Det Nordlandske Kirke- oil Midi)Ns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Nordlandske Kirke- oil Midi)Ns"

Transkript

1 OVERSIGT OVER Det Nordlandske Kirke- oil Midi)Ns INDTÆGTER OG UDGIFTER Aaret fra 1ste Juli 1887 til 3te Juni UD GIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 189.

2 OVERSIGT OVER Dot 1\orialifil Kirke- og Stoat INDTÆGTER OG UDGIFTER i Aaret fra iste Juli 1887 til 3te Juni UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 189.

3 Register. I. Kapitalfondet Pag General-Balance General-Balancens Særkontoer. I. Kassebeholdning 2 II. Udlaan mod Pantobligationer 2 III. Kjøbesumm.er omsatte til Kornrente IV. Endnu. ikke forfaldne Kjobesummer for solgt Jordegods og Indløsningssummer for Jordafgift.. 8 V. Gjenstaaende Bygselsummer. 1 VI. Indtægtsrestancer VII. Udækkede Forskud og Laan 12 VIII. Beholdning fra 3te Juni IX. Overskud af Aarsregnskabets Indtægter X. Kjøbesummer for i Regnskabsaaret solgt Jordegods med Indløsnings summer for Jordafgift og Landskyld 14 XI. Bygselsummer II. Rentefondet. General-Extrakt 16 Balance I. Indtægter. A. Det ved Anordning af 2de November 1716 Kirkerne paalagte Bidrag 18 B. Renter af Fondets udestaaende Kapitaler 18 C. Jordafgift af solgt Gods D. Jorddrotlige Rettigheder af usolgt Gods 19 E. Indtægter af usolgte Kirker. - 2 F. Andel i Stjørdalens Kongetiende m. V. 21 G. Andre Indtægter 21 II. Udgifter. A. Til Geistlighed og Kirker: I. Lønninger og Lønsbidrag 22 II. Opførelse og Vedligeholdelse af Prestegaarde, Kirker og Forsamlingshuse III. Faste Udgifter ved Kirker og Prestegaarde IV. Udgifter ved Betjeningen og Tilsynet med Jakobselvens Kapel 27 B. Til Almueskolevæsenet: Bidrag til Kommunernes Skolevæsen 27 C. Fondets Bidrag til Lønninger ved Kikedepartementets Kontorer 29 D. Forskjellige Udgifter: I. Løn til Fondets Kasserer 29 II. Midlertidige og tilfældige Udgifter 3 E. Til Indtægt for Rentefondet 31 Anhang. 1. Kassebeholdning Indtægtsrestancer Udgiftsrestancer. 32

4

5 * $.4 CD CD CD VO ce E W ri g Ck) (X) rí. 4. bp rt a) rn r-, ccs f7:14 r;2 CD tf3rt, CD cd ;1 rn ;-1 E Ce) cd cd rn rts ;-1 '1),H CI) e4) :11 t13 ) to,54."1:j 7.! q-ca grp% CD al (4 CD IS, to 7:5 16) p. r, Car) P=4,Y1 = C4... o a.* = as 4..., 1.1. CD In CO "CH CD... C) 41 CO CrJ Cn CO C) V) Cn r... c)... cp Z`...- c::; ci kra o...o k o cc -,,t,c,/ co,14 =.-cp,. - c2) _,,,ii - ko cq co 4) 4 c) oo co co- z.--- ;:Z (..:n Cn r *.s bo * $.4 A-I O(1) 4-4 (1) ;4. r:1 Et),, '-' CD (-4 M ;-4 g to Z. ;-.1. a). O 4,-. a, ce.,...,._,... pe, A c, i cd ""4 (i) ).--( g P "...,.._., -...,, - Of) - "te' rr9 ZW cl> o..--.,..., to o.+4, rn ci, rw bl) ce o ;-. rd pq C.) ul. '54 P4 t rc9 r'd,..9 CD ton t.h. 5 72/ 11 PT-q,---4 o P =,... r'd.4-4 g r.w s, ci.) o6 ca CD,g H H., c.),cj --D Cd r4 7:2 GO M rn (;) -4, ta),..w...4 (1) Ct C.) g 4-, )."-Z U' m ca 42 z 4., Et3,... ti, ri la rc1v,..., (I) r-d M g 'C'' ::8 g if g r-cl U2 I-1 )--1 D

6 2 C.C:) GO CO 4 4

7 o (=> Go GN/ CD CD CorD r1 r c) ocs c) r.1 C)c) c> o c) 6 in co co-is co - c) c) c) o 6 (6 r-i C.) CNI G.4 CO to Z '-CO ISI. ce In r-i,...4 T. kr) Co C2) o Is_ r-.i P., ;.-I GNI 'csk GO ) ;.-, i-w ri cp g. Ft Co 6 co pi co-6 cd..:14 '11Z t. 1-ri E---i.-1 Z.. u) Z cd i c3. rn c.) ;... H,.... c4-, to ;.: CO r-s co CO CO ri cd ±' at -4:,4' -1 r.-4.+d (- c' C'f'D cz o sii. bp 4 GN/ '''' r-c) rti -.. b7. r.': 71 7'1 87.o,,-, rcs r--1 g Fei T., ' ca w,..., Efl EP..) cd Ft ri,...4 c;.. ;.-i P--. to 2 Z:4) e.w r---4 g P P"'"4 i Up.... IJ:, c'ni z t43,,..,',,v,.., 1, r--, CO 7,1 CD C"' (1)...,,,,.., -4, Z..t2 c..-4.,-. ), ;.4 -,,c)..., rn -+' C:5) r...4 CO COO)..% , CO CD.'14,-", r 'C' -, 'th,,, r GN2-43 C1) 42, H (a),..--.cd al.,- rt:i, : '-CO g 4-4 r, W CO ra-3-1, r. r-4 bp..1., c""- ce o Cf P,--`-;.' ;-4 i.z.4 )...4 -: E e g,-4,---,,, g gi), fei a.),..., c"/ c.,/, E p.. q rt I. oll '-CO '-CO e r-c1 Z".- o rt CO r-4 ;-I,4 CO-.-, CO ''. CO ri cd $ rd cd Ce CO cd,--, cd,-.4,-. ) ri. G-I I. C., = C.. C.., Ç. Cb Z CO,,. ;-, CL) CL) ;-4 i-r ;.1 CI),C2 GN/ C\1 C7 CO CO CO CN/ CO '41 GNI GN2 CO CO CO CO

8 o c) c) c) c:) c) coo (5 <5 d o co cp cs) of..7tr cf co- -t P-I CD M --1,-., g M M C/2 ce r-.4 r...4,...4 ;., H 4 cl) cp a) a) 4.) -4, ±1-... U) CO Cl)V Cl) Cl) "...I i...i T...1 /...4 r. r.. 2 o o c; c) cc) o c) co cc c\/ c) c:) o c: o c o ci c5 c5 c; c; c; c)c) c) c;) o,s-, c) c) oö c) -,:t( co-l-..-cf,-. c) I c) c (:). o c) 4 c5 cf) c: c) c co c,/ c) t-- c,/ o _,:,/ o,i4 c:) r--4,zt4 C CNi'C \i't.: 6 Z": ri cis G',2 ccr, ul Cr) C,1,, C' cq GO dq rzi. t"... = Ct L''" GO C'-) C'l C\/ In C.) GO C\1? I "--4, Z 1-7:1 CN r--.4 C). 6 6,-x a.) v., Z. Z 6 ZQ c:5 cf).. - Z Z*. z Z w r-i Z-, 4-4,,--, v-,.,...,, z1.4 te 4 "d - Ce ;-I CO r--4 - ce , '4,..x I g4 1 -re,t,::,--, cd,. cd. cd 7" rr.:-1,-. -zaf) sa 'a c3r'""' :.- 4 &ei ca M :71 E ;-',,.. t. rz, rd.,, C73. -Ein. -.. ct '' cl,-- Ft ri:',-. rzi r-- E -4.rti cd 'CC g P-4 z r14 o (4 tiy-' ' ' 1,--.. = 7:3 P.;..2'.7, Z S-4 O... cl) r.-4,--4 1-' ;-. e ' Ce C) 4' -P E-.4 ; ;- C-? C Di Ç '; C..;4 C. r., C -4 ri El C.. c, , o r..4. g Pr4 r-t: Z rt:1 rt co r'd 'd pi Fc:s -... ;-. t4.4 a.) cp r. / a) ) a.) ci c'l r.-1 cu cál Z CC P4 E a 'Z E P-1 '. Ft g cd (i) Ft 5.-, rd rt rt "- 4 ;) ;) ct 4 :-. 9 ri) ;.( -P -4 F-4 ;-4 ;.4 C11 O CC CC -.. Cd Ct Ct '" = = c. = cd W g CI CC CC (.. C.. Ç., = C.. rg -4-. CD al bp rd --P g '.4. g r4 g Ce,.,',1 C) Fil l C) )-i-t rn al O '''l,.,7 ).-.D 6 ;-.4.. O F gi ;..,..,q cd cd, 1 i CC) t cc ) C\1 C 1 C\I cc c. c cc.ð C\1 cc CO CO CO CO CC) c.ð

9 C) o o C C o o o c; C (z) C oc s c) c,/c cq o o o Vir' r4' C.6 CisL-2 C'Or' r.4 G2',4 p 4:13 C> c.. C) C1) a) CD C1) CL) d) (i) C1) CD CL) C/2 r12 (12 VI 2 EI2 2 Cl) 2 2 M g C) i...4,..4,...1 r-r4 r1 r...4 r-i yr.4 r--i rr4 r-, CD '71q r-5 c,,f C.,2 C. o o 6 c; c:::) c) o o o o o o,...4 C S C\1 C.C) CO In CO CrJ :t+-c, dl-v-l--- C6 CO- (7';'CO-CS CO.' r-i r-.4,..i C\1 CNI - 5 4:6 C-) (...) C...) (...) o ( cs--1 -ti V C) CO kn kr-) c.,/ c\/ kn cl, T--i co co Cr> In CN7 1 tzti CO- (7)-,...t C\i- CO- CS CO" Cn- - CO- 4 dl' CN2,-.$ V ri r..1 zi. r-o-c-,1 co ce '''', v's cp:-.) kn ct..., ' F,.:, ;-1 CO Cl) ab a) '''' P bp GNI, C\1,--( ca rx 6-4S.. gi. C I 4.1 cd os ca eln 6 Z. 8 Ee, 6.,54 o co._.., Z Z Z 8 Z Z Ql.,. I i '-' 4 P 4. ;-1 I. ''' H ;-.4 -p co P -p ca,,,,, ;_, ct ;. to z Ce +.' r. -P-4-' -tj '-i CZ3 Ce sci, CC cz. a/ ce rt P c'3. <I.,:a CO 'rg r6n rtj la 7f) '6, 3.% cd zd 4' P-1,-r-4 '-CC '-CC,W = ;_, r-ri -4 P-4 E rc$ - r.' rd ce.,-.. = 1-C dl cn g g Pq g rg P - W p:1 FCC ,-, = CC. p bj) c, p g,..n.--_ s''- ce c,/..- rts p Z o p --4 F.-1,--, bl) P.,-, "--1 p.. ;.., r-,c. -8 Ta a), 4 e,..4 F., cl) c) C.. "T'e c.. c... cb r.w. r-i C.5 o rt = ''' P -.- C1)../. Crl ce sa Ç., t cfl a) r-z::$ 6,C$ a> t-ci z E 'ti.. "g g p c;"( r cp rd rn C) Z`... cp ECC' E E E E i I co 1, VC) C L' \1. '. 1 Cl)ca P,,g "Fj c5 r-.., C/) ;2 ;2 ;2 (2 cil 7, 2 rn,7,34 ;2 Gt 4r'W z cd ;' = ce = = = = = di?.:4) C) a) (2 CC... ;Ti o a) r, -4, CC ua (12 O CD Ci.) P IS, Pq ti2.114 rt Cl) bi) ;.,..c 2 c,. a) C) co ro p ;.4 ro i-li o,.. ;.. CC a).. E-4 C..5 CD k Fral3 2,4., ).,L, c, p. ai cn i, bf) CC 2 CC cd CC c.ð CO C-) C\1 NZt4 CO CO CO CO CO '7f4 "17H '7H ":Iq.ezti CO CD CD C47.) C.C.) CC) CC) CC)

10 - 6 C) C) c, c) c> c> C c) cd c; c54 c:; C cn C i GO" C\i'CO" S. CD C4-1 P-I CD CD CD CD (1) C) CO Cl) -., i. Cl) Cl) Cl) 1,f2 CC, M CC.---, v-4 p... r-4cp1 rj,..-, co ;-4 cn/ In C> M c> ',F4,r>,:t4 ( C.4CC CC 1 c) C C c:) 4c) c) 14-) (:) GO V" G4' co co" 1 co c',/ co cnz c:5-. a) c,/ cn/ -,t4 ;:, w c),,,_..i. 6 co rt , Z. Z Z Z ,,. -I ,7, in Cd Cd cd 'GI dq,..u., li '6, 'F' 7-1 2, e. :::. CC rt C r':ird C:3 rd rt,t3 44 p. up te, g = g 6 g OP g 1 4 ésa c', P '" --' ;.4.. P,-. ;-.... C... d VIk r-i -I. rd rc1.4".' rd Fr d C5 r.w _.,1 A a) $-, a) a) ca a) a.) a.) E p. E E e-h- u2 W Cl)o rn rn vl 7::$ e+-i C O CC ;-4 ce 'n = = cl,--1 a.).rtl cb co o -4-. tl) ca ca O v.w CC ri rd O rri CD ;.I-4. a3 C/2 CD CC CC C) CO. Cl) Cll Z ;.., P. g: cf2 g cl) g a) rd CC,,, rn c) rd rs:2 g cp ;... r.ag al PI d,-. ;-. O g W cai-c:$ ci) <1..,-.,-, CC C) O rg g g tip C. P o a) a) )---z c,.....p u2 g (14 cl) rt. r.. ca P-1 cn. P C) CC 5 W to u2 - L"-- CO c7) C) C,/ ' 7t4 1 In In c.ð cd,.. a2 to ci),t) ti) 1st. g c... t.--.i 1--4

11 co o-d co c) c) Lcz c..c:, z--- c; r--: ci c:i Cn t t-... CX) OD G",2 C',/ Cg --4 C.6s Ctis 6 Cis 1`..4 1,±4 f r..1 C\1 1 CO 7 co,:t1 'et! t-,711 C,2 ca CC }-1 ro (I) T/2 (1). g Cd Cd. ),C).C) :74 ;..I $.4 ;.I 11). CL,.,S.) O.4-,4-4 1-W S P.'.. CD ;r4. ;-i pp ;-, -4-, -4-4 C),., E Fd ) ;45 '',',2' 4... ;45. o-i...pi rd k rd P Ed sa E _..., or-i -.4 CD -I- 3.,1 I'd. -1- co C3 P. ".'1 --.4'.., CI ;.., Ct g, g )..4 pq <1 14 E-1cn )4 gl a3.,..4 w r" g rci ti),_, r,-,,,rzs,.., g '''',..1 P., ce ;Al rg 1.'1 $.4 CC 4..1Ci/ C..4 CC ti-i rd -{-, (1)...CI cd ;74::,,3 f4 V..,T4,W 42 ca. cp o ci) ;..,.,;1o ;-, '12 Ce ;.4 P-, 4 gz (.7.; ;.,-g ;.4 P E.-4 Z r ' El C) g; P; C) ri r.1 sr. *1. *t. to E CC CO

12 Gi ;-4 GO GO `.4 _., co.q co r,. 8 V m (X) 1 t C ces 6 6 c.6 cy; c.6 Cl Cl Cl cr) co 1 Cl Ln GO Cl) M CC,,Z14 CO CD d'd r.1 r 1 CD C. r". `` fi (ID Cl CD Cl) C.. Cl CZ) CD CD CC "44 1CC CC CD "tti 1 Z.""... r--4 In V GO C) In M c.c.= ce:) k.c" Cl `7Fi QD CP*) 6r),±1 c.d CO c7. Cl)Nti C QD Cl 1 6r) M,11 Cl)QD QD,n. cs1 1 Cl Cl) M c.ð CO CO C CO C c.d 1..4 co c7) co co co CO g/d r-r-8 r- GO g c)c)oc::)c)c)c)o C C c)6c)c) dc;c6d666d CC 6 c.c) CO CO C C `7t, Cl 1 11VC '7Fi 11 OC`41,, CD Cl 714CO '44 ta Cf) Cl,tig e--.1 r..4 C- CO C- C C (2) C- C. COco C. c.,1 V CO ti) -F' oo cz-- c, CO CO CC CC r' CC,c,,..., C. r" In CO CO,, v-. GO -4 -, Cl) ;, 13 S-1 F-4,-.4.., r. (1) p-4 r4 $.4 r 4-,,,,,.,,. -4a) ;-4 a/,c2 CI).-= )--z., c3 -,,-.. r,,s)p '= c:, f= 7,'. c7'3 E 4.= , '-. c ' t '-'..,_,..= J '" (1) cá,4 ;._ 4-2 t.1),--z c.. p--,,-_, ci>., r.,;...,d P, c)...z ' cl> ci) c.) P' 4 c ) a) a) (-"' C/ ) c) rt:i Cn -I-, rcs c) Cn,, r-c$ r-c' (1) 'D ''' CO Z '' _!E (7) ;-4 ;.1. ''' C.. C\1 rd r-i V CO GO v-1 C) CNI r7:$ r-1 C,2... C/2 v-z 7,-31 CL) rw rw r4 PT-1. bid g -,i).a -.,,... to. 5 al a 19, rcl rt,-.) ct la,-. -. cd,,,, 1-d,,, z --.-.) cd z -.4..) cd r_w :, a) c) -,.., i-y ;-i.4, Ft3 a) 4a.),.., g cp,w rt.,..,.-- C12 r rn * ''' CD 6 ar., P--1 cn c, e.- (1) fn gz 'al. 'a cn,-.c1' rc, a) tzfp w * ' z,73 t:1. n,,..., Ce i...i o C/2.,..,,Se 'Ca g =,-,-.4 ;.-t r_, ;.., ;1 _Z ', ;-i.4_, a) ;1.. -,,---z.r.. r.., la a.) c) -.4- (1) c.. c-f g 4 c.,. -.1 P.T-4( cn rn 44 = Pq...q Çn Pq

13 N Cq CD CO CD CD Gq () CD,t1tn (D CD 1 Cq 1C7 11. C) co -.14 M C) Cq C) C) Cn. CDC' CS) CD CN c:, C c CN CN2 CN/ c c4) cni cx) a) co lo c.c> M C.C) C) 4. C) cip C:7 c() G,2 C,2 C:> C:7 in co rs7 c,/ C:7 <Z,/ CX) C:7 r.c> Cn -;t1 in C:7 C:7 in C5 *-4 C:7 in co in co c c() C() c(7 c() C2 cn co in C.5 Z - co 4 CC in C:7 CN1 C C LC) r-4 r4.14 co r4 Cr) C,1 CN1 LC) G,1 ct rri C z.. 9 <S7 CS.7 r-- incoinc -;h1 r.s7incncncr7c7c>c57vcmccocc)c. 5:41 Cn co. (2> r4 c C c C57 C57 1C7 c,;,2 N:t4 Z"-- CO CN1 Cn cs:) Cn Cl) G*,/ C:7 Cl) co cs) a> CC'C5 csi, od e5 c5 GC l CD co CC 4 Cn r-,. op cp co Cl) CN. CNI C CC) r4 C C C,/ c:,_1 r4 C() cc cc 1.C7 c:7 r-- cc -;1.1 C:7 c:, c() <SD cc c co (:) Cn c() tc, a,. co c:, cn CO (:) GO,:1.1 r-4 <SD cc c Cn Cn CC C() C57 CC,,4 C7J CN1 'Z1, / 1-4 "Ch GO CD C;) cc C:). 14i cc; oi ao GO,- r- in in c5 cn r- uo r-,t,f ef co co co UD "D LO CO tt"j ìr cc ci Cq c) i cr,,t1 C c... ap,,-. r- C 1 C\1 C CC r4 1,4 r4,zt4,4 CN1 ICZ L'. cc c'l CC CN1 C:1 (;, r v--4 cc C: cc r4 r4 r4 CCCccCCCCCCCCCCccCCCCCCC C CCCCCC C C:7 C5 csd C5 r-- C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 <:7 c:7 (5 cl7 cr7 C:7 <:> c:7 c:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C5 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C5 C:7 CC c:5 ad c:5 6 (:5 c:5 c:5 cri c:5 c:5 c:5 <:5 Ici c:5 c:5 c5 c:5 c:5 c5 c:5 c:par.71.1,--.cnz-14cncpc.c,z--e\lcac.occ CC i.-- G1,d4 Cn CO c cc C,Z. CD VD..7t4 C",\2 <47 C5> in c:7 Cn <S7 C() co cc cc) r-4 1"...,:fq to cz,c4) r4 CC) t LC) Ct4,_ NI ex,,-1 r.ð I,- r'' a)ck) '-' - cs) -- t"' Cq cip oo i'-' GO r- C:) CX) c,1 CK) cx) cx) c.c) '' 'n,-, C. cd r.c> r47 ap r r up c.c,,,..., co,..., op,,,...,-, r r oo cr) CO Go,..., GO GO,..., P.. ao r-,,--,,...,,-,,-,.. ;-. 'I"' '...' r...1 CD r P.'t a) CX) r-4 ;., r4 ;4 '... l-1 ;.4... rrz ;.,4 4. M ) C.) L. r,-, r..)..., ;,., t--t 7.4 ct rn. Cd. Cf., -4-D f-cd - ''''. 4) - ;-4.--I ;. g'4, ce P. ;..,,5.., E 74' rtii,.. f:=4.,.4 E--:.-::' 'c'ē4 E cg.17.,. it) (1) Ei r'' al a4 rz -,1 )--, te' ce a3 71) ' aa '' '' "8 :I'' r.4:4. rh 4-1 t.v -,2 'Z cet -8, '-,4.,.,,..,--, '.., P--, (i., -6q fr,, cl) (...,., (:) ci) "D rt Cn.4,# f-cs (I) a) rcl a ) r- ci c uc s C) a) c:-.),... co..')., rt,..,.., r 2, cx) a) its a) -P r... II:,, rc1,...s C) CC el) CD ',IC) r7:5 rti CD 4) i..- C\1 rtr.,,... 1,,, ;- cn/ 7::S '4:14 C) C) 'L'i CN1 C.N/,..., L-- "' rt,..., rt,.., CD L--- G,1 7:1 rt Cn "-.. r. c, c, v.,...,-, LCD CN1 t.. r. r. r" cc,.. r...,...4 r 1:::../ r4 CN1 CN1 C'l CCr4 4 If) t,43 rt CD... 4). ;- = '"w/ -1, ;. 76 g t) CE1'8' rn 'CI C) r. Cl)CD. Z gi,-w g1 PW LI) rt. rd ''' Z Z Z...7 rw Z.,.. (/) rz./ S. ce rd rt --Y ci.) :-,-.-4 PI 'F.',.W rd. ;.4 - g,, ri). o,.,,..w 4,,-. ',Ss,t. i... ra. ;-, -4, (I),M = ce ei, ;' U2 C, (1) t, Ce,,,Z Ce ;i C''' Ct Z cl)..p C4:-.4' '' r-, 't ' - Ce X C d r i,...w cp,-, '' z 'GI cn a,...,..,.4,, ce a) ) ;_. -4.:.,... sts)...4.,..., ', CI) r W C't.i.: C4 (1), W +.4 "P CO ' 84 c;1.)4 tt * a') 4 4 ri )-4 44 c. -<1 = cf.) PP cn }-4 f4 cn cn,-4 )--1 cr) Z1...1 w cn 1St P4 1 P4 cn = =

14 cc..:fi cz a a -.7t4 ci c5-44 z--: cc) c).7r1 cc 4 cn cp ci'..., 1 cc o oo..7f4 oo c.1 Go 4 cs 6 ces co 4 IC)4C. (=> 71q CO.' v-4 CI).4, t... C) t CO /"... co Z-.. GO,-4 CC),-.4 CO t-- c1) CO ;-4 P rt v-i,-4 cl) r-4 CD T -C g:2 se 174 E.' E CD..i.z c.) cll 1St cl.) i-d c.) En C.) 6 CD (=4 wt-:., g:::1 C\I rz::$ G.,2 p.. g o 1--1 CD CD 1-4 CO CO

15 11 a C) r...4 Õ or) ez c./ co co. cs.) c) co In co,zo tc-5 LC; Cf5 C) -Tti GO (2) c,/ -4 C) CD ri 7:1 4,4 4. cos. ; Mc:T C'D C.5" cm CÐ C',2 co co CM VD 1,:t1. tti T-4 CO CO C\1 GO C' C'C",/ *mt c) q CD c; o kri c; op a) -7? c,/ c> -:14 cz Lo -44 co co co co co rt:3 "E'n r, rn p..-. ca rcl 2 c'3 1 g ta NI <D ``3 a) P-W '+' ri.4.. <5 <5 <5 ci: <5 ci rci U2 (T)A4q2.AAAAA g43, , 4. ; Gn d) C'VD 1 C,/ C./ C.C) :ti CO di '1,11 CO CO 'di ",tf 1 1CD CD :St 171 r.w rd pg '75F.W -I-. (1) o a3 ca o C) ca) r. (1) 4 E. C11 to r2 CI) P bb rq ;-4..fi In CC CD et) r.- r-4 co CO co t.. G1 CO '44 GO v. """1 r...4 r CO GO (X) (X) C.C ',di..i,;.4 ;. (3)F. r...4 r...4 v...1 r..4 CO C. CZ CD,..., CD v. ;'-4 Go Go,. e--... ;-. ;.4 ;..1 cd ""4 r"--1 Cc C) Ea, cjscj,) `4-2 cl) -p - o ;.4 ;"'. P.', r "4 e "4 P. C2,. 4),X) -1, pr2 ce ci) g 51 a) a) <t),-w el.) rå 44?:-D-- -,z, Z C l 1 Z CD CD CD CD ) CD CD (1) ti) ) rz:1 7:5 rd Fd C,C, (n C.C) r CO (7) cr) crz CN2 r4 Cq C\/ c\/

16 , QD C-m 6,4 Go,t4 mc cq 12 C.Ð CZ) t-- c C '`:t4 C) CZ) C C% C"Z In In C) CD CD CO C\2 CD -di K" crs 6 o6,t; cs; oi oi ors co Cc -7t4 L-- l- GO,--1 CT) Cr) r 4 V Ir. ;- C- c:-.) (x) c) <1) c5.ccr--ị,..., CL).' ;.4 4 W.CC. (x),--. o G',2 7-4,... a). c;. c.) M rd (i) co.,d p-,. m p-, - CO,j4 cn,-.,,:,4 '.4 Cq Cn r-i L-... Q -,ti. C csed,..., (X),--. cl), 4-..= C....,..., c),--4,--, : IS, rd Q c.) r---4.,.., c) CO V. 4:1 CI) C, CNI ;. - 4 C' * P:1 cn L-- kei. (2). :-, ;_, 7? "" rd ;:,. a) c) C2 c:::),,c-: '''''. C2,4 er) 1 c''')).--, a) C) --4-,.. r-+ c::) c1) c.r; rz:j r/ a) 4,.._,.. ':). ;"'. c /. bp P4 =1 7 ;- C),...4 P Cd 7:1. Gsn irri Ct C3-''' z,...,, t r--1. g.. Cl) Ct gl. =,_.., co ,... te C),d rd r-.4 al.,..., Pc) T---8 CD 1-CD. a).ti 7J,L,12 te ck., ci, " C) - r-d, P., ; g C.n (2,, -4 r-, --,..: Cn z... rn a) o.,. _, CD P-i ;.-, 2,t, -, u) C1,) tr) Z rd.:',. Cn CC, r,, CD - C,..., \I,..,,..., ;-' Z /1 C1),...,.., CCD alp cn (k,,,, e,i CI) CD c),.. C),, Ct. '1 :9 rt,-,,.., pi,---,,,-, a) a) E 39 il 9- cill.,9 -t '`) 71, -,5 ts E9,7:1 7d 4,...,--, ca,,-;,, _4,,,,cs il = u/ so, P--, g bp,w ---- ''3' c) P2-I rci,,, or).. g r-c) p, z `'.',) a c:, p., te...,,...,, o.ri,,., E p.,,..., 'r-. r1(_,' o , --- c5), c. 9 cf),......, o O :.. M-'..1 cilx ' GO C) a) 7-J 7,7-:.re71..,r4ti).g. citi,t,,..,.. 4ḡ 7.1 IE,..F DQ,,,,,-,_..., g EE rt -4-, c) h. CZ,4, ri r--,,i T. r, O c./ 6-4,-;,S) --( c c--%. c. (x) rt C/2 *,---! co p r. CID * ) o r,::: rd,- -4, ri a2 PI OD 7..1:; c. F-4 O T.4 CO QD CC f-d.f., ` ' g7-1 '+' c) -4-, ;-, 4-1 z-- ce r-t CC E '' C4(3 cl 22.1.' c'-' ;"4 (1.) 2c3 S, cr, 22..'1 CD E c) Zin, "4:5 r CS) co CC GO ca) C.) te, tf) O... el) ;...,-., CO,.., Op F.,,--( ;-. w r.ci.,_,,---,. - a) rz r...4,...,,. rz:1 P. CC g C - -1 E - U) at cu cd cd rn 4 CD ;-4-4 t:1: ct,c/2 g,-.,,:li 2 z g g rw El8,i) cd cd u2 z a) a2 o u) a.)..., v.),.. o rn z, E, at, t r.. to 7,.., : 1 1 s... ;-( f-tt cn C I P., E (t) E c) c) rd E ct'-' - al.,, r-4..., Ct CD Q,), _.. r4 r..., so).. tp at '1'1 CD 6 c's..,.. R rt _ w ;4 c.. go ;4 = r4 c. = c.5.3 ce ct o.,, cf,..,..,,-.. ri Ct Z Ct Ce M I CZ CO Z C.4)4 P'l CI.) -4 rn (1) ;-, ;-, ;..,.- g a) C a) c),,,..t4 cd cl) R bp ci)totoa) ' ad cs.7:5 w,-ci I I 41W4. g 1 I I I I c),,a, '-CC C) rd cd (1) 'd.,w. rn,-. al rd P.4..,,-, P-I O Cl W

17 a...d.1 c c.o C) C) C) p vn CD C'',1 C) C) ce) c Z- CO CO 1 t CO,-. t C) C),t4 C) C) k C) CN1 CO CD CD VD CO CD CIAJ c6 L-.. c, --;,i; c4 c,i,--"i c; c; c; ci. cni ce3 6 c,i c:5, 6 a; cei,--', d r-.4 -di r..4 "4:i'l,"".4 'TO,..-i C.,/ C.O CO Cn VI (X) CNI Cq CD C'tJ CO (X) (:) C\1 ICJ 1 r--i Crj CO '11 r... r..4 v eff ',1 1 3 MI Ill H " ' CO g * - to a) a). c, /.,-"::......i-d CT) a) ;... CO f ,, r4 S. Cd..., ;,,.,...,. P4 *. Cd... g3. C:). 1 g a2 (f tz CD ',:, '. rd,...;. S E. GO (1) CD,. CI c) 1, IC J. " 75,-g C5'. ;.., c)?..), z... cx) ;4 g c) g Go i.., cp CD,..., c-3, 4., CC" CD Go r. W. O Fd rd rg Ltj (). S. r. 4 r-4 GO ci) * C ) C) a) *. r. Ce O.. r... CD..,..,... C (:),t4-..p, c a co 73 a) co,---. * ,) P.-, =4 tv co c,3 P--»., r-t:j Pri,-, -,i, ,,. c4-4 co..,1.1 4, r-i ti...q.,. v...1.c-. ce o-4,c2 r-c? al c 1. ce'd -. cp ;.4 t p-4,.i :) sa,.,:,' r :,. CD ICJ M 71) ;. (I) )."-D (7,1 -.et! cn. C,2 p4 gli - o GO c.,.., Cr) T. c,-, ;... 4 a) a) ct 1"" - cd -4-' G,2 ce.. 4,...,.- g.,_ ;-4 --, tio., ;-.,., ca..,...,,,f a) - g 4 -,... in., c) c...,.., P-1 ;,,-,' a c/d, ċ... * *. cil '.. - : rd; -., 7. rz : i< : :- 1 g 6n ; -I,...q ;:i, - t15 ;8 'I.) r.. 2 r.,- t--. ca ca,--1 td,.,,,4 Is, bp rcs... 5.,,-- a) ;-, 4,f4 4,3 at c./ ca. E P.-i to, '-'-' 7:, g :,-. to.2 r4 CD r e,, - V, a CN/ C.. ) C) 4 F,,C ) t ": " pi.) E E '. - i? - ': (1) g4 g T. = c- O r-,c,/..,ö d.4., -' JO -- 4, ;-, C/2, e ,, cull). C:' C',1. w ") cz;,..., t--. C'' 1' ;,., CI) CI C.) al r. ei., rd. g (1) CO r r- S,,,,. C/2 pg a) ) r"-- r pl.a... fa) a),;-.,. a,.t. :-.4 GO -,-, cl) pg --, g -+- r-w tl)...n:. " "i 4. i'". C/),-.4 4 rd tte " r'-' W P-i r-1.., 7:1, m cx)...1 a) a) ;-.. g r. "`fq `" I" (L) p-,.'-' ' ' ;--, Ei c7'. ) tw,_go m - -,-, iihn,,,,, -,- o o a).mr.,.., r". - p-, %-c!,el ;-. to m (.'5" w cs:). z fl..., ti) `-' x,..6 ;_..,-.,, t'jd GO c'd -4 g..., c).1) r.g.a '''''.-2(".'",,,1,,... rṛ.4 r,...,,.., a:3. g tip '124'.'"t'DM'a' -.1 be to cd,. o,ns' cl) a/ (a),-, '`.='. 4 g rd '-.4 o ;4,,, 4.., ;.., P,...,,.. r4 rg CD. i og --4 r.,,m,,,;-o!,-1,..w,--,,...,. a) :s), to,-z > r, ''..-: Cli CD..,,7.r. r--,-' '6"W r-w C. ;-I rg "4' t4 C) r-4 -,.. Fl:$,.. g al CD -4-. zw) -,. ri g -., c.. to c, g...d '-- i-w (.. o cx) rcl tx 2 4, --, e.-,1 a,, -,,, 7:1,, o,-----, u).,--, e4-. e-+-, - P.., '--4.1 bp e_ls% W p,be cd Is, d cz3xv,..., 1 CX) t1.1) E 17-1 ",.., z'" i4:- ce,., 1' -4..., co - 5:) i- trj,d -,. -4 CO kr, r. CD 1.)...,-../ <1.)...,,...,..., CO CO GO v ^7,., -- o f 1. rn,, 8 p_, g,,.., 4,...,.,9 rn i -) "? Co tt) tr.) r n,..6 y) t4e4 cbdr) 4,., 2 g 7, 1 ;-4 c4 E... co a? 1,.. t.-- L--- bo...._,_, 1,--,. ri 1 o ;.,,..._,I-) ) cy, 1 t---. ;..4,..., r_l L:: co,...4-.'" n '''' rcs GO g., I 747,,_, g.,., ---,),. ),.,c.r.,-., -ti., s).'- cb-, - -rme.,..,,.: -4- v tocq 4",'' oo rri ;-,.4,..,...4 (1 ) I cc) -, bjo c:, -..,,t i ci,...9 ṛ... P-4 (54,611GC)oo r4 GO r-,,,., r..cr) oo.11,..., to,--, c.,...,, r,_, (1) co.2 in.,. C GO rt a/ 6-4") I-.,-,. P..--4 cr, r... 4-, "4". I. r.c) r.' 1, I I-1 or. cif!--, co 7-, F7:$ rn co rn --c., I i rfl --, f i,'::. '' CC I- c) -Ed, rd 1 2 ' r-1 rir u) rw cn p-4 c),, -(5 In Go oo rg r- r- F..,:fl i... ca o CelCd, op (ID PI.. g ce,. Go.F.,1 oo r.--..., '-' co TA G, cx) ;-.,.. c.,..,. 71,), o, c1), t""' r...,..4.,..., 5 r r4.,...,... r ;4 g Co c e..., -- r...4 S. CD, ;-+. C1) r-. r-t t o pq,-,-.,-. ec/,-,,-o,--. pr.4-.,..., i.,4, r-.. pg -,-, 41'1 -,i4 if., '8 c) Ç4c) a) ;.., a) it:17d o ;.., ci In,-, ce I-t '1,) rcp rn CI) Z 17: d g (a) r. _py! (1) rd." Or., ZOC) '.4-4&.W(D -W;,,4DoW Z CD -4-. ;-. P a) ;-, a) rt-.1 - rci a) al rsz r-o,-g,..w a) rt E r),w cd...,, a) a) P - 4,, c,-,-4...,,i2 rz$ a) tie E 1'n ;(-1 E 'c,v3 E E ",a4 ci) ':..,,,, ct 49 7,2$ ) r/cu <i). i. -.P ci,3.) ', a> <i) ce 4?, tn' c3 ct 't a).'-' o ;-1 P 2 ), gl Cb gj c. 1f2 4 t ;,-:LI lf, Ç,. rd 1 C.. oa) 1.,1 74.,54 cð,a24 ;4 CD CD S-4.,, 5::), t----.,...,..,..., Sri,,,, p...,,,,,,..., o El pq, a) a) a) 2,,_, o -. ct $a,,..., a) ce P., ;21 ;. g r,o,., -- P.4...o g g g p., ci,,-.4 tc, a). ca (12 g:2.4 r. r. r.,,,2,i CD tn ttf) CD 8 CD CD 4) P1 4) c) P. P CD :4 ;- ;4 e3 g z to et) t, to,,,) Cn cl) bo tv3,-o $-. to +, ,,,, C) C12 c) QJJ.. to W (3) its ci) b,dom C) ( 1;3C '" Ci ttt..,f3 g rn ;''' Cn Ft c 3 Cn.) ;-' ;,-,, 4,V - ;_, p, gr-c,...u) P-.milz.,T stl) p., rt g 19,. g c),a,,, p., ocd et) c),- :1 r-c.'ag4rm g,g, T.,:: 1),4 ct) (1) C.) ril rw.,... d) r-t cl) rn,,a.,--tr" = g el) rg 4 P.iwgcertt cpmg r-"mu'idedzwen...4 s-, 1),,,.;,-4 - C) ce ri.- CC.i -4 P1 ce ':1 P-4 2 ;Li' coo g W W,-1E.-4WW 4,H WOZ.,,Irna 4.

18 o co cn cq co co c::*) cs.; r- o Cr (C)- r4 L`..- :f4 bp C) CD C) Cf) C\/ Go 16 Go =c1 E-4 o o 4 ;.4 ;1.4 UI 'G. rn cd. I Ce Ft... O CD ;., Fr'.1 CC - P cd ', rn ro to4.4 Ce Z.-W..4 bi) O 2 cd bd cd Sa4 cd g cd -4, CO / r4 O CD 'CS..w 6 ro,- z..,.. c...,-w ce UI ct.. 1,..., P P ,-, to -4, r4 rd (D 44., C' le O ti PLI cd bd rġ* OP g pr,":) o2 cu cd,x).4-.,..w rw Cd Pi Z 'CI ct,. C11,w cd c3 rn,s). rn cd,..i ;4 b r-, Ft be' ;::1,...,.,g g to )--i il F:1 cdrc ) 1-.1 Z rf) g bd cn gl,, O..Ea., pi:: rw o bd -.-. a).,- 7:4 Z W E c) E P.., $. co E-4.2 o ai) ri O cd p.4 7:1 a,, g bid P-I, g cl) -4-' O..- r-, bd P3,--N4 - -, it) g plti. = 44 Cn 't4.4 GO CO r4

19 15 cni Cr) '14 CO c.o CC) i.-4 c-ssc\/ -4- bb -d r'''' ''a ew a) rd..9. -, C). k P-i -4-, c, ce cd cd Z,..-, :- pg -"( co -Pr' ;-I. c5 Zi c.,/ COO CD c4 Pti ct.c.),, g4 4 4 g / (2, z c., ' o.. ti... "' f... g -, rtz -. ;-. P:1 Pi c U; d at a) 'C) ce eg Cn i-.. C) C). GO CD Go ro,,.., 2 CN/ g g (,) rt r-i z c.. o.", C,2,----. r7:1 r-.1 ri -I- "tt, CO r-, r-i g co bp e4-4 C) ;-,..,... cp ls, cp "C$ r, PI al 73 'a ap ;"' = g P,--. g r-4 U) rz:3 rt :v. p.., 1-, cd "I'l or: r,...,

20 16 Indtægt. II. Rente General- Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. A. Det ved Anordning af 2de November 1716 Kirkerne paalagte Bidrag B. Renter af Fondets udestaaende Kapitaler 59,8. 6,739.7 C. Jordafgift af solgt Gods 11,1. 1, D. Jorddrotlige Rettigheder af usolgt Gods E. Indtægter af usolgte Kirker F. Andel i Stjordalens Kongetiende m. V..1, , G. Andre Indtægter ,. 74, Balancen pr. 3te Juni 1887 udgjorde.... Kr. 31, I Regnskabsaaret have Indtægterne oversteget Udgifterne med 1, Balance pr. 3te Juni Heri er imidlertid indbefattet endnu ikke udbetalte Bevilgninger til Belob Kr. 33, ,18.1 Igjen som Beholdning.. Kr. 22, Ba- 3te Juni Kassebeholdning Anhang IKr 6,98.51 Indtægtsrestancer Anhang II 26, Kr. 33,192.23

21 fondet. Extrakt. Udgift. Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. A. Til Gejstlighed og Kirker : I. Lønninger og Lønsbidrag... 29, ,884. II. Opførelse og Vedligeholdelse af Prestegaarde, Kirker og Forsamlingshuse. 15, , III. Faste Udgifter ved Kirker og Prestegaarde ,6. 1, IV. Udgifter ved Betjeningen af og Tilsynet med Jakobselvens Kapel , , B. Til Almueskolevæsenet: Bidrag til Kommunernes Skolevæsen.. 12, , C. Fondets Bidrag til Lønninger ved Kirkedepartementets Kontorer 2,2. 2,2. D. Forskjellige Udgifter : I. Løn til Fondets Kasserer og Indfordringsomkostninger.. Kr. 3,42. 3, II. Midlertidige og tilfældige Udgifter , ,91.1 4, , , E. Til Indtægt for Rentefondet 8,. 1, ,. 74, lance. Foranstaaende Beholdning.. Kr. 22, Udgiftsrestancer Anhang III - 11,18.1 Kr. 33,

22 18 IL Rentefondet. I. Indtægter. Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr, A. Det ved Anordning af 2de November 1716 Kirkerne paalagte Bidrag Transport Anmærkning. Fra Kristiania og Hamar Stifter for 1887 Kr _ Kristianssands Stift for _ Bergens Stift for Trondhjems Stift for Tromso Stift for de Staten tilhørende Udsten, Malde og Utsire Kirker for Kr De Menighederne tilhørende Kirker ere fritagne for Bidrag i Henhold til Lov af 4de Juni Kr. Kr. Bevilgning. Regnskab. Transport B. Renter af Fondets udestaaende Kapitaler... 59,8. 6,739.7 Transport 6,7. 6, Anmærkning. Udlaanene ere forklarede ved de General-Balancen vedkommende Særkontoer, hvoraf ifølge nedenstaaende Forklaring under No er faldt Renter : 1. Af Pantelaan Kr 58, Kjøbesummer og Indløsningssummer for Jordafgift de til Kornrente omsatte Kjøbesummer Forskud og Laan Indskud i Tromso og Kristiania Sparebanker 89.9 Kr. 6,739.7

23 19 Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. Transport 6,7. 6, C. Jordafgift af solgt Gods 11,1. 1, Transport 71,17. 71,69.32 Anmærkning. Ifølge forrige Regnskab udgjorde Jordafgiften af det ved Udgangen af 1886 solgte Jordegods 937 Hektoliter 44.6 Liter Hertil kommer Jordafgiften af det ved Resolution af 22de Juni 1887 solgte Brug Skardsaas (Salgs-No. 134) Hektoliter 27.6 Liter der i Penge à Kr pr. Hektoliter er beregnet til Indtægt med Kr. 1, Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. Transport 71,17. 71,69.32 D. Jorddrotlige Rettigheder af usolgt Gods Transport 71,75. 72,27.16 Anmærkning. A. Jordafgift af det efter den nyere Lovgivning bortbygslede Jordegods udgjorde ved Udgangen af Aaret 1886 uforandret som i forrige Regnskab 15 Hektoliter 26.6 Liter der i PengeKr pr. Hektoliter er 'beregnet til Indtægt med.... Kr B. Jorddrotlige Rettigheder af det efter den ældre Lovgivning bortbygslede Jordegods : a) Af det Fondet alene tilhorendc Jordegods : 1. Landskyld, Tredieaarstage, Skydsfærd, BygselgodtgjØrelse samt Fjerdeforhoielse af Landskylden : i Bindalen. Kr BrOn Vego Alstahaug (Her) Vefsen Næsne Lateris Kr *

24 2 Transport Kr Kr i Ranen Lur ROd og Me Gildeskaal Skjerstad BodO 8. - Stegen Hammer Borge Flakstad Forpagtnings- og Pladsafgifter samt andre Indtægter: i Hammerø. Kr Ranen Lenvik Gimsø (for 1886 og 1887) b) Af nellesgodset Af det Lodingens Kirke og Prest bene ficerede Kr Ofotens Vaagans Kvædfjords Trondenæs Kr E. Indtægter af usolgte Kirker Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. Transport 71,75. 72, Transport 71,87. 72,354.6 Anmærkning. Indtmgten fordeler sig saaledes : Vaar og Rost Kirker, Korn- og Kvægtiende... Kr Dverberg og Andences Kirker, Korn- og Kvægtiende Loppens Kirke for Brug af Kirkeklokkerne Hasviks Talviks Lateris Kr

25 21 Transport Kr Komagfjords Kirke for Brug af Kirkeklokkerne Maas Ing Kjelviks Kistrands Laxelvs Karasjoks - 4. Lebesbys Jakobselvens Kapel. -.8 Kr Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. Transport 71,87. 72,354.6 F. Andel i Stjordalens Kongetiende ifølge Kgl. Resol. af 18de December 1869 og Kongetiende af Frigaarde i nedre Stjordalens Prestegjeld.. 1, , Transport 73, ,148.5 Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. Transport 73, ,148.5 G. Andre Indtægter ,. 74, Anmærkning. Indtægterne fordeler sig saaledes : A. Grundleie af Karlso, Loppens, Talviks, Hammerfests og Kistrands Prestegaarde A, Kr Kr B. Tilfældige Indtægter : Tilbagebetaling af vedkommende Sogneprest af Forskud til Dækkelse af Udgifter -ved Reparation. af Vads Preste- gaard..... Refusion af Udlæg for Kjoberen af Gaarden Skarsaas til Telegram, Budsendelse, Skyldsætningsforretning m. V Erstatning for Brandskade tilføjet Stene Bedehus under Ildsvaade den. 6te Juli. 188'7 paa Gaarden nedre Stene Buksnms...., Ved Salg af gamle Materialier af Loppens Kirke ved Auktion 5. den 12te November Kr

26 Udgifter. A. Til Geistlighed og Kirker: I. Lønninger og Lønsbidrag. Kr. Kr. Bevilgning. Regnskab.. 29, ,884. Transport 29, ,884. Anmærkning. Debet. Til Altens Sognekald. Kr Beierens 4. - Bergs Bindalens Bjarkø _ 1,. - Dverbergs Hatfjeldalens _ 2,. _ Her _ 4. - Karasjoks.. 2,12. - Kar1s Kautokeino 1,98. - Kistrands Kvædfjords Lebesby _ 1,75. - Lenviks Loppens _. _ 6. _ Maas 8. - Nmsseby _ 1,4. _ Sydvarangers _ 2,. - Talviks 8. - Tanens _ 1,2. Tysfjordens - 1,4. V ads _ 4... Vadsø Kateketembede _ 8. Vardø Sognekald _ 1,. Veg Velfjordens _ 1,8. - Væro.. 1,68. - Balsfjordens - 5. LurÇzi 2. - Kirkesanger I. Jensen i Vefsen, Erstatning for Afstaaelse af Klokkergaarden Halsøen, der er solgt ifølge Kgl. Resol. af 3die April 1865 _ 4. - Aflønning af Kirketolke _ 498. Kr. 28,884.

27 23 Kredit For Budgetterminen er bevilget Kr. 29,266. Heri fragaar som uanvendt af Bevilgningen til Aflønning at Kirketolke Kr. 28,884. Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. Transport 29, ,884. Opførelse og Vedligeholdelse af Prestegaarde, Kirker og Forsamlingshuse 15, , Transport 44,378. 5,557.47

28 4 I 2 4 v c,./ co oo I IF- I 1 I 1, lo cni 6. 6 cq cm IC) C,2 c I C72, I I I CS C.; dd 6 6 c4 C,o C IC) Co '"Zti LCD C C C 4 Cp 1 pg,! si C,),,o) 1 1 OC,2,i4,--4 V I i 8 t 1 c:,,-- t.,, c,..., <-_,, c). c) c:, z-: ad 6 c,i C) o kcs 6 6 cc, o c) C,.n c./ :14 c. c:5 C" CA G",7 c.ð )..., LCD Z--- c.. mzli G6 --,,--i's,---7. r ,. c1-c'd./, CDOCC) C) Cq ") c 2 iö c) -rt; 6 6 c; 6 6 c ,cl 6 c-3 c3 6 6 Cc4) 1-r C.:;' C C3- C.2).7t42CUp " CO c C) ) GO c.4 CD r-r Cr; p- C2's I 1 ce I Lc; Cocooccooc 6 6' 6 c; c:s. 6 id c; c:; k.c. co,1.1 c) c) cm OD C) CD CD C) IC) c.ð C,/ ICD CQ cr,,,i4 C) C) C) C) ra cc'.3 c3 F2 24 pg c; Lci 6 c\i 6 6 c; 6 IC) CC CO in CO LCD 7,3 GN2,o GO co cd rj. e4 C4' to el) Cf2 CI) -4. a) ;.- )5), P-i rri ;- r-, cd cd,_, 9 rzt cd ezi r-, - CD to ;.,.. P:1 r-g a),---, r-c$ cg,--. C) w, r-ci rt CI 19.. p--4 CD.. rt.. $..; CI),-.4,,,,, r-t 1,-+ ;-i M E g ;--, C),-' (1)rs ''' ct to.c) P., 7":''. a) P-i c"3 t.' <t cs 'c.ct a) 1-4 c ) a),-) ce p, cs Cd t "--4 a) ct tc, c t tn ", ,,,'- ca tel ct Ct bp F.-1 ti3 C.) tf) I'D, F., 5,.. 4., _. 2 z: v :) ` 4, 7 t ' P... 4c:?, - V,,.), ti, ; -., c C) :,, c. D,., - ' r. te, 1 CD r. (1) CD,i),- r CD -4.,, CI) 51) w cd pi., $ ) ct ''' P-I 71 4, C) p.,4 ril t.: Fzi ;-, o ;14 ''''.'-ti el)ul t.4,2, ' ca ct g g r.c sa) _Z i-w 2-, cs. O.--,...,. s ct,--i cu,..w..m 72.4 tzo a/.,-, cu i-i ct..w Is. -,s, ct cl) cti cl.). 1.7 E c) '.7.., (1) *p. ca.. :1 47_,.z Is,z) a,-...,, p,, P.., ;.,-, rn ct, p, g, c., c) cu Z t4 T. -,,,,'-' f. c45,--, rd P. -V, wm ;-, = pl.; a) 2,o,---, ;1-4,-c a) cd cd, (1) c,4 id 1-8 cl). cz cd cd (:-.) cd ;.., cd...-, cd cd '''' = 44-4-'Z c.. 4 E-1 = up 4 Z g = 4 = E-1 c., = g g

29 25 LC-S 4 c5 c;,c5,o ci) CC,c). 1 CD r.. k.c.3 co r 4 tr'd rrl c; (4), rc rc rcs ;-4 ce ca.) c a' r - C)C) C) rtitid;i CI) ; I (17 C)4rNtl CD r. Ce rt:1 tw Ce k, (2) hbo tf) t. a4 g C) cl) g rt g 7:3, g (1., g a? -c) s. s, g C1)bD g F-4 r. >. r. c:), c) rc a).7:1 cq (i) z:4-4 - (1) E r..4 7,1 rc (1). CD to rn 7:1 g cd 4, cn ct al )4. 'CI..---,.,--. c1:1jj ;.., tr r"...-,,-.. CC3 Ft r-d. r-4 tes cd ;-..., al C1) M 4.. Ce..p..., E to Ct to M M.114 e),t?..p 4) M,..., CD ;.1 _4., ty),.4., C) P-i,-W a) a2 a),.. rci al s. pi ta ta 2 cie ri), pm Is). z '(:). s. i.,-,-, cn a) EF 2 - w c) 78 c3 cd CIDl' Ei E-4 7:$ ec C) 4-4 ;4 rc ri <1.) C boe CC rt 2:$.71 cd. <I) cd cd ba I rs= a) Z.) t,,,tz) t- oo e) P-1 a) al a> r..4 a) r. P.( ca s. o.r`e, ""c7d ct Cd GO I EE co r,, r. 1 r. e. ri r4 1`.. ;-1 I44 c4-4 CD CD CL) CL/ CI) rc',14 GO GOSI Ill Zaf) r t r.4 ;4 Q.)

30 26 Saaledes er: Beholdning fra 3te Juni 1887 Kr 14, For Aaret er bevilget Kr. 15,112. Heraf er i Regnskabet for krediteret , - 14,36. Ved Budgettet for Aaret er bevilget Kr. 17,645., hvoraf i nærværende Regnskab krediteret - 3,39.55 Kr. 32, Udbetalt i Aaret Kr 21, Uhavet i samme Aar - 1, Bortfaldt i Do , Anmærkning 2. Konto. for uforudseede mindre Reparationer af Fondets Kirker og Prestegaarde. a) Til Kirker : Væro Kirke.. Kr Stene Bedehus Henningsværs Bedehus Andenæs Kirke Loppens Hasviks Galtens Kapel Komagfjords Talviks Kirke Ing Maaso Kjelviks Kistrands Laxelvens Kautokeino Karasjoks Lebesby Gamviks Berlevaags Kapel Kr. 1, b) Til Prestegaarde : Loppens Prestegaard. Kr Talviks -_ 37. Altens Kantokeino Maas Gamviks Prestestue Lebesby Prestegaard - 9. Vadsø Næsseby Sydvarangers Kr. 1, der bliver at overføre til Kontoen for midlertidige og tilfældige Udgifter.

31 27 B evilgning. Regnskab. Kr. Kr. Transport 44,378. 5, III. Faste Udgifter ved Kirker og Prestegaarde.. 1,6. 1, Transport 45, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Til Kirker.. - Prestegtaarde. Kr. 1, Kr. 1, Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. Transport 45, ,17.69 IV. Udgifter ved Betjeningen af og Tilsynet med Jakobselvens Kapel Transport 46, , Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes Sognepresten og Kirkesangeren, Skyds og Diæt. Tilsyn for Aaret Kr Kr Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. Transport 46, , B. Almueskolevæsenet 12, , Transport 58, ,835.2 Anmærkning. Debet. 1. Hatfjelddalens Prestegjeld. Kr Treenens Annex Rodo Hovedsogn Beierens Prestegjeld Foldens Hovedsogn Lateris Kr. 1,36.

32 6. Ledingens Annex.. 7. Hammer Prestegjeld 8. Lodingens 9. Tysfjordens Evenms Hovedsogn af Ofotens Prestegjeld 11. Gims Annex til Vaagans 12. Flakstad Hovedsogn 13. -V æro Prestegjeld. 14. BO 15. Oxntes 16. Dverbergs Prestegjelds 17. Bergs 18. Torskens Annex 19. Bjarkø Prestegjeld 2. Ibestad 21. Dyr Annex Lenvikens Prestegjeld eller Hovedsogn Transport Kr. L'env' ikens. Hovedsogn og HiHew Annex tilsammen Hilles Annex særskilt Maalselvens Hovedsogn (med Øverbygdens Annex). Balsfjordens Prestegjeld Tromsosundets -- Karlso - Lyngens - SkjervO - Loppens Talviks Altens Hammerfests Prestegjelds Landsogn Maaso Prestegjeld Kjelviks Annex til Do. Kistrands Prestegjeld Karasj oks Kautokeino - Lebesby Næsseby Tanens - Vard Prestegjelds Landsogn Vads Prestegjeld Sydvarangers Moskenæs Annex til Flakstads Prestegjeld Andentes - Dverbergs Bardodalens - Maalselvens Roos Prestegjeld Liernes Grongs - Bjørnskinds Sogn til Dverbergs Prestegjeld Rost Sogn af Væro Prestegjeld Velfjordens Prestegjeld Helgo Kommune 1, Kr. 11,626.4

33 29 Transport 11, Alstahaug Skolekommune til Særskole for Kr , Hero Skolekommune til Do Skjerstad til Do. for og A, 21 Kr Hammerø Skolekommune til Do. for Sortlands til Do Lyngens til Do. for Vaagans Skolekommune til Leie af Lokaler m. V. til Aftenskoler... Kr Gims Skolekommune til Do Borge til Do Buksnces til Do Kr. 12, hvoraf til Alstahaug, Herø, Skjerstads og Sortlands Skolekommuner (No ) for Igjen for A aret Kr. 12,3.95 Pr. Balance : Af Bevilgningen til Særskoler og til Leie af Lokaler m. V. til Aftenskoler indestaar pr. 3te Juni 1888 henholdsvis Kr og Kr. 5.45, tilsammen Kr. 12,426.4 Kredit. For Budgetterminen er bevilget.. Kr. 12,426.4 Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. Transport 58, ,835.2 C. Fondets Bidrag til Lønninger ved Kirkedepartementets Kontorer 2,2. 2,2. Transport 61, ,35.2 Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. Transport 61, ,35.2 D. Forskjellige Udgifter I. Løn til Fondets Kasserer -og Indfordringsomkostninger ,42. 3, Transport 64,

34 3 Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes : Kassererens Gage... Kr. 2,9. Udbetalt til Fogden i SOndre Helgeland for Indfordring af Jordebogsrettigheder for 1886 af Kr. 2, A, 4 oh Udbetalt til Fogden i Nordre Helgeland for Indfordring af Jordebogsrettigheder for 1886 af Kr. 2, å 4 Š Udbetalt til Fogden i Salten for Indfordring af Jordebogsrettigheder for 1886 af Kr. 3, (Yo Udbetalt til Fogden i Lofoten og Vesteraalen for Indfordring af Jordebogsrettigheder for 1886 af Kr. 1, å Udbetalt Fogden i Senjen og Troms for Indfordring af Jordebogsrettigheder for 1886 af Kr. 2,44.75 A, Kr. 3, Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. Transport 64, , II. Midlertidige og tilfældige Udgifter 1, ,91.1 Transport 66,. 73, Anmærkning. Disse Udgifter opløse sig saaledes : Avertissements angaaende Renter.... Kr. 6.5 Brandtaxtforretning over Komagfjords Kapel over Sydvarangers Sognspresten til Værø, Erstatning for Afgivelse af Grund til Kirkegaard for Sognepresten til Karlso, Erstatning for Afgivelse af Grund til Kirkegaard for Sognepresten til Talvik, Erstatning for Afgivelse af Grund til Kirkegaard for Sognepresten. til Talvik, Erstatning for solgte Engslaatter for Sognepresten til Alien., Erstatning for solgt Engslaatte for Leie af Logis i Laxelv til Kistrands Sogneprest for i Honningsvaag til Maas D. G. Evjen for Reise til. Besigtigelse af Loppens og Hasviks Kirker Den samme til Reise til Do. af Fjøset paa Altens Prestegaard _ Stiftskapellan Schreiner Bidrag til Undervisning i det kvænske Sprog Sogneprest Daae i Skjervo Bidrag til Undervisning i det lappiske Sprog - 1. Sogneprest Johnsen i Kantokeino Bidrag til Undervisning i det lappiske Sprog - 1. Lateris Kr

35 31 Transport Kr Seminarielærer Ursin for at have meddelt Stiftskapellan Schreiner Undervisning det kvmnske Sprog Seminariebestyrer Qvigstad for at meddelt Sogneprest Daae Undervisning i det lappiske Sprog 4. Tilbagebetalte urigtigt erlagte Missionskontingenter til : Velfjordens Kirke foraarene 1876 til 1886 incl. A, Kr. 3.2 aarlig 35.2 Ncer l à Sortlands à Lensmand Rennemo i Bukswes Andel i Omkostningerne ved Taxtforretning over den Stene Bedehus ved Ildsvaade den 6 Juli 1887 tilfoiede Skade.... Kr C. Bang for Udgifter ved Istandsættelse af Skaden ved nævnte Ildsvaade Udgifter ved Istandsættelse af Husene Sand viken paa Ingo... Kr For Anskaffelse af 2 Kogeovne med Ror til Roboderne i Sandviken 66.3 Brandkontingent for I ste Halvaar 1888 af Husene i Sandviken Brandkontingent og Renholdelse af Jakobselvens Kapel og Prestestue Kr. 1, Hertil kommer : Fra Konto for uforudseede mindre Reparationer af Fondets Kirker og Prestegaarde, Side 26 1, Kr. 2,91.1 E. Til Indtægt for Rentefondet Bevilgning. Regnskab. Kr. Kr. Transport 66,. 73, ,. 1, ,. 74,544.51

36 32 ANHANG. I. Kassebeholdning Kr 6,98.51 Anmærkning Beholdningen bestaar Indestaaende i Troms Sparebank.. Kr. 4, i Kristiania Sparebank - 2,329.5 Kontant hos Kassereren Kr. 6,98.51 Indtægtsrestancer Kr 26, Disse Restancer bestaa, i: For Regnskabsaaret : 1. Renter : a) af Pantelaan.. Kr. 16,62.92 b) - Kjobesummer Jordebogsrettigheder : For Sondre Helgelands Fogderi.Kr Nordre - 2, Saltens Fogderi. - 3,258.4 Lofotens og Vesteraalens Fogderi - 1, Senjen og Tromsgi Fogderi.. - 2, Kirkeindtægter Kr. 16, , Kr. 26, Ifølge forrige Regnskab udgjorde Restancerne Kr, 24, III. Udgiftsrestancer Kr 11,18.1 Anmærkning. Af Bevilgningerne til Konto Opførelse og Vedligeholdelse af Prestegaarde, Kirker og Bedehus" indestaar... Kr. 1, Specifikation over denne Beholdning er indtaget i Anmærkning I til nævnte Konto, hvortil henvises. Af Bevilgningen til Særskoler og til Leie af Lokaler m. V. til Aftenskoler indestaar henholdsvis Kr og 5.45, tilsammen Kr. 11,18.1

37

Pot NorglIalsio Kirko og Skolefonds

Pot NorglIalsio Kirko og Skolefonds OVERSIGT OVER Pot NorglIalsio Kirko og Skolefonds INDTÆGTER OG UDGIFTER i Aaret fra iste Juli 1884 til 3te Juni 1885. UDGIVEN IF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI,

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1m HALVAÄR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET, CHRISTIANIA. TRYK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS A.. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 18. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET 1879. UDGIVEN AF DEPAETEØØTET FOR BI&gE- OG IIHDE&VISNINØSVESEBET. s CHRISTIANIA, T AYATIIi. TpN tlhç II66 Ø06T

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER X AARET l874. UDGIVEN AF DEPARTEØ&TET FOR KIPE- OG ijftde&yis&ingsvesenet. CHRISTIANIA. TRYKT I H. Tpr SBERGe BOGTRYKKERI.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

DET NORDLADSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLADSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLADSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGT F+:R OG UDGIFT N;R I AARET 1872. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR AI$KE- OG IIBDEB,VISHI&GSYESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. Tplrtiü ERGS

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Ansøgning om støtte fra "Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte fra Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre Ansøgningen sendes til: 96Z 1 1.6 LCLPL l FREDERICIAKMMUNE WP)- Asøgig om støtte fra "Værdighedspulje - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Asøgige sedes til: Fredericia Kommue Social- og msorgsudvalget Rådhuset,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série,)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série,) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série,) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (Hospices daliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 90 og 902. (Mouvement

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 1. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. Foreningen har til formål at

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No. 1. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR ARRET 1869. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET, CHRISTIANIA. - B. M. BENTZEIN. I 8 7. Indhold.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) - Den

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

VIGTIG TRAFIKINFORMATION

VIGTIG TRAFIKINFORMATION f pf p I é I I É é I y W w p y Æ f p I ü I y pp p II p f f f W p É y c I é É ü C ff f f f É y Æ p f é É Y Y y IX C f I y Y y p Y I I Æ Æ p p I y C p f p cp f y f f f y y w é p p p f@p f 35 26 69 00 f f,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

STRANDBY VARMEVÆRK A.M.B.A. 9970 STRANDBY ÅRSRAPPORT 2009/10 48. REGNSKABSÅR

STRANDBY VARMEVÆRK A.M.B.A. 9970 STRANDBY ÅRSRAPPORT 2009/10 48. REGNSKABSÅR Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Frederikshavn@bdo.dk Rimmensalle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 STRANDBY VARMEVÆRK A.M.B.A. 9970 STRANDBY ÅRSRAPPORT

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie række no. 7. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND I KONGERIGET NORGE FOR AARET 89. (Statistique de l'instruction publique pour l'année 89.) UDGIVEN AF KIRKE- OG UNDERVISNINGS-DEPARTEMENTET.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la JVorvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF 30 5bo$ FORTEGNELSE OVER BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF Frk. BERTHA WEGMANN, hvilke Kunstnerinden lader sælge ved Auktion, som afholdes i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, Mandag1den 23de Februar

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere