Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ AUNING TLF: estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene Hellvik, Peter Bavnshøj. Godkendt af: Beredskabschef Norddjurs: Leif Bang dato Indholdsfortegnelse 1. Formål med beredskabsplan.. 2. Brandforhold... 2.a. Flugtveje og flugtvejsbelysning 2.b. Reservelys 2.c. ABA Automatisk Brandalarmerings Anlæg 2.d.ABDL Automatisk Brand Døre Lukning 2.e. Brandmateriel 2.f. Kartoffelmelsfabrik/fjernlager 2.g. Center for levende Kulturarv/rød lade og drivhus 3. Tilsyn service. 4. Beredskab 4.a. Kontakt til brandvæsen 4.b. Kontakt til ambulance lægevagt/politi 4.c. Personaleplan 4.d. Evakueringsplan Hvad gør jeg ved alarm og brand? 4.e. Evakuering weekender 4.f. Arrangementer 4.g. Museumsgenstande 4.h. Brandkurser 4.i. Personale med 1.hjælps kursus 4.j. Beredskabsansvarlige og deres rolle 4.j. Beredskab restaurant Bilag Plantegninger af Dansk Landbrugsmuseum: Flugtveje, brandmateriel, 1.hjælpskasser Plantegning af Center for den levende Kulturarv: Flugtveje, brandmateriel, 1.hjælpkasser Plantegning af Rød lade og Drivhuse på Dansk Landbrugsmuseum: Flugtveje, brandmateriel, 1.hjælpkasser. Plantegning af Kartoffelmelsfabrik/fjernlager, Århusvej 9, 8963 Auning: Flugtveje, brandmateriel, 1.hjælpskasser. Beredskabsplanen skal revideres én gang årligt og løbende, hvis vigtige ændringer er foretaget. Beredskabsplanen skal gennemgås med personalet én gang årligt.

2 Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ AUNING TLF: estrup.dk 1. Formål med beredskabsplan Beredskabsplanen er en hjælp til at være mere forberedt, hvis brand, ulykker, katastrofer og lign. skulle opstå. Med dette menes der alt fra en mindre arbejdsulykke, til en større brand, hvor mange gæster er i fare. Den er obligatorisk læsning til alle ansatte på museet. Beredskabsplanen skal give personalet på Dansk Landbrugsmuseum Øvelse og medansvar Lære hvordan man forholder sig ved brand og ulykke på museet Ruste til at hjælpe gæster og kolleger i nød (evakueringsplan, personaleplan) Beredskabsplanen kan indeholde tekster, der er nævnt flere steder i forskellige sammenhænge. Beredskabsplanen er udarbejdet som et værktøj til personalet. Den første del kan give oplysninger og fortrolighed med omgivelserne angående brand og ulykke, anden del er direkte handling ved brand eller ulykke. 2. Brandforhold 2.a. Flugtveje og flugtvejsbelysning Nødudgange eller flugtveje er de døre og arealer, hvor folk kan komme igennem uden besvær. Alle de steder hvor det er muligt at komme ud af døre eller udgange og væk fra brand eller ulykke, er flugtveje. Nødudgange er vist med skilte over døren med grønt NØD eller grønt skilt med løbende mand. NØD skiltning over døre skal lyse, så det er muligt at finde nødudgang i mørke. Ved strømsvigt vil de stadig lyse i 30 min. (se bilag 1,2,3,4,5). Flugtvej eller nødudgang skal være let at finde og passere. Der må ikke stå genstande, som spærrer udgang. Flugtvej eller nødudgang skal i museets åbningstid være let at åbne for publikum, der skal ud. Nødudgange der åbnes med nøgle, skal være ulåste i museets åbningstid. Flugtveje er nogle steder vist med grønne pile, der peger i retning af udgang. Gul stribe på gulv i udstillingshaller 1 og 2 er flugtvejsvisning. Skal bruges ved røg i lokale. (se bilag 5).

3 Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ AUNING TLF: estrup.dk 2.b. Reservelys Ved strømsvigt vil reservelys gå i gang, så personer fortsat kan finde vej i mørke. 2.c. ABA Automatisk Brandalarmerings Anlæg Dette anlæg betjener brandalarmerne på Dansk Landbrugsmuseum. Det er installeret ved hovedindgangen til administrationen. Anlægget vil melde alarm ved brand. Butik/ og billetpersonale bliver løbende orienteret om betjening af anlægget. Ansvaret for anlægget er Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg ( / ), Værkstedsleder/smed Flemming Christensen ( / ) 2.d. ABDL Automatisk Brand Døre Lukning Rundt på museet er der installeret branddøre og brandporte. De døre og porte der har automatisk lukning, fungerer således: De sidder til daglig fast ved en magnet bag døren. I de to rum som døren/porten adskiller, er der en detektor/føler, der opfanger røg. Sker dette, vil samtlige døre, der sidder på samme central, lukke sig. De låses ikke! Hver port har sin egen central. (Branddøre og brandporte kan ses på bilag 1,3,4,5). Ved administrationen 1.sal er der 2 branddøre med automatisk lukning (bilag 1). Ved Centralhal er der fordelt 7 branddøre med automatisk lukning (bilag 5). Ved indgang til Besøgsmagasin er der en brandport med automatisk lukning (bilag 3). Midt i Besøgsmagasin kælder og stue er der en brandport med automatisk lukning (bilag 3). I magasin 3 eren er der en brandport med automatisk lukning (bilag 4). I restauranten en branddør med automatisk lukning (bilag 4). Disse døre og porte skal være fri for genstande, der kan forhindre dem i at lukke og der må ikke sættes kiler i for at forhindre dem i at lukke! 2.e. Brandmateriel Som endnu en hjælp til personale og gæster er museet udstyret med diverse brandslukkere, brandslanger, brandtæpper og 1.hjælpskasser efter gældende regler. Det er vigtigt, at personalet lærer at huske de steder, hvor tingene er, når det virkelig gælder. (Se bilag 1 8). Desuden er der rigtig mange steder på museet, små røde firkantede alarmtryk, som er direkte kontakt til brandvæsen, hvis de knuses.

4 Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ AUNING TLF: estrup.dk 2.f. Kartoffelmelsfabrik/fjernlager På vores fjernlager på Århusvej 9, er der placeret brandslukkere og brandslanger fra tidligere ejer, men de er ude af drift og for gamle. Da det er et fjernlager og der ingen gæster er, vil der ikke være det samme behov for beredskab som på museet. Der er foreløbig installeret 2 brandslukkere og 1.hjælpskasse. (se bilag 8) Der mangler stadig mere installation af brandmateriel og installation af brandalarmer. 2.g. Center for levende Kulturarv/rød lade og drivhus I Centeret ved staldene og dyrene er der ligeledes placeret brandslukkere ved skolestue og stald. Også i den røde lade og drivhus er der brandslukker og 1.hjælpskasse (se bilag 6 og 7). 3. Tilsyn service Der bliver en gang om året foretaget eftersyn på brandalarmeringsanlægget, hvor man undersøger, at det virker, som det skal. (Firma: Kidde DK) Ligeledes bliver der foretaget godkendelse af anlægget en gang om året, hvor der tjekkes, om der er sket ændringer ved bygninger, lokaler, tegninger, alarmer osv. Der kan være mangler der skal forbedres eller ændres til næste gang. (Dansk Brand og sikringsteknisk Institut, DBI) Der bliver en gang om året foretaget eftersyn på vores brandslukkere, brandslanger. (LOTEK) Beredskabschef Leif Bang foretager brandeftersyn (tjekker arbejdsmiljø, skiltning, udgange osv. i forhold til brand og beredskab). Han skal både være en hjælp med service og gode råd, men også pege fingre, hvis noget ikke er godt nok. Der bliver hvert andet år foretaget eftersyn og godkendelse på Elsikkerhedsattest. Det er branddøre, reservelys, installationer, nødskiltebelysning. Attesten hænger ved butik og i den gamle stald, hvor den skal være synlig. (Firma: Elektriker Iver, Auning) 1.hjælpskasser med øjenskyllestationer er DLM s Sikkerhedsorganisations ansvar at følge op på og få købt nyt ind. (se bilag 4 8). 4. Beredskab Det er vigtigt at forberede sig på det uventede, så der kan handles, efter hvilken situation der måtte opstå. Derfor er det vigtigt at vide, hvilken rolle man har, når det gælder, og hvad der skal gøres. Er man bare lidt forberedt, kan det afhjælpe sig selv og andre. Samarbejde og sammenhold er også en vigtig faktor i beredskab. 4.a. Kontakt til brandvæsen Ved brand på museet kontaktes alarmcentral 112. Der oplyses om: Hvor ringes der fra Brandens ca. pladsering Om der evt. er personer involveret.

5 Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ AUNING TLF: estrup.dk 4.b. Kontakt til ambulance lægevagt/politi Ved alvorlig personskade kontakt alarmcentral 112 eller lægevagt på Regionhospitalet Randers telefonnr Oplys om: Hvor ringes derfra Hvor og hvad er der sket Hvor mange er kommet til skade Ved ulykke eller andre farligere situationer kontakt alarmcentral på 112 eller Østjyllands politi, Århus på telefonnr c. Personaleplan Som hjælp til evakueringsplanen er museet delt op i hovedsektioner. En personaleplan. Personalet befinder sig i forskellige bygninger i flere etager i dagligdagen. sektion 1. sektion 2. sektion 3. sektion 4. Administrationsbygning stuen/ 1.sal/ 2.sal Børnenes gård, Centralhal, Butik, Udstillinger Billet, Magasin 2, 3 og 4, Smedeværksted, Gregersens hus, Restaurant Udearealer Der hvor man som personale befinder sig ved brand eller ulykke, er det område man skal koncentrere sig om. De områder hvor der er få personer, kan personale i nærheden komme til hjælp. Hjælpe personer ud af bygningerne ved mulig brand og luk altid døre. Forsøge at stoppe ulykke/brand ved evt. brug af brandslukkere og slanger Yde eller skaf 1.hjælp i det omfang man kan til personer i nød Kontakte ambulance, politi eller brandvæsen. Kontakte personale der kan yde 1.hjælp Hvis man befinder sig i en sektion, hvor der intet sker, skal man stadig lede personer ud af bygningen ved alarmsignal. ALLE skal reagere på alarmsignal på BRAND.

6 Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ AUNING TLF: estrup.dk 4.d. Evakueringsplan Hvad gør jeg ved alarm og brand? Alarmsignal lyder. Den ansvarlige for alarmen løber til brandskabet og finder branden, evt. med hjælp af kollega og giver besked videre til butik eller billet som det første Hvis muligt brug højtaleranlæg med rolig stemme Forhold dig til personaleplanen om sektioner og den hjælp, du skal yde i området Afvent om der er brand eller ej. (Ring evt. til kollega). Selvom alarmsignal stopper, må man ikke gå ind, før årsagen er fastslået Ved konstatering af falsk alarm kan gæster bydes ind igen I tilfælde af brand bliv ude Ring 112 / kontakt beredskabsansvarlige Alle elevatorer må ikke benyttes ved brand Hjælp folk med at gå til publikumsparkering. Tæl gæster og personale, så der er ca. antal på, hvor mange der evt. mangler. Hjælp brandvæsen i den rigtige retning fra parkeringspladsen. De beredskabsansvarlige underretter brandvæsen straks ved ankomst om brandens placering og hele situationens omfang. Hvis det brænder i staldene, lukkes dyrene ud og staldlåger/døre lukkes. (Dyr søger tit tryghed ved at løbe ind i stalden igen). (Se bilag 6 og 7). 4.e. Evakuering weekender Personalet i weekenderne er som regel kun 2 personer på arbejde. Brug stadig evakueringsplanen som en fast regel. 4.f. Arrangementer Ved udendørs arrangementer er der ikke så stor risiko ved brand, men der er altid placeret ekstra pulverslukkere ved komfurer og lign. Indendørs arrangementer er der tit mange mennesker inde af gangen. Her er det vigtigt, at man samarbejder med de kolleger, der er på arbejde denne dag. Inden arrangementet, holdes der en kort briefing af brandansvarlige om de vigtige ting, der skal tages højde for på dagen. Ellers holder man sig til evakueringsplanen. Ved selve opstillingen skal man tage højde for brand og sikkerhed. En vigtig opgave er, at sørge for at veje og indgange ved magasiner og udstillinger ikke bliver spærret af biler. Brandvæsen og ambulance skal kunne passere.

7 Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ AUNING TLF: estrup.dk 4.g. Museumsgenstande Museumsgenstande på DLM er mange af de store. Der vil i forhold til DLM s sikringsplan blive udarbejdet en liste over de mest værdifulde genstande. Disse genstande skal, så vidt det er muligt placeres i samme område, så brandvæsenet ved besked om, hvilke genstande der skal forsøges reddet ved brand. Det er ikke personalets opgave at evakuere genstande. 4.h. Brandkurser Personale med 1.hjælpskursus vil, hvis det er muligt, komme på brandkurser 1 gang årligt. 4.i. Personale med 1.hjælps kursus Birthe Kjærsgaard Afløser butik Charlotte M. Brøsted Billet Christian S. Vingborg Landbrug Inge W. Lehmann Billet Inger Jørgensen Afløser butik Karen Schackt Skoletjeneste Lone Christensen Butik Marie H. Rasmussen Afløser butik/billet Ruth T. Nielsen Afløser butik Connie Radza Skoletjeneste Tina S. Vingborg Magasiner Inger B. Jensen Butik Bettina B. Blæsild Museumsinspektør

8 Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ AUNING TLF: estrup.dk 4.j. Beredskabsansvarlige og deres rolle 1. Museumsbetjent Tina S. Vingborg ( / ) 2. Værkstedsleder/smed Flemming Christensen ( / ) 3. Museumsinspektør Jens Aage Søndergaard ( / ) Tina og Flemming er fortrolige med den tekniske del af beredskabet. Håndtering af brandalarmeringsanlæg og fortrolige med diverse installationer i afsnittet om brandforhold. Rolle i det daglige Vedligehold og service af brandalarmeringsanlæg og brandmateriel, eftersyn og godkendelse af anlæg og materiel, alarmer, nød skiltning, nød døre, branddøre, Elsikkerhedsattest, samarbejde med Beredskabschef Norddjurs Leif Bang, beredskab ved arrangementer. Rolle ved brand/ulykke Kontaktperson uden for arbejdstidens ophør I arbejdstiden Finde frem til sted og årsag for brand/ulykke. Tage de hurtige beslutninger og holde gang i evakueringen. Udvise ro og tale fattet. Få styr på hvor mange der er kommet til skade. Kontakt til relevante myndigheder. Efterfølgende opfølgning på hele situationens omfang. Info og opfølgning til kolleger om branden/ulykken i samarbejde med Museumsdirektør Peter Bavnshøj. 4.k. Beredskab restaurant Restaurant Den gamle stald hører også ind under vores beredskabsplan i det daglige. Når der er arrangementer og selskaber uden for vores arbejdstid, skal de bruge deres egen beredskab, men stadig vil Dansk Landbrugsmuseums beredskabsansvarlige være kontaktpersoner ved brand/ulykke. Det er tilhørende bygninger til museet og vedligehold og eftersyn af materiel, Elsikkerhedsattest osv. er vores ansvar. Dog skal Den gamle stald betale for vedligehold. De har desuden deres egen 1.hjælpskasse.

9

10

11

12

13

14

15

16

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Gode råd og forslag til, hvordan du kan forebygge indbrud i dit hjem Indhold Derfor skal du forebygge indbrud 3 Sådan tænker en tyv 4 Gør det svært for tyven

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

LIVE TEST AF BIOGRAF APP

LIVE TEST AF BIOGRAF APP innovationlab SIDE 1 LIVE TEST AF BIOGRAF APP Opsummering af findings fra live test Den opportunistiske biografgænger At gå i biografen er som regel en impulsiv handling. De fleste nævner, at de ikke synes,

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere