Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn"

Transkript

1 Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås via internettet eller den dertil udviklede app. moovel tilbyder mulighed for at få vist og kunne bestille forskellige transportydelser fra udbydere, der samarbejder med moovel ("Udbydere"). moovel GmbH kan også være en Udbyder af transportydelser. moovel GmbH er ikke udbyder af turist-, rundrejser eller lignende. En "Bruger" under disse Vilkår betyder dig som bruger af moovel. Brugere kan kun være fysiske personer, medmindre de udtrykkeligt er registreret hos moovel som et selskab (juridisk enhed). Visse tjenester via moovel er kun tilgængelige for Brugere, som har et moovel brugernavn ("Kunder"). moovel brugernavnet kan også anvendes af Kunder for at få adgang til ydelser, som leveres af visse af moovel GmbH's samarbejdspartnere ("Samarbejdspartnere"). A. Formål med disse Vilkår Disse Vilkår finder anvendelse for Brugeres og Kunders anvendelse af moovel via internettet og/eller apps samt Kunders brug af deres moovel Konto og moovel brugernavn. Ved bestilling af ydelser fra en Udbyder via moovel vil aftaleforholdet være direkte mellem Kunden og den relevante Udbyder og vil være underlagt denne Udbyders almindelige vilkår (en "Transportaftale") i stedet for nærværende Vilkår. moovel GmbH skal i så henseende alene anses for at formidle kontakt mellem Kunden og den relevante Udbyder. B. moovel Konto med moovel Brugernavn og betalingsfunktion B.1. Registrering af en moovel Konto B.1.1 En moovel Konto er oprettet og registreret, når en Bruger færdiggør online registreringsproceduren, accepterer disse Vilkår, og moovel GmbH fremsender en bekræftelse til Brugeren om, at dennes registrering er gennemført.

2 Efter registreringen er gennemført, vil moovel GmbH levere en konto ("moovel Konto") til Kunden med et efter Kundens valg tilhørende brugernavn ("moovel Brugernavn"), moovel kodeord og personligt identifikationsnummer ("moovel PIN") (jf. punkt B.2) samt mulighed for at tilmelde sig moovels betalingsfunktion (jf. punkt B.3). B.1.2 Et selskab (juridisk enhed) kan kun registreres som Kunde via en fysisk person, der allerede er oprettet som Kunde, og som bekræfter at være berettiget til at indgå bindende aftale på selskabets vegne i relation til disse Vilkår og dennes moovel Konto. Når selskabet er registeret som Kunde, har ovennævnte fysiske person administratorrettigheder over dennes og selskabets moovel Konto (inklusiv mulighed for at oprette andre autoriserede brugere fra selskabet, som kan anvende betalingspligtige ydelser). Den fysiske person, som forestår registreringen, må alene foretage handlinger i det omfang, denne er bemyndiget dertil. Den fysiske person er ansvarlig for enhver virkning eller tab som følge af manglende bemyndigelse. B.2 moovel Konto og moovel Brugernavn B.2.1 Brugeren skal give fuldstændige oplysninger vedrørende dennes navn, adresse, e- mailadresse og yderligere oplysninger, som måtte være påkrævet for at kunne oprette en moovel Konto (jf. punkt B.2.3). Punkt B.3 finder desuden anvendelse i forhold til moovels betalingsfunktion. moovel GmbH forbeholder sig ret til at afvise registrering af en moovel Konto, særligt såfremt der er begrundet mistanke om, at Brugeren ikke vil overholde disse Vilkår. B.2.2 Kunder skal holde deres logininformationer (moovel Brugernavn, moovel kodeord og moovel PIN) fortroligt og må ikke lade tredjemand få adgang til moovel ved brug af deres logininformationer eller på anden vis give tredjemand mulighed for at anvende deres logininformationer. Kunder er ansvarlige for ethvert brug af moovel ved brug af Kundens logininformationer samt enhver anden brug af deres logininformationer. B.2.3 Kunder skal sørge for, at alle data vedrørende moovel Kontoen konstant er opdaterede. Dette inkluderer informationer vedrørende navn, adresse, e- mailadresse, mobilnummer og, i det omfang det anvendes, betalingsoplysninger til brug for moovels betalingsfunktion. 2

3 B.2.4 Samarbejdspartnere kan give Kunder mulighed for at anvende Kundens moovel Brugernavn i forbindelse med brug af Samarbejdspartnerens tilbud eller ydelser. Ved at tilgå og gøre brug af Samarbejdspartnerens tilbud og ydelser ved brug af sit moovel Brugernavn accepterer Kunden, at moovel GmbH må dele informationer vedrørende Kunden med Samarbejdspartneren med henblik på at sammenholde disse med tilsvarende informationer, som Samarbejdspartneren er i besiddelse af. Kunden accepterer desuden, at øvrige informationer, der fremgår under Kundens moovel Konto, må overføres og udveksles med Samarbejdspartneren, i det omfang dette er krævet af Samarbejdspartneren for at kunne tilbyde tilbud og ydelser. B.2.5 En moovel Konto giver også mulighed for at se en oversigt over nuværende og afsluttede ture og transportydelser, som er bestilt, faktureret og/eller betalt via moovel. B.2.6 moovel GmbH er berettiget til at blokere en Kundes moovel Konto og moovel Brugernavn, hvis a) Kunden har afgivet forkerte informationer, eller b) det ikke har været muligt at komme i kontakt med Kunden via de angivne kontaktoplysninger (eksempelvis hvis adresse eller mobilnummer er forældet), eller c) Kunden misligholder disse Vilkår, medmindre der er tale om en ubetydelig misligholdelse eller som følge af forhold uden for Kundens kontrol, eller d) det er berettiget at antage, at Kunden ikke vil overholde disse Vilkår. B.2.7 En Kunde kan til enhver tid vælge at opsige sin moovel Konto ved skriftlig meddelelse herom til moovel GmbH via til moovel GmbH er til enhver tid berettiget til at opsige en moovel Konto med 14 dages varsel til Kunden. Opsigelse af en moovel Konto vil ikke påvirke igangværende Transportaftaler eller tidligere brug af moovel Brugernavn. Annullering af en Transportaftale skal ske i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som er gældende for den relevante Transportaftale. Uanset ovenstående er en part berettiget til at ophæve uden varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse. B.2.8 Nogle Udbydere kan kræve, at Kunden skal verificere, at denne har et gyldigt kørekort ("Validering"), for at Kunden kan få adgang til at booke Udbyderens transporttjenester (når de pågældende transporttjenester medfører brug af et 3

4 køretøj). For at opfylde dette krav kan moovel GmbH tilbyde Kunden en Valideringsservice mod betaling af et gebyr, jf. moovel GmbH's gældende pris- og gebyrliste. Det står Kunden frit for at benytte denne Validering eller at undlade at bestille de pågældende tjenester via moovel. Såfremt moovel GmbH yder Valideringsservicen, skal Kunden give fuldstændige og korrekte oplysninger vedrørende Kundens kørekort (herunder navn, udstedelsesdato, udstedelsesmyndighed og kørekortnummer), og Kunden skal omgående give moovel GmbH besked, hvis de pågældende oplysninger, der er oplyst overfor moovel GmbH, ændres. Derudover skal Kunden fremvise sit kørekort samt egnet ID til et valideringskontor, der er autoriseret af moovel GmbH. Hvis Valideringen godkendes, vil dette blive noteret på Kundens moovel Konto. moovel GmbH forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode Kunden om at bekræfte og dokumentere, at denne (fortsat) har et gyldigt kørekort. Endvidere forbeholder moovel GmbH sig ret til at undlade at videresende Kundens reservationsforespørgsel vedrørende et køretøj til den relevante Udbyder, hvis selskabet har en berettiget grund til at formode, at Kunden ikke vil overholde Transportaftalen eller Udbyderens vilkår, der finder anvendelse på Transportaftalen. B.3 moovel betalingsfunktion B.3.1 For at kunne bruge moovel betalingsfunktionen skal Kunden tilmelde sit moovel Brugernavn til betalingssystemet og indtaste sine betalingsoplysninger (f.eks. bankkonto eller kredit-/hævekortoplysninger) i den relevante sektion af moovel Kontoen. Kunden er forpligtet til at oplyse fuldstændige og korrekte betalingsoplysninger og til straks at opdatere disse oplysninger, hvis der sker ændringer heri. moovel GmbH kan afvise en Kundes betalingsmetode. Der kan kun benyttes visse betalingsmetoder for transporttjenester via moovel eller tjenester fra moovel GmbH's Samarbejdspartnere. B.3.2 For at kunne bruge moovel betalingsfunktionen til en reservationsforespørgsel eller anden brug af Kundens moovel Brugernavn skal Kunden godkende betalingen ved at indtaste sin moovel PIN. Når dette sker, accepterer Kunden, at modtageren opkræver betaling under brug af Kundens betalingsoplysninger (se også D.1.3) for den pågældende anvendelse af moovel Brugernavnet. moovel 4

5 GmbH forbeholder sig ret til at forlange, at brug af moovel betalingsfunktionen kræver en kreditgodkendelse. B.3.3 Kunden kan deaktivere moovel betalingsfunktionen ved at slette sine betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger og kredit-/hævekortoplysninger) fra sin moovel Konto. moovel GmbH kan blokere Kundens adgang til moovel betalingsfunktionen, hvis selskabet har en valid grund hertil, eksempelvis forsinket eller manglende betaling, eller manglende kreditgodkendelse. Hvis Kundens moovel Konto (B.2.6) blokeres, vil betalingsfunktionen også blive blokeret. Dette påvirker ikke betalinger, der er godkendt med Kundens moovel PIN, forud for at kontoen blev blokeret af moovel GmbH. B.3.4 moovel GmbH kan forlange, at Kunden skal betale et gebyr ved manglende overholdelse af bestemmelserne for brug af moovel betalingsfunktionen, eksempelvis forsinket betaling eller mangelfulde betalingsoplysninger. Der henvises til moovel GmbH's betalings- og gebyrliste for en oversigt over gebyrer i tilfælde af sådan manglende overholdelse. C. Information om transporttjenester på moovel og bestillinger via moovel C.1 Information om transporttjenester på moovel C.1.1 Brugere og Kunder kan via moovel se tilgængelig information vedrørende transporttjenester for visse ruter ("fra A til B"). moovel anvender primært oplysninger og data fra tredjemand til denne funktion. moovel GmbH gennemgår ikke oplysninger fra tredjemand og kan ikke garantere, at disse oplysninger er fuldstændige eller korrekte. De oplysninger, der vises for transporttjenester, herunder omkostninger (såsom taxipriser), kan være baseret på estimater. Grundlaget for estimater vil løbende variere (eksempelvis på grund af trafiksituationen). C.1.2 Brugeren og Kunden er ansvarlig for selv at gennemgå og vurdere de viste oplysninger for at vurdere det viste estimat, og hvorvidt resultaterne opfylder Brugerens/Kundens behov (eksempelvis i forhold til rejsetid eller særlige krav til transport af baggage). 5

6 C.1.3 Kunderne har adgang til andre funktioner (eksempelvis at gemme foretrukne forbindelser). C.2 Bestilling af transporttjenester på moovel C.2.1 Bestilling af transporttjenester fra Udbydere via moovel foretages ved brug af moovel Brugernavn (B.1) samt betaling enten via moovel betalingsfunktionen (B.3) eller direkte til Udbyderen. Udbydere kan også give mulighed for, at Kunderne kan bestille transporttjenester via moovel med moovel Brugernavnet. Bestemmelser om kundebestillinger i den relevante Udbyders vilkår vil ligeledes finde anvendelse. Såfremt en reservation er gratis for Kunden, er det ikke påkrævet at være tilmeldt moovel betalingsfunktionen for at kunne foretage en reservation. C.2.2 Ud fra de transporttjenester, der vises, kan Kunderne vælge hvilken tjeneste, de ønsker at bestille fra Udbyderen via moovel. Bestillinger er bindende for Kunden og medfører et gebyr ("Reservationsforespørgsel"). En Reservationsforespørgsel er Kundens tilbud om at indgå en aftale om den ønskede transporttjeneste med den relevante Udbyder ("Transportaftale"). moovel GmbH er af Kunden autoriseret men ikke forpligtet til at videresende Kundens Reservationsforespørgsel til den relevante Udbyder. Reservation af en transporttjeneste er omfattet af Udbyderens vilkår. C.2.3 Kundens betaling sker sædvanligvis på tidspunktet for reservationen ved hjælp af moovel betalingsfunktionen (B.3). Der kan være nogle Udbydere, hvor brugen af moovel betalingsfunktionen ikke er muligt. I disse tilfælde skal Kunden betale direkte til Udbyderen ved at indtaste Kundens betalingsoplysninger igen og acceptere betalingen samt betalingsbetingelserne. C.2.4 moovel GmbH kan videresende Udbyderens svar på en Reservationsforespørgsel til Kunden, men moovel GmbH er ikke forpligtet hertil. En Transportaftale er endelig og bindende mellem Kunden og Udbyderen, når Udbyderen accepterer Kundens Reservationsforespørgsel. moovel GmbH er ikke part i en Transportaftale, 6

7 medmindre selskabet er Udbyder af transporttjenesten. Gennemførelse af en Transportaftale er omfattet af Udbyderens vilkår. C.2.5 moovel GmbH kan videresende oplysninger til Kunden, som Udbyderen har sendt til moovel vedrørende brug af en transporttjeneste (f.eks. billetinformation), men moovel GmbH er ikke forpligtet hertil. D. Fællesbestemmelser D.1 Betaling D.1.1 Det er generelt gratis for Brugeren og Kunden at benytte moovel og moovel Brugernavn. Brugeren og Kunden skal dog selv betale sine udgifter til kommunikation med moovel og for brugen af moovel Brugernavn. Kunden skal betale et gebyr for yderligere tjenester, der er aftalt med moovel GmbH (såsom Validering, jf. B.2.8), i overensstemmelse med den gældende pris- og gebyrliste. D.1.2 Kundens betaling for transporttjenesterne er baseret på den relevante Transportaftale med Udbyderen. Tjenester, der er aftalt med en Samarbejdspartner, som benyttes via moovel Brugernavn, er underlagt de vilkår, som Samarbejdspartneren har fastlagt. moovel GmbH kan også udstede fakturaer på vegne af Udbydere eller Samarbejdspartnere og kan fremsende disse fakturaer til Kunderne, herunder som én samlet faktura for flere forskellige tjenester. D.1.3 Udbydere og Samarbejdspartnere kan overdrage betalingskrav til moovel GmbH, hvorefter betaling med frigørende virkning kun kan ske til moovel GmbH. Hvis et betalingskrav skal betales af Kunden i en anden valuta end Kundens nationale valuta ("Betalingskrav i Udenlandsk Valuta"), kan moovel GmbH anmode om betaling i Kundens nationale valuta og derefter omregne Betalingskravet i Udenlandsk Valuta ved at anvende den gældende valutakurs. moovel GmbH kan opkræve Kunden et gebyr for omveksling, hvilket gebyr fremgår af den gældende pris- og gebyrliste. D.1.4 Kundens kontaktperson i forhold til transporttjenester og betaling derfor er den Udbyder, der er part i den relevante Transportaftale. Kundens kontaktperson for tjenester, der er aftalt med en Samarbejdspartner, er Samarbejdspartneren. 7

8 Kunden kan kun anmode om tilbagebetaling fra den relevante kontaktperson; kontaktpersonen kan også ekspedere en tilbagebetaling via moovel. D.2 Kundens Forpligtelser D.2.1 Kunden er ansvarlig for at overholde alle krav vedrørende brug af transporttjenester eller tjenester, der er aftalt med Samarbejdspartneren, i henhold til de gældende vilkår og lovgivning (såsom gyldigt kørekort påkrævet for at leje et køretøj, legitimation osv.). D.2.2 Kunden skal holde moovel GmbH skadesløs for så vidt angår krav fra tredjemand, som skyldes Kundens brug af moovel og Kundens brug af moovel Brugernavn, medmindre moovel GmbH er ansvarlig for disse krav. D.2.3 moovel GmbH kan assistere Udbydere eller Samarbejdspartnere på deres vegne i forbindelse med deres tjenester. Uanset dette er Kunden fortsat forpligtet i overensstemmelse med såvel Transportaftalen, som Kundens andre aftaler med en Samarbejdspartner. D.3 Tilgængelighed og garanti D.3.1 Kunden har ikke krav på tilgængelighed, kvalitet, tjenestedata eller teknisk support til moovel eller moovel Brugernavnet. moovel GmbH forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, begrænse eller ophæve moovel og moovel Brugernavnet. Dette sker uden betydning for såvel eksisterende Transportaftaler som aftaler mellem Kunder og Samarbejdspartnere. D.3.2 moovel GmbH kan ikke garantere, at de oplysninger, som tredjemand (såsom Udbydere) formidler, er nøjagtige, korrekte eller fuldstændige. D.3.3 moovel GmbH kan ikke garantere for transporttjenester, medmindre selskabet selv er Udbyder af de pågældende transporttjenester. Udbyderen er i alle tilfælde Kundens kontaktperson vedrørende spørgsmål og krav vedrørende Transportaftalen samt opfyldelsen heraf. Kontaktpersonen vedrørende tjenester, der er aftalt med Samarbejdspartnere, er i alle tilfælde Samarbejdspartneren. 8

9 D.3.4 Medmindre andet fremgår udtrykkeligt af disse Vilkår, garanterer moovel GmbH ikke for korrekt opfyldelsen af aktiviteter eller ydelser omfattet af disse Vilkår, herunder særligt i forhold til ydelser under en Transportaftale. D.4 Ansvarsbegrænsning D.4.1 Medmindre andet måtte følge af gældende lovgivning, er moovel GmbH alene ansvarlig for skader, der opstår på grund af forsæt eller grov uagtsomhed fra moovel GmbH's side eller parter, som moovel GmbH er ansvarlig for. D.4.2 I tilfælde af mindre grov uagtsomhed er moovel GmbH kun ansvarlig for misligholdelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser og kun for påregnelige, almindelige skader. Ved væsentlige kontraktmæssige forpligtelser forstås de forpligtelser, som nødvendigvis skal opfyldes, for at kontrakten er opfyldt på behørig vis, og hvis opfyldelse en Bruger må kunne have tillid til. Bestemmelserne i nærværende Punkt D.4.2 gælder også tredjemand, som moovel GmbH er ansvarlig for. D.4.3 Ansvarsbegrænsninger gælder ikke i det omfang, moovel GmbH har udstedt en garanti derfor, for personskader forårsaget ved en kulpøs handling, eller for krav i henhold til den gældende lov om produktansvar. D.5 Ændringer i nærværende Vilkår Moovel GmbH forbeholder sig ret til at foretage rimelige ændringer i disse Vilkår, herunder for at reflektere modificeret indhold på moovel. Kunderne vil blive informeret om sådanne ændringer i tekstform via , og andre Brugere vil blive informeret via offentliggørelse på moovel med et varsel på mindst seks uger. Ændringerne anses for accepteret, hvis Kunden/Brugeren ikke skriftligt gør indsigelser inden for varselsperioden, eller hvis Kunden/Brugeren fortsætter med at bruge moovel efter varselsperiodens udløb. Disse oplysninger vil være inkluderet i moovel GmbH's varsling. Hvis en Kunde/Bruger gør indsigelser mod ændringen af Vilkårene, vil dette blive betragtet som en opsigelse af Kundens moovel Konto uden varsel (jf. B.2.7). D.6 Øvrige bestemmelser 9

10 D.6.1 Ingen dele af eller indhold på moovel må genbruges eller systematisk udtrækkes uden udtrykkeligt, skriftlig samtykke fra moovel GmbH. D.6.2 Nærværende Vilkår udgør det samlede aftalegrundlag mellem moovel GmbH og Brugeren vedrørende formålet med aftalen. Der er ingen øvrige aftaler. Ændringer og tillægsaftaler til disse Vilkår skal foreligge skriftligt for at være gældende. D.7.3 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse Vilkår er eller bliver ugyldige, vil dette ikke påvirke de resterende bestemmelsers gyldighed. Parterne skal herefter revidere disse Vilkår for at opretholde parternes formodede hensigt. D.7.4 Disse Vilkår samt opfyldelsen heraf er underlagt tysk lov; FN's Konvention om Internationalt Løsørekøb (CISG) finder ikke anvendelse. D.7.5 Hvis Brugeren eller Kunder er en erhvervsdrivende, en juridisk enhed, eller i øvrigt ikke underlagt et indenlandsk værneting, vil retterne i Stuttgart (Tyskland) have enekompetence i enhver tvist, der måtte opstå på grund af og i forbindelse med disse Vilkår. Dette er uden præjudice for lovbestemte, ufravigelige regler om værneting \ v1 * 16. september

11 Pris- og gebyrliste for moovel GmbH Kunder med fast Kunder med fast Kunder med fast bopæl bopæl i England bopæl i Danmark i EURO ( )-lande Valideringsgebyr GBP 14,99 DKK 200,00 EUR 19,00 Gebyr ved GBP 2,50 DKK 25,00 EUR 2,50 mangelfuld betaling* Rykkergebyr* GBP 2,50 DKK 100,00 EUR 2,50 *Disse gebyrer opkræves i tilfælde af mangelfuld betaling eller fejlagtig anvendelse af moovel GmbH's betalingsfunktion. Gældende fra 1. maj 2014 moovel GmbH Fasanenweg Leinfelden-Echterdingen Germany Bestyrelse: Robert Henrich, Marcus Spickermann Hjemsted: Leinfelden-Echterdingen Værneting: Byretten i Stuttgart Registreringsnr.: HRB-Nr Momsnr.: DE

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge.

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge. 1. Anvendelsesområde wwg worldwidegames GmbH driver en online-spilportal ved hjælp af forskellige toplevel-domæner (playnik.com, play-nick.com, playnik.de m.fl.) samt forskellige underdomæner og kaldenavne

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for benyttelse af PARSHIP.dk - version 10.05.2010 Når De tilmelder Dem som kunde hos PARSHIP (kontrahent er PARSHIP GmbH, Speersort

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

DELTAGERKONTRAKT MELLEM

DELTAGERKONTRAKT MELLEM DELTAGERKONTRAKT MELLEM 1. Lyskildebranchens WEEE Forening (herefter kaldet LWF ) med hjemstedsadresse. Korskildelund 6, 2670 Greve, ved nærværende aftale repræsenteret af Jan Bielefeldt i sin egenskab

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

I. Informationer om fjernsalg og indgåelse af aftaler inden for elektronisk handel

I. Informationer om fjernsalg og indgåelse af aftaler inden for elektronisk handel Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle bestillinger via websiden www.dækekspert.dk. For enhver aftale er de på bestillingstidspunktet gyldige salgs- og leveringsbetingelser gældende.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen:

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen: Version 3 Aftale om køb af adgang til e-cmr Aftale indgået via ecmr.dk selvregistrering med NemID. 1. Aftalens genstand 1.1 Adgang, programmel og applikationer tilhørende produktet e-cmr til, at oprette,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Betingelser for Alka tank&tjen.

Betingelser for Alka tank&tjen. Betingelser for Alka tank&tjen. Forbrugere Gælder fra 25. oktober 2016 Indledning Alka tank&tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2.

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2. Konsulentaftale Indgået mellem konsulentfirmaet MersilConsult.dk/Mersil aps Tlf.: 93 10 15 93 E-mail: info@mersilconsult.dk I det følgende betegnet Konsulenten Og Selskabet xxxxx I det følgende kaldet

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere