden via de angivne kontaktoplysninger (eksempelvis hvis adresse eller mobilnummer er forældet), eller c) Kunden misligholder disse Vilkår, medmindre der er tale om en ubetydelig misligholdelse eller som følge af forhold uden for Kundens kontrol, eller d) det er berettiget at antage, at Kunden ikke vil overholde disse Vilkår. B.2.7 En Kunde kan til enhver tid vælge at opsige sin moovel Konto ved skriftlig meddelelse herom til moovel GmbH via til moovel GmbH er til enhver tid berettiget til at opsige en moovel Konto med 14 dages varsel til Kunden. Opsigelse af en moovel Konto vil ikke påvirke igangværende Transportaftaler eller tidligere brug af moovel Brugernavn. Annullering af en Transportaftale skal ske i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som er gældende for den relevante Transportaftale. Uanset ovenstående er en part berettiget til at ophæve uden varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse. B.2.8 Nogle Udbydere kan kræve, at Kunden skal verificere, at denne har et gyldigt kørekort ("Validering"), for at Kunden kan få adgang til at booke Udbyderens transporttjenester (når de pågældende transporttjenester medfører brug af et 3

4 køretøj). For at opfylde dette krav kan moovel GmbH tilbyde Kunden en Valideringsservice mod betaling af et gebyr, jf. moovel GmbH's gældende pris- og gebyrliste. Det står Kunden frit for at benytte denne Validering eller at undlade at bestille de pågældende tjenester via moovel. Såfremt moovel GmbH yder Valideringsservicen, skal Kunden give fuldstændige og korrekte oplysninger vedrørende Kundens kørekort (herunder navn, udstedelsesdato, udstedelsesmyndighed og kørekortnummer), og Kunden skal omgående give moovel GmbH besked, hvis de pågældende oplysninger, der er oplyst overfor moovel GmbH, ændres. Derudover skal Kunden fremvise sit kørekort samt egnet ID til et valideringskontor, der er autoriseret af moovel GmbH. Hvis Valideringen godkendes, vil dette blive noteret på Kundens moovel Konto. moovel GmbH forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode Kunden om at bekræfte og dokumentere, at denne (fortsat) har et gyldigt kørekort. Endvidere forbeholder moovel GmbH sig ret til at undlade at videresende Kundens reservationsforespørgsel vedrørende et køretøj til den relevante Udbyder, hvis selskabet har en berettiget grund til at formode, at Kunden ikke vil overholde Transportaftalen eller Udbyderens vilkår, der finder anvendelse på Transportaftalen. B.3 moovel betalingsfunktion B.3.1 For at kunne bruge moovel betalingsfunktionen skal Kunden tilmelde sit moovel Brugernavn til betalingssystemet og indtaste sine betalingsoplysninger (f.eks. bankkonto eller kredit-/hævekortoplysninger) i den relevante sektion af moovel Kontoen. Kunden er forpligtet til at oplyse fuldstændige og korrekte betalingsoplysninger og til straks at opdatere disse oplysninger, hvis der sker ændringer heri. moovel GmbH kan afvise en Kundes betalingsmetode. Der kan kun benyttes visse betalingsmetoder for transporttjenester via moovel eller tjenester fra moovel GmbH's Samarbejdspartnere. B.3.2 For at kunne bruge moovel betalingsfunktionen til en reservationsforespørgsel eller anden brug af Kundens moovel Brugernavn skal Kunden godkende betalingen ved at indtaste sin moovel PIN. Når dette sker, accepterer Kunden, at modtageren opkræver betaling under brug af Kundens betalingsoplysninger (se også D.1.3) for den pågældende anvendelse af moovel Brugernavnet. moovel 4

5 GmbH forbeholder sig ret til at forlange, at brug af moovel betalingsfunktionen kræver en kreditgodkendelse. B.3.3 Kunden kan deaktivere moovel betalingsfunktionen ved at slette sine betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger og kredit-/hævekortoplysninger) fra sin moovel Konto. moovel GmbH kan blokere Kundens adgang til moovel betalingsfunktionen, hvis selskabet har en valid grund hertil, eksempelvis forsinket eller manglende betaling, eller manglende kreditgodkendelse. Hvis Kundens moovel Konto (B.2.6) blokeres, vil betalingsfunktionen også blive blokeret. Dette påvirker ikke betalinger, der er godkendt med Kundens moovel PIN, forud for at kontoen blev blokeret af moovel GmbH. B.3.4 moovel GmbH kan forlange, at Kunden skal betale et gebyr ved manglende overholdelse af bestemmelserne for brug af moovel betalingsfunktionen, eksempelvis forsinket betaling eller mangelfulde betalingsoplysninger. Der henvises til moovel GmbH's betalings- og gebyrliste for en oversigt over gebyrer i tilfælde af sådan manglende overholdelse. C. Information om transporttjenester på moovel og bestillinger via moovel C.1 Information om transporttjenester på moovel C.1.1 Brugere og Kunder kan via moovel se tilgængelig information vedrørende transporttjenester for visse ruter ("fra A til B"). moovel anvender primært oplysninger og data fra tredjemand til denne funktion. moovel GmbH gennemgår ikke oplysninger fra tredjemand og kan ikke garantere, at disse oplysninger er fuldstændige eller korrekte. De oplysninger, der vises for transporttjenester, herunder omkostninger (såsom taxipriser), kan være baseret på estimater. Grundlaget for estimater vil løbende variere (eksempelvis på grund af trafiksituationen). C.1.2 Brugeren og Kunden er ansvarlig for selv at gennemgå og vurdere de viste oplysninger for at vurdere det viste estimat, og hvorvidt resultaterne opfylder Brugerens/Kundens behov (eksempelvis i forhold til rejsetid eller særlige krav til transport af baggage). 5

6 C.1.3 Kunderne har adgang til andre funktioner (eksempelvis at gemme foretrukne forbindelser). C.2 Bestilling af transporttjenester på moovel C.2.1 Bestilling af transporttjenester fra Udbydere via moovel foretages ved brug af moovel Brugernavn (B.1) samt betaling enten via moovel betalingsfunktionen (B.3) eller direkte til Udbyderen. Udbydere kan også give mulighed for, at Kunderne kan bestille transporttjenester via moovel med moovel Brugernavnet. Bestemmelser om kundebestillinger i den relevante Udbyders vilkår vil ligeledes finde anvendelse. Såfremt en reservation er gratis for Kunden, er det ikke påkrævet at være tilmeldt moovel betalingsfunktionen for at kunne foretage en reservation. C.2.2 Ud fra de transporttjenester, der vises, kan Kunderne vælge hvilken tjeneste, de ønsker at bestille fra Udbyderen via moovel. Bestillinger er bindende for Kunden og medfører et gebyr ("Reservationsforespørgsel"). En Reservationsforespørgsel er Kundens tilbud om at indgå en aftale om den ønskede transporttjeneste med den relevante Udbyder ("Transportaftale"). moovel GmbH er af Kunden autoriseret men ikke forpligtet til at videresende Kundens Reservationsforespørgsel til den relevante Udbyder. Reservation af en transporttjeneste er omfattet af Udbyderens vilkår. C.2.3 Kundens betaling sker sædvanligvis på tidspunktet for reservationen ved hjælp af moovel betalingsfunktionen (B.3). Der kan være nogle Udbydere, hvor brugen af moovel betalingsfunktionen ikke er muligt. I disse tilfælde skal Kunden betale direkte til Udbyderen ved at indtaste Kundens betalingsoplysninger igen og acceptere betalingen samt betalingsbetingelserne. C.2.4 moovel GmbH kan videresende Udbyderens svar på en Reservationsforespørgsel til Kunden, men moovel GmbH er ikke forpligtet hertil. En Transportaftale er endelig og bindende mellem Kunden og Udbyderen, når Udbyderen accepterer Kundens Reservationsforespørgsel. moovel GmbH er ikke part i en Transportaftale, 6

7 medmindre selskabet er Udbyder af transporttjenesten. Gennemførelse af en Transportaftale er omfattet af Udbyderens vilkår. C.2.5 moovel GmbH kan videresende oplysninger til Kunden, som Udbyderen har sendt til moovel vedrørende brug af en transporttjeneste (f.eks. billetinformation), men moovel GmbH er ikke forpligtet hertil. D. Fællesbestemmelser D.1 Betaling D.1.1 Det er generelt gratis for Brugeren og Kunden at benytte moovel og moovel Brugernavn. Brugeren og Kunden skal dog selv betale sine udgifter til kommunikation med moovel og for brugen af moovel Brugernavn. Kunden skal betale et gebyr for yderligere tjenester, der er aftalt med moovel GmbH (såsom Validering, jf. B.2.8), i overensstemmelse med den gældende pris- og gebyrliste. D.1.2 Kundens betaling for transporttjenesterne er baseret på den relevante Transportaftale med Udbyderen. Tjenester, der er aftalt med en Samarbejdspartner, som benyttes via moovel Brugernavn, er underlagt de vilkår, som Samarbejdspartneren har fastlagt. moovel GmbH kan også udstede fakturaer på vegne af Udbydere eller Samarbejdspartnere og kan fremsende disse fakturaer til Kunderne, herunder som én samlet faktura for flere forskellige tjenester. D.1.3 Udbydere og Samarbejdspartnere kan overdrage betalingskrav til moovel GmbH, hvorefter betaling med frigørende virkning kun kan ske til moovel GmbH. Hvis et betalingskrav skal betales af Kunden i en anden valuta end Kundens nationale valuta ("Betalingskrav i Udenlandsk Valuta"), kan moovel GmbH anmode om betaling i Kundens nationale valuta og derefter omregne Betalingskravet i Udenlandsk Valuta ved at anvende den gældende valutakurs. moovel GmbH kan opkræve Kunden et gebyr for omveksling, hvilket gebyr fremgår af den gældende pris- og gebyrliste. D.1.4 Kundens kontaktperson i forhold til transporttjenester og betaling derfor er den Udbyder, der er part i den relevante Transportaftale. Kundens kontaktperson for tjenester, der er aftalt med en Samarbejdspartner, er Samarbejdspartneren. 7

8 Kunden kan kun anmode om tilbagebetaling fra den relevante kontaktperson; kontaktpersonen kan også ekspedere en tilbagebetaling via moovel. D.2 Kundens Forpligtelser D.2.1 Kunden er ansvarlig for at overholde alle krav vedrørende brug af transporttjenester eller tjenester, der er aftalt med Samarbejdspartneren, i henhold til de gældende vilkår og lovgivning (såsom gyldigt kørekort påkrævet for at leje et køretøj, legitimation osv.). D.2.2 Kunden skal holde moovel GmbH skadesløs for så vidt angår krav fra tredjemand, som skyldes Kundens brug af moovel og Kundens brug af moovel Brugernavn, medmindre moovel GmbH er ansvarlig for disse krav. D.2.3 moovel GmbH kan assistere Udbydere eller Samarbejdspartnere på deres vegne i forbindelse med deres tjenester. Uanset dette er Kunden fortsat forpligtet i overensstemmelse med såvel Transportaftalen, som Kundens andre aftaler med en Samarbejdspartner. D.3 Tilgængelighed og garanti D.3.1 Kunden har ikke krav på tilgængelighed, kvalitet, tjenestedata eller teknisk support til moovel eller moovel Brugernavnet. moovel GmbH forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, begrænse eller ophæve moovel og moovel Brugernavnet. Dette sker uden betydning for såvel eksisterende Transportaftaler som aftaler mellem Kunder og Samarbejdspartnere. D.3.2 moovel GmbH kan ikke garantere, at de oplysninger, som tredjemand (såsom Udbydere) formidler, er nøjagtige, korrekte eller fuldstændige. D.3.3 moovel GmbH kan ikke garantere for transporttjenester, medmindre selskabet selv er Udbyder af de pågældende transporttjenester. Udbyderen er i alle tilfælde Kundens kontaktperson vedrørende spørgsmål og krav vedrørende Transportaftalen samt opfyldelsen heraf. Kontaktpersonen vedrørende tjenester, der er aftalt med Samarbejdspartnere, er i alle tilfælde Samarbejdspartneren. 8

9 D.3.4 Medmindre andet fremgår udtrykkeligt af disse Vilkår, garanterer moovel GmbH ikke for korrekt opfyldelsen af aktiviteter eller ydelser omfattet af disse Vilkår, herunder særligt i forhold til ydelser under en Transportaftale. D.4 Ansvarsbegrænsning D.4.1 Medmindre andet måtte følge af gældende lovgivning, er moovel GmbH alene ansvarlig for skader, der opstår på grund af forsæt eller grov uagtsomhed fra moovel GmbH's side eller parter, som moovel GmbH er ansvarlig for. D.4.2 I tilfælde af mindre grov uagtsomhed er moovel GmbH kun ansvarlig for misligholdelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser og kun for påregnelige, almindelige skader. Ved væsentlige kontraktmæssige forpligtelser forstås de forpligtelser, som nødvendigvis skal opfyldes, for at kontrakten er opfyldt på behørig vis, og hvis opfyldelse en Bruger må kunne have tillid til. Bestemmelserne i nærværende Punkt D.4.2 gælder også tredjemand, som moovel GmbH er ansvarlig for. D.4.3 Ansvarsbegrænsninger gælder ikke i det omfang, moovel GmbH har udstedt en garanti derfor, for personskader forårsaget ved en kulpøs handling, eller for krav i henhold til den gældende lov om produktansvar. D.5 Ændringer i nærværende Vilkår Moovel GmbH forbeholder sig ret til at foretage rimelige ændringer i disse Vilkår, herunder for at reflektere modificeret indhold på moovel. Kunderne vil blive informeret om sådanne ændringer i tekstform via , og andre Brugere vil blive informeret via offentliggørelse på moovel med et varsel på mindst seks uger. Ændringerne anses for accepteret, hvis Kunden/Brugeren ikke skriftligt gør indsigelser inden for varselsperioden, eller hvis Kunden/Brugeren fortsætter med at bruge moovel efter varselsperiodens udløb. Disse oplysninger vil være inkluderet i moovel GmbH's varsling. Hvis en Kunde/Bruger gør indsigelser mod ændringen af Vilkårene, vil dette blive betragtet som en opsigelse af Kundens moovel Konto uden varsel (jf. B.2.7). D.6 Øvrige bestemmelser 9

10 D.6.1 Ingen dele af eller indhold på moovel må genbruges eller systematisk udtrækkes uden udtrykkeligt, skriftlig samtykke fra moovel GmbH. D.6.2 Nærværende Vilkår udgør det samlede aftalegrundlag mellem moovel GmbH og Brugeren vedrørende formålet med aftalen. Der er ingen øvrige aftaler. Ændringer og tillægsaftaler til disse Vilkår skal foreligge skriftligt for at være gældende. D.7.3 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse Vilkår er eller bliver ugyldige, vil dette ikke påvirke de resterende bestemmelsers gyldighed. Parterne skal herefter revidere disse Vilkår for at opretholde parternes formodede hensigt. D.7.4 Disse Vilkår samt opfyldelsen heraf er underlagt tysk lov; FN's Konvention om Internationalt Løsørekøb (CISG) finder ikke anvendelse. D.7.5 Hvis Brugeren eller Kunder er en erhvervsdrivende, en juridisk enhed, eller i øvrigt ikke underlagt et indenlandsk værneting, vil retterne i Stuttgart (Tyskland) have enekompetence i enhver tvist, der måtte opstå på grund af og i forbindelse med disse Vilkår. Dette er uden præjudice for lovbestemte, ufravigelige regler om værneting \ v1 * 16. september

11 Pris- og gebyrliste for moovel GmbH Kunder med fast Kunder med fast Kunder med fast bopæl bopæl i England bopæl i Danmark i EURO ( )-lande Valideringsgebyr GBP 14,99 DKK 200,00 EUR 19,00 Gebyr ved GBP 2,50 DKK 25,00 EUR 2,50 mangelfuld betaling* Rykkergebyr* GBP 2,50 DKK 100,00 EUR 2,50 *Disse gebyrer opkræves i tilfælde af mangelfuld betaling eller fejlagtig anvendelse af moovel GmbH's betalingsfunktion. Gældende fra 1. maj 2014 moovel GmbH Fasanenweg Leinfelden-Echterdingen Germany Bestyrelse: Robert Henrich, Marcus Spickermann Hjemsted: Leinfelden-Echterdingen Værneting: Byretten i Stuttgart Registreringsnr.: HRB-Nr Momsnr.: DE

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

DELTAGERKONTRAKT MELLEM

DELTAGERKONTRAKT MELLEM DELTAGERKONTRAKT MELLEM 1. Lyskildebranchens WEEE Forening (herefter kaldet LWF ) med hjemstedsadresse. Korskildelund 6, 2670 Greve, ved nærværende aftale repræsenteret af Jan Bielefeldt i sin egenskab

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Kære Færgen Bizz kunde

Kære Færgen Bizz kunde Kære Færgen Bizz kunde 20.08.2015 Færgen og BroBizz A/S har indgået samarbejde. BroBizz A/S er Færgens bizz udsteder, hvilket betyder at du skal have en BroBizz for at kunne registrere en Færgen Bizz aftale.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser din daglige energi Leveringsbestemmelser Indholdsfortegnelse FORORD... 1 3. Etablering og ændring af anlæg... 1 4. Forbrugsstedet... 1 7. Ansvar... 2 8. Priser... 2 BILAG - supplerende bestemmelser BILAG

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Disse almindelige betingelser gælder for medlemskaber af SATS, hvorom der er indgået aftale den 1. januar 2011 eller senere 1. GENERELT 1.1 Disse almindelige

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere