Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn"

Transkript

1 Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås via internettet eller den dertil udviklede app. moovel tilbyder mulighed for at få vist og kunne bestille forskellige transportydelser fra udbydere, der samarbejder med moovel ("Udbydere"). moovel GmbH kan også være en Udbyder af transportydelser. moovel GmbH er ikke udbyder af turist-, rundrejser eller lignende. En "Bruger" under disse Vilkår betyder dig som bruger af moovel. Brugere kan kun være fysiske personer, medmindre de udtrykkeligt er registreret hos moovel som et selskab (juridisk enhed). Visse tjenester via moovel er kun tilgængelige for Brugere, som har et moovel brugernavn ("Kunder"). moovel brugernavnet kan også anvendes af Kunder for at få adgang til ydelser, som leveres af visse af moovel GmbH's samarbejdspartnere ("Samarbejdspartnere"). A. Formål med disse Vilkår Disse Vilkår finder anvendelse for Brugeres og Kunders anvendelse af moovel via internettet og/eller apps samt Kunders brug af deres moovel Konto og moovel brugernavn. Ved bestilling af ydelser fra en Udbyder via moovel vil aftaleforholdet være direkte mellem Kunden og den relevante Udbyder og vil være underlagt denne Udbyders almindelige vilkår (en "Transportaftale") i stedet for nærværende Vilkår. moovel GmbH skal i så henseende alene anses for at formidle kontakt mellem Kunden og den relevante Udbyder. B. moovel Konto med moovel Brugernavn og betalingsfunktion B.1. Registrering af en moovel Konto B.1.1 En moovel Konto er oprettet og registreret, når en Bruger færdiggør online registreringsproceduren, accepterer disse Vilkår, og moovel GmbH fremsender en bekræftelse til Brugeren om, at dennes registrering er gennemført.

2 Efter registreringen er gennemført, vil moovel GmbH levere en konto ("moovel Konto") til Kunden med et efter Kundens valg tilhørende brugernavn ("moovel Brugernavn"), moovel kodeord og personligt identifikationsnummer ("moovel PIN") (jf. punkt B.2) samt mulighed for at tilmelde sig moovels betalingsfunktion (jf. punkt B.3). B.1.2 Et selskab (juridisk enhed) kan kun registreres som Kunde via en fysisk person, der allerede er oprettet som Kunde, og som bekræfter at være berettiget til at indgå bindende aftale på selskabets vegne i relation til disse Vilkår og dennes moovel Konto. Når selskabet er registeret som Kunde, har ovennævnte fysiske person administratorrettigheder over dennes og selskabets moovel Konto (inklusiv mulighed for at oprette andre autoriserede brugere fra selskabet, som kan anvende betalingspligtige ydelser). Den fysiske person, som forestår registreringen, må alene foretage handlinger i det omfang, denne er bemyndiget dertil. Den fysiske person er ansvarlig for enhver virkning eller tab som følge af manglende bemyndigelse. B.2 moovel Konto og moovel Brugernavn B.2.1 Brugeren skal give fuldstændige oplysninger vedrørende dennes navn, adresse, e- mailadresse og yderligere oplysninger, som måtte være påkrævet for at kunne oprette en moovel Konto (jf. punkt B.2.3). Punkt B.3 finder desuden anvendelse i forhold til moovels betalingsfunktion. moovel GmbH forbeholder sig ret til at afvise registrering af en moovel Konto, særligt såfremt der er begrundet mistanke om, at Brugeren ikke vil overholde disse Vilkår. B.2.2 Kunder skal holde deres logininformationer (moovel Brugernavn, moovel kodeord og moovel PIN) fortroligt og må ikke lade tredjemand få adgang til moovel ved brug af deres logininformationer eller på anden vis give tredjemand mulighed for at anvende deres logininformationer. Kunder er ansvarlige for ethvert brug af moovel ved brug af Kundens logininformationer samt enhver anden brug af deres logininformationer. B.2.3 Kunder skal sørge for, at alle data vedrørende moovel Kontoen konstant er opdaterede. Dette inkluderer informationer vedrørende navn, adresse, e- mailadresse, mobilnummer og, i det omfang det anvendes, betalingsoplysninger til brug for moovels betalingsfunktion. 2

3 B.2.4 Samarbejdspartnere kan give Kunder mulighed for at anvende Kundens moovel Brugernavn i forbindelse med brug af Samarbejdspartnerens tilbud eller ydelser. Ved at tilgå og gøre brug af Samarbejdspartnerens tilbud og ydelser ved brug af sit moovel Brugernavn accepterer Kunden, at moovel GmbH må dele informationer vedrørende Kunden med Samarbejdspartneren med henblik på at sammenholde disse med tilsvarende informationer, som Samarbejdspartneren er i besiddelse af. Kunden accepterer desuden, at øvrige informationer, der fremgår under Kundens moovel Konto, må overføres og udveksles med Samarbejdspartneren, i det omfang dette er krævet af Samarbejdspartneren for at kunne tilbyde tilbud og ydelser. B.2.5 En moovel Konto giver også mulighed for at se en oversigt over nuværende og afsluttede ture og transportydelser, som er bestilt, faktureret og/eller betalt via moovel. B.2.6 moovel GmbH er berettiget til at blokere en Kundes moovel Konto og moovel Brugernavn, hvis a) Kunden har afgivet forkerte informationer, eller b) det ikke har været muligt at komme i kontakt med Kunden via de angivne kontaktoplysninger (eksempelvis hvis adresse eller mobilnummer er forældet), eller c) Kunden misligholder disse Vilkår, medmindre der er tale om en ubetydelig misligholdelse eller som følge af forhold uden for Kundens kontrol, eller d) det er berettiget at antage, at Kunden ikke vil overholde disse Vilkår. B.2.7 En Kunde kan til enhver tid vælge at opsige sin moovel Konto ved skriftlig meddelelse herom til moovel GmbH via til moovel GmbH er til enhver tid berettiget til at opsige en moovel Konto med 14 dages varsel til Kunden. Opsigelse af en moovel Konto vil ikke påvirke igangværende Transportaftaler eller tidligere brug af moovel Brugernavn. Annullering af en Transportaftale skal ske i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som er gældende for den relevante Transportaftale. Uanset ovenstående er en part berettiget til at ophæve uden varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse. B.2.8 Nogle Udbydere kan kræve, at Kunden skal verificere, at denne har et gyldigt kørekort ("Validering"), for at Kunden kan få adgang til at booke Udbyderens transporttjenester (når de pågældende transporttjenester medfører brug af et 3

4 køretøj). For at opfylde dette krav kan moovel GmbH tilbyde Kunden en Valideringsservice mod betaling af et gebyr, jf. moovel GmbH's gældende pris- og gebyrliste. Det står Kunden frit for at benytte denne Validering eller at undlade at bestille de pågældende tjenester via moovel. Såfremt moovel GmbH yder Valideringsservicen, skal Kunden give fuldstændige og korrekte oplysninger vedrørende Kundens kørekort (herunder navn, udstedelsesdato, udstedelsesmyndighed og kørekortnummer), og Kunden skal omgående give moovel GmbH besked, hvis de pågældende oplysninger, der er oplyst overfor moovel GmbH, ændres. Derudover skal Kunden fremvise sit kørekort samt egnet ID til et valideringskontor, der er autoriseret af moovel GmbH. Hvis Valideringen godkendes, vil dette blive noteret på Kundens moovel Konto. moovel GmbH forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode Kunden om at bekræfte og dokumentere, at denne (fortsat) har et gyldigt kørekort. Endvidere forbeholder moovel GmbH sig ret til at undlade at videresende Kundens reservationsforespørgsel vedrørende et køretøj til den relevante Udbyder, hvis selskabet har en berettiget grund til at formode, at Kunden ikke vil overholde Transportaftalen eller Udbyderens vilkår, der finder anvendelse på Transportaftalen. B.3 moovel betalingsfunktion B.3.1 For at kunne bruge moovel betalingsfunktionen skal Kunden tilmelde sit moovel Brugernavn til betalingssystemet og indtaste sine betalingsoplysninger (f.eks. bankkonto eller kredit-/hævekortoplysninger) i den relevante sektion af moovel Kontoen. Kunden er forpligtet til at oplyse fuldstændige og korrekte betalingsoplysninger og til straks at opdatere disse oplysninger, hvis der sker ændringer heri. moovel GmbH kan afvise en Kundes betalingsmetode. Der kan kun benyttes visse betalingsmetoder for transporttjenester via moovel eller tjenester fra moovel GmbH's Samarbejdspartnere. B.3.2 For at kunne bruge moovel betalingsfunktionen til en reservationsforespørgsel eller anden brug af Kundens moovel Brugernavn skal Kunden godkende betalingen ved at indtaste sin moovel PIN. Når dette sker, accepterer Kunden, at modtageren opkræver betaling under brug af Kundens betalingsoplysninger (se også D.1.3) for den pågældende anvendelse af moovel Brugernavnet. moovel 4

5 GmbH forbeholder sig ret til at forlange, at brug af moovel betalingsfunktionen kræver en kreditgodkendelse. B.3.3 Kunden kan deaktivere moovel betalingsfunktionen ved at slette sine betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger og kredit-/hævekortoplysninger) fra sin moovel Konto. moovel GmbH kan blokere Kundens adgang til moovel betalingsfunktionen, hvis selskabet har en valid grund hertil, eksempelvis forsinket eller manglende betaling, eller manglende kreditgodkendelse. Hvis Kundens moovel Konto (B.2.6) blokeres, vil betalingsfunktionen også blive blokeret. Dette påvirker ikke betalinger, der er godkendt med Kundens moovel PIN, forud for at kontoen blev blokeret af moovel GmbH. B.3.4 moovel GmbH kan forlange, at Kunden skal betale et gebyr ved manglende overholdelse af bestemmelserne for brug af moovel betalingsfunktionen, eksempelvis forsinket betaling eller mangelfulde betalingsoplysninger. Der henvises til moovel GmbH's betalings- og gebyrliste for en oversigt over gebyrer i tilfælde af sådan manglende overholdelse. C. Information om transporttjenester på moovel og bestillinger via moovel C.1 Information om transporttjenester på moovel C.1.1 Brugere og Kunder kan via moovel se tilgængelig information vedrørende transporttjenester for visse ruter ("fra A til B"). moovel anvender primært oplysninger og data fra tredjemand til denne funktion. moovel GmbH gennemgår ikke oplysninger fra tredjemand og kan ikke garantere, at disse oplysninger er fuldstændige eller korrekte. De oplysninger, der vises for transporttjenester, herunder omkostninger (såsom taxipriser), kan være baseret på estimater. Grundlaget for estimater vil løbende variere (eksempelvis på grund af trafiksituationen). C.1.2 Brugeren og Kunden er ansvarlig for selv at gennemgå og vurdere de viste oplysninger for at vurdere det viste estimat, og hvorvidt resultaterne opfylder Brugerens/Kundens behov (eksempelvis i forhold til rejsetid eller særlige krav til transport af baggage). 5

6 C.1.3 Kunderne har adgang til andre funktioner (eksempelvis at gemme foretrukne forbindelser). C.2 Bestilling af transporttjenester på moovel C.2.1 Bestilling af transporttjenester fra Udbydere via moovel foretages ved brug af moovel Brugernavn (B.1) samt betaling enten via moovel betalingsfunktionen (B.3) eller direkte til Udbyderen. Udbydere kan også give mulighed for, at Kunderne kan bestille transporttjenester via moovel med moovel Brugernavnet. Bestemmelser om kundebestillinger i den relevante Udbyders vilkår vil ligeledes finde anvendelse. Såfremt en reservation er gratis for Kunden, er det ikke påkrævet at være tilmeldt moovel betalingsfunktionen for at kunne foretage en reservation. C.2.2 Ud fra de transporttjenester, der vises, kan Kunderne vælge hvilken tjeneste, de ønsker at bestille fra Udbyderen via moovel. Bestillinger er bindende for Kunden og medfører et gebyr ("Reservationsforespørgsel"). En Reservationsforespørgsel er Kundens tilbud om at indgå en aftale om den ønskede transporttjeneste med den relevante Udbyder ("Transportaftale"). moovel GmbH er af Kunden autoriseret men ikke forpligtet til at videresende Kundens Reservationsforespørgsel til den relevante Udbyder. Reservation af en transporttjeneste er omfattet af Udbyderens vilkår. C.2.3 Kundens betaling sker sædvanligvis på tidspunktet for reservationen ved hjælp af moovel betalingsfunktionen (B.3). Der kan være nogle Udbydere, hvor brugen af moovel betalingsfunktionen ikke er muligt. I disse tilfælde skal Kunden betale direkte til Udbyderen ved at indtaste Kundens betalingsoplysninger igen og acceptere betalingen samt betalingsbetingelserne. C.2.4 moovel GmbH kan videresende Udbyderens svar på en Reservationsforespørgsel til Kunden, men moovel GmbH er ikke forpligtet hertil. En Transportaftale er endelig og bindende mellem Kunden og Udbyderen, når Udbyderen accepterer Kundens Reservationsforespørgsel. moovel GmbH er ikke part i en Transportaftale, 6

7 medmindre selskabet er Udbyder af transporttjenesten. Gennemførelse af en Transportaftale er omfattet af Udbyderens vilkår. C.2.5 moovel GmbH kan videresende oplysninger til Kunden, som Udbyderen har sendt til moovel vedrørende brug af en transporttjeneste (f.eks. billetinformation), men moovel GmbH er ikke forpligtet hertil. D. Fællesbestemmelser D.1 Betaling D.1.1 Det er generelt gratis for Brugeren og Kunden at benytte moovel og moovel Brugernavn. Brugeren og Kunden skal dog selv betale sine udgifter til kommunikation med moovel og for brugen af moovel Brugernavn. Kunden skal betale et gebyr for yderligere tjenester, der er aftalt med moovel GmbH (såsom Validering, jf. B.2.8), i overensstemmelse med den gældende pris- og gebyrliste. D.1.2 Kundens betaling for transporttjenesterne er baseret på den relevante Transportaftale med Udbyderen. Tjenester, der er aftalt med en Samarbejdspartner, som benyttes via moovel Brugernavn, er underlagt de vilkår, som Samarbejdspartneren har fastlagt. moovel GmbH kan også udstede fakturaer på vegne af Udbydere eller Samarbejdspartnere og kan fremsende disse fakturaer til Kunderne, herunder som én samlet faktura for flere forskellige tjenester. D.1.3 Udbydere og Samarbejdspartnere kan overdrage betalingskrav til moovel GmbH, hvorefter betaling med frigørende virkning kun kan ske til moovel GmbH. Hvis et betalingskrav skal betales af Kunden i en anden valuta end Kundens nationale valuta ("Betalingskrav i Udenlandsk Valuta"), kan moovel GmbH anmode om betaling i Kundens nationale valuta og derefter omregne Betalingskravet i Udenlandsk Valuta ved at anvende den gældende valutakurs. moovel GmbH kan opkræve Kunden et gebyr for omveksling, hvilket gebyr fremgår af den gældende pris- og gebyrliste. D.1.4 Kundens kontaktperson i forhold til transporttjenester og betaling derfor er den Udbyder, der er part i den relevante Transportaftale. Kundens kontaktperson for tjenester, der er aftalt med en Samarbejdspartner, er Samarbejdspartneren. 7

8 Kunden kan kun anmode om tilbagebetaling fra den relevante kontaktperson; kontaktpersonen kan også ekspedere en tilbagebetaling via moovel. D.2 Kundens Forpligtelser D.2.1 Kunden er ansvarlig for at overholde alle krav vedrørende brug af transporttjenester eller tjenester, der er aftalt med Samarbejdspartneren, i henhold til de gældende vilkår og lovgivning (såsom gyldigt kørekort påkrævet for at leje et køretøj, legitimation osv.). D.2.2 Kunden skal holde moovel GmbH skadesløs for så vidt angår krav fra tredjemand, som skyldes Kundens brug af moovel og Kundens brug af moovel Brugernavn, medmindre moovel GmbH er ansvarlig for disse krav. D.2.3 moovel GmbH kan assistere Udbydere eller Samarbejdspartnere på deres vegne i forbindelse med deres tjenester. Uanset dette er Kunden fortsat forpligtet i overensstemmelse med såvel Transportaftalen, som Kundens andre aftaler med en Samarbejdspartner. D.3 Tilgængelighed og garanti D.3.1 Kunden har ikke krav på tilgængelighed, kvalitet, tjenestedata eller teknisk support til moovel eller moovel Brugernavnet. moovel GmbH forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, begrænse eller ophæve moovel og moovel Brugernavnet. Dette sker uden betydning for såvel eksisterende Transportaftaler som aftaler mellem Kunder og Samarbejdspartnere. D.3.2 moovel GmbH kan ikke garantere, at de oplysninger, som tredjemand (såsom Udbydere) formidler, er nøjagtige, korrekte eller fuldstændige. D.3.3 moovel GmbH kan ikke garantere for transporttjenester, medmindre selskabet selv er Udbyder af de pågældende transporttjenester. Udbyderen er i alle tilfælde Kundens kontaktperson vedrørende spørgsmål og krav vedrørende Transportaftalen samt opfyldelsen heraf. Kontaktpersonen vedrørende tjenester, der er aftalt med Samarbejdspartnere, er i alle tilfælde Samarbejdspartneren. 8

9 D.3.4 Medmindre andet fremgår udtrykkeligt af disse Vilkår, garanterer moovel GmbH ikke for korrekt opfyldelsen af aktiviteter eller ydelser omfattet af disse Vilkår, herunder særligt i forhold til ydelser under en Transportaftale. D.4 Ansvarsbegrænsning D.4.1 Medmindre andet måtte følge af gældende lovgivning, er moovel GmbH alene ansvarlig for skader, der opstår på grund af forsæt eller grov uagtsomhed fra moovel GmbH's side eller parter, som moovel GmbH er ansvarlig for. D.4.2 I tilfælde af mindre grov uagtsomhed er moovel GmbH kun ansvarlig for misligholdelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser og kun for påregnelige, almindelige skader. Ved væsentlige kontraktmæssige forpligtelser forstås de forpligtelser, som nødvendigvis skal opfyldes, for at kontrakten er opfyldt på behørig vis, og hvis opfyldelse en Bruger må kunne have tillid til. Bestemmelserne i nærværende Punkt D.4.2 gælder også tredjemand, som moovel GmbH er ansvarlig for. D.4.3 Ansvarsbegrænsninger gælder ikke i det omfang, moovel GmbH har udstedt en garanti derfor, for personskader forårsaget ved en kulpøs handling, eller for krav i henhold til den gældende lov om produktansvar. D.5 Ændringer i nærværende Vilkår Moovel GmbH forbeholder sig ret til at foretage rimelige ændringer i disse Vilkår, herunder for at reflektere modificeret indhold på moovel. Kunderne vil blive informeret om sådanne ændringer i tekstform via , og andre Brugere vil blive informeret via offentliggørelse på moovel med et varsel på mindst seks uger. Ændringerne anses for accepteret, hvis Kunden/Brugeren ikke skriftligt gør indsigelser inden for varselsperioden, eller hvis Kunden/Brugeren fortsætter med at bruge moovel efter varselsperiodens udløb. Disse oplysninger vil være inkluderet i moovel GmbH's varsling. Hvis en Kunde/Bruger gør indsigelser mod ændringen af Vilkårene, vil dette blive betragtet som en opsigelse af Kundens moovel Konto uden varsel (jf. B.2.7). D.6 Øvrige bestemmelser 9

10 D.6.1 Ingen dele af eller indhold på moovel må genbruges eller systematisk udtrækkes uden udtrykkeligt, skriftlig samtykke fra moovel GmbH. D.6.2 Nærværende Vilkår udgør det samlede aftalegrundlag mellem moovel GmbH og Brugeren vedrørende formålet med aftalen. Der er ingen øvrige aftaler. Ændringer og tillægsaftaler til disse Vilkår skal foreligge skriftligt for at være gældende. D.7.3 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse Vilkår er eller bliver ugyldige, vil dette ikke påvirke de resterende bestemmelsers gyldighed. Parterne skal herefter revidere disse Vilkår for at opretholde parternes formodede hensigt. D.7.4 Disse Vilkår samt opfyldelsen heraf er underlagt tysk lov; FN's Konvention om Internationalt Løsørekøb (CISG) finder ikke anvendelse. D.7.5 Hvis Brugeren eller Kunder er en erhvervsdrivende, en juridisk enhed, eller i øvrigt ikke underlagt et indenlandsk værneting, vil retterne i Stuttgart (Tyskland) have enekompetence i enhver tvist, der måtte opstå på grund af og i forbindelse med disse Vilkår. Dette er uden præjudice for lovbestemte, ufravigelige regler om værneting \ v1 * 16. september

11 Pris- og gebyrliste for moovel GmbH Kunder med fast Kunder med fast Kunder med fast bopæl bopæl i England bopæl i Danmark i EURO ( )-lande Valideringsgebyr GBP 14,99 DKK 200,00 EUR 19,00 Gebyr ved GBP 2,50 DKK 25,00 EUR 2,50 mangelfuld betaling* Rykkergebyr* GBP 2,50 DKK 100,00 EUR 2,50 *Disse gebyrer opkræves i tilfælde af mangelfuld betaling eller fejlagtig anvendelse af moovel GmbH's betalingsfunktion. Gældende fra 1. maj 2014 moovel GmbH Fasanenweg Leinfelden-Echterdingen Germany Bestyrelse: Robert Henrich, Marcus Spickermann Hjemsted: Leinfelden-Echterdingen Værneting: Byretten i Stuttgart Registreringsnr.: HRB-Nr Momsnr.: DE

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Budjet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere