Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan Vejlevej Jelling"

Transkript

1 Vejlevej Jelling December 2014

2 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer 6. Arbejdsmiljøorganisationen - Arbejdsmiljøgruppe 7. Kontaktliste 8. IT-sikkerhed 9. Forebyggelse 10. Beredskabsplanen revidering og kvalitetssikring

3 3 af 24 Forord Sikkerhed for medarbejderne og for vores studerende bør være et grundelement i vores planer, procedurer og daglige færden på UCL. Vores sikkerhedsberedskab skal altid have højeste prioritet og være bedst muligt, både hvad angår teknologi, proces og den enkelte medarbejders kompetence og engagement. Denne beredskabsplan er et uundværligt praktisk værktøj både til forebyggelse af ulykker og begrænsning af skader, hvis ulykken sker. Men en plan er naturligvis aldrig bedre end dens implementering. Hver leder og medarbejder må derfor påtage sig ansvar for at have kendskab til beredskabsplanen. Beredskabsplanen er et levende værktøj, som løbende vil blive ajourført og forbedret, ligesom praktisk træning og øvelser vil blive afholdt. Lær beredskabsplanen grundigt at kende, i en nødsituation kan det redde menneskeliv.

4 4 af 24 BRAND I N S T R U K S 1. Alarmer brandvæsnet på (0) Få Studerende, elever og personale ud i det fri Mødested på SAMLINGSPLADS Græsareal ved søen 3. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde 4. Luk døre og vinduer. 5. Ved brandvæsenets ankomst underrettes straks om: er alle personer ude af bygningerne brandstedets beliggenhed brandens omfang

5 5 af 24 Instruks Samlingsplads 1. Følgende personer er udpeget som ansvarlige for samlingsplads: - Studieadministrationen - Pedeller 2. Opgaver: - Opstilling afdelingsvis - Registrer savnede og deres forventede opholdssted - Orienter om det videre forløb 3. Fortæl brandvæsen/indsatsleder hvad du ved om situationen og om nogen savnes

6 6 af 24 Instruks personskade 1. Stands Ulykken 2. Giv livreddende førstehjælp 3. Ring til alarmcentralen Tryk (0)112 - Hvor du ringer fra - Hvad der er sket - Hvor mange tilskadekomne 4. Giv almindelig førstehjælp/berolige Orienter din nærmeste leder Modtag ambulancen

7 7 af 24 Bombetrussel I N S T R U K S 1. Alarmer politiet på (0)112 UCL, Vejlevej 2, Jelling Oplys om hvad Oplys evt. antal personer i bygningen 2. Iværksæt evakuering efter nærmere instruktion fra Politiet 3. Ved beredskabets ankomst underrettes straks om: antal personer i bygningerne truslens placering

8 8 af 24 Skyderi og anden trussel I N S T R U K S 1. Alarmer politiet på (0)112 Oplys om hvad Oplys evt. antal personer 2. Orientering via receptionen: Iværksæt barrikadering og bevar roen Evakuering sker jf. instruks, men ALTID efter forudgående aftale med politiet 4. Ved beredskabets ankomst underrettes straks om: antal personer i bygningen truslens placering

9 Samleplads ved evakuering UCL Beredskabsplan 9 af 24 Situationsplan

10 10 af 24 Bygningstegning Kælderetage = Brandpost

11 11 af 24 Bygningstegning Stueetage = Brandpost = Hjertestarter

12 12 af 24 Bygningstegning 1. sal = Brandpost

13 13 af 24 Bygningstegning 2. sal

14 14 af 24 INSTRUKS VED BYGNINGSSKADE OG FORSYNINGSSVIGT: Ved vandskade Kontakt: Chr. Jansson Ved stormskade Stop skaden om muligt luk for haner, opdæm / bortled. Afbryd maskiner i farezonen. Sikr værdier (presenninger og lignende). Overvejelser: - Pumpning. - Vandstøvsugning. - Fugtmåling og affugtning. Hvis der er hul i bygningsskallen. Åben for vinduer, døre og porte i læsiden så overtrykket falder. Afdæk derefter hullet i vindsiden men tag ingen egen risiko. Sikr værdier. Kontakt: Chr. Jansson Ved strømsvigt Kontakt: Chr. Jansson Overvejelser: - Af- og tildækning. - Redning af bygning og inventar. Sikr maskiner, anlæg og processer mod evt. skader. Overvejelser: - Kontakt til energiselskab Ved varmesvigt Kontakt: Chr. Jansson Overvejelser: - Af- og tildækning. - Redning af bygning og inventar.

15 15 af 24 Kommunikation: Pressen kan man hverken undvære eller undgå. Man kan ikke bestemme over pressen - men man kan selv, langt hen ad vejen, bidrage til at det er de korrekte og ønskede oplysninger, der kommer frem På UCL, Vejlevej, Jelling er det kun følgende der må udtale sig til pressen: Titler: Navn: tlf. arbejde tlf. privat: Mobil: Rektor Erik Knudsen Uddannelseschef Pedel Chr. Jansson Efter et uheld: Sammenkald relevante ansvarlige personer. Skab overblik. Beslut hvem der skal informeres, - om hvad, - af hvem, - hvordan, - og hvornår. Følg op med ny information, når der er vigtigt nyt at fortælle.

16 16 af 24 Sikkerhedssystemer Oversigt over kontrol på anlæg og procedure Brand Sikring Arbejdsmiljø Miljø Anden teknik Årligt ½ årligt Kvartalsvis Månedligt Ugentligt Egen kontrol/service Dagligt Hvem udfører, navn eller funktion. Flugtvejsplan, ophængt i kantine og info X Pedellen Branddøre må ikke være blokeret X - Skiltning, nød- og panikbelysning X - Frie flugtveje X - Kontrol af brandmateriel X - Gasflasker korrekt placeret X - Forbindsstoffer X - Ekstern kontrol/service Eftersyn/service på brandmateriel X Leverandører Automatisk branddørlukningsanlæg X - Tyverialarm X - Hjertestarter X - Ansvarshavende: Chr. Jansson

17 17 af 24 Arbejdsmiljøorganisationen Det er arbejdsmiljøorganisationen der i dagligdagen, og i fredstid, er ansvarlig for sikkerhedsarbejdet i vor virksomhed. Det er organisationens opgave at sikre en tryg og sikker arbejdsplads for de ansatte. Som organisation, har medlemmerne ikke nødvendigvis nogen rolle i forbindelse med egentlige uheld på arbejdspladsen - medmindre disse personer også indgår i indsats og/eller krisegrupper. Organisationen er sammensat af repræsentanter fra lønmodtager- og arbejdsgiversiden. En Arbejdsmiljørepræsentant, skal ved sin tiltrædelse sættes nøje ind i beredskabsplanen. Arbejdsmiljøorganisation Arbejdsmiljøorganisation UCL-Jelling Arbejdsmiljøgruppe

18 18 af 24 Afholdte evakueringsøvelser: Dato: Type: Planlagte evakueringsøvelser: Dato: Type:

19 19 af 24 Evakueringsberedskab Ved brand, bombetrussel eller tilsvarende, er det de faste medarbejderes opgave at organisere en sikker evakuering af bygningerne herunder sikre at studerende benytter de rigtige flugtveje og samling på samlingspladsen Ledelse: Navne: Uddannelseschef, Jelling

20 20 af 24 Krisegruppe (AMU-gruppen) Arbejdsmiljøgruppen træder sammen, når et uheld har en sådan karakter og omfang, at det opleves truende i forhold til virksomhedens fortsatte drift, markedsposition eller image. I kaoset, i timerne efter uheldet, hvor virksomheden er helt eller delvist lammet, er det gruppens opgave - indad til i virksomheden - at støtte op og udvise handlekraft og lederskab. Udad til, at fortælle omverdenen, at vi ser alvorligt på situationen og at vi arbejder på højtryk for at få et overblik og reparere skaderne bedst muligt. De siddende medlemmer af krisegruppen ved UCL - Jelling er: Titel: Navn: Tlf. arbejde: Tlf. privat: Mobil: Arbejdsmiljøgruppen Andre der kan indlemmes i gruppen: Den personaleansvarlige. Den ansvarlige for informationer. En overordnet driftsansvarlig. Den lokale leder på skadestedsadressen. Eksterne rådgivere: Arbejdsmiljørådgivere. Krisepsykologer. Kriseledelsen 3 K er Kommando Kommunikation Kontrol - væk med de demokratiske gruppevise beslutningsprocesser. Gode råd i en krisesituation Fremskaf mest mulig information så hurtigt som muligt. Sikr, at alle som er berørt af krisen, hurtigst muligt får vished om hvad der er sket og hvad der vil ske fremover. Fortæl, at vi skønner at alle procedurer er overholdt - som udgangspunkt, indtil en nærmere undersøgelse belyser noget andet. Udvis forståelse og medfølelse over for pårørende, kunder og ansatte både i ord og handling. Hvis ledelsen kan være personligt til stede, er det godt. Undlad at spare på omkostninger til ramte og berørte personer. Kommunikér tydeligt både internt og eksternt. Vær ærlig Søg hjælp hos eksperter.

21 21 af 24 Kontaktliste - håndværkere, skadesbekæmpelsesfirmaer, myndigheder, leverandører m.v. Firma Tlf. nr. Kontaktperson www/ Bemærkninger Håndværkere AC - El Allan Tørring VVS Claus vvs.dk Janssons Alarm Claus dk Gudmund Skovbjerg Gudmund net.dk Jelling Varmeværk Bjarne Nielsen Jelling Vandværk Ib Højrup gmail.com UCL IT afd. Sikkerhed Murerfirma

22 22 af 24 Forebyggelse af uheld Brand Vær forsigtig ved brug af åben ild. Rygning må kun foregå i henhold til UCL s rygepolitik. Branddøre skal holdes lukkede. Dørens lukkefunktion må ikke spærres af kiler, ledninger eller andre effekter. Indendørs flugtveje skal holdes frie. Udendørs rednings- og adgangsveje for brandvæsnet skal holdes frie. Sluk alt unødvendigt lys og udstyr efter brug kaffemaskiner, EDB- og kopimaskiner (fyraftenscheck).

23 23 af 24 Beredskabsplanen - kvalitetssikring og revision Kvalitetssikring Som garanter for planens kvalitet, opbygning og indhold er der oprettet en beredskabsplangruppe bestående af repræsentanter fra. Ved oprettelsen af denne plan indgik følgende personer i arbejdet: Navne: Uddannelseschef, Jelling Pedel Jens Peter Wojcik Gruppen bør afholde et årligt statusmøde i forbindelse med den årlige revidering. Hovedopgaverne er at udvikle planen og sikre at alle oplysninger er up-to-date. Planen opdateres og vedligeholdes 1 gang årligt. Seneste opdateringer: Dato:

24 24 af 24 Implementering og information til medarbejdere Det er beredskabsplangruppens ansvar at planen er implementeret overfor alle medarbejdere. Væsentlige forandringer skal meddeles Arbejdsmiljøgruppen ved først givne lejlighed. Der udsendes, efter behandling af rettelserne, en ny e-version af planen. Det er beredskabsplangruppens ansvar at fysiske mapper vedligeholdes. Placeringsliste for fysiske beredskabsplanmapper 6 stk. Nr.: 1 Nr.: 2 Nr.: 3 Nr.: 4 Nr.: 5 Nr.: 6 Uddannelseschefen, Jelling Pedeller Studiekontoret Jelling Friskole Personalerum UCL-Jelling Placeres elektronisk på UCL-Jellings hjemmeside

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere